Garmin | GPSMAP® 86sci | User manual | Garmin GPSMAP® 86sci Manual de utilizare

Garmin GPSMAP® 86sci Manual de utilizare
GPSMAP 86
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack şi VIRB sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ şi Xero™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci
comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. microSD şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale SD-3C, LLC. NMEA este marcă comercială
înregistrată a National Marine Electronics Association. Wi‑Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în
S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
GPSMAP 86s/sc Prezentare generală a dispozitivului ............... 1
GPSMAP 86i/sci Prezentare generală a dispozitivului ............... 1
Taste ........................................................................................... 1
Pornirea dispozitivului ............................................................ 1
Blocarea tastelor .................................................................... 1
Activarea luminii de fundal ..................................................... 1
Reglarea iluminării de fundal ................................................. 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Activarea dispozitivului ............................................................... 2
Reţeaua de sateliţi Iridium .......................................................... 2
inReachCaracteristici ..................................................... 2
Mesaje ........................................................................................ 2
Trimiterea unui mesaj prestabilit ............................................ 2
Trimiterea unui mesaj text ...................................................... 2
Utilizarea scurtăturilor de la tastatură .................................... 2
Răspunsul la un mesaj ........................................................... 2
Verificarea mesajelor ............................................................. 2
Vizualizarea detaliilor mesajelor ............................................ 2
Navigarea la o locaţie de mesaje. .......................................... 3
Includerea coordonatelor locaţiei într-un mesaj ..................... 3
Ştergerea mesajelor ............................................................... 3
Setări pentru mesaje .............................................................. 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Pornirea LiveTrack ................................................................. 3
OprireaLiveTrack ................................................................... 3
Partajarea paginii dvs. web MapShare™ .............................. 3
LiveTrackSetări ...................................................................... 3
SOS ............................................................................................ 3
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS ..................................... 3
Trimiterea unui mesaj SOS personalizat ............................... 3
Anularea unei alerte de salvare SOS .................................... 3
Testarea dispozitivului................................................... 4
Sincronizarea datelor inReach ...................................... 4
Utilizarea paginilor principale....................................... 4
Deschiderea meniului principal ................................................... 4
Hartă ........................................................................................... 4
Schimbarea orientării hărţii .................................................... 4
Măsurarea distanţei pe hartă ................................................. 4
Setări pagină hartă ................................................................. 4
Setările hărţii ..................................................................... 4
Setările avansate ale hărţii ................................................ 4
Busolă ......................................................................................... 4
Utilizarea busolei .................................................................... 4
Indicator de curs .................................................................... 4
Navigarea cu Sight 'N Go ...................................................... 5
Setări busolă .......................................................................... 5
Calibrarea busolei ............................................................. 5
Setările pentru indicarea direcţiei ...................................... 5
Computer de călătorie ................................................................ 5
Setări computer de călătorie .................................................. 5
Altimetru ...................................................................................... 5
Setări diagramă altimetru ....................................................... 5
Setări altimetru .................................................................. 5
Calibrarea altimetrului barometric ..................................... 6
Caracteristici conectate ................................................. 6
Cerinţe funcţii conectate ............................................................. 6
Asocierea unui smartphone cu dispozitivul ................................ 6
Notificările de pe telefon ............................................................. 6
Vizualizarea notificărilor de pe telefon ................................... 6
Ascunderea notificărilor ......................................................... 6
Administrarea notificărilor ...................................................... 6
Cuprins
Conectarea la o reţea wireless ................................................... 6
Connect IQCaracteristici ............................................................. 7
Descărcarea funcţiilor Connect IQ ......................................... 7
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului .......................................................................... 7
Vizualizarea widgeturilor Connect IQ ..................................... 7
Controlul şi vizualizarea dispozitivelor maritime
compatibile ............................................................................. 7
Garmin Explore ........................................................................... 7
Navigare .......................................................................... 7
Navigarea către o destinaţie ....................................................... 7
Navigarea cu ajutorul hărţii .................................................... 7
Navigarea cu ajutorul busolei ................................................. 7
Oprirea navigării ..................................................................... 7
Punctele de trecere ..................................................................... 7
Crearea unui punct de trecere ............................................... 7
Navigarea către un punct de trecere ..................................... 7
Editarea unui punct de trecere ............................................... 8
Ştergerea unui punct de trecere ............................................ 8
Stabilirea mediei punctelor de trecere ................................... 8
Proiectarea unui punct de trecere .......................................... 8
Mutarea unui punct de trecere pe hartă ................................. 8
Găsirea unei locaţii în apropierea unui punct de trecere ....... 8
Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere ............ 8
Adăugarea unui punct la o rută .............................................. 8
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia curentă ....... 8
Rute ............................................................................................ 8
Crearea unei rute ................................................................... 8
Navigarea pe o rută salvată ................................................... 8
Vizualizarea rutei active .................................................... 8
Editarea unei rute ................................................................... 8
Vizualizarea unei rute pe hartă .............................................. 8
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu ............. 9
Editarea numelui unei rute ..................................................... 9
Inversarea unei rute ............................................................... 9
Ştergerea unei rute ................................................................ 9
Înregistrări ................................................................................... 9
Setări înregistrare .................................................................. 9
Setările avansate de înregistrare ...................................... 9
Vizualizarea activităţii curente ................................................ 9
Navigarea cu ajutorul TracBack® .......................................... 9
Oprirea activităţii curente ....................................................... 9
Navigarea unei activităţi salvate ............................................ 9
Ştergerea unei activităţi salvate ............................................. 9
Inversarea unei activităţi ........................................................ 9
Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată ........... 9
Hartă ......................................................................................... 10
Schimbarea orientării hărţii .................................................. 10
Busolă ....................................................................................... 10
Navigarea cu Sight 'N Go .................................................... 10
Computer de călătorie .............................................................. 10
Instrumente din meniul principal................................ 10
Imagini BirdsEye ....................................................................... 10
Descărcare imagini BirdsEye ............................................... 10
Geocache-uri ............................................................................ 11
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com ................... 11
Conectarea la Geocaching.com ...................................... 11
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului ....... 11
Căutarea unui geocache ...................................................... 11
Filtrarea listei de geocache-uri ............................................. 11
Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat .......... 11
Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat ........... 11
Vizualizarea detaliilor geocache .......................................... 11
Navigarea către un geocache .............................................. 11
Utilizarea de sugestii şi de indicii pentru a găsi un
geocache ......................................................................... 12
i
Înregistrarea încercărilor în jurnal ........................................ 12
chirp ..................................................................................... 12
Activarea căutării de accesorii chirp ................................ 12
Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp ................ 12
Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv ................... 12
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe
Geocaching.com .................................................................. 12
Setarea unei alarme de proximitate .......................................... 12
Editarea sau ştergerea unei alarme de proximitate ............. 12
Trimiterea şi primirea de date wireless ..................................... 12
Selectarea unui profil ................................................................ 12
Calcularea unei suprafeţe ......................................................... 12
Utilizarea telecomenzii VIRB .................................................... 12
Utilizarea lanternei .................................................................... 13
Pagina sateliţilor ....................................................................... 13
Setări modul GPS ................................................................ 13
Personalizarea dispozitivului...................................... 13
Ştergerea fişierelor ............................................................... 18
Deconectarea cablului USB ................................................. 18
Specificaţii ................................................................................. 18
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 18
Anexă ............................................................................. 18
Câmpuri de date ....................................................................... 18
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 20
Accesorii opţionale .................................................................... 20
tempe ................................................................................... 20
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul
Garmin ................................................................................. 20
Despre zonele de puls .............................................................. 20
Obiective fitness ................................................................... 20
Calculul zonelor de puls ....................................................... 20
Index.............................................................................. 21
Particularizarea câmpurilor de date .......................................... 13
Meniu configurare ..................................................................... 13
Setări de sistem ................................................................... 13
Setări satelit .................................................................... 14
Setările interfeţei seriale .................................................. 14
Setările afişajului .................................................................. 14
Modificarea Modului culoare ........................................... 14
BluetoothSetări .................................................................... 14
Wi‑FiSetări ........................................................................... 14
Setările pentru stabilirea rutei .............................................. 14
Setarea tonurilor dispozitivului ............................................. 14
Setările pentru geocaching .................................................. 14
Senzori wireless ................................................................... 15
Asocierea senzorilor wireless .......................................... 15
Setările pentru fitness .......................................................... 15
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 15
Setări pentru aplicaţii maritime ............................................. 15
Configurarea alarmelor maritime ..................................... 15
Setări meniuri ....................................................................... 15
Personalizarea meniului principal ................................... 15
Schimbarea secvenţei de pagini ..................................... 15
Setările pentru formatul poziţiei ........................................... 15
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 16
Setări pentru oră .................................................................. 16
Profiluri ................................................................................. 16
Crearea unui profil particularizat ..................................... 16
Editarea numelui unui profil ............................................. 16
Ştergerea unui profil ........................................................ 16
Resetarea datelor şi setărilor ............................................... 16
Restabilire setărilor implicite ale paginei ......................... 16
Informaţii dispozitiv..................................................... 16
Actualizări ale produsului .......................................................... 16
Configurarea Garmin Express ............................................. 16
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 16
Informaţii privind bateria ........................................................... 16
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei ............................... 16
Activarea modului de economisire a bateriilor ..................... 16
Activarea modului de expediţie ............................................ 17
Depozitarea pe termen lung ................................................ 17
Prinderea cârligului tip carabină ............................................... 17
Scoaterea cârligului de tip carabină ..................................... 17
Ataşarea unui şnur .................................................................... 17
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 17
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 17
Gestionarea datelor .................................................................. 17
Tipuri de fişiere .................................................................... 17
Instalarea unui card de memorie ......................................... 17
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 17
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ..................................... 18
ii
Cuprins
Introducere
Taste
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
GPSMAP 86s/sc Prezentare generală a
dispozitivului
FIND
Selectaţi pentru a deschide meniul de căutare.
MARK
Selectaţi pentru a salva locaţia curentă ca punct de trecere.
QUIT
Selectaţi pentru a anula sau a reveni la meniul precedent
sau la pagina precedentă.
Selectaţi pentru a derula paginile principale.
ENTER
Selectaţi pentru a alege opţiuni şi pentru a confirma
mesajele.
Selectaţi pentru a controla înregistrarea activităţii curente (de
pe paginile Hartă, Busolă, Altimetru şi Computer de călăt.).
MENU
Selectaţi pentru a deschide meniul de opţiuni pentru pagina
deschisă momentan.
Selectaţi de două ori pentru a deschide meniul principal (din
orice pagină).
PAGE
Selectaţi pentru a derula paginile principale.
Antenă internă şi antenă GNSS
tastă de pornire
Butoane
Port Micro-USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
Lanternă
Selectaţi , ,
sau
pentru a selecta opţiunile de meniu
şi pentru a deplasa cursorul pe hartă.
Selectaţi pentru a mări harta.
Selectaţi pentru a micşora harta.
Slot de card microSD (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
®
Coloană de montare
GPSMAP 86i/sci Prezentare generală a
dispozitivului
Pornirea dispozitivului
Ţineţi apăsat
.
Blocarea tastelor
Puteţi bloca tastele pentru a preveni apăsarea accidentală a
acestora.
Selectaţi > Blocare taste.
Activarea luminii de fundal
Selectaţi orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.
Lumina de fundal se aprinde automat când sunt afişate alerte
şi mesaje.
Reglarea iluminării de fundal
1 Selectaţi pentru a deschide pagina de stare.
2 Utilizaţi şi pentru a regla luminozitatea.
SUGESTIE: puteţi selecta NV pentru a reduce intensitatea
luminii de fundal pentru compatibilitate cu ochelarii pentru
vedere pe timp de noapte.
Încărcarea dispozitivului
Iridium intern şi antenă GNSS
®
tastă de pornire
Butonul SOS
Tastatură
Port Micro-USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Specificaţii, pagina 18).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor .
Lanternă
Slot de card microSD (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
Coloană de montare
Introducere
1
Trimiterea unui mesaj prestabilit
Mesajele prestabilite sunt mesaje pe care dvs. le-aţi creat la
explore.garmin.com. Mesajele prestabilite au texte şi destinatari
predefiniţi.
1 Din pagina Mesaje, selectaţi Trimitere presetat.
2 Alegeţi un mesaj prestabilit şi apăsaţi pe ENTER.
3 Apăsaţi pe ENTER pentru a trimite mesajul.
Trimiterea unui mesaj text
1 Din pagina Mesaje, selectaţi Mesaj nou.
2 Selectaţi o opţiune:
2 Introduceţi conectorul mic al cablului de alimentare în portul
de încărcare
de pe dispozitiv.
3 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o un
adaptor de alimentare c.a. compatibil.
4 Conectaţi adaptorul de alimentare c.a. la o priză de perete
standard.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
• Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectaţi
Trimitere text rapid.
NOTĂ: puteţi să adăugaţi şi să editaţi mesajele text rapide
pe site-ul web Garmin Explore.
• Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectaţi Introduceţi
mesajul.
3 Alegeţi destinatarii din lista dvs. de contacte sau introduceţi
informaţiile de contact ale unui destinatar.
4 După ce aţi finalizat mesajul, selectaţi Trimitere mesaj.
Utilizarea scurtăturilor de la tastatură
Activarea dispozitivului
Înainte de a putea utiliza funcţiile inReach ale dispozitivului dvs.
GPSMAP 86, trebuie să îl activaţi.
1 Creaţi un cont şi selectaţi un abonament la satelit la
explore.garmin.com.
2 Porniţi dispozitivul.
NOTĂ: trebuie să introduceţi numărul IMEI al dispozitivului şi
codul AUTH pentru a finaliza etapa online a activării înainte
de a ieşi în aer liber.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
3
4 Din meniul principal, selectaţi Activare şi ieşiţi în aer liber,
într-un spaţiu deschis cu deschidere către cer.
5 Aşteptaţi până când dispozitivul comunică cu reţeaua de
sateliţi Iridium.
NOTĂ: activarea dispozitivului poate dura până la 20 minute.
Dispozitivul trebuie să trimită şi să recepţioneze mai multe
mesaje, proces care durează mai mult decât trimiterea unui
singur mesaj în timpul utilizării regulate.
®
• Pentru a selecta prima opţiune de completare automată,
selectaţi FIND.
• Pentru a parcurge ciclic tastaturile, selectaţi MARK.
• Pentru a schimba scrierea cu majuscule/minuscule, selectaţi
PAGE o dată şi, pentru a activa tasta Caps Lock, selectaţi
PAGE de două ori.
• Pentru a introduce un caracter backspace, selectaţi .
• Pentru a introduce un spaţiu, selectaţi .
Răspunsul la un mesaj
1 Din pagina Mesaje, selectaţi o conversaţie.
2 Selectaţi Răspuns.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectaţi Introduceţi
mesajul.
• Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectaţi
Trimitere text rapid şi selectaţi un mesaj.
4 Când aţi finalizat mesajul, selectaţi Trimitere mesaj.
Reţeaua de sateliţi Iridium
Verificarea mesajelor
Dispozitivul dvs. necesită o vedere liberă asupra cerului pentru a
transmite semnale şi puncte de monitorizare prin reţeaua de
sateliţi Iridium. Fără o vedere liberă asupra cerului, dispozitivul
dvs. încearcă să trimită informaţii până când recepţionează
semnale de la sateliţi.
SUGESTIE: pentru conectarea optimă la sateliţi, ataşaţi
dispozitivul de un rucsac sau de partea superioară a corpului.
Atunci când trimiteţi un mesaj, dispozitivul dvs. ascultă
răspunsuri timp de 10 minute. De asemenea, dispozitivul verifică
în fiecare oră dacă există mesaje noi. Atunci când utilizaţi
funcţia LiveTrack, dispozitivul dvs. verifică automat mesajele la
intervalul dvs. de monitorizare.
NOTĂ: dispozitivul dvs. trebuie să fie în câmpul vizual al unui
satelit în momentul ascultării pentru recepţionarea mesajelor.
Puteţi efectua o verificare forţată a mesajelor, verificând manual
dacă există mesaje, trimiţând un mesaj sau trimiţând un punct
de urmărire. În timpul unei verificări, dispozitivul dvs. se
conectează la sateliţi şi recepţionează mesaje care aşteaptă să
fie trimise către dispozitivul dvs.
Din meniul principal, selectaţi Utilitare inReach > Verificare
căsuţă poştală > Verificare cutie poştală.
inReachCaracteristici
Pentru valorificarea la maximum a dispozitivului, trebuie să îl
activaţi. Activarea dispozitivului vă permite să utilizaţi funcţiile
inReach, inclusiv mesagerie, SOS şi LiveTrack.
Mesaje
Dispozitivul dvs. GPSMAP 86 trimite şi recepţionează mesaje
text cu ajutorul reţelei de sateliţi Iridium. Puteţi trimite mesaje
către un număr de telefon pentru SMS-uri, o adresă de e-mail,
un alt dispozitiv cu tehnologie inReach. Fiecare mesaj pe care îl
trimiteţi include detaliile privind locaţia dvs.
NOTĂ: un mesaj prestabilit include un text predefinit cu
destinatari prestabiliţi, iar dvs. trebuie să îl configuraţi pe site-ul
web Garmin Explore™.
2
Vizualizarea detaliilor mesajelor
1 Selectaţi Mesaje.
2 Selectaţi o conversaţie.
3 Selectaţi un mesaj.
4 Selectaţi fila Informaţii.
inReachCaracteristici
Navigarea la o locaţie de mesaje.
Atunci când primiţi un mesaj de la alt dispozitiv cu tehnologie
inReach, mesajul poate include informaţii despre locaţie. Pentru
aceste mesaje, puteţi naviga spre locaţia din care a fost trimis
mesajul.
1 Selectaţi Mesaje.
2 Selectaţi o conversaţie cu informaţii despre locaţie.
3 Selectaţi fila hărţii.
4 Selectaţi Deplasare.
Includerea coordonatelor locaţiei într-un mesaj
Dacă trimiteţi un mesaj către un destinatar care s-ar putea să nu
aibă acces la internet, puteţi include coordonatele locaţiei dvs. în
mesaj. De exemplu, dacă destinatarul dvs. are un model mai
vechi de telefon celular care nu este compatibil cu vizualizarea
hărţilor sau este în afara unei zone de acoperire a datelor
mobile şi nu poate vizualiza o pagină web.
1 Din pagina Mesaje, selectaţi Mesaj nou > Trimitere locaţie.
2 Introduceţi unul sau mai mulţi destinatari.
3 Dacă este necesar, introduceţi un mesaj.
4 Selectaţi Trimitere mesaj.
Ştergerea mesajelor
1 Din pagina Mesaje, selectaţi o conversaţie.
2 Selectaţi MENU > Delete Thread.
Setări pentru mesaje
Selectaţi Configurare > Mesaje.
Ring Until Read: setează dispozitivul să menţină soneria activă
până când citiţi un mesaj nou. Această funcţie este utilă dacă
vă aflaţi într-un mediu zgomotos.
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile inReach de intrare.
LiveTrack
Puteţi utiliza funcţia LiveTrack pentru a înregistra punctele de pe
traseu şi pentru a le transmite prin reţeaua de sateliţi Iridium la
intervalul de trimitere specificat.
Pornirea LiveTrack
Din pagina LiveTrack, selectaţi Începere LiveTrack.
NOTĂ: dacă este pornită funcţia LiveTrack, sunt pornite şi
comenzile de înregistrare.
OprireaLiveTrack
Din pagina LiveTrack, selectaţi Oprire aplicaţie LiveTrack.
Partajarea paginii dvs. web MapShare™
Puteţi comunica altor persoane un link către pagina dvs. web
MapShare. Sistemul adaugă text în mod automat la finalul
mesajului dvs., incluzând informaţia privind linkul.
1 Din pagina LiveTrack, selectaţi Trimitere MapShare >
Distribuire.
2 Alegeţi destinatarii din lista dvs. de contacte sau introduceţi
informaţiile de contact ale unui destinatar.
3 Selectaţi Trimitere mesaj.
LiveTrackSetări
Selectaţi Configurare > LiveTrack.
Traseu automat: setează dispozitivul să înceapă monitorizarea
atunci când porniţi dispozitivul.
Interval mişcare: setează frecvenţa cu care dispozitivul
înregistrează un punct de monitorizare şi îl transmite prin
reţeaua de sateliţi, atunci când vă mişcaţi. Dacă sunteţi client
profesionist, puteţi specifica intervalul în care staţionaţi.
inReachCaracteristici
SOS
În timpul unei urgenţe, puteţi contacta Centrul internaţional de
coordonare a intervenţiilor în caz de urgenţă (IERCC) GEOS
pentru a solicita ajutor. Apăsarea pe butonul SOS trimite un
mesaj către centrul de coordonare a intervenţiilor şi aceştia
notifică serviciile de urgenţă potrivite pentru situaţia dvs. Puteţi
comunica cu centrul de coordonare a intervenţiilor în timpul
situaţiei de urgenţă, când aşteptaţi sosirea ajutoarelor. Funcţia
SOS trebuie utilizată doar într-o situaţie de urgenţă reală.
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS
NOTĂ: când se află în modul SOS, dispozitivul nu poate fi oprit.
1 Ridicaţi capacul de protecţie de pe butonul SOS .
2 Ţineţi apăsat butonul SOS.
3 Aşteptaţi numărătoarea inversă pentru SOS.
Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă, cu detalii despre locaţia în care vă aflaţi.
4 Răspundeţi la mesajul serviciului de asistenţă în caz de
urgenţă pentru a confirma locaţia.
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă să ştie că puteţi interacţiona cu aceasta pe
durata acţiunii de salvare.
În primele 10 minute ale acţiunii de salvare, serviciului de
asistenţă în caz de urgenţă îi este trimis în fiecare minut un
mesaj cu locaţia dvs. actualizată. Pentru a economisi puterea
bateriei după primele 10 minute, mesajul cu locaţia dvs.
actualizată este trimis la fiecare 10 minute atunci când sunteţi în
mişcare şi la fiecare 30 de minute atunci când staţionaţi.
Trimiterea unui mesaj SOS personalizat
După apăsarea butonului SOS pentru iniţierea unei alerte de
salvare SOS, puteţi răspunde cu un mesaj personalizat utilizând
pagina SOS.
1 Din meniul principal, selectaţi SOS > Răspuns.
2 Selectaţi Introduceţi mesajul pentru a compune un mesaj
SOS personalizat.
3 Selectaţi Trimitere mesaj.
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistenţă în caz
de urgenţă să ştie că puteţi interacţiona cu aceasta pe durata
acţiunii de salvare.
Anularea unei alerte de salvare SOS
Dacă nu mai aveţi nevoie de asistenţă, puteţi anula o alertă de
salvare SOS după ce aţi trimis-o la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
1 Ridicaţi capacul de protecţie şi ţineţi apăsat butonul SOS.
2 Selectaţi Anulare SOS.
3 Când vi se solicită să confirmaţi cererea de anulare, selectaţi
Anulare SOS.
Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când
primiţi un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă, dispozitivul revine la funcţionarea
normală.
3
Testarea dispozitivului
Trebuie să testaţi dispozitivul în aer liber înainte de a-l utiliza
într-o călătorie pentru a vă asigura că abonamentul la satelit
este activ.
Din meniul principal, selectaţi Utilitare inReach > Testare
abonament > Test.
Aşteptaţi ca dispozitivul să trimită un mesaj test. Când primiţi
un mesaj de confirmare, dispozitivul dvs. este gata de
utilizare.
Sincronizarea datelor inReach
Puteţi să sincronizaţi datele din contul dvs. Garmin Explore pe
dispozitivul dvs. cu ajutorul aplicaţiei Garmin Explore. După ce
efectuaţi editări ale datelor dvs., precum contactele, mesajele
prestabilite sau mesajele text rapide, trebuie să le sincronizaţi cu
dispozitivul utilizând aplicaţia mobilă.
Deschideţi aplicaţia Garmin Explore.
Modificările aduse datelor precum colecţiile, punctele de
trecere, rutele şi traseele se actualizează automat.
Acum puteţi să sincronizaţi datele cu dispozitivul dvs. GPSMAP
86.
Utilizarea paginilor principale
Informaţiile necesare pentru operarea acestui dispozitiv sunt
disponibile pe paginile în care se găsesc meniul principal, harta,
busola, computerul de călătorie şi altimetrul.
Selectaţi PAGE sau QUIT pentru a derula prin paginile
principale.
Deschiderea meniului principal
Meniul principal vă oferă acces la instrumente şi ecrane de
configurare pentru puncte de trecere, activităţi, rute şi altele
(Instrumente din meniul principal, pagina 10, Meniu
configurare, pagina 13).
De pe orice pagină, selectaţi MENU de două ori.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasaţi,
se mişcă şi vă afişează traseul. Numele punctelor de trecere şi
simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi către o destinaţie, ruta
este marcată cu o linie colorată pe hartă.
Schimbarea orientării hărţii
1 De pe hartă, selectaţi MENU.
2 Selectaţi Configurarea hărţii > Orientare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Direcţie în sus pentru a afişa direcţia dvs.
curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectați Mod Automobile pentru a afișa perspectiva
automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.
Măsurarea distanţei pe hartă
Puteţi măsura distanţa dintre mai multe locaţii.
1 De pe hartă, mutaţi cursorul la o locaţie.
2 Selectaţi MENU > Măsurarea distanţelor.
3 Selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
Setări pagină hartă
De pe hartă, selectaţi MENU.
Oprire navigare: opreşte navigarea pe ruta curentă.
4
Configurarea hărţii: vă permite să deschideţi setări
suplimentare ale hărţii (Setările hărţii, pagina 4).
Măsurarea distanţelor: vă permite să măsuraţi distanţa dintre
mai multe locaţii (Măsurarea distanţei pe hartă, pagina 4).
Rest.setări implicite: readuce harta la setările implicite din
fabrică.
Setările hărţii
De pe hartă, selectaţi MENU şi selectaţi Configurarea hărţii.
Hărţi configurare: activează sau dezactivează hărţile încărcate
în momentul respectiv pe dispozitiv.
Orientare: ajustează modul în care harta este afişată pe pagină.
Opţiunea Nord-Sus afişează nordul în partea de sus a
paginii. Opţiunea Direcţie în sus afişează direcţia de
deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii.
Opţiunea Mod Automobile afişează o perspectivă de la
nivelul automobilului, cu direcţia de deplasare în partea de
sus.
Bord: stabileşte o planşă de bord de afişat pe hartă. Fiecare
planşă de bord afişează diverse informaţii despre ruta sau
locaţia dvs.
Text de ghidare: stabileşte când anume este afişat textul de
ghidare pe hartă.
Configurare avansată: vă permite să deschideţi setări
avansate ale hărţii (Setările avansate ale hărţii, pagina 4).
Setările avansate ale hărţii
De pe hartă, selectaţi MENU şi selectaţi Configurarea hărţii >
Configurare avansată.
Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom
pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat
Dezactivat, trebuie să măriţi sau să micşoraţi manual.
Detaliere: selectează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui
număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai
lentă a hărţii.
Relief umbrit: afişează pe hartă un relief detaliat (dacă este
disponibil) sau dezactivează umbrirea.
Vehicul: setează pictograma poziţiei, care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă. Pictograma implicită este un mic triunghi
albastru.
Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar
elementele hărţii. Elementele hărţii nu apar când nivelul de
zoom al hărţii este mai mare decât nivelul selectat.
Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru
elementele hărţii.
Busolă
Când navigaţi, indică destinaţia, indiferent de direcţia de
deplasare. Când indică partea de sus a busolei electronice,
înseamnă că vă deplasaţi direct către destinaţia dorită. Dacă
indică orice altă direcţie, întoarceţi-vă până când indică partea
de sus a busolei.
Utilizarea busolei
Puteţi utiliza busola pentru a naviga pe o rută activă.
1 Selectaţi PAGE.
2 Ţineţi dispozitivul drept.
3 Urmaţi până la destinaţie.
Indicator de curs
Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigaţi pe apă
sau atunci când pe traseu nu există obstacole majore. Vă poate
ajuta şi să evitaţi pericolele din apropierea cursului, de exemplu
bancurile sau stâncile aflate sub nivelul apei.
Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selectaţi MENU
> Configurare direcție > Deplasare la linie/indicat. > Curs
(CDI).
Testarea dispozitivului
Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă
GPS când vă deplasaţi cu viteză mai mare o perioadă de
timp.
Calibrare busolă: vă permite să calibraţi busola dacă aceasta
are un comportament inconsecvent, de exemplu după
parcurgerea unor distanţe mari sau după modificări extreme
de temperatură (Calibrarea busolei, pagina 5).
Computer de călătorie
Indicatorul de curs
indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie. Indicatorul de abatere de la curs
(IAC)
oferă indicaţii privind deriva (la dreapta sau la stânga)
faţă de curs. Scala
se referă la distanţa dintre punctele
de
pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteţi de
departe de curs.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanţă,
blocând direcţia şi navigând către obiectul respectiv.
1 Selectaţi Sight 'N Go.
2 Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3 Selectaţi Blocare direcție > Setare curs.
4 Navigaţi utilizând busola.
Setări busolă
Din busolă, selectaţi MENU.
Sight 'N Go: vă permite să orientaţi dispozitivul spre un obiect
aflat la distanţă şi să navigaţi folosind obiectul ca punct de
referinţă (Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 5).
Oprire navigare: opreşte navigarea pe ruta curentă.
Schimbare bord: schimbă tema şi informaţiile afişate pe planşa
de bord.
Setaţi scara: setează scala pentru distanţa dintre punctele de
pe indicatorul de abatere de la curs.
Calibrare busolă: vă permite să calibraţi busola dacă aceasta
are un comportament inconsecvent, de exemplu după
parcurgerea unor distanţe mari sau după modificări extreme
de temperatură (Calibrarea busolei, pagina 5).
Configurare direcție: vă permite să personalizaţi setările pentru
indicarea direcţiei ale busolei (Setările pentru indicarea
direcţiei, pagina 5).
Modif.câmp.de date: personalizează câmpurile de date ale
busolei.
Rest.setări implicite: readuce busola la setările implicite din
fabrică.
Calibrarea busolei
Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiţi afară,
departe de obiecte care influenţează câmpurile magnetice, cum
ar fi maşini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.
Dispozitivul este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Trebuie
să calibraţi busola după ce vă deplasaţi pe distanţe lungi sau
după schimbări de temperatură.
1 Din busolă, selectaţi MENU.
2 Selectaţi Calibrare busolă > Pornire.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setările pentru indicarea direcţiei
Din busolă, selectaţi MENU şi selectaţi Configurare direcție.
Afișare: setează tipul de indicare a direcţiei afişat pe busolă.
Referinţă nordică: setează referinţa nordică utilizată pe busolă.
Deplasare la linie/indicat.: setează comportamentul
indicatorului care apare pe hartă. Azimut indică direcţia
destinaţiei. Traseu indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie.
Utilizarea paginilor principale
Computerul de călătorie afişează viteza curentă, viteza medie,
contorul de parcurs şi alte statistici utile. Puteţi particulariza
configuraţia computerului de călătorie, planşa de bord şi
câmpurile de date.
Setări computer de călătorie
Din computerul de călătorie, selectaţi MENU.
Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la
zero. Pentru informaţii exacte, resetaţi informaţiile despre
călătorie înainte de a începe o călătorie.
Modif.câmp.de date: personalizează câmpurile de date ale
computerului de călătorie.
Schimbare bord: schimbă tema şi informaţiile afişate pe planşa
de bord.
NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planşa
de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbaţi
profilurile (Profiluri, pagina 16).
Introducere pagină: introduce o pagină suplimentară de
câmpuri de date personalizabile.
SUGESTIE: puteţi utiliza tastele cu săgeţi pentru a parcurge
paginile.
Eliminare pagină: elimină o pagină suplimentară de câmpuri de
date personalizabile.
Mai multe date: adaugă câmpuri de date suplimentare pe
computerul de călătorie.
Mai puţine date: elimină câmpuri de date de pe computerul de
călătorie.
Rest.setări implicite: readuce computerul de călătorie la
setările implicite din fabrică.
Altimetru
În mod prestabilit, altimetrul afişează altitudinile de pe distanţa
parcursă. Puteţi personaliza setările altimetrului (Setări
altimetru, pagina 5). Puteţi selecta orice punct de pe
diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.
Setări diagramă altimetru
De pe altimetru, selectaţi MENU.
Resetare: resetează datele altimetrului, incluzând datele privind
puncte de trecere, traseu şi călătorie.
Configurare altimetru: accesaţi setările suplimentare ale
altimetrului (Setări altimetru, pagina 5).
Reg.int.zoom: reglează intervalele de zoom afişate pe pagina
altimetrului.
Modif.câmp.de date: permite personalizarea câmpurilor de date
ale altimetrului.
Rest.setări implicite: readuce altimetrul la setările implicite din
fabrică.
Setări altimetru
De pe altimetru, selectaţi MENU > Configurare altimetru.
Calibrare automată: calibrează automat altimetrul de fiecare
dată când dispozitivul este pornit.
Modul Barometru: opţiunea Altitudine variabilă permite
barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce
vă deplasaţi. Opţiunea Altitudine fixă presupune că
dispozitivul este staţionar, la o altitudine fixă, şi că presiunea
5
barometrică se schimbă aşadar numai odată cu schimbările
meteorologice.
Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna
înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile
când urmăriţi fronturile de presiune.
Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită
perioadă de timp sau distanţă, presiunea barometrică pe o
anumită perioadă de timp sau modificările de presiune
ambiantă pe o anumită perioadă de timp.
Calibrare altimetru: vă permite să calibraţi manual altimetrul
barometric (Calibrarea altimetrului barometric, pagina 6).
Calibrarea altimetrului barometric
Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă ştiţi altitudinea
corectă sau presiunea barometrică corectă.
1 Mergeţi la o locaţie a cărei altitudine sau presiune
barometrică este cunoscută.
2 De la altimetru, selectaţi MENU.
3 Selectaţi Configurare altimetru > Calibrare altimetru.
4 Selectaţi Metodă pentru a selecta măsurătoarea care va fi
utilizată la calibrare.
5 Introduceţi măsurătoarea.
6 Selectaţi Calibrare.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. seria
GPSMAP 86 când asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil utilizând aplicaţia Garmin Connect™. Funcţiile
suplimentare sunt disponibile când conectaţi dispozitivul asociat
cu aplicaţia Garmin Explore de pe smartphone. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi garmin.com/apps.
Senzori Bluetooth : permite conectarea senzorilor compatibili
Bluetooth, precum un monitor cardiac, utilizând aplicaţia
Garmin Connect.
Connect IQ™: vă permite să extindeţi funcţiile dispozitivului cu
widgeturi, câmpuri de date şi aplicaţii, utilizând aplicaţia
Garmin Connect.
Descărcări EPO: vă permite să descărcaţi un fişier pentru
estimarea extinsă a orbitei pentru a localiza rapid sateliţii
GPS şi pentru a reduce timpul necesar pentru obţinerea
locaţiei GPS iniţiale, utilizând aplicaţia Garmin Connect.
Garmin Explore: aplicaţia Garmin Explore sincronizează şi
partajează punctele de trecere, rutele şi traseele cu
dispozitivul. Puteţi, de asemenea, să descărcaţi hărţi pe
smartphone pentru acces offline.
Date geocache live: asigură servicii cu plată sau fără
abonament pentru a vizualiza date geocache live de pe
www.geocaching.com, utilizând aplicaţia Garmin Connect.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele care vă
urmăresc utilizând e-mailul sau reţelele de socializare sau
trimiţând un mesaj inReach de pe teren. Această funcţie le
permite persoanelor care vă urmăresc să vizualizeze datele
dvs. în timp real pe o pagină de monitorizare MapShare
utilizând contul dvs. Garmin Explore.
Notificări prin telefon: afişează notificările şi mesajele de pe
telefon pe dispozitivul dvs. seriaGPSMAP 86 utilizând
aplicaţia Garmin Connect.
Actualizări software: vă permite să primiţi actualizări pentru
software-ul dispozitivului dvs. utilizând aplicaţia Garmin
Connect.
Meteo: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
prognoze meteo, utilizând aplicaţia Garmin Connect.
®
6
Cerinţe funcţii conectate
Unele funcţii necesită un smartphone sau o anumită aplicaţie
instalată pe smartphone.
Caracteristică
Conectat la un
smartphone asociat
cu aplicaţia mobilă
Garmin Connect
Se conectează la o
reţea Wi‑Fi
Încărcări de activităţi pe
Garmin Connect
Da
Da
Actualizări software
Da
Da
Descărcări EPO
Da
Da
Date live geocache
Da
Da
Meteo
Da
Da
Notificări prin telefon
Da*
Nu
Connect IQ
Da
Nu
LiveTrack
Da
Nu
GroupTrack
Da
Nu
Imagini directe BirdsEye Nu
Da
®
*Dispozitivul primeşte notificări telefonice direct de la telefoanele
iOS asociate şi prin aplicaţia mobilă Garmin Connect de pe
telefoanele Android™.
®
Asocierea unui smartphone cu dispozitivul
1 Aduceţi smartphone-ul compatibil la o distanţă de maxim
10 m (33 ft.) de dispozitiv.
2 Din meniul principal al dispozitivului dvs., selectaţi
Configurare > Bluetooth.
3 Pe smartphone-ul compatibil, activaţi tehnologia Bluetooth şi
deschideţi Garmin Connect sau Garmin Explore.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din Garmin Connect sau
Garmin Explore pentru a asocia dispozitivul.
Notificările de pe telefon
Pentru primirea notificărilor de pe telefon, este necesară
asocierea unui smartphone compatibil cu dispozitivul GPSMAP
86. Când telefonul primeşte mesaje, acesta trimite notificări la
dispozitiv.
Vizualizarea notificărilor de pe telefon
Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să asociaţi
dispozitivul cu smartphone-ul compatibil.
1 Selectaţi > Notificări.
2 Selectaţi o notificare.
Ascunderea notificărilor
Ca setare implicită, notificările apar pe ecranul dispozitivului
atunci când se primesc. Puteţi ascunde notificările pentru a nu
mai apărea.
Selectaţi Configurare > Bluetooth > Notificări >
Ascundere.
Administrarea notificărilor
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona
notificările care apar pe dispozitivul GPSMAP 86.
Selectaţi o opţiune:
• Dacă utilizaţi un smartphone Apple , utilizaţi setările de
notificare de pe smartphone pentru a selecta elementele
de afişat pe dispozitiv.
• Dacă utilizaţi un smartphone cu Android, din aplicaţia
Garmin Connect Mobile selectaţi Setări > Notificări
inteligente.
®
Conectarea la o reţea wireless
1 Selectaţi Configurare > Wi-Fi.
Caracteristici conectate
2 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul basculant pentru a
activa tehnologia Wi‑Fi.
3 Selectaţi Adăugare reţea.
4 Selectaţi o reţea wireless din listă şi introduceţi parola, dacă
este cazul.
Dispozitivul stochează informaţiile despre reţea şi se
conectează automat atunci când reveniţi în această locaţie.
de trecere, rute şi trasee. Acestea oferă planificare avansată
atât online cât şi offline, permiţându-vă să partajaţi şi să
sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteţi
utiliza aplicaţia mobilă pentru a descărca hărţi pentru acces
offline şi a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.
Puteţi descărca aplicaţia Garmin Explore din magazinul de
aplicaţii pe smartphone sau puteţi accesa explore.garmin.com.
Navigare
Connect IQCaracteristici
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ pe dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori utilizând aplicaţia Connect IQ
Mobile. Vă puteţi personaliza dispozitivul cu câmpuri de date,
widgeturi şi aplicaţii.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la dispozitivul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
®
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii din aplicaţia Connect IQ
Mobile, trebuie să asociaţi dispozitivul GPSMAP 86 cu
smartphone-ul.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Connect IQ Mobile.
Dacă
este necesar, selectaţi dispozitivul.
2
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Vizualizarea widgeturilor Connect IQ
1 Selectaţi .
2 Selectaţi sau pentru a parcurge widgeturile.
Controlul şi vizualizarea dispozitivelor maritime
compatibile
Puteţi utiliza dispozitivul GPSMAP 86 pentru a controla un pilot
automat compatibil, pentru a controla un dispozitiv stereo
FUSION compatibil şi pentru a vizualiza datele ambarcaţiunii
dumneavoastră.
1 Selectaţi Connect IQ.
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a controla un pilot automat compatibil, selectaţi
Pilot automat pentru a controla un pilot automat
compatibil
• Pentru a controla un dispozitiv stereo FUSION compatibil,
selectaţi FUSION-Link.
• Pentru a vizualiza datele ambarcaţiunii transmise prin
streaming, de exemplu informaţiile senzorului de
combustibil de la un dispozitiv maritim Garmin compatibil,
selectaţi Boat Data.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
®
Garmin Explore
Site-ul web Garmin Explore şi aplicaţia mobilă vă permit să
planificaţi călătorii şi să folosiţi stocarea în cloud pentru puncte
Navigare
Navigarea către o destinaţie
1
2
3
4
Selectaţi FIND.
Selectaţi o categorie.
Selectaţi o destinaţie.
Selectaţi Deplasare.
Traseul apare ca o linie purpurie pe hartă.
5 Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 7) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 7).
Navigarea cu ajutorul hărţii
1 Începeţi să navigaţi către o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 7).
2 Selectaţi Hartă.
Locaţia dvs. pe hartă este reprezentată printr-un triunghi
albastru. Pe măsură ce vă deplasaţi, triunghiul albastru se
mişcă şi vă afişează traseul.
3 Finalizaţi una sau mai multe acţiuni:
• Pentru a vizualiza diferite zone ale hărţii, selectaţi , ,
sau .
• Pentru a mări sau micşora harta, selectaţi şi .
Navigarea cu ajutorul busolei
Când navigaţi la o destinaţie, indică destinaţia, indiferent de
direcţia de deplasare.
1 Începeţi să navigaţi la o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 7).
2 Selectaţi Busolă.
3 Rotiţi până când indică partea de sus a busolei şi continuaţi
să vă deplasaţi în direcţia respectivă către destinaţie.
Oprirea navigării
Selectaţi FIND > Oprire navigare.
Punctele de trecere
Punctele de trecere sunt locaţii pe care le înregistraţi şi le
memoraţi pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locaţia în
care vă aflaţi, locaţia spre care vă îndreptaţi sau locaţii în care
aţi fost. Puteţi adăuga detalii despre locaţie, de exemplu
numele, elevaţia şi adâncimea.
Puteţi adăuga un fişier .gpx care conţine puncte de trecere prin
transferarea fişierului în folderul GPX (Transferarea fişierelor pe
dispozitiv, pagina 18).
Crearea unui punct de trecere
Puteţi salva locaţia curentă ca punct de trecere.
1 Selectaţi MARK.
2 Dacă este necesar, selectaţi un câmp pentru a modifica
punctul de trecere.
3 Selectaţi Salvare.
Navigarea către un punct de trecere
1 Selectaţi FIND > Puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi Deplasare.
7
Editarea unui punct de trecere
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi un element de editat, de exemplu numele.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea unui punct de trecere
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Ștergere.
Stabilirea mediei punctelor de trecere
Puteţi stabili mai bine locaţia unui punct de trecere, pentru mai
multă exactitate. Când stabileşte valori medii, dispozitivul
efectuează mai multe măsurători în aceeaşi locaţie şi utilizează
valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Locație medie.
4 Deplasaţi-vă la locaţia punctului de trecere.
5 Selectaţi Pornire.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la
100%, selectaţi Salvare.
Pentru rezultate optime, colectaţi între patru şi opt mostre pentru
punctul de trecere, aşteptând cel puţin 90 de minute între
măsurători.
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă proiectând distanţa şi relevmentul
dintr-o locaţie marcată într-o locaţie nouă.
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Proiec.pct.ref..
4 Introduceţi direcţia de deplasare şi selectaţi Finalizare.
5 Selectaţi o unitate de măsură.
6 Introduceţi distanţa şi selectaţi Finalizare.
7 Selectaţi Salvare.
Mutarea unui punct de trecere pe hartă
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Depl.pct.referinţă.
4 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
5 Selectaţi Deplasare.
Găsirea unei locaţii în apropierea unui punct de
trecere
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Găsire în apropiere.
4 Selectaţi o categorie.
Lista afişează locaţiile situate în apropierea punctului de trecere
selectat.
Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere
Puteţi adăuga o alarmă de proximitate pentru un punct de
trecere. Alarmele de proximitate vă alertează când sunteţi în
limitele unui interval specificat faţă de o anumită locaţie.
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Setare proximitate.
8
4 Introduceţi raza.
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
Adăugarea unui punct la o rută
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Adăugare la rută.
4 Selectaţi o rută.
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia
curentă
Puteţi schimba poziţia unui punct de trecere. De exemplu, dacă
schimbaţi poziţia vehiculului dvs., puteţi schimba locaţia ca fiind
poziţia dvs. curentă.
1 Selectaţi Manager pct ref.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi MENU > Repoziţionare aici.
Locaţia punctului de trecere se schimbă devenind locaţia dvs.
curentă.
Rute
O rută este o secvenţă de puncte de trecere sau de locaţii care
vă conduc la destinaţia finală.
Crearea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută > Creare rută > Selectaţi primul
punct.
Selectaţi o categorie.
Selectaţi primul punct al rutei.
Selectaţi Utilizare.
Selectaţi Sel.pct.următor pentru a adăuga puncte
suplimentare pe rută.
6 Selectaţi QUIT pentru a salva ruta.
2
3
4
5
Navigarea pe o rută salvată
1 Selectaţi FIND > Rute.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Deplasare.
Vizualizarea rutei active
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi Rută activă.
2 Selectaţi un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Editarea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Editare rută.
4 Selectaţi un punct.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectaţi Revedere.
• Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectaţi
Deplasare în sus sau Deplasare în jos.
• Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectaţi
Inserare.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe
care îl care editaţi.
• Pentru a şterge punctul de pe rută, selectaţi Eliminare.
6 Selectaţi QUIT pentru a salva ruta.
Vizualizarea unei rute pe hartă
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
Navigare
3 Selectaţi Vizualizare hartă.
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Diagrama altitudinilor.
Editarea numelui unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Schimbare nume.
4 Introduceţi numele nou.
Inversarea unei rute
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale rutei dvs.,
pentru a naviga pe rută în sens invers.
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Rută inversă.
Ştergerea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Ștergere rută.
Înregistrări
Dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Activităţile
conţin informaţii despre punctele situate de-a lungul parcursului
înregistrat, inclusiv ora, locaţia şi altitudinea pentru fiecare
punct.
Setări înregistrare
Selectaţi Configurare > Înregistrare.
Metodă de înregistrare: setează metoda de înregistrare.
Opţiunea Automat înregistrează punctele într-un ritm variabil,
pentru a crea o reprezentare optimă a traseului dvs. Puteţi,
de asemenea, înregistra puncte la anumite durate de timp
sau distanţe.
Interval: setează intervalul de înregistrare. Înregistrarea mai
frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar
umple mai repede jurnalul de înregistrare.
Auto Pause: setează dispozitivul să oprească înregistrarea
traseului atunci când nu vă deplasaţi.
Pornire automată: setează dispozitivul să înceapă automat o
nouă înregistrare atunci când înregistrarea anterioară se
încheie.
Configurare avansată: vă permite să deschideţi setări
suplimentare pentru înregistrare (Setările avansate de
înregistrare, pagina 9).
Setările avansate de înregistrare
Selectaţi Configurare > Înregistrare > Configurare avansată.
Format ieşire
Format ieşire: setează dispozitivul să salveze înregistrarea ca
fişier FIT sau GPX/FIT (Tipuri de fişiere, pagina 17).
• FIT înregistrează activitatea cu informaţii despre fitness
care sunt particularizate pentru aplicaţia Garmin Connect
şi pot fi utilizate pentru navigaţie.
• FIT şi GPX înregistrează activitatea atât ca traseu
tradiţional, care să poată fi vizualizat pe hartă şi utilizat
pentru navigaţie, cât şi ca activitate cu informaţii specifice
activităţilor de fitness.
Arhivare automată GPX: setează o metodă de arhivare
automată pentru a vă organiza înregistrările. Înregistrările
sunt salvate şi eliminate automat.
Navigare
Înregistrare călătorie: stabileşte o opţiune de înregistrare a
călătoriei.
Resetare date înregistrate: stabileşte o opţiune de resetare.
Opţiunea Activitate şi călătorie resetează datele despre
călătorie şi înregistrare când finalizaţi înregistrarea activă.
Opţiunea Cu solicitare vă cere să selectaţi datele de resetat.
Vizualizarea activităţii curente
1 Selectaţi Se înreg.com..
2 Selectaţi şi pentru a vizualiza o opţiune:
• Pentru a controla înregistrarea activităţii curente, selectaţi
.
• Pentru a vizualiza câmpurile de date pentru activitate,
selectaţi .
• Pentru a vizualiza activitatea curentă pe hartă, selectaţi
.
• Pentru a vizualiza diagrama altitudinilor pentru activitatea
curentă, selectaţi .
Navigarea cu ajutorul TracBack
®
În timp ce înregistraţi, puteţi naviga înapoi la începutul activităţii.
Acest lucru poate fi util când căutaţi drumul înapoi către tabără
sau începutul drumului.
1 Selectaţi Se înreg.com..
2 Selectaţi pentru a comuta la fila hărţii.
3 Selectaţi TracBack.
Harta afişează ruta dvs. cu o linie purpurie, cu punctul de
plecare şi punctul final.
4 Navigaţi utilizând harta sau busola.
Oprirea activităţii curente
1 Din paginile principale, selectaţi ENTER > Stop.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a relua înregistrarea, selectaţi Continuare.
• Pentru a salva activitatea, selectaţi .
• Pentru a şterge activitatea şi a reseta computerul de
călătorie, selectaţi .
Navigarea unei activităţi salvate
1 Selectaţi FIND > Activităţi înregistrate.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Deplasare.
Ştergerea unei activităţi salvate
1 Selectaţi Activităţi înregistrate.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi MENU > Ștergere.
Inversarea unei activităţi
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale activităţii dvs.,
pentru a naviga în cadrul activităţii în sens invers.
1 Selectaţi Activităţi înregistrate.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi MENU > Copie inversată.
Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată
Puteţi crea un traseu pornind de la o activitate salvată. Acest
lucru vă permite să partajaţi wireless traseul dvs. cu alte
dispozitive Garmin compatibile.
1 Selectaţi Activităţi înregistrate.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi MENU > Salvare ca traseu.
9
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasaţi,
se mişcă şi vă afişează traseul. Numele punctelor de trecere şi
simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi către o destinaţie, ruta
este marcată cu o linie colorată pe hartă.
Schimbarea orientării hărţii
1 De pe hartă, selectaţi MENU.
2 Selectaţi Configurarea hărţii > Orientare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Direcţie în sus pentru a afişa direcţia dvs.
curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectați Mod Automobile pentru a afișa perspectiva
automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.
Busolă
Când navigaţi, indică destinaţia, indiferent de direcţia de
deplasare. Când indică partea de sus a busolei electronice,
înseamnă că vă deplasaţi direct către destinaţia dorită. Dacă
indică orice altă direcţie, întoarceţi-vă până când indică partea
de sus a busolei.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanţă,
blocând direcţia şi navigând către obiectul respectiv.
1 Selectaţi Sight 'N Go.
2 Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3 Selectaţi Blocare direcție > Setare curs.
4 Navigaţi utilizând busola.
Computer de călătorie
Computerul de călătorie afişează viteza curentă, viteza medie,
contorul de parcurs şi alte statistici utile. Puteţi particulariza
configuraţia computerului de călătorie, planşa de bord şi
câmpurile de date.
Instrumente din meniul principal
Selectaţi MENU de două ori.
LiveTrack: vă permite să partajaţi şi să vizualizaţi detalii despre
traseele parcurse.
SOS: vă permite să iniţiaţi o acţiune de salvare SOS.
Mesaje: vă permite să trimiteţi un mesaj inReach presetat sau
original.
Se înreg.com.: vă permit să vizualizaţi detalii despre activitatea
curentă şi să controlaţi înregistrarea activităţii curente
(Vizualizarea activităţii curente, pagina 9).
Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului dvs.
(Notificările de pe telefon, pagina 6).
Vreme: afişează temperatura curentă, prognoza de temperaturi,
prognoza meteo, radarul meteo, stratul de nori şi condiţiile de
vânt.
Manager pct ref: afişează toate punctele de trecere salvate pe
dispozitiv (Punctele de trecere, pagina 7).
Connect IQ: afişează o listă a aplicaţiilor Connect IQ instalate
(Connect IQCaracteristici, pagina 7).
BirdsEye Direct: vă permite să descărcaţi BirdsEye Satellite
Imagery pe dispozitivul dvs. (Imagini BirdsEye, pagina 10).
Geocaching: afişează o listă a geocache-urilor descărcate
(Geocache-uri, pagina 11).
10
Activităţi înregistrate: afişează activitatea dvs. curentă şi o
listă a activităţilor înregistrate (Înregistrări, pagina 9).
Rută activă: afişează ruta dvs. activă şi punctele de trecere
viitoare (Rute, pagina 8).
Planificator rută: afişează o listă de rute salvate şi vă permite
să creaţi rute noi (Crearea unei rute, pagina 8).
Trasee salvate: afişează o listă de trasee salvate (Crearea unui
traseu pornind de la o activitate salvată, pagina 9).
Sight 'N Go: vă permite să orientaţi dispozitivul spre un obiect
aflat la distanţă şi să navigaţi folosind obiectul ca punct de
referinţă (Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 5).
Puncte de proximitate: vă permite să setaţi alerte care să se
declanşeze în apropierea unor anumite locaţii (Setarea unei
alarme de proximitate, pagina 12).
Partajare wireless: vă permite să transferaţi wireless fişiere la
un alt dispozitiv compatibil (Trimiterea şi primirea de date
wireless, pagina 12).
Modificare profil: vă permite să modificaţi profilul dispozitivului
pentru a vă personaliza setările şi câmpurile de date pentru o
anumită activitate sau călătorie (Selectarea unui profil,
pagina 12).
Calculare suprafaţă: vă permite să calculaţi o suprafaţă
(Calcularea unei suprafeţe, pagina 12).
Calendar: afişează un calendar.
Vânătoare şi pescuit: afişează o estimare a celor mai bune
date şi ore pentru vânătoare şi pescuit în locul în care vă
aflaţi.
Soare și lună: afişează ora răsăritului, ora apusului şi faza lunii
pe baza poziţiei GPS.
Vizualizator foto: afişează fotografii salvate.
Stab.med.pct.trec.: vă permite să rafinaţi locaţia unui punct de
trecere pentru mai multă precizie (Stabilirea mediei punctelor
de trecere, pagina 8).
Calculator: afişează un calculator.
Ceas deşteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul
respectiv nu utilizaţi dispozitivul, puteţi seta dispozitivul
pentru a se activa la o anumită oră.
Telecomandă VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când
aveţi un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul dvs.
GPSMAP 86 (Utilizarea telecomenzii VIRB, pagina 12).
Cronometru: vă permite să folosiţi un cronometru, să marcaţi o
tură şi să cronometraţi turele.
LumInter: porneşte lanterna (Utilizarea lanternei, pagina 13).
Locaţii XERO: afişează informaţiile despre locaţie cu laser când
aţi asociat un sistem de ochire Xero™ cu dispozitivul dvs.
GPSMAP 86.
Satelit: afişează informaţiile dvs. satelit curente prin GPS
(Pagina sateliţilor, pagina 13).
®
Imagini BirdsEye
Imaginile BirdsEye furnizează imagini ale hărţilor de rezoluţie
superioară, care pot fi descărcate, incluzând imagini detaliate
din satelit şi hărţi topografice rasterizate. Puteţi descărca
imaginile BirdsEye direct pe dispozitivul dvs. Garmin compatibil.
Descărcare imagini BirdsEye
Înainte de a putea descărca imagini BirdsEye direct pe
dispozitivul dvs., trebuie să vă conectaţi la o reţea wireless
(Conectarea la o reţea wireless, pagina 6).
1 Selectaţi BirdsEye Direct > Descărcare imagini.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a descărca fişiere cu imagini BirdsEye pentru o
anumită locaţie sau zonă, selectaţi Loc şi selectaţi o
categorie.
Instrumente din meniul principal
NOTĂ: locaţia se schimbă implicit la locaţia dvs. curentă.
• Pentru a edita denumirea fişierelor cu imagini descărcate,
selectaţi Nume.
• Pentru a selecta o opţiune de calitate a imagini, selectaţi
Detaliere.
• Pentru a defini dimensiunea suprafeţei care va fi afişată în
fişierele cu imagini descărcate, selectaţi Rază şi
introduceţi o distanţă de la locaţia selectată.
Apare o dimensiune estimată a fişierului pentru calitatea
imaginii şi raza selectate. Verificaţi dacă dispozitivul dvs. are
suficient spaţiu de stocare disponibil pentru fişier.
3 Selectaţi Descărcare.
Geocache-uri
Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care
jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul
indiciilor şi al coordonatelor GPS.
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com
Vă puteţi înregistra dispozitivul la www.geocaching.com pentru a
căuta o listă de geocache-uri în apropiere sau pentru a căuta
informaţii live pentru milioane de geocache-uri.
1 Conectaţi-vă la o reţea wireless (Conectarea la o reţea
wireless, pagina 6) sau la aplicaţia Garmin Connect
(Asocierea unui smartphone cu dispozitivul, pagina 6).
2 Selectaţi Configurare > Geocaching > Înregistrare
dispozitiv.
Apare un cod de activare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 Selectaţi Conf.înregistrarea.
Conectarea la Geocaching.com
După ce vă înregistraţi, puteţi vedea geocache-urile de pe
www.geocaching.com pe dispozitivul dvs., în timp ce sunteţi
conectat wireless.
• Conectaţi-vă la aplicaţia Garmin Connect Mobile.
• Conectaţi-vă la o Wi‑Fi reţea.
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului
Puteţi încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul
unui computer (Transferarea fişierelor pe dispozitiv,
pagina 18). Puteţi plasa fişierele geocache într-un fişier GPX şi
le puteţi importa în folderul GPX de pe dispozitiv. în calitate de
membru premium pe geocaching.com, puteţi utiliza
caracteristica „interogare de buzunar” pentru a încărca un grup
mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fişier GPX unic.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi www.geocaching.com.
3 Dacă este necesar, creaţi un cont.
4 Conectaţi-vă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe geocaching.com pentru a găsi şi a
descărca geocache-uri pe dispozitiv.
Căutarea unui geocache
Puteţi căuta geocache-uri încărcate în dispozitivul dvs. Dacă
sunteţi conectat la geocaching.com, puteţi căuta date live
despre geocache-uri şi puteţi descărca geocache-uri.
NOTĂ: puteţi descărca informaţii detaliate pentru un număr
limitat de geocache-uri pe zi. Puteţi cumpăra un abonament
premium pentru a descărca mai multe. Accesaţi
www.geocaching.com pentru informaţii suplimentare.
1 Selectaţi Geocaching.
> MENU.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune:
Instrumente din meniul principal
• Pentru a căuta geocache-uri încărcate pe dispozitivul dvs.
după nume, selectaţi Căutare scriere şi introduceţi un
termen de căutare.
• Pentru a căuta geocache-uri în apropierea dvs. sau în
apropiere de altă locaţie, selectaţi Căutare în apropiere
de şi selectaţi o locaţie.
Dacă sunteţi conectat la geocaching.com, rezultatele de
căutare includ date live despre geocache data obţinute
prin Desc.GC în tp real.
• Pentru a căuta geocache-uri live după cod, selectaţi
Desc.GC în tp real.
Această caracteristică vă permite să descărcaţi un anumit
geocache de pe geocaching.com atunci când cunoaşteţi
codul geocache-ului.
4 Selectaţi MENU > Filtru pentru a filtra rezultatele căutării
(opţional).
Selectaţi
> Desc.geocache-uri pentru a căuta şi descărca
5
geocache-uri din apropiere de pe hartă (opţional).
6 Selectaţi un geocache.
Apar detaliile geocache-ului. Dacă aţi selectat un geocache
live şi sunteţi conectat, dispozitivul descarcă toate detaliile
despre geocache în memoria internă, dacă este necesar.
Filtrarea listei de geocache-uri
Puteţi filtra lista de geocache-uri în funcţie de anumiţi factori, de
exemplu de nivelul de dificultate.
1 Selectaţi Geocaching > MENU > Filtru.
2 Selectaţi una sau mai multe opţiuni de filtrat:
• Pentru a filtra după o categorie de geocache, precum
puzzle sau eveniment, selectaţi Tip.
• Pentru a filtra după dimensiunea fizică a containerului de
geocache-uri, selectaţi Dim.cache.
• Pentru a filtra după geocache-uriNu s-a încercat, Nu s-a
găsit sau Găsit, selectaţi Stare.
• Pentru a filtra după nivelul de dificultate în găsirea
geocache-ului sau după dificultatea terenului, selectaţi un
nivel de la 1 la 5.
3 Selectaţi QUIT pentru a vizualiza lista de geocache-uri
filtrate.
Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat
Puteţi crea şi salva filtre particularizate pentru geocache-uri în
funcţie de factori specifici.
1 Selectaţi elementele de filtrat
2 Selectaţi QUIT.
Implicit, noul filtru este salvat automat ca Filtru urmat de un
număr. De exemplu, Filtru 2. Puteţi edita filtrul pentru
geocache-uri pentru a modifica denumirea (Editarea unui
filtru de geocache-uri particularizat, pagina 11).
Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Configurare > Geocaching
> Configurare filtru.
2 Selectaţi un filtru.
3 Selectaţi un element de editat.
Vizualizarea detaliilor geocache
1 Selectaţi Geocaching.
2 Selectaţi un geocache.
3 Selectaţi MENU > Revizuire punct.
Apar descrierea şi jurnalele geocache.
Navigarea către un geocache
1 Selectaţi Geocaching.
2 Selectaţi un geocache.
11
3 Selectaţi Deplasare.
Utilizarea de sugestii şi de indicii pentru a găsi un geocache
Puteţi utiliza sugestii sau indicii, precum o descriere sau
coordonate, pentru a vă ajuta să găsiţi un geocache.
1 În timp ce navigaţi spre un geocache, selectaţi denumirea
geocache-ului.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vedea detaliile despre geocache, selectaţi
Descriere.
• Pentru a vedea un indiciu despre locaţia unui geocache,
selectaţi Sugestie.
• Pentru a vedea latitudinea şi longitudinea pentru un
geocache, selectaţi Coordonate.
• Pentru a vedea feedbackul despre geocache de la
persoanele care l-au căutat anterior, selectaţi
Înregistrare.
• Pentru a porni chirp™ căutarea, selectaţi chirp™.
Înregistrarea încercărilor în jurnal
După ce încercaţi să găsiţi un geocache, puteţi înregistra
rezultatele în jurnal. Puteţi verifica câteva geocache-uri pe
www.geocaching.com.
1 Selectaţi Geocaching > Înregistrare.
2 Selectaţi Găsit, Nu s-a găsit, Necesită reparații sau Nu s-a
încercat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectaţi Finalizare.
• Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai
apropiat de dvs., selectaţi Găs.cel mai apr..
• Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cacheului sau despre cache, selectaţi Editare comentariu,
introduceţi un comentariu şi selectaţi Finalizare.
Dacă sunteţi conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este
încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.
chirp
Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat şi
lăsat într-un geocache. Puteţi utiliza dispozitivul pentru a găsi un
chirp într-un geocache. Pentru mai multe informaţii despre chirp,
consultaţi chirp Owner's Manual (Manualul de utilizare a
accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.
Activarea căutării de accesorii chirp
1 Selectaţi Configurare > Geocaching.
2 Selectaţi Se caută chirp™ > Activat.
Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp
1 Cu căutarea chirp activată, navigaţi la un geocache.
Când sunteţi pe o rază de aproximativ 10 m (33 ft) faţă de
geocache-ul care conţine un chirp, sunt afişate detalii despre
chirp.
2 Selectaţi Afişare detalii.
3 Dacă este necesar, selectaţi Deplasare pentru a naviga la
etapa următoare a geocache-ului.
Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv
Puteţi elimina datele geocache pentru a afişa numai geocacheuri încărcate manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer.
Selectaţi Configurare > Geocaching > Geocaching Live >
Eliminare date live.
Datele geocaching live sunt eliminate din dispozitiv şi nu mai
apar în lista de geocache-uri.
12
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe
Geocaching.com
Dacă transferaţi dreptul de proprietate asupra dispozitivului, vă
puteţi elimina înregistrarea dispozitivului de pe site-ul web
geocaching.
Selectaţi Configurare > Geocaching > Geocaching Live >
Anul.înreg.disp..
Setarea unei alarme de proximitate
Alarmele de proximitate vă alertează când sunteţi în limitele unui
interval specificat faţă de o anumită locaţie.
1 Selectaţi Puncte de proximitate > Creare alarmă.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Utilizare.
5 Introduceţi o rază.
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
Editarea sau ştergerea unei alarme de proximitate
1 Selectaţi Puncte de proximitate.
2 Selectaţi o alarmă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru editarea razei, selectaţi Modificare rază.
• Pentru a vizualiza alarma pe hartă, selectaţi Vizualizare
hartă.
• Pentru a şterge alarma, selectaţi Ștergere.
Trimiterea şi primirea de date wireless
Înainte de a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflaţi pe o
rază de 3 m (10 ft.) faţă de un dispozitiv compatibil.
Dispozitivul dvs. poate trimite şi poate primi date când este
asociat cu un alt dispozitiv compatibil, utilizând Bluetooth sau
tehnologia wireless ANT+ . Puteţi partaja puncte de trecere,
geocache-uri, rute şi trasee.
1 Selectaţi Partajare wireless.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Trimitere şi selectaţi un tip de date.
• Selectaţi Primire pentru a primi date de la un alt
dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în
curs de încercare de trimitere a datelor.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
®
Selectarea unui profil
Când schimbaţi activitatea, puteţi schimba configurarea
dispozitivului prin schimbarea profilului.
1 Selectaţi Modificare profil.
2 Selectaţi un profil.
Calcularea unei suprafeţe
1 Selectaţi Calculare suprafaţă > Pornire.
2 Parcurgeţi perimetrul suprafeţei pe care doriţi să o calculaţi.
3 Când terminaţi, selectaţi Calculare.
Utilizarea telecomenzii VIRB
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
seriei VIRB.
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs.
1 Porniţi camera VIRB.
Instrumente din meniul principal
2 Pe dispozitivul dvs. GPSMAP 86, selectaţi Telecomandă
VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi .
• Pentru a realiza o fotografie, selectaţi
.
Utilizarea lanternei
NOTĂ: utilizarea lanternei poate reduce durata de viaţă a
bateriei. Puteţi reduce luminozitatea sau frecvenţa iluminării
intermitente pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei.
1 Selectaţi LumInter > ENTER.
2 Dacă este necesar, utilizaţi bara glisantă pentru a regla
luminozitatea.
3 Dacă este necesar, selectaţi un tip diferit de iluminare
intermitentă.
0
Fără bliţ electronic, fascicul constant.
1 la 9 Număr de bliţuri pe secundă.
SOS Bliţ de urgenţă.
NOTĂ: conexiunile Wi‑Fi, Bluetooth şi ANT+ sunt dezactivate în modul SOS.
Pagina sateliţilor
Pagina sateliţilor afişează locaţia dvs. curentă, precizia
sistemului GPS, locaţiile sateliţilor şi puterea semnalului.
Setări modul GPS
Selectaţi Satelit > MENU.
Utilizare cu GPS activat: vă permite să activaţi GPS.
Direcţie în sus: indică dacă sateliţii sunt afişaţi cu inelele
orientate cu nord înspre partea de sus a ecranului sau cu
traseul curent înspre partea de sus a ecranului.
Culoare unică: vă permite să selectaţi dacă pagina satelitului
este afişată cu mai multe culori sau cu una singură.
Setare locaţie pe hartă: vă permite să marcaţi locaţia curentă
pe hartă. Puteţi folosi această locaţie pentru a crea rute sau
pentru a căuta locaţii salvate.
Poziție AutoLocate: calculează poziţia GPS utilizând funcţia
Garmin AutoLocate .
Configurare sateliţi: setează opţiunile sistemului de sateliţi
(Setări satelit, pagina 14).
®
Personalizarea dispozitivului
Particularizarea câmpurilor de date
Puteţi particulariza câmpurile de date afişate pe fiecare pagină a
meniului principal.
1 Deschideţi pagina ale cărei câmpuri de date doriţi să le
modificaţi.
2 Selectaţi MENU.
3 Selectaţi Modif.câmp.de date
4 Selectaţi noul câmp de date.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Meniu configurare
Selectaţi MENU de două ori şi selectaţi Configurare.
Sistem: vă permite să personalizaţi setările de sistem (Setări de
sistem, pagina 13).
Afișare: reglează iluminarea de fundal şi setările de afişare
(Setările afişajului, pagina 14).
Personalizarea dispozitivului
Bluetooth: asociază dispozitivul dvs. cu un smartphone şi vă
permite să personalizaţi setările Bluetooth (BluetoothSetări,
pagina 14).
Wi-Fi: permite conectarea la reţele wireless (Wi‑FiSetări,
pagina 14).
Hartă: stabileşte aspectul hărţii (Setările hărţii, pagina 4).
Înregistrare: vă permite să personalizaţi setările de înregistrare
a activităţii (Setări înregistrare, pagina 9).
Stabilirea rutei: vă permite să personalizaţi modul în care
dispozitivul calculează rutele pentru fiecare activitate
(Setările pentru stabilirea rutei, pagina 14).
Mod expediţie: vă permite să personalizaţi setările pentru
activarea modului de expediţie (Activarea modului de
expediţie, pagina 17).
Tonuri: setează sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetul
tastelor şi alertele (Setarea tonurilor dispozitivului,
pagina 14).
Direcţie: vă permite să personalizaţi setările pentru indicarea
direcţiei ale busolei (Setările pentru indicarea direcţiei,
pagina 5).
Altimetru: vă permite să personalizaţi setările altimetrului
(Setări altimetru, pagina 5).
Geocaching: vă permite să personalizaţi setările de geocache
(Setările pentru geocaching, pagina 14).
Senzori: asociază senzori wireless cu dispozitivul dvs. (Senzori
wireless, pagina 15).
Fitness: vă permite să personalizaţi setările pentru înregistrarea
activităţilor de fitness (Setările pentru fitness, pagina 15).
Maritim: setează aspectul datelor maritime pe hartă (Setări
pentru aplicaţii maritime, pagina 15).
Meniuri: vă permit să personalizaţi secvenţa paginilor şi meniul
principal (Setări meniuri, pagina 15).
LiveTrack: selectează traseul automat şi intervalul de mişcare.
Mesaje: setează lungimea sunetului de notificare la primirea
unui mesaj şi activează şi dezactivează notificările pentru
mesaje.
Format poziție: setează opţiunile pentru formatul şi
coordonatele poziţiei geografice (Setările pentru formatul
poziţiei, pagina 15).
Unități: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 16).
Oră: reglează setările de timp (Setări pentru oră, pagina 16).
Profiluri: vă permit să personalizaţi şi să creaţi noi profiluri de
activităţi (Profiluri, pagina 16).
Resetare: permite resetarea datelor de utilizator şi a setărilor
(Resetarea datelor şi setărilor, pagina 16).
Info dispozitiv: afişează informaţii despre dispozitiv, cum ar fi
ID unitate, versiune software, informaţii de reglementare şi
acordul de licenţă (Vizualizarea informaţiilor de reglementare
şi conformitate aferente etichetei electronice, pagina 18).
Puncte de referinţă: vă permit să introduceţi un prefix
personalizat pentru punctele de trecere denumite automat.
Setări de sistem
Selectaţi Configurare > Sistem.
Satelit: setează opţiunile sistemului de sateliţi (Setări satelit,
pagina 14).
Limbă text: setează limba afişată pe dispozitiv.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Interfață: setează formatul interfeţei seriale (Setările interfeţei
seriale, pagina 14).
13
Înregistrare jurnal RINEX: permite dispozitivului să scrie date
în formatul Receiver Independent Exchange (RINEX) într-un
fişier de sistem. RINEX este un format de schimburi reciproce
de date pentru date brute ale sistemelor de navigare cu
sateliţi.
Setări satelit
Selectaţi Configurare > Sistem > Satelit.
Sistem de satelit: setează opţiunea pentru sistemul de satelit la
GPS sau Mod demo.
WAAS/EGNOS: activează sistemul să folosească datele Wide
Area Augmentation System (Sistem de augmentare de arie
largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service
(Serviciul european geostaţionar mixt de navigare) (WAAS/
EGNOS).
GPS şi alte sisteme de sateliţi
Sistemul de sateliţi setat în mod implicit este GPS. Opţiunile
GPS + GLONASS sau GPS + GALILEO oferă performanţă
îmbunătăţită în medii dificile şi o stabilire mai rapidă a poziţiei.
Utilizarea GPS-ului şi a unui alt satelit poate reduce durata de
viaţă a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza numai sistemul
GPS.
Setările interfeţei seriale
Selectaţi Configurare > Sistem > Interfață.
Garmin Spanner: vă permite să utilizaţi portul USB al
dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare
compatibile NMEA 0183, prin crearea unui port serial virtual.
Garmin Serial: setează dispozitivul pentru utilizarea unui format
propriu Garmin pentru schimbul datelor despre puncte de
trecere, rute şi trasee cu un computer.
Micșorare text: asigură ieşirea textului în format ASCII simplu
pentru informaţii despre locaţie şi viteză.
MTP: setează dispozitivul să utilizeze protocolul de transfer
media (MTP) pentru accesarea sistemului de fişiere de pe
dispozitiv, în locul modului stocare în masă.
Setările afişajului
Selectaţi Configurare > Afișare.
Expirare iluminare de fundal: reglează intervalul de timp după
care iluminarea de fundal se dezactivează.
Economisire baterie: economiseşte energia bateriilor şi
prelungeşte durata de viaţă a bateriilor dezactivând ecranul
la expirarea duratei de iluminare a fundalului.
Aspect: Modifică aspectul fundalului afişajului şi modul de
evidenţiere a selecţiilor (Modificarea Modului culoare,
pagina 14).
Captură de ecran: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Revedere dimensiune text: schimbă dimensiunea textului de
pe ecran.
Modificarea Modului culoare
1 Selectaţi Configurare > Afișare > Aspect.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a permite dispozitivului să afişeze automat culori
pentru zi sau noapte, în funcţie de momentul zilei,
selectaţi Mod > Automat.
• Pentru a utiliza un fundal deschis la culoare, selectaţi Mod
> Zi.
• Pentru a utiliza un fundal închis la culoare, selectaţi Mod >
Noapte.
• Pentru a personaliza schema cromatică de zi, selectaţi
Culoare zi.
• Pentru a personaliza schema cromatică de noapte,
selectaţi Culoare noapte.
14
BluetoothSetări
Selectaţi Configurare > Bluetooth.
Stare: activează tehnologia wireless Bluetooth şi indică starea
curentă de conectare.
Notificări: afişează sau ascunde notificările smartphone-ului.
Am uitat telefonul: elimină dispozitivul conectat din lista
dispozitivelor asociate. Această opţiune este disponibilă
numai după ce este asociat un dispozitiv.
Wi‑FiSetări
Selectaţi Configurare > Wi-Fi.
Wi-Fi: activează tehnologia wireless.
Adăugare reţea: vă permite să căutaţi şi să vă conectaţi la o
reţea wireless.
Setările pentru stabilirea rutei
Setările pentru stabilirea rutei variază în funcţie de activitatea
selectată.
Selectaţi Configurare > Stabilirea rutei.
Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei.
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de
activitate pe care o desfăşuraţi.
Metodă de calcul: setează metoda utilizată pentru a vă calcula
ruta.
Poziţionare pe drum: plasează triunghiul albastru, care
reprezintă poziţia dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum.
Aceasta este cea mai utilă atunci când conduceţi sau vă
deplasaţi
Recalculare în afara rutei: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Configurare rute ocolitoare: setează tipurile de drumuri, de
teren şi metodele de transport de evitat în timpul deplasării.
Tranziţii rută: setează modul în care dispozitivul stabileşte ruta
de la un punct al rutei la următorul. Această setare este
disponibilă numai pentru unele activităţi. Opţiunea Distanţă
vă indică următorul punct al rutei când sunteţi în limitele unei
anumite distanţe specificate faţă de punctul dvs. curent.
Setarea tonurilor dispozitivului
Puteţi particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente
de viraj şi alarme.
1 Selectaţi Configurare > Tonuri > Tonuri > Activat.
2 Selectaţi un ton pentru fiecare tip audio.
Setările pentru geocaching
Selectaţi Configurare > Geocaching.
Geocaching Live: vă permite să eliminaţi datele geocache live
de pe dispozitivul dvs. şi să eliminaţi înregistrarea
dispozitivului dvs. de pe geocaching.com (Eliminarea datelor
geocache live din dispozitiv, pagina 12, Eliminarea
înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com,
pagina 12).
Stil geocache-uri: setează dispozitivul pentru a afişa lista de
geocache-uri utilizând nume sau coduri.
Se caută chirp™: permite dispozitivului să caute un geocache
care conţine un accesoriu chirp (Activarea căutării de
accesorii chirp, pagina 12).
Programare chirp™: programează accesoriul chirp. Consultaţi
chirp Owner's Manual (Manualul de utilizare a accesoriilor
chirp) de pe www.garmin.com.
Configurare filtru: vă permite să creaţi şi să salvaţi filtre
particularizate pentru geocache-uri (Salvarea unui filtru de
geocache-uri particularizat, pagina 11).
Geocache-uri găsite: vă permite să editaţi numărul de
geocache-uri găsite. Acest număr creşte automat când
Personalizarea dispozitivului
înregistraţi în jurnal un geocache găsit (Înregistrarea
încercărilor în jurnal, pagina 12).
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor wireless
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless folosind
tehnologia ANT+ sau Bluetooth, de exemplu conectarea unui
monitor de frecvenţă cardiacă la dispozitivul dvs.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: păstraţi 10 m (33 ft.) distanţă faţă de alţi senzori în
timpul asocierii.
2 Selectaţi Configurare > Senzori.
3 Selectaţi tipul senzorului dvs.
4 Selectaţi Căutare element nou.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Căutare în Conectat.
Setările pentru fitness
Selectaţi Configurare > Fitness.
Auto Lap: setează dispozitivul să marcheze automat turele la o
distanţă specifică.
Tip activitate: setează activitatea de fitness ca fiind drumeţie
montană, alergare, ciclism sau altă activitate. Aceasta face
posibil ca activitatea dvs. să apară ca fiind de tipul corect
atunci când o transferaţi pe Garmin Connect.
Utilizator: setează informaţiile din profilul dvs. de utilizator.
Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a calcula date
de antrenament precise în Garmin Connect.
Zone puls: setează cele cinci zone de puls şi pulsul dvs. maxim
pentru activităţi de fitness.
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat turele la o
distanţă specifică. Această caracteristică este utilă pentru
compararea performanţelor dvs. pe diferitele componente ale
unei activităţi.
1 Selectaţi Configurare > FitnessAuto Lap
2 Introduceţi o valoare şi selectaţi Finalizare.
®
Setări meniuri
Selectaţi Configurare > Meniuri.
Stil de meniu: modifică aspectul meniului principal.
Meniu principal: vă permite să mutaţi, să adăugaţi şi să ştergeţi
elemente în meniul principal (Personalizarea meniului
principal, pagina 15).
Succesiune pagini: vă permite să mutaţi, să adăugaţi şi să
ştergeţi elemente în secvenţa de pagini (Schimbarea
secvenţei de pagini, pagina 15).
Configurare: modifică ordinea elementelor în meniul de
configurare.
Căutare: modifică ordinea elementelor în meniul de găsire.
Personalizarea meniului principal
Puteţi muta, adăuga şi şterge elemente în meniul principal.
1 Din meniul principal, selectaţi MENU > Modificare ordine
elem..
2 Selectaţi un element din meniu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Deplasare pentru a schimba amplasarea unui
element în listă.
• Selectaţi Inserare pentru a adăuga un nou element în
listă.
• Selectaţi Eliminare pentru a şterge un element din listă.
Schimbarea secvenţei de pagini
1 Selectaţi Configurare > Meniuri > Succesiune pagini >
Ed.succ.pag..
Selectaţi
o pagină.
2
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta pagina în sus sau în jos în listă, selectaţi
Deplasare.
• Pentru a adăuga o pagină nouă în secvenţa de pagini,
selectaţi Inserare şi selectaţi o categorie.
• Pentru a elimina o pagină din secvenţa de pagini, selectaţi
Eliminare.
SUGESTIE: puteţi selecta PAGE pentru a vizualiza ordinea
paginilor.
Setări pentru aplicaţii maritime
Din App Drawer, selectaţi Configurare > Maritim.
Mod grafic maritim: setează tipul de hartă maritimă utilizată de
dispozitiv pentru afişarea datelor maritime. Opţiunea Nautic
afişează diverse caracteristici ale hărţii, în diferite culori,
astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar
harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime
de hârtie. Opţiunea Peşti (necesită hărţi maritime) afişează o
vedere detaliată a contururilor fundului apei şi a sondărilor de
adâncime şi simplifică prezentarea hărţii, pentru utilizare
optimă în timpul pescuitului.
Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime
ajutătoare pe hartă.
Config.alarm. mar: setează alarme pentru situaţiile în care
depăşiţi, când ancoraţi, o distanţă de derivă specificată, vă
abateţi de la curs cu o distanţă specificată sau ajungeţi în
ape de o adâncime specificată.
Configurarea alarmelor maritime
1 Selectaţi Configurare > Maritim > Config.alarm. mar.
2 Selectaţi un tip de alarme.
3 Selectaţi Activat.
4 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Finalizare.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru formatul poziţiei
NOTĂ: nu trebuie să schimbaţi formatul poziţiei sau sistemul de
coordonate al hărţii dacă nu utilizaţi o hartă sau o diagramă care
specifică şi un format diferit al poziţiei.
Din App Drawer, selectaţi Configurare > Format poziție.
Format poziție: setează formatul poziţiei în care este afişată
informaţia unei locaţii.
Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care
este structurată harta.
Hartă Sferoidă: afişează sistemul de coordonate pe care îl
utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este
WGS 84.
15
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, adâncime, temperatură, presiune şi viteză pe
verticală.
1 Selectaţi un tip de măsurare.
2 Selectaţi o unitate de măsură.
NOTĂ: ştergerea tuturor setărilor elimină datele dvs.
personale, istoricul dvs. şi datele de utilizator salvate,
incluzând traseele şi punctele de trecere.
Restabilire setărilor implicite ale paginei
1 Deschideţi o pagină ale cărei setări doriţi să le restabiliţi.
2 Selectaţi MENU > Rest.setări implicite.
Setări pentru oră
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Fus orar: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automat setează automat fusul orar în funcţie de poziţia
GPS.
Profiluri
Profilurile sunt o colecţie de setări care optimizează dispozitivul
pe baza modului în care îl utilizaţi. De exemplu, setările şi
vizualizările sunt diferite când utilizaţi dispozitivul pentru
vânătoare şi când îl utilizaţi pentru geocaching.
Când utilizaţi un profil şi schimbaţi setări cum sunt câmpurile de
date sau unităţile de măsură, schimbările sunt salvate automat
ca parte a profilului respectiv.
Crearea unui profil particularizat
Puteţi particulariza setările şi câmpurile de date pentru o
anumită activitate sau pentru o anumită călătorie.
1 Selectaţi Configurare > Profiluri > Creare profil nou > OK.
2 Particularizaţi setările şi câmpurile de date.
Editarea numelui unui profil
1 Selectaţi Configurare > Profiluri.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Editare nume.
4 Introduceţi numele nou.
Ştergerea unui profil
NOTĂ: înainte de a putea şterge profilul activ, trebuie să activaţi
un alt profil. Nu puteţi şterge un profil când acesta este activ.
1 Selectaţi Configurare > Profiluri.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Ștergere.
Resetarea datelor şi setărilor
1 Selectaţi Configurare > Resetare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a reseta datele specifice unei călătorii, precum
distanţa şi valorile medii, selectaţi Resetare date
călătorie.
• Pentru a şterge toate punctele de trecere salvate, selectaţi
Şterg.toate pct.trecere.
• Pentru a şterge datele înregistrate de când aţi început
activitatea curentă, selectaţi Ştergere activitate curentă.
NOTĂ: dispozitivul înregistrează în continuare date noi
pentru activitatea curentă.
• Pentru a reseta doar setările pentru profilul activităţii
curente la valorile implicite din fabrică, selectaţi Reset.
setări de profil.
• Pentru a reseta toate setările şi profilurile dispozitivului la
valorile implicite din fabrică, selectaţi Resetare toate
setările.
NOTĂ: resetarea tuturor setărilor şterge toată activitatea
de geocaching de pe dispozitivul dvs. Aceasta nu elimină
datele de utilizator salvate, cum ar fi traseele şi punctele
de trecere.
• Pentru a elimina toate datele de utilizator salvate şi a
reseta toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică, selectaţi Ştergere toate.
16
Informaţii dispozitiv
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Pe smartphone-ul dvs., puteţi instala aplicaţia Garmin
Explore pentru a vă încărca punctele de trecere, rutele, traseele
şi activităţile.
Garmin Express oferă acces uşor la aceste servicii pentru
dispozitivele dvs. Garmin.
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Înregistrarea produsului
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Informaţii privind bateria
Durata de viaţă reală a bateriei depinde de setările
dispozitivului, cum ar fi monitorizarea şi intervalele de verificare
a mesajelor.
Autonomie baterie Mod
Până la 200 ore
Mod expediţie cu interval LiveTrack de 30 minute
Până la 35 ore
Mod implicit cu interval LiveTrack de 10 minute cu
înregistrare automată
Până la 1 an
Oprit
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Porniţi setarea Extended Tracking (LiveTrackSetări,
pagina 3).
• Porniţi setarea de luminozitate Automat a iluminării de fundal
sau reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Setările afişajului, pagina 14).
• Reduceţi setarea pentru mesaje Listen Interval (Setări
pentru mesaje, pagina 3).
• Reduceţi valoarea setărilor Log Interval şi Send Interval
pentru monitorizare (LiveTrackSetări, pagina 3).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth (BluetoothSetări,
pagina 14).
Activarea modului de economisire a bateriilor
Puteţi utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi
durata de viaţă a bateriei.
Selectaţi Configurare > Afișare > Economisire baterie >
Activat.
Informaţii dispozitiv
În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când
durata de iluminare a fundalului expiră. Puteţi selecta tasta de
pornire pentru a porni ecranul.
Activarea modului de expediţie
Puteţi utiliza modul de expediţie pentru a prelungi durata de
viaţă a bateriei. În modul de expediţie, ecranul se opreşte,
dispozitivul intră în modul cu consum redus de energie şi
dispozitivul colectează mai puţine puncte ale traseului prin GPS.
1 Selectaţi Configurare > Mod expediţie.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a permite dispozitivului să vă solicite activarea
modului expediţie la oprirea dispozitivului, selectaţi Cu
solicitare.
• Pentru a activa automat modul de expediţie după două
minute de inactivitate, selectaţi Automat.
• Dacă nu doriţi să activaţi niciodată modul expediţie,
selectaţi Niciodată.
În modul pentru expediţie, LED-ul verde se aprinde ocazional.
Depozitarea pe termen lung
Atunci când nu intenţionaţi să utilizaţi dispozitivul timp de câteva
luni, trebuie să încărcaţi bateria la cel puţin 50% înainte de
depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitaţi dispozitivul întro locaţie răcoroasă şi uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul
normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să
reîncărcaţi dispozitivul complet înainte de utilizare.
Prinderea cârligului tip carabină
1 Poziţionaţi cârligul de tip carabină
coloana de montare
în orificiile de pe
a dispozitivului.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC
60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea accidentală în
apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea
prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După
scufundare, aveţi grijă să uscaţi dispozitivul cu o cârpă şi în aer
liber înainte de utilizare sau încărcare.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la
medii cu apă clorurată sau sărată.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Tipuri de fişiere
Dispozitivul de mână acceptă următoarele tipuri de fişiere:
• Fişierele din Garmin Explore.
• Fişiere GPX pentru rute, trasee şi puncte intermediare.
• Fişiere GPX despre geocache-uri (Descărcarea geocacheurilor cu ajutorul computerului, pagina 11).
• Fişiere foto JPEG.
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader. Vizitaţi www.garmin.com/products
/poiloader.
• Fişiere FIT de exportat în Garmin Connect.
Instalarea unui card de memorie
2 Glisaţi cârligul de tip carabină în sus până când se fixează în
poziţie.
Puteţi instala un card de memorie microSD, pentru memorie
suplimentară, sau hărţi preîncărcate. Dispozitivul acceptă
carduri de memorie de până la 32 GB. Pentru performanţe
optime, utilizaţi un card de memorie clasa 10.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
partea laterală a dispozitivului .
Scoaterea cârligului de tip carabină
Ridicaţi partea de jos a cârligului de tip carabină şi glisaţi-l
pentru a-l scoate de pe coloana de montare.
Ataşarea unui şnur
1 Introduceţi bucla şnurului în orificiul din dispozitiv.
2 Treceţi celălalt capăt al şnurului prin buclă şi trageţi bine de
el.
3 Dacă este necesar, ataşaţi şnurul de îmbrăcăminte sau
rucsac pentru a-l fixa în timpul unei activităţi.
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Informaţii dispozitiv
2 Introduceţi cardul de memorie cu contactele aurii orientate
spre ecranul dispozitivului.
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
17
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul şi cardul dvs. de memorie (opțional) apar ca
unităţi de disc amovibile în Computerul meu pe computerele
Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2
3
4
5
6
7
Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de
disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de
memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă
secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de
memorie apar ca volume instalate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria dispozitivului
sau pe cardul de memorie.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple, trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Specificaţii
Tip baterie
Internă cu ioni de litiu, reîncărcabilă
Durata de viaţă a bateriei
Până la 40 de ore
Până la 200 ore în modul expediţie
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
Interval de temperatură optimă
de funcţionare
Între -20° şi 60 °C (între -4° şi 140 °F)
18
Interval de temperatură de
încărcare
Între 0° şi 40 °C (între 32° şi 104 °F)
Distanţa de siguranţă faţă de
busolă
17,5 cm (7 in.)
Frecvenţă/protocol wireless
2,4 GHz la 14,9 dBm nominal
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Selectaţi Configurare.
2 Selectaţi Info dispozitiv.
Anexă
Câmpuri de date
Pentru afişarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este
necesar să vă aflaţi în timpul navigării sau să dispuneţi de
accesorii wireless.
Adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine
adâncimea apei.
Alt.deas.niv.sol.: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra
nivelului mării.
Altitudine: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Altitudine GPS: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
Altitudine - minim: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima
resetare.
Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Ascendent - maxim: rata de ascensiune maximă în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Ascendent - medie: distanţa de ascensiune verticală medie de
la ultima resetare.
Ascendent - Total: distanţa totală urcată în timpul activităţii sau
de la ultima resetare.
Atitudine - maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la
ultima resetare.
Azimut: direcţia de la locaţia curentă către o destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Barometru: presiunea curentă calibrată.
Cadenţă: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadenţă medie: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadenţă tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Cadenţă ultima tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel
mai recent finalizată.
Calorii: numărul total de calorii arse.
Cont.de căl.: un calcul din mers al distanţei parcurse de la
ultima resetare.
Cron.alar.: ora curentă pentru cronometru.
Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Data: ziua, luna şi anul curent.
®
Anexă
Descendent - maxim: rata de coborâre maximă în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Descendent - medie: distanţa de coborâre verticală medie de la
ultima resetare.
Descendent - Total: distanţa totală coborâtă în timpul activităţii
sau de la ultima resetare.
Direcţia pe busolă: direcţia în care vă deplasaţi pe baza
busolei.
Direcţie: direcţia în care vă deplasaţi.
Direcţie GPS: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului.
Dist. pn.la urm.: distanţa rămasă până la următorul punct de pe
traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Dist.vert.pn la dest.: altitudinea dintre poziţia curentă şi
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Dist.vet.pn la pct urm.: distanţa ca diferenţă de nivel între
poziţia dvs. actuală şi următorul punct de pe traseu. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distanţă activitate: distanţa parcursă pentru traseul sau
activitatea curente.
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Dist pn dest: distanţa rămasă până la destinaţia finală. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
În afara traseului: distanţa către stânga sau dreapta deviată de
la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Indicator: o săgeată este îndreptată în direcţia următorului
punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este
disponibilă în toate hărţile şi zonele. Respectaţi întotdeauna
semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.
Locaţia destinaţiei: poziţia destinaţiei dvs. finale. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Locație (lat/long): poziţia curentă în latitudine şi longitudine
indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Locație (selectată): poziţia curentă utilizând setarea formatului
poziţiei selectate.
Momentul zilei: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Niciunul: acesta este un câmp gol de date.
Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.
Odometru: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
OES la destinaţie: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia
finală (ajustată conform orei locale din locul de destinaţie).
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
OES la următorul: ora estimată la care veţi ajunge la următorul
punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă urcaţi 3 m (10 ft.) pentru fiecare
60 m (200 ft.) pe care călătoriţi, panta este de 5%.
Pct trec dest: ultimul punct de pe ruta către destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Pct tr urm: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date
să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Pe curs: direcţia în care trebuie să vă deplasaţi pentru a reveni
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Anexă
Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locaţiei exacte.
De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o precizie
de +/- 3,65 m (12 ft.).
Presiune ambiantă: presiunea ambiantă necalibrată.
Procent puls tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru
tura curentă.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Puls - %Max.: procentul din pulsul maxim.
Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Puls mediu %maxim: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Puls tură: pulsul mediu pentru tura curentă.
Puls ultima tură: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.
Rap. plan. dest.: raportul de planare necesar pentru a coborî de
la poziţia curentă către altitudinea de destinaţie. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Raport planare: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să
apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor
tempe™.
Temperatură - apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie
să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să
determine temperatura apei.
Temperatură max. 24 h: temperatura maximă înregistrată în
ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Temperatură min. 24 h: temperatura minimă înregistrată în
ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mişcare şi
în repaus de la ultima resetare.
Timp călătorie - oprit: un calcul din mers al duratei de repaus
de la ultima resetare.
Timp p. la destinație: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeţi
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.
Tp.căl. - Depl.: un calcul din mers al duratei de mişcare de la
ultima resetare.
Tp tot.de act.scurs: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă
porniţi cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Traseu: direcţia de la locaţia de plecare la o destinaţie. Traseul
poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Tură coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
tura curentă.
Tură curentă: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Tură urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
tura curentă.
Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
19
Ultima tură - coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Ultima tură - distanţă: distanţa parcursă pentru cea mai
recentă tură finalizată.
Ultima tură - urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Viraj autovehicul: direcţia următorului viraj de pe traseu. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Virare: diferenţa de unghi (în grade) între relevmentul destinaţiei
dvs. şi cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R
înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Vit.efec.către dest.: viteza cu care ajungeţi la o destinaţie pe o
rută. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Vit.vert.pn la dest.: raportul de ascensiune sau de coborâre
până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să
fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
Viteză - maximă: viteza cea mai mare atinsă de la ultima
resetare.
Viteză - medie generală: viteza medie în mişcare şi cu opriri de
la ultima resetare.
Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.
Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Vit - Medie depl: viteza medie în mişcare de la ultima resetare.
Zonă puls: zona de performanţă pentru pulsul dvs. curent (de la
1 la 5). Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de
utilizator şi pe pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt
activate şi funcţionează corect.
• Când este asociat, dispozitivul Garmin primeşte date numai
de la accesoriul dvs. şi vă puteţi apropia de alte accesorii.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 20) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil, respiraţie uşor mai profundă,
conversaţie posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat, menţinerea conversaţiei este
mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită, antrenament cardiovascular
optim
Accesorii opţionale
4
80-90%
Accesoriile opţionale, cum sunt suporturile, hărţile, accesoriile
pentru fitness şi piesele de schimb, sunt disponibile pe
http://buy.garmin.com sau la dealerul Garmin.
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp, respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică
şi musculară, putere
crescută
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
tempe
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu
dispozitivul Garmin
• Verificaţi dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu
dispozitivul Garmin.
• Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin,
îndepărtaţi-vă la 10 m (33 ft.) distanţă de alte accesorii ANT+.
• Aduceţi dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul
ANT+.
• După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaşte
automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest
proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin şi
20
Anexă
Index
A
accesorii 15, 16, 20
activităţi 9
alarme
ceas 10
maritim 15
proximitate 8, 12
alarme de proximitate 8, 10, 12
altimetru 5
calibrare 6
altitudine 5, 6
diagramă 9
aplicaţii 6, 7
asociere
senzori 15
Senzori ANT+ 20
smartphone 6
Auto Lap 15
B
geocache-uri 10–12, 17
descărcare 11
navigare la 12
setări 14
GLONASS 14
GPS 10, 13, 14
pagină satelit 13
setări 13, 14
H
hărţi 9
actualizare 16
Imagini BirdsEyes 10
măsurarea distanţelor 4
navigare 4, 7, 9, 10
orientare 4, 10
setări 4
zoom 4
I
iluminare de fundal 1, 14, 16
Imagini BirdsEyes 10
informaţii călătorie, vizualizare 5, 10
istoric, trimitere la computer 7
înregistrare 9
înregistrarea dispozitivului 11
înregistrarea produsului 12
baterie 17
depozitare 17
durată viaţă 16
încărcare 1
maximizare 14, 16, 17
blocare, taste 1
busolă 4, 5, 10
calibrare 5
navigare 7
setări 5
butoane 1
lanternă 10, 13
locaţii
editare 7
salvare 7
luminozitate 1
C
M
calcularea suprafeţei 10, 12
calculator 10
calendar 10
calibrare, altimetru 6
card de memorie 17
card microSD. Consultaţi card de memorie
câmpuri de date 7, 13, 18
cârlig de tip carabină 17
chirp 12, 14
computer, conectare 17
computer de cursă 5, 10
Condiţie fizică 15
configurare iniţială 2
Connect IQ 7, 10
cronometru 10
curăţarea dispozitivului 17
curea pentru încheietură 17
D
date
partajare 9
stocare 7
transferare 7, 17
date utilizator, ştergere 18
datele ambarcaţiunii 7
depanare 16, 20
descărcare, geocache-uri 11
durate de vânătoare şi pescuit 10
L
maritim
configurarea alarmelor 15
setări 15
măsurarea distanţelor 4
meniu principal 4
personalizare 15
mesaje 2, 3
navigare 3
ştergere 3
monitorizare 2, 3
Index
tastatură 2
tastă de pornire 1
taste 1, 4
blocare 1
tehnologie Bluetooth 6, 14
Telecomandă VIRB 10, 12
tempe 20
temperatură 20
testarea dispozitivului 4
tonuri 14
TracBack 9
transferare
fişiere 11, 12, 17
trasee 12
trasee 9
indicator 4
navigare 9
U
W
oră, zone şi formate 16
oră răsărit şi apus 10
P
R
Garmin Connect 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
actualizare software 16
T
O
G
F
semnale de la sateliţi 2, 10, 13
Senzori ANT+ 15
asociere 20
Senzori Bluetooth 15
setări 3–5, 13–16
dispozitiv 14
înregistrare 9
setări afişaj 14
setări de sistem 14
setări pentru oră 16
Sight N' Go 5, 10
smartphone 7, 12
aplicaţii 6
asociere 6
software, actualizare 16
SOS 2, 3
se anulează 3
trimitere 3
specificaţii 18
stocare date 7, 17
ştergere, toate datele de utilizator 18
unităţi de măsură 16
USB 14
conector 1
deconectare 18
mod stocare în masă 17
transferul fişierelor 17
fişiere, transferare 11, 17, 18
formatul poziţiei 15
FUSION-Link 7
E
S
navigare 4, 5, 7, 10
busolă 7
oprire 7
notificări 6, 10
N
pagină satelit 13
partajarea datelor 9, 10, 12
personalizarea dispozitivului 13, 15
pilot automat 7
planificator de călătorii. Consultaţi rute
planşe de bord 5
profiluri 10, 12, 16
puls, zone 20
puncte de trecere 8
editare 7, 8
navigare 7
proiectare 8
salvare 7
Puncte de trecere 7
editare 8
ştergere 8
ecran
luminozitate 1
setări 14
ştergere 9
vizualizare pe hartă 8
WAAS 14
Wi‑Fi 6
conectare 6, 14
widgeturi 7
Z
zone de, puls 20
resetarea dispozitivului 16
rute 8, 9
creare 8
editare 8, 9
navigare 8
setări 14
21
support.garmin.com
August 2019
190-02580-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising