Garmin | inReach Explorer® | Garmin inReach Explorer® Priročnik za uporabo

Garmin inReach Explorer®  Priročnik za uporabo
INREACH SE +
INREACH EXPLORER +
®
®
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Earthmate in inReach so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. MapShare™ je blagovna znamka družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Facebook™ in logotip Facebook sta blagovni znamki družbe
Facebook in njenih povezanih družb. Iridium je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. TWITTER™ in logotip Twitter sta blagovni znamki družbe Twitter, Inc. ali njenih
povezanih družb. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Nastavitve zunanjega napajanja ................................................. 7
Spreminjanje jezika naprave ....................................................... 7
Dodajanje informacij o lastniku ................................................... 7
Pregled naprave ......................................................................... 1
Vklop naprave ............................................................................. 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Lučka LED stanja ........................................................................ 1
Ikone stanja ................................................................................ 1
Aktivacija naprave ....................................................................... 1
Satelitsko omrežje Iridium ........................................................... 2
Informacije o napravi..................................................... 7
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 2
Kazalo.............................................................................. 9
Podpora in posodobitve .............................................................. 7
Pritrjevanje karabina ................................................................... 7
Namestitev vrvice ....................................................................... 7
Zaklepanje in odklepanje tipk ..................................................... 7
Nega naprave ............................................................................. 7
Odpravljanje težav ...................................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Združitev z mobilno napravo ....................................................... 2
Preskus naprave ............................................................. 2
Sporočila......................................................................... 2
Pošiljanje prednastavljenega sporočila ...................................... 2
Pošiljanje besedilnega sporočila ................................................ 2
Odgovarjanje na sporočilo .......................................................... 2
Objavljanje na družabnih omrežjih ............................................. 2
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila ................................. 2
Ogled podrobnosti sporočila ....................................................... 2
Navigacija do lokacije sporočila .................................................. 2
Vključitev koordinat lokacije v sporočilo ...................................... 3
Brisanje sporočil ......................................................................... 3
Stiki.................................................................................. 3
Dodajanje stika ........................................................................... 3
Urejanje stikov ............................................................................ 3
Brisanje stika .............................................................................. 3
Sporočila SOS................................................................ 3
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje ....................................... 3
Pošiljanje sporočila SOS po meri ............................................... 3
Preklic sporočila SOS za reševanje ............................................ 3
Sledenje ........................................................................... 3
Začetek sledenja ......................................................................... 4
Ustavitev sledenja ....................................................................... 4
Navigacija........................................................................ 4
Pridobivanje satelitskih signalov GPS ........................................ 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Točke poti ................................................................................... 4
Zemljevid .................................................................................... 4
Informacije o potovanju ............................................................... 4
Kompas .......................................................................................5
Položaj ........................................................................................ 5
Vreme .............................................................................. 5
Dodajanje lokacije vremena ........................................................ 5
Zahtevanje vremenske napovedi ................................................ 5
Posodabljanje vremenske napovedi ........................................... 5
Urejanje lokacije vremena .......................................................... 5
Brisanje lokacije vremena ........................................................... 5
Poraba in zgodovina prenosa podatkov...................... 5
Ogled porabe prenosa podatkov ................................................ 5
Ogled zgodovine prenosa podatkov ........................................... 6
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Nastavitve zaslona ...................................................................... 6
Nastavitve zemljevida ................................................................. 6
Nastavitve sledenja ..................................................................... 6
Nastavitve Bluetooth ................................................................... 6
Nastavitve kompasa in višinomera ............................................. 6
Nastavitve sporočil ...................................................................... 7
Nastavitve zvokov ....................................................................... 7
Nastavitve časa .......................................................................... 7
Nastavitve enot ........................................................................... 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
Tipke
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
Izberite za preklic ali vrnitev na prejšnjo stran.
Izberite za odpiranje bližnjičnega menija.
Izberite za pomanjšanje zemljevida.
Izberite za povečavo zemljevida.
Izberite za odpiranje menija trenutne strani.
Izberite dvakrat za odpiranje domače strani.
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Notranja antena Iridium
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
®
Tipka SOS (pod zaščitnim pokrovčkom)
Lučka LED stanja
Tipke
Tipka za vklop/izklop
Hrbtni del za namestitev
Izberite za ogled možnosti menija ali premikanje kazalca na
zemljevidu.
Lučka LED stanja
Delovanje lučke LED
Stanje
Utripa zeleno
Imate neprebrano sporočilo.
Utripa rdeče
Naprava nima neoviranega pogleda na
nebo.
Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Vklop naprave
Držite
.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 8).
1 Dvignite zaščitni pokrovček À.
Nivo baterije je nižji od 10 %.
Izmenično utripa rdeče in
zeleno
Naprava je v načinu SOS.
Hitro izmenično utripa rdeče in Naprava pošilja preklic sporočila SOS
zeleno
za reševanje.
Ikone stanja
3D-signal GPS je pridobljen
2D-signal GPS je pridobljen
Iskanje signala GPS
Pošiljanje in prejemanje podatkov
Pošiljanje in prejemanje podatkov nista mogoča
Neprebrana sporočila
Sledenje je omogočeno
Stanje tehnologije Bluetooth
®
Polnjenje baterije
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata USB Á na
napravi.
Drug
konec napajalnega kabla priklopite v ustrezen vir
3
napajanja.
4 Napravo popolnoma napolnite.
Uvod
Polnjenje je končano
Aktivacija naprave
Preden lahko uporabite napravo inReach , jo morate aktivirati.
1 Na spletnem mestu inreach.garmin.com ustvarite račun in
izberite naročnino na satelitske storitve.
2 Vklopite napravo.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Ob pozivu se odpravite na prosto, na odprto območje z
neoviranim pogledom na nebo.
5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim
omrežjem Iridium.
®
1
OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut.
Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja
dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.
Satelitsko omrežje Iridium
Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium
naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega
pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne
pridobi satelitskih signalov.
NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti
napravo namestite na nahrbtnik ali zgornji del telesa.
Povezane funkcije Bluetooth
V napravi so na voljo različne povezane funkcije Bluetooth za
združljiv pametni telefon ali mobilno napravo, v kateri je
nameščen program Earthmate . S programom Earthmate lahko
funkcije naprave inReach uporabljate na zaslonu na dotik
mobilne naprave, ki je večji in ima višjo ločljivost.
Funkcije, ki jih je mogoče prenesti: v mobilni napravi si lahko
ogledate zemljevide, posnetke iz zraka, zemljevide agencije
USGS in navtične karte organa NOAA, ki jih je mogoče
prenesti. Zemljevide in karte prenesite, preden se odpravite
na potovanje.
Sporočila: omogočajo branje in pisanje sporočil ter dostop do
seznama stikov v mobilni napravi. Sporočila so prikazana v
obeh napravah.
OPOMBA: z napravo inReach je lahko hkrati združena samo
ena mobilna naprava.
®
Združitev z mobilno napravo
Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo inReach združiti z
mobilno napravo.
1 V mobilni napravi namestite program Earthmate iz trgovine s
programi in ga zaženite.
2 Napravo inReach in mobilno napravo postavite tako, da
druga od druge nista oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev).
3 V napravi inReach izberite Nastavitve > Bluetooth >
Združevanje naprave > Združevanje naprave.
4 Sledite navodilom v programu Earthmate za dokončanje
postopka združitve in nastavitve.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
Preskus naprave
Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na
prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve
aktivna.
Izberite Preizkus > Preizkus.
Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko
prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za
uporabo.
Sporočila
Naprava inReach pošilja in prejema besedilna sporočila prek
satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na
telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo
inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o
lokaciji.
Pošiljanje prednastavljenega sporočila
Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na
spletnem mestu inreach.garmin.com. Prednastavljena sporočila
imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.
2
1 Izberite Prednast..
2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite Pošlji.
Pošiljanje besedilnega sporočila
1 Izberite Sporočila > Novo sporočilo.
2 Izberite možnost:
• Če vnesti nove prejemnike, izberite Do:.
• Če želite izbrati prejemnike na seznamu stikov, izberite .
3 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite Sporočilo:.
• Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite .
4 Izberite Pošlji sporočilo.
Odgovarjanje na sporočilo
1 Izberite Sporočila.
2 Izberite pogovor.
3 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite Odgovori,
vnesite sporočilo in izberite Končano.
• Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite Hiter
odgovor.
Objavljanje na družabnih omrežjih
1 Izberite Sporočila > Novo sporočilo.
2 Izberite možnost:
• Če želite objaviti v računu Facebook™, izberite .
• Če želite objaviti v računu Twitter™, izberite .
• Če želite objaviti na spletni strani MapShare™, izberite .
3 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite Sporočilo:.
• Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite .
4 Izberite Pošlji sporočilo.
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila
Naprava posluša, ali so bila prejeta nova sporočila, v rednih
intervalih poslušanja. Sateliti sporočijo, da so bila nedavno
poslana sporočila, naprava pa prejme sporočilo ob naslednjem
intervalu poslušanja. Privzeti interval traja 10 minut.
OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran
pogled na satelit, da prejme sporočila.
Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da
ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo
ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi
povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v
napravo.
NAMIG: interval poslušanja lahko prilagodite in s tem podaljšate
napajanje z baterijo (Nastavitve sporočil, stran 7).
Izberite Preverj. > Preveri zdaj.
Ogled podrobnosti sporočila
1
2
3
4
Izberite Sporočila.
Izberite pogovor.
Izberite sporočilo, ki vključuje .
Če si želite lokacijo, s katere je bilo poslano sporočilo,
ogledati na zemljevidu, izberite
> Prikaži na zemljevidu.
Navigacija do lokacije sporočila
Uporabite lahko navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano
sporočilo z drugo napravo inReach.
1 Izberite Sporočila.
Povezane funkcije Bluetooth
2 Izberite pogovor.
3 Izberite sporočilo, ki vključuje
4 Izberite Začni navig..
.
Vključitev koordinat lokacije v sporočilo
Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki nima dostopa do interneta,
lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije.
1 Izberite Sporočila > Novo sporočilo.
2 Vnesite enega ali več prejemnikov.
3 Po potrebi vnesite sporočilo.
4 Izberite , da vključite koordinate svoje lokacije.
5 Izberite Pošlji sporočilo.
Brisanje sporočil
1 Izberite Sporočila.
2 Izberite pogovor.
> Izbriši nit.
3 Izberite
Stiki
Na spletnem mestu inreach.garmin.com lahko dodate stike in jih
sinhronizirate z napravo. Stike lahko dodate tudi v napravi,
vendar se ti stiki ne sinhronizirajo s spletnim mestom
inreach.garmin.com in niso vključeni v varnostno kopiranje.
Dodajanje stika
OPOMBA: stik, ki ga dodate v napravi, se ne sinhronizira s
spletnim mestom inreach.garmin.com in ni vključen v varnostno
kopiranje. Če ponastavite tovarniške nastavitve, se informacije o
tem stiku izbrišejo.
1 Izberite Stiki > Nov stik.
2 Izberite element, ki ga želite urediti.
3 Vnesite nove informacije.
Urejanje stikov
1
2
3
4
Izberite Stiki.
Izberite stik.
Izberite element, ki ga želite urediti.
Vnesite nove informacije.
Brisanje stika
1 Izberite Stiki.
2 Izberite stik.
3 Izberite Izbriši.
Sporočila SOS
V nujnem primeru lahko stopite v stik z mednarodnim centrom
za usklajevanje reševanja družbe GEOS (IERCC) in zaprosite
za pomoč. Če pritisnete tipko SOS, pošljete sporočilo centru za
usklajevanje reševanja, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje
v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko
komunicirate s centrom za usklajevanje reševanja. Funkcijo
SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje
OPOMBA: v načinu SOS je vrstica stanja rdeča, naprave pa ni
mogoče izklopiti.
1 Dvignite zaščitni pokrovček À s tipke SOS Á.
Stiki
2 Pridržite tipko SOS.
3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v
katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v
sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste
zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje
posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se
zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih
10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.
Pošiljanje sporočila SOS po meri
Na strani s sporočili SOS lahko pošljete po meri prilagojeno
sporočilo SOS za reševanje.
1 Izberite SOS > Nujen primer > Napišite SOS.
2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite
Sporočilo:.
3 Izberite Pošlji sporočilo.
4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v
sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste
zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje
posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se
zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih
10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.
Preklic sporočila SOS za reševanje
Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS
za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.
1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite tipko SOS.
2 Izberite Prekliči.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno
sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v
običajno delovanje.
Sledenje
S sledenjem beležite pot. Ko začnete sledenje, naprava zabeleži
lokacijo in posodobit črto sledi na zemljevidu ob določenem
intervalu beleženja. Naprava beleži točke sledi in jih pošlje po
satelitskem omrežju ob določenem intervalu pošiljanja. Ogledate
si lahko število poslanih točk sledi, preostali prostor za
shranjevanje in čas do zapolnitve pomnilnika za beleženje sledi.
NAMIG: interval beleženja sledi in interval pošiljanja sledi lahko
prilagodite in s tem podaljšate napajanje z baterijo (Nastavitve
sledenja, stran 6).
OPOMBA: ko je pomnilnik za beleženje sledi poln, naprava
prepiše starejše točke sledi in ohrani beleženje črte sledi z manj
podrobnostmi.
3
Začetek sledenja
1 Izberite Sledenje > Začni.
2 Po potrebi izberite Skupna raba, če želite poslati sporočilo o
tem, da ste začeli potovanje.
Črta sledi in točke sledi so prikazane na vaši spletni strani
MapShare, na kateri lahko prijatelji in družina spremljajo vaše
potovanje.
Ustavitev sledenja
Izberite Sledenje > Stop.
Navigacija
Pridobivanje satelitskih signalov GPS
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti
satelitske signale.
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja do 60 sekund.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje lokacij, ki vas vodi do končnega
cilja. Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite na spletnem
mestu inreach.garmin.com.
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
Ob začetku navigacije se posodobi vaša spletna stran
MapShare, vaši prijatelji in družina pa si lahko ogledajo
načrtovano pot, po kateri uporabljate navigacijo.
1 Izberite Nač. poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Začni navig..
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Nač. poti.
2 Izberite načrtovano pot.
> Prikaži na zemljevidu.
3 Izberite
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Nač. poti.
2 Izberite načrtovano pot.
> Obrni načrtovano pot.
3 Izberite
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Nač. poti.
2 Izberite načrtovano pot.
> Izbriši.
3 Izberite
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
4
Če ustvarite ali uredite točko poti, se posodobi vaša spletna
stran MapShare.
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite Točk.poti > Nova točka poti.
2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Navigacija do točke poti
1 Izberite Točk.poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Začni navig..
Urejanje točke poti
1 Izberite Točk.poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije.
Ogled točke poti na zemljevidu
1 Izberite Točk.poti.
2 Izberite točko poti.
> Prikaži na zemljevidu.
3 Izberite
Brisanje točke poti
1 Izberite Točk.poti.
2 Izberite točko poti.
> Izbriši.
3 Izberite
Zemljevid
Na strani z zemljevidom so prikazani vaša lokacija, poslana in
prejeta sporočila, točke poti in barvna črta sledi, ki povezuje
točke sledi. Na zemljevidu naprave inReach Explorer+ so
prikazane ulice, destinacije in topografske informacije.
Informacije, ki so prikazane na zemljevidu, lahko prilagodite
(Nastavitve zemljevida, stran 6).
Navigacija z zemljevidom
OPOMBA: naprava načrtuje neposredne poti in ne ustvari
načrtovanih poti po cestah.
1 Začnite navigacijo do cilja.
2 Izberite Zemljevid.
kaže vaš položaj na zemljevidu. Načrtovana pot je
prikazana z barvno črto.
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja, izberite .
• Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite ali
.
Pošiljanje referenčne točke
Pošljete lahko sporočilo, ki vključuje referenčno točko s
podrobnostmi o drugi lokaciji. Ta funkcija je uporabna, če se
želite srečati s kom na tej lokaciji.
1 Izberite Zemljevid.
2 Izberite lokacijo na zemljevidu.
3 Izberite Pošlji referenčno točko > Nadaljujte.
4 Vnesite prejemnike in sporočilo.
Informacije o potovanju
Informacije o potovanju prikazujejo čas potovanja, čas
premikanja, najvišjo hitrost, povprečno hitrost, razdaljo
potovanja in merilnik trenutno opravljene poti.
Navigacija
Vreme
Ponastavitev informacij o potovanju
Za natančne informacije morate pred začetkom potovanja
ponastaviti informacije o potovanju.
1 Izberite Inf.,pot. > Ponastavi.
2 Izberite možnost:
• Če želite počistiti informacije o potovanju, kot so časi,
razdalja in hitrosti, izberite Ponast.potov..
• Če želite počistiti informacije o potovanju in ponastaviti
merilnik opravljene poti, izberite Ponastavi vse.
Kompas
Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno,
plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate lahko
vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti ali
koordinate GPS. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo
stroški za porabo prenosa podatkov. Za več informacij obiščite
inreach.garmin.com.
Dodajanje lokacije vremena
1 Izberite Vreme > Nova lokacija.
2 Izberite možnost:
Funkcije in videz kompasa se razlikujejo glede na to, ali
uporabljate sledenje ali navigacijo do cilja.
• Izberite Uporabi mojo lokacijo.
• Izberite Ročno vnesite koordinate.
• Izberite Izberite točko poti.
Zahtevanje vremenske napovedi
1 Izberite Vreme.
2 Izberite lokacijo.
3 Po potrebi izberite Vreme > Vrsta napovedi, nato pa izberite
možnost Osnovna ali Plačljiva vremenska napoved.
4 Če želite prejeti pomorsko vremensko napoved, izberite
Pomorska > Pomorska > Omogočeno.
OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je
oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa,
zahtevajte pomorsko napoved.
5 Izberite Zahtevaj nap..
À
Á
Â
Ã
Kazalec smeri
Prikazuje, kam ste usmerjeni.
Kazalec smeri cilja Kaže v smeri cilja.
Višina ali cilj
Prikazuje višino.
Pri uporabi navigacije prikazuje ime cilja.
Smer gibanja,
smer cilja ali smer
Prikazuje smer gibanja, ko se premikate.
Pri uporabi navigacije prikazuje smer cilja.
V napravah inReach Explorer+ prikazuje smer,
ko se ne premikate.
Ä
Razdalja
Pri sledenju prikazuje prepotovano razdaljo od
začetka sledenja.
Pri uporabi navigacije prikazuje razdaljo do
cilja.
Å
Hitrost
Prikazuje hitrost.
Navigacija s kompasom
1 Začnite navigacijo do cilja.
OPOMBA: ko začnete navigacijo, lahko prijatelji in družina
spremljajo napredovanje in si ogledajo cilj na vaši spletni
strani MapShare.
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler se kazalec smeri ne poravna s kazalcem
smeri cilja, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Ustavitev navigacije
Izberite Kompas >
> Ustavi navigacijo.
Položaj
Ogledate si lahko trenutno lokacijo GPS, hitrost, smer gibanja,
višino in natančnost. Na strani z lokacijo lahko pošljete tudi
sporočilo s podrobnostmi o lokaciji.
Prikaz in deljenje trenutne lokacije
1 Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji GPS, izberite
Položaj.
2 Če želite poslati sporočilo s podrobnostmi o lokaciji, izberite
Deli lokacijo.
Vreme
Posodabljanje vremenske napovedi
1 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.
2 Po potrebi spremenite vrsto vremenske napovedi.
3 Izberite Posodobi.
Urejanje lokacije vremena
1
2
3
4
5
Izberite Vreme.
Izberite lokacijo vremena.
Izberite .
Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
Vnesite nove informacije.
Brisanje lokacije vremena
1 Izberite Vreme.
2 Izberite lokacijo vremena.
> Izbriši.
3 Izberite
Poraba in zgodovina prenosa
podatkov
Ogled porabe prenosa podatkov
Ogledate si lahko podrobnosti o paketu ter število sporočil,
prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem
obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se
samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega
obdobja.
Izberite Upor.pod..
Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov
Če ste poslovni uporabnik, lahko ponastavite merilnik porabe
prenosa podatkov, ki omogoča spremljanje porabe.
Izberite Upor.pod. > Ponastavi števec.
5
Ogled zgodovine prenosa podatkov
Nastavitve sledenja
Ogledate si lahko zgodovino sporočil in točk sledi, ki jih je
poslala naprava.
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
4 Če si želite zgodovino ogledati na zemljevidu, izberite
Prikaži na zemljevidu.
Izberite Nastavitve > Sledenje.
Pošlji interval: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko
sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate.
Če ste poslovni uporabnik, lahko določite interval pošiljanja
med mirovanjem.
Interval beleženja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži
lokacijo in posodobi črto sledi na zemljevidu.
Podaljšano sledenje: nastavi napravo tako, da med točkami
sledi preide v stanje pripravljenosti, s čimer se podaljša
napajanje z baterijo. V načinu pripravljenosti so onemogočeni
brezžična tehnologija Bluetooth, podrobne črte sledi in
preverjanje sporočil.
Pozovi za MapShare: nastavi napravo tako, da vas opomni, da
morate ob začetku sledenja poslati sporočilo s povezavo
MapShare.
Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko
jo vklopite.
Rafalno sledenje: med sledenjem nastavi napravo tako, da
ustvari in pošlje podrobno črto sledi in tako posreduje
najboljši možen približek lokacije. Izberete lahko, koliko
podatkov se pri tem prenese, naprava pa nato ustvari
največje možno število točk sledi. Ta nastavitev je na voljo
samo za poslovne uporabnike.
>
Navigacija do elementa zgodovine
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
4 Izberite Začni navig..
Označitev elementa zgodovine kot točke poti
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite zapis.
> Označi točko poti.
4 Izberite
Brisanje zgodovine prenosa podatkov
1 Izberite Zgodovina.
2 Izberite dan.
3 Izberite Izbriši.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Samodejno zaklepanje zaslona: samodejno zaklene tipke, ko
poteče časovna omejitev osvetlitve, s čimer prepreči
nenamerno pritiskanje tipk (Zaklepanje in odklepanje tipk,
stran 7).
Barvna shema: nastavi napravo tako, da prikazuje svetle ali
temne barve.
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona. Če izberete
možnost Samodejno, naprava samodejno prilagodi svetlost
osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Vedno vkl. pri zun. nap.: nastavi način porabe energije, ko je
naprava priklopljena na zunanje napajanje.
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
1 Izberite .
2 Izberite ali .
Nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitve > Zemljevid.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Merilo: nastavi merilo zemljevida na razdaljo ali razmerje.
Filter: nastavi količino informacij zgodovine, ki je prikazana na
zemljevidu.
Prikaži sporočila: nastavi sporočila tako, da so prikazana na
zemljevidu.
Prikaži točke sledi: nastavi točke sledi tako, da so prikazane na
zemljevidu.
Prikaži črto sledi: nastavi črto sledi tako, da je prikazana na
zemljevidu.
Barva črte sledi: spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.
6
Nastavitve Bluetooth
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Omogočeno: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Združevanje naprave: vzpostavi povezavo naprave z združljivo
mobilno napravo, ki podpira Bluetooth. S to nastavitvijo lahko
uporabljate povezane funkcije Bluetooth s programom
Earthmate.
Povezana: prikaže trenutno stanje povezave Bluetooth in
omogoča odstranitev združene naprave.
Nastavitve kompasa in višinomera
Naprava inReach Explorer+ je bila umerjena v tovarni, višinomer
pa privzeto uporablja samodejno umerjanje.
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem
potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko
kompas ročno umerite.
1 Izberite Nastavitve > Kompas in višinomer > Umerjanje
kompasa.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Izberite Nastavitve > Kompas in višinomer > Samodejni
umeri višinomer > Izklopljeno.
2 Izberite Umeri višinomer > Način.
3 Izberite možnost:
• Izberite Znana višina > Umeri in vnesite višino.
• Izberite Znan tlak > Umeri in vnesite tlak.
• Izberite Višina GPS-a > Umeri.
4 Izberite Umeri.
Prilagajanje naprave
Nastavitve sporočil
Izberite Nastavitve > Sporočila.
Interval poslušanja: nastavi, kako pogosto naprava posluša, ali
so na voljo nova sporočila.
Zvoni, dokler ni prebran: nastavi napravo tako, da zvoni,
dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna,
če ste v hrupnem okolju.
Prilagod. preverj. pošte: ko je omogočena ta nastavitev,
naprava deset minut pogosteje posluša, ali je na voljo
odgovor na poslano sporočilo. Če prejemnik hitro odgovori,
lahko odgovor prejmete pred naslednjim načrtovanim
intervalom poslušanja. Ta nastavitev je na voljo samo za
poslovne uporabnike.
Nastavitve zvokov
Izberite Nastavitve > Zvoki.
Izklopi vse: izklopi vse zvoke naprave.
Glasnost: nastavi glasnost naprave.
Prejeto sporočilo: nastavi zvok ob prejemu sporočila.
Sporočilo je poslano: nastavi zvok ob pošiljanju sporočila.
Nujno opozorilo: nastavi zvok ob vklopu nujnega opozorila v
napravi.
Izklop: nastavi zvok ob izklopu naprave.
2 Izberite , vnesite informacije in izberite Končano.
3 Izberite Prikaži infor. ob zagonu.
Informacije o napravi
Podpora in posodobitve
Spletno mesto inreach.garmin.com omogoča preprost dostop do
naslednjih storitev za naprave inReach.
• Registracija izdelka
• Posodobitve vdelane programske opreme
• Prenosi in posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov in sinhronizacija naprave z računom
Pritrjevanje karabina
1 Karabin À namestite v reže hrbtnega dela za namestitev Á
naprave.
Nastavitve časa
Izberite Nastavitve > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Č.pas: nastavi časovni pas naprave.
Poletni/zimski čas: nastavi napravo na poletni čas.
Nastavitve enot
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa koordinat položaja ali
referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če
uporabljate zemljevid ali karto, za katero je določen drug zapis
položaja.
Izberite Nastavitve > Enote.
Koordinate: nastavi obliko zapisa za geografske koordinate
položaja.
Oznaka: nastavi koordinatni sistem, ki ga uporablja zemljevid.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdaljo.
Temperatura: nastavi enote za temperaturo na stopinje
Fahrenheita (°F) ali stopinje Celzija (°C).
Tlak: nastavi enote za tlak.
Smer: nastavi referenco severa, ki se uporablja v kompasu, na
pravi ali magnetni sever.
Nastavitve zunanjega napajanja
Izberite Nastavitve > Zunanje napajanje.
Samodejni vklop: samodejno vklopi napravo, ko jo priklopite na
zunanje napajanje.
Samodejni izklop: samodejno izklopi napravo, ko jo odklopite z
zunanjega napajanja.
Spreminjanje jezika naprave
1 Izberite Nastavitve > Jezik.
2 Izberite jezik.
Dodajanje informacij o lastniku
Dodate lahko informacije o lastniku, ki se prikažejo ob vklopu
naprave.
1 Izberite Nastavitve > Informacije o lastniku.
Informacije o napravi
2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno
mesto.
Odstranjevanje karabina
Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave
za namestitev.
Namestitev vrvice
1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.
2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
3 Po potrebi vrvico zataknite za oblačila ali nahrbtnik, da je
naprava med dejavnostjo privezana.
Zaklepanje in odklepanje tipk
Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Izberite > Zakleni zaslon.
2 Če želite tipke odkleniti, izberite > Odkleni.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
7
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
Življenjska doba
baterije
Način
Do 75 ur
10-minutni interval pošiljanja sledi in 1sekundni interval beleženja
Do 100 ur
Privzeti način z 10-minutnim intervalom
pošiljanja sledi in 1-minutnim intervalom
beleženja
Do 30 dni
Način podaljšanega sledenja s 30-minutnim
intervalom pošiljanja sledi
Do 3 leta
Izklopljeno
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Odpravljanje težav
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Vklopite nastavitev Podaljšano sledenje (Nastavitve
sledenja, stran 6).
• Izklopite nastavitev svetlosti osvetlitve zaslona Samodejno
ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 6).
• Zmanjšajte nastavitev za sporočila Interval poslušanja
(Nastavitve sporočil, stran 7).
• Zmanjšajte vrednost nastavitev za Interval beleženja sledi in
Pošlji interval (Nastavitve sledenja, stran 6).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (Nastavitve
Bluetooth, stran 6).
Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Držite in , dokler se naprava ne izklopi.
2 Držite , da vklopite napravo.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
Izberite Nastavitve > Možnosti obnovitve > Ponastavi
tovarniš. nast..
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko številko IMEI, različico vdelane programske
opreme, informacije o predpisih, licenčno pogodbo in druge
informacije o napravi.
Izberite Nastavitve > Vizitka naprave.
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije
3,100 mAh
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
1,6 GHz pri nazivni moči 31,7 dBm
2,4 GHz pri nazivni moči 5 dBm
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o bateriji
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od nastavitev naprave,
kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.
8
Informacije o napravi
Kazalo
B
barometer 6
baterija 7
avtonomija baterije 8
podaljševanje 8
polnjenje 1
poravnava 1
Č
čas, pasovi in oblike 7
časovne nastavitve 7
čiščenje naprave 7, 8
sledenje 3, 4, 6
specifikacije 8
sporočila 1–3, 5–7
brisanje 3
navigacija 2, 6
sporočila SOS 1, 3
pošiljanje 3
preklic 3
stik 3
brisanje 3
dodajanje 3
urejanje 3
T
jezik 7
tehnologija Bluetooth 1, 2, 6
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1
zaklepanje 7
točke poti 4, 6
brisanje 4
navigacija 4
ogled na zemljevidu 4
shranjevanje 4
urejanje 4
točke sledi, navigacija 6
K
U
G
GPS 1, 4
natančnost 5
navigacija 5
I
ikone 1
J
karabin 7
kompas 5, 6
navigacija 5
L
umerjanje
kompas 6
višinomer 6
USB, priključek 1
V
licenca 8
lokacije
shranjevanje 4
urejanje 4
višinomer 6
umerjanje 6
vreme 5
M
Z
merske enote 7
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 4
brisanje 4
navigacija 4
ogled na zemljevidu 4
naprava, ponovni zagon 8
nastavitve 6, 7
nastavitve zaslona 6
navigacija
kompas 5
ustavljanje 5
začetna nastavitev 1
zaklepanje, tipke 7
zapestni pašček 7
zaslon 6
združevanje, pametni telefon 2
zemljevidi
nastavitve 6
navigacija 4
posodabljanje 7
zgodovina 5, 6
brisanje 6
ogled 6
zvoki 7
O
odpravljanje težav 8
osvetlitev zaslona 6
P
pametni telefon
programi 2
združevanje 2
podatki 5, 6
podatki o potovanju
ogled 4
ponovni zagon 5
ponastavitev naprave 8
poraba prenosa podatkov 5
posodabljanje programske opreme 7
preskus naprave 2
prilagajanje naprave 6, 7
programi 2
programska oprema, posodabljanje 7
R
referenčne točke, pošiljanje 4
registracija izdelka 7
registracija naprave 7
S
satelitski signali 2
pridobivanje 4
Kazalo
9
support.garmin.com
September 2018
190-02165-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising