Garmin | inReach Explorer® | User guide | Garmin inReach Explorer® Käyttöopas

Garmin inReach Explorer®  Käyttöopas
INREACH SE +
INREACH EXPLORER +
®
®
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Earthmate ja inReach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. MapShare™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Facebook™ ja Facebook-logo ovat Facebookin ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Iridium on Iridium Satellite LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TWITTER™ ja Twitter-logo ovat Twitter Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Ulkoisen virran asetukset ............................................................ 7
Laitteen kielen vaihtaminen ........................................................ 7
Omistajan tietojen lisääminen ..................................................... 7
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Tilan merkkivalo .......................................................................... 1
Tilakuvakkeet .............................................................................. 1
Laitteen aktivoiminen .................................................................. 1
Iridium satelliittiverkko ................................................................. 2
Laitteen tiedot................................................................. 7
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 2
Hakemisto ....................................................................... 9
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 7
Karabiinihaan kiinnittäminen ....................................................... 7
Hihnan liittäminen ....................................................................... 7
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen .................................... 7
Laitteen huoltaminen .................................................................. 7
Vianmääritys ............................................................................... 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 8
Mobiililaitteen pariliittäminen ....................................................... 2
Laitteen testaaminen...................................................... 2
Viestit............................................................................... 2
Esimääritetyn viestin lähettäminen ............................................. 2
Tekstiviestin lähettäminen .......................................................... 2
Vastaaminen viestiin ................................................................... 2
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa ............................................... 2
Viestien tarkistaminen ................................................................. 2
Viestin tietojen näyttäminen ........................................................ 2
Navigoiminen viestin sijaintiin ..................................................... 2
Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen viestiin .......................... 3
Viestien poistaminen ................................................................... 3
Yhteystiedot.................................................................... 3
Yhteystiedon lisääminen ............................................................. 3
Yhteystiedon muokkaaminen ..................................................... 3
Yhteystiedon poistaminen .......................................................... 3
SOS.................................................................................. 3
SOS-pelastuksen aloittaminen ................................................... 3
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen ....................................... 3
SOS-pelastuksen peruuttaminen ................................................ 3
Jäljitys............................................................................. 3
Jäljityksen aloittaminen ............................................................... 4
Jäljityksen lopettaminen .............................................................. 4
Navigointi........................................................................ 4
GPS-satelliittisignaalien hakeminen ........................................... 4
Reitit ............................................................................................4
Reittipisteet ................................................................................. 4
Kartta .......................................................................................... 4
Matkatiedot ................................................................................. 4
Kompassi .................................................................................... 5
Sijainti ......................................................................................... 5
Sää................................................................................... 5
Sääsijainnin lisääminen .............................................................. 5
Sääennusteen pyytäminen ......................................................... 5
Sääennusteen päivittäminen ...................................................... 5
Sääsijainnin muokkaaminen ....................................................... 5
Sääsijainnin poistaminen ............................................................ 5
Datakäyttö ja historia..................................................... 5
Datakäytön tarkasteleminen ....................................................... 5
Datahistorian tarkasteleminen .................................................... 5
Laitteen mukauttaminen................................................ 6
Näyttöasetukset .......................................................................... 6
Kartta-asetukset .......................................................................... 6
Jäljitysasetukset .......................................................................... 6
Bluetooth asetukset .................................................................... 6
Kompassin ja korkeusmittarin asetukset .................................... 6
Viestiasetukset ............................................................................ 6
Ääniasetukset ............................................................................. 7
Aika-asetukset ............................................................................ 7
Yksikköasetukset ........................................................................ 7
Sisällysluettelo
i
Aloitus
Painikkeet
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliselle sivulle.
Valitsemalla tämän voit avata pikavalikon.
Valitsemalla tämän voit loitontaa karttaa.
Valitsemalla tämän voit lähentää karttaa.
Valitsemalla tämän voit avata nykyisen sivun valikon.
Valitsemalla tämän kaksi kertaa voit avata aloitussivun.
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Sisäinen Iridium antenni
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
SOS-painike (suojuksen alla)
Tilan merkkivalo
Painikkeet
Virtapainike
Kiinnityskohta
Valitsemalla tämän voit näyttää valikkokohtia tai siirtää karttaosoitinta.
Tilan merkkivalo
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu vihreänä
Sinulla on lukematon viesti.
Vilkkuu punaisena
Laitteesta ei ole hyvää näkyvyyttä
taivaalle.
Micro-USB-portti (suojuksen alla)
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 8).
1 Nosta suojusta À.
Laitteen akussa on jäljellä alle 10 %
virtaa.
Vuorotellen punainen ja vihreä Laite on SOS-tilassa.
Nopeasti vuorotellen punainen Laite peruuttaa SOS-pelastuskutsua.
ja vihreä
Tilakuvakkeet
3D-GPS-signaali saatu
2D-GPS-signaali saatu
Etsitään GPS-signaalia
Lähetetään ja vastaanotetaan tietoja
Ei voi lähettää ja vastaanottaa tietoja
Lukemattomia viestejä
Jäljitys käytössä
Bluetooth tekniikan tila
®
Ladataan akkua
2 Liitä virtajohdon pienempi pää laitteen USB-porttiin Á.
3 Liitä virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
Aloitus
Lataus valmis
Laitteen aktivoiminen
inReach laite on aktivoitava, jotta sitä voi käyttää.
1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa
inreach.garmin.com.
2 Käynnistä laite.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Siirry kehotettaessa ulos avoimeen paikkaan, josta on selkeä
näkyvyys taivaalle.
5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium
satelliittiverkkoon.
®
1
HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20
minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita
viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin
lähettäminen normaalin käytön aikana.
Iridium satelliittiverkko
Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää
viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää
näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se
löytää satelliittisignaaleja.
VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin kiinnittämällä
laitteen reppuun tai ylävartaloosi.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa, Earthmate sovellusta käyttävää älypuhelinta tai
mobiililaitetta varten. Earthmate sovelluksen ansiosta voit
käyttää inReach ominaisuuksia mobiililaitteen
kosketusnäytössä, joka on suurempi ja tarkempi kuin laitteen
näyttö.
Ladattavat ominaisuudet: voit tarkastella ladattuja karttoja,
ilmakuvia, USGS-neliökarttoja ja NOAA-merikarttoja
mobiililaitteessasi. Lataa kartat ennen matkaa.
Viestit: voit kirjoittaa ja lukea viestejä sekä käyttää
yhteystietoluetteloa mobiililaitteessasi. Viestit näkyvät
molemmissa laitteissa.
HUOMAUTUS: inReach laitteen kanssa voi käyttää vain yhtä
pariliitettyä mobiililaitetta kerralla.
®
Mobiililaitteen pariliittäminen
Pariliitä inReach laite mobiililaitteeseen, jotta voit käyttää
Bluetooth ominaisuuksia.
1 Asenna Earthmate sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta
ja avaa se.
2 Tuo inReach laite ja mobiililaite enintään 3 metrin (10 jalan)
päähän toisistaan.
3 Valitse inReach laitteessa Asetukset > Bluetooth > Pariliitä
laite > Pariliitä laite.
4 Viimeistele pariliitos ja määritys Earthmate sovelluksen
ohjeiden mukaisesti.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Laitteen testaaminen
Varmista satelliittitilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona,
ennen kuin käytät sitä matkalla.
Valitse Testi > Testi.
Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat
vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.
Viestit
inReach laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium
satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä
tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen
inReach laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät
sijaintitietosi.
Esimääritetyn viestin lähettäminen
Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa
inreach.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty
teksti ja vastaanottajat.
1 Valitse Esiasetus.
2
2 Valitse esimääritetty viesti ja valitse Lähetä.
Tekstiviestin lähettäminen
1 Valitse Viestit > Uusi viesti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vastaanottajat: voit määrittää uusia
vastaanottajia.
• Valitsemalla voit valita vastaanottajat
yhteystietoluettelostasi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Viesti: voit luoda uuden viestin.
• Valitsemalla voit valita pikatekstiviestin.
4 Valitse Lähetä viesti.
Vastaaminen viestiin
1 Valitse Viestit.
2 Valitse keskustelu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kirj. vastaus, luo uusi viesti, kirjoita viesti ja valitse
Valmis.
• Valitsemalla Pikavastaus voit valita pikatekstiviestin.
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa
1 Valitse Viestit > Uusi viesti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit julkaista Facebook™ tililläsi valitsemalla .
• Voit julkaista Twitter™ tililläsi valitsemalla .
• Voit julkaista MapShare™ sivullasi valitsemalla .
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Viesti: voit luoda uuden viestin.
• Valitsemalla voit valita pikatekstiviestin.
4 Valitse Lähetä viesti.
Viestien tarkistaminen
Laite kuuntelee uusien viestien saapumista säännöllisin
väliajoin. Satelliitit ilmoittavat hiljattain lähetetyistä viesteistä, ja
laite vastaanottaa viestin seuraavana kuunteluajankohtana.
Oletusväli on 10 minuuttia.
HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin
kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit.
Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne
manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen.
Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja
vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.
VIHJE: voit maksimoida akunkeston säätämällä kuunteluväliä
(Viestiasetukset, sivu 6).
Valitse Tarkistus > Tarkista heti.
Viestin tietojen näyttäminen
1
2
3
4
Valitse Viestit.
Valitse keskustelu.
Valitse viesti, jossa on .
Näytä viestin lähetyssijainti kartassa valitsemalla
kartalla.
> Katso
Navigoiminen viestin sijaintiin
Voit navigoida sijaintiin, josta toinen inReach laite on lähettänyt
viestin.
1 Valitse Viestit.
2 Valitse keskustelu.
Bluetooth yhteysominaisuudet
3 Valitse viesti, jossa on
4 Valitse Navigoi.
.
Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen
viestiin
Jos lähetät viestiä vastaanottajalle, jolla ei ole Internet-yhteyttä,
voit sisällyttää sijaintisi koordinaatit viestiin.
1 Valitse Viestit > Uusi viesti.
2 Valitse vähintään yksi vastaanottaja.
3 Kirjoita tarvittaessa viesti.
4 Sisällytä sijaintisi koordinaatit valitsemalla .
5 Valitse Lähetä viesti.
Viestien poistaminen
1 Valitse Viestit.
2 Valitse keskustelu.
> Poista säie.
3 Valitse
Yhteystiedot
Voit lisätä yhteystietoja osoitteessa inreach.garmin.com ja
synkronoida ne laitteeseesi. Voit lisätä yhteystietoja myös
laitteessa, mutta niitä ei synkronoida osoitteeseen
inreach.garmin.com eikä varmuuskopioida.
Yhteystiedon lisääminen
HUOMAUTUS: jos lisäät yhteystiedon laitteessa, sitä ei
synkronoida osoitteeseen inreach.garmin.com eikä
varmuuskopioida. Jos palautat tehdasasetukset, menetät
kyseisen yhteystiedon.
1 Valitse Yhteyst. > Uusi yhteystieto.
2 Valitse muokattava kohde.
3 Kirjoita uudet tiedot.
Yhteystiedon muokkaaminen
1
2
3
4
Valitse Yhteyst..
Valitse yhteystieto.
Valitse muokattava kohde.
Kirjoita uudet tiedot.
Yhteystiedon poistaminen
1 Valitse Yhteyst..
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Poista.
SOS
Hätätilanteessa voit pyytää apua ottamalla yhteyden GEOSin
IERCC-keskukseen (International Emergency Rescue
Coordination Center). SOS-painikkeen painallus lähettää viestin
pelastuskoordinointikeskukseen, joka ilmoittaa tilanteestasi
asianmukaisille hätävastauspalveluille. Voit pitää yhteyttä
pelastuskoordinointikeskukseen hätätilanteen aikana
odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan
todellisessa hätätilanteessa.
SOS-pelastuksen aloittaminen
HUOMAUTUS: sOS-tilassa tilapalkki on punainen ja laitetta ei
voi sammuttaa.
1 Nosta suojus À SOS-painikkeen Á päältä.
Yhteystiedot
2 Paina SOS-painiketta pitkään.
3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka
sisältää sijaintitietosi.
4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt
pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty
sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein.
Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään
akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30
minuutin välein, kun olet paikallasi.
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen
Voit aloittaa SOS-pelastusoperaation mukautetulla viestillä
käyttämällä SOS-sivua.
1 Valitse SOS > Hätä > Kirjoita SOS.
2 Luo mukautettu SOS-viesti valitsemalla Viesti:.
3 Valitse Lähetä viesti.
4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt
pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty
sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein.
Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään
akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30
minuutin välein, kun olet paikallasi.
SOS-pelastuksen peruuttaminen
Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun
se on lähetetty hätävastauspalveluun.
1 Nosta suojus ja paina SOS-painiketta pitkään.
2 Valitse Peruuta.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat
vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin
käyttötilaan.
Jäljitys
Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite
kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan karttaan määritetyin
kirjausvälein. Laite tallentaa jälkipisteitä ja lähettää ne
satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein. Voit tarkastella
lähetettyjen jälkipisteiden määrää, jäljellä olevaa tallennustilaa ja
aikaa, jonka kuluttua jälkilokin tallennustila täyttyy.
VIHJE: voit maksimoida akunkeston säätämällä jälkilokin väliä
ja jäljityksen lähetysväliä (Jäljitysasetukset, sivu 6).
HUOMAUTUS: kun jälkilokin tallennustila on täynnä, laite alkaa
tallentaa vanhimpien jälkipisteiden päälle, mutta säilyttää
karkean jälkiviivan.
3
Jäljityksen aloittaminen
1 Valitse Jäljitys > Käynnistä.
2 Valitsemalla Jaa voit tarvittaessa lähettää viestin, että olet
lähdössä matkalle.
Jälkiviivasi ja -pisteesi näkyvät MapShare sivullasi, jolla
läheisesi voivat seurata matkaasi.
Jäljityksen lopettaminen
Valitse Jäljitys > Pysäytä.
Navigointi
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää
GPS‑navigointiominaisuuksia.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää enintään 60
sekuntia.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Reitit
Reitti on sijaintien sarja, joka johtaa määränpäähän. Voit luoda
ja tallentaa reittejä osoitteessa inreach.garmin.com.
Tallennetun reitin navigoiminen
Navigoinnin aloittaminen päivittää MapShare sivusi, ja läheisesi
voivat tarkastella navigoimaasi reittiä.
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
> Katso kartalla.
3 Valitse
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
> Käännä reitti.
3 Valitse
Reitin poistaminen
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
> Poista.
3 Valitse
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Reittipisteen luonti tai muokkaus
päivittää MapShare sivusi.
4
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse Reittip. > Uusi reittipiste.
2 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse Reittip..
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Navigoi.
Reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Reittip..
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
4 Kirjoita uudet tiedot.
Reittipisteen tarkasteleminen kartassa
1 Valitse Reittip..
2 Valitse reittipiste.
> Katso kartalla.
3 Valitse
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittip..
2 Valitse reittipiste.
> Poista.
3 Valitse
Kartta
Karttasivulla näkyvät sijaintisi, lähettämäsi ja vastaanottamasi
viestit, reittipisteet ja värillinen jälkiviiva, joka yhdistää
jälkipisteesi. inReach Explorer+ kartassa näkyvät kadut,
kohdepisteet ja topografiset tiedot.
Voit mukauttaa kartassa näkyviä tietoja (Kartta-asetukset,
sivu 6).
Navigoiminen kartan avulla
HUOMAUTUS: laite käyttää suoraa reititystä eikä luo reittejä
teillä.
1 Aloita navigointi määränpäähän.
2 Valitse Kartta.
osoittaa sijaintisi kartassa. Reitti on merkitty värillisellä
viivalla.
3 Voit tehdä seuraavat toimet:
• Voit tarkastella eri alueita valitsemalla .
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
Viittauspisteen lähettäminen
Voit lähettää viestillä viittauspisteen, joka sisältää tietoja jostakin
toisesta sijainnista. Tämä ominaisuus on kätevä, jos haluat
tavata jonkun kyseisessä sijainnissa.
1 Valitse Kartta.
2 Valitse jokin sijainti kartalla.
3 Valitse Lähetä viittauspiste > Jatka.
4 Määritä vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Matkatiedot
Matkatiedoissa näkyvät matka-aika, aika liikkeellä,
enimmäisnopeus, keskinopeus, kuljettu matka ja matkamittari.
Matkatietojen nollaaminen
Nollaa matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat
tarkat tiedot.
1 Valitse Matkatied > Nollaa.
Navigointi
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa matkatiedot, kuten ajat, matkan ja nopeudet
valitsemalla Nollaa matka.
• Voit poistaa matkatiedot ja nollata matkamittarin
valitsemalla Nollaa kaikki.
Kompassi
Sääennusteet kerryttävät datakäyttömaksuja. Lisätietoja on
osoitteessa inreach.garmin.com.
Sääsijainnin lisääminen
1 Valitse Sää > Uusi sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Käytä omaa sijaintia.
• Valitse Syötä koordinaatit man..
• Valitse Valitse reittipiste.
Kompassin ominaisuudet ja ulkoasu muuttuvat sen mukaan,
käytätkö jäljitystä vai navigoitko määränpäähän.
Sääennusteen pyytäminen
1 Valitse Sää.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse tarvittaessa Sää > Ennusteen tyyppi ja valitse
Perus- tai Premium-sääennuste.
4 Tarvittaessa voit pyytää merisääennustetta valitsemalla
Veneily > Veneily > Käytössä.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä
merisääennustetta sijainnista, joka on kaukana rannikosta ja
suuressa vesistössä.
5 Valitse Hae ennuste.
Kulkusuunnan osoitin Osoittaa kulkusuuntasi.
À
Á
Â
Suuntiman osoitin
Osoittaa määränpään suunnan.
Korkeus tai
määränpää
Osoittaa korkeuden.
Navigoitaessa osoittaa määränpään nimen.
Ã
Suunta, suuntima tai
kulkusuunta
Osoittaa reittisi, kun olet liikkeellä.
Navigoitaessa osoittaa suuntiman.
inReach Explorer+ laitteissa osoittaa kulkusuunnan, kun olet paikallasi.
Ä
Matka
Jäljitettäessä osoittaa jäljityksen aikana
kuljetun matkan.
Navigoitaessa osoittaa matkan määränpäähän.
Å
Nopeus
Osoittaa nopeutesi.
Navigoiminen kompassin avulla
1 Aloita navigointi määränpäähän.
HUOMAUTUS: kun alat navigoida, läheisesi voivat seurata
edistymistäsi ja tarkastella määränpäätäsi MapShare
sivullasi.
2 Valitse Kompassi.
3 Käänny, kunnes kulkusuunnan osoitin on suuntiman
osoittimen suuntainen, ja liiku kyseiseen suuntaan
määränpäähän.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse Kompassi >
> Lopeta navigointi.
Sijainti
Voit tarkastella nykyistä GPS-sijaintiasi, nopeuttasi, reittiäsi,
korkeuttasi ja tietojesi tarkkuutta. Lisäksi voit lähettää
sijaintitietosi viestillä sijaintisivulta.
Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen
1 Voit näyttää GPS-sijaintitietosi valitsemalla Sijainti.
2 Tarvittaessa voit lähettää sijaintitietosi viestillä valitsemalla
Jaa sijainti.
Sää
inReach voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai
merisääennusteita. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi,
reittipisteen tai GPS-koordinaattien sääennusteita.
Sää
Sääennusteen päivittäminen
1 Valitse sijainti, jonka sääennuste on vanhentunut.
2 Tarvittaessa voit muuttaa sääennusteen tyyppiä.
3 Valitse Päivitä.
Sääsijainnin muokkaaminen
1
2
3
4
5
Valitse Sää.
Valitse sääsijainti.
Valitse .
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
Kirjoita uudet tiedot.
Sääsijainnin poistaminen
1 Valitse Sää.
2 Valitse sääsijainti.
> Poista.
3 Valitse
Datakäyttö ja historia
Datakäytön tarkasteleminen
Voit tarkastella sopimuksesi tietoja sekä nykyisen
laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien, esimääritettyjen
viestien ja jälkipisteiden määrää. Datakäyttölaskuri nollautuu
automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.
Valitse Datakäytt.
Datakäyttölaskurin nollaaminen
Jos olet yritysasiakas, voit nollata datakäyttölaskurin ja seurata
käyttöä.
Valitse Datakäytt > Nollaa laskuri.
Datahistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen lähettämien viestien ja jälkipisteiden
historiaa.
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
> Katso
4 Voit näyttää historian kartassa valitsemalla
kartalla.
5
Navigointi historiakohteeseen
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
4 Valitse Navigoi.
Historiakohteen merkitseminen reittipisteeksi
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse tietue.
> Merkitse reittipiste.
4 Valitse
Datahistorian poistaminen
1 Valitse Historia.
2 Valitse päivä.
3 Valitse Poista.
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Automaattinen näytön lukitus: estää turhat painallukset
lukitsemalla painikkeet automaattisesti taustavalon
aikakatkaisun jälkeen (Painikkeiden lukitseminen ja
avaaminen, sivu 7).
Värikaavio: määrittää laitteen käyttämään vaaleita tai tummia
värejä.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen. Jos valitset
Automaattinen, laite säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Aina käytössä, ulk virta: määrittää virtatilan, kun laite on
liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
1 Valitse .
2 Valitse tai .
Kartta-asetukset
Valitse Asetukset > Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Suunta ylös
-vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa
kohti.
Mittakaava: määrittää kartan mittakaavan matkan tai suhteen
mukaan.
Suodatin: määrittää kartassa näkyvien historiatietojen määrän.
Näytä viesti: määrittää viestit näkymään kartassa.
Näytä jälkipisteet: määrittää jälkipisteet näkymään kartassa.
Näytä jälkiviiva: määrittää jälkiviivan näkymään kartassa.
Jälkiviivan väri: vaihtaa jälkiviivan värin kartassa.
Jäljitysasetukset
Valitse Asetukset > Jäljitys.
Lähetysväli: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja
lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä. Jos
olet yritysasiakas, voit määrittää lähetysvälin, kun olet
paikallasi.
Kirjausväli: määrittää, miten usein laite kirjaa sijaintisi ja
päivittää jälkiviivan kartassa.
6
Laajennettu jäljitys: määrittää laitteen maksimoimaan
akunkeston siirtymällä lepotilaan jälkipisteiden välillä. Lepotila
poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan,
yksityiskohtaiset jälkiviivat ja viestien tarkistuksen.
MapShare-kehote: määrittää, että laite kehottaa lähettämään
MapShare linkkisi viestissä, kun aloitat jäljityksen.
Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen,
kun laite käynnistetään.
Purskejäljitys: määrittää laitteen luomaan ja lähettämään
jäljityksen aikana yksityiskohtaisen jälkiviivan, jotta sijaintisi
voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti. Voit valita
käytettävien tietojen määrän, ja laite luo mahdollisimman
paljon jälkipisteitä. Tämä asetus on ainoastaan
yritysasiakkaiden käytettävissä.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Käytössä: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Pariliitä laite: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
mobiililaitteeseen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia Earthmate sovelluksessa.
Yhdistetty: näyttää nykyisen Bluetooth yhteyden tilan. Voit
myös poistaa pariliitetyn laitteen.
Kompassin ja korkeusmittarin asetukset
inReach Explorer+ on kalibroitu tehtaalla, ja korkeusmittari
käyttää oletusarvona automaattista kalibrointia.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Voit kalibroida kompassin manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla
esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden
lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Valitse Asetukset > Kompassi ja korkeusmittari > Kalibroi
kompassi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Valitse Asetukset > Kompassi ja korkeusmittari > Kalibroi
kork.mitt. aut. > Ei käytössä.
2 Valitse Kalibroi korkeusmittari > Tapa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Tunnettu korkeus > Kalibroi ja anna korkeus.
• Valitse Tunnettu paine > Kalibroi ja anna paine.
• Valitse GPS-korkeus > Kalibroi.
4 Valitse Kalibroi.
Viestiasetukset
Valitse Asetukset > Viestit.
Kuunteluväli: määrittää, miten usein laite kuuntelee uusia
viestejä.
Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet
uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet
meluisassa ympäristössä.
Sopeutuva postin tarkistus: kun tämä asetus on käytössä,
laite kuuntelee lähetetyn viestin vastauksia tavallista
useammin kymmenen minuutin ajan. Jos vastaaja vastaa
pian, saatat vastaanottaa vastauksen ennen seuraavaa
Laitteen mukauttaminen
ajoitettua kuunteluväliä. Tämä asetus on ainoastaan
yritysasiakkaiden käytettävissä.
Ääniasetukset
Valitse Asetukset > Äänet.
Mykistä kaikki: mykistää kaikki laitteen äänet.
Volyymi: määrittää laitteen äänenvoimakkuuden.
Viesti vastaanotettu: määrittää viestin vastaanottoäänen.
Viesti lähetetty: määrittää viestin lähetysäänen.
Kriittinen hälytys: määrittää äänen, joka kuuluu, kun laite
vastaanottaa kriittisen hälytyksen.
Sammuta: määrittää laitteen sammutusäänen.
Aika-asetukset
Valitse Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Vyöh.: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää laitteen käyttämään kesäaikaa.
Yksikköasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Koordinaatit: määrittää maantieteellisten sijaintien
koordinaattien muodon.
Datum: määrittää kartassa käytettävän koordinaattijärjestelmän.
Mittaukset: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai
Celsius (°C).
Paine: määrittää paineyksikön.
Suuntima: asettaa kompassin pohjoisen viitteeksi todellisen tai
magneettisen pohjoisen.
Ulkoisen virran asetukset
Valitse Asetukset > Ulkoinen virta.
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun se liitetään ulkoiseen virtalähteeseen.
Automaattinen sammutus: sammuttaa laitteen automaattisesti,
kun se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä.
Laitteen kielen vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Kieli.
2 Valitse kieli.
Omistajan tietojen lisääminen
Voit lisätä omistajan tiedot, jotka näkyvät, kun laite
käynnistetään.
1 Valitse Asetukset > Omistajan tiedot.
2 Valitse , kirjoita tietosi ja valitse Valmis.
3 Valitse Näytä tiedot käynnist..
Laitteen tiedot
Tuki ja päivitykset
Osoitteessa inreach.garmin.com voit käyttää näitä inReach
laitteiden palveluja helposti.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Laiteohjelmistopäivitykset
• Karttalataukset ja -päivitykset
Laitteen tiedot
• Tietojen lataukset ja laitteen synkronointi tilin kanssa
Karabiinihaan kiinnittäminen
1 Aseta karabiinihaka À laitteen kiinnityskohdan paikkoihin Á.
2 Työnnä karabiinihaka paikalleen siten, että se lukittuu.
Karabiinihaan irrottaminen
Nosta karabiinihakaa alaosasta ja työnnä se irti
kiinnityskohdasta.
Hihnan liittäminen
1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.
2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi
vaatteeseen tai reppuun.
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.
1 Valitse > Lukitse näyttö.
2 Voit avata painikkeiden lukituksen valitsemalla > Avaa.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on
käytetty kloori- tai suolavedessä.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
7
Vianmääritys
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Laajennettu jäljitys -asetus (Jäljitysasetukset,
sivu 6).
• Ota käyttöön taustavalon kirkkauden Automaattinen-asetus
tai lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 6).
• Pienennä viestien Kuunteluväli-asetuksen arvoa
(Viestiasetukset, sivu 6).
• Pienennä jäljityksen Kirjausväli- ja Lähetysväli-asetuksen
arvoa (Jäljitysasetukset, sivu 6).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 6).
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina ja painiketta, kunnes laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
Valitse Asetukset > Palautusvaihtoehdot > Palauta
tehdasasetukset.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella IMEI-numeroa, laiteohjelmistoversiota,
säädöstietoja, käyttöoikeussopimusta ja muita laitteen tietoja.
Valitse Asetukset > Tietoja laitteesta.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akun kapasiteetti
3,100 mAh
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
1,6 GHz (nimellinen 31,7 dBm)
2,4 GHz (nimellinen 5 dBm)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akkutiedot
Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella,
esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.
Akunkesto
Tila
Enintään 75 h
Jäljityksen lähetysväli 10 min ja kirjausväli 1 s
Enintään 100 h
Oletustila, jossa 10 minuutin jäljityksen lähetysväli
ja kirjausväli 5 minuuttia
Enintään 30 päivää Laajennettu jäljitystila, jossa jäljitysväli on 30 min
Enintään 3 vuotta
8
Poistettu käytöstä
Laitteen tiedot
Hakemisto
A
aika, vyöhykkeet ja muodot 7
aika-asetukset 7
akku 7
käyttöikä 8
lataaminen 1
maksimoiminen 8
taso 1
alkumääritys 1
asetukset 6, 7
P
painikkeet 1
lukitseminen 7
pariliitos, älypuhelin 2
R
D
rannehihna 7
reitit 4
navigointi 4
näyttäminen kartassa 4
poistaminen 4
reittipisteet 4, 6
muokkaaminen 4
navigointi 4
näyttäminen kartassa 4
poistaminen 4
tallentaminen 4
datakäyttö 5
S
G
satelliittisignaalit 2
etsiminen 4
sijainnit
muokkaaminen 4
tallentaminen 4
SOS 1, 3
lähettäminen 3
peruuttaminen 3
sovellukset 2
sää 5
B
Bluetooth tekniikka 1, 2, 6
GPS 1, 4
navigointi 5
tarkkuus 5
H
historia 5, 6
poistaminen 6
tarkasteleminen 5
I
ilmanpainemittari 6
T
jäljitys 3, 4, 6
jälkipisteet, navigointi 6
taustavalo 6
tekniset tiedot 8
tiedot 5
tuotteen rekisteröiminen 7
K
U
kalibroiminen
kompassi 6
korkeusmittari 6
karabiinihaka 7
kartat
asetukset 6
navigointi 4
päivittäminen 7
kieli 7
kompassi 5, 6
navigointi 5
korkeusmittari 6
kalibroiminen 6
kuvakkeet 1
käyttöoikeus 8
USB, liitin 1
J
L
laite, nollaaminen 8
laitteen asetusten nollaaminen 8
laitteen mukauttaminen 6, 7
laitteen puhdistaminen 7
laitteen rekisteröiminen 7
laitteen testaaminen 2
lukitseminen, painikkeet 7
V
vianmääritys 8
viestit 1–3, 5, 6
navigointi 2, 6
poistaminen 3
viittauspisteet, lähettäminen 4
virtapainike 1
Y
yhteystieto 3
lisääminen 3
muokkaaminen 3
poistaminen 3
Ä
älypuhelin
pariliitos 2
sovellukset 2
äänet 7
M
matkan tiedot
nollaaminen 4
tarkasteleminen 4
matkasuunnittelu. Katso reitit
mittayksiköt 7
N
navigointi
kompassi 5
lopettaminen 5
näyttö 6
näyttöasetukset 6
O
ohjelmisto, päivittäminen 7
ohjelmiston päivittäminen 7
Hakemisto
9
support.garmin.com
Syyskuu 2018
190-02165-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising