Garmin | inReach Explorer® | User manual | Garmin inReach Explorer® Korisnički priručnik

Garmin inReach Explorer®  Korisnički priručnik
INREACH SE +
INREACH EXPLORER +
®
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Earthmate i inReach trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. MapShare™ trgovački je znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovački
su znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. Iridium je registrirani trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TWITTER™ i logotip Twitter trgovački su znakovi tvrtke Twitter, Inc. ili
njezinih pridruženih tvrtki. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Postavke vanjskog napajanja ..................................................... 7
Promjena jezika uređaja ............................................................. 7
Dodavanje podataka o vlasniku .................................................. 7
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
LED indikator statusa .................................................................. 1
Ikone statusa .............................................................................. 1
Aktiviranje uređaja ...................................................................... 1
Iridium mreža satelita .................................................................. 2
Informacije o uređaju..................................................... 7
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 2
Indeks.............................................................................. 9
Podrška i nadogradnja ................................................................ 7
Pričvršćivanje karike ................................................................... 7
Pričvršćivanje vrpce .................................................................... 7
Zaključavanje i otključavanje tipki ............................................... 7
Postupanje s uređajem ............................................................... 7
Rješavanje problema .................................................................. 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Uparivanje mobilnog uređaja ...................................................... 2
Testiranje uređaja........................................................... 2
Poruke............................................................................. 2
Slanje zadane poruke ................................................................. 2
Slanje tekstne poruke ................................................................. 2
Odgovaranje na poruku .............................................................. 2
Objavljivanje sadržaja na društvenim medijima .......................... 2
Provjera poruka .......................................................................... 2
Prikazivanje pojedinosti o poruci ................................................ 2
Navigacija do lokacije poruke ..................................................... 3
Uključivanje koordinata lokacije u poruku ................................... 3
Brisanje poruka ........................................................................... 3
Kontakt informacije........................................................ 3
Dodavanje kontakta .................................................................... 3
Uređivanje kontakta .................................................................... 3
Brisanje kontakta ........................................................................ 3
SOS.................................................................................. 3
Pokretanje SOS spašavanja ....................................................... 3
Slanje prilagođene SOS poruke ................................................. 3
Otkazivanje SOS spašavanja ..................................................... 3
Pratim.............................................................................. 3
Pokretanje praćenja .................................................................... 4
Zaustavljanje praćenja ................................................................ 4
Navigacija........................................................................ 4
Prihvaćanje signala GPS satelita ............................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Točke .......................................................................................... 4
Karta ........................................................................................... 4
Informacije o putu ....................................................................... 4
Kompas ....................................................................................... 5
Lokacija .......................................................................................5
Vrijeme ............................................................................ 5
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke ............................ 5
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze .................................... 5
Ažuriranje vremenske prognoze ................................................. 5
Uređivanje lokacije za meteorološke podatke ............................ 5
Brisanje lokacije za meteorološke podatke ................................ 5
Korištenje podataka i stari podaci................................ 5
Prikazivanje korištenja podataka ................................................ 5
Prikazivanje starih podataka ....................................................... 6
Prilagođavanje uređaja.................................................. 6
Postavke zaslona ........................................................................ 6
Postavke karte ............................................................................ 6
Postavke praćenja ...................................................................... 6
Bluetooth postavke ..................................................................... 6
Postavke kompasa i visinomjera ................................................ 6
Postavke poruka ......................................................................... 7
Postavke zvuka ........................................................................... 7
Postavke vremena ...................................................................... 7
Postavke jedinica ........................................................................ 7
Sadržaj
i
Početak rada
Tipke
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu.
Odaberite za otvaranje izbornika prečaca.
Odaberite za smanjivanje karte.
Odaberite za povećavanje karte.
Odaberite za otvaranje izbornika za trenutačnu stranicu.
Odaberite dvaput za otvaranje početne stranice.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Interna Iridium antena
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
SOS tipka (pod zaštitnim poklopcem)
Odaberite za prikaz opcija u izborniku ili za pomicanje pokazivača
na karti.
LED indikator statusa
LED indikator statusa
Tipke
Aktivnost LED indikatora
Status
Tipka napajanja
Treperi zeleno
Imate nepročitanu poruku.
Poleđina
Treperi crveno
Uređaj nema nesmetan pogled na nebo.
Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Uključivanje uređaja
Držite
.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 8).
1 Podignite zaštitni poklopac À.
Napunjenost baterije uređaja je manja
od 10 %.
Izmjenično crveno i zeleno
Uređaj je u SOS načinu rada.
Brzo izmjenično crveno i
zeleno
Uređaj otkazuje SOS spašavanje.
Ikone statusa
3D GPS signal je primljen
2D GPS signal je primljen
Traženje GPS signala
Slanje i primanje podataka
Slanje i primanje podataka nije moguće
Nepročitane poruke
Praćenje je omogućeno
Status Bluetooth tehnologije
®
Punjenje baterije
Punjenje je dovršeno
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak Á
na uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u odgovarajući izvor
napajanja.
4 Napunite uređaj do kraja.
Početak rada
Aktiviranje uređaja
Prije no što možete upotrebljavati inReach uređaj, morate ga
aktivirati.
1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu
inreach.garmin.com.
2 Uključite uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Kad se to od vas zatraži, izađite na otvoreno s nesmetanim
pogledom na nebo.
5 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.
®
1
NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta.
Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je
potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom
normalne uporabe.
Iridium mreža satelita
Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za
prijenos poruka i točki traga putem Iridium mreže satelita. Bez
nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati
informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.
SAVJET: Kako biste postigli najbolju vezu sa satelitima, uređaj
pričvrstite na ruksak ili gornji dio svog tijela.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Vaš uređaj sadrži nekoliko Bluetooth funkcija povezivanja za
kompatibilni pametni telefon ili mobilni uređaj koji upotrebljava
Earthmate aplikaciju. Earthmate aplikacija omogućuje vam
upotrebu inReach funkcija na većem dodirnom zaslonu s većom
rezolucijom na vašem mobilnom uređaju.
Funkcije za preuzimanje: Na mobilnom uređaju prikažite
preuzete karte, slike iz zraka, USGS četverokutne karte i
NOAA nautičke karte. Karte trebate preuzeti prije početka
putovanja.
Poruke: Funkcija vam omogućuje čitanje i pisanje poruka te
pristup popisu kontakata na vašem mobilnom uređaju.
Poruke se pojavljuju na oba uređaja.
NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog
mobilnog uređaja s inReach uređajem.
®
Uparivanje mobilnog uređaja
Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj inReach
uređaj i mobilni uređaj.
1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju Earthmate.
2 Postavite inReach uređaj i svoj mobilni uređaj na udaljenost
ne veću od 3 m (10 ft).
3 Na inReach uređaju odaberite Postavke > Bluetooth >
Upari uređaj > Upari uređaj.
4 Slijedite upute u Earthmate aplikaciji kako biste dovršili
postupak postavljanja i uparivanja.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Testiranje uređaja
Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na
putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata
aktivna.
Odaberite Test > Test.
Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman
za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.
Poruke
Vaš inReach uređaj šalje i prima tekstne poruke putem Iridium
mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za primanje
SMS poruka, na adresu e-pošte ili drugi inReach uređaj. Svaka
poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji.
Slanje zadane poruke
Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu
inreach.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran
tekst i primatelje.
1 Odaberite Zadano.
2
2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite Pošalji.
Slanje tekstne poruke
1 Odaberite Poruke > Nova poruka.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Na: kako biste unijeli nove primatelje.
• Odaberite kako biste primatelje odabrali s popisa
kontakata.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Poruka: kako biste stvorili novu poruku.
• Odaberite kako biste odabrali brzu tekstnu poruku.
4 Odaberite Pošalji poruku.
Odgovaranje na poruku
1 Odaberite Poruke.
2 Odaberite razgovor.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Unesi odgovor kako biste stvorili novu poruku,
unesite poruku i odaberite Gotovo.
• Odaberite Brzi odgovor kako biste odabrali brzu tekstnu
poruku.
Objavljivanje sadržaja na društvenim
medijima
1 Odaberite Poruke > Nova poruka.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste objavili sadržaj na Facebook™ računu,
odaberite .
• Kako biste objavili sadržaj na Twitter™ računu, odaberite
.
• Kako biste objavili sadržaj na MapShare™ web-stranici,
odaberite .
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Poruka: kako biste stvorili novu poruku.
• Odaberite kako biste odabrali brzu tekstnu poruku.
4 Odaberite Pošalji poruku.
Provjera poruka
Vaš uređaj sluša postoje li nove poruke u redovitim intervalima
slušanja. Sateliti najavljuju nedavno poslane poruke, a vaš
uređaj prima poruku u sljedećem intervalu slušanja. Zadani
interval je 10 minuta.
NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati izravnu
liniju do satelita kako bi primio poruke.
Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti
poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere
vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na
čekanju za slanje na vaš uređaj.
SAVJET: Možete podesiti interval slušanja kako biste produžili
vijek trajanja baterije (Postavke poruka, stranica 7).
Odaberite Provjeri > Provjeri sad.
Prikazivanje pojedinosti o poruci
1
2
3
4
Odaberite Poruke.
Odaberite razgovor.
Odaberite poruku koja uključuje ikonu .
Odaberite
> Prikaži na karti kako biste vidjeli lokaciju na
karti s koje je poslana poruka.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Navigacija do lokacije poruke
Pokretanje SOS spašavanja
Možete navigirati do lokacije s koje je poslana poruka s drugog
inReach uređaja.
1 Odaberite Poruke.
2 Odaberite razgovor.
3 Odaberite poruku koja uključuje ikonu .
4 Odaberite Navigiraj.
NAPOMENA: Kad se uređaj nalazi u SOS načinu rada, statusna
traka je crvena i uređaj nije moguće isključiti.
1 Podignite zaštitni poklopac À s tipke SOS Á.
Uključivanje koordinata lokacije u poruku
Ako poruku šaljete primatelju koji nema pristup internetu,
koordinate svoje lokacije možete uključiti u poruku.
1 Odaberite Poruke > Nova poruka.
2 Unesite jednog ili više primatelja.
3 Ako je potrebno, unesite poruku.
4 Odaberite kako biste uključili koordinate svoje lokacije.
5 Odaberite Pošalji poruku.
Brisanje poruka
1 Odaberite Poruke.
2 Odaberite razgovor.
> Izbriši niz poruka.
3 Odaberite
Kontakt informacije
Kontakte možete dodati na web-mjesto inreach.garmin.com i
sinkronizirati ih sa svojim uređajem. Kontakte također možete
dodati u uređaj, ali ti se kontakti ne sinkroniziraju s web-mjestom
inreach.garmin.com i ne izrađuje se njihova sigurnosna kopija.
Dodavanje kontakta
NAPOMENA: Nakon što dodate kontakt u uređaj, kontakt se ne
sinkronizira s web-mjestom inreach.garmin.com i ne izrađuje se
njegova sigurnosna kopija. Ako vratite tvorničke postavke, brišu
se informacije o tom kontaktu.
1 Odaberite Kontakti > Novi kontakt.
2 Odaberite stavku za uređivanje.
3 Unesite nove informacije.
Uređivanje kontakta
1
2
3
4
Odaberite Kontakti.
Odaberite kontakt.
Odaberite stavku za uređivanje.
Unesite nove informacije.
Brisanje kontakta
1 Odaberite Kontakti.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Izbriši.
SOS
Tijekom hitnog slučaja možete kontaktirati GEOS Međunarodni
koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC)
kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na tipku SOS šalje se
poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim
obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji.
Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s
koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju
upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
Kontakt informacije
2 Držite tipku SOS.
3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše
lokacije.
4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute
tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta
ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i
svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.
Slanje prilagođene SOS poruke
SOS spašavanje možete pokrenuti prilagođenom porukom
pomoću SOS stranice.
1 Odaberite SOS > Hitno > Napiši SOS poruku.
2 Odaberite Poruka: kako biste sastavili prilagođenu SOS
poruku.
3 Odaberite Pošalji poruku.
4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute
tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta
ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i
svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.
Otkazivanje SOS spašavanja
Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS
spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.
1 Podignite zaštitni poklopac i držite SOS tipku pritisnutom.
2 Odaberite Odustani.
Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne
službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u
normalni način rada.
Pratim
Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, vaš uređaj
bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga na karti u zadanim
intervalima bilježenja. Vaš uređaj bilježi točke traga i prenosi ih
putem mreže satelita u zadanim intervalima slanja. Možete
vidjeti broj poslanih točki traga, preostali slobodan prostor i
vrijeme do popunjenja slobodnog prostora zapisnika praćenja.
SAVJET: Interval bilježenja praćenja i interval slanja praćenja
možete podesiti kako biste produžili vijek trajanja baterije
(Postavke praćenja, stranica 6).
3
NAPOMENA: Kad je slobodni prostor zapisnika praćenja
popunjen, vaš će uređaj prebrisati starije točke traga, ali će
zadržati liniju traga s manje detalja.
Pokretanje praćenja
1 Odaberite Praćenje > Početak.
2 Po potrebi odaberite Dijeli kako biste poslali poruku da
krećete na putovanje.
Vaše se točke traga i linija traga pojavljuju na vašoj MapShare
web-stranici kako bi vaši prijatelji i članovi obitelji mogli pratiti
vaše putovanje.
Zaustavljanje praćenja
Odaberite Praćenje > Zaustavi.
Navigacija
Prihvaćanje signala GPS satelita
Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći
satelitske signale.
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60
sekundi.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Rute
Ruta je niz lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Rute
možete stvarati i spremati na web-mjestu inreach.garmin.com.
Navigacija spremljenom rutom
Vaša se MapShare web-stranica ažurira kad pokrenete
navigaciju te vaši prijatelji i članovi obitelji mogu vidjeti rutu
kojom navigirate.
1 Odaberite Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Rute.
2 Odaberite rutu.
> Prikaži na karti.
3 Odaberite
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Odaberite Rute.
2 Odaberite rutu.
> Obrni rutu.
3 Odaberite
Brisanje rute
1 Odaberite Rute.
2 Odaberite rutu.
> Izbriši.
3 Odaberite
4
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Izrađivanjem ili
uređivanjem točke ažurira se vaša MapShare web-stranica.
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Odaberite Točke > Nova točka.
2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Navigacija do točke
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Navigiraj.
Uređivanje točke
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije.
Prikazivanje točke na karti
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite točku.
> Prikaži na karti.
3 Odaberite
Brisanje međutočke
1 Odaberite Točke.
2 Odaberite međutočku.
> Izbriši.
3 Odaberite
Karta
Stranica s kartom prikazuje vašu lokaciju, poslane i primljene
poruke, točke i liniju traga u boji koja povezuje vaše točke traga.
inReach Explorer+ karta prikazuje ulice, točke interesa i
topografske informacije.
Možete prilagoditi informacije prikazane na karti (Postavke
karte, stranica 6).
Navigiranje pomoću karte
NAPOMENA: Uređaj upotrebljava izravnu izradu rute te ne
izrađuje rute na cestama.
1 Počnite navigirati prema odredištu.
2 Odaberite Karta.
predstavlja vašu lokaciju na karti. Vaša je ruta označena
linijom u boji.
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Za prikaz drugih područja odaberite .
• Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite i .
Slanje referentne točke
Možete poslati poruku koja sadrži referentnu točku s
pojedinostima o drugoj lokaciji. Ova je značajka korisna ako se
želite s nekim sastati na toj lokaciji.
1 Odaberite Karta.
2 Odaberite lokaciju na karti.
3 Odaberite Pošalji referentnu točku > Nastavak.
4 Unesite primatelje i poruku.
Informacije o putu
Informacije o putu prikazuju vrijeme puta, vrijeme kretanja,
maksimalnu brzinu, prosječnu brzinu, udaljenost puta i putni
brojač kilometara.
Navigacija
Vrijeme
Ponovno postavljanje informacija o putu
Za točne informacije prije početka putovanja ponovno postavite
informacije o putu.
1 Odaberite Info. > Ponovno postavljanje.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje informacija o putu poput vremena, udaljenosti i
brzina odaberite Pon.post. put.
• Za brisanje informacija o putu i ponovno postavljanje
brojača kilometara odaberite Pon.post. sve.
Kompas
Vaš inReach uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za
osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Možete
primati vremenske prognoze za trenutačnu lokaciju, točku ili
GPS koordinate. Za vremenske se prognoze plaća naknada za
prijenos podataka. Više informacija potražite na
inreach.garmin.com.
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke
1 Odaberite Vrijeme > Nova lokacija.
2 Odaberite opciju:
Funkcije i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o tome vršite li
praćenje ili navigaciju do odredišta.
• Odaberite Koristi moju lokaciju.
• Odaberite Ručni unos koordinata.
• Odaberite Odabir točke.
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze
1 Odaberite Vrijeme.
2 Odaberite lokaciju.
3 Po potrebi odaberite Vrijeme > Vrsta prognoze, a zatim
À
Á
Pokazivač smjera
Pokazuje vaš smjer kretanja.
odaberite Osnovno ili Premium za vrstu vremenske
prognoze.
4 Po potrebi odaberite Nautička > Nautička > Omogućeno
kako biste dobili nautičku vremensku prognozu.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku
vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj
vodenoj površini.
5 Odaberite Traži progn..
Pokazivač azimuta
Pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše
odredište.
Ažuriranje vremenske prognoze
Â
Nadmorska visina
ili odredište
Pokazuje vašu nadmorsku visinu.
Tijekom navigacije pokazuje naziv vašeg
odredišta.
Ã
Kurs, azimut ili
smjer
Pokazuje vaš kurs kad se krećete.
Pokazuje vaš smjer kad navigirate.
Na inReach Explorer+ uređajima pokazuje vaš
smjer kad se ne krećete.
Ä
Udaljenost
Tijekom praćenja pokazuje udaljenost koju ste
prošli od početka praćenja.
Tijekom navigacije pokazuje udaljenost do
vašeg odredišta.
Å
Brzina
Pokazuje vašu brzinu.
Navigacija pomoću kompasa
1 Počnite navigirati prema odredištu.
NAPOMENA: Kad počnete navigirati, vaši prijatelji i članovi
obitelji mogu pratiti vaš napredak i vidjeti vaše odredište na
vašoj MapShare web-stranici.
2 Odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok se pokazivač smjera ne poravna s
pokazivačem azimuta i nastavite se kretati u tom smjeru do
odredišta.
Zaustavljanje navigacije
Odaberite Kompas >
> Zaustavi navođenje.
Lokacija
Možete vidjeti svoju trenutačnu GPS lokaciju, brzinu, kurs,
nadmorsku visinu i točnost. Sa stranice lokacije također možete
poslati poruku s pojedinostima o lokaciji.
Prikazivanje i dijeljenje trenutačne lokacije
1 Odaberite Lokacija kako biste vidjeli pojedinosti o GPS
1 Odaberite lokaciju sa zastarjelom vremenskom prognozom.
2 Po potrebi promijenite vrstu vremenske prognoze.
3 Odaberite Ažuriraj.
Uređivanje lokacije za meteorološke podatke
1
2
3
4
5
Odaberite Vrijeme.
Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
Odaberite .
Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
Unesite nove informacije.
Brisanje lokacije za meteorološke podatke
1 Odaberite Vrijeme.
2 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
> Izbriši.
3 Odaberite
Korištenje podataka i stari podaci
Prikazivanje korištenja podataka
Možete vidjeti pojedinosti o pretplati te broj poruka, zadanih
poruka i točki traga koje su poslane tijekom trenutačnog ciklusa
naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno
postavlja na početku svakog ciklusa naplate.
Odaberite Kor. pod..
Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka
Ako ste profesionalni korisnik, možete ponovno postaviti brojač
korištenja podataka kako biste pratili razinu korištenja.
Odaberite Kor. pod. > Ponovno postavi brojač.
lokaciji.
2 Po potrebi odaberite Podijeli lokaciju za slanje poruke s
pojedinostima o lokaciji.
Vrijeme
5
Prikazivanje starih podataka
Postavke praćenja
Možete vidjeti stare poruke i točke traga koje je vaš uređaj
poslao.
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
> Prikaži na karti kako biste stare podatke
4 Odaberite
vidjeli na karti.
Odaberite Postavke > Praćenje.
Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku
traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako
ste poslovni korisnik, možete odrediti interval slanja kad
mirujete.
Interval bilježenja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi
vašu lokaciju i ažurira liniju traga na karti.
Produljeno praćenje: Postavlja uređaj za prelazak u stanje
mirovanja između točki traga kako biste produžili vijek
trajanja baterije. Stanje mirovanja onemogućuje Bluetooth
bežičnu tehnologiju, detaljne linije traga i provjeru poruka.
Upit za MapShare: Postavlja uređaj tako da vas pita želite li
poslati poruku s MapShare poveznicom kad pokrenete
praćenje.
Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje
kad ga uključite.
Slanje točaka: Postavlja uređaj tako da tijekom praćenja
izrađuje i šalje detaljnu liniju traga kako bi se najbolje
odredila vaša približna lokacija. Možete odabrati količinu
podataka koja se može upotrebljavati, a uređaj će izraditi što
je više točaka traga moguće. Ova je postavka dostupna
samo za profesionalne korisnike.
Navigacija do stare stavke
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Navigiraj.
Označavanje stare stavke kao točke
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite rekord.
> Označavanje točke.
4 Odaberite
Brisanje starih podataka
1 Odaberite Povijest.
2 Odaberite dan.
3 Odaberite Izbriši.
Prilagođavanje uređaja
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Auto. zaključavanje: Automatski zaključava tipke kad se isključi
pozadinsko osvjetljenje kako bi se spriječilo slučajno
pritiskanje tipki (Zaključavanje i otključavanje tipki,
stranica 7).
Shema boja: Postavlja uređaj za prikaz svijetlih ili tamnih boja.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Ako
odaberite opciju Automatski, uređaj automatski podešava
pozadinsko osvjetljenje na temelju ambijentalnoga svjetla.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Uvijek uklj. s vanjskim: Postavljanje načina rada napajanja
kada je uređaj priključen na vanjsko napajanje.
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite .
2 Odaberite ili .
Postavke karte
Odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu
stranice. Opcija Smjer gore prikazuje trenutni smjer kretanja
prema vrhu stranice.
Mjerilo: Postavlja mjerilo karte na udaljenost ili omjer.
Filtar: Postavlja količinu informacija o prethodnim aktivnostima
koja se prikazuju na karti.
Prikaži poruke: Postavlja prikaz poruka na karti.
Prikaži točke traga: Postavlja prikaz točki traga na karti.
Prikaži liniju traga: Postavlja prikaz linije traga na karti.
Boja linije traga: Mijenja boju linije traga na karti.
6
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Omogućeno: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Upari uređaj: Povezuje uređaj s kompatibilnim mobilnim
uređajem s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka
omogućuje da upotrebljavate Bluetooth funkcije povezivanja
pomoću Earthmate aplikacije.
Povezano: Prikazuje trenutačni status Bluetooth veze i
omogućuje vam da uklonite upareni uređaj.
Postavke kompasa i visinomjera
Vaš je inReach Explorer+ uređaj kalibriran u tvornici, a
visinomjer po zadanim postavkama koristi automatsku
kalibraciju.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature, ručno kalibrirajte kompas.
1 Odaberite Postavke > Kompas i visinomjer > Kalibracija
kompasa.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Odaberite Postavke > Kompas i visinomjer > Auto. kalibr.
visinomj. > Isključi.
2 Odaberite Kalibracija visinomjera > Metoda.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pozn. nadm. vis. > Kalibriraj, a zatim unesite
nadmorsku visinu.
• Odaberite Poznati tlak > Kalibriraj, a zatim unesite tlak.
• Odaberite GPS visina > Kalibriraj.
4 Odaberite Kalibriraj.
Prilagođavanje uređaja
Postavke poruka
Dodavanje podataka o vlasniku
Odaberite Postavke > Poruke.
Interval slušanja: Postavlja frekvenciju na kojoj uređaj sluša
nove poruke.
Zvono dok se ne pročita: Postavlja kontinuirano zvonjenje
uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna
ako se nalazite u bučnom okruženju.
Adaptivna provjera e-pošte: Kad je ova postavka omogućena,
uređaj češće sluša postoji li odgovor na poslanu poruku u
razdoblju od deset minuta nakon slanja. Ako primatelj brzo
odgovori, odgovor možete primiti prije sljedećeg zakazanog
intervala slušanja. Ova je postavka dostupna samo za
profesionalne korisnike.
Možete dodati podatke o vlasniku koji se prikazuju kad uključite
uređaj.
1 Odaberite Postavke > Podaci o vlasniku.
2 Odaberite ,unesite svoje podatke, a zatim odaberite
Gotovo.
3 Odaberite Prikaz info. kod pokr..
Postavke zvuka
Odaberite Postavke > Zvukovi.
Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.
Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.
Poruka je primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite
poruku.
Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete
poruku.
Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj
ukazuje na kritično upozorenje.
Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.
Informacije o uređaju
Podrška i nadogradnja
Posjetite web-mjesto inreach.garmin.com kako biste
jednostavno pristupili ovim uslugama za inReach uređaje.
• Registracija proizvoda
• Nadogradnje programskih datoteka
• Preuzimanja i nadogradnje karata
• Prijenosi podataka i sinkronizacija uređaja s računom
Pričvršćivanje karike
1 Postavite spojnicu karike À u utore na poleđini Á uređaja.
Postavke vremena
Odaberite Postavke > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Zimsko/ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava
ljetno računanje vremena.
Postavke jedinica
NAPOMENA: Ne mijenjajte format koordinata-položaja ni datum
karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi
drugi format položaja.
Odaberite Postavke > Jedinice.
Koordinate: Postavlja format koji se koristi za geografske
koordinate položaja.
Datum: Postavlja koordinatni sustav koji karta upotrebljava.
Mjere: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.
Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite
(°F) ili Celzije (°C).
Tlak: Postavlja jedinice tlaka.
Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na
stvarni ili magnetski sjever.
Postavke vanjskog napajanja
2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.
Skidanje spojnice karike
Podignite donju stranu spojnice i klizanjem izvucite spojnicu
karike iz utora.
Pričvršćivanje vrpce
1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.
2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako
biste je osigurali tijekom aktivnosti.
Zaključavanje i otključavanje tipki
Odaberite Postavke > Vanjsko napajanje.
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj kad je
povezan s vanjskim izvorom napajanja.
Automatsko isključivanje: Automatski isključuje uređaj kad
nije povezan s vanjskim izvorom napajanja.
Tipke možete zaključati kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki.
1 Odaberite > Zaključavanje zaslona.
2 Odaberite > Otključaj kako biste otključali tipke.
Promjena jezika uređaja
Postupanje s uređajem
1 Odaberite Postavke > Jezik.
2 Odabir jezika.
Informacije o uređaju
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
7
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra
do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.
Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i
sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja
kloriranoj ili slanoj vodi.
Čišćenje uređaja
Informacije o bateriji
Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja poput
intervala za praćenje i provjeru poruka.
Trajanje baterije Način rada
Do 75 h
Interval slanja praćenja od 10 minuta i interval
bilježenja od 1 sekunde
Do 100 h
Zadani način rada s intervalom slanja praćenja od 10
minuta i intervalom bilježenja od 1 minute
Do 30 dana
Način rada za produljeno praćenje s intervalom
slanja praćenja od 30 minuta
Do 3 godine
Isključeno
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Rješavanje problema
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
• Uključite postavku Produljeno praćenje (Postavke praćenja,
stranica 6).
• Uključite postavku Automatski za pozadinsko osvjetljenje ili
smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 6).
• Smanjite postavku poruka Interval slušanja (Postavke
poruka, stranica 7).
• Smanjite vrijednosti postavki praćenja Interval bilježenja i
Interval slanja (Postavke praćenja, stranica 6).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Bluetooth postavke,
stranica 6).
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Držite i dok se uređaj ne isključi.
2 Držite kako biste uključili uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
Odaberite Postavke > Opcije oporavka > Vraćanje
tvorničkih post..
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti IMEI broj, verziju programskih datoteka, pravne
informacije, licencni ugovor i ostale informacije o uređaju.
Odaberite Postavke > O uređaju.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije
3,100 mAh
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Bežična frekvencija / protokol
1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno
2,4 GHz pri 5 dBm nominalno
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
8
Informacije o uređaju
Indeks
A
aplikacije 2
B
barometar 6
baterija 7
maksimiziranje 8
punjenje 1
razina 1
trajanje 8
Bluetooth tehnologija 1, 2, 6
Č
čišćenje uređaja 7, 8
G
GPS 1, 4
navigacija 5
točnost 5
I
ikone 1
informacije o putu
ponovno postavljanje 5
prikaz 4
J
jezik 7
K
kalibracija
kompas 6
visinomjer 6
karte
nadogradnja 7
navigacija 4
postavke 6
kompas 5, 6
navigacija 5
kontakt 3
brisanje 3
dodavanje 3
uređivanje 3
korištenje podataka 5
L
licenca 8
lokacije
spremanje 4
uređivanje 4
R
referentne točke, slanje 4
registracija proizvoda 7
registriranje uređaja 7
rješavanje problema 8
rute 4
brisanje 4
navigacija 4
prikaz na karti 4
S
satelitski signali 2
primanje 4
softver, nadogradnja 7
SOS 1, 3
otkazivanje 3
slanje 3
specifikacije 8
spojnica karike 7
stari podaci 5, 6
brisanje 6
prikaz 6
T
testiranje uređaja 2
tipka napajanja 1
tipke 1
zaključavanje 7
točke 4, 6
navigacija 4
prikaz na karti 4
spremanje 4
uređivanje 4
točke traga, navigacija 6
tonovi 7
traka za zapešće 7
U
uparivanje, pametni telefon 2
uređaj, ponovno postavljanje 8
USB, priključak 1
V
visinomjer 6
kalibracija 6
vrijeme 5
vremenske zone i formati 7
Z
zaključavanje, tipke 7
zaslon 6
M
međutočke, brisanje 4
mjerne jedinice 7
N
nadogradnja softvera 7
navigacija
kompas 5
zaustavljanje 5
P
pametni telefon
aplikacije 2
uparivanje 2
planer puta. Vidi rute
početno postavljanje 1
podaci 5, 6
ponovno postavljanje uređaja 8
poruke 1–3, 5–7
brisanje 3
navigacija 3, 6
postavke 6, 7
postavke vremena 7
postavke zaslona 6
pozadinsko osvjetljenje 6
praćenje 3, 4, 6
prilagođavanje uređaja 6, 7
Indeks
9
support.garmin.com
Rujan 2018
190-02165-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising