Garmin | inReach® Mini | User manual | Garmin inReach® Mini Brugervejledning

Garmin inReach® Mini Brugervejledning
INREACH MINI
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Earthmate og inReach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. MapShare™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Facebook™ og Facebook-logoet er varemærker tilhørende Facebook og
dets associerede selskaber. Iridium er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. TWITTER™ og Twitter-logoet er varemærker tilhørende Twitter, Inc. eller dets associerede
selskaber. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Statusikoner ................................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Iridium satellitnetværk ................................................................. 1
Bluetooth connectede funktioner................................. 1
Parring af mobilenhed ................................................................. 1
Test af enheden.............................................................. 1
Meddelelser ..................................................................... 1
Afsendelse af en forudindstillet meddelelse ............................... 2
Afsendelse af en tekstmeddelelse .............................................. 2
Sådan besvares en meddelelse ................................................. 2
Opslag på sociale medier ........................................................... 2
Søgning efter meddelelser .......................................................... 2
Sådan sletter du meddelelser ..................................................... 2
Tilføjelse af oplysninger om ejeren ............................................. 5
Enhedsoplysninger........................................................ 5
Support og opdateringer ............................................................. 5
Fastgørelse af bæltespændeadapter ......................................... 5
Påsætning af håndledsrem ......................................................... 5
Låsning og oplåsning af tasterne ................................................ 5
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 5
Rengøring af enheden ........................................................... 6
Fejlfinding ................................................................................... 6
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 6
Nulstilling af enheden ............................................................. 6
Gendannelse af alle standardindstillinger .............................. 6
Visning af enhedsoplysninger ................................................ 6
Opladning af enheden ................................................................ 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Batterioplysninger .................................................................. 6
Indeks.............................................................................. 7
Kontaktpersoner ............................................................. 2
Visning af en kontakt .................................................................. 2
Sletning af en kontaktperson ...................................................... 2
SOS .................................................................................. 2
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats ................................. 2
Annullering af en SOS-redningsindsats ...................................... 2
Sporing............................................................................ 3
Start af sporing ........................................................................... 3
Stop af sporing ............................................................................3
Navigation....................................................................... 3
Søgning efter GPS-satellitsignaler .............................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Navigering via en gemt rute ................................................... 3
Sådan vender du en rute om ................................................. 3
Sletning af en rute .................................................................. 3
Waypoints ................................................................................... 3
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 3
Navigering til et waypoint ....................................................... 3
Redigering af et waypoint ...................................................... 3
Sletning af et waypoint ........................................................... 3
Afbrydelse af navigation ............................................................. 3
Kompas .......................................................................................3
Position ....................................................................................... 3
Visning og deling af din aktuelle position ............................... 3
Vejr ................................................................................... 3
Tilføjelse af en vejrposition ......................................................... 4
Indstilling af vejrposition .............................................................. 4
Anmodning om en vejrudsigt ...................................................... 4
Sletning af en vejrposition .......................................................... 4
Fjernbetjening ................................................................. 4
Dataforbrug og historik ..................................................4
Visning af dataforbrug .................................................................4
Nulstilling af dataforbrugstælleren ......................................... 4
Tilpasning af enheden................................................... 4
Displayindstillinger ...................................................................... 4
Sporingsindstillinger .................................................................... 4
Bluetooth indstillinger .................................................................. 4
ANT+ Sensorindstillinger ............................................................ 4
Meddelelsesindstillinger .............................................................. 4
Lydindstillinger ............................................................................ 4
Tidsindstillinger ........................................................................... 5
Enhedsindstillinger ...................................................................... 5
Ændring af enhedens sprog ....................................................... 5
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
BEMÆRK: Det kan tage op til 20 minutter at aktivere
enheden. Enheden skal sende og modtage adskillige
meddelelser, som tager længere tid end at sende en enkelt
meddelelse ved regelmæssig brug.
Iridium satellitnetværk
Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende meddelelser
og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til
himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den
modtager satellitsignaler.
TIP: For at opnå den bedste forbindelse til satellitterne fastgøres
enheden til en rygsæk eller øverst på kroppen.
Oversigt over enheden
Bluetooth connectede funktioner
Enheden har adskillige Bluetooth connectede funktioner til din
kompatible smartphone eller mobilenhed, der benytter
Earthmate appen. Med Earthmate appen kan du benytte
inReach funktioner som f.eks. kort, sporing, meddelelser og
SOS på din mobilenhed.
Funktioner, der kan downloades: Vis downloadede kort,
luftfotos, USGS topografiske kort, og NOAA søkort på din
mobilenhed. Du skal downloade land- og søkort, før du
påbegynder turen.
Synkronisering: Earthmate synkroniserer enheden med din
explore.garmin.com konto og opdaterer derved
forudindstillinger, waypoints og ruter.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at læse og skrive
meddelelser og få adgang til listen med kontaktpersoner på
din mobilenhed. Meddelelserne vises på begge enheder.
BEMÆRK: Du kan kun parre én mobilenhed med inReach
enheden ad gangen.
®
Intern Iridium antenne
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Taster
Mikro-USB-port (under vejrhætten)
SOS-knap (under beskyttelsesdækslet)
Tænd/sluk-knap
Monteringsskrue
Å
Taster
Vælg for at rulle gennem menuer, sider og indstillinger.
Vælg for at annullere eller gå tilbage til den forrige side.
OK
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
Vælg på startsiden for at åbne hovedmenuen.
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Statusikoner
Sender og modtager data
Kan ikke sende og modtage data
Sporing er aktiveret
Bluetooth teknologiforbindelsesstatus
®
Oplader batteri
Opladning fuldført
Aktivering af enheden
Før du kan tage din inReach Mini enhed i brug, skal du aktivere
den.
1 Opret en konto, og vælg et satellitabonnement på
explore.garmin.com.
2 Tænd for enheden.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Når du bliver bedt om det, skal du gå udenfor til et åbent
område, hvor der er frit udsyn til himlen.
5 Vent, indtil enheden kommunikerer med Iridium
satellitnetværket.
®
Sådan kommer du i gang
Parring af mobilenhed
Du skal parre din inReach enhed med din mobilenhed for at
kunne bruge Bluetooth funktionerne.
1 Fra app-butikken på din mobile enhed kan du installere og
åbne Earthmate appen.
2 Anbring inReach enheden og din mobilenhed inden for 3
meter (10 fod) fra hinanden.
3 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Bluetooth >
Par enhed.
4 Følg vejledningen i Earthmate appen for at fuldføre parringsog konfigurationsprocessen.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
Test af enheden
Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for
at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.
I hovedmenuen skal du vælge Diverse > Test forbindelse >
OK.
Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du
modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til
brug.
Meddelelser
Din inReach Mini enhed sender og modtager tekstbeskeder ved
hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til
et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden
inReach enhed. De meddelelser, du sender, indeholder
oplysninger om din position.
1
Afsendelse af en forudindstillet meddelelse
Forudindstillede meddelelser er meddelelser, du har oprettet på
explore.garmin.com. Forudindstillede meddelelser indeholder
foruddefineret tekst og modtagere.
1 I hovedmenuen skal du vælge Send forudindst..
2 Vælg en forudindstillet meddelelse, og vælg Send.
Afsendelse af en tekstmeddelelse
1 Vælg Beskeder på siden OK.
2 Vælg Ny besked > Vælg kontaktpers..
3 Vælg modtagere på listen over kontaktpersoner, og vælg
Udført.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg hurtig tkstmdd for at begynde med en
forhåndsskrevet meddelelse.
• Vælg Skriv besked for at skrive en brugertilpasset
meddelelse.
5 Vælg > Send, når du har skrevet meddelelsen.
Sådan besvares en meddelelse
1 Vælg Beskeder på siden OK.
2 Vælg en samtale, og vælg Svar.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg hurtig tkstmdd for at begynde med en
forhåndsskrevet meddelelse.
• Vælg Skriv besked for at skrive en brugertilpasset
meddelelse.
4 Vælg > Send, når du har skrevet meddelelsen.
Opslag på sociale medier
1 Vælg Beskeder på siden OK.
2 Vælg Ny besked > Vælg kontaktpers..
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• For at lave et opslag på din Facebook™ konto skal du
vælge .
• For at lave et opslag på din Twitter™ konto skal du vælge
.
• For at lave et opslag på dit MapShare™ websted skal du
vælge .
4 Vælg Udført.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Skriv besked for at oprette en ny meddelelse.
• Vælg Vælg hurtig tkstmdd for at vælge en hurtig
tekstmeddelelse.
6 Vælg Send.
Søgning efter meddelelser
Enheden lytter efter nye meddelelser med regelmæssige
lytteintervaller. Satellitterne udsender nyligt sendte meddelelser,
og enheden modtager meddelelserne ved næste lytteinterval.
BEMÆRK: Enheden skal være inden for en satellits udsyn på
tidspunktet for lytteintervallet for at kunne modtage meddelelser.
Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved
manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller
sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden
forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på
at blive sendt til enheden.
På siden Søgning efter meddelelser skal du vælge OK.
Sådan sletter du meddelelser
1 Vælg Beskeder på siden OK.
2
2 Vælg en meddelelse.
3 Vælg Slet tråd.
Kontaktpersoner
Du kan føje kontaktpersoner til Garmin Explore™ webstedet og
synkronisere dem med enheden. Gå til explore.garmin.com.
Visning af en kontakt
1 I hovedmenuen skal du vælge Diverse > Kontakter.
2 Vælg en kontakt, og vælg Vis detaljer.
Sletning af en kontaktperson
1 I hovedmenuen skal du vælge Diverse > Kontakter.
2 Vælg en kontakt, og vælg Slet.
SOS
I en nødsituation kan du kontakte redningstjenesten GEOS
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC)
og anmode om hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes
der en meddelelse til redningstjenestens koordineringscenter,
som underretter det pågældende beredskabspersonale om din
situation. Du kan kommunikere med redningstjenestens
koordineringscenter under nødopkaldet, mens du venter på, at
de ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel
nødsituation.
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats
BEMÆRK: Når enheden er i SOS-tilstand, kan den ikke
slukkes.
1 Løft beskyttelsesdækslet À væk fra SOS-knappen Á.
2 Hold SOS-knappen inde.
3 Vent på SOS-nedtællingen.
Enheden sender en standardmeddelelse til
beredskabstjenesten med oplysninger om din position.
4 Besvar bekræftelsesmeddelelsen fra beredskabstjenesten.
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i
stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.
I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en
opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at
spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter
sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du
er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.
Annullering af en SOS-redningsindsats
Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en
SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til
beredskabstjenesten.
1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold SOS-knappen inde.
2 Vælg Ja.
Kontaktpersoner
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager
en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender
enheden tilbage til normal drift.
Sporing
Sporing registrerer din rute. Når du starter sporingen, logger
enheden din position og opdaterer sporlinjen i et bestemt
loginterval. Enheden registrerer sporpunkter og sender dem via
satellitnetværket i et bestemt sendeinterval. Du kan få vist det
samlede antal sporpunkter, der er sendt.
TIP: Du kan tilpasse sporingens logningsinterval og
sendeinterval for at maksimere batteritiden
(Sporingsindstillinger, side 4).
BEMÆRK: Når sporingsloghukommelsen er fuld, overskriver
enheden ældre sporpunkter, men gemmer en sporlinje med
færre detaljer.
Start af sporing
Vælg Sporing på siden OK.
Din sporlinje og dine sporpunkter vises på MapShare webstedet
for dine venner og familien, så de kan følge turen.
Stop af sporing
1 Vælg Sporing på siden OK.
2 Vælg Stop sporing.
Navigation
Søgning efter GPS-satellitsignaler
Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne
modtage satellitsignaler.
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage op til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
Ruter
En rute er en sekvens af positioner, som fører dig til din endelige
destination. Du kan oprette og gemme ruter på
explore.garmin.com.
Navigering via en gemt rute
Når du starter navigationen, opdateres dit MapShare websted,
og dine venner og familien kan få vist den rute, du navigerer
efter.
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Ruter.
2 Vælg en rute, og vælg Navigation.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Ruter.
2 Vælg en rute, og vælg Vend rute.
Sporing
Sletning af en rute
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Ruter.
2 Vælg en rute, og vælg Slet.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen, eller hvor du har været. Når du opretter eller redigerer et
waypoint, opdateres dit MapShare websted.
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint eller
oprette brugertilpassede waypoints.
1 Vælg en indstilling:
• Vælg Markér waypoint i hovedmenuen for at markere din
aktuelle position som et waypoint.
• Vælg Navigation > Waypoints > Nyt waypoint i
hovedmenuen for at oprette et brugertilpasset waypoint.
2 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Navigering til et waypoint
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Waypoints.
2 Vælg et waypoint, og vælg Navigation.
Redigering af et waypoint
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Waypoints.
2 Vælg et waypoint, og vælg en indstilling:
• Hvis du vil ændre navnet på et waypoint, skal du vælge
Rediger navn.
• Vælg Rediger symbol for at ændre det symbol, der viser
waypointet.
• Vælg Rediger koordinater for at ændre waypointets
GPS-koordinater.
3 Indtast de nye oplysninger, og vælg , hvis det er
nødvendigt.
Sletning af et waypoint
1 I hovedmenuen skal du vælge Navigation > Waypoints.
2 Vælg et waypoint, og vælg Slet.
Afbrydelse af navigation
1 Vælg OK på siden Navigation.
2 Vælg Stop navigation.
Kompas
Siden Kompas viser retningen og hastigheden, når du er i
bevægelse.
Position
Du kan få vist din aktuelle GPS-position og højden over havets
overflade på siden Position. Alle de meddelelser, du sender,
indeholder et link til din aktuelle position. Du kan også sende
dine positionsoplysninger som tekst i en meddelelse.
Visning og deling af din aktuelle position
1 Vælg Position på siden OK.
2 Vælg Del position for at sende din position som tekst i en
meddelelse.
Vejr
Din inReach enhed kan sende en meddelelse med anmodning
om grundlæggende vejr-, udvidede vejr- eller farvandsudsigter.
Du kan modtage vejrudsigter for din aktuelle position, et
waypoint eller GPS-koordinater. Vejrudsigter pålægges udgifter
3
til dataforbrug. Der findes flere oplysninger på
explore.garmin.com.
Tilpasning af enheden
Displayindstillinger
Tilføjelse af en vejrposition
Du kan tilføje waypoints som vejrpositioner.
1 Vælg Vejr på siden OK.
2 Vælg Skift position > Ny position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg et waypoint for at tilføje et eksisterende waypoint
som en vejrposition.
• Vælg Nyt waypoint for at oprette et nyt waypoint, der skal
tilføjes som en vejrposition.
Indstilling af vejrposition
1 Vælg Vejr på siden OK.
2 Vælg Skift position.
3 Vælg en position.
Anmodning om en vejrudsigt
1 Vælg Vejr på siden OK.
2 Vælg Opdatering.
3 Vælg om nødvendigt en vejrudsigtstype.
BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater skal du anmode
om en farvandsudsigt for en placering væk fra kysten og over
et stort vandområde.
Sletning af en vejrposition
Du skal indstille vejrpositionen, før du kan slette den (Indstilling
af vejrposition, side 4).
1 Vælg Vejr på siden OK.
2 Vælg Fjern.
Fjernbetjening
Du kan få adgang til nogle inReach Mini funktioner ved at bruge
en anden kompatibel enhed med ANT+ trådløs teknologi, som
f.eks. fēnix uret. Du kan bruge fjernbetjeningen til at få vist
indgående meddelelser, sende forudindstillede meddelelser,
starte og stoppe sporing samt iværksætte eller annullere et
SOS.
BEMÆRK: Du skal aktivere ANT+, før enheden parres (ANT+
Sensorindstillinger, side 4).
®
®
Dataforbrug og historik
Visning af dataforbrug
Du kan få vist antallet af meddelelser, forudindstillede
meddelelser og sporpunkter, der sendes i løbet af den aktuelle
faktureringsperiode. Du kan også få vist oplysningerne om dit
nuværende dataabonnement og kontrollere opdateringer til
dataabonnementet. Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk
ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.
I hovedmenuen skal du vælge Diverse > Dataforbrug.
Nulstilling af dataforbrugstælleren
Hvis du er virksomhedskunde, kan du nulstille
dataforbrugstælleren for at holde øje med forbruget.
I hovedmenuen skal du vælge Diverse > Dataforbrug >
Nulstil tæller.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen
slukker.
Sporingsindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Sporing.
Send interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden
registrerer et sporpunkt, og sender det via satellitnetværket,
når du er i bevægelse.
Loginterval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden logger
din position og opdaterer sporlinjen i hukommelsen.
Auto spor: Indstiller enheden til at starte sporingen, når du
tænder for enheden.
Udvidet sporing: Indstiller enheden til at gå i dvaletilstand
mellem sporpunkter for at maksimere batteritiden.
Dvaletilstand deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi,
detaljerede sporlinjer og søgning efter meddelelser.
Stationært interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden
registrerer et sporpunkt, og sender det via satellitnetværket,
når du ikke er i bevægelse. Denne indstilling er kun
tilgængelig for virksomhedskunder.
Burst-sporing: Under sporing indstilles enheden til at oprette
og sende en detaljeret sporlinje for at angive den bedste
tilnærmelse til din position. Du kan vælge den mængde data,
der skal bruges, hvorefter enheden opretter så mange
sporpunkter som muligt. Denne indstilling er kun tilgængelig
for virksomhedskunder.
Bluetooth indstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Bluetooth.
Aktiveret: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Par enhed: Opretter forbindelse fra enheden til en kompatibel
Bluetooth aktiveret mobilenhed. Med denne indstilling kan du
benytte Bluetooth connectede funktioner ved hjælp af
Earthmate appen.
Glem enhed: Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over mobile
enheder, der kan oprettes forbindelse til. Denne indstilling er
kun tilgængelig, når enheden er parret.
Par igen: Genstarter parringsprocessen. Denne indstilling er
kun tilgængelig, når enheden er parret.
ANT+ Sensorindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > ANT+.
Aktiveret: Slår ANT+ til eller fra.
Meddelelsesindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Beskeder.
Ring indtil læst: Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en
ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig
i støjende omgivelser.
Tilpasset mailtjek: Når denne indstilling er aktiveret, lytter
enheden oftere efter et svar på en sendt meddelelse i ti
minutter. Hvis modtageren svarer hurtigt, kan du modtage
svaret inden det næste planlagte lytteinterval. Denne
indstilling er kun tilgængelig for virksomhedskunder.
Lydindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Lyde.
Slå alle lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.
Lydstyrke: Indstiller enhedens lydstyrkeniveau.
4
Fjernbetjening
Besked modtaget: Indstiller den tone, som lyder, når du
modtager en meddelelse.
Besked sendt: Indstiller den tone, som lyder, når du sender en
meddelelse.
Kritisk advarsel: Indstiller den tone, som lyder, når enheden
oplyser dig om en kritisk advarsel.
Sluk: Indstiller den tone, som lyder, når du slukker for enheden.
Tidsindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.
Sommertid: Indstiller enheden til at skifte til sommertid. Denne
indstilling er ikke tilgængelig, når Tidszone er indstillet til
Automatisk.
Enhedsindstillinger
2 Fastgør bælteklemmeadapteren À hen over bagsiden af
enheden med den lange skrue Á, der følger med enheden.
TIP: Bælteklemmeadapteren passer hen over
karabinhageremmen. Du kan fastgøre adapteren hen over
remmen eller fjerne remmen.
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionskoordinatformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, medmindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Enheder.
Koordinater: Angiver det format, der skal anvendes til
geografiske positionskoordinater.
Datum: Angiver det koordinatsystem, som benyttes af kortet.
Fart/distance: Indstiller måleenheden for distance.
Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit (°F) eller
celsius (°C).
Tryk: Angiver trykenheder.
Retning: Angiver den nordreference, der bruges på kompasset
til geografisk nord eller magnetisk nord.
Ændring af enhedens sprog
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Sprog.
2 Vælg et sprog.
Påsætning af håndledsrem
1 Før håndledsremmens løkke gennem hullet i enheden.
Tilføjelse af oplysninger om ejeren
1 Vælg Opsætning > Ejeroplysninger i hovedmenuen.
2 Vælg OK, indtast oplysninger, og vælg .
Enhedsoplysninger
Support og opdateringer
Gå til explore.garmin.com for at få hurtig adgang til disse
tjenester for inReach enheder.
• Produktregistrering
• Firmwareopdateringer
• Dataoverførsler og synkronisering af enheden via din konto
Fastgørelse af bæltespændeadapter
1 Fjern den korte skrue À fra karabinhageremmen Á.
2 Før den anden ende af håndledsremmen gennem løkken, og
stram den.
3 Sæt om nødvendigt håndledsremmen fast i tøjet eller på
rygsækken for at fastgøre den under en aktivitet.
Låsning og oplåsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.
1 Vælg > Lås skærm.
2 Vælg > Lås op for at oplåse tasterne.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Enhedsoplysninger
5
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klorholdigt vand eller saltvand.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Maksimering af batterilevetiden
2 Sæt det lille stik på strømkablet i USB-porten Á på enheden.
3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en egnet strømkilde.
4 Oplad enheden helt.
• Aktiver indstillingen Udvidet sporing (Sporingsindstillinger,
side 4).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 4).
• Reducer værdien af indstillingerne Loginterval og Send
interval for sporing (Sporingsindstillinger, side 4).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Bluetooth indstillinger,
side 4).
• Deaktiver ANT+ trådløs teknologi (ANT+ Sensorindstillinger,
side 4).
Specifikationer
Nulstilling af enheden
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
og nede, indtil enheden slukker.
1 Hold
Hold
nede
for at tænde enheden.
2
Gendannelse af alle standardindstillinger
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterikapacitet
1,250 mAh
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Trådløse frekvenser/protokol
1,6 GHz ved 31,7 dBm nominelt
2,4 GHz ved 5 dBm nominelt
Batterioplysninger
Den aktuelle batteritid afhænger af enhedens indstillinger,
såsom sporings- og meddelelsessøgeintervaller.
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
standardfabriksindstillingerne.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Indstill.
genopr. > Gendan std.indst..
Batterilevetid Tilstand
Visning af enhedsoplysninger
Op til 20 dage Udvidet sporingstilstand med 30-minutters sporingsinterval
Du kan se IMEI-nummer, firmwareversion, juridiske oplysninger,
licensaftale og andre enhedsoplysninger.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning.
2 Vælg Om denne enhed.
Op til 30 timer 10-minutters sporingssendeinterval og 1-sekunds
loginterval
Op til 50 timer. Standardtilstand med 10-minutters sporingssendeinterval og 5-minutters logningsinterval
Op til 1 år
Deaktiveret
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning.
2 Vælg Om denne enhed.
3 Vælg Lovgivning.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det
godkendte temperaturområde (Specifikationer, side 6).
1 Løft vejrhætten À.
6
Enhedsoplysninger
Indeks
A
ANT+ 4
applikationer 1
B
baggrundslys 4
batteri 5
levetid 6
maksimere 6
oplade 6
Bluetooth teknologi 1, 4
D
data 4
dataforbrug 4
displayindstillinger 4
E
enhed, nulstille 6
F
fejlfinding 6
fjernbetjening 4
første opsætning 1
G
GPS 1, 3
navigation 3
præcision 3
H
historik 4
holdere 5
håndledsrem 5
skærm 4
smartphone
applikationer 1
parring 1
software, opdatering 5
SOS 2
annullering 2
sende 2
specifikationer 6
sporing 3, 4
sprog 5
T
taster 1
låse 5
test af enheden 1
tid, zoner og formater 5
tidsindstillinger 5
tilpasning af enheden 5
tilpasse enhed 4
toner 4
tænd/sluk-knap 1
U
USB, stik 1
V
vejr 3, 4
W
waypoints 3
gemme 3
navigering 3
redigere 3
slette 3
I
ikoner 1
indstillinger 4, 5
K
kompas 3
kontakt 2
redigere 2
slette 2
kort, opdatering 5
L
licens 6
låse, taster 5
M
meddelelser 1–4
slette 2
måleenheder 5
N
navigation, stoppe 3
nulstilling af enheden 6
O
opdatering af software 5
P
parring, smartphone 1
positioner
gemme 3
redigere 3
produktregistrering 5
R
registrere enheden 5
rengøre enhed 5, 6
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 3
navigering 3
slette 3
S
satellitsignaler 1
opfange 3
Indeks
7
support.garmin.com
September 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising