Garmin | inReach® Mini | User manual | Garmin inReach® Mini Korisnički priručnik

Garmin inReach® Mini Korisnički priručnik
INREACH MINI
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Earthmate i inReach trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. MapShare™ trgovački je znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovački
su znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. Iridium je registrirani trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TWITTER™ i logotip Twitter trgovački su znakovi tvrtke Twitter, Inc. ili
njezinih pridruženih tvrtki. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 1
Ikone statusa .............................................................................. 1
Aktiviranje uređaja ...................................................................... 1
Iridium mreža satelita .................................................................. 1
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 1
Uparivanje mobilnog uređaja ...................................................... 1
Testiranje uređaja........................................................... 1
Poruke............................................................................. 1
Slanje zadane poruke ................................................................. 2
Slanje tekstne poruke ................................................................. 2
Odgovaranje na poruku .............................................................. 2
Objavljivanje sadržaja na društvenim medijima .......................... 2
Provjera poruka .......................................................................... 2
Brisanje poruka ........................................................................... 2
Dodavanje podataka o vlasniku .................................................. 5
Informacije o uređaju..................................................... 5
Podrška i nadogradnja ................................................................ 5
Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu ........... 5
Pričvršćivanje vrpce .................................................................... 5
Zaključavanje i otključavanje tipki ............................................... 5
Postupanje s uređajem ............................................................... 5
Čišćenje uređaja .................................................................... 5
Rješavanje problema .................................................................. 6
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 6
Ponovno postavljanje uređaja ................................................ 6
Vraćanje svih zadanih postavki .............................................. 6
Prikaz informacija o uređaju ................................................... 6
Punjenje uređaja ......................................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Informacije o bateriji ............................................................... 6
Indeks .............................................................................. 7
Kontakt informacije........................................................ 2
Pregledavanje kontakta .............................................................. 2
Brisanje kontakta ........................................................................ 2
SOS.................................................................................. 2
Pokretanje SOS spašavanja ....................................................... 2
Otkazivanje SOS spašavanja ..................................................... 2
Praćenje.......................................................................... 3
Pokretanje praćenja .................................................................... 3
Zaustavljanje praćenja ................................................................ 3
Navigacija........................................................................ 3
Prihvaćanje signala GPS satelita ............................................... 3
Rute ............................................................................................ 3
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 3
Preokretanje rute ................................................................... 3
Brisanje rute ........................................................................... 3
Točke .......................................................................................... 3
Stvaranje točke ...................................................................... 3
Navigacija do točke ................................................................ 3
Uređivanje točke .................................................................... 3
Brisanje točke ........................................................................ 3
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 3
Kompas ....................................................................................... 3
Lokacija .......................................................................................3
Prikazivanje i dijeljenje trenutačne lokacije ............................ 3
Vrijeme............................................................................ 3
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke ............................ 3
Postavljanje lokacije za meteorološke podatke .......................... 4
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze .................................... 4
Brisanje lokacije za meteorološke podatke ................................ 4
Daljinski upravljač.......................................................... 4
Korištenje podataka i stari podaci................................ 4
Prikazivanje korištenja podataka ................................................ 4
Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka ................ 4
Prilagođavanje uređaja.................................................. 4
Postavke zaslona ........................................................................ 4
Postavke praćenja ...................................................................... 4
Bluetooth postavke ..................................................................... 4
Postavke ANT+ senzora ............................................................. 4
Postavke poruka ......................................................................... 4
Postavke zvuka ........................................................................... 4
Postavke vremena ...................................................................... 5
Postavke jedinica ........................................................................ 5
Promjena jezika uređaja ............................................................. 5
Sadržaj
i
Početak rada
potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom
normalne uporabe.
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Pregled uređaja
Iridium mreža satelita
Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za
prijenos poruka i točki traga putem Iridium mreže satelita. Bez
nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati
informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.
SAVJET: Kako biste postigli najbolju vezu sa satelitima, uređaj
pričvrstite na ruksak ili gornji dio svog tijela.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Vaš uređaj sadrži nekoliko Bluetooth funkcija povezivanja za
kompatibilni pametni telefon ili mobilni uređaj koji upotrebljava
Earthmate aplikaciju. Aplikacija Earthmate omogućuje vam
upotrebu inReach funkcija kao što su karte, praćenje, slanje
poruka i slanje SOS upozorenja na vašem mobilnom uređaju.
Funkcije za preuzimanje: Na mobilnom uređaju prikažite
preuzete karte, slike iz zraka, USGS četverokutne karte i
NOAA nautičke karte. Karte trebate preuzeti prije početka
putovanja.
Sinkronizacija: Earthmate sinkronizira vaš uređaj s
explore.garmin.com računom i ažurira zadane postavke,
točke i rute.
Poruke: Funkcija vam omogućuje čitanje i pisanje poruka te
pristup popisu kontakata na vašem mobilnom uređaju.
Poruke se pojavljuju na oba uređaja.
NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog
mobilnog uređaja s inReach uređajem.
®
Interna Iridium antena
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Tipke
Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)
Tipka napajanja
Vijak za montažu
Tipke
Odaberite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke.
Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu.
OK Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Odaberite na početnoj stranici za otvaranje glavnog izbornika.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Ikone statusa
Slanje i primanje podataka
Uparivanje mobilnog uređaja
Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj inReach
uređaj i mobilni uređaj.
1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju Earthmate.
2 Postavite inReach uređaj i svoj mobilni uređaj na udaljenost
ne veću od 3 m (10 ft).
3 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Bluetooth >
Upari uređaj.
4 Slijedite upute u Earthmate aplikaciji kako biste dovršili
postupak postavljanja i uparivanja.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Slanje i primanje podataka nije moguće
Testiranje uređaja
Praćenje je omogućeno
Status veze s Bluetooth tehnologijom
®
Punjenje baterije
Punjenje je dovršeno
Aktiviranje uređaja
Prije no što možete upotrebljavati inReach Mini uređaj, morate
ga aktivirati.
1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu
explore.garmin.com.
2 Uključite uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Kad se to od vas zatraži, izađite na otvoreno s nesmetanim
pogledom na nebo.
5 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.
NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta.
Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je
®
Početak rada
Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na
putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata
aktivna.
U glavnom izborniku odaberite Uslužni programi >
Testiranje usluge > OK.
Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman
za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.
Poruke
Vaš inReach Mini uređaj šalje i prima tekstne poruke putem
Iridium mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za
primanje SMS poruka, na adresu e-pošte ili drugi inReach
uređaj. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj
lokaciji.
1
Kontakt informacije
Slanje zadane poruke
Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu
explore.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran
tekst i primatelje.
1 U glavnom izborniku odaberite Slanje zad. poruke.
2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite Pošalji.
Slanje tekstne poruke
1
2
3
4
Na stranici Poruke odaberite OK.
Odaberite Nova poruka > Odaberite kontakte.
Odaberite primatelje s popisa kontakata i odaberite Gotovo.
Odaberite opciju:
• Za odabir prethodno napisane poruke oderite Odabir brze
poruke.
• Za pisanje prilagođene poruke odaberite Sastavi poruku.
5 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite > Pošalji.
Odgovaranje na poruku
1 Na stranici Poruke odaberite OK.
2 Odaberite razgovor i odaberite Odgovor.
3 Odaberite opciju:
• Za odabir prethodno napisane poruke oderite Odabir brze
poruke.
• Za pisanje prilagođene poruke odaberite Sastavi poruku.
4 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite > Pošalji.
Objavljivanje sadržaja na društvenim
medijima
Kontakte možete dodati na web-mjesto Garmin Explore™ i
sinkronizirati ih sa svojim uređajem. Idite na
explore.garmin.com.
Pregledavanje kontakta
1 U glavnom izborniku odaberite Uslužni programi >
Kontakti.
2 Odaberite kontakt, a potom odaberite Pregled.pojedinosti.
Brisanje kontakta
1 U glavnom izborniku odaberite Uslužni programi >
Kontakti.
2 Odaberite kontakt, a zatim odaberite Izbriši.
SOS
Tijekom hitnog slučaja možete kontaktirati GEOS Međunarodni
koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC)
kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se
poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim
obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji.
Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s
koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju
upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
Pokretanje SOS spašavanja
NAPOMENA: Kad se uređaj nalazi u SOS načinu rada, nije ga
moguće isključiti.
1 Podignite zaštitni poklopac À sa SOS gumba Á.
1 Na stranici Poruke odaberite OK.
2 Odaberite Nova poruka > Odaberite kontakte.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Kako biste objavili sadržaj na Facebook™ računu,
odaberite .
• Kako biste objavili sadržaj na Twitter™ računu, odaberite
.
• Kako biste objavili sadržaj na MapShare™ web-stranici,
odaberite .
4 Odaberite Gotovo.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Sastavi poruku kako biste stvorili novu poruku.
• Odaberite Odabir brze poruke kako biste odabrali brzu
tekstnu poruku.
6 Odaberite Pošalji.
Provjera poruka
Vaš uređaj sluša postoje li nove poruke u redovitim intervalima
slušanja. Sateliti najavljuju nedavno poslane poruke, a vaš
uređaj prima poruku u sljedećem intervalu slušanja.
NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati izravnu
liniju do satelita kako bi primio poruke.
Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti
poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere
vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na
čekanju za slanje na vaš uređaj.
Na stranici Provjera e-pošte odaberite OK.
Brisanje poruka
1 Na stranici Poruke odaberite OK.
2 Odaberite poruku.
3 Odaberite Izbriši niz poruka.
2
2 Držite SOS gumb pritisnutim.
3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše
lokacije.
4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute
tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta
ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i
svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.
Otkazivanje SOS spašavanja
Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS
spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.
1 Podignite zaštitni poklopac i držite SOS gumb pritisnutim.
2 Odaberite Da.
Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne
službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u
normalni način rada.
Kontakt informacije
Praćenje
Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, vaš uređaj
bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga u zadanim intervalima
bilježenja. Vaš uređaj bilježi točke traga i prenosi ih putem
mreže satelita u zadanim intervalima slanja. Možete pregledati
ukupan broj postavljenih točaka za praćenje.
SAVJET: Interval bilježenja praćenja i interval slanja praćenja
možete podesiti kako biste produžili vijek trajanja baterije
(Postavke praćenja, stranica 4).
NAPOMENA: Kad je slobodni prostor zapisnika praćenja
popunjen, vaš će uređaj prebrisati starije točke traga, ali će
zadržati liniju traga s manje detalja.
Pokretanje praćenja
Na stranici Praćenje odaberite OK.
Vaše se točke traga i linija traga pojavljuju na vašoj MapShare
web-stranici kako bi vaši prijatelji i članovi obitelji mogli pratiti
vaše putovanje.
Zaustavljanje praćenja
1 Na stranici Praćenje odaberite OK.
2 Odaberite Zaustavi praćenje.
Navigacija
Prihvaćanje signala GPS satelita
Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći
satelitske signale.
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60
sekundi.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Rute
Ruta je niz lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Rute
možete stvarati i spremati na web-mjestu explore.garmin.com.
Navigacija spremljenom rutom
Vaša se MapShare web-stranica ažurira kad pokrenete
navigaciju te vaši prijatelji i članovi obitelji mogu vidjeti rutu
kojom navigirate.
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Rute.
2 Odaberite rutu, a zatim odaberite Navigiraj.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Rute.
2 Odaberite rutu i odaberite Obrni rutu.
Brisanje rute
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Rute.
2 Odaberite rutu, a zatim odaberite Izbriši.
Praćenje
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Izrađivanjem ili
uređivanjem točke ažurira se vaša MapShare web-stranica.
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku ili stvoriti
prilagođenu točku.
1 Odaberite opciju:
• Za označavanje trenutne lokacije kao točke u glavnom
izborniku odaberite Označavanje točke.
• Za stvaranje prilagođene točke u glavnom izborniku
odaberite Navigiraj > Točke > Nova točka.
2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Navigacija do točke
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Točke.
2 Odaberite točku i odaberite Navigiraj.
Uređivanje točke
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Točke.
2 Odaberite točku, a zatim odaberite opciju:
• Za promjenu naziva točke odaberite Uredi naziv.
• Za promjenu simbola koji predstavlja točku odaberite
Uredi simbol.
• Za promjenu GPS koordinati točke odaberite Uređiv.
koordinata.
3 Unesite nove informacije i po potrebi odaberite .
Brisanje točke
1 U glavnom izborniku odaberite Navigiraj > Točke.
2 Odaberite točku, a zatim odaberite Izbriši.
Zaustavljanje navigacije
1 Na stranici za navigaciju odaberite OK.
2 Odaberite Zaustavi navođenje.
Kompas
Stranica kompasa pokazuje vaš smjer i brzinu kada se krećete.
Lokacija
Trenutnu GPS lokaciju i nadmorsku visinu možete pregledati na
stranici Lokacija. Svaka poruka koju pošaljete sadrži vezu do
vaše trenutne lokacije. Pojedinosti o lokaciji možete poslati i kao
tekst u poruci.
Prikazivanje i dijeljenje trenutačne lokacije
1 Na stranici Lokacija odaberite OK.
2 Za slanje pojedinosti o lokaciji kao teksta u poruci odaberite
Podijeli lokaciju.
Vrijeme
Vaš inReach uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za
osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Možete
primati vremenske prognoze za trenutačnu lokaciju, točku ili
GPS koordinate. Za vremenske se prognoze plaća naknada za
prijenos podataka. Više informacija potražite na
explore.garmin.com.
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke
Možete dodati točke i lokacije za meteorološke podatke.
1 Na stranici Vrijeme odaberite OK.
2 Odaberite Promijeni lokaciju > Nova lokacija.
3
3 Odaberite opciju:
• Odaberite točku za dodavanje postojeće točke kao
lokacije za meteorološke podatke.
• Za stvaranje nove točke i njeno dodavanje kao lokacije za
meteorološke podatke, odaberite Nova točka.
Postavljanje lokacije za meteorološke
podatke
1 Na stranici Vrijeme odaberite OK.
2 Odaberite Promijeni lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
Slanje zahtjeva za vremenske prognoze
1 Na stranici Vrijeme odaberite OK.
2 Odaberite Ažuriraj.
3 Po potrebi odaberite vrstu vremenske prognoze.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku
vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj
vodenoj površini.
Brisanje lokacije za meteorološke podatke
Ako želite izbrisati lokaciju za meteorološke podatke, najprije je
morate postaviti (Postavljanje lokacije za meteorološke podatke,
stranica 4).
1 Na stranici Vrijeme odaberite OK.
2 Odaberite Ukloni.
Daljinski upravljač
Nekim inReach Mini funkcijama možete pristupiti pomoću
drugog kompatibilnog uređaja s ANT+ bežičnom tehnologijom,
kao što je, na primjer, fēnix sat. Pomoću daljinskog upravljanja
možete pregledavati dolazne poruke, slati zadane poruke,
pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje
SOS poruka.
NAPOMENA: Prije uparivanja uređaja morate omogućiti ANT+
(Postavke ANT+ senzora, stranica 4).
®
®
Korištenje podataka i stari podaci
Prikazivanje korištenja podataka
Možete vidjeti broj poruka, zadanih poruka i točaka traga koje su
poslane tijekom trenutačnog ciklusa naplate. Možete vidjeti i
pojedinosti o trenutnoj pretplati za podatkovni paket i provjeriti
postoje li ažuriranja podatkovnog paketa. Brojač korištenja
podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog
ciklusa naplate.
U glavnom izborniku odaberite Uslužni programi >
Korištenje podataka.
Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka
Ako ste profesionalni korisnik, možete ponovno postaviti brojač
korištenja podataka kako biste pratili razinu korištenja.
U glavnom izborniku odaberite Uslužni programi >
Korištenje podataka > Pon.postavi brojač.
Prilagođavanje uređaja
Postavke zaslona
Iz glavnog izbornika odaberite Postavljanje > Zaslon.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
4
Postavke praćenja
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Praćenje.
Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku
traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete.
Interval bilježenja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi
vašu lokaciju i ažurira liniju traga u memoriji.
Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje
kad ga uključite.
Produljeno praćenje: Postavlja uređaj za prelazak u stanje
mirovanja između točki traga kako biste produžili vijek
trajanja baterije. Stanje mirovanja onemogućuje Bluetooth
bežičnu tehnologiju, detaljne linije traga i provjeru poruka.
Interval mirovanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi
točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se ne
krećete. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne
korisnike.
Slanje točaka: Postavlja uređaj tako da tijekom praćenja
izrađuje i šalje detaljnu liniju traga kako bi se najbolje
odredila vaša približna lokacija. Možete odabrati količinu
podataka koja se može upotrebljavati, a uređaj će izraditi što
je više točaka traga moguće. Ova je postavka dostupna
samo za profesionalne korisnike.
Bluetooth postavke
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Bluetooth.
Omogućeno: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Upari uređaj: Povezuje uređaj s kompatibilnim mobilnim
uređajem s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka
omogućuje da upotrebljavate Bluetooth funkcije povezivanja
pomoću Earthmate aplikacije.
Zaboravi uređaj: Briše povezani uređaj s popisa mobilnih
uređaja za povezivanje. Ova je opcija dostupna tek nakon
uparivanja uređaja.
Upari ponovo: Ponovo pokreće postupak uparivanja. Ova je
opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.
Postavke ANT+ senzora
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > ANT+.
Omogućeno: Uključuje ili isključuje ANT+ tehnologiju.
Postavke poruka
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Poruke.
Zvonj. do čitanja: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok
ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se
nalazite u bučnom okruženju.
Adapt.provj.e-pošte: Kad je ova postavka omogućena, uređaj
češće sluša postoji li odgovor na poslanu poruku u razdoblju
od deset minuta nakon slanja. Ako primatelj brzo odgovori,
odgovor možete primiti prije sljedećeg zakazanog intervala
slušanja. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne
korisnike.
Postavke zvuka
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Zvukovi.
Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.
Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.
Poruka je primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite
poruku.
Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete
poruku.
Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj
ukazuje na kritično upozorenje.
Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.
Daljinski upravljač
Postavke vremena
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Zimsko/ljetno vrij.: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno
računanje vremena. Ova opcija nije dostupna kada je opcija
Vremenska zona postavljenja na Automatski.
SAVJET: Adapter za postavljanje na stražnju stranu prelazi
preko narukvice sa spojnicom. Adapter možete pričvrstiti
preko narukvice ili je možete ukloniti.
Postavke jedinica
NAPOMENA: Ne mijenjajte format koordinata-položaja ni datum
karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi
drugi format položaja.
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Jedinice.
Koordinate: Postavlja format koji se koristi za geografske
koordinate položaja.
Datum: Postavlja koordinatni sustav koji karta upotrebljava.
Brzina/udaljenost: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.
Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite
(°F) ili Celzije (°C).
Tlak: Postavlja jedinice tlaka.
Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na
stvarni ili magnetski sjever.
Pričvršćivanje vrpce
1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.
Promjena jezika uređaja
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Jezik.
2 Odaberite jezik.
Dodavanje podataka o vlasniku
2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Podaci o
vlasniku.
2 Odaberite OK, unesite svoje podatke, a zatim odaberite
biste je osigurali tijekom aktivnosti.
.
Informacije o uređaju
Podrška i nadogradnja
Posjetite web-mjesto explore.garmin.com kako biste
jednostavno pristupili ovim uslugama za inReach uređaje.
• Registracija proizvoda
• Nadogradnje programskih datoteka
• Prijenosi podataka i sinkronizacija uređaja s računom
Postavljanje adaptera za postavljanje na
stražnju stranu
1 Uklonite kratki vijak À s narukvice sa spojnicom Á.
Zaključavanje i otključavanje tipki
Tipke možete zaključati kako biste spriječili slučajno pritiskanje
tipki.
1 Odaberite > Zaključ. zaslon.
2 Odaberite > Otključaj kako biste otključali tipke.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra
do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.
Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i
sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja
kloriranoj ili slanoj vodi.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
2 Pomoću dugog vijka Á koji se isporučuje s uređajem
učvrstite adapter za postavljanje na stražnju stranu À preko
stražnje strane uređaja.
Informacije o uređaju
5
Rješavanje problema
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
• Uključite postavku Produljeno praćenje (Postavke praćenja,
stranica 4).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 4).
• Smanjite vrijednosti postavki praćenja Interval bilježenja i
Interval slanja (Postavke praćenja, stranica 4).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Bluetooth postavke,
stranica 4).
• Isključite ANT+ bežičnu tehnologiju (Postavke ANT+ senzora,
stranica 4).
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Držite i dok se uređaj ne isključi.
2 Držite kako biste uključili uređaj.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
U glavnom izborniku odaberite Postavljanje > Opcije
oporavka > Vrać. zad. postavki.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti IMEI broj, verziju programskih datoteka, pravne
informacije, licencni ugovor i ostale informacije o uređaju.
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje.
2 Odaberite O uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u odgovarajući izvor
napajanja.
4 Napunite uređaj do kraja.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije
1,250 mAh
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Bežična frekvencija / protokol
1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno
2,4 GHz pri 5 dBm nominalno
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o bateriji
Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja poput
intervala za praćenje i provjeru poruka.
Trajanje baterije Način rada
Do 30 h
Interval slanja praćenja od 10 minuta i interval
bilježenja od 1 sekunde
Do 50 h
Zadani način rada s intervalom slanja praćenja od 10
minuta i intervalom bilježenja od 5 minuta
Do 20 dana
Način rada za produljeno praćenje s intervalom
slanja praćenja od 30 minuta
Do 1 godine
Isključeno
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 U glavnom izborniku odaberite Postavljanje.
2 Odaberite O uređaju.
3 Odaberite Pravno.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 6).
1 Podignite zaštitni poklopac À.
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak Á
na uređaju.
6
Informacije o uređaju
Indeks
A
ANT+ 4
aplikacije 1
B
SOS 2
otkazivanje 2
slanje 2
specifikacije 6
stari podaci 4
T
daljinski upravljač 4
testiranje uređaja 1
tipka napajanja 1
tipke 1
zaključavanje 5
točke 3
brisanje 3
navigacija 3
spremanje 3
uređivanje 3
tonovi 4
traka za zapešće 5
G
U
baterija 5
maksimiziranje 6
punjenje 6
trajanje 6
Bluetooth tehnologija 1, 4
Č
čišćenje uređaja 5
D
GPS 1, 3
navigacija 3
točnost 3
I
ikone 1
J
jezik 5
K
uparivanje, pametni telefon 1
uređaj, ponovno postavljanje 6
USB, priključak 1
V
vrijeme 3, 4
vremenske zone i formati 5
Z
zaključavanje, tipke 5
zaslon 4
karte, nadogradnja 5
kompas 3
kontakt 2
brisanje 2
uređivanje 2
korištenje podataka 4
L
licenca 6
lokacije
spremanje 3
uređivanje 3
M
mjerne jedinice 5
N
nadogradnja softvera 5
navigacija, zaustavljanje 3
P
pametni telefon
aplikacije 1
uparivanje 1
planer puta. Vidi rute
početno postavljanje 1
podaci 4
ponovno postavljanje uređaja 6
poruke 1–4
brisanje 2
postavke 4, 5
postavke vremena 5
postavke zaslona 4
pozadinsko osvjetljenje 4
praćenje 3, 4
pribor za montažu 5
prilagođavanje uređaja 4, 5
R
registracija proizvoda 5
registriranje uređaja 5
rješavanje problema 6
rute 3
brisanje 3
navigacija 3
S
satelitski signali 1
primanje 3
softver, nadogradnja 5
Indeks
7
support.garmin.com
Rujan 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising