Garmin | inReach® Mini | User manual | Garmin inReach® Mini Gebruikershandleiding

Garmin inReach® Mini Gebruikershandleiding
INREACH MINI
®
Gebruikershandleiding
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, Earthmate en inReach zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. MapShare™ is
een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Facebook™ en het Facebook
logo zijn handelsmerken van Facebook en haar dochterondernemingen. Iridium is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. TWITTER™ en het Twitter logo zijn handelsmerken
van Twitter, Inc. of haar dochterondernemingen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 1
Knoppen ..................................................................................... 1
Het toestel inschakelen ............................................................... 1
Statuspictogrammen ................................................................... 1
Het toestel activeren ................................................................... 1
Iridium satellietnetwerk ............................................................... 1
Bluetooth connected functies....................................... 1
Uw mobiele toestel koppelen ...................................................... 1
Het toestel testen........................................................... 1
Berichten......................................................................... 1
Een vooraf ingesteld bericht verzenden ..................................... 2
Tekstberichten verzenden .......................................................... 2
Een bericht beantwoorden .......................................................... 2
Berichten op sociale media plaatsen .......................................... 2
Controleren of er berichten zijn ................................................... 2
Berichten wissen ......................................................................... 2
Informatie over de eigenaar toevoegen ...................................... 5
Toestelinformatie........................................................... 5
Ondersteuning en updates ......................................................... 5
De bevestigingsadapter bevestigen ........................................... 5
Een draagkoord bevestigen ........................................................ 5
De knoppen vergrendelen en ontgrendelen ............................... 5
Toestelonderhoud ....................................................................... 6
Het toestel schoonmaken ...................................................... 6
Problemen oplossen ................................................................... 6
Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................ 6
Het toestel herstellen ............................................................. 6
Alle standaardinstellingen herstellen ..................................... 6
Toestelgegevens weergeven ................................................. 6
Het toestel opladen ..................................................................... 6
Specificaties ................................................................................ 6
Batterijgegevens .................................................................... 6
Index................................................................................ 7
Contactpersonen............................................................ 2
Een contactpersoon bekijken ..................................................... 2
Een contactpersoon verwijderen ................................................ 2
SOS.................................................................................. 2
Een SOS-reddingsactie initiëren ................................................ 2
Een SOS-noodoproep annuleren ............................................... 3
Tracking.......................................................................... 3
De functie Tracking starten ......................................................... 3
De functie Tracking stoppen ....................................................... 3
Navigatie......................................................................... 3
GPS-satellietsignalen ontvangen ............................................... 3
Routes ........................................................................................ 3
Een opgeslagen route navigeren ........................................... 3
Een route omkeren ................................................................ 3
Een route verwijderen ............................................................ 3
Waypoints ................................................................................... 3
Een waypoint maken .............................................................. 3
Naar een waypoint navigeren ................................................ 3
Een waypoint bewerken ......................................................... 3
Een waypoint verwijderen ...................................................... 3
Stoppen met navigeren .............................................................. 3
Kompas ....................................................................................... 3
Locatie ........................................................................................ 3
Uw huidige locatie weergeven en delen ................................ 3
Weer................................................................................. 4
Een weerlocatie toevoegen ........................................................ 4
De weerlocatie instellen .............................................................. 4
Een weersvoorspelling aanvragen ............................................. 4
Een weerlocatie verwijderen ....................................................... 4
Afstandsbediening......................................................... 4
Gegevensgebruik en geschiedenis.............................. 4
Gegevensgebruik inzien ............................................................. 4
De gegevensgebruiksteller opnieuw instellen ........................ 4
Het toestel aanpassen ................................................... 4
Scherminstellingen ..................................................................... 4
Trackinginstellingen .................................................................... 4
Bluetooth instellingen ................................................................. 4
ANT+ sensorinstellingen ............................................................. 4
Berichtinstellingen ....................................................................... 4
Geluidsinstellingen ...................................................................... 5
Tijdinstellingen ............................................................................ 5
Eenheden instellen ..................................................................... 5
De taal van het toestel wijzigen .................................................. 5
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Overzicht van het toestel
OPMERKING: Het activeren van uw toestel kan tot 20
minuten duren. Het toestel moet diverse berichten verzenden
en ontvangen, wat langer duurt dan het verzenden van een
enkel bericht bij normaal gebruik.
Iridium satellietnetwerk
Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en
spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium
satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel
de gegevens te verzenden tot het satellietsignalen ontvangt.
TIP: Om snel verbinding te krijgen met een satelliet kunt u het
toestel het best bevestigen op uw rugzak of bovenlichaam.
Bluetooth connected functies
Uw toestel biedt verschillende Bluetooth connected functies die
u via de Earthmate app op uw smartphone of mobiele toestel
kunt gebruiken. De Earthmate app maakt het mogelijk om
inReach functies zoals kaarten, tracking, berichten versturen en
SOS op uw mobiele toestel te gebruiken.
Functies die u kunt downloaden: U kunt gedownloade
kaarten, luchtfoto’s, USGS rechthoekige kaarten en NOAA
nautische kaarten op uw mobiele toestel bekijken. Download
de kaarten voordat u op reis gaat.
Synchroniseer: Earthmate synchroniseert uw toestel met uw
explore.garmin.com account en werkt voorinstellingen,
waypoints en routes bij.
Berichten: Hiermee kunt u berichten lezen en schrijven en de
lijst met contactpersonen openen op uw mobiele toestel.
Berichten worden op beide toestellen weergegeven.
OPMERKING: Er kan slechts één mobiel toestel tegelijk worden
gekoppeld met uw inReach toestel.
®
Interne Iridium antenne
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Knoppen
Micro-USB-poort (onder beschermkapje)
SOS-knop (onder beschermkapje)
Aan-uitknop
Montageschroef
Knoppen
Selecteer om door menu's, pagina's en instellingen te bladeren.
Uw mobiele toestel koppelen
Selecteer om te annuleren of terug te keren naar de vorige
pagina.
OK Selecteer deze knop om een optie te kiezen of een bericht te
bevestigen.
Selecteer op de startpagina om het hoofdmenu te openen.
Het toestel inschakelen
Houd
ingedrukt.
Statuspictogrammen
Gegevens verzenden en ontvangen
Kan geen gegevens verzenden en ontvangen
U moet uw inReach toestel koppelen met uw mobiele telefoon
om Bluetooth functies te kunnen gebruiken.
1 U kunt de Earthmate app via de app store op uw mobiele
toestel installeren en openen.
2 Plaats het inReach toestel en uw mobiele toestel binnen 3 m.
(10 ft) van elkaar.
3 Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Bluetooth > Koppel
toestel.
4 Volg de aanwijzingen in de Earthmate app om het koppelen
en instellen te voltooien.
Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch
verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen
bereik zijn.
Tracking ingeschakeld
Verbindingsstatus Bluetooth technologie
®
Batterij wordt opgeladen
Opgeladen
Het toestel activeren
U moet uw inReach Mini toestel activeren voordat u het kunt
gebruiken.
1 Maak een account en kies een satellietabonnement op
explore.garmin.com.
2 Het toestel inschakelen.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Ga met uw toestel naar buiten naar een open plek met vrij
zicht op de lucht.
5 Wacht tot het toestel verbinding heeft met het Iridium
satellietnetwerk.
®
Aan de slag
Het toestel testen
U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis
gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief
is.
Selecteer Hulpprogramma's > Testservice > OK in het
hoofdmenu.
Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u
een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed
voor gebruik.
Berichten
Uw inReach Mini toestel verzendt en ontvangt tekstberichten via
het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar
een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander
inReach toestel. Elk bericht dat u verzendt bevat uw
locatiegegevens.
1
Een vooraf ingesteld bericht verzenden
Berichten wissen
Vooraf ingestelde berichten zijn berichten die u hebt opgesteld
op explore.garmin.com. Vooraf ingestelde berichten bevatten
vooraf opgestelde tekst en opgegeven ontvangers.
1 Selecteer Verz. voorinstell. in het hoofdmenu.
2 Kies een vooraf ingesteld bericht en selecteer Verzend.
1 Selecteer OK op de Berichten-pagina.
2 Selecteer een bericht.
3 Selecteer Verwijder thread.
Tekstberichten verzenden
1 Selecteer OK op de Berichten-pagina.
2 Selecteer Nieuw bericht > Select. contactpers.
3 Kies de ontvangers uit uw contactpersonenlijst en selecteer
OK.
4 Selecteer een optie:
• Selecteer Snel bericht kiezen om met een vooraf
geschreven bericht te beginnen.
• Selecteer Schrijf bericht om een aangepast bericht te
schrijven.
5 Selecteer > Verzend wanneer u klaar bent met het
schrijven van het bericht.
Een bericht beantwoorden
1 Selecteer OK op de Berichten-pagina.
2 Selecteer een gesprek en selecteer vervolgens Antwoord.
3 Selecteer een optie:
Contactpersonen
U kunt contactpersonen op de Garmin Explore™ website
toevoegen en met uw toestel synchroniseren. Ga naar
explore.garmin.com.
Een contactpersoon bekijken
1 Selecteer Hulpprogramma's > Contacten in het
hoofdmenu.
2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens
Bekijk details.
Een contactpersoon verwijderen
1 Selecteer Hulpprogramma's > Contacten in het
hoofdmenu.
2 Selecteer eerst een contactpersoon en vervolgens Wis.
SOS
• Selecteer Snel bericht kiezen om met een vooraf
geschreven bericht te beginnen.
• Selecteer Schrijf bericht om een aangepast bericht te
schrijven.
4 Selecteer > Verzend wanneer u klaar bent met het
schrijven van het bericht.
In noodgevallen kunt u contact opnemen met het GEOS
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC)
en om hulp vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een
bericht verzonden naar het Rescue Coordination Center dat
vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw
situatie. Terwijl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact
blijven met het Rescue Coordination Center. U dient de SOSfunctie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.
Berichten op sociale media plaatsen
Een SOS-reddingsactie initiëren
1 Selecteer OK op de Berichten-pagina.
2 Selecteer Nieuw bericht > Select. contactpers.
3 Selecteer een of meer opties:
• Als u een bericht wilt plaatsen op uw Facebook™ account,
selecteert u .
• Als u een bericht wilt plaatsen op uw Twitter™ account,
selecteert u .
• Als u een bericht wilt plaatsen op uw MapShare™
webpagina, selecteert u .
4 Selecteer OK.
5 Selecteer een optie:
• Selecteer Schrijf bericht om een nieuw bericht te maken.
• Selecteer Snel bericht kiezen om een snel tekstbericht te
selecteren.
6 Selecteer Verzend.
Controleren of er berichten zijn
Uw toestel luistert op regelmatige luisterintervallen of er nieuwe
berichten zijn. Satellieten kondigen recent verzonden berichten
aan en uw toestel ontvangt het bericht in het volgende
luisterinterval.
OPMERKING: Uw toestel moet zich op het moment van
luisteren binnen bereik van een satelliet bevinden om berichten
te kunnen ontvangen.
U kunt controle op berichten forceren door handmatig te
controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt
te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding
met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om
naar uw toestel te worden verzonden.
Selecteer OK op de Mail Check-pagina.
2
OPMERKING: Het toestel kan niet worden uitgeschakeld
wanneer de SOS-modus is ingeschakeld.
1 Til het beschermkapje À van de SOS-knop omhoog Á.
2 Houd de SOS-knop ingedrukt.
3 Wacht tot SOS-aftelling begint.
Het toestel stuurt een standaardbericht naar de
noodhulpdienst met details over uw locatie.
4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte
dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.
Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke
minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst
gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10
minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd,
namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de
30 minuten als de locatie niet verandert.
Contactpersonen
Een SOS-noodoproep annuleren
Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep
die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.
1 Til het beschermkapje op en houd de SOS-knop ingedrukt.
2 Selecteer Ja.
Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een
bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen,
keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.
Tracking
Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Als u de
tracking start, registreert uw toestel uw locatie en wordt de
routelijn bijgewerkt op het ingestelde vastleginterval. Uw toestel
legt spoorpunten vast en verzendt deze via het satellietnetwerk
op het opgegeven verzendinterval. U kunt het totaal aantal
verstuurde spoorpunten bekijken.
TIP: U kunt het vastleginterval en het verzendinterval
aanpassen om de levensduur van de batterij
(Trackinginstellingen, pagina 4) te optimaliseren.
OPMERKING: Als de opslagruimte vol is, worden oudere
spoorpunten overschreven en wordt er een minder
gedetailleerde routelijn bewaard.
De functie Tracking starten
Selecteer OK op de Volgen-pagina.
Op uw MapShare webpagina worden uw routelijn en
spoorpunten weergegeven, zodat vrienden en familie uw reis
kunnen volgen.
De functie Tracking stoppen
1 Selecteer OK op de Volgen-pagina.
2 Selecteer Niet meer volgen.
Navigatie
GPS-satellietsignalen ontvangen
Voordat u GPS-navigatiefuncties kunt gebruiken, moet u
satellietsignalen ontvangen.
Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPSontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de
actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen
te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder
hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw
navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de
lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt
gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt,
kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen
ontvangt.
1 Het toestel inschakelen.
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen
ontvangt.
3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van
hoge gebouwen en bomen.
Routes
Een route bestaat uit een serie locaties op weg naar uw
eindbestemming. U kunt routes maken en opslaan op
explore.garmin.com.
Een opgeslagen route navigeren
Als u begint met navigeren, wordt uw MapShare webpagina
bijgewerkt en kunnen uw vrienden en familieleden de route die u
volgt bekijken.
Tracking
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Routes.
2 Selecteer een route en selecteer Navigeer.
Een route omkeren
U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de
route in omgekeerde richting te volgen.
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Routes.
2 Selecteer een route en selecteer Keer route om.
Een route verwijderen
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Routes.
2 Selecteer een route en selecteer Wis.
Waypoints
Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.
Met waypoints kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe
gaat of waar u bent geweest. Wanneer u een waypoint maakt of
wijzigt, wordt uw MapShare webpagina bijgewerkt.
Een waypoint maken
U kunt uw huidige locatie als waypoint opslaan of aangepaste
waypoints maken.
1 Kies een optie:
• Selecteer in het hoofdmenu Markeer via-punt om uw
huidige locatie als waypoint te markeren.
• Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Via-punten >
Nieuw via-punt om een aangepast waypoint te maken.
2 Bewerk zo nodig de waypointgegevens.
Naar een waypoint navigeren
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Via-punten.
2 Selecteer een waypoint en selecteer Navigeer.
Een waypoint bewerken
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Via-punten.
2 Selecteer een waypoint en selecteer een optie:
• Selecteer Wijzig naam om de naam van het waypoint te
wijzigen.
• Selecteer Wijzig symbool om het symbool van het
waypoint te wijzigen.
• Selecteer Bewerk coördinaten om de GPS-coördinaten
van het waypoint te wijzigen.
3 Voer de nieuwe informatie in en selecteer indien nodig .
Een waypoint verwijderen
1 Selecteer in het hoofdmenu Navigeer > Via-punten.
2 Selecteer een waypoint en selecteer vervolgens Wis.
Stoppen met navigeren
1 Selecteer OK op de navigatiepagina.
2 Selecteer Stop navigeren.
Kompas
De kompaspagina toont uw koers en snelheid wanneer u zich
verplaatst.
Locatie
Op de Locatie-pagina vindt u uw huidige GPS-locatie en hoogte.
Elk bericht dat u verstuurt bevat een link naar uw huidige locatie.
U kunt uw locatiegegevens ook als tekst in een bericht
versturen.
Uw huidige locatie weergeven en delen
1 Selecteer OK op de Locatie-pagina.
2 Selecteer Deel locatie om uw locatiegegevens als tekst in
een bericht te versturen.
3
Weer
Uw inReach toestel kan een bericht verzenden waarin u een
basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt. U
kunt weersvoorspellingen krijgen op basis van uw huidige
locatie, een via-punt of GPS-coördinaten. Aan
weersvoorspellingen zijn kosten voor het gebruik van mobiele
gegevens verbonden. Ga voor meer informatie naar
explore.garmin.com.
Een weerlocatie toevoegen
U kunt waypoints als weerlocaties toevoegen.
1 Selecteer OK op de Weer-pagina.
2 Selecteer Wijzig locatie > Nieuwe locatie.
3 Selecteer een optie:
• Selecteer een waypoint om een bestaand waypoint als
weerlocatie toe te voegen.
• Selecteer Nieuw via-punt om een nieuw waypoint te
maken en als weerlocatie toe te voegen.
De weerlocatie instellen
1 Selecteer OK op de Weer-pagina.
2 Selecteer Wijzig locatie.
3 Selecteer een locatie.
Een weersvoorspelling aanvragen
1 Selecteer OK op de Weer-pagina.
2 Selecteer Werk bij.
3 Selecteer indien nodig een type weersvoorspelling.
OPMERKING: Voor locaties uit de kust of in een groot
watergebied, kunt u het beste een
scheepvaartweersvoorspelling aanvragen.
Een weerlocatie verwijderen
U moet de weerlocatie instellen voordat u deze kunt verwijderen
(De weerlocatie instellen, pagina 4).
1 Selecteer OK op de Weer-pagina.
2 Selecteer Verwijder.
Afstandsbediening
U hebt toegang tot enkele inReach Mini-functies met een ander
compatibel toestel met ANT+ draadloze technologie, zoals het
fēnix horloge. U kunt op afstand nieuwe berichten bekijken,
vooraf ingestelde berichten versturen, tracking in- en
uitschakelen en een SOS starten of annuleren.
OPMERKING: U moet ANT+ inschakelen voordat u uw toestel
koppelt (ANT+ sensorinstellingen, pagina 4).
®
®
Gegevensgebruik en geschiedenis
Gegevensgebruik inzien
U kunt het aantal berichten, vooraf ingestelde berichten en
spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt verzonden
inzien. U kunt ook de gegevens van uw huidige dataabonnement inzien en controleren of er updates beschikbaar
zijn voor uw abonnement. Aan het begin van elke factuurperiode
wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.
Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's >
Gegevensgebruik.
De gegevensgebruiksteller opnieuw instellen
Als u een professionele klant bent, kunt u de
gegevensgebruiksteller opnieuw instellen om uw
gegevensgebruik in de gaten te houden.
Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's >
Gegevensgebruik > Stel teller opnw in.
Het toestel aanpassen
Scherminstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Scherm.
Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de
schermverlichting instellen.
Time-out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de
schermverlichting wordt uitgeschakeld.
Trackinginstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Volgen.
Verzendinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het
toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk
verzendt, wanneer u zich verplaatst.
Vastleginterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het
toestel uw locatie opslaat en de routelijn in het geheugen
bijwerkt.
Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie
automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt.
Uitgebreid volgen: Hiermee stelt u in dat het toestel tussen
spoorpunten in slaapstand gaat om de batterij te sparen. In
de slaapstand worden Bluetooth draadloze technologie,
gedetailleerde routelijnen en controleren op berichten
uitgeschakeld.
Stilstaandinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het
toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk
verzendt, wanneer u zich niet verplaatst. Deze instelling is
alleen beschikbaar voor professionele klanten.
Burstdetectie: Hiermee stelt u in dat het toestel tijdens het
tracken een gedetailleerde routelijn maakt en verzendt om
uw locatie zo gedetailleerd mogelijk aan te geven. U kunt het
aantal te gebruiken gegevens instellen, zodat het toestel zo
veel mogelijk spoorpunten maakt. Deze instelling is alleen
beschikbaar voor professionele klanten.
Bluetooth instellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Bluetooth.
Ingeschakeld: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze
technologie in.
Koppel toestel: Hiermee koppelt u uw toestel met een
compatibel mobiel toestel met Bluetooth functionaliteit. Deze
instelling maakt het mogelijk om Bluetooth connected
functies te gebruiken via de Earthmate app.
Vergeet toestel: Verwijdert het verbonden toestel van de lijst
met mobiele toestellen waarmee verbinding gemaakt moet
worden. De optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is
gekoppeld.
Koppel opnieuw: Hiermee wordt het koppelproces opnieuw
gestart. De optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is
gekoppeld.
ANT+ sensorinstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > ANT+.
Ingeschakeld: Hiermee schakelt u ANT+ in of uit.
Berichtinstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Berichten.
4
Weer
Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon
geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie
komt van pas in een rumoerige omgeving.
Aanp. mailcontrole: Als deze instelling is ingeschakeld, luistert
het toestel tien minuten lang vaker of er antwoord is op een
verzonden bericht. Als de ontvanger snel antwoordt, kunt u
het antwoord al ontvangen vóór het volgende geplande
luisterinterval. Deze instelling is alleen beschikbaar voor
professionele klanten.
• Firmware-updates
• Gegevens uploaden en uw toestel synchroniseren met uw
account
De bevestigingsadapter bevestigen
1 Verwijder het korte schroefje À uit de band met karabijnhaak
Á.
Geluidsinstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Geluiden.
Demp alles: Hiermee dempt u alle toesteltonen.
Volume: Hier kunt u het volumeniveau van het toestel instellen.
Bericht ontvangen: Hiermee kunt u het geluidssignaal instellen
dat het toestel geeft wanneer een bericht ontvangen is.
Bericht verzonden: Hier kunt u het geluidssignaal instellen dat
het toestel geeft wanneer u een bericht hebt verzonden.
Kritieke waars.: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel
geeft om u te attenderen op een kritieke waarschuwing.
Voeding uit: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel
geeft bij uitschakeling.
Tijdinstellingen
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Tijd.
Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.
Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in.
Zomertijd: Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel.
Deze optie is niet beschikbaar wanneer Tijdzone is ingesteld
op Automatisch.
2 Bevestig de bevestigingsadapter À op de achterkant van het
toestel met de lange schroef Á die is meegeleverd met het
toestel.
TIP: De bevestigingsadapter past op de band met
karabijnhaak. U kunt de adapter op de band bevestigen of de
band verwijderen.
Eenheden instellen
OPMERKING: Wijzig de notatie van positiecoördinaten of het
coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een
kaart gebruikt die een andere positienotatie voorschrijft.
Selecteer Stel in > Eenheden in het hoofdmenu.
Coördinaten: Hiermee stelt u de notatie in voor geografische
positiecoördinaten.
Datum: Hiermee stelt u het coördinatenssysteem in dat de kaart
gebruikt.
Snelheid/afstand: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand
in.
Temperatuur: Stelt de maateenheid voor temperatuur in op
Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).
Druk: Hiermee stelt u de drukeenheden in.
Peiling: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in
op het ware noorden of het magnetische noorden.
Een draagkoord bevestigen
1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.
De taal van het toestel wijzigen
1 Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Taal voor tekst.
2 Selecteer een taal.
Informatie over de eigenaar toevoegen
1 Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Eigenaar-info.
2 Selecteer OK, voer uw informatie in en selecteer .
Toestelinformatie
Ondersteuning en updates
Ga naar explore.garmin.com om snel toegang te krijgen tot deze
services voor inReach toestellen.
• Productregistratie
Toestelinformatie
2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en
trek deze strak.
3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan
uw kleding of rugzak.
De knoppen vergrendelen en ontgrendelen
U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand
per ongeluk de knoppen indrukt.
1 Selecteer > Vergrendel scherm.
2 Selecteer > Ontgrendel om de knoppen te ontgrendelen.
5
Toestelonderhoud
Het toestel opladen
LET OP
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529
IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen
in water tot één meter diep, gedurende maximaal dertig
minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade
het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel
voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw
gaat gebruiken of oplaadt.
Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met
zoet water.
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, pagina 6).
1 Trek het beschermkapje À omhoog.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
Problemen oplossen
Levensduur van de batterijen maximaliseren
• Schakel de instelling Uitgebreid volgen in
(Trackinginstellingen, pagina 4).
• Beperk de time-out van de schermverlichting
(Scherminstellingen, pagina 4).
• Verlaag de waarde van de trackinstellingen Vastleginterval
en Verzendinterval (Trackinginstellingen, pagina 4).
• Schakel Bluetooth draadloze technologie (Bluetooth
instellingen, pagina 4).
• Schakel ANT+ draadloze technologie uit (ANT+
sensorinstellingen, pagina 4).
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
en ingedrukt tot het toestel is uitgeschakeld.
1 Houd
2 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
Alle standaardinstellingen herstellen
U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
Selecteer in het hoofdmenu Stel in > Herstelopties >
Herstel standaards.
Toestelgegevens weergeven
U kunt het IMEI-nummer, de firmwareversie, informatie over
wet- en regelgeving, licentieovereenkomst en andere
toestelinformatie weergeven.
1 Selecteer Stel in in het hoofdmenu.
2 Selecteer Dit toestel.
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels
weergeven
Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd.
Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals
identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale
compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en
licentiegegevens.
1 Selecteer Stel in in het hoofdmenu.
2 Selecteer Dit toestel.
3 Selecteer Regelgeving.
6
2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de
USB-poort Á op het toestel.
3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een
geschikte stroomvoorziening.
4 Laad het toestel volledig op.
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij
Batterijcapaciteit
1,250 mAh
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Draadloze frequentie/
draadloos protocol
1,6 GHz bij 31,7 dBm nominaal
2,4 GHz bij 5 dBm nominaal
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Batterijgegevens
De werkelijke levensduur van de batterij hang af van uw
toestelinstellingen, zoals het interval voor het vastleggen van
spoorpunten en het luisterinterval bij de controle op nieuwe
berichten.
Levensduur van batterij Modus
Maximaal 30 uur.
Verzendinterval 10 minuten en vastleginterval 1 seconde
Maximaal 50 uur.
Standaardmodus met een verzendinterval
van 10 minuten en een vastleginterval van 5
minuten
Maximaal 20 dagen
Verlengde trackingmodus met verzendinterval van 30 minuten
Maximaal 1 jaar
Uitgeschakeld
Toestelinformatie
Index
A
aan-uitknop 1
afstandsbediening 4
ANT+ 4
applicaties 1
B
basisinstellingen 1
batterij 6
levensduur 6
maximaliseren 6
opladen 6
berichten 1–4
verwijderen 2
Bluetooth technologie 1, 4
verzenden 2
specificaties 6
steunen 5
T
taal 5
tijd, zones en notaties 5
tijdinstellingen 5
toestel, herstellen 6
toestel aanpassen 4, 5
toestel registreren 5
toestel schoonmaken 6
tonen 5
tracking 3, 4
U
USB, connector 1
V
C
vergrendelen, knoppen 5
contact 2
verwijderen 2
wijzigen 2
W
G
gegevens 4
gegevensgebruik 4
geschiedenis 4
GPS 1, 3
nauwkeurigheid 3
navigatie 3
waypoints 3
navigeren 3
opslaan 3
verwijderen 3
wijzigen 3
weer 4
H
het toestel herstellen 6
het toestel testen 1
I
instellingen 4, 5
K
kaarten, bijwerken 5
knoppen 1
vergrendelen 5
kompas 3
koppelen, smartphone 1
L
licentie 6
locaties
opslaan 3
wijzigen 3
M
maateenheden 5
N
navigatie, stoppen 3
P
pictogrammen 1
polsband 5
problemen oplossen 6
productregistratie 5
R
reisplanner. Zie routes
routes 3
navigeren 3
verwijderen 3
S
satellietsignalen 1
ontvangen 3
scherm 4
scherminstellingen 4
schermverlichting 4
smartphone
applicaties 1
koppelen 1
software, bijwerken 5
software bijwerken 5
SOS 2
annuleren 3
Index
7
support.garmin.com
September 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising