Garmin | inReach® Mini | User guide | Garmin inReach® Mini Käyttöopas

Garmin inReach® Mini Käyttöopas
INREACH MINI
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Earthmate ja inReach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. MapShare™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Facebook™ ja Facebook-logo ovat Facebookin ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Iridium on Iridium Satellite LLC:n rekisteröity tavaramerkki. TWITTER™ ja Twitter-logo ovat Twitter Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Tilakuvakkeet .............................................................................. 1
Laitteen aktivoiminen .................................................................. 1
Iridium satelliittiverkko ................................................................. 1
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 1
Mobiililaitteen pariliittäminen ....................................................... 1
Laitteen testaaminen...................................................... 1
Viestit............................................................................... 1
Esimääritetyn viestin lähettäminen ............................................. 1
Tekstiviestin lähettäminen .......................................................... 2
Vastaaminen viestiin ................................................................... 2
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa ............................................... 2
Viestien tarkistaminen ................................................................. 2
Viestien poistaminen ................................................................... 2
Omistajan tietojen lisääminen ..................................................... 5
Laitteen tiedot................................................................. 5
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 5
Kiinnityskohtasovittimen liittäminen ............................................ 5
Hihnan liittäminen ....................................................................... 5
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen .................................... 5
Laitteen huoltaminen .................................................................. 5
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 5
Vianmääritys ............................................................................... 5
Akunkeston maksimoiminen .................................................. 5
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 5
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................... 5
Laitteen tietojen näyttäminen ................................................. 6
Laitteen lataaminen .................................................................... 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Akkutiedot .............................................................................. 6
Hakemisto ....................................................................... 7
Yhteystiedot.................................................................... 2
Yhteystiedon tarkasteleminen .................................................... 2
Yhteystiedon poistaminen .......................................................... 2
SOS.................................................................................. 2
SOS-pelastuksen aloittaminen ................................................... 2
SOS-pelastuksen peruuttaminen ................................................ 2
Jäljitys............................................................................. 2
Jäljityksen aloittaminen ............................................................... 3
Jäljityksen lopettaminen .............................................................. 3
Navigointi........................................................................ 3
GPS-satelliittisignaalien hakeminen ........................................... 3
Reitit ............................................................................................3
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 3
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 3
Reitin poistaminen ................................................................. 3
Reittipisteet ................................................................................. 3
Reittipisteen luominen ............................................................ 3
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 3
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 3
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 3
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 3
Kompassi .................................................................................... 3
Sijainti ......................................................................................... 3
Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen ................... 3
Sää................................................................................... 3
Sääsijainnin lisääminen .............................................................. 3
Sään sijainnin määrittäminen ...................................................... 3
Sääennusteen pyytäminen ......................................................... 4
Sääsijainnin poistaminen ............................................................ 4
Etäohjaus........................................................................ 4
Datakäyttö ja historia..................................................... 4
Datakäytön tarkasteleminen ....................................................... 4
Datakäyttölaskurin nollaaminen ............................................. 4
Laitteen mukauttaminen ................................................ 4
Näyttöasetukset .......................................................................... 4
Jäljitysasetukset .......................................................................... 4
Bluetooth asetukset .................................................................... 4
ANT+ anturin asetukset .............................................................. 4
Viestiasetukset ............................................................................ 4
Ääniasetukset ............................................................................. 4
Aika-asetukset ............................................................................ 4
Yksikköasetukset ........................................................................ 4
Laitteen kielen vaihtaminen ........................................................ 5
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin
lähettäminen normaalin käytön aikana.
Iridium satelliittiverkko
Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää
viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää
näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se
löytää satelliittisignaaleja.
VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin kiinnittämällä
laitteen reppuun tai ylävartaloosi.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia
yhteensopivaa, Earthmate sovellusta käyttävää älypuhelinta tai
mobiililaitetta varten. Earthmate sovelluksen ansiosta voit
käyttää inReach mobiililaitteessa ominaisuuksia, kuten karttoja,
jäljitystä, viestejä ja SOS-kutsua.
Ladattavat ominaisuudet: voit tarkastella ladattuja karttoja,
ilmakuvia, USGS-neliökarttoja ja NOAA-merikarttoja
mobiililaitteessasi. Lataa kartat ennen matkaa.
Synkronointi: Earthmate synkronoi laitteesi
explore.garmin.com-tilisi kanssa ja päivittää esiasetukset,
reittipisteet ja reitit.
Viestit: voit kirjoittaa ja lukea viestejä sekä käyttää
yhteystietoluetteloa mobiililaitteessasi. Viestit näkyvät
molemmissa laitteissa.
HUOMAUTUS: inReach laitteen kanssa voi käyttää vain yhtä
pariliitettyä mobiililaitetta kerralla.
®
Sisäinen Iridium antenni
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Painikkeet
Micro-USB-portti (suojuksen alla)
SOS-painike (suojuksen alla)
Virtapainike
Kiinnitysruuvi
Å
Mobiililaitteen pariliittäminen
Painikkeet
Valitsemalla tämän voit selata valikkoja, sivuja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliselle sivulle.
OK Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Valitsemalla tämän aloitussivulla voit avata päävalikon.
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Tilakuvakkeet
Lähetetään ja vastaanotetaan tietoja
Ei voi lähettää ja vastaanottaa tietoja
Jäljitys käytössä
Bluetooth tekniikan yhteyden tila
®
Ladataan akkua
Pariliitä inReach laite mobiililaitteeseen, jotta voit käyttää
Bluetooth ominaisuuksia.
1 Asenna Earthmate sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta
ja avaa se.
2 Tuo inReach laite ja mobiililaite enintään 3 metrin (10 jalan)
päähän toisistaan.
3 Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth > Pariliitä laite.
4 Viimeistele pariliitos ja määritys Earthmate sovelluksen
ohjeiden mukaisesti.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Laitteen testaaminen
Varmista satelliittitilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona,
ennen kuin käytät sitä matkalla.
Valitse päävalikosta Apuohjelmat > Testaa palvelu > OK.
Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat
vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.
Lataus valmis
Laitteen aktivoiminen
inReach Mini laite on aktivoitava, jotta sitä voi käyttää.
1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa
explore.garmin.com.
2 Käynnistä laite.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Siirry kehotettaessa ulos avoimeen paikkaan, josta on selkeä
näkyvyys taivaalle.
5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium
satelliittiverkkoon.
HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20
minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita
®
Aloitus
Viestit
inReach Mini laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium
satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä
tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen
inReach laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät
sijaintitietosi.
Esimääritetyn viestin lähettäminen
Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa
explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty
teksti ja vastaanottajat.
1 Valitse päävalikosta Lähetä esiasetus.
2 Valitse esimääritetty viesti ja valitse Lähetä.
1
Tekstiviestin lähettäminen
1
2
3
4
5
Valitse Viestit-sivulla OK.
Valitse Uusi viesti > Valitse yht.tiedot.
Valitse vastaanottajat yhteystietoluettelostasi ja valitse
Valmis.
Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla Valitse
pikatekst..
• Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla Kirjoita
viesti.
Kun viesti on valmis, valitse
> Lähetä.
Vastaaminen viestiin
1 Valitse Viestit-sivulla OK.
2 Valitse keskustelu ja valitse Vastaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla Valitse
pikatekst..
• Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla Kirjoita
viesti.
Kun
viesti on valmis, valitse
> Lähetä.
4
2 Valitse yhteystieto ja valitse Näytä tiedot.
Yhteystiedon poistaminen
1 Valitse päävalikosta Apuohjelmat > Yhteystiedot.
2 Valitse yhteystieto ja valitse Poista.
SOS
Hätätilanteessa voit pyytää apua ottamalla yhteyden GEOSin
IERCC-keskukseen (International Emergency Rescue
Coordination Center). SOS-painikkeen painallus lähettää viestin
pelastuskoordinointikeskukseen, joka ilmoittaa tilanteestasi
asianmukaisille hätävastauspalveluille. Voit pitää yhteyttä
pelastuskoordinointikeskukseen hätätilanteen aikana
odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan
todellisessa hätätilanteessa.
SOS-pelastuksen aloittaminen
HUOMAUTUS: sOS-tilassa laitetta ei voi sammuttaa.
1 Nosta suojus À SOS-painikkeen Á päältä.
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa
1 Valitse Viestit-sivulla OK.
2 Valitse Uusi viesti > Valitse yht.tiedot.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit julkaista Facebook™ tililläsi valitsemalla .
• Voit julkaista Twitter™ tililläsi valitsemalla .
• Voit julkaista MapShare™ sivullasi valitsemalla .
4 Valitse Valmis.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kirjoita viesti voit luoda uuden viestin.
• Valitsemalla Valitse pikatekst. voit valita pikatekstiviestin.
6 Valitse Lähetä.
Viestien tarkistaminen
Laite kuuntelee uusien viestien saapumista säännöllisin
väliajoin. Satelliitit ilmoittavat hiljattain lähetetyistä viesteistä, ja
laite vastaanottaa viestin seuraavana kuunteluajankohtana.
HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin
kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit.
Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne
manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen.
Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja
vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.
Valitse Postin tarkistus -sivulla OK.
Viestien poistaminen
1 Valitse Viestit-sivulla OK.
2 Valitse viesti.
3 Valitse Poista säie.
Yhteystiedot
Voit lisätä yhteystietoja osoitteessa Garmin Explore™ ja
synkronoida ne laitteeseesi. Siirry osoitteeseen
explore.garmin.com.
Yhteystiedon tarkasteleminen
1 Valitse päävalikosta Apuohjelmat > Yhteystiedot.
2
2 Paina SOS-painiketta pitkään.
3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka
sisältää sijaintitietosi.
4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt
pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty
sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein.
Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään
akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30
minuutin välein, kun olet paikallasi.
SOS-pelastuksen peruuttaminen
Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun
se on lähetetty hätävastauspalveluun.
1 Nosta suojus ja paina SOS-painiketta pitkään.
2 Valitse Kyllä.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat
vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin
käyttötilaan.
Jäljitys
Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite
kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan määritetyin kirjausvälein.
Laite tallentaa jälkipisteitä ja lähettää ne satelliittiverkon kautta
määritetyin lähetysvälein. Voit tarkastella lähetettyjen
jälkipisteiden kokonaismäärää.
VIHJE: voit maksimoida akunkeston säätämällä jälkilokin väliä
ja jäljityksen lähetysväliä (Jäljitysasetukset, sivu 4).
Yhteystiedot
HUOMAUTUS: kun jälkilokin tallennustila on täynnä, laite alkaa
tallentaa vanhimpien jälkipisteiden päälle, mutta säilyttää
karkean jälkiviivan.
• Voit luoda mukautetun reittipisteen valitsemalla
päävalikosta Navigoi > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Jäljityksen aloittaminen
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste ja valitse Navigoi.
Valitse Jäljitys-sivulla OK.
Jälkiviivasi ja -pisteesi näkyvät MapShare sivullasi, jolla
läheisesi voivat seurata matkaasi.
Jäljityksen lopettaminen
1 Valitse Jäljitys-sivulla OK.
2 Valitse Lopeta jäljitys.
Navigointi
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää
GPS‑navigointiominaisuuksia.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää enintään 60
sekuntia.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Reitit
Reitti on sijaintien sarja, joka johtaa määränpäähän. Voit luoda
ja tallentaa reittejä osoitteessa explore.garmin.com.
Tallennetun reitin navigoiminen
Navigoinnin aloittaminen päivittää MapShare sivusi, ja läheisesi
voivat tarkastella navigoimaasi reittiä.
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reitit.
2 Valitse reitti ja valitse Navigoi.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reitit.
2 Valitse reitti ja valitse Käännä reitti.
Reitin poistaminen
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reitit.
2 Valitse reitti ja valitse Poista.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Reittipisteen luonti tai muokkaus
päivittää MapShare sivusi.
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi tai luoda
mukautettuja reittipisteitä.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi valitsemalla
päävalikosta Merk. reittip.
Navigointi
Reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste ja valitse vaihtoehto:
• Muuta reittipisteen nimi valitsemalla Muokkaa nimeä.
• Muuta reittipisteen symboli valitsemalla Muokkaa
symbolia.
• Muuta reittipisteen GPS-koordinaatteja valitsemalla
Muokkaa koord..
Anna
uudet tiedot ja valitse tarvittaessa .
3
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Navigoi > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste ja valitse Poista.
Navigoinnin lopettaminen
1 Valitse navigointisivulla OK.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Kompassi
Kompassisivu näyttää kulkusuuntasi ja nopeutesi, kun liikut.
Sijainti
Voit tarkastella nykyistä GPS-sijaintiasi ja korkeuttasi Sijaintisivulla. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät linkin nykyiseen
sijaintiisi. Voit lähettää sijaintitietosi myös viestiin sisältyvänä
tekstinä.
Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen
1 Valitse Sijainti-sivulla OK.
2 Voit lähettää sijaintitietosi viestiin sisältyvänä tekstinä
valitsemalla Jaa sijainti.
Sää
inReach voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai
merisääennusteita. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi,
reittipisteen tai GPS-koordinaattien sääennusteita.
Sääennusteet kerryttävät datakäyttömaksuja. Lisätietoja on
osoitteessa explore.garmin.com.
Sääsijainnin lisääminen
Voit lisätä reittipisteitä sääsijainneiksi.
1 Valitse Sää-sivulla OK.
2 Valitse Vaihda sijainti > Uusi sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä nykyisen reittipisteen sääsijainniksi valitsemalla
reittipisteen.
• Voit luoda uuden reittipisteen lisättäväksi sääsijainniksi
valitsemalla Uusi reittipiste.
Sään sijainnin määrittäminen
1 Valitse Sää-sivulla OK.
2 Valitse Vaihda sijainti.
3 Valitse sijainti.
3
Sääennusteen pyytäminen
1 Valitse Sää-sivulla OK.
2 Valitse Päivitä.
3 Valitse tarvittaessa ennusteen tyyppi.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä
merisääennustetta sijainnista, joka on kaukana rannikosta ja
suuressa vesistössä.
liikkeellä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden
käytettävissä.
Purskejäljitys: määrittää laitteen luomaan ja lähettämään
jäljityksen aikana yksityiskohtaisen jälkiviivan, jotta sijaintisi
voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti. Voit valita
käytettävien tietojen määrän, ja laite luo mahdollisimman
paljon jälkipisteitä. Tämä asetus on ainoastaan
yritysasiakkaiden käytettävissä.
Sääsijainnin poistaminen
Bluetooth asetukset
Sään sijainti on määritettävä, ennen kuin sen voi poistaa (Sään
sijainnin määrittäminen, sivu 3).
1 Valitse Sää-sivulla OK.
2 Valitse Poista.
Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth.
Käytössä: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Pariliitä laite: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
mobiililaitteeseen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia Earthmate sovelluksessa.
Unohda laite: poistaa yhdistetyn laitteen niiden mobiililaitteiden
luettelosta, joihin voi muodostaa yhteyden. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.
Pariliitä uudelleen: käynnistää pariliitoksen uudelleen. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.
Etäohjaus
Voit käyttää joitakin inReach Mini ominaisuuksia toisella
yhteensopivalla laitteella, jossa on käytössä langaton ANT+
tekniikka, kuten fēnix kellolla. Etäohjauksen avulla voit
tarkastella saapuvia viestejä, lähettää esimääritettyjä viestejä,
aloittaa ja lopettaa jäljityksen sekä aloittaa tai peruuttaa SOSkutsun.
HUOMAUTUS: ota käyttöön ANT+ ennen laitteen pariliitosta
(ANT+ anturin asetukset, sivu 4).
®
®
Datakäyttö ja historia
ANT+ anturin asetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > ANT+.
Käytössä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ANT+ tekniikan.
Viestiasetukset
Voit tarkastella nykyisen laskutuskauden aikana lähetettyjen
viestien, esimääritettyjen viestien ja jälkipisteiden määrää. Voit
tarkastella myös nykyisen datasopimuksesi tietoja ja tarkistaa
datasopimuksen päivitykset. Datakäyttölaskuri nollautuu
automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.
Valitse päävalikosta Apuohjelmat > Datakäyttö.
Valitse päävalikosta Asetukset > Viestit.
Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet
uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet
meluisassa ympäristössä.
Sop. postin tark.: kun tämä asetus on käytössä, laite kuuntelee
lähetetyn viestin vastauksia tavallista useammin kymmenen
minuutin ajan. Jos vastaaja vastaa pian, saatat vastaanottaa
vastauksen ennen seuraavaa ajoitettua kuunteluväliä. Tämä
asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä.
Datakäyttölaskurin nollaaminen
Ääniasetukset
Datakäytön tarkasteleminen
Jos olet yritysasiakas, voit nollata datakäyttölaskurin ja seurata
käyttöä.
Valitse päävalikosta Apuohjelmat > Datakäyttö > Nollaa
laskuri.
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Jäljitysasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Jäljitys.
Lähetysväli: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja
lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä.
Kirjausväli: määrittää, miten usein laite kirjaa sijaintisi ja
päivittää jälkiviivan muistiin.
Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen,
kun laite käynnistetään.
Laajennettu jälj.: määrittää laitteen maksimoimaan akunkeston
siirtymällä lepotilaan jälkipisteiden välillä. Lepotila poistaa
käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan, yksityiskohtaiset
jälkiviivat ja viestien tarkistuksen.
Aika paikallaan: määrittää, miten usein laite tallentaa
jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun et ole
4
Valitse päävalikosta Asetukset > Äänet.
Mykistä kaikki: mykistää kaikki laitteen äänet.
Volyymi: määrittää laitteen äänenvoimakkuuden.
Viesti vast.ot.: määrittää viestin vastaanottoäänen.
Viesti lähetetty: määrittää viestin lähetysäänen.
Kriittinen hälytys: määrittää äänen, joka kuuluu, kun laite
vastaanottaa kriittisen hälytyksen.
Sammuta: määrittää laitteen sammutusäänen.
Aika-asetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää laitteen käyttämään kesäaikaa. Tämä
vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun Aikavyöhyke on
Automaattinen.
Yksikköasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse päävalikosta Asetukset > Yksikkö.
Koordinaatit: määrittää maantieteellisten sijaintien
koordinaattien muodon.
Datum: määrittää kartassa käytettävän koordinaattijärjestelmän.
Nopeus/matka: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Etäohjaus
Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai
Celsius (°C).
Paine: määrittää paineyksikön.
Suuntima: asettaa kompassin pohjoisen viitteeksi todellisen tai
magneettisen pohjoisen.
Laitteen kielen vaihtaminen
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Kieli.
2 Valitse kieli.
Omistajan tietojen lisääminen
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Omistajan tiedot.
2 Valitse OK, kirjoita tietosi ja valitse .
Laitteen tiedot
Tuki ja päivitykset
Osoitteessa explore.garmin.com voit käyttää näitä inReach
laitteiden palveluja helposti.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Laiteohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataukset ja laitteen synkronointi tilin kanssa
Kiinnityskohtasovittimen liittäminen
1 Irrota lyhyt ruuvi À karbiinihihnasta Á.
2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi
vaatteeseen tai reppuun.
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.
1 Valitse > Lukitse näyttö.
2 Voit avata painikkeiden lukituksen valitsemalla > Avaa.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on
käytetty kloori- tai suolavedessä.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
2 Kiinnitä kiinnityskohtasovitin À laitteen taustapuolelle laitteen
mukana toimitetulla pitkällä ruuvilla Á.
VIHJE: kiinnityskohtasovitin sopii karbiinihihnan päälle. Voit
kiinnittää sovittimen hihnan päälle tai irrottaa hihnan.
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Laajennettu jälj. -asetus (Jäljitysasetukset,
sivu 4).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 4).
• Pienennä jäljityksen Kirjausväli- ja Lähetysväli-asetuksen
arvoa (Jäljitysasetukset, sivu 4).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 4).
• Poista langaton ANT+ tekniikka käytöstä (ANT+ anturin
asetukset, sivu 4).
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
ja painiketta, kunnes laite sammuu.
1 Paina
2 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
Hihnan liittäminen
1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.
Laitteen tiedot
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
Valitse päävalikosta Asetukset > Palautusvaihtoehdot >
Palauta oletukset.
5
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella IMEI-numeroa, laiteohjelmistoversiota,
säädöstietoja, käyttöoikeussopimusta ja muita laitteen tietoja.
1 Valitse päävalikosta Asetukset.
2 Valitse Tietoja laitteesta.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse päävalikosta Asetukset.
2 Valitse Tietoja laitteesta.
3 Valitse Säädöstiedot.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 6).
1 Nosta suojusta À.
2 Liitä virtajohdon pienempi pää laitteen USB-porttiin Á.
3 Liitä virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akun kapasiteetti
1,250 mAh
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
1,6 GHz (nimellinen 31,7 dBm)
2,4 GHz (nimellinen 5 dBm)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akkutiedot
Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella,
esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.
Akunkesto
Tila
Enintään 30 h
Jäljityksen lähetysväli 10 min ja kirjausväli 1 s
Enintään 50 h
Oletustila, jossa 10 minuutin jäljityksen lähetysväli
ja kirjausväli 5 minuuttia
Enintään 20 päivää Laajennettu jäljitystila, jossa jäljitysväli on 30 min
Enintään 1 vuosi
6
Poistettu käytöstä
Laitteen tiedot
Hakemisto
A
aika, vyöhykkeet ja muodot 4
aika-asetukset 4
akku 5
käyttöikä 6
lataaminen 6
maksimoiminen 5
alkumääritys 1
ANT+ 4
asetukset 4, 5
B
Bluetooth tekniikka 1, 4
D
datakäyttö 4
E
etäkäyttö 4
G
GPS 1, 3
navigointi 3
tarkkuus 3
H
historia 4
J
jäljitys 2–4
K
kartat, päivittäminen 5
kieli 5
kompassi 3
kuvakkeet 1
käyttöoikeus 6
sijainnit
muokkaaminen 3
tallentaminen 3
SOS 2
lähettäminen 2
peruuttaminen 2
sovellukset 1
sää 3, 4
T
taustavalo 4
tekniset tiedot 6
telineet 5
tiedot 4
tuotteen rekisteröiminen 5
U
USB, liitin 1
V
vianmääritys 5
viestit 1–4
poistaminen 2
virtapainike 1
Y
yhteystieto 2
muokkaaminen 2
poistaminen 2
Ä
älypuhelin
pariliitos 1
sovellukset 1
äänet 4
L
laite, nollaaminen 5
laitteen asetusten nollaaminen 5
laitteen mukauttaminen 4, 5
laitteen puhdistaminen 5
laitteen rekisteröiminen 5
laitteen testaaminen 1
lukitseminen, painikkeet 5
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
mittayksiköt 4
N
navigointi, lopettaminen 3
näyttö 4
näyttöasetukset 4
O
ohjelmisto, päivittäminen 5
ohjelmiston päivittäminen 5
P
painikkeet 1
lukitseminen 5
pariliitos, älypuhelin 1
R
rannehihna 5
reitit 3
navigointi 3
poistaminen 3
reittipisteet 3
muokkaaminen 3
navigointi 3
poistaminen 3
tallentaminen 3
S
satelliittisignaalit 1
etsiminen 3
Hakemisto
7
support.garmin.com
Syyskuu 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising