Garmin | inReach® Mini | Operating instructions | Garmin inReach® Mini Návod k obsluze

Garmin inReach® Mini Návod k obsluze
INREACH MINI
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, Earthmate a inReach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. MapShare™ je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Facebook™ a logo Facebook jsou ochranné
známky společnosti Facebook a jejích přidružených společností. Iridium je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. TWITTER™ a logo Twitter jsou ochranné známky
společnosti Twitter, Inc. nebo jejích přidružených společností. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Ikony stavu ..................................................................................1
Aktivace zařízení ........................................................................ 1
Satelitní síť Iridium ...................................................................... 1
Připojené funkce Bluetooth........................................... 1
Párování s mobilním zařízením .................................................. 1
Testování zařízení.......................................................... 1
Zprávy.............................................................................. 1
Odeslání přednastavené zprávy ................................................. 1
Odeslání textové zprávy ............................................................. 2
Odpověď na zprávu .................................................................... 2
Příspěvky na sociální sítě ........................................................... 2
Kontrola zpráv ............................................................................. 2
Odstranění zpráv ........................................................................ 2
Zadání informací o majiteli .......................................................... 5
Informace o zařízení....................................................... 5
Podpora a aktualizace ................................................................ 5
Upevnění adaptéru upevňovací spony ....................................... 5
Upevnění poutka .........................................................................5
Uzamčení a odemčení kláves ..................................................... 5
Péče o zařízení ........................................................................... 5
Čištění zařízení ...................................................................... 5
Odstranění problémů .................................................................. 6
Maximalizace výdrže baterie .................................................. 6
Vynulování zařízení ............................................................... 6
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ....................... 6
Zobrazení informací o zařízení .............................................. 6
Nabíjení zařízení ......................................................................... 6
Technické údaje .......................................................................... 6
Informace o baterii ................................................................. 6
Rejstřík ............................................................................ 7
Kontakty.......................................................................... 2
Zobrazení kontaktu ..................................................................... 2
Odstranění kontaktu ................................................................... 2
SOS.................................................................................. 2
Aktivace nouzového volání ......................................................... 2
Zrušení nouzového volání .......................................................... 2
Sledování........................................................................ 3
Aktivace sledování ...................................................................... 3
Ukončení sledování .................................................................... 3
Navigace.......................................................................... 3
Příjem satelitních signálů GPS ................................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Navigace podle uložené trasy ................................................ 3
Obrácení trasy ....................................................................... 3
Odstranění trasy .................................................................... 3
Trasové body .............................................................................. 3
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 3
Navigace k trasovému bodu .................................................. 3
Úprava trasového bodu .......................................................... 3
Odstranění trasového bodu ................................................... 3
Zastavení navigace ..................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Poloha .........................................................................................3
Zobrazení a sdílení aktuální polohy ....................................... 3
Počasí.............................................................................. 3
Přidání polohy pro počasí ........................................................... 4
Nastavení polohy pro počasí ...................................................... 4
Žádost o předpověď počasí ........................................................ 4
Odstranění polohy pro počasí .................................................... 4
Dálkový ovladač............................................................. 4
Využití dat a historie...................................................... 4
Zobrazení využití dat .................................................................. 4
Vynulování počítadla využití dat ............................................ 4
Přizpůsobení zařízení..................................................... 4
Nastavení displeje ...................................................................... 4
Nastavení sledování ................................................................... 4
BluetoothNastavení .................................................................... 4
ANT+ Nastavení snímače ........................................................... 4
Nastavení zpráv .......................................................................... 4
Nastavení zvuku ......................................................................... 4
Nastavení času ........................................................................... 5
Nastavení jednotek ..................................................................... 5
Změna jazyka zařízení ................................................................ 5
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při
běžném provozu.
Satelitní síť Iridium
Aby mohlo zařízení přenášet zprávy a trasové body
prostřednictvím sítě Iridium, musí mít volný výhled na oblohu.
Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet
informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.
TIP: Nejlepšího spojení se satelitem dosáhnete v případě, když
si zařízení upevníte na batoh nebo na horní část těla.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení nabízí několik připojených funkcí Bluetooth, které lze
využít v kombinaci s kompatibilním smartphonem nebo
mobilním zařízením s aplikací Earthmate . Aplikace Earthmate
umožňuje používání funkcí inReach, například map, sledování,
zpráv nebo nouzové komunikace, na mobilním zařízení.
Stahovatelné prvky: Na mobilním zařízení si můžete zobrazit
stažené mapy, letecké zobrazení, mapy USGS nebo námořní
mapy NOAA. Mapy si stáhněte ještě před tím, než vyrazíte
na cestu.
Synchronizovat: Aplikace Earthmate synchronizuje vaše
zařízení s účtemexplore.garmin.com a umožňuje nastavení
a úpravu předvoleb, trasových bodů a tras.
Zprávy: Na mobilním zařízení můžete číst a psát zprávy a máte
také přístup ke svým kontaktům. Zprávy se zobrazují na obou
zařízeních.
POZNÁMKA: Se zařízením inReach lze v jednu chvíli spárovat
pouze jedno mobilní zařízení.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Interní anténa Iridium
®
Tlačítka
Port micro-USB (pod ochranným krytem)
Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)
Zapínací tlačítko
Upevňovací šroub
Tlačítka
Procházení menu, stránkami a nastavením.
Stisknutím proveďte zrušení nebo se vraťte na předchozí stránku.
OK Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
Stisknutím na domovské stránce otevřete hlavní menu.
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Ikony stavu
Odesílání a příjem dat
Párování s mobilním zařízením
Chcete-li používat funkce Bluetooth, musíte zařízení inReach
spárovat s mobilním zařízením.
1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a
otevřete aplikaci Earthmate.
2 Umístěte zařízení inReach a mobilní zařízení maximálně 3 m
(10 stop) od sebe.
3 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Bluetooth >
Spárovat zařízení.
4 Postupujte podle pokynů v aplikaci Earthmate a dokončete
proces párování a nastavení.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
Nelze odesílat a přijímat data
Testování zařízení
Sledování zapnuto
Stav připojení technologie Bluetooth
®
Nabíjení baterie
Nabíjení dokončeno
Aktivace zařízení
Než začnete zařízení inReach Mini používat, musíte je
aktivovat.
1 Na webu explore.garmin.com si vytvořte účet a vyberte
vhodné předplatné satelitních služeb.
2 Zapněte přístroj.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Po zobrazení výzvy přejděte na místo, ze kterého je volný
výhled na oblohu.
5 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.
POZNÁMKA: Aktivace zařízení může trvat až 20 minut.
Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout
Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli
jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.
V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky > Otestovat
službu > OK.
Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte
potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.
®
Začínáme
Zprávy
Zařízení inReach Mini odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím
satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo
(SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení inReach.
Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze.
Odeslání přednastavené zprávy
Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na
webu explore.garmin.com. Přednastavené zprávy mají pevně
daný text a příjemce.
1
1 V hlavním menu vyberte možnost Odeslat předn. zpr..
2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.
Odeslání textové zprávy
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Nová zpráva > Vybrat kontakty.
3 Ze seznamu kontaktů vyberte příjemce a zvolte možnost
Hotovo.
Kontakty
Můžete zadat kontakty na webu Garmin Explore™ a odeslat je
do svého zařízení. Přejděte na adresu explore.garmin.com.
Zobrazení kontaktu
1 V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky > Kontakty.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost Zobrazit detaily.
4 Vyberte možnost:
Odstranění kontaktu
• Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte
možnost Vybrat rychlý text.
• Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost Napište
zprávu.
5 Až budete mít hotovo, vyberte možnost > Odeslat.
1 V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky > Kontakty.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost Odstranit.
Odpověď na zprávu
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost OK.
2 Zvolte požadovanou konverzaci a vyberte možnost
Odpověď.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte
možnost Vybrat rychlý text.
• Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost Napište
zprávu.
4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost > Odeslat.
SOS
V případě nouze se můžete obrátit na středisko IERCC
(International Emergency Rescue Coordination Center) služby
GEOS a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete odeslat
zprávu do koordinačního záchranného centra a uvědomit o své
nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace
a při čekání na pomoc můžete s koordinačním centrem
komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
Aktivace nouzového volání
POZNÁMKA: Je-li zařízení v režimu SOS, nelze je vypnout.
1 Zvedněte ochranný kryt À z tlačítka SOS Á.
Příspěvky na sociální sítě
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Nová zpráva > Vybrat kontakty.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Facebook™,
vyberte možnost .
• Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Twitter™, vyberte
možnost .
• Chcete-li přidat příspěvek na svou webovou stránku
MapShare™, vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte možnost Napište
zprávu.
• Chcete-li zvolit rychlou textovou zprávu, vyberte
možnostVybrat rychlý text.
6 Vyberte možnost Odeslat.
Kontrola zpráv
Vaše zařízení kontroluje zprávy v nastavených intervalech
naslouchání. Satelit nejprve ohlásí naposledy zaslané zprávy
a při další kontrole zařízení zprávu přijme.
POZNÁMKA: Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít
v okamžiku naslouchání výhled na satelit.
Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv,
odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během
kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které
čekají na doručení.
Na stránce Kontrola pošty vyberte možnost OK.
Odstranění zpráv
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost OK.
2 Vyberte zprávu.
3 Vyberte možnost Odstranit vlákno.
2
2 Přidržte tlačítko SOS.
3 Vyčkejte na nouzové odpočítávání.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu
s informacemi o vaší poloze.
4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle
pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude
vědět, že jste během záchranné operace schopni
komunikovat.
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace
o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku
každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje
o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo
třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.
Zrušení nouzového volání
Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu
odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.
1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko SOS.
2 Vyberte možnost Ano.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží
potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do
běžného provozního režimu.
Kontakty
Sledování
Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte
sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a v nastavených
časových intervalech protokolu pravidelně aktualizuje vaši trasu.
Zařízení zaznamenává body vaší trasy a přes satelitní síť je
v nastavených pravidelných intervalech odesílá. Můžete se
podívat, kolik trasových bodů bylo odesláno.
TIP: Interval sledovacího protokolu a interval odesílání záznamů
o trasování si můžete upravit a prodloužit tak výdrž baterie
(Nastavení sledování, strana 4).
POZNÁMKA: Když je úložiště trasovacího protokolu plné,
zařízení začne přepisovat nejstarší body trasy. Záznam trasy
zůstane zachován, sníží se ale jeho rozlišení.
Aktivace sledování
Na stránce Sledování vyberte možnost OK.
Vaše trasa a jednotlivé body trasy se zobrazí na vaší webové
stránce MapShare a vaše rodina a přátelé mohou vaši cestu
sledovat.
Ukončení sledování
1 Na stránce Sledování vyberte možnost OK.
2 Zvolte možnost Konec sledování.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Při vytvoření nebo úpravě
trasového bodu dojde k aktualizaci vaší webové stránky
MapShare.
Vytvoření trasového bodu
Jako trasový bod můžete použít svou současnou polohu nebo
můžete vytvořit vlastní trasové body.
1 Vyberte požadovanou možnost:
• Chcete-li označit aktuální polohu jako trasový bod, vyberte
v hlavním menu možnost Označit trasový bod.
• Chcete-li vytvořit vlastní trasový bod, vyberte v hlavním
menu možnost Navigovat > Trasové body > Nový
trasový bod.
V
případě
potřeby upravte informace o trasovém bodu.
2
Navigace k trasovému bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasové
body.
2 Vyberte trasový bod a stiskněte tlačítko Navigovat.
Úprava trasového bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasové
body.
Navigace
Příjem satelitních signálů GPS
Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné
vyhledat satelitní signály.
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat až 60 sekund.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Trasy
Trasa je posloupnost poloh, které vás dovedou až do cílové
destinace. Trasy je možné vytvářet a ukládat i na webu
explore.garmin.com.
Navigace podle uložené trasy
Zahájením navigace dojde k aktualizaci vaší webové stránky
MapShare. Vaše rodina a přátelé si mohou během navigování
vaši trasu zobrazit.
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasy.
2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Navigovat.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasy.
2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Obrátit trasu.
Odstranění trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasy.
2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Odstranit.
Sledování
2 Vyberte trasový bod a zvolte požadovanou možnost:
• Chcete-li změnit název trasového bodu, vyberte možnost
Upravit název.
• Chcete-li změnit symbol trasového bodu, vyberte možnost
Upravit symbol.
• Chcete-li změnit souřadnice GPS trasového bodu, vyberte
možnost Upravit souřadnice.
3 Zadejte nové údaje a případně potvrďte tlačítkem .
Odstranění trasového bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Navigovat > Trasové
body.
2 Vyberte trasový bod a stiskněte tlačítko Odstranit.
Zastavení navigace
1 Na stránce pro navigaci vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Ukončit navigaci.
Kompas
Na stránce kompasu se zobrazuje váš směr a rychlost, když jste
v pohybu.
Poloha
Na stránce Poloha si můžete zobrazit aktuální polohu podle
GPS a nadmořskou výšku. Každá zpráva, kterou odešlete,
obsahuje odkaz na vaši aktuální polohu. Údaje o poloze můžete
také odeslat ve zprávě jako text.
Zobrazení a sdílení aktuální polohy
1 Na stránce Poloha vyberte možnost OK.
2 Výběrem možnosti Sdílet polohu odešlete údaje o poloze ve
zprávě jako text.
Počasí
Zařízení inReach může odeslat zprávu se žádostí o předpověď
počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete požádat
o předpověď pro svou aktuální polohu, pro vybraný trasový bod
nebo pro vybrané souřadnice GPS. Na předpověď počasí se
vztahují poplatky za využívání dat. Další informace naleznete na
webových stránkách explore.garmin.com.
3
Přidání polohy pro počasí
Jako polohu pro počasí můžete použít trasový bod.
1 Na stránce Počasí vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Změnit polohu > Nová pozice.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako polohu pro počasí použít trasový bod,
vyberte jej.
• Chcete-li vytvořit trasový bod, který byste mohli použít
jako polohu pro počasí, vyberte možnost Nový trasový
bod.
Nastavení polohy pro počasí
1 Na stránce Počasí vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Změnit polohu.
3 Vyberte polohu.
Žádost o předpověď počasí
1 Na stránce Počasí vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Aktualizovat.
3 V případě potřeby vyberte typ předpovědi.
POZNÁMKA: Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte,
pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží
a nad větší hloubkou vody.
Odstranění polohy pro počasí
Abyste mohli smazat polohu pro počasí, musíte ji mít nastavenu
(Nastavení polohy pro počasí, strana 4).
1 Na stránce Počasí vyberte možnost OK.
2 Vyberte možnost Odebrat.
Dálkový ovladač
Některé funkce zařízení inReach Mini můžete používat
prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení s bezdrátovou
technologií ANT+ , například hodinek fēnix . Pomocí takového
dálkového ovladače si pak můžete zobrazit příchozí zprávy,
odeslat přednastavenou zprávu, zahájit a ukončit sledování
a aktivovat nebo zrušit nouzovou komunikaci.
POZNÁMKA: Chcete-li spárovat zařízení, musíte aktivovat
technologii ANT+ (ANT+ Nastavení snímače, strana 4).
®
®
Využití dat a historie
Zobrazení využití dat
Můžete si zobrazit počet zpráv, přednastavených zprávy
a trasových bodů odeslaných během aktuálního fakturačního
cyklu. Můžete si také zobrazit podrobnosti aktuálního datového
tarifu a podívat se na případné aktualizace datového tarifu.
Počítadlo dat se automaticky vynuluje vždy na začátku
fakturačního cyklu.
V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky > Využití dat.
Vynulování počítadla využití dat
Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete vynulovat
počítadlo dat a sledovat tak využívání zařízení.
V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky > Využití dat >
Vynulovat počítadlo.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení displeje
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Displej.
4
Jas: Nastavení jasu pozadí.
Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Nastavení sledování
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Sledování.
Interval odesílání: Nastavení frekvence záznamu trasových
bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste
v pohybu.
Interval protokolu: Nastavení frekvence záznamu vaší polohy
v zařízení a aktualizace linie trasy v paměti.
Aut. pr. trasa: Nastavení aktivace sledování při zapnutí
zařízení.
Prodlouž. sledování: Nastavení přechodu zařízení do režimu
spánku mezi jednotlivými záznamy trasových bodů. Tento
režim maximalizuje výdrž baterie. V režimu spánku je
vypnuta bezdrátová technologie Bluetooth, detailní záznam
trasy a kontrola zpráv.
Stacion. interval: Nastavení frekvence záznamu trasových
bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když
nejste v pohybu. Toto nastavení je k dispozici pouze
profesionálním zákazníkům.
Nárazové sledování: Během sledování zařízení vytváří
a odesílá podrobnou trasu, která umožňuje přesné sledování
pozice. Můžete si nastavit množství dat, která budou
k dispozici, a zařízení pak vytvoří co největší počet trasových
bodů. Toto nastavení je k dispozici pouze profesionálním
zákazníkům.
BluetoothNastavení
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Zapnuto: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Spárovat zařízení: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
mobilnímu zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth. Při tomto
nastavení můžete využívat připojené funkce Bluetooth
prostřednictvím aplikace Earthmate.
Zapomenout zařízení: Odstraní připojené zařízení ze seznamu
mobilních zařízení, ke kterým je možné se připojit. Tato
možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.
Párovat znovu: Restartuje proces párování. Tato možnost je
k dispozici pouze po spárování zařízení.
ANT+ Nastavení snímače
V hlavním menu zvolte možnost Nastavení > ANT+.
Zapnuto: Zapnutí nebo vypnutí snímače ANT+.
Nastavení zpráv
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Zprávy.
Vyzvánět do přečt.: Zařízení bude vydávat zvukový signál,
dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná
především v hlučném prostředí.
Adapt. kontr. pošty: Při tomto nastavení zařízení po dobu
deseti minut po odeslání zprávy častěji kontroluje příjem
odpovědi. Pokud příjemce zprávy odpoví rychle, dostanete
jeho odpověď dříve, než proběhne následující pravidelná
kontrola pošty. Toto nastavení je k dispozici pouze
profesionálním zákazníkům.
Nastavení zvuku
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Zvuky.
Ztlumit vše: Vypnutí všech zvuků a tónů zařízení.
Hlasitost: Nastavení hlasitosti zařízení.
Zpráva přijata: Nastavení tónu ohlašujícího příjem zprávy.
Zpráva odeslána: Nastavení tónu ohlašujícího odeslání zprávy.
Dálkový ovladač
2 Upevněte adaptér upevňovací spony À na zadní stranu
zařízení pomocí dlouhého šroubu Á, který je součástí balení
Důležité upozornění: Nastavení tónu důležitého upozornění.
Vypnout: Nastavení tónu při vypnutí zařízení.
Nastavení času
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Čas.
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Přech. na letní čas: Nastavení přepnutí na letní čas. Pokud je
položka Časové pásmo nastavena na hodnotu Automaticky,
tato možnost není k dispozici.
zařízení.
TIP: Adaptér upevňovací spony lze připevnit přes pásek
karabiny. Můžete jej připevnit přes pásek nebo pásek
odstranit.
Nastavení jednotek
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
Souřadnice: Nastavení formátu souřadnic pro určení
geografické polohy.
Datum: Nastavení souřadnicového systému mapy.
Rychlost/vzdálenost: Nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost.
Teplota: Nastaví jednotky teploty na Fahrenheita (°F) nebo
Celsia (°C).
Tlak: Nastaví jednotky tlaku.
Směr k cíli: Nastavení reference k severu pro potřeby kompasu
na skutečný nebo magnetický sever.
Upevnění poutka
1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.
Změna jazyka zařízení
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Jazyk.
2 Vyberte jazyk.
2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením
Zadání informací o majiteli
utáhněte.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Informace o
majiteli.
2 Vyberte možnost OK, zadejte údaje a potvrďte tlačítkem
Informace o zařízení
Podpora a aktualizace
Na webu explore.garmin.com máte k dispozici přístup
k následujícím službám pro zařízení inReach.
• Registrace produktu
• Aktualizace firmwaru
• Nahrávání dat a synchronizace zařízení s účtem
Upevnění adaptéru upevňovací spony
1 Vyšroubuje krátký šroubek À z pásku karabiny Á.
.
3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na
batoh nebo oblečení.
Uzamčení a odemčení kláves
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
1 Stiskněte tlačítko > Uzamknout obrazovku.
2 Tlačítkem > Odemknout klávesy opět odemknete.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Informace o zařízení
5
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte nastavení Prodlouž. sledování (Nastavení
sledování, strana 4).
• Omezte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje, strana 4).
• Snižte nastavení hodnoty pro Interval protokolu a Interval
odesílání (Nastavení sledování, strana 4).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth
(BluetoothNastavení, strana 4).
• Vypněte bezdrátovou technologii ANT+ (ANT+ Nastavení
snímače, strana 4).
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
a , dokud se zařízení nevypne.
1 Přidržte tlačítko
2 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty
výrobce.
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Možnosti
obnovy > Obn.vých.hodnoty.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete si zobrazit číslo IMEI, verzi firmwaru, informace
o předpisech, licenční smlouvu a další informace o zařízení.
1 V hlavním menu zvolte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost O tomto zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické
zásuvky.
4 Zařízení zcela nabijte.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Kapacita baterie
1,250 mAh
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence/
protokol
1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm
2,4 GHz při jmenovité hodnotě 5 dBm
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Informace o baterii
Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení, například
na intervalech sledování a kontroly zpráv.
Výdrž baterie Režim
Až 30 hodin
10minutový interval zasílání informací o sledování a
1sekundový interval protokolu
Až 50 hodin
Výchozí režim s 10minutovým intervalem odesílání
údajů o sledování a 5minutovým intervalem protokolu
Až 20 dní
Prodloužený režim sledování s 30minutovým intervalem
zasílání informací o sledování
Až 1 rok
Vypnuto
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 V hlavním menu zvolte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost O tomto zařízení.
3 Vyberte možnost Zákonné požadavky.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 6).
1 Zvedněte ochranný kryt À.
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu USB Á
v zařízení.
6
Informace o zařízení
Rejstřík
A
SOS 2
odesílání 2
zrušení 2
aktualizace softwaru 5
ANT+ 4
aplikace 1
Š
B
technické údaje 6
Technologie Bluetooth 1, 4
testování zařízení 1
tlačítka 1
uzamčení 5
tóny 4
trasové body 3
navigace 3
odstranění 3
uložení 3
úprava 3
trasy 3
navigace 3
odstranění 3
baterie 5
maximalizace 6
nabíjení 6
výdrž 6
Č
čas, zóny a formáty 5
čištění zařízení 5
D
dálkový ovladač 4
data 4
držáky 5
G
GPS 1, 3
navigace 3
přesnost 3
H
historie 4
I
šňůrka na zápěstí 5
T
U
USB, konektor 1
uzamčení, tlačítka 5
V
výchozí nastavení 1
vynulování zařízení 6
využití dat 4
ikony 1
Z
J
zapínací tlačítko 1
zařízení, vynulování 6
zprávy 1–4
odstranění 2
jazyk 5
K
kompas 3
kontakt 2
odstranění 2
úprava 2
L
licence 6
M
mapy, aktualizace 5
měrné jednotky 5
N
nastavení 4, 5
nastavení času 5
nastavení displeje 4
navigace, zastavení 3
O
obrazovka 4
odstranění problémů 6
P
párování, smartphone 1
plánovač trasy. Viz trasy
počasí 3, 4
podsvícení 4
polohy
uložení 3
úprava 3
přizpůsobení zařízení 4, 5
R
registrace produktu 5
registrace zařízení 5
resetování zařízení 6
S
satelitní signály 1
příjem 3
sledování 3, 4
smartphone
aplikace 1
párování 1
software, aktualizace 5
Rejstřík
7
support.garmin.com
Září 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising