Garmin | inReach® Mini | Garmin inReach® Mini Priročnik za uporabo

Garmin inReach® Mini Priročnik za uporabo
INREACH MINI
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Earthmate in inReach so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. MapShare™ je blagovna znamka družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Facebook™ in logotip Facebook sta blagovni znamki družbe
Facebook in njenih povezanih družb. Iridium je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. TWITTER™ in logotip Twitter sta blagovni znamki družbe Twitter, Inc. ali njenih
povezanih družb. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Vklop naprave ............................................................................. 1
Ikone stanja ................................................................................ 1
Aktivacija naprave ....................................................................... 1
Satelitsko omrežje Iridium ........................................................... 1
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 1
Združitev z mobilno napravo ....................................................... 1
Preskus naprave ............................................................. 1
Sporočila......................................................................... 1
Pošiljanje prednastavljenega sporočila ...................................... 2
Pošiljanje besedilnega sporočila ................................................ 2
Odgovarjanje na sporočilo .......................................................... 2
Objavljanje na družabnih omrežjih ............................................. 2
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila ................................. 2
Brisanje sporočil ......................................................................... 2
Dodajanje informacij o lastniku ................................................... 5
Informacije o napravi..................................................... 5
Podpora in posodobitve .............................................................. 5
Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev ............................... 5
Namestitev vrvice ....................................................................... 5
Zaklepanje in odklepanje tipk ..................................................... 5
Nega naprave ............................................................................. 5
Čiščenje naprave ................................................................... 5
Odpravljanje težav ...................................................................... 5
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 5
Ponastavitev naprave ............................................................ 6
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ....................................... 6
Ogled informacij o napravi ..................................................... 6
Polnjenje naprave ....................................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Informacije o bateriji ............................................................... 6
Kazalo.............................................................................. 7
Stiki.................................................................................. 2
Ogled stika .................................................................................. 2
Brisanje stika .............................................................................. 2
sporočila SOS................................................................. 2
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje ....................................... 2
Preklic sporočila SOS za reševanje ............................................ 2
Sledenje ........................................................................... 3
Začetek sledenja ......................................................................... 3
Ustavitev sledenja ....................................................................... 3
Navigacija........................................................................ 3
Pridobivanje satelitskih signalov GPS ........................................ 3
Načrtovane poti ........................................................................... 3
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 3
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 3
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 3
Točke poti ................................................................................... 3
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 3
Navigacija do točke poti ......................................................... 3
Urejanje točke poti ................................................................. 3
Brisanje točke poti .................................................................. 3
Ustavitev navigacije .................................................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Položaj ........................................................................................ 3
Prikaz in deljenje trenutne lokacije ........................................ 3
Vreme .............................................................................. 3
Dodajanje lokacije vremena ........................................................ 4
Nastavitev vremenske lokacije ................................................... 4
Zahtevanje vremenske napovedi ................................................ 4
Brisanje lokacije vremena ........................................................... 4
Daljinski upravljalnik...................................................... 4
Poraba in zgodovina prenosa podatkov...................... 4
Ogled porabe prenosa podatkov ................................................ 4
Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov ..................... 4
Prilagajanje naprave...................................................... 4
Nastavitve zaslona ...................................................................... 4
Nastavitve sledenja ..................................................................... 4
Nastavitve Bluetooth ................................................................... 4
Nastavitve senzorjev ANT+ ........................................................ 4
Nastavitve sporočil ...................................................................... 4
Nastavitve zvokov ....................................................................... 4
Nastavitve časa .......................................................................... 5
Nastavitve enot ........................................................................... 5
Spreminjanje jezika naprave ....................................................... 5
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut.
Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja
dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.
Satelitsko omrežje Iridium
Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium
naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega
pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne
pridobi satelitskih signalov.
NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti
napravo namestite na nahrbtnik ali zgornji del telesa.
Povezane funkcije Bluetooth
V napravi so na voljo različne povezane funkcije Bluetooth za
združljiv pametni telefon ali mobilno napravo, v kateri je
nameščen program Earthmate . S programom Earthmate lahko
funkcije naprave inReach, kot so zemljevidi, sledenje, pošiljanje
sporočil in sporočila SOS, uporabljate v mobilni napravi.
Funkcije, ki jih je mogoče prenesti: v mobilni napravi si lahko
ogledate zemljevide, posnetke iz zraka, zemljevide agencije
USGS in navtične karte organa NOAA, ki jih je mogoče
prenesti. Zemljevide in karte prenesite, preden se odpravite
na potovanje.
Sinhronizacija: program Earthmate sinhronizira vašo napravo z
vašim računom explore.garmin.com, pri čemer posodobi
prednastavitve, točke poti in načrtovane poti.
Sporočila: omogočajo branje in pisanje sporočil ter dostop do
seznama stikov v mobilni napravi. Sporočila so prikazana v
obeh napravah.
OPOMBA: z napravo inReach je lahko hkrati združena samo
ena mobilna naprava.
®
Notranja antena Iridium
À
Á
Â
Ã
Ä
®
Tipke
Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Gumb SOS (pod zaščitnim pokrovčkom)
Tipka za vklop/izklop
Vijak za namestitev
Å
Tipke
Izberite za pomikanje po menijih, straneh in nastavitvah.
Izberite za preklic ali vrnitev na prejšnjo stran.
OK
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Na domači strani izberite za odpiranje glavnega menija.
Vklop naprave
Držite
.
Ikone stanja
Pošiljanje in prejemanje podatkov
Pošiljanje in prejemanje podatkov nista mogoča
Sledenje je omogočeno
Stanje povezave s tehnologijo Bluetooth
Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo inReach združiti z
mobilno napravo.
1 V mobilni napravi namestite program Earthmate iz trgovine s
programi in ga zaženite.
2 Napravo inReach in mobilno napravo postavite tako, da
druga od druge nista oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev).
3 V glavnem meniju izberite Priprava > Bluetooth >
Združevanje naprave.
4 Sledite navodilom v programu Earthmate za dokončanje
postopka združitve in nastavitve.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
Preskus naprave
®
Polnjenje baterije
Polnjenje je končano
Aktivacija naprave
Preden lahko uporabite napravo inReach Mini , jo morate
aktivirati.
1 Na spletnem mestu explore.garmin.com ustvarite račun in
izberite naročnino na satelitske storitve.
2 Vklopite napravo.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Ob pozivu se odpravite na prosto, na odprto območje z
neoviranim pogledom na nebo.
5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim
omrežjem Iridium.
®
Uvod
Združitev z mobilno napravo
Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na
prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve
aktivna.
V glavnem meniju izberite Pripomočki > Preskusi storitev >
OK.
Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko
prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za
uporabo.
Sporočila
Naprava inReach Mini pošilja in prejema besedilna sporočila
prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na
telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo
inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o
lokaciji.
1
3 Izberite Izbriši nit.
Pošiljanje prednastavljenega sporočila
Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na
spletnem mestu explore.garmin.com. Prednastavljena sporočila
imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.
1 V glavnem meniju izberite Pošlji predn. spor..
2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite Pošlji.
Stiki
Na spletnem mestu Garmin Explore™ lahko dodate stike in jih
sinhronizirate z napravo. Obiščite explore.garmin.com.
Ogled stika
Pošiljanje besedilnega sporočila
1 V glavnem meniju izberite Pripomočki > Stiki.
2 Izberite stik in nato Prikaz podrobnosti.
1 Na strani Sporočila izberite OK.
2 Izberite Novo sporočilo > Izberite stike.
3 Na seznamu stikov izberite prejemnike in nato izberite
Brisanje stika
Končano.
4 Izberite možnost:
• Če želite poslati vnaprej napisano sporočilo, izberite
Izberite hitro bes..
• Če želite napisati sporočilo po meri, izberite Napišite
sporočilo.
5 Ko sporočilo napišete, izberite > Pošlji.
1 V glavnem meniju izberite Pripomočki > Stiki.
2 Izberite stik in nato Izbriši.
sporočila SOS
V nujnem primeru lahko stopite v stik z mednarodnim centrom
za usklajevanje reševanja družbe GEOS (IERCC) in zaprosite
za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo centru za
usklajevanje reševanja, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje
v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko
komunicirate s centrom za usklajevanje reševanja. Funkcijo
SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
Odgovarjanje na sporočilo
1 Na strani Sporočila izberite OK.
2 Izberite pogovor in nato Odgovori.
3 Izberite možnost:
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje
• Če želite poslati vnaprej napisano sporočilo, izberite
Izberite hitro bes..
• Če želite napisati sporočilo po meri, izberite Napišite
sporočilo.
4 Ko sporočilo napišete, izberite > Pošlji.
OPOMBA: v načinu SOS naprave ni mogoče izklopiti.
1 Dvignite zaščitni pokrovček À z gumba SOS Á.
Objavljanje na družabnih omrežjih
1 Na strani Sporočila izberite OK.
2 Izberite Novo sporočilo > Izberite stike.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite objaviti v računu Facebook™, izberite .
• Če želite objaviti v računu Twitter™, izberite .
• Če želite objaviti na spletni strani MapShare™, izberite
4 Izberite Končano.
5 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite Napišite
sporočilo.
• Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite
Izberite hitro bes..
6 Izberite Pošlji.
.
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila
Naprava posluša, ali so bila prejeta nova sporočila, v rednih
intervalih poslušanja. Sateliti sporočijo, da so bila nedavno
poslana sporočila, naprava pa prejme sporočilo ob naslednjem
intervalu poslušanja.
OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran
pogled na satelit, da prejme sporočila.
Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da
ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo
ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi
povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v
napravo.
Na strani Preverjanje pošte izberite OK.
Brisanje sporočil
2 Pridržite gumb SOS.
3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v
katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v
sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste
zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje
posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se
zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih
10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.
Preklic sporočila SOS za reševanje
Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS
za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.
1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb SOS.
2 Izberite Da.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno
sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v
običajno delovanje.
1 Na strani Sporočila izberite OK.
2 Izberite sporočilo.
2
Stiki
Sledenje
S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava
zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi ob določenem intervalu
beleženja. Naprava beleži točke sledi in jih pošlje po satelitskem
omrežju ob določenem intervalu pošiljanja. Preverite lahko
skupno število poslanih točk sledi.
NAMIG: interval beleženja sledi in interval pošiljanja sledi lahko
prilagodite in s tem podaljšate napajanje z baterijo (Nastavitve
sledenja, stran 4).
OPOMBA: ko je pomnilnik za beleženje sledi poln, naprava
prepiše starejše točke sledi in ohrani beleženje črte sledi z manj
podrobnostmi.
Začetek sledenja
Na strani Sledenje izberite OK.
Črta sledi in točke sledi so prikazane na vaši spletni strani
MapShare, na kateri lahko prijatelji in družina spremljajo vaše
potovanje.
Ustavitev sledenja
1 Na strani Sledenje izberite OK.
2 Izberite Zaustavi sledenje.
Navigacija
Pridobivanje satelitskih signalov GPS
2 Izberite načrtovano pot in nato Izbriši.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Če ustvarite ali uredite točko poti, se posodobi vaša spletna
stran MapShare.
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti ali ustvarite svoje
točke poti.
1 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo označiti kot točko poti, v
glavnem meniju izberite Označi točko poti.
• Če želite ustvariti točko poti po meri, v glavnem meniju
izberite Začni navigacijo > Točke poti > Nova točka
poti.
2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Navigacija do točke poti
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Točke poti.
2 Izberite točko poti in nato možnost Začni navigacijo.
Urejanje točke poti
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Točke poti.
2 Izberite točko poti, nato pa izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime točke poti, izberite Urejanje
imena.
• Če želite spremeniti simbol točke poti, izberite Urejanje
simbola.
• Če želite spremeniti koordinate GPS točke poti, izberite
Uredi koordinate.
3 Vnesite nove informacije in po potrebi izberite .
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti
satelitske signale.
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja do 60 sekund.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
Brisanje točke poti
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Točke poti.
2 Izberite točko poti in nato možnost Izbriši.
Načrtovane poti
Stran za kompas prikazuje smer, v katero se premikate, in
hitrost, ko se premikate.
Načrtovana pot je zaporedje lokacij, ki vas vodi do končnega
cilja. Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite na spletnem
mestu explore.garmin.com.
Položaj
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
Ob začetku navigacije se posodobi vaša spletna stran
MapShare, vaši prijatelji in družina pa si lahko ogledajo
načrtovano pot, po kateri uporabljate navigacijo.
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Načrtovane
poti.
2 Izberite načrtovano pot in nato Začni navigacijo.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Načrtovane
poti.
2 Izberite načrtovano pot in nato Obrni načrt. pot.
Brisanje načrtovane poti
1 V glavnem meniju izberite Začni navigacijo > Načrtovane
Ustavitev navigacije
1 Na strani za navigacijo izberite OK.
2 Izberite Ustavi navigacijo.
Kompas
Trenutno lokacijo GPS in nadmorsko višino si lahko ogledate na
strani Položaj. Vsako poslano sporočilo vključuje povezavo do
trenutne lokacije. Podrobnosti o lokaciji lahko pošljete tudi kot
besedilo v sporočilu.
Prikaz in deljenje trenutne lokacije
1 Na strani Položaj izberite OK.
2 Če želite podrobnosti o lokaciji poslati kot besedilo v
sporočilu, izberite Deli lokacijo.
Vreme
Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno,
plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate lahko
vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti ali
koordinate GPS. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo
stroški za porabo prenosa podatkov. Za več informacij obiščite
explore.garmin.com.
poti.
Sledenje
3
Dodajanje lokacije vremena
Točke poti lahko dodate za vremenske lokacije.
1 Na strani Vreme izberite OK.
2 Izberite Spremeni kraj > Nova lokacija.
3 Izberite možnost:
• Če želite dodati obstoječo točko poti za vremensko
lokacijo, izberite želeno točko.
• Če želite ustvariti novo točko poti za vremensko lokacijo,
izberite Nova točka poti.
Nastavitev vremenske lokacije
1 Na strani Vreme izberite OK.
2 Izberite Spremeni kraj.
3 Izberite lokacijo.
Zahtevanje vremenske napovedi
1 Na strani Vreme izberite OK.
2 Izberite Posodobi.
3 Po potrebi izberite vrsto napovedi.
OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je
oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa,
zahtevajte pomorsko napoved.
Brisanje lokacije vremena
Preden lahko izbrišete lokacijo vremena, jo morate nastaviti
(Nastavitev vremenske lokacije, stran 4).
1 Na strani Vreme izberite OK.
2 Izberite Odstrani.
Daljinski upravljalnik
Do nekaterih funkcij naprave inReach Mini lahko dostopate z
drugo združljivo napravo z brezžično tehnologijo ANT+ , recimo
z uro fēnix . Z daljinskim upravljalnikom lahko pregledate
sporočila, pošiljate prednastavljena sporočila, zaženete in
ustavite sledenje ali prekličete sporočilo SOS za reševanje.
OPOMBA: pred združevanjem z napravo morate omogočiti
ANT+ (Nastavitve senzorjev ANT+, stran 4).
®
®
Poraba in zgodovina prenosa
podatkov
Ogled porabe prenosa podatkov
Ogledate si lahko število sporočil, prednastavljenih sporočil in
točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju.
Pregledate lahko tudi podrobnosti o trenutnem paketu za prenos
podatkov in preverite posodobitve za svoj paket. Števec porabe
prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega
obračunskega obdobja.
V glavnem meniju izberite Pripomočki > Uporaba
podatkov.
Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov
Če ste poslovni uporabnik, lahko ponastavite merilnik porabe
prenosa podatkov, ki omogoča spremljanje porabe.
V glavnem meniju izberite Pripomočki > Uporaba podatkov
> Ponastavi števec.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zaslona
V glavnem meniju izberite Priprava > Zaslon.
4
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.
Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Nastavitve sledenja
V glavnem meniju izberite Priprava > Sledenje.
Pošlji interval: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko
sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate.
Interval beleženja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži
lokacijo in posodobi črto sledi v pomnilniku.
Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko
jo vklopite.
Podaljšano sledenje: nastavi napravo tako, da med točkami
sledi preide v stanje pripravljenosti, s čimer se podaljša
napajanje z baterijo. V načinu pripravljenosti so onemogočeni
brezžična tehnologija Bluetooth, podrobne črte sledi in
preverjanje sporočil.
Interval mirovanja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži
točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se ne
premikate. Ta nastavitev je na voljo samo za poslovne
uporabnike.
Rafalno sledenje: med sledenjem nastavi napravo tako, da
ustvari in pošlje podrobno črto sledi in tako posreduje
najboljši možen približek lokacije. Izberete lahko, koliko
podatkov se pri tem prenese, naprava pa nato ustvari
največje možno število točk sledi. Ta nastavitev je na voljo
samo za poslovne uporabnike.
Nastavitve Bluetooth
V glavnem meniju izberite Priprava > Bluetooth.
Omogočeno: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Združevanje naprave: vzpostavi povezavo naprave z združljivo
mobilno napravo, ki podpira Bluetooth. S to nastavitvijo lahko
uporabljate povezane funkcije Bluetooth s programom
Earthmate.
Pozabi napravo: odstrani povezano napravo s seznama
mobilnih naprav za povezovanje. Ta možnost je na voljo
samo, ko je naprava združena.
Znova združi: ponovno zažene postopek združevanja. Ta
možnost je na voljo samo, ko je naprava združena.
Nastavitve senzorjev ANT+
V glavnem meniju izberite Priprava > ANT+.
Omogočeno: vklopi ali izklopi nastavitev ANT+.
Nastavitve sporočil
V glavnem meniju izberite Priprava > Sporočila.
Zv., dokl. ni preb.: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne
preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v
hrupnem okolju.
Prilag. prev. pošte: ko je omogočena ta nastavitev, naprava
deset minut pogosteje posluša, ali je na voljo odgovor na
poslano sporočilo. Če prejemnik hitro odgovori, lahko
odgovor prejmete pred naslednjim načrtovanim intervalom
poslušanja. Ta nastavitev je na voljo samo za poslovne
uporabnike.
Nastavitve zvokov
V glavnem meniju izberite Priprava > Zvoki.
Izklopi vse: izklopi vse zvoke naprave.
Glasnost: nastavi glasnost naprave.
Prejeto sporočilo: nastavi zvok ob prejemu sporočila.
Sporočilo posl.: nastavi zvok ob pošiljanju sporočila.
Nujno opozorilo: nastavi zvok ob vklopu nujnega opozorila v
napravi.
Daljinski upravljalnik
Izklop: nastavi zvok ob izklopu naprave.
Nastavitve časa
NAMIG: vmesnik za hrbtno namestitev se prilega traku za
vponko. Vmesnik lahko pritrdite čez trak ali pa trak odstranite.
V glavnem meniju izberite Priprava > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: nastavi časovni pas naprave.
Poletni/zimski čas: nastavi napravo na poletni čas. Ta možnost
ni na voljo, ko je Časovni pas nastavljen na možnost
Samodejno.
Nastavitve enot
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa koordinat položaja ali
referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če
uporabljate zemljevid ali karto, za katero je določen drug zapis
položaja.
V glavnem meniju izberite Priprava > Enote.
Koordinate: nastavi obliko zapisa za geografske koordinate
položaja.
Oznaka: nastavi koordinatni sistem, ki ga uporablja zemljevid.
Hitrost/razdalja: nastavi mersko enoto za razdaljo.
Temperatura: nastavi enote za temperaturo na stopinje
Fahrenheita (°F) ali stopinje Celzija (°C).
Tlak: nastavi enote za tlak.
Smer: nastavi referenco severa, ki se uporablja v kompasu, na
pravi ali magnetni sever.
Spreminjanje jezika naprave
1 V glavnem meniju izberite Priprava > Jezik.
2 Izberite jezik.
Dodajanje informacij o lastniku
1 V glavnem meniju izberite Priprava > Inform. o lastniku.
2 Izberite OK, vnesite svoje podatke in izberite .
Informacije o napravi
Podpora in posodobitve
Spletno mesto explore.garmin.com omogoča preprost dostop do
naslednjih storitev za naprave inReach.
• Registracija izdelka
• Posodobitve vdelane programske opreme
• Nalaganje podatkov in sinhronizacija naprave z računom
Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev
1 Odstranite kratki vijak À s traka za vponko Á.
Namestitev vrvice
1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.
2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
3 Po potrebi vrvico zataknite za oblačila ali nahrbtnik, da je
naprava med dejavnostjo privezana.
Zaklepanje in odklepanje tipk
Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Izberite > Zakleni zaslon.
2 Če želite tipke odkleniti, izberite > Odkleni.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Odpravljanje težav
Podaljševanje življenjske dobe baterije
2 Pritrdite vmesnik za hrbtno namestitev À na hrbtno stran
naprave z dolgim vijakom Á, priloženim napravi.
Informacije o napravi
• Vklopite nastavitev Podaljšano sledenje (Nastavitve
sledenja, stran 4).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 4).
5
• Zmanjšajte vrednost nastavitev Interval beleženja in Pošlji
interval (Nastavitve sledenja, stran 4).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (Nastavitve
Bluetooth, stran 4).
• Izklopite brezžično tehnologijo ANT+ (Nastavitve senzorjev
ANT+, stran 4).
Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Držite in , dokler se naprava ne izklopi.
2 Držite , da vklopite napravo.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
V glavnem meniju izberite Priprava > Možnosti obnovitve >
Ponas. privz. vred..
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko številko IMEI, različico vdelane programske
opreme, informacije o predpisih, licenčno pogodbo in druge
informacije o napravi.
1 V glavnem meniju izberite Priprava.
2 Izberite Vizitka naprave.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 V glavnem meniju izberite Priprava.
2 Izberite Vizitka naprave.
3 Izberite Regulatorne oznake.
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije
1,250 mAh
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
1,6 GHz pri nazivni moči 31,7 dBm
2,4 GHz pri nazivni moči 5 dBm
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o bateriji
Dejanska avtonomija baterije je odvisna od nastavitev naprave,
kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.
Življenjska doba
baterije
Način
Do 30 ur
10-minutni interval pošiljanja sledi in 1sekundni interval beleženja
Do 50 ur
Privzeti način z 10-minutnim intervalom
pošiljanja sledi in s 5-minutnim intervalom
beleženja
Do 20 dni
Način podaljšanega sledenja s 30-minutnim
intervalom pošiljanja sledi
Do 1 leta
Izklopljeno
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 6).
1 Dvignite zaščitni pokrovček À.
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata USB Á na
napravi.
3 Drug konec napajalnega kabla priklopite v ustrezen vir
napajanja.
4 Napravo popolnoma napolnite.
6
Informacije o napravi
Kazalo
A
ANT+ 4
B
baterija 5
avtonomija baterije 6
podaljševanje 5
polnjenje 6
sporočila SOS 2
pošiljanje 2
preklic 2
stik 2
brisanje 2
urejanje 2
T
D
tehnologija Bluetooth 1, 4
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1
zaklepanje 5
točke poti 3
brisanje 3
navigacija 3
shranjevanje 3
urejanje 3
daljinski upravljalnik 4
U
G
USB, priključek 1
GPS 1, 3
natančnost 3
navigacija 3
V
Č
čas, pasovi in oblike 5
časovne nastavitve 5
čiščenje naprave 5
I
ikone 1
J
jezik 5
K
kompas 3
L
vreme 3, 4
Z
začetna nastavitev 1
zaklepanje, tipke 5
zapestni pašček 5
zaslon 4
združevanje, pametni telefon 1
zemljevidi, posodabljanje 5
zgodovina 4
zvoki 4
licenca 6
lokacije
shranjevanje 3
urejanje 3
M
merske enote 5
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 3
brisanje 3
navigacija 3
naprava, ponovni zagon 6
nastavitve 4, 5
nastavitve zaslona 4
navigacija, ustavljanje 3
nosilci 5
O
odpravljanje težav 6
osvetlitev zaslona 4
P
pametni telefon
programi 1
združevanje 1
podatki 4
ponastavitev naprave 6
poraba prenosa podatkov 4
posodabljanje programske opreme 5
preskus naprave 1
prilagajanje naprave 4, 5
programi 1
programska oprema, posodabljanje 5
R
registracija izdelka 5
registracija naprave 5
S
satelitski signali 1
pridobivanje 3
sledenje 3, 4
specifikacije 6
sporočila 1–4
brisanje 2
Kazalo
7
support.garmin.com
September 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising