Garmin | inReach® Mini | User manual | Garmin inReach® Mini Brukerveiledning

Garmin inReach® Mini Brukerveiledning
INREACH MINI
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, Earthmate og inReach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. MapShare™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Facebook™ og Facebook-logoen er varemerker for Facebook og
tilknyttede selskaper. Iridium er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. TWITTER™ og Twitter-logoen er varemerker for Twitter, Inc. eller tilknyttede selskaper. Andre varemerker og
varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Statusikoner ................................................................................ 1
Aktivere enheten ......................................................................... 1
Iridium satellittnettverk ................................................................ 1
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................1
Parkoble med mobilenhet ........................................................... 1
Teste enheten ................................................................. 1
Meldinger........................................................................ 1
Sende en forhåndsdefinert melding ............................................ 1
Sende en tekstmelding ............................................................... 2
Svare på en melding ................................................................... 2
Legge ut på sosiale medier ........................................................ 2
Søke etter meldinger .................................................................. 2
Slette meldinger .......................................................................... 2
Legge til eierinformasjon ............................................................. 5
Informasjon om enheten................................................ 5
Støtte og oppdateringer .............................................................. 5
Feste adapteren for piggfinnemontering ..................................... 5
Feste en festesnor ...................................................................... 5
Låse og låse opp tastene ........................................................... 5
Ta vare på enheten .....................................................................5
Rengjøre enheten .................................................................. 5
Feilsøking ................................................................................... 5
Maksimere batterilevetiden .................................................... 5
Nullstille enheten .................................................................... 6
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ...................................... 6
Vise enhetsinformasjon .......................................................... 6
Lade enheten .............................................................................. 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Batteriinformasjon .................................................................. 6
Indeks.............................................................................. 7
Kontakter ......................................................................... 2
Vise en kontakt ........................................................................... 2
Slette en kontakt ......................................................................... 2
SOS .................................................................................. 2
Sette i gang en SOS-redningsaksjon ......................................... 2
Avbryte en SOS-redningsaksjon ................................................. 2
Sporing............................................................................ 2
Starte sporing ............................................................................. 3
Stoppe sporing ............................................................................3
Navigasjon...................................................................... 3
Innhente GPS-satellittsignaler .................................................... 3
Ruter ........................................................................................... 3
Navigere i en lagret rute ......................................................... 3
Reversere en rute .................................................................. 3
Slette en rute .......................................................................... 3
Veipunkter ...................................................................................3
Opprette et veipunkt ............................................................... 3
Navigere til et veipunkt ........................................................... 3
Redigere et veipunkt .............................................................. 3
Slette et veipunkt ................................................................... 3
Stoppe navigasjon ...................................................................... 3
Kompass ..................................................................................... 3
Plassering ................................................................................... 3
Vise og dele din gjeldende posisjon ...................................... 3
Vær .................................................................................. 3
Legge til en værposisjon ............................................................. 3
Angi værposisjon ........................................................................ 4
Be om en værmelding ................................................................. 4
Slette en værposisjon ................................................................. 4
Fjernkontroll................................................................... 4
Databruk og -logg........................................................... 4
Vise databruk .............................................................................. 4
Nullstille telleren for databruk ................................................. 4
Tilpasse enheten............................................................ 4
Skjerminnstillinger ....................................................................... 4
Sporingsinnstillinger .................................................................... 4
BluetoothInnstillinger for ............................................................. 4
ANT+Sensorinnstillinger for ........................................................ 4
Meldingsinnstillinger ................................................................... 4
Lydinnstillinger ............................................................................ 4
Tidsinnstillinger ........................................................................... 4
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 5
Endre enhetsspråk ...................................................................... 5
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
MERK: Det kan ta opptil 20 minutter å aktivere enheten.
Enheten må sende og motta flere meldinger, noe som tar
lengre tid enn å sende en enkelt melding under vanlig bruk.
Iridium satellittnettverk
Enheten må ha fri sikt mot himmelen for å kunne overføre
meldinger og sporingspunkter over Iridium satellittnettverket.
Hvis den ikke har fri sikt mot himmelen, prøver enheten å sende
informasjonen helt til den kan innhente satellittsignaler.
TIPS: Du får bedre satellittsignaler ved å feste enheten til en
ryggsekk eller overkroppen din.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner du kan bruke
på kompatible smarttelefoner eller nettbrett ved hjelp av
Earthmate appen. Ved hjelp av Earthmate appen kan du bruke
inReach funksjoner som kart, sporing, meldingsfunksjoner og
SOS på mobilenheten din.
Nedlastbare funksjoner: Vis nedlastede kart, flyfotografier,
USGS-gradteigkart og NOAA-sjøkart på mobilenheten din.
Du bør laste ned kart før du starter turen din.
Synkronisering: Earthmate synkroniserer enheten med
kontoen din på explore.garmin.com, oppdaterer
forhåndsinnstillinger, veipunkter og ruter.
Meldinger: Gjør det mulig å lese og skrive meldinger og gir
tilgang til kontaktlister på mobilenheter. Meldinger vises på
begge enheter.
MERK: Du kan bare parkoble én mobilenhet med inReach
enheten om gangen.
®
Intern Iridium antenne
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Taster
Mikro-USB-port (under gummihette)
SOS-knapp (under beskyttelseshette)
Av/på-knapp
Monteringsskrue
Å
Taster
Velg for å bla gjennom menyer, sider og innstillinger.
Velg for å avbryte eller gå tilbake til forrige side.
OK
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
På hjemmesiden åpner du hovedmenyen.
Slå på enheten
Hold nede
.
Statusikoner
Sender og mottar data
Kan ikke sende og motta data
Sporing er aktivert
Bluetooth status for teknologitilkobling
®
Lader batteriet
Lading fullført
Aktivere enheten
Før du kan bruke inReach Mini enheten, må du aktivere den.
1 Opprett en konto, og velg et satellittabonnement på
explore.garmin.com.
2 Slå på enheten.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Når du blir bedt om det, tar du med deg enheten utendørs til
et åpent område med fri sikt mot himmelen.
5 Vent mens enheten kommuniserer med Iridium
satellittnettverket.
®
Komme i gang
Parkoble med mobilenhet
Du må parkoble inReach enheten med en mobilenhet for å
kunne bruke Bluetooth funksjonene.
1 Installer og åpne Earthmate appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
Pass
på at inReach enheten og mobilenheten er innenfor 3 m
2
(10 fot) av hverandre.
3 Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Bluetooth >
Parkoble enhet.
4 Følg instruksjonene i Earthmate appen for å fullføre
parkoblingen og konfigureringen.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
Teste enheten
Før du bruker enheten på en tur, bør du teste den utendørs for å
sikre at satellittabonnement er aktivt.
Fra hovedmenyen velger du Tillegg > Testtjeneste > OK.
Vent mens enheten sender en testmelding. Når du mottar en
bekreftelsesmelding, er enheten klar til bruk.
Meldinger
inReach Mini enheten sender og mottar tekstmeldinger ved hjelp
av Iridium satellittnettverket. Du kan sende meldinger på SMS,
e-post eller til en annen inReach enhet. Informasjon om
posisjonen din inkluderes i alle meldinger du sender.
Sende en forhåndsdefinert melding
Forhåndsdefinerte meldinger er meldinger du har opprettet på
explore.garmin.com. Forhåndsdefinerte meldinger inneholder
forhåndsdefinert tekst og sendes til forhåndsdefinerte mottakere.
1 Velg Send forhåndsinnst. på hovedmenyen.
1
2 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg Send.
Vise en kontakt
Sende en tekstmelding
1 Fra hovedmenyen velger du Tillegg > Kontakter.
2 Velg en kontakt, og velg deretter Vis detaljer.
1
2
3
4
På siden Meldinger velger du OK.
Velg Ny melding > Velg kontakter.
Velg mottakere fra kontaktlisten, og velg deretter Ferdig.
Velg et alternativ:
• Velg Velg hurt.tekstmel. for å starte på en
forhåndsskrevet melding.
• Velg Skriv en melding for å skrive en tilpasset melding.
5 Når du har fullført meldingen, velger du > Send.
Svare på en melding
1 På siden Meldinger velger du OK.
2 Velg en samtale, og velg deretter Svar.
3 Velg et alternativ:
• Velg Velg hurt.tekstmel. for å starte på en
forhåndsskrevet melding.
• Velg Skriv en melding for å skrive en tilpasset melding.
4 Når du har fullført meldingen, velger du > Send.
Slette en kontakt
1 Fra hovedmenyen velger du Tillegg > Kontakter.
2 Velg en kontakt, og velg Slett.
SOS
I en nødssituasjon kan du kontakte GEOS International
Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) for å be om
hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til
redningssenteret, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene
for den situasjonen du er i. Du kan kommunisere med
redningssenteret mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke
SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.
Sette i gang en SOS-redningsaksjon
MERK: Når enheten er i SOS-modus, kan den ikke slås av.
1 Løft beskyttelseshetten À fra SOS-knappen Á.
Legge ut på sosiale medier
1 På siden Meldinger velger du OK.
2 Velg Ny melding > Velg kontakter.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil legge ut noe på Facebook™ kontoen din, velger
du .
• Hvis du vil legge ut noe på Twitter™ kontoen din, velger du
.
• Hvis du vil legge ut noe på MapShare™ nettstedet, velger
du .
4 Velg Ferdig.
5 Velg et alternativ:
• Velg Skriv en melding for å opprette en ny melding.
• Velg Velg hurt.tekstmel. for å velge en
hurtigtekstmelding.
6 Velg Send.
Søke etter meldinger
Enheten lytter etter nye meldinger ved regelmessige
lytteintervaller. Satellitter informerer om nylig sendte meldinger,
og enheten din mottar meldingen i det neste lytteintervallet.
MERK: Enheten må ha fri sikt til en satellitt på lyttetidspunktet
for å kunne motta meldinger.
Du kan tvinge frem et søk etter meldinger ved å manuelt søke
etter meldinger, sende en melding eller sende et sporingspunkt.
Når enheten din søker etter meldinger, kobles den til satellitter
og mottar meldinger som venter på å bli sendt til enheten din.
På siden Postsjekk velger du OK.
Slette meldinger
1 På siden Meldinger velger du OK.
2 Velg en melding.
3 Velg Slett tråd.
Kontakter
Du kan legge til kontakter på Garmin Explore™ nettstedet og
synkronisere dem til enheten din. Gå til explore.garmin.com.
2
2 Hold inne SOS-knappen.
3 Vent på SOS-nedtellingen.
Enheten sender en standardmelding til nødresponstjenesten
med informasjon om posisjonen din.
4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.
Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til
å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.
I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes
en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når
10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert
10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du
holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.
Avbryte en SOS-redningsaksjon
Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOSredningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til
nødresponstjenesten.
1 Løft beskyttelseshetten, og hold inne SOS-knappen.
2 Velg Ja.
Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar
en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten
inn i normal modus igjen.
Sporing
Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore,
loggfører enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen ved
angitte loggføringsintervaller. Enheten registrerer
sporingspunkter og overfører dem over satellittnettverket i de
angitte sendeintervallene. Du kan vise totalt antall sendte
sporpunkter.
Kontakter
TIPS: Du kan justere intervallene for loggføring og sending av
sporingspunkter for å maksimere batteritiden
(Sporingsinnstillinger, side 4).
MERK: Når lagringsplassen for sporingsloggen er full,
overskriver enheten eldre sporingspunkter, men den beholder
en sporingslinje med begrensede detaljer.
Starte sporing
På siden Sporing velger du OK.
Sporingslinjen og sporingspunktene vises på MapShare
nettstedet, slik at venner og familiemedlemmer kan følge med
på turen din.
Stoppe sporing
1 På siden Sporing velger du OK.
2 Velg Stopp sporing.
Navigasjon
Innhente GPS-satellittsignaler
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta opptil 60 sekunder å innhente satellittsignaler.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
Ruter
En rute er en serie med posisjoner som fører deg til det endelige
bestemmelsesstedet. Du kan opprette og lagre ruter på
explore.garmin.com.
Navigere i en lagret rute
Når du begynner å navigere, oppdateres MapShare nettstedet
og venner og familiemedlemmer kan følge med på ruten du
navigerer.
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Ruter.
2 Velg en rute, og velg Navigasjon.
Reversere en rute
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Ruter.
2 Velg en rute, og velg deretter Reverser rute.
Slette en rute
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Ruter.
2 Velg en rute, og velg Slett.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Når du oppretter eller
redigerer et veipunkt, oppdateres MapShare nettstedet.
Navigasjon
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt eller opprette
egendefinerte veipunkter.
1 Velg et alternativ:
• Velg Merk veipunkt i hovedmenyen for å markere din
gjeldende posisjon som et veipunkt.
• Velg Navigasjon > Veipunkter > Nytt veipunkt i
hovedmenyen for å opprette et egendefinert veipunkt.
Rediger
veipunktinformasjonen om nødvendig.
2
Navigere til et veipunkt
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt, og velg deretter Navigasjon.
Redigere et veipunkt
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt, og velg deretter et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet på veipunktet, velger du Rediger
navn.
• Hvis du vil endre symbolet for veipunktet, velger du
Redigere symbol.
• Hvis du vil endre GPS-koordinatene til veipunktet, velger
du Rediger koordinater.
3 Angi den nye informasjonen, og velg om nødvendig .
Slette et veipunkt
1 Fra hovedmenyen velger du Navigasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt, og velg Slett.
Stoppe navigasjon
1 På navigasjonssiden velger du OK.
2 Velg Stopp navigeringen.
Kompass
Kompassiden viser retning og hastighet når du er i bevegelse.
Plassering
Du kan se din gjeldende GPS-posisjon og høyde på siden
Posisjon. Hver melding du sender, inneholder en kobling til din
gjeldende posisjon. Du kan også sende posisjonsdetaljer som
tekst i en melding.
Vise og dele din gjeldende posisjon
1 På siden Posisjon velger du OK.
2 Velg Del posisjon for å sende posisjonsdetaljer som tekst i
en melding.
Vær
inReach enheten kan sende en melding for å be om Basic-,
Premium- eller Marine-værmeldinger. Du kan få værmeldinger
for gjeldende posisjon, et veipunkt eller GPS-koordinatene.
Datakostnader gjelder for værmeldinger. Du finner mer
informasjon på explore.garmin.com.
Legge til en værposisjon
Du kan legge til veipunkter som værposisjoner.
1 På siden Vær velger du OK.
2 Velg Endre posisjon > Ny posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg et veipunkt for å legge til et eksisterende veipunkt
som en værposisjon.
• Velg Nytt veipunkt for å opprette et nytt veipunkt du vil
legge til som en værposisjon.
3
Angi værposisjon
1 På siden Vær velger du OK.
2 Velg Endre posisjon.
3 Velg en posisjon.
Be om en værmelding
1 På siden Vær velger du OK.
2 Velg Oppdater.
3 Velg eventuelt en værmeldingstype.
MERK: Du får best resultat ved å be om en maritim
værmelding for en posisjon utenfor kysten, over store
vannmasser.
Slette en værposisjon
Du må angi en værposisjon før du kan slette den (Angi
værposisjon, side 4).
1 På siden Vær velger du OK.
2 Velg Fjern.
Fjernkontroll
Du kan få tilgang til noen av inReach Mini funksjonene ved å
bruke en annen kompatibel enhet med trådløs ANT+ teknologi,
for eksempel fēnix klokken. Du kan bruke fjernkontrollen til å
vise innkommende meldinger, sende forhåndsinnstilte
meldinger, starte og stoppe sporing og sende eller avbryte et
SOS.
MERK: Du må aktivere ANT+ før du parkobler enheten
(ANT+Sensorinnstillinger for, side 4).
®
®
Databruk og -logg
Vise databruk
Du kan se antall meldinger, forhåndsdefinerte meldinger og
sporingspunkter som ble sendt i gjeldende faktureringssyklus.
Du kan også se detaljene i din gjeldende dataplan og se etter
dataplanoppdateringer. Telleren for databruk nullstilles
automatisk ved starten av hver faktureringssyklus.
Fra hovedmenyen velger du Tillegg > Databruk.
Nullstille telleren for databruk
Hvis du er en bedriftskunde, kan du nullstille telleren for
databruk for å overvåke bruken.
Fra hovedmenyen velger du Tillegg > Databruk > Nullstill
teller.
Tilpasse enheten
Skjerminnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
Sporingsinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Sporing.
Sendingsintervall: Angir hvor ofte enheten registrerer
sporingspunkt og sender det via satellittnettverket når du er i
bevegelse.
Loggintervall: Angir hvor ofte enheten loggfører posisjonen og
oppdaterer sporingslinjen i minnet.
4
Automatisk spor: Angir at enheten skal starte sporing når du
slår på enheten.
Utvidet sporing: Angir at enheten skal gå inn i dvalemodus
mellom sporingspunkter for å maksimere batteritiden.
Dvalemodus deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi,
detaljerte sporingslinjer og sjekking av meldinger.
Stillest. intervall: Angir hvor ofte enheten registrerer
sporingspunkt og sender det via satellittnettverket når du ikke
er i bevegelse. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
bedriftskunder.
Seriesporing: Ved sporing angir denne innstillingen at enheten
skal opprette og sende en detaljert sporingslinje for å få best
mulig beregning av posisjonen din. Du kan velge
datamengden som skal brukes, så oppretter enheten så
mange sporingspunkter som mulig. Denne innstillingen er
bare tilgjengelig for bedriftskunder.
BluetoothInnstillinger for
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Bluetooth.
Aktivert: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
Parkoble enhet: Kobler enheten til en kompatibel mobilenhet
med Bluetooth tilkobling. Denne innstillingen gjør det mulig å
bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner ved hjelp av Earthmate
appen.
Glem enhet: Fjerner den tilkoblede enheten fra listen over
mobile enheter du kan koble til. Dette alternativet er kun
tilgjengelig etter at enheten har blitt parkoblet.
Parkoble på nytt: Starter parkoblingsprosessen på nytt. Dette
alternativet er kun tilgjengelig etter at enheten har blitt
parkoblet.
ANT+Sensorinnstillinger for
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > ANT+.
Aktivert: Slår ANT+ teknologi av og på.
Meldingsinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Meldinger.
Ring til mld lest: Angir at enheten skal ringe helt til du har lest
den nye meldingen. Denne funksjonen er nyttig hvis du
befinner deg på et sted med mye støy.
Adaptiv postsjekk: Når denne innstillingen er aktivert, lytter
enheten oftere etter svar på en sendt melding i en periode på
ti minutter. Hvis mottakeren svarer raskt, kan du motta svaret
før det neste planlagte lytteintervallet. Denne innstillingen er
bare tilgjengelig for bedriftskunder.
Lydinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Lyder.
Demp alle: Demper alle enhetstoner.
Volum: Angir volumnivået for enheten.
Melding mottatt: Angir tonen du hører når du mottar en
melding.
Melding sendt: Angir tonen du hører når du sender en melding.
Kritisk varsel: Angir tonen du hører når enheten kommer med
et kritisk varsel.
Slå av: Angir tonen du hører når du slår av enheten.
Tidsinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten.
Fjernkontroll
Sommertid: Angir at enheten skal bruke sommertid. Dette
alternativet er ikke tilgjengelig når Tidssone er stilt inn på
Automatisk.
Enhetsinnstillinger
MERK: Du bør ikke endre posisjonskoordinatformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Enheter.
Koordinater: Angir formatet som brukes for geografiske
posisjonskoordinater.
Datum: Angir koordinatsystemet som brukes av kartet.
Fart/Distanse: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Temperatur: Angir måleenheten for temperatur til Fahrenheit
(°F) eller Celsius (°C).
Trykk: Angir måleenhetene for trykk.
Retning: Angir nordreferansen som brukes på kompasset til
geografisk nord eller magnetisk nord.
Feste en festesnor
1 Før løkken til festesnoren gjennom hullet i enheten.
Endre enhetsspråk
1 Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Språk.
2 Velg språk.
Legge til eierinformasjon
1 Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Eierinformasjon.
2 Velg OK, skriv inn informasjonen, og velg .
Informasjon om enheten
Støtte og oppdateringer
Gå til explore.garmin.com for å få enkel tilgang til disse
tjenestene for inReach enheter.
• Produktregistrering
• Fastvareoppdateringer
• Dataopplastinger og synkronisering av enheten med kontoen
din
Feste adapteren for piggfinnemontering
1 Fjern den korte skruen À fra karabinkrokstroppen Á.
2 Før den andre enden av festesnoren gjennom løkken, og
stram godt til.
3 Fest om nødvendig festesnoren til et klesplagg eller
ryggsekken, slik at den er trygt festet under aktivitet.
Låse og låse opp tastene
Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.
1 Velg > Lås skjermen.
2 Velg > Lås opp for å låse opp tastene.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters
dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten
tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for
bassengvann med klor eller saltvann.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Fest adapteren for piggfinnemontering À over baksiden av
enheten med den lange skruen Á som fulgte med enheten.
TIPS: Adapteren for piggfinnemontering passer over
karabinkrokstroppen. Du kan feste adapteren over stroppen
eller fjerne stroppen.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Maksimere batterilevetiden
• Slå på innstillingen Utvidet sporing (Sporingsinnstillinger,
side 4).
• Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
(Skjerminnstillinger, side 4).
Informasjon om enheten
5
• Reduser verdiene for Loggintervall og Sendingsintervall
for sporing (Sporingsinnstillinger, side 4).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi (BluetoothInnstillinger for,
side 4).
• Slå av trådløs ANT+ teknologi (ANT+Sensorinnstillinger for,
side 4).
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens/protokoll
1,6 GHz ved 31,7 dBm nominell
2,4 GHz ved 5 dBm nominell
Nullstille enheten
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
og nede til enheten slår seg av.
1 Hold
2 Hold nede for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Fra hovedmenyen velger du Oppsett > Alt. for gj.oppr. >
Fabrikkinnst..
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise IMEI-nummeret, fastvareversjonen, informasjon om
forskrifter, lisensavtalen og annen enhetsinformasjon.
1 Fra hovedmenyen velger du Oppsett.
2 Velg Om denne enheten.
Batteriinformasjon
Den faktiske batteritiden avhenger av enhetsinnstilinger, for
eksempel intervallene for sporing og søk etter meldinger.
Batteritid
Modus
Opptil 30 timer 10-minutters intervall for sending av sporingspunkter
og 1-sekunds intervall for loggføring av sporingspunkter
Opptil 50 timer Standardmodus med 10-minutters sporingsintervall og
5-minutters loggintervall
Opptil 20 dager Utvidet sporingsmodus med 30-minutters sporingsintervall
Opptil 1 år.
Avslått
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Fra hovedmenyen velger du Oppsett.
2 Velg Om denne enheten.
3 Velg Forskrifter.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 6).
1 Ta av gummihetten À.
2 Koble den lille enden av strømkabelen til USB-porten Á på
enheten.
3 Koble den andre enden av strømkabelen til en egnet
strømkilde.
4 Lad enheten helt opp.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterikapasitet
1,250 mAh
6
Informasjon om enheten
Indeks
A
ANT+ 4
av/på-tast 1
B
bakgrunnslys 4
batteri 5
lade 6
levetid 6
maksimere 5
Bluetooth teknologi 1, 4
braketter 5
D
data 4
databruk 4
E
enhet, nullstille 6
F
feilsøking 6
fjernkontroll 4
første oppsett 1
G
GPS 1, 3
navigasjon 3
nøyaktighet 3
H
skjermbilde 4
skjerminnstillinger 4
smarttelefon
parkobling 1
programmer 1
SOS 2
avbryter 2
sende 2
spesifikasjoner 6
sporing 2–4
språk 5
T
taster 1
låse 5
teste enheten 1
tid, soner og formater 4
tidsinnstillinger 4
tilpasse enheten 4, 5
toner 4
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB, kontakt 1
V
veipunkter 3
lagre 3
navigere 3
redigere 3
slette 3
vær 3, 4
håndleddstropp 5
I
ikoner 1
innstillinger 4, 5
K
kart, oppdatere 5
kompass 3
kontakt 2
redigere 2
slette 2
L
lisens 6
logg 4
låse, taster 5
M
meldinger 1–4
slette 2
måleenheter 5
N
navigasjon, stoppe 3
nullstille enheten 6
O
oppdatere programvare 5
P
parkobling, smarttelefon 1
posisjoner
lagre 3
redigere 3
produktregistrering 5
programmer 1
programvare, oppdatere 5
R
registrere enheten 5
rengjøre enheten 5
ruter 3
navigere 3
slette 3
S
satellittsignaler 1
innhente 3
Indeks
7
support.garmin.com
September 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising