Garmin | inReach® Mini | User guide | Garmin inReach® Mini Användarhandbok

Garmin inReach® Mini Användarhandbok
INREACH MINI
®
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, Earthmate och inReach är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. MapShare™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Facebook™ och Facebook logotypen är varumärken som tillhör
Facebook och dess dotterbolag. Iridium är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. TWITTER™ och Twitter logotypen är varumärken som tillhör Twitter, Inc. eller dess
dotterbolag. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Knappar ...................................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Statusikoner ................................................................................ 1
Aktiverar enheten ........................................................................ 1
Iridium satellitnätverk .................................................................. 1
Bluetooth anslutna funktioner...................................... 1
Para ihop din mobila enhet ......................................................... 1
Testa enheten................................................................. 1
Meddelanden.................................................................. 1
Skicka ett förinställt meddelande ................................................ 2
Skicka ett sms ............................................................................. 2
Svara på ett meddelande ........................................................... 2
Publicera på sociala medier ........................................................ 2
Kontrollera meddelanden ........................................................... 2
Ta bort meddelanden .................................................................. 2
Lägga till ägarinformation ........................................................... 5
Enhetsinformation.......................................................... 5
Support och uppdateringar ......................................................... 5
Fästa adapter för fäste på baksida ............................................. 5
Sätta fast en rem ........................................................................ 5
Låsa och låsa upp knapparna .................................................... 5
Skötsel av enheten ..................................................................... 5
Rengöra enheten ................................................................... 5
Felsökning .................................................................................. 5
Maximera batteriets användningstid ...................................... 5
Återställa enheten .................................................................. 6
Återställa alla standardinställningar ....................................... 6
Visa enhetsinformation .......................................................... 6
Ladda enheten ............................................................................ 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Batteriinformation ................................................................... 6
Index................................................................................ 7
Kontakter......................................................................... 2
Visa en kontakt ........................................................................... 2
Ta bort en kontakt ....................................................................... 2
SOS.................................................................................. 2
Initiera en SOS-räddning ............................................................ 2
Stoppa en SOS-räddning ........................................................... 2
Spåra............................................................................... 3
Starta spårningen ....................................................................... 3
Stoppa spårningen ..................................................................... 3
Navigering....................................................................... 3
Söka efter GPS-satellitsignaler ................................................... 3
Rutter .......................................................................................... 3
Navigera i en sparad rutt ........................................................ 3
Vända en rutt ......................................................................... 3
Ta bort en rutt ........................................................................ 3
Waypoints ................................................................................... 3
Skapa en waypoint ................................................................. 3
Navigera till en waypoint ........................................................ 3
Redigera en waypoint ............................................................ 3
Ta bort en waypoint ............................................................... 3
Avbryta navigering ...................................................................... 3
Kompass ..................................................................................... 3
Position ....................................................................................... 3
Visa och dela din aktuella plats ............................................. 3
Väder............................................................................... 3
Lägga till en väderplats ............................................................... 3
Ange väderplats .......................................................................... 4
Begära en väderprognos ............................................................ 4
Ta bort en väderplats .................................................................. 4
Fjärrkontroll.................................................................... 4
Dataanvändning och historik........................................ 4
Visa dataanvändning .................................................................. 4
Nollställa räknaren för dataanvändning ................................. 4
Anpassa enheten............................................................ 4
Skärminställningar ...................................................................... 4
Spårningsinställningar ................................................................ 4
Bluetooth inställningar ................................................................ 4
ANT+ sensorinställningar ........................................................... 4
Meddelandeinställningar ............................................................. 4
Ljudinställningar .......................................................................... 4
Tidsinställningar .......................................................................... 4
Enhetsinställningar ..................................................................... 5
Ändra enhetens språk ................................................................. 5
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Obs! Det kan ta upp till 20 minuter att aktivera enheten.
Enheten måste skicka och ta emot flera meddelanden, vilket
tar längre tid än att skicka ett enskilt meddelande vid normal
användning.
Iridium satellitnätverk
Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända
meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan
fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills
den tar emot satellitsignaler.
TIPS: För bästa kontakt med satelliter bör du fästa enheten på
en ryggsäck eller på överkroppen.
Översikt över enheten
Bluetooth anslutna funktioner
Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller mobila enhet via Earthmate
appen. Med Earthmate appen kan du använda inReach
funktioner som kartor, spårning, meddelanden och SOS på din
mobila enhet.
Hämtningsbara funktioner: Visa hämtade kartor, flygbilder,
USGS-kartor med kvadratiska områden och NOAA-sjökort på
din mobila enhet. Du bör hämta kartor och sjökort innan du
ger dig iväg på resan.
Synkronisera: Earthmate synkroniserar enheten med ditt
explore.garmin.com konto, uppdaterar förinställningar,
waypoints och rutter.
Meddelanden: Här kan du läsa och skriva meddelanden samt
öppna kontaktlistan på din mobila enhet. Meddelandena
visas på båda enheterna.
Obs! Du kan endast ha en mobil enhet hopparad med din
inReach enhet åt gången.
®
Intern Iridium antenn
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Knappar
Micro-USB-port (under väderskyddet)
SOS-knapp (under skyddslock)
Strömknapp
Monteringsskruv
Knappar
Tryck här för att bläddra mellan menyer, sidor och inställningar.
Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående sida.
OK Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande.
Från hemsidan öppnar du huvudmenyn.
Slå på enheten
Håll ned
.
Statusikoner
Skickar och tar emot data
Det gick inte att skicka och ta emot data
Spårning aktiverad
Du måste para ihop din inReach enhet med din mobila enhet för
att kunna använda Bluetooth funktioner.
1 Installera och öppna Earthmate appen från appbutiken på din
mobila enhet.
Placera
inReach enheten och din mobila enhet inom 3 m
2
(10 fot) från varandra.
3 På huvudmenyn väljer du Inställning > Bluetooth > Para
ihop enhet.
4 Slutför hopparningen och konfigurationen genom att följa
instruktionerna i Earthmate appen.
När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är
påslagna och inom räckhåll.
Testa enheten
Status förBluetooth anslutning
®
Laddar batteriet
Laddningen klar
Aktiverar enheten
Innan du kan använda din inReach Mini enhet måste du
aktivera den.
1 Skapa ett konto och välj ett satellitabonnemang på
explore.garmin.com.
2 Starta enheten.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Gå ut till en plats som har fri sikt mot himlen när du
uppmanas till detta.
5 Vänta medan enheten kommunicerar med Iridium
satellitnätverket.
®
Komma igång
Para ihop din mobila enhet
Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en
resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.
På huvudmenyn väljer du Hjälpprogram > Servicetest >
OK.
Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får
ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.
Meddelanden
Din inReach Mini enhet skickar och tar emot sms via Iridium
satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett smstelefonnummer, en e-postadress eller en annan inReach enhet.
Varje meddelande som du skickar innehåller din
platsinformation.
1
Kontakter
Skicka ett förinställt meddelande
Förinställda meddelanden är meddelanden som du har skapat
på explore.garmin.com. Förinställda meddelanden har
fördefinierad text och mottagare.
1 Från huvudmenyn väljer du Skicka förinställt.
2 Välj ett förinställt meddelande och välj Sänd.
Skicka ett sms
1
2
3
4
Från sidan Meddelanden väljer du OK.
Välj Nytt meddelande > Välj kontakter.
Välj mottagare från kontaktlistan och välj Klar.
Välj ett alternativ:
• För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du Välj
snabbtext.
• Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du Skriv
meddelande.
5 När du är klar väljer du > Sänd.
Svara på ett meddelande
1 Från sidan Meddelanden väljer du OK.
2 Välj en konversation och välj Svara.
3 Välj ett alternativ:
• För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du Välj
snabbtext.
• Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du Skriv
meddelande.
4 När du är klar väljer du > Sänd.
Du kan lägga till kontakter på Garmin Explore™ webbplatsen och
synkronisera dem med din enhet. Gå till explore.garmin.com.
Visa en kontakt
1 På huvudmenyn väljer du Hjälpprogram > Kontakter.
2 Välj en kontakt och välj Visa information.
Ta bort en kontakt
1 På huvudmenyn väljer du Hjälpprogram > Kontakter.
2 Välj en kontakt och välj Ta bort.
SOS
I en nödsituation kan du kontakta GEOS International
Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) för att be om
hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande
till räddningscentralen och de meddelar lämplig
räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med
räddningscentralen under en pågående nödsituation medan du
väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOSfunktionen i en verklig nödsituation.
Initiera en SOS-räddning
Obs! Enheten kan inte stängas av i SOS-läge.
1 Lyft upp skyddslocket À från SOS-knappen Á.
Publicera på sociala medier
1 Från sidan Meddelanden väljer du OK.
2 Välj Nytt meddelande > Välj kontakter.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill publicera på ditt Facebook™ konto väljer du .
• Om du vill publicera på ditt Twitter™ konto väljer du .
• Om du vill publicera på din MapShare™ webbplats väljer
du .
4 Välj Klar.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Skriv meddelande för att skapa ett nytt meddelande.
• Välj Välj snabbtext för att välja ett snabbtextmeddelande.
6 Välj Sänd.
Kontrollera meddelanden
Enheten lyssnar efter nya meddelanden med regelbundna
lyssningsintervaller. Satelliter aviserar om nyligen skickade
meddelanden, och enheten tar emot meddelandet vid nästa
lyssningsintervall.
Obs! Enheten måste vara inom synhåll för en satellit vid
tidpunkten för lyssningen för att kunna ta emot meddelanden.
Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att
kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller
skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till
satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas
till enheten.
Från sidan Postkontroll väljer du OK.
Ta bort meddelanden
2 Håll ned SOS-knappen.
3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enheten skickar ett standardmeddelande till
nödhjälpstjänsten med information om din plats.
4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha
kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en
platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara
på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en
platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e
minut vid stillastående.
Stoppa en SOS-räddning
Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOSräddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.
1 Lyft upp skyddslocket och håll SOS-knappen intryckt.
2 Välj Ja.
Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en
bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal
funktion.
1 Från sidan Meddelanden väljer du OK.
2 Välj ett meddelande.
3 Välj Ta bort tråd.
2
Kontakter
Spåra
Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen,
loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret vid det
angivna loggintervallet. Enheten registrerar spårpunkter och
överför dem via satellitnätverk vid det angivna
sändningsintervallet. Du kan visa det totala antalet spårpunkter
som skickats.
TIPS: Du kan justera spårloggsintervall och
spårsändningsintervall för att maximera batterilivslängden
(Spårningsinställningar, sidan 4).
Obs! När spårloggens lagringsutrymme är fullt skriver enheten
över äldre spårpunkter, men behåller ett aktivt spår som
innehåller mindre information.
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. När du skapar eller ändrar en waypoint
uppdateras din MapShare webbsida.
Skapa en waypoint
Starta spårningen
Du kan spara din aktuella plats som en waypoint eller skapa en
anpassad waypoint.
1 Välj ett alternativ:
• Om du vill markera din aktuella plats som en waypoint
väljer du Markera waypoint på huvudmenyn.
• Om du vill skapa en anpassad waypoint väljer du
Navigera > Waypoints > Ny waypoint på huvudmenyn.
Om
det behövs redigerar du waypointinformationen.
2
Från sidan Spårning väljer du OK.
Ditt aktiva spår och dina spårpunkter visas på din MapShare
webbsida så att vänner och familj kan följa din resa.
Navigera till en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Waypoints.
2 Välj en waypoint och välj Navigera.
Stoppa spårningen
Redigera en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Waypoints.
2 Välj en waypoint och välj ett alternativ:
1 Från sidan Spårning väljer du OK.
2 Välj Avbryt spårning.
Navigering
Söka efter GPS-satellitsignaler
Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du
få satellitmottagning.
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge det är sedan du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta upp till 60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
Rutter
En rutt är en sekvens med platser som leder dig till slutmålet. Du
kan skapa och spara rutter på explore.garmin.com.
Navigera i en sparad rutt
När du påbörjar navigeringen uppdateras din MapShare
webbsida och din familj och dina vänner kan visa aktuell rutt.
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Rutter.
2 Välj en rutt och välj Navigera.
Vända en rutt
Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter
rutten i omvänd ordning.
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Rutter.
2 Välj en rutt och välj Vänd på rutt.
Ta bort en rutt
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Rutter.
2 Välj en rutt och välj Ta bort.
Spåra
• Om du vill ändra waypointens namn väljer du Ändra
namn.
• Om du vill ändra symbolen som representerar waypointen
väljer du Byt symbol.
• Om du vill ändra GPS-koordinaterna för waypointen väljer
du Ändra koordinater.
3 Ange den nya informationen och välj vid behov.
Ta bort en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du Navigera > Waypoints.
2 Välj en waypoint och välj Ta bort.
Avbryta navigering
1 På navigeringssidan, väljer du OK.
2 Välj Avbryt navigering.
Kompass
Kompassidan visar riktning och hastighet när du rör dig.
Position
Du kan visa din aktuella GPS-position och höjd från sidan Plats.
Varje meddelande som du skickar innehåller en länk till din
aktuella plats. Du kan även skicka din platsinformation som text i
ett meddelande.
Visa och dela din aktuella plats
1 På sidan Plats väljer du OK.
2 Välj Dela plats om du vill skicka platsinformation som text i
ett meddelande.
Väder
Din inReach enhet kan skicka ett meddelande för att begära
standard-, premium- eller marina väderprognoser. Du kan få
väderprognoser för din aktuella plats, en waypoint eller GPSkoordinater. Väderprognoser medför dataavgifter. För mer
information, gå till explore.garmin.com.
Lägga till en väderplats
Du kan lägga till waypoints som väderplatser.
1 Från sidan Väder väljer du OK.
2 Välj Ändra plats > Ny plats.
3
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en befintlig waypoint som väderplats
väljer du en waypoint.
• Om du vill skapa en ny waypoint och lägga till den som
väderplats väljer du Ny waypoint.
Ange väderplats
1 Från sidan Väder väljer du OK.
2 Välj Ändra plats.
3 Välj en plats.
Begära en väderprognos
1 Från sidan Väder väljer du OK.
2 Välj Uppdaterar.
3 Välj vid behov en prognostyp.
Obs! För bästa resultat bör du begära en marin
väderprognos när det gäller en plats långt från stranden och
över stora vattenmassor.
Ta bort en väderplats
Du måste ställa in väderplats innan du kan ta bort den (Ange
väderplats, sidan 4).
1 Från sidan Väder väljer du OK.
2 Välj Ta bort.
Fjärrkontroll
Du kan nå vissa inReach Mini funktioner genom att använda en
annan kompatibel enhet med trådlös ANT+ teknik, exempelvis
fēnix klockan. Du kan använda fjärrkontrollen för att se
inkommande meddelanden, skicka förinställda meddelanden,
starta och stoppa spårning samt initiera eller avbryta SOS.
Obs! Du måste aktivera ANT+ innan du parar ihop enheten
(ANT+ sensorinställningar, sidan 4).
®
®
Dataanvändning och historik
Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en
spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du
förflyttar dig.
Logginterval: Ställer in hur ofta enheten loggar din plats och
uppdaterar det aktiva spåret i minnet.
Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar
enheten.
Utökad spårning: Anger att enheten ska gå in i viloläge mellan
spårpunkter för att maximera batteriets livslängd. Viloläge
avaktiverar trådlös Bluetooth teknik, detaljerade aktiva spår
och meddelandekontroll.
Stillast.interv.: Ställer in hur ofta enheten registrerar en
spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du står
still. Den här inställningen är endast tillgänglig för
Professional-kunder.
Skurspårning: Ställer under spårning in att enheten ska skapa
och skicka ett detaljerat aktivt spår för att ge den bästa
uppskattningen av var du befinner dig. Du kan välja mängden
data som ska användas, och enheten kommer att skapa så
många spårpunkter som möjligt. Den här inställningen är
endast tillgänglig för Professional-kunder.
Bluetooth inställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning > Bluetooth.
Aktiverad: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop enhet: Ansluter enheten till en kompatibel Bluetooth
aktiverad mobil enhet. Med den här inställningen kan du
använda Bluetooth anslutna funktioner med Earthmate
appen.
Glöm enhet: Tar bort den anslutna enheten från listan över
mobila enheter att ansluta till. Alternativet finns endast när
enheten är ihopparad.
Para ihop igen: Startar om ihopparningsprocessen. Alternativet
finns endast när enheten är ihopparad.
ANT+ sensorinställningar
Från huvudmenyn väljer du Inställning > ANT+.
Aktiverad: Aktiverar eller avaktiverar ANT+.
Visa dataanvändning
Meddelandeinställningar
Du kan visa antalet meddelanden, förinställda meddelanden och
spårpunkter som skickats under den innevarande
faktureringsperioden. Du kan även visa information om din
nuvarande dataplan och söka efter uppdateringar för
dataplanen. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt
vid början av varje faktureringsperiod.
På huvudmenyn väljer du Hjälpprogram > Dataanv..
På huvudmenyn väljer du Inställning > Meddelanden.
Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett
nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du
befinner dig i en bullrig miljö.
Adaptiv postkontr.: När den här inställningen är aktiverad
kommer enheten att lyssna oftare efter ett svar på ett skickat
meddelande under tio minuter. Om mottagaren svarar snabbt
kan du får svaret före nästa planerade lyssningsintervall. Den
här inställningen är endast tillgänglig för Professional-kunder.
Nollställa räknaren för dataanvändning
Om du är Professional-kund kan du nollställa räknaren för
dataanvändning så att den övervakar din användning.
Från huvudmenyn väljer du Hjälpprogram > Dataanv. >
Nollställ räknare.
Anpassa enheten
Skärminställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Tidsgräns: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.
Spårningsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning > Spårning.
Ljudinställningar
Från huvudmenyn väljer du Inställning > Avisering.
Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.
Volym: Ställer in enhetens volymnivå.
Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot
ett meddelande.
Medd. skickat: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett
meddelande.
Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten
avger ett kritiskt meddelande.
Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.
Tidsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning > Tid.
4
Fjärrkontroll
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.
Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid. Det här
alternativet är inte tillgängligt när Tidszon är inställt på
Automatiskt.
Enhetsinställningar
Obs! Ändra bara formatet för positionskoordinater eller
koordinatsystemet för kartdata om du använder en karta eller ett
sjökort med ett annat positionsformat.
På huvudmenyn väljer du Inställning > Enheter.
Koordinater: Ställer in det format som ska användas för
geografiska positionskoordinater.
Referenspunkt: Ställer in det koordinatsystem som ska
användas för kartan.
Fart/distans: Anger måttenheten för avstånd.
Temperatur: Ställer in temperaturenheterna på Fahrenheit (°F)
eller Celsius (°C).
Tryck: Ställer in lufttrycksenheterna.
Kurs: Ställer in den nordliga referens som används på
kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.
Sätta fast en rem
1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.
Ändra enhetens språk
1 Från huvudmenyn väljer du Inställning > Språk.
2 Välj ett språk.
Lägga till ägarinformation
2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.
3 Om det behövs fäster du remmen på dina kläder eller din
1 På huvudmenyn väljer du Inställning > Ägarinfo.
2 Välj OK, ange dina uppgifter och välj .
Låsa och låsa upp knapparna
Enhetsinformation
Support och uppdateringar
Gå till explore.garmin.com så får du enkel åtkomst till de här
tjänsterna för inReach enheter.
• Produktregistrering
• Firmwareuppdateringar
• Dataöverföringar och synkronisera enheten med ditt konto
Fästa adapter för fäste på baksida
1 Ta bort den korta skruven À från karbinremmen Á.
ryggsäck för att binda fast den under en aktivitet.
Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga
knapptryckningar.
1 Välj > Skärm lås.
2 Lås upp knapparna genom att välja > Lås upp.
Skötsel av enheten
OBS!
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål
att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.
Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit
under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
Torka
enheten torr.
2
Låt enheten torka helt efter rengöring.
2 Fäst adaptern för fäste på baksida À över enhetens baksida
med den långa skruven Á som följer med enheten.
TIPS: Adaptern för fäste på baksidan fästs över
karbinremmen. Du kan fästa adaptern över remmen, eller ta
bort den.
Enhetsinformation
Felsökning
Maximera batteriets användningstid
• Slå på inställningen Utökad spårning
(Spårningsinställningar, sidan 4).
• Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (Skärminställningar,
sidan 4).
5
• Minska inställningsvärdet för spårningens Logginterval och
Sändningsintervall (Spårningsinställningar, sidan 4).
• Stäng av trådlös Bluetooth teknik (Bluetooth inställningar,
sidan 4).
• Stäng av trådlös ANT+ teknik (ANT+ sensorinställningar,
sidan 4).
Återställa enheten
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/
protokoll
1,6 GHz vid 31,7 dBm nominell
2,4 GHz vid 5 dBm nominell
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
och tills enheten stängs av.
1 Håll ned
2 Slå på enheten genom att trycka ned .
Den faktiska batterilivslängden beror på enhetens inställningar,
t.ex. intervallerna för spårning och meddelandekontroll.
Återställa alla standardinställningar
Batterilivslängd Läge
Du kan återställa alla enhetsinställningar till
fabriksinställningarna.
På huvudmenyn väljer du Inställning > Återställning, alt. >
Återställ.
Visa enhetsinformation
Du kan visa IMEI-nummer, firmewareversion, information om
regler, licensavtal och annan enhetsinformation.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning.
2 Välj Om den här enheten.
Batteriinformation
Upp till 30 timmar 10-minuterssändningsintervall för spårning och 1sekundsloggintervall
Upp till 50 timmar Standardläge med 10 minuters spårsändningsintervall och 5 minuters loggintervall
Upp till 20 dagar
Utökat spårningsläge med 30-minuters spårningsintervall
Upp till 1 år
Avstängd
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning.
2 Välj Om den här enheten.
3 Välj Regler.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt
temperaturintervall (Specifikationer, sidan 6).
1 Lyft på väderkåpan À.
2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till USB-porten Á
på enheten.
3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en lämplig
strömkälla.
4 Ladda enheten helt.
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batterikapacitet
1,250 mAh
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
6
Enhetsinformation
Index
A
anpassa enheten 4, 5
ANT+ 4
appar 1
B
bakgrundsbelysning 4
batteri 5
ladda 6
livslängd 6
maximera 5
Bluetooth teknik 1, 4
D
data 4
dataanvändning 4
E
enhet, återställa 6
F
felsökning 6
fjärrkontroll 4
fästen 5
första konfiguration 1
G
GPS 1, 3
navigation 3
noggrannhet 3
H
sida 4
skärminställningar 4
smartphone
appar 1
para ihop 1
SOS 2
skicka 2
stoppa 2
specifikationer 6
språk 5
spåra 3, 4
strömknapp 1
T
testa enheten 1
tid, zoner och format 4
tidsinställningar 4
U
uppdatera programvaran 5
USB, kontakt 1
V
väder 3, 4
W
waypoints 3
navigera 3
redigera 3
spara 3
ta bort 3
Å
återställa enheten 6
handrem 5
historik 4
I
ikoner 1
inställningar 4, 5
K
kartor, uppdatera 5
knappar 1
låsa 5
kompass 3
kontakt 2
redigera 2
ta bort 2
L
licens 6
ljud 4
låsa, knappar 5
M
meddelanden 1–4
ta bort 2
måttenheter 5
N
navigering, avbryta 3
P
para ihop, smartphone 1
platser
redigera 3
spara 3
produktregistrering 5
programvara, uppdatera 5
R
registrera enheten 5
rengöra enheten 5
reseplanerare. Se rutter
rutter 3
navigera 3
ta bort 3
S
satellitsignaler 1
söka 3
Index
7
support.garmin.com
September 2018
190-02357-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising