Garmin | Camper 770 LMT-D | Operating instructions | Garmin Camper 770 LMT-D Návod k obsluze

Garmin Camper 770 LMT-D Návod k obsluze
CAMPER 770
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA
a dalších zemích. HD Radio™ a logo HD jsou ochranné známky společnosti iBiquity Digital Corporation. Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital
Corporation. Americké a zahraniční patenty. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor
LLC. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Camper 770 – přehled zařízení .................................................. 1
Upevnění a napájení zařízení Camper 770 ve vozidle ............... 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Ikony stavové lišty ....................................................................... 1
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Aktivace automatické hlasitosti .............................................. 2
Používání mixéru zvuku ......................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Přidání profilu vozidla ................................................................. 2
Aktivace profilu vozidla ............................................................... 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 2
Přidávání propanových nádrží ............................................... 2
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 2
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 3
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 3
Navigace k cíli................................................................. 3
Trasy ........................................................................................... 3
Zahájení trasy ............................................................................. 3
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 3
Cesta domů ............................................................................ 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 4
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 4
Příjezd do cíle ............................................................................. 4
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 4
Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin .................... 4
Nalezení posledního parkovacího místa ................................ 5
Změna aktivní trasy .................................................................... 5
Přidání pozice k trase ............................................................ 5
Tvarování trasy ...................................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zastavení trasy ........................................................................... 5
Používání navržených tras ......................................................... 6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 6
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 6
Vlastní objížďky ......................................................................6
Navigace mimo silnice ................................................................ 7
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 7
Body zájmu ................................................................................. 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Hledání pozice podle kategorie .................................................. 7
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 7
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 7
Hledání autokempů .....................................................................7
Hledání služeb pro karavany ...................................................... 7
Výsledky hledání polohy ............................................................. 8
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 8
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Parkoviště ................................................................................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................... 8
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy ...................... 8
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................... 8
Nástroje pro hledání ................................................................... 8
Obsah
Hledání adresy ....................................................................... 8
Hledání křižovatky .................................................................. 8
Hledání města ........................................................................ 9
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Připojení k účtu Foursquare ................................................... 9
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare ................ 9
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare ......................... 9
Registrace polohy v aplikaci Foursquare ............................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor ............................. 9
Zobrazení naposledy nalezených pozic ..................................... 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ................. 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh .......................................................................... 10
Uložení polohy ..................................................................... 10
Uložení aktuální polohy ........................................................ 10
Úprava oblíbené polohy ....................................................... 10
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................. 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy............................................................ 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 11
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 11
Symboly varování a upozornění ............................................... 11
Varování týkající se stavu silnice ......................................... 11
Informace o cestě ..................................................................... 11
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 11
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 11
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 11
Vynulování informací o cestě ............................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Přizpůsobení mapy ................................................................... 11
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 11
Změna datového pole mapy ................................................ 12
Změna perspektivy mapy ..................................................... 12
Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone .................................................................. 12
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link .. 12
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 12
Služby Garmin Live ................................................................... 12
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 13
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení ............................ 13
Smart oznámení ....................................................................... 13
Přijímání oznámení .............................................................. 13
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 13
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 13
Uskutečnění hovoru ............................................................. 14
Příjem hovoru ....................................................................... 14
Použití historie volání ........................................................... 14
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 14
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 14
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 14
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 14
i
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 15
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 15
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 15
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 15
Doprava ......................................................................... 15
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link .......... 15
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 15
Předplatné přijímače dopravních informací ......................... 15
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 16
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 16
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 16
Hlasový příkaz .............................................................. 16
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 16
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu ........................................... 16
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 16
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 16
Ztlumení pokynů ....................................................................... 16
Hlasové ovládání ...................................................................... 16
Konfigurace hlasového ovládání .......................................... 16
Používání hlasového ovládání ............................................. 16
Tipy pro hlasové ovládání .................................................... 16
Používání aplikací........................................................ 17
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 17
Watch Link ................................................................................ 17
Nastavení Watch Link .......................................................... 17
Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách ..................... 17
LiveTrack .................................................................................. 17
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob ..... 17
Spuštění sdílení LiveTrack ................................................... 17
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 18
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 18
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 18
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 18
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 18
Plánovač trasy .......................................................................... 18
Plánování cesty .................................................................... 18
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 18
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 18
Změna možností trasování pro cestu ................................... 18
Navigace k uložené cestě .................................................... 19
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 19
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 19
Přidání kategorií servisu ...................................................... 19
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 19
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 19
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive ............... 19
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě ............... 19
Uložení dopravní kamery ..................................................... 19
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 19
Nastavení dopravy .................................................................... 21
Nastavení jednotek a času ....................................................... 21
Nastavení času .................................................................... 21
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 21
Nastavení varovných bodů ....................................................... 21
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 21
Obnovení nastavení ................................................................. 21
Informace o zařízení..................................................... 21
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě ....... 21
Technické údaje ........................................................................ 21
Nabíjení zařízení ....................................................................... 21
Údržba zařízení............................................................. 22
Aktualizace map a softwaru ...................................................... 22
Připojení k síti Wi‑Fi ............................................................. 22
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ....... 22
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express ................................................................................ 22
Péče o zařízení ......................................................................... 23
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 23
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 23
Zabránění krádeži ................................................................ 23
Vynulování zařízení .................................................................. 23
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 23
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 23
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 23
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 23
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 23
Odstranění problémů................................................... 23
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 23
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 23
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 23
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 24
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone
Link ........................................................................................... 24
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého
smartphonu ............................................................................... 24
Dodatek ......................................................................... 24
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 24
Správa dat ................................................................................ 24
Informace o paměťových kartách ........................................ 24
Připojení zařízení k počítači ................................................. 24
Přenos dat z počítače .......................................................... 24
Odpojení kabelu USB .......................................................... 24
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 25
Nákup doplňkových map .......................................................... 25
Zakoupení příslušenství ............................................................ 25
Rejstřík .......................................................................... 26
Nastavení Camper 770 ................................................. 19
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 19
Aktivace map ....................................................................... 19
Nastavení navigace .................................................................. 20
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 20
Nastavení simulované polohy .............................................. 20
Nastavení bezdrátové sítě ........................................................ 20
Nastavení podpory řízení .......................................................... 20
Nastavení couvací kamery ....................................................... 20
Nastavení babyCam ................................................................. 20
Nastavení displeje .................................................................... 20
ii
Obsah
Začínáme
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru, strana 22).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení Camper 770 ve
vozidle, strana 1).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 1).
• Upravte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2) a jas displeje
(Nastavení jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pro daný karavan.
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 3).
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnuto.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Camper 770 – přehled zařízení
Příjem signálů GPS
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
Upevnění a napájení zařízení Camper 770 ve
vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
zařízení.
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Ikona
na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla
signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavový řádek se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS. Podržením zobrazíte přesnost GPS
a vyhledané informace o satelitu (Zobrazení stavu signálu
GPS, strana 25).
Stav technologie Bluetooth . Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (Nastavení bezdrátové sítě,
strana 20).
®
Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení
Wi-Fi (Nastavení bezdrátové sítě, strana 20).
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 13).
Aktivní profil vozidla Výběrem zobrazíte nastavení profilu
vozidla.
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení
času, strana 21).
Úroveň nabití baterie.
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
3
4
5
6
nezaklapne na místo.
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.
Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Začínáme
Sdílení dat LiveTrack. Na ikoně se zobrazuje počet lidí
pozvaných ke sledování. Stisknutím otevřete aplikaci
LiveTrack (LiveTrack, strana 17).
Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci
Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální
dopravní informace a další služby Live (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12). Když je ikona modrá, je zařízení připojeno
k aplikaci Smartphone Link.
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 18).
1
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
• Chcete-li přidat vůz s vestavěnou obytnou částí, vyberte
možnost Obytný vůz.
• Chcete-li přidat obytný přívěs pro klasické tažné zařízení,
vyberte možnost Obytný přívěs.
• Chcete-li přidat obytný návěs připojovaný pomocí čepu a
točny, vyberte možnost Obytný návěs.
3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.
Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné
doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla
nebo číslo přívěsu.
Aktivace profilu vozidla
Než budete moci profil vozidla aktivovat, musíte přidat profil .
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
3 Vyberte možnost Vybrat.
Aktivace automatické hlasitosti
Úprava profilu vozidla
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasitost > .
2 Vyberte možnost Automatická hlasitost.
Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj
přidat podrobné informace, například maximální rychlost.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte
ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
• Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost
>
> Přejmenovat profil.
• Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost >
> Odstranit.
Používání mixéru zvuku
Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovní hlasitosti pro
různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo
telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je
procentem hlavní hlasitosti.
1 Zvolte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost > Mixér zvuku.
3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ
zvukového formátu.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Profily vozidla
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají
různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou
na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení
lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.
Když pro vozidlo aktivujete profil karavanu, bude zařízení z tras
vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě
rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané
vozidlo.
Přidání profilu vozidla
U každého karavanu, se kterým chcete používat zařízení
Camper 770, je nutné nastavit samostatný profil vozidla.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil vozidla > .
2 Vyberte možnost:
2
Přidávání propanových nádrží
Jakmile do svého profilu přidáte propanové nádrže, zařízení se
bude při výpočtu trasy vyhýbat oblastem, kde existuje omezení
pro propanové nádrže ovlivňující vaši trasu. Zařízení vás také
upozorní v okamžiku, kdy se dostanete do oblasti, kde je nutné
propanové nádrže vypnout.
.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost > Propanové nádrže > Přidat nádrž.
4 Zadejte hmotnost propanové nádrže a vyberte možnost
Uložit.
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
®
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Profily vozidla
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí
přijímat dopravní informace (Doprava, strana 15).
Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních
vozidel.
Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit
podvozkem o silnici.
Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.
Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.
Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte prudkému kopci.
Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu,
když se přiblížíte hranicím státu nebo země.
Vypnout propan: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když
se přiblížíte oblasti, ve které je nutné vypnout propan.
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo
deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje,
i když je zvukový tón deaktivován.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Zvuková
upozornění pro řidiče.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních
kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného
služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (Služby
Garmin Live, strana 12).
• Stahování a ukládání údajů o bezpečnostních kamerách na
vašem zařízení vyžaduje zakoupení předplatného. Přejděte
na webovou stránku garmin.com/speedcameras
a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte
Navigace k cíli
předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete
zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
• V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky
předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a
rychlostních radarech s doživotní aktualizací.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 6).
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 3).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 5).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 5).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 5).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 4). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 5).
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
3
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 12).
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
4
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 4).
• Pokud potřebujete zaparkovat nebo zastavit ve větší
vzdálenosti od vašeho cíle, můžete pokračovat do cíle pěšky
s použitím zařízení Camper 770 nebo kompatibilních hodinek
Garmin s aplikací Connect IQ™ (Vyhledání vaší polohy
pomocí hodinek Garmin, strana 4).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Po zaparkování vozidla můžete pokračovat do cíle pěšky
s použitím vašeho zařízení Camper 770 nebo kompatibilních
hodinek Garmin s aplikací Connect IQ (Vyhledání vaší polohy
pomocí hodinek Garmin, strana 4). Vaše zařízení nebo
hodinky Garmin vás mohou rovněž navést zpět k parkovacímu
místu, když se vracíte k vozidlu (Nalezení posledního
parkovacího místa, strana 5).
Vyhledání vaší polohy pomocí hodinek Garmin
Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch
Link (Nastavení Watch Link, strana 17).
Kompatibilní hodinky Garmin vám umožní použití navigaci od
vašeho vozidla k cíli, nebo od cíle zpátky k vašemu vozidlu. Tato
funkce je zvlášť užitečná, pokud potřebujete vyhledat polohu na
rozlehlé lokaci nebo pokud potřebujete parkovat dál od vašeho
cíle a dojít na místo pěšky.
POZNÁMKA: Technologie GPS vyžaduje nezastíněný výhled
na oblohu. Aplikace Watch Link nemusí být schopná zajistit
navigaci pro interiérové lokace, jako jsou nákupní centra nebo
letiště.
Navigace k cíli
1 Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link a vyberte možnost
Najít můj cíl.
Hodinky zachytí signál GPS a začnou vás navigovat
k vašemu cíli.
Jděte
směrem k cíli.
2
2
3
4
5
Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
Vyberte polohu.
Vyberte možnost Jet!.
Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Indikátor cíle À zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke
směru, jakým se pohybujete Á. Když se indikátor cíle
zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli.
Pod kruhem se zobrazuje zbývající vzdálenost k vašemu cíli
Â. Ukazatel průběhu à indikuje průběh cesty k vašemu cíli.
Nalezení posledního parkovacího místa
Když odpojíte zařízení Camper 770 od napájení ve vozidle, uloží
si aktuální polohu jako parkovací místo. Pokud máte
nakonfigurovanou aplikaci Watch Link, zařízení odešle polohu
parkovacího místa do kompatibilních hodinek Garmin
(Nastavení Watch Link, strana 17). Zpátky na parkovací místo
můžete navigovat s použitím zařízení Camper 770 nebo
aplikace Watch Link v hodinkách.
TIP: Pokud máte zařízení Camper 770 připojené k elektrické
zásuvce s vypínačem, uloží zařízení vaši parkovací polohu při
každém vypnutí vozidla. Pokud je zařízení připojeno k elektrické
zásuvce bez vypínače, je pro uložení parkovacího místa potřeba
odpojit napájecí kabel do vozidla.
• Na zařízení Camper 770 vyberte možnost Aplikace >
Poslední místo > Jet!.
• Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link, vyberte možnost
Najít můj vůz a jděte směrem k parkovacímu místu.
Indikátor cíle À zobrazuje směr k vašemu cíli vzhledem ke
směru, jakým se pohybujete Á. Když se indikátor cíle
zobrazuje v horní části kruhu, jdete správným směrem k cíli.
Pod kruhem se zobrazuje zbývající vzdálenost k vašemu cíli
Â. Ukazatel průběhu à indikuje průběh cesty k vašemu cíli.
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 3).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 18).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
Navigace k cíli
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 3).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
5
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení a
soukromí, strana 21).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 15).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 21), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Zvolte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
6
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Nízkoemisní
zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Zvolte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace k cíli
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 7).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 9).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 8).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 8).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 10).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 9).
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání pozice podle kategorie
1
2
3
4
Zvolte možnost Kam vést?.
Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
V případě potřeby vyberte podkategorii.
Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
Vyberte
budovu.
3
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
Vyberte
kategorii.
4
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Hledání autokempů
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete vyhledat autokempy na základě dostupné komfortnosti
ubytování.
1 Vyberte možnost Kam vést? > RV Parks.
2 V případě potřeby vyberte možnost Filtrovat podle
komfortu, vyberte jedno nebo více komfortních ubytování a
zvolte možnost Uložit.
3 Vyberte polohu.
Hledání služeb pro karavany
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a
ostatní služby pro karavany.
Vyberte možnost Kam vést? > RV Services.
7
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o
parkování, pokud je zařízení Camper 770 připojeno k aplikaci
Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 12). Když zařízení přijímá aktuální
informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy
v reálném čase.
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné
ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.Společnost
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
přijímaných informací o parkování.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
À
Á
Â
Ã
Ä Jet!
Å
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
Vyberte
pozici parkoviště.
3
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
4 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
5 Vyberte pozici parkoviště.
6 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Nástroje pro hledání
À
Á
Â
à Jet!
Ä
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte ikonu Kam vést?.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte možnost.
Parkoviště
Zařízení Camper 770 obsahuje podrobné informace o
parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na
základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
8
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
Vyhledávání a ukládání poloh
3 Vyberte možnost
> Přihlášení.
TripAdvisor
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
>
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice nebo
Palivo.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
9
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 7).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odst. ulož. místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 4) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
10
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 3).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 10).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 14).
LiveTrack: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení relace služby
LiveTrack (LiveTrack, strana 17).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 11).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 19).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
Používání mapy
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Symboly varování a upozornění
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě
nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí,
dopravní situace a blížící se vážicí stanice.
Varování týkající se stavu silnice
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 10).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Používání mapy
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 10).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
11
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
Vyberte
možnost:
2
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone
Pokud chcete své zařízení Camper 770 využít na maximum,
spárujte ho se svým smartphonem a připojte k aplikaci
Smartphone Link. Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu
zařízení přijímat aktuální data v reálném čase, jako jsou
dopravní informace, parkovací trendy, informace o kamerách na
semaforech a radarech a další služby Live. Rovněž umožňuje
používat připojené funkce, jako je sdílení cest služby LiveTrack
a aplikace Watch Link.
Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a
zdržení, staveniště a uzavírky (Doprava, strana 15).
Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici (Parkoviště,
strana 8).
Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby
zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou
údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo
dopravních kamerách (Služby Garmin Live, strana 12).
Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí
v reálném čase do vašeho zařízení (Zobrazení předpovědi
počasí, strana 18).
LiveTrack: Umožňuje sdílet vaši cestu s vybranými kontakty
v reálném čase (LiveTrack, strana 17).
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje
funkci Hlasový příkaz, můžete uskutečňovat a přijímat hovory
pomocí hlasových příkazů.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení
(Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 9).
12
Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link
K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o
dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené
funkce, je potřeba spárovat zařízení Camper 770 s telefonem a
připojit ho k aplikaci Smartphone Link.
POZNÁMKA: Modely produktu končící na LMT-D nebo LMT-HD
dokáží přijímat dopravní informace prostřednictvím aplikace
Smartphone Link nebo vestavěného digitálního přijímače
pozemního signálu dopravních informací.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 Umístěte zařízení Camper 770 a telefon max. 3 m (10 stop)
od sebe.
V
3 zařízení Camper 770 vyberte možnost Nastavení >
Bezdrátové sítě a zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Vyberte možnost Hledání zařízení.
5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
6 Na zařízení Camper 770 vyberte možnost OK.
Zařízení Camper 770 začne hledat zařízení Bluetooth
nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení
Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na
seznamu.
Zvolte
telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
7
8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
Camper 770 se zobrazí bezpečnostní kód.
10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
®
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce
deaktivována nebo odpojena.
• Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Funkce a služby Smartphone Link
Služby Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány,
které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní
informace, informace o počasí a informace o kamerách na
semaforech a radarech.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou
například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační
funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám
Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link.
Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci
Smartphone Link.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Předplatné služeb Garmin Live
Některé služby Camper 770 Live vyžadují placené předplatné.
V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní
předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem
obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
Vyberte
službu.
3
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení
S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a
odeslat ji do zařízení Camper 770.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost:
• Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost
Najít místa v blízkosti a zadejte celou adresu nebo
název místa nebo jejich část.
• Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare
v blízkosti, vyberte možnost Foursquare a pak vyberte
bod zájmu ze seznamu.
• Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost
Vybrat polohu a stiskněte polohu na mapě.
• Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů,
vyberte možnost Kontakty a vyberte jméno kontaktu.
Vybraná poloha se zobrazí na mapě.
3 Vyberte možnost Odeslat.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení
Camper 770.
4 Na zařízení Camper 770 vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost Jet!.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu
do oblíbených, vyberte možnost .
• Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte
možnost OK.
Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách
v zařízení Camper 770.
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení Camper 770 sledovat oznámení z vašeho
smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory
a schůzky v kalendáři.
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 12).
Přijímání oznámení
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Camper 770 mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení Camper 770 mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
• Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte nebo
vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového
příkazu, řekněte Přehrát zprávu.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že
vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji
mapy se zobrazuje ikona .
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
13
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 10).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Camper 770 k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení
k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat
bezpečnostní kód Bluetooth Smart.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
V
2 telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení Camper 770 se zobrazí bezpečnostní
kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony a se
zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání data a oznámení.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Camper 770 k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení Camper 770.
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
V
4 části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
Camper 770.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
Doprava
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 21). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Příjem informací
o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 15).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 15). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
• Modely produktu končící na LMT-D nebo LMTHD mohou
přijímat dopravní informace prostřednictvím vestavěného
digitálního přijímače a přiloženého napájecího kabelu do
vozidla (Příjem dopravních informací pomocí přijímače
dopravních informací, strana 15).
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
Příjem informací o dopravě v zařízení
Smartphone Link
Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace
prostřednictvím aplikace Smartphone Link.
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Na zařízení Camper 770 vyberte možnost Nastavení >
Doprava a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Doprava.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel
přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako
příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku
produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a
zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako
příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu
přijímače dopravních informací (Upevnění a napájení
zařízení Camper 770 ve vozidle, strana 1).
POZNÁMKA: Pokud váš model produktu končí na LMT-D
nebo LMTHD, použijte napájecí kabel dodaný s vaším
zařízením. Napájecí kabel má integrovanou anténu pro
vestavěný digitální přijímač dopravních informací. Když je
dostupný příslušný signál, přijímá digitální přijímač
dopravních informací dopravní informace z rádiových stanic
FM prostřednictvím technologie HD Radio™.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Předplatné přijímače dopravních informací
Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné
regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači
dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti.
15
Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > > Fráze
pro aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
16
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 16).
Vyslovte
příkaz Najít místo.
2
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tipy pro hlasové ovládání
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
Hlasový příkaz
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost Aplikace > Návod k obsluze.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka a klávesnice,
strana 21).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Watch Link
Aplikace Watch Link rozšíří navigační funkce zařízení Camper
770 na kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Connect IQ.
POZNÁMKA: Tato funkce vyžaduje hodinky Garmin umožňující
spouštění aplikací Connect IQ a smartphone.
Najít můj cíl: Naviguje vás k cíli pomocí obrazovky hodinek.
Tato funkce je zvlášť užitečná, pokud potřebujete parkovat
dál od vašeho cíle a dojít k cíli pěšky (Vyhledání vaší polohy
pomocí hodinek Garmin, strana 4).
Najít můj vůz: Naviguje vás na poslední uložené parkovací
místo vašeho vozidla (Nalezení posledního parkovacího
místa, strana 5).
Varování řidiče: Vibruje hodinkami, když zařízení zobrazí
upozornění pro řidiče, a zobrazí ikonu upozornění na
obrazovce hodinek (Přijímání upozornění pro řidiče na
hodinkách, strana 17).
Nastavení Watch Link
Než budete moci nastavit aplikaci Watch Link, je potřeba
provést následující kroky:
• Spárujte zařízení Camper 770 s aplikací Smartphone Link ve
vašem smartphonu (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
• Spárujte kompatibilní hodinky Garmin s aplikací Garmin
Connect™ Mobile ve vašem smartphonu. Další informace
naleznete v návodu k obsluze hodinek.
Funkce Watch Link používá váš smartphone k odesílání
informací z vašeho zařízení Camper 770 do kompatibilních
Watch Link hodinek Connect IQ.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
(v závislosti na operačním
2 Vybráním možnosti nebo
systému smartphonu) otevřete menu.
3 Vyberte možnost Obchod Connect IQ.
4 Vyhledejte aplikaci Watch Link a vyberte Stáhnout.
Aplikace Connect IQ Watch Link se instaluje do hodinek.
5 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
6 Vyberte možnost Watch Link.
TIP: Abyste si zobrazili možnost Watch Link, může být
potřeba přejet prstem doleva nebo doprava.
7 Vyberte hodinky ze seznamu a pak vyberte možnost
Pokračovat.
8 Po dokončení nastavení vyberte OK.
Když se telefon připojí k vašemu zařízení Camper 770,
automaticky se spustí aplikace Watch Link na hodinkách.
Přijímání upozornění pro řidiče na hodinkách
Před použitím této funkce je potřeba nastavit aplikaci Watch
Link (Nastavení Watch Link, strana 17).
Kompatibilní hodinky Garmin dokáží zobrazit předem určená
upozornění pro řidiče z vašeho zařízení Camper 770. Můžete
vybrat upozornění, která se mají na hodinkách zobrazovat.
Používání aplikací
1 Na zařízení Camper 770 vyberte možnost Aplikace > Watch
Link.
2 Vyberte jednotlivé typy upozornění, které chcete přijímat na
hodinkách.
3 Na hodinkách spusťte aplikaci Watch Link a vyberte možnost
Varování řidiče.
Zatímco navigujete s použitím zařízení Camper 770, hodinky
vibrují a zobrazí určená upozornění pro řidiče, jakmile se
vyskytnou.
LiveTrack
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Funkce LiveTrack umožňuje sdílet vaši cestu s kontakty ve
vašem smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí, jako je
Facebook a Twitter. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném
čase sledovat vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa
a trasu vašich posledních cest.
Tato funkce vyžaduje smartphone se spuštěnou aplikací
Smartphone Link.
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících
osob
Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci
nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.
1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 12).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack.
3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost Další.
4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat.
Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
Vyberte
možnost Spustit LiveTrack.
5
Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané
ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich
dat LiveTrack.
6 Vyberte možnost pro sdílení odkazu LiveTrack
prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv
nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).
Spuštění sdílení LiveTrack
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Před spuštěním sdílení je potřeba nastavit funkci LiveTrack
(Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob,
strana 17).
Sdílení vašich dat LiveTrack můžete spustit ze zařízení Camper
770 nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení Camper 770 vyberte možnost Aplikace >
LiveTrack > Spustit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Spustit LiveTrack.
Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty
sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným
kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz
sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy
navštívená místa a trasu vašich posledních cest.
Když je sdílení LiveTrack aktivní, na stavové liště Camper 770
se zobrazuje
. Rovněž se zobrazuje počet pozvaných
sledujících.
TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení LiveTrack
automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone
Link můžete vybrat možnost LiveTrack > Prodloužit aktivitu
17
LiveTrack a prodloužit dobu trvání relace sdílení LiveTrack
nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.
Zastavení sdílení LiveTrack
Sdílení LiveTrack můžete kdykoli zastavit ze zařízení Camper
770 nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení Camper 770 vyberte možnost Aplikace >
LiveTrack > Zastavit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Zastavit LiveTrack.
Sledující obdrží zprávu, že relace LiveTrack skončila, a nebudou
moci dál sledovat vaši polohu.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 12). V některých oblastech mohou
modely produktů vybavené digitální přijímačem dopravních
informací přijímat informace o počasí pro příslušnou oblast
z rádiových stanic FM pomocí technologie HD Radio (Doprava,
strana 15). Předpověď počasí není dostupná ve všech
oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
18
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte > Nastavení trasy > Navrhnout
atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
Používání aplikací
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 5).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 19).
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hotovo.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
4 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Dopravní kamery photoLive
Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni
k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive
(Předplatné služeb Garmin Live, strana 13).
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách.
Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive
Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší
blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti,
kterými často projíždíte.
Nastavení Camper 770
1
2
3
4
Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
Vyberte silnici.
Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního
obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si
můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
5 Vybráním možnosti Uložit uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku
aplikace photoLive.
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice
před vámi.
1 Na mapě zvolte možnost > photoLive.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery
na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře.
Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na
cestě.
2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním
možnosti Najít kameru si můžete zobrazit nebo uložit
dopravní kamery v blízkosti (volitelné).
Uložení dopravní kamery
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 21).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Nastavení Camper 770
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 11).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
19
Nastavení navigace
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro řidiče: Povolí zvukové alarmy pro
každý typ upozornění (Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče, strana 2).
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Incident Notification: Umožňuje nastavit kontakt, který bude
upozorněn v případě, že zařízení detekuje možnou dopravní
nehodu vozidla.
Varovné body: Upozorní vás, když jste v blízkosti vlastních
bodů zájmu nebo kamery na semaforu.
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu
(BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body. Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované
couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na
vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je
připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné
informace týkající se párování kamer a nastavení kamery
naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru
Garmin můžete zakoupit na webové stránce garmin.com
/backupcamera.
Vyberte možnost Nastavení > Couvací kamera a vyberte
spárovanou kameru.
Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude
možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat
prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.
Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje
vám upravit jejich polohu.
Nastavení babyCam
Nastavení simulované polohy
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis polohy.
5 Vyberte možnost Nastavit pozici.
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě umožňují spravovat sítě Wi‑Fi ,
spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení
Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a
změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Wi-Fi: Zapne bezdrátové zařízení Wi‑Fi.
Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.
Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi‑Fi v blízkosti (Připojení k síti
Wi‑Fi, strana 22).
®
20
Nastavení couvací kamery
V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery
Garmin babyCam™ a nastavení kamer. Toto menu se na vašem
navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno
ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace
týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete
v návodu k obsluze kamery. Na adrese garmin.com/babycam
můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.
Vyberte možnost Nastavení > babyCam a vyberte spárovanou
kameru.
Nastavení napájení: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se
bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.
Překlopit video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo
převráceně.
Zarovnání: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat
kameru.
Připomínka kontroly sedadla: Povolí připomenutí, aby řidič při
opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech
nezůstali nějací pasažéři.
Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru.
Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Nastavení Camper 770
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 6).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Traffic Voice Prompts: Aktivuje hlasové pokyny pro dopravní
události.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení zařízení a soukromí
Vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem
zlepšování zařízení.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol trasy.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Zařízení > Zákonné požadavky.
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu
do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného
příslušenství (pouze při použití v domácnosti a
v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Informace o zařízení
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
21
Údržba zařízení
Aktualizace map a softwaru
Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy
a software vašeho zařízení. Aktualizace map zajistí, aby
zařízení mělo nejnovější dostupná mapová data. Aktualizace
softwaru zajišťují vylepšení funkcí a výkonu.
Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.
• Můžete zařízení připojit k síti Wi‑Fi a provést aktualizaci
přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje
pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení
k počítači.
• Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace Garmin Express. Tento způsob umožňuje
instalovat mapová data na paměťovou kartu, pokud jsou
aktualizované mapy příliš velké na to, aby se vešly do
interního úložiště.
Připojení k síti Wi‑Fi
Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi‑Fi a
registrování vašeho zařízení. K síti Wi‑Fi se rovněž můžete
připojit z menu nastavení.
1 Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti Wi-Fi
technologii Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Vyhledat sítě.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
4 Vyberte síť.
5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte
možnost Hotovo.
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 22).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, zjišťuje dostupné
aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na
ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici Když je
dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software
K dispozici je aktualizace.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa > Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software > Instalovat vše.
4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti Přijmout
vše je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
22
5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení a vyberte možnost Pokračovat
(Nabíjení zařízení, strana 21).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka
USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se
zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství
napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo
přenosná multimediální zařízení.
Ponechejte
zařízení připojené k externímu napájení a
6
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci
map prostřednictvím připojení Wi‑Fi nebo aplikace Garmin
Express.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express.Služba Garmin Express je k dispozici pro
počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Camper 770 k zařízení pomocí kabelu USB.
6 V počítači klikněte na možnost Přidat zařízení.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
7 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci zařízení
a přidání do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
9 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
Údržba zařízení
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 24).
®
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení
z držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
Jemně
tkaninou otřete obrazovku.
4
Zabránění krádeži
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla Ã.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení
Camper 770 ve vozidle, strana 1).
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
Vynulování zařízení
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Odstranění problémů
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 20).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 23).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
23
Dodatek
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 20).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 20).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Nastavení bezdrátové sítě, strana 20).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo
aplikaci Smartphone Link
• Vyberte Nastavení > Bezdrátové sítě.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost > pro restartování služeb Smartphone Link na
pozadí.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odstranění spárovaného telefonu, strana 15) a
znovu provést celý proces spárování (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 12).
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň
nabití baterie mého smartphonu
Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii
Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při
aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba
baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace
dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.
V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití
baterie a snížit tak spotřebu aplikace.
1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte
možnost .
2 Přejděte do části Spotřeba baterie a vyberte možnost
Nastavení.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické připojení
Bluetooth.
Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii
baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém
připojení k zařízení Camper 770. Pokud je tato možnost
zakázána, musíte v hlavní nabídce aplikace Smartphone
Link pokaždé vybrat , když chcete připojit vaše zařízení
k aplikaci Smartphone Link.
• Zrušte zaškrtnutí políčka Hledání služeb Live.
U některých smartphonů může zakázání této možnosti
výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je
tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní
nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi
aktuální informace o dostupných službách Live.
24
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.
1 Vyhledejte na paměťové kartě vašeho zařízení slot pro mapy
a údaje (Camper 770 – přehled zařízení, strana 1).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 24).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Dodatek
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Dodatek
25
Rejstřík
A
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 22
software 22
aktuální poloha 9
automatická hlasitost, zapnutí 2
B
baterie
maximalizace 24
nabíjení 1, 21, 23
problémy 24
bezdrátová kamera 20
body zájmu (BZ) 9
body zájmu (POI) 7, 9
budovy 7
budovy 7
C
cesta domů 4
cíle 19. Viz polohy
příjezd 4
couvací kamera 20
Č
Číslo ID 21
čištění dotykové obrazovky 23
čištění zařízení 23
D
další odbočka 4
domů
cesta 4
telefonní číslo 14
volání 14
změna polohy 4
doprava 11, 15, 16, 21
dopravní nehody 11, 16
hledání zpoždění 11, 16
jiná trasa 6
kamery 19
mapa 11, 16
přidání předplatného 16
přijímač 15
dopravní kamery, zobrazení 19
dopravní situace, počasí 18
E
EULA 21
F
Foursquare 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, aktualizace softwaru 22
GPS 1, 25
H
historie cestování 21
historie servisu
kategorie 19
záznamy 19
hlasitost, úprava 2
hlasové ovládání 16
tipy 16
hlasový příkaz 16
aktivace 16
fráze pro aktivaci 16
navigování pomocí 16
tipy pro použití 16
hledání pokladu 9
hledání poloh. 7–9, 13 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 8
města 9
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 7
26
hledání služeb 7
hovory 13, 14
domů 14
historie 14
kontakty 14
přijetí 14
uskutečnění 14
vytáčení 14
I
ID zařízení 21
ikony, stavová lišta 1
informace o cestě 11
vynulování 11
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 23
vyjmutí z držáku 23
J
jas 2
jazyk
hlas 21
klávesnice 21
K
kamery 20
couvání 20
rychlost 3
semafor 3
kamery na semaforech 3
karavan, profily 2
Karta microSD 24
Kde se nacházím? 9, 10
klávesnice
jazyk 21
rozložení 21
kolébka, vyjmutí 23
krádež, vyhnutí se 23
křižovatky, hledání 8
L
LiveTrack 17, 18
M
mapy 3, 10, 11, 19
aktualizace 22
datové pole 4, 11, 12
nákup 25
nástroje 10
symboly 4
téma 19
úroveň detailů 19
vrstvy 11
zobrazení tras 4
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 6
N
nabíjení zařízení 1, 21, 23
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 21
vozidlo 1
výměna pojistky 23
naposledy nalezené polohy 9
nastavení 20, 21
nastavení času 21
nastavení displeje 20
nástroje, mapy 10
navigace 4, 7
mimo silnice 7
nastavení 20
navigace aktivními pruhy 4
navigace mimo silnice 7
návod k obsluze 17
O
objížďky 5, 6
deaktivace 6
funkce pro silnice 6
mýto 6
oblast 6
odstranění 6
silnice 6
oblíbené polohy
kategorie 10
odstranění 10
úprava 10
obnovení nastavení 21
obrazovka, jas 2
odpojení, zařízení Bluetooth 15
odstranění
cesty 18
spárované zařízení Bluetooth 15
odstranění problémů 23, 24
omezení, vozidlo 2
oznámení 12–15
P
palivo, stanice 9
paměťová karta 1, 24
instalace 24
paměťová karta microSD 1
parkoviště 4, 8
poslední místo 5
párování
hodinky 17
odpojení 15
telefon 12, 24
péče o zařízení 23
photoLive 19
plánovač cesty 18, 19
plánovač trasy 18
tvarovací body 18
úprava cesty 18
po cestě 10, 11
přizpůsobení 11
počasí 18
dopravní situace 18
radar 18
počítač, připojení 24
pojistka, výměna 23
pokyny k řízení 4
poloha 8
polohy 8, 19
aktuální 9
budovy 7
naposledy nalezené 9
simulováno 20
uložení 10
volání 14
vyhledávání 7, 8
popis trasy 4
pozice, aktuální 10
profil vozidla, karavan 2
profily, karavan 2
protokol cesty, zobrazení 11
předplatné, služby Garmin Live 13
příjem hovorů 14
připojení 22
přísavný držák 23
příslušenství 25
R
režim spánku 1
rozpoznávání hlasu 16
Rychlé hledání 7
rychlostní radary 3
Ř
řádek pro vyhledávání 7
S
satelitní signály
příjem 1
zobrazit 25
sdílení, LiveTrack 17, 18
seznam odboček 4
simulované polohy 20
služby Garmin Live, předplatné 13
Služby Garmin Live 12
Rejstřík
Smartphone Link 12–15
deaktivace hovorů 14, 15
připojení 12, 14, 15
snímky obrazovky 20
software
aktualizace 22
verze 21
soubory, přenos 24
souřadnice 9
zvuk, varovné body 20, 21
T
technické údaje 21
technologie Bluetooth
deaktivace hovorů 14, 15
párování s telefonem 12
správa telefonů 14
Technologie Bluetooth 12, 13, 24
nastavení 20
odpojení zařízení 15
telefon
odpojení 15
párování 12, 24
telefonní hovory 13
hlasové vytáčení 14
přijetí 14
vytáčení 14
ztlumení 14
telefonní hovory handsfree 12, 14, 15
telefonní seznam 14
tlačítka na displeji 2
trasy 3
myTrends 6
navržené 6
přidání bodu 5, 19
režim výpočtu 18, 20
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 3, 8
zastavení 5
zobrazení na mapě 4
TripAdvisor 9
tvarování trasy 5
U
uložené polohy 19
uložení, aktuální poloha 10
upozornění 2
varovné body 20
zvuk 20
upozornění pro řidiče 2, 3, 17
USB, odpojení 24
V
varovná upozornění, nastavení 21
varovné ikony 11
vrstvy mapy, přizpůsobení 11
vyjmutí kolébky 23
vynulování
data cesty 11
zařízení 23
vytáčení 14
W
Watch Link 4, 17
Wi‑Fi 20, 22
Z
záchranné složky 9
zákaznická podpora 17
zapínací tlačítko 1
zeměpisná šířka a délka 9
zkratky
odstranění 9
přidání 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 12
3D 12
zobrazení mapy 2D 12
zobrazení mapy 3D 12
ztlumení, zvuk 16
Rejstřík
27
support.garmin.com
Říjen 2017
190-02193-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising