Garmin | Camper 770 LMT-D | User guide | Garmin Camper 770 LMT-D Användarhandbok

Garmin Camper 770 LMT-D Användarhandbok
CAMPER 770
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HD
Radio™ och HD logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.
microSD och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. TripAdvisor är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi
Alliance Corporation. Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Camper 770 Översikt över enheten ............................................ 1
Montera och strömförsörja Camper 770 enheten i fordonet ....... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 1
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 1
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Aktivera automatisk volym ..................................................... 2
Använda ljudmixer ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Aktivera en fordonsprofil ............................................................. 2
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 2
Lägga till propantankar .......................................................... 2
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 2
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 3
Navigera till din destination.......................................... 3
Rutter .......................................................................................... 3
Påbörja en rutt ............................................................................ 3
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 3
Köra hem ............................................................................... 3
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 4
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 4
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 4
Anländer till destinationen .......................................................... 4
Parkering nära destinationen ................................................. 4
Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan ................ 4
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 5
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 5
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 5
Utforma din rutt ...................................................................... 5
Göra en avstickare ................................................................. 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Stoppa rutten .............................................................................. 5
Använda föreslagna rutter .......................................................... 5
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 6
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 6
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 6
Terrängkörning ........................................................................... 6
Söka efter och spara platser ......................................... 6
Intressanta platser ...................................................................... 7
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Söka efter en plats efter kategori ................................................ 7
Söka inom en kategori ........................................................... 7
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 7
Söka efter husbilsplatser ............................................................ 7
Söka efter husbilstjänster ........................................................... 7
Platssökningsresultat .................................................................. 7
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 8
Byta sökområde .......................................................................... 8
Parkering .................................................................................... 8
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 8
Hitta parkering i närheten av en angiven plats ...................... 8
Innehållsförteckning
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 8
Sökverktyg .................................................................................. 8
Söka en adress ...................................................................... 8
Söka efter en korsning ........................................................... 8
Söka efter en stad .................................................................. 8
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 8
Foursquare ................................................................................. 9
Ansluta till ditt Foursquare konto ............................................ 9
Söka efter intressanta platser från Foursquare ..................... 9
Visa detaljer om Foursquare platser ...................................... 9
Checka in med Foursquare .................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Söka efter TripAdvisor intressanta platser ............................. 9
Visa senast hittade platser .......................................................... 9
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 9
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Lägga till en genväg ................................................................... 9
Ta bort en genväg .................................................................. 9
Spara platser .............................................................................. 9
Spara en plats ........................................................................ 9
Spara den aktuella platsen .................................................... 9
Ändra en sparad plats ............................................................ 9
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 10
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Använda kartan ............................................................ 10
Kartverktyg ................................................................................ 10
Visa ett kartverktyg .............................................................. 10
Aktivera kartverktyg ............................................................. 10
Längre fram .............................................................................. 10
Visa kommande platser ....................................................... 10
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 10
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 11
Varningar om vägförhållanden ............................................. 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 11
Visa tripploggen ................................................................... 11
Återställa trippinformationen ................................................ 11
Visa kommande trafik ............................................................... 11
Visa trafik på kartan ............................................................. 11
Söka efter trafikincidenter .................................................... 11
Anpassa kartan ......................................................................... 11
Anpassa kartlager ................................................................ 11
Ändra kartdatafältet .............................................................. 11
Ändra kartperspektiv ............................................................ 11
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner .. 11
Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus ......................................... 12
Garmin realtidstjänster .............................................................. 12
Prenumerera på Garmin realtidstjänster .............................. 12
Skicka en position från din smartphone till enheten ................. 12
Smartaviseringar ....................................................................... 13
Ta emot aviseringar ............................................................. 13
Visa listan med aviseringar .................................................. 13
Ringa med handsfree ............................................................... 13
Ringa ett samtal ................................................................... 13
Ta emot ett samtal ............................................................... 13
Använda samtalshistoriken .................................................. 13
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 13
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 14
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten ....................... 14
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet ...... 14
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten ................... 14
i
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för
enheten Apple ...................................................................... 14
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med
Android™ .................................................................................. 14
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android
smartphone .......................................................................... 14
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med
Android ................................................................................. 14
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 14
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 14
Trafik.............................................................................. 15
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 15
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 15
Abonnemang för trafikinformationsmottagare ...................... 15
Aktivera trafik ............................................................................ 15
Visa trafik på kartan .................................................................. 15
Söka efter trafikincidenter .................................................... 15
Skärminställningar .................................................................... 20
Trafikinställningar ...................................................................... 20
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 20
Ställa in tiden ....................................................................... 20
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 20
Inställningar för positionslarm ................................................... 20
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 20
Återställa inställningarna ........................................................... 20
Enhetsinformation........................................................ 20
Visa information om regler och efterlevnad .............................. 20
Specifikationer .......................................................................... 21
Ladda enheten .......................................................................... 21
Enhetsunderhåll ........................................................... 21
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 15
Aktivera röstkommando ............................................................ 15
Tips för röstkommandon ........................................................... 16
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 16
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 16
Röststyrning .............................................................................. 16
Konfigurera röststyrning ....................................................... 16
Använda röststyrning ........................................................... 16
Tips för röststyrning ............................................................. 16
Kart- och programvaruuppdateringar ....................................... 21
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ................................................. 21
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk ..... 21
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 21
Skötsel av enheten ................................................................... 22
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 22
Rengöra pekskärmen ........................................................... 22
Förhindra stöld ..................................................................... 22
Återställa enheten ..................................................................... 22
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 22
Ta bort enheten från fästet .................................................. 22
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 22
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 22
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 22
Använda appar............................................................. 16
Felsökning.................................................................... 22
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 16
Watch Link ................................................................................ 16
Konfigurera Watch Link ........................................................ 16
Ta emot förarvarningar på klockan ...................................... 16
LiveTrack .................................................................................. 17
Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer ........... 17
Starta LiveTrack delning ...................................................... 17
Visa väderprognosen ................................................................ 17
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 17
Visa väderradarn .................................................................. 17
Visa vädervarningar ............................................................. 17
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 17
Reseplanerare .......................................................................... 17
Planera en resa .................................................................... 17
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 18
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 18
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 18
Navigera till en sparad resa ................................................. 18
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 18
Logga servicehistorik ................................................................ 18
Lägga till servicekategorier .................................................. 18
Byta namn på servicekategori .............................................. 18
photoLive Trafikkameror ........................................................... 18
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 18
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 18
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 19
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 19
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 22
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 23
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 23
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 23
Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link ..... 23
Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på
min smartphone ........................................................................ 23
Röstkommando............................................................ 15
Bilagor........................................................................... 23
Sätta i ett minneskort för kartor och data .................................. 23
Datahantering ........................................................................... 23
Om minneskort ..................................................................... 23
Ansluta enheten till en dator ................................................ 23
Överföra data från datorn ..................................................... 23
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 24
Visa status för GPS-signal ........................................................ 24
Köpa fler kartor ......................................................................... 24
Köpa tillbehör ............................................................................ 24
Index.............................................................................. 25
Camper 770 inställningar............................................. 19
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 19
Aktivera kartor ...................................................................... 19
Navigeringsinställningar ............................................................ 19
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 19
Ange en simulerad plats ...................................................... 19
Inställningar för trådlöst nätverk ................................................ 19
Inställningar för förarassistans .................................................. 19
Inställningar för backkamera ..................................................... 19
babyCam inställningar .............................................................. 20
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (Kart- och
programvaruuppdateringar, sidan 21).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja Camper 770 enheten i fordonet,
sidan 1).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 1).
• Justera volymen (Ställa in volymen, sidan 2) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2).
• Konfigurera en fordonsprofil för din husbil.
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 3).
Camper 770 Översikt över enheten
À
Á
Â
Ã
Strömknapp
USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal
Montera och strömförsörja Camper 770
enheten i fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på enheten.
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller
strömansluta enheten.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge det är sedan du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften
av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPSnoggrannhet och information om hämtade satellitsignaler
(Visa status för GPS-signal, sidan 24).
Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth
inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 19).
®
Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna
(Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 19).
Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett
telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 13).
Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för
fordonsprofil.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in
tiden, sidan 20).
Batteriladdningsnivå.
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
Delar LiveTrack data. Antal inbjudna användare visas på
ikonen. Tryck här för att öppna LiveTrack appen (LiveTrack,
sidan 17).
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
Smartphone Link status. Välj för att ansluta till Smartphone
Link appen och ta emot trafikdata i realtid och andra realtidstjänster (Ihopparning med telefonen och anslutning till
Smartphone Link, sidan 12). När ikonen är blå är enheten
ansluten till Smartphone Link appen.
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa
väderprognosen, sidan 17).
mot vindrutan.
enheten.
klick.
6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
Komma igång
Använda skärmknappsatsen
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
1
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > .
2 Välj Automatisk volym.
Använda ljudmixer
Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika
ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal.
Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.
1 Välj Volym
2 Välj > Ljudmixer.
3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att
ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat
på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.
Lägga till en fordonsprofil
Du bör lägga till en fordonsprofil för varje husbil som ska
användas med Camper 770 enheten.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett fordon med permanent ansluten
husbil väljer du Husbil.
• Om du vill lägga till en husbil som dras bakom ett fordon
med standarddragkrok väljer du Husvagn.
• Om du vill lägga till en husbil som dras bakom en lastbil
med vändskiva väljer du Husvagn till Pickup.
Följ
instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
3
egenskaper.
2
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer.
Aktivera en fordonsprofil
Innan du kan aktivera en fordonsprofil måste du lägga till
profilen.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Redigera en fordonsprofil
Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen
eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex.
maximal hastighet.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Lägga till propantankar
När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker
enheten att rutten går genom områden med
propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten
varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du
stänger av propantankar.
.
1 Välj
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj > Propantankar > Lägg till tank.
4 Ange propantankens vikt och välj Spara.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
®
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till
och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande
skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Fordonsprofiler
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att kunna använda den här
funktionen (Trafik, sidan 15).
Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du
närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig ett område där propan ska
stängas av.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj Inställningar > Förarassistans > Hörbara
förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i
realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via
Smartphone Link appen (Garmin realtidstjänster, sidan 12).
• Du måste köpa ett abonnemang för att hämta och lagra
information om säkerhetskameror på din enhet. Gå till
garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten
och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller
en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny
region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
• I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerade
rödljus- och fartkamerainformation med livstidsuppdateringar.
Navigera till din destination
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 6).
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 3).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 5).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 6).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 5).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 4). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
3
Din rutt på kartan
Anländer till destinationen
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 4).
• När du parkerar eller stannar på ett längre avstånd från
destinationen kan du fortsätta till fots med hjälp av Camper
770 enheten eller en kompatibel Garmin klocka med Connect
IQ™ (Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan,
sidan 4).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 11).
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje À visas på det
rätta körfältet för svängen.
Parkering nära destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
När du parkerar fordonet kan du fortsätta till destinationen till
fots med hjälp av Camper 770 enheten eller en kompatibel
Garmin klocka med Connect IQ (Hitta din destination med hjälp
av Garmin klockan, sidan 4). Din enhet eller Garmin klocka
kan också leda dig tillbaka till denna parkeringsplats när du
återvänder till fordonet (Söka efter din senaste parkeringsplats,
sidan 5).
Hitta din destination med hjälp av Garmin klockan
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Innan du kan använda den här funktionen måste du ställa in
Watch Link (Konfigurera Watch Link, sidan 16).
Du kan använda din kompatibla Garmin klocka för att navigera
från fordonet till destinationen eller från destinationen tillbaka till
bilen. Den här funktionen är särskilt användbar för att hitta en
plats inom ett stort område eller när du behöver parkera längre
bort från din destination och slutföra navigeringen till fots.
Obs! GPS-tekniken kräver fri sikt mot himlen. Appen Watch Link
kanske inte kan ge dig vägledning i inomhuslokaler, som
köpcenter eller flygplatser.
1 Starta appen Watch Link på klockan och välj Hitta min
destination.
Klockan söker upp en GPS-signal och börjar vägleda dig till
din destination.
2 Gå mot din destination.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
4
Navigera till din destination
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Destinationsindikatorn À visar riktningen till ditt mål i
förhållande till den riktning som du rör dig i Á. När
destinationsindikatorn visas högst upp i cirkeln är du på väg
mot din destination. Det kvarvarande avståndet till
destinationen  visas nedanför cirkeln. Förloppsindikatorn Ã
visar dina framsteg mot målet.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort Camper 770 enheten från fordonsströmmen
sparar den aktuell plats som en parkeringsplats. Om du har
konfigurerat Watch Link skickar enheten parkeringsplatsen till
din kompatibla Garmin klocka (Konfigurera Watch Link,
sidan 16). Du kan navigera tillbaka till parkeringsplatsen med
Camper 770 enheten eller Watch Link appen i din klocka.
TIPS: Om Camper 770 enheten är ansluten till ett aktiverat
eluttag, sparar den parkeringsplatsen varje gång du stänger av
fordonet. Om enheten är ansluten till ett icke-aktiverat eluttag
måste du dra ur strömkabeln för fordon för att spara
parkeringsplatsen.
• Välj Appar > Senaste platsen > Kör! på Camper 770
enheten.
• Starta Watch Link appen på klockan, välj Hitta min bil och
promenera mot din parkeringsplats.
Destinationsindikatorn À visar riktningen till ditt mål i
förhållande till den riktning som du rör dig i Á. När
destinationsindikatorn visas högst upp i cirkeln är du på väg
mot din destination. Det kvarvarande avståndet till
destinationen  visas nedanför cirkeln. Förloppsindikatorn Ã
visar dina framsteg mot målet.
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 3).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 17).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 6).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
Navigera till din destination
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 3).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 10).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
> Stoppa.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 20).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
5
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med Smartphone Link,
sidan 15).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 20)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
6
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg att undvika.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Undvika ett område
Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
Välj Lägg till område som ska undvikas.
Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
1
2
3
4
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 7).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 9).
®
Söka efter och spara platser
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 8).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 8).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 9).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 9).
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Söka efter en plats efter kategori
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj vid behov en underkategori.
Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
Välj
platsen.
3
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Söka efter husbilsplatser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter husbilsplatser baserat på tillgängliga
bekvämligheter.
1 Välj Vart? > RV Parks.
2 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter, väljer
en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
3 Välj en plats.
Söka efter husbilstjänster
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation,
bogsering och andra tjänster för husbilar.
Välj Vart? > RV Services.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
À
Á
Söka efter och spara platser
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
7
Â
Ã
Ä Kör!
Å
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
Hitta parkering i närheten av en angiven plats
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
4 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad parkeringsinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
5 Välj en parkeringsplats.
6 Välj Kör!
Förstå parkeringsfärger och symboler
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
À
Á
Â
à Kör!
Ä
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Parkering
Camper 770 enheten innehåller detaljerad
parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta
parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för
tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och
betalningsmetoder.
I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när
Camper 770 enheten är ansluten till Smartphone Link
(Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone Link,
sidan 12). När enheten tar emot parkeringsinformation i realtid
kan du visa parkeringstrender i realtid.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att
parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
8
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 8).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 8).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Söka efter och spara platser
Foursquare
Visa aktuell platsinformation
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ihopparning med
telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare® > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare®.
Visa detaljer om Foursquare platser
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj Appar > Foursquare® > Check In.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check In.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > Kategorier > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
Söka efter och spara platser
> Rensa > Ja.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation eller Bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 7).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj
> Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
9
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Rensa spar. plats.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 4) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 3).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 10).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 4).
Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
10
Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 13).
LiveTrack: Här kan du börja och sluta LiveTrack delning
(LiveTrack, sidan 17).
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 11).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 18).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link
appen (Ihopparning med telefonen och anslutning till
Smartphone Link, sidan 12).
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
Använda kartan
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
Välj
Klar.
5
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
För att få ut mesta möjliga av Camper 770 enheten bör du para
ihop den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link
appen. Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot
realtidsinformation, däribland trafikinformation,
parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra
realtidstjänster. Du kan också använda anslutna funktioner, som
LiveTrack resedelning och Watch Link.
11
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 15).
Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i
realtid till enheten, om tillgängligt (Parkering, sidan 8).
Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och
betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex.
rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (Garmin
realtidstjänster, sidan 12).
Väderinformation: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 17).
LiveTrack: Du kan dela din resa med utvalda kontakter i realtid
(LiveTrack, sidan 17).
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla
språk.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket
hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa och
besvara samtal med röstkommandon.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 9).
Ihopparning med telefonen och anslutning
till Smartphone Link
Du måste para ihop Camper 770 enheten med telefonen och
ansluta till Smartphone Link för att använda vissa funktioner,
som trafikinformation i realtid och parkeringsinformation,
handsfreesamtal och andra anslutna funktioner.
Obs! Produktmodeller som slutar med LMT-D eller LMT-HD kan
ta emot trafikinformation med antingen Smartphone Link appen
eller den inbyggda, over-the-air-trafikmottagaren.
När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är
påslagna och inom räckhåll.
1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din
telefon.
2 Placera Camper 770 enheten och din telefon inom 3 m
(10 fot) från varandra.
3 På Camper 770 enheten väljer du Inställningar > Trådlösa
nätverk och markerar kryssrutan Bluetooth.
4 Välj Sök efter enheter.
5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
6 Välj OK på Camper 770 enheten.
Camper 770 enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth
enheter och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta
upp till en minut innan telefonen visas i listan.
7 Välj telefonen i listan och tryck på OK.
8 Bekräfta begäran om ihopparning på telefonen.
9 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
Om du parar ihop med en Apple enhet visas en
säkerhetskod på Camper 770 skärmen.
10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom
30 sekunder.
®
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus
Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje
ihopparad telefon.
12
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
• En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller
frånkopplad för telefonen.
• En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för
telefonen.
Ringa med handsfree
Smartaviseringar
Smartphone Link funktioner och tjänster
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
anslutas till Smartphone Link (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och
abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex.
trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.
Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link
symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Vissa Camper 770 realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang.
I Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang
som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din
smartphones app-butik-konto.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj Mitt konto.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser
visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.
Skicka en position från din smartphone till
enheten
Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen
i telefonen och skicka den till din Camper 770 enhet.
1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj ett alternativ:
• För att hitta en närliggande plats väljer du Sök efter
närliggande platser och anger hela eller en del av en
adress eller namnet på en plats.
• För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats
väljer du Foursquare och därefter en intressant plats i
listan.
• För att välja en plats på kartan väljer du Välj en plats och
trycker på den platsen på kartan.
• För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du
Kontakter och därefter ett kontaktnamn.
Den valda platsen visas på kartan.
3 Välj Sänd.
Smartphone Link appen skickar platsen till din Camper 770.
4 Välj ett alternativ på Camper 770 enheten:
• Om du vill börja navigera till platsen väljer du Kör!.
• Om du vill visa information om platsen eller spara platsen
som en favorit, väljer du .
• För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer
du OK.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Platsen visas i senast hittade platser på Camper 770 enheten.
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten Camper 770, t.ex.
sms, inkommande samtal och möten i kalendern.
Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot
aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen
Smartphone Link. visas färgad i Bluetooth inställningar när
smartaviseringar är anslutna och aktiva (Ikoner för Bluetooth
funktionsstatus, sidan 12).
Ta emot aviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan enheten Camper 770 kan ta emot aviseringar måste du
ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot
en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du
verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan
visa aviseringar.
Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du OK.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du Visa.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Visa > Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan enheten Camper 770 kan ta emot aviseringar måste du
ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.
När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i
kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att
du är passageraren och inte föraren innan du kan visa
aviseringar.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du eller väntar tills
popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Läs upp
meddelande.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando
genom att säga Läs upp meddelande.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda
språket stöder funktionen för röstkommando och visas i
kartverktyget.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Visa listan med aviseringar
Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.
1 Välj Appar > Smartaviseringar.
Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta
och tidigare lästa aviseringar är grå.
2 Välj ett alternativ:
• För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
• Om du vill lyssna på en avisering väljer du .
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen
garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert
att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.
Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös
Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten
kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
13
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. och är färgade bredvid det
telefonnamn som används för data och aviseringar.
3 Välj Smartaviseringar.
4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 9).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ställa in Bluetooth funktioner för din
smartphone med Android™
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android
smartphone
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple
enheten
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller
anpassa vissa funktioner.
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple
enhet
Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para
ihop och ansluta Camper 770 enheten till din telefon.
Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under
ihopparningen kan du ansluta till den för att få ytterligare
Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar
med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du
ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du
ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.
1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din
telefon.
2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på Camper 770 enhetens skärm.
3 Ange koden på din telefon.
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten
Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till
telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. visas i färg bredvid det telefonnamn
som används för handsfreesamtal.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple
Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar
och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data
och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data
med två olika namn. och är blå bredvid det telefonnamn
som används för data och aviseringar.
3 Avmarkera kryssrutan Smartphonetjänster.
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple
Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom
att visa eller dölja kategorier.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data
och aviseringar.
14
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller
anpassa vissa funktioner.
Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para
ihop och ansluta enheten Camper 770 till din telefon.
Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under
ihopparningen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth
funktioner.
1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app
store.
2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone
med Android
Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli
ansluten till andra funktioner.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet.
3 Välj ett alternativ:
• Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal för att avaktivera
handsfreesamtal.
• För att avaktivera Smartphone Link data och
smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan Smartphone
Link.
• För att avaktivera specifika appaviseringar använder du
inställningarna i appen Smartphone Link.
Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android
Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer
av aviseringar som ska visas på enheten Camper 770.
1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
2 Välj .
3 Kontrollera att kryssrutan Smartaviseringar är markerad.
4 I avsnittet Aviseringar väljer du Inställningar.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du
omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
• Om du vill lägga till en app till listan väljer du .
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
ansluta till din Camper 770 enhet automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 20). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link app (Ta emot trafikdata med Smartphone
Link, sidan 15).
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 15). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
• Produktmodeller som slutar på LMT-D eller LMTHD kan ta
emot trafikinformation via den inbyggda trafikmottagaren och
den medföljande fordonsströmkabeln (Ta emot trafikdata
med en trafikmottagare, sidan 15).
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen
Smartphone Link.
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ihopparning med
telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 På Camper 770 enheten väljer du Inställningar > Trafik och
kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös
sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta
emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla
produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta
och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte
tillgängligt i alla områden.
Anslut enheten till fordonsströmmen med
trafikmottagarkabeln (Montera och strömförsörja Camper 770
enheten i fordonet, sidan 1).
Obs! Om produktmodellen slutar med LMT-D eller LMTHD
bör du använda kabeln som följde med enheten.
Strömkabeln har inbyggd antenn för den inbyggda digitala
trafikmottagaren. Om tillgängligt, tar den digitala
trafikmottagaren emot trafikinformation från FM-radiostationer
via HD Radio™ teknik.
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Abonnemang för trafikinformationsmottagare
Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta
trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare
regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information
finns på garmin.com/traffic.
Trafik
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Appar > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
15
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen,
sidan 15).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Konfigurera röststyrning
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj Appar > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
16
1 Välj Appar > Användarhandbok.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Språk- och tangentbordsinställningar,
sidan 20).
Välj
för att söka i användarhandboken (tillval).
2
Watch Link
Appen Watch Link utökar navigeringsfunktionerna för Camper
770 enheten till en kompatibel Garmin klocka med Connect IQ.
Obs! Den här funktionen kräver en Garmin klocka som kan köra
Connect IQ appar och en smartphone.
Hitta min destination: Guidar dig till din destination via
klockskärmen. Den här funktionen är särskilt användbar när
du ska parkera en bit bort från din destination och slutföra
navigering till fots (Hitta din destination med hjälp av Garmin
klockan, sidan 4).
Hitta min bil: Guidar dig till den senast registrerade
parkeringsplatsen för ditt fordon (Söka efter din senaste
parkeringsplats, sidan 5).
Förarvarningar: Vibrerar klockan när enheten visar en
förarvarning och visar en varningsikon på klockskärmen (Ta
emot förarvarningar på klockan, sidan 16).
Konfigurera Watch Link
Innan du kan ställa in Watch Link måste du utföra följande
uppgifter:
• Para ihop din Camper 770 enhet med Smartphone Link
appen på din smartphone (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
• Para ihop din kompatibla Garmin klocka med appen Garmin
Connect™ Mobile på din smartphone. Mer information finns i
klockans användarhandbok.
Watch Link funktionen använder din smartphone för att skicka
information från Camper 770 enheten till Watch Link appen på
din kompatibla Connect IQ klocka.
1 På din smartphone öppnar du Garmin Connect Mobileappen.
Välj
eller
för att öppna menyn, beroende på
2
operativsystemet på din smartphone.
3 Välj Connect IQ.
4 Sök efter appen Watch Link och välj Hämta.
Appen Connect IQ Watch Link installeras på din klocka.
5 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
6 Välj Watch Link.
TIPS: Du kan behöva svepa åt vänster eller höger för att hitta
Watch Link.
7 Välj klockan i listan och tryck sedan på Fortsätt.
8 När installationen är klar väljer du OK.
När telefonen ansluter till Camper 770 enheten, startas appen
Watch Link på klockan automatiskt.
Ta emot förarvarningar på klockan
Innan du kan använda den här funktionen måste du ställa in
Watch Link (Konfigurera Watch Link, sidan 16).
Din kompatibla Garmin klocka kan visa angivna förarvarningar
från Camper 770 enheten. Du kan välja vilka aviseringar som
ska visas på klockan.
1 På Camper 770 enheten väljer du Appar > Watch Link.
2 Välj varje typ av larm du vill ta emot på klockan.
3 På klockan startar du appen Watch Link och väljer
Förarvarningar.
När du navigerar med Camper 770 enheten vibrerar klockan
och visar angivna förarvarningar när de inträffar.
Använda appar
LiveTrack
Visa väderprognosen
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone
Link för att ta emot väderdata (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12). I vissa områden kan
produktmodeller som innehåller en digital trafikmottagare ta
emot väderinformation från FM-radiostationer med HD Radio
teknik (Trafik, sidan 15). Väderprognoserna är inte tillgängliga i
alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Med funktionen LiveTrack kan du dela din resa med kontakter
från din smartphone och dina sociala nätverkskonton, som
Facebook och Twitter. När du delar kan användarna spåra din
aktuella plats, nyligen besökta platser och sökvägen till de
senaste resorna i realtid.
Den här funktionen kräver en smartphone som kör appen
Smartphone Link.
Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer
Första gången du använder LiveTrack funktionen måste du
ställa in funktionen och bjuda in besökare.
1 Anslut till Smartphone Link (Ihopparning med telefonen och
anslutning till Smartphone Link, sidan 12).
2 Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj
LiveTrack.
3 Ange ett användarnamn och välj Nästa.
4 Ange en eller flera kontakter att bjuda in.
Du kan antingen ange kontaktens namn eller e-postadress.
5 Välj Starta LiveTrack.
Appen börjar dela dina LiveTrack data. Inbjudna användare
får ett e-postmeddelande med en länk för att visa dina
LiveTrack data.
6 Välj för att dela LiveTrack länken med ett socialt nätverk,
meddelandeprogram eller annan delningsapp (tillval).
Starta LiveTrack delning
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan börja dela måste du ställa in LiveTrack funktionen
(Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer, sidan 17).
Du kan börja dela dina LiveTrack data med hjälp av din Camper
770 enhet eller Smartphone Link app.
• Välj Appar > LiveTrack > Starta LiveTrack på Camper 770
enheten.
• Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj
LiveTrack > Starta LiveTrack.
En länk för att visa dina LiveTrack data läggs in på dina
aktiverade sociala nätverkskonton och ett e-postmeddelande
med länken skickas till dina inbjudna kontakter. När du delar kan
användarna klicka på länken för att spåra din aktuella plats,
nyligen besökta platser och sökvägen till de senaste resorna i
realtid.
visas i Camper 770 statusfältet när LiveTrack delning är
aktiv. Antal inbjudna användare visas också.
TIPS: Som standard avslutas LiveTrack delningssessionen
automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan du
välja LiveTrack > Förläng LiveTrack för att förlänga
varaktigheten av LiveTrack delningssessionen eller så kan du
sluta dela när som helst.
Stoppa LiveTrack delning
Du kan avsluta LiveTrack delning när som helst med hjälp av
Camper 770 enheten eller Smartphone Link appen.
• Välj Appar > LiveTrack > Avsluta LiveTrack på Camper
770 enheten.
• Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj
LiveTrack > Avsluta LiveTrack.
Användarna får ett meddelande om att LiveTrack sessionen har
avslutats och de kan inte längre spåra din plats.
Använda appar
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
17
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Reseinställningar >
Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj > Reseinställningar.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 5).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5).
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
18
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 18).
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Byta namn på servicekategori
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste du vara
ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang
på photoLive (Prenumerera på Garmin realtidstjänster,
sidan 12).
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
Använda appar
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 20).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Camper 770 inställningar
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 11).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Camper 770 inställningar
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera
rutter utifrån en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Inställningar för trådlöst nätverk
Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi‑Fi
nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth
enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att
ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Wi-Fi: Aktiverar Wi‑Fi radion.
Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.
Sök efter nätverk: Söker för Wi‑Fi nätverk i närheten (Ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk, sidan 21).
®
Inställningar för förarassistans
Välj Inställningar > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 2).
Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång
period utan paus.
Incident Notification: Du kan konfigurera en kontakt som ska
meddelas när enheten identifierar en möjlig fordonsolycka.
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig egna intressanta
platser eller rödljuskameror.
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa
för att larm för larmade positioner ska visas. Den här
funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Inställningar för backkamera
Med backkamerainställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin backkameror och kamerainställningar. Den här menyn
visas bara på din navigationsenhet när enheten är ansluten till
mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare information om
ihopparning av kameror och kamerainställningar hittar du i
19
backkamerans användarhandbok. Gå till garmin.com
/backupcamera om du vill köpa en Garmin backkamera.
Välj Inställningar > Backkamera och välj en ihopparad kamera.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran. Du
måste para ihop kameran igen innan du kan visa den med
den här enheten och kabeln.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Guidelinjer: Visar eller döljer guidelinjer och gör att du kan
justera guidelinjernas läge.
babyCam inställningar
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Med babyCam inställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin babyCam™ kameror och kamerainställningar. Den här
menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är
ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Närmare
information om ihopparning av kameror och kamerainställningar
hittar du i kamerans användarhandbok. Gå till garmin.com
/babycam om du vill köpa en Garmin babyCam kamera.
Välj Inställningar > babyCam och välj en ihopparad kamera.
Ströminställningar: Du kan ange hur länge videon visas på
skärmen.
Vänd videon: Du kan vända eller spegla videon.
Justering: Visar babyCam videon så att du kan justera
kameran.
Påminnelse om att kontrollera sätet: Aktiverar en påminnelse
om att kontrollera om det finns passagerare i baksätet innan
du lämnar fordonet.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Inställningar för positionslarm
Skärminställningar
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Skärmbild på enheten.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Traffic Voice Prompts: Möjliggör talade instruktioner för
trafikhändelser.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
20
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Välj Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Regler: Visar märkningar och information om regler.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att
förbättra enheten.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Visa information om regler och efterlevnad
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Enhet > Regler.
Enhetsinformation
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12 Vströmkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsström.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Kart- och programvaruuppdateringar
För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och
programvara på din enhet uppdaterade. Kartuppdateringar ser
till att enheten har senast tillgängliga kartinformation. Genom att
uppdatera programvaran får du tillgång till förbättrade funktioner
och prestanda.
Du kan uppdatera din enhet med två metoder.
• Du kan ansluta enheten till ett Wi‑Fi nätverk för att uppdatera
direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör
att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den
till en dator.
• Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med
Garmin Express programmet. Med det här alternativet kan du
installera kartdata till ett minneskort om de uppdaterade
kartorna är för stora för att få plats i det interna minnet.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till
ett Wi‑Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk via menyn Inställningar.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Om det behövs väljer du Wi-Fi för att aktivera Wi‑Fi teknik.
3 Välj Sök efter nätverk.
Enheten visar en lista över Wi‑Fi nätverk i närheten.
4 Välj ett nätverk.
5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer
Klar.
Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med
sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket
automatiskt när den är inom räckhåll.
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi
nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
Enhetsunderhåll
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi
nätverk, sidan 21).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är
tillgänglig visas på ikonen Inställningar i huvudmenyn.
2 Välj Inställningar > Uppdateringar.
Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en
uppdatering är tillgänglig visas Uppdatering tillgänglig
nedanför Karta eller Programvara.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Installera alla.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta > Installera alla.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara > Installera alla.
4 Läs licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en
extern strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten,
sidan 21).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade
kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi‑Fi
eller Garmin Express.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Garmin Express finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Camper 770 enheten till datorn med en USB-kabel.
21
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
6 På datorn klickar du på Lägg till en enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
7 Klicka på Lägg till enhet.
8 Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och
lägga till den i Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 23).
®
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur
fästet.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
22
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja Camper 770
enheten i fordonet, sidan 1).
Felsökning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
Att avaktivera det här alternativet kan spara en liten
mängd batterikraft, men det hindrar programmet från att
ansluta till Camper 770 enheten automatiskt. När det här
alternativet är inaktiverat måste du välja från
Smartphone Link huvudmenyn varje gång du vill ansluta
enheten till Smartphone Link.
• Avmarkera kryssrutan Sökning efter realtidstjänster.
På vissa telefoner kan inaktivering av det här alternativet
avsevärt minska den batterikrafts som används av appen.
När det här alternativet är inaktiverat måste du manuellt
uppdatera Smartphone Link huvudmenyn för att få
uppdaterad information om tillgängliga realtidstjänster.
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 19).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 22).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 20).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 20).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Stäng av trådlös radio när den inte används (Inställningar för
trådlöst nätverk, sidan 19).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Min enhet ansluter inte till telefonen eller
Smartphone Link
• Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och
väljer > för att starta om Smartphone Link
bakgrundstjänsterna.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 14) och genomföra parkopplingsprocessen
(Ihopparning med telefonen och anslutning till Smartphone
Link, sidan 12).
Appen Smartphone Link påverkar batteriets
laddningsnivå på min smartphone
Appen Smartphone Link använder Bluetooth trådlös teknik för
att sända data till och ta emot data från enheten. Det är normalt
att en aktiv Bluetooth anslutning förbrukar en del batterikraft.
Appen kontrollerar även med jämna mellanrum efter
uppdateringar av tillgängliga tjänster, vilket kan förbruka mer
batterikraft.
Du kan ändra batteriförbrukningsinställningarna i Smartphone
Link appen för att minska mängden batterikraft appen använder.
1 Från Smartphone Link appen på din smartphone väljer du .
2 Bläddra till avsnittet Batteriförbrukning och välj
Inställningar.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Avmarkera kryssrutan Automatisk Bluetoothanslutning.
Bilagor
Bilagor
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 32 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Camper 770 Översikt över enheten, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 23).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
23
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
24
Bilagor
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11
A
abonnemang, Garmin realtidstjänster 12
adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell position 9
ansluta 21
användarhandbok 16
automatisk volym, aktivera 2
aviseringar 12–14
avstickare 5
B
backkamera 19
batteri
ladda 1, 21, 23
maximera 23
problem 23
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 13
Bluetooth, para ihop med telefon 12
Bluetooth teknik 11–13, 23
avaktivera samtal 14
hantera telefoner 14
inställningar 19
koppla bort en enhet 14
bränsle, stationer 9
byta sökområde 8
K
kameror 20
alternativ 19
fart 3
rödljus 3
kartbild
2D 11
3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 3, 10, 11, 19
datafält 4, 11
detaljnivå 19
köpa 24
lager 11
symboler 4
tema 19
uppdatera 21
verktyg 10
visa rutter 4
koordinater 8
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 8
köra hem 3
L
ladda enheten 1, 21, 23
larm för larmade positioner, inställningar 20
latitud och longitud 8
LiveTrack 17
ljud, larmade positioner 19, 20
ljusstyrka 2
längre fram 10
anpassa 10
M
enhets-ID 20
EULA 20
microSD kort 23
microSD-kort 1
minneskort 1, 23
installera 23
montera enheten
personbil 1
sugkopp 1, 22
ta bort från fästet 22
myTrends, rutter 5
F
N
D
dator, ansluta 23
dela, LiveTrack 17
destinationer 19. Se platser
anländer 4
E
fartkameror 3
felsökning 22, 23
filer, överföra 23
fordonsprofil, husbil 2
Foursquare 9
fågelvägen, navigera 6
färdhistorik 20
fäste, ta bort 22
förarvarningar 2, 3, 16
G
Garmin Connect 11
Garmin Express, uppdatera programvaran 21
Garmin realtidstjänster 12
abonnera 12
genvägar
lägga till 9
ta bort 9
geocaching 8
GPS 1, 24
H
hem
köra 3
ringa 14
telefonnummer 14
ändra position 3
husbil, profiler 2
I
ID-nummer 20
ikoner, statusfält 1
inställningar 19, 20
intressanta platser (POI) 7, 9
platser 7
Index
navigation 4
inställningar 19
navigering 7
fågelvägen 6
nästa sväng 4
nödtjänster 9
P
para ihop
klocka 16
koppla bort 14
telefon 12, 23
parkering 4, 7, 8
sista platsen 5
photoLive 18
platser 7, 8, 19
aktuell 9
platser 7
senaste sök 9
simulerad 19
spara 9
söka efter 6
position 8
positioner
aktuell 9
ringa 13
söka efter 8
produktsupport 16
profiler, husbil 2
programvara
uppdatera 21
version 20
rengöra enheten 22
rengöra pekskärmen 22
reseplanerare 17, 18
redigera en resa 18
ruttpunkter 18
riktningar 4
ringa 13
rutter 3
avbryta 5
beräkna 5
beräkningsläge 18, 19
föreslagna 5
lägga till en punkt 5, 18
myTrends 5
starta 3, 7, 8
utforma 5
visa på kartan 4
rödljuskameror 3
röstkommando 15
aktivera 15
navigera med 16
tips för användning av 16
uppvakningsfras 15
röststyrning 15, 16
tips 16
S
samtal 13
hem 14
historik 13
kontakter 13
ringa 13
ringa upp 13
svara 13
satellitsignaler
söka 1
visa 24
senast hittade platser 9
servicehistorik
kategorier 18
poster 18
simulerade platser 19
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 20
skärminställningar 20
skärmknappsats 1
skötsel av enheten 22
Smartphone Link 12, 14, 15
ansluta 12, 14
avaktivera samtal 14
Snabbsökning 7
spara, aktuell position 9
sparade platser 18
kategorier 10
redigera 9
ta bort 10
specifikationer 21
språk
röst 20
tangentbord 20
strömkablar 21
byta säkringen 22
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 16
stöld, undvika 22
sugkopp 22
svänglista 4
säkring, byta 22
söka efter platser. 6–9, 12 Se även platser
adresser 8
kategorier 7
koordinater 8
korsningar 8
orter 8
söka efter tjänster 7
sökfält 7
sömnläge 1
R
redigera, sparade resor 18
25
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 14
resor 18
ta bort fästet 22
tangentbord
layout 20
språk 20
telefon
koppla bort 14
para ihop 12, 23
telefonbok 13
telefonsamtal 13
ringa 13
röstuppringning 13
stänga av ljud 13
svara 13
telefonsamtal med handsfree 12, 14
tidsinställningar 20
tillbehör 24
trafik 11, 15, 20
alternativ rutt 6
incidenter 11, 15
kameror 18, 19
karta 11, 15
lägg till abonnemang 15
mottagare 15
söka efter förseningar 11, 15
trafikövervakningskameror, visa 18
TripAdvisor 9
trippinformation 11
visa 11
återställa 11
tripplogg, visa 11
trådlös kamera 19, 20
U
undvikanden 6
avaktivera 6
område 6
ta bort 6
väg 6
vägavgifter 6
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 21
programvara 21
USB, koppla bort 24
utforma en rutt 5
V
Var är jag? 9
varningar 2
larmade positioner 19
ljud 19
varningsikoner 11
verktyg, kartor 10
volym, justera 2
väder 17
radar 17
vägförhållanden 17
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 4
vägförhållanden, väder 17
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19, 21
Å
återställa
enhet 22
trippdata 11
återställa inställningarna 20
26
Index
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02193-39_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising