Garmin | Camper 770 LMT-D | User manual | Garmin Camper 770 LMT-D Manual de utilizare

Garmin Camper 770 LMT-D Manual de utilizare
CAMPER 770
Manual de utilizare
© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
companiei Garmin.
®
Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ şi nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea
explicită a companiei Garmin.
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. HD Radio™
şi sigla HD sunt mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation. Tehnologia HD Radio produsă sub licenţa iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. şi din alte ţări. microSD şi sigla
microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor este marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Wi‑Fi este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows , Windows Vista şi Windows XP sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Camper 770 Prezentare generală a dispozitivului ...................... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului Camper 770 în
vehicul .........................................................................................1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 1
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 1
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Activarea volumului automat .................................................. 2
Utilizarea mixerului audio ....................................................... 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Profiluri vehicul .............................................................. 2
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 2
Activarea unui profil de vehicul ................................................... 2
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 2
Adăugare rezervoare propan ................................................. 2
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 2
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 3
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 3
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 3
Rute ............................................................................................ 3
Iniţierea unei rute ........................................................................ 3
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 4
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 4
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 4
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 4
Sosirea la destinaţie ................................................................... 4
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 4
Găsirea destinaţiei utilizând ceasul Garmin ........................... 5
Căutarea ultimului loc de parcare .......................................... 5
Schimbarea rutei active .............................................................. 5
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 5
Modelarea rutei dvs. .............................................................. 5
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 6
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 6
Oprirea rutei ................................................................................ 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 6
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 6
Evitări personalizate ............................................................... 6
Navigarea off-road ...................................................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Puncte de interes ........................................................................ 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Găsirea unui loc după categorie ................................................. 7
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 7
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 7
Găsirea parcurilor de autorulote ................................................. 8
Găsirea de servicii pentru autorulote .......................................... 8
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 8
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 8
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 8
Parcare ....................................................................................... 8
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................... 8
Cuprins
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locaţii ........ 8
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ................. 9
Instrumente de căutare ............................................................... 9
Găsirea unei adrese ............................................................... 9
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 9
Găsirea unui oraş ................................................................... 9
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Conectare la contul dvs. Foursquare ..................................... 9
Căutarea punctelor de interes Foursquare ............................ 9
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare ............................... 9
Înregistrare cu Foursquare ..................................................... 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor ............................... 9
Vizualizarea locaţiilor găsite recent ............................................ 9
Golirea listei de locaţii găsite recent ...................................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 10
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 10
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 10
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 10
Eliminarea unei scurtături .................................................... 10
Salvarea locurilor ...................................................................... 10
Salvarea unei locaţii ............................................................. 10
Salvarea locației curente ...................................................... 10
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 10
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 10
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 10
Utilizarea hărţii .............................................................. 10
Instrumente hartă ...................................................................... 10
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 11
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 11
Înainte ....................................................................................... 11
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 11
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 11
Simboluri de avertizare şi atenţionare ...................................... 11
Avertismentele privind starea drumului ................................ 11
Informaţii cursă ......................................................................... 11
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 11
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 12
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 12
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 12
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 12
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 12
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 12
Personalizarea hărţii ................................................................. 12
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 12
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 12
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 12
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului ........................................................... 12
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Pictograme stare Bluetooth ...................................................... 13
Servicii în timp real Garmin ....................................................... 13
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin ........................... 13
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul dvs. către
dispozitivul dvs. ......................................................................... 13
Notificări inteligente .................................................................. 13
Primirea notificărilor ............................................................. 13
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 14
Apelarea hands-free ................................................................. 14
Efectuarea unui apel ............................................................ 14
Primirea unui apel ................................................................ 14
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 14
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 14
i
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 14
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple .... 14
Conectarea aplicaţiei Smartphone Link pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 15
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 15
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple ...................................... 15
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android™ ..................................................................... 15
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe smartphoneul Android ............................................................................. 15
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android .................................................................... 15
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 15
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 15
Trafic.............................................................................. 15
Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link ............... 16
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 16
Abonamentele receptorului de date ..................................... 16
Activarea traficului .................................................................... 16
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ..................................... 16
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 16
Comanda vocală........................................................... 16
Setarea frazei de activare ......................................................... 16
Activarea comenzii vocale ........................................................ 16
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 17
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 17
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 17
Control vocal ............................................................................. 17
Configurarea Controlului vocal ............................................. 17
Utilizarea controlului vocal ................................................... 17
Sugestii control vocal ........................................................... 17
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 17
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 17
Watch Link ................................................................................ 17
Configurarea Watch Link ..................................................... 17
Primirea alertelor pentru şofer pe ceas ................................ 17
LiveTrack .................................................................................. 18
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor ...................................................................... 18
Începerea partajării LiveTrack .............................................. 18
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 18
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 18
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 18
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 18
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 18
Planificator de călătorii .............................................................. 19
Planificarea unei călătorii ..................................................... 19
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 19
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 19
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 19
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 19
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 19
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 19
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 19
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 19
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 19
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 20
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 20
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 20
ii
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 20
Setări Camper 770 ........................................................ 20
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 20
Activarea hărţilor .................................................................. 20
Setările de navigare .................................................................. 20
Setări mod de calcul ............................................................ 20
Simularea locaţiei curente .................................................... 20
Setările reţelelor wireless .......................................................... 20
Setări pentru Asistenţă şofer .................................................... 21
Setările camerei pentru mers înapoi ......................................... 21
Setări babyCam ........................................................................ 21
Setările afişajului ....................................................................... 21
Setări pentru trafic .................................................................... 21
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 21
Setarea orei ......................................................................... 21
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 21
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 22
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 22
Restabilirea setărilor ................................................................. 22
Informaţii dispozitiv..................................................... 22
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate .............................................................................. 22
Specificaţii ................................................................................. 22
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 22
Întreţinere dispozitiv.................................................... 22
Actualizări pentru hărţi şi software ............................................ 22
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................. 22
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi ..................................................................................... 22
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................. 23
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 23
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 23
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 24
Evitarea furtului .................................................................... 24
Resetarea dispozitivului ............................................................ 24
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 24
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 24
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 24
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 24
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 24
Depanare ....................................................................... 24
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 24
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 24
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 24
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 24
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone
Link ........................................................................................... 24
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul de încărcare a
bateriei smartphone-ului meu. .................................................. 24
Anexă ............................................................................. 25
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 25
Gestionarea datelor .................................................................. 25
Despre cardurile de memorie ............................................... 25
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 25
Transferul datelor de pe computer ....................................... 25
Deconectarea cablului USB ................................................. 25
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 25
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 25
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 25
Index.............................................................................. 26
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizări
pentru hărţi şi software, pagina 22).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului Camper
770 în vehicul, pagina 1).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 1).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2) şi afişaţi
luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului, pagina 2).
• Creaţi un profil de vehicul pentru rulota dvs..
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Camper 770 Prezentare generală a
dispozitivului
6 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului
la o sursă de alimentare din vehicul.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
Recepţionarea semnalelor GPS
À
Á
Â
Ã
buton de pornire
Port USB de date şi de alimentare
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree
Montarea şi alimentarea dispozitivului
Camper 770 în vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului À în portul USB
de pe dispozitiv.
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, departe de
clădiri înalte sau copaci.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Când cel puţin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este
pregătit pentru navigare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizuali­
zarea stării semnalului GPS, pagina 25).
Starea tehnologiei Bluetooth . Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (Setările reţelelor wireless, pagina 20).
®
Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectaţi pentru a modifica
setările wi-fi (Setările reţelelor wireless, pagina 20).
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua
un apel telefonic (Apelarea hands­free, pagina 14).
Profil vehicul activ. Selectaţi pentru a vizualiza setările
profilului de vehicul.
2 Apăsaţi suportul Á pe ventuză Â până se fixează în poziţie.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
spate, spre parbriz.
4 Montaţi sistemul de cuplare din partea superioară a
suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
5 Apăsaţi partea inferioară a suportului în dispozitiv până când
se fixează în poziţie.
Iniţiere
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 21).
Nivel de încărcare a bateriei.
Partajarea datelor LiveTrack. Numărul de vizualizatori invitaţi
apare pe pictogramă. Selectaţi pentru a deschide aplicaţia
LiveTrack (LiveTrack, pagina 18).
1
Stare Smartphone Link. Selectaţi pentru a vă conecta la
aplicaţia Smartphone Link şi pentru a primi date în timp real
despre trafic şi alte servicii în direct (Asocierea cu telefonul
dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12). Când
pictograma este albastră, dispozitivul este conectat la
aplicaţia Smartphone Link.
Temperatură. Selectaţi pentru a vizualiza prognoza meteo
(Vizualizarea prognozei meteo, pagina 18).
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Activarea volumului automat
Dispozitivul poate mări sau micşora automat volumul, în funcţie
de nivelul zgomotului de fundal.
1 Selectaţi Volum > .
2 Selectaţi Volum automat.
Utilizarea mixerului audio
Puteţi folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum
pentru diferitele tipuri de avertizări şi mesaje audio, de ex.
indicaţii de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare
tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unităţii
principale.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi > Mixer audio.
3 Folosiţi glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip
de sunet.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
Atunci când activaţi un profil de rulotă, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
2
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Adăugarea unui profil de vehicul
Trebuie să adăugaţi un profil de vehicul pentru fiecare rulotă pe
care o veţi utiliza cu dispozitivul Camper 770.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga o rulotă de tip motorhome care are o
rulotă ataşată permanent, selectaţi Rulotă.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă de un vehicul utilizând un
cârlig standard, selectaţi Remorcă.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă de un vehicul utilizând un
cârlig pe a cincea roată, selectaţi Rulotă.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
3
caracteristicile vehiculului.
După ce adăugaţi un profil de vehicul, puteţi edita profilul pentru
a introduce informaţii detaliate suplimentare, precum numărul de
identificare a vehiculului sau numărul remorcii.
Activarea unui profil de vehicul
Înainte de a putea activa un profil de vehicul, trebuie să adăugaţi
profilul.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi un profil de vehicul.
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Selectare.
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi modifica informaţiile de bază privind profilul de bază al
vehiculului sau adăuga informaţiile detaliate unui profil de
vehicul, cum ar fi viteza maximă.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
>
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi >
>
Ștergere.
Adăugare rezervoare propan
Atunci când adăugaţi rezervoare propan la profilul vehiculului
dvs., dispozitivul evită rutele în zonele cu restricţii privind
rezervoarele cu propan care ar putea să vă afecteze drumul. De
asemenea, dispozitivul vă notifică atunci când vă apropiaţi de
zone care vă solicită să închideţi rezervoarele cu propan.
.
1 Selectaţi
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi > Rezervoare propan > Adăugare rezervor.
4 Introduceţi greutatea rezervorului de propan şi selectaţi
Salvare.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIONARE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi
®
Profiluri vehicul
responsabilă pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe
care o puteţi primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de
circulaţie aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează distanţa până la
şcoală sau zona cu şcoli, precum şi limita de viteză (dacă
este disponibilă).
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Curbe: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această caracteristică
(Trafic, pagina 15).
Accesul interzis camioanelor: dispozitivul redă un ton atunci
când vă apropiaţi de un drum cu acces interzis camioanelor .
Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet şi
afişează un mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe
care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.
Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum pe care există riscul de
vânt lateral.
Drum îngust: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum care pot fi prea îngust
pentru vehiculul dvs.
Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de o pantă abruptă.
Graniţe stat sau ţară: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de graniţa unui stat sau a unei
ţări.
Oprire sistem propan: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe care propanul
este interzis.
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Puteţi activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru
anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afişată chiar dacă
tonul sonor este dezactivat.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Alerte audio şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Navigarea către destinaţia dvs.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Datele în timp real despre camerele de monitorizare a
semaforului şi despre camerele de siguranţă sunt disponibile
printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul
aplicaţiei Smartphone Link (Servicii în timp real Garmin,
pagina 13).
• Trebuie să achiziţionaţi un abonament pentru a descărca şi a
stoca date de la camera de siguranţă pe dispozitiv. Accesaţi
garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea
şi compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament
sau o actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă
regiune sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
• În anumite regiuni, anumite pachete de produse includ date
preîncărcate de la camerele de monitorizare a vitezei şi
traficului cu actualizări pe viaţă.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 6) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 6).
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 3).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 5).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
3
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 5).
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată À indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
4
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau altă
acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă această
funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează (Modificarea câmpului de date pe hartă,
pagina 12).
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 4).
• Atunci când trebuie să vă opriţi la o distanţă mai mare de
destinaţie, puteţi continua până la destinaţia dvs. pe jos,
utilizând dispozitivul Camper 770 sau un ceas Garmin
compatibil împreună cu Connect IQ™ (Găsirea destinaţiei
utilizând ceasul Garmin, pagina 5).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
Navigarea către destinaţia dvs.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
După ce parcaţi vehiculul, puteţi continua până la destinaţia dvs.
pe jos utilizând dispozitivul Camper 770 sau un ceas Garmin
compatibil împreună cu Connect IQ (Găsirea destinaţiei utilizând
ceasul Garmin, pagina 5). Dispozitivul sau ceasul dvs.
Garmin vă poate ghida, de asemenea, înapoi la locul de parcare
respectiv atunci când reveniţi la vehicul (Căutarea ultimului loc
de parcare, pagina 5).
Găsirea destinaţiei utilizând ceasul Garmin
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să configuraţi
Watch Link (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Puteţi utiliza ceasul dvs. Garmin compatibil pentru a naviga de
la vehicul la destinaţie sau de la destinaţie înapoi la vehicul.
Această funcţie este deosebit de utilă pentru căutarea unei
locaţii pe un bulevard mare sau atunci când trebuie să parcaţi
mai departe de destinaţie şi să terminaţi ruta mergând pe jos.
NOTĂ: tehnologia GPS necesită o bună vizibilitate a cerului.
Este posibil ca aplicaţia Watch Link să nu vă poată asigura
ghidare în spaţii interioare, cum ar fi în mall-uri sau aeroporturi.
1 De pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi
opţiunea Găsire Destinaţia mea.
Ceasul dvs. obţine un semnal GPS şi începe să vă ghideze
către destinaţia dvs.
2 Mergeţi către destinaţie.
Indicatorul de destinaţie À vă arată direcţia către destinaţia
dvs. faţă de direcţia în care vă îndreptaţi Á. Atunci când
indicatorul de destinaţie este afişat în partea de sus a
cercului, înseamnă că vă îndreptaţi spre destinaţia dvs.
Distanţa rămasă până la destinaţie  este afişată sub cerc.
Bara de progres à indică progresul făcut către destinaţie.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul Camper 770 de la sistemul
de alimentare al vehiculului, acesta salvează locaţia dvs.
curentă ca loc de parcare. Dacă aţi configurat Watch Link,
dispozitivul trimite locaţia locului de parcare către ceasul dvs.
Garmin compatibil (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Puteţi naviga înapoi la locul de parcare utilizând dispozitivul
Camper 770 sau aplicaţia Watch Link de pe ceasul dvs.
SUGESTIE: dacă dispozitivul dvs. Camper 770 este conectat la
o priză de alimentare comutată prin contact, acesta salvează
locul de parcare de fiecare dată când opriţi vehiculul. Dacă
dispozitivul este conectat la o priză de alimentare care nu este
comutată prin contact, trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare de la vehicul pentru a salva locul de parcare.
• Pe dispozitivul dvs. Camper 770, selectaţi Aplicații > Ultimul
loc > Start!.
• Pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link, selectaţi
Localizare Maşina mea şi mergeţi spre locul de parcare.
Navigarea către destinaţia dvs.
Indicatorul de destinaţie À vă arată direcţia către destinaţia
dvs. faţă de direcţia în care vă îndreptaţi Á. Atunci când
indicatorul de destinaţie este afişat în partea de sus a
cercului, înseamnă că vă îndreptaţi spre destinaţia dvs.
Distanţa rămasă până la destinaţie  este afişată sub cerc.
Bara de progres à indică progresul făcut către destinaţie.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 19).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 3).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
5
Alegerea unei ocoliri
2 Selectaţi o opţiune:
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
Selectaţi
o opţiune:
3
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
Selectaţi
Salvare.
4
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 22).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 16).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 21), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alternativă, dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
6
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Navigarea către destinaţia dvs.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
4 Selectaţi o opţiune:
Următor.
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Găsirea unui loc după categorie
1
2
3
4
Selectaţi Încotro?.
Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 7).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 7).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 9).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 9).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 8).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 10).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 9).
®
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introducere căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
7
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Găsirea parcurilor de autorulote
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi căuta parcuri de autorulote pe baza facilităţilor disponibile.
1 Selectaţi Încotro? > RV Parks.
2 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi, selectaţi
una sau mai multe facilităţi şi selectaţi Salvare.
3 Selectaţi o locaţie.
À
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Á
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Â
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
Găsirea de servicii pentru autorulote
à Start!
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi găsi o locaţie apropiată care oferă reparaţii, remorcare şi
alte servicii pentru autorulote.
Selectaţi Încotro? > RV Services.
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
Ä
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea
locaţiei dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune.
Parcare
À
Á
Â
Ã
Ä Start!
Å
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
Dispozitivul dvs. Camper 770 include date detaliate despre
spaţii de parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în
apropiere în funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de
parcare disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau
metodele de plată acceptate.
În unele zone, sunt disponibile date de parcare live cât timp
dispozitivul dvs. Camper 770 este conectat la Smartphone Link
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link,
pagina 12). Atunci când dispozitivul dvs. primeşte date live
despre spaţiile de parcare, puteţi vizualiza tendinţe de parcare
în timp real.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare. Garmin nu
este responsabilă pentru acurateţea sau oportunitatea datelor
live despre spaţiile de parcare.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite
locaţii
1 Căutaţi o locaţie.
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
Apare o listă cu parcările apropiate de locaţia selectată.
8
Găsirea şi salvarea locaţiilor
4 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate parcările.
5 Selectaţi locaţia unei parcări.
6 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căut. în aprop. de: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 8).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi Căut. în
aprop. de: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 8).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introducere
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquareutilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie de la
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare® > Login.
4 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date Foursquare online şi rezultate
personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare®.
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
1 Selectaţi Aplicații > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
TripAdvisor
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție or Combustibil.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
Selectaţi
o locaţie.
3
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 7).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi
Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
10
2
3
4
5
6
Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
Selectaţi o locaţie.
Selectaţi .
Selectaţi
> Editare.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
Editaţi
informaţiile.
7
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Şter.loc.salv..
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 4).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Utilizarea hărţii
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 11).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 4).
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 11).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 14).
LiveTrack: vă permite să porniţi şi să opriţi partajarea LiveTrack
(LiveTrack, pagina 18).
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 12).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 19).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Funcţia este disponibilă dacă
aveţi date despre camere video la semafoare sau radare fixe
stocate pe dispozitiv şi o conexiune activă la
aplicaţiaSmartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi
conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
Selectaţi
un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
3
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Finalizare.
Simboluri de avertizare şi atenţionare
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, având scopul de a vă preveni despre
potenţiale pericole, condiţii de drum şi staţii de cântărire viitoare.
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
Utilizarea hărţii
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 11).
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
11
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
12
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. Camper 770,
trebuie să asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul şi să îl
conectaţi la aplicaţia Smartphone Link. Aplicaţia Smartphone
Link îi permite dispozitivului să recepţioneze date în timp real,
inclusiv date despre trafic, date despre parcare, camere de
monitorizare a semafoarelor şi a vitezei şi alte servicii în timp
real. De asemenea, vă permite să folosiţi funcţii cu conexiune,
ca partajarea călătoriilor LiveTrack şi Watch Link.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 15).
Informaţii în timp real despre parcări: trimite informaţii în timp
real despre parcări pe dispozitivul dvs., dacă sunt disponibile
(Parcare, pagina 8).
Servicii în timp real Garmin: furnizează servicii gratuite şi
contra cost pentru a trimite date în timp real către dispozitivul
dvs., cum ar fi date de la camerele de monitorizare de la
semafor şi a vitezei sau de la camere de monitorizare a
traficului (Servicii în timp real Garmin, pagina 13).
Informaţii meteo: trimite condiţiile meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs. (Vizualizarea prognozei meteo,
pagina 18).
LiveTrack: vă permite să transmiteţi în timp real călătoria
persoanelor de contact selectate (LiveTrack, pagina 18).
Notificări inteligente: afişează pe dispozitivul dvs. notificările şi
mesajele primite pe telefon. Această caracteristică nu este
disponibilă pentru toate limbile.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba
selectată acceptă funcţia de comanda vocală, puteţi efectua
şi răspunde la apelurile telefonice prin intermediul comenzilor
vocale.
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare (Înregistrare cu Foursquare, pagina 9).
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link
Trebuie să asociaţi dispozitivul Camper 770 cu telefonul şi să îl
conectaţi la Smartphone Link pentru a folosi anumite funcţii,
cum ar fi informaţii în timp real despre trafic şi parcări, apelare
hands-free şi alte funcţii asociate.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
NOTĂ: modelele care se termină cu LMT-D sau LMT-HD pot
recepţiona date despre trafic folosind aplicaţia Smartphone Link
sau receptorul cu semnal de trafic digital aerian încorporat.
După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează
automat atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
2 Aşezaţi dispozitivul Camper 770 şi telefonul dvs. la o distanţă
de maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
De
pe dispozitivul Camper 770, selectaţi Setări > Reţele
3
wireless şi bifaţi caseta de selectare Bluetooth.
4 Selectaţi Căutare dispozitive.
5 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
6 Selectaţi OK pe dispozitivul Camper 770.
Dispozitivul Camper 770 începe căutarea dispozitivelor
Bluetooth din apropiere şi apare o listă cu dispozitivele
Bluetooth. Poate dura până la un minut pentru ca telefonul
dvs. să apară în listă.
7 Alegeţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
8 Confirmaţi solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.
9 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Dacă vă asociaţi cu un dispozitiv Apple , un cod de
securitate apare pe ecranul Camper 770.
10 Dacă este necesar, introduceţi codul de securitate pe telefon
în intervalul de 30 de secunde.
®
Pictograme stare Bluetooth
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui telefon asociat.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
• O pictogramă gri indică dacă funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru acel telefon.
• O pictogramă colorată indică dacă funcţia este conectată şi
activă pentru acel telefon.
Apelare hands-free
Notificări inteligente
Caracteristici şi servicii Smartphone Link
Servicii în timp real Garmin
Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin,
dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link,
pagina 12).
Serviciile în timp real Garminfurnizează planuri gratuite şi pe
bază de abonament pentru trimiterea datelor în timp real pe
dispozitivul dvs., cum ar fi datele de trafic, datele meteo şi
camere de monitorizare a semaforului şi vitezei.
Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca
aplicaţii separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de
trafic, îmbunătăţesc funcţiile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile în timp real
Garmin afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci
când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin
Anumite Servicii în timp real Camper 770 necesită abonament
cu plată. În aplicaţia Smartphone Link, puteţi achiziţiona un
abonament cu plată ca achiziţie integrată aplicaţiei.
Abonamentul este asociat cu contul din magazinul de aplicaţii
de pe smartphone.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi My Account.
3
4
5
6
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente disponibile.
Selectaţi un serviciu.
Selectaţi preţul.
Selectaţi Subscribe.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a realiza achiziţia.
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul
dvs. către dispozitivul dvs.
Puteţi căuta o locaţie utilizând aplicaţia Smartphone Link de pe
telefonul dvs. şi trimiţând-o pe dispozitivul dvs. Camper 770.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a găsi o locaţie din apropiere, selectaţi Find
Nearby Places şi introduceţi o adresă completă sau o
parte din ea sau numele unui loc.
• Pentru a găsi un punct de interest Foursquare din
apropiere, selectaţi Foursquare şi selectaţi un punct de
interes de pe listă.
• Pentru a selecta o locaţie de pe hartă, selectaţi Pick
Location şi atingeţi locaţia de pe hartă.
• Pentru a găsi o adresă din lista de contacte, selectaţi
Search Contacts şi selectaţi numele unui contact.
Locaţia selectată apare pe hartă.
3 Selectaţi Send.
Aplicaţia Smartphone Link trimite locaţia pe Camper 770.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. Camper 770:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vedea detalii despre locaţie sau pentru a salva
locaţia în favorite, selectaţi .
• Pentru a accepta locaţia fără a începe navigaţia, selectaţi
OK.
Locaţia apare în locaţiile găsite recent pe dispozitivul dvs.
Camper 770.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Smartphone
Link, puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul
Camper 770 notificări despre mesaje text, apeluri de intrare,
întâlniri din calendar şi altele.
NOTĂ: este posibil să fiţi nevoit să aşteptaţi câteva minute
pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigaţie, după
conectarea la aplicaţia Smartphone Link. va apărea colorată
în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt
conectate şi active (Pictograme stare Bluetooth, pagina 13).
Primirea notificărilor
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul Camper 770 să primească notificări,
trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone
Link.
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
13
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timp ce vizualizaţi harta
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul Camper 770 să primească notificări,
trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia Smartphone
Link.
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi sau aşteptaţi ca
solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală,
spuneţi Redare mesaj.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă doar atunci când
limba selectată acceptă funcţia de comenzi vocale şi apare
în instrumentul hărţii.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi Aplicații > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor sunt compatibile şi pot fi
utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon poate fi
utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile
pentru telefonul dvs.
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv handsfree. În timp ce sunteţi conectat, puteţi efectua sau primi apeluri
utilizând dispozitivul dvs.
14
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 10).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Finalizare.
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru
dispozitivul Apple
În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt
activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Conectarea aplicaţiei Smartphone Link pe dispozitivul
dvs. Apple
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe
smartphone-ul Android
Înainte de a vă putea conecta la aplicaţia Smartphone Link,
trebuie să asociaţi si să conectaţi dispozitivul dvs. Camper 770
cu telefonul.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta la ea pentru
caracteristici Bluetooth suplimentare. Aplicaţia Smartphone Link
comunică cu telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth
Smart. Prima oară când vă conectaţi la aplicaţia Smartphone
Link pe un dispozitiv Apple, trebuie să introduceţi un cod de
securitate Bluetooth Smart.
1 Instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs. de pe
app store.
2 Deschideţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs.
Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului Camper
770.
3 Introduceţi codul pe telefonul dvs.
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul Camper 770 la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
De
pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul
dvs. Apple
Puteţi dezactiva apelurile hands-free şi să rămâneţi conectat la
telefonul dvs. pentru date şi notificări Smartphone Link.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului utilizat pentru apelarea handsfree.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date prin intermediul a două nume diferite.
apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea
hands-free.
3 Debifaţi caseta de selectare Apeluri telefonice.
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple
Poţi dezactiva datele Smartphone Link şi notificările inteligente
şi rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi au
culoarea albastră şi apar lângă numele telefonului folosit
pentru date şi notificări.
3 Debifaţi caseta Servicii smartphone.
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple
Puteţi filtra notificările afişate de dispozitiv dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului conectat la date şi notificări
Smartphone Link.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date folosind două nume diferite. şi vor
apărea colorate lângă numele telefonului folosit pentru date
şi notificări.
3 Selectaţi Notificări inteligente.
4 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
Configurarea caracteristicilor Bluetooth
pentru smartphone-ul dvs. cu Android™
În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile
sunt activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Trafic
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru
smartphone-ul dvs. cu Android
Puteţi dezactiva anumite caracteristici Bluetooth şi rămâne
conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului.
3 Selectaţi o opţiune:
• pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifaţi caseta
Apeluri telefonice;
• pentru a dezactiva datele Smartphone Link şi notificările
inteligente, debifaţi caseta Smartphone Link;
• pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicaţiei, folosiţi
setările aplicaţiei Smartphone Link.
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu
Android
Puteţi folosi aplicaţia Smartphone Link pentru a selecta tipurile
de notificări care apar pe dispozitivul Camper 770.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi .
3 Verificaţi dacă este bifată caseta Smart Notifications.
4 Din secţiunea Notificări, selectaţi Settings.
Va apărea o listă de categorii de notificări şi aplicaţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectaţi
comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al
aplicaţiei;
• pentru a adăuga o aplicaţie la listă, selectaţi .
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Camper 770 în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi telefonul şi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
15
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 21). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Dispozitivul dvs. primeşte date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 16).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 16). Accesaţi pagina produsului
dvs. la garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu
pentru cablul receptorului de trafic.
• Modelele de produse care se termină în LMT-D sau LMTHD
pot primi date despre trafic utilizând receptorul de trafic digital
încorporat şi cablul de alimentare pentru vehicul inclus
(Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic, pagina 16).
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 Pe dispozitivul dvs. Camper 770, selectaţi Setări > Trafic şi
asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Un cablu
receptor de trafic prin aer este disponibil ca accesoriu pentru
toate modelele de produse. Accesaţi pagina produsului dvs. la
garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu de cablu
receptor de trafic. Datele de trafic nu sunt disponibile pentru
toate zonele.
Conectaţi dispozitivul la sistemul de alimentare al vehiculului
folosind cablul receptor de trafic (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Camper 770 în vehicul, pagina 1).
NOTĂ: dacă modelul produsului dvs. se termină în LMT-D
sau LMTHD, utilizaţi cablul de alimentare furnizat împreună
cu dispozitivul. Cablul de alimentare are o antenă integrată
pentru receptorul de trafic digital încorporat. Acolo unde
există, receptorul de trafic digital primeşte date despre trafic
de la staţiile de radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Abonamentele receptorului de date
Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru
majoritatea receptoarelor de trafic. Puteţi adăuga abonamente
pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/traffic.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
16
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze
performanţa dorită într-un mediu zgomotos.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Setarea frazei de activare
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este Comandă vocală.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
Activarea comenzii vocale
Rostiţi fraza de activare.
Este afişat meniul Comandă vocală.
Comanda vocală
Sfaturi referitoare la comanda vocală
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală.
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare,
pagina 16).
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului.
5 Rostiţi Navigare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Control vocal
Pentru regiunile în care funcţia Comandă vocală nu este
disponibilă, este activată funcţia Control vocal. Funcţia Control
vocal vă permite să vă utilizaţi vocea pentru a controla
dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcţia Control vocal,
trebuie să o configuraţi pentru vocea dvs.
Configurarea Controlului vocal
Funcţia Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui
singur utilizator şi nu funcţionează pentru ceilalţi.
1 Selectaţi Aplicații > Control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiţi fraza exactă e pe ecran. Puteţi
rosti o comandă alternativă cu acelaşi înţeles în funcţie de
preferinţele dvs.
Pentru a utiliza o funcţie de control vocal, trebuie să rostiţi
comanda înregistrată pentru funcţie.
Utilizarea controlului vocal
1 Rostiţi comanda înregistrată pentru fraza Control vocal.
Este afişat meniul control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sugestii control vocal
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Ascultaţi emiterea unui ton pentru a confirma când
dispozitivul primeşte cu succes o comandă.
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi Aplicații > Manual de utilizare.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setările pentru limbă şi tastatură, pagina 21).
Selectaţi
pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
2
Watch Link
Aplicaţia Watch Link extinde funcţiile de navigare ale
dispozitivului dvs. Camper 770 la un ceas Garmin compatibil cu
Connect IQ.
NOTĂ: această funcţie necesită un ceas Garmin care poate rula
aplicaţii Connect IQ şi un smartphone.
Găsire Destinaţia mea: vă ghidează către destinaţia dvs.
utilizând ecranul ceasului. Această funcţie este extrem de
utilă atunci când trebuie să parcaţi departe de destinaţie şi să
încheiaţi drumul pe jos (Găsirea destinaţiei utilizând ceasul
Garmin, pagina 5).
Localizare Maşina mea: vă îndrumă către ultimul loc de
parcare înregistrat pentru vehiculul dvs. (Căutarea ultimului
loc de parcare, pagina 5).
Avertismente şofer: ceasul vibrează atunci când dispozitivul
afişează o alertă pentru şofer şi arată o pictogramă de alertă
pe ecranul ceasului (Primirea alertelor pentru şofer pe ceas,
pagina 17).
Configurarea Watch Link
Înainte de a putea configura Watch Link, trebuie să realizaţi
următoarele sarcini:
• Asociaţi dispozitivul Camper 770 cu aplicaţia Smartphone
Link de pe smartphone (Asocierea cu telefonul dvs. şi
conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
• Asociaţi ceasul Garmin compatibil la aplicaţia Garmin
Connect™ Mobile de pe smartphone. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare al ceasului dvs.
Funcţia Watch Link utilizează smartphone-ul pentru a trimite
informaţii de la dispozitivul dvs. Camper 770 la aplicaţia Watch
Link de pe ceasul Connect IQ compatibil.
1 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
pentru a deschide meniul, în funcţie de
2 Selectaţi sau
sistemul de operare al smartphone-ului dvs.
3 Selectaţi Conectare IQ Store.
4 Căutaţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi Descărcare.
Aplicaţia Connect IQ Watch Link este instalată pe ceas.
5 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
6 Selectaţi Watch Link.
SUGESTIE: ar putea fi nevoie să glisaţi spre stânga sau spre
dreapta pentru a găsi opţiunea Watch Link.
7 Alegeţi ceasul dvs. din listă şi selectaţi Continue.
8 La finalizarea configurării, selectaţi OK.
Atunci când telefonul dvs. se conectează la dispozitivul Camper
770, aplicaţia Watch Link este pornită automat pe ceasul dvs.
Primirea alertelor pentru şofer pe ceas
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să configuraţi
Watch Link (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Ceasul dvs. Garmin compatibil poate afişa alerte specificate
pentru şofer de la dispozitivul Camper 770. Puteţi alege ce
alerte să apară pe ceas.
17
1 De pe dispozitivul dvs. Camper 770 selectaţi Aplicații >
Watch Link.
2 Selectaţi fiecare tip de alertă pe care doriţi să îl primiţi pe
ceas.
3 De pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi
opţiunea Avertismente şofer.
Atunci când navigaţi cu ajutorul dispozitivului Camper 770,
ceasul vibrează şi afişează alertele pentru şofer specificate
pe măsură ce acestea apar.
Oprirea partajăriiLiveTrack
Puteţi opri oricând partajarea LiveTrack cu ajutorul dispozitivului
dvs. Camper 770 sau al aplicaţiei Smartphone Link.
• De pe dispozitivul dvs. Camper 770, selectaţi Aplicații >
LiveTrack > Op. apl. LiveTrack.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Op. apl. LiveTrack.
Vizualizatorii primesc un mesaj în care sunt anunţaţi că
sesiunea LiveTrack s-a încheiat şi nu vă mai pot urmări locaţia.
LiveTrack
Vizualizarea prognozei meteo
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Smartphone Link pentru a primi date meteo (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12). În
anumite regiuni, modelele care includ un receptor digital de
trafic pot recepţiona informaţii meteo pentru regiune de la
posturile radio FM folosind tehnologie HD Radio (Trafic,
pagina 15). Prognozele meteo nu sunt disponibile în toate
zonele.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Funcţia LiveTrack vă permite să partajaţi călătoria dvs. cu
contactele de pe smartphone şi din conturile dvs. de reţele
sociale, precum Facebook şi Twitter. Atunci când partajaţi,
vizualizatorii pot urmări în timp real locaţia dvs. curentă, locaţiile
vizitate de curând şi traseul călătoriilor recente.
Această funcţie necesită un smartphone cu aplicaţia
Smartphone Link.
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea vizualizatorilor
Prima dată când folosiţi funcţia LiveTrack, trebuie să o
configuraţi şi să invitaţi vizualizatori.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack.
3 Introduceţi un nume de utilizator şi selectaţi Următor.
4 Introduceţi unu sau mai multe contacte de invitat.
Puteţi introduce numele contactului sau adresa de e-mail.
5 Selectaţi Începere LiveTrack.
Aplicaţia începe să partajeze datele LiveTrack. Vizualizatorii
invitaţi primesc un e-mail cu un link în care pot vizualiza
datele dvs. LiveTrack.
Selectaţi
pentru a transmite link-ul LiveTrack folosind o
6
reţea de socializare, o aplicaţie de mesagerie sau altă
aplicaţie de partajare de conţinut (opţional).
Începerea partajării LiveTrack
ATENŢIONARE
Fiţi precaut atunci când partajaţi locaţia dvs. cu ceilalţi.
Pentru a putea începe partajarea, trebuie să configuraţia funcţia
LiveTrack (Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor, pagina 18).
Puteţi începe partajarea datelor LiveTrack cu ajutorul
dispozitivului dvs. Camper 770 sau al aplicaţiei Smartphone
Link.
• De pe dispozitivul dvs. Camper 770, selectaţi Aplicații >
LiveTrack > Începere LiveTrack.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Începere LiveTrack.
Un link pentru vizualizarea datelor LiveTrack este postat pe
conturile activate din reţelele de socializare şi un e-mail cu linkul
este trimis contactelor invitate. În timpul partajării, vizualizatorii
pot face clic pe link pentru a vă urmări în timp real locaţia
curentă, locaţiile vizitate recent şi itinerariul călătoriilor recente.
apare în bara de stare Camper 770 când LiveTrack este
activ. Apare şi numărul de vizualizatori invitaţi.
SUGESTIE: ca setare implicită, sesiunea de partajare LiveTrack
se încheie automat după 24 de ore. În aplicaţia Smartphone
Link, puteţi selecta LiveTrack > Extend LiveTrack pentru a
prelungi sesiunea de partajare LiveTrack sau puteţi opri oricând
partajarea.
18
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Utilizarea aplicaţiilor
Planificator de călătorii
4 Selectaţi o opţiune:
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Navigarea utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie
nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
Introduceţi
un nume şi selectaţi Finalizare.
8
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 Atunci când editaţi o călătorie, selectaţi > Setări călătorie
> Sugerare Atracţii.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Selectare pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi > Setări călătorie.
Utilizarea aplicaţiilor
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 6).
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea
activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 19).
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Următor.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
6 Selectaţi Finalizare.
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Finalizare.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Pentru a putea folosi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la
Smartphone Link şi trebuie să aveţi abonament la serviciul
photoLive (Abonarea la Serviciile în timp real Garmin,
pagina 13).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
19
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 22).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Setări Camper 770
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziţia dvs. pe
hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 12).
20
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Selectaţi Setări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Simularea locaţiei curente
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la
o locaţie simulată.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
Setările reţelelor wireless
Setările pentru reţelele wireless vă permit să gestionaţi reţelele
Wi‑Fi , dispozitivele Bluetooth asociate şi funcţiile Bluetooth.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
®
Setări Camper 770
Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth
asociate apar în meniu. Puteţi selecta numele unui dispozitiv
pentru a schimba setările funcţiei Bluetooth pentru
dispozitivul respectiv.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Wi-Fi: activează radioul Wi‑Fi.
Reţele salvate: vă permite să editaţi sau să eliminaţi reţele
salvate.
Căutare reţele: caută reţele Wi‑Fi din apropiere (Conectarea la
o reţea Wi‑Fi, pagina 22).
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi Setări > Asistenţă şofer.
Alerte audio şofer: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip
de alertă şofer (Funcţii şi alerte de informare a şoferului,
pagina 2).
Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când aţi
condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o
pauză.
Incident Notification: vă permite să configuraţi un contact de
notificat atunci când dispozitivul detectează un posibil
incident în care este implicat vehiculul.
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă aflaţi în
apropierea unor puncte de interes personalizate sau a unor
semafoare cu camere video.
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate. Această funcţie nu este
disponibilă în toate zonele.
Setările camerei pentru mers înapoi
Setările camerei de mers înapoi vă permit să gestionaţi
camerele de mers înapoi Garmin asociate şi setările camerei.
Acest meniu apare pe dispozitivul dvs. de navigare numai atunci
când dispozitivul este conectat la un cablu receptor pentru
camera wireless. Consultaţi manualul utilizatorului pentru
camera dvs. de mers înapoi pentru informaţii detaliate despre
asocierea camerelor şi despre setările camerei. Accesaţi
garmin.com/backupcamera pentru a achiziţiona o cameră de
mers înapoi Garmin.
Selectaţi Setări > Cameră de mers înapoi şi selectaţi o cameră
asociată.
Anulare asociere: elimină camera asociată. Trebuie să asociaţi
din nou camera înainte de a putea să o vizualizaţi prin
intermediul acestui dispozitiv şi cablu.
Redenumire: vă permite să redenumiţi camera asociată.
Linii de ghidare: afişează sau ascunde liniile de ghidare şi vă
permite să reglaţi poziţia liniilor de ghidare.
Setări babyCam
Setările babyCam vă permit să gestionaţi camere Garmin
babyCam™ asociate şi setările camerei. Acest meniu apare pe
dispozitivul dvs. de navigare numai atunci când dispozitivul este
conectat la un cablu receptor pentru camera wireless. Consultaţi
manualul utilizatorului pentru camera dvs. pentru informaţii
detaliate despre asocierea camerelor şi despre setările camerei.
Accesaţi garmin.com/babycam pentru a achiziţiona o cameră
Garmin babyCam.
Selectaţi Setări > babyCam şi selectaţi o cameră asociată.
Setări alimentare: vă permite să setaţi durata de timp pentru
care înregistrarea video apare pe ecran.
Setări Camper 770
Rotiţi imaginea: vă permite să rotiţi sau să inversaţi
înregistrarea video.
Aliniere: afişează înregistrarea video babyCam pentru a vă
ajuta să aliniaţi camera.
Memento verificare bancheta din spate.: activează un
memento pentru verificarea locurilor din spate ale pasagerilor
înainte de a ieşi din vehicul.
Anulare asociere: elimină camera asociată.
Redenumire: vă permite să redenumiţi camera asociată.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat
sau la cerere rute alternative optimizate (Evitarea întârzierilor
în trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Traffic Voice Prompts: activează instrucţiunile vocale pentru
evenimentele de trafic.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
21
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Selectaţi Setări > Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Normative: afişează marcaje şi informaţii de reglementare
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime
pentru a îmbunătăţi dispozitivul.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Actualizări pentru hărţi şi software
Pentru cea mai bună experienţă de navigare, este recomandat
să păstraţi actualizate hărţile şi software-ul de pe dispozitiv.
Actualizările pentru hărţi asigură existenţa pe dispozitiv a celor
mai recente date cartografice disponibile. Actualizările software
furnizează îmbunătăţiri ale funcţiilor şi performanţei.
Vă puteţi actualiza dispozitivul utilizând două metode.
• Puteţi conecta dispozitivul la o reţea Wi‑Fi pentru a efectua
actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această
opţiune vă permite să actualizaţi dispozitivul cu uşurinţă, fără
a-l conecta la un computer.
• Puteţi conecta dispozitivul la un computer şi îl puteţi actualiza
utilizând aplicaţia Garmin Express. Această opţiune vă
permite să instalaţi date cartografice pe cardul de memorie,
dacă hărţile actualizate sunt prea mari pentru a încăpea pe
stocarea internă.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectaţi la
o reţea Wi‑Fi şi să înregistraţi dispozitivul. Vă puteţi conecta la o
reţea Wi‑Fi şi din meniul de setări.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Dacă este necesar, selectaţi Wi-Fi pentru a activa tehnologia
Wi‑Fi.
3 Selectaţi Căutare reţele.
Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
4 Selectaţi o reţea.
5 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea şi selectaţi
Finalizare.
Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
Vizualizarea informaţiilor despre
reglementare şi conformitate
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Dispozitiv > Normative.
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactaţi furnizorul de
servicii Internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
reţea Wi‑Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 22).
Atunci când este conectat la o reţea Wi‑Fi, dispozitivul caută
actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare
Specificaţii
Interval de temperatură De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
de încărcare
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu
c.a. utilizând un accesoriu opţional (numai
pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
22
Informaţii dispozitiv
disponibilă, apare pe pictograma Setări din meniul
principal.
2 Selectaţi Setări > Actualizări.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o
actualizare disponibilă, Actualizări disponibile apare sub
Hartă sau Software.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările de hărţi, selectaţi
Hartă > Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările software, selectaţi
Software > Instalare toate.
4 Citiţi acordul de licenţă şi selectaţi Acceptare toate pentru a
accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
5 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă şi selectaţi Continuare (Încărcarea
dispozitivului, pagina 22).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB
prin priză de perete cu ieşire de cel puţin 1 A. Multe
adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri,
tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi
compatibile.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile utilizând Wi‑Fi sau Garmin
Express.
6 Pe computer, faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
7 Clic pe Adăugare dispozitiv.
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
dispozitivul şi a-l adăuga la software-ul Garmin Express.
La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută
actualizări ale hărţilor şi software-ului pentru dispozitivul dvs.
9 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o singură actualizare, clic pe Vizualizare
Detalii şi selectaţi o actualizare.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 25).
®
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs. Garmin Express este disponibilă pentru
computerele Windows şi Mac .
1 Accesaţi www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.
®
®
Software-ul Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar acest
proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet
mai lente.
Întreţinere dispozitiv
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
4 Pornire Garmin Express.
5 Conectaţi dispozitivul Camper 770 la computer utilizând un
cablu USB.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
23
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Întoarceţi în sus partea de jos a dispozitivului şi ridicaţi
dispozitivul de pe suport.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul À în sens antiorar pentru a-l debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul Ã.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
24
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Camper 770 în vehicul, pagina 1).
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia de simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 20).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 24).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 21).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 21).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi (Setările
reţelelor wireless, pagina 20).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 1).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
sau Smartphone Link
• Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi > pentru a reporni serviciile din fundal
Smartphone Link.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui telefon
asociat, pagina 15) şi să finalizaţi procesul de asociere
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link, pagina 12).
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul
de încărcare a bateriei smartphone-ului meu.
Aplicaţia Smartphone Link utilizează tehnologia wireless
Bluetooth pentru a trimite date către şi primi date de la
dispozitiv. Este normal ca o conexiune Bluetooth activă să
consume baterie. De asemenea, aplicaţia caută periodic
Depanare
actualizări la serviciile disponibile, ceea ce ar putea consuma şi
mai multă baterie.
Puteţi modifica setările de utilizare a bateriei din aplicaţia
Smartphone Link pentru a reduce cantitatea de energie a
bateriei pe care o utilizează aplicaţia.
1 Din aplicaţia Smartphone Link de pe smartphone, selectaţi
.
2 Derulaţi la secţiunea Battery Usage şi selectaţi Settings.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Debifaţi caseta de selectare Bluetooth Auto-Connect.
Dezactivarea acestei opţiuni poate economisi o cantitate
redusă din energia bateriei, dar previne conectarea
automată a aplicaţiei la dispozitivul dvs. Camper 770.
Atunci când această opţiune este dezactivată, trebuie să
selectaţi din meniul principal Smartphone Link de
fiecare dată când vreţi să conectaţi dispozitivul la
Smartphone Link.
• Debifaţi caseta Live Services Check.
Pe unele smartphone-uri, dezactivarea acestei opţiuni
poate reduce semnificativ cantitatea de energie a bateriei
pe care o utilizează aplicaţia. Atunci când această opţiune
este dezactivată, trebui să reactualizaţi manual meniul
principal Smartphone Link pentru a primi în timp real
informaţii actualizate despre serviciile disponibile.
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 32 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Camper 770 Prezentare generală a
dispozitivului, pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Gestionarea datelor
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 25).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
Deconectaţi
cablul de la computer.
2
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
Anexă
25
Index
A
abonamente, Servicii în timp real Garmin 13
acasă
apelare 14
deplasare 4
editarea locaţiei 4
număr de telefon 14
accesorii 25
Acorduri EULA 22
actualizare
hărţi 22, 23
software 22, 23
adrese, căutare 9
agendă telefonică 14
alerte 2
audio 21
puncte de proximitate 21
alerte pentru punctele de proximitate, setări 22
alerte pentru şofer 2, 3, 17
apeluri 14
acasă 14
contacte 14
efectuare 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
registru 14
apeluri telefonice 14
apelare vocală 14
dezactivare sonor 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
apeluri telefonice prin hands-free 13, 15
asistenţă pentru produse 17
asociere
ceas 17
deconectare 15
telefon 12, 24
audio, puncte de proximitate 21, 22
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 1, 22, 24
maximizare 24
probleme 24
butoane de pe ecran 2
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri de alimentare 22
înlocuirea siguranţei 24
vehicul 1
cameră de mers înapoi 21
cameră wireless 21
camere 21
mers înapoi 21
semafor 3
viteză 3
camere la semafoare 3
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 20
card de memorie 1, 25
instalare 25
card microSD 1
Card microSD 25
Căutare rapidă 7
comandă vocală 16
activare 16
frază de activare 16
navigare cu 17
sfaturi pentru utilizare 17
combustibil, benzinării 10
computer, conectare 25
condiţii de drum, vreme 18
conectare 22
control vocal 17
sugestii 17
26
coordonate 9
curăţarea dispozitivului 23, 24
curăţarea ecranului tactil 24
ecran, luminozitate 2
editare, călătorii salvate 19
evitări 6
caracteristici de drum 6
dezactivare 7
drum 6
ştergere 7
taxe 6
zonă 6
limbă
tastatură 21
voce 21
listă de viraje 4
LiveTrack 18
locaţie 8
locaţie curentă 10
locaţii 9, 20
apelare 14
căutare 7, 9
curente 10
găsite recent 9
locuri de întâlnire 8
salvare 10
simulate 20
locaţii găsite recent 9
locaţii salvate 19
categorii 10
editare 10
ştergere 10
locuri de întâlnire 8
locuri simulate 20
luminozitate 2
F
M
D
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 15
demontarea suportului 24
depanare 24
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii 20. Consultaţi locaţii
sosire 4
dezactivare sonor, audio 17
E
fişiere, transfer 25
formare număr 14
Foursquare 9
furt, evitare 24
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, actualizare software 23
găsire servicii 8
găsirea locaţiilor. 7–9, 13 Consultaţi de
asemenea locaţii
adrese 9
coordonate 9
intersecţii 9
oraşe 9
găsirea locurilor, categorii 7
geocaching 9
ghidare pe bandă activă 4
GPS 1, 25
manual de utilizare 17
meteo 18
mod de inactivitate 1
modelarea unei rute 5
montarea dispozitivului
automobil 1
demontare de pe suport 24
ventuză 1, 24
myTrends, rute 6
N
navigare 4, 5, 7
off-road 7
setări 20
navigare off-road 7
notificări 13–15
număr ID 22
O
H
ocoliri 6
hărţi 4, 10, 11, 20
achiziţionare 25
actualizare 22, 23
câmp de date 4, 11, 12
instrumente 10, 11
nivel de detalii 20
simboluri 4
straturi 12
temă 20
vizualizare rute 4
P
I
ID unitate 22
informaţii călătorie 11
vizualizare 12
Informaţii călătorie, resetare 12
instantanee 21
instrucţiuni 4
instrucţiuni de orientare 4
instrumente, hărţi 10, 11
intersecţii, căutare 9
istoric călătorii 22
istoric de servicii
categorii 19
înregistrări 19
înainte 11
personalizare 11
încărcare dispozitiv 1, 22, 24
întreţinere dispozitiv 23
J
jurnal de călătorie, vizualizare 12
L
latitudine şi longitudine 9
parcare 4, 8, 9
ultimul loc 5
partajare, LiveTrack 18
photoLive 19, 20
pictograme, bară de stare 1
pictograme de avertizare 11
planificator de călătorii 19
editarea unei călătorii 19
puncte de modelare 19
profil vehicul, rulotă 2
profiluri, rulotă 2
puncte de interes (POI) 7, 9
locuri de întâlnire 8
R
radare fixe 3
răspuns la apeluri 14
recunoaştere vorbire 16
resetare
Datele călătoriei 12
dispozitiv 24
restabilire setări 22
restricţii, vehicul 2
rulotă, profiluri 2
rute 3
adăugarea unui punct 5, 19
calculare 6
iniţiere 3, 4, 8
mod de calcul 19, 20
modelare 5
myTrends 6
oprire 6
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4
Index
S
salvare, locaţie curentă 10
schimbarea zonei de căutare 8
scurtături
adăugare 10
ştergere 10
semnale de la sateliţi
recepţionare 1
vizualizare 25
servicii de urgenţă 10
Servicii în timp real Garmin 13
abonare la 13
setări 20–22
setări afişaj 21
setări pentru oră 21
siguranţă, înlocuire 24
Smartphone Link 13, 15, 16
conectare 12, 15
dezactivare apeluri 15
software
actualizare 22, 23
versiune 22
specificaţii 22
straturi hartă, personalizare 12
suport, demontare 24
ştergere
călătorii 19
dispozitiv Bluetooth asociat 15
T
tastatură
aspect 21
limbă 21
tastă de pornire 1
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 12, 14, 24
asocierea unui telefon 12
deconectarea unui dispozitiv 15
setări 20
Tehnologie Bluetooth 13
administrarea telefoanelor 14
dezactivare apeluri 15
gestionarea telefoanelor 15
telefon
asociere 12, 24
deconectare 15
trafic 12, 15, 16, 21
adăugarea abonamentelor 16
camere 19, 20
căutare întârzieri 12, 16
hartă 12, 16
incidente 12, 16
receptor 16
rută alternativă 6
TripAdvisor 9
U
Unde mă aflu? 10
următorul viraj 4
USB, deconectare 25
V
ventuză 24
vizualizare hartă
2-D 12
3-D 12
vizualizare hartă 2-D 12
vizualizare hartă 3-D 12
volum, reglare 2
volum automat, activare 2
vreme
condiţii de drum 18
radar 18
W
Watch Link 5, 17
Wi‑Fi 20, 22
Index
27
support.garmin.com
Octombrie 2017
190-02193-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising