Garmin RV 760LMT Priročnik za uporabo
RV 760/Camper 760
Priročnik za uporabo
Januar 2014
190-01600-43_0B
Natisnjeno na Tajvanu
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah.‍ Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic.‍ Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.‍ Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena.‍ microSD™ in logotip microSDHC
sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA
in drugih državah.‍ Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc.‍ ACSI™ je blagovna znamka družbe Auto Camper Service International Holding B.‍V.‍ HD
Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation.‍ Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital
Corporation.‍ Patenti v ZDA in drugih državah.‍
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Priključitev naprave na napajanje vozila .................................... 1
Podpora in posodobitve ............................................................. 1
Nastavitev Garmin Expressa ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Doživljenjske naročnine ........................................................ 1
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega ................................. 1
Izklop naprave ............................................................................ 1
Ponovni zagon naprave ........................................................ 1
Iskanje signalov GPS ................................................................. 1
Vnašanje profila avtodoma ........................................................ 2
Aktiviranje profila avtodoma .................................................. 2
Nastavljanje svetlosti zaslona .................................................... 2
Nastavitev glasnosti ................................................................... 2
Samodejna glasnost .............................................................. 2
Ikone vrstice stanje .................................................................... 2
Ogled stanja signala GPS ..................................................... 2
Informacije o bateriji .............................................................. 2
Nastavljanje časa .................................................................. 2
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................ 2
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 2
Uporaba vzvratne kamere .......................................................... 2
Lokacije...........................................................................3
Iskanje lokacij ............................................................................. 3
Iskanje lokacije po kategoriji ................................................. 3
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 3
Spreminjanje območja iskanja .............................................. 3
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu .......................... 3
Iskanje naslova ..................................................................... 4
Iskanje nedavno najdenih lokacij .......................................... 4
Iskanje parkirnih mest ........................................................... 4
Orodja za iskanje .................................................................. 4
Shranjevanje lokacij ................................................................... 4
Shranjevanje položaja ........................................................... 4
Shranjevanje trenutne lokacije .............................................. 4
Shranjevanje domače lokacije .............................................. 4
Urejanje shranjene lokacije ................................................... 4
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ............................... 4
Brisanje shranjene lokacije ................................................... 4
Nastavitev simuliranega položaja .............................................. 5
Dodajanje bližnjice ..................................................................... 5
Odstranjevanje bližnjice ........................................................ 5
Uporabniške destinacije ............................................................. 5
Nameščanje programa POI Loader ...................................... 5
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader .......................... 5
Iskanje uporabniških destinacij ............................................. 5
Navigacija....................................................................... 5
Načini prevoza ........................................................................... 5
Izbira načina prevoza ............................................................ 5
Začetek načrtovane poti ............................................................. 5
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ..................... 5
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije ................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 5
Uporaba zemljevida za navigacijo ......................................... 5
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................ 6
Izbira obvoza ......................................................................... 6
Ustavitev načrtovane poti ...................................................... 6
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 6
Ogled seznama zavojev ........................................................ 6
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 6
Ogled odcepov ...................................................................... 6
Opozorilne ikone ........................................................................ 6
Kazalo vsebine
Opozorila o razmerah na cesti .............................................. 6
O možnosti Pred vami ................................................................ 6
Iskanje destinacij pred vami .................................................. 6
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ............................ 6
Podatki o potovanju ................................................................... 6
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu .......................... 6
Ogled strani Informacije o potovanju ..................................... 7
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 7
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 7
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ....................................... 7
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................. 7
Iskanje bližnjih storitev .......................................................... 7
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ........................................... 7
O izogibanjih po meri ................................................................. 7
Izogibanje območju ............................................................... 7
Izogibanje cesti ..................................................................... 7
Onemogočanje izogibanja po meri ........................................ 7
Brisanje izogibanj po meri ..................................................... 7
Prilagajanje zemljevida .............................................................. 7
Prilagajanje orodij zemljevida ................................................ 7
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................ 8
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ....................... 8
Spreminjanje perspektive zemljevida .................................... 8
Varnostne kamere ...................................................................... 8
Promet.............................................................................8
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................... 8
Sprejemnik prometnih informacij ................................................ 8
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij .......... 8
Ogled prihajajočega prometa ..................................................... 8
Ogled prometa na zemljevidu ............................................... 9
Iskanje prometnih dogodkov ................................................. 9
Promet na načrtovani poti .......................................................... 9
Potovanje po drugi načrtovani poti ........................................ 9
O prometnih kamerah ................................................................ 9
Shranjevanje prometne kamere ............................................ 9
Ogled prometne kamere ....................................................... 9
O naročninah na prometne informacije ...................................... 9
Aktivacija naročnine .............................................................. 9
Ogled naročnin na prometne informacije .............................. 9
Dodajanje naročnine ............................................................. 9
trafficTrends™ ........................................................................... 9
Onemogočanje funkcije trafficTrends .................................... 9
Omogočanje prometnih informacij ............................................. 9
Glasovni ukaz................................................................. 9
Nastavitev besedne zveze za bujenje ........................................ 9
Aktiviranje glasovnih ukazov .................................................... 10
Namigi za glasovne ukaze ....................................................... 10
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................ 10
Utišanje navodil ........................................................................ 10
Onemogočanje glasovnih ukazov ............................................ 10
Prostoročni telefonski klici......................................... 10
O prostoročnem klicanju .......................................................... 10
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ..................... 10
Združevanje s telefonom .......................................................... 10
Namigi po združevanju naprav ............................................ 10
Prekinjanje povezave s telefonom ...................................... 10
Brisanje združenega telefona .............................................. 10
Klicanje .................................................................................... 10
Klicanje številke ................................................................... 10
Klicanje stika v telefonskem imeniku ................................... 10
Klicanje lokacije ................................................................... 10
Sprejemanje klica ..................................................................... 10
Uporaba zgodovine klicev ........................................................ 10
i
Uporaba možnosti med klicem ................................................. 11
Shranjevanje domače telefonske številke ................................ 11
Klicanje domov .................................................................... 11
Uporaba programov..................................................... 11
Uporaba pomoči ....................................................................... 11
Iskanje tem pomoči ............................................................. 11
Smartphone Link ...................................................................... 11
Prenos programa Smartphone Link .................................... 11
Povezovanje s programom Smartphone Link ..................... 11
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 11
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link .............................................. 11
Storitve Garmin Live ................................................................ 11
Naročanje na storitve Garmin Live ...................................... 11
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ......................................... 12
ecoRoute .................................................................................. 12
ecoRoute Dodatek HD ........................................................ 12
Nastavitev vozila ................................................................. 12
Spreminjanje cene goriva .................................................... 12
Umerjanje porabe goriva ..................................................... 12
O izzivu ecoChallenge ........................................................ 12
Ogled informacij o porabi goriva ......................................... 12
Poročila o kilometrini ........................................................... 12
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute .......................... 12
Ogled sporočil myGarmin ........................................................ 12
Ogled vremenske napovedi ..................................................... 12
Ogled vremena blizu drugega mesta .................................. 12
Ogled vremenske slike ........................................................ 13
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 13
Ogled razmer na cesti ......................................................... 13
Načrtovanje potovanja ............................................................. 13
Načrtovanje potovanja ........................................................ 13
Navigacija po shranjenem potovanju .................................. 13
Urejanje shranjenega potovanja ......................................... 13
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 13
Namestitev na armaturno ploščo ............................................. 16
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala ... 16
Odstranjevanje naprave z nosilca ....................................... 16
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 16
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla ................................................................................... 16
Nakup dodatnih zemljevidov .................................................... 16
Nakup dodatne opreme ........................................................... 16
Odpravljanje težav....................................................... 16
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu .......... 16
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 16
Naprava se v vozilu ne polni .................................................... 16
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 16
Merilnik baterije ni natančen .................................................... 16
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ....................................................................................... 16
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava .................................................................................... 16
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon .......................................................... 16
Telefon se noče povezati z napravo ........................................ 16
Kazalo........................................................................... 17
Upravljanje podatkov................................................... 13
Vrste datotek ............................................................................ 13
O pomnilniških karticah ............................................................ 13
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 13
Priklop naprave na računalnik .................................................. 13
Prenašanje podatkov iz računalnika ........................................ 13
Izključitev kabla USB ........................................................... 14
Prilagajanje naprave.................................................... 14
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................ 14
Omogočanje zemljevidov .................................................... 14
Urejanje profila avtodoma ........................................................ 14
Nastavitve navigacije ............................................................... 14
Nastavitve načrtovanih poti ................................................. 14
Nastavitve zaslona ................................................................... 14
Nastavitve za Bluetooth ........................................................... 14
Izključujem Bluetooth .......................................................... 14
Nastavitve prometnih informacij ............................................... 14
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ........................ 15
Nastavitve jezika in tipkovnice ................................................. 15
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................ 15
Nastavitve bližinskih opozoril ................................................... 15
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 15
Dodatek......................................................................... 15
Napajalni kabli .......................................................................... 15
Polnjenje naprave ............................................................... 15
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila .................... 15
Nega naprave .......................................................................... 15
Čiščenje zunanjega ohišja .................................................. 15
Čiščenje zaslona na dotik ................................................... 15
Preprečevanje kraje ............................................................ 15
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.‍
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.‍
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na nosilcu.‍
LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki
zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno
življenjsko dobo naprave.‍ Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime,
doživljenjsko naročnino na prometne informacije in
sprejemnik prometnih informacij.‍
LMTHD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps
Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne
informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.‍
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
1 Obiščite www.garmin.com/‍express.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.‍
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije.‍ V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za
uporabo.‍
NAMIG: z energijo lahko varčujete tako, da napravo med
polnjenjem baterije postavite v način mirovanja.‍
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.‍
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
3
4
5
6
zaskoči na ustrezno mesto.‍
Logotip Garmin® na nosilcu mora biti z desno stranjo
obrnjen navzgor.‍
Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.‍
Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
naprave.‍
Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.‍
Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.‍
Podpora in posodobitve
Garmin Express omogoča preprost dostop do teh storitev za
vašo napravo.‍
• Registracija izdelka
• Posodobitve programske opreme in zemljevidov
• Priročniki za naprave
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
Nastavitev Garmin Expressa
1 Manjši konec kabla USB vključite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.‍
3 Obiščite www.garmin.com/‍express.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu.‍
nüMaps Guarantee™
Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo
morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov.‍
Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/‍numaps.‍
Doživljenjske naročnine
Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere
funkcije.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne
informacije in sprejemnik prometnih informacij.‍
Uvod
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.‍
Poziv se prikaže po petih sekundah.‍ Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.‍
2 Izberite Izključi.‍
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.‍
Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.‍
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.‍ v vrstici stanja označuje moč signala (oglejte si
Ikone vrstice stanje).‍ Iskanje satelitskega signala lahko traja
nekaj minut.‍
1 Vklopite napravo.‍
2 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.‍
za ogled podrobnih
3 Po potrebi pritisnite in držite
informacij o satelitskih signalih.‍
1
Vnašanje profila avtodoma
Povezano s programom Smartphone Link
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone.‍ V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti.‍ Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.‍
1
2
3
4
Izberite Nastavitve > Profil avtodoma.‍
Izberite Avtodom.‍
Izberite .‍
Sledite navodilom na zaslonu.‍
Aktiviranje profila avtodoma
Preden lahko profil aktivirate, ga morate dodati (Vnašanje
profila avtodoma).‍
Naprava načrtovane poti izračuna glede na širino, dolžino, težo
in druge nastavitve aktivnega profila.‍
1 Izberite Nastavitve > Profil avtodoma > Avtodom.‍
2 Izberite profil.‍
3 Izberite Izbira profila.‍
Temperatura
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.‍
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.‍
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.‍ Če želite
povečati natančnost merilnika baterije, popolnoma porabite
baterijo in jo znova napolnite.‍ Naprave ne izklopite, dokler se ne
napolni popolnoma.‍
Nastavljanje časa
1 V vrstici stanja nastavite čas.‍
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.‍
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.‍
Uporaba tipk na zaslonu
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.‍
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.‍
•
•
•
•
•
Nastavitev glasnosti
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Glasnost.‍
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.‍
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .‍
.‍
Samodejna glasnost
Samodejna glasnost pri napravah s prostoročnim klicanjem
omogoča, da naprava prilagaja raven glasnosti glede na hrup v
ozadju v vozilu (Prostoročni telefonski klici).‍
Samodejni nadzor glasnosti zniža glasnost naprave, ko je hrupa
v ozadju malo in zviša raven glasnosti, ko se hrup v ozadju
poveča.‍
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.‍
1 Izberite Glasnost > .‍
2 Po potrebi izberite Samodejna glasnost.‍
3 Izberite Vključeno.‍
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.‍
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .‍
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .‍
Držite ali za hitrejše pomikanje.‍
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.‍
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in
tipkovnice).‍
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .‍
• Če želite izbrisati znak, izberite .‍
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .‍
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.‍
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .‍
Uporaba vzvratne kamere
OPOZORILO
Med uporabo vzvratne kamere se osredotočite na vožnjo.‍
Uporaba vzvratne kamere je dodatna varnostna praksa, ni pa
nadomestek za voznikovo pozornost in razumnost.‍
Če je v vozilu nameščena vzvratna kamera s kompozitnim
videom, si lahko njeno sliko ogledate na napravi.‍
1 Če je treba, priključite kamero na priključek video-in À na
nosilcu.‍
Ikone vrstice stanje
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija.‍ Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave.‍ Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.‍
Stanje signala GPS
Stanje tehnologije Bluetooth® (se prikaže, ko je omogočeno
Bluetooth)
Indikator načina prevoza
Trenutni čas
Stanje baterije
2
Uvod
2 Izberite možnost:
• Če je kamera priklopljena na vzvratne luči, prestavite
vozilo v vzvratno prestavo.‍
• Če je kamera priklopljena na akumulator vozila, izberite
na zaslonu.‍
Slika kamere se prikaže na zaslonu naprave.‍
Lokacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah.‍ S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti.‍ Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.‍
Iskanje lokacij
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.‍
3 Po potrebi izberite podkategorijo.‍
4 Izberite lokacijo.‍
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.‍
3 Izberite kategorijo.‍
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.‍
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.‍
Iskanje storitev RV
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge
storitve za avtodome.‍
Izberite Kam? > Storitve za avtodome.‍
Iskanje parkirišč za avtodome
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Parkirišča za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive
ugodnosti.‍
1 Izberite Kam? > Parki za avtodome.‍
2 Če je treba, izberite Izberite za filtriranje po storitvah,
izberite eno ali več ugodnosti in izberite Shrani.‍
3 Izberite lokacijo.‍
Iskanje kampov ACSI™
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Kampe Auto Camper Service International (ACSI) lahko iščete
glede na storitve, ki jih nudijo.‍
1 Izberite Kam? > ACSI.‍
2 Če je treba, izberite Izberite za filtriranje po storitvah,
izberite eno ali več ugodnosti in izberite Shrani.‍
Izberite lokacijo.‍
3
Lokacije
Iskanje kampov MHF in parkirišč za avtodome
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Poiščete lahko kampe Motorhome Facts (MHF) in parkirišča za
avtodome.‍
1 Izberite Kam? > MHF.‍
2 Izberite možnost:
• Če želite preiskati celotno zbirko podatkov, izberite Vse
kategorije.‍
• Če želite iskanje omejiti na kampe, izberite Kampi.‍
• Če želite iskanje omejiti na parkirišča za avtodome,
izberite Parkirišča za avtodome.‍
• Če želite uporabiti iskanje s črkovanjem, izberite .‍
3 Izberite lokacijo.‍
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.‍
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.‍
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").‍
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.‍
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.‍
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.‍
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.‍
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.‍
Izberite
možnost:
5
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.‍
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .‍
6 Po potrebi izberite lokacijo.‍
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.‍
2 Izberite Iskanje blizu.‍
3 Izberite možnost.‍
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (Prilagajanje
plasti zemljevida).‍
1 Izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.‍
3 Po potrebi izberite in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.‍
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).‍
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.‍
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.‍
5 Po potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.‍
3
Iskanje naslova
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.‍
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.‍
1 Izberite Kam? > Naslov.‍
2 Vnesite številko naslova in izberite Končano.‍
3 Vnesite ime ulice in izberite Naprej.‍
4 Po potrebi izberite Iskanje blizu, da spremenite mesto,
državo ali provinco.‍
5 Po potrebi izberite mesto, državo ali provinco.‍
6 Po potrebi izberite naslov.‍
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.‍
2 Izberite Shrani.‍
3 Vnesite ime in izberite Končano.‍
4 Izberite V redu.‍
Shranjevanje domače lokacije
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Nedavno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.‍
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.‍
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.‍
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".‍
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.‍
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.‍
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.‍
2 Izberite lokacijo parkirišča.‍
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.‍
2 Izberite .‍
3 Izberite > Uredi.‍
4 Vnesite spremembe.‍
5 Izberite Končano.‍
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.‍
Iskanje križišča
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.‍
2 Izberite možnost:
• Izberite zvezno državo ali provinco.‍
• Če želite spremeniti državo, zvezno državo ali provinco,
izberite Zvezna država ali država in vnesite ime.‍
3 Vnesite ime prve ulice in izberite Naprej.‍
4 Če je treba, izberite ulico.‍
5 Vnesite ime druge ulice in izberite Naprej.‍
6 Če je treba, izberite ulico.‍
7 Po potrebi izberite križišče.‍
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.‍
2 Izberite Vnesite iskanje.‍
3 Vnesite ime mesta in izberite .‍
4 Izberite mesto.‍
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.‍
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.‍
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.‍
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.‍
3 Izberite koordinato zemljepisne širine.‍
4 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.‍
5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.‍
6 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.‍
7 Izberite Pokaži na zemljevidu.‍
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Shrani.‍
4
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Po potrebi izberite kategorijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite .‍
5 Izberite > Uredi.‍
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.‍
• Izberite Telefonska številka.‍
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.‍
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena
lokacija označena na zemljevidu, izberite Spremeni
simbol.‍
7 Uredite podatke.‍
8 Izberite Končano.‍
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.‍
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Uredi > Kategorije.‍
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.‍
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.‍
7 Izberite Končano.‍
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.‍
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.‍
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.‍
Lokacije
Nastavitev simuliranega položaja
3 Izberite Pojdi!.‍
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS-a.‍
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.‍
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.‍
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.‍
4 Izberite opis položaja.‍
5 Izberite Nastavi položaj.‍
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite Načrtovane poti.‍
4 Izberite načrtovano pot.‍
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?.‍ Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.‍
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.‍
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.‍
2 Izberite element.‍
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.‍
2 Izberite želeno bližnjico.‍
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.‍
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.‍
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini
ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.‍
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.‍
1 Obiščite www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.‍
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.‍
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader).‍
1 Izberite Kam? > Kategorije.‍
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.‍
Navigacija
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.‍
Način izračuna vpliva samo na avtomobilske načrtovane poti.‍
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.‍
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.‍
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.‍
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).‍
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.‍
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.‍
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.‍
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno.‍ Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.‍
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta.‍ Cilj je označen s
karirasto zastavo.‍
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida.‍ Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.‍
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.‍
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza.‍ Trenutni način transporta označuje ikona v
vrstici stanja.‍
Način avtodoma
Način avtomobila
Izbira načina prevoza
Izberite
.‍
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (Lokacije).‍
2 Izberite lokacijo.‍
Navigacija
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 Izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.‍
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite
ali
.‍
5
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .‍
• Če si želite določene kategorije ogledati, ko ne izvajate
navigacije po načrtovani poti, izberite .‍
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .‍
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem postanka se morate usmerjati po načrtovani
poti.‍
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.‍
2 Poiščite dodaten postanek.‍
3 Postanek izberite med rezultati iskanja.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.‍
Izbira obvoza
Ustavitev načrtovane poti
Opozorilne ikone
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone.‍ V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti.‍ Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.‍
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
>
Oster ovinek
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
O možnosti Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.‍
Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.‍
Gorivo
Hrana
Prenočišče
.‍
Stranišča
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Parkirišče
Ogled seznama zavojev
Banke in bankomati
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.‍
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z
besedilom na vrhu zemljevida.‍
2 Izberite zavoj.‍
Prikažejo se podrobnosti o zavoju.‍ Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.‍
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.‍
2 Izberite > Zemljevid.‍
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti je v zgornjem
levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja,
zamenjave pasu ali drugega manevra.‍
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.‍
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.‍
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.‍
Obarvana črta prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.‍
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest.‍ Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.‍
6
.‍
Ozka cesta
Pred obvozom morate dodati orodje za obvoze v meni orodij
zemljevida (Prilagajanje orodij zemljevida).‍
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste.‍ To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.‍
1 Med navigacijo po načrtovani poti na zemljevidu izberite >
Obvoz.‍
2 Izberite možnost.‍
• Če želite določeno dolg obvoz načrtovane poti izberite 0.‍5
km, 2 km ali 5 km.‍
• Za obvoz določene ceste na načrtovani poti izberite .‍
3 Po potrebi izberite cesto, ki jo želite obvoziti.‍
Na zemljevidu izberite
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.‍
2 Izberite zavihek.‍
3 Izberite destinacijo.‍
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni
red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.‍
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.‍
2 Izberite ikono storitve.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani
imena kategorije.‍
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.‍
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali
kategorije.‍
5 Izberite Končano.‍
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni orodij zemljevida (Prilagajanje
orodij zemljevida).‍
Na zemljevidu izberite
> Podatki o potovanju.‍
Navigacija
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajte podatke, prikazane v poljih podatkov o
potovanju na zemljevidu, morate v meni orodij zemljevida dodati
orodje podatkov o potovanju (Prilagajanje orodij zemljevida).‍
1 Izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Izberite možnost > Podatki o potovanju.‍
3 Izberite polje podatkov o potovanju.‍
4 Izberite možnost.‍
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu
podatkov o potovanju.‍
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in
statistiko potovanja.‍
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.‍
Na zemljevidu izberite Hitrost.‍
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite > Navodila do mene.‍
3 Izberite začetno lokacijo.‍
4 Izberite Izbira.‍
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.‍
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.‍
O izogibanjih po meri
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste.‍ Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.‍
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.‍
Izberite
potrditveno polje Dnevnik potovanja.‍
2
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.‍
2 Izberite > Ponastavi polja.‍
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.‍
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.‍
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.‍
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.‍
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti).‍
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva.‍ Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.‍
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.‍
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?.‍ Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.‍
Na zemljevidu izberite vozilo.‍
Navigacija
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanja.‍
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.‍
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.‍
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.‍
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.‍
6 Izberite Končano.‍
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.‍
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.‍
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.‍
5 Izberite Končano.‍
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite izogibanje.‍
3 Izberite > Onemogoči.‍
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .‍
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.‍
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje orodij zemljevida
Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij
zemljevida.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja
zemljevida.‍
2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.‍
7
3 Izberite Shrani.‍
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.‍
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.‍
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.‍
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.‍
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.‍
3 Izberite Shrani.‍
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.‍
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.‍
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.‍
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.‍
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.‍
Informacije o varnostnih kamerah so na voljo na nekaterih
območjih.‍ Za razpoložljivost si oglejte www.garmin.com
/‍safetycameras.‍ Za te lokacije lahko kupite naročnino na
informacije o varnostnih kamerah.‍ Naročnina vključuje lokacije
več sto varnostnih kamer.‍ Naprava vas opozori, ko se
približujete varnostni kameri ali če vozite prehitro.‍ Podatki se
posodabljajo vsaj enkrat tedensko, da lahko redno posodabljate
tudi napravo in imate na voljo najnovejše informacije.‍
Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino.‍ Vsako kupljeno območje ima datum poteka.‍
• Za prejemanje prometnih informacij morata morda biti
napajan sprejemnik prometnih informacij in naprava v
dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.‍
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali
sprejemniku prometnih informacij.‍
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem
prometnih informacij, jo vedno pustite priklopljeno za
najboljši sprejem.‍
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.‍
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami.‍ Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi.‍ Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij.‍ Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/‍traffic.‍
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.‍
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.‍
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.‍
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.‍
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.‍
Sprejemnik prometnih informacij
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.‍
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah.‍ Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/‍traffic.‍
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.‍
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.‍
• Prometne informacije lahko prejemate s sprejemnikom
prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek
programa Smartphone Link (Storitve Garmin Live).‍
• Če želite prometne informacije prejemati prek programa
Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programa
Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne
informacije.‍
• Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.‍
8
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij
Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko
postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.‍
1 Odvijte kabel.‍
2 Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni
oviran, na primer na armaturno ploščo.‍
OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je
priklopljen na napajanje vozila.‍
Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.‍
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.‍
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.‍
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.‍
Promet
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.‍
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.‍
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.‍
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.‍
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.‍
2 Izberite > Dogodki.‍
3 Izberite element na seznamu.‍
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.‍
Promet na načrtovani poti
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot,
da se izognete zastoju.‍ Izberete lahko, ali boste druge
načrtovane poti uporabljali samodejno ali na zahtevo.‍ Za več
informacij si oglejte Nastavitve prometnih informacij (Nastavitve
prometnih informacij).‍ Načrtovana pot bo morda potekala skozi
zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati.‍ Čas zamude se
samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.‍
Potovanje po drugi načrtovani poti
Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih
načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se
izognete prometnemu zastoju.‍
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.‍
2 Izberite Druga načrtovana pot.‍
OPOMBA: če ni boljše druge načrtovane poti, ta možnost ni
na voljo in namesto tega se prikaže Na najhitrejši
načrtovani poti.‍
3 Izberite Pojdi!.‍
O prometnih kamerah
Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na
večjih cestah in križiščih v živo.‍ Kamere, ki jih želite pogosto
gledati, lahko shranite.‍
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link).‍
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
1 Izberite Programi > photoLive.‍
2 Izberite Pritisnite, če želite dodati.‍
3 Izberite cesto.‍
4 Izberite križišče.‍
5 Izberite Pritisnite, če želite dodati.‍
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere).‍
1 Izberite Programi > photoLive.‍
2 Izberite kamero.‍
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle.‍ Oglejte
si http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM.‍ Naročnina se samodejno aktivira ob
Glasovni ukaz
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.‍
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.‍
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.‍
1 V glavnem meniju izberite Promet.‍
2 Izberite Naročnine > .‍
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.‍
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/‍fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.‍
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat.‍ Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo.‍ Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.‍
5 V napravi izberite Naprej.‍
6 Vnesite kodo.‍
7 Izberite Končano.‍
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.‍
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.‍
Onemogočanje funkcije trafficTrends
Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne
informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.‍
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends.‍
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.‍ Ko so
prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema
prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno
zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo
trafficTrends, če je omogočena (trafficTrends™).‍
1 Izberite Nastavitve > Promet.‍
2 Izberite potrditveno polje Promet.‍
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.‍
OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.‍
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze.‍ V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.‍
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja.‍ Privzeta
besedna zveza za bujenje je Glasovni ukaz.‍
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.‍
1 Izberite Programi > Glasovni ukaz > Prilagodi besedno
zvezo.‍
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.‍
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.‍
9
3 Izberite Končano.‍
3 Izberite možnost:
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.‍
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.‍
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.‍
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.‍
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.‍
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.‍
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.‍
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.‍
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.‍
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje).‍
2 Izgovorite Poišči kraj.‍
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.‍
4 Izgovorite številko vrstice.‍
5 Izgovorite Navigate.‍
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.‍
1 Izberite Programi > Glasovni ukaz > .‍
2 Izberite Utišaj navodila > Vključeno.‍
Onemogočanje glasovnih ukazov
Glasovni ukaz lahko onemogočite in tako preprečite, da bi med
govorjenjem nehote aktivirali glasovni ukaz.‍
1 Izberite Programi > Glasovni ukaz > .‍
2 Izberite Glasovni ukaz > Onemogočeno.‍
Prostoročni telefonski klici
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: brezžična tehnologija Bluetooth ni na voljo pri vseh
modelih ali za vse jezike in regije.‍
Pri nekaterih modelih je na voljo prostoročno klicanje.‍ Z
brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.‍
Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv
z napravo, obiščite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega
telefoniranja, ki jih omogoča naprava.‍
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Združevanje s telefonom
Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z
združljivim mobilnim telefonom.‍
1 Telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 ft.‍).‍
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
10
4
5
6
7
8
• Izberite Nastavitve > Bluetooth > Dodaj telefon.‍
• Če ste napravo že združili z drugim telefonom, izberite
Nastavitve > Bluetooth > Telefon > .‍
V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
V napravi izberite V redu.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
Na seznamu izberite telefon in izberite V redu.‍
V telefonu po potrebi potrdite, da dovoljujete vzpostavitev
povezave z napravo.‍
Če je treba, v telefon vnesite PIN naprave Bluetooth.‍
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.‍
• Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z
napravo.‍
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.‍
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.‍
Prekinjanje povezave s telefonom
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Telefon > Brez > Shrani.‍
Telefon prekine povezavo z napravo, vendar je še vedno
združen z njo.‍
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.‍
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Telefon.‍
2 Izberite .‍
3 Izberite telefon in nato še Izbriši.‍
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.‍
2 Vnesite številko.‍
3 Izberite Kliči.‍
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave.‍ Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo.‍ Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.‍
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.‍
2 Izberite stik.‍
3 Izberite Kliči.‍
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.‍
2 Izberite destinacijo.‍
3 Izberite Kliči.‍
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.‍
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave.‍ Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo.‍ Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.‍
Prostoročni telefonski klici
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.‍
3 Izberite klic.‍
Uporaba možnosti med klicem
1 Na zemljevidu med klicem izberite
2 Izberite možnost.‍
.‍
• Za prenos klica v telefon izberite Slušalka.‍
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti
napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.‍
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne
sisteme, kot je glasovna pošta.‍
• Za izklop mikrofona izberite Nemo.‍
• Za prekinitev klica izberite Končaj klic.‍
Shranjevanje domače telefonske številke
Povezovanje s programom Smartphone Link
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program
Smartphone Link.‍
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.‍
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth in potrdite polje
Bluetooth.‍
3 V telefonu izberite Nastavitve za Bluetooth.‍
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.‍
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.‍
5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.‍
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.‍
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .‍
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije).‍
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavi domačo
številko.‍
2 Vnesite svojo telefonsko številko.‍
3 Izberite Končano.‍
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.‍
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).‍
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.‍
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.‍
Klicanje domov
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.‍
Izberite Shranjeno > Domov >
> Kliči.‍
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.‍
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.‍
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona.‍ Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth.‍ Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live).‍
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.‍
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone.‍ Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/‍smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.‍
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.‍
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.‍
Uporaba programov
Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin
Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.‍
1 Izberite Programi > Smartphone Link.‍
2 Izberite telefon.‍
3 Počistite potrditveno polje Prostoročno klicanje.‍
Storitve Garmin Live
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).‍
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live.‍ Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.‍
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije.‍ Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.‍
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.‍
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.‍
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Povezovanje
s programom Smartphone Link).‍
2 Izberite Storitve Garmin Live.‍
Prikaže se seznam storitev in naročnin.‍
3 Izberite storitev.‍
4 Izberite ceno.‍
5 Izberite Naroči.‍
6 Sledite navodilom na zaslonu.‍
11
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.‍
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.‍
ecoRoute
Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate
na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje ali dodatek
ecoRoute HD.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com
/‍ecoroute​.
Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene
goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe
goriva.‍
Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni.‍
Podatki niso odčitani iz vozila, razen če uporabljate dodatek
ecoRoute HD.‍
Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za
določeno vozilo in vozne navade, umerite porabo goriva
(Umerjanje porabe goriva).‍
ecoRoute Dodatek HD
Ko je naprava povezana z dodatkom ecoRoute HD, lahko
prejema informacije o vozilu v realnem času, na primer
sporočila o napakah ter informacije o številu vrtljajev/min in
napetosti akumulatorja.‍ Podatke, ki jih dodatek ecoRoute HD
odčita iz vozila, naprava vključi v izračun podatkov funkcije
ecoRoute.‍
Dodatna oprema ecoRoute HD je združljiva samo z napravami,
ki omogočajo Bluetooth brezžično povezavo.‍
Obiščite www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Nastavitev vozila
Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o
vozilu.‍
1 Izberite Programi > ecoRoute.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Spreminjanje cene goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute > Na črpalki.‍
2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite Naprej.‍
3 Izberite Da.‍
Umerjanje porabe goriva
Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša
poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade.‍
Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.‍
1 Izberite Programi > ecoRoute > Na črpalki.‍
2 Vnesite trenutno ceno goriva.‍
3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega
polnjenja rezervoarja za gorivo.‍
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja
rezervoarja za gorivo.‍
5 Izberite Naprej.‍
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.‍
6 Izberite Shrani.‍
O izzivu ecoChallenge
EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z
merjenjem vaših voznih navad.‍ Višji kot so vaši rezultati pri
izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite.‍ Izziv ecoChallenge
zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in
je v načinu prevoza z avtomobilom.‍
Ogled rezultatov izziva ecoChallenge
Izberite Programi > ecoRoute > ecoChallenge.‍
12
Rezultat izziva ecoChallenge
Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za
varčevanje z gorivom.‍
Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega
pospeševanja.‍ S sunkovitim pospeševanjem izgubljate
točke.‍
Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in
zaviranja.‍
Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja.‍
S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.‍
Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge
1 Izberite Programi > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Izberite > Ponastavi.‍
Ogled informacij o porabi goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute > Poraba goriva.‍
2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.‍
Poročila o kilometrini
V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna
poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.‍
Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano
pot.‍ Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se
poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.‍
Ogled poročila o kilometrini
Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej
napravi.‍
NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate
do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.‍
1 Izberite Programi > ecoRoute > Poročilo o kilometrini.‍
2 Izberite poročilo.‍
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute
1 Izberite Programi > ecoRoute > Profil vozila.‍
2 Izberite > Ponastavi.‍
Ogled sporočil myGarmin
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).‍ Ta funkcija ni na
voljo na vseh območjih.‍
Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer
obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.‍
1 Izberite Programi > myGarmin.‍
Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na
ikoni myGarmin.‍
2 Izberite zadevo sporočila.‍
Prikaže se celotno sporočilo.‍
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).‍ Ta funkcija ni na
voljo na vseh območjih.‍
1 Izberite Programi > Vreme.‍
2 Izberite dan.‍
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.‍
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.‍
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.‍
Uporaba programov
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.‍
Ogled vremenske slike
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono.‍ Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme
v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.‍
1 Izberite Programi > Vreme.‍
2 Če je treba, izberite mesto.‍
3 Izberite > Vremenski radar.‍
Ogled vremenskih opozoril
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila.‍ Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.‍
1 Izberite Programi > Vreme.‍
2 Če je treba, izberite mesto.‍
3 Izberite > Vremenska opozorila.‍
Ogled razmer na cesti
1 Izberite Programi > Vreme.‍
2 Če je treba, izberite mesto.‍
3 Izberite > Razmere na cesti.‍
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje z različnimi cilji.‍
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite Novo potovanje.‍
3 Izberite Izbira začetne lokacije.‍
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).‍
5 Izberite Izbira.‍
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .‍
7 Izberite Naprej.‍
8 Vnesite ime in izberite Končano.‍
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje z različnimi cilji.‍
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite potovanje.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas odhoda.‍
• Izberite Čas prihoda.‍
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.‍
6 Izberite Trajanje.‍
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.‍
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.‍
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite shranjeno potovanje.‍
3 Izberite Pojdi!.‍
4 Če ste pozvani, izberite načrtovano pot (Načrtovana pot na
zemljevidu).‍
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite shranjeno potovanje.‍
Upravljanje podatkov
3 Izberite .‍
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.‍
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati
lokacije ali spreminjati njihov vrstni red.‍
• Izberite Izbriši potovanje.‍
• Izberite Optimiranje vrstnega reda, če želite postanke
na potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.‍
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti).‍
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.‍
Izberite Programi > Kje sem bil.‍
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo.‍ Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.‍
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.‍3 in
starejšimi.‍
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.‍
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource®,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije).‍
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader).‍
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena
Garminova programska oprema za zemljevide
(www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Na pomnilniške kartice lahko
poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so
zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in
uporabniške destinacije.‍
Nameščanje pomnilniške kartice
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.‍
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.‍
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.‍
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko priključite na računalnik s priloženim kablom
USB.‍
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.‍
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.‍
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.‍
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
računalnik).‍
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.‍
2 V računalniku odprite brskalnik datotek.‍
13
3 Izberite datoteko.‍
4 Izberite Urejanje > Kopiraj.‍
5 Poiščite mapo v napravi.‍
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.‍
6 Izberite Urejanje > Prilepi.‍
Ekološka območja: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.‍
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.‍
Simulacija GPS-a: napravi prepreči, da bo prejemala signal
GPS in varčuje z energijo.‍
Izključitev kabla USB
Nastavitve načrtovanih poti
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov.‍ Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.‍
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in
nato napravo.‍
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.‍
2 Izključite kabel iz računalnika.‍
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.‍
Tip vozila: spremeni ikono, ki prikazuje vaš položaj na
zemljevidu.‍ Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.‍
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.‍
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti
zemljevida.‍ Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše
risanje zemljevida.‍
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.‍
Orodja zemljevida: izbere bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.‍
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida).‍
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.‍
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.‍
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.‍
2 Izberite zemljevid.‍
Urejanje profila avtodoma
Spremenite lahko težo in mere vozila ter nastavitve opozoril.‍
1 Izberite Nastavitve > Profil avtodoma > Avtodom.‍
2 Izberite profil.‍
3 Izberite > Uredi.‍
4 Izberite polje, ki ga želite urediti.‍
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.‍
Način izračuna: določa nastavitve načrtovane poti.‍
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.‍
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.‍
14
Če želite odpreti stran z nastavitvami načina izračuna, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Navigacija > Način
izračuna.‍
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.‍
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.‍
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.‍
Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda
manjša.‍
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.‍
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.‍
Barvni način: spremeni svetlost zaslona.‍ Z zmanjšanjem
svetlosti lahko zmanjšate porabo baterije.‍
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.‍
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.‍
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave.‍ Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.‍
Nastavitve za Bluetooth
Če želite odpreti stran z nastavitvami za Bluetooth, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
Dodaj telefon: upravlja povezavo med napravo in brezžičnimi
slušalkami z brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.‍
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.‍
Promet: omogoči prometne informacije.‍
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije.‍ Samodejno
samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne
informacije.‍
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne
informacije.‍
Optimiziranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo
optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno
ali na zahtevo (Promet na načrtovani poti).‍
Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za
katero naprava prikaže prometno opozorilo.‍
trafficTrends: omogoči funkcijo trafficTrends (trafficTrends™).‍
Prilagajanje naprave
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.‍
Trenutni čas: nastavi čas naprave.‍
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.‍
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.‍
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.‍
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.‍
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.‍
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.‍
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.‍
Jezik tipkovnice: določa jezik tipkovnice.‍
Polnjenje naprave
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.‍
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.‍
• Napravo z računalnikom povežite s priloženim kablom USB.‍
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.‍
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto.‍ Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.‍
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.‍
1 Odvijte končni del À.‍
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Naprava.‍
Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.‍
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika: prikaže
licenčne pogodbe za končne uporabnike, ki veljajo za vašo
napravo.‍
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.‍
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov
za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.‍
Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja
funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.‍
Nastavitve bližinskih opozoril
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.‍
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.‍
Namestite 2 A hitro varovalko.‍
Namestite srebrno konico v končni del.‍
Privijte končni del nazaj v napajalni kabel vozila Ã.‍
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.‍
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.‍
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.‍
Čiščenje zunanjega ohišja
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.‍
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.‍
Opozorila: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.‍
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.‍
Povrnitev tovarniških nastavitev
2 Napravo obrišite do suhega.‍
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.‍
1 Izberite Nastavitve.‍
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.‍
3 Izberite > Povrni.‍
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.‍
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Dodatek
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.‍
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.‍
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.‍
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.‍
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.‍
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.‍
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.‍
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.‍
• Izdelek registrirajte na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
15
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.‍
Z namestitvenim diskom namestite napravo na armaturno
ploščo in upoštevajte ustrezne državne predpise.‍ Za več
informacij si oglejte www.garmin.com.‍
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.‍
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.‍
3 Namestite disk na armaturno ploščo.‍
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.‍
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.‍
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).‍
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite gumb za sprostitev na dnu naprave.‍
2 Napravo nagnite naprej.‍
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.‍
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.‍
Odstranitev vakuumskega prijemala z
vetrobranskega stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.‍
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.‍
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).‍
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.‍
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.‍
3 Namestite vakuumski nosilec (Priključitev naprave na
napajanje vozila).‍
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije).‍
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.‍
• Mirujte nekaj minut.‍
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.‍
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).‍
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.‍
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
•
•
•
•
Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona).‍
Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona).‍
Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti).‍
Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (Izključujem
Bluetooth).‍
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega).‍
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.‍
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.‍
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.‍
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.‍
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol).‍ V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon.‍ Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.‍
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB.‍ V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava.‍ Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.‍
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.‍
2 Izklopite napravo.‍
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.‍
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.‍
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB.‍ Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.‍
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Vključeno.‍
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.‍
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila).‍
16
Odpravljanje težav
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 8
3D-pogled zemljevida 8
A
aktivno usmerjanje po pasovih 6
Avtodom, profili 2, 14
B
baterija
podaljševanje 16
polnjenje 1, 2, 15, 16
težave 16
bližnjice
brisanje 5
dodajanje 5
brisanje
potovanja 13
združena slušalka 10
C
cena goriva, spreminjanje 12
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
časovne nastavitve 2, 15
čiščenje naprave 15
čiščenje zaslona na dotik 15
D
datoteke
podprte vrste 13
prenašanje 13
destinacija, po meri 5
Destinacija. 5 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 5
destinacije
dodatna oprema 5
po meri 5
POI Loader 5
dnevnik potovanja, ogled 7
dodajanje postankov 6
dodatna oprema 16
uporabniške destinacije 5
varnostne kamere 8
dom
klicanje 11
nastavitev položaja 4
telefonska številka 11
Doma, urejanje lokacije 4
domov, pot 4
doživljenjski zemljevidi 1
E
ecoChallenge 12
ecoRoute 12
Dodatna oprema HD 12
poročila o kilometrini 12
poročilo o kilometrini 12
profil vozila 12
rezultat izziva ecoChallenge 12
umerjanje porabe goriva 12
ecoRoute HD
dodatek 12
dodatna oprema 12
G
Garmin Express 1
posodabljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glasnost, prilagajanje 2
glasovni ukaz 9, 10
aktiviranje 10
besedna zveza za bujenje 9
namigi za uporabo 10
navigacija z 10
gorivo, cene 12
GPS 1, 2
Kazalo
H
Hitro iskanje 3
I
ID naprave 15
ikone opozoril 6
iskanje lokacij. 3 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 3
koordinate 4
križišča 4
mesta 4
naslovi 4
pregled zemljevida 3
uporaba zemljevida 3
iskanje storitev 3
pred vami 6
iskanje zbirk Geocache 4
izogibanja
brisanje 7
cesta 7
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7
J
jezik
glas 15
tipkovnica 15
K
kabli, napajanje 15
kamere
varnost 8
vzvratne 2
kartica microSD, nameščanje 13
Kje sem? 4, 7
klicanje 10
klici 10
čakanje klica 11
dom 11
klicanje 10
odgovarjanje 10
onemogočanje 11
stiki 10
zgodovina 10
koordinate 4
kraja, izogibanje 15
križišča, iskanje 4
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika
15
lokacije 3, 4, 13
iskanje 4
klicanje 10
nastavitev domače lokacije 4
nedavno najdene 4
shranjevanje 4
simulirano 5
trenutno 4, 7
M
myGarmin, sporočila 12
myTrends, načrtovane poti 7
N
načini prevoza 5
načrtovalnik potovanja 13
urejanje potovanja 13
načrtovane poti
myTrends 7
nastavitve 14
ogled na zemljevidu 6
predlagan 7
predogled 5
računam 5
ustavljanje 6
začetek 5
namestitev na armaturno ploščo 16
namestitev naprave
armaturna plošča 16
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 16
vakuumsko prijemalo 1, 16
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 15
menjava varovalke 15
vozilo 1
naročnine
nüMaps Lifetime 1
promet 1
Storitve Garmin Live 11
naslednji odcep 6
naslovi, iskanje 4
nastavitve 14, 15
nastavitve zaslona 14
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 14
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 4
nega naprave 15
nosilec, odstranjevanje 16
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
obvozi 6
odgovarjanje na klice 10
odpravljanje težav 16
odstranjevanje nosilca 16
opozorila
bližinske točke 15
varnostne kamere 15
zvok 15
opozorila bližinskih točk, nastavitve 15
opozorilne ikone 6
orodja zemljevida 7
P
parkirišča 4
zadnje mesto 12
perspektiva zemljevida 8
plasti zemljevida, prilagajanje 8
podatki o potovanju 6
ogled 7
ponastavljanje 7
podpora za izdelke 11
pogled odcepov 6
POI Loader 5
polnjenje naprave 1, 2, 15, 16
pomnilniška kartica 13
pomoč. 11 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponastavljanje
naprava 1
podatki o potovanju 7
poraba goriva. 12 Oglejte si tudi ecoRoute
poročila, kilometrina 12
poročila o kilometrini 12
posnetki zaslona 14
postankov, dodajanje 6
pot domov 4
potovalni računalnik 7
ponastavitev informacij 7
povezovanje, prekinitev povezave 10
povrnitev tovarniških nastavitev 15
pred vami
iskanje storitev 6
prilagajanje 6
preimenovanje potovanj 13
prekinitev povezave s telefonom 10
prepoznavanje govora 9
prikaz zemljevida
2D 8
3D 8
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 14
profil vozila 2, 12
17
profili, Avtodom 2, 14
programska oprema
posodabljanje 1
različica 15
promet 8, 9, 14
aktiviranje naročnine 9
dodajanje naročnin 9
dogodki 9
doživljenjske naročnine 1
druga načrtovana pot 9
iskanje zastojev 9
kamere 9
sprejemnik 8
trafficTrends 9
zemljevid 9
prometne kamere 9
ogled 9
shranjevanje 9
prostoročni telefonski klici 10
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 13, 16
razmere na cesti, vreme 13
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat izziva ecoChallenge 12
ponastavljanje 12
S
samodejna glasnost 2
omogočanje 2
satelitski signali
iskanje 1
ogled 2
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 5, 13
brisanje 4
kategorije 4
urejanje 4
shranjevanje, trenutne lokacije 4
simulirani položaji 5
Smartphone Link 11
onemogočanje klicev 11
Storitve Garmin Live 11
vzpostavljanje povezave 11
smeri 6
spreminjanje območja iskanja 3
stanje pripravljenosti 1
Storitve Garmin Live 11
naročanje na 11
storitve pred vami 6
svetlost 2
U
umerjanje porabe goriva 12
uporabniške destinacije 5
USB, prekinitev povezave 14
usmerjanje med vožnjo 6
utišanje, zvok 10
V
vakuumsko prijemalo 16
varnostne kamere, zbirka podatkov 8
varovalka, menjava 15
vreme 12
radar 13
razmere na cesti 13
vrstica za iskanje 3
vzvratna kamera 2
Z
zaslon, svetlost 2
združevanje 10
brisanje združene slušalke 10
telefon 10, 16
zemljepisna širina in dolžina 4
zemljevid, podatkovno polje 8
zemljevidi 5, 6, 14
brskanje 3
doživljenjski 1
nakup 16
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ogled načrtovanih poti 6
plasti 8
podatkovno polje 7
posodabljanje 1
raven podrobnosti 14
tema 14
zgodovina potovanja 15
zvok, bližinske točke 15
Š
številka ID 15
T
tehnologija Bluetooth 10, 16
nastavitve 14
omogočanje 10
onemogočanje 14
telefon
prekinitev povezave 10
združevanje 10, 16
telefonski imenik 10
telefonski klici 10
čakanje klica 11
glasovno izbiranje 11
klicanje 11
odgovarjanje 10, 11
utišanje 11
tipka za vklop/izklop 1
tipke na zaslonu 2
tipkovnica 2
jezik 15
postavitev 15
trafficTrends 9
onemogočanje 9
trenutna lokacija 7
18
Kazalo
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising