Garmin | RV 760LMT | User guide | Garmin RV 760LMT Podręcznik użytkownika

Garmin RV 760LMT Podręcznik użytkownika
RV 760/Camper 760
Podręcznik użytkownika
Styczeń 2014
190-01600-40_0B
Wydrukowano na Tajwanie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.‍ Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
BaseCamp™ , HomePort™ , MapSource® , myGarmin™ , ecoRoute™ , myTrends™ , trafficTrends™ , nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów.‍ Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.‍
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.‍, a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.‍ microSD™ oraz logo
microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® oraz Windows XP® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.‍ Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple, Inc.‍ ACSI™ jest znakiem towarowym firmy
Auto Camper Service International Holding B.‍V.‍ HD Radio™ oraz logo HD są znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation.‍ Technologia HD Radio
wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation.‍ Patenty amerykańskie i zagraniczne.‍
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................ 1
Konfigurowanie programu Garmin Express .......................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Subskrypcje bezterminowe ................................................... 1
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 1
Wyłączanie urządzenia .............................................................. 1
Resetowanie urządzenia ....................................................... 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Wprowadzanie profilu kampera ................................................. 2
Aktywowanie profilu kampera ............................................... 2
Regulowanie jasności ekranu .................................................... 2
Regulowanie głośności .............................................................. 2
Informacje o funkcji automatycznej głośności ....................... 2
Ikony na pasku stanu ................................................................. 2
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ......................................... 2
Informacje o baterii ................................................................ 2
Ustawianie czasu .................................................................. 2
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Korzystanie z klawiatury ekranowej ........................................... 2
Korzystanie z kamery cofania .................................................... 2
Pozycje ............................................................................3
Wyszukiwanie pozycji ................................................................ 3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ....................................... 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ....... 3
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy ............................... 4
Wyszukiwanie adresu ........................................................... 4
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ............ 4
Wyszukiwanie parkingów ...................................................... 4
Narzędzia wyszukiwania ....................................................... 4
Zapisywanie pozycji ................................................................... 4
Zapisywanie pozycji .............................................................. 4
Zapisywanie aktualnej pozycji ............................................... 4
Zapisywanie pozycji domowej ............................................... 4
Edycja zapisanych pozycji .................................................... 4
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ....................... 5
Usuwanie zapisanych pozycji ............................................... 5
Ustawianie symulowanej pozycji ................................................ 5
Dodawanie skrótu ...................................................................... 5
Usuwanie skrótu .................................................................... 5
Własne punkty POI .................................................................... 5
Instalacja programu POI Loader ........................................... 5
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ............ 5
Wyszukiwanie własnych punktów POI .................................. 5
Nawigacja....................................................................... 5
Środki transportu ........................................................................ 5
Wybór środka transportu ....................................................... 5
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 5
Wyświetlanie podglądu kilku tras .......................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ............................................... 5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 6
Trasa na mapie .......................................................................... 6
Korzystanie z mapy do nawigacji .......................................... 6
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 6
Korzystanie z objazdu ........................................................... 6
Zatrzymywanie trasy ............................................................. 6
Wyświetlanie aktywności dla trasy ............................................. 6
Wyświetlanie listy zwrotów .................................................... 6
Wyświetlanie następnego zwrotu .......................................... 6
Wyświetlanie skrzyżowań ..................................................... 6
Ikony ostrzegawcze ................................................................... 6
Spis treści
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ...................... 7
Informacje o funkcji Przed tobą .................................................. 7
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ........ 7
Dostosowywanie kategorii Przed tobą .................................. 7
Informacje o podróży ................................................................. 7
Wyświetlanie danych podróży z mapy .................................. 7
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ............................ 7
Wyświetlanie dziennika podróży ........................................... 7
Resetowanie informacji o podróży ........................................ 7
Korzystanie z sugerowanych tras .............................................. 7
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ............................... 7
Wyszukiwanie usług w pobliżu .............................................. 7
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji ................................................................................... 8
Unikanie określonych cech dróg ................................................ 8
Informacje o własnych unikanych elementach ........................... 8
Unikanie obszaru .................................................................. 8
Unikanie drogi ....................................................................... 8
Wyłączanie własnego unikanego elementu .......................... 8
Usuwanie własnych unikanych elementów ........................... 8
Dostosowywanie mapy .............................................................. 8
Dostosowywanie narzędzi mapy ........................................... 8
Dostosowywanie warstw mapy ............................................. 8
Zmiana pola danych mapy .................................................... 8
Zmiana perspektywy mapy ................................................... 8
Kamery monitorujące ................................................................. 8
Utrudnienia drogowe..................................................... 8
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych ............................................................ 9
Odbiornik komunikatów drogowych ........................................... 9
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych ......... 9
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych .................. 9
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ....................... 9
Wyszukiwanie wypadków drogowych ................................... 9
Informacje o ruchu drogowym na trasie ..................................... 9
Wybieranie trasy alternatywnej ............................................. 9
Informacje o kamerach drogowych .......................................... 10
Zapisywanie kamery drogowej ............................................ 10
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej ............................... 10
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych .................. 10
Aktywacja subskrypcji ......................................................... 10
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............ 10
Dodawanie subskrypcji ....................................................... 10
trafficTrends™ ......................................................................... 10
Wyłączanie funkcji trafficTrends .......................................... 10
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych .................... 10
Polecenia głosowe....................................................... 10
Ustawianie frazy aktywacji ....................................................... 10
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 10
Polecenia głosowe — porady .................................................. 10
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych 10
Wyciszanie instrukcji ................................................................ 11
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych .................................... 11
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący................... 11
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący .......... 11
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ............. 11
Parowanie telefonu .................................................................. 11
Po sparowaniu urządzeń — porady .................................... 11
Rozłączanie połączenia z telefonem ................................... 11
Usuwanie sparowanego telefonu ........................................ 11
Nawiązywanie połączenia ........................................................ 11
Wybieranie numeru ............................................................. 11
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów . 11
Wykonywanie połączenia z pozycją .................................... 11
Odbieranie połączenia ............................................................. 11
i
Korzystanie z historii połączeń ................................................. 11
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy .................................... 12
Zapisywanie domowego numeru telefonu ............................... 12
Dzwonienie do domu ........................................................... 12
Korzystanie z aplikacji.................................................12
Korzystanie z Pomocy ............................................................. 12
Wyszukiwanie tematów pomocy ......................................... 12
Smartphone Link ...................................................................... 12
Pobieranie aplikacji Smartphone Link ................................. 12
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 12
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 12
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ...................................................................................... 12
Usługi Garmin Live ................................................................... 12
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 12
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ........................ 12
Informacje o ecoRoute ............................................................. 13
Urządzenie ecoRoute HD ................................................... 13
Konfigurowanie pojazdu ...................................................... 13
Zmiana ceny paliwa ............................................................ 13
Kalibracja zużycia paliwa .................................................... 13
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................. 13
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa ............................ 13
Raporty o przebiegu ............................................................ 13
Zerowanie danych ecoRoute .............................................. 13
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 13
Wyświetlanie prognozy pogody ............................................... 13
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta ................... 13
Wyświetlanie radaru pogodowego ...................................... 14
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych ................................. 14
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 14
Planowanie podróży ................................................................. 14
Tworzenie harmonogramu podróży .................................... 14
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................ 14
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 14
Wyświetlanie poprzednich tras i celów .................................... 14
Czyszczenie obudowy ......................................................... 17
Czyszczenie ekranu dotykowego ........................................ 17
Zapobieganie kradzieży ...................................................... 17
Montaż na desce rozdzielczej .................................................. 17
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ..................... 17
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu .................................... 17
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki ................................... 17
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 17
Zakup dodatkowych map ......................................................... 17
Zakup akcesoriów .................................................................... 17
Rozwiązywanie problemów......................................... 17
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ....................... 17
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów .......................... 17
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ..................................... 17
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas ................. 17
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne ............. 17
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny ................................................................................. 17
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................ 18
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ..................... 18
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem .................................. 18
Indeks............................................................................19
Zarządzanie danymi..................................................... 14
Typy plików .............................................................................. 14
Informacje o kartach pamięci ................................................... 14
Wkładanie karty pamięci ..................................................... 14
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 14
Przesyłanie danych z komputera ............................................. 14
Odłączanie kabla USB ........................................................ 15
Dostosowywanie urządzenia...................................... 15
Ustawienia mapy i pojazdu ...................................................... 15
Włączanie map .................................................................... 15
Edytowanie profilu kampera ..................................................... 15
Ustawienia nawigacji ................................................................ 15
Preferencje trasy ................................................................. 15
Ustawienia wyświetlania .......................................................... 15
Ustawienia Bluetooth ............................................................... 15
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ...................................... 15
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 16
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 16
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................ 16
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia
prywatności .............................................................................. 16
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................ 16
Przywracanie ustawień ............................................................ 16
Załącznik....................................................................... 16
Przewody zasilające ................................................................ 16
Ładowanie urządzenia ........................................................ 16
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 16
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 16
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.‍ Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.‍
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.‍
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w uchwycie.‍
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo.‍ Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.‍
LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia.‍ Zapoznaj
się z warunkami na stronie www.garmin.com/‍us​/‍maps
/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi
nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.‍
LMTHD lub LMT-D: Do tego modelu dołączona jest
subskrypcja usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa cyfrowa
subskrypcja komunikatów drogowych oraz cyfrowy odbiornik
komunikatów drogowych.‍
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍express.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.‍
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
3
4
5
6
zatrzasnął się na swoim miejscu.‍
Logo firmy Garmin® na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry.‍
Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię
à do tyłu, w kierunku szyby.‍
Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.‍
Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.‍
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.‍
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane.‍ W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.‍
PORADA: W celu oszczędzania energii urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.‍
Naciśnij klawisz zasilania À.‍
Pomoc techniczna i aktualizacje
Program Garmin Express umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniu.‍
• Rejestracja produktu
• Aktualizacje oprogramowania i map
• Podręczniki użytkownika
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
Konfigurowanie programu Garmin Express
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.‍
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.‍
3 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍express.‍
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
nüMaps Guarantee™
Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej.‍ Zapoznaj się z warunkami na stronie www.garmin.com/‍numaps.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj klawisz zasilania, aż wyświetli się monit.‍
Monit wyświetli się po pięciu sekundach.‍ Jeśli zwolnisz
klawisz zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.‍
2 Wybierz Wył.‍.‍
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.‍
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.‍
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.‍ na pasku
1
stanu wskazuje moc sygnałów z satelitów (patrz Ikony na pasku
stanu).‍ Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka
minut.‍
1 Włącz urządzenie.‍
2 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.‍
, aby wyświetlić
3 W razie potrzeby przytrzymaj
szczegółowe informacje dotyczące sygnałów z satelitów.‍
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego.‍
Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach
urządzenia.‍ Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić
ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.‍
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth jest
włączona)
Wskaźnik środka transportu
Wprowadzanie profilu kampera
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych.‍ Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np.‍
ograniczenia i warunki drogowe.‍ Podejmując decyzje na
drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych
oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.‍
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Połączono z aplikacją Smartphone Link
Temperatura
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.‍
Informacje o baterii
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil samochodu
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.‍
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.‍ Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie
rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj.‍ Nie odłączaj
urządzenia, aż do całkowitego naładowania.‍
Aktywowanie profilu kampera
Ustawianie czasu
1 W pasku stanu wybierz czas.‍
2 Wybierz opcję:
turystycznego.‍
2 Wybierz Kamper.‍
3 Wybierz .‍
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Aby móc aktywować profil, należy go najpierw dodać
(Wprowadzanie profilu kampera).‍
Urządzenie oblicza trasy w oparciu o szerokość, długość,
wysokość i masę pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego
profilu.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil samochodu
turystycznego > Kamper.‍
2 Wybierz profil.‍
3 Wybierz Wybierz profil.‍
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Automatycznie.‍
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.‍
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Regulowanie głośności
•
•
•
•
•
1 Wybierz Głośność.‍
2 Wybierz opcję:
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.‍
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.‍
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.‍
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.‍
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.‍
Informacje o funkcji automatycznej głośności
W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów
przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej
głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność
dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe (Rozmowy przez
zestaw głośnomówiący).‍
Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski,
a pogłaśnia, gdy hałas stanie się większy.‍
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.‍
1 Wybierz kolejno Głośność > .‍
2 W razie potrzeby wybierz Automatyczna głośność.‍
3 Wybierz Włączone.‍
2
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.‍
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.‍
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.‍
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.‍
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.‍
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury).‍
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.‍
• Wybierz , aby usunąć znak.‍
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.‍
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.‍
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.‍
Korzystanie z kamery cofania
OSTRZEŻENIE
Należy skupić wzrok na drodze a myśli na jeździe, także
korzystając z dodatkowej kamery.‍ Dodatkowa kamera ma
z założenia służyć zwiększeniu bezpieczeństwa.‍ Korzystanie
z niej nie zwalnia jednak kierowcy z obowiązku zachowania
pełnej koncentracji i rozwagi.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Jeśli w pojeździe zainstalowano kamerę cofania
z kompozytowym sygnałem wideo, jej podgląd może być
wyświetlany na ekranie urządzenia.‍
1 W razie potrzeby podłącz przewód kamery do wejścia wideo
typu jack À na uchwycie.‍
2 Wybierz opcję:
• Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, włącz
bieg wsteczny.‍
• Jeśli kamera jest podłączona do akumulatora pojazdu,
wybierz na ekranie
.‍
Obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia.‍
Pozycje
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe
informacje o nazwach ulic.‍ Za pomocą kategorii wyszukiwania
można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.‍
Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów,
współrzędnych, miast i skrzyżowań.‍
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.‍
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.‍
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.‍
4 Wybierz pozycję.‍
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.‍
1 Wybierz Dokąd?.‍
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.‍
3 Wybierz kategorię.‍
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.‍
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.‍
Wyszukiwanie usług dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.‍
Pozycje
Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane
są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.‍
Select Dokąd? > RV Services.‍
Wyszukiwanie parkingów dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.‍
Umożliwia wyszukiwanie parkingów dla kamperów w oparciu
o dostępne na nich udogodnienia.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > RV Parks.‍
2 W razie potrzeby wybierz Wybierz, aby filtrować wg
udogodnień, zaznacz jedno udogodnienie lub kilka,
a następnie wybierz Zapisz.‍
3 Wybierz pozycję.‍
Wyszukiwanie kempingów ACSI™
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.‍
Umożliwia wyszukiwanie kempingów z katalogu Auto Camper
Service International (ACSI) w oparciu o dostępne na nich
udogodnienia.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > ACSI.‍
2 W razie potrzeby wybierz Wybierz, aby filtrować wg
udogodnień, zaznacz jedno udogodnienie lub kilka,
a następnie wybierz Zapisz.‍
3 Wybierz pozycję.‍
Wyszukiwanie kempingów zwykłych i dla kempingów
w katalogu MHF
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.‍
Istnieje możliwość wyszukiwania kempingów, w tym kempingów
dla kamperów, w katalogu Motorhome Facts (MHF).‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > MHF.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w całej bazie danych,
wybierz Wszystkie kategorie.‍
• Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do kempingów,
wybierz Campgrounds.‍
• Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do kempingów dla
kamperów, wybierz Camper parking.‍
• Aby użyć funkcji szukania według słów, wybierz .‍
3 Wybierz pozycję.‍
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.‍
1 Wybierz Dokąd?.‍
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.‍
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.‍
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.‍
„kina”).‍
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.‍
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer
posesji.‍
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.‍
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.‍
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.‍
3
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.‍
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .‍
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.‍
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.‍
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.‍
3 Wybierz opcję.‍
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy).‍
1 Wybierz Pokaż mapę.‍
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.‍
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.‍
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).‍
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.‍
• Wybierz punkt, np.‍ ulicę, skrzyżowanie lub adres.‍
5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.‍
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.‍
2 Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.‍
3 Wpisz nazwę ulicy i wybierz Następna.‍
4 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu, aby
zmienić miasto, województwo lub region.‍
5 W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.‍
6 W razie potrzeby wybierz adres.‍
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.‍
2 Wybierz pozycję.‍
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.‍
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.‍
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.‍
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.‍
Wyszukiwanie skrzyżowania
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz województwo lub region.‍
• Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz
Województwo lub kraj i wpisz nazwę.‍
3 Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Następna.‍
4
4
5
6
7
W razie potrzeby wybierz ulicę.‍
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Następna.‍
W razie potrzeby wybierz ulicę.‍
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.‍
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.‍
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie.‍
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .‍
4 Wybierz miasto.‍
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej.‍ Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.‍
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.‍
3 Wybierz szerokość geograficzną.‍
4 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.‍
5 Wybierz długość geograficzną.‍
6 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.‍
7 Wybierz Pokaż na mapie.‍
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).‍
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.‍
3 Wybierz .‍
4 Wybierz kolejno > Zapisz.‍
5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.‍
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.‍
2 Wybierz Zapisz.‍
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.‍
4 Wybierz OK.‍
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.‍
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.‍
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.‍
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.‍
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.‍
Wybierz .‍
Wybierz kolejno
> Edytuj.‍
Dokonaj zmian.‍
Wybierz Gotowe.‍
1
2
3
4
5
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.‍
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.‍
3 Wybierz pozycję.‍
4 Wybierz .‍
5 Wybierz kolejno > Edytuj.‍
Pozycje
6 Wybierz opcję:
Instalacja programu POI Loader
• Wybierz Nazwa.‍
• Wybierz Numer telefonu.‍
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.‍
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.‍
7 Edytuj informacje.‍
8 Wybierz Gotowe.‍
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.‍
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.‍
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz .‍
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.‍
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.‍
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.‍
7 Wybierz Gotowe.‍
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.‍
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.‍
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.‍
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja
GPS.‍
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.‍
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.‍
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.‍
4 Wybierz opis pozycji.‍
5 Wybierz Ustal pozycję.‍
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?.‍ Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.‍
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.‍
2 Wybierz element.‍
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).‍
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.‍
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.‍
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie.‍ Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.‍
Nawigacja
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.‍
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.‍
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader).‍
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.‍
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.‍
Nawigacja
Środki transportu
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.‍ Ikona na
pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.‍
Tryb kampera
Tryb samochodu
Wybór środka transportu
Wybierz
.‍
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wyszukaj pozycję (Pozycje).‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz Jedź!.‍
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).‍
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.‍
3 Wybierz Trasy.‍
4 Wybierz trasę.‍
Zmiana trybu obliczania trasy
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.‍ Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku tras samochodowych.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb
obliczania.‍
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą
być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.‍
• Wybierz Najkrótsza, aby obliczyć trasy, które są krótsze,
ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.‍
• Wybierz Bezdroże, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).‍
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.‍
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.‍
5
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.‍
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.‍
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.‍
3 Wybierz pozycję.‍
4 Wybierz Jedź!.‍
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach.‍ Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.‍
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.‍ Flaga w szachownicę
wskazuje cel.‍
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy.‍ Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.‍
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.‍
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.‍
1 Podczas jazdy wyznaczoną trasą, na mapie wybierz kolejno
> Objazd.‍
2 Wybierz opcję.‍
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz kolejno 0,5 km, 2 km lub 5 km.‍
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz .‍
3 W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać
zastosowany objazd.‍
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
>
.‍
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.‍
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.‍
2 Wybierz zwrot.‍
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu.‍ Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.‍
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.‍
2 Wybierz kolejno
> Mapa.‍
Wyświetlanie następnego zwrotu
Korzystanie z mapy do nawigacji
1 Wybierz Pokaż mapę.‍
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.‍
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .‍
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .‍
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą,
wybierz .‍
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.‍
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.‍
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.‍
2 Wyszukaj dodatkowy postój.‍
3 Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.‍
4 Wybierz Jedź!.‍
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.‍
Korzystanie z objazdu
Wybranie objazdu jest możliwe po dodaniu narzędzia objazdu
do menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy).‍
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi.‍ Funkcja ta jest
6
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest
podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.‍
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.‍
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.‍
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna).‍ Prawidłowy pas do skrętu
zostanie oznaczony kolorową linią.‍
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach.‍ Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).‍
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli
jest dostępny jego podgląd.‍
Ikony ostrzegawcze
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych.‍ Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np.‍
ograniczenia i warunki drogowe.‍ Podejmując decyzje na
drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych
oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.‍
Nawigacja
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.‍
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.‍
Na mapie wybierz Prędkość.‍
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Informacje o funkcji Przed tobą
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.‍
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.‍
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Parking
Banki i bankomaty
Wyszukiwanie zbliżających się punktów
szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.‍
2 Wybierz kartę.‍
3 Wybierz punkt szczególny.‍
Dostosowywanie kategorii Przed tobą
Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność
i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.‍
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.‍
2 Wybierz ikonę usługi.‍
3 Wybierz .‍
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się na prawo od nazwy
kategorii.‍
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.‍
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię,
wybierz Własne wyszukiwanie, a następnie wprowadź
nazwę firmy lub kategorii.‍
5 Wybierz Gotowe.‍
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po
dodaniu narzędzia do menu narzędzi mapy (Dostosowywanie
narzędzi mapy).‍
Na mapie wybierz kolejno
> Dane podróży.‍
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych
na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu
narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy).‍
1 Wybierz Pokaż mapę.‍
2 Wybierz kolejno > Dane podróży.‍
3 Wybierz pole danych podróży.‍
4 Wybierz opcję.‍
Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych
podróży.‍
Nawigacja
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.‍
Zaznacz
pole Dziennik podróży.‍
2
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.‍
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.‍
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.‍
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.‍
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.‍
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.‍
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności).‍
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia.‍ Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja ta może
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz
z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu
drogowym.‍
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.‍
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji.‍ Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.‍
Wybierz pojazd na mapie.‍
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np.‍ stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.‍
1 Wybierz pojazd na mapie.‍
2 Wybierz kategorię.‍
7
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.‍
1 Wybierz pojazd na mapie.‍
2 Wybierz kolejno > Wskazówki do mnie.‍
3 Wybierz pozycję startową.‍
4 Wybierz Wybierz.‍
2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.‍
3 Wybierz Zapisz.‍
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.‍
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.‍
mapy.‍
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.‍
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.‍
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.‍
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.‍
Informacje o własnych unikanych
elementach
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.‍
3 Wybierz Zapisz.‍
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg.‍ Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.‍
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2 Wybierz opcję:
2
3
4
5
6
unikane.‍
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikane.‍
Wybierz Dodaj unikany obszar.‍
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Następna.‍
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Następna.‍
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.‍
Wybierz Gotowe.‍
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2
3
4
5
unikane.‍
Wybierz Dodaj unikaną drogę.‍
Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Następna.‍
Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Następna.‍
Wybierz Gotowe.‍
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.‍
2 Wybierz unikany element.‍
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.‍
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.‍
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno > Usuń.‍
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie narzędzi mapy
Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne
w menu narzędzi mapy.‍
8
mapy - samochód.‍
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.‍
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.‍
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.‍
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.‍
Informacje o kamerach monitorujących są dostępne tylko dla
niektórych obszarów.‍ Sprawdź ich dostępność na stronie www.garmin.com/‍safetycameras.‍ Dla tych obszarów można
wykupić subskrypcję informacji o kamerach monitorujących.‍
Subskrypcja obejmuje dane o pozycjach setek kamer
monitorujących.‍ Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do
miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej
jeździe.‍ Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc
użytkownik może regularnie aktualizować swoje urządzenie
o najnowsze informacje.‍
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję.‍ Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.‍
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.‍
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.‍ Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/‍traffic.‍
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami.‍ Odbiornik jest wbudowany
w przewód zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie
i stanowi opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.‍
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.‍
Utrudnienia drogowe
• Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub
w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link (Usługi
Garmin Live).‍
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi
być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi
posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.‍
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.‍
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.‍
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.‍
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.‍
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
UWAGA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.‍
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym.‍ Jeśli
w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia.‍
Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów
drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych
Garmin jako akcesorium.‍ Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/‍traffic.‍
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.‍
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.‍
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.‍
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.‍
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.‍
Odbiornik komunikatów drogowych
À
Á
Â
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Utrudnienia drogowe
Ã
Ä
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów
drogowych
Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału
komunikatów drogowych.‍
1 Rozciągnij przewód.‍
2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie
zasłania nieba, np.‍ na desce rozdzielczej.‍
UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest
podłączona do źródła zasilania w pojeździe.‍
Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi
przedmiotami.‍
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.‍
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.‍
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.‍
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.‍
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.‍
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.‍
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.‍
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.‍
2 Wybierz kolejno > Wypadki.‍
3 Wybierz element na liście.‍
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.‍
Informacje o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień.‍ Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie.‍ Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych (Ustawienia
dotyczące utrudnień drogowych) Urządzenie może poprowadzić
użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego
ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi.‍ Czas opóźnienia jest
automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.‍
Wybieranie trasy alternatywnej
Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby
automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie
rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia
opóźnień wynikających z utrudnień ruchu.‍
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.‍
2 Wybierz Zmień trasę.‍
UWAGA: Jeśli nie jest możliwe wyznaczenie lepszej trasy
alternatywnej, ta opcja nie jest dostępna, a zamiast niej
widoczna jest opcja Na najszybszą trasę.‍
3 Wybierz Jedź!.‍
9
Informacje o kamerach drogowych
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.‍
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.‍
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link).‍
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > photoLive.‍
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.‍
3 Wybierz drogę.‍
4 Wybierz skrzyżowanie.‍
5 Wybierz Dotknij, aby dodać.‍
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej).‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > photoLive.‍
2 Wybierz kamerę.‍
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie.‍ Odwiedź stronę http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych.‍ Subskrypcja
jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera
sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.‍
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.‍
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.‍
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.‍
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .‍
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.‍
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.‍
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie.‍ Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi.‍ Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.‍
5 Wybierz Następna w urządzeniu.‍
6 Podaj kod.‍
7 Wybierz Gotowe.‍
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.‍
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.‍
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.‍
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Funkcja trafficTrends.‍
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.‍ Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach
drogowych urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu
drogowym, wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych
dróg, korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona
(trafficTrends™).‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.‍
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.‍
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.‍
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.‍
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń.‍ Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.‍
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.‍
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe.‍
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe >
Dostosuj frazę.‍
2 Podaj nową frazę aktywacji.‍
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.‍
3 Wybierz Gotowe.‍
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.‍
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.‍
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.‍
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.‍
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.‍
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.‍
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.‍
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.‍
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.‍
10
Polecenia głosowe
1
2
3
4
5
Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji).‍
Wymów Znajdź miejsce.‍
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.‍
Wymów numer linii.‍
Wymów Navigate.‍
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można
wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .‍
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.‍
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .‍
2 Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Wyłączone.‍
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Bezprzewodowa technologia Bluetooth nie jest
dostępna we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków
i regionów.‍
Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw
głośnomówiący.‍ Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth
urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego.‍ Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.‍
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.‍
2 Wybierz Bluetooth.‍
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.‍
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Bluetooth.‍
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.‍
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Dodaj
telefon.‍
• Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno
Ustawienia > Bluetooth > Telefon > .‍
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.‍
5 W urządzeniu wybierz OK.‍
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.‍
Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.‍
6
7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.‍
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia
dla połączeń Bluetooth.‍
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.‍
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.‍
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.‍
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.‍
Rozłączanie połączenia z telefonem
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.‍
2 Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.‍
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie
z nim sparowany.‍
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie
się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon.‍
2 Wybierz .‍
3 Wybierz telefon i wybierz Usuń.‍
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz.‍
2 Wpisz liczbę.‍
3 Wybierz Wybierz.‍
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem.‍ Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach.‍ Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.‍
2 Wybierz kontakt.‍
3 Wybierz Połącz.‍
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.‍
2 Wybierz punkt szczególny.‍
3 Wybierz Połącz.‍
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.‍
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem.‍ Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach.‍ Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.‍
2 Wybierz kategorię.‍
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.‍
Wybierz połączenie.‍
3
11
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie
2 Wybierz opcję.‍
.‍
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Telefon.‍
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy
potrzebujesz prywatności.‍
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.‍
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.‍
• Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.‍
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji).‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.‍
2 Wprowadź swój numer telefonu.‍
3 Wybierz Gotowe.‍
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.‍
Wybierz kolejno Zapisane > Dom >
> Połącz.‍
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.‍
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.‍
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu.‍ Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth.‍ Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live).‍
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.‍
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów.‍ Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/‍smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.‍
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.‍
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.‍
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.‍
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.‍
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
i zaznacz pole Bluetooth.‍
3 W telefonie wybierz Ustawienia Bluetooth.‍
12
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.‍
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.‍
W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
5
się w zasięgu.‍
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.‍
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.‍
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.‍
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).‍
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.‍
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.‍
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Smartphone Link.‍
2 Wybierz telefon.‍
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący.‍
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link).‍
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live.‍Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.‍
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu.‍ Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia.‍ Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.‍
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.‍
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link).‍
2 Wybierz Usługi Garmin Live.‍
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.‍
3 Wybierz usługę.‍
4 Wybierz cenę.‍
5 Wybierz Subskrybuj.‍
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.‍
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.‍
Korzystanie z aplikacji
Informacje o ecoRoute
W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można
korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod
odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD.‍ Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.‍
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy.‍ Dane nie są odczytywane bezpośrednio
z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute
HD.‍
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (Kalibracja
zużycia paliwa).‍
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy
napięcie akumulatora.‍ Urządzenie dostarcza dane odczytywane
z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania
danych ecoRoute.‍
Urządzenie ecoRoute HD jest zgodne wyłącznie z urządzeniami
obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth .‍
Odwiedź stronę www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.‍
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Następna.‍
3 Wybierz Tak.‍
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy.‍ Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.‍
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.‍
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.‍
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.‍
5 Wybierz Następna.‍
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.‍
6 Wybierz Zapisz.‍
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd.‍ Im
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.‍
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.‍
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Informacje o wyniku ecoChallenge
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie.‍ Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.‍
Korzystanie z aplikacji
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa.‍
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie.‍ Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.‍
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.‍
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Wybierz kolejno > Zeruj.‍
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie paliwa.‍
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.‍
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.‍
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.‍
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie
utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.‍
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.‍
PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera
i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports”
w urządzeniu.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Raport
o przebiegu.‍
2 Wybierz raport.‍
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu.‍
2 Wybierz kolejno > Zeruj.‍
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link).‍ Funkcja nie jest
dostępna na wszystkich obszarach.‍
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin.‍
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.‍
2 Wybierz temat wiadomości.‍
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.‍
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link).‍ Funkcja nie jest
dostępna na wszystkich obszarach.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.‍
2 Wybierz dzień.‍
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.‍
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.‍
13
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.‍
Wyświetlanie radaru pogodowego
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie.‍ Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.‍
2 W razie potrzeby wybierz miasto.‍
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.‍
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe.‍ Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.‍
2 W razie potrzeby wybierz miasto.‍
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.‍
3 Wybierz .‍
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.‍
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.‍
• Wybierz Usuń podróż.‍
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.‍
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia oraz ustawienia prywatności).‍
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.‍
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.‍
Zarządzanie danymi
Sprawdzanie warunków drogowych
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.‍
2 W razie potrzeby wybierz miasto.‍
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.‍
W urządzeniu można przechowywać różne pliki.‍ Urządzenie
jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające
zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.‍
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji
10.‍3 i wcześniejszymi.‍
Planowanie podróży
Typy plików
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.‍
2 Wybierz Nowa podróż.‍
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.‍
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).‍
5 Wybierz Wybierz.‍
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .‍
7 Wybierz Następna.‍
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.‍
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.‍
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.‍
2 Wybierz podróż.‍
3 Wybierz pozycję.‍
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyjazdu.‍
• Wybierz Czas przybycia.‍
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.‍
6 Wybierz Czas.‍
7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.‍
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.‍
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.‍
2 Wybierz zapisaną podróż.‍
3 Wybierz Jedź!.‍
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę (Trasa na mapie).‍
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.‍
2 Wybierz zapisaną podróż.‍
14
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.‍
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource®, BaseCamp™ i
HomePort™ (Własne punkty POI).‍
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader).‍
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np.‍ map, zdjęć, skrzynek,
tras, punktów trasy i własnych punktów POI.‍
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.‍
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.‍
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla
USB dołączonego do urządzenia.‍
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.‍
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.‍
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.‍
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.‍
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera).‍
Zarządzanie danymi
2
3
4
5
6
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.‍
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.‍
Wybierz plik.‍
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.‍
Przejdź do folderu w urządzeniu.‍
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.‍
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.‍
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin
lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych.‍ Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.‍
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.‍
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.‍
2 Odłącz kabel od komputera.‍
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.‍
Pojazd: Zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.‍
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.‍
Widok mapy - samochód: Ustawianie perspektywy na mapie.‍
Szczegółowość map: Ustawianie poziomu szczegółowości
mapy.‍ Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie
mapy.‍
Motyw mapy: Zmiana gamy kolorystycznej mapy.‍
Narzędzia mapy: Umożliwia wybór skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.‍
Warstwy mapy: Wybór danych wyświetlanych na mapie
(Dostosowywanie warstw mapy).‍
Moje Mapy: Wybór zainstalowanych map, które mają być
wykorzystywane przez urządzenie.‍
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.‍
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.‍
2 Wybierz mapę.‍
Edytowanie profilu kampera
Można zmieniać takie ustawienia, jak masa i wymiary pojazdu
oraz preferencje alarmów.‍
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil samochodu
turystycznego > Kamper.‍
2 Wybierz profil.‍
3 Wybierz kolejno > Edytuj.‍
4 Wybierz pole do zmiany.‍
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.‍
Tryb obliczania: Wybór preferencji trasy.‍
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.‍
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.‍
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.‍
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.‍
Symulacja GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.‍
Preferencje trasy
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących trybu obliczania,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Tryb obliczania.‍
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.‍
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.‍
Najkrótsza: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.‍
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.‍
Bezdroże: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.‍
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.‍
Schemat kolorów: Zmiana jasności ekranu.‍ Zmniejszenie
jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.‍
Czas podświetlania ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.‍
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.‍
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia.‍ Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.‍
Ustawienia Bluetooth
Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth.‍
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.‍
Dodaj telefon: Umożliwia zarządzanie połączeniami między
urządzeniem i zestawami słuchawkowymi realizowanymi za
pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.‍
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej
nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia
w innych urządzeniach z bezprzewodową technologią
Bluetooth.‍
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.‍
2 Wybierz Bluetooth.‍
15
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.‍
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.‍
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany.‍ Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.‍
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.‍
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie lub na żądanie (Informacje o ruchu drogowym
na trasie).‍
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.‍
trafficTrends: Włączenie funkcji trafficTrends (trafficTrends™).‍
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.‍
Bieżący czas: Ustawianie czasu w urządzeniu.‍
Format czasu: Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny, albo formatu UTC.‍
Jednostki: Ustawianie jednostki miary dla dystansu.‍
Format pozycji: Określenie układu odniesienia i formatu
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.‍
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.‍
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.‍
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.‍
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.‍
Język klawiatury: Wybór języka klawiatury.‍
Alerty: Ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.‍
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.‍
1 Wybierz Ustawienia.‍
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.‍
3 Wybierz kolejno > Przywróć.‍
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.‍
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.‍
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.‍
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.‍
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np.‍ zasilacza
sieciowego.‍
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one
założone z powrotem w prawidłowy sposób.‍ Przewód zasilający
z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie
prawidłowo złożony.‍
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może
należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.‍
1 Odkręć nakrętkę À.‍
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.‍
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.‍
Umowy licencyjne: Wyświetlanie umów licencyjnych
użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.‍
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.‍
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z aplikacji myTrends, Where I’ve Been i dziennika
podróży.‍
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Where I’ve Been i Dziennik podróży.‍
Ustawienia alertów punktów alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.‍
Dźwięk: Ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane
w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.‍
16
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.‍
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.‍
Włóż bezpiecznik 2 A.‍
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.‍
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki Ã.‍
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.‍
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.‍
Załącznik
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.‍
2 Kliknij kartę Mapy.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Czyszczenie obudowy
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.‍
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.‍
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.‍
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.‍
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.‍
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.‍
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.‍
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.‍
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.‍
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.‍
• Zarejestruj urządzenie na stronie http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montaż na desce rozdzielczej
UWAGA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.‍
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej.‍ Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami.‍ Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com.‍
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.‍
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.‍
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.‍
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.‍
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.‍
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).‍
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij przycisk zwalniający na spodzie urządzenia.‍
2 Przechyl urządzenie do przodu.‍
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.‍
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.‍
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.‍
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.‍
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).‍
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.‍
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.‍
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu).‍
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji).‍
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.‍
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.‍
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki).‍
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.‍
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od
0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).‍
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.‍
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
•
•
•
•
Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania).‍
Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania).‍
Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności).‍
Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth).‍
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia).‍
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.‍
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.‍
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.‍
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania
ładowania).‍
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol).‍ W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny.‍ Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista® i Windows XP
17
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.‍
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB.‍ W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne.‍Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.‍
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
ani jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.‍
2 Wyłącz urządzenie.‍
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.‍
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.‍
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB.‍ Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.‍
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.‍
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.‍
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).‍
• Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
18
Rozwiązywanie problemów
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 4
akcesoria 17
aktualna pozycja 7, 8
aktywny asystent pasa ruchu 6
alerty
dźwięk 16
kamery monitorujące 16
punkty alarmowe 16
alerty punktów alarmowych, ustawienia 16
automatyczna głośność 2
włączanie 2
B
bateria
ładowanie 1, 2, 16, 17
problemy 17
wydłużanie 17
bezpiecznik, wymiana 16
bezterminowa subskrypcja map 1
C
cele. Patrz pozycje
cena paliwa, zmiana 13
czyszczenie ekranu dotykowego 17
czyszczenie urządzenia 17
D
dane podróży, resetowanie 7
długość i szerokość geograficzna 4
dodatki
kamery monitorujące 8
własne punkty POI 5
dodawanie postojów 6
dom
dzwonienie 12
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
numer telefonu 12
ustawianie pozycji 4
dostosowywanie, unikane 8
dostosowywanie urządzenia 15
drogowe, kamery 10
dziennik podróży, wyświetlanie 7
dźwięk, punkty alarmowe 16
E
ecoChallenge 13
ecoRoute 13
kalibracja zużycia paliwa 13
profil pojazdu 13
raport o przebiegu 13
raporty o przebiegu 13
urządzenie HD 13
wynik ecoChallenge 13
ecoRoute HD, urządzenie 13
ekran, jasność 2
G
Garmin Express 1
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
Gdzie jestem? 4, 7, 8
geocaching 4
głośność, regulowanie 2
GPS 1, 2
H
historia podróży 16
język
głos 16
klawiatura 16
K
kalibracja zużycia paliwa 13
kamera cofania 2
kamery
cofania 2
monitorujące 8
kamery drogowe 10
wyświetlanie 10
zapisywanie 10
kamery monitorujące, bazy danych 8
kamper, profile 2, 15
karta microSD, instalacja 14
karta pamięci 14
klawiatura 2
język 16
układ 16
klawisz zasilania 1
komputer
łączenie 17, 18
połączenie 14
komputer podróży 7
zerowanie informacji 7
komunikaty drogowe, odbiornik 9
kradzież, unikanie 17
L
lista zwrotów 6
Ł
ładowanie urządzenia 1, 2, 16, 17
M
mapa, pole danych 8
mapy 6, 7, 15
aktualizowanie 1
bezterminowo 1
motyw 15
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
pole danych 7
przeglądanie 4
stopień szczegółowości 15
warstwy 8
wyświetlanie tras 6
zakup 17
montowanie, zdejmowanie 17
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 17
przyssawka 1, 17
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 17
myGarmin, wiadomości 13
myTrends, trasy 7
N
narzędzia mapy 8
następny zwrot 6
nawigacja 6
bezdroże 5
ustawienia 15
wyświetlanie podglądu trasy 5
nawigacja po bezdrożach 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
numer identyfikatora 16
O
identyfikator urządzenia 16
ikony ostrzegawcze 6, 7
informacje o podróży 7
wyświetlanie 7
objazdy 6
odbieranie połączeń 11
odłączanie telefonu 11
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 16
ostatnio znalezione pozycje 4
J
P
I
jasność 2
jazda do domu 4
Indeks
paliwo, ceny 13
parking 4
ostatnie miejsce 12
parowanie 11
odłączanie 11
telefon 11, 18
usuwanie zestawu słuchawkowego 11
pasek wyszukiwania 3
perspektywa mapy 8
planowanie podróży 14
edytowanie podróży 14
pliki
obsługiwane typy 14
przesyłanie 14
pogoda 13
radar 14
warunki drogowe 14
POI. 5 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 5
polecenia głosowe 10, 11
aktywowanie 10
fraza aktywacji 10
nawigacja z użyciem 10
porady dot. korzystania 10
połączenia 11
dom 12
historia 11
kontakty 11
nawiązywanie 11
odbieranie 11
połączenie oczekujące 12
wybieranie 11
wyłączanie 12
pomoc. 12 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 12
postoje, dodawanie 6
pozycje 3, 4, 14
aktualna 4, 7, 8
dzwonienie 11
ostatnio znalezione 4
symulowane 5
ustalanie pozycji domowej 4
wyszukiwanie 4
zapisywanie 4
profil pojazdu 2, 13
profile, kamper 2, 15
Przed tobą
dostosowywanie 7
wyszukiwanie usług 7
przewody, zasilanie 16
przewody zasilające 16
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 16
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przyciski na ekranie 2
przyssawka 17
przywracanie ustawień 16
punkty szczególne (POI Loader) 5
punkty szczególne (POI)
dodatki 5
POI Loader 5
własne 5
R
raporty, przebieg 13
raporty o przebiegu 13
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie
dane podróży 7
urządzenie 1
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 11
rozmowy telefoniczne 11
odbieranie 11, 12
połączenie oczekujące 12
wybieranie 12
wybieranie głosowe 12
wyciszanie 12
rozpoznawanie mowy 10
rozwiązywanie problemów 17, 18
19
S
skróty
dodawanie 5
usuwanie 5
skrzyżowania, wyszukiwanie 4
Smartphone Link 12
łączenie 12
Usługi Garmin Live 12
wyłączanie połączeń 12
spis telefonów 11
subskrypcje
nüMaps Lifetime 1
usługi Garmin Live 12
utrudnienia drogowe 1
sygnały satelitarne
odbieranie 1
wyświetlanie 2
symulowane pozycje 5
szybkie wyszukiwanie 3
Ś
środki transportu 5
T
technologia Bluetooth 11, 18
ustawienia 15
włączanie 11
wyłączanie 15
telefon
odłączanie 11
parowanie 11, 18
trafficTrends 10
wyłączanie 10
trasy
myTrends 7
obliczanie 5
preferencje 15
przerywanie 6
rozpoczynanie 6
sugerowane 7
uruchamianie 5
wyświetlanie na mapie 6
wyświetlanie podglądu 5
tryb uśpienia 1
widok mapy
2D 8
3D 8
widok mapy 2D 8
widok mapy 3D 8
widok skrzyżowania 6
własne punkty POI 5
wskazówki 6
wskazówki dojazdu 6
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 16
współrzędne 4
wybieranie 11
wyciszanie, dźwięk 11
wynik ecoChallenge 13
resetowanie 13
wyszukiwanie pozycji. 3 Patrz też pozycje
adresy 4
kategorie 3
korzystanie z mapy 4
miasta 4
przeglądanie mapy 4
skrzyżowania 4
współrzędne 4
wyszukiwanie usług 3
Przed tobą 7
Z
zapisane pozycje 6, 14
edytowanie 4
kategorie 5
usuwanie 5
zapisywanie, aktualna pozycja 4
zdejmowanie uchwytu 17
zmiana przeszukiwanego obszaru 4
zmienianie nazw podróży 14
zrzuty ekranowe 15
zużycie paliwa. 13 Patrz też ecoRoute
U
uchwyt na deskę rozdzielczą 17
umowy licencyjne 16
unikane
cechy dróg 8
dostosowywanie 8
droga 8
obszar 8
usuwanie 8
wyłączanie 8
USB, odłączanie 15
usługi Garmin Live, subskrypcja 12
Usługi Garmin Live 12
usługi Przed tobą 7
ustawienia 15, 16
ustawienia czasu 2, 16
ustawienia wyświetlania 15
usuwanie
podróże 14
sparowany zestaw słuchawkowy 11
utrudnienia drogowe 8–10, 16
aktywowanie subskrypcji 10
dodawanie subskrypcji 10
kamery 10
mapa 9
odbiornik 9
subskrypcje bezterminowe 1
trafficTrends 10
wypadki 9
wyszukiwanie opóźnień 9
zmień trasę 9
W
warstwy mapy, dostosowywanie 8
warunki drogowe, pogoda 14
20
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising