Garmin | Overlander | Garmin Overlander Eienaarshandleiding

Garmin Overlander Eienaarshandleiding
OVERLANDER
™
Gebruikershandleiding
© 2019 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin , die Garmin-logo, en inReach is handelsmerke van Garmin Bpk. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™
en Overlander™ is handelsmerke van Garmin Bpk. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.
®
®
Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Apple , iPhone en Mac is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth woordmerk en -logo's behoort aan
Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Foursquare is ’n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HD Radio™
tegnologie vervaardig ingevolge lisensie van iBiquity Digital Corporation. Vir patente, besoek http://patents.dts.com/. HD Radio™ en die HD-, HD Radio- en "Arc"-logo’s is geregistreerde
handelsmerke of handelsmerke van iBiquity Digital Corporation in die Verenigde State en/of ander lande. HISTORY en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde
State en ander lande wêreldwyd beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. iOverlander™ is 'n handelsmerk van iOverlander. microSD is ’n handelsmerk van SD-3C. PlanRV™ is
die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds is 'n handelsmerk van The Ultimate Public
Campground Project. Wi‑Fi is ’n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Windows is ’n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Spring weg...................................................................... 1
Toesteloorsig .............................................................................. 1
Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig .... 1
Installering van die balmonteringhegstuk ................................... 1
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 2
Verkry GPS-seine ....................................................................... 2
Tuisskerm ................................................................................... 2
Oopmaak van ’n toepassing .................................................. 2
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm ................................. 2
Besigtig kennisgewings .......................................................... 2
Statusbalk-ikone .................................................................... 2
Gebruik van die aanraakskerm ................................................... 3
Verstelling van skermhelderheid ................................................. 3
Voertuigprofiele.............................................................. 3
Motorprofiel ................................................................................. 3
Byvoeg van ’n voertuigprofiel ..................................................... 3
Wissel die Voertuigprofiel ........................................................... 3
Wysig ’n Voertuigprofiel .............................................................. 3
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings................................................................ 3
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings ....... 4
Rooilig- en spoedkameras .......................................................... 4
Straatnavigasie ............................................................... 4
Roetes ........................................................................................ 4
Begin ’n Roete ............................................................................ 4
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin ................................ 4
Gaan Huis toe ........................................................................ 4
Wysig Jou Huisligging ....................................................... 4
Jou Roete op die Kaart ............................................................... 4
Aktiewe Baanleiding ............................................................... 5
Bekyk Draaie en Aanwysings ................................................ 5
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart .................. 5
Aankoms by Jou Bestemming .................................................... 5
Parkering Naby Jou Bestemming .......................................... 5
Verander Jou Aktiewe Roete ...................................................... 5
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete ..................................... 5
Vorm Jou Roete ..................................................................... 5
Gebruik ’n Ompad .................................................................. 5
Verander die Roeteberekeningsmodus ................................. 6
Stop van die Roete ..................................................................... 6
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................... 6
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................... 6
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ............................. 6
Vermy Tolpaaie ...................................................................... 6
Vermy tolplakkers .................................................................. 6
Vermy Padkenmerke ............................................................. 6
Vermy Omgewingsones ......................................................... 6
Selfgekose Vermydings ......................................................... 6
Vermyding van ’n Pad ....................................................... 6
Vermyding van ’n Area ...................................................... 6
Versper van ’n Selfgekose Vermyding .............................. 7
Skrap van pasgemaakte vermydings ................................ 7
Vind en Berg Liggings................................................... 7
Belangepunte ..............................................................................7
Navigasie na 'n Garmin Explore Ligging toe .......................... 7
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ................................... 7
Soek binne ’n kategorie ..................................................... 7
Vind kampeerterreine ............................................................. 7
Vind RV-parke ................................................................... 7
Vind van Ultimate Campgrounds belangepunte .................... 7
Vind RV-dienste ..................................................................... 7
Vind nasionale parke ............................................................. 7
Inhoudsopgawe
Verken kenmerke en geriewe van nasionale park ............ 7
Vind van iOverlander™ belangepunte ................................... 8
Vind HISTORY® belangepunte ............................................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Soek na Foursquare belangepunte ................................... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Vind TripAdvisor belangepunte ......................................... 8
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 8
Verken ’n plek ................................................................... 8
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 8
Vind van ’n Adres ........................................................................ 8
Liggingsoekresultate ................................................................... 9
Liggingsoekresultate op die Kaart ......................................... 9
Wysig die Soekgebied ................................................................ 9
Selfgekose Belangepunte ........................................................... 9
Installeer tans BP-laaiersagteware ........................................ 9
Vind van Pasmaak-BP’s ........................................................ 9
Parkering .................................................................................... 9
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging ............................. 9
Verstaan Parkeerkleure en -simbole ...................................... 9
Soeknutsmiddels ...................................................................... 10
Vind ’n Kruising .................................................................... 10
Vind ’n stad .......................................................................... 10
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate ........................ 10
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................. 10
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ...................... 10
Sien die Huidige Ligginginligting ............................................... 10
Vind Nooddienste en Brandstof ........................................... 10
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ............................... 10
Byvoeging van ’n Kortpad ......................................................... 10
Verwydering van ’n Kortpad ................................................. 10
Berg Liggings ............................................................................ 10
Berg ’n Ligging ..................................................................... 10
Berg Jou Huidige Ligging ..................................................... 10
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ...................................... 10
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ............... 10
Skrap van 'n Gebergde Ligging ........................................... 10
Gebruik van die straatkaart ......................................... 11
Kaartnutsmiddels ...................................................................... 11
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................. 11
Vorentoe ................................................................................... 11
Besigtig Opkomende Liggings ............................................. 11
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë .................... 11
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole .................................. 11
Beperkingswaarskuwings .................................................... 11
Padtoestandwaarskuwings .................................................. 11
Waarskuwings ...................................................................... 12
Ritinligting ................................................................................. 12
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart .......................................... 12
Verpersoonliking van die Ritdatavelde ............................ 12
Besigtig die ritinligtingblad ................................................... 12
Besigtig die Ritlog ................................................................ 12
Herstel van ritinligting ........................................................... 12
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 12
Besigtiging van verkeer op die kaart .................................... 12
Soek vir verkeersvoorvalle ................................................... 12
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 12
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 12
Verander die Kaartdataveld ................................................. 12
Verander die kaartperspektief .............................................. 12
Veldnavigasie............................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Aantekening op 'n Garmin Explore rekening ....................... 13
Kaart .................................................................................... 13
Aflaai van Garmin Explorekaarte .................................... 13
Filtreer tans kaartdata ..................................................... 13
i
Garmin ExploreKaartinstellings ....................................... 13
Skep van 'n viapunt ......................................................... 13
Skep ’n roete ................................................................... 13
Biblioteek ............................................................................. 13
Kyk na jou biblioteek ....................................................... 13
Navigeer na ’n gebergde ligging ..................................... 13
Skep ’n versameling ........................................................ 13
Hoe om versamelings te sien .......................................... 13
Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata ............ 13
Aanteken van spore .................................................................. 14
Wysig Nasporingstussenposes ............................................ 14
Stop nasporing ..................................................................... 14
Wieg en Kantel ......................................................................... 14
Kalibrering van Wieg en Kantel ........................................... 14
Verstelling van waarskuwingshoeke .................................... 14
Ontsper of versper waarskuwingshoekalarms ..................... 14
Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer en Kompas ........ 14
Kalibreer tans die kompas ................................................... 14
inReach Afstandbeheer ............................................... 14
Koppeling van 'n inReach toestel ............................................. 14
Stuur van 'n inReach Boodskap ............................................... 15
SOS .......................................................................................... 15
Inisiëring van SOS-reddingsoperasie .................................. 15
Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie ......................... 15
Vryhand-oproepdoen ................................................... 15
Paar Jou Foon .......................................................................... 15
Wenke na die paring van die toestelle ................................. 15
Paar bykomende Bluetooth toestelle ................................... 15
Maak van ’n Oproep ................................................................. 15
Ontvang van ’n Oproep ............................................................ 16
Gebruik In-oproep-opsies ......................................................... 16
Om ’n foonnommer as voorafgestel te berg ............................. 16
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel .................................................. 16
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel .................................. 16
Skrap ’n gepaarde foon ............................................................ 16
Verkeer .......................................................................... 16
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger .................................................................... 16
Ontsper van verkeer ................................................................. 16
Besigtiging van verkeer op die kaart ........................................ 16
Soek vir verkeersvoorvalle ................................................... 16
Stemopdrag.................................................................. 17
Instel van die ontwaakfrase ...................................................... 17
Aktivering van stemopdrag ....................................................... 17
Stemopdragwenke .................................................................... 17
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte ...................... 17
Dempinstruksies ....................................................................... 17
Datum- en tydinstellings ........................................................... 18
Toestelinstellings ...................................................................... 19
Herstel van Instellings ............................................................... 19
Stel data en instellings terug .................................................... 19
Toestelinligting............................................................. 19
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket .......... 19
Spesifikasies ............................................................................. 19
Laai van die Toestel .................................................................. 19
Toestelonderhoud........................................................ 19
Garmin steunsentrum ............................................................... 19
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van ’n Wi‑Fi
netwerk ..................................................................................... 19
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express ...... 20
Installeer Garmin Express .................................................... 20
Toestelsorg ............................................................................... 20
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 20
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 20
Vermyding van Diefstal ........................................................ 20
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel ................ 21
Herstel van die toestel .............................................................. 21
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 21
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 21
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 21
Foutopsporing.............................................................. 21
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 21
Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur
nie ............................................................................................. 21
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 21
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 21
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 21
My toestel verbind nie aan my foon nie .................................... 21
Bylaag............................................................................ 21
Trukameras ............................................................................... 21
Paar ’n BC™ 35 trukamera met ’n Garmin
navigasietoestel ................................................................... 21
Sien tans die trukamera ....................................................... 22
Wissel kameras ............................................................... 22
Verbind aan ’n koordlose skerm ............................................... 22
Databestuur .............................................................................. 22
Omtrent Geheuekaarte ........................................................ 22
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data .............. 22
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 22
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 22
Die Aankoop van Bykomende Kaarte ....................................... 22
Aankoop van Bybehore ............................................................ 22
Indeks............................................................................ 23
Gebruik van die Toepassings..................................... 17
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel ......... 17
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 17
Overlander Instellings.................................................. 17
Navigasie-instellings ................................................................. 17
Kaart- en Voertuiginstellings ................................................ 17
Ontsper kaarte ................................................................ 17
Roetevoorkeurinstellings ...................................................... 17
Bestuurderbystandinstellings ............................................... 18
Verkeersinstellings ............................................................... 18
Ontsper Bluetooth Koordlose Tegnologie ................................. 18
Verbind aan ’n koordlose netwerk ............................................ 18
Vertooninstellings ..................................................................... 18
Klank- en kennisgewinginstellings ............................................ 18
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume .............................. 18
Ontsper of versper van liggingdienste ...................................... 18
Stel die tekstaal ........................................................................ 18
ii
Inhoudsopgawe
Spring weg
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
Hou die toestel weg van mediese toestelle en elektroniese
toestelle.
Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.
1 Druk die monteerstuk op die suigdoppiebal tot dit in
plek knip.
1 Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (Bywerking
2
3
4
5
van kaarte en sagteware met behulp van ’n Wi‑Fi netwerk,
bladsy 19).
Stel 'n Garmin Explore™ rekening (Garmin Explore,
bladsy 12).
Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan die krag
(Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig,
bladsy 1).
Stel 'n voertuigprofiel op (Voertuigprofiele, bladsy 3).
Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 4).
Toesteloorsig
2 Maak die hefboom oop
, druk die suigdoppie teen die
windskerm, en trek die hefboom terug na die windskerm toe.
Die hefboom moet na die bokant van die windskerm toe wys.
3 Verleng die suigdoppie-arm .
4 Indien nodig, roteer die monteerstuk sodat die Garmin -logo
®
na bo wys.
5 Prop die voertuigkragkabel
monteerstuk.
in by die poort op die
Mikrofoon vir vryhandoproepe
Volumebeheer
Kragtoets
Mikro-USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
3,5 mm-oudioklink
Magnetiese monteerkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
Luidspreker
Montering van en kragtoevoer aan die
toestel in jou voertuig
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Die toestel en sy monteerstuk bevat albei magnete. Onder
sekere omstandighede kan magnete inmeng met sommige
interne mediese toestelle en elektroniese toestelle, insluitend
pasaangeërs, insulienpompe of hardeskywe in skootrekenaars.
Spring weg
6 Plaas die agterkant van die toestel op die monteerstuk.
7 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel by ’n kragpunt
in jou voertuig in.
Installering van die balmonteringhegstuk
Jou toestel sluit 'n een duim (2,5 cm) lange balmonteerstuk in
wat op ander derdeparty hegmetodes pas.
Sit die bal-hegstuk
aan die monteerstuk vas
met die
ingeslote skroewe .
1
Aan- of Afskakel van die Toestel
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets
die toestel aan ’n kragpunt.
, of koppel
Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig.
Vee twee keer afwaarts om vinnig instellings en agtergrondlighelderheid te verander.
Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm
te voeg.
Kies om padnavigasiekenmerke te besigtig en na belangepunte te
soek.
Kies om die Garmin Explore toepassing te besigtig wat veldnavigasie-inligting en gedetailleerde topografiese kaarte verskaf.
Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat
kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is.
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies
Skakel Af.
Verkry GPS-seine
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel
op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die
ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die
lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou
navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou
navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om
satellietseine op te spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Bevestig dat in die statusbalk verskyn en ontsper
liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie.
3 Gaan, indien nodig, na ’n oop area met ’n duidelike aansig
van die lug, weg van hoë geboue en bome.
Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die
navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.
Tuisskerm
LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak
is.
Oopmaak van ’n toepassing
Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld
gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat
op jou toestel geïnstalleer is, ingedeel onder drie oortjies. Die
Drive -oortjie bevat nuttige toepassings vir straatnavigasie en
verskeie motorverwante behoeftes. Die Explore -oortjie bevat
nuttige toepassings vir veldnavigasie en verkenning. Die
Nutsmiddels -oortjie bevat nuttige toepassings vir kommunikasie
en ander take.
Kies ’n opsie om ’n toepassing oop te maak:
• Kies ’n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
• Kies , kies ’n oortjie en kies ’n toepassing.
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm
1 Kies .
2 Kies 'n toepassingsoortjie om bykomende toepassings te
besigtig.
3 Hou ’n toepassing in en sleep dit na ’n ligging op die
tuisskerm.
Besigtig kennisgewings
1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.
Die lys kennisgewings verskyn.
2 Kies ’n opsie:
• Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in
die kennisgewing genoem word, te begin.
• Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te
maak.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.
Liggingdienste is ontsper.
Bluetooth tegnologie is ontsper.
®
Aan ’n Bluetooth toestel gekoppel.
Aan ’n Wi‑Fi netwerk gekoppel (Verbind aan ’n koordlose netwerk,
bladsy 18).
®
2
Spring weg
Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te besigtig (Voertuigprofiele, bladsy 3).
Battery-laaivlak.
Gebruik van die aanraakskerm
•
•
•
•
Tik op die skerm om ’n item te kies.
Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.
Verstelling van skermhelderheid
Die toestel kan 'n omgewingsligsensor gebruik om die
skermhelderheid outomaties volgens jou voertuigomstandighede
te verstel (Vertooninstellings, bladsy 18). Jy kan die helderheid
ook per hand verstel, deur óf die kennisgewingpaneel of die
instellingskieslys te gebruik.
1 Kies ’n opsie:
• Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die
kitsinstellings in die kennisgewingpaneel oop te maak.
• Kies
> Vertoon > Helderheidsvlak.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
Voertuigprofiele
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond
van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word
deur ’n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en
kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke
voertuigsoort verpersoonlik word.
Wanneer jy ’n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die
toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in
roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe
wat jy vir jou voertuig ingevoer het.
Motorprofiel
Die motorprofiel is ’n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir
gebruik in ’n motorvoertuig sonder ’n sleepwa bedoel is. Terwyl
die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaardmotorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie
beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir
groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel
beskikbaar nie.
Byvoeg van ’n voertuigprofiel
Die voertuigprofiel is 'n opsionele kenmerk wat roetes volgens
groot voertuie, soos kampeerwaens of sleepwaens, se hoogte
en gewig verskaf. Indien jy 'n groot voertuig het of 'n sleepwa
sleep, behoort jy 'n voertuigprofiel op te stel. Jy kan 'n
voertuigprofiel opstel vir elke voertuigopstelling wat saam met
jou Overlander toestel gebruik word.
1 Kies > > Voertuigprofiel > .
2 Kies 'n voertuigopsie wat die naaste aan jou
voertuigopstelling is.
3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se
eienskappe in te voer.
Voertuigprofiele
Wissel die Voertuigprofiel
Die eerste keer wat jy jou toestel aanskakel, vra dit jou om ’n
voertuigprofiel te kies. Jy kan enige tyd per hand na ’n ander
voertuigprofiel wissel.
1 Kies ’n opsie:
• Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm en kies
die voertuigprofielikoon, soos of .
• Kies
> Navigasie > Voertuigprofiel.
2 Kies ’n voertuigprofiel.
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en
gewig.
3 Kies Kies.
Wysig ’n Voertuigprofiel
Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde
inligting by 'n voertuigprofiel voeg, soos topsnelheid.
> Navigasie > Voertuigprofiel.
1 Kies
2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
3 Kies ’n opsie:
• Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies ’n
veld om te wysig.
• Om ’n voertuigprofiel te wysig, kies >
> Herbenoem
Profiel.
• Om die voertuigprofiel te skrap, kies >
> Skrap.
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings
WEES VERSIGTIG
Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir
enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan
te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area bestuur. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skole: Die toestel speel ’n klank en vertoon die spoedgrens
(indien beskikbaar) vir ’n naderende skool of skoolterrein.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Spoedgrensverandering: Die toestel speel ’n klank en vertoon
die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om
jou spoed aan te pas.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
spooroorgang aan te dui.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
diereoorganggebied aan te dui.
Draaie: Die toestel speel ’n klank om ’n draai in die pad aan te
dui.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank om stadiger verkeer
aan te dui wanneer jy teen ’n hoër spoed stadiger verkeer
nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie
kenmerk te kan gebruik (Verkeer, bladsy 16).
3
Risiko van grondkontak: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n boodskap wanneer jy ’n pad nader waar die
onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.
Laterale wind: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n pad nader waar daar ’n risiko van
laterale wind is.
Nou pad: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.
Steil heuwel: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n steil heuwel nader.
Staat- en landsgrense: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy die grens van ’n staat of land nader.
Skakel propaan af: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n area nader waar propaan afgeskakel
moet word.
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings
Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes
bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele
waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.
> Navigasie > Bestuurderhulp > Hoorbare
1 Kies
bestuurderwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel
waarsku jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of
rooiligkamera nader.
• Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om
die jongste kamera-inligting te ontvang.
Straatnavigasie
3 Kies ’n opsie:
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete.
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 4). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg.
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Drive.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
1 Kies > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
Wysig Jou Huisligging
1 Kies > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Jou Roete op die Kaart
Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai, afrit of ander handeling verskyn op die kaart
se bokant.
Roetes
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 6) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 6).
• Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir
die aktiewe voertuigprofiel nie.
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 4).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak.
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg.
Begin ’n Roete
1 Kies en soek na ’n ligging.
2 Kies ’n ligging.
4
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind
word.
Maak die Garmin Explore -toepassing oop veldnavigasie
Straatnavigasie
Roete uitgelig op die kaart.
1 Kies ’n opsie:
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
• Wanneer die toestel jou por, kies Ja om vir nabygeleë
parkering te soek.
• Indien die toestel jou nie por nie, kies > Kategorieë >
Parkering, en kies > My Bestemming.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging, en kies Gaan! > Voeg as volgende
stop by.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.
Voertuigspoed.
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat
dit aandui.
Kies om ’n nuwe roete te begin of na belangepunte te soek.
Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor
jou roete en omgewing te wys.
Aktiewe Baanleiding
Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou
roete nader, verskyn ’n gedetailleerde simulasie van die pad
langs die kaart, indien beskikbaar. ’n Gekleurde lyn
dui die
regte baan vir die draai aan.
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
2 Kies ’n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Aankoms by Jou Bestemming
Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting
om jou te help om jou roete te voltooi.
•
dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en ’n
stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
• Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou
outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om
nabygeleë parkeerareas te vind (Parkering Naby Jou
Bestemming, bladsy 5).
• Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die
roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie
outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te
beëindig.
Parkering Naby Jou Bestemming
Jou toestel kan jou help om ’n parkeerplek naby jou bestemming
te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die
toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.
Straatnavigasie
Verander Jou Aktiewe Roete
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 4).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
1 Vanaf die kaart, kies > .
2 Soek ’n ligging.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as volgende stop by.
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as laaste stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 4).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
3 Kies ’n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Kies vanaf die kaart > Wysig roete.
5
2 Kies ’n opsie:
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
Verander die Roeteberekeningsmodus
> Navigasie > Roetevoorkeur >
1 Kies
Berekeningsmodus.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Stop van die Roete
• Vanaf die kaart, kies > .
• Vee vanaf die kennisgewingbalk afwaarts en kies
Garmin-navigasie-kennisgewing.
in die
Gebruik Voorgestelde Roetes
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper
(Toestelinstellings, bladsy 19).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger, bladsy 16).
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 18), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
2 Kies Alt. Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
> Navigasie > Roetevoorkeur.
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
6
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde
tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke
land vereis, vermy of toelaat.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
> Navigasie > Roetevoorkeur > Tolgeld en Fooie
1 Kies
> Tol-plakkers.
2 Kies ’n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete bepaal word
deur ’n area wat tolplakkers vereis, kies Vra Altyd.
• Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies
Vermy.
• Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies Laat
toe.
4 Kies Berg.
Vermy Padkenmerke
> Navigasie > Roetevoorkeur > Vermydings.
1 Kies
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Goed.
Vermy Omgewingsones
Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings
wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie
is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe
voertuigprofiel (Voertuigprofiele, bladsy 3).
> Navigasie > Roetevoorkeur > Omgewingsones.
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
omgewingsone beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd omgewingsones te vermy, kies Vermy.
• Om altyd omgewingsones toe te laat, kies Laat toe.
3 Kies Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
Vermyding van ’n Pad
> Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekose
1 Kies
Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-pad by.
4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
6 Kies Gedoen.
Vermyding van ’n Area
> Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekose
1 Kies
Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-area by.
4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
6 Kies Gedoen.
Straatnavigasie
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
> Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekose
1 Kies
Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
3 Kies > Versper.
Skrap van pasgemaakte vermydings
> Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekose
Vermydings > .
2 Kies ’n opsie:
• Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies Kies
Alles > Skrap.
• Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies Skrap.
1 Kies .
Vind en Berg Liggings
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die -kieslys help jou om jou ligging te vind deur
verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai,
te soek en dit te berg.
• Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek
(Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 8).
• Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide
belangepunte (Belangepunte, bladsy 7).
• Soek en registreer by belangepunte van Foursquare (Soek
na Foursquare belangepunte, bladsy 8).
• Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos
adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind
(Soeknutsmiddels, bladsy 10).
• Soek naby ’n ander stad of gebied (Wysig die Soekgebied,
bladsy 9).
• Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te
vind (Berg Liggings, bladsy 10).
• Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (Besigtig
Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 10).
®
Belangepunte
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
Navigasie na 'n Garmin Explore Ligging toe
Voordat jy na 'n Garmin Explore ligging kan navigeer, moet jy
een of meer liggings by jou Garmin Explore rekening voeg.
1 Kies > Explore.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie.
• Indien jy na die ligging wil navigeer met behulp van draaivir-draai straatleiding, kies Gaan!.
• As jy die ligging met behulp van die Garmin Exploretoepassing wil besigtig, kies .
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1 Kies .
2 Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
3 Indien nodig, kies ’n subkategorie.
4 Kies ’n ligging.
Vind en Berg Liggings
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
Vind kampeerterreine
Kies
> Alle kampplekke.
Vind RV-parke
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jy kan vir RV-parke soek op grond van die beskikbare geriewe.
1 Kies > PlanRV Parks.
2 Indien nodig, kies Filtreer volgens geriewe, kies een of
meer geriewe, en kies Berg.
3 Kies ’n ligging.
Vind van Ultimate Campgrounds belangepunte
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jou toestel sluit Ultimate Campgrounds belangepunte in, wat jou
in staat stel om openbare kampterreine naby jou ligging op te
spoor.
1 Kies > Ultimate Public Campgrounds.
2 Indien nodig, kies Soekfilters, kies een of meer soekfilters
en kies Soek.
3 Kies ’n ligging.
Vind RV-dienste
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander
dienste vir RV's bied.
Kies > PlanRV Services.
Vind nasionale parke
Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde
State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke
in die Verenigde State in. Jy kan na ’n nasionale park of ’n
ligging in ’n nasionale park navigeer.
1 Kies > Nasionale Parke.
’n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die
bokant.
2 Kies Soek en voer die hele parknaam of ’n gedeelte daarvan
in om die resultate te verfyn (opsioneel).
3 Kies ’n nasionale park.
’n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne
die park, verskyn onder die park se naam.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die park te begin navigeer, kies Gaan!.
• Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en
geriewe te verken, kies .
• Om vinnig ’n ligging binne die park te vind, kies ’n
kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies ’n
ligging.
Verken kenmerke en geriewe van nasionale park
Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde
inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in ’n nasionale
park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park
7
navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens,
besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.
1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies ’n nasionale park en kies
.
Kies
Verken hierdie park.
2
’n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.
3 Kies ’n kategorie.
4 Kies ’n ligging en kies Gaan!.
Vind van iOverlander™ belangepunte
KENNISGEWING
Jy is verantwoordelik om enige toepaslike regulasies te verstaan
en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.
Jou toestel sluit iOverlander belangepunte in wat jou in staat stel
om belangepunte op te spoor wat nuttig is vir oorlandreis, bv.
kampplekke, hersteldienste en verblyf.
1 Kies > iOverlander.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
Vind HISTORY belangepunte
®
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om
histories belangrike liggings en trekpleisters wêreldwyd te vind
en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente,
museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.
1 Kies > History®.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies om ’n foto en ’n kort opsomming van die ligging se
geskiedenis te sien.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Soek na Foursquare belangepunte
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is.
Kies > Foursquare.
TripAdvisor
®
Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor
in.Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die
soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir
nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens
afstand of gewildheid sorteer.
Vind TripAdvisor belangepunte
1 Kies > TripAdvisor.
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die
kategorie verskyn.
3 Kies Sorteer resultate om soekresultate volgens afstand of
gewildheid te sorteer (opsioneel).
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies > Soek.
8
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
2 Kies > Verken hierdie plek.
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies .
2 Kies Soek in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
5 Kies ’n opsie:
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
Vind van ’n Adres
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies .
2 Indien nodig, kies om naby aan ’n ander stad of area te
soek.
3 Kies Adres.
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
Vind en Berg Liggings
Liggingsoekresultate
Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in ’n lys, met die
naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer
resultate te sien.
3 Kies ’n soekgebied.
4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om ’n
Kies ’n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te
sien.
Kies om die gekose ligging in die Garmin Explore toepassing
te sien.
Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate op die kaart te sien.
Liggingsoekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging
verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die
gekose ligging verskyn onderaan die kaart.
spesifieke ligging te kies.
Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na ’n
ligging soek deur enige van die opsies in die -kieslys te
gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied
voor.
Selfgekose Belangepunte
Selfgekose BP’s is pasgemaakte punte op die kaart. Hulle kan
waarskuwenke bevat wat jou laat weet of jy naby ’n aangewese
punt is of dat jy ’n gespesifiseerde spoedperk oorskry.
Installeer tans BP-laaiersagteware
Jy kan selfgekose BP-lyste skep of op jou rekenaar aflaai en dit
op jou toestel installeer met gebruik van BP-laaiersagteware.
1 Besoek www.garmin.com/poiloader.
2 Volg die op-skerm-instruksies.
Vind van Pasmaak-BP’s
Voordat jy selfgekose BP's kan vind, moet jy selfgekose BP's op
jou toestel laai deur die BP-laaiersagteware te gebruik
(Installeer tans BP-laaiersagteware, bladsy 9).
1 Kies > Kategorieë.
2 Rol na die afdeling vir Ander Kategorieë, en kies 'n kategorie.
Parkering
Jou Overlander toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in.
Gegrond op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke,
tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit
jou help om nabygeleë parkering te vind.
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging
1 Kies > Kategorieë > Parkering.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
Bykomende soekresultate Kies om ’n ander ligging te sien.
Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde
inligting oor die gekose ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate in ’n lys te sien.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging.
Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging,
naby ’n ander stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies .
2 Kies langs die huidige soekgebied .
Vind en Berg Liggings
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging.
4 Kies Gaan!.
Verstaan Parkeerkleure en -simbole
Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is
kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om ’n
parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat
beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en
tipe betaling.
Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel
bekyk.
Vanuit die parkeersoekresultate, kies .
9
Soeknutsmiddels
4 Kies Kies.
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Byvoeging van ’n Kortpad
Vind ’n Kruising
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
1 Kies > Kategorieë > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n stad
1 Kies > Stede.
2 Kies ’n opsie:
• Kies ’n stad uit die lys nabygeleë stede.
• Om naby ’n ander ligging te soek, kies (Wysig die
Soekgebied, bladsy 9).
• Om vir ’n stad volgens naam te soek, kies Soek, voer ’n
stadnaam in, en kies .
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate.
1 Kies > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies > Onlangse.
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies
> Onlangse >
> Wis > Ja.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas
beskikbaar nie.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy ’n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel ’n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
3 Kies ’n beginligging.
10
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n Kortpad
1 Kies > > Verwyder Kortpad(paaie).
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Gedoen.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na ’n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
bladsy 7).
2 Kies vanuit die soekresultate ’n ligging.
3 Kies > Berg.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
5 Kies > Wysig.
6 Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gedoen.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gedoen.
Skrap van 'n Gebergde Ligging
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
Vind en Berg Liggings
1 Kies > Geberg.
2 Kies > Skrap gebergde plekke.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
kies Skrap.
Gebruik van die straatkaart
Jy kan die straatkaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 4) of om na ’n kaart van jou
omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Drive.
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
• Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
• Kies of om in of uit te zoem.
• Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
• Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin, bladsy 4).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die kaart se
rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Wysig roete: Laat jou toe om ’n ompad te vat of om liggings op
jou roete oor te slaan (Verander Jou Aktiewe Roete,
bladsy 5).
Demp: Demp die hoofvolume.
Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou
aktiewe roete of langs ’n snelweg.
Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 11).
Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.
Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou
gebied (Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 12). Hierdie
kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle
beskikbaar nie.
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig Ritdata vanaf die Kaart,
bladsy 12).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 5).
Telefoon: Vertoon ’n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou
gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens ’n aktiewe
oproep (Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 16).
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n opsie:
• Indien nodig, kies om elke volgende opkomende ligging
in elke kategorie te besigtig.
• Kies om inligting en beskikbare dienste vir opkomende
snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op ’n
snelweg reis of wanneer jou roete ’n snelweg insluit.
3 Kies ’n item om ’n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of
stad te besigtig.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Berg.
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in
roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare
en padtoestande.
Beperkingswaarskuwings
Hoogte
Gewig
Asgewig
Lengte
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Wydte
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Geen Gevaarlike Materiaal Toegelaat nie
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of
rusareas, besigtig. Wanneer jy op ’n snelweg reis, kan jy ook
inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en
stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Gebruik van die straatkaart
Geen Vragmotors Toegelaat nie
Geen Sleepwaens Toegelaat nie
Geen Vlambare stowwe Toegelaat nie
Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
Geen Linksdraai nie
Geen Regsdraai nie
Geen U-draai nie
Padtoestandwaarskuwings
Risiko van grondkontak
Laterale wind
11
Nou pad
Skerp draai
Styl afdraand
Boomoorhang
Waarskuwings
Weegstasie
Pad is nie vir vragmotors bevestig nie
Ritinligting
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart
Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel
by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg.
Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
Verpersoonliking van die Ritdatavelde
Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die
ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by
die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg.
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies 'n ritdataveld.
3 Kies ’n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmidel.
Besigtig die ritinligtingblad
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel
sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
> Navigasie > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
1 Kies
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
1 Vanuit die hoofkieslys, kies > > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir verkeersvoorvalle
1 In die hoofkieslys, kies > > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies ’n item op die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
> Navigasie > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
1 Kies
2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die
kaart moet wys.
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
> Navigasie > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig.
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
Veldnavigasie
Garmin Explore
Die Garmin Explore webwerf en selfoontoepassing stel jou in
staat om ritte te beplan en wolkberging vir jou viapunte, roetes
en spore te gebruik. Garmin Explore bied gevorderde
beplanning, aanlyn sowel as aflyn, wat jou in staat stel om data
met jou toestel te deel en te sinchroniseer. Jy kan die ingeslote
toepassing gebruik om kaarte vir van-lyn-af-toegang af te laai,
en dan na enige plek navigeer sonder om jou selfoondatadiens
te gebruik.
Die Garmin Explore toepassing is ingesluit op jou foon. Jy kan
ook die Garmin Explore toepassing by die toepassingswinkel op
jou slimfoon aflaai, of jy kan explore.garmin.com besoek.
Besigtig Opkomende Verkeer
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
verkeerdata ontvang (Verkeer, bladsy 16).
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in ’n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Kies om die kaartinstellingskieslys oop te maak.
Besigtiging van verkeer op die kaart
Kies om viapunte by te voeg en roetes te skep.
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
12
Veldnavigasie
Kies om die Garmin Drive™ toepassing vir straatnavigasie oop te
maak.
Kies om die kaartoriëntasie te wysig.
Kies om in te zoem op die kaart.
Kies om uit te zoem op die kaart.
Kies om die kaart te besigtig.
Kies om viapunte, spore, roetes en aktiwiteite te bestuur.
Kies om Garmin Explore rekeninginligting en -instellings te besigtig.
Aantekening op 'n Garmin Explore rekening
Die eerste keer wat jy jou toestel gebruik, word jy gepor om op
'n Garmin Explore rekening aan te teken.
1 Kies Explore.
2 Lees die Eindgebruikerslisensie-ooreenkoms en stem in
daartoe.
LET WEL: Indien jy nie tot die lisensiebepalings instem nie,
kan jy kies om die Garmin Explore-toepassing te verlaat.
Jy kan nie die Garmin Explore-toepassing gebruik voor jy die
lisensieooreenkomste aanvaar nie.
3 Kies Volgende.
4 Kies ’n opsie:
• Indien jy jou toesteldata outomaties met jou Garmin
Explore rekening wil sinchroniseer, kies Sinchroniseer
my data.
• Indien jy 'n Garmin Explore rekening wil skep sonder om
data te sinchroniseer, kies Nie Nou.
5 Kies ’n opsie:
• Indien jy 'n Garmin Explore rekening het, voer jou eposadres en wagwoord in en kies Volgende.
• Indien jy nie 'n Garmin Explore rekening het nie, kies
Skep een.
6 Volg die instruksies op die skerm om jou Garmin Explore
rekening te skep of daarop aan te teken.
Kaart
Aflaai van Garmin Explorekaarte
Voordat jy Garmin Explore kaarte kan aflaai, moet jy aan 'n
koordlose netwerk koppel (Verbind aan ’n koordlose netwerk,
bladsy 18).
1 In die Explore-toepassing, kies > Kaarte > Laai kaarte af.
’n Lys kaarte vir jou ligging verskyn.
2 Kies Wys nog kaartsoorte om bykomende kaarttipes te
besigtig (opsioneel).
3 Kies n kaarttipe en kies .
4 Indien nodig, kies Kies streek of Kies roetepunt om kaarte
vir ’n ander streek of viapuntligging af te laai.
Bywerk van Garmin Explorekaarte
1 In die Explore-toepassing, kies > Kaarte >
Kaartbywerkings.
'n Lys kaartbywerkings verskyn.
2 Kies ’n opsie:
• Om 'n spesifieke kaart af te laai, kies .
• Om al die kaartbywerkings af te laai, kies Update All.
Filtreer tans kaartdata
1 Kies Kaart > .
2 Kies ’n opsie:
• Kies Versamelings om versamelings te filtreer, en kies ’n
opsie.
• Kies Aktiwiteite om aktwiteteitkaartdata te filtreer, en
kies ’n opsie.
Veldnavigasie
Garmin ExploreKaartinstellings
In die Explore -toepassing, kies Kaart > .
Data Fields: Voeg datavelde vir rigting, hoogte, spoed en GPSkoördinate by op die kaart.
Scale Bar: Voeg 'n afstandskaal by op die kaart.
Eenhede: Stel die maateenhede.
Skep van 'n viapunt
Jy kan die Garmin Explore-toepassing gebruik om viapunte te
skep en te berg. Jy kan jou toestel gebruik om na viapuntliggings te navigeer.
1 Kies Kaart.
2 Kies ’n opsie.
• Om 'n viapunt by jou huidige ligging te skep, kies > Add
Waypoint.
• Om 'n viapunt op 'n ander plek op die kaart te skep, raak
aan 'n ligging op die kaart en kies Add Waypoint.
3 Indien nodig, kies Select to edit notes. en voeg notas oor
die ligging by.
Skep ’n roete
1 In die Explore-toepassing, kies Kaart > > Add Route.
2 Kies ’n beginligging.
3 Kies bykomende punte om ’n lyn vir jou roete te skep.
4 Indien nodig, kies Wysig, kies ’n punt en skuif dit.
5 Indien nodig, kies Skrap en kies 'n punt.
6 Kies Berg.
Biblioteek
Kyk na jou biblioteek
1 Vanaf die Explore -toepassing, kies Biblioteek.
2 Kies ’n datatipe.
3 Kies 'n item om die besonderhede te sien.
WENK: Jy kan
kies om die hoogteprofiel vir ’n spoor,
roete of aktiwiteit te sien.
om kaarte vir die area af te laai.
4 Indien nodig, kies
Navigeer na ’n gebergde ligging
Jy kan 'n roete na 'n gebergde viapunt, spoor of roete in jou
Garmin Explore biblioteek oopmaak.
1 Uit die Explore -toepassing, kies Biblioteek.
2 Kies Viapunte, Spore of Roetes.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
Skep ’n versameling
Kies Biblioteek > New Collection.
Voer 'n versamelingnaam in.
Kies die versameling en kies Voeg byby.
Kies ’n datatipe.
Kies een of meer items en kies Voeg by.
1
2
3
4
5
Hoe om versamelings te sien
1 Kies Biblioteek.
2 Kies ’n versameling.
3 Kies ’n datatipe.
4 Kies 'n item om die besonderhede te sien.
om kaarte vir die omgewing af te laai.
5 Indien nodig, kies
Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata
Voordat jy rekeningdata kan sinchroniseer, moet jy aan 'n Wi‑Fi
netwerk koppel.
Jy kan data soos viapunte, roetes en aktiwiteite met jou Garmin
Explore rekening sinchroniseer. Dit kan nuttig wees om jou data
13
op elk van jou versoenbare toestelle beskikbaar te hou. Jou
toestel sinchroniseer outomaties van tyd tot tyd data met jou
rekening. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.
1 Uit die Explore -toepassing, kies Account.
2 Maak seker dat die Sync User Data -opsie gekies is.
3 Kies .
Aanteken van spore
Nasporing teken jou roete aan. Wanneer jy begin naspoor,
teken jou toestel jou ligging aan en werk die naspoorlyn by.
Indien jou toestel met 'n inReach toestel gepaar is, teken jou
toestel naspoorpunte aan en versend dit oor die satellietnetwerk
op die gespesifiseerde versendingtussenposes.
1 Kies > > Spooropnemer.
2 Kies Wegspring.
®
Wysig Nasporingstussenposes
Voordat jy nasporingstussenposes kan wysig, moet jy jou toestel
met 'n versoenbare inReach toestel paar.
Jy kan die nasporingstussenposes wysig om te bepaal hoe
dikwels jou toestel nasporingspunte aanteken en versend.
1 Kies > > Spooropnemer > .
2 Kies ’n opsie:
• Om die gereeldheid te wysig waarmee die toestel 'n
nasporingspunt aanteken en oor die satellietnetwerk
versend, kies Send Interval.
• Om die gereeldheid te wysig waarmee die toestel jou
ligging aanteken en die naspoorlyn bywerk, kies Log
Interval.
3 Kies 'n tussenpose.
WENK: Jy kan Af kies om versending- of
aantekeningskenmerke te sper.
Stop nasporing
1 Kies > > Spooropnemer > Stop.
2 Kies ’n opsie.
• Om voort te gaan om 'n spoor aan te teken, kies Hervat
aantekening.
• Om 'n spoor te berg vir besigtiging in Garmin Explore, kies
Stoor spoor na Garmin Explore.
• Om die spoor te wis, kies Gooi spoor weg.
Wieg en Kantel
WAARSKUWING
Die wieg- of kanteltoepassing het ten doel om voertuighoeke te
wys wat slegs op gekalibreerde mates berus. Dit is jou
verantwoordelikheid om die toestel te kalibreer. Wysigings aan
die toestel se posisie ná kalibrasie kan die akkuraatheid van sy
mates beïnvloed. Die waarde van lesings is slegs benaderd en
hang af van jou insette in die toestel. Neem gereeld sorgvuldige
lesings, en gee die lesings kans om te stabiliseer ná beduidende
veranderings in die omstandighede. Laat veiligheidshalwe altyd
ruimte vir veranderende omstandighede en leesfoute. Versuim
om rekenskap te gee van jou voertuig en jou omgewing kan 'n
insident veroorsaak wat tot ernstige besering of die dood kan lei.
Die toestel waarsku jou as jou voertuig teen 'n hoek wieg of
kantel wat die voertuig se stabiliteit kan beïnvloed.
Kalibrering van Wieg en Kantel
Jy kan die hoek van jou voertuig te eniger tyd na nul terugstel.
1 Parkeer jou voertuig op 'n plat, gelyk oppervlak.
2 Vertel die posisie van jou toestel in die monteerstuk só dat jy
die skerm maklik kan sien.
3 Kies > > Wieg en Kantel > Kalibreer.
14
Die waardes vir wieg en kantel stel terug na 0 grade.
WAARSKUWING
Om die beste akkuraatheid te handhaaf, moet jy die wieg en
kantel elke keer kalibreer as jy jou toestel herposisioneer.
Verstelling van waarskuwingshoeke
Jy kan die hoeke stel waarteen die toestel 'n wieg- of
kantelwaarskuwing aktiveer. Dit is jou verantwoordelikheid om
die korrekte wieg- of kantelhoek vir jou voertuig te ken en in te
stel.
1 Kies > > Wieg en Kantel > > Waarskuwingshoeke.
2 Vee op of af om die wieg- of kantelwaarskuwingshoeke te
verstel.
3 Kies Aanvaar.
Ontsper of versper waarskuwingshoekalarms
1 Kies > > Wieg en Kantel > .
2 Kies ’n opsie:
• Om wieg- of kantelkennisgewings te ontsper of versper,
kies Wieg-en-Kantel-kennisgewings.
• Om hoorbare waarskuwings te ontsper of versper, kies
Hoorbare waarskuwings.
Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer
en Kompas
Die toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en
kompassensors met outomatiese kalibrering.
Kies > > ABK.
Kalibreer tans die kompas
KENNISGEWING
Kalibreer die elektroniese kompas buitenshuis. Om
rigtingakkuraatheid te verbeter, moet jy wegstaan van
metaalvoorwerpe of voorwerpe wat magnetiese velde beïnvloed,
soos voertuie, elektroniese toestelle, geboue of oorhoofse
kragkabels.
Wanneer jou toestel aan die magnetiese montering gekoppel is,
gebruik dit GPS-data om jou kompasrigting te bepaal. Wanneer
jy die toestel uit die magnetiese montering verwyder, gebruik
dit ’n ingeboude kompas om vir jou rigting te wys.
Elke keer wat jy jou toestel uit die magnetiese montering
ontkoppel, sal die toestel jou vra om die kompas te kalibreer. As
jy ongewone kompaswerkverrigting ervaar, byvoorbeeld nadat jy
lang afstande beweeg het of ná uiterste
temperatuurveranderinge, kan jy die kompas met die hand
kalibreer om akkuraatheid te verbeter.
1 Ontkoppel die toestel uit die magnetiese montering en
beweeg weg van voorwerpe wat magnetiese velde
beïnvloed.
> Calibrate Compass.
2 Kies
3 Volg die instruksies op die skerm.
inReach Afstandbeheer
Die inReach afstandbeheerfunksie stel jou in staat om jou
inReach toestel met behulp van jou Overlander -toestel te
beheer. Jy kan boodskappe stuur, weervoorspellings kyk, SOSwaarskuwings aktiveer en meer. Gaan na buy.garmin.com om 'n
inReach toestel te koop.
Koppeling van 'n inReach toestel
1 Bring die inReach toestel binne 3 m (10 vt.) van jou
Overlander toestel.
2 Op jou Overlander toestel, kies
.
inReach Afstandbeheer
3 Kies die Explore-oortjie.
4 Kies inReach.
5 Volg die skerminstruksies op jou Overlander toestel om die
paarproses te voltooi.
Nadat die paarproses voltooi is, koppel die inReach en
Overlander toestelle outomaties wanneer hulle binne reikafstand
is.
Stuur van 'n inReach Boodskap
Voor jy 'n inReach boodskap met behulp van jou Overlander
toestel kan stuur, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel
paar (Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 14).
Jy kan jou toestel gebruik om inReach boodskappe aan jou
kontakte te stuur.
1 Kies > > inReach > .
2 Kies om een of meer kontakte by te voeg.
3 Voer 'n boodskap in.
4 Kies Stuur.
SOS
Jy kan, gedurende ’n noodgeval, die GEOS Internasionale
Noodgeval-reddingskoördinasiesentrum (IERCC) kontak om
hulp te versoek. Die druk van die SOS-knoppie stuur ’n
boodskap na die reddingskoördinasiesentrum en hulle stel die
tersaaklike noodgevalreaksiespan in kennis van jou situasie. Jy
kan gedurende jou noodgeval met die
reddingskoördinasiesentrum praat terwyl jy wag dat hulp
arriveer. Jy moet die SOS-funksie slegs in ’n werklike noodgeval
gebruik.
Inisiëring van SOS-reddingsoperasie
Voor jy met behulp van jou Overlander toestel 'n SOSreddingsoperasie kan inisieer, moet jy dit met 'n versoenbare
inReach toestel paar (Koppeling van 'n inReach toestel,
bladsy 14).
LET WEL: Terwyl dit in SOS-modus is, kan die inReach toestel
nie afgesit word nie.
1 Kies > > inReach > > SOS.
2 Skuif die SOS -ikoon na regs.
3 Wag vir die SOS-aftelling.
Die toestel stuur 'n verstekboodskap met besonderhede oor
jou ligging aan die noodreaksiediens.
Antwoord
op die noodreaksiediens se bevestigingsboodskap.
4
Jou antwoord laat die noodreaksiediens weet dat jy tydens
die reddingsoperasie met hulle kan kommunikeer.
Tydens die eerste 10 minute van jou reddingsoperasie word 'n
bygewerkte ligging elke minuut aan die noodreaksiediens
gestuur. Om krag te bespaar ná die eerste 10 minute, word 'n
bygewerkte ligging elke 10 minute gestuur wanneer jy beweeg,
en elke 30 minute wanneer jy stilstaan.
Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie
As jy nie meer bystand benodig nie, kan jy 'n SOSreddingsoperasie kanselleer nadat dit na die noodreaksiediens
gestuur is.
Kies Cancel SOS > Cancel SOS.
Jou toestel versend die kansellasieversoek. Sodra jy 'n
bevestigingsboodskap van die noodreaksiediens ontvang, werk
die toestel weer normaal.
Vryhand-oproepdoen
LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun
word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n
Vryhand-oproepdoen
spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle
kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.
Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose
tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm
verbind om ’n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou
toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel,
besoek www.garmin.com/bluetooth.
Paar Jou Foon
Voordat jy vryhand-oproep kan gebruik, moet jy jou toestel met
'n versoenbare selfoon paar.
1 Plaas jou foon en jou Overlander toestel binne 3 m (10 vt.)
van mekaar.
2 Ontsper op jou foon, Bluetooth se koordlose tegnologie en
stel jou foon om sigbaar of ontdekbaar vir ander toestelle te
wees.
Raadpleeg jou foon se eienaarshandleiding vir meer inligting.
> Bluetooth op jou Overlander toestel.
3 Kies
Kies
die
wisselskakelaar
om Bluetooth tegnologie aan te
4
skakel.
’n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
Kies
jou foon vanuit die lys.
5
6 Verifieer, indien nodig, dat die kode wat op jou foon vertoon
word met die kode op jou Overlander toestel ooreenstem.
7 Kies Paar.
LET WEL: Om kontakte en oproeplogs op jou Overlander
toestel te besigtig, sal jy dalk na die Bluetooth instellings op jou
foon moet gaan en die kontakdeeltoestemming vir die gepaarde
Overlander toestel ontsper. Raadpleeg jou foon se
eienaarshandleiding vir meer inligting.
Wenke na die paring van die toestelle
• Na die aanvanklike paring kan die twee toestelle outomaties
verbind elke keer wat hulle aangeskakel word.
• Wanneer jou telefoon met jou toestel verbind is, is jy gereed
om stemoproepe te ontvang.
• Wanneer jy die toestel aanskakel, probeer dit om te verbind
met die laaste foon waarmee dit verbind was.
• Jy sal moontlik jou foon moet stel om outomaties aan die
toestel te verbind wanneer die toestel aangeskakel word.
• Om foonoproepe te maak, moet die kontakdeeltoestemming
ontsper wees vir die navigasietoestel in die Bluetooth
instellings op jou foon.
• Jy moet bevestig dat die Bluetooth kenmerke wat jy wil
gebruik, ontsper is.
Paar bykomende Bluetooth toestelle
1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne
33 vt. (10 m) van mekaar.
2 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou toestel.
3 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk of
foon en maak dit sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
> Bluetooth op jou toestel.
4 Kies
’n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
5 Kies jou kopstuk of foon uit die lys.
6 Kies Paar.
Maak van ’n Oproep
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n nommer te skakel, kies , voer die foonnommer in
en kies .
• Om ’n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of
ontvang het, kies en kies ’n nommer.
15
• Om ’n kontak in jou telefoonboek te bel, kies
kontak.
en kies ’n
Ontvang van ’n Oproep
Wanneer jy ’n oproep ontvang, kies Antwoord of Afsit.
Gebruik In-oproep-opsies
In-oproep-opsies verskyn wanneer jy ’n oproep beantwoord.
Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.
WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit
weer oopmaak deur uit die hoofkieslys te kies.
• Om ’n konferensie-oproep op te stel, kies .
• Om oudio na jou foon oor te dra, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth
verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy
privaatheid benodig.
• Om die skakelblad te gebruik, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese
stelsels te gebruik, soos stempos.
• Om die mikrofoon te demp, kies .
• Om af te lui, kies
.
Om ’n foonnommer as voorafgestel te berg
Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die
skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer,
familielede of kontakte wat jy gereeld bel te skakel.
1 Kies > .
2 Hou 'n voorafgestelde nommer in, byvoorbeeld
Voorafgestelde 1.
3 Kies ’n kontak.
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel
Jy kan ’n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van
die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan
outomaties aan jou Overlander toestel in die toekoms verbind.
> Bluetooth.
1 Kies
2 Kies die toestel om te ontkoppel.
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel
Jy kan 'n gepaarde Bluetooth toestel skrap om te verhoed dat dit
in die toekoms outomaties met jou Overlander-toestel verbind.
Die skrap van ’n gepaarde slimfoon skrap ook alle
gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit
jou Overlander-toestel.
> Bluetooth.
1 Kies
2 Langs die Bluetooth-toestelnaam, kies > Vergeet.
Skrap ’n gepaarde foon
Jy kan ’n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties
in die toekoms met jou toestel verbind.
> Bluetooth.
1 Kies
2 Kies langs die foonnommer > Vergeet.
Verkeer
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe
of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die
berekening van roetes te vermy, en om ’n nuwe roete na jou
bestemming te vind indien ’n groot verkeersvertraging op jou
16
aktiewe roete voorkom (Verkeersinstellings, bladsy 18). Die
verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir
verkeersvertragings in jou area.
Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata
ontvang.
• Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur ’n
kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur
die lug ontvang (Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger, bladsy 16). Besoek jou produktebladsy
by garmin.com om ’n versoenbare verkeersontvangerkabelbykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na
garmin.com/traffic vir meer inligting oor
verkeerdekkingsgebiede.
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
’n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata
van ’n luglangse uitsaaisein. ’n Luglangse
verkeersontvangerkabel is as ’n bykomstigheid vir alle
produkmodelle beskikbaar. Besoek jou produktebladsy by
garmin.com om ’n versoenbare bykomstige
verkeersontvangerkabel te vind en te koop. Verkeersdata is nie
in alle areas beskikbaar nie.
Koppel die toestel met behulp van die
verkeersontvangerkabel aan voertuigkrag (Montering van en
kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 1).
LET WEL: Die verkeersontvangerkabel het ’n geïntegreerde
antenna vir die ingeboude digitale verkeersontvanger. Waar
beskikbaar, ontvang die digitale verkeersontvanger
verkeersdata vanaf FM-radiostasies met behulp van HD
Radio™ tegnologie.
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersknope te
vermy.
Ontsper van verkeer
Voordat jy verkeer kan ontsper, moet jy jou toestel aan 'n
versoenbare verkeersontvangerkabel koppel (Ontvang
verkeersdata met gebruik van ’n verkeersontvanger, bladsy 16).
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
> Navigasie > Verkeer.
1 Kies
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
Besigtiging van verkeer op die kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Vanuit die hoofkieslys, kies > > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir verkeersvoorvalle
1 In die hoofkieslys, kies > > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies ’n item op die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verkeer
Stemopdrag
LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar
nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.
LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie
gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige
omgewing is nie.
Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde
en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf
stemaanporboodskappe en ’n lys van beskikbare opdragte.
Instel van die ontwaakfrase
Die ontwaakfrase is ’n woord of frase wat jy kan sê om
stemopdrag te aktiveer. Die verstek-ontwaakfrase is OK Garmin.
WENK: Jy kan die kans op toevallige stemopdrag-aktivering
verminder deur ’n sterk ontwaakfrase te gebruik.
1 Kies > > Stemopdrag > > Ontwaakfrase.
2 Voer ’n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan namate
jy die frase invoer.
3 Kies Gedoen.
Aktivering van stemopdrag
1 Sê OK Garmin.
Die stemopdragkieslys verskyn.
2 Sê ’n opdrag vanaf die kieslys.
3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of
handeling te voltooi.
Stemopdragwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die
toestel.
• Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van
toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
• Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel
stemopdrag binnegaan of verlaat.
Begin 'n Roete deur Gebruik van
Stemopdragte
Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.
1 Sê jou ontwaakfrase (Instel van die ontwaakfrase, bladsy 17).
2 Sê Vind Plek.
3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die
ligging.
4 Sê die lynnommer.
5 Sê Navigeer.
Dempinstruksies
Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder
om die toestel te demp.
1 Kies > > Stemopdrag > .
2 Kies Demp instruksies > Is ontsper.
Gebruik van die Toepassings
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op
Jou Toestel
Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op
die toestelskerm besigtig.
1 Kies > Hulp.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die
sagtewareteks (Stel die tekstaal, bladsy 18).
Kies
om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).
2
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestelinstellings,
bladsy 19).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies > Waar Ek Was.
Overlander Instellings
Navigasie-instellings
Kies
> Navigasie.
Voertuigprofiel: Stel die voertuigprofiel vir elke voertuig
waarmee jy jou toestel sal gebruik.
Kaart & Voertuig: Stel die kaartdetailvlak en die voertuigikoon
om op jou toestel te vertoon.
Roetevoorkeur: Stel die roetevoorkeure wanneer jy navigeer.
Bestuurderhulp: Stel bestuurderbystand-waarskuwings.
Verkeer: Stel die verkeersdetail wat die toestel gebruik. Jy kan
jou toestel stel om verkeer te vermy wanneer dit roetes
uitwerk, en om ’n nuwe roete na jou bestemming te vind
indien ’n verkeersvertraging voorkom (Vermy
Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 6).
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies
> Navigasie > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 12).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
> Navigasie > Kaart & Voertuig > myKaarte.
1 Kies
2 Kies 'n kaart.
Roetevoorkeurinstellings
Kies
> Navigasie > Roetevoorkeur.
Roetevoorskou: Wys ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Stemopdrag
17
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie
of gebiede te vermy.
Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede
met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van
toepassing kan wees.
Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar
nie.
Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te
vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar
nie.
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag benodig.
Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporboodskappe.
Reisgeskiedenis: Stel die toestel in staat om inligting vir die
myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke aan te teken.
Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die
myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke.
Bestuurderbystandinstellings
Kies
> Navigasie > Bestuurderhulp.
Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontsper ’n hoorbare
waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing
(Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings,
bladsy 3).
Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy
spoedkameras of rooiligkameras nader.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies
> Navigasie > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Ontsper die toestel om geoptimaliseerde
alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik
(Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 6).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Ontsper Bluetooth Koordlose Tegnologie
Kies
> Bluetooth.
Verbind aan ’n koordlose netwerk
> Wi-Fi.
1 Kies
Indien
nodig,
kies die wissel-skakelaar om koordlose
2
netwerktegnologie aan te skakel.
3 Kies ’n koordlose netwerk.
4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.
Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel
onthou die netwerkinligting en verbind outomaties wanneer jy in
die toekoms na hierdie ligging terugkeer.
Vertooninstellings
Kies
> Vertoon.
Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou
toestel.
Aanpassingshelderheid: Verstel outomaties die
agtergrondhelderheid op grond van die omringende lig
wanneer die toestel uit die montering is.
18
Tema: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien
jy die Outomaties-opsie kies, skakel die toestel outomaties
oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.
Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.
Slaap: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te
stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl
batterykrag gebruik word.
Dagdroom: Ontsper of versper die dagdroom-skermskut.
Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou
toestel.
Wanneer toestel geroteer word: Stel die skerm in staat om
outomaties tussen portret- en landskapvertoonmodusse te
roteer op grond van die toesteloriëntasie of om in die huidige
oriëntasie te bly.
LET WEL: Terwyl die toestel aan die voertuigmontering
gekoppel is, ondersteun dit slegs landskapmodus.
Uitsaai: Stel jou in staat om die inhoud van die toestelskerm
koordloos op ’n versoenbare eksterne skerm te wys.
Klank- en kennisgewinginstellings
Kies
> Klank en kennisgewing.
Volumeglyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media,
oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuwings.
Moenie steur nie: Stel die reëls vir die outomatiese moeniesteur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om
hoorbare waarskuwings tydens spesifieke tye of gebeure te
versper.
Verstekkennisgewingluitoon: Stel die klank vir die
verstekkennisgewingluitoon op jou toestel.
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume
> Klank en kennisgewing.
1 Kies
2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume
te verstel.
Ontsper of versper van liggingdienste
Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees
om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te
verskaf. Jy kan liggingdienste versper om batterykrag te spaar
of om ’n roete te beplan wanneer die toestel binnenshuis en weg
van GPS-seine is. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper
die toestel ’n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te
boots.
> Ligging.
1 Kies
2 Kies die wisselskakeklaar om liggingdienste te ontsper of
versper.
LET WEL: Vir meeste gebruike moet jy nie die Modus-instelling
van die verstekopsie van Slegs toestel verander nie. Die toestel
sluit ’n GPS-antenna met hoë werkverrigting in, wat die
akkuraatste liggingdata verskaf terwyl jy navigeer.
Stel die tekstaal
Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.
> Taal en toevoer > Taal.
1 Kies
2 Kies ’n taal.
Datum- en tydinstellings
Kies
> Datum en tyd.
Outomatiese datum en tyd: Stel outomaties die tyd op grond
van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.
Stel datum: Stel die maand, dag en jaar op jou toestel.
Stel tyd: Stel die tyd op jou toestel.
Kies tydsone: Stel die tydsone op jou toestel.
Overlander Instellings
Gebruik 24-uur-formaat: Ontsper of versper die 24 uurtydformaat.
Toestelinstellings
Kies
> Meer oor die toestel.
Stelselbywerkings: Laat jou toe om kaart- en toestelsagteware
by te werk.
Status: Vertoon die batterystatus en netwerkinligting.
Regsinligting: Laat jou toe om die
eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en
sagtewarelisensie-inligting te besigtig.
Regulatory information: Vertoon regulatoriese en
nakomingsinligting vir e-etiket.
Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir
hardeware en sagteware.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n instellingskategorie na die fabrieksverstekwaardes
herstel.
.
1 Kies
2 Kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Stel data en instellings terug
Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en
alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.
.
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
• Om jou reisgeskiedenis te wis, kies Navigasie >
Roetevoorkeur > Wis Reisgeskiedenis.
Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy
gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings, rekeninge,
toepassings of geïnstalleerde kaarte nie.
• Om alle navigasie-instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies Navigasie > >
Herstel.
Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.
• Om alle gebergde koordlose netwerke en gepaarde
toestelle te verwyder, kies Toestelterugstel >
Netwerkinstellings-terugstel.
Hierdie opsie skrap nie enige ander gebruikersdata nie.
• Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die
fabriekverstekwaardes terug te stel, kies Toestelterugstel
> Fabrieksdata-terugstel.
Hierdie opsie skrap jou reisgeskiedenis, toepassings,
rekeninge, instellings, gebergde netwerke, gepaarde
toestelle en alle ander gebruikersdata. Geïnstalleerde
kaarte word nie geskrap nie. Gebruikerslêers in die
Garmin-lêergids kan nie geskrap word nie.
Toestelinligting
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting
vir e-etiket
1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die
kieslys.
2 Kies Meer oor die toestel > Regulatory information.
Spesifikasies
Bedryfstemperatuurreeks
Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Toestelinligting
Radiofrekwensie/protokol
2,4 GHz @ 15 dBm
Kragtoevoer
Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote
voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n
opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en
kantoorgebruik).
Batterysoort
Herlaaibare litium-ioon
Kompasveilige afstand 30,5 cm (12 duim)
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Installeer die toestel in die montering en koppel die montering
aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Toestelonderhoud
Garmin steunsentrum
Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos
produkhandleidings, gereelde vrae, video's en
kliëntsteundienste.
Bywerking van kaarte en sagteware met
behulp van ’n Wi‑Fi netwerk
KENNISGEWING
Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die
toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van
jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou
internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of heffings.
Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan ’n
Wi‑Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit
stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
1 Koppel die toestel aan eksterne krag deur die ingeslote USBkabel te gebruik.
LET WEL: 'n USB-kraghegstuk word nie ingesluit nie. Gaan
na die produkblad op garmin.com om ’n kragaansluitpropbybehoor te koop.
Verbind
die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk (Verbind aan ’n
2
koordlose netwerk, bladsy 18).
Terwyl die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk verbind is, kontroleer
dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit ’n
kennisgewing wanneer ’n bywerking beskikbaar is.
Kies
’n opsie:
3
• Wanneer ’n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf
die bokant van die skerm en kies ’n Bywerking is
beskikbaar..
• Om per hand vir bywerkings te soek, kies
> Meer oor
die toestel > Stelselbywerkings.
Die toestel vertoon beskikbare kaart- en
sagtewarebywerkings. Wanneer ’n bywerking beskikbaar is,
verskyn Bywerking beskikbaar onder Kaart of Sagteware.
4 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies Laai af.
19
• Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies Kaart.
• Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies
Sagteware.
5 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies Aanvaar Almal om
die ooreenkomste te aanvaar.
LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem
nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy
kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensieooreenkomste aanvaar het nie.
6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik
van Wi‑Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.
WENK: Indien ’n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer
word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata
ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende
kaartdata te herstel.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met
Garmin Express
Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste
kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te
installeer.
1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het
op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die
instruksies op die skerm om dit te installeer (Installeer
Garmin Express, bladsy 20).
Maak
die Garmin Express toepassing oop.
2
3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur ’n micro-USB-kabel
te gebruik.
Die klein kant van die kabel verbind aan die micro-USB-poort
op jou Overlander toestel, en die groot kant verbind aan ’n
beskikbare USB-poort op jou rekenaar.
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
LET WEL: Indien ’n kaartbywerking te groot vir die toestel se
interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om ’n
microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te
voeg (Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data,
bladsy 22).
7 Volg die instruksies op die skerm tydens die
bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.
Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens
die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en
weer te koppel.
®
Installeer Garmin Express
Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows en
Mac rekenaars.
1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.
2 Kies ’n opsie:
• Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die
Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar
is, kies Stelselvereistes.
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
®
®
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Moenie die toestel aan water blootstel nie.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
4 In die Garmin Express toepassing, klik Voeg ’n Toestel by.
Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en
vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
5 Klik Voeg Toestel by en volg die instruksies op die skerm
om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.
Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin
Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel
beskikbaar is.
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
2 Vee die toestel af dat dit droog is.
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van Diefstal
6 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alles.
• Om ’n spesifieke bywerking te installeer, klik Sien
besonderhede en klik Installeer langs die bywerking wat
jy soek.
Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
20
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express
sagteware (garmin.com/express).
Toestelonderhoud
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk antikloksgewys om dit te ontsluit.
2
3
4
5
WENK: Jy sal dalk ’n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
Verwyder die eindstuk, die silwer punt , en die
smeltdraadjie .
Voeg ’n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
stroom het, soos 1 A of 2 A.
Plaas die silwer punt in die eindstuk.
Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in
die voertuigkragkabel terug te sluit .
Herstel van die toestel
Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
• Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit
toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer,
word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad
verlaag.
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is.
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir ’n paar minute stilstaande.
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 21).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie
gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
• Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 18).
• Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 18).
• Verlaag die volume (Verstel Klank- en Kennisgewingvolume,
bladsy 18).
• Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie
(Verbind aan ’n koordlose netwerk, bladsy 18).
• Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie
gebruik word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 2).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
My toestel verbind nie aan my foon nie
• Kies
> Bluetooth.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
• Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en
bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
• Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
• Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel
ontpaar (Skrap ’n gepaarde foon, bladsy 16) en die
paarproses voltoooi.
skoon.
2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
3 Monteer die suigdop (Montering van en kragtoevoer aan die
toestel in jou voertuig, bladsy 1).
Die montering hou nie my toestel in plek
terwyl ek bestuur nie
Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou
en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.
Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies
uitvoer.
• Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en
vee die bal en sok met ’n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sokskarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg
terwyl jy bestuur.
Foutopsporing
Bylaag
Trukameras
Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde
trukameras vertoon.
Paar ’n BC™ 35 trukamera met ’n Garmin navigasietoestel
Jy moet die Wi‑Fi instelling op jou Garmin navigasietoestel
ontsper voordat jy aan ’n kamera kan verbind.
Die BC 35 koordlose trukamera is versoenbaar met sekere
Garmin navigasietoestelle met Android™. Gaan na garmin.com
/bc35 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.
Jy kan tot vier BC 35 koordlose trukameras met jou versoenbare
Garmin navigasietoestel paar.
1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.
21
Jou toestel steun dalk nie die BC 35 kamera sonder die
nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding
van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking.
2 Skakel die Garmin navigasietoestel aan en bring dit tot binne
3 m (10 vt.) van die kamera.
3 Kies > Agteraansig.
4 Kies ’n opsie:
• Indien hierdie die eerste kamera is wat jy aan die
navigasietoestel verbind, kies Voeg Nuwe Kamera by.
• Indien hierdie ’n bykomende kamera is wat jy aan die
navigasietoestel verbind, kies > Kies kamera > Voeg
Nuwe Kamera by.
Volg
die instruksies op die skerm.
5
LET WEL: Die paarkode of -wagwoord is op die versender of
die kamera geleë.
Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met ’n kamera
voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel.
Sien tans die trukamera
Jou toestel wys video vanaf die gekoppelde trukamera op
verskillende maniere, afhangend van hoe die kamera aan krag
gekoppel is.
1 Kies ’n opsie om video te wys:
• Sit die voertuig in trurat indien die kamera aan ’n truratlig
verbind is (word aanbeveel).
Die toestel wys outomaties video vanaf die trukamera.
• Indien die kamera aan ’n bestendige kragbron gekoppel
is, kies > Agteraansig om die kamera per hand te sien.
2 Kies ’n opsie om normale toestelwerking te hervat:
• Haal die voertuig uit trurat indien die kamera aan ’n
truratlig verbind is (word aanbeveel).
Die toestel hervat outomaties normale werking.
• Indien die versender aan ’n bestendige kragbron gekoppel
is, kies
om die kamera per hand te versteek.
Wissel kameras
Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy
tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.
1 Kies > Agteraansig.
2 Kies > Kies kamera.
3 Kies ’n kamera.
Die videostroom van die kamera verskyn en die kameranaam
verskyn aan die bokant van die skerm.
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
by ’n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD
geheuekaarte van 4 tot 64 GB.
1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel
(Toesteloorsig, bladsy 1).
Plaas
’n geheuekaart in die gleuf.
2
3 Druk dit totdat dit klik.
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van ’n USBkabel verbind.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
2 Prop die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
rekenaar in.
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as
of ’n draagbare toestel, ’n verwyderbare skyf of ’n verwyderbare
volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
6
Jou Rekenaar, bladsy 22).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
Kies Wysig > Plak.
Die Aankoop van Bykomende Kaarte
1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
2 Kliek die Kaart-oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
Verbind aan ’n koordlose skerm
Jy kan die inhoud van die toestelskerm koordloos op ’n
versoenbare, eksterne skerm wys.
1 Bring jou toestel naby aan die koordlose skerm.
> Vertoon > Uitsaai.
2 Kies
Kies
’n
koordlose
skerm.
3
4 Indien nodig, voer die PIN in.
Databestuur
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98,
Me, Windows NT , en Mac OS 10.3 en vroeër nie.
®
Omtrent Geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers
soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.
22
Bylaag
Indeks
GPS 2
nabootser 18
Symbolen
H
2-D-kaartaansig 12
3-D-kaartaansig 12
helderheid 3
herstel van
ritdata 12
toestel 21
herstel van instellings 19
hoogtemeter 14
huidige ligging 10
huis
gaan 4
wysig ligging 4
A
aanraakskerm 3
aanwysings 5
adresse, vind 8
aktiewe baanleiding 5
alarmvolume 18
B
barometer 14
battery
laai 1
laaiing 19, 21
maksimalisering 21
probleme 21
beantwoord oproepe 16
belangepunte (BP'e) 7, 8
belangepunte (BP's) 7, 8
BP-laaiersagteware 9
ekstras 9
HISTORY 8
plekke 8
selfgekose 9
belangepunte (BP), selfgekose 9
beperkings, voertuig 3
berg van, huidige ligging 10
berging van data 12
bestemmings 17. Raadpleeg liggings
aankoms 5
bestuuraanwysings 5
bestuurderwaarskuwings 3, 4
Bluetooth tegnologie 15, 21
ontkoppel ’n toestel 16
ontsper 18
skrap van 'n gepaarde toestel 16
boodskap 15
BP-laaiersagteware 9
brandstof, stasies 10
breedtegraad en lengtegraad 10
bybehore 22
bywerking
kaarte 19, 20
sagteware 19, 20
I
ID-nommer 19
ikone, statusbalk 2
inReach 14, 15
inReach afstandbeheer 14
instellings 13, 14, 17–19
K
eenheid-ID 19
EGLO’s 19
eienaarshandleiding 17
ekstras, selfgekose belangepunte 9
kaartaansig
2-D 12
3-D 12
kaarte 4, 11–13, 17
aankoop 22
besigtig roetes 5
besigtig tans roetes 4
byvoeg 13
bywerking 13, 19, 20
dataveld 4, 12
detail-vlak 17
lae 12
nutsmiddels 11
simbole 4
tema 17
kaartlae, verpersoonliking 12
kalibreer tans, kompas 14
kamera, paar 21
kameras 22
rooilig 4
spoed 4
tru 22
wissel 22
kampeerwa, profiele 3
kennisgewings 2
kennisgewingvolume 18
klank 18
kompas 14
koördinate 10
koordlose kamera. Raadpleeg kameras
koordlose toestelle 14
kopstuk, paar tans 15
kortpaaie
byvoeging 2, 10
skrapping 10
kragkabels 19
verander die smeltdraadjie 21
voertuig 1
kragtoets 1, 2
kruisings, vind 10
F
L
D
data
berging 12
oordra 12
demping, oudio 17
diefstal, vermyding 20
draailys 5
E
Foursquare 8
foutopsporing 21
G
gaan huis toe 4
Garmin Explore 7, 13
Garmin Express 20
bywerking van sagteware 20
gebergde liggings
kategorieë 10
skrap 10
wysig 10
geheuekaart 1, 22
installeer 22
geocaching 10
geskiedenis, stuur na rekenaar 12
Indeks
laai van die toestel 1, 19, 21
lêers, oordra 22
liggingdienste 18
liggings 8, 13, 17
berg van 10
huidige 10
nageboots 18
onlangs gevind 10
plekke 8
soek na 7, 10
liggings wat onlangs gevind is 10
M
mediavolume 18
microSD kaart 22
microSD-kaart 1
montering, verwydering 21
montering van die toestel 1, 21
motorvoertuig 1
suigdoppie 1, 21
myTrends, roetes 6
N
nagebootste liggings 18
nasionale parke 7
nasporing 14
navigasie 4, 5, 8
instellings 17
veldlangs 13
nooddienste 10
nutsmiddels, kaarte 11
O
ompaaie 5
ontkoppel, Bluetooth toestel 16
oproepe 15, 16
antwoord 16
oudio, nabyheidspunte 18
P
paar 15
ontkoppel 16
skrap van 'n gepaarde toestel 16
telefoon 15, 21
paar tans, kopstuk 15
parkering 5, 9
plekke 8
produkondersteuning 17
profiele, kampeerwa 3
R
reisgeskiedenis 19
rekenaar, verbind 22
ritinligting 12
besigtig 12
herstel van 12
ritlog, besigtig 12
roetes 4, 13
begin 4, 9
begin tans 4
bereken 6
besigtig op die kaart 5
besigtig tans op die kaart 4
byvoeg van 'n punt 5
myTrends 6
stop 6
voorgestelde 6
vorming 5
rooiligkameras 4
S
sagteware
bywerking 19, 20
weergawe 19
satellietseine, verkry 2, 18
selfgekose BP's 9
skerm, helderheid 3
skoonmaak van die aanraakskerm 20
skoonmaak van die toestel 20
skoonmak van die toestel 20
skrap, gepaarde Bluetooth toestel 16
skrapping
alle gebruikersdata 19
gepaarde Bluetooth-toestel 16
slaapmodus 2
slimfoon 12
smeltdraadjie, verander 21
soekbalk 8
SOS 15
kanselleer tans 15
stuur tans 15
spesifikasies 19
spoedkameras 4
spore 14
spraakherkenning 17
stemopdrag 17
aktivering 17
23
navigeer met 17
ontwaakfrase 17
wenke vir gebruik van 17
suigdoppie 21
T
taal 18
telefoon
ontkoppel 16
paar 15, 21
paar tans 15
telefoonoproepe 15, 16
antwoord 16
demping 16
skakel 16
stemskakel 16
terugstel van die toestel 19
toepassings 2, 12
toestelsorg 20
tolgelde, vermyding 6
TripAdvisor 8
trukamera 22. Raadpleeg kameras
tuisskerm 2
pasmaking 2
tydinstellings 18
V
verkeer 12, 16, 18
alternatiewe roete 6
kaart 12, 16
ontvanger 16
soek vir vertragings 12, 16
voorvalle 12, 16
vermydings 6
area 6
pad 6
padkenmerke 6
skrap tans 7
tolgelde 6
versper 7
vertooninstellings 18
verwydering van montering 21
viapunte 13
vind dienste 7
vind liggings. 7–9 Raadpleeg ook liggings
adresse 8
kategorieë 7
kruisings 10
stede 10
vind van liggings 7–9
koördinate 10
Vinnige soektog 7
voertuigkragkabel 1
voertuigprofiel
kampeerwa 3
motor 3
volgende draai 4
volume 18
vorentoe 11
verpersoonliking 11
vorm ’n roete 5
W
Waar Is Ek? 10
waarskuwings 3, 14
nabyheidspunte 18
oudio 18
waarskuwingshoek 14
waarskuwingsikone 11, 12
Wi-Fi, verbind 18, 22
Wi‑Fi 19
wieg en kantel 14
kalibreer tans 14
wysig die soekgebied 9
24
Indeks
support.garmin.com
Augustus 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising