Garmin | Overlander | Operating instructions | Garmin Overlander Návod k obsluze

Garmin Overlander Návod k obsluze
OVERLANDER
™
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin inReach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BC™, Garmin Express™,
Garmin Explore™, myTrends™ a Overlander™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple , iPhone a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova a loga Bluetooth
jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a
dalších zemích.Technologie HD Radio™ je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty jsou uvedeny zde: http://patents.dts.com/. HD Radio™ a loga HD, HD
Radio a „Arc“ jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti iBiquity Digital Corporation v USA a v dalších zemích. HISTORY a logo H jsou ochranné známky
společnosti A+E Networks jsou chráněny v USA i v dalších zemích po celém světě. Všechna práva vyhrazena. Používat pouze se souhlasem. iOverlander™ je ochranná známka společnosti
iOverlander. microSD je ochranná známka sdružení SD-3C. PlanRV™ je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka
společnosti TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je ochranná známka společnosti The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi
Alliance. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Upevnění a napájení zařízení ve vozidle .................................... 1
Instalace kuličkového adaptéru držáku ...................................... 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 2
Příjem signálů GPS .................................................................... 2
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Otevření aplikace ................................................................... 2
Přidání zkratek na domovskou obrazovku ............................. 2
Zobrazení oznámení .............................................................. 2
Ikony stavové lišty .................................................................. 2
Používání dotykové obrazovky ................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 3
Profil automobilu ......................................................................... 3
Přidání profilu vozidla ................................................................. 3
Přepnutí profilu vozidla ............................................................... 3
Úprava profilu vozidla ................................................................. 3
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 3
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 3
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 4
Pouliční navigace........................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 4
Cesta domů ............................................................................ 4
Úprava domovské destinace ............................................. 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 5
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 5
Příjezd do cíle ............................................................................. 5
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 5
Změna aktivní trasy .................................................................... 5
Přidání pozice k trase ............................................................ 5
Tvarování trasy ...................................................................... 5
Použití objížďky ......................................................................5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zastavení trasy ........................................................................... 6
Používání navržených tras ......................................................... 6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 6
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 6
Vlastní objížďky ......................................................................6
Objížďka cesty .................................................................. 6
Objížďka oblasti ................................................................ 6
Deaktivování vlastních objížděk ........................................ 6
Odstranění vlastních objížděk ........................................... 7
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 7
Body zájmu ................................................................................. 7
Navigace k poloze Garmin Explore ........................................ 7
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 7
Vyhledávání v kategorii ..................................................... 7
Hledání kempů ....................................................................... 7
Hledání autokempů ........................................................... 7
Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds ........... 7
Hledání služeb pro karavany ................................................. 7
Hledání národních parků ........................................................ 7
Projděte si informace o službách a vybavení národního
parku ................................................................................. 7
Obsah
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™ ......................... 8
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY® ............................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare ........... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor ......................... 8
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 8
Prozkoumání budovy ........................................................ 8
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 8
Nalezení adresy .......................................................................... 8
Výsledky hledání polohy ............................................................. 9
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 9
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 9
Uživatelské body zajmu .............................................................. 9
Instalace softwaru POI Loader ............................................... 9
Hledání bodů zájmu ............................................................... 9
Parkoviště ................................................................................... 9
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................... 9
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................... 9
Nástroje pro hledání ................................................................. 10
Hledání křižovatky ................................................................ 10
Hledání města ...................................................................... 10
Hledání polohy pomocí souřadnic ....................................... 10
Zobrazení naposledy nalezených pozic ................................... 10
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ............... 10
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................. 10
Vyhledání záchranných složek a paliva ............................... 10
Získání popisu trasy do aktuální polohy .............................. 10
Přidání zkratky .......................................................................... 10
Odebrání zkratky .................................................................. 10
Ukládání poloh .......................................................................... 10
Uložení polohy ..................................................................... 10
Uložení aktuální polohy ........................................................ 10
Úprava uložené polohy ........................................................ 10
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy ulic..................................................... 11
Nástroje mapy ........................................................................... 11
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 11
Po cestě .................................................................................... 11
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 11
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 11
Symboly varování a upozornění ............................................... 11
Varování týkající se omezení ............................................... 11
Varování týkající se stavu silnice ......................................... 12
Upozornění .......................................................................... 12
Informace o cestě ..................................................................... 12
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 12
Přizpůsobení datových polí trasy .................................... 12
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 12
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 12
Vynulování informací o cestě ............................................... 12
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 12
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 12
Vyhledávání dopravních událostí ......................................... 12
Přizpůsobení mapy ................................................................... 12
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 12
Změna datového pole mapy ................................................ 12
Změna perspektivy mapy ..................................................... 12
Navigace mimo silnice................................................. 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Přihlášení k účtu Garmin Explore ........................................ 13
Mapa .................................................................................... 13
Stahování map Garmin Explore ...................................... 13
Filtrování mapových dat .................................................. 13
Nastavení mapy Garmin Explore .................................... 13
i
Vytvoření trasového bodu ............................................... 13
Vytvoření trasy ................................................................ 13
Knihovna .............................................................................. 13
Prohlížení knihovny ......................................................... 13
Navigace k uložené poloze ............................................. 13
Vytvoření sbírky .............................................................. 14
Zobrazení sbírek ............................................................. 14
Synchronizace dat s účtem Garmin Explore ........................ 14
Zaznamenání prošlých tras ...................................................... 14
Nastavení intervalu sledování .............................................. 14
Ukončení sledování ............................................................. 14
Náklonoměr .............................................................................. 14
Kalibrace Náklonoměru ........................................................ 14
Nastavení varování při překročení úhlů ............................... 14
Aktivace a deaktivace varování při překročení úhlů ............ 14
Zobrazení výškoměru, barometru a kompasu .......................... 14
Kalibrace kompasu .............................................................. 14
inReachDálkové ovládání............................................ 15
Připojení zařízení inReach ........................................................ 15
Odeslání zprávy inReach .......................................................... 15
SOS .......................................................................................... 15
Aktivace nouzového volání .................................................. 15
Zrušení nouzového volání ................................................... 15
Volání pomocí sady handsfree................................... 15
Párování telefonu ......................................................................15
Tipy po spárování zařízení ................................................... 15
Párování dalších zařízení Bluetooth .................................... 15
Uskutečnění hovoru .................................................................. 16
Příjem hovoru ........................................................................... 16
Používání možností v průběhu hovoru ..................................... 16
Uložení telefonního čísla jako předvolby .................................. 16
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 16
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth ............................ 16
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 16
Doprava ......................................................................... 16
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 16
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 16
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 17
Vyhledávání dopravních událostí ......................................... 17
Hlasový příkaz .............................................................. 17
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 17
Aktivace funkce Hlasový příkaz ................................................ 17
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 17
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 17
Ztlumení pokynů ....................................................................... 17
Nastavení zařízení .................................................................... 19
Obnovení nastavení ................................................................. 19
Vynulování dat a nastavení ...................................................... 19
Informace o zařízení..................................................... 19
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 19
Technické údaje ........................................................................ 19
Nabíjení zařízení ....................................................................... 19
Údržba zařízení............................................................. 19
Centrum podpory Garmin ......................................................... 19
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ............ 19
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express ... 20
Probíhá instalace Garmin Express ...................................... 20
Péče o zařízení ......................................................................... 20
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 21
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 21
Zabránění krádeži ................................................................ 21
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 21
Vynulování zařízení .................................................................. 21
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 21
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 21
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 21
Odstranění problémů................................................... 21
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 21
Zařízení během jízdy nedrží v držáku ....................................... 21
Zařízení nevyhledává satelitní signály ...................................... 21
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 21
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 21
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu ........................................ 22
Dodatek ......................................................................... 22
Couvací kamery ........................................................................ 22
Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním zařízením
Garmin ................................................................................. 22
Zobrazení videa z couvací kamery ...................................... 22
Přepnutí kamery .............................................................. 22
Připojení k bezdrátovému displeji ............................................. 22
Správa dat ................................................................................ 22
Informace o paměťových kartách ........................................ 22
Vložení paměťové karty s mapami a daty ............................ 22
Připojení zařízení k počítači ................................................. 22
Přenos dat z počítače .......................................................... 22
Nákup doplňkových map .......................................................... 23
Zakoupení příslušenství ............................................................ 23
Rejstřík .......................................................................... 24
Používání aplikací........................................................ 17
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 17
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 17
Nastavení Overlander .................................................. 17
Nastavení navigace .................................................................. 17
Nastavení mapy a vozidla .................................................... 17
Aktivace map ................................................................... 18
Nastavení předvoleb trasy ................................................... 18
Nastavení podpory řízení ..................................................... 18
Nastavení dopravy ............................................................... 18
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth ............................... 18
Připojení k bezdrátové síti ........................................................ 18
Nastavení displeje .................................................................... 18
Nastavení zvuku a oznámení ................................................... 18
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení .................................... 18
Aktivace a deaktivace služeb určování polohy ......................... 18
Nastavení jazyka textu systému ............................................... 19
Nastavení data a času .............................................................. 19
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Zatlačte držák na kuličku přísavky , dokud nezaklapne
na místo.
1 Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi, strana 19).
2 Nastavte si účet Garmin Explore™ (Garmin Explore,
strana 12).
3 Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení ve vozidle,
strana 1).
4 Nastavte profil vozidla (Profily vozidla, strana 3).
5 Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 4).
Přehled zařízení
2 Otevřete páčku
, přitiskněte přísavný držák na čelní sklo
a současně otočte páčku dozadu směrem k čelnímu sklu.
Páčka musí směřovat k horní straně čelního skla.
3 Roztáhněte úchyt na přísavném držáku .
4 V případě potřeby držák otočte tak, aby logo Garmin
®
směřovalo pravou stranou nahoru.
zapojte do portu na držáku.
5 Napájecí kabel do vozidla
Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree
Ovládání hlasitosti
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port micro-USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
3,5mm audio konektor
6 Vložte zadní část zařízení do držáku.
7 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
Instalace kuličkového adaptéru držáku
Reproduktor
Součástí balení je adaptér s palcovou kuličkou, který je
kompatibilní s různými systémy držáků zařízení.
Upevněte adaptér
na držák
pomocí přiložených šroubů
.
Upevnění a napájení zařízení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých implantovaných
lékařských přístrojů nebo elektronických zařízení, například
kardiostimulátoru, inzulinové pumpy nebo pevného disku
v notebooku. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu
s lékařskými přístroji a elektronickými zařízeními.
Začínáme
1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka
připojením zařízení k napájení.
nebo
Posunutím dolů zobrazte oznámení.
Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit
nastavení a jas podsvícení.
Přidržte, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na
domovskou obrazovku.
Stisknutím si zobrazíte funkce silniční navigace a vyhledání bodů
zájmu.
Stisknutím si zobrazíte aplikaci Garmin Explore, která obsahuje
informace pro navigaci mimo silnice a podrobné topografické mapy.
Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací
obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení
nainstalovány.
Otevření aplikace
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazuje ikona , a
pokud ne, aktivujte služby určování polohy.
3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným
výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.
Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní
části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.
Domovská obrazovka
POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte,
může se lišit.
Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných
aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou
v zařízení nainstalovány, setříděné do tří karet. Karta Drive
obsahuje aplikace, které slouží k pouliční navigaci a usnadňují
řízení. Karta Explore obsahuje aplikace vhodné pro navigaci
mimo silnice a objevování nových míst. Karta Nástroje obsahuje
aplikace, které slouží ke komunikaci a dalším úkolům.
Aplikaci můžete spustit následovně:
• Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
• Vyberte možnost , vyberte kartu a zvolte požadovanou
aplikaci.
Přidání zkratek na domovskou obrazovku
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte kartu aplikací. Zobrazí se další aplikace.
3 Podržte aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské
obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů.
Objeví se seznam oznámení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení
týká, vyberte oznámení.
• Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.
Služby určování polohy jsou zapnuté.
Technologie Bluetooth je povolena.
®
Připojeno k zařízení Bluetooth.
Připojeno k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti, strana 18).
®
Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a
výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (Profily vozidla,
strana 3).
Úroveň nabití baterie.
Používání dotykové obrazovky
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.
• „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
• Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
Nastavení jasu obrazovky
Zařízení může používat snímač okolního světla a automaticky
upravovat jas obrazovky podle aktuálních podmínek ve vozidle
(Nastavení displeje, strana 18). Jas můžete upravit i ručně
prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.
2
Začínáme
1 Vyberte možnost:
• Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení,
posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
• Vyberte možnost
> Displej > Úroveň jasu.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Profily vozidla
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají
různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou
na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení
lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.
Když pro vozidlo aktivujete profil karavanu, bude zařízení z tras
vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě
rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané
vozidlo.
Profil automobilu
Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží
k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla
počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro
velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení
specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla
k dispozici.
Přidání profilu vozidla
Profil vozidla je volitelný prvek, který umožňuje hledání trasy
s ohledem na výšku a hmotnost velkých vozidel, například
karavanů nebo přívěsů. Pokud máte velké vozidlo nebo táhnete
přívěs, doporučujeme profil vozidla nastavit. Profil vozidla
můžete nastavit u každé konfigurace vozidla, ve kterém chcete
zařízení Overlander používat.
1 Vyberte možnost > > Profil vozidla > .
2 Vyberte variantu vozidla, která nejlépe odpovídá konfiguraci
vašeho vozidla.
3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.
Přepnutí profilu vozidla
Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí výzva k výběru profilu
vozidla. V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil
vozidla ručně.
1 Vyberte možnost:
• Dvakrát posuňte prstem po obrazovce shora dolů a
vyberte ikonu profilu vozidla, například nebo .
• Vyberte možnost
> Navigace > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
3 Vyberte možnost Vybrat.
Úprava profilu vozidla
Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj
přidat podrobné informace, například maximální rychlost.
> Navigace > Profil vozidla.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
Profily vozidla
• Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte
ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
• Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost
>
> Přejmenovat profil.
• Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost >
> Odstranit.
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
UPOZORNĚNÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li
k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují
děti školního věku.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón, který oznamuje
blížící se železniční přejezd.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který
oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na
silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo
s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí.
Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat
dopravní informace (Doprava, strana 16).
Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit
podvozkem o silnici.
Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.
Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.
Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte prudkému kopci.
Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu,
když se přiblížíte hranicím státu nebo země.
Vypnout propan: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když
se přiblížíte oblasti, ve které je nutné vypnout propan.
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo
deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje,
i když je zvukový tón deaktivován.
> Navigace > Podpora řízení >
1 Vyberte možnost
Zvuková upozornění pro řidiče.
3
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
4 Vyberte možnost:
Kamery na semaforech a rychlostní radary
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
příjemců.
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Pouliční navigace
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost > > Nastavit dom. destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či další akci se zobrazují v horní části
mapy.
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 6).
• Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou
vhodné pro aktivní profil vozidla.
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 4).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
• Na trase můžete přidat více cílů.
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
a vyhledejte polohu.
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase.
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 4). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Drive.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Otevře aplikaci Garmin Explore pro navigaci mimo silnice.
Zvýrazněná trasa na mapě.
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se
akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole.
Výběrem zahájíte novou trasu nebo vyhledáte body zájmu.
Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací
o trase a okolí.
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára
označuje správný pruh pro
odbočení.
Pouliční navigace
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 5).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte > Kategorie >
Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Pouliční navigace
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 4).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
1 Na mapě vyberte možnost > .
2 Vyhledejte pozici.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 4).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Upravit trasu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Změna režimu pro výpočet trasy
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
5
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
• Na mapě zvolte ikonu > .
• Z lišty oznámení posuňte prstem dolů a vyberte ikonu
v oznámení Navigace Garmin.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení,
strana 19).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 16).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 18), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
> Navigace > Předvolby trasy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace
o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím,
které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Mýtné > Dálniční známky.
2 Vyberte zemi.
6
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Vždy se zeptat.
• Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční
známku, vyberte možnost Vyhnout se.
• Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost OK.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla
v aktivním profilu vozidla (Profily vozidla, strana 3).
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Nízkoemisní zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost
2
3
4
5
6
> Navigace > Předvolby trasy >
Vlastní objížďky.
V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
> Navigace > Předvolby trasy >
1 Vyberte možnost
Vlastní objížďky.
Pouliční navigace
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
> Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
> Navigace > Předvolby trasy >
Vlastní objížďky > .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte
možnost Vybrat vše > Odstranit.
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji
a zvolte možnost Odstranit.
1 Vyberte možnost
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 8).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 7).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 8).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 10).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 9).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 10).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 10).
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Navigace k poloze Garmin Explore
Chcete-li navigovat k poloze Garmin Explore, musíte nejprve do
svého účtu Garmin Explore polohy vložit.
1 Vyberte nabídku > Explore.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost.
• Chcete-li k dané poloze navigovat podrobnými pokyny,
vyberte možnost Jet!.
• Pokud si chcete polohu zobrazit v aplikaci Garmin
Explore, vyberte možnost .
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost .
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
Vyhledávání a ukládání poloh
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Hledání kempů
Vyberte možnost
> Všechny kempy.
Hledání autokempů
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete vyhledat autokempy na základě dostupné komfortnosti
ubytování.
1 Vyberte možnost > PlanRV Parks.
2 V případě potřeby vyberte možnost Filtrovat podle
komfortu, vyberte jedno nebo více komfortních ubytování a
zvolte možnost Uložit.
3 Vyberte polohu.
Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Zařízení podporuje body zájmu služby Ultimate Campgrounds,
které umožňují vyhledávání veřejných kempů v okolí.
1 Vyberte možnost > Ultimate Public Campgrounds.
2 V případě potřeby vyberte možnost Filtry vyhledávání,
nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko Vyhledat.
3 Vyberte polohu.
Hledání služeb pro karavany
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a
ostatní služby pro karavany.
Vyberte možnost > PlanRV Services.
Hledání národních parků
Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo
Spojených států amerických obsahují také podrobné informace
o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního
parku nebo do lokality v rámci národního parku.
1 Vyberte možnost > Národní parky.
Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude
uvedený nahoře.
2 Zvolte možnost Vyhledat a zadejte celé jméno parku nebo
jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).
3 Vyberte národní park.
Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro
polohy služeb a vybavení parku.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost
Jet!.
• Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si
projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu
.
• Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku,
vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii
a zvolte polohu.
Projděte si informace o službách a vybavení národního
parku
U severoamerických modelů můžete procházet podrobné
informace o službách a vybavení národního parku a navigovat
na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat
kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.
1 Ve výsledcích vyhledávání zvolte národní park a vyberte
ikonu .
7
2 Vyberte možnost Prozkoumejte tento park.
2 Vyberte možnost:
Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení
parku.
3 Vyberte kategorii.
4 Zvolte polohu a poté možnost Jet!.
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™
OZNÁMENÍ
Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými
omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat
je.
Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která
umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování,
například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.
1 Vyberte možnost > iOverlander.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY
®
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
produktů.
Vaše zařízení obsahuje body zájmu HISTORY, které vám
umožňují najít a dozvědět se informace o historicky významných
místech a zajímavostech po celém světě, jako jsou historické
budovy, památky, muzea a místa konání významných
historických událostí.
1 Vyberte možnost > History®.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Výběrem ikony si zobrazíte fotografii a stručný přehled
o historii daného místa.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení.
Vyberte možnost > Foursquare.
TripAdvisor
®
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
1 Vyberte možnost > TripAdvisor.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost > Vyhledat.
8
Prozkoumání budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost .
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Vyhledat.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost .
2 V případě potřeby vyberte ikonu pro hledání v blízkosti
jiného města či oblasti.
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Vyhledávání a ukládání poloh
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
3 Vyberte oblast vyhledávání.
4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
Zobrazí vybrané umístění v aplikaci Garmin Explore.
Zobrazí alternativní trasy do příslušné polohy.
Jet! Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené
trasy.
Zobrazí výsledky hledání na mapě.
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
obrazovce.
Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud
hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených
v menu , zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí
v blízkosti dané oblasti.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 9).
1 Vyberte možnost > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Parkoviště
Zařízení Overlander obsahuje podrobné informace o parkování,
které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě
pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Jet! Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti
vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte ikonu vedle aktuální oblasti vyhledávání .
Vyhledávání a ukládání poloh
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
9
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Zvolte možnost > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost (Změna oblasti vyhledávání, strana 9).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Vyhledat, zadejte název města a vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
1 Vyberte možnost > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost
Ano.
> Poslední nalezená >
> Vymazat >
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
10
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 7).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost > Uložit.
4 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
Vyhledávání a ukládání poloh
1 Vyberte možnost > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy ulic
Mapu ulic můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na
mapě, strana 4) nebo k zobrazení okolí, když není žádná trasa
aktivní.
1 Vyberte možnost Drive.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Upravit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy
na vaší trase (Změna aktivní trasy, strana 5).
Ztlumit: Ztlumí celkovou hlasitost.
Města před vámi: Zobrazí blížící se města a služby na aktivní
trase nebo na dálnici.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy na trase nebo silnici, po
které jedete (Po cestě, strana 11).
Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 12). Tato
funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů
zařízení.
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 12).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 5).
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 16).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
Používání mapy ulic
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Uložit.
Symboly varování a upozornění
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě
nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí
a dopravní situace.
Varování týkající se omezení
Výška
Hmotnost
Hmotnost nápravy
Délka
Šířka
Nejsou povoleny nákladní vozy
Nejsou povoleny přívěsy
Nejsou povoleny nebezpečné materiály
Nejsou povoleny hořlavé materiály
Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
Zákaz odbočení vlevo
Zákaz odbočení vpravo
Zákaz otáčení
11
Varování týkající se stavu silnice
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Nebezpečí nárazu o silnici
Zobrazení dopravy na mapě
Boční vítr
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > > Doprava.
2 V případě potřeby si výběrem možnosti > Legenda
zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Upozornění
Vážicí stanice
Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy.
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty.
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
> Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
1 Vyberte možnost
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Vyhledávání dopravních událostí
1 V hlavním menu vyberte možnost > > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní
události zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
> Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy
1 Vyberte možnost
mapy.
2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na
mapě.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
> Navigace > Mapa a vozidlo >
1 Vyberte možnost
Zobrazení mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Navigace mimo silnice
Garmin Explore
Mobilní aplikace a web Garmin Explore umožňují plánování cest
a ukládání trasových bodů, tras a prošlých tras do cloudu.
Garmin Explore nabízí možnost plánování online i offline a sdílet
a synchronizovat data s vaším zařízením. Pomocí integrované
aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline a podle nich
navigovat i bez využívání mobilních dat.
Aplikace Garmin Explore je v zařízení nainstalována. Aplikaci
Garmin Explore si také můžete stáhnout do smartphonu
z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky
explore.garmin.com.
Zobrazení nadcházející dopravy
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o dopravě (Doprava, strana 16).
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
12
Navigace mimo silnice
Aktualizace map Garmin Explore
1 V aplikaci Explore vyberte možnost
> Mapa >
Aktualizace mapy.
Zobrazí se seznam aktualizací map.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li stáhnout konkrétní mapu, stiskněte tlačítko .
• Pokud chcete stáhnout všechny aktualizace map, vyberte
možnost Aktualizovat vše.
Filtrování mapových dat
1 Vyberte možnost Mapa >
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li filtrovat sbírky mapových dat, vyberte položku
Kolekce a zvolte požadovanou možnost.
• Chcete-li filtrovat aktivity mapových dat, vyberte položku
Aktivity a zvolte požadovanou možnost.
Výběrem otevřete menu nastavení mapy.
Po stisknutí můžete přidat trasové body a vytvářet trasy.
Stisknutím otevřete aplikaci Garmin Drive™ pro pouliční navigaci.
Výběrem změníte orientaci mapy.
Stisknutím přiblížíte mapu.
Stisknutím oddálíte mapu.
Výběrem zobrazíte mapu.
Po stisknutí můžete spravovat trasové body, trasy a aktivity.
Výběrem si zobrazíte údaje z účtu Garmin Explore a nastavení.
Přihlášení k účtu Garmin Explore
Při prvním použití zařízení se zobrazí výzva k přihlášení k účtu
Garmin Explore.
1 Vyberte nabídku Explore.
2 Přečtěte si a vyjádřete souhlas s Licenční dohodou
s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Pokud s licenčními podmínkami nesouhlasíte,
můžete aplikaci Garmin Explore ukončit stisknutím tlačítka .
Aplikaci Garmin Explore ale nelze používat, dokud
s licenčními podmínkami nevyjádříte souhlas.
3 Vyberte možnost Další.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete automaticky sesynchronizovat data zařízení
se svým účtem Garmin Explore, vyberte možnost
Synchronizovat data.
• Chcete-li si vytvořit účet Garmin Explore bez
synchronizace dat, vyberte možnost Později.
5 Vyberte možnost:
• Jestliže máte účet Garmin Explore, zadejte e-mailovou
adresu a heslo a zvolte možnost Další.
• Pokud účet Garmin Explore nemáte, vyberte možnost
Vytvořte jej.
Podle
pokynů na obrazovce si účet vytvořte nebo se přihlaste
6
ke stávajícímu účtu Garmin Explore.
Mapa
Stahování map Garmin Explore
Chcete-li stahovat mapy Garmin Explore, musíte se připojit
k bezdrátové síti (Připojení k bezdrátové síti, strana 18).
1 V aplikaci Explore vyberte možnost > Mapa > Stáhnout
mapy.
Zobrazí se seznam map pro vaši polohu.
2 Chcete-li si zobrazit další typy map, vyberte možnost
Zobrazit více typů map.
3 Vyberte požadovaný typ a zvolte možnost .
4 V případě potřeby výběrem položky Vybrat region nebo
Vybrat trasový bod stáhnete mapy pro jiný region nebo
polohu trasového bodu.
Navigace mimo silnice
.
Nastavení mapy Garmin Explore
V aplikaci Explore vyberte možnost Mapa > .
Datová pole: Vkládá do mapy datová pole pro směr,
nadmořskou výšku, rychlost a souřadnice GPS.
Měřítko: Vkládá do mapy měřítko.
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.
Vytvoření trasového bodu
Pomocí aplikace Garmin Explore můžete vytvářet a ukládat
trasové body. Zařízení můžete využít k navigaci k trasovým
bodům.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li vytvořit trasový bod v aktuální poloze, vyberte
možnost > Přidat trasový bod.
• Chcete-li vytvořit trasový bod v jiné poloze na mapě,
klepněte na danou polohu v mapě a vyberte možnost
Přidat trasový bod.
3 V případě potřeby vyberte možnost Zvolte úpravu
poznámek. a vložte poznámky k danému bodu.
Vytvoření trasy
1 V aplikaci Explore vyberte možnost Mapa >
2
3
4
5
6
> Přidat
trasu.
Vyberte počáteční polohu.
Vyberte další body a vytvořte trasu.
V případě potřeby zvolte možnost Upravit, vyberte bod
a přesuňte jej.
V případě potřeby vyberte bod a zvolte možnost Odstranit.
Vyberte možnost Uložit.
Knihovna
Prohlížení knihovny
1 V aplikaci Explore vyberte možnost Knihovna.
2 Vyberte typ dat.
3 Výběrem položky zobrazíte podrobnosti.
TIP: Výběrem možnosti
zobrazíte profil nadmořské výšky
pro stezku, trasu nebo aktivitu.
4 Chcete-li stáhnout mapy pro danou oblast, stiskněte tlačítko
.
Navigace k uložené poloze
V knihovně zařízení Garmin Explore můžete zahájit navigaci
k uloženému trasovému bodu nebo po uložené trase.
1 V aplikaci Explore vyberte možnost Knihovna.
2 Vyberte Trasové body, Ujeté trasy nebo Trasy.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
13
Vytvoření sbírky
Vyberte možnost Knihovna > Nová kolekce.
Zadejte název sbírky.
Vyberte ji a zvolte možnost Přidat.
Vyberte typ dat.
Vyberte jednu nebo více položek a zvolte možnost Přidat.
1
2
3
4
5
Zobrazení sbírek
1 Vyberte možnost Knihovna.
2 Vyberte sbírku.
3 Vyberte typ dat.
4 Výběrem položky zobrazíte podrobnosti.
5 Chcete-li stáhnout mapy pro danou oblast, stiskněte tlačítko
.
Synchronizace dat s účtem Garmin Explore
Chcete-li synchronizovat data s účtem, musíte se připojit k síti
Wi‑Fi.
S účtem Garmin Explore můžete synchronizovat například
trasové body, trasy nebo aktivity. Data tak můžete mít
k dispozici na všech svých kompatibilních zařízeních. Zařízení
provádí pravidelnou synchronizaci s účtem automaticky.
Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.
1 V aplikaci Explore vyberte možnost Účet.
2 Zkontrolujte, zda je aktivní možnost Synchronizace
uživatelských dat.
3 Vyberte možnost .
Zaznamenání prošlých tras
Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte
sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a pravidelně
aktualizuje vaši trasu. Když je zařízení spárováno se zařízením
inReach , zaznamenává body vaší trasy a přes satelitní síť je
v nastavených pravidelných intervalech odesílá.
1 Vyberte možnost > > Záznam prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Spustit.
®
Nastavení intervalu sledování
Chcete-li upravit intervaly sledování, musí být zařízení
spárováno s kompatibilním mobilním zařízením inReach.
Nastavením intervalů sledování určíte, jak často zařízení
zaznamená a odešle trasový bod.
1 Vyberte možnost > > Záznam prošlé trasy > .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit frekvenci záznamu trasových bodů
a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, vyberte
možnost Interval odesílání.
• Chcete-li nastavit frekvenci záznamu vaší polohy
v zařízení a aktualizaci linie trasy, vyberte možnost
Interval protokolu.
3 Vyberte požadovaný interval.
TIP: Funkci odesílání nebo ukládání záznamu také můžete
deaktivovat výběrem možnosti Vypnout.
Ukončení sledování
1 Vyberte možnost >
2 Vyberte možnost.
> Záznam prošlé trasy > Ukončit.
• Chcete-li v záznamu trasy pokračovat, vyberte možnost
Pokračovat v záznamu.
• Chcete-li trasu uložit, abyste si ji mohli prohlédnout
v aplikaci Garmin Explore, vyberte možnost Uložit trasu v
aplikaci Garmin Explore.
• Chcete-li trasu zahodit, vyberte možnost Zahodit trasu.
14
Náklonoměr
VAROVÁNÍ
Aplikace Náklonoměr zobrazuje úhly podélného a příčného
náklonu vozidla pouze na základě kalibrovaných měření.
Zodpovídáte za kalibraci zařízení. Změny umístění zařízení po
kalibraci mohou mít vliv na přesnost měření. Naměřené hodnoty
jsou pouze předpoklady vycházející z toho, co jste do zařízení
zadali. Odečítejte hodnoty často a pečlivě, a po výrazných
změnách podmínek okolního prostředí počkejte, dokud se
nestabilizují. Vždy ponechejte bezpečnostní rezervu pro měnící
se podmínky a chyby hodnot. Nebudete-li sami sledovat své
vozidlo a prostředí, může dojít k nehodě s následkem smrti či
vážného zranění.
Zařízení vás upozorní, pokud podélný nebo příčný náklon
vozidla dosáhne úhlu, při kterém by mohla být ohrožena jeho
stabilita.
Kalibrace Náklonoměru
Úhel náklonu vozidla můžete kdykoli nastavit na nulu.
1 Zaparkujte vozidlo na rovnou vodorovnou plochu.
2 Upravte pozici zařízení v držáku tak, abyste pohodlně viděli
na obrazovku.
3 Vyberte možnost > > Náklonoměr > Kalibrovat.
Hodnota podélného a příčného náklonu se nastaví na 0 stupňů.
VAROVÁNÍ
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme náklon
překalibrovat vždy, když upravíte pozici zařízení.
Nastavení varování při překročení úhlů
Můžete si nastavit úhel, při kterém zařízení aktivuje varování při
podélném či příčném náklonu. Zjištění a nastavení správného
úhlu pro dané vozidlo je výhradně vaše odpovědnost.
1 Vyberte možnost > > Náklonoměr > > Varování při
překročení úhlů.
2 Posunutím nahoru nebo dolů úhly odpovídajícím způsobem
upravte.
3 Vyberte možnost Přijmout.
Aktivace a deaktivace varování při překročení úhlů
1 Vyberte možnost > > Náklonoměr > .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit nastavení zobrazování upozornění při
náklonu, vyberte možnost Upozornění Náklonoměru.
• Chcete-li změnit nastavení zvukových upozornění, vyberte
možnost Zvuková upozornění.
Zobrazení výškoměru, barometru a kompasu
Zařízení obsahuje vnitřní snímače výškoměru, barometru
a kompasu s automatickou kalibrací.
Vyberte možnost > > ABC.
Kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti kovových objektů nebo objektů, které ovlivňují
magnetické pole, například vozidel, elektronických zařízení,
budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Když je zařízení upevněno v magnetickém držáku, používá
k určení směru údaje z GPS. Když zařízení z magnetického
držáku vyjmete, používá k určení směru vestavěný kompas.
Vždy, když zařízení vyjmete z magnetického držáku, zobrazí se
výzva ke kalibraci kompasu. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
Navigace mimo silnice
extrémních změnách teploty, můžete ho nakalibrovat ručně
a zvýšit tak jeho přesnost.
1 Vyjměte zařízení z magnetického držáku a umístěte je mimo
objekty, které ovlivňují magnetické pole.
Vyberte
> Kalibrace kompasu.
2
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
inReachDálkové ovládání
Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat zařízení
inReach pomocí zařízení Overlander. Můžete posílat zprávy,
zobrazovat si předpověď počasí, aktivovat nouzové volání
a využívat další funkce. Přejděte na stránku buy.garmin.com,
kde si můžete zakoupit zařízení inReach.
Připojení zařízení inReach
1 Umístěte zařízení inReach do 3 m (10 stop) od zařízení
Overlander.
Na zařízení Overlander zvolte tlačítko .
Vyberte kartu Explore.
Vyberte možnost inReach.
Proveďte spárování podle pokynů na obrazovce zařízení
Overlander.
Po dokončení párování se budou zařízení inReach a Overlander
propojovat automaticky vždy, když budou v dosahu.
2
3
4
5
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace
o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku
každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje
o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo
třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.
Zrušení nouzového volání
Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu
odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.
Vyberte možnost Zrušit SOS > Zrušit SOS.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží
potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do
běžného provozního režimu.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Párování telefonu
V případě nouze se můžete obrátit na středisko IERCC
(International Emergency Rescue Coordination Center) služby
GEOS a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete odeslat
zprávu do koordinačního záchranného centra a uvědomit o své
nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace
a při čekání na pomoc můžete s koordinačním centrem
komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
Chcete-li používá volání pomocí sady handsfree, spárujte své
zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.
1 Umístěte telefon a zařízení Overlander maximálně do
vzdálenosti 3 m (10 stop) od sebe.
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný či detekovatelný pro
jiná zařízení.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
> Bluetooth.
3 Na zařízení Overlander zvolte ikonu
4 Výběrem přepínače zapněte technologii Bluetooth.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte ze seznamu svůj telefon.
6 V případě nutnosti ověřte, že heslo zobrazené v telefonu
odpovídá heslu zobrazenému v zařízení Overlander.
7 Stiskněte možnost Párovat.
POZNÁMKA: Chcete-li si prohlédnout kontakty a záznamy
hovorů ve svém zařízení Overlander, možná bude třeba přejít
do nastavení Bluetooth telefonu a aktivovat povolení sdílet
kontakty pro spárované zařízení Overlander. Další informace
naleznete v návodu k obsluze telefonu.
Aktivace nouzového volání
Tipy po spárování zařízení
Nouzové zprávy je možné odesílat pouze v případě, pokud je
zařízení Overlander spárováno s kompatibilním zařízením
inReach (Připojení zařízení inReach, strana 15).
POZNÁMKA: Je-li zařízení inReach v režimu SOS, nelze je
vypnout.
1 Vyberte možnost > > inReach > > SOS.
2 Posuňte ikonu SOS doprava.
3 Vyčkejte na nouzové odpočítávání.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu
s informacemi o vaší poloze.
4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle
pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude
vědět, že jste během záchranné operace schopni
komunikovat.
Párování dalších zařízení Bluetooth
1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth
Odeslání zprávy inReach
Zprávy inReach je možné odesílat pouze v případě, pokud je
zařízení Overlander spárováno s kompatibilním zařízením
inReach (Připojení zařízení inReach, strana 15).
Pomocí zařízení můžete odeslat zprávu inReach svým
kontaktům.
1 Vyberte možnost > > inReach > .
2 Vyberte možnost a přidejte požadované kontakty.
3 Napište zprávu.
4 Vyberte možnost Odeslat.
SOS
inReachDálkové ovládání
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové
hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu
telefonu, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
• Chcete-li uskutečňovat telefonické hovory, je nutné
v nastavení Bluetooth v telefonu udělit navigačnímu zařízení
oprávnění pro sdílení kontaktů.
• Zkontrolujte, zda jsou funkce Bluetooth, které chcete
používat, zapnuty.
maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
15
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou
technologiiBluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení
Bluetooth.
V
> Bluetooth.
4 zařízení vyberte možnost
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
6 Stiskněte možnost Párovat.
Uskutečnění hovoru
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte
telefonní číslo a vyberte možnost .
• Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo
z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost a vyberte
číslo.
• Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu,
vyberte možnost a vyberte kontakt.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Odmítnout.
Používání možností v průběhu hovoru
Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor.
Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším
telefonem.
TIP: Když zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru,
můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete možnost
.
• Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost .
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení
Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud
potřebujete soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost .
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost
.
Uložení telefonního čísla jako předvolby
Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty.
Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku,
členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.
1 Zvolte možnost > .
2 Přidržte číslo předvolby, například Předvolba 1.
3 Vyberte kontakt.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu k vašemu zařízení Overlander automaticky
připojit.
> Bluetooth.
1 Vyberte možnost
Vyberte
zařízení
k
odpojení.
2
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth
Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení Overlander v budoucnosti.
Odstraníte-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění
synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze
zařízení Overlander.
16
> Bluetooth.
1 Vyberte možnost
2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost
Odebrat.
>
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
> Bluetooth.
1 Vyberte možnost
2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost > Odebrat.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 18). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 16). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel
přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako
příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku
produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a
zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako
příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Připojte zařízení k napájení vozidla pomocí kabelu přijímače
dopravních informací (Upevnění a napájení zařízení ve
vozidle, strana 1).
POZNÁMKA: Kabel přijímače má integrovanou anténu pro
vestavěný digitální přijímač dopravních informací. Když je
dostupný příslušný signál, přijímá digitální přijímač
dopravních informací dopravní informace z rádiových stanic
FM prostřednictvím technologie HD Radio™.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Zapnutí možnosti Doprava
Abyste mohli aktivovat funkci dopravy, musíte zařízení připojit
ke kompatibilnímu kabelu přijímače dopravních informací
Doprava
(Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací, strana 16).
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
> Navigace > Doprava.
1 Vyberte možnost
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > > Doprava.
2 V případě potřeby si výběrem možnosti > Legenda
zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.
Vyhledávání dopravních událostí
1 V hlavním menu vyberte možnost > > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní
události zobrazíte pomocí šipek.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
OK, Garmin.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost > > Hlasový příkaz > > Fráze pro
aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Aktivace funkce Hlasový příkaz
1 Vyslovte příkaz OK, Garmin.
Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.
2 Vyslovte příkaz z menu.
3 Podle hlasových pokynů dokončete vyhledávání nebo akci.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
2
3
4
5
strana 17).
Vyslovte příkaz Najít místo.
Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
Vyslovte číslo řádku.
Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost > > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost > Nápověda.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka textu systému,
strana 19).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení, strana 19).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost > Historie cestování.
Nastavení Overlander
Nastavení navigace
Vyberte možnost
> Navigace.
Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé vozidlo, ve
kterém budete zařízení používat.
Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu
vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.
Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.
Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.
Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení
využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout
hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli,
pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (Objížďka
zpoždění na trase, strana 6).
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Nastavení mapy a vozidla
Zvolte možnost
> Navigace > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 12).
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
Hlasový příkaz
17
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
> Navigace > Mapa a vozidlo >
1 Vyberte možnost
myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení předvoleb trasy
Vyberte možnost
> Navigace > Předvolby trasy.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy
navigace.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování
a Protokol trasy.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost
> Navigace > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění
pro jednotlivé typy upozornění řidiče (Asistenční funkce
a upozornění pro řidiče, strana 3).
Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním
radarům nebo kamerám na semaforech.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost
> Navigace > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 6).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
18
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
Vyberte možnost
> Bluetooth.
Připojení k bezdrátové síti
> Wi-Fi.
1 Vyberte možnost
2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí
přepínače.
3 Vyberte bezdrátovou síť.
4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.
Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje
informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se
automaticky připojí.
Nastavení displeje
Zvolte možnost
> Displej.
Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.
Adaptivní jas: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě
okolního světla, když je zařízení mimo držák.
Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim.
Vyberete-li možnost Automatické, zařízení bude denní nebo
noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.
Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Spořič obrazovky: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky
Daydream.
Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho
zařízení.
Při otočení zařízení: Umožňuje automatické otáčení obrazovky
mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení
nebo setrvání ve stávající poloze.
POZNÁMKA: Když je zařízení zapojeno v držáku ve vozidle,
lze ho používat pouze v pozici na šířku.
Odeslat: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit
na kompatibilním externím displeji.
Nastavení zvuku a oznámení
Vyberte možnost
> Zvuky a oznámení.
Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci,
média, hovory, alarmy a upozornění.
Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci
„nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková
upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.
Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro
oznámení na vašem zařízení.
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení
> Zvuky a oznámení.
1 Vyberte možnost
2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.
Aktivace a deaktivace služeb určování
polohy
Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat
navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy.
Pokud chcete šetřit energii baterie nebo jste při plánování trasy
mimo signál GPS, můžete služby určování polohy vypnout. Když
jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a
simulaci tras využívá simulátor GPS.
> Poloha.
1 Vyberte možnost
2 Přepínačem zapněte nebo vypněte služby určování polohy.
POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení
Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno
Nastavení Overlander
výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná
data o pozici.
Nastavení jazyka textu systému
Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.
> Jazyk a vstup > Jazyk.
1 Vyberte možnost
Vyberte
jazyk.
2
vyberte možnost Vynulování zařízení > Obnovení
továrních dat.
Tato možnost odstraní historii cestování, aplikace, účty,
nastavení, uložené sítě, spárovaná zařízení a všechna
ostatní uživatelská data. Nainstalované mapy se
neodstraní. Uživatelské soubory ve složce Garmin nelze
odstranit.
Informace o zařízení
Nastavení data a času
Vyberte možnost
> Datum a čas.
Automatické datum a čas: Automaticky nastavuje čas na
základě informací z připojené sítě.
Nastavit datum: Nastavuje měsíc, den a rok na vašem zařízení.
Nastavit čas: Nastavuje čas na vašem zařízení.
Vyberte časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma
zařízení.
Použít 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje
24hodinový formát času.
Nastavení zařízení
Vyberte možnost
> Informace o zařízení.
Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software
zařízení.
Stav: Zobrazí stav baterie a informace o síti.
Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu
s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové
licenci.
Informace o předpisech: Zobrazuje informace o předpisech a
údaje o shodě na elektronickém štítku.
Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace
o hardwarové a softwarové verzi.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od
výrobce.
.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Vynulování dat a nastavení
Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a
obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.
.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost
Navigace > Předvolby trasy > Vym. historii cestování.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech
místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy,
účty, aplikace nebo nainstalované mapy.
• Chcete-li obnovit všechna nastavení navigace na výchozí
tovární hodnoty, vyberte možnost Navigace > >
Obnovit.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných
uživatelských dat.
• Chcete-li odebrat všechny uložené bezdrátové sítě
a spárovaná zařízení, vyberte možnost Vynulování
zařízení > Reset nastavení sítě.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných jiných
uživatelských dat.
• Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data
a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty,
Informace o zařízení
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Informace o zařízení > Informace o
předpisech.
Technické údaje
Rozsah provozních teplot -20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
2,4 GHz při 15 dBm
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího
kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí
volitelného příslušenství (pouze při použití
v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Bezpečná vzdálenost od 30,5 cm (12 palců)
kompasu
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení
ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím
sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
19
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Pomocí přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení.
POZNÁMKA: Napájecí adaptér USB není součástí balení.
Chcete-li zakoupit doplňkový napájecí adaptér, přejděte na
stránku garmin.com.
2 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti,
strana 18).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, kontroluje dostupné
aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí
upozornění.
3 Vyberte možnost:
• Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem
shora dolů po obrazovce a vyberte možnost Je
k dispozici aktualizace..
• Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost
> Informace o zařízení > Aktualizace systému.
Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když
je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo
Software K dispozici je aktualizace.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Stáhnout.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software.
5 V případě potřeby si přečtěte licenční ujednání a výběrem
možnosti Přijmout vše potvrďte svůj souhlas.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby
Garmin Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci
Garmin Express.
1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve
svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express
a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (Probíhá
instalace Garmin Express, strana 20).
2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB
na
zařízení Overlander a větší konec připojte k dostupnému
portu USB na počítači.
4 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost Přidat zařízení.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí
jeho název a sériové číslo.
5 Klikněte na možnost Přidat zařízení, a podle zobrazených
pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express
aktualizace dostupné pro vaše zařízení.
6 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a poté vedle požadované
aktualizace na možnost Instalovat.
Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 22).
7 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených
během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace
Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení
zařízení.
®
Probíhá instalace Garmin Express
Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows a
Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda
je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším
počítačem, vyberte možnost Systémové požadavky.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
®
®
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
20
Údržba zařízení
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku
a pojistku .
Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla .
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Odstranění problémů
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení ve
vozidle, strana 1).
Zařízení během jízdy nedrží v držáku
Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejblíže
u přísavky.
Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.
• Sundejte napájenou část z přísavného držáku a kulovou
hlavici i její pouzdro otřete hadříkem.
Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou
hlavicí a pouzdrem a kloub se může během jízdy pohybovat.
• Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to
úhel čelního skla dovolí.
Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv
otřesů a vibrací z jízdy.
Zařízení nevyhledává satelitní signály
• Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy.
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 21).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 18).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 18).
• Snižte hlasitost (Úprava zvuku a hlasitosti oznámení,
strana 18).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Připojení k bezdrátové síti, strana 18).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
21
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu
• Vyberte
> Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odstranění spárovaného telefonu, strana 16) a
znovu provést celý proces spárování.
Dodatek
Couvací kamery
Zařízení může zobrazovat záběr z připojených couvacích
kamer.
Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním
zařízením Garmin
Než navigační zařízení Garmin připojíte ke kameře, je nutné
zapnout funkci Wi‑Fi.
Bezdrátová couvací kamera BC 35 je kompatibilní s některými
navigačními zařízeními Garmin se systémem Android™.
Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na stránkách
garmin.com/bc35.
S kompatibilním zařízením Garmin můžete spárovat až čtyři
bezdrátové couvací kamery BC 35.
1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější
verzi.
Zařízení nemusí podporovat kameru BC 35, která nemá
aktuální software. Informace o aktualizaci naleznete
v návodu k obsluze navigačního zařízení.
2 Zapněte navigační zařízení Garmin a umístěte je do
vzdálenosti do 3 m (10 stop) od kamery.
3 Vyberte možnost > Zadní náhled.
4 Vyberte možnost:
• Pokud se jedná o první kameru, kterou k navigačnímu
zařízení připojujete, vyberte možnost Přidat novou
kameru.
• Pokud k navigačnímu zařízení připojujete další kameru,
vyberte možnost > Vybrat kameru > Přidat novou
kameru.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Kód párování nebo heslo se nachází na
vysílači nebo kameře.
Když kameru spárujete, při příštím použití se k navigačnímu
zařízení Garmin připojí automaticky.
Zobrazení videa z couvací kamery
Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery
v závislosti na napájení kamery.
1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), zařaďte zpátečku.
Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
• Je-li kamera připojena k trvalému zdroji napájení, výběrem
možnosti > Zadní náhled zvolíte pohled kamery ručně.
Výběrem
volby obnovíte normální funkci zařízení:
2
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), vyřaďte zpátečku.
Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
22
• Pokud je vysílač připojen k trvalému zdroji napájení,
stisknutím tlačítka
kameru ručně skryjete.
Přepnutí kamery
Pokud do zařízení přenáší signál více couvacích kamer, můžete
mezi jednotlivými pohledy přepínat.
1 Vyberte možnost > Zadní náhled.
2 Vyberte možnost > Vybrat kameru.
3 Vyberte kameru.
Zobrazí se přenos videa z kamery. V horní části obrazovky je
uveden název kamery.
Připojení k bezdrátovému displeji
Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním
externím displeji bezdrátově.
1 Umístěte své zařízení do blízkostí bezdrátového displeje.
> Displej > Odeslat.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte bezdrátový displej.
4 V případě potřeby zadejte kód PIN.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít
k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Přehled zařízení, strana 1).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 22).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Dodatek
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Dodatek
23
Rejstřík
A
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 19, 20
software 19, 20
aktuální poloha 10
aplikace 2, 12
B
barometr 14
baterie
maximalizace 21
nabíjení 1, 19, 21
problémy 21
bezdrátová kamera. Viz kamery
bezdrátová zařízení 15
body zájmu (BZ) 7, 8
budovy 8
HISTORY 8
body zájmu (POI) 7, 8
doplňky 9
POI Loader 9
uživatelské 9
budovy 8
navigování pomocí 17
tipy pro použití 17
hledání pokladu 10
hledání poloh. 7–9 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 10
města 10
souřadnice 10
hledání pozic, kategorie 7
hledání služeb 7
hovory 15, 16
přijetí 16
I
ID zařízení 19
ikony, stavová lišta 2
informace o cestě 12
vynulování 12
zobrazení 12
inReach 15
instalace zařízení 1, 21
automobil 1
přísavný držák 1, 21
J
jas 2
jazyk 19
C
K
cesta domů 4
cíle 17. Viz polohy
příjezd 5
couvací kamera 22. Viz kamery
kalibrace, kompas 14
kamera, párování 22
kamery 22
couvání 22
přepínání 22
rychlost 4
semafor 4
kamery na semaforech 4
karavan, profily 3
Karta microSD 22
Kde se nacházím? 10
kolébka, vyjmutí 21
kompas 14
krádež, vyhnutí se 21
křižovatky, hledání 10
Č
Číslo ID 19
čištění dotykové obrazovky 21
čištění zařízení 21
D
Dálkové ovládání inReach 15
další odbočka 4
data
přenos 12
ukládání 12
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 2
domů
cesta 4
změna polohy 4
doplňky, uživatelské body zajmu 9
doprava 12, 16, 18
dopravní události 12, 17
hledání zpoždění 12, 17
jiná trasa 6
mapa 12, 17
přijímač 16
dotyková obrazovka 2
E
M
mapy 4, 11–13, 18
aktualizace 13, 19, 20
datové pole 4, 12
nákup 23
nástroje 11
přidání 13
symboly 4
téma 17
úroveň detailů 17
vrstvy 12
zobrazení tras 4, 5
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 6
EULA 19
N
F
nabíjení zařízení 1, 19, 21
náklonoměr 14
kalibrace 14
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 19
vozidlo 1
výměna pojistky 21
naposledy nalezené polohy 10
národní parky 7
nastavení 13, 14, 17–19
nastavení času 19
nastavení displeje 18
nástroje, mapy 11
navigace 4, 5, 8
mimo silnice 13
nastavení 17, 18
navigace aktivními pruhy 4
návod k obsluze 17
Foursquare 8
G
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 20
aktualizace softwaru 20
GPS 2
simulátor 18
H
historie, odeslání do počítače 12
historie cestování 19
hlasitost 18
hlasitost alarmu 18
hlasitost médií 18
hlasitost oznámení 18
hlasový příkaz 17
aktivace 17
fráze pro aktivaci 17
24
O
objížďky 5, 6
deaktivace 6
funkce pro silnice 6
mýto 6
oblast 6
odstranění 7
silnice 6
oblíbené polohy, odstranění 10
obnova nastavení 19
obrazovka, jas 2
odpojení, Zařízení Bluetooth 16
odstranění
spárované zařízení Bluetooth 16
všechna uživatelská data 19
odstranění problémů 21, 22
omezení, vozidlo 3
oznámení 2
P
palivo, stanice 10
paměťová karta 1, 22
instalace 22
paměťová karta microSD 1
parkoviště 5, 9
párování 15
odpojení 16
odstranění spárovaného zařízení 16
souprava headset 15
telefon 15, 22
péče o zařízení 20
po cestě 11
přizpůsobení 11
počítač, připojení 22
POI Loader 9
pojistka, výměna 21
pokyny k řízení 5
polohy 8, 13, 17
aktuální 10
budovy 8
naposledy nalezené 10
simulováno 18
uložení 10
vyhledávání 7, 10
popis trasy 5
pozice, aktuální 10
profil vozidla
automobil 3
karavan 3
profily, karavan 3
prošlé trasy 14
protokol cesty, zobrazení 12
příjem hovorů 16
přísavný držák 21
příslušenství 23
R
resetování zařízení 19
režim spánku 2
rozpoznávání hlasu 17
Rychlé hledání 7
rychlostní radary 4
Ř
řádek pro vyhledávání 8
S
satelitní signály, příjem 2, 18
seznam odboček 5
simulované polohy 18
sledování 14
služby určování polohy 18
smartphone 12
software
aktualizace 19, 20
verze 19
SOS 15
odesílání 15
zrušení 15
soubory, přenos 22
souprava headset, párování 15
Rejstřík
souřadnice 10
T
technické údaje 19
Technologie Bluetooth 15, 22
odpojení zařízení 16
odstranění spárovaného zařízení 16
zapnutí 18
telefon
odpojení 16
párování 15, 22
telefonní hovory 15, 16
hlasové vytáčení 16
přijetí 16
vytáčení 16
ztlumení 16
trasové body 13
trasy 4, 13
myTrends 6
navržené 6
přidání bodu 5
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 4, 9
zastavení 6
zobrazení na mapě 4, 5
TripAdvisor 8
tvarování trasy 5
U
ukládání dat 12
uložené polohy
kategorie 10
úprava 10
uložení, aktuální poloha 10
upozornění 3, 14
varovné body 18
zvuk 18
upozornění pro řidiče 3
uživatelské body zájmu 9
V
varování při překročení úhlů 14
varovné ikony 11, 12
vrstvy mapy, přizpůsobení 12
vyjmutí kolébky 21
vynulování
data cesty 12
zařízení 21
výškoměr 14
W
Wi-Fi, připojení 18, 22
Wi‑Fi 19
Z
záchranné složky 10
zákaznická podpora 17
zapínací tlačítko 1, 2
zeměpisná šířka a délka 10
zkratky
odstranění 10
přidání 2, 10
změna oblasti vyhledávání 9
zobrazení mapy
2D 12
3D 12
zobrazení mapy 2D 12
zobrazení mapy 3D 12
zpráva 15
ztlumení, zvuk 17
zvuk 18
varovné body 18
Rejstřík
25
support.garmin.com
Srpen 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising