Garmin | Overlander | Garmin Overlander Ръководство на притежателя

Garmin Overlander Ръководство на притежателя
OVERLANDER
™
Ръководство за притежателя
© 2019 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin , логото на Garmin и inReach са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™,
myTrends™ и Overlander™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.
®
®
Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple , iPhone и Mac са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата Bluetooth са
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. Foursquare е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други
държави.Технологията HD Radio™ се произвежда по лиценз на iBiquity Digital Corporation. За патенти вижте http://patents.dts.com/. HD Radio™ и логата HD, HD Radio и „Arc“ са
регистрирани търговски марки или търговски марки на iBiquity Digital Corporation в Съединените щати и/или други държави. HISTORY и логото H са търговски марки на A+E Networks
и са защитени в САЩ и в други държави по целия свят. Всички права запазени. Да се използва с разрешение. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. microSD е търговска
марка на SD-3C. PlanRV™ е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds е търговска
марка на The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и
други държави.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Съдържание
Начално запознаване................................................... 1
Общ преглед на устройството ................................................. 1
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно
средство .................................................................................... 1
Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж .................... 1
Включване и изключване на устройството ............................. 2
Прихващане на GPS сигнали ................................................... 2
Начален екран ........................................................................... 2
Отваряне на приложение .................................................... 2
Добавяне на преки пътища на началния екран ................. 2
Преглед на известия ............................................................ 2
Икони в лентата на състоянието ........................................ 2
Използване на сензорния екран .............................................. 3
Регулиране на яркостта на екрана .......................................... 3
Профили на превозно средство................................ 3
Профил на автомобил .............................................................. 3
Добавяне на профил на превозно средство ........................... 3
Превключване на профила на превозното средство ............. 3
Редактиране на профил на превозно средство ..................... 3
Функции и предупреждения за информираност на
шофьора.........................................................................3
Активиране или деактивиране на звукови предупреждения
за шофьор ................................................................................. 4
Камери за скорост и червен светофар .................................... 4
Пътна навигация........................................................... 4
Маршрути .................................................................................. 4
Започване на маршрут ............................................................. 4
Започване на маршрут с помощта на картата ................... 5
Отиване У дома .................................................................... 5
Редактиране на вашето място У дома .......................... 5
Вашият маршрут на картата .................................................... 5
Активно насочване в лента ................................................. 5
Преглед на завои и напътствия .......................................... 5
Показване на целия маршрут на картата .......................... 5
Пристигане във Вашата дестинацията ................................... 5
Паркиране близо до Вашата дестинация .......................... 5
Промяна на Вашия активен маршрут ...................................... 6
Добавяне на Място към маршрута ..................................... 6
Моделиране на маршрут ..................................................... 6
Правене на обход ................................................................ 6
Промяна на режима за изчисляване на маршрут ............. 6
Спиране на маршрута .............................................................. 6
Използване на предлагани маршрути ..................................... 6
Избягване на забавяния, пътни такси и зони ......................... 6
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута ..... 6
Избягване на платени пътища ............................................ 7
Избягване на стикери за платени пътни такси .................. 7
Избягване на особености по пътя ...................................... 7
Избягване на екологични зони ............................................ 7
Отбягвания по избор ............................................................ 7
Избягване на път ............................................................. 7
Избягване на зона ........................................................... 7
Деактивиране на потребителско избягване .................. 7
Изтриване на потребителски избягвания ...................... 7
Намиране и записване на местоположения............ 7
Интересни места ....................................................................... 8
Навигиране до Garmin Explore местоположение ............... 8
Намиране на местоположение по категория ..................... 8
Търсене в рамките на категория .................................... 8
Намиране на къмпинги ........................................................ 8
Намиране на паркинги за RV .......................................... 8
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места ...... 8
Съдържание
Намиране на услуги за RV .................................................. 8
Намиране на национални паркове ..................................... 8
Разглеждане на атракции и удобства на национални
паркове ............................................................................. 8
Намиране на iOverlander™ интересни места .................... 8
Намиране на HISTORY® интересни места ........................ 9
Foursquare ............................................................................. 9
Търсене Foursquare Интересни места ........................... 9
TripAdvisor® .......................................................................... 9
Намиране на TripAdvisor интересни места ................... 9
Навигация до интересно място в рамките на местност .... 9
Преглед на местност ....................................................... 9
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене ...................................................................................... 9
Намиране на адрес ................................................................... 9
Резултати от търсене на местоположение ............................. 9
Резултати от търсене на местоположение на картата ... 10
Промяна на областта на търсене .......................................... 10
Потребителски интересни точки ............................................ 10
Инсталиране на POI Loader .............................................. 10
Намиране на потребителски точки POI ............................ 10
Паркинг .................................................................................... 10
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място ........ 10
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране ....... 10
Инструменти за търсене ........................................................ 11
Намиране на пресечка ....................................................... 11
Намиране на град .............................................................. 11
Намиране на местоположение по координати ................ 11
Преглед на скоро намерени местоположения ..................... 11
Изчистване на списъка със Скоро намерени места ........ 11
Показване на информация за текущото местоположение .. 11
Намиране на спешни услуги и гориво .............................. 11
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение ................................................................. 11
Добавяне на кратка команда ................................................. 11
Премахване на кратка команда ........................................ 11
Записване на Местоположения ............................................. 11
Записване на Местоположение ........................................ 11
Запаметяване на текущото ви положение ....................... 11
Редактиране на запаметено местоположение ................ 11
Задаване на категории към Запаметено
местоположение ................................................................. 12
Изтриване на запаметено местоположение .................... 12
Използване на навигационната карта.................... 12
Инструменти за карта ............................................................. 12
Преглед на инструмент за картата ................................... 12
Напред по пътя ....................................................................... 12
Преглед на предстоящи местоположения ....................... 12
Персонализиране на категориите Напред по пътя ......... 12
Символи за внимания и предупреждения ............................ 13
Предупреждения за ограничение ..................................... 13
Предупреждения за състоянието на пътя ....................... 13
Предупреждения ................................................................ 13
Информация за пътуването ................................................... 13
Гледане на данни за пътуването от картата ................... 13
Персонализиране на полетата за данни за
пътувания ....................................................................... 13
Преглед на страницата с информация за пътуването .... 13
Показване на регистъра на пътуванията ......................... 13
Нулиране на информацията за пътуването .................... 13
Показване на предстоящия трафик ...................................... 13
Показване на трафика на картата .................................... 13
Търсене на пътни произшествия ...................................... 13
Персонализиране на картата ................................................. 13
Персонализиране на слоевете на картата ...................... 13
Промяна на полето за данни на картата .......................... 13
i
Промяна на гледната точка на картата ............................ 14
Офроуд навигация..................................................... 14
Garmin Explore ......................................................................... 14
Влизане в Garmin Explore акаунт ...................................... 14
Карта ................................................................................... 14
Изтегляне на карти на Garmin Explore ......................... 14
Филтриране на данните за карта ................................. 14
Настройки на Garmin Explore картата .......................... 14
Създаване на точка ....................................................... 14
Създаване на маршрут ................................................. 15
Библиотека ......................................................................... 15
Преглед на Вашата библиотека ................................... 15
Навигиране до запаметено местоположение ............. 15
Създаване на колекция ................................................ 15
Преглед на колекции ..................................................... 15
Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт ...... 15
Записване на трасета ............................................................. 15
Смяна на интервалите за запис на трасе ........................ 15
Прекратяване на запис на трасе ...................................... 15
„Наклон и въртене“ ................................................................. 15
Калибриране на наклон и въртене ................................... 16
Регулиране на ъгли за предупреждение .......................... 16
Активиране или дезактивиране на предупреждения за
ъгли ..................................................................................... 16
Преглед на висотомер, барометър и компас ........................ 16
Калибриране на компаса ................................................... 16
inReach дистанционно............................................... 16
Свързване на inReach устройство ......................................... 16
Изпращане на inReach съобщение ....................................... 16
SOS .......................................................................................... 16
Иницииране на SOS спасяване ........................................ 16
Отмяна на SOS спасяване ................................................ 17
Обаждане със свободни ръце................................. 17
Сдвояване на телефона ......................................................... 17
Съвети след свързване на устройствата ......................... 17
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства ........ 17
Започване на разговор ........................................................... 17
Приемане на повикване ......................................................... 17
Използване на Опции при разговор ...................................... 17
Записване на телефонен номер като предварителна
настройка ................................................................................. 17
Изключване на Bluetooth устройство ..................................... 18
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство ........................ 18
Изтриване на сдвоен телефон .............................................. 18
Трафик .......................................................................... 18
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик ...... 18
Активиране на Трафик ........................................................... 18
Показване на трафика на картата ......................................... 18
Търсене на пътни произшествия ...................................... 18
Гласова команда......................................................... 18
Задаване на Началната фраза .............................................. 18
Активиране на Гласова команда ........................................... 19
Съвети за гласови команди ................................................... 19
Започване на маршрут с помощта на Гласова команда ..... 19
Спиране на звука на инструкциите ........................................ 19
Използване на приложенията.................................. 19
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето
устройство ............................................................................... 19
Показване на предишни маршрути и дестинации ................ 19
Настройки за подпомагане на водача .............................. 20
Настройки за трафика ....................................................... 20
Разрешаване Bluetooth Безжична технология ...................... 20
Свързване към безжична мрежа ........................................... 20
Настройки на дисплея ............................................................ 20
Настройки на звук и известия ................................................ 20
Регулиране на звук и сила на звука на известия ............. 20
Активиране или дезактивиране на услуги за
местоположение ..................................................................... 20
Настройка на език на текста .................................................. 21
Настройки за дата и час ......................................................... 21
Настройки на устройството .................................................... 21
Връщане на настройки ........................................................... 21
Нулиране на данни и настройки ............................................ 21
Информация за устройството.................................. 21
Извежда регулаторна информация и информация за
съответствие на електронен етикет ...................................... 21
Технически характеристики ................................................... 21
Зареждане на устройството ................................................... 21
Поддръжка на устройството.................................... 21
Център за поддръжка Garmin ................................................ 21
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа
Wi‑Fi ......................................................................................... 22
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express .... 22
Инсталиране на Garmin Express ....................................... 22
Грижа за устройството ........................................................... 23
Почистване на външността на корпуса ............................ 23
Почистване на сензорния екран ....................................... 23
Предотвратяване на кражба ............................................. 23
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство .............................................................. 23
Рестартиране на устройството .............................................. 23
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 23
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 23
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 23
Проблеми..................................................................... 23
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 23
Стойката не задържа устройството ми на място, докато
шофирам ................................................................................. 23
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............. 24
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 24
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ........................ 24
Моето устройство не се свързва с моя телефон ................. 24
Допълнение ................................................................. 24
Задни камери .......................................................................... 24
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно
устройство Garmin ............................................................. 24
Преглед на задната камера .............................................. 24
Превключване на камери ............................................. 24
Свързване към безжичен дисплей ........................................ 25
Управление на данни ............................................................. 25
За картите с памет ............................................................. 25
Поставяне на карта с памет за карти и данни ................. 25
Свързване на устройството към компютъра ................... 25
Прехвърляне на данни от компютъра .............................. 25
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 25
Покупка на аксесоари ............................................................. 25
Показалец ..................................................................... 26
OverlanderНастройки................................................. 19
Настройки за навигация ......................................................... 19
Настройки на картата и превозното средство ................. 19
Активиране на карти ..................................................... 19
Настройки на предпочитания за маршрут ....................... 19
ii
Съдържание
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
1 Актуализирайте картите и софтуера на Вашето
2
3
4
5
устройство (Актуализиране на карти и софтуер с
помощта на мрежа Wi‑Fi, стр. 22).
Задайте Garmin Explore™ акаунт (Garmin Explore,
стр. 14).
Монтирайте устройството във Вашето превозно средство
и го свържете към захранването (Монтаж и включване
на устройството във Вашето превозно средство,
стр. 1).
Задайте профил на превозно средство (Профили на
превозно средство, стр. 3).
Навигирайте до вашата дестинация (Започване на
маршрут, стр. 4).
Общ преглед на устройството
Устройството и стойката за него съдържат магнити. При
определени обстоятелства магнитите могат да причинят
смущения в някои вътрешни медицински устройства и
електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за
инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте
устройството далеч от медицински устройства и електронни
устройства.
Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го
заредите.
1 Натиснете стойката към вендузата , докато тя не
щракне на мястото си.
2 Отворете палеца
, натиснете вендузата към стъклото и
обърнете палеца назад към стъклото.
Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на
стъклото.
3 Разтегнете рамото на вендузата .
4 Ако е необходимо, завъртете стойката, така че логото
Garmin да сочи нагоре към дясната страна.
5 Включете захранващия кабел за превозното средство
в порта на стойката.
®
Микрофон за обаждане със свободни ръце
Управление на силата на звука
Бутон Вкл.
Micro USB порт за данни и захранване
Слот за карта с памет за карти и данни
3,5 mm аудиожак
Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
Високоговорител
Монтаж и включване на устройството във
Вашето превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинени от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.
Начално запознаване
6 Поставете задната страна на устройството на стойка.
7 Включете другия край на захранващия кабел за
превозното средство в извода във вашето превозно
средство.
Инсталиране на сферичния адаптер за
монтаж
Вашето устройство включва едноинчова сферична стойка,
съвместима с други решения за монтаж на трети страни.
Закрепете сферичния адаптер
към стойката
с
помощта на включените винтове .
1
Включване и изключване на устройството
• Включете устройството, натиснете бутона за включване
или свържете устройството към източник на
захранване.
Плъзнете надолу за преглед на известия.
Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройки и
яркост на подсветката.
Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавете
изпълними модули към началния екран.
Изберете за преглед на функциите за пътна навигация и за
търсене на интересни места.
Изберете за преглед на приложението Garmin Explore, което
предоставя информация за офроуд навигация и подробни
топографски карти.
Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки команди до всичките
приложения, инсталирани на Вашето устройство.
• За да превключите устройството в режим за пестене на
енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е
включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и
устройството използва много малко енергия, но може да
бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо,
ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато
зареждате батерията.
• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона
за включване, докато на екрана се покаже подкана, и
изберете Изключване.
Прихващане на GPS сигнали
При включване на устройството си за навигация GPS
приемникът трябва да събере данни от сателит и да
определи текущата позиция. Необходимото време за
приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост
от няколко фактора, включително това колко сте далече от
мястото, където последно сте използвали устройството за
навигация, дали има ясна видимост към небето и колко
време е изминало от последното използване на
устройството за навигация. При първоначално пускане на
устройството за навигация прихващането на сателитни
сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва и
активирайте услугите за местоположение, ако не се
показва .
3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към
небето, далеч от високи сгради и дървета.
В горната част на навигационната карта се показва
Получават се спътници, докато устройството определя
Вашето местоположение.
Начален екран
ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да
се различава, ако е персонализирано.
2
Отваряне на приложение
На началния екран има преки пътища за често използвани
приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички
приложения, инсталирани на Вашето устройство,
организирани в три раздела. Разделът Drive съдържа
приложения, полезни за пътна навигация и различни
автомобилни нужди. Разделът Explore съдържа
приложения, полезни за офроуд навигация и изследване.
Разделът Помощни съдържа полезни приложения за
комуникация и други задачи.
Изберете опция за стартиране на приложение:
• Изберете пряк път за приложения от началния екран.
• Изберете , изберете раздел и приложение.
Добавяне на преки пътища на началния екран
1 Изберете .
2 Изберете раздел с приложения за преглед на
допълнителни приложения.
3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до
място на началния екран.
Преглед на известия
1 Плъзнете надолу от горната част на екрана.
Извежда се списъкът с известия.
2 Изберете опция:
• За да стартирате действието или приложението,
споменато в известието, изберете известието.
• За отхвърляне на известие плъзнете известието
надясно.
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството.
Услуги за местоположение са включени.
Bluetooth технологията е активирана.
®
Свързване към Bluetooth устройство.
Начално запознаване
Свързване към Wi‑Fi мрежа (Свързване към безжична мрежа,
стр. 20).
®
Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти
надолу и изберете за преглед на настройките на профила на
автомобила (Профили на превозно средство, стр. 3).
Ниво на зареждане на батерията.
Използване на сензорния екран
• Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
• Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за
преместване или превъртане.
• Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
• Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да
увеличите образа.
Регулиране на яркостта на екрана
Устройството може да използва сензор за околна светлина
за автоматично регулиране на яркостта на екрана спрямо
условията на Вашето превозно средство (Настройки на
дисплея, стр. 20). Винаги можете ръчно да регулирате
яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за
настройки.
1 Изберете опция:
• Плъзнете надолу двата пъти от горната част на
екрана, за да покажете бързите настройки в панела за
известия.
• Изберете
> Екран > Ниво на яркостта.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.
Профили на превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Движението по маршрут и навигацията се изчисляват
различно в профила на вашето превозно средство.
Активният профил на превозно средство е указан чрез
икона на лентата за състоянието. Навигацията и
настройките на картата на вашето устройство могат да
бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно
средство.
Когато активирате профил на кемпер, устройството избягва
да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони
въз основа на размерите, теглото и други характеристики на
вашето превозно средство, които сте въвели.
Профил на автомобил
Профилът на автомобил е предварително зареден профил
на автомобил, предназначен за използване в автомобил без
ремарке. Докато използва профила на автомобил,
устройството изчислява стандартните маршрути на
автомобила и маршрутите за големи превозни средства не
са налични. Някои специфични за големи превозни средства
функции и настройки не са достъпни, докато използвате
профила на автомобил.
Профили на превозно средство
Добавяне на профил на превозно
средство
Профилът на превозното средство е опция, която осигурява
маршрутизация въз основа на височината и теглото на
големи превозни средства, като например кемпери или
ремаркета. Ако имате голямо превозно средство или ако
теглите ремарке, трябва да зададете профил на превозното
средство. Можете да зададете профил на превозно
средство за всяка конфигурация на превозното средство,
използвана с Вашето Overlander устройство.
1 Изберете > > Профил на превозно средство > .
2 Изберете опция за превозно средство, която най-много
прилича на конфигурацията на Вашия автомобил.
Следвайте
екранните инструкции, за да въведете
3
характеристиките на превозното средство.
Превключване на профила на превозното
средство
При първото включване на устройството то Ви подканва да
изберете профил на превозното средство. Можете ръчно да
превключите друг профил на превозното средство по всяко
време.
1 Изберете опция:
• Плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана и
изберете иконата на профила на превозното средство,
като например или .
• Изберете
> Навигация > Профил на превозно
средство.
2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното
средство, включително мерни единици и тегло.
3 Изберете Изберете.
Редактиране на профил на превозно
средство
Можете да промените основната информация в профила на
превозното средство или да добавите подробна
информация към профила на превозното средство като
максимална скорост.
> Навигация > Профил на превозно
1 Изберете
средство.
2 Изберете профила на превозно средство, който искате да
редактирате.
3 Изберете опция:
• За да редактирате информацията в профила на
превозното средство, изберете , а след това
изберете поле за редактиране.
• За преименуване на профил на превозно средство
изберете >
> Преименуване профил.
• За изтриване на профил на превозно средство
изберете >
> Изтриване.
Функции и предупреждения за
информираност на шофьора
ВНИМАНИЕ
Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения
за шофьора са само за информация и не заменят
отговорността ви да се съобразявате с всички поставени
знаци за ограничение на скоростта и да преценявате
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма
да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или
актове, които ще получите, ако не следвате всички
приложими пътни закони и знаци.
3
Вашето устройство предоставя функции, които могат да
помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да
повишат ефективността, дори когато шофирате в позната
зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и
извежда информация за всяко едно предупреждение.
Можете да активирате или дезактивирате звуковия тон или
някои видове предупреждения за шофьора. Не всички
услуги се предлагат за всички региони.
Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда
ограничението на скоростта (ако е налично) за
приближаващо училище или училищна зона.
Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството
извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху
иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите
посоченото ограничение на скоростта за текущия път.
Промяна в ограничението на скоростта: Устройството
издава звуков сигнал и извежда предстоящото
ограничение на скоростта, за да бъдете готови да
коригирате скоростта.
Железопътен прелез: Устройството издава сигнал, за да
обозначи приближаващ железопътен прелез.
Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да
обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.
Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи завой
на пътя.
По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да
обозначи по-бавен трафик, когато приближавате побавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство
трябва да получава информация за трафик, за да може
да използвате тази функция (Трафик, стр. 18).
Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал
и извежда съобщение, когато приближавате път, където
Вашето превозно средство може да заседне.
Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате път, където
има опасност от страничен вятър.
Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда
съобщение, когато приближавате път, който може да е
прекалено тесен за Вашето превозно средство.
Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате стръмен
наклон.
Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков
сигнал и извежда съобщение, когато приближавате
границата на държава или щат.
Изключете бутилките за пропан: Устройството издава
звуков сигнал и извежда съобщение, когато
приближавате зона, където бутилките за пропан трябва
да се изключат.
Активиране или деактивиране на звукови
предупреждения за шофьор
Можете да активирате или дезактивирате звуковия тон или
някои видове предупреждения за шофьора. Визуалното
предупреждение се извежда дори когато звуковият сигнал е
дезактивиран.
> Навигация > Помощ за шофьора >
1 Изберете
Звукови предупреждения за шофьора.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
4
Камери за скорост и червен светофар
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на база данни за камера за скорост или
червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички
държави или модели продукти.
На някои места за някои модели продукти е налице
информация относно местоположения на камери за скорост
и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се
приближите до докладвана камера за скорост или камера за
червен светофар.
• Можете да използвате софтуера Garmin Express™
(garmin.com/express), за да актуализирате базата данни
за камери, запазена на Вашето устройство.
Препоръчително е да актуализирате устройството си
често, за да получавате най-актуалната информация за
камерите.
Пътна навигация
Маршрути
Маршрутът представлява пътя от текущото ви
местоположение до една или повече дестинации.
• Устройството изчислява препоръчителен маршрут до
вашата дестинация въз основа на зададените
предпочитания, включително режима на изчисляване на
маршрут (Промяна на режима за изчисляване на
маршрут, стр. 6) и избягвания (Избягване на
забавяния, пътни такси и зони, стр. 6).
• Устройството може също да избягва пътища, които не са
подходящи за активния профил на превозно средство.
• Можете бързо да започнете навигация до вашата
дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или
можете да изберете алтернативен маршрут (Започване
на маршрут, стр. 4).
• Ако има специфични пътища, които трябва да използвате
или избягвате, можете да персонализирате маршрута.
• Можете да добавяте множество дестинации към един
маршрут.
Започване на маршрут
1 Изберете и потърсете местоположение.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете опция:
• За да започнете навигация с помощта на
препоръчания маршрут, изберете Давай.
• За да изберете алтернативен маршрут, изберете и
изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на
картата.
• За да редактирате хода на маршрута, изберете >
Редактиране маршрут и добавете към маршрута
точки за моделиране .
Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с
гласови напомняния и информация на картата (Вашият
маршрут на картата, стр. 5). В края на картата се
извежда общ преглед на главните пътища във вашия
маршрут за няколко секунди.
Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации,
можете да добавите местата към вашия маршрут.
Пътна навигация
Започване на маршрут с помощта на картата
Можете да започнете маршрут, като изберете място на
картата.
1 Изберете Drive.
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.
3 Ако е необходимо, изберете за филтриране на
интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.
Изберете
Давай.
5
Изберете, за да започнете нов маршрут или потърсете
интересни места.
Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване
на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща
среда.
Активно насочване в лента
Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия
маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на
пътя, ако такава е налична. Цветна линия
указва
правилната лента за завоя.
Отиване У дома
Когато за първи път стартирате маршрут към дома,
устройството ви подканва да въведете вашето място У
дома.
1 Изберете > Иди у дома.
2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.
Редактиране на вашето място У дома
1 Изберете > > Задав. място У дома.
2 Въведете вашето място У дома.
Вашият маршрут на картата
Докато пътувате, устройството ви насочва към
дестинацията с гласови напомняния и информация на
картата. Инструкции за следващия завой, изход или друго
действие се появяват в горния край на картата.
Преглед на завои и напътствия
Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате
предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия
за вашия маршрут.
1 От картата изберете една опция:
• За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато
шофирате, изберете > Завои.
Инструментът на картата извежда следващите четири
завоя или напътствия до картата. Списъкът се
актуализира автоматично, докато се движите по
маршрута.
• За преглед на целия списък със завои и напътствия за
целия маршрут, изберете следващата лента в горната
част на картата.
2 Изберете завой или напътствие (опция).
Извежда се подробна информация. Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.
Показване на целия маршрут на картата
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно
място на картата.
.
2 Изберете
Пристигане във Вашата дестинацията
Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой,
изход или друго действие и платното, в което трябва да се
движите, ако е налично.
Разстояние до следващото действие.
Име на улицата или изхода, свързани със следващото
действие.
Отваря приложението Garmin Explore за офроуд навигация.
Маршрутът е маркиран на картата.
Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват
мястото на предстоящи действия.
Скорост на превозното средство.
Име на пътя, по който пътувате.
Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените
изведената там информация.
Пътна навигация
Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството
предоставя информация, за да Ви помогне да завършите
Вашия маршрут.
•
показва местоположението на Вашата дестинация на
картата и гласова подкана съобщава, че приближавате
Вашата дестинация.
• Когато се приближите до дестинации, устройството
автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие
можете да изберете Да, за да намерите места за
паркиране близо до Вас (Паркиране близо до Вашата
дестинация, стр. 5).
• Когато спрете на Вашата дестинация, устройството
автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не
открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да
изберете Стоп, за да прекратите маршрута.
Паркиране близо до Вашата дестинация
Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място
за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се
приближите до дестинации, устройството автоматично Ви
подканва да търсите паркинг.
5
1 Изберете опция:
Правене на обход
• Когато устройството Ви изведе подкана, изберете Да,
за да потърсите паркинг наблизо.
• Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете >
Категории > Паркинг и изберете > Моята
дестинация.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
3 Изберете място за паркиране и изберете Давай >
Добавяне като следваща спирка.
Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.
Можете да предприемете обход за определено разстояние
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.
1 От картата изберете > Редактиране маршрут.
2 Изберете опция:
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.
Промяна на Вашия активен маршрут
Добавяне на Място към маршрута
Преди да можете да добавите място към вашия маршрут,
трябва да пътувате с навигация по маршрут (Започване на
маршрут, стр. 4).
Можете да добавите места по средата или в края на вашия
маршрут. Например можете да добавите бензиностанция
като следваща дестинация във вашия маршрут.
1 Изберете от картата > .
2 Потърсете място.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете Давай.
5 Изберете опция:
• За добавяне на местоположение като следваща
дестинация по вашия маршрут, изберете Добавяне
като следваща спирка.
• За добавяне на местоположението в края вашия
маршрут, изберете Добавяне като последна спирка.
• За добавяне на местоположението и редактиране на
реда на дестинациите в маршрута, изберете Добави в
акт. маршрут.
Устройството преизчислява маршрута, за да включи
добавеното местоположение и ви води към тези дестинации
по реда им.
Моделиране на маршрут
Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да
започнете маршрут (Започване на маршрут, стр. 4).
Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да
промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате
маршрута за използване на определени пътища или
преминаване през определени зони, без да добавяте
дестинация към маршрута.
1 Изберете произволно място на картата.
2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на
картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през
избраното място.
4 При нужда изберете опция:
• За добавяне на още точки за моделиране на маршрута
изберете допълнителни места на картата.
• За премахване на точка за моделиране изберете .
5 Когато приключите с моделирането на маршрута,
изберете Давай.
6
Промяна на режима за изчисляване на маршрут
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Режим изчисляване.
2 Изберете опция:
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от
точка до точка (без пътища).
• Изберете По-кратко разст., за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.
Спиране на маршрута
• От картата изберете > .
• От лентата за известия плъзнете надолу и изберете
известието Навигация Garmin.
в
Използване на предлагани маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
запишете поне едно място и да активирате функцията за
хронология на пътуването (Настройки на устройството,
стр. 21).
Използвайки функцията myTrends™, устройството
предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на
пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте
шофирали до запаметено местоположение няколко пъти,
местоположението може да се появи на лентата за
навигация на картата, заедно с оценката за време за
пътуване и информация за трафика.
Изберете лентата за навигация, за да разгледате
предлагания маршрут до местоположението.
Избягване на забавяния, пътни такси и
зони
Избягване на забавяния поради трафик по
маршрута
Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик,
трябва да получавате информация за трафика (Получаване
на данни за трафик с приемник за трафик, стр. 18).
По подразбиране устройството автоматично оптимизира
вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик.
Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик
(Настройки за трафика, стр. 20), можете да прегледате и
избягате забавяния заради трафик ръчно.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
2 Изберете Алтерн. маршрут, ако има такъв.
3 Изберете Давай.
Пътна навигация
Избягване на платени пътища
Отбягвания по избор
Вашето устройство може да избягва да ви насочва през
региони, в които се плащат пътни такси, като например
платени пътища, платени мостове или зони със
задръствания. Все пак устройството може да включи зона с
пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут.
2 Изберете опция:
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия
регион и данните на картата на вашето устройство.
• Изберете Платени пътища.
• Изберете Таксуване > Платени пътища.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате
определени зони или участъци от пътя, които да избягвате.
Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва
тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.
Избягване на стикери за платени пътни такси
Ако на картата на Вашето устройство има подробна
информация за винетки, Вие можете да избягвате или да
разрешите пътища, които изискват винетки за всяка
държава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Таксуване > Винетки.
2 Изберете държава.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питани всеки път преди преминаване на
регион, която изисква винетки, изберете Винаги
питай.
• За да избягвате винаги пътища, които изискват
винетки, изберете Избегни.
• За да разрешите винаги пътища, които изискват
винетки, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на особености по пътя
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Отбягвания.
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
маршрутите, и изберете ОК.
Избягване на екологични зони
Вашето устройство може да избягва зони с екологични
ограничения или ограничения на емисиите, които могат да
се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се
отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен
(Профили на превозно средство, стр. 3).
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Екологични зони.
2 Изберете опция:
• За да ви пита устройството всеки път преди насочване
през екологична зона, изберете Винаги питай.
• За да се избягват винаги екологични зони, изберете
Избегни.
• За да се позволят винаги екологични зони, изберете
Разрешаване.
3 Изберете Запис.
Намиране и записване на местоположения
Избягване на път
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави път за отбягване.
4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Напред.
5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Напред.
6 Изберете Край.
Избягване на зона
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави площ за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
Изберете
долния десен ъгъл на площта за отбягване и
5
изберете Напред.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
6 Изберете Край.
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го
изтривате.
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Изберете избягване.
3 Изберете > Изключи.
Изтриване на потребителски избягвания
> Навигация > Предпочитания за
1 Изберете
маршрут > Потребителски отбягвания > .
2 Изберете опция:
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете Избери всички > Изтриване.
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете Изтриване.
Намиране и записване на
местоположения
Заредените в устройството ви карти съдържат
местоположения, като например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици. Менюто
ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага
няколко начина за преглед, търсене и записване на тази
информация.
• Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички
данни за място (Намиране на местоположение с
помощта на лентата за търсене, стр. 9).
• Прегледайте или търсете предварително заредени
интересни места по категории (Интересни места,
стр. 8).
• Търсете и проверявайте Foursquare интересни места
(Търсене Foursquare Интересни места, стр. 9).
• Използвайте инструментите за търсене, за да намерите
конкретни места, като например адреси, пресечки или
®
7
географски координати (Инструменти за търсене,
стр. 11).
• Търсете близо до друг град или област (Промяна на
областта на търсене, стр. 10).
• Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите
бързо в бъдеще (Записване на Местоположения,
стр. 11).
• Върнете се към наскоро намерени места (Преглед на
скоро намерени местоположения, стр. 11).
Интересни места
Интересно място е място, което може да намерите полезно
или интересно. Интересните места са организирани по
категории и могат да включват популярни дестинации като
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.
Навигиране до Garmin Explore местоположение
Преди да можете да навигирате до Garmin Explore
местоположение, трябва да добавите едно или повече
местоположения към Вашия Garmin Explore акаунт.
1 Изберете > Explore.
2 Изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция.
• Ако искате да навигирате до местоположението, като
използвате пътно насочване „завой по завой“,
изберете Давай.
• Ако искате да прегледате местоположението, като
използвате приложението Garmin Explore, изберете .
Намиране на местоположение по категория
1 Изберете .
2 Изберете категория или изберете Категории.
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
4 Изберете местоположение.
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене за интересен обект, някои
категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.
1 Изберете > Категории.
2 Изберете категория.
3 Изберете опция:
• Изберете дестинация от списъка за бързо търсене
отдясно на екрана.
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с
последно намерени местоположения в избраната
категория.
• Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете
дестинация.
Намиране на къмпинги
Изберете
> Всички къмпинги.
Намиране на паркинги за RV
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Можете да търсите паркинги за RV на базата на наличните
удобства.
1 Изберете > PlanRV Parks.
2 Ако е необходимо, изберете Филтриране по удобства,
изберете едно или повече удобства и изберете Запис.
3 Изберете местоположение.
8
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни
места
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds
интересни места, които Ви позволяват да намерите
обществени къмпинги близо до местоположението Ви.
1 Изберете > Ultimate Public Campgrounds.
2 Ако е необходимо, изберете Search Filters, изберете
един или повече филтри и изберете Търсене.
3 Изберете местоположение.
Намиране на услуги за RV
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Можете да намерите близки местоположения, които
предлагат ремонт, буксир и други услуги за RV.
Изберете > PlanRV Services.
Намиране на национални паркове
Модели на устройства, които включват карти за Северна
Америка или САЩ, също включват подробна информация за
национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до
национален парк или до местоположение в рамките на
национален парк.
1 Изберете > Национални паркове.
Извежда се списък с национални паркове, като найблизкият парк е най-отгоре.
2 Изберете Търсене и въведете цялата или част от името
на парка, за да стесните резултатите (по желание).
3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за
местоположения на атракции и удобства в рамките на
парка.
4 Изберете опция:
• За да стартирате навигация до парка, изберете Давай.
• За да прегледате повече информация за парка или за
да разгледате атракциите и удобствата му, изберете
.
• За да намерите бързо местоположение в рамките на
парка, изберете категория от списъка под името на
парка и изберете местоположение.
Разглеждане на атракции и удобства на национални
паркове
С продуктовите модели за Северна Америка можете да
разглеждате подробна информация относно атракциите и
удобствата, налични в национален парк, и да навигирате до
конкретни местоположения в парка. Например можете да
намерите къмпинги, забележителности, посетителски
центрове и популярни забавления.
1 От резултатите от търсене на местоположение изберете
национален парк и изберете .
2 Изберете Разглеждане този парк.
Извежда се списък от категории за атракциите и
удобствата на парка.
3 Изберете категория.
4 Изберете местоположение и изберете Давай.
Намиране на iOverlander™ интересни места
БЕЛЕЖКА
Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички
приложими разпоредби, свързани с къмпинги и интересни
места.
Намиране и записване на местоположения
Вашето устройство включва интересни места iOverlander,
които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни
за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и
настаняване.
1 Изберете > iOverlander.
2 Изберете категория.
3 Изберете местоположение.
Намиране на HISTORY интересни места
®
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички
модели продукти.
Вашето устройство включва интересни места от HISTORY,
които Ви позволяват да търсите и научавате относно
исторически значими местоположения и забележителности
по целия свят, като например исторически сгради,
паметници, музеи и забележителни местоположения на
исторически събития.
1 Изберете > History®.
2 Изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете за преглед на снимка и кратко резюме на
историята на местоположението.
Foursquare
Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето
устройство включва предварително заредени Foursquare
интересни места, които са обозначени с логото на
Foursquare в резултатите от вашето търсене.
Търсене Foursquare Интересни места
Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени
във вашето устройство.
Изберете > Foursquare.
TripAdvisor
®
Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и
оценки.Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в
списък с резултати от търсене за наличните интересни
точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor
наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.
Намиране на TripAdvisor интересни места
1 Изберете > TripAdvisor.
2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо
за категорията.
3 Изберете Сортиране на резултати за сортиране на
резултатите от търсенето по разстояние или популярност
(опция).
Навигация до интересно място в рамките на
местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в
рамките на по-широка местност, като например даден
магазин в търговски център или терминал на летище.
1 Изберете > Търсене.
2 Изберете опция:
• За да търсите местността, въведете името или адреса
на местността, изберете , и преминете към стъпка 3.
• За търсене на POI въведете името на POI, изберете
и преминете към стъпка 5.
3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като
например ресторанти, фирми за автомобили под наем
или терминали.
Намиране и записване на местоположения
4 Изберете категория.
5 Изберете POI и изберете Давай.
Устройството създава маршрут до паркинга или входа на
местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на
дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания
паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в
местността.
Преглед на местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да разгледате списък на интересните места,
разположени във всяка местност.
1 Избор на местност.
2 Изберете > Разглеждане на това място.
Намиране на местоположение с помощта
на лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.
1 Изберете .
2 Изберете Търсене от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр. "киносалони").
• За търсене на име на фирма въведете цялото име или
част от него.
• За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и
име на улица.
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и име
на улица, град и щат.
• За търсене на град въведете града и щата.
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.
5 Изберете опция:
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .
6 Ако е нужно, изберете място.
Намиране на адрес
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
данни за карти.
1 Изберете .
2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до
различен град или област.
3 Изберете Адрес.
4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за адреса.
5 Изберете адреса.
Резултати от търсене на местоположение
По подразбиране резултатите от търсене на
местоположение се показват в списък с най-близкото
местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за
преглед на още резултати.
9
2 Изберете
Изберете местоположение за преглед на менюто с
опции.
Изберете за преглед на подробна информация относно
избраното местоположение.
Изберете за преглед на избраното местоположение в
приложението Garmin Explore.
Изберете за преглед на алтернативни маршрути до
местоположенията.
Давай Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето на
картата.
Резултати от търсене на местоположение на
картата
Можете да прегледате резултатите от търсене на
местоположение на картата, вместо в списък.
От резултатите от търсенето на местоположение, изберете
. Най-близкото местоположение се извежда в центъра на
картата и основна информация относно избраното
местоположение се извежда в долната част на картата.
до текущата област на търсене
.
3 Изберете област на търсене.
4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за
да изберете конкретно местоположение.
Избраната област на търсене се показва до . Когато
търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто
устройството първо предлага местоположения, които са
близо до тази област.
,
Потребителски интересни точки
Потребителските точки POI са персонализирани точки на
картата. Те може да съдържат предупреждения, които ви
уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате
по-бързо от определената скорост.
Инсталиране на POI Loader
Можете да създадете или изтеглите списъци с
потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате
на устройството с помощта на софтуера POI Loader.
1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
Намиране на потребителски точки POI
Преди да можете да намерите потребителски точки POI,
трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера
POI Loader (Инсталиране на POI Loader, стр. 10).
1 Изберете > Категории.
2 Превъртете до раздела Други категории и изберете
категория.
Паркинг
Плъзнете картата за преглед на допълнителни
резултати от търсене.
Допълнителни резултати от търсене. Изберете за
преглед на друго местоположение.
Избор на резюме за местоположение. Изберете за
преглед на подробна информация относно избраното
местоположение.
Давай Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето в
списък.
Промяна на областта на търсене
По подразбиране устройството търси местоположения,
които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да
търсите и други зони, като близо до вашата дестинация,
близо до друг град или по вашия активен маршрут.
1 Изберете .
10
Вашето устройство Overlander включва подробни данни за
паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг
наблизо, на базата на вероятността за налични места за
паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани
методи на плащане.
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място
1 Изберете > Категории > Паркинг.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
3 Изберете местоположение за паркиране.
4 Изберете Давай.
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране
Местоположенията за паркиране, които включват подробни
данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват
вероятността от намиране на паркинг. Символите показват
Намиране и записване на местоположения
типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната
ценова информация и типа заплащане.
Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи
на устройството.
От резултатите от търсенето на паркинг изберете .
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.
Намиране на пресечка
Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици,
магистрали или други пътища.
1 Изберете > Категории > Кръстовища.
2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за улиците.
3 Изберете кръстовището.
Намиране на град
1 Изберете > Градове.
2 Изберете опция:
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина.
1 Изберете > Координати.
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.
3 Въведете географска ширина и географска дължина.
4 Изберете Покажи на карта.
Преглед на скоро намерени
местоположения
Устройството ви съхранява хронология от последните 50
места, които сте намерили.
Изберете > Скорошни.
Изчистване на списъка със Скоро намерени места
> Скорошни >
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.
1 От картата изберете превозното средство.
2 Изберете > Напътствия към мене.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Изберете.
Добавяне на кратка команда
• Изберете град от списъка на близките градове.
• За да търсите близо до друго място, изберете
(Промяна на областта на търсене, стр. 10).
• За да търсите град по име, изберете Търсене,
въведете името на града и изберете .
Изберете
Появява се списък на местата, където се предлагат
избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За навигация до мястото изберете Давай.
• За да видите телефонния номер и други данни за
мястото, изберете .
> Изчисти > Да.
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение. Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.
От картата изберете превозното средство.
Намиране на спешни услуги и гориво
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намерите най-близките болници, полицейски управления и
бензиностанции.
1 От картата изберете превозното средство.
2 ИзберетеБолници, Полицейски управления, Гориво
или Крайпътни усл..
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични
за всички региони.
Намиране и записване на местоположения
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.
1 Изберете > Добавяне на пряк път.
2 Изберете елемент.
Премахване на кратка команда
1 Изберете > > Премахв. кратки ком..
2 Изберете кратка команда за премахване.
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
4 Изберете Край.
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
категория, стр. 8).
2 От резултатите от търсенето изберете място.
3 Изберете > Запис.
4 Въведете име и изберете Край.
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.
2 Изберете Запис.
3 Въведете име и изберете Край.
4 Изберете ОК.
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Редакт..
6 Изберете опция:
• Изберете Име.
• Изберете Телефонен номер.
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.
11
7 Редактирайте данните.
8 Изберете Край.
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.
1 Изберете > Записано.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете .
4 Изберете > Редакт. > Категории.
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
7 Изберете Край.
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.
1 Изберете > Записано.
2 Изберете > Изтриване на запаметени места.
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтриване.
Използване на навигационната
карта
Можете да използвате навигационната карта, за да
навигирате по маршрут (Вашият маршрут на картата,
стр. 5) или да прегледате карта на околната обстановка,
когато няма активен маршрут.
1 Изберете Drive.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Изберете опция:
• Плъзнете картата, за да я преместите наляво,
надясно, нагоре или надолу.
• За увеличаване или намаляване изберете или .
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .
• За филтриране на интересните точки по категории
изберете .
• За започване на маршрут изберете място на картата и
изберете Давай (Започване на маршрут с помощта
на картата, стр. 5).
Инструменти за карта
Инструментите за карта дават бърз достъп до информация
и функции на устройството, докато преглеждате картата.
Когато активирате даден инструмент за картата, той се
появява в панел в края на картата.
Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.
Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход
или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут
(Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 6).
Тихо: Заглушава общата сила на звука.
Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и
услуги по активния Ви маршрут или по магистрала.
Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по
маршрута или по пътя, по който пътувате (Напред по
пътя, стр. 12).
12
Височина: Извежда промени във височината напред.
Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или
във вашата зона (Показване на предстоящия трафик,
стр. 13). Тази функция не е налична във всички области
или за всички модели на устройства.
Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с
възможност за персонализиране като скорост и пробег
(Гледане на данни за пътуването от картата,
стр. 13).
Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия
маршрут (Преглед на завои и напътствия, стр. 5).
Телефон: Извежда списък от последни телефонни
обаждания от свързания ви телефон и извежда опции
при разговор, докато има активен телефонен разговор
(Използване на Опции при разговор, стр. 17).
Преглед на инструмент за картата
1 От картата, изберете .
2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на
картата.
3 Когато приключите с използването на инструмента на
картата, изберете .
Напред по пътя
Инструментът Напред по пътя предоставя информация
относно предстоящи местоположения по вашия маршрут
или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате
предстоящи интересни места като ресторанти,
бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по
магистрала, вие можете да преглеждате информация и
налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на
информацията върху пътните знаци по магистрала.
Можете да персонализирате три категории за показване в
инструмента Напред по пътя.
Преглед на предстоящи местоположения
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете опция:
• За преглед на предстоящо местоположение във всяка
една категория, изберете , ако е необходимо.
• За преглед на информация и налични услуги за
предстоящи изходи на магистрала или градове,
изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, докато
пътувате по магистрала или когато вашият маршрут
включва магистрала.
3 Изберете елемент за преглед на списък с
местоположения за тази категория, изход или град.
Персонализиране на категориите Напред по пътя
Можете да променяте категориите на местоположението,
които се показват в инструмента Напред по пътя.
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете категория.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да преместите категория нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката до името на
категорията.
• За да промените категория, изберете категорията.
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.
Изберете
Запис.
5
Използване на навигационната карта
Символи за внимания и предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Символите за внимание и предупреждение могат да се
появят на картата или в упътванията по маршрута, за да Ви
предупредят за потенциални опасности и пътни условия.
Предупреждения за ограничение
Височина
Тегло
Тегло върху една ос
Дължина
Ширина
Забрана за камиони
Забрана за ремаркета
Забрана за опасни материали
Забрана за огнеопасни вещества
Забрана за замърсяващи водите материали
Левият завой забранен
Десният завой забранен
Обратният завой забранен
Предупреждения за състоянието на пътя
Опасност от електропровод
Страничен вятър
Тесен път
Остър завой
Стръмно спускане
Надвиснало дърво
Предупреждения
Станция за тегло
Пътят не е потвърден за камиони
Информация за пътуването
Гледане на данни за пътуването от картата
Преди да може да преглеждате данни за пътуването на
картата, трябва да добавите инструмента към менюто с
инструменти за карта.
От картата изберете > Данни за пътуването.
Персонализиране на полетата за данни за пътувания
Преди да можете да персонализирате данните, които се
показват в инструмента за картата на данните за
пътуването трябва да добавите инструмента за данни за
пътуването в менюто с инструменти за картата.
1 От картата изберете > Данни за пътуването.
2 Изберете поле за данни при пътуване.
3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в
инструмента за картата за данни за пътувания.
Преглед на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва скоростта
ви и предоставя статистика за пътуването ви.
Използване на навигационната карта
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете
устройството включено, така че да можете да измервате
точно изтеклото време на пътуването.
От картата изберете Скорост.
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.
> Навигация > Карта и МПС > Слоеве на
1 Изберете
картата.
2 Отметнете кутийката Регистър пътувания.
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.
2 Изберете > Нулирай поле/полета.
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост, за да нулирате
максималната скорост.
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.
Показване на предстоящия трафик
Преди да можете да използвате тази функция, Вашето
устройство трябва да получава данни за трафик (Трафик,
стр. 18).
Можете да виждате наближаващи пътни произшествия по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Най-близкото наближаващо пътно произшествие се
появява в панел от дясната страна на картата.
2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани
подробности.
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете > > Трафик.
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата за картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете > > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Персонализиране на картата
Персонализиране на слоевете на картата
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.
> Навигация > Карта и МПС > Слоеве на
1 Изберете
картата.
2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който
искате да се показва на картата.
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.
13
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
2 Изберете типа данни за показване.
Промяна на гледната точка на картата
> Навигация > Карта и МПС > Екран с
1 Изберете
карта за шофиране.
2 Изберете опция:
• Изберете Движ. нагоре, за да се показва картата в
две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване
да е нагоре.
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2-D
със севера отгоре.
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.
3
4
5
Офроуд навигация
Garmin Explore
Уебсайтът Garmin Explore и мобилното приложение Ви
позволяват да планирате пътувания и да използвате
облачното хранилище за Вашите точки, маршрути и
трасета. Garmin Explore предлага разширено планиране
онлайн и офлайн, което Ви позволява да споделяте и
синхронизирате данни с устройството си. Можете да
използвате включеното приложение за изтегляне на карти
за офлайн достъп и след това да навигирате до всякакви
точки, без да използвате услугата си за мобилни данни.
Приложението Garmin Explore е включено в устройството
Ви. Можете също да изтеглите приложението Garmin
Explore от магазина за приложения на Вашия смартфон или
да отидете на explore.garmin.com.
Изберете, за да отворите менюто с настройки на картата.
Изберете, за да добавите точки и да създадете маршрути.
Изберете, за да отворите приложението Garmin Drive™ за пътна
навигация.
Изберете, за да промените ориентацията на картата.
Изберете за увеличаване на мащаба на картата.
Изберете за намаляване на мащаба на картата.
Изберете за преглед на картата.
Изберете, за да управлявате точки, трасета, маршрути и
дейности.
Изберете, за да видите информацията и настройките на Garmin
Explore акаунта.
Влизане в Garmin Explore акаунт
Когато използвате за пръв път Вашето устройство, Вие
бивате подканени да влезете в Garmin Explore акаунт.
1 Изберете Explore.
2 Прочетете и се съгласете с лицензионното споразумение
с крайния потребител.
14
6
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните
условия, можете да изберете за изход от
приложението Garmin Explore. Не можете да използвате
приложението Garmin Explore, докато не се съгласите с
лицензионните споразумения.
Изберете Напред.
Изберете опция:
• Ако искате да синхронизирате данните на
устройството с Вашия Garmin Explore акаунт
автоматично, изберете Синхронизирай данните ми.
• Ако искате да създадете Garmin Explore акаунт, без да
синхронизирате данни, изберете Не сега.
Изберете опция:
• Ако имате Garmin Explore акаунт, въведете Вашите
имейл адрес и парола и изберете Напред.
• Ако нямате Garmin Explore акаунт, изберете Създайте
си.
Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете или
да влезете във Вашия Garmin Explore акаунт.
Карта
Изтегляне на карти на Garmin Explore
Преди да можете да изтеглите карти на Garmin Explore,
трябва да се свържете към безжична мрежа (Свързване към
безжична мрежа, стр. 20).
1 От приложението Explore изберете > Карти >
Изтегляне на карти.
Появява се списък с карти за Вашето местоположение.
2 Изберете Показване на повече типове карти за
преглед за допълнителни типове карти (опционално).
3 Изберете тип карта и изберете .
4 Ако е необходимо, изберете Избор на регион или Избор
на отправна точка за изтегляне на карти за различен
регион или местоположение на точка.
Актуализиране на карти на Garmin Explore
1 От приложението Explore изберете > Карти >
Актуализации на карта.
Появява се списък на актуализациите на карти.
2 Изберете опция:
• За да изтеглите определена карта, изберете .
• За да изтеглите всички актуализации на карти,
изберете Update All.
Филтриране на данните за карта
1 Изберете Карта > .
2 Изберете опция:
• За филтриране на данните за карта изберете
Колекции и изберете опция.
• За филтриране на данните за карта за дейности
изберете Действия и изберете опция.
Настройки на Garmin Explore картата
От приложението Explore изберете Карта > .
Полета за данни: Добавя полета за данни за заглавие,
надморска височина, скорост и GPS координати към
картата.
Лента с мащаб: Добавя мащаб за разстояние към картата.
Мерни единици: Задава мерните единици.
Създаване на точка
Можете да използвате приложението Garmin Explore за
създаване и запазване на точки. Можете да използвате
Вашето устройство, за да навигирате до местоположения на
точки.
1 Изберете Карта.
Офроуд навигация
2 Изберете опция.
• За да създадете точка на текущото си
местоположение, изберете > Добавяне на точка от
маршрута.
• За да създадете точка на друго местоположение на
картата, докоснете местоположение на картата и
изберете Добавяне на точка от маршрута.
3 Ако е необходимо, изберете Изберете за редактиране
на бележки. и добавете бележки за местоположението.
Създаване на маршрут
1 От приложението Explore изберете Карта > >
Добавяне на маршрут.
2 Изберете начално местоположение.
3 Изберете допълнителни точки, за да създадете линия за
маршрута си.
Ако
е необходимо, изберете Редакт., изберете точка и я
4
преместете.
5 Ако е необходимо, изберете Изтриване и изберете
точка.
6 Изберете Запис.
Библиотека
Преглед на Вашата библиотека
1 От приложението Explore изберете Библиотека.
2 Изберете тип данни.
3 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.
СЪВЕТ: Можете да изберете
, за да прегледате
профила на височина за трасе, маршрут или дейност.
4 При необходимост изберете , за да изтеглите карти за
областта.
Навигиране до запаметено местоположение
Можете да започнете маршрут до запаметена точка, трасе
или маршрут във Вашата Garmin Explore библиотека.
1 От приложението Explore изберете Библиотека.
2 Изберете Точки, Следи или Маршрути.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
Създаване на колекция
1 Изберете Библиотека > Нова колекция.
2 Въведете име на колекция.
3 Изберете колекцията и изберете Добави.
4 Изберете тип данни.
5 Изберете един или повече елементи и изберете Добави.
Преглед на колекции
1 Изберете Библиотека.
2 Изберете колекция.
3 Изберете тип данни.
4 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.
5 При необходимост изберете , за да изтеглите карти за
областта.
Синхронизиране на данни на Garmin Explore
акаунт
Преди да можете да синхронизирате данните в акаунта,
трябва да се свържете към Wi‑Fi мрежа.
Можете да синхронизирате данни, като например точки,
маршрути и дейности, с Вашия Garmin Explore акаунт. Това
може да е полезно за запазване на данните Ви на всяко
съвместимо устройство. Устройството Ви периодично
синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също
и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.
Офроуд навигация
1 От приложението Explore изберете Акаунт.
2 Проверете дали е избрана опцията Синхронизиране на
потребителски данни.
3 Изберете .
Записване на трасета
Записването на трасета записва Вашия път. Когато
започнете записване на трасе, Вашето устройство
регистрира местоположение Ви и актуализира линията на
трасето. Ако устройството Ви е свързано с inReach
устройство, Вашето устройство записва точките на трасето
и ги предава през сателитната мрежа през зададения
интервал на изпращане.
1 Изберете > > Записване на трасе.
2 Изберете Старт.
®
Смяна на интервалите за запис на трасе
Преди да можете да смените интервалите за запис на
трасе, трябва да сдвоите устройството със съвместимо
inReach устройство.
Можете да промените интервалите за запис на трасето, за
да определите колко често Вашето устройство записва и
предава точки на трасето.
1 Изберете > > Записване на трасе > .
2 Изберете опция:
• За да промените честотата, с която устройството
записва точка на трасе и я предава през сателитната
мрежа, изберете Изпращане на интервал.
• За да промените честотата, с която устройството
регистрира Вашето местоположение и актуализира
линията на трасето, изберете Интервал на регистър.
3 Изберете интервал.
СЪВЕТ: Можете да изберете Изкл., за да изключите
функциите за изпращане и регистриране.
Прекратяване на запис на трасе
1 Изберете > > Записване на трасе > Стоп.
2 Изберете опция.
• За да продължите да записвате трасе, изберете
Възобнови записване.
• За да запаметите трасе за преглед в Garmin Explore,
изберете Запис на трасе в Garmin Explore.
• За да изтриете трасето, изберете Изтриване на
трасе.
„Наклон и въртене“
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приложението „Наклон и въртене“ е предназначено да
показва ъглите на превозното средство само на базата на
калибрираните измервания. Вие сте отговорни да
калибрирате устройството. Промените в положението на
устройството след калибриране могат да повлияят на
точността на измерванията. Измерените стойности са
предложения, които са базирани само на данните, които Вие
сте въвели в устройството. Правете измервания често и
внимателно и им позволете да се стабилизират след
значителни промени в околните условия. Винаги
позволявайте допустима граница на безопасност за
промени в условията и грешки при отчитане. Неуспешното
отчитане на Вашето превозно средство и околна среда
може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
Устройството ви предупреждава, ако Вашето превозно
средство се накланя или върти под ъгъл, който може да
повлияе на стабилността на превозното средство.
15
inReach дистанционно
Калибриране на наклон и въртене
Можете да зададете ъгъла на превозното си средство на
нула по всяко време.
1 Паркирайте превозното си средство на хоризонтална,
равна повърхност.
2 Регулирайте позицията на устройството в стойката, така
че да можете удобно да гледате екрана.
3 Изберете > > Наклон и въртене > Калибриране.
Стойностите за наклон и въртене се нулират до 0 градуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За най-добра прецизност трябва да калибрирате наклона и
въртенето всеки път, когато премествате устройството си.
Регулиране на ъгли за предупреждение
Можете да регулирате ъглите, в които устройството
активира предупреждение за наклон или въртене. Вие сте
отговорни за познаването и задаването на правилния ъгъл
на наклон и въртене за Вашето превозно средство.
1 Изберете > > Наклон и въртене > >
Предупреждение за ъгли.
2 Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла за
предупреждение за наклон или въртене.
3 Изберете Приемам.
Активиране или дезактивиране на
предупреждения за ъгли
1 Изберете > > Наклон и въртене > .
2 Изберете опция:
• За да включите или изключите известията за наклон и
въртене, изберете Известия за „Наклон и въртене“.
• За да включите или изключите звукови
предупреждения, изберете Звукови
предупреждения.
Преглед на висотомер, барометър и
компас
Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер,
барометър и компас с автоматично калибриране.
Изберете > > АБВ.
Калибриране на компаса
БЕЛЕЖКА
Калибрирайте електронния компас на открито. За да
подобрите точността на направлението, не стойте близо до
метални обекти или обекти, които влияят на магнитните
полета, като превозни средства, електронни устройства,
сгради и въздушни електропроводи.
Когато устройството Ви е свързано към магнитната стойка,
то използва GPS данни, за да определи направлението на
компаса. Когато премахнете устройството от магнитната
стойка, то използва вграден компас, за да покаже посоката
Ви.
Всеки път, когато разкачите устройството от магнитната
стойка, устройството Ви подканва да калибрирате компаса.
Ако компасът работи неправилно, например след
изминаване на големи разстояния или след големи
температурни амплитуди, можете да калибрирате компаса
ръчно за подобряване на точността.
1 Разкачете устройството от магнитната стойка и го
преместете далеч от обекти, които влияят на магнитните
полета.
> Калибриране на компаса.
2 Изберете
3 Следвайте инструкциите на екрана.
16
Функцията за дистанционно управление inReach Ви
позволява да управлявате inReach устройството с помощта
на Вашето устройство Overlander. Можете да изпращате
съобщения, да преглеждате метеорологичните отчети, да
задействате SOS сигнал и други. Отидете на
buy.garmin.com, за да закупите устройство inReach.
Свързване на inReach устройство
1 Поставете inReach устройството в рамките на 3 m (10 ft)
от Вашето Overlander устройство.
2 На Вашето Overlander устройство изберете .
3 Изберете раздела Explore.
4 Изберете inReach.
5 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето Overlander
устройство, за да завършите процеса на сдвояване.
След като процесът на сдвояване завърши, устройствата
inReach и Overlander се свързват автоматично, когато са в
рамките на обхвата.
Изпращане на inReach съобщение
Преди да можете да изпратите inReach съобщение с
Вашето Overlander устройство, трябва да го сдвоите със
съвместимо inReach устройство (Свързване на inReach
устройство, стр. 16).
Можете да използвате устройството си, за да изпращате
inReach съобщения на Вашите контакти.
1 Изберете > > inReach > .
2 Изберете за добавяне на един или повече контакти.
3 Въведете съобщение.
4 Изберете Изпращане.
SOS
По време на извънредна ситуация можете да се свържете с
Международния координационен център за реагиране при
извънредни ситуации (IERCC) на GEOS, за да поискате
помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до
координационния център за реагиране при извънредни
ситуации и те уведомяват съответните спасителни служби
за Вашата ситуация. Можете да общувате с
координационния център за реагиране при извънредни
ситуации по време на Вашата спешна ситуация, докато
чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията
само в реална извънредна ситуация.
Иницииране на SOS спасяване
Преди да можете да инициирате SOS спасяване с Вашето
Overlander устройство, трябва да го сдвоите със
съвместимо inReach устройство (Свързване на inReach
устройство, стр. 16).
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато сте в режим SOS, inReach
устройството не може да бъде изключено.
1 Изберете > > inReach > > SOS.
2 Плъзнете иконката SOS надясно.
3 Изчакайте за SOS отброяването.
Устройството изпраща съобщение по подразбиране на
службата за спешно реагиране с подробности за Вашето
местоположение.
4 Отговорете на съобщението за потвърждение от
службата за спешно реагиране.
Вашият отговор информира службата за спешно
реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях
по време на спасяването.
inReach дистанционно
За първите 10 минути от спасяването актуализираното
местоположение се изпраща на службата за спешно
реагиране на всяка минута. За да се запази захранването на
батерията след първите 10 минути, актуализираното
местоположение се изпраща на всеки 10 минути при
движение и на всеки 30 минути при неподвижност.
Отмяна на SOS спасяване
Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените
SOS спасяването, след като е изпратено до службата за
спешно реагиране.
Изберете Отмяна на SOS > Отмяна на SOS.
Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите
съобщение за потвърждение от службата за спешно
реагиране, устройството се връща към нормална работа.
Обаждане със свободни ръце
ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се
поддържат и могат да се използват, но не може да се
гарантира възможността за използване на конкретен
телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да
са достъпни за вашия телефон.
С помощта на Bluetooth безжична технология устройството
може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична
слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за
свободни ръце. За да определите дали мобилният ви
телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето
устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.
Сдвояване на телефона
Преди да използвате обаждане със свободни ръце, трябва
да свържете устройството със съвместим мобилен телефон.
1 Разположете телефона и Overlander устройството на
разстояние до 3 m (10 ft) едно от друго.
2 Активирайте безжичната Bluetooth технология на
телефона и го направете видим или да е откриваем за
други устройства.
Вижте ръководството на притежателя за повече
информация относно Вашия телефон.
>
3 На Вашето устройство Overlander изберете
Bluetooth.
4 Изберете ключа, за да включите технологията Bluetooth.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
5 Изберете телефон си от списъка.
6 Ако е необходимо, потвърдете дали кодът, който се
показва на телефона, съвпада с кода на Вашето
устройство Overlander.
7 Изберете Сдвояване.
ЗАБЕЛЕЖКА: За преглед на контакти и регистри на
обаждания от Вашето устройство Overlander може да
отидете на настройките на Bluetooth на своя телефон и да
активирате разрешението за споделяне на контакти за
сдвоеното устройство Overlander. Вижте ръководството на
притежателя за повече информация относно Вашия
телефон.
Съвети след свързване на устройствата
• След първоначалното свързване двете устройства могат
автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
• Когато телефонът ви се свърже с устройството, сте
готови да получавате гласови повиквания.
• Когато включите устройството, то се опитва да се свърже
с последния телефон, към който е било свързано.
Обаждане със свободни ръце
• Възможно е да се наложи да настроите телефона да се
свързва автоматично с устройството, когато то бъде
включено.
• За да извършвате телефонни разговори, разрешението
за споделяне на контакт трябва да бъде активирано за
навигационното устройство в настройките за Bluetooth на
Вашия телефон.
• Трябва да потвърдите, че функциите на Bluetooth, които
искате да използвате, са активирани.
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства
1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на
разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго.
2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на
устройството.
3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth
безжичната технология и го направете видимо за други
Bluetooth устройства.
> Bluetooth.
4 На устройството изберете
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
6 Изберете Сдвояване.
Започване на разговор
1 Изберете .
2 Изберете опция:
• За да наберете номер, изберете , въведете
телефонен номер и изберете .
• За да наберете наскоро набран или получен
телефонен номер, изберете и изберете номер.
• За да се обадите на контакт от Вашия телефонен
указател, изберете и изберете контакт.
Приемане на повикване
Когато получите повикване, изберете Отговор или
Махни.
Използване на Опции при разговор
Опции при разговор се показват, когато отговорите на
обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за
Вашия телефон.
СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор,
Вие можете да я отворите отново, като изберете от
главното меню.
• За да конфигурирате конферентен разговор, изберете .
• За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате
да изключите връзката към Bluetooth и да останете в
разговора или ако Ви трябва дискретност.
• За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с
автоматизирани системи, например гласова поща.
• За да заглушите микрофона, изберете .
• За да прекратите разговора, изберете
.
Записване на телефонен номер като
предварителна настройка
Можете да записвате до три контакта като предварителни
настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява
бързо да се обаждате на своя домашен телефонен номер,
членове от семейството или на често набирани контакти.
1 Изберете > .
17
2 Задръжте предварително зададен номер, като например
Предварително зададен 1.
3 Изберете контакт.
Изключване на Bluetooth устройство
Можете временно да изключите дадено Bluetooth
устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени
устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва
автоматично с Вашето устройство Overlander за в бъдеще.
> Bluetooth.
1 Изберете
2 Изберете устройството за изключване.
Изтриване на сдвоено Bluetooth
устройство
Можете да изтриете сдвоено Bluetooth устройство, за да
предотвратите автоматичното му свързване към Вашето
Overlander устройство за в бъдеще. Изтриването на сдвоен
смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти
от телефонния указател и хронология на обажданията от
Вашето Overlander устройство.
> Bluetooth.
1 Изберете
2 До името на Bluetooth устройството изберете >
Забравяне.
Изтриване на сдвоен телефон
Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите
той да се свързва автоматично към устройството ви в
бъдеще.
> Bluetooth.
1 Изберете
2 До името на телефона изберете > Забравяне.
Трафик
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на информацията за трафика.
Вашето устройство може да предоставя информация
относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут.
Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва
трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов
маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо
забавяне поради трафик по активния Ви маршрут
(Настройки за трафика, стр. 20). Картата за трафик Ви
позволява да преглеждате картата за забавяния поради
трафик във Вашия регион.
За да може да предоставя информация за трафик, Вашето
устройство трябва да получава данни за трафик.
• Всички модели продукти могат да получават данни за
трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за
трафик (Получаване на данни за трафик с приемник за
трафик, стр. 18). Отидете на страницата на продукта на
адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим
допълнителен кабел за приемник за трафик.
Данните за трафик не са налични за всички региони. За
информация относно зоните на покритие на трафика
отидете на garmin.com/traffic.
Получаване на данни за трафик с
приемник за трафик
БЕЛЕЖКА
Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат
поведението на приемника за трафик.
18
Приемникът за трафик получава данни за трафик от
излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. Допълнителен
кабел за ефирен приемник за трафик е наличен като
аксесоар за всички модели продукти. Отидете на
страницата на продукта на адрес garmin.com, за да
намерите и закупите съвместим допълнителен кабел за
приемник за трафик. Данните за трафик не са налични за
всички региони.
Свържете устройството към захранването на превозното
средство с помощта на кабела на приемника за трафик
(Монтаж и включване на устройството във Вашето
превозно средство, стр. 1).
ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелът на приемника за трафик
разполага с вградена антена за вграден цифров
приемник за трафик. Когато са налични, цифровият
приемник за трафик получава данни за трафик от FM
радиостанции чрез технологията HD Radio™.
Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето
устройство може да извежда информация за трафик и ви
помага да избегнете забавяния поради трафик.
Активиране на Трафик
Преди да можете да разрешите трафик, трябва да свържете
устройството си със съвместим кабел на приемник за
трафик (Получаване на данни за трафик с приемник за
трафик, стр. 18).
Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.
> Навигация > Трафик.
1 Изберете
Изберете
полето
за отметка Трафик.
2
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете > > Трафик.
2 При нужда изберете > Легенда, за да видите
легендата за картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете > > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Гласова команда
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички
езици и региони и може да не са налични във всички
модели.
ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да
не постигне желаното качество на работа, когато околната
среда е шумна.
Функцията Гласова команда ви дава възможност да
ползвате устройството, като изговаряте думи и команди.
Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и
списък с наличните команди.
Задаване на Началната фраза
Началната фраза е дума или фраза, която можете да
изговорите, за да активирате гласова команда. Началната
фраза по подразбиране е OK Garmin.
СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно
активиране на гласова команда, като използвате силна
начална фраза.
Трафик
1 Изберете
> > Гласова команда > > Старт за
гласови команди.
2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още
докато я въвеждате.
3 Изберете Край.
Активиране на Гласова команда
1 Кажете OK Garmin.
Появява се менюто за гласови команди.
2 Кажете команда от Менюто.
3 Отговорете на гласовите запитвания, за да завършите
търсенето или действието.
Съвети за гласови команди
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
• Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за
да подобрите точността на разпознаване на гласа.
• Изричайте командите както се показват на екрана.
• При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от
устройството.
• Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да
намалите вероятността от случайно активиране на
гласова команда.
• Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато
устройството влиза и излиза от гласова команда.
Започване на маршрут с помощта на
Гласова команда
Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни
места.
1 Изговорете началната фраза (Задаване на Началната
фраза, стр. 18).
2 Кажете Намиране място.
3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името на
мястото.
4 Кажете номера на реда.
5 Кажете Навигация.
Спиране на звука на инструкциите
Можете да спрете гласовите напомняния за гласова
команда, без да спирате звука на устройството.
1 Изберете > > Гласова команда > .
2 Изберете Изключване на звука на инструкциите >
Активирана.
Използване на приложенията
Преглед на ръководството на
притежателя на Вашето устройство
Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя
на екрана на устройството на много езици.
1 Изберете > Помощ.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език
като софтуерния текст (Настройка на език на текста,
стр. 21).
2 Изберете , за да потърсите ръководството на
притежателя (опция).
Използване на приложенията
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки на устройството, стр. 21).
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.
Изберете > Къде съм бил.
OverlanderНастройки
Настройки за навигация
Изберете
> Навигация.
Профил на превозно средство: Задава профила на
превозно средство за всяко превозно средство, с което
ще използвате Вашето устройство.
Карта и МПС: Задава нивото на детайли на картата и
иконата на превозно средство, която да се извежда на
устройството Ви.
Предпочитания за маршрут: Задава предпочитания за
маршрут при навигация.
Помощ за шофьора: Задава предупреждения за
подпомагане на шофьора.
Трафик: Задава данните за трафик, използвани от
устройството. Можете да зададете Вашето устройство да
избягва трафик при изчисляване на маршрути и да
намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако
възникне забавяне поради трафик (Избягване на
забавяния поради трафик по маршрута, стр. 6).
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.
Настройки на картата и превозното средство
Изберете
> Навигация > Карта и МПС.
Прев. средство: Задава иконата на превозното средство,
която представлява Вашето положение на картата.
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.
Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата, стр. 13).
Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия
мащаб за оптимално използване на картата. Когато е
деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.
мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете наhttp://buy.garmin.com.
> Навигация > Карта и МПС > мои Карти.
1 Изберете
2 Изберете карта.
Настройки на предпочитания за маршрут
Изберете
> Навигация > Предпочитания за маршрут.
Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища
по вашия маршрут, когато стартирате навигация.
Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на
маршрута.
19
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.
Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.
Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на
зони с екологични ограничения или ограничения на
емисиите, които могат да са приложими за вашето
превозно средство.
Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на
платени пътища.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени
пътища и винетки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които
изискват значително внимание от страна на оператора.
Език гласова навигация: Задава езика за гласови
напомняния при навигация.
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends, Къде съм
бил и Регистър пътувания.
Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на
пътуването Ви за функциите myTrends, Къде съм бил и
Регистър пътувания.
Настройки за подпомагане на водача
Изберете
> Навигация > Помощ за шофьора.
Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково
предупреждение за всеки тип предупреждение за
шофьора (Функции и предупреждения за
информираност на шофьора, стр. 3).
Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се
приближавате до камери за скорост или за червен
светофар.
Настройки за трафика
От главното меню изберете
> Навигация > Трафик.
Трафик: Активира трафика.
Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да
се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира
автоматично възможно най-добрите данни за трафика.
Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за
трафик.
Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да
използва оптимизирани алтернативни маршрути
автоматично или при поискване (Избягване на забавяния
поради трафик по маршрута, стр. 6).
Предупреждения за трафик: Избира сериозността на
забавянето поради трафик, при която устройството да
показва предупреждение за трафик.
Разрешаване Bluetooth Безжична
технология
Изберете
> Bluetooth.
Свързване към безжична мрежа
> Wi-Fi.
1 Изберете
2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията
за безжична мрежа.
Изберете
безжична мрежа.
3
4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.
Устройството се свързва към безжичната мрежа.
Устройството запомня информацията за мрежата и се
20
свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място
отново.
Настройки на дисплея
Изберете
> Екран.
Ниво на яркостта: Задава нивото на яркост на дисплея на
Вашето устройство.
Адаптивна яркост: Автоматично регулира яркостта на
подсветката на базата на околната светлина, когато
устройството е извадено от стойката.
Тема: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим
на цвят. Ако изберете опцията Автоматично,
устройството автоматично задава дневните или нощните
цветове на базата на часа от денонощието.
Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.
Заспиване: Позволява ви да зададете времето на
бездействие, преди устройството да премине в спящ
режим, докато се използва захранване на батерията.
Мечта: Активира или дезактивира скрийнсейвъра мечта.
Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на
шрифта на Вашето устройство.
При завъртане на устройството: Позволява на екрана да
се завърта автоматично между портретен и пейзажен
режим на базата на ориентацията на устройството или
остава в текущата ориентация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато устройството е свързано към
стойката на автомобила, то поддържа само пейзажен
режим.
Предаване: Позволява Ви да извеждате съдържанието на
екрана на устройството на съвместим външен безжичен
дисплей.
Настройки на звук и известия
Изберете
> Звук и известяване.
Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на
звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и
предупреждения за известия.
Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция
„Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да
дезактивирате звукови предупреждения по време на
конкретни часове или събития.
Мелодия за известията по подразбиране: Задава звука на
мелодията на известия по подразбиране на Вашето
устройство.
Регулиране на звук и сила на звука на известия
> Звук и известяване.
1 Изберете
Използвайте
лентите
с плъзгача, за да регулирате звука
2
и силата на звука на известия.
Активиране или дезактивиране на услуги
за местоположение
Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде
активирана, за да може Вашето устройство да намира
Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да
предоставя помощ при навигация. Може да дезактивирате
услугите за местоположение, за да спестите захранване на
батерията или за планиране на маршрут, когато
устройството е на закрито и далеч от GPS сигнали. Когато
услугите за местоположение са дезактивирани,
устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и
симулира маршрути.
> Местопол..
1 Избор на
2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на
услуги за местоположение.
OverlanderНастройки
ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения не трябва да
променяте настройката Режим от опцията по подразбиране
на Само устройство. Устройството включва
високопроизводителна GPS антена, която предоставя найточните данни за местоположение при навигация.
Настройка на език на текста
Можете да изберете езика за текста в софтуера на
устройството.
> Език и въвеждане > Език.
1 Изберете
Изберете
език.
2
Настройки за дата и час
Изберете
> Дата и час.
Автоматична дата и час: Автоматично задава часа на
базата на информация от свързаната мрежа.
Задаване на дата: Задава месеца, деня и годината на
Вашето устройство.
Задаване на час: Задава часа на Вашето устройство.
Избор на часова зона: Задава часовата зона на Вашето
устройство.
24-часов формат: Активира или дезактивира 24-часовия
формат на времето.
Настройки на устройството
Изберете
> За устройството.
Актуализации на системата: Позволява Ви да
актуализирате софтуер на карта и устройство.
Състояние: Извежда състоянието на батерията и
информацията за мрежата.
Правна информация: Позволява Ви да преглеждате
лицензионното споразумение за краен потребител
(EULA) и информацията за лиценз на софтуер.
Регулаторна информация: Извежда регулаторна
информация и информация за съответствие на
електронен етикет.
Информация за устройство Garmin: Извежда информация
за версията на хардуера и софтуера.
Връщане на настройки
Може да възстановите дадена категория настройки до
фабрични настройки по подразбиране.
.
1 Изберете
2 Изберете категория за настройки.
3 Изберете > Върни.
Нулиране на данни и настройки
Устройството предлага няколко опции за изтриване на
потребителските Ви данни и за нулиране на всички
настройки да фабричните стойности по подразбиране.
.
1 Изберете
2 Изберете опция:
• За да изтриете хронологията на пътуване, изберете
Навигация > Предпочитания за маршрут > Изч.
хронол. пътуване.
Тази опция изтрива всички записи на местата, до
които сте пътували. Това не изтрива запаметените
местоположения, акаунти, приложения или
инсталираните карти.
• За да нулирате всички настройки до фабричните
стойности по подразбиране, изберете Навигация > >
Върни.
Тази опция не изтрива никакви потребителски данни.
Информация за устройството
• За да премахнете всички запазени безжични мрежи и
сдвоени устройство, изберете Нулиране на
устройството > Нулиране на мрежови настройки.
Тази опция не изтрива никакви други потребителски
данни.
• За да изтриете всички потребителски данни и да
нулирате всички настройки до фабричните стойности
по подразбиране, изберете Нулиране на
устройството > Нулиране на фабрични данни.
Тази опция изтрива Вашите история, приложения,
акаунти, настройки, запаметени мрежи, сдвоени
устройства и всички други потребителски данни.
Инсталираните карти не се изтриват. Потребителските
файлове в папката Garmin е възможно да не бъдат
изтрити.
Информация за устройството
Извежда регулаторна информация и
информация за съответствие на
електронен етикет
1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на
менюто.
Изберете
За устройството > Регулаторна
2
информация.
Технически характеристики
Диапазон на работната От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
температура
Диапазон на температурата за зареждане
От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Радиочестота/
протокол
2.4 GHz @ 15 dBm
Захранване
Захранване от превозното средство
посредством включения в комплекта
кабел за захранване от превозното
средство. AC захранване посредством
допълнителен аксесоар (за употреба само
в дома и офиса).
Тип батерия
Акумулаторна, литиево-йонна
Безопасно разстояние
за компаса
30,5 cm (12 in)
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката
към захранването на превозното средство.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се
зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета
страна.
Поддръжка на устройството
Център за поддръжка Garmin
Отидете на support.garmin.com за помощ и информация,
като например ръководства за продукти, често задавани
въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.
21
Актуализиране на карти и софтуер с
помощта на мрежа Wi‑Fi
БЕЛЕЖКА
Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от
устройството да изтегля големи файлове. В сила са
обичайните ограничения за данни или такси от Вашия
доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия
доставчик на интернет услуги за повече информация
относно ограничения на данни или такси.
Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез
свързване на Вашето устройство към мрежа Wi‑Fi, която
предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да
поддържате устройството актуализирано без свързване към
компютър.
1 Свържете устройството към външно захранване с
помощта на предоставения USB кабел.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен.
Отидете на продуктовата страница на garmin.com, за да
закупите захранващ адаптер като аксесоар.
2 Свържете устройството към Wi‑Fi мрежа (Свързване към
безжична мрежа, стр. 20).
Докато се свързва към Wi‑Fi мрежа, устройството
проверява автоматично за достъпни актуализации и
показва известие при наличие на актуализация.
3 Изберете опция:
• При появата на известие за актуализация плъзнете
надолу от горната част на екрана и изберете Има
налична актуализация..
• За да проверите ръчно за актуализации, изберете
> За устройството > Актуализации на системата.
Устройството извежда налични актуализации за картата
и софтуера. Когато има налична актуализация, Налична
актуализация се извежда под Карта или Софтуер.
4 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
изберете Изтегляне.
• За да инсталирате само актуализации за картата,
изберете Карта.
• За да инсталирате само актуализации за софтуера,
изберете Софтуер.
5 При необходимост прочетете лицензионните
споразумения и изберете Приемам всичко, за да
приемете споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните
условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре
процеса на актуализиране. Вие не можете да
инсталирате актуализации, докато не приемете
лицензионните споразумения.
6 Оставете устройството свързано към външно захранване
и в рамките на обхвата на Wi‑Fi мрежата, докато
процесът на актуализиране приключи.
СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или
отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може
да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни
за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.
Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express
Можете да използвате приложението Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за Вашето устройство.
1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на
Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и
22
следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате
(Инсталиране на Garmin Express, стр. 22).
2 Отваряне на приложението Garmin Express.
3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с
помощта на micro-USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с micro-USB
порта
на Вашето устройство Overlander, а големият
накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия
компютър.
4 В приложението Garmin Express натиснете Добавяне на
устройство.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство
и показва името и серийния номер на устройството.
5 Натиснете Добавяне на устройство и следвайте
инструкциите от екрана, за да добавите Вашето
устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin
Express показва наличните за Вашето устройство
актуализации.
6 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
щракнете върху Инсталиране на всичко.
• За да инсталирате определена актуализация,
натиснете Вижте подробности и натиснете
Инсталиране до актуализацията, която желаете.
Приложението Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите
на картите са много големи и този процес може да
отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е
прекалено голяма за вътрешната памет на устройството,
софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта
microSD във Вашето устройство, за да добавите
допълнително място за съхранение (Поставяне на
карта с памет за карти и данни, стр. 25).
7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на
актуализацията, за да завършите инсталирането на
актуализациите.
Например в хода на актуализацията приложението
Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и
отново да свържете Вашето устройство.
®
Инсталиране на Garmin Express
Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с
Windows и Mac .
1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.
®
®
Поддръжка на устройството
2 Изберете опция:
• За да прегледате системните изисквания и да
потвърдите, че приложението Garmin Express е
съвместимо с Вашия компютър, изберете Системни
изисквания.
• За да инсталирате на компютър Windows, изберете
Изтегляне за Windows.
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете
Изтегляне за Mac.
Отворете
сваления файл и следвайте инструкциите на
3
екрана, за да завършите инсталацията.
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Не допускайте контакт на устройството с вода.
Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.
Подсушете
устройството.
2
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.
• Регистрирайте устройството с помощта на софтуера
Garmin Express (garmin.com/express).
Смяна на предпазителя в кабела за
захранване от превозното средство
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.
1 Завъртете крайния елемент обратно на часовниковата
стрелка, за да го отключите.
Проблеми
2
3
4
5
СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да
демонтирате крайния елемент.
Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх
и
предпазителя .
Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.
Поставете сребристия връх в крайния елемент.
Поставете крайния елемент и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на
мястото му в кабела за захранване от превозното
средство .
Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.
Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Монтаж и включване на
устройството във Вашето превозно средство, стр. 1).
Стойката не задържа устройството ми на
място, докато шофирам
За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за
автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.
При изместване на позицията на устройството, докато
шофирате, трябва да изпълните следните действия.
• Отстранете стойката със захранване от рамото на
вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа.
Прах и други замърсявания може да намалят
сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което
да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
• Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото
позволява ъгълът на предното Ви стъкло.
Разполагането на устройството по-близо до предното
стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от
пътя.
23
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
• Уверете се, че услугите за местоположение са включени.
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство, стр. 23).
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното
средство е в рамките на диапазона на температурата за
зареждане, посочена в спецификациите.
• Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за
захранване от автомобила.
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея,
стр. 20).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея, стр. 20).
• Намалете силата на звука (Регулиране на звук и сила на
звука на известия, стр. 20).
• Изключете wi-fi радиото, когато не се използва
(Свързване към безжична мрежа, стр. 20).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия,
когато не се използва (Включване и изключване на
устройството, стр. 2).
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.
Моето устройство не се свързва с моя
телефон
• Изберете
> Bluetooth.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
• Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от
устройството.
• Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com
/bluetooth.
• Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да
отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството
(Изтриване на сдвоен телефон, стр. 18) и да завършите
процеса на сдвояване.
Допълнение
Задни камери
Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една
или повече свързани задни камери.
24
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно
устройство Garmin
Трябва да активирате настройката на Wi‑Fi на Вашето
навигационно устройство Garmin, преди да можете да се
свържете към камера.
Безжичната задна камера BC 35 е съвместима с някои
навигационни устройства Garmin с Android™. Отидете на
garmin.com/bc35 за повече информация относно
съвместимост на устройството.
Можете да сдвоите до четири безжични задни камери BC 35
с Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.
1 Актуализирайте своето навигационно устройство до найновия софтуер.
Вашето устройство може да не поддържа камера BC 35
без най-новия софтуер. Вижте ръководството на
притежателя на Вашето навигационно устройство за
повече информация относно актуализиране.
2 Включете навигационното устройство Garmin и го
доближете до 3 m (10 ft) от камерата.
3 Изберете > Заден изглед.
4 Изберете опция:
• Ако това е първата камера, която свързвате към
навигационното устройство, изберете Добавяне на
нова камера.
• Ако това е допълнителна камера, която свързвате към
навигационното устройство, изберете > Избор на
камера > Добавяне на нова камера.
5 Следвайте инструкциите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кодът на сдвояване или паролата са
разположени на предавателя или на камерата.
След като приключите процеса на сдвояване с камера за
първи път, тя се свързва автоматично към навигационното
устройство Garmin.
Преглед на задната камера
Вашето устройство показва видео от свързаната задна
камера по различни начини в зависимост от това как
камерата е свързана към захранването.
1 Изберете опция за показване на видео:
• Ако камерата е свързана към лампа за заден ход
(препоръчително), поставете автомобила на предавка
за заден ход.
Устройството автоматично показва видео от задната
камера.
• Ако камерата е свързана към източник на постоянно
захранване, изберете > Заден изглед за ръчен
изглед на камерата.
Изберете
опция за възобновяване на нормалната работа
2
на устройството:
• Ако камерата е свързана към лампа за заден ход
(препоръчително), изведете автомобила от предавка
за заден ход.
Устройството автоматично възобновява нормална
работа.
• Ако предавателят е свързан към източник на
постоянно захранване, изберете
за ръчно скриване
на камерата.
Превключване на камери
Когато няколко задни камери предават към Вашето
устройство, Вие можете да превключвате изображенията от
камерите.
1 Изберете > Заден изглед.
2 Изберете > Избор на камера.
3 Изберете камера.
Допълнение
Видеосигналът от камерата се появява и името на
камерата се извежда в горната част на екрана.
Свързване към безжичен дисплей
Можете да изведете съдържанието на екрана на
устройството на съвместим външен безжичен дисплей.
1 Поставете устройството близо до безжичния дисплей.
> Екран > Предаване.
2 Изберете
3 Изберете безжичен дисплей.
4 Ако е необходимо, въведете PIN код.
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес garmin.com.
2 Натиснете раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95,
98, Me, Windows NT и Mac OS 10.3 и предходни версии.
®
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти на
Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се
използват за съхраняване на файлове, като например карти
и потребителски POI.
Поставяне на карта с памет за карти и данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите
мястото за съхранение на карти и други данни на вашето
устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик
на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да
закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с
карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с
памет от 4 до 64 GB.
1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на
Вашето устройство (Общ преглед на устройството,
стр. 1).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.
Свързване на устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
2
3
4
5
6
устройството към компютъра, стр. 25).
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
Изберете файл.
Изберете Редактиране > Копиране.
Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.
Изберете Редактиране > Постави.
Допълнение
25
Показалец
B
Bluetooth технология 17, 24
активиране 20
изключване на устройство 18
изтриване на сдвоено устройство 18
F
Foursquare 9
G
Garmin Explore 8, 14, 15
Garmin Express 22
актуализиране на софтуера 22
GPS 2
симулатор 20
I
inReach 16
inReach дистанционно 16
M
microSD карта 1, 25
myTrends, маршрути 6
P
POI Loader 10
S
SOS 16
изпращане 16
отмяна 17
T
TripAdvisor 9
W
Wi-Fi, свързване 20, 25
Wi‑Fi 22
А
адреси, намиране 9
аксесоари 25
активно насочване в лента 5
актуализиране
карти 22
софтуер 22
аудио, точки на близост 20
Б
барометър 16
батерия
зареждане 1, 21, 24
максимизиране 24
проблеми 24
без звук, аудио 19
безжична камера. Вж. камери
безжични устройства 16
бутон Вкл. 1, 2
Бързо търсене 8
В
вендуза 23
висотомер 16
възстановяване на настройки 21
Г
географска ширина и дължина 11
геокешинг 11
гласова команда 18
активиране 19
навигация с 19
начална фраза 18
съвети за използване 19
гориво, станции 11
грижа за устройството 23
Д
данни
записване 14
прехвърляне 14
26
демонтаж на стойката 23
дестинации 19. Вж. местоположения
пристигане 5
Е
език 21
екран, яркост 3
Екран с 2D карта 14
Екран с 3D карта 14
екран с карта
2-D 14
3D 14
екстри, потребителски интересни точки 10
З
запаметени местоположения
изтриване 12
категории 12
редактиране 11
записване, текущо място 11
зареждане на устройството 1, 21, 24
захранващ кабел за превозното средство 1
захранващи кабели 21
превозно средство 1
смяна на предпазителя 23
звук 20
И
ИД на уред 21
ИД номер 21
избягвания 7
дезактивиране 7
изтриване 7
особености по пътя 7
площ 7
път 7
пътни такси 7
известия 2
изключване, Bluetooth устройство 18
изтриване
всички потребителски данни 21
сдвоено Bluetooth устройство 18
икони, лента за състоянието 2
инструменти, карти 12
интересни места (POI) 8, 9
интересни точки (POI) 8, 9
HISTORY 9
POI Loader 10
екстри 10
местности 9
персонализиране 10
информация за пътуването 13
нулиране 13
преглед 13
К
Калибриране, компас 16
калкулатор, свързване 25
камера, сдвояване 24
камери 24
превключване 24
резервен 24
скорост 4
червен светофар 4
камери за скорост 4
камери за червен светофар 4
карта с памет 1, 25
поставяне 25
карти 5, 12–14, 19
актуализиране 14, 22
добавяне 14
закупуване 25
инструменти 12
ниво на детайлност 19
показване на маршрути 5
поле за данни 5, 13
символи 5
слоеве 13
тема 19
кемпер, профили 3
компас 16
координати 11
кражба, предотвратяване 23
кратки команди
добавяне 2, 11
изтриване 11
кръстовища, намиране 11
Къде съм? 11
Л
лента за търсене 9
ЛСКП 21
М
маршрути 4, 15
myTrends 6
добавяне на точка 6
започване 4, 5, 9, 10
изчисляване 6
моделиране 6
показване на картата 5
предлагани 6
спиране 6
местности 9
местоположения 9, 14, 19
в момента 11
записване 11
местности 9
симулирани 20
скоро намерени 11
търсене на 7, 11
местоположения за симулация 20
моделиране на маршрута 6
монтаж, премахване 23
монтаж на устройството 1, 23
автомобил 1
вендуза 1, 23
Н
навигация 5, 9
извън пътя 15
настройки 19
наклон и въртене 15, 16
Калибриране 16
намиране на местоположения. 7–10
Вж. също местоположения
адреси 9
градове 11
категории 8
координати 11
кръстовища 11
намиране на услуги 8
напред по пътя 12
персонализиране 12
напътствия 5
напътствия за шофиране 5
настройки 14, 15, 19–21
настройки на дисплея 20
настройки на часа 21
национални паркове 8
начален екран 2
персонализиране 2
нулиране
данни за пътуване 13
устройство 23
нулиране на устройството 21
О
обаждания 17
отговаряне 17
обходи 6
ограничения., превозно средство 3
отговаряне на повиквания 17
отиване У дома 5
отстраняване на неизправности 23, 24
отчитане 15
П
паркинг 5, 9, 10
поддръжка на продукта 19
потребителски точки POI 10
почистване на сензорния екран 23
Показалец
почистване на устройството 23
предпазител, смяна 23
предупредителни икони 13
предупреждение за ъгли 16
предупреждения 3, 15, 16
аудио 20
точки на близост 20
предупреждения за шофьора 3, 4
приложения 2, 14
промяна на областта на търсене 10
профил кола
автомобил 3
кемпер 3
профил на превозно средство, кемпер 3
профили, кемпер 3
пътни такси, предотвратяване 7
Я
яркост 3
Р
разпознаване на реч 18
регистър на пътуване, преглед 13
Резервна камера 24. Вж. камери
ръководство на притежателя 19
С
сдвояване 17
изключване 18
изтриване на сдвоено устройство 18
Слушалки 17
телефон 17, 24
сензорен екран 3
сигнали от спътник, прихващане 2, 20
сила на звука 20
сила на звука за мултимедия 20
сила на звука на аларма 20
сила на звука на известия 20
скоро намерени местоположения 11
следващ завой 5
слоеве на картата, персонализиране 13
Слушалки, сдвояване 17
смартфон 14
софтуер
актуализиране 22
версия 21
спешни услуги 11
списък на завоите 5
спящ режим 2
съобщение 16
съхранение на данни 14
Т
текущо място 11
телефон
изключване 18
сдвояване 17, 24
телефонни повиквания 17
без звук 17
гласово набиране 17
набиране 17
отговаряне 17
технически характеристики 21
точки от маршрута 14, 15
трасета 15
трафик 13, 18, 20
алтернативен маршрут 6
карта 13, 18
приемник 18
произшествия 13, 18
търсене на забавяния 13, 18
У
у дома
отиване 5
редактиране на местоположение 5
услуги за местоположение 20
Ф
файлове, прехвърляне 25
Х
хронология, изпращане към компютър 14
хронология на пътуване 21
Показалец
27
support.garmin.com
август 2019 г.
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising