Garmin | Overlander | Garmin Overlander Naudotojo vadovas

Garmin Overlander Naudotojo vadovas
OVERLANDER
™
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin , „Garmin“ logotipas ir inReach yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ ir
Overlander™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
®
®
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple , iPhone ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG,
Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos pavadinimus naudoja pagal licenciją. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ technologija gaminama pagal
„iBiquity Digital Corporation“ licenciją. Informacija apie patentus pateikta adresu http://patents.dts.com/. HD Radio™ ir HD, „HD Radio“ bei „Arc“ logotipai yra registruotieji „iBiquity Digital
Corporation“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. HISTORY ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai ir yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos.
Naudojama su leidimu. iOverlander™ yra „iOverlander“ prekių ženklas. microSD yra „SD-3C“ prekių ženklas. PlanRV™ yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. TripAdvisor yra
registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Ultimate Campgrounds yra „The Ultimate Public Campground Project“ prekių ženklas. Wi‑Fi yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas.
Windows yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Įrenginio apžvalga .......................................................................1
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio
transporto priemonėje ................................................................. 1
Rutulinio fiksatoriaus montavimas .............................................. 1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 2
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Pradžios ekranas ........................................................................ 2
Programos atidarymas ........................................................... 2
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane ..................................... 2
Pranešimų peržiūra ................................................................ 2
Būsenos juostos piktogramos ................................................ 2
Jutiklinio ekrano naudojimas ....................................................... 3
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 3
Transporto priemonių profiliai...................................... 3
Automobilio profilis ...................................................................... 3
Transporto priemonės profilio pridėjimas .................................... 3
Transporto priemonės profilio perjungimas ................................ 3
Transporto priemonės profilio redagavimas ............................... 3
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 3
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 4
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 4
Navigacija gatvėje.......................................................... 4
Maršrutai ..................................................................................... 4
Maršruto pradėjimas ................................................................... 4
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 4
Važiavimas namo ................................................................... 4
Namų vietos redagavimas ................................................. 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Aktyvios kelio juostų nuorodos ............................................... 5
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 5
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 5
Atvykimas į kelionės tikslą .......................................................... 5
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo .................................... 5
Suaktyvinto maršruto keitimas .................................................... 5
Vietos pridėjimas prie maršruto ............................................. 5
Maršruto formavimas ............................................................. 5
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 6
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 6
Maršruto atšaukimas .................................................................. 6
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 6
Kelių savybių vengimas ......................................................... 6
Aplinkos apsaugos zonų vengimas ....................................... 6
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 6
Kelio vengimas .................................................................. 6
Teritorijos vengimas .......................................................... 7
Pasirinktinių vengimų išjungimas ...................................... 7
Tinkintų vengimų šalinimas ............................................... 7
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 7
Lankytinos vietos ........................................................................ 7
Navigavimas į Garmin Explore vietą ...................................... 7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ......................................... 7
Paieška kategorijoje .......................................................... 7
Kemperių aikštelių paieška .................................................... 7
Kemperių aikštelių paieška ............................................... 7
Ultimate Campgrounds lankytinų vietų paieška ..................... 7
Kemperių serviso paieška ...................................................... 7
Nacionalinių parkų paieška .................................................... 7
Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas ......... 8
Turinys
iOverlander™ lankytinų vietų paieška .................................... 8
HISTORY® lankytinų vietų paieška ....................................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ............................ 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
TripAdvisor lankytinų vietų paieška ................................... 8
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 8
Objekto tyrinėjimas ............................................................ 8
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 8
Adreso paieška ........................................................................... 9
Vietos paieškos rezultatai ........................................................... 9
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje ................................... 9
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 9
Pasirinktinės lankytinos vietos .................................................... 9
„POI Loader“ diegimas ........................................................... 9
Pasirinktinių LV paieška ......................................................... 9
Stovėjimo vietos .......................................................................... 9
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška ................................................................................... 9
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai ..................................... 10
Paieškos priemonės ................................................................. 10
Sankryžos paieška ............................................................... 10
Miesto paieška ..................................................................... 10
Vietos paieška pagal koordinates ........................................ 10
Neseniai rastų vietų peržiūra .................................................... 10
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ................................... 10
Esamos vietos informacijos peržiūra ........................................ 10
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ................................... 10
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ................... 10
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 10
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 10
Vietų įrašymas .......................................................................... 10
Vietos išsaugojimas ............................................................. 10
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 10
Išsaugotos vietos redagavimas ............................................ 10
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms ....................... 10
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 11
Gatvių žemėlapio naudojimas..................................... 11
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 11
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 11
Priekyje ..................................................................................... 11
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 11
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 11
Įspėjimo ir pavojaus simboliai ................................................... 11
Įspėjimai apie apribojimus .................................................... 11
Įspėjimai apie kelio sąlygas ................................................. 12
Įspėjimai ............................................................................... 12
Kelionės informacija .................................................................. 12
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 12
Kelionės duomenų laukų pritaikymas ............................. 12
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 12
Kelionės žurnalo peržiūra .................................................... 12
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 12
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 12
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje .................................. 12
Eismo įvykių paieška ............................................................ 12
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 12
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas ........................................... 12
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 12
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 12
Navigacija bekelėje ...................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Prisijungimas prie Garmin Explore paskyros ....................... 13
Žemėlapis ............................................................................ 13
Garmin Explore žemėlapių atsisiuntimas ........................ 13
Žemėlapio duomenų filtravimas ...................................... 13
i
Garmin Explore žemėlapio nustatymai ........................... 13
Kelio taško sukūrimas ..................................................... 13
Maršruto kūrimas ............................................................ 13
Biblioteka ............................................................................. 13
Bibliotekos peržiūra ......................................................... 13
Navigavimas į išsaugotą vietą ......................................... 14
Rinkinio sukūrimas .......................................................... 14
Rinkinių peržiūra ............................................................. 14
Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas ........ 14
Trasų įrašymas ......................................................................... 14
Trasos įrašymo intervalų keitimas ........................................ 14
Trasų žymėjimo sustabdymas ............................................. 14
Pokrypio matuoklis .................................................................... 14
„Pokrypio matuoklio“ kalibravimas ....................................... 14
Kampų, kuriems esant pateikiamas perspėjimas,
koregavimas ......................................................................... 14
Perspėjimų apie kampus įjungimas ir išjungimas ................ 14
Aukščiamačio, barometro ir kompaso peržiūra ......................... 14
Kompaso kalibravimas ......................................................... 15
inReach nuotolinis valdymas...................................... 15
inReach įrenginio prijungimas .................................................. 15
inReach pranešimo siuntimas ................................................... 15
SOS .......................................................................................... 15
SOS signalo inicijavimas ...................................................... 15
SOS pagalbos signalo atšaukimas ...................................... 15
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga......... 15
Telefono susiejimas .................................................................. 15
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo ........................... 16
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas ........................... 16
Skambinimas ............................................................................ 16
Skambučio priėmimas .............................................................. 16
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas .............................. 16
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas ....... 16
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 16
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas ....................................... 16
Susieto telefono pašalinimas .................................................... 16
Teksto kalbos nustatymas ........................................................ 19
Datos ir laiko nustatymai ........................................................... 19
Įrenginio nustatymai .................................................................. 19
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 19
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo ............................. 19
Įrenginio informacija.................................................... 19
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija. ... 19
Specifikacijos ............................................................................ 19
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 19
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 20
Garmin palaikymo centras ........................................................ 20
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi‑Fi
tinklą ......................................................................................... 20
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin
Express ..................................................................................... 20
Garmin Express diegimas .................................................... 20
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 21
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 21
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 21
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 21
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 21
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 21
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 21
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 21
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 21
Trikčių šalinimas.......................................................... 21
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 21
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai ...................... 21
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 21
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 21
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 22
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono .............................. 22
Priedas.......................................................................... 22
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 17
Balso komandų aktyvinimas ..................................................... 17
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 17
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 17
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 17
Galinio vaizdo kameros ............................................................ 22
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu ............................................................. 22
Galinio vaizdo kameros peržiūra .......................................... 22
Kamerų perjungimas ....................................................... 22
Prijungimas prie belaidžio ekrano ............................................. 22
Duomenų tvarkymas ................................................................. 22
Apie atminties korteles ......................................................... 22
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ................................................................................ 22
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 23
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 23
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 23
Priedų įsigijimas ........................................................................ 23
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 17
Rodyklė......................................................................... 24
Eismas ........................................................................... 16
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos
imtuvą ....................................................................................... 16
Eismo duomenų įjungimas ........................................................ 17
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje ...................................... 17
Eismo įvykių paieška ............................................................ 17
Balso komanda............................................................. 17
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje ...................................... 17
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 17
Overlander nustatymai ................................................ 17
Navigacijos nustatymai ............................................................. 17
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai .................... 18
Žemėlapių įjungimas ....................................................... 18
Maršruto nustatymai ............................................................ 18
Pagalbos vairuotojui nustatymai .......................................... 18
Eismo nustatymai ................................................................. 18
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas ............................. 18
Prijungimas prie belaidžio tinklo ............................................... 18
Ekrano nustatymai .................................................................... 18
Garso ir pranešimų nustatymai ................................................. 18
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas .................. 19
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas ................. 19
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
1 Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
2
3
4
5
(Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Wi‑Fi tinklą, 20 psl.).
Sukurkite Garmin Explore™ paskyrą (Garmin Explore,
12 psl.).
Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (Įrenginio montavimas ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 1 psl.).
Sukurkite transporto priemonės profilį (Transporto priemonių
profiliai, 3 psl.).
Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 4 psl.).
Įrenginio apžvalga
nešiojamųjų kompiuterių kietųjų diskų trikdžius. Laikykite įrenginį
toliau nuo medicininių ir elektroninių įrenginių.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Spausdami dėkite laikiklį ant vakuuminio siurbtuko , kol
jis įsitvirtins vietoje.
2 Pakelkite svirtelę
prie priekinio stiklo prispauskite
vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo.
Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.
3 Ištraukite vakuuminio siurbtuko kojelę .
4 Jei reikia, laikiklį pasukite taip, kad Garmin logotipas būtų
®
atgręžtas į viršų.
5 Transporto priemonės maitinimo laidą
esantį prievadą.
įkiškite į laikiklyje
Mikrofonas skambinimui laisvomis rankomis
Garsumo valdiklis
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
3,5 mm garso lizdas
Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
Garsiakalbis
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie
maitinimo šaltinio transporto priemonėje
6 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant laikiklio.
7 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
Rutulinio fiksatoriaus montavimas
Prie įrenginio pridėtas vieno colio rutulinis fiksatorius,
suderinamas su trečiųjų šalių montavimo priemonėmis.
Pritvirtinkite rutulinį fiksatorių
prie laikiklio
pateiktais
varžtais .
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetas gali sukelti kai kurių medicininių ir elektroninių
įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino pompas, arba
Pradžia
1
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką
arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn.
Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart
braukite žemyn.
Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios
ekrano pridėti valdiklių.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kelių navigacijos funkcijas ir ieškoti
lankytinų vietų.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Garmin Explore programą, kuri
pateikia navigacijos bekelėje informaciją ir išsamius topografinius
žemėlapius.
Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje
yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungti.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo
laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo
to, kokiu atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį
naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko
praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą
kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali
užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Patikrinkite, ar rodomas būsenos juostoje, ir įgalinkite
vietos nustatymo paslaugas, jei jos neįgalintos.
3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus,
toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapio viršuje
rodoma Uztverošie satelīti.
Pradžios ekranas
PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti
įvairi.
Programos atidarymas
Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų
nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos
programos, suskirstytos į tris korteles. Kortelėje Drive pateiktos
programos, naudojamos naviguojant gatvėse ir kitais eismo
automobiliais poreikiais. Kortelėje Explore pateiktos programos,
naudojamos naviguojant bekelėje ir tyrinėjant. Kortelėje Įrankiai
pateiktos programos, naudojamos komunikacijai ir kitoms
užduotims.
Jei norite paleisti programą, pasirinkite parinktį:
• Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
• Pasirinkite , tada pasirinkite kortelę ir programą.
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte
papildomas programas.
3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios
ekrano vietą.
Pranešimų peržiūra
1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti
programą, pasirinkite pranešimą.
• Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į
dešinę.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Vietos nustatymo paslaugos įgalintos.
Bluetooth technologija yra įgalinta.
®
Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
Prisijungta prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio tinklo,
18 psl.).
®
2
Pradžia
Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir
pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus
(Transporto priemonių profiliai, 3 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Jutiklinio ekrano naudojimas
• Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
• Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar
slinkti.
• Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
• Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.
Ekrano ryškumo reguliavimas
Įrenginys gali naudoti aplinkos šviesos jutiklį siekiant
automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal transporto
priemonės sąlygas (Ekrano nustatymai, 18 psl.). Ryškumą
galima reguliuoti ir rankiniu būdu, naudojant pranešimų skydelį
arba nustatymo meniu.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų
skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
• Pasirinkite
> Ekranas > Ryškumo lygis.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Transporto priemonių profiliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai,
atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas
transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri
rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapio
nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės
tipui atskirai.
Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose
išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis,
svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.
Automobilio profilis
Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės
profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant
automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių
maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei
naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms
skirti nustatymai negalimi.
Transporto priemonės profilio pridėjimas
Transporto priemonės profilis yra pasirinktinė funkcija, kuri teikia
maršrutus pagal didelių transporto priemonių, pvz., kemperių ar
priekabų, aukštį ir svorį. Jei jūsų transporto priemonė yra didelė
arba jei velkate priekabą, turėtumėte nustatyti transporto
priemonės profilį. Kiekvienai transporto priemonės konfigūracijai,
naudojamai su Overlander įrenginiu, turite pridėti transporto
priemonės profilį.
1 Pasirinkite > > Transporto priemonės profilis > .
2 Pasirinkite transporto priemonę, panašiausią į jūsų transporto
priemonės konfigūraciją.
3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Transporto priemonių profiliai
Transporto priemonės profilio perjungimas
Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas
pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu
būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite
transporto priemonės profilio piktogramą, pvz., arba .
• Pasirinkite
> Navigacija > Transporto priemonės
profilis.
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant
matmenis ir svorį.
3 Pasirinkite Pasirinkti.
Transporto priemonės profilio redagavimas
Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio
informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti
išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.
> Navigacija > Transporto priemonės
1 Pasirinkite
profilis.
2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį,
pasirinkite ir laukelį, kurį norite redaguoti.
• Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį,
pasirinkite >
> Pervardyti profilį.
• Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite
>
> Pašalinti.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PERSPĖJIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti
arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros
paslaugos neprieinamos.
Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei
nustatytas) važiuojant iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad
artėjate prie geležinkelio pervažos.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate
prie gyvūnų perėjos.
Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima
naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją
(Eismas, 16 psl.).
3
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie
kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti,
įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas
šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo
pranešimą.
Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto
priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia
garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies
sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.
Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame
turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį
signalą ir rodo pranešimą.
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.
> Navigacija > Pagalba vairuotojui >
1 Pasirinkite
Garsiniai vairuotojo perspėjimai.
2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Navigacija gatvėje
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų.
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto.
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Drive.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
Pasirinkite
Vykti!.
5
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite > > Nustatyti namų vietovę.
2 Įveskite namų vietą.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą rodomi žemėlapio
viršuje.
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 6 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 6 psl.).
• Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami
atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti.
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus.
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite ir ieškokite vietos.
2 Pasirinkite vietą.
4
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
Navigacija gatvėje
Atidaro Garmin Explore programą, kad būtų galima naviguoti
bekelėje.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite jį.
Pasirinkite, jei norite pradėti naują maršrutą ar ieškoti lankytinų
vietų.
Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.
Aktyvios kelio juostų nuorodos
Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar
sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei
įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota
linija .
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo
Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės
tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys
automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.
1 Pasirinkite nustatymą:
• Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite Taip, kad
ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
• Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite >
Kategorijos > Automobilių aikštelė, tada pasirinkite >
Mano tikslas.
Pasirinkite
Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
2
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite Vykti! > Pridėti
kitą sustojimą.
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.
Suaktyvinto maršruto keitimas
Vietos pridėjimas prie maršruto
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Atvykimas į kelionės tikslą
Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją,
padedančią baigti maršrutą.
•
žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama,
kad artėjate prie kelionės tikslo.
• Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai
paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei
norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (Stovėjimo
vietos netoli kelionės tikslo, 5 psl.).
• Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai
baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai
neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.
Navigacija gatvėje
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Ieškoti vietos.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyvų
maršrutą.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 4 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
5
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Redaguoti maršrutą.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Skaičiavimo režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto atšaukimas
• Žemėlapyje pasirinkite > .
• Pranešimų juostoje braukite žemyn ir pasirinkite
piktogramą, esančią „Garmin“ navigacija pranešime.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai,
19 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą, 16 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
18 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Altern. maršr. (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
> Navigacija > Maršruto nustatymai.
1 Pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
6
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
Pasirinkite
Įrašyti.
4
Rinkliavos lipdukų vengimas
Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie
rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti
važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Rinkliavos ir mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę,
kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną
kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama
rinkliavos lipdukų, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Gerai.
Aplinkos apsaugos zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei. Ši parinktis taikoma transporto priemonės
tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje
(Transporto priemonių profiliai, 3 psl.).
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos
apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama,
pasirinkite Visada klausti.
• Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų,
pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas,
pasirinkite Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Pasirinktiniai vengimai.
2 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
3 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
Navigacija gatvėje
5 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
6 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Pasirinktiniai vengimai.
2 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
3 Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite
Baig..
6
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Pasirinktinį vengimą galite išjungti jo nepanaikindami.
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
1 Pasirinkite
Pasirinktiniai vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Tinkintų vengimų šalinimas
> Navigacija > Maršruto nustatymai >
Pasirinktiniai vengimai > .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite
Pasirinkti visus > Pašalinti.
• Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite
vengimą ir Pašalinti.
1 Pasirinkite
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu padeda rasti kelionės tikslą, nes jame
pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
8 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 7 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
8 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 10 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 9 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 10 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 10 psl.).
®
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Navigavimas į Garmin Explore vietą
Kad galėtumėte naviguoti į Garmin Explore vietą, turite pridėti
vieną ar daugiau vietų prie Garmin Explore paskyros.
1 Pasirinkite > Explore.
2 Pasirinkite kategoriją.
Vietų paieška ir išsaugojimas
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą.
• Jei norite naviguoti į vietą naudodami gatvių posūkių
nurodymus, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti vietą naudodami Garmin Explore
programą, pasirinkite .
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Kemperių aikštelių paieška
Pasirinkite
> Visos stovyklavietės.
Kemperių aikštelių paieška
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Kemperių aikštelių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.
1 Pasirinkite > PlanRV Parks.
2 Jei reikia, pasirinkite Filtruoti pagal viešąsias paslaugas,
pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir Įrašyti.
3 Pasirinkite vietą.
Ultimate Campgrounds lankytinų vietų paieška
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.
Į įrenginį Ultimate Campgrounds įtrauktos lankytinos vietos,
kurios leidžia rasti viešas stovyklavietes netoliese jūsų vietos.
1 Pasirinkite > Ultimate Public Campgrounds.
2 Jei reikia, pasirinkite Paieškos filtrai, pasirinkite vieną ar
daugiau paieškos filtrų ir Ieškoti.
3 Pasirinkite vietą.
Kemperių serviso paieška
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių
remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.
Pasirinkite > PlanRV Services.
Nacionalinių parkų paieška
Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV
žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV
nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į
vietą nacionaliniame parke.
1 Pasirinkite > Nacionaliniai parkai.
Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas
artimiausias parkas.
2 Pasirinkite Ieškoti ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo,
kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).
3 Pasirinkite nacionalinį parką.
7
Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po
parko pavadinimu.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite
Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti daugiau parko informacijos ar
patyrinėti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite .
• Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu
pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite
vietą.
Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas
Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite
daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas
ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią
informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių
objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.
1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką ir
pasirinkite .
2 Pasirinkite Ištyrinėti šį parką.
Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.
Pasirinkite
kategoriją.
3
4 Pasirinkite vietą ir Vykti!.
iOverlander™ lankytinų vietų paieška
PRANEŠIMAS
Esate atsakingi už stovyklaviečių ir lankytinų vietų taisyklių
supratimą ir laikymąsi.
Į įrenginį įtrauktos iOverlander lankytinos vietos, kurios leidžia
rasti lankytinas vietas, naudingas keliaujant, pvz.,
stovyklavietes, autoservisus ir nakvynės vietas.
1 Pasirinkite > iOverlander.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
HISTORY lankytinų vietų paieška
®
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.
Jūsų įrenginyje yra HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir
sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus
objektus visame pasaulyje, pvz., istorinius pastatus, paminklus,
muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.
1 Pasirinkite > History®.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite , jei norite peržiūrėti nuotrauką ir vietos istorijos
santrauką.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį.
Pasirinkite > Foursquare.
TripAdvisor
®
Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų
vertinimai.Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai
automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite
ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti
pagal atstumą ar populiarumą.
TripAdvisor lankytinų vietų paieška
1 Pasirinkite > TripAdvisor.
8
2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netolieseTripAdvisor esančių atitinkamos
kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar
populiarumą, pasirinkite Rikiuoti rezultatus (pasirenkama).
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite > Ieškoti.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose.
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite Ieškoti paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo
žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.
1 Pasirinkite .
2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąraše.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite šalia esamos paieškos zonos .
Vietos paieškos rezultatai
Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas,
o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau
rezultatų, slinkite žemyn.
3 Pasirinkite paieškos zoną.
4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais
Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti pasirinktą vietą Garmin
Explore programoje.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietas.
Vykti! Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapio viduryje
rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija
apie pasirinktą vietą.
pasirinkite konkrečią vietą.
Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia . Kai ieškote vietos
naudodami kokią nors meniu parinktį, įrenginys pirmiausia
pasiūlys vietas šalia šios zonos.
Pasirinktinės lankytinos vietos
Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapio
vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami,
kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu
greičiu nei nurodytas.
„POI Loader“ diegimas
Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų
sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje,
naudojant „POI Loader“.
1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Pasirinktinių LV paieška
Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami
programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („POI Loader“
diegimas, 9 psl.).
1 Pasirinkite > Kategorijos.
2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.
Stovėjimo vietos
Į Overlander įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys,
kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal
laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar
taikomus mokėjimo metodus.
Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite
žemėlapį.
Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti
kitą vietą.
Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos
išsamios informacijos peržiūrą.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos
paieška
1 Pasirinkite > Kategorijos > Automobilių aikštelė.
2 Pasirinkite Filtruoti automobilių aikšteles ir pasirinkite
vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas,
tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo
aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
9
3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite nustatymą:
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai
Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra
koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo
vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar
aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.
Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.
Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Miesto paieška
1 Pasirinkite > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite (Paieškos
zonos keitimas, 9 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Ieškoti, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates.
1 Pasirinkite > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite
> Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
3 Pasirinkite vietą.
10
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkti.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Baig..
Vietų įrašymas
Vietos išsaugojimas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.).
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite > Įrašyti.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Išsaugotos vietos redagavimas
1 Pasirinkite > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Redaguoti.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
išsaugotai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms
Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai
įrašote bent 12 vietų.
Vietų paieška ir išsaugojimas
1
2
3
4
5
Pasirinkite > Įrašyta.
Pasirinkite vietą.
Pasirinkite .
Pasirinkite
> Redaguoti > Kategorijos.
Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Pašalinti išsaugotas vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Gatvių žemėlapio naudojimas
Naudodami gatvių žemėlapį galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Drive.
2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 4 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.
Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas
maršrute (Suaktyvinto maršruto keitimas, 5 psl.).
Nutildyti: nutildomas pagrindinis garsas.
Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie
aktyvaus maršruto ar greitkelio.
Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 11 psl.).
Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio
pokyčiai.
Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 12 psl.). Ši
funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio
modeliuose.
Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys,
pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (Kelionės duomenų
peržiūra žemėlapyje, 12 psl.).
Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 5 psl.).
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 16 psl.).
Gatvių žemėlapio naudojimas
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Įspėjimo ir pavojaus simboliai
ĮSPĖJIMAS
Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina,
kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto
pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo
piktogramos. Žemėlapio duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų
įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus
ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada
atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.
Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir
pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo
sąlygas.
Įspėjimai apie apribojimus
Aukštis
Svoris
Ašies svoris
Ilgis
Plotis
11
Sunkvežimių eismas draudžiamas
Priekabų eismas draudžiamas
Kenksmingos medžiagos draudžiamos
Degios medžiagos draudžiamos
Vandens teršalai draudžiami
Posūkis į kairę draudžiamas
Posūkis į dešinę draudžiamas
Apsisukti draudžiama
Įspėjimai apie kelio sąlygas
Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
Šoninis vėjas
Siauras kelias
Staigus posūkis
Stati nuokalnė
Išlindęs medis
Įspėjimai
Svėrimo stotis
Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį.
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės žurnalo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
> Navigacija > Žemėlapis ir transporto
1 Pasirinkite
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymimąjį langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Iš naujo nust. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
12
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo
informaciją (Eismas, 16 psl.).
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių tinkinimas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti
žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
> Navigacija > Žemėlapis ir transporto
1 Pasirinkite
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį
norite rodyti žemėlapyje.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
> Navigacija > Žemėlapis ir transporto
1 Pasirinkite
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
Navigacija bekelėje
Garmin Explore
Garmin Explore svetainė ir programa mobiliesiems leidžia
planuoti keliones ir naudoti debesies saugyklą kelio taškams,
maršrutams ir trasoms. Garmin Explore teikia pažangaus
planavimo funkcijas, prisijungus ir atsijungus, leidžia bendrinti ir
sinchronizuoti duomenis su įrenginiu. Galite naudoti įtrauktą
programą atsisiųsdami žemėlapius, kad juos pasiektumėte
neprisijungę, tada naviguokite bet kur nenaudodami mobiliųjų
duomenų paslaugos.
Navigacija bekelėje
Garmin Explore programa įtraukta į jūsų įrenginį. Galite atsisiųsti
Garmin Explore programą iš programų parduotuvės, esančios
išmaniajame telefone, arba apsilankykite adresu
explore.garmin.com.
Galite atidaryti žemėlapio nustatymų meniu.
Pasirinkite, jei norite pridėti kelio taškų ir sukurti maršrutų.
2 Jei norite peržiūrėti kitų tipų žemėlapius, pasirinkite Rodyti
daugiau žemėlapio tipų (pasirenkama).
3 Pasirinkite žemėlapio tipą ir .
4 Jei reikia, pasirinkite Pasirinkti regioną arba Pasirinkti kelio
tašką, kad atsisiųstumėte kito regiono arba kelio taško
žemėlapius.
Garmin Explore žemėlapių naujinimas
1 Programoje Explore pasirinkite > Žemėlapiai >
Žemėlapių naujiniai.
Rodomas žemėlapių naujinių sąrašas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite atsisiųsti konkretų žemėlapį, pasirinkite .
• Jei norite atsisiųsti visus žemėlapių naujinius, pasirinkite
Update All.
Žemėlapio duomenų filtravimas
.
1 Pasirinkite Žemėlapis >
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite filtruoti rinkinių žemėlapio duomenis, pasirinkite
Rinkiniai ir nustatymą.
• Jei norite filtruoti veiklų žemėlapio duomenis, pasirinkite
Veiklos ir nustatymą.
Pasirinkite, jei norite atidaryti Garmin Drive™ programą navigacijai
gatvėse.
Pasirinkite, jei norite pakeisti žemėlapio orientaciją.
Pasirinkite, jei žemėlapyje norite priartinti vaizdą.
Pasirinkite, jei žemėlapyje norite nutolinti vaizdą.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti žemėlapį.
Pasirinkite, jei norite tvarkyti kelio taškus, trasas, maršrutus ir
veiklas.
Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Garmin Explore paskyros informaciją
ir nustatymus.
Prisijungimas prie Garmin Explore paskyros
Pirmą kartą naudojant įrenginį bus pateiktas nurodymas
prisijungti prie Garmin Explore paskyros.
1 Pasirinkite Explore.
2 Perskaičiau ir sutinku su galutinio vartotojo licencijos
sutarties nuostatomis.
PASTABA: jei nesutinkate su licencijos nuostatomis, galite
pasirinkti ir išeiti iš Garmin Explore programos. Negalite
naudoti Garmin Explore programos, kol nesutiksite su
licencijos sutartimis.
3 Pasirinkite Kitas.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite automatiškai sinchronizuoti įrenginio duomenis
su Garmin Explore paskyra, pasirinkite Sinchronizuoti
mano duomenis.
• Jei norite sukurti Garmin Explore paskyrą
nesinchronizuodami duomenų, pasirinkite Ne dabar.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei turite Garmin Explore paskyrą, įveskite el. pašto
adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite Kitas.
• Jei neturite Garmin Explore paskyros, pasirinkite Create
One.
6 Kad sukurtumėte Garmin Explore paskyrą ar prisijungtumėte
prie jos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Žemėlapis
Garmin Explore žemėlapių atsisiuntimas
Kad galėtumėte atsisiųsti Garmin Explore žemėlapių, turite
prisijungti prie belaidžio tinklo (Prijungimas prie belaidžio tinklo,
18 psl.).
1 Programoje Explore pasirinkite > Žemėlapiai > Atsisiųsti
žemėlapius.
Rodomi jūsų vietos žemėlapiai.
Navigacija bekelėje
Garmin Explore žemėlapio nustatymai
Programoje Explore pasirinkite Žemėlapis > .
Duomenų laukai: žemėlapyje pridedami krypties, aukščio,
greičio ir GPS koordinačių duomenų laukai.
Scale Bar: žemėlapyje pridedama atstumo skalė.
Vienetai: nustatomi matavimo vienetai.
Kelio taško sukūrimas
Naudodami Garmin Explore programą galite sukurti ir išsaugoti
kelio taškus. Naudodami įrenginį galite naviguoti į kelio taškus.
1 Pasirinkite Žemėlapis.
2 Pasirinkite nustatymą.
• Kad sukurtumėte kelio tašką esamoje vietoje, pasirinkite
> Add Waypoint.
• Kad sukurtumėte kelio tašką kitoje žemėlapio vietoje,
žemėlapyje palieskite vietą ir pasirinkiteAdd Waypoint.
3 Jei reikia, pasirinkite Select to edit notes. ir pridėkite
pastabų apie vietą.
Maršruto kūrimas
1 Programoje Explore pasirinkite Žemėlapis >
2
3
4
5
6
> Add
Route.
Pasirinkite pradžios vietą.
Pasirinkite papildomus taškus, kad sukurtumėte maršruto
liniją.
Jei reikia, pasirinkite Redaguoti, pasirinkite tašką ir perkelkite
jį.
Jei reikia, pasirinkite Pašalinti ir pasirinkite tašką.
Pasirinkite Įrašyti.
Biblioteka
Bibliotekos peržiūra
1 Programoje Explore pasirinkite Biblioteka.
2 Pasirinkite duomenų tipą.
3 Pasirinkite elementą, kad peržiūrėtumėte informaciją.
PATARIMAS: galite pasirinkti
, kad peržiūrėtumėte
trasos, maršruto ar veiklos aukščio profilį.
4 Jei reikia, pasirinkite , kad atsisiųstumėte vietovės
žemėlapius.
13
Navigavimas į išsaugotą vietą
Galite pradėti maršrutą į išsaugotą kelio tašką, trasą ar maršrutą
Garmin Explore bibliotekoje.
1 Programoje Explore pasirinkite Biblioteka.
2 Pasirinkite Kelio taškai, Keliai arba Maršrutai.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
Rinkinio sukūrimas
1 Pasirinkite Biblioteka > New Collection.
2 Įveskite rinkinio pavadinimą.
3 Pasirinkite rinkinį ir Pridėti.
4 Pasirinkite duomenų tipą.
5 Pasirinkite vieną ar daugiau elementų ir Pridėti.
Rinkinių peržiūra
Pasirinkite Biblioteka.
Pasirinkite rinkinį.
Pasirinkite duomenų tipą.
Pasirinkite elementą, kad peržiūrėtumėte informaciją.
Jei reikia, pasirinkite , kad atsisiųstumėte vietovės
žemėlapius.
1
2
3
4
5
Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas
Kad galėtumėte sinchronizuoti paskyros duomenis, turite
prisijungti prie Wi‑Fi tinklo.
Galite sinchronizuoti duomenis, pvz., kelio taškus, maršrutus ir
veiklas, su Garmin Explore paskyra. Tai gali padėti išlaikyti
duomenis visuose jūsų suderinamuose įrenginiuose. Įrenginys
periodiškai sinchronizuoja duomenis su paskyra. Galite bet kada
neautomatiškai sinchronizuoti duomenis.
1 Programoje Explore pasirinkite Account.
2 Patikrinkite, ar pasirinktas nustatymas Sinchronizuoti
naudotojo duomenis.
3 Pasirinkite .
Trasų įrašymas
Trasų įrašymo funkcija įrašo kelią. Kai pradedate trasos
įrašymą, įrenginys užfiksuoja jūsų vietą ir atnaujina trasos liniją.
Jei įrenginys susietas su inReach įrenginiu, įrenginys įrašo
trasos taškus ir juos perduoda per palydovinį tinklą nustatytais
siuntimo intervalais.
1 Pasirinkite > > Trasos įrašymo priemonė.
2 Pasirinkite Pradėti.
®
Trasos įrašymo intervalų keitimas
Kad galėtumėte keisti trasos įrašymo intervalus, turite susieti
savo įrenginį su suderinamu inReach įrenginiu.
Galite keisti trasos įrašymo intervalus nustatydami, kaip dažnai
įrenginys įrašo ir perduoda trasos taškus.
1 Pasirinkite > > Trasos įrašymo priemonė > .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pakeisti dažnį, kuriuo įrenginys įrašo trasos
taškus ir perduoda juos per palydovinį tinklą, pasirinkite
Send Interval.
• Jei norite pakeisti dažnį, kuriuo įrenginys įrašo jūsų vietą ir
atnaujina trasos liniją, pasirinkite Log Interval.
3 Pasirinkite intervalą.
PATARIMAS: jei norite išjungti siuntimo ar įrašymo funkcijas,
pasirinkite Išjungta.
Trasų žymėjimo sustabdymas
1 Pasirinkite > > Trasos įrašymo priemonė > Baigti.
2 Pasirinkite nustatymą.
14
• Jei norite tęsti trasos įrašymą, pasirinkite Tęsti įrašymą.
• Jei norite išsaugoti trasą peržiūrai Garmin Explore,
pasirinkite Išsaugoti trasą „Garmin Explore“.
• Jei norite atsisakyti trasos, pasirinkite Ignoruoti trasą.
Pokrypio matuoklis
ĮSPĖJIMAS
Programa „Pokrypio matuoklis“ skirta parodyti transporto
priemonės kampus tik pagal sukalibruotus matavimus. Jūs esate
atsakingi už įrenginio kalibravimą. Įrenginio padėties
pasikeitimai po kalibravimo gali paveikti matavimo tikslumą.
Išmatuotos vertės yra rekomendacinės, pagrįstos tik
duomenimis, kuriuos įvedėte į įrenginį. Duomenis skaitykite
dažnai ir atidžiai; jei gerokai pasikeičia aplinkos sąlygos,
palaukite, kol duomenys stabilizuosis. Visada pridėkite saugumo
atsargą, kuri reikalinga dėl besikeičiančių sąlygų ir matavimo
klaidų. Jei neatsižvelgsite į savo transporto priemonę ir aplinką,
gali įvykti incidentas, kuris gali baigtis mirtimi ar sunkiu
sužeidimu.
Įrenginys įspėja, jei įrenginys pakrypsta išilgai ar skersai tokiu
kampu, kuris gali neigiamai paveikti transporto priemonės
stabilumą.
„Pokrypio matuoklio“ kalibravimas
Bet kada galite nustatyti transporto priemonės nulinį kampą.
1 Transporto priemonę pastatykite ant plokščio, lygaus
paviršiaus.
2 Pakoreguokite įrenginio padėtį laikiklyje, kad galėtumėte
patogiai peržiūrėti ekraną.
3 Pasirinkite > > Pokrypio matuoklis > Patikrinti.
Išilginio ir šoninio pokrypio vertės perjungiamos į 0 laipsnių
vertes.
ĮSPĖJIMAS
Kad išlaikytumėte kuo didesnį tikslumą, turite kalibruoti išilginį ir
šoninį pokrypį kiekvieną kartą, kai keičiate įrenginio padėtį.
Kampų, kuriems esant pateikiamas perspėjimas,
koregavimas
Galite pakoreguoti kampus, kuriems esant įrenginys suaktyvina
perspėjimą dėl išilginio ir šoninio pokrypio. Esate atsakingi už
transporto priemonės tinkamo išilginio ir šoninio pokrypio kampo
žinojimą ir nustatymą.
1 Pasirinkite > > Pokrypio matuoklis > > Kampai,
kuriems esant pateikiamas įspėjimas.
2 Braukite aukštyn arba žemyn, kad pakoreguotumėte kampus,
kuriems esant pateikiamas perspėjimas.
3 Pasirinkite Priimti.
Perspėjimų apie kampus įjungimas ir išjungimas
1 Pasirinkite > > Pokrypio matuoklis > .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įjungti arba išjungti išilginio ir šoninio pokrypio
pranešimus, pasirinkite „Pokrypio matuoklio“
pranešimai.
• Jei norite įjungti arba išjungti garsinius perspėjimus,
pasirinkite Garsiniai perspėjimai.
Aukščiamačio, barometro ir kompaso
peržiūra
Įrenginyje yra automatiška sukalibruoti vidiniai aukščiamačio,
barometro ir kompaso jutikliai.
Pasirinkite > > ABC.
Navigacija bekelėje
Kompaso kalibravimas
PRANEŠIMAS
Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Norėdami padidinti
krypties tikslumą, nestovėkite šalia metalinių objektų arba
objektų, veikiančių magnetinius laukus, pvz., transporto
priemonių, elektroninių įrenginių, pastatų ar antžeminių elektros
linijų.
Kai įrenginys prijungtas prie magnetinio laikiklio, jūsų kompaso
krypčiai nustatyti jis naudoja GPS duomenis. Kai išimate įrenginį
iš magnetinio laikiklio, jūsų krypčiai rodyti jis naudoja įtaisytąjį
kompasą.
Kiekvieną kartą, kai atjungiate įrenginį nuo magnetinio laikiklio,
jis paragina kalibruoti kompasą. Jei pastebite neįprastą
kompaso veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po
ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą
rankiniu būdu, kad jis būtų tikslesnis.
1 Atjunkite įrenginį nuo magnetinio laikiklio ir patraukite nuo
objektų, veikiančių magnetinius laukus.
> Kalibruoti kompasą.
2 Pasirinkite
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
SOS signalo inicijavimas
Kad galėtumėte inicijuoti SOS gelbėjimo signalą naudodami
Overlander įrenginį, turite jį susieti su suderinamu inReach
įrenginiu (inReach įrenginio prijungimas, 15 psl.).
PASTABA: kai įjungtas SOS režimas, inReach įrenginio
negalima išjungti.
1 Pasirinkite > > inReach > > SOS.
2 Slinkite SOS piktogramą į dešinę.
3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimes
tarnybai, kartu su informacija apie vietą.
4 Atsakykite į reagavimo į nelaimes tarnybos patvirtinimo
pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimes tarnybai žinoti,
kad galite sąveikauti su ja gelbėjimo operacijos metu.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija
kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimes tarnybai.
Norint išlaikyti baterijos įkrovą po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta
vietos informacija judant siunčiama kas 10 minučių, nejudant –
kas 30 minučių.
SOS pagalbos signalo atšaukimas
inReach nuotolinis valdymas
inReach nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti inReach
įrenginį naudojant Overlander įrenginį. Galite siųsti pranešimus,
peržiūrėti orų pranešimus, suaktyvinti SOS signalą ir kt.
Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite inReach
įrenginį.
inReach įrenginio prijungimas
1 Palaikykite inReach įrenginį 3 m (10 pėdų) atstumu nuo
Overlander įrenginio.
Overlander įrenginyje pasirinkite .
Pasirinkite kortelę Explore.
Pasirinkite inReach.
Vadovaudamiesi Overlander įrenginio ekrane pateikiamomis
instrukcijomis baikite susiejimo procesą.
Pasibaigus susiejimo procesui, inReach ir Overlander įrenginiai
automatiškai susijungia, jei jie yra tinkamu atstumu vienas nuo
kito.
2
3
4
5
inReach pranešimo siuntimas
Kad galėtumėte išsiųsti inReach pranešimą naudodami
Overlander įrenginį, turite jį susieti su suderinamu inReach
įrenginiu (inReach įrenginio prijungimas, 15 psl.).
Naudodami įrenginį galite siųsti inReach pranešimus
kontaktams.
1 Pasirinkite > > inReach > .
2 Pasirinkite , kad pridėtumėte vieną ar daugiau kontaktų.
3 Įveskite pranešimą.
4 Pasirinkite Siųsti.
SOS
Esant pavojingai situacijai galite susisiekti su tarptautiniu
reagavimo į nelaimes koordinavimo centru (angl. IERCC) ir
paprašyti pagalbos. Paspaudus SOS mygtuką, reagavimo į
nelaimes koordinavimo centrui siunčiamas pranešimas; šis
centras praneša atitinkamoms gelbėjimo tarnyboms apie jūsų
padėtį. Pavojingos situacijos metu, laukdami pagalbos, galite
bendrauti su reagavimo į nelaimes koordinavimo centro
darbuotojais. SOS funkciją turite naudoti tik esant realiai
pavojingai situacijai.
inReach nuotolinis valdymas
Jei jums nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos
signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimes tarnybai.
Pasirinkite Atšaukti SOS > Atšaukti SOS.
Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo
pranešimą iš reagavimo į nelaimes tarnybos, įrenginys veiks
kaip įprasta.
Skambinimas naudojantis laisvų
rankų įranga
PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma
telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar
ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone
gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima
prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir
naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų
įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų
navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Telefono susiejimas
Kad galėtumėte skambinti laisvomis rankomis, turite susieti savo
įrenginį su suderinamu mobiliuoju telefonu.
1 Telefoną ir Overlander įrenginį laikykite ne didesniu kaip 3 m
(10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
2 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų matomas ar aptinkamas kituose
įrenginiuose.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
> „Bluetooth“.
3 Overlander įrenginyje pasirinkite
4 Pasirinkite perjungiklį, kad įjungtumėte Bluetooth
technologiją.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
5 Sąraše pasirinkite telefoną.
6 Jei reikia, patikrinkite, ar telefone rodomas kodas atitinka
Overlander įrenginyje rodomą kodą.
7 Pasirinkite Susieti.
PASTABA: jei norite peržiūrėti kontaktus ir skambučių žurnalą
Overlander įrenginyje, gali reikėti nueiti į Bluetooth nustatymus
telefone ir leisti bendrinti kontaktus su susietu Overlander
15
įrenginiu. Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo
vadove.
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo
• Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti
automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
• Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso
skambučius.
• Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono
įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
• Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai
prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
• Jei norite atlikti telefono skambučius, telefono Bluetooth
nustatymuose turi būti įgalintas leidimas bendrinti kontaktus
su navigacijos įrenginiu.
• Turėtumėte patikrinti, ar norimos Bluetooth funkcijos yra
įgalintos.
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas
1 Laikykite ausines arba telefoną ir Bluetooth įrenginį ne
2
3
4
5
6
didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
Įrenginyje įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.
Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją
ir jį nustatykite taip, kad jį galėtų aptikti kiti Bluetooth
įrenginiai.
Įrenginyje pasirinkite
> „Bluetooth“.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
Sąraše pasirinkite savo ausines ar telefoną.
Pasirinkite Susieti.
Skambinimas
1 Pasirinkite .
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rinkti numerį, pasirinkite , įveskite telefono
numerį ir pasirinkite .
• Jei norite skambinti numeriu, kuriuo neseniai skambinote
ar gavote skambutį, pasirinkite , tada pasirinkite numerį.
• Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite
, tada pasirinkite kontaktą.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Atmesti.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į
skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su
telefonu.
PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį
galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .
• Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite .
• Norėdami perkelti garsą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti
Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite
.
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo
išsaugojimas
Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius
kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į
namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai
skambinote.
1 Pasirinkite > .
2 Palaikykite iš anksto nustatytą numerį, pvz., 1 iš anksto
nustatytas numeris.
Pasirinkite
kontaktą.
3
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie jūsų Overlander įrenginio automatiškai.
> Bluetooth.
1 Pasirinkite
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas
Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai
nesijungtų prie jūsų Overlander įrenginio. Pašalinus susietą
išmanųjį telefoną, iš Overlander įrenginio taip pat pašalinami visi
telefono kontaktai ir skambučių istorija.
> Bluetooth.
1 Pasirinkite
2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite >
Pamiršti.
Susieto telefono pašalinimas
Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
> Bluetooth.
1 Pasirinkite
2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite > Pamiršti.
Eismas
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame
kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant
maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute
esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės
tikslą (Eismo nustatymai, 18 psl.). Naudodami eismo žemėlapį
galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.
Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo
duomenis.
• Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant
radijo bangų imtuvo laidą (Eismo duomenų gavimas
naudojant eismo informacijos imtuvą, 16 psl.). Eikite į
produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite
suderinamą eismo imtuvo laidą.
Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia
informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į
garmin.com/traffic.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna
radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo
16
Eismas
informacijos imtuvo laidas pridedamas prie visų produkto
modelių. Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite
bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys
pateikiami ne visose vietovėse.
Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami eismo imtuvo laidą (Įrenginio montavimas ir
prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje,
1 psl.).
PASTABA: eismo imtuvo laide yra integruotam
skaitmeniniam eismo imtuvui skirta antena. Kur įmanoma,
skaitmeninis eismo imtuvas eismo duomenis gauna iš FM
radijo stočių, naudodamas HD Radio™ technologiją.
Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.
Eismo duomenų įjungimas
Kad galėtumėte įjungti eismo duomenis, turite prijungti įrenginį
prie suderinamo eismo informacijos imtuvo laido (Eismo
duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą,
16 psl.).
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
> Navigacija > Eismas.
1 Pasirinkite
Pasirinkite
žymimąjį
langelį Eismas.
2
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne
visuose modeliuose.
PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
OK Garmin.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite > > Balso komanda > > Pažadinimo
frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandų aktyvinimas
1 Pasakykite OK Garmin.
Balso komanda
Pasirodys balso komandų meniu.
2 Pasakykite komandą iš meniu.
3 Kad baigtumėte paiešką ar veiksmą, vykdykite raginimus
balsu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
2
3
4
5
nustatymas, 17 psl.).
Ištarkite Surasti vietą.
Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
Pasakykite linijos numerį.
Ištarkite Rodyti kelią.
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite > > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje
Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane
(pateiktas daugeliu kalbų).
1 Pasirinkite > Pagalba.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip
programinės įrangos tekstas (Teksto kalbos nustatymas,
19 psl.).
2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite
(pasirenkama).
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio nustatymai, 19 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite > Kur aš buvau.
Overlander nustatymai
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite
> Navigacija.
Transporto priemonės profilis: nustatomas transporto
priemonės profilis kiekvienai transporto priemonei, kuriai
naudosite įrenginį.
Žemėlapis ir transporto priemonė: nustatomas žemėlapio
detalumo lygis ir transporto priemonės piktograma, kuri bus
rodoma įrenginyje.
17
Maršruto nustatymai: Parenkami maršruto nustatymai
naviguojant.
Pagalba vairuotojui: nustatomi pagalbos vairuotojui
perspėjimai.
Eismas: nustatoma įrenginio naudojama eismo informacija.
Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų
vengiama eismo ir kad, esant spūsčiai, būtų rastas naujas
maršrutas į kelionės tikslą (Eismo delsos vengimas maršrute,
6 psl.).
Vienetai: Nustatomi atstumo matavimo vienetai.
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai
Pasirinkite
> Navigacija > Žemėlapis ir transporto
priemonė.
Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės
piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma
perspektyva.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus
pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti
braižomas žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičiama žemėlapio duomenų spalva.
Žemėlapio sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių tinkinimas,
12 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas
mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu.
Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
> Navigacija > Žemėlapis ir transporto
1 Pasirinkite
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Maršruto nustatymai
Pasirinkite
> Navigacija > Maršruto nustatymai.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodomi
maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo
metodas.
Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti
maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar
vietų.
Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei, vengimo parinktys.
Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose
regionuose.
Rinkliavos ir mokesč.: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktys.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose
regionuose.
Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia
nemažo operatoriaus dėmesio.
Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.
Kelionės istorija: įrenginiui leidžiama įrašyti informaciją,
reikalingą funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės
žurnalas.
18
Išvalyti kelionės istoriją: išvaloma kelionių istorija, reikalinga
funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės žurnalas.
Pagalbos vairuotojui nustatymai
Pasirinkite
> Navigacija > Pagalba vairuotojui.
Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalinami visų vairuotojo
perspėjimų garsiniai signalai (Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai, 3 psl.).
Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar
šviesoforo kameros.
Eismo nustatymai
> Navigacija > Eismas.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus
užklausą (Eismo delsos vengimas maršrute, 6 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas
Pasirinkite
> Bluetooth.
Prijungimas prie belaidžio tinklo
1
2
3
4
Pasirinkite
> „Wi-Fi“.
Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
Pasirinkite belaidį tinklą.
Jei reikia, įveskite užšifravimo raktą.
Įrenginys prisijungia prie belaidžio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo
informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą
ateityje.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite
> Ekranas.
Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekrano ryškumo lygis.
Adaptyvusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio
apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys
išimtas iš laikiklio.
Tema: įjungiamas dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų režimas.
Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ekrano fonas: nustatomas įrenginio ekrano fonas.
Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).
Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekrano
užraktas.
Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje
pateikiamas šriftas.
Kai įrenginys pasukamas: įgalinamas automatinis ekrano
pasukimas keičiant stačiojo ir gulsčiojo vaizdo režimus pagal
įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.
PASTABA: kai įrenginys prijungtas prie transporto priemonės
laikiklio, palaikomas tik gulsčiojo vaizdo režimas.
Atvaizdavimas: leidžiama įrenginio ekrano turinį rodyti
suderinamame išoriniame belaidžiame ekrane.
Garso ir pranešimų nustatymai
Pasirinkite
> Garsas ir pranešimai.
Overlander nustatymai
Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos,
skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.
Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“
taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus,
kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.
Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis
įrenginio pranešimų signalas.
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas
> Garsas ir pranešimai.
1 Pasirinkite
2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite
slankiklio juostas.
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir
išjungimas
Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje,
kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir
gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo
paslaugas, jei norite taupyti baterijos energiją arba maršrutą
planuojate, kai įrenginys yra patalpoje ir negauna GPS signalų.
Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS
modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.
> Vieta.
1 Pasirinkite
2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos
nustatymo paslaugas.
PASTABA: dažniausiai Režimas parinkties Tik įrenginys keisti
nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri
naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo
Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo
duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.
.
1 Pasirinkite
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite Navigacija >
Maršruto nustatymai > Išvalyti kelionės istoriją.
Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias
apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos,
paskyros, programos ar įdiegti žemėlapiai.
• Jei norite perjungti visus navigacijos nustatymus į
numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite
Navigacija > > Atkurti.
Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
• Jei norite pašalinti visus išsaugotus tinklus ir susietus
įrenginius, pasirinkite Įrenginio nustatymas iš naujo >
Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo.
Šiuo veiksmu neištrinsite jokių kitų naudotojo duomenų.
• Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti
visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite
Įrenginio nustatymas iš naujo > Gamyklinių duomenų
nustatymas iš naujo.
Šiuo veiksmu pašalinama kelionės istorija, programos,
paskyros, nustatymai, išsaugoti tinklai, susieti įrenginiai ir
visi kiti naudotojo duomenys. Įdiegti žemėlapiai
nepašalinami. Naudotojo failai „Garmin“ aplanke gali
nebūti pašalti.
Teksto kalbos nustatymas
Galite pasirinkite įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.
> Kalba ir įvestis > Kalba.
1 Pasirinkite
2 Pasirinkite kalbą.
Datos ir laiko nustatymai
Pasirinkite
> Data ir laikas.
Automatinis datos ir laiko nustatymas: laikas nustatomas
automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.
Nustatyti datą: įrenginyje nustatomas mėnuo, diena ir metai.
Nustatyti laiką: įrenginyje nustatomas laikas.
Pasirinkti laiko juostą: įrenginyje nustatoma laiko juosta.
Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24
valandų formatas.
Įrenginio nustatymai
Pasirinkite
> Apie įrenginį.
Sistemos naujiniai: leidžiama atnaujinti žemėlapį ir įrenginio
programinę įrangą.
Būsena: rodoma baterijos būsena ir tinklo informacija.
Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio vartotojo
licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos
informaciją.
Reguliavimo informacija: rodoma E-LABEL įstatymo
reikalavimų ir atitikties informacija.
„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir
programinės įrangos versijos informacija.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius
nustatymus.
.
1 Pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Įrenginio informacija
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir
atitikties informacija.
1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
2 Pasirinkite Apie įrenginį > Reguliavimo informacija.
Specifikacijos
Darbinės temperatūros diapazonas
Nuo –20 °C iki 55 °C (nuo –4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radijo dažnis / proto- 2,4 GHz @ 15 dBm
kolas
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio
energija, tiekiama per pridėtą transporto
priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės
maitinimo šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba
biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Saugus atstumas iki
kompaso
30,5 cm (12 col.)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
19
atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie
trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.
Įrenginio techninė priežiūra
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams,
eikite adresu support.garmin.com.
1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į
garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (Garmin Express
diegimas, 20 psl.).
2 Atidarykite programą Garmin Express.
3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado
jūsų Overlander įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie
kompiuterio USB prievado.
Žemėlapių ir programinės įrangos
naujinimas naudojant Wi‑Fi tinklą
PRANEŠIMAS
Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį
atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo
nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad
sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius,
susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį
prijungę prie Wi‑Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia
atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
1 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio
maitinimo šaltinio.
PASTABA: uSB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į
produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.
2 Prijunkite įrenginį prie Wi‑Fi tinklo (Prijungimas prie belaidžio
tinklo, 18 psl.).
Prijungtas prie Wi‑Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar
yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo
ekrano viršaus ir pasirinkite Galimas naujinimas..
• Jei norite rankiniu būdu patikrinti, ar yra naujinių,
pasirinkite
> Apie įrenginį > Sistemos naujiniai.
Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas Galimi
naujinimai rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba
Programinė įranga.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite
Atsisiųsti.
• Jei norite įdiegti tik žemėlapio naujinius, pasirinkite
Žemėlapis.
• Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius,
pasirinkite Programinė įranga.
5 Jei reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite Priimti
visus, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite
Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas.
Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių
sutarčių sąlygomis.
6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie
išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi‑Fi aprėpties zoną.
PATARIMAS: jei žemėlapio atnaujinimo procesas
pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali
nebūti žemėlapio duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus
žemėlapio duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.
Žemėlapių ir programinės įrangos
naujinimas naudojant Garmin Express
Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite
atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius.
20
4 Programoje Garmin Express spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio
pavadinimą bei serijos numerį.
5 Spustelėkite Pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi ekrane
teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos
Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus
įrenginiui skirtus naujinius.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite Peržiūrėti išsamią
informaciją ir spustelėkite Įdiegti šalia norimo naujinio.
Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į
jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties,
todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta
nedidelė.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 22 psl.).
7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite
naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali
nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.
®
Garmin Express diegimas
Garmin Express programa pasiekiama Windows ir Mac
komputeriuose.
1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar
programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu,
pasirinkite Sistemos reikalavimai.
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
®
®
Įrenginio techninė priežiūra
5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Įrenginio priežiūra
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Trikčių šalinimas
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę
įrangą (garmin.com/express).
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
.
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio montavimas ir
prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje,
1 psl.).
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi
netinkamai
Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti
švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.
Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
• Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį
ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą.
Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo
lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
• Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek
leidžia priekinio stiklo kampas.
Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio
sukeliamos vibracijos poveikis.
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija.
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ir
saugiklį .
3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Trikčių šalinimas
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 21 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
21
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 18 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
18 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garso ir pranešimų garsumo lygio
reguliavimas, 19 psl.).
• Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (Prijungimas prie
belaidžio tinklo, 18 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 2 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono
• Pasirinkite
> Bluetooth.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
• Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir
įrenginį (Susieto telefono pašalinimas, 16 psl.), ir atlikti
susiejimo procesą.
Priedas
Galinio vaizdo kameros
Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų galinio vaizdo
kamerų vaizdą.
Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin
navigacijos įrenginiu
Kad galėtumėte prijungti kamerą, turite įgalinti Wi‑Fi nustatymą
Garmin navigacijos įrenginyje.
BC 35 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su kai kuriais
Garmin navigacijos įrenginiais, kuriuose įrengta Android™.
Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius pateikta
garmin.com/bc35.
Galite susieti iki keturių BC 35 belaidžių galinio vaizdo kamerų
su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.
1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.
Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali
nepalaikyti BC 35 kameros. Daugiau informacijos apie
naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m
(10 pėdų) atstumu nuo kameros.
Pasirinkite
> Galinis vaizdas.
3
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei tai pirmoji kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite Pridėti naują kamerą.
• Jei tai papildoma kamera, prijungiama prie navigacijos
įrenginio, pasirinkite > Pasirinkite kamerą > Pridėti
naują kamerą.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PASTABA: susiejimo kodas arba slaptažodis nurodytas ant
siųstuvo ar kameros.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos
įrenginio ji prijungiama automatiškai.
22
Galinio vaizdo kameros peržiūra
Įrenginys gali įvairiai rodyti prijungtos galinio vaizdo kameros
vaizdą, priklausomai nuo to, kaip kamera prijungta prie
maitinimo šaltinio.
1 Pasirinkite vaizdo rodymo parinktį:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), įjunkite atbulinę eigą.
Įrenginys automatiškai rodo galinio vaizdo kameros
vaizdą.
• Jei kamera prijungta prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite > Galinis vaizdas, kad galėtumėte kamerą
peržiūrėti rankiniu būdu.
2 Pasirinkite šią parinktį, jei norite atnaujinti įprastinį įrenginio
veikimą:
• Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto
(rekomenduojama), išjunkite atbulinę eigą.
Įrenginys automatiškai atnaujina įprastinį veikimą.
• Jei siųstuvas prijungtas prie nuolatinio maitinimo šaltinio,
pasirinkite , jei norite rankiniu būdu paslėpti kamerą.
Kamerų perjungimas
Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros,
galite perjungti jų vaizdus.
1 Pasirinkite > Galinis vaizdas.
2 Pasirinkite > Pasirinkite kamerą.
3 Pasirinkite kamerą.
Rodomas kameros vaizdas, o ekrano viršuje rodomas
kameros pavadinimas.
Prijungimas prie belaidžio ekrano
Įrenginio ekrano turinį galite rodyti suderinamame išoriniame
belaidžiame ekrane.
1 Įrenginį laikykite šalia belaidžio ekrano.
> Ekranas > Atvaizdavimas.
2 Pasirinkite
3 Pasirinkite belaidį ekraną.
4 Jei reikia, įveskite PIN kodą.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz.,
žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 64 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Įrenginio apžvalga, 1 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Priedas
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 23 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Priedas
23
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 12
3D žemėlapio vaizdas 12
A
adresai, ieškojimas 9
aktyvios kelio juostų nuorodos 5
aplinkkeliai 6
apribojimai, transporto priemonė 3
atjungimas, Bluetooth įrenginys 16
atminties kortelė 1, 22
įdėjimas 22
atsakymas į skambučius 16
aukščiamatis 14
ausinės, susiejimas 16
avarinės tarnybos 10
B
balso komanda 17
aktyvinimas 17
naudojimo patarimai 17
navigacija naudojant 17
pažadinimo frazė 17
barometras 14
baterija
įkrovimas 1, 19, 21
prailginimas 22
problemos 22
belaidė kamera. Žr. kameros
belaidžiai įrenginiai 15
Bluetooth technologija 15, 22
įgalinimas 18
įrenginio atjungimas 16
susieto įrenginio šalinimas 16
D
degalai, stotys 10
duomenys
įrašymas 12
perkėlimas 12
duomenų išsaugojimas 12
E
eismas 12, 16, 18
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 12, 17
imtuvas 16
įvykiai 12, 17
eismo duomenys 17
žemėlapis 12, 17
ekranas, ryškumas 3
ekrano nustatymai 18
esama vieta 10
F
failai, perkėlimas 23
Foursquare 8
G
galinio vaizdo kamera 22. Žr. kameros
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 19
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 20
programinės įrangos naujinimas 20
garsas 19
artėjimo taškai 18
garsumas 19
geografinės koordinatės 10
GPS 2
modeliavimo įrenginys 19
greičio kameros 4
Greitoji paieška 7
I
ID numeris 19
inReach 15
inReach nuotolinis valdymas 15
istorija, siuntimas į kompiuterį 12
24
išilginis ir šoninis pokrypis 14
Patikrinimas 14
išmanusis telefonas 12
išsaugotos vietos
kategorijos 10
redagavimas 10
J
jutiklinio ekrano valymas 21
jutiklinis ekranas 3
K
kalba 19
kalbos atpažinimas 17
kalibravimas, kompasas 15
kamera, susiejimas 22
kameros 22
galinio vaizdo 22
greitis 4
perjungimas 22
raudona šviesa 4
kampai, kuriems esant pateikiamas įspėjimas
14
kampas, kuriam esant pateikiamas įspėjimas
14
kelio taškai 13, 14
kelionės informacija 12
nustatymas iš naujo 12
peržiūra 12
kelionės tikslai 17. Žr. vietovės
atvykimas 5
kelionės žurnalas, peržiūra 12
kelionių istorija 19
kemperis, profiliai 3
kitas posūkis 4
kompasas 14, 15
kompiuteris, prijungimas 23
koordinatės 10
Kur aš esu? 10
L
laikiklio nuėmimas 21
laikiklis, nuėmimas 21
laiko nustatymai 19
lankytinos vietos (LV) 7, 8
„POI Loader“ 9
HISTORY 8
objektai 8
pasirinktinis 9
priedai 9
lankytinos vietos (POI), pasirinktinis 9
M
maitinimo laidai 19
saugiklio keitimas 21
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 1, 2
maršrutai 4, 13
atšaukimas 6
formavimas 5
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4, 5
pradėjimas 4
pradžia 4, 9
siūlomi 6
skaičiuojama 6
taško pridėjimas 5
maršruto formavimas 5
medijos garsumas 19
microSD kortelė 22
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6
N
nacionaliniai parkai 7, 8
namai
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naudotojo vadovas 17
naujinimas
programinė įranga 20
žemėlapiai 20
navigacija 4, 5, 8
bekelė 14
nustatymai 17, 18
neseniai rastos vietos 10
nuorodos
pašalinimas 10
pridėjimas 2, 10
nurodymai 5
nustatymai 13, 14, 17–19
nustatymas iš naujo
įrenginys 21
kelionės duomenys 12
nustatymų atkūrimas 19
nutildymas, garsas 17
O
objektai 8
P
paieškos juosta 8
paieškos zonos keitimas 9
palydovo signalai, gavimas 2, 19
pasirinktinės lankytinos vietos (POI) 9
pašalinimas, susietas „Bluetooth“ įrenginys 16
pavojaus signalų garsumas 19
perspėjimai 14
perspėjimas 3
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 10
posūkių sąrašas 5
pradžios ekranas 2
tinkinimas 2
pranešimai 2
pranešimas 15
pranešimų garsumas 19
priedai 23
pasirinktinės lankytinos vietos 9
priekyje 11
tinkinimas 11
produkto palaikymas 17
profiliai, kemperis 3
programinė įranga
naujinimas 20
versija 19
programos 2, 12
R
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 3
S
sankryžos, ieškojimas 10
saugiklis, keitimas 21
serviso paieška 7
skambučiai 15, 16
atsakymas 16
SOS 15
atšaukimas 15
siunčiama 15
specifikacijos 19
stovėjimo vietos 5, 9, 10
sumodeliuotos vietos 19
susiejimas 16
atjungimas 16
ausinės 16
susieto įrenginio šalinimas 16
telefonas 15, 22
T
telefonas
atjungimas 16
susiejimas 15, 16, 22
telefono skambučiai 15, 16
atsakymas 16
nutildymas 16
rinkimas 16
rinkimas balsu 16
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis
automobilis 3
Rodyklė
kemperis 3
trasos 14
trasos įrašymas 14
trasų žymėjimas 14
trikčių šalinimas 21, 22
TripAdvisor 8
V
vagystė, vengimas 21
vairuotojo įspėjimai 3, 4
vakuuminis siurbtukas 21
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 5
vengimai 6
išjungimas 7
kelias 6
kelių savybės 6
rinkliavos 6
šalinimas 7
vietovė 6, 7
vietos 9, 13
esamos 10
ieškoma 7
išsaugojimas 10
neseniai rasta 10
objektai 8
sumodeliuotas 19
vietos nustatymo paslaugos 19
vietovės 17
esamos 10
ieškoma 10
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 7–9 Taip pat žr. vietos
adresai 9
koordinatės 10
miestai 10
sankryžos 10
W
Wi-Fi, prijungimas 18, 22
Wi‑Fi 20
Rodyklė
25
support.garmin.com
Rugpjūtis 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising