Garmin | Overlander | User manual | Garmin Overlander Manual de utilizare

Garmin Overlander Manual de utilizare
OVERLANDER
™
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin şi inReach sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ şi
Overlander™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
Apple este o marcă comercială a Google Inc. Apple , Android™ şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.Mac Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. HD
Radio™Tehnologie produsă sub licenţă iBiquity Digital Corporation. Pentru patente, consultaţi http://patents.dts.com/. HD Radio™ şi logo-urile HD, HD Radio şi „Arc” sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. HISTORY şi logo-ul H sunt mărci comerciale ale A+E Networks şi sunt protejate în Statele
Unite şi în alte ţări din întreaga lume. Toate drepturile rezervate. Se utilizează cu permisiune. iOverlander™ este o marcă comercială a iOverlander. microSD este o marcă comercială a SD-3C.
PlanRV™ este o marcă comercială a TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds este o marcă comercială a
The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte
ţări.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului în vehicul ....................... 1
Instalarea adaptorului pentru suportul basculant ........................ 1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 2
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 2
Ecranul principal ......................................................................... 2
Deschiderea unei aplicaţii ...................................................... 2
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal .......................... 2
Vizualizarea notificărilor ......................................................... 2
Pictogramele de pe bara de stare .......................................... 2
Utilizarea ecranului tactil ............................................................. 3
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 3
Profiluri vehicul .............................................................. 3
Profil automobil ........................................................................... 3
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 3
Comutarea profilului de vehicul .................................................. 3
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 3
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 3
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 4
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 4
Navigarea pe trasee rutiere ........................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Iniţierea unei rute ........................................................................ 4
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 4
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă .................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 5
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 5
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 5
Sosirea la destinaţie ................................................................... 5
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 5
Schimbarea rutei active .............................................................. 5
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 5
Modelarea rutei dvs. .............................................................. 5
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 6
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 6
Oprirea rutei ................................................................................ 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 6
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 6
Evitări personalizate ............................................................... 7
Evitarea unui drum ............................................................ 7
Evitarea unei zone ............................................................ 7
Dezactivarea unei evitări personalizate ............................ 7
Ştergerea evitărilor personalizate ..................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Puncte de interes ........................................................................ 7
Navigarea către o locaţie Garmin Explore ............................. 7
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 7
Căutarea în cadrul unei categorii ...................................... 7
Găsire camping-uri ................................................................. 7
Găsirea parcurilor de autorulote ........................................ 7
Găsirea punctelor de interes Ultimate Campgrounds ............ 7
Găsirea de servicii pentru autorulote ..................................... 8
Găsirea parcurilor naţionale ................................................... 8
Explorarea dotărilor şi facilităţilor din parcurile
naţionale ............................................................................ 8
Cuprins
Găsirea punctelor de interes iOverlander™ .......................... 8
Găsirea punctelor de interes HISTORY® .............................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Căutarea punctelor de interes Foursquare ....................... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor .......................... 8
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 8
Explorarea unui loc de întâlnire ........................................ 8
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 8
Găsirea unei adrese ................................................................... 9
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 9
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 9
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 9
Punctele de interes personalizate .............................................. 9
Instalarea POI Loader .......................................................... 10
Găsirea punctelor de interes personalizate ......................... 10
Parcare ..................................................................................... 10
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................. 10
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ............... 10
Instrumente de căutare ............................................................. 10
Găsirea unei intersecţii ........................................................ 10
Găsirea unui oraş ................................................................. 10
Găsirea unei locaţii folosind coordonatele ........................... 10
Vizualizarea locaţiilor găsite recent .......................................... 10
Golirea listei locaţiilor găsite recent ..................................... 10
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 10
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 10
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 10
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 10
Eliminarea unei scurtături .................................................... 10
Salvarea locurilor ...................................................................... 11
Salvarea unei locaţii ............................................................. 11
Salvarea locației curente ...................................................... 11
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 11
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 11
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 11
Utilizarea hărţii rutiere................................................. 11
Instrumente hartă ...................................................................... 11
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 11
Înainte ....................................................................................... 11
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 11
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 12
Simboluri de avertizare şi atenţionare ...................................... 12
Avertismentele privind restricţiile ......................................... 12
Avertismentele privind starea drumului ................................ 12
Alerte .................................................................................... 12
Informaţii cursă ......................................................................... 12
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 12
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei ............... 12
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 12
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 12
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 12
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 12
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 12
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 13
Personalizarea hărţii ................................................................. 13
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 13
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 13
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 13
Navigarea off-road ........................................................ 13
Garmin Explore ......................................................................... 13
Conectarea la contul Garmin Explore .................................. 13
Hartă .................................................................................... 13
i
Se descarcă Hărţile Garmin Explore ............................... 13
Filtrarea datelor hărţii ...................................................... 13
Setările hărţii Garmin Explore ......................................... 14
Crearea unui punct de trecere ........................................ 14
Crearea unei rute ............................................................ 14
Bibliotecă ............................................................................. 14
Vizualizarea bibliotecii dvs. ............................................. 14
Navigarea la o locaţie salvată ......................................... 14
Crearea unei colecţii ....................................................... 14
Vizualizare Colecţii .......................................................... 14
Sincronizarea datelor contului Garmin Explore ................... 14
Înregistrarea traseelor ............................................................... 14
Modificarea intervalelor de monitorizare .............................. 14
Oprirea monitorizării ............................................................. 14
Pitch and Roll ............................................................................ 14
Calibrarea aplicaţiei Pitch and Roll ...................................... 15
Reglarea unghiurilor de avertizare ....................................... 15
Activarea sau dezactivarea alertelor privitoare la unghiurile la
care dispozitivul activează avertismente .............................. 15
Vizualizarea altimetrului, barometrului şi busolei ...................... 15
Calibrarea busolei ................................................................ 15
Telecomandă inReach................................................. 15
Conectarea unui dispozitiv inReach ......................................... 15
Trimiterea unui mesaj inReach ................................................. 15
SOS .......................................................................................... 15
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS ................................... 15
Anularea unei alerte de salvare SOS .................................. 16
Apelarea hands-free ..................................................... 16
Asocierea telefonului ................................................................ 16
Sfaturi după asocierea dispozitivelor ................................... 16
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare ................. 16
Efectuarea unui apel ................................................................. 16
Primirea unui apel ..................................................................... 16
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs .................................... 16
Salvarea unui număr de telefon ca presetare ........................... 16
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 16
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat .............................. 17
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 17
Trafic.............................................................................. 17
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 17
Activarea traficului .................................................................... 17
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ..................................... 17
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 17
Comanda vocală........................................................... 17
Setarea frazei de activare ......................................................... 17
Activarea comenzii vocale ........................................................ 17
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 17
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 18
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 18
Reglarea volumului de sunet şi a volumului notificărilor ...... 19
Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare ................. 19
Setarea limbii textului ................................................................ 19
Setări pentru dată şi oră ........................................................... 19
Setările dispozitivului ................................................................ 19
Restabilirea setărilor ................................................................. 19
Resetarea datelor şi setărilor .................................................... 19
Informaţii dispozitiv..................................................... 20
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 20
Specificaţii ................................................................................. 20
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 20
Întreţinere dispozitiv.................................................... 20
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 20
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o Wi‑Fi reţea ..... 20
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ...................... 20
Instalare Garmin Express .................................................... 21
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 21
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 21
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 21
Evitarea furtului .................................................................... 21
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 21
Resetarea dispozitivului ............................................................ 22
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 22
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 22
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 22
Depanare ....................................................................... 22
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 22
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în timp ce conduc .. 22
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la sateliţi ................ 22
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 22
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 22
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon ........................... 22
Anexă ............................................................................. 22
Camere pentru mers înapoi ...................................................... 22
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare .............................................. 22
Vizualizarea camerei de mers înapoi ................................... 23
Comutarea camerelor ..................................................... 23
Conectarea la un afişaj wireless ............................................... 23
Gestionarea datelor .................................................................. 23
Despre cardurile de memorie ............................................... 23
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date .......... 23
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 23
Transferul datelor de pe computer ....................................... 23
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 23
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 23
Index .............................................................................. 24
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 18
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 18
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 18
Setări Overlander ......................................................... 18
Setările de navigare .................................................................. 18
Setările pentru hartă şi vehicul ............................................. 18
Activarea hărţilor ............................................................. 18
Setări preferinţă rută ............................................................ 18
Setări pentru Asistenţă şofer ................................................ 18
Setări pentru trafic ................................................................ 18
Activare Bluetooth Tehnologie wireless .................................... 19
Conectarea la o rețea wireless ................................................. 19
Setările afişajului ....................................................................... 19
Setări de sunet şi de notificare ................................................. 19
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
1 Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizarea
computerelor de tip laptop. Păstraţi dispozitivul la distanţă de
dispozitivele medicale şi de dispozitivele electronice.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Apăsaţi suportul pe ventuză până se fixează în poziţie
cu un clic.
hărţilor şi software-ului utilizând o Wi‑Fi reţea, pagina 20).
2 Configuraţi un cont Garmin Explore™ (Garmin Explore,
pagina 13).
3 Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului în
vehicul, pagina 1).
4 Configuraţi un profil al vehiculului (Profiluri vehicul,
pagina 3).
5 Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 4).
Prezentare generală dispozitiv
2 Deschideţi pârghia
, apăsaţi ventuza pe parbriz şi rabataţi
pârghia înapoi către parbriz.
Pârghia trebuie să fie orientată către partea de sus a
parbrizului.
3 Extindeţi braţul ventuzei .
4 Dacă este necesar, rotiţi suportul astfel încât sigla Garmin să
®
fie cu partea dreaptă în sus.
5 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului
pe suport.
la portul de
Microfon pentru apelare handsfree
Control volum
buton de pornire
Port micro-USB de date şi de alimentare
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Mufă audio de 3,5 mm
Interfaţă suport magnetic cu conector cu 14 pini
Difuzor
Montarea şi alimentarea dispozitivului în
vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot interfera cu anumite dispozitive
medicale interne şi dispozitive electronice, inclusiv cu
stimulatoarele cardiace, pompele de insulină sau hard disk-urile
Iniţiere
6 Poziţionaţi partea din spate a dispozitivului pe suport.
7 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului
la o sursă de alimentare din vehicul.
Instalarea adaptorului pentru suportul
basculant
Dispozitivul dvs. include un suport basculant de 1 inch (2,54 cm)
compatibil cu alte soluţii de montare terţe.
Fixaţi adaptorul basculant
pe suport
utilizând şuruburile
incluse .
1
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
sau
Glisaţi în jos pentru a vizualiza notificările.
Glisaţi în jos de două ori pentru a modifica rapid setările şi luminozitatea iluminării de fundal.
Menţineţi apăsat pentru a personaliza imaginea de fundal sau
pentru a adăuga widgeturi pe ecranul principal.
Selectaţi pentru a vizualiza funcţiile de navigare pe drumuri şi de
căutare a punctelor de interes.
Selectaţi pentru a vizualiza aplicaţia Garmin Explore, care oferă
informaţii pentru navigarea off-road şi hărţi topografice detaliate.
Selectaţi pentru a deschide sertarul de aplicaţii. Sertarul de aplicaţii
conţine scurtături către toate aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Oprire.
Recepţionarea semnalelor GPS
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Verificaţi dacă apare în bara de stare şi activaţi serviciile de
localizare dacă nu apare.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă cu o vedere
neobstrucţionată asupra cerului, departe de clădiri înalte şi
copaci.
Achiziţionez semnal apare în partea de sus a hărţii de
navigare, până când dispozitivul determină locaţia dvs.
Ecranul principal
NOTĂ: dispunerea ecranului principal poate să varieze dacă
acesta a fost personalizat.
Deschiderea unei aplicaţii
Ecranul principal conţine scurtături pentru aplicaţiile utilizate
frecvent. Sertarul cu aplicaţii conţine toate aplicaţiile instalate pe
dispozitivul dvs., organizate pe trei file. Fila Drive conţine
aplicaţii utile pentru navigarea pe trasee rutiere şi diverse
necesităţi specifice conducerii autovehiculelor. Fila Explore
conţine aplicaţii utile pentru navigare off-road şi explorare. Fila
Instrumente conţine aplicaţii utile pentru comunicaţii şi alte
activităţi.
Selectaţi o opţiune pentru a porni o aplicaţie:
• Selectaţi o scurtătură de aplicaţie din ecranul principal.
• Selectaţi , selectaţi o filă şi selectaţi o aplicaţie.
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o filă cu aplicaţii pentru a vizualiza aplicaţii
suplimentare.
3 Menţineţi degetul pe o aplicaţie şi trageţi-o la o locaţie de pe
ecranul principal.
Vizualizarea notificărilor
1 Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
Va apărea lista de notificări.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a lansa acţiunea sau aplicaţia menţionată în
notificare, selectaţi notificarea.
• Pentru a respinge o notificare, glisaţi notificarea spre
dreapta.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la funcţiile dispozitivului.
Serviciile de localizare sunt activate.
Tehnologia Bluetooth este activată.
®
Conectat la un dispozitiv Bluetooth.
Conectat la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o rețea wireless,
pagina 19).
®
2
Iniţiere
Profil vehicul activ. Glisaţi în jos de două ori şi selectaţi pentru a
vizualiza setările profilului de vehicul (Profiluri vehicul, pagina 3).
Nivel de încărcare a bateriei.
Utilizarea ecranului tactil
• Atingeţi ecranul pentru a selecta un element.
• Trageţi şi glisaţi cu degetul pe ecran pentru a panorama sau
derula.
• Apropiaţi două degete pentru a mări imaginea.
• Depărtaţi două degete pentru a micşora imaginea.
Reglarea luminozităţii ecranului
Dispozitivul poate utiliza un senzor de lumină ambiantă pentru a
regla automat luminozitatea ecranului în funcţie de condiţiile
vehiculului (Setările afişajului, pagina 19). Puteţi de asemenea
să reglaţi manual luminozitatea, utilizând fie panoul de notificări,
fie meniul de setări.
1 Selectaţi o opţiune:
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului
pentru a extinde setările rapide din panoul de notificări.
• Selectaţi
> Afișare > Nivel luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
Atunci când activaţi un profil de rulotă, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Profil automobil
Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat
utilizării într-un automobil fără remorcă. În timp ce utilizaţi profilul
de automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru
automobile, iar rutele pentru vehiculele de mari dimensiuni nu
sunt disponibile. Anumite funcţii şi setările specifice vehiculelor
de mari dimensiuni nu sunt disponibile în timp ce utilizaţi profilul
automobilului.
Adăugarea unui profil de vehicul
Descrierea profilului vehiculului este o caracteristică opţională
care furnizează rute în funcţie de înălţimea şi greutatea
vehiculelor de gabarit mare, cum ar fi autovehiculele de
campare sau remorcile. Dacă aveţi un vehicul de dimensiuni
mari sau dacă tractaţi o remorcă, trebuie să configuraţi un profil
al vehiculului. Puteţi seta câte un profil de vehicul pentru
configurarea fiecărui vehicul utilizat cu dispozitivul dvs.
Overlander.
1 Selectaţi > > Profil vehicul > .
2 Selectaţi dintre opţiunile disponibile un vehicul care
corespunde cel mai bine configuraţiei vehiculului dvs.
Profiluri vehicul
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
caracteristicile vehiculului.
Comutarea profilului de vehicul
Prima dată când porniţi dispozitivul, acesta vă solicită să
selectaţi un profil de vehicul. Puteţi să comutaţi manual un alt
profil de vehicul în orice moment.
1 Selectaţi o opţiune:
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului şi
selectaţi pictograma profilului vehiculului, cum ar fi sau
.
• Selectaţi
> Navigare > Profil vehicul.
2 Selectaţi un profil de vehicul.
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Select..
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi modifica informaţiile de bază privind profilul de bază al
vehiculului sau adăuga informaţiile detaliate unui profil de
vehicul, cum ar fi viteza maximă.
> Navigare > Profil vehicul.
1 Selectaţi
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
>
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi >
>
Ștergere.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează limita de viteză
(dacă este disponibilă) până la şcoală sau zona cu şcoli.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un sunet
pentru a indica o trecere la nivel cu calea ferată.
Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica
o zonă de trecere pentru animale.
Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe
drum.
3
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica
porţiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să
primească informaţii despre trafic pentru a utiliza această
funcţie (Trafic, pagina 17).
Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet şi
afişează un mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe
care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.
Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum pe care există riscul de
vânt lateral.
Drum îngust: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum care pot fi prea îngust
pentru vehiculul dvs.
Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de o pantă abruptă.
Graniţe stat sau ţară: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de graniţa unui stat sau a unei
ţări.
Oprire sistem propan: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe care propanul
este interzis.
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Puteţi activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru
anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afişată chiar dacă
tonul sonor este dezactivat.
> Navigare > Asistenţă şofer > Alerte audio
1 Selectaţi
şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Navigarea pe trasee rutiere
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 6) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 6).
• Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt
adecvate pentru profilul de vehicul activ.
4
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 4).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta.
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută.
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi , apoi căutaţi o locaţie.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei.
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută.
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Drive.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice altă acţiune, apar în partea de sus a hărţii.
Navigarea pe trasee rutiere
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau
altă acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă
această funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Deschide aplicaţia Garmin Explore pentru navigarea off-road.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează.
Selectaţi pentru a porni o nouă rută sau pentru a căuta puncte de
interes.
Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai
multe informaţii despre ruta dvs. şi împrejurimi.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată
indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Navigarea pe trasee rutiere
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 5).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi > Categorii >
Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 4).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
1 Selectaţi din hartă > .
2 Căutaţi o locaţie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 4).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
5
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Editare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Mod
1 Selectaţi
de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
• De pe hartă, selectaţi > .
• Din bara de notificări, glisaţi în jos şi selectaţi
notificarea Navigaţie Garmin.
din
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului, pagina 19).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic, pagina 17).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
6
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 18), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alt., dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
> Navigare > Preferinţele pentru rute.
1 Selectaţi
Selectaţi
o
opţiune:
2
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
Dacă datele pentru hărţi de pe dispozitiv conţin informaţii
detaliate despre viniete, puteţi evita sau permite drumurile care
necesită viniete pentru fiecare ţară.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Taxe
1 Selectaţi
> Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectaţi
Întreabă-mă întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită
viniete, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
> Navigare > Preferinţele pentru rute >
1 Selectaţi
Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi OK.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
Această opţiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de
vehicul activ (Profiluri vehicul, pagina 3).
> Navigare > Preferinţele pentru rute > Zone
1 Selectaţi
cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
Navigarea pe trasee rutiere
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
> Navigare > Preferinţele pentru rute >
1 Selectaţi
Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
4 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
6 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
> Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
1 Selectaţi
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
> Navigare > Preferinţele pentru rute >
1 Selectaţi
Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
> Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări personalizate > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate rutele ocolitoare personalizate,
selectaţi Selectare toate > Ștergere.
• Pentru a şterge o rută ocolitoare personalizată, selectaţi
ruta ocolitoare şi apoi selectaţi Ștergere.
1 Selectaţi
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Navigarea către o locaţie Garmin Explore
Înainte de a putea naviga la o locaţie Garmin Explore, trebuie să
adăugaţi una sau mai multe locaţii la contul dvs. Garmin
Explore.
1 Selectaţi > Explore.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune.
• Dacă doriţi să navigaţi către locaţie utilizând indicaţiile
rutiere viraj cu viraj, selectaţi Start!.
• Dacă doriţi să vizualizaţi locaţia utilizând aplicaţia Garmin
Explore, selectaţi .
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Găsire camping-uri
Selectaţi
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul vă ajută să vă găsiţi destinaţia oferind
mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a acestor
informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 8).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 7).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 8).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 10).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 9).
®
Găsirea şi salvarea locaţiilor
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 11).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 10).
> Toate locurile de camping.
Găsirea parcurilor de autorulote
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi căuta parcuri de autorulote pe baza facilităţilor disponibile.
1 Selectaţi > PlanRV Parks.
2 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi, selectaţi
una sau mai multe facilităţi şi selectaţi Salvare.
3 Selectaţi o locaţie.
Găsirea punctelor de interes Ultimate Campgrounds
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Dispozitivul dvs. include puncte de interes Ultimate
Campgrounds, care vă permit să găsiţi campinguri publice în
apropierea locaţiei în care vă aflaţi.
1 Selectaţi > Ultimate Public Campgrounds.
2 Dacă este necesar, selectaţi Filtre căutare, selectaţi unul
sau mai multe filtre de căutare şi apoi selectaţi Căutare.
3 Selectaţi o locaţie.
7
Găsirea de servicii pentru autorulote
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi găsi o locaţie apropiată care oferă reparaţii, remorcare şi
alte servicii pentru autorulote.
Selectaţi > PlanRV Services.
Găsirea parcurilor naţionale
Modelele de dispozitiv care includ hărţi pentru America de Nord
sau Statele Unite, includ de asemenea informaţii detaliate
pentru parcuri naţionale din Statele Unite. Puteţi naviga la un
parc naţional sau o locaţie dintr-un parc naţional.
1 Selectaţi > Parcuri naţionale.
Apare o listă de parcuri naţionale, cel mai apropiat parc fiind
în fruntea listei.
2 Selectaţi Căutare şi introduceţi tot sau o parte din numele
parcului pentru a restrânge rezultatele (opţional).
Selectaţi
un parc naţional.
3
Se va afişa o listă cu categorii pentru locaţiile dotărilor şi
facilităţilor din parc sub numele parcului.
Selectaţi
o opţiune:
4
• Pentru a începe navigarea către parc, selectaţi Start!.
• Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre parc şi
pentru a explora dotările şi facilităţile parcului, selectaţi .
• Pentru a găsi rapid o locaţie în parc, selectaţi o categorie
din lista de sub numele parcului şi selectaţi o locaţie.
Explorarea dotărilor şi facilităţilor din parcurile naţionale
Pe modelele din America de Nord, puteţi explora informaţii
detaliate despre dotări şi facilităţi disponibile într-un parc
naţional şi puteţi naviga către locaţii specifice din parc. De
exemplu, puteţi găsi locaţii de campare, repere, centre pentru
vizitatori şi atracţii populare.
1 Din rezultatele căutării de locaţii, selectaţi un parc naţional şi
selectaţi .
2 Selectaţi Exploraţi acest parc.
Apare o listă de categorii pentru dotările şi facilităţile din parc.
3 Selectaţi o categorie.
4 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Start!.
Găsirea punctelor de interes iOverlander™
ATENŢIONARE
Aveţi responsabilitatea de a înţelege şi de a respecta toate
reglementările aplicabile asociate cu locurile de parcare şi
punctele de interes.
Dispozitivul dvs. include iOverlander puncte de interes, care vă
permit să găsiţi puncte de interes utile pentru găsirea de
terenuri, cum ar fi locaţii de campare, service-uri de reparaţii şi
cazare.
1 Selectaţi > iOverlander.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
Găsirea punctelor de interes HISTORY
®
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de produse.
Dispozitivul dvs. include puncte de interes HISTORY, care vă
permit să găsiţi şi să aflaţi informaţii despre locurile cu
semnificaţie istorică şi punctele de atracţie de interes istoric din
întreaga lume, de exemplu clădiri istorice, monumente istorice,
muzee şi locuri remarcabile în care s-au petrecut evenimente
istorice.
1 Selectaţi > History®.
2 Selectaţi o categorie.
8
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi pentru a vizualiza o fotografie şi un scurt rezumat
privind istoria locului.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs.
Selectaţi > Foursquare.
TripAdvisor
®
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi > Căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
1 Selectaţi .
2 Selectaţi Căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi .
2 Dacă este necesar, selectaţi pentru a căuta în apropierea
altui oraş sau altei zone.
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
Selectaţi
adresa.
5
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod implicit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea locaţiei
dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi alături de zona curentă de căutare .
3 Selectaţi o zonă de căutare.
4 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
selecta o anumită locaţie.
Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când
căutaţi o locaţie utilizând oricare dintre opţiunile din meniul ,
dispozitivul sugerează mai întâi locaţii de lângă această zonă.
Selectaţi pentru a vedea locaţia selectată în aplicaţia Garmin
Explore.
Punctele de interes personalizate
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în
apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
stabilită.
9
Instalarea POI Loader
Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
software-ul POI Loader.
1 Vizitaţi www.garmin.com/poiloader.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Găsirea punctelor de interes personalizate
Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 10).
1 Selectaţi > Categorii.
2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
Parcare
Dispozitivul dvs. Overlander include date detaliate despre spaţii
de parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în apropiere în
funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de parcare
disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau metodele de
plată acceptate.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
Selectaţi
intersecţia.
3
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta în apropierea unei alte locaţii, selectaţi
(Schimbarea zonei de căutare, pagina 9).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Căutare,
introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea unei locaţii folosind coordonatele
2 Dacă este necesar, selectaţi
şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi > Recente.
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Selectaţi
> Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectați o locație de pornire.
4 Alegeţi Select..
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Finalizare.
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine.
1 Selectaţi > Coordonate.
10
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 7).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi > Salvare.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
Editaţi
informaţiile.
7
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii rutiere
Puteţi utiliza harta rutieră pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimi
atunci când nu este activă nicio rută.
1 Selectaţi Drive.
2 Selectaţi orice loc de pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
Utilizarea hărţii rutiere
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 4).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Editare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs. (Schimbarea rutei active,
pagina 5).
Dezact. sunet: anulează volumul unităţii principale.
Oraşe în faţă: afişează oraşele şi serviciile următoare de-a
lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi .
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care călătoriţi (Înainte, pagina 11).
Altitudine: afişează dinainte modificările de altitudine.
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 12). Această
funcţie nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate
modelele de dispozitive.
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 12).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 5).
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 16).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
11
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
Selectaţi
un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
3
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Salvare.
Simboluri de avertizare şi atenţionare
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, pentru a vă preveni despre potenţiale
pericole şi condiţiile de drum.
Avertismentele privind restricţiile
Înălţime
Greutate
Sarcină pe punte
Lungime
Lăţime
Accesul interzis camioanelor
Accesul interzis remorcilor
Accesul interzis vehiculelor cu materiale periculoase
Accesul interzis vehiculelor cu materiale inflamabile
Accesul interzis vehiculelor cu poluanţi pentru apă
Interzis a vira la stânga
Interzis a vira la dreapta
Întoarcerea interzisă
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
12
Alerte
Staţie de cântărire
Drumul nu este verificat pentru camioane
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii.
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii .
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
> Navigare > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
1 Selectaţi
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească date din trafic (Trafic, pagina 17).
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează condițiile rutiere reprezentate în culori şi
întârzierile de pe drumurile principale.
1 Din meniul principal, selectaţi > > Trafic.
Utilizarea hărţii rutiere
2 Dacă este necesar, selectaţi
legenda hărţii traficului.
> Legendă pentru a vizualiza
Selectaţi pentru a deschide aplicaţia Garmin Drive™ pentru
navigarea pe străzi.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi > > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
Selectaţi pentru a schimba orientarea hărţii.
Personalizarea hărţii
Selectaţi pentru a vizualiza informaţiile şi setările contului Garmin
Explore.
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea straturilor hărţii
Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de
interes și condiții de drum, pot fi configurate.
> Navigare > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care
doriţi să îl afişaţi pe hartă.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
> Navigare > Hartă și vehicul > Conducere 1 Selectaţi
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Navigarea off-road
Garmin Explore
Site-ul web Garmin Explore şi aplicaţia mobilă vă permit să
planificaţi călătorii şi să folosiţi stocarea în cloud pentru puncte
de trecere, rute şi trasee. Garmin Explore oferă servicii de
planificare avansată atât online, cât şi offline, permiţându-vă să
partajaţi şi să sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. Puteţi utiliza
aplicaţia inclusă pentru a descărca hărţi în vederea accesării
offline a acestora şi pentru a naviga apoi oriunde fără a utiliza
serviciul mobil.
Aplicaţia Garmin Explore este inclusă pe dispozitivul dvs. De
asemenea, puteţi descărca aplicaţia Garmin Explore din
magazinul de aplicaţii de pe smartphone sau puteţi accesa
explore.garmin.com.
Selectaţi pentru a mări harta.
Selectaţi pentru a micşora harta.
Selectaţi pentru a vizualiza harta.
Selectaţi pentru a gestiona punctele intermediare, traseele, rutele şi
activităţile.
Conectarea la contul Garmin Explore
Prima dată când utilizaţi dispozitivul, vi se solicită să vă
conectaţi la un cont Garmin Explore.
1 Selectaţi Explore.
2 Citiţi şi acceptaţi Acordul de licenţă pentru utilizatorul final.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii licenţei, puteţi
selecta pentru a ieşi din aplicaţie Garmin Explore. Nu
puteţi utiliza aplicaţia Garmin Explore până când nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
3 Selectaţi Următor.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă doriţi să sincronizaţi automat datele dispozitivului cu
contul Garmin Explore, selectaţi Sincronizare datele
mele.
• Dacă doriţi să creaţi un cont Garmin Explore fără a
sincroniza datele, selectaţi Nu acum.
5 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aveţi un cont Garmin Explore, introduceţi adresa
dvs. de e-mail şi parola şi selectaţi Următor.
• Dacă nu aveţi un cont Garmin Explore, selectaţi Creaţi un
cont.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea un cont sau
pentru a vă conecta la contul dvs. Garmin Explore.
Hartă
Se descarcă Hărţile Garmin Explore
Înainte de a putea descărca hărţile Garmin Explore, trebuie să
vă conectaţi la o reţea wireless (Conectarea la o rețea wireless,
pagina 19).
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi > Hartă > Descărcări
hărţi.
Apare o listă de hărţi pentru locaţia dvs.
2 Selectaţi Afişare mai multe tipuri de hărţi pentru a vizualiza
tipuri suplimentare de hărţi (opţional).
3 Selectaţi un tip de hartă şi apoi selectaţi .
4 Dacă este necesar, selectaţi Selectare regiune sau
Selectare punct de trecere pentru a descărca hărţi pentru o
regiune diferită sau o locaţie a unui punct de referinţă.
Actualizarea hărţilor Garmin Explore
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi > Hartă > Actualizări
hărţi.
Este afişată o listă cu actualizările hărţilor.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a descărca o anumită hartă, selectaţi .
• Pentru a descărca toate actualizările hărţilor, selectaţi
Actualizare toate.
Filtrarea datelor hărţii
.
1 Selectaţi Hartă >
Selectaţi pentru a deschide meniul de setări ale hărţii.
Selectaţi pentru a adăuga puncte intermediare şi a crea rute.
Navigarea off-road
13
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a filtra datele hărţii din colecţie, selectaţi Colecţiile
şi selectaţi o opţiune.
• Pentru a filtra datele hărţii din activităţi, selectaţi Activităţi
şi selectaţi o opţiune.
Setările hărţii Garmin Explore
Din aplicaţia Explore, selectaţi Hartă > .
Câmpuri de date: adaugă hărţii câmpuri de date pentru
destinaţie, altitudine, viteză şi coordonatele GPS.
Scale Bar: adaugă pe hartă o scară a distanţelor.
Unități: defineşte unităţile de măsură.
Crearea unui punct de trecere
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Explore pentru a crea şi a salva
puncte intermediare. Puteţi utiliza dispozitivul pentru a naviga la
locaţiile punctelor intermediare.
1 Selectaţi Hartă.
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a crea un punct intermediar către locaţia dvs.,
selectaţi > Add Waypoint.
• Pentru a crea un punct intermediar într-o locaţie diferită de
pe hartă, atingeţi o locaţie de pe hartă şi selectaţi Add
Waypoint.
Dacă
este necesar, selectaţi Select to edit notes. şi
3
adăugaţi notiţe privind locaţia respectivă.
Crearea unei rute
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi Hartă > > Add Route.
2 Selectați o locație de pornire.
3 Selectaţi puncte suplimentare pentru a crea o line pentru ruta
dvs.
4 Dacă este necesar, selectaţi Editare, selectaţi un punct şi
deplasaţi-l.
5 Dacă este necesar, selectaţi Ștergere şi selectaţi un punct.
6 Selectaţi Salvare.
Bibliotecă
Vizualizarea bibliotecii dvs.
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi Bibliotecă.
2 Selectaţi un tip de date.
3 Selectaţi un articol pentru a vizualiza detaliile.
SUGESTIE: puteţi selecta
pentru a vizualiza profilul de
altitudine pentru un traseu, o rută sau o activitate.
pentru a descărca hărţile
4 Dacă este necesar, selectaţi
pentru zonă.
Navigarea la o locaţie salvată
Puteţi iniţia o rută către un punct intermediar salvat, un traseu
sau o rută în biblioteca dvs. Garmin Explore
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi Bibliotecă.
2 Selectaţi Puncte de referinţă, Trasee sau Rute.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
Crearea unei colecţii
Selectaţi Bibliotecă > New Collection.
Introduceţi un nume de colecţie.
Selectaţi colecţia şi selectaţi Adăugare.
Selectaţi un tip de date.
Selectaţi unul sau multe articole şi selectaţi Adăugare.
1
2
3
4
5
Vizualizare Colecţii
1 Selectaţi Bibliotecă.
2 Selectaţi o colecţie.
14
3 Selectaţi un tip de date.
4 Selectaţi un articol pentru a vizualiza detaliile.
pentru a descărca hărţile
5 Dacă este necesar, selectaţi
pentru zonă.
Sincronizarea datelor contului Garmin Explore
Înainte de a putea sincroniza datele contului, trebuie să vă
conectaţi la o reţea Wi‑Fi.
Puteţi sincroniza datele, cum ar fi punctele de referinţă, rutele şi
activităţile cu contul dvs. Garmin Explore. Acest lucru poate fi
util pentru a vă păstra datele disponibile pe toate dispozitivele
dvs. compatibile. Periodic, dispozitivul dvs. sincronizează
automat datele cu contul dvs. De asemenea, puteţi porni datele
în mod manual în orice moment.
1 Din aplicaţia Explore, selectaţi Account.
2 Verificaţi dacă opţiunea Sync User Data este selectată.
3 Selectaţi .
Înregistrarea traseelor
Aplicaţia de monitorizare a traseelor înregistrează traseele
parcurse. Când începeţi monitorizarea unui traseu, dispozitivul
înregistrează în jurnal locaţia dvs. şi actualizează linia traseului.
Dacă dispozitivul dumneavoastră este asociat cu un dispozitiv
inReach , acesta va înregistra punctele de pe traseu şi le va
transmite prin reţeaua de sateliţi conform intervalului de trimitere
specificat.
1 Selectaţi > > Înregistrare traseu.
2 Selectaţi Start.
®
Modificarea intervalelor de monitorizare
Înainte de a putea modifica intervalele de monitorizare, trebuie
să vă asociaţi dispozitivul cu un dispozitiv compatibil inReach.
Puteţi modifica intervalele de monitorizare pentru a stabili cât de
des înregistrează şi transmite dispozitivul dvs. punctele
traseului.
1 Selectaţi > > Înregistrare traseu > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a modifica frecvenţa cu care dispozitivul
înregistrează un punct de monitorizare şi îl transmite prin
reţeaua de sateliţi, selectaţi Send Interval.
• Pentru a modifica frecvenţa la care dispozitivul vă
înregistrează locaţia şi actualizează linia traseului,
selectaţi Log Interval.
Selectaţi
un interval.
3
SUGESTIE: puteţi selectaDezactivat pentru a dezactiva
funcţiile de trimitere sau înregistrare.
Oprirea monitorizării
1 Selectaţi > > Înregistrare traseu > Stop.
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a continua să înregistraţi un traseu, selectaţi
Reluaţi Înregistrarea.
• Pentru a salva un traseu în vederea vizualizării acestuia în
Garmin Explore, selectaţi Salvaţi traseul în Garmin
Explore.
• Pentru a renunţa la un traseu, selectaţi Ştergeţi traseul.
Pitch and Roll
AVERTISMENT
Aplicaţia Pitch and Roll are rolul de a afişa unghiurile vehiculului
strict pe baza măsurătorilor. Calibrarea dispozitivului este
responsabilitatea dvs. Modificarea poziţiei dispozitivului după
calibrare poate afecta acurateţea măsurătorilor efectuate de
acesta. Valorile măsurate sunt efectuate strict pe baza datelor
introduse de dvs. în dispozitiv. Efectuaţi măsurători des şi cu
Navigarea off-road
atenţie şi permiteţi măsurătorilor să se stabilizeze după
modificări semnificative ale condiţiilor de mediu. Lăsaţi
întotdeauna o marjă de siguranţă pentru condiţiile de mediu care
se schimbă şi erorile de citire. Dacă nu veţi ţine cont de vehicul
şi mediu, pot apărea accidente care să se soldeze cu moartea
sau rănirea gravă.
Dispozitivul vă alertează dacă vehiculul dvs. prezintă valori ale
pasului şi rulării într-un unghi care poate afecta stabilitatea
vehiculului.
Calibrarea aplicaţiei Pitch and Roll
Puteţi seta unghiul vehiculului la zero în orice moment.
1 Parcaţi vehiculul pe o suprafaţă plană orizontală.
2 Reglaţi poziţia dispozitivului pe suport astfel încât să puteţi
vizualiza confortabil întregul ecran.
3 Selectaţi > > Pas şi rulare > Calibrare.
Valorile pentru pas şi rulare se resetează la 0 grade.
AVERTISMENT
Pentru a menţine acurateţea optimă, trebuie să calibraţi
opţiunea de pas şi rulare de fiecare dată când repoziţionaţi
dispozitivul.
Reglarea unghiurilor de avertizare
Puteţi regla unghiurile la care dispozitivul activează o alertă
privind aplicaţia Pitch and Roll. Este responsabilitatea dvs. să
cunoaşteţi şi să setaţi unghiul corect la care dispozitivul
activează o alertă privind aplicaţia Pitch and Roll pentru
vehiculul dvs.
1 Selectaţi > > Pas şi rulare > > Unghiuri de
avertizare.
2 Glisaţi în sus sau în jos pentru a regla unghiurile la care
dispozitivul activează avertismente privind aplicaţia Pitch and
Roll.
3 Selectaţi Acceptare.
Activarea sau dezactivarea alertelor privitoare la
unghiurile la care dispozitivul activează avertismente
1 Selectaţi > > Pas şi rulare > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa sau dezactiva notificările referitoare la pas
şi rulare, selectaţi Notificări privind pasul şi rularea.
• Pentru a activa sau dezactiva alertele sonore, selectaţi
Alerte audio.
extreme de temperatură, puteţi calibra busola manual pentru a
îmbunătăţi precizia.
1 Deconectati dispozitivul de la suportul magnetic şi
îndepărtaţi-vă de obiectele care influenţează câmpurile
magnetice.
> Calibrare busolă.
2 Selectaţi
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Telecomandă inReach
Funcţia de telecomandă inReach vă permite să controlaţi
dispozitivul dvs. inReach cu ajutorul dispozitivului Overlander.
Puteţi trimite mesaje, vizualiza buletine meteorologice, declanşa
o alertă SOS etc. Accesaţi buy.garmin.com pentru a achiziţiona
un inReach dispozitiv.
Conectarea unui dispozitiv inReach
1 Aduceţi dispozitivul inReach la 3 m (10 ft.) de dispozitivul
Overlander.
Pe dispozitivul Overlander, selectaţi .
Selectaţi fila Explore.
Selectaţi inReach.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran afişate pe dispozitivul
Overlander pentru a finaliza procesul de asociere.
După finalizarea procesului de asociere, dispozitivele inReach şi
Overlander se conectează automat când ajung în raza de
acoperire.
2
3
4
5
Trimiterea unui mesaj inReach
Înainte de a putea trimite un mesaj inReach utilizând dispozitivul
Overlander, trebuie să asociaţi dispozitivul cu un dispozitiv
inReach compatibil (Conectarea unui dispozitiv inReach,
pagina 15).
Puteţi utiliza dispozitivul pentru a trimite mesaje inReach
contactelor dvs.
1 Selectaţi > > inReach > .
2 Selectaţi pentru a adăuga unul sau mai multe contacte.
3 Introduceţi un mesaj.
4 Selectaţi Trimitere.
SOS
Dispozitivul conţine senzorii interni ai altimetrului, barometrului şi
busolei cu calibrare automată.
Selectaţi > > ABC.
În timpul unei urgenţe, puteţi contacta Centrul internaţional de
coordonare a intervenţiilor în caz de urgenţă (IERCC) GEOS
pentru a solicita ajutor. Apăsarea pe butonul SOS trimite un
mesaj către centrul de coordonare a intervenţiilor şi aceştia
notifică serviciile de urgenţă potrivite pentru situaţia dvs. Puteţi
comunica cu centrul de coordonare a intervenţiilor în timpul
situaţiei de urgenţă, când aşteptaţi sosirea ajutoarelor. Funcţia
SOS trebuie utilizată doar într-o situaţie de urgenţă reală.
Calibrarea busolei
Iniţierea unei acţiuni de salvare SOS
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
metalice sau a celor care influenţează câmpurile magnetice,
cum ar fi vehicule, dispozitive electronice, clădiri şi linii electrice
aeriene.
Înainte de a putea iniţia o acţiune de salvare SOS utilizând
dispozitivul Overlander, trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
dispozitiv inReach compatibil (Conectarea unui dispozitiv
inReach, pagina 15).
NOTĂ: când se află în modul SOS, dispozitivul inReach nu
poate fi oprit.
1 Selectaţi > > inReach > > SOS.
2 Glisaţi pictograma SOS spre dreapta.
3 Aşteptaţi numărătoarea inversă pentru SOS.
Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă, cu detalii despre locaţia în care vă aflaţi.
4 Răspundeţi la mesajul serviciului de asistenţă în caz de
urgenţă pentru a confirma locaţia.
Vizualizarea altimetrului, barometrului şi
busolei
Când dispozitivul este conectat la suportul magnetic, acesta
utilizează datele GPS pentru a stabili direcţia pe busolă. Când
scoateţi dispozitivul de pe suportul magnetic, acesta utilizează o
busolă încorporată pentru a indica direcţia.
De fiecare dată când deconectaţi dispozitivul de la suportul
magnetic, dispozitivul vă solicită să calibraţi busola. Dacă
observaţi comportamente anormale ale busolei, de exemplu
după ce vă deplasaţi pe distanţe lungi sau după schimbări
Telecomandă inReach
15
Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistenţă în
caz de urgenţă să ştie că puteţi interacţiona cu aceasta pe
durata acţiunii de salvare.
În primele 10 minute ale acţiunii de salvare, serviciului de
asistenţă în caz de urgenţă îi este trimis în fiecare minut un
mesaj cu locaţia dvs. actualizată. Pentru a economisi puterea
bateriei după primele 10 minute, mesajul cu locaţia dvs.
actualizată este trimis la fiecare 10 minute atunci când sunteţi în
mişcare şi la fiecare 30 de minute atunci când staţionaţi.
Anularea unei alerte de salvare SOS
Dacă nu mai aveţi nevoie de asistenţă, puteţi anula o alertă de
salvare SOS după ce aţi trimis-o la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
Selectaţi Anulare SOS > Anulare SOS.
Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când
primiţi un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenţie în
situaţii de urgenţă, dispozitivul revine la funcţionarea normală.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Asocierea telefonului
Înainte de a putea utiliza apelarea hands-free, trebuie să
asociaţi dispozitivul cu un telefon mobil compatibil.
1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul Overlander la o distanţă
maximă de 10 ft. (3 m) unul faţă de celălalt.
2 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi vizibil sau descoperit pe alte
dispozitive.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
telefonului dvs.
> Bluetooth.
3 Pe dispozitivul Overlander selectaţi
Selectaţi
comutatorul
pentru
a
activa
tehnologia
Bluetooth.
4
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă telefonul din listă.
6 Dacă este necesar, verificaţi dacă codul afişat pe telefonul
dvs. corespunde codului afişat pe dispozitivul Overlander.
7 Selectaţi Asociere.
NOTĂ: pentru a vizualiza contactele şi jurnalele de apeluri de pe
dispozitivul dvs. Overlander, ar putea fi nevoie să accesaţi
setările Bluetooth de pe telefonul şi să activaţi permisiunea de
partajare a contactelor pentru dispozitivul Overlander asociat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
telefonului dvs.
Sfaturi după asocierea dispozitivelor
• După asocierea iniţială, cele două dispozitive se pot conecta
automat de fiecare dată când le porniţi.
• Atunci când telefonul este conectat la dispozitiv, sunteţi
pregătit(ă) să primiţi instrucţiuni vocale.
• Atunci când porniţi dispozitivul, acesta va încerca să se
conecteze la ultimul telefon la care a fost conectat.
• Este posibil să fie necesar să vă setaţi telefonul pentru a se
conecta automat la dispozitiv atunci când acesta din urmă
este pornit.
16
• Pentru a efectua apeluri telefonice, permisiunea de partajare
a contactelor trebuie să fie activată pentru dispozitivul de
navigare din setările Bluetooth de pe telefon.
• Trebuie să verificaţi dacă sunt activate funcţiile Bluetooth pe
care doriţi să le utilizaţi.
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare
1 Aşezaţi căştile sau telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o
2
3
4
5
6
distanţă maximă de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul
dvs. şi activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
Pe dispozitivul dvs., selectaţi
> Bluetooth.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
Selectaţi-vă casca sau telefonul din listă.
Selectaţi Asociere.
Efectuarea unui apel
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a forma un număr, selectaţi , introduceţi numărul
de telefon, apoi selectaţi
• Pentru a apela un număr recent format sau de la care aţi
fost apelat, selectaţi , apoi selectaţi un număr.
• Pentru a apela un contact din agenda telefonică, selectaţi
, apoi selectaţi o persoană de contact.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspunde sau
Respinge.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
Opţiunile pentru apel în curs apar atunci când răspundeţi la un
apel. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie compatibile cu
telefonul dvs.
SUGESTIE: dacă închideţi pagina de opţiuni pentru apelul în
curs, o puteţi deschide din nou selectând din meniul principal.
• Pentru a configura un apel de conferinţă, selectaţi .
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această funcţie dacă doriţi să dezactivaţi
conexiunea Bluetooth menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi
.
Salvarea unui număr de telefon ca presetare
Puteţi salva până la trei contacte ca presetări pe tastatura
telefonică. Aceasta vă permite să apelaţi rapid numărul de
telefon de acasă, membrii familiei sau contactele apelate
frecvent.
1 Selectaţi > .
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat un număr presetat, de exemplu
Presetat 1.
3 Selectaţi un contact.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Overlander în viitor.
> Bluetooth.
1 Selectaţi
Apelarea hands-free
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat
Puteţi şterge un dispozitiv Bluetooth asociat, pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs.Overlander
în viitor. Ştergerea unui smartphone asociat şterge, de
asemenea, şi contactele sincronizate din agenda telefonică şi
istoricul de apeluri de pe dispozitivul Overlander.
> Bluetooth.
1 Selectaţi
2 În dreptul numelui dispozitivului Bluetooth, selectaţi >
Renunţare.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
> Bluetooth.
1 Selectaţi
2 În dreptul numelui telefonului, selectaţi > Renunţare.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 18). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 17). Accesaţi pagina produsului
dvs. la garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu
de cablu receptor de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesaţi
garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Un cablu
receptor de trafic prin aer este disponibil ca accesoriu pentru
toate modelele de produse. Accesaţi pagina produsului dvs. la
garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu de cablu
receptor de trafic. Datele de trafic nu sunt disponibile pentru
toate zonele.
Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul
utilizând cablul receptorului de date privind traficul (Montarea
şi alimentarea dispozitivului în vehicul, pagina 1).
NOTĂ: cablul receptorului de date privind traficul are o
antenă integrată pentru receptorul de date de trafic digital
încorporat. Acolo unde există, receptorul de trafic digital
primeşte date despre trafic de la staţiile de radio FM utilizând
tehnologia HD Radio™.
Trafic
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Activarea traficului
Înainte de a putea activa datele de trafic, trebuie să vă conectaţi
dispozitivul la cablul unui receptor de date de trafic compatibil
(Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic, pagina 17).
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
> Navigare > Trafic.
1 Selectaţi
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează condițiile rutiere reprezentate în culori şi
întârzierile de pe drumurile principale.
1 Din meniul principal, selectaţi > > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii traficului.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi > > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea
activată vocal să nu atingă performanţa dorită.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Setarea frazei de activare
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este OK Garmin.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi > > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
Activarea comenzii vocale
1 Rostiţi OK Garmin.
Este afişat meniul Comandă vocală.
2 Rostiţi o comandă din meniu.
3 Răspundeţi la comenzile vocale pentru a finaliza căutarea
sau acţiunea.
Sfaturi referitoare la comanda vocală
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
17
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală.
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare,
pagina 17).
Rostiţi
Căutare loc.
2
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului.
5 Rostiţi Navigare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi > > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi > Ajutor.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setarea limbii textului, pagina 19).
2 Selectaţi pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului, pagina 19).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi > Locuri vizitate.
Setări Overlander
Setările de navigare
Selectaţi
> Navigare.
Profil vehicul: setează profilul vehiculului pentru fiecare vehicul
cu care veţi utiliza dispozitivul.
Hartă și vehicul: setează nivelul de detalii al hărţilor şi
pictograma pentru vehicul care va fi afişată pe dispozitiv.
Preferinţele pentru rute: Setează preferinţele pentru rute în
timpul navigării.
Asistenţă şofer: setează alerte de asistenţă şofer.
Trafic: setează detaliile despre trafic utilizate de dispozitiv.
Puteţi seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în
momentul calculării rutelor şi să caute o rută nouă până la
destinaţie în cazul apariţiei unei întârzieri în trafic (Evitarea
întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Unități: Stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi
18
> Navigare > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 13).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
> Navigare > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o hartă.
Setări preferinţă rută
Selectaţi
> Navigare > Preferinţele pentru rute.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale de
navigare.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi
> Navigare > Asistenţă şofer.
Alerte audio şofer: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip
de alertă şofer (Funcţii şi alerte de informare a şoferului,
pagina 3).
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi
> Navigare > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Utilizarea aplicaţiilor
Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau
la cerere rutele alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în
trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Activare Bluetooth Tehnologie wireless
Selectaţi
> Bluetooth.
Conectarea la o rețea wireless
> Wi-Fi.
1 Selectați
2 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul pentru a porni
tehnologia reţelei wireless.
3 Selectaţi o reţea wireless.
4 Dacă este necesar, introduceţi o cheie de criptare.
Dispozitivul se conectează la reţeaua wireless. Dispozitivul
memorează informațiile despre rețea și se conectează automat
atunci când reveniţi în această locație.
Setările afişajului
Selectaţi
> Afișare.
Nivel luminozitate: setează nivelul de luminozitate a afişajului
pe dispozitivul dvs.
Luminozitate adaptivă: reglează automat luminozitatea luminii
de fundal în funcție de lumina ambiantă atunci când
dispozitivul este scos din suport.
Temă: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi sau
noapte. Dacă selectaţi opţiunea Setare automată, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
imagine de fundal: setează fundalul imaginii de fundal pe
dispozitivul dvs.
Repaus: vă permite să setaţi durata perioadei de inactivitate
până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea
energiei bateriei.
Daydream: activează sau dezactivează economizorul de ecran
Daydream.
Dimensiune font: măreşte sau reduce dimensiunea fontului pe
dispozitivul dvs.
Atunci când dispozitivul este rotit: activează ecranul pentru a
se roti automat între modurile de afişare portret sau peisaj în
funcţie de orientarea curentă.
NOTĂ: în timp ce dispozitivul este conectat la suportul
vehiculului, acesta acceptă numai modul peisaj.
Proiectaţi: vă permite să afişaţi wireless conţinutul de pe
ecranul dispozitivului pe un afişaj extern compatibil.
Setări de sunet şi de notificare
Selectaţi
> Sunet şi notificări.
Glisoare volum: setaţi nivelurile de volum pentru navigare,
media, apeluri, alarme şi alerte de notificare.
Nu deranjaţi: setaţi regulile pentru funcţia automată Nu
deranjaţi. Această funcţie vă permite să dezactivaţi alertele
audio în timpul anumitor momente sau evenimente.
Sunet implicit notificare: setează sunetul tonului de apel
implicit pentru notificări de pe dispozitivul dvs.
Reglarea volumului de sunet şi a volumului
notificărilor
> Sunet şi notificări.
1 Selectaţi
2 Utilizaţi barele glisante pentru a regla volumul de sunet şi
volumul notificărilor.
Setări Overlander
Activarea sau dezactivarea serviciilor de
localizare
Funcţia de servicii de localizare trebuie să fie activată pentru ca
dispozitivul dvs. să vă găsească locaţia, să calculeze rute şi să
furnizeze asistenţă la navigare. Puteţi să dezactivaţi serviciile de
localizare pentru a economisi energia bateriei sau pentru a
planifica o rută când dispozitivul se află în interior, departe de
semnalele GPS. Când sunt dezactivate serviciile de localizare,
dispozitivul activează un simulator GPS pentru a calcula şi
simula rutele.
> Loc.
1 Selectaţi
2 Selectaţi comutatorul pentru a activa sau dezactiva serviciile
de localizare.
NOTĂ: pentru majoritatea utilizărilor, nu trebuie să modificaţi
setarea Mod din opţiunea implicită Numai dispozitiv. Dispozitivul
include o antenă GPS foarte performanţă care oferă cele mai
precise date de localizare în timpul navigării.
Setarea limbii textului
Puteţi selecta limba pentru textul din software-ul dispozitivului.
> Limbă şi metodă de introducere > Limbă
1 Selectaţi
text.
2 Selectaţi o limbă.
Setări pentru dată şi oră
Selectaţi
> Dată şi oră.
Dată şi oră automate: setează automat ora pe baza
informaţiilor de la reţeaua conectată.
Setare dată: setează luna, ziua şi anul pe dispozitivul dvs.
Setare oră: setează ora pe dispozitivul dvs.
Selectare fus orar: setează fusul orar pe dispozitivul dvs.
Utilizaţi formatul de 24 de ore: activează sau dezactivează
formatul de 24 ore.
Setările dispozitivului
Selectaţi
> Despre dispozitiv.
Actualizări sistem: vă permite să actualizaţi software-ul hărţilor
şi al dispozitivului.
Stare: afişează starea bateriei şi informaţii despre reţea.
Informaţii juridice: vă permite să vizualizaţi acordul de licenţă
pentru utilizatorul final (EULA) şi informaţii despre licenţa
software.
Informaţii de reglementare: afişează informaţiile de
reglementare şi conformitate aferente etichetei electronice
Informaţii dispozitiv Garmin: afişează informaţii despre
versiunea hardware şi software.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări la valorile implicite din
fabrică.
.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Resetarea datelor şi setărilor
Dispozitivul oferă mai multe opţiuni pentru ştergerea datelor de
utilizator şi resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din
fabrică.
.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a goli istoricul călătoriei, selectaţi Navigare >
Preferinţele pentru rute > Golire istoric călătorii.
19
Această opţiune şterge toate înregistrările locurilor în care
aţi călătorit. Această opţiune nu şterge locaţiile salvate,
conturile, aplicaţiile sau hărţile instalate.
• Pentru a reseta toate setările de navigaţie la valorile
implicite din fabrică, selectaţi Navigare > > Restabilire.
Această opţiune nu determină ştergerea niciuneia din
datele utilizatorului.
• Pentru a şterge toate reţelele wireless şi dispozitivele
asociate, selectaţi Resetare dispozitiv > Resetare setări
de reţea.
Această opţiune nu şterge alte date ale utilizatorului.
• Pentru a şterge toate datele utilizatorului şi a reseta toate
setările la valorile implicite din fabrică, selectaţi Resetare
dispozitiv > Rsetare la datele din fabrică.
Această opţiune şterge istoricul de călătorii, aplicaţiile,
conturile, setările, reţelele salvate, dispozitivele asociate şi
toate celelalte date ale utilizatorului. Hărţile instalate nu
sunt şterse. Este posibil ca fişierele de utilizator din
folderul Garmin să nu fie şterse.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Despre dispozitiv > Informaţii de reglementare.
Specificaţii
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
încărcare
Frecvenţă radio/protocol
2,4 GHz @ 15 dBm
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare
cu c.a. utilizând un accesoriu opţional
(numai pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Distanţa de siguranţă faţă 30,5 cm (12 in.)
de busolă
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
20
Actualizarea hărţilor şi software-ului
utilizând o Wi‑Fi reţea
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactaţi furnizorul de
servicii internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
Wi‑Fi reţea care furnizează acces la internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la sursa de
alimentare externă.
NOTĂ: adaptorul de alimentare USB nu este inclus. Pentru a
achiziţiona un accesoriu de tipul adaptorului de alimentare,
accesaţi pagina produsului, la adresa garmin.com.
2 Conectaţi dispozitivul la o Wi‑Fi reţea (Conectarea la o rețea
wireless, pagina 19).
Atunci când este conectat la o Wi‑Fi reţea, dispozitivul
automat caută actualizări disponibile şi afişează o notificare
când este disponibilă o actualizare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când apare o notificare de actualizare, glisaţi în jos
din partea de sus a ecranului şi selectaţi Este disponibilă
o actualizare..
• Pentru a verifica manual actualizările, selectaţi
>
Despre dispozitiv > Actualizări sistem.
Dispozitivul afişează actualizările disponibile pentru hărţi şi
software. Atunci când există o actualizare disponibilă,
Actualizări disponibile apare sub Hartă sau Software.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Descărcare.
• Pentru a instala numai actualizările pentru hărţi, selectaţi
Hartă.
• Pentru a instala numai actualizările de software, selectaţi
Software.
5 Dacă este necesar, citiţi acordurile de licenţă şi selectaţi
Acceptare toate pentru a accepta acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin
Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala (Instalare Garmin
Express, pagina 21).
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
Informaţii dispozitiv
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu microUSB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB
din dispozitivul dvs. Overlander, iar capătul mare se
conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
4 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
5 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 23).
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
®
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul în sens antiorar pentru a-l debloca.
Instalare Garmin Express
Aplicaţia Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Din computerul dvs., accesaţi garmin.com/express.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza cerinţele de sistem şi pentru a verifica
dacă aplicaţia Garmin Express este compatibilă cu
computerul dvs., selectaţi Cerinţe de sistem.
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
®
®
Întreţinere dispozitiv
2
3
4
5
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Scoateţi capacul, capătul argintiu
şi siguranţa .
Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul .
21
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului în vehicul, pagina 1).
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în
timp ce conduc
Pentru rezultate optime, trebuie să menţineţi suportul vehiculului
curat şi să poziţionaţi dispozitivul în apropierea ventuzei.
Dacă dispozitivul îşi schimbă poziţia în timp ce conduceţi,
trebuie să finalizaţi aceste acţiuni.
• Scoateţi suportul alimentat din braţul ventuzei şi ştergeţi bila
şi orificiul cu o cârpă.
Praful şi alte reziduuri pot reduce frecarea din îmbinarea
dintre bilă şi orificiu şi pot permite deplasarea îmbinării în
timp ce conduceţi.
• Rotiţi braţul articulat înspre ventuză atât cât permite unghiul
cu parbrizul.
Poziţionarea dispozitivului mai aproape de parbriz reduce
efectul de trepidaţii şi vibraţii cauzate de deplasarea cu
maşina.
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia serviciului de localizare să fie activată.
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 21).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
22
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 19).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 19).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului de sunet şi a
volumului notificărilor, pagina 19).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi
(Conectarea la o rețea wireless, pagina 19).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 2).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
• Selectaţi
> Bluetooth.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui telefon
asociat, pagina 17) şi să finalizaţi procesul de asociere.
Anexă
Camere pentru mers înapoi
Dispozitivul dvs. poate să afişeze fluxul video de la una sau mai
multe camere de mers înapoi conectate.
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare
Trebuie să activaţi setareaWi‑Fi dispozitivul de navigare Garmin
înainte de a vă putea conecta la o cameră.
Camera wireless de mers înapoi BC 35 este compatibilă cu
unele dispozitive de navigare Garmin cu Android™. Accesaţi
garmin.com/bc35 pentru mai multe informaţii despre
compatibilitatea dispozitivului.
Puteţi să asociaţi până la patru camere de mers înapoi BC 35 cu
dispozitivul dvs. de navigare Garmin compatibil.
1 Actualizaţi dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 35 fără
cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre
actualizare, consultați manualul de utilizare a dispozitivului
dvs. de navigare.
2 Porniţi dispozitivul de navigare Garmin şi aduceţi-l la 3 m
(10 ft) de cameră.
3 Selectaţi > Vedere în spate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aceasta este prima cameră pe care o conectaţi la
dispozitivul de navigare, selectaţi Adăugare cameră
nouă.
• Dacă aceasta este o cameră suplimentară pe care o
conectaţi la dispozitivul de navigare, selectaţi >
Selectare cameră > Adăugare cameră nouă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: codul de asociere sau parola este localizat(ă) pe
transmiţător sau cameră.
Depanare
După ce finalizaţi procesul de asociere cu o cameră pentru
prima dată, aceasta se conectează automat la Garmin
dispozitivul de navigare.
Vizualizarea camerei de mers înapoi
Dispozitivul dvs. afişează redarea video de la camera de mers
înapoi în moduri diferite, în funcţie de modul în care este
conectată camera la alimentare.
1 Selectaţi o opţiune pentru afişarea video:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), puneţi vehiculul în marşarier.
Dispozitivul afişează automat redarea video de pe camera
de mers înapoi.
• În cazul în care camera este conectată la o sursă de
alimentare constantă, selectaţi > Vedere în spate
pentru a vizualiza manual camera.
2 Selectaţi o opţiune pentru a relua funcţionarea normală a
dispozitivului:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), scoateţi vehiculul din marşarier.
Dispozitivul reia automat funcţionarea normală.
• Dacă transmiţătorul este conectat la o sursă de alimentare
constantă, selectaţi
pentru a ascunde manual camera.
Comutarea camerelor
Când mai multe camere de mers înapoi transmit către
dispozitivul dvs., puteţi comuta între imaginile de la camere.
1 Selectaţi > Vedere în spate.
2 Selectaţi > Selectare cameră.
3 Selectaţi o cameră video.
Apare fluxul video de la cameră şi numele camerei apare în
partea de sus a ecranului.
Conectarea la un afişaj wireless
Puteţi afişa wireless conţinutul de pe ecranul dispozitivului pe un
afişaj extern compatibil.
1 Aduceţi dispozitivul în apropierea afişajului wireless.
> Afișare > Proiectaţi.
2 Selectaţi
3 Selectați un afişaj wireless.
4 Dacă este necesar, introduceţi codul PIN.
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 23).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com).
Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fişiere, de
exemplu hărţi şi puncte de interes personalizate.
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 64 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Prezentare generală dispozitiv,
pagina 1).
Anexă
23
Index
A
acasă
deplasare 4
editarea locaţiei 4
accesorii 23
Acorduri EULA 19
actualizare
hărţi 20
software 20
adrese, căutare 9
alerte 3, 14, 15
audio 18
puncte de proximitate 18
alerte pentru şofer 3, 4
altimetru 15
apeluri 16
răspuns la apel 16
apeluri telefonice 16
apelare vocală 16
dezactivare sonor 16
formare număr 16
răspuns la apel 16
aplicaţii 2, 13
asistenţă pentru produse 18
asociere 16
Cască 16
deconectare 16
ştergerea unui dispozitiv asociat 17
telefon 16, 22
audio, puncte de proximitate 18
B
bară de căutare 8
barometru 15
baterie
încărcare 1, 20, 22
maximizare 22
probleme 22
bonusuri, puncte de interes personalizate 10
busolă 15
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri de alimentare 20
înlocuirea siguranţei 21
vehicul 1
calibrare, busolă 15
cameră, asociere 22
cameră de mers înapoi 23. Consultaţi camere
cameră wireless. Consultaţi camere
camere 23
comutare 23
mers înapoi 23
semafor 4
viteză 4
camere la semafoare 4
card de memorie 1, 23
instalare 23
card microSD 1
Card microSD 23
Cască, asociere 16
Căutare rapidă 7
comandă vocală 17
activare 17
frază de activare 17
navigare cu 18
sfaturi pentru utilizare 17
combustibil, benzinării 10
comenzi rapide
adăugare 2
ştergere 10
computer, conectare 23
Control la distanţă inReach 15
coordonate 10
curăţarea dispozitivului 21
curăţarea ecranului tactil 21
24
D
L
date
stocare 13
transferare 13
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 16
demontarea suportului 22
depanare 22
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii 18. Consultaţi locaţii
sosire 5
dezactivare sonor, audio 18
dispozitive wireless 15
latitudine şi longitudine 10
limbă 19
listă de viraje 5
locaţie curentă 10
locaţii 9, 14, 18
căutare 7, 10
curente 10, 11
găsite recent 10
locuri de întâlnire 8
salvare 11
simulate 19
locaţii găsite recent 10
locaţii salvate
categorii 11
editare 11
ştergere 11
locuri de întâlnire 8
locuri simulate 19
luminozitate 3
E
ecran, luminozitate 3
ecran de pornire 2
personalizare 2
ecran tactil 3
evitări 6
caracteristici de drum 6
dezactivare 7
drum 7
ştergere 7
taxe 6
zonă 7
M
fişiere, transfer 23
Foursquare 8
furt, evitare 21
manual de utilizare 18
mesaj 15
modelarea unei rute 5
monitorizare 14
montarea dispozitivului 1, 22
automobil 1
ventuză 1, 22
myTrends, rute 6
G
N
F
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 21
actualizare software 20
găsire servicii 8
găsirea locaţiilor. 7–9 Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 9
coordonate 10
intersecţii 10
oraşe 10
găsirea locurilor, categorii 7
geocaching 10
ghidare pe bandă activă 5
GPS 2
simulator 19
H
hărţi 4, 11, 12, 14, 18
achiziţionare 23
actualizare 13, 20
adăugare 13
câmp de date 4, 12, 13
instrumente 11
nivel de detalii 18
simboluri 4
straturi 13
temă 18
vizualizare rute 4, 5
I
ID unitate 19
informaţii călătorie 12
vizualizare 12
Informaţii călătorie, resetare 12
inReach 15
instrucţiuni 5
instrucţiuni de orientare 5
instrumente, hărţi 11
intersecţii, căutare 10
istoric, trimitere la computer 13
istoric călătorii 19
înainte 11
Înainte pe rută, personalizare 12
încărcare dispozitiv 1, 20, 22
întreţinere dispozitiv 21
J
jurnal de călătorie, vizualizare 12
navigare 4, 5, 8
off-road 14
setări 18
notificări 2
număr ID 19
O
ocoliri 6
P
parcare 5, 9, 10
parcuri naţionale 8
pas şi rulare 14
Pas şi rulare, calibrare 15
pictograme, bară de stare 2
pictograme de avertizare 12
pictogramele de avertizare 12
pitch and roll 15
POI Loader 10
profil vehicul
automobil 3
rulotă 3
profiluri, rulotă 3
puncte de interes (POI) 7, 8
bonusuri 10
HISTORY 8
locuri de întâlnire 8
personalizare 9, 10
POI Loader 10
puncte de interes (POI) personalizate 9, 10
puncte de trecere 14
R
radare fixe 4
răspuns la apeluri 16
recunoaştere vorbire 17
resetare
Datele călătoriei 12
dispozitiv 22
resetarea dispozitivului 19
restabilirea setărilor 19
restricţii, vehicul 3
rulotă, profiluri 3
rute 4, 14
adăugarea unui punct 5
calculare 6
iniţiere 4, 9
modelare 5
myTrends 6
Index
oprire 6
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4, 5
S
salvare, locaţie curentă 11
schimbarea zonei de căutare 9
scurtături, adăugare 10
semnale de la sateliţi, recepţionare 2, 19
servicii de localizare 19
servicii de urgenţă 10
setări 14, 18, 19
setări afişaj 19
setări pentru oră 19
siguranţă, înlocuire 21
smartphone 13
software
actualizare 20
versiune 19
SOS 15
se anulează 16
trimitere 15
specificaţii 20
stare de repaus 2
stocare date 13
straturi hartă, personalizare 13
sunet 19
suport, demontare 22
ştergere
dispozitiv Bluetooth asociat 17
toate datele de utilizator 19
T
tastă de pornire 1, 2
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 16, 22
activare 19
deconectarea unui dispozitiv 16
ştergerea unui dispozitiv asociat 17
telefon
asociere 16, 22
deconectare 17
trafic 12, 17, 18
căutare întârzieri 13, 17
hartă 12, 17
incidente 13, 17
receptor 17
rută alternativă 6
trasee 14
TripAdvisor 8
U
Unde mă aflu? 10, 11
unghi la care dispozitivul activează un
avertisment 15
următorul viraj 4
V
ventuză 22
vizualizare hartă 2-D 13
vizualizare hartă 3-D 13
vizualizarea hărţii
2-D 13
3-D 13
volum 19
volum alarmă 19
volum media 19
volum notificări 19
W
Wi-Fi, conectare 19, 23
Wi‑Fi 20
Index
25
support.garmin.com
August 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising