Garmin | Overlander | User manual | Garmin Overlander Korisnički priručnik

Garmin Overlander Korisnički priručnik
OVERLANDER
™
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i inReach trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ i
Overlander™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple , iPhone i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama.
HD Radio™ Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Patente potražite na web-mjestu http://patents.dts.com/. HD Radio™ i HD, HD Radio, i "Arc" logotipi
registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. HISTORY i logotip H trgovački su znakovi tvrtke
A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. microSD trgovački je znak
tvrtke SD-3C. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds trgovački je znak
projekta The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu ...................................... 1
Instaliranje adaptera za kuglasti nosač ...................................... 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 2
Primanje GPS signala ................................................................. 2
Početni zaslon ............................................................................ 2
Otvaranje aplikacije ................................................................ 2
Dodavanje prečaca na početni zaslon ................................... 2
Prikaz obavijesti ..................................................................... 2
Ikone statusne trake ............................................................... 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir ......................................... 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Profili vozila.................................................................... 3
Profil automobila ......................................................................... 3
Dodavanje profila vozila .............................................................. 3
Izmjenjivanje profila vozila .......................................................... 3
Uređivanje profila vozila .............................................................. 3
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................3
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za
vozača ........................................................................................ 3
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 4
Cestovna navigacija....................................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 4
Prelazak na početnu točku ..................................................... 4
Uređivanje početne lokacije .............................................. 4
Vaša ruta na karti ........................................................................ 4
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 4
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 5
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 5
Dolazak na odredište .................................................................. 5
Parkiranje u blizini odredišta .................................................. 5
Promjena aktivne rute ................................................................. 5
Dodavanje lokacije ruti ........................................................... 5
Oblikovanje rute ..................................................................... 5
Obilazak ................................................................................. 5
Promjena načina izračuna rute .............................................. 5
Zaustavljanje rute ....................................................................... 5
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 6
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 6
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 6
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 6
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 6
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 6
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................... 6
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 6
Izbjegavanje ceste ............................................................ 6
Izbjegavanje područja ....................................................... 6
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ................... 6
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ................................... 6
Pronalaženje i spremanje lokacija................................ 7
Točke interesa ............................................................................ 7
Navigacija do Garmin Explore lokacije .................................. 7
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 7
Traženje unutar kategorije ................................................ 7
Pronalaženje kampova .......................................................... 7
Traženje parkirališta za rekreacijska vozila ....................... 7
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa ........... 7
Traženje RV usluga ............................................................... 7
Traženje nacionalnih parkova ................................................ 7
Sadržaj
Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih
parkova ............................................................................. 7
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa ......................... 7
Pronalaženje HISTORY® točaka interesa ............................. 8
Foursquare ............................................................................. 8
Pretraživanje Foursquare točaka interesa ........................ 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa ........................ 8
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 8
Istraživanje mjesta ............................................................ 8
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 8
Traženje adrese .......................................................................... 8
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 8
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 9
Promjena područja pretraživanja ................................................ 9
Prilagođene točke interesa ......................................................... 9
Instalacija softvera POI Loader .............................................. 9
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ............................ 9
Parkiralište .................................................................................. 9
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ........................... 9
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking ...................... 9
Alati za pretraživanje .................................................................. 9
Traženje raskrižja ................................................................... 9
Traženje grada ....................................................................... 9
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................. 10
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija ............................ 10
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ....................... 10
Pregled podataka o trenutnom položaju ................................... 10
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ....... 10
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .......................... 10
Dodavanje prečaca ................................................................... 10
Uklanjanje prečaca .............................................................. 10
Spremanje lokacija ................................................................... 10
Spremanje lokacije ............................................................... 10
Spremanje trenutne lokacije ................................................ 10
Uređivanje spremljene lokacije ............................................ 10
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 10
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 10
Upotreba cestovne karte ............................................. 10
Alati karte .................................................................................. 11
Pregledavanje alata karte .................................................... 11
Nadolazi .................................................................................... 11
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 11
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 11
Simboli upozorenja ................................................................... 11
Upozorenja o ograničenjima ................................................ 11
Upozorenja o stanju na cesti ............................................... 11
Upozorenja ........................................................................... 11
Informacije o putu ..................................................................... 11
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 11
Prilagođavanje polja s podacima o putu ......................... 12
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 12
Pregled zapisnika puta ......................................................... 12
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 12
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 12
Prikaz prometa na karti ........................................................ 12
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 12
Prilagođavanje karte ................................................................. 12
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 12
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 12
Promjena izgleda karte ........................................................ 12
Navigacija van ceste .................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Prijava na Garmin Explore račun ......................................... 13
Karta .................................................................................... 13
Preuzimanje Garmin Explore karata ............................... 13
i
Filtriranje kartografskih podataka .................................... 13
Postavke Garmin Explore karte ...................................... 13
Stvaranje točke ............................................................... 13
Stvaranje rute .................................................................. 13
Biblioteka ............................................................................. 13
Prikaz biblioteke .............................................................. 13
Navigacija do spremljene lokacije ................................... 13
Stvaranje zbirke .............................................................. 13
Prikaz zbirki ..................................................................... 13
Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa ............... 13
Snimanje tragova ...................................................................... 14
Promjena intervala praćenja ................................................ 14
Zaustavljanje praćenja ......................................................... 14
Okomiti i vodoravni nagib ......................................................... 14
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba .......................... 14
Podešavanje kutova za upozorenja ..................................... 14
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za
upozorenja ........................................................................... 14
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa .................... 14
Kalibracija kompasa ............................................................. 14
inReach daljinski upravljač......................................... 14
Povezivanje uređaja inReach ................................................... 14
Slanje inReach poruke ............................................................. 15
SOS .......................................................................................... 15
Pokretanje SOS spašavanja ................................................ 15
Otkazivanje SOS spašavanja .............................................. 15
Hands-free pozivanje................................................... 15
Uparivanje telefona ................................................................... 15
Savjeti nakon uparivanja uređaja ......................................... 15
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja ................................ 15
Uspostavljanje poziva ............................................................... 15
Primanje poziva ........................................................................ 15
Upotreba opcija za poziv u tijeku .............................................. 16
Spremanje telefonskog broja kao zadanog .............................. 16
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 16
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ....................................... 16
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 16
Promet ........................................................................... 16
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o
prometu .....................................................................................16
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 16
Prikaz prometa na karti ............................................................. 16
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 16
Glasovna naredba........................................................ 16
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 17
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 17
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 17
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 17
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 17
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga ............. 18
Postavljanje jezika teksta .......................................................... 18
Postavke datuma i vremena ..................................................... 18
Postavke uređaja ...................................................................... 18
Vraćanje postavki ..................................................................... 19
Ponovno postavljanje podataka i postavki ................................ 19
Informacije o uređaju................................................... 19
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 19
Punjenje uređaja ....................................................................... 19
Održavanje uređaja...................................................... 19
Garmin centar za podršku ........................................................ 19
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže ................... 19
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express ..................................................................................... 20
Instaliranje aplikacije Garmin Express ................................. 20
Postupanje s uređajem ............................................................. 20
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 20
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 20
Sprečavanje krađe ............................................................... 20
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 20
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 21
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 21
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 21
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 21
Rješavanje problema ................................................... 21
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 21
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje ................. 21
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 21
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 21
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 21
Uređaj se ne povezuje s telefonom .......................................... 21
Dodatak ......................................................................... 21
Pomoćne kamere ...................................................................... 21
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin
navigacijskim uređajem ........................................................ 21
Prikaz pomoćne kamere ...................................................... 22
Promjena kamera ............................................................ 22
Povezivanje s bežičnim zaslonom ............................................ 22
Upravljanje podacima ............................................................... 22
O memorijskim karticama .................................................... 22
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ................. 22
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 22
Prijenos podataka s računala .............................................. 22
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 22
Kupnja opreme ......................................................................... 22
Indeks............................................................................ 23
Korištenje aplikacija..................................................... 17
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 17
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 17
Overlander postavke .................................................... 17
Postavke navigacije .................................................................. 17
Postavke karte i vozila ......................................................... 17
Omogućavanje karata ..................................................... 17
Postavke preferenci rute ...................................................... 17
Postavke pomoći za vozača ................................................ 18
Postavke prometa ................................................................ 18
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ......................... 18
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................. 18
Postavke zaslona ...................................................................... 18
Postavke zvuka i obavijesti ....................................................... 18
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti ............................ 18
ii
Sadržaj
Početak rada
1 Pritišćite nosač
mjesto.
na vakuumski nosač
dok ne sjedne na
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
1 Nadogradite karte i softver na uređaju (Nadogradnja karata i
softvera putem Wi‑Fi mreže, stranica 19).
2 Postavite Garmin Explore™ račun (Garmin Explore,
stranica 12).
3 Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 1).
4 Postavite profil vozila (Profili vozila, stranica 3).
5 Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 4).
Pregled uređaja
2 Povucite ručicu
, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i
prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.
Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani
vjetrobranskog stakla.
3 Rastvorite ručicu vakuumskog nosača .
4 Po potrebi zaokrenite nosač tako da Garmin logotip stoji
®
uspravno.
5 Priključite kabel za napajanje u vozilu
nosaču.
u priključak na
Mikrofon za hands-free pozive
Podešavanje glasnoće
Tipka napajanja
Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
3,5-milimetarski audiopriključak
Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom
Zvučnik
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i
elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca,
inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.
6 Uređaj postavite na nosač poleđinom okrenutom prema dolje.
7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu
vozila.
Instaliranje adaptera za kuglasti nosač
Vaš uređaj sadrži kuglasti nosač veličine 2,54 centimetra (1
inča) koji je kompatibilan s rješenjima za montiranje drugih
proizvođača.
Pričvrstite adapter za kuglasti nosač
na nosač
s
pomoću isporučenih vijaka .
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
Početak rada
1
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja
priključite uređaj na napajanje.
Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti.
Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i
svjetline pozadinskog osvjetljenja.
ili
Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni
zaslon.
Odaberite za prikaz funkcija za cestovnu navigaciju ili pretraživanje
točaka interesa.
Odaberite za prikaz aplikacije Garmin Explore koja pruža informacije za navigaciju van ceste i detaljne topografske karte.
Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni
izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na
vašem uređaju.
Otvaranje aplikacije
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite
Isključivanje.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Provjerite je li ikona prikazana u statusnoj traci, a ako nije,
omogućite lokacijske usluge.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim
pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala.
Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte
sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.
Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane
aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane
na vaš uređaj, organizirane u tri kartice. Na kartici Drive nalaze
se aplikacije za cestovnu navigaciju i aplikacije koje vam mogu
koristiti u automobilu. Na kartici Explore nalaze se aplikacije za
navigiranje van cesta i istraživanje. Na kartici Alati nalaze se
aplikacije za komunikaciju i druge zadatke.
Odaberite opciju za pokretanje aplikacije:
• Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
• Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.
Dodavanje prečaca na početni zaslon
1 Odaberite .
2 Za prikaz dodatnih aplikacija odberite karticu s aplikacijama.
3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom
zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
2 Odaberite opciju:
• Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u
obavijesti, odaberite obavijest.
• Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Lokacijske usluge omogućene.
Omogućena je Bluetooth tehnologija.
®
Povezan s Bluetooth uređajem.
Početni zaslon
Uređaj je povezan s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 18).
NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako
je prilagođen.
Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite
kako biste vidjeli postavke profila vozila (Profili vozila,
stranica 3).
®
Razina baterije.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
•
•
•
•
Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
Za kretanje povucite prst preko zaslona.
Za smanjivanje približite dva prsta.
Za povećavanje raširite dva prsta.
Podešavanje svjetline zaslona
Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za
automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem
vozilu (Postavke zaslona, stranica 18). Svjetlinu možete
podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.
1 Odaberite opciju:
• Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako
biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
2
Početak rada
• Odaberite
> Zaslon > Jačina svjetline.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
• Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite
Izbriši.
>
>
Profili vozila
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
OPREZ
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil
vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.
Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi
za svaku vrstu vozila.
Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija,
težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje
zabranjena ili neprolazna područja.
Profil automobila
Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen
upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila
automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i
izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i
postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme
upotrebe profila automobila.
Dodavanje profila vozila
Profil vozila je opcionalna funkcija koja omogućuje stvaranje ruta
na temelju visine i težine velikih vozila kao što su kamperi ili
prikolice. Ako imate veliko vozilo ili vučete prikolicu, trebate
postaviti profil vozila. Možete postaviti profil vozila za svaku
konfiguraciju vozila koja se upotrebljava na vašem uređaju
Overlander.
1 Odaberite > > Profil vozila > .
2 Odaberite opciju vozila koja je najsličnija konfiguraciji vašeg
vozila.
3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
Izmjenjivanje profila vozila
Pri prvom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete
profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi
profil vozila.
1 Odaberite opciju:
• Dvaput povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite
ikonu profila vozila, kao što je ili .
• Odaberite
> Navigacija > Profil vozila.
2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
3 Odaberite Odabir.
Uređivanje profila vozila
Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila
dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.
> Navigacija > Profil vozila.
1 Odaberite
2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a
zatim odaberite polje koje želite urediti.
• Za promjenu naziva profila vozila odaberite >
>
Promjena naziva profila.
Profili vozila
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste
upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno
upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine
(ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako
biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na
nadolazeći prijelaz za životinje.
Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne
informacije (Promet, stranica 16).
Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može
zapeti.
Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.
Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se
približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.
Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite velikoj strmini.
Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.
Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite području na kojem je potrebno
isključiti propan.
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih
upozorenja za vozača
Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili
onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje
se čak i ako je zvuk onemogućen.
> Navigacija > Pomoć za vozača > Zvučna
1 Odaberite
upozorenja za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
3
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
Prelazak na početnu točku
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
1 Odaberite > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje,
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Cestovna navigacija
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 5) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 6).
• Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju
aktivnom profilu vozila.
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 4).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu.
• Ruti možete dodati više odredišta.
Pokretanje rute
1 Odaberite i tražite lokaciju.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja.
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 4).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti.
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili
drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se
trebali kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Otvara aplikaciju Garmin Explore za navigaciju van ceste.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje.
Odaberite za pokretanje nove rute ili pretraživanje točaka interesa.
Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj
ruti i okruženju.
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji
označava pravilnu traku za skretanje.
1 Odaberite Drive.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite
za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
4
Cestovna navigacija
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
Odaberite
skretanje ili uputu (nije obavezno).
2
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 5).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite > Kategorije
> Parkiralište i zatim odaberite > Moje odredište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 4).
Cestovna navigacija
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
1 Na karti odaberite > .
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 4).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Uredi rutu.
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Promjena načina izračuna rute
> Navigacija > Preference rute > Način
1 Odaberite
izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Zaustavljanje rute
• Na karti odaberite > .
• Na traci s obavijestima prstom povucite prema dolje i
odaberite u obavijest Garmin navigacija.
5
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja, stranica 18).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 16).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 18),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Altern.ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
> Navigacija > Preference rute.
1 Odaberite
Odaberite
opciju:
2
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne
informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na
kojima su potrebne vinjete za svaku državu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
> Navigacija > Preference rute > Cestarine i
1 Odaberite
tarife > Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za
koje su potrebne vinjete, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne
vinjete, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su
potrebne vinjete, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
> Navigacija > Preference rute >
1 Odaberite
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a
zatim odaberite OK.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se
opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila (Profili
vozila, stranica 3).
> Navigacija > Preference rute > Zone
1 Odaberite
zaštićenog okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
Odaberite
Spremi.
3
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
> Navigacija > Preference rute >
Prilagođena izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte cestu.
4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
6 Odaberite Gotovo.
1 Odaberite
Izbjegavanje područja
> Navigacija > Preference rute >
1 Odaberite
Prilagođena izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
> Navigacija > Preference rute >
1 Odaberite
Prilagođena izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
> Navigacija > Preference rute >
1 Odaberite
Prilagođena izbjegavanja > .
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite
Odaberi sve > Izbriši.
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite Izbriši.
Izbjegavanja.
6
Cestovna navigacija
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik pomaže
vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 8).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 7).
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 9).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 9).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 10).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 10).
®
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Navigacija do Garmin Explore lokacije
Da biste mogli navigirati do Garmin Explore lokacije, svom
Garmin Explore računu najprije morate dodati jednu ili više
lokacija.
1 Odaberite > Explore.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju.
• Ako želite navigirati do lokacije s pomoću uputa skretanjepo-skretanje, odaberite Idi!.
• Ako želite vidjeti lokaciju s pomoću aplikacije Garmin
Explore, odaberite .
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite .
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Pronalaženje kampova
Odaberite
> Svi kampovi.
Traženje parkirališta za rekreacijska vozila
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila na temelju
njihove dodatne ponude.
1 Odaberite > PlanRV Parks.
2 Ako bude potrebno, odaberite Filtriraj prema ponudi,
odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite
Spremi.
3 Odaberite lokaciju.
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam
omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na
kojoj se nalazite.
1 Odaberite > Ultimate Public Campgrounds.
2 Po potrebi odaberite Filtri pretraživanja, odaberite jedan ili
više filtara pretraživanja i odaberite Pretraživanje.
3 Odaberite lokaciju.
Traženje RV usluga
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i
druge usluge za rekreacijska vozila.
Odaberite > PlanRV Services.
Traženje nacionalnih parkova
Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili
SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima
u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije
unutar nacionalnog parka.
1 Odaberite > Nacionalni parkovi.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu
najbliži nacionalni park.
2 Odaberite Pretraživanje i unesite cijeli naziv parka ili dio
naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije
obavezno).
3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije
znamenitosti i sadržaja u parku.
4 Odaberite opciju:
• Za pokretanje navigacije do parka odaberite Idi!.
• Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje
znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
• Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju
iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite
lokaciju.
Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova
Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete
pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima
koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene
lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire,
centre za posjetitelje i popularne atrakcije.
1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i
odaberite .
2 Odaberite Istraži ovaj park.
Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.
3 Odaberite kategoriju.
4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi!.
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa
OBAVIJEST
Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih
propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.
7
Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju
pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja
kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.
1 Odaberite > iOverlander.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
Pronalaženje HISTORY točaka interesa
Istraživanje mjesta
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
®
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju
pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i
zanimljivostima diljem svijeta, kao što su povijesne građevine,
spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.
1 Odaberite > History®.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti
lokacije.
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Odaberite > Foursquare.
TripAdvisor
®
Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.
TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s
rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete
pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po
udaljenosti ili popularnosti.
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa
1 Odaberite > TripAdvisor.
2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
3 Odaberite Sortiranje rezultata kako biste sortirali rezultate
po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
Navigiranje do točke interesa na mjestu
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite > Pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
Odaberite
mjesto.
3
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
Odaberite
kategoriju.
4
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
8
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite .
2 U traci za pretraživanje odaberite Pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite .
2 Po potrebi odaberite za pretraživanje blizu drugog grada ili
područja.
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za prikaz odabrane lokacije u aplikaciji Garmin
Explore.
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Rezultati traženja lokacija na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored . Ako
pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika , uređaj će
najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 9).
1 Odaberite > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Parkiralište
Vaš Overlander uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji
vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na
temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite .
2 Odaberite pored trenutnog područja pretraživanja .
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
3 Odaberite područje pretraživanja.
4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene
lokacije.
Pronalaženje i spremanje lokacija
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite
(Promjena područja pretraživanja, stranica 9).
9
• Za traženje grada po imenu odaberite Pretraživanje,
unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine.
1 Odaberite > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite
> Nedavno >
> Očisti > Da.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odabir.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Gotovo.
10
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 7).
U
rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
2
3 Odaberite > Spremi.
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
Uredite
informacije.
7
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Upotreba cestovne karte
Cestovnu kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta
na karti, stranica 4) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se
nalazite ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Drive.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
Upotreba cestovne karte
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 4).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na
ruti (Promjena aktivne rute, stranica 5).
Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.
Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne
objekte na aktivnoj ruti ili autocesti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 11).
Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske
visine.
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 12). Ova
funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele
uređaja.
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 11).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 5).
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 16).
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
Kada
završite s korištenjem alata karte, odaberite
3
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Spremi.
Simboli upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za
rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Težina osovine
Duljina
Širina
Nisu dopušteni kamioni
Nisu dopuštene prikolice
Nisu dopušteni opasni materijali
Nisu dopuštene zapaljive tvari
Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Upotreba cestovne karte
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Nema lijevog skretanja
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
Bočni vjetar
Uska cesta
Oštar zavoj
Strma nizbrdica
Nisko granje
Upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamione
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte.
Na karti odaberite > Podaci o putu.
11
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu.
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
> Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte.
1 Odaberite
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati
prometne podatke (Promet, stranica 16).
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
> Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte.
1 Odaberite
2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati
na karti.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
> Navigacija > Karta i vozilo > Pregled karte
1 Odaberite
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Navigacija van ceste
Garmin Explore
Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore
omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u
oblaku za vaše točke, rute i tragove. Garmin Explore pruža
napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da
možete podijeliti i sinkronizirati podatke s uređajem. S pomoću
ugrađene aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni
pristup i navigirati svugdje, bez upotrebe mobilne podatkovne
veze.
Aplikacija Garmin Explore ugrađena je u uređaj. Aplikaciju
Garmin Explore možete preuzeti i u trgovini s aplikacijama na
pametnom telefonu ili možete otići na explore.garmin.com.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > > Promet.
2 Po potrebi odaberite > Legenda za prikaz legende
prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Odaberite za otvaranje izbornika postavki karte.
Odaberite za dodavanje točaka i stvaranje ruta.
Odaberite kako biste otvorili aplikaciju Garmin Drive™ za cestovnu
navigaciju.
Odaberite za promjenu orijentacije karte.
Odaberite za povećavanje karte.
Odaberite za smanjivanje karte.
Odaberite za pregled karte.
Odaberite za upravljanje točkama, tragovima, rutama i aktivnostima.
Odaberite za prikaz informacija i postavki Garmin Explore računa.
12
Navigacija van ceste
Prijava na Garmin Explore račun
Prilikom prve upotrebe uređaja, od vas će se zatražiti da se
prijavite na Garmin Explore račun.
1 Odaberite Explore.
2 Pročitajte i prihvatite Licencni ugovor za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ako ne prihvaćate odredbe licence, možete
odabrati kako biste izašli iz aplikacije Garmin Explore.
Aplikaciju Garmin Explore ne možete upotrebljavati dok ne
prihvatite licencni ugovor.
3 Odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Ako podatke uređaja želite automatski sinkronizirati sa
svojim Garmin Explore računom, odaberite Sinkroniziraj
moje podatke.
• Ako želite stvoriti Garmin Explore račun bez prethodne
sinkronizacije podataka, odaberite Ne sad.
5 Odaberite opciju:
• Ako imate Garmin Explore račun, unesite adresu e-pošte i
lozinku i zatim odaberite Sljedeće.
• Ako nemate Garmin Explore račun, odaberite Stvorite ga.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste se prijavili u svoj
Garmin Explore račun.
Karta
Preuzimanje Garmin Explore karata
Da biste mogli preuzimati Garmin Explore karte, morate se
povezati s bežičnom mrežom (Povezivanje s bežičnom mrežom,
stranica 18).
1 U aplikaciji Explore odaberite > Karte > Preuzmi karte.
Pojavit će se popis karata za vašu lokaciju.
2 Odaberite Prikaži više vrsta karata kako biste vidjeli
dodatne vrste karata (opcionalno).
3 Odaberite vrstu karte i zatim odaberite .
4 Po potrebi odaberite opciju Odaberite regiju ili Odaberi
točku kako biste preuzeli karte za drugu regiju ili lokaciju
točke.
Nadogradnja Garmin Explore karata
1 U aplikaciji Explore odaberite > Karte > Nadogradnja
karata.
Prikazat će se popis nadogradnji karata.
2 Odaberite opciju:
• Za preuzimanje određene karte odaberite .
• Za preuzimanje svih dostupnih nadogradnji karata
odaberite Nadogradi sve.
Filtriranje kartografskih podataka
1 Odaberite Karta > .
2 Odaberite opciju:
• Za filtriranje kartografskih podataka zbirke odaberite
Zbirke i zatim odaberite opciju.
• Za filtriranje kartografskih podataka aktivnosti odaberite
Aktivnosti i zatim odaberite opciju.
Postavke Garmin Explore karte
U aplikaciji Explore odaberite Karta > .
Podatkovna polja: Karti dodaje podatkovna polja za smjer,
nadmorsku visinu, brzinu i GPS koordinate.
Mjerilo: Karti dodaje skalu udaljenosti.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.
Stvaranje točke
Za stvaranje i spremanje točaka možete upotrijebiti aplikaciju
Garmin Explore. Do lokacija točaka možete navigirati s pomoću
uređaja.
Navigacija van ceste
1 Odaberite Karta.
2 Odaberite opciju.
• Za stvaranje točke na lokaciji na kojoj se trenutno nalazite
odaberite > Dodaj točku.
• Za stvaranje točke na drugoj lokaciji na karti dodirnite
lokaciju na karti i odaberite Dodaj točku.
3 Po potrebi odaberite Odaberite za uređivanje bilješki. i
dodajte bilješke o lokaciji.
Stvaranje rute
1 U aplikaciji Explore odaberite Karta > > Dodaj rutu.
2 Odaberite početnu lokaciju.
3 Odaberite dodatne točke za iscrtavanje linije rute.
4 Po potrebi odaberite Uredi, a zatim odaberite točku i
pomaknite je.
5 Po potrebi odaberite Izbriši i odaberite točku.
6 Odaberite Spremi.
Biblioteka
Prikaz biblioteke
1 U aplikaciji Explore odaberite Knjižnica.
2 Odaberite vrstu podataka.
3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.
SAVJET: Možete odabrati
kako bi se prikazao profil
nadmorske visine za trag, rutu ili aktivnost.
kako biste preuzeli karte za to
4 Po potrebi odaberite
područje.
Navigacija do spremljene lokacije
Možete pokrenuti rutu do spremljene točke, traga ili rute u
Garmin Explore biblioteci.
1 U aplikaciji Explore odaberite Knjižnica.
2 Odaberite Točke, Trase ili Rute.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
Stvaranje zbirke
1 Odaberite Knjižnica > Nova zbirka.
2 Unesite naziv zbirke.
3 Odaberite zbirku i zatim odaberite Dodaj.
4 Odaberite vrstu podataka.
5 Odaberite jednu ili više stavki i zatim odaberite Dodaj.
Prikaz zbirki
Odaberite Knjižnica.
Odaberite zbirku.
Odaberite vrstu podataka.
Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.
Po potrebi odaberite
kako biste preuzeli karte za to
područje.
1
2
3
4
5
Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa
Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate
povezati s Wi‑Fi mrežom.
Podatke kao što su točke, rute i aktivnosti možete sinkronizirati
sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši
podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u
određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s
računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem
trenutku.
1 U aplikaciji Explore odaberite Račun.
2 Provjerite je li odabrana opcija Sinkronizacija korisničkih
podataka.
3 Odaberite .
13
Snimanje tragova
Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi
vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je uređaj uparen s
inReach uređajem, bilježit će točke traga i prenositi ih putem
mreže satelita u zadanim intervalima slanja.
1 Odaberite > > Snimanje traga.
2 Odaberite Početak.
®
Promjena intervala praćenja
Ako želite promijeniti intervale praćenje, uređaj najprije morate
upariti s kompatibilnim inReach uređajem.
Intervale praćenja možete promijeniti kako biste odredili koliko
često uređaj bilježi i odašilje točke traga.
1 Odaberite > > Snimanje traga > .
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu učestalosti kojom uređaj bilježi točku traga i
odašilje je putem mreže satelita odaberite Interval slanja.
• Za promjenu učestalosti kojom uređaj bilježi vašu lokaciju i
ažurira liniju traga odaberite Interval bilježenja.
3 Odaberite interval.
SAVJET: Ako želite onemogućiti slanje ili bilježenje,
odaberite Isključi.
Zaustavljanje praćenja
1 Odaberite > > Snimanje traga > Zaustavi.
2 Odaberite opciju.
• Za nastavak snimanja traga odaberite Nastavi snimanje.
• Za spremanje traga i njegovo pregledavanje u aplikaciji
Garmin Explore odaberite Spremi trag u aplikaciju
Garmin Explore.
• Za odbacivanje traga odaberite Odbaci trag.
Okomiti i vodoravni nagib
UPOZORENJE
Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila
samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je
odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu
utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su
prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite
često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih
promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali.
Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed
promjene uvjeta i pogrešaka u očitanju. Ignoriranje stanja vozila
i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati
smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.
Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba
mogu utjecati na stabilnost vozila.
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba
Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.
1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
2 Podesite položaj uređaja na nosaču tako da bez problema
možete vidjeti zaslon.
3 Odaberite > > Okomiti i vodoravni nagib > Kalibriraj.
Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0
stupnjeva.
UPOZORENJE
Za održavanje maksimalne preciznosti okomiti i vodoravni nagib
trebate kalibrirati svaki put kada mijenjate položaj uređaja.
Podešavanje kutova za upozorenja
Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib
mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i
14
vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša
odgovornost.
1 Odaberite > > Okomiti i vodoravni nagib > > Kutovi
za upozorenja.
Prstom
povucite prema gore ili prema dolje kako biste
2
podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
3 Odaberite Prihvati.
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na
kutove za upozorenja
1 Odaberite > > Okomiti i vodoravni nagib > .
2 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o
okomitom i vodoravnom nagibu odaberite Obavijesti o
okomitom i vodoravnom nagibu.
• Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja
odaberite Zvučna upozorenja.
Pregledavanje visinomjera, barometra i
kompasa
U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s
automatskom kalibracijom.
Odaberite > > ABC.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji
smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji
utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički
uređaji, zgrade ili dalekovodi.
Kada je uređaj povezan na magnetski nosač, upotrebljava GPS
podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s
magnetskog nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za
pokazivanje smjera.
Svaki put kada odspojite uređaj s magnetskog nosača, uređaj
od vas traži da kalibrirate kompas. Ako dođe do neobičnog
ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili
nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno
kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.
1 Odspojite uređaj s magnetskog nosača i odmaknite se od
objekata koji utječu na magnetska polja.
> Kalibriraj kompas.
2 Odaberite
3 Slijedite upute na zaslonu.
inReach daljinski upravljač
Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da
upravljate uređajem inReach s pomoću uređaja Overlander.
Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim
uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto
buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.
Povezivanje uređaja inReach
1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od uređaja
Overlander.
2 Na uređaju Overlander odaberite .
3 Odaberite karticu Explore.
4 Odaberite inReach.
5 Slijedite upute na zaslonu uređaja Overlander kako biste
dovršili postupak uparivanja.
Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i Overlander
automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog
dometa.
inReach daljinski upravljač
Slanje inReach poruke
1 Svoj telefon i Overlander uređaj postavite na međusobnoj
Tijekom hitnog slučaja možete kontaktirati GEOS Međunarodni
koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC)
kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se
poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim
obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji.
Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s
koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju
upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
udaljenosti od 3 m (10 ft).
2 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite tako da je vidljiv drugim uređajima ili da ga
drugi uređaji mogu otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
svoj telefon.
> Bluetooth.
3 Na Overlander uređaju odaberite
4 Pomoću prekidača uključite Bluetooth tehnologiju.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u
blizini.
5 Odaberite svoj telefon s popisa.
6 Po potrebi provjerite podudara li se šifra prikazana na vašem
telefonu sa šifrom prikazanom na Overlander uređaju.
7 Odaberite Upari.
NAPOMENA: Za prikaz kontakata i zapisnika poziva na vašem
Overlander uređaju možda ćete morati otvoriti postavke za
Bluetooth na telefonu i omogućiti dopuštenje za dijeljenje
kontakata za upareni uređaj Overlander. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.
Pokretanje SOS spašavanja
Savjeti nakon uparivanja uređaja
Da biste s pomoću Overlander uređaja mogli poslati inReach
poruku, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach
uređajem (Povezivanje uređaja inReach, stranica 14).
inReach poruke svojim kontaktima možete poslati s pomoću
svog uređaja.
1 Odaberite > > inReach > .
2 Odaberite za dodavanje jednog ili više kontakata.
3 Unesite poruku.
4 Odaberite Pošalji.
SOS
Da biste s pomoću Overlander uređaja mogli pokrenuti SOS
spašavanje, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach
uređajem (Povezivanje uređaja inReach, stranica 14).
NAPOMENA: Kad se inReach uređaj nalazi u SOS načinu rada,
nije ga moguće isključiti.
1 Odaberite > > inReach > > SOS.
2 Prstom povucite ikonu SOS udesno.
3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše
lokacije.
4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni
komunicirati s njima tijekom spašavanja.
Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute
tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta
ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i
svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.
Otkazivanje SOS spašavanja
Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS
spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.
Odaberite Otkazivanje SOS poruke > Otkazivanje SOS
poruke.
Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe
primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način
rada.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Uparivanje telefona
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.
Hands-free pozivanje
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
• Za upućivanje telefonskih poziva, u Bluetooth postavkama
vašeg telefona mora biti omogućeno dopuštenje za dijeljenje
kontakata za navigacijski uređaj.
• Trebate provjeriti jesu li omogućene Bluetooth funkcije koje
želite upotrebljavati.
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja
1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na
međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim
Bluetooth uređajima.
> Bluetooth.
4 Na uređaju odaberite
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u
blizini.
5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
6 Odaberite Upari.
Uspostavljanje poziva
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim
odaberite .
• Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s
kojeg je primljen poziv odaberite i odaberite broj.
• Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite ,
a zatim odaberite kontakt.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Odbaci.
15
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na
poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.
SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku,
možete je ponovno otvoriti tako da odaberete na glavnom
izborniku.
• Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti
Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna
privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite
.
Spremanje telefonskog broja kao zadanog
Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To
vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove
obitelji ili kontakte koje često pozivate.
1 Odaberite > .
2 Pritisnite zadani broj kao što je Zadana postavka 1.
3 Odaberite kontakt.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u
budućnosti može automatski povezati s vašim Overlander
uređajem.
> Bluetooth.
1 Odaberite
Odaberite
uređaj
s kojim želite prekinuti vezu.
2
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja
Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti
ne bi automatski povezivao s uređajem Overlander. Brisanjem
uparenog pametnog telefona iz uređaja Overlander obrisat ćete i
sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest
poziva.
> Bluetooth.
1 Odaberite
2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite > Zaboravi.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
> Bluetooth.
1 Odaberite
2 Pored naziva telefona odaberite > Zaboravi.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 18). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao
pružiti prometne informacije.
16
• Svi modeli proizvoda mogu primati podatke o prometu
pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija
(Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za
obavijesti o prometu, stranica 16). Posjetite stranicu
proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili
kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima
podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele
proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih
prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi
garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel
prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće
biti dostupni na svim područjima.
S pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite
uređaj na izvor napajanja u vozilu (Montiranje i napajanje
uređaja u vozilu, stranica 1).
NAPOMENA: Kabel prijemnika prometnih informacija ima
ugrađenu antenu za ugrađeni digitalni prijemnik prometnih
informacija. Tamo gdje je to dostupno, digitalni prijemnik
prometnih informacija podatke o prometu prima s FM radio
stanica putem HD Radio™ tehnologije.
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Omogućavanje prometnih informacija
Da biste mogli omogućiti prometne informacije, u uređaj najprije
morate ukopčati kompatibilan kabel prijemnika prometnih
informacija (Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za
obavijesti o prometu, stranica 16).
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
> Navigacija > Promet.
1 Odaberite
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > > Promet.
2 Po potrebi odaberite > Legenda za prikaz legende
prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Promet
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je OK
Garmin.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite > > Glasovna naredba > > Fraza za
buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
1 Izgovorite OK Garmin.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
2 Izgovorite naredbu iz izbornika.
3 Odgovorite na glasovne odzivnike kako biste dovršili
pretraživanje ili radnju.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
2
3
4
5
buđenje, stranica 17).
Izgovorite Traži mjesto.
Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
Izgovorite broj linije.
Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite > > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite > Pomoć.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru
(Postavljanje jezika teksta, stranica 18).
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Korištenje aplikacija
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja, stranica 18).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite > Gdje sam bio.
Overlander postavke
Postavke navigacije
> Navigacija.
Odaberite
Profil vozila: Postavlja profil vozila za svako vozilo u kojem ćete
upotrebljavati svoj uređaj.
Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji
će se prikazivati na vašem uređaju.
Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.
Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.
Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi.
Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet
prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta
ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 6).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Postavke karte i vozila
Odaberite
> Navigacija > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 12).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
> Navigacija > Karta i vozilo > Moje karte.
1 Odaberite
2 Odaberite kartu.
Postavke preferenci rute
Odaberite
> Navigacija > Preference rute.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
17
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Postavke pomoći za vozača
Odaberite
> Navigacija > Pomoć za vozača.
Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za
svaku vrstu upozorenja za vozača (Funkcije pomoći u vožnji i
upozorenja, stranica 3).
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se
približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite
> Navigacija > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 6).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Omogućavanje Bluetooth bežične
tehnologije
Odaberite
> Bluetooth.
Povezivanje s bežičnom mrežom
> Wi-Fi.
1 Odaberite
2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi
dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.
3 Odaberite bežičnu mrežu.
4 Po potrebi unesite šifru.
Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne
informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu
lokaciju.
Postavke zaslona
Odaberite
> Zaslon.
Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem
uređaju.
Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog
osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.
Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja.
Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.
Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada
uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.
Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za
sanjarenje.
Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem
uređaju.
Kad se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje
zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na
18
temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj
orijentaciji.
NAPOMENA: Dok je uređaj povezan s nosačem vozila,
podržava samo vodoravnu orijentaciju.
Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom
zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.
Postavke zvuka i obavijesti
Odaberite
> Zvuk i obavijesti.
Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju,
multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.
Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez
ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite
zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.
Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu
melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti
> Zvuk i obavijesti.
1 Odaberite
Glasnoću
zvuka
i obavijesti podesite pomoću klizača.
2
Omogućavanje ili onemogućavanje
lokacijskih usluga
Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj
mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri
navigaciji. Lokacijske usluge možete onemogućiti kako biste
štedjeli bateriju ili isplanirali rutu kada se uređaj nalazi u
zatvorenom prostoru, daleko od GPS signala. Kada su
lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS
simulator koji računa i simulira rute.
> Lokacija.
1 Odaberite
2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili
lokacijske usluge.
NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati
postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo
uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja
osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.
Postavljanje jezika teksta
Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.
> Jezik i unos > Jezik.
1 Odaberite
2 Odaberite jezik.
Postavke datuma i vremena
Odaberite
> Datum i vrijeme.
Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na
temelju informacija s povezane mreže.
Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem
uređaju.
Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.
Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na vašem
uređaju.
Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemoguće 24-satni
vremenski format.
Postavke uređaja
Odaberite
> Više o uređaju.
Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera
uređaja.
Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.
Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog
ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci
za softver.
Overlander postavke
Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake
s propisima.
Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji
hardvera i softvera.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
.
1 Odaberite
2 Odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Ponovno postavljanje podataka i postavki
Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i
ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane
vrijednosti.
.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje povijesti putovanja odaberite Navigacija >
Preference rute > Izbriši povijest putovanja.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste
putovali. Ne briše spremljene lokacije, račune, aplikacije ili
instalirane karte.
• Za vraćanje svih navigacijskih postavki na tvornički
zadane vrijednosti odaberite Navigacija > > Vrati.
Time se ne brišu korisnički podaci.
• Za uklanjanje svih spremljenih bežičnih mreža i uparenih
uređaja odaberite Ponovno postavi uređaj > Vrati
mrežne postavke.
Time se ne brišu drugi korisnički podaci.
• Za brisanje svih korisničkih podatka i vraćanje svih
postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite
Ponovno postavi uređaj > Vrati tvorničke podatke.
Ovom se opcijom brišu vaša povijest putovanja, aplikacije,
računi, postavke, spremljene mreže, upareni uređaji i svi
ostali korisnički podaci. Instalirane se karte ne brišu.
Korisničke datoteke u mapi Garmin možda se neće
izbrisati.
Informacije o uređaju
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Više o uređaju > Pravne informacije.
Specifikacije
Raspon radne tempera- Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
ture
Raspon temperature za Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
punjenje
Radijska frekvencija/
protokol
2,4 GHz pri 15 dBm
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu putem priloženog kabela
za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću
dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i
upotrebu u uredu).
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Sigurna udaljenost od
kompasa
30,5 cm (12 in)
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Održavanje uređaja
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi
mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću
isporučenog USB kabela.
NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti
adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvoda na webmjestu garmin.com.
2 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 18).
Kad je povezan s Wi‑Fi mrežom uređaj automatski provjerava
postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je
dostupna nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite
prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite Dostupna
je nadogradnja..
• Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite
> Više
o uređaju > Ažuriranja sustava.
Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad
je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver
prikazuje se poruka Dostupna je nadogradnja.
4 Odaberite opciju:
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Preuzmi.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver.
5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati
sve kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
19
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi.
Nadogradnja karata i softvera putem
softvera Garmin Express
Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali (Instaliranje
aplikacije Garmin Express, stranica 20).
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom
na
Overlander uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim
USB priključkom na računalu.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
Instaliranje aplikacije Garmin Express
Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa
sustavima Windows i Mac .
1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li
aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim
računalom, odaberite Zahtjevi sustava.
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
®
®
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
5 Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
6 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Prikaz
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može
trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 22).
7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
®
20
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak ulijevo kako biste ga otključali.
Održavanje uređaja
Uređaj se ne puni u vozilu
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak
i izvadite osigurač
.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila .
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 20).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 18).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 18).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti,
stranica 18).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Povezivanje s
bežičnom mrežom, stranica 18).
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 2).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne povezuje s telefonom
• Odaberite
> Bluetooth.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje
telefona i uređaja (Brisanje uparenog telefona, stranica 16) i
zatim dovršiti postupak uparivanja.
Dodatak
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje uređaja u
vozilu, stranica 1).
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom
vožnje
Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebate održavati čistim i
postaviti uređaj blizu vakuumskog nosača.
Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebate izvršiti
sljedeće radnje.
• Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumskog nosača i
krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na
spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom
vožnje.
• Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko
je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit
ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga.
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Rješavanje problema
Pomoćne kamere
Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više
povezanih pomoćnih kamera.
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin
navigacijskim uređajem
Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi‑Fi postavku
na Garmin navigacijskom uređaju.
BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim
Garmin navigacijskim uređajima Android™. Više informacija o
kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com
/bc35.
Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s
kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.
1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju
verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg
softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u
korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na
udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.
3 Odaberite > Stražnji prikaz.
4 Odaberite opciju:
• Ako prvi put povezujete kameru s navigacijskim uređajem,
odaberite Dodavanje nove kamere.
21
• Ako s navigacijskim uređajem povezujete dodatnu
kameru, odaberite > Odaberi kameru > Dodavanje
nove kamere.
5 Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na
odašiljaču kamere.
Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se
automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.
Prikaz pomoćne kamere
Uređaj prikazuje videozapis s povezane pomoćne kamere na
različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera
priključena na napajanje.
1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju
unatrag.
Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne
kamere.
• Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja,
odaberite > Stražnji prikaz za ručno pregledavanje
kamere.
2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.
Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.
• Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja,
odaberite
za ručno sakrivanje kamere.
Promjena kamera
Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj,
možete izmjenjivati prikaze kamera.
1 Odaberite > Stražnji prikaz.
2 Odaberite > Odaberi kameru.
3 Odaberite kameru.
Pojavit će se prikaz videozapisa s kamere, a u gornjem dijelu
zaslona prikazat će se naziv kamere.
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 22).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
Povezivanje s bežičnim zaslonom
Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati
sadržaj zaslona uređaja.
1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.
> Zaslon > Emitiranje.
2 Odaberite
3 Odaberite bežični zaslon.
4 Ako je potrebno, unesite PIN.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice
mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i
prilagođene točke interesa.
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
22
Dodatak
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 12
3-D prikaz karte 12
A
adrese, traženje 8
alati, karte 11
aplikacije 2, 12
B
barometar 14
baterija
maksimiziranje 21
problemi 21
punjenje 1, 19, 21
bežična kamera. Vidi kamere
bežični uređaji 14
Bluetooth tehnologija 15, 21
brisanje uparenog uređaja 16
omogućavanje 18
prekid veze s uređajem 16
brisanje
svi korisnički podaci 19
upareni Bluetooth uređaj 16
Brzo pretraživanje 7
C
cestarine, sprečavanje 6
Č
čišćenje dodirnog zaslona 20
čišćenje uređaja 20
D
datoteke, prijenos 22
dodaci, prilagođene točke interesa 9
dodatna oprema 22
F
Foursquare 8
G
Garmin Explore 7, 13
Garmin Express 20
nadogradnja softvera 20
Gdje sam? 10
geocaching 10
glasnoća alarma 18
glasnoća medija 18
glasnoća obavijesti 18
glasovna naredba 16
aktivacija 17
fraza za buđenje 17
navigacija putem 17
savjeti za upotrebu 17
gorivo, stanice 10
GPS 2
simulator 18
I
ID broj 18
ID jedinice 18
ikone, statusna traka 2
ikone upozorenja 11
informacije o putu 11
ponovno postavljanje 12
prikaz 12
inReach 14, 15
inReach daljinski upravljač 14
isključivanje zvuka, zvuk 17
izbjegavanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestarine 6
onemogućavanje 6
površina 6
značajke ceste 6
Indeks
J
jačina zvuka 18
jezik 18
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli za napajanje 19
promjena osigurača 20
vozilo 1
kalibracija, kompas 14
kamera, uparivanje 21
kamere 22
brzina 4
crveno svjetlo 4
promjena 22
sigurnosno kopiranje 22
kamere za mjerenje brzine 4
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 4
kamper, profili 3
karte 4, 10, 11, 13, 17
alati 11
dodavanje 13
kupnja 22
nadogradnja 13, 19, 20
podatkovno polje 4, 12
prikaz ruta 4, 5
razina pojedinosti 17
simboli 4
slojevi 12
tema 17
kompas 14
koordinate 10
korisnički priručnik 17
krađa, sprečavanje 20
kuća
prelazak 4
uređivanje lokacije 4
kutovi za upozorenja 14
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 18
lokacije 8, 13, 17
mjesta 8
nedavno pronađeno 10
simulirana 18
spremanje 10
traženje 7, 9
trenutno 10
lokacijske usluge 18
M
memorijska kartica 1, 22
umetanje 22
microSD kartica 1, 22
mjesta 8
montaža uređaja, vakuumski nosač 21
montiranje uređaja 1, 21
automobil 1
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 6
N
nacionalni parkovi 7
način rada za spavanje 2
nadogradnja
karte 19, 20
softver 19, 20
nadolazi 11
prilagođavanje 11
navigacija 4, 5, 8
postavke 17
van ceste 13
nedavno pronađene lokacije 10
nosač, skidanje 21
O
obavijesti 2
obilasci 5
oblikovanje rute 5
odgovaranje na pozive 15
odredišta 17. Vidi lokacije
dolazak 5
ograničenja, vozilo 3
okomiti i vodoravni nagib 14
kalibracija 14
osigurač, promjena 20
P
pametni telefon 12
parkiralište 5, 8, 9
početni zaslon 2
prilagođavanje 2
podaci
prijenos 12
spremanje 12
POI Loader 9
pomoć za aktivne trake 4
pomoćna kamera 22. Vidi kamere
ponovno postavljanje
podaci o putu 12
uređaj 21
ponovno postavljanje uređaja 19
popis skretanja 5
poruka 15
postavke 13, 14, 17, 18
postavke vremena 18
postavke zaslona 18
postupanje s uređajem 20
povijest putovanja 18
pozivi 15, 16
odgovaranje 15
praćenje 14
prečaci
brisanje 10
dodavanje 2, 10
prekid veze, Bluetooth uređaj 16
prelazak na početnu točku 4
prepoznavanje govora 16
prikaz karte
2-D 12
3-D 12
prilagođene POI 9
prilagođene točke interesa 9
profil vozila
automobil 3
kamper 3
profili, kamper 3
prometne informacije 12, 16, 18
alternativna ruta 6
karta 12, 16
nezgode 12, 16
prijemnik 16
traženje zastoja 12, 16
promjena područja pretraživanja 9
punjenje uređaja 1, 19, 21
R
računalo, povezivanje 22
raskrižja, traženje 9
rješavanje problema 21
rute 4, 13
dodavanje točke 5
izračun 5
myTrends 6
oblikovanje 5
pokretanje 4, 8, 9
predloženo 6
prikaz na karti 4, 5
zaustavljanje 5
S
satelitski signali, primanje 2, 18
simulirane lokacije 18
skidanje nosača 21
slojevi karte, prilagođavanje 12
Slušalice, uparivanje 15
služba za korisničku podršku 17
sljedeće skretanje 4
softver
nadogradnja 19, 20
23
verzija 18
SOS 15
otkazivanje 15
slanje 15
specifikacije 19
spremanje, trenutna lokacija 10
spremanje podataka 12
spremljene lokacije
brisanje 10
kategorije 10
uređivanje 10
stari podaci, slanje na računalo 12
svjetlina 2
T
telefon
prekid veze 16
uparivanje 15, 21
telefonski pozivi 15, 16
biranje 16
glasovno biranje 16
isključivanje zvuka 16
odgovaranje 15, 16
tipka napajanja 1, 2
točke 13
točke interesa, prilagođeno 9
točke interesa (POI) 7, 8
dodaci 9
HISTORY 8
mjesta 8
POI Loader 9
prilagođeno 9
tragovi 14
traka za pretraživanje 8
traženje lokacija. 7–9 Vidi i lokacije
adrese 8
gradovi 9
kategorije 7
koordinate 10
raskrižja 9
traženje usluga 7
trenutna lokacija 10
TripAdvisor 8
U
uparivanje 15
brisanje uparenog uređaja 16
prekid veze 16
Slušalice 15
telefon 15, 21
upozorenja 3, 14
točke blizine 18
zvuk 18
upozorenja za vozača 3
upute 5
upute za vožnju 5
usluge u hitnim slučajevima 10
V
vakuumski nosač 21
vaša trenutna lokacija 10
visinomjer 14
vraćanje postavki 19
W
Wi-Fi, povezivanje 18, 22
Wi‑Fi 19
Z
zapisnik puta, prikaz 12
zaslon, svjetlina 2
zaslon osjetljiv na dodir 2
zemljopisna širina i dužina 10
zvuk 18
točke blizine 18
24
Indeks
support.garmin.com
Kolovoz 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising