Garmin | Overlander | User manual | Garmin Overlander Brukerveiledning

Garmin Overlander Brukerveiledning
OVERLANDER
™
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og inReach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™
og Overlander™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc. Apple , iPhone og Mac er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HD Radio™ teknologi produsert med lisens
fra iBiquity Digital Corporation. Du finner patenter på http://patents.dts.com/. HD Radio™ og HD-, HD Radio- og buelogoene er registrerte varemerker eller varemerker for iBiquity Digital
Corporation i USA og/eller andre land. HISTORY og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med
tillatelse. iOverlander™ er et varemerke for iOverlander. microSD er et varemerke for SD-3C. PlanRV™ er et varemerke for TrucDown Info International, Inc. TripAdvisor er et registrert
varemerke for TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds er et varemerke for The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Windows er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Startveiledning ............................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet .............. 1
Installere kulefesteadapteren ..................................................... 1
Slå enheten av eller på ............................................................... 2
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Startskjermbildet ......................................................................... 2
Åpne en app ...........................................................................2
Legge til snarveier på startskjermbildet ................................. 2
Vise varsler ............................................................................ 2
Ikoner på statuslinjen ............................................................. 2
Bruke berøringsskjermen ............................................................ 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Kjøretøyprofiler .............................................................. 3
Bilprofil ........................................................................................ 3
Legge til en kjøretøyprofil ........................................................... 3
Bytte kjøretøyprofil ...................................................................... 3
Redigere en kjøretøyprofil .......................................................... 3
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 3
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 3
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 4
Gatenavigasjon............................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Starte en rute .............................................................................. 4
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 4
Kjøre hjem .............................................................................. 4
Redigere Hjem-posisjon .................................................... 4
Ruten på kartet ........................................................................... 4
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 4
Vise svinger og anvisninger ................................................... 5
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 5
Ankomme destinasjonen ............................................................ 5
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................... 5
Endre den aktive ruten ................................................................ 5
Legge til en posisjon i ruten ................................................... 5
Tilpasse ruten ........................................................................ 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Stoppe ruten ............................................................................... 5
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 5
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 6
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 6
Unngå bomveier ..................................................................... 6
Unngå bomringmerker ........................................................... 6
Unngå veielementer ............................................................... 6
Unngå miljøsoner ................................................................... 6
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 6
Unngå en vei ..................................................................... 6
Unngå et område .............................................................. 6
Deaktivere en egendefinert unngåelse ............................. 6
Slette egendefinerte unngåelser ....................................... 6
Finne og lagre posisjoner.............................................. 6
Punkter av interesse ................................................................... 7
Navigere til en Garmin Explore posisjon ................................ 7
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 7
Søke i en kategori ............................................................. 7
Finne campingplasser ............................................................ 7
Finne bobilplasser ............................................................. 7
Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter .................... 7
Finne bobiltjenester ................................................................ 7
Finne nasjonalparker ............................................................. 7
Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter ........ 7
Finne iOverlander™ interessepunkter ................................... 7
Innholdsfortegnelse
Finne HISTORY® interessepunkter ....................................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Søke etter interessepunkter fra Foursquare ..................... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Finne TripAdvisor interessepunkter .................................. 8
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 8
Utforske et sted ................................................................. 8
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 8
Finne en adresse ........................................................................ 8
Posisjonssøkeresultater .............................................................. 8
Posisjonssøkeresultater på kartet .......................................... 9
Endre søkeområdet .................................................................... 9
Egendefinerte punkter av interesse ............................................ 9
Installere POI Loader ............................................................. 9
Finne egendefinerte POIer ..................................................... 9
Parkering .................................................................................... 9
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon ................ 9
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................... 9
Søkeverktøy ................................................................................ 9
Finne et veikryss .................................................................... 9
Finne en by ............................................................................ 9
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 9
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 10
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 10
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 10
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 10
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 10
Legge til en snarvei ................................................................... 10
Fjerne en snarvei ................................................................. 10
Lagre posisjoner ....................................................................... 10
Lagre en posisjon ................................................................. 10
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 10
Redigere en lagret posisjon ................................................. 10
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 10
Slette en lagret posisjon ....................................................... 10
Bruke gatekartet ........................................................... 10
Kartverktøy ............................................................................... 11
Vise et kartverktøy ............................................................... 11
Lenger fremme ......................................................................... 11
Vise kommende posisjoner .................................................. 11
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 11
Advarsels- og varselsymboler ................................................... 11
Restriksjonsadvarsler ........................................................... 11
Advarsler om veiforhold ....................................................... 11
Varsler .................................................................................. 11
Tripinformasjon ......................................................................... 11
Vise tripdata på kartet .......................................................... 11
Tilpasse tripdatafeltene ................................................... 11
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 11
Vise triploggen ..................................................................... 12
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 12
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 12
Vise trafikk på kartet ............................................................ 12
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 12
Tilpasse kartet .......................................................................... 12
Tilpasse kartlagene .............................................................. 12
Endre kartdatafeltet .............................................................. 12
Endre perspektiv på kartet ................................................... 12
Navigere utenfor vei..................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Logge på en Garmin Explore konto ..................................... 12
Kart ...................................................................................... 13
Laste ned Garmin Explore kart ....................................... 13
Filtrere kartdata ............................................................... 13
Garmin Explore kartinnstillinger ...................................... 13
Opprette et veipunkt ........................................................ 13
i
Opprette en rute .............................................................. 13
Bibliotek ............................................................................... 13
Vise biblioteket ................................................................ 13
Navigere til en lagret posisjon ......................................... 13
Opprette en samling ........................................................ 13
Vise samlinger ................................................................. 13
Synkronisere Garmin Explore kontodata ............................. 13
Registrere spor ......................................................................... 13
Endre sporingsintervaller ..................................................... 13
Stoppe sporing ..................................................................... 13
Pitch and Roll ............................................................................ 14
Kalibrere helling og rulling .................................................... 14
Justere advarselsvinkler ...................................................... 14
Aktivere eller deaktivere varsler om advarselsvinkler .......... 14
Vise høydemåleren, barometeret og kompasset ...................... 14
Kalibrere kompasset ............................................................ 14
inReach fjernkontroll................................................... 14
Koble til en inReach enhet ........................................................ 14
Sende en inReach melding ...................................................... 14
SOS .......................................................................................... 14
Sette i gang en SOS-redningsaksjon ................................... 14
Avbryte en SOS-redningsaksjon .......................................... 15
Ringe med håndfri........................................................ 15
Pare telefonen .......................................................................... 15
Tips når du har paret enhetene ........................................... 15
Parkoble ekstra Bluetooth enheter ...................................... 15
Foreta et anrop ......................................................................... 15
Motta et anrop ........................................................................... 15
Bruke samtalealternativer ......................................................... 15
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt .......................... 15
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 15
Slette en paret Bluetooth enhet ................................................ 16
Slette en parkoblet telefon ........................................................ 16
Trafikk ............................................................................ 16
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 16
Aktivere trafikk .......................................................................... 16
Vise trafikk på kartet ................................................................. 16
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 16
Talekommando............................................................. 16
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 16
Aktivere talekommandoer ......................................................... 16
Tips for talekommandoer .......................................................... 16
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 16
Dempe instruksjoner ................................................................. 17
Nullstille data og innstillinger .................................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten .................................................................................... 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Lade enheten ............................................................................ 19
Vedlikehold av enheten............................................... 19
Garmin støttesenter .................................................................. 19
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ............................................................................ 19
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ............ 19
Installere Garmin Express .................................................... 20
Ta vare på enheten .................................................................. 20
Rengjøre enhetens utside .................................................... 20
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 20
Unngå tyveri ......................................................................... 20
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 20
Nullstille enheten ...................................................................... 20
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 20
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 20
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 20
Feilsøking...................................................................... 20
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 20
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører ...... 20
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 20
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 21
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 21
Enheten kobler seg ikke til telefonen ........................................ 21
Tillegg............................................................................ 21
Ryggekameraer ........................................................................ 21
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet ................................................................. 21
Se video fra ryggekameraet ................................................. 21
Veksle mellom kameraer ................................................. 21
Koble til en trådløs skjerm ........................................................ 21
Databehandling ........................................................................ 21
Om minnekort ...................................................................... 21
Sette inn minnekort for kart og data ..................................... 21
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 22
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 22
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 22
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 22
Indeks............................................................................ 23
Bruke programmene .................................................... 17
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 17
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 17
Overlander innstillinger............................................... 17
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 17
Innstillinger for kart og kjøretøy ............................................ 17
Aktivere kart .................................................................... 17
Innstillinger for rutepreferanser ............................................ 17
Innstillinger for kjørehjelp ..................................................... 17
Trafikkinnstillinger ................................................................ 17
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi ......................................... 17
Koble til et trådløst nettverk ...................................................... 17
Skjerminnstillinger ..................................................................... 17
Innstillinger for lyder og varsler ................................................. 18
Justere volumet for lyder og varsler ..................................... 18
Aktivere eller deaktivere stedstjenester .................................... 18
Angi tekstspråk ......................................................................... 18
Innstillinger for dato og klokkeslett ........................................... 18
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 18
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 18
ii
Innholdsfortegnelse
Startveiledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
mot sugekoppballen
til den klikker på
plass.
1 Trykk braketten
1 Oppdatere kart og programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi nettverk, side 19).
2 Opprett en Garmin Explore™ konto (Garmin Explore,
side 12).
3 Monter enheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde
(Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet,
side 1).
4 Sett opp en kjøretøyprofil (Kjøretøyprofiler, side 3).
5 Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 4).
2 Åpne spaken
, trykk sugekoppen mot frontruten, og vipp
spaken bakover mot frontruten.
Spaken skal peke mot toppen av frontruten.
Oversikt over enheten
3 Trekk ut sugekopparmen .
4 Om nødvendig roterer du braketten, slik at Garmin logoen er
®
vendt riktig vei.
5 Koble strømkabelen for fartøyet
til porten på braketten.
Mikrofon for håndfri telefonering
Volumkontroll
Av/på-knapp
Mikro-USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
3,5 mm lydkontakt
Magnetisk montering med 14-pinners kontakt
Høyttaler
Montering av og strømtilførsel for enheten i
kjøretøyet
6 Plasser baksiden av enheten inn på braketten.
7 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Installere kulefesteadapteren
Enheten har et 1-tommers kulefeste som er kompatibelt med
andre monteringsløsninger fra tredjeparter.
Fest kuleadapteren
til braketten
ved hjelp av skruene
som følger med .
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Både enheten og braketten inneholder magneter. I visse tilfeller
kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne
medisinske enheter og elektroniske enheter, som pacemakere,
insulinpumper eller harddisker på bærbare datamaskiner. Hold
enheten unna medisinsk og elektronisk utstyr.
Startveiledning
1
Slå enheten av eller på
• For å slå på enheten trykker du på av/på-tasten
kobler enheten til strøm.
Velg for å vise veinavigasjonsfunksjoner og søke etter interessepunkter.
eller
Velg for å vise Garmin Explore appen, som har offroad navigasjonsinformasjon og detaljerte topografiske kart.
Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen
for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på
enheten.
Åpne en app
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Slå av.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist
brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og
hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Kontroller at vises på statuslinjen, og aktiver stedstjenester
hvis det ikke gjør det.
3 Hvis det er nødvendig, går du ut til et åpent område med fri
sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.
Innhenter satellitter vises øverst på navigasjonskartet til
enheten finner plasseringen din.
Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper.
Rullegardinmenyen for apper inneholder alle appene som er
installert på enheten, organisert i tre faner. Drive-fanen
inneholder apper som er nyttige for gatenavigasjon og ulike
bilbehov. Explore-fanen inneholder apper som er nyttige for
navigasjon utenfor vei og utforsking. Verktøy-fanen inneholder
apper som er nyttige for kommunikasjon og andre oppgaver.
Velg et alternativ for å starte en app:
• Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
• Velg , velg en fane, og velg en app.
Legge til snarveier på startskjermbildet
1 Velg .
2 Velg en appfane for å vise flere applikasjoner.
3 Hold nede en app, og dra den til en plassering på
startskjermbildet.
Vise varsler
1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
Listen over varsler vises.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller
programmet som beskrives i varselet.
• Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.
Posisjonstjenester er aktivert.
Bluetooth teknologi er aktivert.
®
Koblet til en Bluetooth enhet
Koblet til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst nettverk, side 17).
®
Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 3).
Startskjermbildet
MERK: Utseendet til hjemskjermbildet kan variere hvis det har
blitt tilpasset.
Batteriladenivå.
Bruke berøringsskjermen
•
•
•
•
Trykk på skjermen for å velge et element.
Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
Justere lysstyrken på skjermen
Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke
for bakgrunnsbelysning.
Enheten kan bruke en omgivelseslyssensor for å justere
skjermens lysstyrke etter kjøretøyforholdene automatisk
(Skjerminnstillinger, side 17). Du kan også justere lysstyrken
manuelt via varselspanelet eller innstillingsmenyen.
1 Velg et alternativ:
• Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å
utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
• Velg
> Skjerm > Lysstyrkenivå.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på
startskjermbildet.
2
Startveiledning
Kjøretøyprofiler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av
kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon
på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og
kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.
Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår
enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på
ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har
angitt for kjøretøyet.
Bilprofil
Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for
bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner
enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke
tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke
for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.
Legge til en kjøretøyprofil
Kjøretøyprofilen er en valgfri funksjon som gir ruting basert på
høyden og vekten til store kjøretøy, for eksempel bobiler eller
campingvogner. Hvis du har et stort kjøretøy eller en
campingvogn på slep, bør du opprette en kjøretøyprofil. Du kan
opprette en kjøretøyprofil for hver kjøretøykonfigurasjon du
bruker med Overlander enheten.
1 Velg > > Kjøretøyprofil > .
2 Velg et kjøretøyalternativ som ligner mest på
kjøretøykonfigurasjonen din.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for
kjøretøyet.
Bytte kjøretøyprofil
Den første gangen du slår på enheten, blir du bedt om å velge
en kjøretøyprofil. Du kan manuelt velge til en annen
kjøretøyprofil når som helst.
1 Velg et alternativ:
• Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og velg
kjøretøyprofilikonet, for eksempel eller .
• Velg
> Navigasjon > Kjøretøyprofil.
2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
3 Velg Velg.
Redigere en kjøretøyprofil
Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge
til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel
maksimal hastighet.
> Navigasjon > Kjøretøyprofil.
1 Velg
2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du
og deretter feltet du vil redigere.
• Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du >
> Gi profilen nytt navn.
Kjøretøyprofiler
• Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du
Slett.
>
>
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
FORSIKTIG
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er
tilgjengelige i alle områder.
Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis
den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre
hastigheten.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg
om en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om
et kommende område for kryssende dyr.
Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en
sving på veien.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle
deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy
hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne
bruke denne funksjonen (Trafikk, side 16).
Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og
viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet
kan komme i kontakt med bakken.
Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan ha sidevind.
Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.
Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når
du nærmer deg en bratt bakke.
Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser
en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller
landegrense.
Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en
melding når du nærmer deg et område der propan må være
avstengt.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen
typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om
varseltonen er deaktivert.
> Navigasjon > Kjørehjelp > Hørbare
1 Velg
førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
3
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving, avkjørsel eller annen handling vises øverst på
kartet.
Gatenavigasjon
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 6).
• Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for
den aktive kjøretøyprofilen.
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 4).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten.
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute.
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Starte en rute
Åpner Garmin Explore appen for offroad-navigering.
1 Velg , og søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
Ruten uthevet på kartet.
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten.
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 4). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises.
Velg for å starte en ny rute eller søke etter interessepunkter.
Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og
omgivelsene.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje
viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
1 Velg Drive.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
4
Gatenavigasjon
Vise svinger og anvisninger
5 Velg et alternativ:
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
.
2 Velg
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 5).
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
Parkere i nærheten av destinasjonen
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du >
Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til som neste
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 4).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Gatenavigasjon
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 4).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Rediger rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Endre modus for ruteberegning
> Navigasjon > Rutepreferanser >
1 Velg
Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Stoppe ruten
• Gå til kartet, og velg > .
• Fra varsellinjen skyver du ned og velger
Garmin-navigasjon.
i varselet for
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen
(Enhetsinnstillinger, side 18).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
5
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 16).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 17),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
> Navigasjon > Rutepreferanser.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon
om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever
bomringmerker for hvert land.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
> Navigasjon > Rutepreferanser > Bomringer og
1 Velg
gebyrer > Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et
område som krever bomringmerker, velger du Spør alltid.
• For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger
du Unngå.
• For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger
du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
> Navigasjon > Rutepreferanser > Unngåelser.
1 Velg
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
deretter OK.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den
aktive kjøretøyprofilen (Kjøretøyprofiler, side 3).
6
> Navigasjon > Rutepreferanser > Miljøsoner.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
1 Velg
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til veiunngåelse.
4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
6 Velg Ferdig.
Unngå et område
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
1 Velg
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
1 Velg
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
> Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte
unngåelser > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
Velg alle > Slett.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter Slett.
1 Velg
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 8).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 7).
Finne og lagre posisjoner
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 8).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 9).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 9).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 10).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 10).
®
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Navigere til en Garmin Explore posisjon
Før du kan navigere til en Garmin Explore posisjon, må du legge
til én eller flere posisjoner i Garmin Explore kontoen.
1 Velg > Explore.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ.
• Hvis du vil navigere til posisjonen ved hjelp av detaljert
gateveiledning, velger du Kjør!.
• Hvis du vil vise posisjonen ved hjelp av Garmin Explore
appen, velger du .
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg .
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Finne campingplasser
Velg
> Alle cmp.plasser.
Finne bobilplasser
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan søke etter bobilparker basert på tilgjengelige fasiliteter.
1 Velg > PlanRV Parks.
2 Velg eventuelt Filtrer etter fasiliteter, velg en eller flere
fasiliteter og velg Lagre.
3 Velg en posisjon.
Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Finne og lagre posisjoner
Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter,
slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av
posisjonen din.
1 Velg > Ultimate Public Campgrounds.
2 Velg om nødvendig Søkefiltre, velg ett eller flere søkefiltre,
og velg Søk.
3 Velg en posisjon.
Finne bobiltjenester
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing
og andre tjenester for bobiler.
Velg > PlanRV Services.
Finne nasjonalparker
Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også
detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere
til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.
1 Velg > Nasjonalparker.
En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste
parken øverst.
2 Velg Søk, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å
snevre inn søket (valgfritt).
3 Velg en nasjonalpark.
En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i
parken vises under parkens navn.
4 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til parken.
• Velg for å se mer informasjon om parken eller utforske
parkens attraksjoner og fasiliteter.
• Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter
en posisjon for å finne et sted i parken raskt.
Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter
På nord-amerikanske produktmodeller kan du se detaljert
informasjon om attraksjonene og fasilitetene i en nasjonalpark
og navigere til bestemte posisjoner i den. Du kan blant annet
finne campingplasser, landemerker, besøkssentre og populære
attraksjoner.
1 Velg en park blant posisjonssøkeresultatene, og velg deretter
.
2 Velg Utforsk denne parken.
En kategoriliste over parkens attraksjoner og fasiliteter vises.
3 Velg en kategori.
4 Velg en posisjon og deretter Kjør!.
Finne iOverlander™ interessepunkter
LES DETTE
Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende forskrifter
som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.
Enheten har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne
nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser,
reparasjonstjenester og overnattingssteder.
1 Velg > iOverlander.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
Finne HISTORY interessepunkter
®
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
produktmodeller.
Enheten din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du
kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner
over hele verden, som historiske bygninger, monumenter,
7
museer og severdige åsteder for historiske
verdensbegivenheter.
1 Velg > History®.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg for å vise et bilde av og et kort sammendrag over
stedets historie.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din.
Velg > Foursquare.
TripAdvisor
®
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg > Søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg .
2 Velg Søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg .
2 Velg eventuelt for å søke i nærheten av en annen by eller
et annet område.
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å vise den valgte posisjonen i Garmin Explore appen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
8
Finne og lagre posisjoner
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 9).
1 Velg > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Parkering
Overlander enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan
gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på
sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller
aksepterte betalingsmetoder.
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg > Kategorier > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende
posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i
nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den
aktive ruten.
1 Velg .
2 Velg ved siden av det gjeldende søkeområdet .
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
Velg
en parkeringsplass.
3
4 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg > Byer.
2 Velg et alternativ:
3 Velg et søkeområde.
4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en
bestemt posisjon.
Det valgte søkeområdet vises ved siden av . Når du søker etter
en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen ,
foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Finne og lagre posisjoner
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du (Endre søkeområdet, side 9).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Søk,
angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon.
1 Velg > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
9
4 Velg Vis på kart.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg
> Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Ferdig.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 7).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg > Lagre.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
Rediger
informasjonen.
7
8 Velg Ferdig.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke gatekartet
Du kan bruke gatekartet til å navigere i en rute (Ruten på kartet,
side 4) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Drive.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 4).
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
10
Bruke gatekartet
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten (Endre den aktive ruten, side 5).
Ingen Lyd: Demper hovedvolumet.
Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den
aktive ruten eller langs en motorvei.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører på (Lenger fremme, side 11).
Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 12). Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 11).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 5).
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 15).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg .
2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Lagre.
Advarsels- og varselsymboler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i
ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer og
veiforhold.
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Akselvekt
Lengde
Bredde
Ingen lastebiler tillatt
Ingen trailere tillatt
Farlige materialer er ikke tillatt
.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Brennbare materialer er ikke tillatt
Vannforurensende materialer er ikke tillatt
Sving til venstre ikke tillatt
Sving til høyre ikke tillatt
U-sving ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Fare for kontakt med bakken
Sidevind
Smal vei
Skarp sving
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Varsler
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy.
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy.
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
Bruke gatekartet
11
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
> Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag.
1 Velg
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Navigere utenfor vei
Garmin Explore
Garmin Explore nettstedet og mobilappen gjør at du kan
planlegge turer og lagre veipunkter, ruter og spor i skyen.
Garmin Explore tilbyr avansert planlegging både på nett og
utenfor Internett, slik at du kan dele og synkronisere data med
enheten din. Du kan bruke den medfølgende appen til å laste
ned kart for frakoblet tilgang, og deretter navigere hvor som
helst uten å bruke din egen mobildatatjeneste.
Garmin Explore appen følger med enheten. Du kan også laste
ned Garmin Explore appen fra appbutikken på smarttelefonen
din eller gå til explore.garmin.com.
Vise kommende trafikkhendelser
Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta
trafikkdata (Trafikk, side 16).
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg > > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
> Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag.
1 Velg
2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
> Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kjøre –
1 Velg
kartvisning.
2 Velg et alternativ:
12
Velg for å åpne menyen med kartinnstillinger.
Velg for å legge til veipunkter og opprette ruter.
Velg for å åpne Garmin Drive™ appen for gatenavigasjon.
Velg for å endre kartorienteringen.
Velg for å zoome inn på kartet.
Velg for å zoome ut på kartet.
Velg for å vise kartet.
Velg for å administrere veipunkter, spor, ruter og aktiviteter.
Velg for å vise Garmin Explore kontoinformasjon og innstillinger.
Logge på en Garmin Explore konto
Første gang du bruker enheten, blir du bedt om å logge deg på
en Garmin Explore konto.
1 Velg Explore.
2 Les og godta lisensavtalen for sluttbrukere.
MERK: Hvis du ikke er enig i lisensvilkårene, kan du velge
for å avslutte Garmin Explore appen. Du kan ikke bruke
Garmin Explore appen før du har godtatt lisensavtalene.
3 Velg Neste.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil synkronisere enhetsdataene med Garmin
Explore kontoen automatisk, velger du Synkroniser
dataene mine.
• Hvis du vil opprette en Garmin Explore konto uten å
synkronisere data, velger du Ikke nå.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du har en Garmin Explore konto, skriver du inn epostadressen din og passordet ditt og velger Neste.
• Hvis du ikke har en Garmin Explore konto, velger du
Opprett en.
Navigere utenfor vei
6 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller logge
deg på Garmin Explore kontoen.
Kart
Laste ned Garmin Explore kart
Før du kan laste ned Garmin Explore kart, må du koble til et
trådløst nettverk (Koble til et trådløst nettverk, side 17).
1 Velg > Kart > Last ned kart fra Explore-appen.
En liste over kart for posisjonen din vises.
Velg
Vis flere karttyper for å vise flere karttyper (valgfritt).
2
3 Velg en karttype, og velg .
4 Velg om nødvendig Velg region eller Velg veipunkt for å
laste ned kart over et annet område eller et annet veipunkt.
Oppdatere Garmin Explore kart
1 Velg > Kart > Kartoppdateringer fra Explore-appen.
En liste over kartoppdateringer vises.
2 Velg et alternativ:
• Velg
for å laste ned et bestemt kart.
• Velg Oppdater alle for å laste ned alle kartoppdateringer.
Filtrere kartdata
1 Velg Kart > .
2 Velg et alternativ:
• Velg Samlinger, og velg deretter et alternativ for å filtrere
kartdata i samlinger.
• Velg Aktiviteter, og velg deretter et alternativ for å filtrere
kartdata i aktiviteter.
Garmin Explore kartinnstillinger
Åpne Explore-appen, og velg Kart > .
Datafelter: Legger til datafelt for kurs, høyde, hastighet og GPSkoordinater på kartet.
Målestokklinje: Legger til en distanseskala på kartet.
Enheter: Angir måleenheter.
Opprette et veipunkt
Du kan bruke Garmin Explore appen til å opprette og lagre
veipunkter. Du kan bruke enheten din til å navigere til veipunkt.
1 Velg Kart.
2 Velg et alternativ.
• Hvis du vil opprette et veipunkt på gjeldende posisjon,
velger du > Legg til veipunkt.
• Hvis du vil opprette et veipunkt på en annen posisjon på
kartet, trykker du på en posisjon på kartet og velger Legg
til veipunkt.
3 Velg om nødvendig Velg for å redigere kommentarer. og
legg til kommentarer om posisjonen.
Opprette en rute
Åpne Explore-appen, og velg Kart > > Legg til rute.
Velg en startposisjon.
Velg flere punkter for å opprette en strek for ruten.
Velg om nødvendig Rediger, velg deretter et punkt, og flytt
det.
5 Velg om nødvendig Slett, og velg deretter et punkt.
6 Velg Lagre.
1
2
3
4
Bibliotek
Vise biblioteket
1 Åpne Explore-appen, og velg Bibliotek.
2 Velg en datatype.
3 Velg et element for å vise detaljer.
TIPS: Du kan velge
for å vise høydeprofilen til et spor, en
rute eller en aktivitet.
Navigere utenfor vei
4 Velg om nødvendig
for å laste ned kart over området.
Navigere til en lagret posisjon
Du kan starte en rute til et lagret veipunkt, et lagret spor eller en
lagret rute i Garmin Explore biblioteket.
1 Åpne Explore-appen, og velg Bibliotek.
2 Velg Veipunkter, Spor eller Ruter.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
Opprette en samling
1 Velg Bibliotek > Ny samling.
2 Angi et navn på samlingen.
3 Velg samlingen, og velg deretter Legg til.
4 Velg en datatype.
5 Velg ett eller flere elementer, og velg deretter Legg til.
Vise samlinger
1 Velg Bibliotek.
2 Velg en samling.
3 Velg en datatype.
4 Velg et element for å vise detaljer.
for å laste ned kart over området.
5 Velg om nødvendig
Synkronisere Garmin Explore kontodata
Før du kan synkronisere kontodata, må du koble til et Wi‑Fi
nettverk.
Du kan synkronisere data, for eksempel veipunkter, ruter og
aktiviteter, med Garmin Explore kontoen. Dette kan være nyttig
for å ha dataene lett tilgjengelige på hver av de kompatible
enhetene dine. Enheten synkroniserer regelmessig data med
kontoen din. Dette skjer automatisk. Du kan også synkronisere
data manuelt når som helst.
1 Åpne Explore-appen, og velg Konto.
2 Kontroller at alternativet Synkroniser brukerdata er valgt.
3 Velg .
Registrere spor
Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore,
loggfører enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen. Hvis
enheten er parkoblet med en inReach enhet, registrerer
enheten sporingspunkter og overfører dem over
satellittnettverket i de angitte sendeintervallene.
1 Velg > > Sporregistrering.
2 Velg Start.
®
Endre sporingsintervaller
Før du kan endre sporingsintervaller, må du parkoble enheten
med en kompatibel inReach enhet.
Du kan endre sporingsintervallene for å angi hvor ofte enheten
skal logge og sende sporingspunkt.
1 Velg > > Sporregistrering > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre hvor ofte enheten registrerer et
sporingspunkt og sender det via satellittnettverket, velger
du Sendingsintervall.
• Hvis du vil endre hvor ofte enheten loggfører posisjonen
og oppdaterer sporingslinjen, velger du Loggintervall.
3 Velg et intervall.
TIPS: Du kan velge Av for å deaktivere sendings- eller
loggfunksjoner.
Stoppe sporing
1 Velg > > Sporregistrering > Stopp.
13
2 Velg et alternativ.
• Hvis du vil fortsette å registrere et spor, velger du
Gjenoppta registrering.
• Hvis du vil lagre et spor og vise det i Garmin Explore,
velger du Lagre spor på Garmin Explore.
• Hvis du vil forkaste sporet, velger du Forkast spor.
Pitch and Roll
ADVARSEL
Pitch and Roll-appen brukes til å vise kjøretøyets vinkler basert
på kalibrerte målinger. Du har ansvaret for å kalibrere enheten.
Endringer i enhetens posisjon etter kalibrering kan påvirke
nøyaktigheten i målingene. Målte verdier er bare forslag basert
på dine registreringer på enheten. Ta avlesninger ofte og nøye,
og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i
miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede
forhold og avlesningsfeil. Hvis du ikke tar hensyn til kjøretøyet
og omgivelsene, kan det føre til ulykker med alvorlig
personskade eller død.
Enheten varsler deg dersom kjøretøyet heller eller ruller i en
vinkel som kan påvirke kjøretøyets stabilitet.
Kalibrere helling og rulling
Du kan når som helst sette kjøretøyets vinkel til null.
1 Parker kjøretøyet på et flatt og jevnt underlag.
2 Juster posisjonen til enheten i braketten slik at du enkelt kan
se skjermen.
3 Velg > > Vippe og Krenge > Kalibrer .
Verdiene for helling og rulling tilbakestilles til 0 grader.
ADVARSEL
For å opprettholde best mulig nøyaktighet må du kalibrere
helling og rulling hver gang du posisjonerer enheten på nytt.
Justere advarselsvinkler
Du kan justere vinklene som enheten aktiverer et varsel om
helling eller rulling i. Du er ansvarlig for å kjenne til og angi riktig
hellings- og rullingsvinkel for kjøretøyet.
1 Velg > > Vippe og Krenge > > Advarselsvinkler.
2 Sveip opp eller ned for å justere hellings- eller
rullingsadvarselsvinklene.
3 Velg Godta.
Aktivere eller deaktivere varsler om advarselsvinkler
1 Velg > > Vippe og Krenge > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere varsler om helling og
rulling, velger du Vippe- og krengingsvarsler.
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydvarsler, velger du
Hørbare varsler.
Vise høydemåleren, barometeret og
kompasset
Enheten har integrerte høydemåler-, barometer- og
kompassensorer med automatisk kalibrering.
Velg > > Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC).
Kalibrere kompasset
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til metallgjenstander
eller gjenstander som påvirker magnetiske felt, for eksempel
kjøretøy, elektroniske enheter, bygninger eller kraftledninger.
14
Når enheten er koblet til den magnetiske braketten, bruker den
GPS-data til å bestemme kompassretningen. Når du fjerner
enheten fra den magnetiske braketten, bruker den et innebygd
kompass til å vise retningen.
Hver gang du kobler enheten fra den magnetiske braketten, blir
du bedt om å kalibrere kompasset. Hvis du opplever
uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget
deg over lengre avstander eller etter ekstreme
temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt for å
forbedre nøyaktigheten.
1 Koble enheten fra den magnetiske braketten, og flytt den bort
fra gjenstander som påvirker magnetiske felt.
> Kalibrer kompass.
2 Velg
Følg
instruksjonene
på skjermen.
3
inReach fjernkontroll
inReach fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre inReach
enheten ved hjelp av Overlander-enheten. Du kan sende
meldinger, vise værmeldinger, utløse SOS-varsel med mer. Gå
til buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.
Koble til en inReach enhet
1 Sørg for at inReach enheten er innenfor 3 m (10 fot) av
Overlander enheten.
2 På Overlander enheten velger du .
3 Velg kategorien Explore.
4 Velg inReach.
5 Følg instruksjonene på Overlander enhetens skjerm for å
fullføre parkoblingen.
Når parkoblingsprosessen er utført, kobles inReach og
Overlander enhetene automatisk til når de er innenfor
rekkevidde.
Sende en inReach melding
Før du kan sende en inReach melding ved hjelp av Overlander
enheten, må du parkoble den med en kompatibel inReach enhet
(Koble til en inReach enhet, side 14).
Du kan bruke enheten til å sende inReach meldinger til
kontaktene dine.
1 Velg > > inReach > .
2 Velg for å legge til én eller flere kontakter.
3 Skriv inn en melding.
4 Velg Send.
SOS
I en nødssituasjon kan du kontakte GEOS International
Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) for å be om
hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til
redningssenteret, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene
for den situasjonen du er i. Du kan kommunisere med
redningssenteret mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke
SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.
Sette i gang en SOS-redningsaksjon
Før du kan starte en SOS-redningsaksjon ved hjelp av
Overlander enheten, må du koble den sammen med en
kompatibel inReach enhet (Koble til en inReach enhet, side 14).
MERK: Når inReach enheten er i SOS-modus, kan den ikke
slås av.
1 Velg > > inReach > > SOS.
2 Skyv SOS-ikonet til høyre.
3 Vent på SOS-nedtellingen.
inReach fjernkontroll
Enheten sender en standardmelding til nødresponstjenesten
med informasjon om posisjonen din.
4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.
Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til
å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.
I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes
en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når
10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert
10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du
holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.
Avbryte en SOS-redningsaksjon
Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOSredningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til
nødresponstjenesten.
Velg Avbryt SOS > Avbryt SOS.
Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en
bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i
normal modus igjen.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og Overlander enheten mindre enn 3 m (10
fot) fra hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og angir
at telefonen skal være synlig for andre enheter.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen.
> Bluetooth.
3 På Overlander enheten velger du
Slå
på
trådløs
Bluetooth
teknologi
ved
hjelp av innstillingene.
4
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg telefonen din fra listen.
6 Kontroller eventuelt at koden som vises på telefonen,
samsvarer med koden som vises på Overlander enheten.
7 Velg Parkoble.
MERK: Hvis du vil vise kontakter og anropslogger på
Overlander enheten din, kan det hende du må gå til Bluetooth
innstillingene på telefonen og aktivere tillatelse for kontaktdeling
for den parkoblede Overlander enheten. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for telefonen.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
• For å ringe må kontaktdelingstillatelsen aktiveres for
navigasjonsenheten i Bluetooth innstillingene på telefonen
din.
Ringe med håndfri
• Du må bekrefte at Bluetooth funksjonene du ønsker å bruke,
er aktivert.
Parkoble ekstra Bluetooth enheter
1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten
mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth
trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth
enheter.
> Bluetooth på enheten.
4 Velg
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
6 Velg Parkoble.
Foreta et anrop
1 Velg .
2 Velg et alternativ:
• Når du vil foreta et anrop, velger du , taster inn et
telefonnummer og velger .
• Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt
opp av nylig, velger du og velger et nummer.
• Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du
og deretter en kontakt.
Motta et anrop
Velg Svar eller Avvis når du mottar et anrop.
Bruke samtalealternativer
Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke
sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.
TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne
den igjen ved å velge på hovedmenyen.
• Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du .
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra
Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil
fortsette samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du
.
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt
Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på
nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til
familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.
1 Velg > .
2 Hold inne et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel
Forhåndsinnstilling 1.
3 Velg en kontakt.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble
til Overlander enheten automatisk i fremtiden.
> Bluetooth.
1 Velg
2 Velg enheten du vil koble fra.
15
Slette en paret Bluetooth enhet
Vise trafikk på kartet
Du kan slette en parkoblet Bluetooth enhet for å unngå at den
kobler til Overlander-enheten automatisk i fremtiden. Hvis du
sletter en parkoblet smarttelefon, slettes også alle synkroniserte
telefonbokkontakter og anropshistorikk fra Overlander-enheten.
> Bluetooth.
1 Velg
Ved
siden
av Bluetooth enhetsnavnet velger du > Glem.
2
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg > > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Slette en parkoblet telefon
Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
> Bluetooth.
1 Velg
2 Ved siden av telefonnavnet velger du > Glem.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Talekommando
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 17). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 16). Gå til produktsiden på garmin.com
for å finne og kjøpe en kompatibel trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com
/traffic.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal,
der det er tilgjengelig. En OTA-trafikkmottakerkabel er
tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til
produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Koble enheten til kjøretøyets strømforsyning ved hjelp av
trafikkmottakerkabelen (Montering av og strømtilførsel for
enheten i kjøretøyet, side 1).
MERK: Trafikkmottakerkabelen har en integrert antenne for
den innebygde, digitale trafikkmottakeren. Hvis det er
tilgjengelig, mottar den digitale trafikkmottakeren trafikkdata
fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™ teknologi.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Aktivere trafikk
Før du kan aktivere trafikk, må du koble enheten til en
kompatibel trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av
en trafikkmottaker, side 16).
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
> Navigasjon > Trafikk.
1 Velg
Merk
av
for
Trafikk.
2
16
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er OK,
Garmin.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg > > Talekommando > > Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
1 Si OK, Garmin.
Menyen for talekommandoer vises.
2 Si en kommando på menyen.
3 Svar på talemeldingene for å fullføre søket eller handlingen.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 16).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Trafikk
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg > > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg > Hjelp.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten (Angi tekstspråk, side 18).
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Enhetsinnstillinger, side 18).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg > Hvor jeg har vært.
Overlander innstillinger
Navigasjonsinnstillinger
Velg
> Navigasjon.
Kjøretøyprofil: Angir kjøretøyprofil for hvert kjøretøy du kommer
til å bruke enheten i.
Kart & kjøretøy: Angir detaljnivået for kartene og fartøyikonet
som skal vises på enheten.
Rutepreferanser: Angir rutepreferanser når du navigerer.
Kjørehjelp: Angir varsler for kjørehjelp.
Trafikk: Angir trafikkinformasjonen som enheten bruker. Du kan
konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter
og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det
oppstår forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 6).
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg
> Navigasjon > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på
kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 12).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
> Navigasjon > Kart & kjøretøy > Mine kart.
1 Velg
2 Velg et kart.
Bruke programmene
Innstillinger for rutepreferanser
Velg
> Navigasjon > Rutepreferanser.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.
Reisehistorikk: Gjør at enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Innstillinger for kjørehjelp
Velg
> Navigasjon > Kjørehjelp.
Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer
førervarsler (Funksjoner og varsler om førerbevissthet,
side 3).
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
fotobokser for farts- og rødlyskontroll.
Trafikkinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du
> Navigasjon > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte
alternative ruter automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
Velg
> Bluetooth.
Koble til et trådløst nettverk
> Wi-Fi.
1 Velg
2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs
nettverksteknologi.
Velg
et trådløst nettverk.
3
4 Angi eventuelt krypteringskoden.
Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker
nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går
tilbake dette stedet senere.
Skjerminnstillinger
Velg
> Skjerm.
Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.
17
Enhetsinnstillinger
Adaptiv lysstyrke: Justerer lysstyrken på
bakgrunnsbelysningen automatisk basert på omgivelseslyset,
når enheten ikke står i braketten.
Tema: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du
velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dageller nattfarger basert på klokkeslettet.
Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.
Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går
inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.
Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for
daydream.
Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.
Når enheten roteres: Gjør at skjermen kan rotere automatisk
mellom stående og liggende visning basert på enhetens
retning, eller forbli i nåværende retning.
MERK: Når enheten er koblet til bilbraketten, støtter den bare
liggende modus.
Strømme: Gjør det mulig å vise innholdet trådløst på en
kompatibel ekstern skjerm.
Du kan gjenopprette en innstillingskategori til
fabrikkinnstillingene.
.
1 Velg
2 Velg en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Innstillinger for lyder og varsler
Nullstille data og innstillinger
Velg
> Lyd og varsel.
Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop,
alarmer og varsler.
Ikke forstyrr: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyrrfunksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere
lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.
Standard varseltone: Angir standard varselstone på enheten.
Justere volumet for lyder og varsler
> Lyd og varsel.
1 Velg
2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.
Aktivere eller deaktivere stedstjenester
Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne
plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du
kan deaktivere stedstjenester for å spare batteristrøm eller for å
planlegge en rute når enheten er innendørs, borte fra GPSsignaler. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en
GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.
> Posisjon.
1 Velg
2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.
MERK: For de fleste bruksområder skal du ikke endre Modusinnstillingen fra standardalternativet Bare enhet. Enheten har en
høyytelses GPS-antenne som gir de mest nøyaktige
posisjonsdataene mens du navigerer.
Velg
> Om enheten.
Systemoppdateringer: Her kan du oppdatere kart og
programvare på enheten.
Status: Viser batteristatus og nettverksinformasjon.
Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og
lisensinformasjon for programvaren.
Informasjon om forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og
samsvar fra den elektroniske etiketten.
Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om
maskinvare- og programvareversjon.
Gjenopprette innstillinger
Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine
og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette reisehistorikken din, velger du
Navigasjon > Rutepreferanser > Tøm reisehistorikk.
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har
besøkt. Det sletter ikke installerte kart eller lagrede
posisjoner, kontoer og apper.
• Hvis du vil gjenopprette alle navigasjonsinnstillingene til
standardinnstillingene, velger du Navigasjon > >
Gjenopprett.
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
• Hvis du vil fjerne alle lagrede trådløse nettverk og
parkoblede enheter, velger du Nullstilling av enhet >
Tilbakestilling av nettverksinnstillinger.
Dette alternativet sletter ingen andre brukerdata.
• Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du Nullstilling
av enhet > Fabrikkinnstillinger.
Dette alternativet sletter reisehistorikk, apper, kontoer,
innstillinger, lagrede nettverk, parkoblede enheter og alle
andre brukerdata. Installerte kart slettes ikke. Brukerfiler i
Garmin-mappen kan ikke slettes.
Angi tekstspråk
Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal
vises på.
> Språk og inndata > Språk.
1 Velg
2 Velg språk.
Innstillinger for dato og klokkeslett
Velg
> Dato og tid.
Automatisk dato og tid: Angir klokkeslett automatisk basert på
informasjon fra det tilkoblede nettverket.
Angi dato: Angir måned, dag og år på enheten.
Angi tid: Angir klokkeslettet på enheten.
Velg tidssone: Angir tidssonen for enheten.
Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers
tidsformatet.
18
Informasjon om enheten
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Om enheten > Informasjon om forskrifter .
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ved 15 dBm
Strøminntak
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun
for hjem eller kontor.
Informasjon om enheten
Batteritype
Oppladbart litiumion
Trygg kompassavstand
30,5 cm (12 tommer)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av
et Wi‑Fi nettverk
5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg Godta alle for å
godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å
reparere manglende kartdata.
Oppdatere kart og programvare med Garmin
Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.
1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på
datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger
instruksjonene på skjermen for å installere det (Installere
Garmin Express, side 20).
2 Åpne Garmin Express programmet.
3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten
på Overlander enheten, og den store kobler du til en
tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til
produktsiden på garmin.com for å kjøpe
strømadaptertilbehør.
2 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst
nettverk, side 17).
Når enheten er koblet til et Wi‑Fi nettverk, ser enheten etter
tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når
en oppdatering er tilgjengelig.
3 Velg et alternativ:
• Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du
nedover fra toppen av skjermbildet og velger En
oppdatering er tilgjengelig..
• Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du
>
Om enheten > Systemoppdateringer.
Enheten viser tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises Det finnes en oppdatering under Kart
eller Programvare.
4 Velg et alternativ:
• Velg Last ned for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart for å bare installere kartoppdateringer.
• Velg Programvare for å bare installere
programvareoppdateringer.
Vedlikehold av enheten
4 I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser
deg enhetsnavnet og serienummeret.
5 Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen
for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express
programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
6 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på
Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av
oppdateringen du ønsker.
Garmin Express programmet laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass
og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internetttilkobling.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
19
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette
inn minnekort for kart og data, side 21).
7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å
fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i
løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din
og koble den til på nytt.
®
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket mot klokken for å låse det opp.
Installere Garmin Express
Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows og
Mac datamaskiner.
1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin
Express programmet er kompatibelt med datamaskinen,
velger du Systemkrav.
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Nedlasting for
Mac.
Åpne
filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
3
skjermen for å fullføre installeringen.
®
®
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen
og sikringen .
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy .
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Feilsøking
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
20
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Montering av og strømtilførsel for enheten
i kjøretøyet, side 1).
Braketten holder ikke enheten min på plass
når jeg kjører
Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i
nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.
Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse
handlingene.
• Fjern strømbraketten fra sugekopparmen, og tørk kulen og
kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kulen og kulefestet
og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
• Drei den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres
effekten av vibrasjonene fra veien.
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Feilsøking
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 20).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Demp volumet (Justere volumet for lyder og varsler, side 18).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (Koble til et
trådløst nettverk, side 17).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 2).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten kobler seg ikke til telefonen
• Velg
> Bluetooth.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Slette en parkoblet telefon, side 16) og
fullføre parkoblingen på nytt.
Tillegg
Ryggekameraer
Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede
ryggekameraer.
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet
Du må aktivere Wi‑Fi innstillingene på Garmin
navigasjonsenheten før du kan koble til et kamera.
BC 35 trådløst kamera er kompatibelt med enkelte Garmin
navigasjonsenheter med Android™. Gå til garmin.com/bc35 for å
få mer informasjon om enhetskompatibilitet.
Du kan parkoble opptil fire BC 35 trådløse ryggekameraer med
den kompatible Garmin navigasjonsenheten.
1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.
Det kan hende enheten din ikke støtter BC 35 kameraet hvis
det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer
informasjon om oppdatering i brukerhåndboken til
navigasjonsenheten din.
2 Slå på Garmin navigasjonsenheten, og sørg for at enheten
ikke er mer enn 3 m (10 fot) unna kameraet.
3 Velg > Sikt bakover.
4 Velg et alternativ:
• Hvis dette er det første kameraet du kobler til
navigasjonsenheten, velger du Legg til nytt kamera.
Tillegg
• Hvis dette er et ekstra kamera du kobler til
navigasjonsenheten, velger du > Velg kamera > Legg
til nytt kamera.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Du finner parkoblingskoden eller passordet på
senderen eller på kameraet.
Når parkobling med et kamera er fullført for første gang, kobler
kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk.
Se video fra ryggekameraet
Enheten viser video fra det tilkoblede ryggekameraet på ulike
måter avhengig av hvordan kameraet er koblet til strøm.
1 Velg et alternativ for å se video:
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du
bilen i revers.
Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
• Hvis kameraet er koblet til en stabil strømkilde, velger du
> Sikt bakover for å vise kameraet manuelt.
Velg
et
alternativ for å gå tilbake til normal bruk:
2
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du
bilen ut av revers.
Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
• Hvis senderen er koblet til en stabil strømkilde, velger du
for å skjule kameraet manuelt.
Veksle mellom kameraer
Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til
enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige
kameraene.
1 Velg > Sikt bakover.
2 Velg > Velg kamera.
3 Velg et kamera.
Videostrømmen fra kameraet vises, og navnet på kameraet
vises øverst i skjermbildet.
Koble til en trådløs skjerm
Du kan vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.
Plasser enheten nær den trådløse skjermen.
Velg
> Skjerm > Strømme.
Velg en trådløs skjerm.
Angi om nødvendig PIN-koden.
1
2
3
4
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare
(www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som
kart og egendefinerte POI-er.
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 64 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enheten, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
21
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 22).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
22
Tillegg
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 12
3D-kartvisning 12
A
adresser, finne 8
advarselsikoner 11
advarselsvinkel 14
aktiv kjørefeltveiledning 4
alarmvolum 18
anrop 15
svare 15
anvisninger 5
apper 2
av/på-knapp 1, 2
B
barometer 14
batteri
lade 1, 19, 21
maksimere 21
problemer 21
begrensninger, kjøretøy 3
berøringsskjerm 2
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 15, 21
aktivere 17
koble fra en enhet 15
slette en paret enhet 16
bomstasjoner, unngå 6
brakett, fjerne 20
bredde- og lengdegrad 9
brukerveiledning 17
H
N
helling og rulling, kalibrere 14
helning og rulling 14
historikk, sende til datamaskin 12
hjem
kjøre 4
redigere posisjon 4
Hodetelefoner, parkobling 15
Hurtigsøk 7
Hvor er jeg? 10
høydemåler 14
nasjonalparker 7
navigasjon 4, 5, 8
innstillinger 17
utenfor vei 13
neste sving 4
nullstille
enhet 20
tripdata 12
nullstille enheten 18
nødtjenester 10
I
O
ID-nummer 18
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 13, 17, 18
inReach 14
inReach fjernkontroll 14
interessepunkter (POI) 7, 8
HISTORY 7
steder 8
omkjøringer 5
oppdatere
kart 19
programvare 19
K
egendefinerte POIer 9
endre søkeområdet 9
enhets-ID 18
kalibrere, kompass 14
kamera, parkobling 21
kameraer 21
bytte 21
hastighet 4
rygge 21
rødt lys 4
kart 4, 10, 11, 13, 17
datafelt 4, 11, 12
detaljnivå 17
kjøpe 22
lag 12
legge til 13
oppdatere 13, 19
symboler 4
tema 17
verktøy 11
vise ruter 4, 5
kartlag, tilpasse 12
kartvisning
2D 12
3D 12
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 5
kjøretøyprofil
bil 3
campingbil 3
koble fra, Bluetooth enhet 15
kompass 14
koordinater 9
F
L
feilsøking 20, 21
filer, overføre 22
finne posisjoner. 6–9 Se også posisjoner
adresser 8
byer 9
kategorier 7
koordinater 9
veikryss 9
finne tjenester 7
fjerne brakett 20
fotobokser for hastighet 4
fotobokser ved trafikklys 4
Foursquare 8
førervarsler 3
lade enheten 1, 19, 21
lagre, gjeldende posisjon 10
lagre data 12
lagrede posisjoner
kategorier 10
redigere 10
slette 10
lenger fremme 11
tilpasse 11
Lisensavtaler for sluttbruker 18
lyd 18
nærhetspunkter 17
lysstyrke 2
C
campingbil, profiler 3
D
data
lagre 12
overføring 12
datamaskin, koble til 22
dempe, lyd 17
destinasjoner, ankomme 5
drivstoff, stasjoner 10
E
G
Garmin Explore 7, 12, 13
Garmin Express 20
oppdatere programvare 19
geocaching 9
gjeldende posisjon 10
gjenopprette innstillinger 18
GPS 2
simulator 18
Indeks
M
manøverliste 5
medievolum 18
melding 14
microSD-kort 1
minnekort 1, 21
montere 21
minnekort, microSD 21
montere enheten 1, 20
bil 1
sugekopp 1, 20
myTrends, ruter 5
P
parkering 5, 8, 9
parkobling 15
Hodetelefoner 15
koble fra 15
slette en paret enhet 16
telefon 15, 21
POI Loader 9
posisjoner 8, 13, 17
gjeldende 10
lagre 10
nylige treff 10
simulerte 18
steder 8
søke etter 6, 9
posisjoner som nylig er funnet 10
produktsupport 17
profiler, campingbil 3
programmer 12
programvare
oppdatere 19
versjon 18
punkter av interesse (POI) 7
egendefinert 9
POI Loader 9
tillegg 9
R
reisehistorikk 18
rengjøre berøringsskjermen 20
rengjøre enheten 20
ruter 4, 13
beregning 5
foreslåtte 5
legge til et punkt 5
myTrends 5
starte 4, 8, 9
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 4, 5
ryggekamera 21. Du finner mer informasjon
under kameraer
S
satellittsignaler, innhente 2, 18
sikring, skifte 20
simulerte posisjoner 18
skjermbilde, lysstyrke 2
skjerminnstillinger 17
slette
alle brukerdata 18
paret Bluetooth enhet 16
parkoblet Bluetooth-enhet 16
smarttelefon 12
snarveier
legge til 2, 10
slette 10
SOS 14
avbryter 15
sende 14
spesifikasjoner 18
spor 13
sporing 13
23
språk 18
startskjermbildet 2
tilpasse 2
steder 8
stedstjenester 18
strømkabel for bil 1
strømkabler 19
kjøretøy 1
skifte sikringen 20
sugekopp 20
svare på anrop 15
søkelinje 8
søvnmodus 2
T
ta vare på enheten 20
talegjenkjenning 16
talekommando 16
aktivere 16
aktiveringsfrase 16
navigere med 16
tips om bruk 16
telefon
koble fra 16
parkobling 15, 21
telefonsamtaler 15
dempe 15
ringe 15
svare 15
taleoppringning 15
tidsinnstillinger 18
tilbehør 22
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 9
tilpasse en rute 5
trafikk 12, 16, 17
alternativ rute 6
hendelser 12, 16
kart 12, 16
mottaker 16
søke etter forsinkelser 12, 16
TripAdvisor 8
tripinformasjon 11
nullstille 12
vise 11
triplogg, vise 12
trådløse enheter 14
trådløst kamera. Du finner mer informasjon
under kameraer
tyveri, unngå 20
U
unngåelser 6
bomstasjoner 6
deaktivere 6
område 6
slette 6
vei 6
veielementer 6
V
varselsvolum 18
varsler 2, 3, 14
lyd 17
nærhetspunkter 17
veikryss, finne 9
veipunkter 13
verktøy, kart 11
volum 18
W
Wi-Fi, koble til 17, 21
Wi‑Fi 19
24
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising