Garmin | Overlander | User guide | Garmin Overlander Användarhandbok

Garmin Overlander Användarhandbok
OVERLANDER
™
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och inReach är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™,
myTrends™ och Overlander™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple , iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth märket och logotyperna
ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HD Radio™
Tekniken tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. För patent se http://patents.dts.com/. HD Radio™ och HD-, HD Radio- och ”Båge”-logotyperna är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation i USA eller andra länder. HISTORY och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra länder runt
om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör
TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds är ett varumärke som tillhör The Ultimate Public Campground
Project. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Montera och strömförsörja enheten i fordonet ............................ 1
Montera kulfästesadaptern ......................................................... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 2
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Hemskärm .................................................................................. 2
Öppna en app ........................................................................ 2
Lägga till genvägar på hemskärmen ...................................... 2
Visa aviseringar ..................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ................................................................. 2
Använda pekskärmen ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 3
Bilprofil ........................................................................................ 3
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 3
Slå på fordonsprofil ..................................................................... 3
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 3
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 3
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 4
Vägnavigering................................................................. 4
Rutter .......................................................................................... 4
Påbörja en rutt ............................................................................ 4
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 4
Köra hem ............................................................................... 4
Redigera din hemposition ................................................. 4
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 4
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 5
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 5
Anländer till destinationen .......................................................... 5
Parkering nära destinationen ................................................. 5
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 5
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 5
Utforma din rutt ...................................................................... 5
Göra en avstickare ................................................................. 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Stoppa rutten .............................................................................. 6
Använda föreslagna rutter .......................................................... 6
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 6
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 6
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 6
Undvika en väg ................................................................. 6
Undvika ett område ........................................................... 6
Avaktivera ett eget undvikande ......................................... 6
Ta bort egna undvikanden ................................................ 6
Söka efter och spara platser ......................................... 7
Intressanta platser ...................................................................... 7
Navigera till en Garmin Explore plats ..................................... 7
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 7
Söka inom en kategori ...................................................... 7
Hitta campingplatser .............................................................. 7
Söka efter husbilsplatser ................................................... 7
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser .......... 7
Söka efter husbilstjänster ....................................................... 7
Hitta nationalparker ................................................................ 7
Innehållsförteckning
Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter ................ 7
Söka efter iOverlander™ intressanta platser ......................... 7
Söka efter HISTORY® intressanta platser ............................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Söka efter intressanta platser från Foursquare ................. 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Söka efter TripAdvisor intressanta platser ........................ 8
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 8
Utforska en plats ............................................................... 8
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 8
Söka efter en adress ................................................................... 8
Platssökningsresultat .................................................................. 8
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 9
Byta sökområde .......................................................................... 9
Egna intressanta platser ............................................................. 9
Installera POI Loader ............................................................. 9
Söka efter egna intressanta platser ....................................... 9
Parkering .................................................................................... 9
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 9
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 9
Sökverktyg .................................................................................. 9
Söka efter en korsning ........................................................... 9
Söka efter en stad .................................................................. 9
Söka efter en plats med koordinater .................................... 10
Visa senast hittade platser ....................................................... 10
Rensa listan med senast hittade platser .............................. 10
Visa aktuell platsinformation ..................................................... 10
Söka efter nödtjänster och bränsle ...................................... 10
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. .............................. 10
Lägga till en genväg ................................................................. 10
Ta bort en genväg ................................................................ 10
Spara platser ............................................................................ 10
Spara en plats ...................................................................... 10
Spara den aktuella platsen .................................................. 10
Ändra en sparad plats .......................................................... 10
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 10
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Använda vägkartan ...................................................... 10
Kartverktyg ................................................................................ 11
Visa ett kartverktyg .............................................................. 11
Längre fram .............................................................................. 11
Visa kommande platser ....................................................... 11
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 11
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 11
Begränsningsvarningar ........................................................ 11
Varningar om vägförhållanden ............................................. 11
Varningar ............................................................................. 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Anpassa trippdatafälten .................................................. 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 12
Visa tripploggen ................................................................... 12
Återställa trippinformationen ................................................ 12
Visa kommande trafik ............................................................... 12
Visa trafik på kartan ............................................................. 12
Söka efter trafikincidenter .................................................... 12
Anpassa kartan ......................................................................... 12
Anpassa kartlager ................................................................ 12
Ändra kartdatafältet .............................................................. 12
Ändra kartperspektiv ............................................................ 12
Terrängnavigering........................................................ 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Logga in på ett Garmin Explore konto ................................. 12
Karta .................................................................................... 13
Hämta Garmin Explore kartor ......................................... 13
Filtrera kartdata ............................................................... 13
i
Garmin Explore kartinställningar ..................................... 13
Skapa en waypoint .......................................................... 13
Skapa en rutt ................................................................... 13
Bibliotek ............................................................................... 13
Visa biblioteket ................................................................ 13
Navigera till en sparad position ....................................... 13
Skapa en samling ............................................................ 13
Visa samlingar ................................................................. 13
Synkronisera Garmin Explore kontodata ............................. 13
Spela in spår ............................................................................. 13
Ändra spårningsintervall ...................................................... 13
Stoppa spårningen ............................................................... 14
Lutning och grad ....................................................................... 14
Kalibrera lutning och grad .................................................... 14
Justera vinkelvarningar ........................................................ 14
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar .............................. 14
Visa höjdmätare, barometer och kompass ............................... 14
Kalibrera kompassen ........................................................... 14
inReach fjärrkontroll.................................................... 14
Ansluta en inReach enhet ........................................................ 14
Skicka ett inReach meddelande ............................................... 14
SOS .......................................................................................... 14
Initiera en SOS-räddning ..................................................... 14
Stoppa en SOS-räddning ..................................................... 15
Ringa med handsfree................................................... 15
Para ihop telefonen .................................................................. 15
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................. 15
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter ............................... 15
Ringa ett samtal ........................................................................ 15
Ta emot ett samtal .................................................................... 15
Använda alternativ för samtal pågår ......................................... 15
Spara ett telefonnummer som förinställt ................................... 15
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 15
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 16
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 16
Trafik.............................................................................. 16
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 16
Aktivera trafik ............................................................................ 16
Visa trafik på kartan .................................................................. 16
Söka efter trafikincidenter .................................................... 16
Röstkommando............................................................ 16
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 16
Aktivera röstkommando ............................................................ 16
Tips för röstkommandon ........................................................... 16
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 16
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 17
Enhetsinställningar ................................................................... 18
Återställa inställningarna ........................................................... 18
Återställa data och inställningar ................................................ 18
Enhetsinformation........................................................ 18
Se information om regler och efterlevnad för E-label ............... 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Ladda enheten .......................................................................... 19
Enhetsunderhåll........................................................... 19
Garmin Supportcenter .............................................................. 19
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk .......... 19
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ........ 19
Montera Garmin Express ..................................................... 20
Skötsel av enheten ................................................................... 20
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 20
Rengöra pekskärmen ........................................................... 20
Förhindra stöld ..................................................................... 20
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 20
Återställa enheten ..................................................................... 20
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 20
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 20
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 20
Felsökning.................................................................... 20
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 20
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör .................... 20
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 20
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 20
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 21
Min enhet ansluter inte till telefonen ......................................... 21
Bilagor........................................................................... 21
Backkameror ............................................................................. 21
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet .................................................................. 21
Visa bild från backkameran .................................................. 21
Byta kamera .................................................................... 21
Ansluta till en trådlös skärm ...................................................... 21
Datahantering ........................................................................... 21
Om minneskort ..................................................................... 21
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 21
Ansluta enheten till en dator ................................................ 21
Överföra data från datorn ..................................................... 22
Köpa fler kartor ......................................................................... 22
Köpa tillbehör ............................................................................ 22
Index.............................................................................. 23
Använda appar............................................................. 17
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 17
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 17
Overlander inställningar.............................................. 17
Navigeringsinställningar ............................................................ 17
Kart- och fordonsinställningar .............................................. 17
Aktivera kartor ................................................................. 17
Ruttpreferensinställningar .................................................... 17
Inställningar för förarassistans ............................................. 17
Trafikinställningar ................................................................. 17
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .............................................. 17
Ansluta till ett trådlöst nätverk ................................................... 17
Skärminställningar .................................................................... 17
Ljud- och aviseringsinställningar .............................................. 18
Justera ljud och volym för meddelanden ............................. 18
Aktivera eller aktivera platstjänster ........................................... 18
Ställa in textspråk ..................................................................... 18
Datum- och tidinställningar ....................................................... 18
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Tryck fästet mot sugkoppen tills det snäpper fast på
plats.
1 Uppdatera kartor och programvara på din enhet (Uppdatera
kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk, sidan 19).
2 Skapa ett Garmin Explore™ konto (Garmin Explore,
sidan 12).
3 Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla
(Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 1).
4 Skapa en fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 3).
5 Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 4).
Översikt över enheten
2 Öppna spaken
, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för
spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.
3 Dra ut sugkoppsarmen .
4 Om det behövs roterar du fästet så att Garmin logotypen har
®
den högra sidan uppåt.
5 Sätt i 12 V-strömkabeln
i porten på fästet.
Mikrofon för handsfree-samtal
Volymkontroll
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
3,5 mm ljuduttag
Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
Högtalare
Montera och strömförsörja enheten i
fordonet
6 Sätt enhetens baksida mot fästet.
7 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
Montera kulfästesadaptern
Det finns ett kulfäste på 2,54 cm (1 tum) på enheten som är
kompatibelt med tredjepartsmonteringslösningar.
Montera kuladaptern
på fästet
med hjälp av de
medföljande skruvarna .
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa
omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska
enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar,
insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten
borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.
Komma igång
1
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen
ansluta enheten till en strömkälla.
eller
Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på
hemskärmen.
Välj om du vill visa navigeringsfunktioner och söka efter intressepunkter.
Välj om du vill visa appen Garmin Explore som innehåller terrängnavigeringsinformation och detaljerade topografiska kartor.
Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar
till alla program installerade på din enhet.
Öppna en app
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge sedan det var som du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Bekräfta visas i statusfältet och aktivera platstjänster om
det inte bekräftas.
3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot
himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills
enheten avgör dess plats.
Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta.
Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din
enhet, ordnade under tre flikar. Fliken Drive innehåller appar
som är användbara för vägnavigering och olika bilbehov. Fliken
Explore innehåller appar som är användbara för navigering i
terräng och för utforskning. Fliken Verktyg innehåller appar som
är användbara för kommunikation och andra uppgifter.
Välj ett alternativ för att starta en app:
• Välj en appgenväg från hemskärmen.
• Välj , klicka på en flik och välj en app.
Lägga till genvägar på hemskärmen
1 Välj .
2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.
Visa aviseringar
1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i
aviseringen så väljer du aviseringen.
• Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.
Platstjänster är aktiverade.
Bluetooth tekniken är aktiverad.
®
Ansluten till en Bluetooth enhet.
Ansluten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk,
sidan 17).
®
Hemskärm
Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har
anpassats.
Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 3).
Batteriladdningsnivå
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Justera skärmens ljusstyrka
Enheten kan använda sensorer för omgivande ljus för att
automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter
fordonsförhållanden (Skärminställningar, sidan 17). Du kan
också justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen
meddelandepanelen eller inställningsmenyn.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för
att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
2
Komma igång
• Välj
> Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att
ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat
på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.
Bilprofil
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för
användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen
beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte
tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Lägga till en fordonsprofil
Fordonsprofiler är en valfri funktion som används till att beräkna
rutter baserat på höjd och vikt för stora fordon, som husbilar och
fordon med släpvagnar. Om du har ett stort fordon eller om du
bogserar en släpvagn bör du skapa en fordonsprofil. Du kan
skapa en fordonsprofil för varje fordonskonfiguration du
använder med din Overlander enhet.
1 Välj > > Fordonsprofil > .
2 Välj det fordonsalternativ som bäst stämmer överens med din
fordonskonfiguration.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
Slå på fordonsprofil
Första gången du slår på enheten uppmanas du att välja en
fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan
fordonsprofil.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen
för fordonsprofilen, som eller .
• Välj
> Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Redigera en fordonsprofil
Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen
eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex.
maximal hastighet.
> Navigation > Fordonsprofil.
1 Välj
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
Fordonsprofiler
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du
bort.
>
> Ta
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBSERVERA
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar
hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola
eller skolzon.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal som anger en
kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett
kommande viltövergångsområde.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger
långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik
med högre hastighet. Enheten måste ta emot
trafikinformation för att använda den här funktionen (Trafik,
sidan 16).
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig ett område där propan ska
stängas av.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
> Navigation > Förarassistans > Hörbara
1 Välj
förarvarningar.
3
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Vägnavigering
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
Välj
Kör!.
5
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 6).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 4).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten.
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt.
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Påbörja en rutt
1 Välj och sök efter en plats.
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter.
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 4). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Drive.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
4
Öppnar appen Garmin Explore för terrängnavigering.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som
visas.
Välj om du vill påbörja en ny rutt eller söka efter intressepunkter.
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje
visas på det
rätta körfältet för svängen.
Vägnavigering
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 4).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
1 Från kartan väljer du > .
2 Sök efter en plats.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 5).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 4).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Parkering nära destinationen
Göra en avstickare
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
Välj
.
2
Anländer till destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Vägnavigering
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Redigera rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Ändra ruttberäkningsläget
> Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
5
Stoppa rutten
• På kartan väljer du > .
• Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer
Garmin-navigering.
i
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar,
sidan 18).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med en trafikmottagare,
sidan 16).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 17)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
> Navigation > Ruttpreferenser.
1 Välj
Välj
ett
alternativ:
2
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
> Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och
1 Välj
avgifter > Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
6
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
> Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden.
1 Välj
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
OK.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen
(Fordonsprofiler, sidan 3).
> Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
> Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
1 Välj
Undvika ett område
> Navigation > Ruttpreferenser > Egna
1 Välj
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
> Navigation > Ruttpreferenser > Egna
1 Välj
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
> Navigation > Ruttpreferenser > Egna
1 Välj
undvikanden > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du Välj allt
> Ta bort.
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja Ta bort.
Vägnavigering
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn får
du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för
att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 8).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 7).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter intressanta platser från Foursquare,
sidan 8).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 9).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 9).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 10).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 10).
®
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Navigera till en Garmin Explore plats
Innan du kan navigera till en Garmin Explore plats måste du
lägga till en eller flera platser i Garmin Explore kontot.
1 Välj > Explore.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ.
• Om du vill navigera till platsen med Turn-by-Turnvägbeskrivning väljer du Kör!.
• Om du vill visa platsen med Garmin Explore appen väljer
du .
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj .
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Hitta campingplatser
Välj
> Alla campingplatser.
Söka efter husbilsplatser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Söka efter och spara platser
Du kan söka efter husbilsplatser baserat på tillgängliga
bekvämligheter.
1 Välj > PlanRV Parks.
2 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter, väljer
en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
3 Välj en plats.
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser
som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.
1 Välj > Ultimate Public Campgrounds.
2 Om det behövs väljer du Sökfilter och väljer ett eller flera
sökfilter och sedan Sök.
3 Välj en plats.
Söka efter husbilstjänster
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation,
bogsering och andra tjänster för husbilar.
Välj > PlanRV Services.
Hitta nationalparker
Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA
innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA.
Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en
nationalpark.
1 Välj > Nationalparker.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst
upp.
2 Välj Sök och ange hela eller del av parknamnet för att
minska resultatet (valfritt).
3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter
inom parken visas under parknamnet.
Välj
ett alternativ:
4
• Om du vill börja navigera till parken väljer du Kör!.
• För att visa mer parkinformation eller utforska
parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
• Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en
kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en
plats.
Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter
På modeller för Nordamerika kan du utforska detaljerad
information om funktioner och faciliteter som finns i en
nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan
till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och
populära sevärdheter.
1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och
väljer .
2 Välj Utforska den här parken.
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter
visas.
3 Välj en kategori.
4 Välj en plats och välj Kör!.
Söka efter iOverlander™ intressanta platser
OBS!
Du är ansvarig för att förstå och följa alla gällande bestämmelser
för campingplatser och intressanta platser.
Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att
du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid
overlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.
7
1 Välj > iOverlander.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
Söka efter HISTORY intressanta platser
®
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig
möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser
och sevärdheter runt om i världen, som historiska byggnader,
monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.
1 Välj > History®.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj för att visa ett foto och en kort sammanfattning av
platsens historia.
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet.
Välj > Foursquare.
TripAdvisor
®
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj > Sök.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
8
Utforska en plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj .
2 Välj Sök i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
Välj
ett alternativ:
4
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
Välj
eventuellt en plats.
6
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj .
2 Vid behov väljer du för att söka nära en annan stad eller
område.
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
Söka efter och spara platser
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Egna intressanta platser
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Välj för att visa den valda platsen i Garmin Explore appen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 9).
1 Välj > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Parkering
Overlander enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation,
som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat
på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av
parkering, pris och betalningsmetoder.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Byta sökområde
Som standard söker enheten efter platser i närheten av din
aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i
närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller
längs den aktiva rutten.
1 Välj .
2 Välj bredvid aktuellt sökområde .
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
Förstå parkeringsfärger och symboler
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
3 Välj ett sökområde.
4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en
specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en
plats med hjälp av något av alternativen i menyn , föreslår
enheten platser i närheten av det här området först.
Söka efter och spara platser
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du (Byta
sökområde, sidan 9).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Sök,
anger ett ortsnamn och väljer .
9
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater.
1 Välj > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj
> Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
Ändra
informationen.
7
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda vägkartan
Du kan använda vägkartan för att navigera längs en rutt (Din rutt
på kartan, sidan 4) eller för att visa en karta över omgivningen
när ingen rutt är aktiv.
1 Välj Drive.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
sidan 7).
10
Använda vägkartan
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Redigera rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser längs rutten (Ändra den aktiva rutten, sidan 5).
Tyst: Stänger av huvudvolymen.
Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs
din aktiva rutt eller längs en motorväg.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 11).
Höjd: Visar höjdförändringar framåt.
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 12). Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 5).
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 15).
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
Använda vägkartan
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Spara.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och
vägförhållanden.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
Längd
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn.
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn.
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
11
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
> Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
1 Välj
Markera
kryssrutan Tripplogg.
2
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Ändra kartperspektiv
> Navigation > Karta och fordon >
1 Välj
Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Terrängnavigering
Garmin Explore
På Garmin Explore webbplatsen och i mobilappen kan du
planera resor och använda molnlagring för waypoints, rutter och
spår. Garmin Explore innehåller funktioner för avancerad
planering, både online och offline, så att du kan dela och
synkronisera data med din enhet. Du kan använda den
medföljande appen till att hämta kartor för offlineåtkomst och
sedan navigera vart du vill utan att använda mobildata.
Appen Garmin Explore medföljer din enhet. Du kan även hämta
appen Garmin Explore från appbutiken på din smartphone,
alternativt så går du till explore.garmin.com.
Visa kommande trafik
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot trafikdata (Trafik, sidan 16).
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Välj om du vill öppna kartinställningsmenyn.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
Tryck här för att zooma in kartan.
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
> Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
1 Välj
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
12
Välj om du vill lägga till waypoints och skapa rutter.
Välj om du vill öppna Garmin Drive™ appen för vägnavigering.
Välj om du vill ändra kartorienteringen.
Tryck här för att zooma ut kartan.
Tryck här för att visa kartan.
Välj om du vill hantera waypoints, spår, rutter och aktiviteter.
Välj om du vill visa Garmin Explore kontoinformation och inställningar.
Logga in på ett Garmin Explore konto
Första gången du använder enheten visas en uppmaning om att
logga in på ett Garmin Explore konto.
1 Välj Explore.
2 Läs igenom och godkänn licensavtalet för slutanvändare.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren väljer du för att
avsluta appen Garmin Explore. Du kan inte använda appen
Garmin Explore förrän du har godkänt licensavtalet.
3 Välj Nästa.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill synkronisera enhetsdata med ditt Garmin
Explore konto automatiskt väljer du Synkronisera mina
data.
Terrängnavigering
• Om du vill skapa ett Garmin Explore konto utan att
synkronisera data väljer du Inte nu.
5 Välj ett alternativ:
• Om du har ett Garmin Explore konto fyller du i din epostadress och ditt lösenord och väljer Nästa.
• Om du inte har ett Garmin Explore konto väljer du Skapa
ett.
Följ
anvisningarna på skärmen för att skapa eller logga in på
6
ditt Garmin Explore konto.
Karta
Hämta Garmin Explore kartor
Innan du kan hämta Garmin Explore kartor måste du ansluta till
ett trådlöst nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 17).
1 I appen Explore väljer du > Karta > Hämta kartor.
En lista med kartor för din plats visas.
2 Välj Visa fler karttyper om du vill visa fler karttyper (valfritt).
3 Välj en karttyp och välj sedan .
4 Vid behov, välj Välj region eller Välj waypoint för att hämta
kartor över en annan region eller waypointplats.
Uppdatera Garmin Explore kartor
1 I appen Explore väljer du > Karta > Kartuppdateringar.
En lista med kartuppdateringar visas.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill hämta en viss karta väljer du .
• Om du vill hämta alla kartuppdateringar väljer du
Uppdatera alla.
Filtrera kartdata
1 Välj Karta > .
2 Välj ett alternativ:
• Välj Samlingar för att filtrera samlingarnas kartdata och
välj ett alternativ.
• Välj Aktiviteter för att filtrera aktiviteternas kartdata och
välj ett alternativ.
Garmin Explore kartinställningar
I väljer du appen Explore väljer du Karta > .
Datafält: Lägger till datafält för riktning, höjd, hastighet och
GPS-koordinater på kartan.
Skalangivelse: Lägger till en avståndsskala på kartan.
Enheter: Ställer in måttenhet.
Skapa en waypoint
Du kan använda Garmin Explore appen för att skapa och spara
waypoints. Du kan använda enheten för att navigera till
waypoint-platser.
1 Välj Karta.
2 Välj ett alternativ.
• Om du vill skapa en waypoint på din aktuella position
väljer du > Lägg till waypoint.
• Om du vill skapa en waypoint på en annan plats på kartan
trycker du på en plats på kartan och väljer Lägg till
waypoint.
3 Om det behövs väljer du Välj för att redigera anteckningar.
och lägger till anteckningar om platsen.
Skapa en rutt
I appen Explore väljer du Karta > > Lägg till rutt.
Välj en startplats.
Välj ytterligare punkter för att skapa en linje för rutten.
Vid behov, välj Ändra, välj en punkt och flytta den.
Vid behov, välj Ta bort och välj en punkt.
Välj Spara.
1
2
3
4
5
6
Terrängnavigering
Bibliotek
Visa biblioteket
1 I appen Explore väljer du Bibliotek.
2 Välj en datatyp.
3 Välj ett objekt för att visa detaljerna.
TIPS: Du kan välja
för att visa höjdprofilen för ett spår, en
rutt eller en aktivitet.
för att hämta kartor över området.
4 Vid behov välj
Navigera till en sparad position
Du kan starta en rutt till en sparad waypoint, ett spår eller en rutt
i Garmin Explore biblioteket.
1 I appen Explore väljer du Bibliotek.
2 Välj Waypoints, Spår eller Rutter.
3 Välj en plats.
4 Välj .
Skapa en samling
1 Välj Bibliotek > Ny samling.
2 Ange samlingens namn.
3 Välj samling och sedan Lägg till.
4 Välj en datatyp.
5 Välj ett eller flera objekt och sedan Lägg till.
Visa samlingar
1 Välj Bibliotek.
2 Välj en samling.
3 Välj en datatyp.
4 Välj ett objekt för att visa detaljerna.
för att hämta kartor över området.
5 Vid behov välj
Synkronisera Garmin Explore kontodata
Innan du kan synkronisera kontodata måste du ansluta till ett
Wi‑Fi nätverk.
Du kan synkronisera data, t.ex. waypoints, rutter och aktiviteter
med Garmin Explore kontot. Det kan vara till hjälp för att ha dina
data tillgängliga på alla kompatibla enheter. Enheten
synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto.
Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.
1 I appen Explore väljer du Konto.
2 Kontrollera att alternativet Synkronisera användardata är
markerat.
3 Välj .
Spela in spår
Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar
enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret. Om enheten
är ihopparad med en inReach enhet registrerar enheten
spårpunkter och överför dem via satellitnätverk vid det angivna
sändningsintervallet.
1 Välj > > Spela in spår.
2 Välj Start.
®
Ändra spårningsintervall
Innan du kan ändra spårningsintervall måste du para ihop
enheten med en kompatibel inReach enhet.
Du kan ändra spårningsintervallen för att bestämma hur ofta
enheten loggar och överför spårpunkter.
1 Välj > > Spela in spår > .
2 Välj ett alternativ:
• För att ställa in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt
och överför den via satellitnätverket ska du välja
Sändningsintervall.
13
• För att ändra hur ofta enheten loggar din plats och
uppdaterar det aktiva spåret på kartan ska du välja
Logginterval.
3 Välj ett intervall.
TIPS: Du kan välja Stäng av för att avaktivera sändningseller loggningsfunktioner.
Stoppa spårningen
1 Välj > > Spela in spår > Stoppa.
2 Välj ett alternativ.
• Om du vill fortsätta spela in ett spår väljer du Återuppta
inspelningen.
• Om du vill spara ett spår för visning i Garmin Explore
väljer du Spara spåret i Garmin Explore.
• Om du vill ta bort spåret väljer du Ta bort spår.
Lutning och grad
VARNING
Du kan använda appen Lutning och grad för att visa
fordonsvinklar baserat på kalibrerade mätningar. Du är ansvarig
för att kalibrera enheten. Om du ändrar enhetens placering efter
kalibreringen kan det påverka noggrannheten för mätningar.
Uppmätta värden är endast förslag baserat på vad du har angett
i enheten. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena
stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid
en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel. Om
du inte tar hänsyn till fordonet och omgivningen kan det leda till
olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga personskador.
Enheten varnar dig om fordonet lutar eller rullar i en vinkel som
kan påverka fordonets stabilitet.
Kalibrera lutning och grad
Du kan när som helst ställa in fordonets vinkel på noll.
1 Parkera fordonet på en plan, jämn yta.
2 Justera enhetens position i fästet så att du bekvämt kan se
skärmen.
3 Välj > > Lutning och grad > Kalibrera.
Värdena för lutning och grad återställs till 0 grader.
VARNING
För att bibehålla bästa möjliga noggrannhet måste du kalibrera
lutning och grad varje gång du flyttar enheten.
Justera vinkelvarningar
Du kan justera vinklarna som enheten ska använda för att
aktivera en varning för lutning och grad. Du ansvarar för att
känna till och ställa in rätt lutnings- och gradvinkel för fordonet.
1 Välj > > Lutning och grad > > Vinkelvarningar.
2 Dra uppåt eller nedåt för att justera vinkelvarningar för lutning
och grad.
3 Välj Godkänn.
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar
1 Välj > > Lutning och grad > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill aktivera eller avaktivera aviseringar om lutning
och grad väljer du Meddelanden om lutning och grad.
• Om du vill aktivera eller avaktivera ljudlarm väljer du
Hörbara varningar.
Visa höjdmätare, barometer och kompass
Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och
kompass med automatisk kalibrering.
Välj > > ABC.
14
Kalibrera kompassen
OBS!
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära
metallobjekt eller objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar,
elektroniska enheter, hus eller kraftledningar, eftersom det kan
minska noggrannheten.
När enheten är ansluten till magnetfästet används GPS-data för
att fastställa kompassriktningen. När du flyttar enheten från
magnetfästet används en inbyggd kompass för att visa din kurs.
Varje gång du kopplar bort enheten från magnetfästet uppmanar
enheten dig att kalibrera kompassen. Om du upplever ett
onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa
avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du
kalibrera kompassen manuellt för att förbättra noggrannheten.
1 Koppla bort enheten från magnetfästet och flytta bort den
från föremål som påverkar magnetfält.
Välj
> Kalibrera kompass.
2
3 Följ instruktionerna på skärmen.
inReach fjärrkontroll
Med inReach fjärrkontrollsfunktionen kan du styra din inReach
enhet med hjälp av din Overlander enhet. Du kan skicka
meddelanden, visa väderrapporter, utlösa SOS-larm och mycket
mera. Du kan köpa en inReach enhet på buy.garmin.com.
Ansluta en inReach enhet
1 Flytta inReach enheten inom 3 m (10 fot) från din Overlander
enhet.
Välj på din Overlander enhet.
Välj fliken Explore.
Välj inReach.
Slutför ihopparningen genom att följa de instruktioner som
visas på Overlander enheten.
När du har slutfört ihopparningen ansluts inReach enheten till
Overlander enheten när de är nära varandra.
2
3
4
5
Skicka ett inReach meddelande
Innan du kan initiera ett inReach meddelande med Overlander
enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach
enhet (Ansluta en inReach enhet, sidan 14).
Du kan använda enheten för att skicka inReach meddelanden till
dina kontakter.
1 Välj > > inReach > .
2 Välj för att lägga till en eller flera kontakter.
3 Skriv ett meddelande.
4 Välj Sänd.
SOS
I en nödsituation kan du kontakta GEOS International
Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) för att be om
hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande
till räddningscentralen och de meddelar lämplig
räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med
räddningscentralen under en pågående nödsituation medan du
väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOSfunktionen i en verklig nödsituation.
Initiera en SOS-räddning
Innan du kan initiera en SOS-räddning med Overlander enheten
måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet
(Ansluta en inReach enhet, sidan 14).
Obs! inReach enheten kan inte stängas av i SOS-läge.
1 Välj > > inReach > > SOS.
inReach fjärrkontroll
2 Dra SOS-ikonen åt höger.
3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enheten skickar ett standardmeddelande till
nödhjälpstjänsten med information om din plats.
4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha
kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en
platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara
på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en
platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e
minut vid stillastående.
• Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för
kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i
inställningarna Bluetooth på din telefon.
• Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är
aktiverade.
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
2
3
4
Stoppa en SOS-räddning
Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOSräddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.
Välj Stoppa SOS > Stoppa SOS.
Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse
från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och Overlander enheten inom ca 3 m (10
fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.
Mer information finns i telefonens användarhandbok.
> Bluetooth på din Overlander enhet.
3 Välj
4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj din telefon på listan.
6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen
överensstämmer med lösenordet som visas i Overlander
enheten.
7 Välj Parkoppling.
Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på Overlander
enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på
telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för
den ihopparade Overlander enheten. Mer information finns i
telefonens användarhandbok.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Ringa med handsfree
5
6
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
Välj
> Bluetooth på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
Välj ditt headset eller din telefon i listan.
Välj Parkoppling.
Ringa ett samtal
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• För att slå ett nummer väljer du , anger ett
telefonnummer och väljer .
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du och väljer ett nummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du och
väljer en kontakt.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Avslå.
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal.
Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen, välj .
• Avsluta samtalet genom att välja
.
Spara ett telefonnummer som förinställt
Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på
knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt
hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer
ofta.
1 Välj > .
2 Håll in ett förinställt nummer, t.ex. Förinställning 1.
3 Välj en kontakt.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan
fortfarande ansluta automatiskt till din Overlander enhet i
framtiden.
> Bluetooth.
1 Välj
Välj
den
enhet du vill koppla bort.
2
15
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Visa trafik på kartan
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till Overlander enheten i framtiden. Om
du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla
synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort
från din Overlander enhet.
> Bluetooth.
1 Välj
2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du > Glöm.
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
> Bluetooth.
1 Välj
2 Bredvid telefonens namn trycker du på > Glöm.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 17). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 16). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös
sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta
emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla
produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta
och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte
tillgängligt i alla områden.
Anslut enheten till fordonsström med trafikmottagarkabeln
(Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 1).
Obs! Trafikmottagarkabeln har inbyggd antenn för den
inbyggda digitala trafikmottagaren. Om tillgängligt, tar den
digitala trafikmottagaren emot trafikinformation från FMradiostationer via HD Radio™ teknik.
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Aktivera trafik
Innan du kan aktivera trafik måste du ansluta enheten till en
kompatibel trafikmottagarkabel (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 16).
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
> Navigation > Trafik.
1 Välj
2 Markera kryssrutan Trafik.
16
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på OK, Garmin.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj > > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
Välj
Klar.
3
Aktivera röstkommando
1 Säg OK, Garmin.
Menyn Röstkommando visas.
2 Säg ett röstkommando från menyn.
3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen
eller åtgärden.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen,
sidan 16).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Trafik
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj > > Röstkommando > .
2 Välj Stäng av röstinstrustioner > Aktiverad.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj > Hjälp.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Ställa in textspråk, sidan 18).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar, sidan 18).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj > Platser jag besökt.
Ruttpreferensinställningar
Välj
> Navigation > Ruttpreferenser.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för förarassistans
Overlander inställningar
Navigeringsinställningar
Välj
> Navigation.
Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje fordon där
du kommer använda enheten.
Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken
fordonsikon som visas i enheten.
Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.
Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar
Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du
kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar
rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en
trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Kart- och fordonsinställningar
Välj
> Navigation > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 12).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
> Navigation > Karta och fordon > minaKartor.
1 Välj
Välj
en
karta.
2
Använda appar
Välj
> Navigation > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 3).
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du
> Navigation > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
Välj
> Bluetooth.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
> Wi-Fi.
1 Välj
2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös
nätverksteknik.
Välj
ett trådlöst nätverk.
3
4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.
Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar
nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du
återvänder till den här platsen i framtiden.
Skärminställningar
Välj
> Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.
Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte
sitter i fästet.
17
Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer
alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.
Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge när du använder batteri.
Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.
Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din
enhet.
När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan
stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning
eller stannar kvar i aktuell riktning.
Obs! När enheten är ansluten till fordonsfästet har den
endast stöd för liggande läge.
Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
Ljud- och aviseringsinställningar
Välj
> Ljud och avisering.
Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media,
samtal, alarm och aviseringar.
Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ejfunktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera
ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.
Standardringsignal för avisering: Ställer in
standardringsignalen på din enhet.
Justera ljud och volym för meddelanden
> Ljud och avisering.
1 Välj
2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av
skjutreglagen.
Aktivera eller aktivera platstjänster
Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska
kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du
kan inaktivera platstjänster för att spara batteri eller planera en
rutt när enheten är inomhus, på avstånd från GPS-signaler. När
platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator
som beräknar och simulerar rutter.
> Plats.
1 Välj
2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.
Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ända
inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet.
Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som
ger de mest precisa platsdata under navigering.
Ställa in textspråk
Du kan välja textspråk i enhetens programvara.
> Språk och inmatning > Språk.
1 Välj
2 Välj ett språk.
Datum- och tidinställningar
Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan
och enhetens programvara.
Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.
Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för
slutanvändare (EULA) och information om
programvarulicens.
Information om regler: Visar information om regler och
efterlevnad för E-label.
Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaruoch programvaruversion.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar till
fabriksinställningarna.
.
1 Välj
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Återställa data och inställningar
Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och
återställa alla inställningar till fabriksstandard.
.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Navigation > Ruttpreferenser > Rensa färdhistorik
för att rensa resehistoriken.
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du
har rest till. Det tar inte bort sparade platser, konton, appar
eller installerade kartor.
• Välj Navigation > > Återställ för att återställa alla
navigeringsinställningar till fabriksinställningarna.
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
• Välj Återställ enheten > Återställ
nätverksinställningarna.
Det här alternativet tar inte bort några andra
användardata.
• Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till
fabriksstandard genom att välja Återställ enheten >
Återställ fabriksinställningarna.
Det här alternativet tar bort resehistorik, appar, konton,
inställningar, sparade nätverk, parade enheter och alla
andra användardata. Installerade kartor tas inte bort.
Användarfilerna i Garmin-mappen får inte tas bort.
Enhetsinformation
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Om enheten > Information om regler.
Välj
> Datum och tid.
Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat
på information från det anslutna nätverket.
Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.
Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.
Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24timmarsformatet.
Specifikationer
Enhetsinställningar
Välj
18
> Om enheten.
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz vid 15 dBm
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12
V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör
(tillval, för användning endast i hemmet och
på kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Säkerhetsavstånd till
kompass
30,5 cm (12 tum)
Enhetsinformation
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Uppdatera kartor och programvara via ett
Wi‑Fi nätverk
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som
saknas måste du uppdatera kartorna igen.
Uppdatera kartor och programvara med
Garmin Express
Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och
installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din
enhet.
1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din
dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på
skärmen för att installera den (Montera Garmin Express,
sidan 20).
2 Öppna Garmin Express appen.
3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten
på
Overlander enheten, och den stora änden ansluts till en ledig
USB-port på datorn.
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en
extern strömkälla.
Obs! En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till
produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett
strömadaptertillbehör.
2 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst
nätverk, sidan 17).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett
meddelande när en uppdatering är tillgänglig.
3 Välj ett alternativ:
• När en avisering om en programvaruuppdatering visas
sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer
Det finns en uppdatering..
• För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du
>
Om enheten > Systemuppdateringar.
Enheten visar tillgängliga kart- och
programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig
visas Uppdatering tillgänglig nedanför Karta eller
Programvara.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Hämta.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara.
5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj Godkänn allt för
att godkänna avtalet.
Enhetsunderhåll
4 I Garmin Express appen klickar du på Lägg till en enhet.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar
enhetens namn och serienummer.
5 Klicka på Lägg till enhet och följ instruktionerna på skärmen
om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter
uppdateringar till enheten.
6 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• För att installera en viss uppdatering klickar du på Visa
detaljer och sedan på Installera bredvid den uppdatering
som du vill hämta.
Appen Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen
är långsam.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 21).
7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen
för att slutföra installationen av uppdateringarna.
®
19
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att
koppla bort och ansluta enheten igen under
uppdateringsprocessen.
Montera Garmin Express
Garmin Express appen finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin
Express programmet är kompatibelt med din dator väljer
du Systemkrav.
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
Öppna
den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
3
för att slutföra installationen.
®
®
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen
och
säkringen .
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln
igen.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
Torka
skärmen försiktigt med trasan.
4
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket moturs för att låsa upp det.
20
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja enheten i
fordonet, sidan 1).
Fästet håller inte enheten på plats medan jag
kör
Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära
sugkoppen för bästa resultat.
Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa
åtgärder.
• Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och
torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att
fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
• Rotera den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans
vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten
av stötar och vibrationer från vägen.
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Kontrollera att platstjänster är aktiverade.
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 20).
Felsökning
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
• Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 17).
• Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 17).
• Minska volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 18).
• Stäng av trådlös radio när den inte används (Ansluta till ett
trådlöst nätverk, sidan 17).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 2).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Min enhet ansluter inte till telefonen
• Välj
> Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 16) och genomföra parkopplingsprocessen.
Bilagor
Backkameror
Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna
backkameror.
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet
Du måste aktivera inställningen Wi‑Fi på Garmin
navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.
Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa
Garmin navigationsenheter med Android™. Gå in på garmin.com
/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med
din kompatibla Garmin navigationsenhet.
1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste
programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den
senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns
i navigationsenhetens användarhandbok.
2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom
3 meter (10 fot) från kameran.
3 Välj > Backkamera.
4 Välj ett alternativ:
• Om det här är den första kameran du ansluter till
navigationsenheten väljer du Lägg till ny kamera.
• Om du vill ansluta ytterligare en kamera till
navigationsenheten väljer du > Välj kamera > Lägg till
ny kamera.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Bilagor
Obs! Ihopparningskoden eller lösenordet sitter på sändaren
eller på kameran.
Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till
Garmin navigationsenheten.
Visa bild från backkameran
Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika
sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.
1 Välj ett alternativ för att visa video:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel.
Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
• Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer
du > Backkamera för att manuellt visa kameran.
2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel.
Enheten återgår automatiskt till normal drift.
• Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla
trycker du på
för att manuellt dölja kameran.
Byta kamera
När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan
vyerna från kamerorna.
1 Välj > Backkamera.
2 Välj > Välj kamera.
3 Välj en kamera.
Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst
upp på skärmen.
Ansluta till en trådlös skärm
Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
> Skärm > Casta.
2 Välj
3 Välj en trådlös skärm.
4 Ange PIN-kod vid behov.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com).
Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna
POIs.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Översikt över enheten, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
21
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 21).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
22
Bilagor
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 12
3D-kartvy 12
A
adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell plats 10
aktuell position 10
användarhandbok 17
appar 2, 12
aviseringar 2
avstickare 5
B
backkamera 21. Se kameror
barometer 14
batteri
ladda 1, 19, 20
maximera 21
problem 21
begränsningar, fordon 3
besvara samtal 15
Bluetooth teknik 15, 21
aktivera 17
koppla bort en enhet 15
ta bort en ihopparad enhet 16
bränsle, stationer 10
byta sökområde 9
D
data
lagra 12
överföra 12
dator, ansluta 21
destinationer 17. Se platser
anländer 5
E
egna intressanta platser 9
enhets-ID 18
EULA 18
extrafunktioner, egna intressanta platser 9
F
fartkameror 4
felsökning 20, 21
filer, överföra 22
fordonsprofil
bil 3
husbil 3
Foursquare 8
färdhistorik 18
fäste, ta bort 20
förarvarningar 3
G
Garmin Explore 7, 12, 13
Garmin Express 20
uppdatera programvaran 19
genvägar
lägga till 10
ta bort 10
geocaching 10
GPS 2
simulator 18
H
headset, para ihop 15
hem
köra 4
ändra position 4
hemskärm 2
anpassa 2
historik, skicka till datorn 12
husbil, profiler 3
höjdmätare 14
Index
I
ID-nummer 18
ikoner, statusfält 2
inReach 14
inReach fjärrkontroll 14
inställningar 13, 17, 18
intressanta platser (POI) 7, 8
egna 9
extrafunktioner 9
HISTORY 8
platser 8
POI Loader 9
K
kalibrera, kompass 14
kamera, para ihop 21
kameror 21
alternativ 21
byta 21
fart 4
rödljus 4
kartbild
2D 12
3D 12
kartlager, anpassa 12
kartor 4, 10, 11, 13, 17
datafält 4, 11, 12
detaljnivå 17
köpa 22
lager 12
lägga till 13
symboler 4
tema 17
uppdatera 13, 19
verktyg 11
visa rutter 4, 5
kompass 14
koordinater 10
koppla bort, Bluetooth enhet 15
korsningar, söka 9
kortkommandon, lägga till 2
köra hem 4
L
ladda enheten 1, 19, 20
lagra data 12
larmvolym 18
latitud och longitud 10
ljud 18
larmade positioner 17
ljusstyrka 2
lutning och grad 14
kalibrera 14
längre fram 11
anpassa 11
M
meddelande 14
meddelandevolym 18
mediavolym 18
microSD kort 21
microSD-kort 1
minneskort 1, 21
installera 21
montera enheten 1, 20
personbil 1
sugkopp 1, 20
myTrends, rutter 6
N
nationalparker 7
navigation 8
navigering 4, 5
fågelvägen 13
inställningar 17
nästa sväng 4
nödtjänster 10
P
para ihop 15
headset 15
koppla bort 15
ta bort en ihopparad enhet 16
telefon 15, 21
parkering 5, 8, 9
pekskärm 2
platser 8, 13, 17
aktuell 10
platser 8
senaste sök 10
simulerad 18
spara 10
söka efter 7
platstjänster 18
POI Loader 9
positioner
aktuell 10
söka efter 9
produktsupport 17
profiler, husbil 3
programvara
uppdatera 19
version 18
R
rengöra enheten 20
rengöra pekskärmen 20
riktningar 5
rutter 4, 13
avbryta 6
beräkning 5
föreslagna 6
lägga till en punkt 5
myTrends 6
starta 4, 8, 9
utforma 5
visa på kartan 4, 5
rödljuskameror 4
röstkommando 16
aktivera 16
navigera med 16
tips för användning av 16
uppvakningsfras 16
röststyrning 16
S
samtal 15
svara 15
satellitsignaler, söka 2, 18
senast hittade platser 10
sida, ljusstyrka 2
simulerade platser 18
skärminställningar 17
skötsel av enheten 20
smartphone 12
Snabbsökning 7
SOS 14
skicka 14
stoppa 15
spara, aktuell position 10
sparade platser
kategorier 10
redigera 10
ta bort 10
specifikationer 18
språk 18
spår 13
spåra 13, 14
strömkablar 19
byta säkringen 20
fordon 1
strömknapp 1, 2
stänga av ljud, ljud 17
stöld, undvika 20
sugkopp 20
svänglista 5
säkring, byta 20
söka efter platser. 7–9 Se även platser
adresser 8
kategorier 7
koordinater 10
23
korsningar 9
orter 9
söka efter tjänster 7
sökfält 8
sömnläge 2
T
ta bort
alla användardata 18
ihopparad Bluetooth enhet 16
ihopparad Bluetooth-enhet 16
ta bort fästet 20
telefon
koppla bort 16
para ihop 15, 21
telefonsamtal 15
ringa 15
röstuppringning 15
stänga av ljud 15
svara 15
tidsinställningar 18
tillbehör 22
trafik 12, 16, 17
alternativ rutt 6
incidenter 12, 16
karta 12, 16
mottagare 16
söka efter förseningar 12, 16
TripAdvisor 8
trippinformation 11
visa 12
återställa 12
tripplogg, visa 12
trådlös kamera. Se kameror
trådlösa enheter 14
U
undvikanden 6
avaktivera 6
område 6
ta bort 6
väg 6
vägavgifter 6
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 19
programvara 19
utforma en rutt 5
V
Var är jag? 10
varningar 3, 14
larmade positioner 17
ljud 17
varningsikoner 11
verktyg, kartor 11
vinkelvarningar 14
volym 18
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 5
W
waypoints 13
Wi-Fi, ansluta 17, 21
Wi‑Fi 19
Å
återställa
enhet 20
trippdata 12
återställa enheten 18
återställa inställningar 18
24
Index
support.garmin.com
Augusti 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising