Garmin | Overlander | User guide | Garmin Overlander Käyttöopas

Garmin Overlander Käyttöopas
OVERLANDER
™
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja inReach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™,
myTrends™ ja Overlander™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple , iPhone ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat
Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HD Radio™ tekniikka on
valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentit ovat nähtävissä osoitteessa http://patents.dts.com/. HD Radio™ ja HD, HD Radio ja ARC-logot ovat iBiquity Digital Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. HISTORY ja H-logo ovat A+E Networksin tavaramerkkejä ja suojattuja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki oikeudet pidätetään. Niiden käyttö on luvanvaraista. iOverlander™ on iOverlanderin tavaramerkki. microSD on SD-3C:n tavaramerkki. PlanRV™ on TruckDown Info International Inc:n
tavaramerkki. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Ultimate Campgrounds on The Ultimate Public Campground Projectin tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliancen
rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Pallokantatelinesovittimen asentaminen .................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 2
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Aloitusnäyttö ............................................................................... 2
Sovelluksen avaaminen ......................................................... 2
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön ............................. 2
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 2
Tilarivin kuvakkeet ................................................................. 2
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 3
Autoprofiili ................................................................................... 3
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 3
Autoprofiilin vaihtaminen ............................................................. 3
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 3
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 3
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 3
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 3
Katunavigointi.................................................................4
Reitit ............................................................................................4
Reitin aloittaminen ...................................................................... 4
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 4
Palaaminen kotiin ................................................................... 4
Kotisijainnin muokkaaminen .............................................. 4
Reittisi kartalla ............................................................................ 4
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 4
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 4
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 5
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 5
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 5
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 5
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 5
Reitin muodostaminen ........................................................... 5
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 5
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 5
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 6
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 6
Tietullien välttäminen ............................................................. 6
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 6
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 6
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 6
Tien välttäminen ................................................................ 6
Alueen välttäminen ............................................................ 6
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä .................. 6
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen .............. 6
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 6
Kohdepisteet ............................................................................... 7
Navigoiminen Garmin Explore sijaintiin ................................. 7
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 7
Hakeminen luokasta .......................................................... 7
Leirintäalueiden etsiminen ..................................................... 7
Matkaparkin etsiminen ...................................................... 7
Ultimate Campgrounds kohdepisteiden etsiminen ................ 7
Sisällysluettelo
Matkailuautopalvelujen etsiminen .......................................... 7
Kansallispuistojen etsiminen .................................................. 7
Tutustuminen kansallispuiston paikkoihin ja
mukavuuksiin .................................................................... 7
iOverlander™ kohdepisteiden etsiminen ............................... 7
HISTORY® kohdepisteiden etsiminen ................................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Foursquare kohdepisteiden hakeminen ............................ 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen .............................. 8
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 8
Tutustuminen paikkaan ..................................................... 8
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 8
Osoitteen etsiminen .................................................................... 8
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 8
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 8
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 9
Mukautetut kohdepisteet ............................................................ 9
POI Loaderin asentaminen .................................................... 9
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ..................... 9
Pysäköinti ................................................................................... 9
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä ...... 9
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys ................................ 9
Hakutyökalut ............................................................................... 9
Risteyksen etsiminen ............................................................. 9
Kaupungin etsiminen ............................................................. 9
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 9
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................... 9
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ......... 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 10
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen ........................ 10
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 10
Pikakuvakkeen lisääminen ....................................................... 10
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 10
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 10
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 10
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 10
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 10
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 10
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 10
Katukartan käyttäminen ............................................... 10
Karttatyökalut ............................................................................ 10
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 11
Edessä olevat ........................................................................... 11
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 11
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 11
Varoitus- ja hälytyssymbolit ...................................................... 11
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 11
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 11
Hälytykset ............................................................................ 11
Matkan tiedot ............................................................................ 11
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 11
Matkatietokenttien mukauttaminen ................................. 11
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 11
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 11
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 11
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 12
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 12
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 12
Kartan mukauttaminen .............................................................. 12
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 12
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 12
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 12
Maastoautoilu............................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Kirjautuminen Garmin Explore tilille ..................................... 12
i
Kartta ................................................................................... 12
Garmin Explore karttojen lataaminen .............................. 12
Karttatietojen suodattaminen .......................................... 13
Garmin Explore kartta-asetukset ..................................... 13
Reittipisteen luominen ..................................................... 13
Reitin luominen ............................................................... 13
Kirjasto ................................................................................. 13
Kirjaston tarkasteleminen ................................................ 13
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ............................... 13
Kokoelman luominen ....................................................... 13
Kokoelmien tarkasteleminen ........................................... 13
Garmin Explore tilin tietojen synkronointi ............................. 13
Jälkien tallentaminen ................................................................ 13
Jäljitysvälien muuttaminen ................................................... 13
Jäljityksen lopettaminen ....................................................... 13
Kulma ja pyöritys ...................................................................... 14
Kulman ja pyörityksen kalibrointi .......................................... 14
Kulmavaroitusten säätäminen .............................................. 14
Kulmavaroitushälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 14
Korkeusmittarin, ilmanpainemittarin ja kompassin
tarkasteleminen ........................................................................ 14
Kompassin kalibroiminen ..................................................... 14
inReach etäkäyttö ......................................................... 14
inReach laitteen yhdistäminen .................................................. 14
inReach viestin lähettäminen .................................................... 14
SOS .......................................................................................... 14
SOS-pelastuksen aloittaminen ............................................. 14
SOS-pelastuksen peruuttaminen ......................................... 15
Handsfree-puhelut........................................................ 15
Puhelimen liittäminen ................................................................ 15
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen ....... 15
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos ................................... 15
Soittaminen ............................................................................... 15
Puhelun vastaanottaminen ....................................................... 15
Puheluasetusten käyttäminen .................................................. 15
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan .................................. 15
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 15
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 15
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 15
Liikenne......................................................................... 16
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 16
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 16
Liikenteen näyttäminen kartalla ................................................ 16
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 16
Äänikomento................................................................. 16
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 16
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 16
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 16
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 16
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 16
Sovellusten käyttäminen............................................. 17
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset .......................... 18
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden
säätäminen .......................................................................... 18
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä .................................................................................... 18
Tekstin kielen määrittäminen .................................................... 18
Päiväys- ja aika-asetukset ........................................................ 18
Laiteasetukset ...........................................................................18
Asetusten palauttaminen .......................................................... 18
Tietojen ja asetusten nollaaminen ............................................ 18
Laitteen tiedot............................................................... 18
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 18
Tekniset tiedot .......................................................................... 18
Laitteen lataaminen .................................................................. 19
Laitteen huolto.............................................................. 19
Garmin tukikeskus .................................................................... 19
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta ...... 19
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express ........ 19
Asentaminen: Garmin Express ............................................ 20
Laitteen huoltaminen ................................................................ 20
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 20
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 20
Varkauksien välttäminen ...................................................... 20
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 20
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 20
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 20
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 20
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 20
Vianmääritys ................................................................. 20
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 20
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan ............................ 20
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 20
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 20
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 20
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen .................................... 21
Liite................................................................................ 21
Peruutuskamerat ...................................................................... 21
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin ........................................................................ 21
Peruutuskameran tarkasteleminen ...................................... 21
Kameran vaihtaminen ..................................................... 21
Yhdistäminen langattomaan näyttöön ...................................... 21
Tietojen hallinta .........................................................................21
Tietoja muistikorteista .......................................................... 21
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ................ 21
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 21
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 21
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 22
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 22
Hakemisto ..................................................................... 23
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 17
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 17
Overlander asetukset ................................................... 17
Navigointiasetukset ................................................................... 17
Kartta- ja ajoneuvoasetukset ............................................... 17
Karttojen ottaminen käyttöön .......................................... 17
Reittiasetukset ..................................................................... 17
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset .................................. 17
Liikenneasetukset ................................................................ 17
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön .............. 17
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ..................................... 17
Näyttöasetukset ........................................................................ 17
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
1 Paina telinettä
imukupin pallokannan
napsahtaa paikalleen.
päälle niin, että se
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
1 Laitteen karttojen ja ohjelmiston päivittäminen (Karttojen ja
ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta, sivu 19).
2 Määritä Garmin Explore™ tili (Garmin Explore, sivu 12).
3 Kiinnitä laite ajoneuvoon ja liitä se virtalähteeseen (Laitteen
kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen,
sivu 1).
4 Määritä autoprofiili (Autoprofiilit, sivu 3).
5 Navigoi määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 4).
2 Avaa vipu
, paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu
taaksepäin tuulilasia kohti.
Vivun on oltava tuulilasin yläreunaa kohti.
Laitteen esittely
3 Avaa imukupin varsi .
4 Käännä telinettä tarvittaessa siten, että Garmin logon oikea
®
puoli on ylöspäin.
5 Liitä ajoneuvon virtajohto
telineen porttiin.
Mikrofoni handsfree-puheluja varten
Äänenvoimakkuuden säätö
Virtapainike
Micro-USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
3,5 mm:n ääniliitäntä
Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
Kaiutin
Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen
6 Aseta laite telineeseen taustapuoli edellä.
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Pallokantatelinesovittimen asentaminen
Laitteen mukana toimitetaan 2,54 cm:n (1 tuuman) kokoinen
pallokanta, joka on yhteensopiva muiden kolmansien osapuolten
kiinnitysratkaisujen kanssa.
Kiinnitä pallokantasovitin
telineeseen
mukana
toimitetuilla ruuveilla .
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joitakin sisäisiä
lääkintälaitteita ja elektronisia laitteita, kuten tahdistimia,
insuliinipumppuja tai kannettavien tietokoneiden kiintolevyjä.
Pidä laite poissa lääkintälaitteiden ja elektronisten laitteiden
läheltä.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
Aloitus
1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta
virtalähteeseen.
Valitsemalla tämän voit näyttää tien navigointiominaisuudet ja
hakea kohdepisteitä.
tai liittämällä laite
Valitsemalla tämän voit näyttää Garmin Exploresovelluksen, joka
sisältää navigointitietoja maastosta ja yksityiskohtaisia topografisia
karttoja.
Valitsemalla tämän voit avata sovellusluettelon. Sovellusluettelossa
on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat.
Sovelluksen avaaminen
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
GPS-signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Varmista, että näkyy tilarivillä. Jos se ei näy, ota
sijaintipalvelut käyttöön.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Navigointikartan yläreunassa näkyy teksti Hakee satelliitteja,
kunnes laite on määrittänyt sijaintisi.
Aloitusnäyttö sisältää usein käytettyjen sovellusten
pikakuvakkeet. Sovellusluettelo sisältää kaikki laitteeseen
asennetut sovellukset järjestettynä kolmeen välilehteen. Drivevälilehti sisältää sovellukset, jotka sopivat katunavigointiin ja
monenlaisiin autoilutarpeisiin. Explore-välilehti sisältää
sovellukset, jotka sopivat maastoautoiluun ja tutkimiseen.
Työkalut-välilehti sisältää sovellukset, jotka sopivat esimerkiksi
viestintään.
Avaa sovellus valitsemalla vaihtoehto:
• valitse sovelluksen pikakuvake aloitusnäytössä
• Valitse ja valitse välilehti ja sovellus.
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön
1 Valitse .
2 Voit näyttää lisää sovelluksia valitsemalla sovelluksen
välilehden.
3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan
aloitusnäyttöön.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai
sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
• Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Sijaintipalvelut on käytössä.
Bluetooth tekniikka on käytössä.
®
Yhdistetty Bluetooth laitteeseen.
Aloitusnäyttö
Yhdistetty Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen langattomaan verkkoon,
sivu 17).
HUOMAUTUS: aloitusnäytön asettelu saattaa vaihdella, jos sitä
on mukautettu.
Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (Autoprofiilit, sivu 3).
®
Akun varaustaso.
Kosketusnäytön käyttäminen
•
•
•
•
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Näytön kirkkauden säätäminen
Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa.
Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön.
2
Laite voi säätää näytön kirkkauden automaattisesti ajoneuvon
olosuhteiden mukaan ympäristön valoisuusanturin avulla
(Näyttöasetukset, sivu 17). Voit säätää kirkkautta myös
manuaalisesti ilmoituspaneelista tai asetusvalikosta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä
näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
• Valitse
> Näyttö > Kirkkaustaso.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Aloitus
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Kun aktivoit asuntoautoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiili
Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa
ilman perävaunua. Käytettäessä autoprofiilia laite laskee
vakioautoilureitit. Suurten ajoneuvojen reititys ei ole
käytettävissä. Kaikki suurille ajoneuvoille tarkoitetut
ominaisuudet ja asetukset eivät ole käytettävissä autoprofiilin
käytön aikana.
Autoprofiilin lisääminen
Autoprofiili on valinnainen ominaisuus, joka mahdollistaa
reitityksen suurten ajoneuvojen (esimerkiksi asuntoautojen ja
perävaunujen) korkeuden ja painon perusteella. Jos sinulle on
suuri ajoneuvo tai vedät perävaunua, määritä autoprofiili. Voit
määrittää autoprofiilin kullekin ajoneuvokokoonpanolle, jota
käytät Overlander laitteen kanssa.
1 Valitse > > Autoprofiili > .
2 Valitse ajoneuvovaihtoehto, joka muistuttaa
ajoneuvokokoonpanoasi eniten.
3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Autoprofiilin vaihtaminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa
valitsemaan autoprofiilin. Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti
milloin tahansa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja
valitse autoprofiilin kuvake, kuten tai .
• Valitse
> Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen
yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.
> Navigointi > Autoprofiili.
1 Valitse
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Autoprofiilit
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMIO
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin
olevan koulun tai koulualueen nopeusrajoitus (jos se on
käytettävissä).
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Tasoristeys: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee edessäpäin
olevan tasoristeyksen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
edessäpäin olevan ylityspaikan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee tien mutkan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
hitaampaa liikennettä, kun lähestyt sitä suurella nopeudella.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit
käyttää tätä ominaisuutta (Liikenne, sivu 16).
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan
hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki
olisi poistettu käytöstä.
> Navigointi > Kuljettajan avustus > Kuljettajan
1 Valitse
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
3
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen, liittymän tai muun
toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Katunavigointi
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 6).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä.
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä.
Reitin aloittaminen
1 Valitse ja etsi sijainti.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä.
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 4). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Avaa Garmin Explore sovelluksen maastonavigointia varten.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla
kenttää.
Valitsemalla tämän voit aloittaa uuden reitin tai hakea kohdepisteitä.
Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva
osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Drive.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
4
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Katunavigointi
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 5).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 4).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
1 Valitse kartassa > .
2 Hae sijaintia.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Katunavigointi
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Muokkaa reittiä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
> Navigointi > Reittiasetukset > Laskentatila.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin pysäyttäminen
• Valitse kartasta > .
• Pyyhkäise ilmoituspalkissa alaspäin ja valitse Garminnavigointi-ilmoituksessa .
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laiteasetukset, sivu 18).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
5
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
3 Valitse Tallenna.
Ruuhkien välttäminen reitillä
Mukautettavat vältettävät reitit
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 16).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 17), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoe. reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
1 Valitse
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
> Navigointi > Reittiasetukset.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja,
voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
> Navigointi > Reittiasetukset > Tietullit ja 1 Valitse
maksut > Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse Kysy aina.
• Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Vältä.
• Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
> Navigointi > Reittiasetukset > Vältettävät.
1 Valitse
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse OK.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä (Autoprofiilit, sivu 3).
> Navigointi > Reittiasetukset >
1 Valitse
Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
6
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
> Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä tie
4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
6 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
> Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
1 Valitse
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
> Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
1 Valitse
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
> Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
1 Valitse
vältettävät reitit > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla
Valitse kaikki > Poista.
• Voit poistaa yhden mukautetun vältettävän valitsemalla se
ja valitsemalla Poista.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 8).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 7).
• Hae Foursquare kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 8).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 9).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 9).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 10).
®
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 9).
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Navigoiminen Garmin Explore sijaintiin
Jotta voit navigoida Garmin Explore sijaintiin, lisää vähintään
yksi sijainti Garmin Explore tilillesi.
1 Valitse > Explore.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
• Jos haluat navigoida sijaintiin käännöskohtaisen
katuopastuksen avulla, valitse Aja.
• Jos haluat tarkastella sijaintia Garmin Explore
sovelluksella, valitse .
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse .
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Leirintäalueiden etsiminen
Valitse
> Kaikki leirintä.
Matkaparkin etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit hakea matkaparkkeja saatavilla olevien palvelujen mukaan.
1 Valitse > PlanRV Parks.
2 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen mukaan ja valitse
yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten Tallenna.
3 Valitse sijainti.
Ultimate Campgrounds kohdepisteiden etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laite sisältää Ultimate Campgrounds kohdepisteitä, joiden
avulla voit etsiä julkisia leirintäalueita sijaintisi läheltä.
1 Valitse > Ultimate Public Campgrounds.
2 Valitse tarvittaessa Hakusuodattimet, jokin hakusuodatin ja
Haku.
3 Valitse sijainti.
Matkailuautopalvelujen etsiminen
Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja
hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.
Valitse > PlanRV Services.
Kansallispuistojen etsiminen
Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain
karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain
kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai
kansallispuistossa olevaan sijaintiin.
1 Valitse > Kansallispuistot.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto
on ensimmäisenä.
2 Valitse Haku ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston nimi tai
osa siitä (valinnainen).
3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien
luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi puistoon valitsemalla Aja.
• Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston
paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla .
• Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla
puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja
valitsemalla paikan.
Tutustuminen kansallispuiston paikkoihin ja mukavuuksiin
Pohjois-Amerikan malleissa voit tarkastella kansallispuistossa
olevien paikkojen ja mukavuuksien lisätietoja ja navigoida
tiettyihin paikkoihin puistossa. Voit etsiä esimerkiksi
leirintäalueita, maamerkkejä, opastuspisteitä ja suosittuja
nähtävyyksiä.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista kansallispuisto ja valitse .
2 Valitse Tutustu puistoon.
Näyttöön tulee luettelo puiston paikoista ja mukavuuksista.
3 Valitse luokka.
4 Valitse sijainti ja valitse Aja.
iOverlander™ kohdepisteiden etsiminen
HUOMAUTUS
Vastaat siitä, että tiedät leirintäalueisiin ja kohdepisteisiin liittyvät
säädökset ja noudatat niitä.
Laite sisältää iOverlander kohdepisteitä, joiden ansiosta voit
hakea kohdepisteitä, jotka liittyvät ajamiseen maalla, kuten
leirintäalueita, korjauspalveluja ja majapaikkoja.
1 Valitse > iOverlander.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
HISTORY kohdepisteiden etsiminen
®
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Laite sisältää HISTORY kohdepisteitä, joiden avulla voit
kaikkialla maailmassa etsiä ja saada lisätietoja historiallisesti
merkittävistä paikoista ja nähtävyyksistä, kuten historiallisista
rakennuksista, muistomerkeistä, museoista sekä merkittävistä
historiallisista tapahtumapaikoista.
1 Valitse > History®.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitsemalla voit näyttää paikan valokuvan ja lyhyen
yhteenvedon paikan historiasta.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
7
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä.
Valitse > Foursquare.
TripAdvisor
®
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
Voit
lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
3
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse > Haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse .
2 Valitse hakupalkissa Haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
8
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse .
2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta
valitsemalla .
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin Garmin Explore
sovelluksessa.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Pysäköinti
Overlander laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja,
joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä.
Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse .
.
2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
3 Valitse hakualue.
4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Valittu hakualue näkyy -kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia
-valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen lähellä
olevia sijainteja.
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla
(Hakualueen muuttaminen, sivu 9).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
POI Loaderin asentaminen
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.
1 Valitse > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse > Viimeisimmät.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen, sivu 9).
1 Valitse > Kategoriat.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse
> Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Valmis.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
10
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Katukartan käyttäminen
Katukartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 4)
tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole
aktiivinen.
1 Valitse Drive.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 4).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Muokkaa reittiä: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä
(Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 5).
Mykistä: mykistää pää-äänenvoimakkuuden.
Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä
tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 11).
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Katukartan käyttäminen
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 12).
Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin
laitemalleihin.
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 11).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 4).
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 15).
Rajoitusvaroitukset
Pituus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Tallenna.
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
Katukartan käyttäminen
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja
tieolosuhteista.
Ei kuorma-autoja
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa.
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja.
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
> Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
1 Valitse
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
11
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
voit suunnitella sekä verkossa että offline-tilassa sekä jakaa ja
synkronoida tietoja laitteen kanssa. Mukana toimitetulla
sovelluksella voit ladata karttoja offline-käyttöä varten ja
navigoida sen jälkeen kaikkialla ilman mobiilidatapalvelua.
Garmin Explore sovellus on valmiiksi laitteessa. Voit myös
ladata Garmin Explore sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta tai siirtyä osoitteeseen explore.garmin.com.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa (Liikenne, sivu 16).
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Valitsemalla tämän voit avata kartta-asetusvalikon.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Valitsemalla tämän voit lisäät reittipisteitä ja luoda reittejä.
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Valitsemalla tämän voit avata Garmin Drive™ sovelluksen katunavigointia varten.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
Valitsemalla tämän voit näyttää kartan.
nuolilla.
Valitsemalla tämän voit lähentää karttaa.
Valitsemalla tämän voit loitontaa karttaa.
Valitsemalla tämän voit hallita reittipisteitä, jälkiä, reittejä ja suorituksia.
Valitsemalla tämän voit tarkastella Garmin Explore tilin tietoja ja
asetuksia.
Kirjautuminen Garmin Explore tilille
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
> Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
1 Valitse
2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
> Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
1 Valitse
Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3Dvoit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Maastoautoilu
Garmin Explore
Garmin Explore sivustossa ja mobiilisovelluksella voit
suunnitella matkoja ja tallentaa reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
pilvitallennuspalveluun. Garmin Explore sisältää työkalut, joilla
12
Valitsemalla tämän voit muuttaa kartan suuntaa.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen kirjautua
Garmin Explore tilille.
1 Valitse Explore.
2 Lue ja hyväksy käyttöoikeussopimus.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöoikeusehtoja, voit sulkea
Garmin Explore sovelluksen valitsemalla . Et voi käyttää
Garmin Explore sovellusta, ennen kuin hyväksyt
käyttöoikeussopimukset.
3 Valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat synkronoida laitteen tiedot Garmin Explore tilisi
kanssa automaattisesti, valitse Synkronoi tiedot.
• Jos haluat luoda Garmin Explore tilin synkronoimatta
tietoja, valitse Ei nyt.
Valitse
vaihtoehto:
5
• Jos sinulla on Garmin Explore tili, kirjoita
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse Seuraava.
• Jos sinulla ei ole Garmin Explore tiliä, valitse Luo tili.
6 Luo Garmin Explore tili tai kirjaudu sille näytön ohjeiden
mukaisesti.
Kartta
Garmin Explore karttojen lataaminen
Ennen kuin voit ladata Garmin Explore karttoja, sinun tarvitsee
muodostaa yhteys langattomaan verkkoon (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 17).
1 Valitse Explore-sovelluksessa > Kartat > Lataa karttoja.
Näyttöön tulee sijainnin karttojen luettelo.
Maastoautoilu
2 Valitsemalla Näytä lisää karttatyyppejä voit näyttää lisää
karttatyyppejä (valinnainen).
3 Valitse karttatyyppi ja .
4 Tarvittaessa voit valita Valitse alue tai Valitse reittipiste, jos
haluat ladata jonkin toisen alueen tai reittipisteen sijainnin
karttoja.
Garmin Explore karttojen päivittäminen
1 Valitse Explore-sovelluksessa > Kartat >
Karttapäivitykset.
Näyttöön tulee karttapäivitysten luettelo.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lataa tietty kartta valitsemalla .
• Lataa kaikkia karttapäivitykset valitsemalla Päivitä kaikki.
Karttatietojen suodattaminen
1 Valitse Kartta > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit suodattaa kokoelmien karttatietoja valitsemalla
Kokoelmat ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit suodattaa suoritusten karttatietoja valitsemalla
Suoritukset ja valitsemalla vaihtoehdon.
Garmin Explore kartta-asetukset
Valitse Explore-sovelluksessa Kartta > .
Tietokentät: lisää karttaan tietokentät kulkusuuntaa, korkeutta,
nopeutta ja GPS-koordinaatteja varten.
Mittakaavapalkki: lisää karttaan etäisyyden mittakaavan.
Yksikkö: mittayksiköiden määrittäminen.
Reittipisteen luominen
Garmin Explore sovelluksella voi luoda ja tallentaa reittipisteitä.
Laitteen avulla voi navigoida reittipisteiden sijainteihin.
1 Valitse Kartta.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit luoda reittipisteen nykyiseen sijaintiisi valitsemalla
> Lisää reittipiste.
• Voit luoda reittipisteen toiseen sijaintiin kartassa
koskettamalla paikkaa kartassa ja valitsemalla Lisää
reittipiste.
3 Tarvittaessa voit valita Muokkaa huomautuksia
valitsemalla tämä. ja lisätä huomautuksia sijainnista.
Reitin luominen
Valitse Explore-sovelluksessa Kartta > > Lisää reitti.
Valitse aloituspaikka.
Luo reittiviiva valitsemalla lisäpisteitä.
Valitse tarvittaessa Muokkaa, valitse piste ja siirrä sitä.
Valitse tarvittaessa Poista ja valitse piste.
Valitse Tallenna.
1
2
3
4
5
6
Kirjasto
Kirjaston tarkasteleminen
1 Valitse Explore-sovelluksessa Kirjasto.
2 Valitse tietotyyppi.
3 Katso kohteen tiedot valitsemalla kohde.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää jäljen, reitin tai
suorituksen korkeusprofiilin.
4 Voit ladata alueen kartat tarvittaessa valitsemalla .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Voit aloittaa reitin Garmin Explore kirjastoosi tallennettuun
reittipisteeseen, jälkeen tai reittiin.
1 Valitse Explore-sovelluksessa Kirjasto.
2 Valitse Reittipisteet, Jäljet tai Reitit.
Maastoautoilu
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
Kokoelman luominen
Valitse Kirjasto > Uusi kokoelma.
Kirjoita kokoelman nimi.
Valitse kokoelma ja valitse Lisää.
Valitse tietotyyppi.
Valitse kohteita ja valitse Lisää.
1
2
3
4
5
Kokoelmien tarkasteleminen
1 Valitse Kirjasto.
2 Valitse kokoelma.
3 Valitse tietotyyppi.
4 Katso kohteen tiedot valitsemalla kohde.
5 Voit ladata alueen kartat tarvittaessa valitsemalla
.
Garmin Explore tilin tietojen synkronointi
Jotta voit synkronoida tilin tietoja, muodosta yhteys Wi‑Fi
verkkoon.
Garmin Explore tilillä voit synkronoida tietoja, kuten reittipisteitä,
reittejä ja suorituksia. Siten voit käyttää tietojasi kaikissa
yhteensopivissa laitteissasi. Laite synkronoi tiedot ajoittain
tilillesi automaattisesti. Voit synkronoida tietoja myös
manuaalisesti milloin tahansa.
1 Valitse Explore-sovelluksessa Tili.
2 Varmista, että Synkronoi käyttäjän tiedot on valittu.
3 Valitse .
Jälkien tallentaminen
Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite
kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan. Jos laitteesi on pariliitetty
inReach laitteeseen, laitteesi tallentaa jälkipisteitä ja lähettää ne
satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein.
1 Valitse > > Jäljen tallennus.
2 Valitse Aloita.
®
Jäljitysvälien muuttaminen
Jotta voit muuttaa jäljitysvälejä, pariliitä laite yhteensopivaan
inReach laitteeseen.
Muuttamalla jäljitysvälejä voit määrittää, miten usein laite kirjaa
ja lähettää jälkipisteitä.
1 Valitse > > Jäljen tallennus > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Määritä, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää
sen satelliittiverkon kautta, valitsemalla Lähetysväli.
• Määritä, miten usein laite kirjaa sijaintisi ja päivittää
jälkiviivan, valitsemalla Kirjausväli.
3 Valitse väli.
VIHJE: voit poistaa lähetys- ja kirjausominaisuudet käytöstä
valitsemalla Sammuta.
Jäljityksen lopettaminen
1 Valitse > > Jäljen tallennus > Pysäytä.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit jatkaa jäljen tallennusta valitsemalla Jatka
tallennusta.
• Voit tallentaa jäljen tarkasteltavaksi Garmin Exploressa,
valitse Tallenna jälki Garmin Exploreen.
• Voit hylätä jäljen valitsemalla Hylkää jälki.
13
Kulma ja pyöritys
VAROITUS
Pitch and Roll -sovellus on tarkoitettu näyttämään ajoneuvon
kulmat ainoastaan kalibroitujen mittausten perusteella. Vastaat
laitteen kalibroinnista. Laitteen asennon muutokset kalibroinnin
jälkeen voivat vaikuttaa mittaustarkkuuteen. Mitatut arvot ovat
ainoastaan ehdotuksia, jotka perustuvat siihen, mitä syötät
laitteeseen. Tarkista lukemat usein ja huolellisesti ja anna
lukemien vakautua, jos ympäristöolosuhteissa on huomattavia
muutoksia. Huomioi turvamarginaali muuttuville olosuhteille ja
lukuvirheille. Ajoneuvon ja ympäristön huomiotta jättäminen voi
aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakaviin vammoihin.
Laite hälyttää, jos ajoneuvon kulma muuttuu siten, että
ajoneuvon vakaus saattaa kärsiä.
Kulman ja pyörityksen kalibrointi
Voit määrittää ajoneuvon kulman nollaksi milloin tahansa.
1 Pysäköi ajoneuvo tasaiselle, suoralle alustalle.
2 Säädä laitteen asento telineessä siten, että näet näytön
hyvin.
3 Valitse > > Kulma ja pyöritys > Kalibroi.
Kulman ja pyörityksen arvot nollautuvat 0 asteeseen.
VAROITUS
Kalibroi kulma ja pyöritys aina, kun muutat laitteen asentoa, jotta
tarkkuus säilyy.
Kulmavaroitusten säätäminen
Voit muuttaa kulmia, joista laite aktivoi kulma- tai
pyörityshälytyksen. Vastaat siitä, että tiedät ja asetat ajoneuvon
mukaisen kulma- ja pyörityskulman.
1 Valitse > > Kulma ja pyöritys > > Kulmavaroitukset.
2 Säädä kulman ja pyörityksen varoituskulmia pyyhkäisemällä
ylös- tai alaspäin.
3 Valitse Hyväksy.
Kulmavaroitushälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1 Valitse > > Kulma ja pyöritys > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kulma ja pyöritys ilmoitukset valitsemalla Pitch and Roll -ilmoitukset.
• Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytysäänet
valitsemalla Hälytysäänet.
Korkeusmittarin, ilmanpainemittarin ja
kompassin tarkasteleminen
Laitteessa on automaattisesti kalibroituvat korkeusmittari-,
ilmanpainemittari- ja kompassianturit.
Valitse > > ABC.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä
metalliesineitä tai kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin,
kuten autot, sähkölaitteet, rakennukset tai jännitelinjat, jotta
kulkusuunta olisi mahdollisimman tarkka.
Kun laite on liitettynä magneettiseen telineeseen, se määrittää
kompassisuunnan GPS-tietojen avulla. Kun laite irrotetaan
magneettisesta telineestä, se näyttää kulkusuunnan sisäisen
kompassin avulla.
Laite kehottaa kalibroimaan kompassin aina, kun laite irrotetaan
magneettisesta telineestä. Voit parantaa tarkkuutta kalibroimalla
14
kompassin manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi
pitkien siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden
jälkeen.
1 Irrota laite magneettisesta telineestä ja siirry pois
magneettikenttiin vaikuttavien kohteiden läheltä.
> Kalibroi kompassi.
2 Valitse
3 Seuraa näytön ohjeita.
inReach etäkäyttö
inReach etäkäyttötoiminnolla voit hallita inReach laitetta
Overlander laitteesta. Voit esimerkiksi lähettää viestejä,
tarkastella sääennusteita ja lähettää SOS-hälytyksen. Voit ostaa
inReach laitteen osoitteesta buy.garmin.com.
inReach laitteen yhdistäminen
1 Tuo inReach laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
Overlander laitteesta.
Valitse Overlander laitteessa .
Valitse Explore-välilehti.
Valitse inReach.
Tee pariliitos Overlander laitteen näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun pariliitos on valmis, inReach ja Overlander laite
muodostavat yhteyden automaattisesti ollessaan riittävän
lähekkäin.
2
3
4
5
inReach viestin lähettäminen
Jotta voit lähettää inReach viestin Overlander laitteella, pariliitä
laite yhteensopivaan inReach laitteeseen (inReach laitteen
yhdistäminen, sivu 14).
Voit lähettää laitteella inReach viestejä yhteyshenkilöillesi.
1 Valitse > > inReach > .
2 Lisää vastaanottajia valitsemalla .
3 Kirjoita viesti.
4 Valitse Lähetä.
SOS
Hätätilanteessa voit pyytää apua ottamalla yhteyden GEOSin
IERCC-keskukseen (International Emergency Rescue
Coordination Center). SOS-painikkeen painallus lähettää viestin
pelastuskoordinointikeskukseen, joka ilmoittaa tilanteestasi
asianmukaisille hätävastauspalveluille. Voit pitää yhteyttä
pelastuskoordinointikeskukseen hätätilanteen aikana
odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan
todellisessa hätätilanteessa.
SOS-pelastuksen aloittaminen
Jotta voit lähettää SOS-pelastuspyynnön Overlander laitteella,
se on pariliitettävä yhteensopivaan inReach laitteeseen
(inReach laitteen yhdistäminen, sivu 14).
HUOMAUTUS: sOS-tilassa inReach laitetta ei voi sammuttaa.
1 Valitse > > inReach > > SOS.
2 Vedä SOS-kuvake oikealle.
3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka
sisältää sijaintitietosi.
4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt
pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty
sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein.
Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään
akun säästämiseksi 10 minuutin välein, kun olet liikkeellä, ja 30
minuutin välein, kun olet paikallasi.
inReach etäkäyttö
SOS-pelastuksen peruuttaminen
Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun
se on lähetetty hätävastauspalveluun.
Valitse Peruuta SOS > Peruuta SOS.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat
vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin
käyttötilaan.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
1 Aseta puhelin ja laite Overlander enintään 3 metrin (10 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
> Bluetooth.
3 Valitse Overlander laitteessa
4 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse puhelin luettelosta.
6 Vahvista tarvittaessa, että puhelimessa näkyvä koodi vastaa
Overlander laitteessa näkyvää koodia.
7 Valitse Muodosta laitepari.
HUOMAUTUS: jos haluat tarkastella yhteystietoja ja
puhelulokeja Overlander laitteessa, voi olla tarpeen avata
puhelimen Bluetooth asetukset ja ottaa käyttöön yhteystietojen
jakolupa pariliitetyssä Overlander laitteessa. Lisätietoja on
puhelimen käyttöoppaassa.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen
jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on yhdistetty laitteeseen, olet valmis
vastaanottamaan puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen
sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
• Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
• Jotta voit soittaa puheluita, yhteystietojen jakamisoikeus
navigointilaitteelle on otettava käyttöön puhelimen Bluetooth
asetuksista.
• Varmista, että Bluetooth ominaisuudet, joita haluat käyttää,
ovat käytössä.
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10
metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
3 Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.
Handsfree-puhelut
4 Valitse laitteessa
> Bluetooth.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
6 Valitse Muodosta laitepari.
Soittaminen
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä
puhelinnumero ja valitsemalla .
• Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla
ja valitsemalla numeron.
• Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle
valitsemalla ja valitsemalla yhteyshenkilön.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Ohita.
Puheluasetusten käyttäminen
Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimessasi.
VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen
valitsemalla päävalikossa .
• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth
yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Lopeta puhelu valitsemalla
.
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan
Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään
kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi,
perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.
1 Valitse > .
2 Paina pitkään esiasetuksen numeroa, kuten Esiasetus 1.
3 Valitse yhteystieto.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Overlander
laitteeseesi.
> Bluetooth.
1 Valitse
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä Overlander laitteeseen automaattisesti.
Pariliitetyn älypuhelimen poistaminen poistaa myös kaikki
synkronoidut puhelinmuistion yhteystiedot ja puheluhistorian
Overlander laitteesta.
> Bluetooth.
1 Valitse
2 Valitse Bluetooth laitteen nimen vierellä > Unohda.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
> Bluetooth.
1 Valitse
15
2 Valitse puhelimen nimen vierellä
> Unohda.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 17). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja
lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin
kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 16). Jos haluat etsiä ja ostaa
yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle
osoitteessa garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena
kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan
liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa
garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen
liikennevastaanotinkaapelilla (Laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
HUOMAUTUS: liikennevastaanottimen kaapeli sisältää
antennin sisäistä digitaalista liikennevastaanotinta varten.
Digitaalinen liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja
mahdollisuuksien mukaan FM-radiokanavilta, jotka käyttävät
HD Radio™ tekniikkaa.
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Jotta voit ottaa liikenteen käyttöön, liitä laite yhteensopivaan
liikennevastaanottimen kaapeliin (Liikennetietojen
vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 16).
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
> Navigointi > Liikenne.
1 Valitse
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: Ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on OK
Garmin.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse > > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
1 Sano OK Garmin.
Äänikomento-valikko avautuu.
2 Sano komento valikosta.
3 Suorita haku tai toiminto vastaamalla äänikehotuksiin.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen,
sivu 16).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse > > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > > Liikenne.
16
Liikenne
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse > Ohje.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Tekstin
kielen määrittäminen, sivu 18).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön
(Laiteasetukset, sivu 18).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse > Käydyt paikat.
Overlander asetukset
Navigointiasetukset
Valitse
> Navigointi.
Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin ajoneuvolle, jonka
kanssa käytät laitetta.
Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja
laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.
Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.
Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvallisuushälytykset.
Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit
määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä
ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä
on ruuhka (Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 6).
Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse
> Navigointi > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 12).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
> Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
1 Valitse
2 Valitse kartta.
Reittiasetukset
Valitse
> Navigointi > Reittiasetukset.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Sovellusten käyttäminen
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki matkahistorian.
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse
> Navigointi > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin
kuljettajan hälytystyypissä (Kuljettajan tarkkaavaisuutta
edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 3).
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta
> Navigointi > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 6).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
Valitse
> Bluetooth.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
> Wi-Fi.
1 Valitse
Ota
tarvittaessa
langaton verkkotekniikka käyttöön
2
valitsemalla kytkin.
3 Valitse langaton verkko.
4 Anna tarvittaessa salausavain.
Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon
tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat
samaan paikkaan myöhemmin.
Näyttöasetukset
Valitse
> Näyttö.
Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.
Kirkkauden säätö: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite
on irti telineestä.
17
Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Taustakuvat: määrittää laitteen taustakuvan.
Siirtyminen virransäästöön: voit määrittää, miten pian laite
siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydreamnäytönsäästäjän.
Kirjasimen koko: muuttaa laitteen fonttikokoa.
Kun laite käännetään: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai
vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti
tai pysyy nykyisessä suunnassa.
HUOMAUTUS: kun laite on ajoneuvon telineessä, se tukee
ainoastaan vaakatilaa.
Lähetä: voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa
ulkoisessa näytössä langattomasti.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
asetukset
Valitse
> Äänet ja ilmoitukset.
Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin,
mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten
äänenvoimakkuudet.
Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon
säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä
tiettynä aikana tai tapahtumien aikana.
Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten
oletussoittoäänen.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen
> Äänet ja ilmoitukset.
1 Valitse
2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Sijaintipalvelujen on oltava käytössä, jotta laite löytää sijaintisi ja
pystyy laskemaan reittejä sekä antamaan navigointiohjeita. Voit
poistaa sijaintipalvelut käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa tai
suunnitella reittiä, kun laite on sisällä GPS-signaalien
ulottumattomissa. Kun sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, laite
laskee ja simuloi reittejä GPS-simulaattorin avulla.
> Sijainti.
1 Valitse
2 Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä
kytkimellä.
HUOMAUTUS: useimmiten Tila-asetusta ei kannata vaihtaa
oletusarvoisesta Vain laite -asetuksesta. Laitteessa on tehokas
GPS-antenni, joka takaa tarkat sijaintitiedot navigoinnin aikana.
Tekstin kielen määrittäminen
Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.
> Kieli ja syöttötapa > Kieli.
1 Valitse
2 Valitse kieli.
Päiväys- ja aika-asetukset
Valitse
> Päivämäärä ja aika.
Automaattinen päivä ja aika: asettaa ajan automaattisesti
liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.
Aseta päivämäärä: asettaa laitteeseen kuukauden, päivän ja
vuoden.
Aseta aika: asettaa laitteeseen ajan.
Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteeseen aikavyöhykkeen.
18
Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ajan 24 tunnin esitysmuodon.
Laiteasetukset
Valitse
> Tietoja laitteesta.
Järjestelmäpäivitykset: voit päivittää kartan ja laitteen
ohjelmiston.
Tila: näyttää akun tilan ja verkon tiedot.
Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen
(EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
tietojainformation.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.
Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja
ohjelmistoversioiden tiedot.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.
.
1 Valitse
2 Valitse asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Tietojen ja asetusten nollaaminen
Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja
palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.
.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tyhjentää matkahistorian valitsemalla Navigointi >
Reittiasetukset > Tyhjennä matkahistoria.
Tämä vaihtoehto poistaa kaikki tiedot paikoista, joissa olet
käynyt. Se ei poista tallennettuja sijainteja, tilejä,
sovelluksia eikä asennettuja karttoja.
• Voit palauttaa kaikkien navigointiasetusten oletusarvot
valitsemalla Navigointi > > Palauta.
Tämä vaihtoehto ei poista käyttäjätietoja.
• Voit poistaa kaikki tallennetut langattomat verkot ja
pariliitetyt laitteet valitsemalla Laitteen nollaus >
Verkkoasetusten nollaus.
Tämä vaihtoehto ei poista muita käyttäjätietoja.
• Jos haluat poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa
kaikkien asetusten oletusarvot, valitse Laitteen nollaus >
Tehdasnollaus.
Tämä vaihtoehto poistaa matkahistorian, sovellukset, tilit,
asetukset, tallennetut verkot, pariliitetyt laitteet ja kaikki
muut käyttäjän tiedot. Asennettuja karttoja ei poisteta.
Garmin-kansion käyttäjän tiedostoja ei välttämättä
poisteta.
Laitteen tiedot
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Tietoja laitteesta > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (15 dBm)
Laitteen tiedot
Virrantulo
Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen
lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Pariston tyyppi
Ladattava litiumioni
Kompassin turvaväli
30,5 cm (12 tuumaa)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit
korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.
Karttojen ja ohjelmistojen
päivittäminen:Garmin Express
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (Asentaminen: Garmin
Express, sivu 20).
2 Avaa Garmin Express sovellus.
3 Liitä laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Overlander laitteen micro-USBporttiin
ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USBporttiin.
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fiverkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
HUOMAUTUS: mukana ei toimiteta USB-muuntajaa. Voit
ostaa muuntajan tuotesivulta osoitteessa garmin.com.
2 Yhdistä laite Wi‑Fi-verkkoon (Yhdistäminen langattomaan
verkkoon, sivu 17).
Kun laite on yhdistetty Wi‑Fi-verkkoon, se tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen
saatavilla olevasta päivityksestä.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön
yläreunasta alaspäin ja valitsePäivitys on saatavilla..
• Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla
>
Tietoja laitteesta > Järjestelmäpäivitykset.
Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
Kun päivitys on saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy
Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Lataa.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto.
5 Lue tarvittaessa käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne
valitsemalla Hyväksy kaikki.
Laitteen huolto
4 Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
5 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 21).
7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
®
19
Asentaminen: Garmin Express
Garmin Express sovellus on saatavilla Windows ja Mac
tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin
Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen
kanssa valitsemalla Järjestelmävaatimukset.
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
®
®
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa kiertämällä sitä vastapäivään.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake .
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon
kiertämällä sitä myötäpäivään.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan
Saat parhaan tuloksen pitämällä autotelineen puhtaana ja
asettamalla laitteen lähelle imukuppia.
Jos laite siirtyy ajaessasi, toimi seuraavasti.
• Irrota virtateline imukupin varresta ja pyyhi pallo ja kanta
liinalla.
Pöly ja lika voivat heikentää pallokantaliitännän kitkaa siten,
että liitäntä pääsee liikkumaan ajon aikana.
• Käännä saranoitua vartta niin pitkälle imukuppia kohti kuin
tuulilasin kulma sallii.
Laitteen sijoittaminen mahdollisimman lähelle tuulilasia
vähentää tien aiheuttamaa tärinää.
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että sijaintipalvelut ovat käytössä.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 20).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
20
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 17).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 17).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden ja
ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 18).
Vianmääritys
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 17).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 2).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen
• Valitse
> Bluetooth.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Pariliitetyn
puhelimen poistaminen, sivu 15) ja tehtävä pariliitos
uudelleen.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen,
tarkastele kameran kuvaa manuaalisesti valitsemalla >
Näkymä takaa.
2 Valitse vaihtoehto laitteen normaalin toiminnan jatkamiseksi:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
Laite jatkaa normaalia toimintaansa automaattisesti.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen, kätke
kamera manuaalisesti valitsemalla .
Kameran vaihtaminen
Kun laite vastaanottaa kuvaa useasta peruutuskamerasta, voit
vaihdella kameroiden välillä.
1 Valitse > Näkymä takaa.
2 Valitse > Valitse kamera.
3 Valitse kamera.
Kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran nimi ilmestyy
näytön yläreunaan.
Yhdistäminen langattomaan näyttöön
Laite voi näyttää videosyötteen yhdestä tai useasta yhdistetystä
peruutuskamerasta.
Voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa
näytössä langattomasti.
1 Vie laite lähelle langatonta näyttöä.
> Näyttö > Lähetä.
2 Valitse
Valitse
langaton
näyttö.
3
4 Anna tarvittaessa PIN.
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin
Tietojen hallinta
Liite
Peruutuskamerat
Ota Wi‑Fi käyttöön Garmin navigaattorissa, ennen kuin liität
kameran.
Langaton BC 35 peruutuskameran on yhteensopiva Garmin
navigaattoreiden kanssa, joissa on Android™. Osoitteessa
garmin.com/bc35 on lisätietoja laitteiden yhteensopivuudesta.
Voit pariliittää enintään neljä langatonta BC 35 peruutuskameraa
yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.
1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Laitteesi ei välttämä tue BC 35 kameraa, jos sen ohjelmisto
ei ole ajan tasalla. Lisätietoja päivittämisestä on navigaattorin
käyttöoppaassa.
2 Käynnistä yhteensopiva Garmin navigaattori ja tuo se
kameran lähelle. Etäisyys saa olla enintään 3 metriä
(10 jalkaa).
Valitse
> Näkymä takaa.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen kamera, jonka yhdistät
navigaattoriin, valitse Lisää uusi kamera.
• Jos tämä on lisäkamera, jonka yhdistät navigaattoriin,
valitse > Valitse kamera > Lisää uusi kamera.
Seuraa
näytön ohjeita.
5
HUOMAUTUS: pariliitoskoodi tai salasana sijaitsee
lähettimessä tai kamerassa.
Kun olet kerran pariliittänyt kameran, se muodostaa jatkossa
yhteyden Garmin navigaattoriin automaattisesti.
Peruutuskameran tarkasteleminen
Laite näyttää liitetyn peruutuskameran videokuvaa eri tavoilla
sen mukaan, miten kamera on liitetty virtalähteeseen.
1 Valitse vaihtoehto videokuvan näyttämiseksi:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo peruutusvaihteelle.
Laite näyttää peruutuskameran videokuvan
automaattisesti.
Liite
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Muistikorteille voi tallentaa tiedostoja, kuten karttoja ja
mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Laitteen esittely,
sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 21).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
21
2
3
4
5
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
6 Valitse Muokkaa > Liitä.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
22
Liite
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12
A
aika-asetukset 18
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 19, 20
maksimoiminen 20
ongelmat 20
aktiivinen kaistavahti 4
aloitusnäyttö 2
mukauttaminen 2
asetukset 13, 17, 18
asetusten palauttaminen 18
asuntoauto, profiilit 3
autoprofiili
asuntoauto 3
auto 3
B
Bluetooth tekniikka 15, 21
laitteen yhteyden katkaiseminen 15
ottaminen käyttöön 17
pariliitetyn laitteen poistaminen 15
E
edessä olevat 11
mukauttaminen 11
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 9
F
Foursquare 8
G
Garmin Explore 7, 12, 13
Garmin Express 20
ohjelmiston päivittäminen 19
geokätkentä 9
GPS 2
simulaattori 18
H
hakualueen muuttaminen 9
hakupalkki 8
historia, lähettäminen tietokoneeseen 12
hälytykset 3, 14
läheisyyspisteet 17
ääni 17
hälytysten äänenvoimakkuus 18
hätäpalvelut 10
I
ilmanpainemittari 14
ilmoitukset 2
ilmoitusten äänenvoimakkuus 18
imukuppi 20
inReach 14
inReach etäkäyttö 14
J
jäljet 13
jäljitys 13
K
kalibroiminen, kompassi 14
kamera, pariliitos 21
kamerat 21
nopeus 3
punainen valo 3
siirtyminen 21
varmuuskopio 21
kansallispuistot 7
kartat 4, 10, 11, 13, 17
lisääminen 12
ostaminen 22
päivittäminen 13, 19
Hakemisto
reittien näyttäminen 4, 5
symbolit 4
tasot 12
teema 17
tietokenttä 4, 11, 12
työkalut 10, 11
yksityiskohtien määrä 17
karttanäkymä
2D 12
3D 12
karttatasot, mukauttaminen 12
kieli 18
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 7, 8
ekstrat 9
HISTORY 7
mukautetut 9
paikat 8
POI Loader 9
kompassi 14
koordinaatit 9
korkeusmittari 14
kosketusnäyttö 2
kosketusnäytön puhdistaminen 20
koti
palaaminen 4
sijainnin muokkaaminen 4
kuljettajan hälytykset 3
kulma ja pyöritys 14
kalibroiminen 14
kulmavaroitus 14
Kuuloke, pariliitos 15
kuvakkeet, tilarivi 2
Käyttöoikeussopimukset 18
käyttöopas 17
käännösluettelo 4
L
laitteen asetusten nollaaminen 18
laitteen huoltaminen 20
laitteen kiinnittäminen 1, 20
autoilu 1
imukuppi 1, 20
laitteen lataaminen 1, 19, 20
laitteen puhdistaminen 20
laitteen tunnus 18
langaton kamera. Katso kamerat
langattomat laitteet 14
lepotila 2
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 12, 16, 17
kartta 12, 16
ruuhkien etsiminen 12, 16
tapahtumat 12, 16
vaihtoehtoinen reitti 6
vastaanotin 16
liikennevalokamerat 3
lisävarusteet 22
M
matkahistoria 18
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
nollaaminen 11
tarkasteleminen 11
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 18
microSD kortti 21
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 21
asentaminen 21
mukautetut kohdepisteet 9
mykistäminen, ääni 16
myTrends, reitit 5
määränpäät 17. Katso sijainnit
saapuminen 5
N
navigointi 4, 5, 8
asetukset 17
pois tieltä 13
nollaaminen
laite 20
matkatiedot 11
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 10
Nykysijainti 10
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 17
O
ohjelmisto
päivittäminen 19
versio 18
osoitteet, etsiminen 8
P
paikat 8
paikkojen etsiminen. 6–8 Katso myös sijainnit
kaupungit 9
koordinaatit 9
luokat 7
osoitteet 8
risteykset 9
palaaminen kotiin 4
palvelujen etsiminen 7
pariliitos 15
Kuuloke 15
pariliitetyn laitteen poistaminen 15
puhelin 15, 21
yhteyden katkaiseminen 15
peruutuskamera 21. Katso kamerat
Pikahaku 7
pikavalinnat
lisääminen 2, 10
poistaminen 10
POI Loader 9
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 18
pariliitetty Bluetooth laite 15
pariliitetty Bluetooth-laite 15
polttoaine, asemat 10
profiilit, asuntoauto 3
puheentunnistus 16
puhelin
pariliitos 15, 21
yhteyden katkaiseminen 15
puheluihin vastaaminen 15
puhelut 15
mykistäminen 15
valitseminen 15
vastaaminen 15
äänivalinta 15
pysäköinti 5, 8, 9
päivittäminen
kartat 19
ohjelmisto 19
R
rajoitukset, ajoneuvo 3
reitin muodostaminen 5
reitit 4, 13
aloittaminen 4, 8
ehdotettu 5
laskeminen 5
lopettaminen 5
muodostaminen 5
myTrends 5
näyttäminen kartassa 4, 5
pisteen lisääminen 5
reittipisteet 13
risteykset, etsiminen 9
S
satelliittisignaalit, etsiminen 2, 18
seuraava käännös 4
sijainnit 8, 13, 17
haku 6, 9
nykyinen 10
paikat 8
simuloitu 18
23
tallentaminen 10
vasta löydetyt 9
sijaintipalvelut 18
simuloidut sijainnit 18
SOS 14
lähettäminen 14
peruuttaminen 15
sovellukset 2, 12
sulake, vaihtaminen 20
T
tallennetut sijainnit
luokat 10
muokkaaminen 10
poistaminen 10
tallentaminen, nykyinen sijainti 10
tekniset tiedot 18
teline, poistaminen 20
telineen irrottaminen 20
tiedostot, siirtäminen 21
tiedot
siirtäminen 12
tallentaminen 12
tietojen tallentaminen 12
tietokone, yhdistäminen 21
tietulli, välttäminen 6
TripAdvisor 8
tunnusnumero 18
tuotetuki 17
työkalut, kartat 10, 11
V
varkaus, välttäminen 20
varoituskuvakkeet 11
vasta löydetyt sijainnit 9
vianmääritys 20, 21
viesti 14
virtajohdot 19
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 20
virtapainike 1, 2
voimakkuus 18
vältettävät 6
alue 6
poistaminen 6
poistaminen käytöstä 6
tie 6
tien ominaisuudet 6
tietulli 6
W
Wi-Fi, yhdistäminen 17, 21
Wi‑Fi 19
Y
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite 15
Ä
älypuhelin 12
ääni 18
läheisyyspisteet 17
äänikomento 16
aktivoiminen 16
herätysilmaus 16
käyttövihjeitä 16
navigoiminen 16
24
Hakemisto
support.garmin.com
Elokuu 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising