Garmin | Overlander | User manual | Garmin Overlander Brugervejledning

Garmin Overlander Brugervejledning
OVERLANDER
™
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet og inReach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ og
Overlander™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , iPhone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. HD Radio™ Technology fremstillet
under licens fra iBiquity Digital Corporation. Vedrørende patenter henvises til http://patents.dts.com/. HD Radio™ og logoer for HD, HD Radio og "Arc" er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation i USA og/eller andre lande. HISTORY og H-logoet er varemærker tilhørende A+E Networks og er beskyttet i USA og andre lande over hele
kloden. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt med tilladelse. iOverlander™ er et varemærke tilhørende iOverlander. microSD er et varemærke tilhørende SD-3C. PlanRV™ er et varemærke
tilhørende TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds er et varemærke tilhørende The Ultimate Public
Campground Project. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Montering og strømtilførsel til enheden i dit køretøj .................... 1
Sådan monteres kugleholderadapteren ..................................... 1
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 2
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 2
Startskærm ................................................................................. 2
Åbne en app ...........................................................................2
Tilføjelse af genveje på startskærmen ................................... 2
Visning af meddelelser ........................................................... 2
Statuslinjens ikoner ................................................................ 2
Brug af berøringsskærmen ......................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Køretøjsprofiler.............................................................. 3
Bilprofil ........................................................................................ 3
Tilføjelse af en køretøjsprofil ....................................................... 3
Justering af køretøjsprofil ........................................................... 3
Redigering af en køretøjsprofil .................................................... 3
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 3
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler ......... 3
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 4
Navigation på veje.......................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Sådan startes en rute ................................................................. 4
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 4
Sådan kører du hjem ............................................................. 4
Redigering af din hjemmeposition ..................................... 4
Din rute på kortet ........................................................................ 4
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 4
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 5
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 5
Ankomst til din destination .......................................................... 5
Parkering i nærheden af din destination ................................ 5
Ændring af aktiv rute ................................................................... 5
Tilføjelse af en position til din rute .......................................... 5
Udformning af din rute ........................................................... 5
Valg af en omvej .................................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Sådan stopper du en rute ........................................................... 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 6
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 6
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 6
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 6
Undgå miljøzoner ................................................................... 6
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 6
Sådan undgår du en vej .................................................... 6
Sådan undgår du et område ............................................. 6
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse .................. 6
Sletning af brugerdefinerede undgåelser .......................... 7
Søg efter og gem positioner.......................................... 7
Interessepunkter ......................................................................... 7
Navigation til en Garmin Explore position .............................. 7
Søgning efter en position efter kategori ................................. 7
Søgning i en kategori ........................................................ 7
Søgning efter campingpladser ............................................... 7
Søgning efter autocamperområder ................................... 7
Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter ........ 7
Søgning efter autocamper-service ......................................... 7
Søgning efter nationalparker .................................................. 7
Indholdsfortegnelse
Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker ............. 7
Søgning efter iOverlander™ interessepunkter ...................... 8
Søgning efter HISTORY® interessepunkter .......................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Søgning i Foursquare interessepunkter ............................ 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter ...................... 8
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 8
Udforskning af et sted ....................................................... 8
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 8
Søgning efter en adresse ........................................................... 8
Positionssøgningens resultater ................................................... 8
Resultater af positionssøgning på kortet ............................... 9
Ændring af søgeområdet ............................................................ 9
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 9
Installation af POI Loader ...................................................... 9
Søgning efter brugerdefinerede POI'er .................................. 9
Parkering .................................................................................... 9
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position ................................................................................... 9
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler .......................... 9
Søgeværktøjer .......................................................................... 10
Søgning efter et vejkryds ..................................................... 10
Søgning efter en by .............................................................. 10
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............. 10
Visning af nyligt fundne positioner ............................................ 10
Rydning af listen over nyligt fundne steder .......................... 10
Visning af oplysninger om aktuel position ................................ 10
Finde nødtjenester og brændstof ......................................... 10
Få retningsanvisninger til din aktuelle position .................... 10
Sådan tilføjer du en genvej ....................................................... 10
Fjernelse af en genvej .......................................................... 10
Gemme positioner .................................................................... 10
Sådan gemmer du en position ............................................. 10
Lagring af din aktuelle position ............................................ 10
Redigering af en gemt position ............................................ 10
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 10
Sletning af en gemt position ................................................ 11
Brug af vejkortet ........................................................... 11
Kortværktøjer ............................................................................ 11
Visning af et kortværktøj ...................................................... 11
Forude ...................................................................................... 11
Visning af kommende positioner .......................................... 11
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne ............................. 11
Advarsels- og alarmsymboler ................................................... 11
Begrænsningsadvarsler ....................................................... 11
Advarsler om vejforhold ....................................................... 12
Alarmer ................................................................................ 12
Rejseoplysninger ...................................................................... 12
Visning af tripdata på kortet ................................................. 12
Sådan tilpasses tripdatafelterne ...................................... 12
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 12
Visning af triploggen ............................................................ 12
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 12
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 12
Visning af trafik på kortet ..................................................... 12
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 12
Tilpasning af kortet ................................................................... 12
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 12
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 12
Ændring af kortperspektiv .................................................... 12
Navigation i direkte linje.............................................. 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Sådan logger du på en Garmin Explore konto ..................... 13
Kort ...................................................................................... 13
Download af Garmin Explore kort ................................... 13
i
Filtrering af kortdata ........................................................ 13
Kortindstillinger i Garmin Explore .................................... 13
Oprettelse af et waypoint ................................................ 13
Oprettelse af en rute ....................................................... 13
Bibliotek ............................................................................... 13
Visning af dit bibliotek ..................................................... 13
Navigation til en gemt position ........................................ 13
Oprettelse af en samling ................................................. 13
Visning af samlinger ........................................................ 13
Synkronisering af Garmin Explore kontodata ...................... 14
Registrering af spor .................................................................. 14
Ændring af sporingsintervaller ............................................. 14
Stop af sporing ..................................................................... 14
Vip og rul ...................................................................................14
Kalibrering af Vip og rul ........................................................ 14
Justering af advarselsvinkler ................................................ 14
Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler .................... 14
Visning af højdemåler, barometer og kompas .......................... 14
Kalibrering af kompas .......................................................... 14
inReach fjernbetjening................................................. 14
Sådan tilslutter du en inReach enhed ....................................... 14
Afsendelse af en inReach meddelelse ..................................... 15
SOS .......................................................................................... 15
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats .......................... 15
Annullering af en SOS-redningsindsats ............................... 15
Håndfri opkald .............................................................. 15
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 15
Tip efter parring af enheder ................................................. 15
Parring af yderligere Bluetooth enheder .............................. 15
Foretagelse af et opkald ........................................................... 15
Modtagelse af et opkald ........................................................... 16
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 16
Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling ................ 16
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 16
Sletning af en parret Bluetooth enhed ...................................... 16
Sletning af en parret telefon ..................................................... 16
Trafik.............................................................................. 16
Modtager trafikdata med en trafikmodtager .............................. 16
Aktivering af trafik ..................................................................... 16
Visning af trafik på kortet .......................................................... 16
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 16
Stemmekommando ...................................................... 17
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 17
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 17
Tip til stemmekommando .......................................................... 17
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 17
Lydløse instruktioner ................................................................. 17
Indstillinger for dato og klokkeslæt ........................................... 18
Enhedsindstillinger .................................................................... 19
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 19
Nulstilling af data og indstillinger .............................................. 19
Enhedsoplysninger...................................................... 19
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................19
Specifikationer .......................................................................... 19
Opladning af enheden .............................................................. 19
Vedligeholdelse af enhed............................................ 19
Garmin Support Center ............................................................. 19
Opdatering af kort og software ved hjælp af et
Wi‑Fi netværk ........................................................................... 19
Opdatering af kort og software med Garmin Express .............. 20
Installation af Garmin Express ............................................. 20
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 20
Rengøring af yderside .......................................................... 20
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 20
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 20
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 20
Nulstilling af enheden ............................................................... 21
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 21
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 21
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 21
Fejlfinding..................................................................... 21
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 21
Holderen holder ikke enheden på plads, mens jeg kører ......... 21
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 21
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 21
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 21
Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon ................... 21
Appendiks..................................................................... 21
Bakkameraer ............................................................................ 21
Parring af et BC™ 35 bakkamera med en Garmin
navigationsenhed ................................................................. 21
Visning af bakkameraet ....................................................... 22
Skift mellem kameraer .................................................... 22
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm ............................... 22
Datahåndtering ......................................................................... 22
Om hukommelseskort .......................................................... 22
Installation af et hukommelseskort til kort og data ............... 22
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 22
Overførsel af data fra computeren ....................................... 22
Køb af flere kort ........................................................................ 22
Køb af tilbehør .......................................................................... 22
Indeks ............................................................................ 23
Brug af programmerne ................................................ 17
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed ................... 17
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 17
Overlander Indstillinger............................................... 17
Navigationsindstillinger ............................................................. 17
Indstillinger for kort og køretøj ............................................. 17
Aktivering af kort ............................................................. 17
Indstillinger for rutepræference ............................................ 17
Indstillinger for Hjælp til chauffør ......................................... 18
Trafikindstillinger .................................................................. 18
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi .................................. 18
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk ............................ 18
Displayindstillinger .................................................................... 18
Indstillinger for lyd og meddelelser ........................................... 18
Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser ....................... 18
Aktivere eller deaktivere positionstjenester .............................. 18
Angivelse af tekstsprog ............................................................. 18
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
fast på sugekop-kuglen , så den klikker
på plads.
1 Tryk holderen
1 Opdater kortene og softwaren på enheden (Opdatering af
kort og software ved hjælp af et Wi‑Fi netværk, side 19).
2 Opret en Garmin Explore™ konto (Garmin Explore, side 12).
3 Monter enheden i dit køretøj, og tilslut den til strøm
(Montering og strømtilførsel til enheden i dit køretøj,
side 1).
4 Opret en køretøjsprofil (Køretøjsprofiler, side 3).
5 Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 4).
Oversigt over enheden
2 Åbn håndtaget
, tryk sugekoppen mod forruden, og vip
håndtaget tilbage imod forruden.
Håndtaget skal være rettet imod forrudens top.
3 Forlæng sugekop-armen .
4 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere monteringen, så
Garmin logoet vender med høje side opad.
5 Tilslut køretøjets strømkabel i stikket på holderen.
®
Mikrofon til håndfri opkald
Lydstyrkekontrol
Tænd/sluk-knap
Micro USB-port til strøm og data
Hukommelseskortstik til kort og data
3,5 mm lydstik
Magnetisk monteringsgrænsefladeinterface med 14-benet stik
Højttaler
Montering og strømtilførsel til enheden i dit
køretøj
6 Placer bagsiden af enheden på monteringen.
7 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Sådan monteres kugleholderadapteren
Din enhed indeholder en kugleholder på 2,54 cm (1 tomme), der
er kompatibel med andre monteringsløsninger fra tredjeparter.
Fastgør kugleadapteren
til holderen
ved hjælp af de
medfølgende skruer .
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Både enheden og holderen indeholder magneter. Under
bestemte forhold kan magneter forårsage interferens med visse
indvendige medicinske enheder og elektroniske enheder,
herunder pacemakere, insulinpumper eller harddiske i bærbare
computere. Hold enheden væk fra medicinsk udstyr og
elektronisk udstyr.
Sådan kommer du i gang
1
Tænd eller sluk for enheden
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
Før fingeren nedad for at få vist meddelelser.
Stryg ned to gange for at ændre indstillinger og baggrundslysstyrke.
Hold nede for at tilpasse baggrundsbilledet eller tilføje widgets på
startskærmen.
Vælg for at få vist funktioner til vejnavigation og søge efter interessepunkter.
Vælg for at få vist Garmin Explore appen, som indeholder oplysninger om offroadnavigation og detaljerede topografiske kort.
Vælg for at åbne app-indstillingerne. App-indstillingerne indeholder
genveje til alle de apps, der er installeret på enheden.
Åbne en app
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Bekræft, at vises på statuslinjen, og aktiver
positionstjenester, hvis den ikke vises.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, hvor du har frit udsyn
til himlen, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller
træer.
Finder satellitter vises øverst på navigationskortet, indtil
enheden finder din position.
Startskærm
BEMÆRK: Startskærmens layout kan variere, hvis den er blevet
tilpasset.
Startskærmen indeholder genveje til hyppigt anvendte apps.
App-indstillingerne indeholder alle de apps, der er installeret på
din enhed, fordelt på tre faner. Fanen Drive indeholder apps, der
er nyttige til gadenavigation og forskellige behov til biler. Fanen
Explore indeholder apps, der er nyttige til off-road-navigation og
udforskning. Fanen Værktøjer indeholder apps, der er nyttige i
forbindelse med kommunikation og andre opgaver.
Vælg valgmulighed for at starte en app:
• Vælg en app-genvej på startskærmen.
• Vælg , vælg en fane, og vælg en app.
Tilføjelse af genveje på startskærmen
1 Vælg .
2 Vælg en app-fane for at se flere apps.
3 Hold en app, og træk den til en placering på startskærmen.
Visning af meddelelser
1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærmbilledet.
Der vises en oversigt over meddelelser.
2 Vælg en funktion:
• Start en handling eller en app som omtalt i meddelelsen
ved at vælge meddelelsen.
• Afvis en meddelelse ved at føre den mod højre med
fingeren.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Positionstjenester aktiveret.
Bluetooth teknologi er aktiveret.
®
Sluttet til en Bluetooth enhed.
Sluttet til et Wi‑Fi netværk (Oprettelse af forbindelse til trådløst
netværk, side 18).
®
Aktiv køretøjsprofil. Stryg ned to gange, og vælg dette for at se
køretøjets profilindstillinger (Køretøjsprofiler, side 3).
Batteriopladningsniveau.
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.
• Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at
panorere eller rulle.
• Klem to fingre sammen for at zoome ud.
• Spred to fingre for at zoome ind.
Justering af skærmens lysstyrke
Enheden kan benytte en sensor for lys i omgivelserne til
automatisk at justere skærmens lysstyrke til din bils betingelser
(Displayindstillinger, side 18). Du kan også justere lysstyrken
manuelt ved hjælp af meddelelsespanelet eller
indstillingsmenuen.
2
Sådan kommer du i gang
1 Vælg en mulighed:
• Stryg to gange ned fra toppen af skærmen for at udvide
de hurtige indstillinger i meddelelsespanelet.
• Vælg
> Skærm > Lysstyrkeniveau.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Køretøjsprofiler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med
et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din
enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.
Når du aktiverer en køretøjsprofil for en campingvogn, undgår
enheden at medtage områder med begrænset adgang eller
ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne,
vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.
Bilprofil
Bilprofilen er en forudindlæst køretøjsprofil, der er beregnet til
brug i en bil uden anhænger. Ved brug af bilprofilen beregner
enheden standardbilruter, og ruter til store køretøjer er ikke
tilgængelige. Visse funktioner og indstillinger, der er specifikke
for store køretøjer, er ikke tilgængelige, når du bruger bilprofilen.
Tilføjelse af en køretøjsprofil
Køretøjsprofil er en valgfri funktion, der giver mulighed for
ruteplanlægning baseret på højden og vægten af store
køretøjer, f.eks. autocampere eller anhængere. Hvis du har et
stort køretøj, eller hvis du kører med en anhænger, bør du
angive en køretøjsprofil. Du kan angive en køretøjsprofil for hver
enkelt køretøjskonfiguration, der skal bruges sammen med din
Overlander enhed.
1 Vælg > > Køretøjsprofil > .
2 Vælg en køretøjsindstilling, der ligner din
køretøjskonfiguration mest.
3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
egenskaber for køretøjet.
Justering af køretøjsprofil
Første gang du tænder din enhed, beder den dig om at vælge
en køretøjsprofil. Du kan til enhver tid manuelt skifte
køretøjsprofil.
1 Vælg en funktion:
• Stryg ned to gange fra toppen af skærmen, og vælg ikonet
for køretøjsprofilen, f.eks. eller .
• Vælg
> Navigation > Køretøjsprofil.
2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
3 Vælg Ok.
Redigering af en køretøjsprofil
Du kan ændre grundlæggende profiloplysninger eller tilføje
detaljerede oplysninger til en køretøjsprofil, som f.eks. maksimal
hastighed.
> Navigation > Køretøjsprofil.
1 Vælg
Køretøjsprofiler
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen,
skal du vælge og vælge et felt, du vil redigere.
• Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge >
> Omdøb profil.
• Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge >
>
Slet.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
FORSIGTIG
Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der
er tilgængelige i alle områder.
Skoler: Enheden afspiller en tone og viser fartbegrænsningen
(hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.
Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en
tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du
overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone
og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være
forberedt på at tilpasse farten.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone for at angive
en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone for at angive et
kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone for at angive et sving på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone for at angive
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med høj fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at
kunne anvende denne funktion (Trafik, side 16).
Risiko for at køre fast: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig en vej, som ikke er farbar for
dit køretøj.
Sidevind: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en vej, hvor der er risiko for sidevind.
Smal vej: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når
du nærmer dig en vej, der er for smal til dit køretøj.
Stejl bakke: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en stejl bakke.
Stats- og landegrænser: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig stats- og landegrænser.
Slå propan fra: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig et område, hvor propan skal
være slået fra.
Aktivering eller deaktivering af hørbare
chaufføradvarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer
chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den
hørbare tone er deaktiveret.
3
1 Vælg
> Navigation > Hjælp til chauffør > Hør
chaufføradvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
Navigation på veje
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 6).
• Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den
aktive køretøjsprofil.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 4).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten.
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute.
Sådan startes en rute
1 Vælg , og søg efter en position.
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten.
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 4). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Drive.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
4
3 Vælg om nødvendigt
for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
næste sving, næste afkørsel eller anden handling vises på tværs
af den øverste del af kortet.
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Åbner Garmin Explore appen til offroadnavigation.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det
viser.
Vælg for at starte en ny rute eller søge efter interessepunkter.
Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger
om ruten og omgivelserne.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg
angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Navigation på veje
Ændring af aktiv rute
Tilføjelse af en position til din rute
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst til din destination
Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger
for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.
•
angiver positionen for din destination på kortet, og en
stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din
destination.
• Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig
automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan
vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden
(Parkering i nærheden af din destination, side 5).
• Når du stopper ved din destination, afslutter enheden
automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst
automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.
Parkering i nærheden af din destination
Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i
nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle
destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter
en parkeringsplads.
1 Vælg en funktion:
• Når enheden beder dig om det, skal du vælge Ja for at
søge efter parkeringspladser i nærheden.
• Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge >
Kategorier > Parkering og vælge > Min destination.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition, og vælg Start! > Tilføj som
næste stop.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.
Navigation på veje
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 4).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
1 På kortet vælges > .
2 Søg efter en position.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 4).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Rediger rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Ændring af ruteberegningstilstand
> Navigation > Rutepræferencer >
1 Vælg
Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
5
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Sådan stopper du en rute
• På kortet vælges > .
• Stryg ned fra meddelelseslinjen, og vælg
Garmin navigation.
i meddelelsen i
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsindstillinger, side 19).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtager trafikdata med en trafikmodtager,
side 16).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 18), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
> Navigation > Rutepræferencer.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller
tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt
land.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
> Navigation > Rutepræferencer > Betalingsveje
1 Vælg
> Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
6
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område, som kræver betalingsklistermærker, skal du
vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
> Navigation > Rutepræferencer > Undgå.
1 Vælg
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
OK.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive
køretøjsprofil (Køretøjsprofiler, side 3).
> Navigation > Rutepræferencer > Miljøzoner.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
3 Vælg Gem.
Brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
Sådan undgår du en vej
> Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå vej.
4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
6 Vælg Udført.
1 Vælg
Sådan undgår du et område
> Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
1 Vælg
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
> Navigation > Rutepræferencer >
1 Vælg
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Navigation på veje
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
> Navigation > Rutepræferencer >
1 Vælg
Brugerdefinerede undgåelser > .
2 Vælg en mulighed:
• Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du
vælge Vælg alle > Slet.
• Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge Slet
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 8).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 7).
• Søg efter og gå ind på Foursquare interessepunkter
(Søgning i Foursquare interessepunkter, side 8).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 10).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 9).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 10).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 10).
®
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Navigation til en Garmin Explore position
Før du kan navigere til en Garmin Explore position, skal du
tilføje en eller flere positioner til din Garmin Explore konto.
1 Vælg > Explore.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion.
• Hvis du vil navigere til en position ved hjælp af
navigationsvejledning sving-for-sving, skal du vælge
Start!.
• Hvis du vil se positionen ved hjælp af Garmin Explore
appen, skal du vælge .
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg .
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
Søg efter og gem positioner
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Søgning efter campingpladser
Vælg
> Alle c.pladser.
Søgning efter autocamperområder
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan søge efter autocamperområder på baggrund af
tilgængelige faciliteter.
1 Vælg > PlanRV Parks.
2 Vælg evt. Filtrer efter faciliteter, vælg en eller flere
faciliteter, og vælg Gem.
3 Vælg en position.
Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Din enhed indeholder Ultimate Campgrounds interessepunkter,
som giver dig mulighed for at finde offentlige campingpladser i
nærheden af din position.
1 Vælg > Ultimate Public Campgrounds.
2 Vælg om nødvendigt Søgefiltre, vælg et eller flere søgefiltre,
og vælg Søg.
3 Vælg en position.
Søgning efter autocamper-service
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan finde steder i nærheden, der tilbyder reparation,
bugsering og andre services til autocampere.
Vælgt > PlanRV Services.
Søgning efter nationalparker
Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller
USA, indeholder også detaljerede oplysninger om
nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til
en position i en nationalpark.
1 Vælg > Nationalparker.
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park
øverst.
2 Vælg Søg, og indtast hele eller en del af parkens navn for at
indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
3 Vælg en nationalpark.
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og
faciliteter i parken vises under parkens navn.
4 Vælg en funktion:
• For at starte navigation til parken skal du vælge Start!.
• Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens
attraktioner og faciliteter, skal du vælge .
• Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge
en kategori fra listen under parkens navn og vælge en
position.
Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker
På nordamerikanske produktmodeller kan du udforske
detaljerede oplysninger om de attraktioner og faciliteter, der
findes i en nationalpark, og navigere til bestemte positioner i
parken. For eksempel kan du finde campingpladser,
landemærker, besøgscentre og populære attraktioner.
1 Vælg en nationalpark fra søgeresultaterne, og vælg .
2 Vælg Udforsk denne park.
7
Der vises en liste over kategorier for parkens attraktioner og
faciliteter.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en position, og vælg Start!.
Søgning efter iOverlander™ interessepunkter
BEMÆRK
Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler
for campingpladser og interessepunkter.
Din enhed indeholder iOverlander interessepunkter, som giver
dig mulighed for at finde nyttige interessepunkter, f.eks.
campingpladser, værksteder og overnatningsmuligheder.
1 Vælg > iOverlander.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
Søgning efter HISTORY interessepunkter
®
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
produktmodeller.
Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig
mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og
attraktioner rundt om i verden, f.eks. historiske bygninger,
monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske
begivenheder.
1 Vælg > History®.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg for at få vist et billede og en kort oversigt over
positionens historie.
Foursquare
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed.
Vælg > Foursquare.
TripAdvisor
®
Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og
bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på
listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan
også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og
sortere efter distance eller popularitet.
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter
1 Vælg > TripAdvisor.
2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor
interessepunkter for kategorien.
3 Vælg Sorter resultater for at sortere søgeresultaterne efter
distance eller popularitet (valgfrit).
Navigation til interessepunkter inden for et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg > Søg.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
8
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg .
2 Vælg Søg i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg .
2 Hvis nødvendigt, skal du vælge for at søge i nærheden af
en anden by eller et andet område.
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Positionssøgningens resultater
Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste
med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se
flere resultater.
Søg efter og gem positioner
Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte
position.
Vælg for at få vist den valgte placering i Garmin Explore
appen.
Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.
Resultater af positionssøgning på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
Vælg
fra positionsøgningens resultater. Den nærmeste
position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om
den valgte position vises nederst på kortet.
3 Vælg et søgeområde.
4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge
en specifik position.
Det valgte søgeområde vises ved siden af . Når du søger efter
en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen ,
foreslår enheden først positioner nær dette område.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 9).
1 Vælg > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Parkering
Træk kortet for at få vist søgeresultater.
Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden
position.
Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede
oplysninger om den valgte position.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din
aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i
nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller
langs din aktive rute.
1 Vælg .
2 Vælg ved siden af det aktuelle søgeområde .
Søg efter og gem positioner
Din Overlander enhed inkluderer detaljerede data om parkering,
som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden
baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser,
type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position
1 Vælg > Kategorier > Parkering.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition.
4 Vælg Start!.
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler
Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata,
er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde
parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige
parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og
betalingstype.
Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.
Vælg fra parkeringssøgningens resultater.
9
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg > Byer.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge (Ændring af søgeområdet, side 9)
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Søg,
indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden.
1 Vælg > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg > Nylige.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg
> Nylige >
> Ryd > Ja.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
10
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Udført.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
kategori, side 7).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg > Gem.
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
Rediger
oplysningerne.
7
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Søg efter og gem positioner
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af vejkortet
Du kan bruge vejkortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 4) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Drive.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
3 Vælg en mulighed:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 4).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller
springe positioner på ruten over (Ændring af aktiv rute,
side 5).
Lyd fra: Sætter mastervolumen på lydløs.
Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive
rute eller langs en motorvej.
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 11).
Højde: Viser højdeændringer forude.
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 12). Denne funktion er
ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 12).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 5).
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 16).
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
Brug af vejkortet
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
Vælg
et element, for at se en liste med positioner for den
3
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Gem.
Advarsels- og alarmsymboler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i
rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer og
vejforhold.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke tilladt
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Venstresving forbudt
Højresving forbudt
U-vending forbudt
11
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Alarmer
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 I hovedmenuen skal du vælge > > Trafik.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 I hovedmenuen skal du vælge > > Trafik.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer.
På kortet vælges > Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer.
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
> Navigation > Kort og køretøj > Kortlag.
1 Vælg
2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have
vist på kortet.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
> Navigation > Kort og køretøj > Kortvisning for
1 Vælg
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Visning af triploggen
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.
> Navigation > Kort og køretøj > Kortlag.
1 Vælg
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Navigation i direkte linje
Garmin Explore
Garmin Explore webstedet og mobilappen giver dig mulighed for
at planlægge dine rejser og anvende cloud storage til dine
waypoints, ruter og spor. Garmin Explore tilbyder avanceret
planlægning både online og offline, så du får mulighed for at
dele og synkronisere data med din enhed. Du kan bruge den
medfølgende app til at downloade kort, som du kan bruge, når
du er offline, og navigere hvor som helst uden brug af mobildata.
Garmin Explore appen findes på din enhed. Du kan også
downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din
smartphone, eller du kan gå til explore.garmin.com.
Visning af kommende trafikhændelser
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
trafikdata (Trafik, side 16).
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
12
Navigation i direkte linje
• Filtrer samlingskortdata ved at vælge Samlinger, og vælg
en funktion.
• Filtrer aktivitetskortdata ved at vælge Aktiviteter, og vælg
en funktion.
Vælg for at åbne menuen for kortindstillinger.
Vælg for at tilføje waypoints og oprette ruter.
Vælg for at åbne Garmin Drive™ appen til vejnavigation.
Vælg for at ændre kortretningen.
Vælg for at zoome ind på kortet.
Vælg for at zoome ud på kortet.
Vælg for at se kortet.
Vælg for at administrere waypoints, spor, ruter og aktiviteter.
Vælg for at få vist Garmin Explore kontooplysninger og indstillinger.
Sådan logger du på en Garmin Explore konto
Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at logge på
en Garmin Explore konto.
1 Vælg Explore.
2 Læs og accepter slutbrugerlicensaftalen.
BEMÆRK: Hvis du ikke accepterer licensvilkårene, kan du
vælge for at afslutte Garmin Explore appen. Du kan ikke
bruge Garmin Explore appen, før du accepterer
licensaftalerne.
3 Vælg Næste.
4 Vælg en indstilling:
• Hvis du vil synkronisere dine enhedsdata med din Garmin
Explore konto automatisk, skal du vælge Synkroniser
mine data.
• Hvis du vil oprette en Garmin Explore konto uden at
synkronisere data, skal du vælge Ikke nu.
5 Vælg en indstilling:
• Hvis du har en Garmin Explore konto, skal du indtaste din
e-mailadresse og adgangskode og vælge Næste.
• Hvis du ikke har en Garmin Explore konto, skal du vælge
Opret en.
Følg
vejledningen på skærmen for at oprette eller logge på
6
din Garmin Explore konto.
Kort
Download af Garmin Explore kort
Før du kan downloade Garmin Explore kort, skal du oprette
forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af forbindelse til
trådløst netværk, side 18).
1 Fra Explore appen skal du vælge > Kort > Download
kort.
Der vises en liste over kort for din position.
2 Vælg Vis flere korttyper for at få vist yderligere korttyper
(valgfrit).
3 Vælg en korttype, og vælg .
4 Vælg om nødvendigt Vælg region eller Vælg waypoint for
at downloade kort for et andet område eller en waypointplacering.
Sådan opdaterer du Garmin Explore kort
1 Fra Explore appen skal du vælge > Kort >
Kortopdateringer.
Der vises en liste over kortopdateringer.
2 Vælg en indstilling:
• Download et specifikt kort ved at vælge .
• Hvis du vil downloade alle kortopdateringer, skal du vælge
Opdater alle.
Filtrering af kortdata
1 Vælg Kort > .
2 Vælg en funktion:
Navigation i direkte linje
Kortindstillinger i Garmin Explore
Fra appen Explore skal du vælge Kort > .
Datafelter: Tilføjer datafelter for kurs, højde, hastighed og GPSkoordinater til kortet.
Målestokslinje: Tilføjer en afstandsskala til kortet.
Enheder: Ændring af måleenheder.
Oprettelse af et waypoint
Du kan bruge Garmin Explore appen til at oprette og gemme
waypoints. Du kan bruge din enhed til at navigere til waypointpositioner.
1 Vælg Kort.
2 Vælg en funktion.
• For at markere et waypoint ved markørpositionen skal du
vælge > Tilføj waypoint.
• Hvis du vil oprette et waypoint på en anden position på
kortet, skal du trykke på en position på kortet og vælge
Tilføj waypoint.
3 Vælg Vælg for at redigere noter., hvis det er nødvendigt, og
tilføj noter om positionen.
Oprettelse af en rute
Fra Explore appen skal du vælge Kort > > Tilføj rute.
Vælg en startposition.
Vælg ekstra punkter for at oprette en linje for ruten.
Vælg om nødvendigt Rediger, vælg et punkt, og flyt det.
Vælg om nødvendigt Slet, og vælg et punkt.
Vælg Gem.
1
2
3
4
5
6
Bibliotek
Visning af dit bibliotek
1 Fra Explore-appen skal du vælge Bibliotek.
2 Vælg en datatype.
3 Vælg et punkt for at vise detaljerne.
TIP: Du kan vælge
for at få vist elevationsprofilen for et
spor, en rute eller en aktivitet.
for at downloade kort over området.
4 Vælg om nødvendigt
Navigation til en gemt position
Du kan starte en rute til et gemt waypoint, spor eller rute i dit
Garmin Explore bibliotek.
1 Fra Explore-appen skal du vælge Bibliotek.
2 Vælg Waypoints, Spor eller Ruter.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
Oprettelse af en samling
Vælg Bibliotek > Ny samling.
Indtast et samlingsnavn.
Vælg samlingen, og vælg Tilføj.
Vælg en datatype.
Vælg en eller flere punkter, og vælg Tilføj.
1
2
3
4
5
Visning af samlinger
1 Vælg Bibliotek.
2 Vælg en samling.
3 Vælg en datatype.
4 Vælg et punkt for at vise detaljerne.
for at downloade kort over området.
5 Vælg om nødvendigt
13
Synkronisering af Garmin Explore kontodata
Før du kan synkronisere kontodata, skal du oprette forbindelse
til et Wi‑Fi netværk.
Du kan synkronisere data, f.eks. waypoints, ruter og aktiviteter,
med din Garmin Explore konto. Dette kan være nyttigt for at
holde dine data tilgængelige på hver af dine kompatible
enheder. Din enhed synkroniserer automatisk data med din
konto med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid
synkronisere dine data manuelt.
1 Fra appen Explore vælges Konto.
2 Kontroller, at Synkroniser brugerdata er valgt.
3 Vælg .
Registrering af spor
Sporing registrerer din rute. Når du starter sporingen, logger
enheden din position og opdaterer sporlinjen. Hvis din enhed er
parret med en inReach enhed, registrerer enheden sporpunkter
og sender dem via satellitnetværket i det fastsatte sendeinterval.
1 Vælg > > Sporregistrering.
2 Vælg Start.
®
Ændring af sporingsintervaller
Før du kan skifte sporingsintervaller, skal du parre din enhed
med en kompatibel inReach enhed.
Du kan ændre sporingsintervallerne for at bestemme, hvor ofte
din enhed logger og sender sporpunkter.
1 Vælg > > Sporregistrering > .
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil ændre den hyppighed, hvormed enheden
registrerer et sporpunkt, og sender det via
satellitnetværket, skal du vælge Send interval.
• Hvis du vil ændre den hyppighed, hvormed enheden
logger din position og opdaterer sporlinjen, skal du vælge
Loginterval.
3 Vælg et interval.
TIP: Du kan vælge Sluk for at deaktivere sende- eller
logningsfunktioner.
Stop af sporing
1 Vælg > > Sporregistrering > Stop.
2 Vælg en funktion.
• Hvis du vil fortsætte med at registrere et spor, skal du
vælge Genoptag registrering.
• Hvis du vil gemme et spor til visning i Garmin Explore, skal
du vælge Gem spor i Garmin Explore.
• Vælg Kassér spor for at slette sporet.
Vip og rul
ADVARSEL
Vip og rul-applikationen er beregnet til kun at vise
køretøjsvinkler baseret på kalibrerede målinger. Du er ansvarlig
for at kalibrere enheden. Ændringer af enhedens position efter
kalibrering kan påvirke nøjagtigheden af dens målinger. Målte
værdier er kun forslag baseret på dit input i enheden. Foretag
aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere
sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid
højde for en sikkerhedsmargen for ændrede forhold og
aflæsningsfejl. Hvis du ikke tager højde for dit køretøj og dine
omgivelser, kan det forårsage en ulykke, der kan medføre
dødsfald eller alvorlig personskade.
1 Parker køretøjet på en flad og plan overflade.
2 Juster enhedens placering i holderen, så du nemt kan se
skærmen.
> > Vip og rul > Kalibrer.
Værdierne for vipning og rulning nulstilles til 0 grader.
3 Vælg
ADVARSEL
Du kan bevare den bedste nøjagtighed ved at kalibrere vipning
og rulning, hver gang du flytter enheden.
Justering af advarselsvinkler
Du kan justere de vinkler, hvor enheden skal aktivere en alarm
for vipning eller rulning. Du er ansvarlig for at kende og indstille
den korrekte vippe- og rullevinkel for dit køretøj.
1 Vælg > > Vip og rul > > Vinkeladvarsler.
2 Stryg op eller ned for at justere advarselsvinklerne for vipning
og rulning.
3 Vælg Accepter.
Aktivering eller deaktivering af vinkeladvarsler
1 Vælg > > Vip og rul > .
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere meddelelser om
vipning og rulning, skal du vælge Vip og rulnotifikationer.
• Du kan slå lydalarmer til eller fra ved at vælge
Lydalarmer.
Visning af højdemåler, barometer og kompas
Enheden har indbyggede sensorer til højdemåler, barometer og
kompas med automatisk kalibrering.
Vælg > > ABC.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
metalgenstande eller af genstande, der kan påvirke
magnetfelter, som f.eks. køretøjer, elektroniske enheder,
bygninger eller strømførende luftledninger.
Når din enhed er tilsluttet den magnetiske holder, bruger den
GPS-data til at bestemme din kompasretning. Når du fjerner
enheden fra den magnetiske holder, bruger den et indbygget
kompas til at vise din retning.
Hver gang du frakobler din enhed fra den magnetiske holder,
beder enheden dig om at kalibrere kompasset. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter en rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt for at forbedre nøjagtigheden.
1 Frakobl enheden fra den magnetiske holder, og flyt den væk
fra genstande, der påvirker magnetfelter.
> Kalibrer kompas.
2 Vælg
3 Følg instruktionerne på skærmen.
inReach fjernbetjening
inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din
inReach enhed ved hjælp af din Overlander enhed. Du kan
sende meddelelser, se vejrudsigter, udløse en SOS-alarm og
meget mere. Gå til buy.garmin.com for at købe en inReach
enhed.
Enheden advarer dig, hvis køretøjet vipper eller ruller i en vinkel,
der kan påvirke køretøjets stabilitet.
Sådan tilslutter du en inReach enhed
Kalibrering af Vip og rul
1 Anbring inReach enheden inden for en afstand på 3 m
Du kan når som helst indstille vinklen på dit køretøj til nul.
14
(10 fod) fra din Overlander enhed.
inReach fjernbetjening
2
3
4
5
På Overlander enheden skal du vælge .
Vælg fanen Explore.
Vælg inReach.
Følg vejledningen på skærmen på din Overlander enhed for
at gennemføre parringsprocessen.
Når parringsprocessen er gennemført, oprettes der automatisk
forbindelse mellem inReach og Overlander, når de er inden for
rækkevidde.
Afsendelse af en inReach meddelelse
Før du kan sende en inReach meddelelse ved hjælp af din
Overlander enhed, skal du parre den med en kompatibel
inReach enhed (Sådan tilslutter du en inReach enhed, side 14).
Du kan bruge din enhed til at sende inReach meddelelser til
dine kontakter.
1 Vælg > > inReach > .
2 Vælg for at tilføje en eller flere kontakter.
3 Indtast en meddelelse.
4 Vælg Send.
SOS
I en nødsituation kan du kontakte redningstjenesten GEOS
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC)
og anmode om hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes
der en meddelelse til redningstjenestens koordineringscenter,
som underretter det pågældende beredskabspersonale om din
situation. Du kan kommunikere med redningstjenestens
koordineringscenter under nødopkaldet, mens du venter på, at
de ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel
nødsituation.
Iværksættelse af en SOS-redningsindsats
Før du kan starte en SOS-redningsindsats ved hjælp af din
Overlander enhed, skal du parre den med en kompatibel
inReach enhed (Sådan tilslutter du en inReach enhed, side 14).
BEMÆRK: Når enheden er i SOS-tilstand, kan inReach
enheden ikke slukkes.
1 Vælg > > inReach > > SOS .
2 Skub SOS-ikonet til højre.
3 Vent på SOS-nedtællingen.
Enheden sender en standardmeddelelse til
beredskabstjenesten med oplysninger om din position.
4 Besvar bekræftelsesmeddelelsen fra beredskabstjenesten.
Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i
stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.
I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en
opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at
spare på batteriets strømforbrug efter de første 10 minutter
sendes opdaterede positionsoplysninger hvert 10. minut, når du
er i bevægelse, og hvert 30. minut, når du ikke er i bevægelse.
Annullering af en SOS-redningsindsats
Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere en
SOS-redningsindsats, efter meddelelsen er sendt til
beredskabstjenesten.
Vælg Annuller SOS > Annuller SOS.
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en
bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender
enheden tilbage til normal drift.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
Håndfri opkald
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Placer telefonen og Overlander enheden inden for 3 m (10
fod) fra hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at være synlig eller kunne findes af andre
enheder.
Se brugervejledningen til din telefon for at få flere
oplysninger.
> Bluetooth på Overlander enheden.
3 Vælg
4 Vælg Til/Fra-knappen for at aktivere Bluetooth teknologi.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg din telefon på listen.
6 Bekræft om nødvendigt, at den kode, der vises på telefonen,
svarer til den kode, der vises på Overlander enheden.
7 Vælg Par.
BEMÆRK: Hvis du vil se kontakter og opkaldsoversigter på
Overlander enheden, skal du muligvis gå til Bluetooth
indstillingerne på telefonen og aktivere tilladelse til deling af
kontakter for den parrede Overlander enhed. Se
brugervejledningen til din telefon for at få flere oplysninger.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
• For at foretage telefonopkald skal tilladelse til deling af
kontakter aktiveres for navigationsenheden i Bluetooth
indstillingerne på din telefon.
• Du skal tjekke, at de Bluetooth funktioner, du gerne vil bruge,
er aktiveret.
Parring af yderligere Bluetooth enheder
1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden
inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth
enheder.
> Bluetooth.
4 På din enhed skal du vælge
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg dit headset eller din telefon på listen.
6 Vælg Par.
Foretagelse af et opkald
1 Vælg .
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at ringe til et nummer, indtast
telefonnummeret, og vælg .
15
• Vælg , og vælg et nummer for at ringe op til et nummer,
du har ringet til eller modtaget et opkald fra for nyligt.
• Vælg for at ringe til en kontakt fra din telefonbog, og
vælg en kontakt.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Afvis.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Valgmuligheder for indgående opkald vises, når du besvarer et
opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med
din telefon.
TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående
opkald, kan du åbne den igen ved at vælge i hovedmenuen.
• Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge .
• Vælg for at overføre lyden til din telefon.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde
Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Vælg
for at lægge på.
Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling
Du kan gemme op til tre kontakter som forudindstillinger på
nummertastaturet. Dette gør det muligt for dig hurtigt at ringe op
til dit privattelefonnummer, familiemedlemmer eller kontakter, du
ofte ringer til.
1 Vælg > .
2 Vælg et forudindstillet nummer, f.eks. Forudindstilling 1.
3 Vælg en kontaktperson.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til Overlander
enheden i fremtiden.
> Bluetooth.
1 Vælg
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
Sletning af en parret Bluetooth enhed
Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til din Overlander-enhed
fremover. Hvis du sletter en parret smartphone, slettes alle
synkroniserede kontakter fra telefonbogen og opkaldshistorik
også fra din Overlander-enhed.
> Bluetooth.
1 Vælg
2 Ved siden af Bluetooth enhedens navn, skal du vælge >
Glem.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
> Bluetooth.
1 Vælg
2 Ved siden af navnet på telefonen skal du vælge > Glem.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller
på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved
beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination,
hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute
(Trafikindstillinger, side 18). Trafikkortet gør det muligt for dig at
gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.
Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere
trafikoplysninger.
• Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af et
luftsignalmodtagerkabel som tilbehør (Modtager trafikdata
med en trafikmodtager, side 16). Gå til din produktside på
garmin.com for at finde og købe et kompatibelt
trafikmodtagerkabel som tilbehør.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.
Modtager trafikdata med en trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et
sådant er tilgængeligt. Et over-the-air trafikmodtagerkabel kan
fås som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til din produktside
på garmin.com for at finde og købe et kompatibelt
trafikmodtagerkabel som tilbehør. Trafikdata er ikke tilgængelige
i alle områder.
Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af
trafikmodtagerkablet (Montering og strømtilførsel til enheden i
dit køretøj, side 1).
BEMÆRK: Trafikmodtagerkablet har en integreret antenne til
den indbyggede digitale trafikmodtager. Hvor tilgængeligt
modtager den digitale trafikmodtager trafikdata fra FM
radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise
trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.
Aktivering af trafik
Før du kan aktivere trafik, skal du slutte din enhed til et
kompatibelt trafikmodtagerkabel (Modtager trafikdata med en
trafikmodtager, side 16).
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
> Navigation > Trafik.
1 Vælg
Marker
afkrydsningsfeltet
Trafik.
2
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 I hovedmenuen skal du vælge > > Trafik.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 I hovedmenuen skal du vælge > > Trafik.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
16
Trafik
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
OK Garmin.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg > > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
Indtast
en ny vækningssætning.
2
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af Stemmekommando
1 Sig OK Garmin.
Menuen Stemmekommando vises.
2 Sig en kommando fra menuen.
3 Svar på stemmemeddelelserne for at fuldføre søgningen eller
handlingen.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 17).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg > > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Stemmekommando
Brug af programmerne
Sådan får du vist brugervejledningen til din
enhed
Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog
på enhedens skærm.
1 Vælg > Hjælp.
Brugervejledningen vises på samme sprog som
softwareteksten (Angivelse af tekstsprog, side 18).
Vælg
for at finde brugervejledningen (tilbehør).
2
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsindstillinger, side 19).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg > Hvor jeg har været.
Overlander Indstillinger
Navigationsindstillinger
Vælg
> Navigation.
Køretøjsprofil: Indstiller køretøjsprofilen for hvert køretøj, hvor
du vil bruge din enhed.
Kort og køretøj: Indstiller kortdetaljeniveauet og køretøjsikonet
på enhedens display.
Rutepræferencer: Indstiller rutepræferencer, når du navigerer.
Hjælp til chauffør: Indstiller hjælpemeddelelser til chaufføren.
Trafik: Indstiller de trafikoplysninger, som enheden benytter. Du
kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af
ruter og til at finde en ny rute til destinationen, hvis der opstår
trafikprop (Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten,
side 6).
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg
> Navigation > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position
på kortet.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 12).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
> Navigation > Kort og køretøj > myMaps.
1 Vælg
2 Vælg et kort.
Indstillinger for rutepræference
Vælg
> Navigation > Rutepræferencer.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
17
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed.
Talesprog: Indstiller sproget i navigationsstemmemeddelelser.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg
> Navigation > Hjælp til chauffør.
Hør chaufføradvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for hver type
chaufføradvarsel (Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed, side 3).
Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig
hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.
Trafikindstillinger
Vælg
> Navigation > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede
alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
Vælg
> Bluetooth.
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
> Wi-Fi.
1 Vælg
2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs
netværksteknologi.
3 Vælg et trådløst netværk.
4 Indtast evt. krypteringsnøgle.
Baggrundsbillede: Indstiller baggrundsbilledet på din enhed.
Søvn: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med
inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges
batteristrøm.
Daydream: Aktiverer eller deaktiverer pauseskærmen
Daydream.
Skriftstørrelse: Forøger eller reducerer skriftstørrelsen på din
enhed.
Når enheden roteres: Gør det muligt for skærmen at rotere
automatisk mellem stående og liggende skærmtilstand
afhængigt af enhedens retning eller at forblive i den aktuelle
position.
BEMÆRK: Når enheden er forbundet til bilholderen,
understøtter den kun liggende tilstand.
Indhold: Giver dig mulighed for at få vist indholdet af enhedens
skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.
Indstillinger for lyd og meddelelser
Vælg
> Lyd og notifikation.
Lydstyrkeskydere: Indstil lydstyrkeniveauet for navigation,
medier, opkald, alarmer og advarsler.
Vil ikke forstyrres: Angiver reglerne for den automatiske vil
ikke forstyrres-funktion. Denne funktion gør det muligt at
deaktivere lydalarmer på bestemte tidspunkter eller ved
bestemte begivenheder.
Standardringetone for meddelelser: Angiver
standardringtonen for notifikationer på din enhed.
Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser
> Lyd og notifikation.
1 Vælg
2 Brug skyderbjælkerne til at justere lyden og
meddelelseslydstyrken.
Aktivere eller deaktivere positionstjenester
Positionstjenestefunktionen skal være aktiveret for at enheden
kan finde din position, beregne ruter og yde navigationshjælp.
Du kan deaktivere positionstjenester for at spare på batteriet
eller planlægge en rute, når enheden er inden døre, uden for
rækkevidde af GPS-signaler. Når positionstjenester er
deaktiveret, aktiverer enheden en GPS-simulator til at beregne
og simulere ruter.
> Placering.
1 Vælg
2 Vælg til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere
positionstjenester.
BEMÆRK: Til de fleste anvendelser bør du ikke ændre
indstillingen Tilstand fra standardindstillingen Kun enhed.
Enheden omfatter en højtydende GPS-antenne, som leverer
den mest nøjagtige positionsdata under navigationen.
Angivelse af tekstsprog
Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden
husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.
Du kan vælge sprog til tekst i enhedens software.
> Sprog og indtastning > Sprog.
1 Vælg
2 Vælg et sprog.
Displayindstillinger
Indstillinger for dato og klokkeslæt
Vælg
> Skærm.
Lysstyrkeniveau: Indstiller lysstyrkeniveauet for skærmen på
din enhed.
Tilpasset lysstyrke: Justerer automatisk lysstyrken af
baggrundsbelysningen afhængigt af det omgivende lys, når
enheden ikke er i holderen.
Tema: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat.
Hvis du vælger indstillingen Automatisk, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af
klokkeslættet.
18
Vælg
> Dato og klokkeslæt.
Automatisk dato og klokkeslæt: Indstiller automatisk
klokkeslættet baseret på oplysninger fra det tilsluttede
netværk.
Indstil dato: Angiver måneden, datoen og året på enheden.
Indstil tid: Indstiller klokkeslættet på enheden.
Vælg tidszone: Indstiller tidszonen på enheden.
Brug 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24timersformat.
Overlander Indstillinger
Enhedsindstillinger
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Vælg
> Om enhed.
Systemopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere kort
og software til enheden.
Status: Viser batteristatus og hardwareoplysninger.
Juridiske oplysninger: Gør det muligt for dig at få vist
slutbrugerlicensaftalen (EULA) og oplysninger om
softwarelicens.
Lovgivningsmæssige oplysninger: Viser oplysninger om
lovgivning og overensstemmelse i forbindelse med e-mærke.
Garmin enhedsoplysninger: Viser versionsoplysninger for
hardware og software.
Sikkerhedsafstand for
kompas
30,5 cm (12 tommer)
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger til
standardværdierne.
.
1 Vælg
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg > Gendan.
Nulstilling af data og indstillinger
Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata
og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
.
1 Vælg
2 Vælg en mulighed:
• For at rydde din rejsehistorik skal du vælge Navigation >
Rutepræferencer > Slet rejsehistorik.
Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder,
du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner, konti, apps
eller installerede kort.
• Hvis du vil nulstille alle navigationsindstillinger til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Navigation > >
Gendan.
Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
• Hvis du vil fjerne alle gemte trådløse netværk og parrede
enheder, skal du vælge Nulstilling af enhed > Nulstilling
af netværksindstillinger.
Denne indstilling sletter ikke andre brugerdata.
• Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle
indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge
Nulstilling af enhed > Nulstilling til fabriksværdier.
Denne indstilling sletter din rejsehistorik, apps, konti,
indstillinger, gemte netværk, parrede enheder og alle
andre brugerdata. Installerede kort slettes ikke. Brugerfiler
i mappen Garmin kan ikke slettes.
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
2 Vælg Om enhed > Lovgivningsmæssige oplysninger.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ved 15 dBm
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende
strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør
(kun til hjemme- eller kontorbrug).
Enhedsoplysninger
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i
bilen.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske
langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.
Vedligeholdelse af enhed
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Opdatering af kort og software ved hjælp af
et Wi‑Fi netværk
BEMÆRK
Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden
downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra
din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder
for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed
til et Wi‑Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver
dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til
en computer.
1 Ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, skal du slutte
enheden til en ekstern strømkilde.
BEMÆRK: USB-strømadapter medfølger ikke. Gå til
produktsiden på garmin.com for at købe
strømadaptertilbehør.
2 Slut enheden til et Wi‑Fi netværk (Oprettelse af forbindelse til
trådløst netværk, side 18).
Når enheden er sluttet til et Wi‑Fi netværk, søger den
automatisk efter tilgængelige opdateringer og viser en
meddelelse, når en opdatering er tilgængelig.
3 Vælg en mulighed:
• Når der vises en besked, skal du stryge nedad fra toppen
af skærmen og vælge En opdatering er tilgængelig..
• Hvis du vil søge efter opdateringer manuelt, skal du vælge
> Om enhed > Systemopdateringer.
Enheden viser tilgængelige kort- og softwareopdateringer.
Når en opdatering er tilgængelig, vises Opdatering
tilgængelig under Kort eller Software.
4 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du vælge Download.
• Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge
Kort.
• Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du
vælge Software.
19
5 Læs om nødvendigt licensaftaler, og vælg Accepter alle for
at acceptere aftaler.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne,
kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke
installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for
rækkevidden af Wi‑Fi netværket, indtil opdateringen er
fuldført.
TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du
skal opdatere kortene igen for at udbedre manglende kortdata.
Opdatering af kort og software med Garmin
Express
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den (Installation
af Garmin Express, side 20).
2 Åbn Garmin Express applikationen.
3 Tilslut din enhed til din computer med et micro-USB-kabel.
Det lille stik på kablet tilsluttes til micro-USB-porten
på din
Overlander enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig
USB-port på computeren.
7 Følg instruktionerne på skærmen under
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under en opdateringsproces kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og
tilslutte den igen.
Installation af Garmin Express
Garmin Express applikationen fås til Windows og Mac
computere.
1 Gå til garmin.com/express på din computer.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin
Express applikationen er kompatibel med din computer,
skal du vælge Systemkrav.
• Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
®
®
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
4 I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
5 Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er
meget store, og denne proces kan tage lang tid på
langsomme internetforbindelser.
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 22).
®
20
• Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren
(garmin.com/express).
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Vedligeholdelse af enhed
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen og sikringen .
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel
igen.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførsel til enheden i
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 20).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 18).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 18).
• Reducer lydstyrken (Justering af lyd og lydstyrke for
meddelelser, side 18).
• Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 18).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 2).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed opretter ikke forbindelse til min
telefon
• Vælg
> Bluetooth.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere
oplysninger.
• Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere
parringen af telefonen og enheden (Sletning af en parret
telefon, side 16) og gennemføre parringsprocessen.
Appendiks
dit køretøj, side 1).
Holderen holder ikke enheden på plads,
mens jeg kører
For at opnå de bedste resultater skal du holde bilholderen ren
og placere enheden tæt på sugekoppen.
Hvis enheden skifter position, mens du kører, skal du udføre
disse handlinger.
• Fjern den strømtilsluttede holder fra sugekoppens arm, og tør
kuglen og stikket med en klud.
Støv og andet snavs kan reducere friktionen i kugle- og
stikled og gøre det muligt for leddet at flytte sig, mens du
kører.
• Drej den hængslede arm mod sugekoppen så langt som
forrudens vinkel tillader.
Hvis enheden placeres tættere på forruden, reduceres
effekten af rystelser og vibrationer fra vejen.
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at positionstjenestefunktionen er aktiveret.
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Fejlfinding
Bakkameraer
Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede
bakkameraer.
Parring af et BC™ 35 bakkamera med en Garmin navigationsenhed
Du skal aktivere Wi‑Fi indstillingen på din Garmin
navigationsenhed, før du kan oprette forbindelse til et kamera.
BC 35 trådløst bakkamera er kompatibelt med nogle Garmin
navigationsenheder med Android™. Gå til garmin.com/bc35 for
at få yderligere oplysninger om opdatering af
enhedskompatibilitet.
Du kan parre op til fire BC 35 trådløse bakkameraer med din
kompatible Garmin navigationsenhed.
1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.
Din enhed understøtter muligvis ikke BC 35 kameraet uden
den nyeste software. Du finder oplysninger om opdatering i
brugervejledningen til din navigationsenhed.
2 Tænd Garmin navigationsenheden, og placer den inden for 3
m (10 fod) fra kameraet.
3 Vælg > Bakspejl.
21
4 Vælg en funktion:
• Hvis dette er det første kamera, du knytter til
navigationsenheden, skal du vælge Tilføj nyt kamera.
• Hvis dette er et ekstra kamera, du knytter til
navigationsenheden, skal du vælge > Vælg kamera >
Tilføj nyt kamera.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Parringskoden eller adgangskoden er placeret på
senderen eller kameraet.
Når du fuldfører parringsprocessen med kameraet for første
gang, tilknyttes det automatisk til Garmin navigationsenheden.
Visning af bakkameraet
Din enhed viser video fra det tilsluttede bakkamera på
forskellige måder, afhængig af hvordan kameraet er
strømtilsluttet.
1 Vælg en indstilling til visning af video:
• Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales),
skal du sætte gearstangen i bakgear.
Enheden viser automatisk video fra bakkameraet.
• Hvis kameraet forbindes til en konstant strømkilde, skal du
vælge > Bakspejl for at se kameraet manuelt.
2 Vælg en indstilling for at genoptage normal enhedsdrift:
• Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales),
skal du fjerne gearstangen fra bakgear.
Enheden genoptager automatisk normal drift.
• Hvis transmitteren forbindes til en konstant strømkilde,
skal du vælge
for at skjule kameraet manuelt.
Skift mellem kameraer
Når flere kameraer sender til din enhed, kan du skifte mellem
kameraernes visninger.
1 Vælg > Bakspejl.
2 Vælg > Vælg kamera.
3 Vælg et kamera.
Videofeedet fra kameraet vises, og kameraets navn vises
øverst på skærmen.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Oversigt
over enheden, side 1).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 22).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm
Du kan få vist indholdet på enhedens skærm på en kompatibel
ekstern skærm trådløst.
1 Placer enheden i nærheden af den trådløse skærm.
> Skærm > Indhold.
2 Vælg
3 Vælg en trådløs skærm.
4 Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Hukommelseskort kan bruges til at gemme
filer som f.eks. kort og brugerdefinerede POI'er.
Installation af et hukommelseskort til kort og data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 64 GB.
22
Appendiks
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 12
3D-kortvisning 12
A
adresser, finde 8
advarselsikoner 11, 12
aktiv vognbaneanvisning 4
aktuel position 10
alarmer 3, 14
lyd 18
nærhedspunkter 18
alarmlydstyrke 18
anvisninger 5
applikationer 12
apps 2
B
bakkamera 22. Se kameraer
batteri
maksimere 21
oplade 1, 19, 21
problemer 21
begrænsninger, køretøj 3
berøringsskærm 2
besvare opkald 16
betaling, undgå 6
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 15, 21
afbrydelse af forbindelse til en enhed 16
aktivere 18
sletning af en parret enhed 16
brugerdefinerede interessepunkter 9
brugervejledning 17
brændstof, stationer 10
C
campingvogn, profiler 3
chaufføradvarsler 3
computer, tilslutte 22
D
data
opbevare 12
overføre 12
destinationer 17. Se positioner
ankomst 5
din aktuelle position 10
displayindstillinger 18
drejliste 5
dæmpe, lyd 17
E
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 9
enheds-ID 19
F
fejlfinding 21
filer, overføre 22
finde tjenester 7
fjerne holderen 21
forude 11
Foursquare 8
frakoble, Bluetooth enhed 16
G
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 20
opdatering af software 20
gemme, aktuel position 10
gemte positioner
kategorier 10
redigere 10
slette 11
gendanne indstillinger 19
genveje
slette 10
tilføje 2, 10
Indeks
geocaching 10
GPS 2
simulator 18
H
hastighedskameraer 4
historik, sende til computer 12
hjem
køre 4
redigering af position 4
holder, fjerne 21
hovedtelefon, parre 15
hukommelseskort 1, 22
installere 22
Hurtig søgning 7
Hvor er jeg? 10
højdemåler 14
I
ID-nummer 19
ikoner, statuslinje 2
indstillinger 13, 14, 17–19
inReach 14, 15
inReach fjernbetjening 14
interessepunkter, brugerdefineret 9
interessepunkter (POI) 7, 8
brugerdefineret 9
ekstraudstyr 9
HISTORY 8
POI Loader 9
steder 8
K
kalibrere, kompas 14
kamera, parre 21
kameraer 22
hastighed 4
rødt lys 4
sikkerhedskopier 22
skifte 22
kompas 14
koordinater 10
kort 4, 11–13, 17
datafelt 4, 12
detaljeniveau 17
købe 22
lag 12
opdatering 13, 19, 20
symboler 4
tema 17
tilføje 13
vise ruter 4, 5
værktøjer 11
kortlag, tilpasse 12
kortvisning
2D 12
3-D 12
køre hjem 4
køretøjsprofil
bil 3
campingvogn 3
L
lyd 18
nærhedspunkter 18
lydstyrke 18
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 10
M
meddelelse 15
meddelelser 2
meddelelseslydstyrke 18
medielydstyrke 18
microSD kort 22
microSD-kort 1
montere enhed 21
sugekop 21
montering af enheden 1
bil 1
sugekop 1
myTrends, ruter 6
N
nationalparker 7
navigation 4, 5, 8
direkte linje 13
indstillinger 17
nulstille
enhed 21
tripdata 12
nulstilling af enheden 19
nyligt fundne positioner 10
næste sving 4
nødtjenester 10
O
omveje 5
opbevare data 12
opdatering
kort 19, 20
software 19, 20
opkald 15, 16
besvare 16
oplade enhed 1, 19
opladning af enheden 21
P
parkering 5, 8, 9
parre 15
frakoble 16
hovedtelefon 15
sletning af en parret enhed 16
telefon 15, 21
POI Loader 9
positioner 8, 13, 17
aktuel 10
gemme 10
nyligt fundne 10
simulerede 18
steder 8
søger efter 7, 10
positionstjenester 18
produktsupport 17
profiler, campingvogn 3
R
rejsehistorik 19
rejseoplysninger 12
nulstille 12
vise 12
rengøre berøringsskærmen 20
rengøring af enheden 20
retningsanvisninger 5
ruter 4, 13
beregne 5
foreslåede 6
myTrends 6
starte 4, 8, 9
stoppe 6
tilføje et punkt 5
udformning 5
vise på kortet 4, 5
rødt lys-kameraer 4
S
satellitsignaler, opfange 2, 18
sikring, ændre 20
simulerede positioner 18
skærm, lysstyrke 2
slette
alle brugerdata 19
parret Bluetooth enhed 16
parret Bluetooth-enhed 16
Slutbrugerlicensaftaler 19
smartphone 12
software
opdatering 19, 20
version 19
SOS 15
annullere 15
sende 15
23
specifikationer 19
spor 14
spore 14
sprog 18
startskærm 2
tilpasse 2
steder 8
stemmegenkendelse 17
stemmekommando 17
aktivere 17
navigere med 17
tip til anvendelse 17
vækningssætning 17
strømkabler 19
køretøj 1
udskifte sikringen 20
sugekop 21
søge efter positioner. 7–9 Se også positioner
adresser 8
byer 10
kategorier 7
koordinater 10
vejkryds 10
søgelinje 8
søvnfunktion 2
T
telefon
frakoble 16
parre 15, 21
telefonopkald 15, 16
besvare 16
dæmpe 16
foretage opkald 16
stemmeopkald 16
tidsindstillinger 18
tilbehør 22
trafik 12, 16, 18
alternativ rute 6
hændelser 12, 16
kort 12, 16
modtager 16
søger efter forsinkelser 12, 16
TripAdvisor 8
triplog, vise 12
trykhøjdemåler 14
trådløse enheder 14
trådløst kamera. Se kameraer
tyveri, undgå 20
tænd/sluk-knap 1, 2
U
udformning af en rute 5
undgå 6
betaling 6
deaktivere 6
område 6
slette 7
vej 6
vejegenskaber 6
up ahead, tilpasse 11
V
vedligeholdelse af enheden 20
vejkryds, finde 10
vinkeladvarsel 14
vip og rul 14
kalibrere 14
værktøjer, kort 11
W
waypoints 13
Wi-Fi, tilslutte 18, 22
Wi‑Fi 19
Æ
ændring af søgeområdet 9
24
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising