Garmin | Overlander | Garmin Overlander Priročnik za uporabo

Garmin Overlander Priročnik za uporabo
OVERLANDER
™
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in inReach so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ in
Overlander™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple , iPhone in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah.Tehnologija HD
Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patente si oglejte na naslovu http://patents.dts.com/. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "Arc"so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. HISTORY in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta
zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. iOverlander™ je blagovna znamka projekta iOverlander. microSD je blagovna
znamka družbe SD-3C. PlanRV™ je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je
blagovna znamka projekta The Ultimate Public Campground Project. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Namestitev in napajanje naprave v vozilu .................................. 1
Namestitev vmesnika za kroglični nosilec .................................. 1
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 2
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Domači zaslon ............................................................................ 2
Odpiranje programa ............................................................... 2
Dodajanje bližnjic na domači zaslon ...................................... 2
Ogled obvestil ........................................................................ 2
Ikone vrstice stanja ................................................................ 2
Uporaba zaslona na dotik ........................................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Profili vozil...................................................................... 3
Profil avtomobila ......................................................................... 3
Dodajanje profila vozila ............................................................... 3
Preklapljanje med profili vozil ..................................................... 3
Urejanje profila vozila ................................................................. 3
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 3
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika ..... 3
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 4
Ulična navigacija............................................................ 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Začetek načrtovane poti ............................................................. 4
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 4
Pot domov .............................................................................. 4
Urejanje domače lokacije .................................................. 4
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 4
Aktivno razvrščanje na pasove .............................................. 4
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 5
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 5
Prihod na cilj ............................................................................... 5
Parkirišče v bližini cilja ........................................................... 5
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ......................................... 5
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ........................................ 5
Oblikovanje načrtovane poti ................................................... 5
Izbira obvoza .......................................................................... 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 6
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 6
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 6
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 6
Izogibanje vinjetam ................................................................ 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 6
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 6
Izogibanja po meri .................................................................. 6
Izogibanje cesti ................................................................. 6
Izogibanje območju ........................................................... 6
Onemogočanje izogibanja po meri ................................... 6
Brisanje izogibanj po meri ................................................. 7
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 7
Destinacije .................................................................................. 7
Navigacija do lokacije Garmin Explore .................................. 7
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 7
Iskanje znotraj kategorije .................................................. 7
Iskanje kampov ...................................................................... 7
Iskanje parkirišč za avtodome ........................................... 7
Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds .............................. 7
Iskanje storitev RV ................................................................. 7
Iskanje narodnih parkov ......................................................... 7
Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem
parku ................................................................................. 7
Kazalo vsebine
Iskanje destinacij iOverlander™ ............................................ 8
Iskanje destinacij HISTORY® ................................................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Iskanje destinacij Foursquare ........................................... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Iskanje destinacij TripAdvisor ............................................ 8
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 8
Raziskovanje kraja ............................................................ 8
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 8
Iskanje naslova ........................................................................... 8
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 8
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 9
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 9
Uporabniške destinacije .............................................................. 9
Nameščanje programa POI Loader ....................................... 9
Iskanje uporabniških destinacij .............................................. 9
Parkirišče .................................................................................... 9
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ....................... 9
Razumevanje barv in simbolov parkirišč ................................ 9
Orodja za iskanje ...................................................................... 10
Iskanje križišča ..................................................................... 10
Iskanje mesta ....................................................................... 10
Iskanje lokacije z uporabo koordinat .................................... 10
Ogled nedavno najdenih lokacij ................................................ 10
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev ........................ 10
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................ 10
Iskanje nujnih služb in goriva ............................................... 10
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije ........................ 10
Dodajanje bližnjice .................................................................... 10
Odstranjevanje bližnjice ....................................................... 10
Shranjevanje lokacij .................................................................. 10
Shranjevanje položaja ......................................................... 10
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................. 10
Urejanje shranjene lokacije .................................................. 10
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 10
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 10
Uporaba uličnega zemljevida...................................... 11
Orodja zemljevida ..................................................................... 11
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 11
Pred vami .................................................................................. 11
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 11
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 11
Sporočilni in opozorilni simboli .................................................. 11
Opozorila o omejitvah .......................................................... 11
Opozorila o razmerah na cesti ............................................. 11
Opozorila .............................................................................. 12
Podatki o potovanju .................................................................. 12
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 12
Prilagajanje polj podatkov o potovanju ........................... 12
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 12
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 12
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 12
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 12
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 12
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 12
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 12
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 12
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 12
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 12
Terenska navigacija ..................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Prijava v račun Garmin Explore ........................................... 13
Zemljevid .............................................................................. 13
Prenašanje zemljevidov Garmin Explore ........................ 13
Filtriranje podatkov zemljevida ........................................ 13
Nastavitve zemljevida Garmin Explore ........................... 13
i
Ustvarjanje točke poti ...................................................... 13
Ustvarjanje načrtovane poti ............................................. 13
Knjižnica ............................................................................... 13
Ogled knjižnice ................................................................ 13
Navigacija do shranjene lokacije ..................................... 13
Ustvarjanje zbirke ............................................................ 13
Ogled zbirk ...................................................................... 13
Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore ............. 14
Beleženje sledi ..........................................................................14
Spreminjanje intervalov sledenja ......................................... 14
Ustavitev sledenja ................................................................ 14
Prečni in vzdolžni nagib ............................................................ 14
Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba .......................... 14
Prilagajanje kotov za opozorila ............................................ 14
Omogočanje ali onemogočanje pozivov kotov za
opozorila .............................................................................. 14
Ogled višinomera, barometra in kompasa ................................ 14
Umerjanje kompasa ............................................................. 14
Daljinski upravljalnik za inReach................................ 14
Povezovanje naprave inReach ................................................. 15
Pošiljanje sporočila inReach ..................................................... 15
sporočila SOS ........................................................................... 15
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje ................................ 15
Preklic sporočila SOS za reševanje ..................................... 15
Prostoročno klicanje.................................................... 15
Združevanje s telefonom .......................................................... 15
Namigi po združevanju naprav ............................................ 15
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth .................... 15
Klicanje ..................................................................................... 15
Sprejemanje klica ..................................................................... 16
Uporaba možnosti med klicem ................................................. 16
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene
številke ...................................................................................... 16
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth ................................ 16
Brisanje združene naprave Bluetooth ....................................... 16
Brisanje združenega telefona ................................................... 16
Promet ........................................................................... 16
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih
informacij .................................................................................. 16
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 16
Ogled prometa na zemljevidu ................................................... 16
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 16
Glasovni ukaz............................................................... 16
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 17
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 17
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 17
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 17
Utišanje navodil ........................................................................ 17
Uporaba programov..................................................... 17
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 17
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 17
Nastavitev jezika besedila ........................................................ 18
Nastavitve datuma in časa ........................................................ 18
Nastavitve naprave ................................................................... 18
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 19
Ponastavitev podatkov in nastavitev ........................................ 19
Informacije o napravi................................................... 19
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 19
Polnjenje naprave ..................................................................... 19
Vzdrževanje naprave .................................................... 19
Središče za podporo Garmin .................................................... 19
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem
Wi‑Fi ......................................................................................... 19
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom
Garmin Express ........................................................................ 20
Nameščanje programa Garmin Express .............................. 20
Nega naprave ........................................................................... 20
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 20
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 20
Preprečevanje kraje ............................................................. 20
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 21
Ponovni zagon naprave ............................................................ 21
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 21
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 21
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 21
Odpravljanje težav........................................................ 21
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 21
Nosilec med vožnjo ne drži naprave ......................................... 21
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 21
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 21
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 21
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ........................... 21
Dodatek ......................................................................... 21
Vzvratne kamere ....................................................................... 21
Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko
napravo Garmin ................................................................... 21
Ogled slike iz vzvratne kamere ............................................ 22
Preklapljanje kamer ......................................................... 22
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom ..................... 22
Upravljanje podatkov ................................................................ 22
O pomnilniških karticah ........................................................ 22
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke ................................................................................ 22
Priklop naprave na računalnik ............................................. 22
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 22
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 22
Nakup dodatne opreme ............................................................ 22
Kazalo............................................................................ 23
Nastavitve Overlander ................................................. 17
Nastavitve navigacije ................................................................ 17
Nastavitve zemljevida in vozila ............................................ 17
Omogočanje zemljevidov ................................................ 17
Nastavitve načrtovanih poti .................................................. 17
Nastavitve pomoči za voznika .............................................. 18
Nastavitve prometnih informacij ........................................... 18
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth .......................... 18
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .................... 18
Nastavitve zaslona .................................................................... 18
Nastavitve zvoka in obvestil ...................................................... 18
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil .................................. 18
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev .................... 18
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Nosilec potisnite na kroglično vakumsko prijemalo , da
se zaskoči.
1 Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
2
3
4
5
(Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi, stran 19).
Nastavite račun Garmin Explore™ (Garmin Explore,
stran 12).
Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 1).
Nastavite profil vozila (Profili vozil, stran 3).
Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 4).
Pregled naprave
2 Odprite ročico
, potisnite vakuumsko prijemalo na
vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti
vetrobranskemu steklu.
Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.
3 Izvlecite nastavek vakuumskega nosilca .
4 Če je treba, obrnite nosilec tako, da je desna stran logotipa
Garmin obrnjena navzgor.
5 Napajalni kabel vozila priključite v vrata na nosilcu.
®
Mikrofon za prostoročno klicanje
Upravljanje glasnosti
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
6 Zadnjo stran naprave postavite na nosilec.
7 Drugi konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
Namestitev vmesnika za kroglični nosilec
Zvočnik
Vaši napravi je priložen 1-palčni (2,54 cm) kroglični nosilec, ki je
združljiv z nosilnimi pripomočki drugih ponudnikov.
Kroglični vmesnik
pritrdite na vmesnik
s priloženimi
vijaki .
Namestitev in napajanje naprave v vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. Magneti lahko pod
določenimi pogoji motijo delovanje nekaterih vsadnih
medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav, vključno s
srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami ali trdimi diski v
prenosnih računalnikih. Pazite, da naprava ne bo v bližini
medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav.
Uvod
1
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop
napravo priklopite na napajanje.
ali
Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in
svetlost osvetlitve zaslona.
Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na
domači zaslon.
Izberite, če si želite ogledati lastnosti cestne navigacije in poiskati
destinacije.
Izberite za ogled programa Garmin Explore, ki ponuja informacije o
terenski navigaciji ter podrobne topografske zemljevide.
Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov
so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.
Odpiranje programa
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklop.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže , in če se ne prikaže,
omogočite lokacijske storitve.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim
pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega
zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.
Domači zaslon
OPOMBA: postavitev na domačem zaslonu je lahko drugačna,
če ste jo prilagodili.
Na domačem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih
programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v
napravi, razvrščeni na tri zavihke. Na zavihku Drive so programi,
ki so koristni, če potrebujete cestno navigacijo in druge
informacije za avtomobile. Na zavihku Explore so programi za
navigacijo po terenu in raziskovanje tega. Na zavihku Orodja so
programi za komuniciranje in druga opravila.
Za zagon programa izberite eno od možnosti:
• Izberite bližnjico programa na domačen zaslonu.
• Izberite , nato pa izberite zavihek in program.
Dodajanje bližnjic na domači zaslon
1 Izberite .
2 Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem
zaslonu.
Ogled obvestil
1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
2 Izberite možnost:
• Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu,
izberite obvestilo.
• Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave.
Lokacijske storitve so omogočene.
Tehnologija Bluetooth je omogočena.
®
Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 18).
®
Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled
nastavitev profila vozila (Profili vozil, stran 3).
Stanje napolnjenosti baterije.
Uporaba zaslona na dotik
• Tapnite zaslon, da izberete možnost.
• Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali
gor/dol.
• Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
• Za povečavo prsta raztegnite.
Nastavljanje svetlosti zaslona
Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi
svetlost zaslona razmeram v vozilu (Nastavitve zaslona,
stran 18). Svetlost lahko nastavite tudi ročno, in sicer na plošči
za obvestila ali v meniju z nastavitvami.
1 Izberite možnost:
• Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite
hitre nastavitve na plošči za obvestila.
2
Uvod
• Izberite
> Zaslon > Raven svetlosti.
• Če želite izbrisati profil vozila, izberite
>
> Izbriši.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Profili vozil
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil
vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.
Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite
ločeno za vsako vrsto vozila.
Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in
druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali
neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.
Profil avtomobila
Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je
namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo
profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske
načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo.
Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na
voljo, ko uporabljate profil avtomobila.
Dodajanje profila vozila
Profil vozila je izbirna funkcija, ki omogoča načrtovanje poti,
prilagojeno višini in teži večjih vozil, na primer avtodomov ali
prikolic. Profil vozila nastavite, če imate večje vozilo ali vlečete
prikolico. Profil vozila lahko dodate za vsako vozilo oziroma
konfiguracijo, s katero uporabljate napravo Overlander.
1 Izberite > > Profil vozila > .
2 Izberite možnost, ki je najbližje vaši konfiguraciji vozila.
3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
Preklapljanje med profili vozil
Ob prvem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate
izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug
profil vozila.
1 Izberite možnost:
• Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite
ikono profila vozila, kot je ali .
• Izberite
> Navigacija > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in
težo.
3 Izberite Izbira.
Urejanje profila vozila
Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu
dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.
> Navigacija > Profil vozila.
1 Izberite
2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in
nato še polje, ki ga želite urediti.
• Če želite preimenovati profil vozila, izberite >
>
Preimenuj profil.
Profili vozil
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
POZOR
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika.
Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je
na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko
pripravite na prilagoditev hitrosti.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je
pred vami železniški prehod.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je
pred vami prehod za živali.
Ovinki: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je na cesti
ovinek.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje
počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za
uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne
informacije (Promet, stran 16).
Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko
nasedlo.
Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega
vetra.
Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.
Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate strmemu hribu.
Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.
Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih
opozoril za voznika
Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste
opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je
zvok onemogočen.
> Navigacija > Pomoč za voznika > Zvočna
1 Izberite
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
3
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Ulična navigacija
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 6).
• Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso
primerne za aktivni profil vozila.
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 4).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev.
Začetek načrtovane poti
1 Izberite in poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja.
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 4). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Drive.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
4
3 Če je treba, izberite
, da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Načrtovana pot na zemljevidu
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji odcep, izvoz
ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep,
izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na
voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Odpre program Garmin Explore za terensko navigacijo.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem.
Izberite, če želite ustvariti novo načrtovano pot ali poiskati destinacije.
Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o
načrtovani poti in okolici.
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
ceste, če je na voljo. Obarvana črta
prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
Ulična navigacija
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
Izberite
zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
2
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
.
2 Izberite
Prihod na cilj
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 5).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot naslednji postanek.
Naprava vas vodi do parkirišča.
Ulična navigacija
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 4).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 4).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Urejanje načrtovane poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
1 Izberite
Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
5
• Izberite Krajša potza izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Ustavitev načrtovane poti
• Na zemljevidu izberite > .
• V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite
Navigacija Garmin.
v obvestilu
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave,
stran 18).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 16).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 18), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga nač. pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije
o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za
katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
1 Izberite
Cestnine in drugi stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
6
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za
dovoljenje, izberite Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
1 Izberite
Izogibanja.
2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih
poteh, nato pa izberite V redu.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem
profilu vozila (Profili vozil, stran 3).
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
1 Izberite
Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
Izberite
Shrani.
3
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
5 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
6 Izberite Končano.
1 Izberite
Izogibanje območju
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
1 Izberite
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
1 Izberite
Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Ulična navigacija
Brisanje izogibanj po meri
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih
1 Izberite možnost
poti > Izogibanja po meri > .
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite Izberi vse >
Izbriši.
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato Izbriši.
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju lahko cilj poiščete z različnimi
načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 8).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 7).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 8).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 10).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 9).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 10).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 10).
®
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Navigacija do lokacije Garmin Explore
Preden lahko uporabite navigacijo do lokacije Garmin Explore,
morate v svoj račun Garmin Explore dodati eno ali več lokacij.
1 Izberite > Explore.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost.
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije z usmerjanjem po
ulicah zavoj za zavojem, izberite Pojdi!.
• Če si želite lokacijo ogledati s programom Garmin Explore,
izberite .
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite .
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Iskanje kampov
Izberite
> Vsi kampi.
Iskanje parkirišč za avtodome
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Parkirišča za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive
ugodnosti.
1 Izberite > PlanRV Parks.
2 Če je treba, izberite Filtriraj po zanimivostih, izberite eno ali
več ugodnosti in izberite Shrani.
3 Izberite lokacijo.
Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Naprava vključuje destinacije Ultimate Campgrounds, s katerimi
lahko poiščete javne prostore za kampiranje v bližini svoje
lokacije.
1 Izberite > Ultimate Public Campgrounds.
2 Po potrebi izberite možnost Iskalni filtri, izberite enega ali
več iskalnih filtrov in nato Išči.
3 Izberite lokacijo.
Iskanje storitev RV
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge
storitve za avtodome.
Izberite > PlanRV Services.
Iskanje narodnih parkov
Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali
Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o
narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo
do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.
1 Izberite > Narodni parki.
Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji
park na vrhu.
2 Izberite Išči in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite
zmanjšati število rezultatov (izbirno).
3 Izberite narodni park.
Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije
infrastrukture in storitev v parku.
4 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije do parka, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati
infrastrukturo in storitve v parku, izberite .
• Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo
na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.
Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku
V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne
informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem
parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku.
Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti,
središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite narodni park, nato pa
izberite .
2 Izberite Razišči ta park.
Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v
parku.
3 Izberite kategorijo.
4 Izberite lokacijo, nato pa izberite Pojdi!.
7
Iskanje destinacij iOverlander™
OBVESTILO
Vaša odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o
kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.
Naprava vključuje destinacije iOverlander, s katerimi lahko
najdete destinacije, uporabne za potovanje po kopnem, kot so
kampi, servisi in prenočišča.
1 Izberite > iOverlander.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
Iskanje destinacij HISTORY
®
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko
poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti po
vsem svetu, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in
znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z
njimi.
1 Izberite > History®.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite za ogled fotografije in kratkega povzetka
zgodovine lokacije.
Foursquare
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo.
Izberite > Foursquare.
TripAdvisor
®
V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor.Ocene
TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov
iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih
destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali
priljubljenosti.
Iskanje destinacij TripAdvisor
1 Izberite > TripAdvisor.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano
kategorijo.
3 Izberite Razvrsti rezultate za razvrščanje rezultatov iskanja
po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).
Navigacija do destinacije znotraj kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite > Išči.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
8
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite .
2 Izberite Išči v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite .
2 Po potrebi izberite za iskanje blizu drugega mesta ali
območja.
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Rezultati iskanja lokacij
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Izberite, če si želite ogledati izbrano lokacijo v programu
Garmin Explore.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
3 Izberite območje za iskanje.
4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene
lokacije.
Izbrano območje za iskanje se prikaže poleg . Ko iščete
lokacijo s katero koli možnostjo v meniju , naprava najprej
predlaga lokacije v bližini tega območja.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 9).
1 Izberite > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Parkirišče
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Spreminjanje območja iskanja
Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete
lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega
mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite .
2 Izberite poleg trenutnega območja za iskanje .
Iskanje in shranjevanje lokacij
Naprava Overlander vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki
vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi
verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene
ali dovoljenih načinov plačila.
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
9
Orodja za iskanje
Dodajanje bližnjice
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati v bližini druge lokacije, izberite
(Spreminjanje območja iskanja, stran 9).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Išči, vnesite
ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
1 Izberite > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite
> Nedavno >
> Počisti > Da.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
10
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Končano.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 7).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite > Shrani.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
> Shranjeno.
> Izbriši shranjene kraje.
1 Izberite
2 Izberite
Iskanje in shranjevanje lokacij
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba uličnega zemljevida
Z uličnim zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani
poti (Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4), če pa ni aktivna
nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate
okolico.
1 Izberite Drive.
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 4).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti (Spreminjanje aktivne
načrtovane poti, stran 5).
Nemo: izklopi glavno glasnost.
Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na
aktivni načrtovani poti ali avtocesti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 11).
Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 12). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele
naprave.
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 12).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 5).
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 16).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Uporaba uličnega zemljevida
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
Izberite
Shrani.
5
Sporočilni in opozorilni simboli
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko
prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na
možne nevarnosti in razmere na cesti.
Opozorila o omejitvah
Višina
Teža
Teža na os
Dolžina
Širina
Tovornjaki niso dovoljeni
Prikolice niso dovoljene
Nevarne snovi niso dovoljene
Vnetljive snovi niso dovoljene
Onesnaževalci vode niso dovoljeni
Zavoj levo ni dovoljen
Zavoj desno ni dovoljen
Polkrožno obračanje ni dovoljeno
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
Ozka cesta
Oster ovinek
11
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
1 V glavnem meniju izberite > > Promet.
2 Po potrebi izberite možnost > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Opozorila
Tehtnica
Cesta ni bila preverjena za tovornjake
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida.
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida.
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
> Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti
1 Izberite
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite > > Promet.
2 Izberite možnost > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
> Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti
1 Izberite
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite
prikazati na zemljevidu.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Izberite
vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
2
Spreminjanje perspektive zemljevida
> Navigacija > Zemljevid in vozilo > Pogled
1 Izberite
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah
(2D), pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Terenska navigacija
Garmin Explore
Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore
omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v
oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Garmin Explore
omogoča tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo
ali brez nje ter deljenje in sinhronizacijo podatkov z napravo.
Vključeni program lahko uporabite za prenos zemljevidov za
dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne
da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.
Program Garmin Explore je že naložen v vašo napravo.
Program Garmin Explore lahko tudi prenesete iz trgovine s
programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov
explore.garmin.com.
Ogled prihajajočega prometa
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
prometne informacije (Promet, stran 16).
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
12
Terenska navigacija
• Če želite filtrirati podatke zemljevida dejavnosti, izberite
Dejavnosti, nato pa izberite možnost.
Izberite, če želite odpreti meni z nastavitvami zemljevidov.
Izberite za dodajanje točk poti in ustvarjanje načrtovanih poti.
Izberite za odpiranje programa Garmin Drive™ za cestno navigacijo.
Izberite za preusmeritev zemljevida.
Izberite za povečavo zemljevida.
Izberite za pomanjšavo zemljevida.
Izberite za ogled zemljevida.
Izberite za upravljanje točk poti, sledi, načrtovanih poti in dejavnosti.
Izberite za ogled informacij in nastavitev računa Garmin Explore.
Prijava v račun Garmin Explore
Ob prvi uporabi naprave se prikaže poziv, da se prijavite v račun
Garmin Explore.
1 Izberite Explore.
2 Preberite licenčno pogodbo in se strinjajte z njo.
OPOMBA: če se z licenčnimi pogoji ne strinjate, lahko
izberete , da zaprete program Garmin Explore. Programa
Garmin Explore ne morete uporabljati, dokler ne sprejmete
licenčne pogodbe.
3 Izberite Naslednji.
4 Izberite možnost:
• Če želite, da se podatki iz vaše naprave samodejno
sinhronizirajo z računom Garmin Explore, izberite
Sinhroniziraj moje podatke.
• Če želite ustvariti račun Garmin Explore, ne da bi
sinhronizirali podatke, izberite možnost Ne zdaj.
5 Izberite možnost:
• Če že imate račun Garmin Explore, vnesite e-poštni
naslov in geslo ter izberite Naslednji.
• Če računa Garmin Explore nimate, izberite Ustvarite ga.
6 Sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite ali se prijavite v
račun Garmin Explore.
Zemljevid
Prenašanje zemljevidov Garmin Explore
Preden lahko prenesete zemljevide Garmin Explore, morate
vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 18).
1 V programu Explore izberite > Zemljevidi > Prenos
zemljevidov.
Prikaže se seznam zemljevidov za vašo lokacijo.
2 Če si želite ogledati dodatne vrste zemljevidov (izbirno),
izberite Prikaži več vrst zemljevidov.
3 Izberite vrsto zemljevida in izberite .
4 Po potrebi izberite Izbira regije ali Izberite točko poti, da
prenesete zemljevide za drugo regijo ali lokacijo točke poti.
Posodabljanje zemljevidov Garmin Explore
1 V programu Explore izberite > Zemljevidi > Posodobitve
zemljevidov.
Prikaže se seznam posodobitev zemljevidov.
2 Izberite možnost:
• Če želite prenesti določen zemljevid, izberite .
• Če želite prenesti vse posodobitve zemljevidov, izberite
Posodobi vse.
Filtriranje podatkov zemljevida
1 Izberite Zemljevid > .
2 Izberite možnost:
• Če želite filtrirati podatke zemljevida zbirk, izberite Zbirke,
nato pa izberite možnost.
Terenska navigacija
Nastavitve zemljevida Garmin Explore
V programu Explore izberite Zemljevid > .
Podatkovna polja: zemljevidu doda podatkovna polja za smer,
višino, hitrost in koordinate GPS.
Vrstica merila: zemljevidu doda merilo razdalje.
Enote: nastavi merske enote.
Ustvarjanje točke poti
S programom Garmin Explore lahko ustvarjate in shranjujete
točke poti. Z napravo je mogoča navigacija do lokacij točk poti.
1 Izberite Zemljevid.
2 Izberite možnost.
• Če želite ustvariti točko poti na svoji trenutni lokaciji,
izberite > Dodaj točko poti.
• Če želite točko poti ustvariti na drugi lokaciji na
zemljevidu, se dotaknite te lokacije na zemljevidu, in
izberite Dodaj točko poti.
3 Po potrebi izberite Izberite za urejanje opomb. in dodajte
opombe glede lokacije.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 V programu Explore izberite Zemljevid > > Dodaj
načrtovano pot.
2 Izberite začetno lokacijo.
3 Izberite dodatne točke, s katerimi ustvarite črto načrtovane
poti.
4 Po potrebi izberite Uredi, izberite točko in jo premaknite.
5 Po potrebi izberite Izbriši, nato pa izberite točko.
6 Izberite Shrani.
Knjižnica
Ogled knjižnice
1 V programu Explore izberite možnost Knjižnica.
2 Izberite vrsto podatkov.
3 Za ogled podrobnosti izberite element.
NAMIG: če si želite ogledati višinski prerez sledi, načrtovane
poti ali dejavnosti, lahko izberete
.
4 Po potrebi izberite , da prenesete zemljevide območja.
Navigacija do shranjene lokacije
Začnete lahko načrtovano pot do točke poti, sledi ali načrtovane
poti, ki je shranjena v knjižnici Garmin Explore.
1 V programu Explore izberite možnost Knjižnica.
2 Izberite Točke poti, Sledi ali Načrtovane poti.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
Ustvarjanje zbirke
1 Izberite Knjižnica > Nova zbirka.
2 Vnesite ime zbirke.
3 Izberite zbirko, nato pa izberite Dodaj.
4 Izberite vrsto podatkov.
5 Izberite enega ali več elementov, nato pa izberite Dodaj.
Ogled zbirk
Izberite Knjižnica.
Izberite zbirko.
Izberite vrsto podatkov.
Za ogled podrobnosti izberite element.
Po potrebi izberite , da prenesete zemljevide območja.
1
2
3
4
5
13
Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore
Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba
Preden lahko sinhronizirate podatke iz računa, morate
vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi‑Fi.
S svojim računom Garmin Explore lahko sinhronizirate podatke,
kot to točke poti, načrtovane poti in dejavnosti. Tako imate lahko
podatke na voljo v vseh svojih združljivih napravah. Naprava v
rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke z
vašim računom. Poleg tega lahko podatke kadar koli
sinhronizirate ročno.
1 V programu Explore izberite Račun.
2 Prepričajte sem da je izbrana možnost Sinhronizacija
uporabniških podatkov.
Izberite
.
3
Kot vozila lahko kadar koli nastavite na nič.
1 Vozilo parkirajte na ravni vodoravni površini.
2 Položaj naprave v nosilcu prilagodite tako, da lahko udobno
gledate na zaslon.
3 Izberite > > Nagibanje in obračanje > Umeri.
Vrednosti za prečni in vzdolžni nagib se ponastavita na 0
stopinj.
Beleženje sledi
Prilagodite lahko kote, pri katerih naprava aktivira opozorila za
prečni ali vzdolžni nagib. Vaša odgovornost je, da poznate in
nastavite ustrezen vzdolžni in prečni nagib za svoje vozilo.
1 Izberite > > Nagibanje in obračanje > > Koti za
opozorila.
2 Podrsnite navzgor ali navzdol, da prilagodite kote za
opozorila o prečnem ali vzdolžnem nagibu.
3 Izberite Sprejmi.
S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava
zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi. Če je vaša naprava
združena z napravo inReach , vaša naprava beleži točke sledi in
jih pošlje po satelitskem omrežju ob določenem intervalu
pošiljanja.
1 Izberite > > Zapisovalnik sledi.
2 Izberite Začni.
®
Spreminjanje intervalov sledenja
Preden lahko spremenite intervale sledenja, morate napravo
združiti z združljivo napravo inReach.
S spremembo intervalov sledenja določite, kako pogosto
naprava zabeleži in pošlje točke sledi.
1 Izberite > > Zapisovalnik sledi > .
2 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti, kako pogosto naprava zabeleži točko
sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, izberite Pošlji
interval.
• Če želite spremeniti, kako pogosto naprava zabeleži
lokacijo in posodobi črto sledi, izberite Interval beleženja.
3 Izberite interval.
NAMIG: če želite onemogočiti funkcijo pošiljanja ali
beleženja, izberite Izklopljeno.
Ustavitev sledenja
1 Izberite > > Zapisovalnik sledi > Stop.
2 Izberite možnost.
• Za nadaljevanje beleženja sledi izberite Nadaljuj
snemanje.
• Če želite sled shraniti za ogled v programu Garmin
Explore, izberite Shrani sled v Garmin Explore.
• Če želite sled zavreči, izberite Zavrzi sled.
Prečni in vzdolžni nagib
OPOZORILO
Program Prečni in vzdolžni nagib je namenjen prikazu kotov
vozila samo glede na umerjene meritve. Za umerjanje naprave
ste odgovorni sami. Spremembe položaja naprave po umerjanju
lahko vplivajo na točnost njenih meritev. Izmerjene vrednosti so
samo predlogi, ki temeljijo na vaših vnosih v napravo. Pogosto
in pozorno odčitavajte vrednosti, po znatnih spremembah
okoljskih pogojev pa počakajte, da se odčitane vrednosti
ustalijo. Vedno upoštevajte varnostno odstopanje vrednosti
zaradi spreminjajočih se razmer in napak pri odčitavanju.
Neupoštevanje vozila in okolja lahko privede do nesreče s
smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.
Naprava vas opozori, če se vozilo prečno ali vzdolžno nagne
pod kotom, ki bi lahko zmanjšal njegovo stabilnost.
14
OPOZORILO
Za ohranitev največje natančnosti umerite prečni in vzdolžni
nagib vsakič, ko prestavite napravo.
Prilagajanje kotov za opozorila
Omogočanje ali onemogočanje pozivov kotov za
opozorila
1 Izberite > > Nagibanje in obračanje > .
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila programa
Prečni in vzdolžni nagib, izberite Obvestila programa
Prečni in vzdolžni nagib.
• Če želite omogočiti ali onemogočiti zvočna opozorila,
izberite Zvočna opozorila.
Ogled višinomera, barometra in kompasa
Naprava vsebuje notranje senzorje višinomera, barometra in
kompasa s samodejnim umerjanjem.
Izberite > > VBK.
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
odčitavanje smeri, ne stojte blizu kovinskih predmetov ali
objektov, ki vplivajo na magnetno polje, kot so vozila,
elektronske naprave, stavbe in nadzemni električni vodi.
Ko je naprava priklopljena na magnetni nosilec, smer kompasa
določa s podatki GPS. Ko je naprava odstranjena z magnetnega
nosilca, vašo smer prikazuje z uporabo vgrajenega kompasa.
Vsakič, ko napravo odklopite z magnetnega nosilca, vas
pozove, da umerite kompas. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite za večjo
natančnost.
1 Napravo odklopite z magnetnega nosilca in jo odmaknite od
objektov, ki vplivajo na magnetno polje.
> Umeri kompas.
2 Izberite možnost
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Daljinski upravljalnik za inReach
Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča
upravljanje naprave inReach z napravo Overlander. Pripomoček
omogoča pošiljanje sporočil, ogled vremenske napovedi,
pošiljanje opozoril SOS in druge funkcije. Za nakup naprave
inReach obiščite buy.garmin.com.
Daljinski upravljalnik za inReach
Povezovanje naprave inReach
1 Napravo inReach postavite največ 3 m (10 čevljev) od
naprave Overlander.
2 V napravi Overlander izberite .
3 Izberite zavihek Explore.
4 Izberite inReach.
5 Sledite navodilom na zaslonu naprave Overlander, da
dokončate postopek seznanjanja.
Ko je seznanjanje končano, se napravi inReach in Overlander
samodejno povežeta, ko sta v dosegu.
Pošiljanje sporočila inReach
Preden lahko pošljete sporočilo inReach z napravo Overlander,
jo morate združiti z združljivo napravo inReach (Povezovanje
naprave inReach, stran 15).
Z napravo lahko pošiljate sporočila inReach svojim stikom.
1 Izberite > > inReach > .
2 Izberite , da dodate enega ali več stikov.
3 Vnesite sporočilo.
4 Izberite Pošlji.
sporočila SOS
V nujnem primeru lahko stopite v stik z mednarodnim centrom
za usklajevanje reševanja družbe GEOS (IERCC) in zaprosite
za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo centru za
usklajevanje reševanja, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje
v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko
komunicirate s centrom za usklajevanje reševanja. Funkcijo
SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje
Preden lahko z napravo Overlander pošljete sporočilo SOS za
reševanje, jo morate združiti z združljivo napravo inReach
(Povezovanje naprave inReach, stran 15).
OPOMBA: v načinu SOS naprave inReach ni mogoče izklopiti.
1 Izberite > > inReach > > SOS.
2 Ikono SOS podrsnite v desno.
3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v
katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v
sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste
zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje
posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se
zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih
10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.
Preklic sporočila SOS za reševanje
Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS
za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.
Izberite Prekliči SOS > Prekliči SOS.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno
sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v
običajno delovanje.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
Prostoročno klicanje
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Združevanje s telefonom
Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z
združljivim mobilnim telefonom.
1 Telefon in napravo Overlander postavite tako, da drug od
drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.
> Bluetooth.
3 V napravi Overlander izberite
4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Na seznamu izberite svoj telefon.
6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema
s kodo, prikazano v napravi Overlander.
7 Izberite Seznani.
OPOMBA: za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi
Overlander boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v
telefonu in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno
napravo Overlander. Za več informacij si oglejte priročnik za
uporabo telefona.
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z
napravo.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
• Če želite klicati, morate v nastavitvah Bluetooth telefona
omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za navigacijsko
napravo.
• Preverite, ali so funkcije Bluetooth, ki jih želite uporabljati,
omogočene.
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth
1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je
2
3
4
5
6
njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam
Bluetooth.
V napravi izberite
> Bluetooth.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
Izberite Seznani.
Klicanje
1 Izberite .
2 Izberite možnost:
• Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko
številko in izberite .
• Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s
katere ste nedavno prejeli klic, izberite in izberite
številko.
• Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite
in izberite stik.
15
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Opusti.
Uporaba možnosti med klicem
Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere
možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.
NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko
znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .
• Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
• Za prenos zvoka v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti
povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Za prekinitev klica izberite
.
Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava
sprejemati.
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek
radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je
na voljo kot dodatna oprema (Prejemanje prometnih
informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 16).
Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno
opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite garmin.com/traffic.
Prejemanje prometnih informacij s
sprejemnikom prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Overlander.
> Bluetooth.
1 Izberite
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne
informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na
voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na
voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu
garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je
združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne
informacije niso na voljo na vseh območjih.
Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom
za prometne informacije (Namestitev in napajanje naprave v
vozilu, stran 1).
OPOMBA: sprejemni kabel za prometne informacije ima
integrirano anteno za vgrajeni digitalni sprejemnik prometnih
informacij. Kjer je mogoče, digitalni sprejemnik prometnih
informacij prejema prometne informacije z radijskih postaj FM
z uporabo tehnologije HD Radio™.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Omogočanje prometnih informacij
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke
Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri
stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko,
člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.
1 Izberite > .
2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer
Prednastavitev 1.
3 Izberite stik.
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne
more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo
Overlander. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi
sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi
Overlander.
> Bluetooth.
1 Izberite
2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite > Pozabi.
Preden lahko omogočite prometne informacije, morate napravo
priključiti na sprejemni kabel za prometne informacije
(Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih
informacij, stran 16).
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
> Navigacija > Promet.
1 Izberite
Izberite
potrditveno
polje Promet.
2
Brisanje združenega telefona
Ogled prometa na zemljevidu
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
> Bluetooth.
1 Izberite
2 Poleg imena telefona izberite > Pozabi.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 18). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
16
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite > > Promet.
2 Po potrebi izberite možnost > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite > > Promet.
2 Izberite možnost > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
Promet
OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega
upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je V redu, Garmin.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite > > Glasovni ukaz > > Besedna zveza za
zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
1 Izgovorite V redu, Garmin.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
2 Izgovorite ukaz v meniju.
3 Za dokončanje iskanja ali dejanja odgovorite na glasovne
pozive.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje, stran 17).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite > > Glasovni ukaz > .
2 Izberite Utišaj navodila > Omogočeno.
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
1 Izberite > Pomoč.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme (Nastavitev jezika besedila, stran 18).
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Uporaba programov
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave, stran 18).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite > Kje sem bil.
Nastavitve Overlander
Nastavitve navigacije
> Navigacija.
Izberite
Profil vozila: nastavi profil vozila za vsako vozilo, za katero
boste uporabljali napravo.
Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in
ikono vozila, ki je prikazana v napravi.
Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti
pri uporabi navigacije.
Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.
Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava.
Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju
načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano
pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev
(Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6).
Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite
> Navigacija > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 12).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
> Navigacija > Zemljevid in vozilo > Moji
1 Izberite
zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve načrtovanih poti
Izberite
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
17
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.
Zgodovina potovanja: omogoči, da naprava zabeleži
informacije za funkcije myTrends, Kje sem bil in Dnevnik
potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite
> Navigacija > Pomoč za voznika.
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozoril za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 3).
Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za
preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite
> Navigacija > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno
ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane
poti (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 6).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
Izberite
> Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
> Wi-Fi.
1 Izberite
2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije
brezžičnega omrežja.
3 Izberite brezžično omrežje.
4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.
Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si
zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo,
ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.
Nastavitve zaslona
Izberite
> Zaslon.
Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.
Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve
zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni
nameščena na nosilcu.
Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih
barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno
nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.
Ozadja: nastavi ozadje v napravi.
Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitev časa mirovanja, po
katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo
baterije.
Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.
18
Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.
Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi
med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost
naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.
OPOMBA: ko je naprava priklopljena na nosilec za vozila,
podpira samo ležeči način.
Predvajanje: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek
brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem
zaslonu.
Nastavitve zvoka in obvestil
> Zvok in obvestila.
Izberite
Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo,
predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o
obvestilih.
Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to
funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih
obdobjih ali ob določenih dogodkih.
Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo
zvonjenja za obvestila v napravi.
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil
> Zvok in obvestila.
1 Izberite
2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski
storitev
Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko
naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in
omogoča navigacijsko pomoč. Lokacijske storitve lahko
onemogočite, če želite varčevati z energijo baterije ali načrtovati
pot, ko je naprava v zaprtem prostoru in brez signalov GPS. Ko
so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator
GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.
> Lokacija.
1 Izberite
2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve,
izberite preklopno stikalo.
OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne
spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo
zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o
lokaciji med navigacijo.
Nastavitev jezika besedila
Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.
> Jezik in vnos > Jezik.
1 Izberite
2 Izberite jezik.
Nastavitve datuma in časa
Izberite
> Datum in čas.
Samodejni datum in čas: samodejno nastavi čas na podlagi
informacij povezanega omrežja.
Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.
Nastavi uro: nastavi čas v napravi.
Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.
Uporabljaj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24urno obliko zapisa časa.
Nastavitve naprave
Izberite
> Vizitka naprave.
Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in
programsko opremo naprave.
Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.
Nastavitve Overlander
Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo
za končnega uporabnika in informacije o licenci programske
opreme.
Zakonsko predpisane informacije: prikaže zakonsko
predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o
skladnosti.
Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah
strojne in programske opreme.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo
nastavitev.
.
1 Izberite
Izberite
kategorijo
nastavitev.
2
3 Izberite > Obnovi.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških
podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete
vrednosti.
.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost
Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgod.
potovanja.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste
potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi,
programi in nameščeni zemljevidi.
• Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na
tovarniške privzete vrednosti, izberite možnost Navigacija
> > Obnovi.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
• Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in
združene naprave, izberite Ponastavitev naprave >
Ponastavitev nastavitev omrežja.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški
podatki.
• Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti
vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite
Ponastavitev naprave > Ponastavitev na tovarniške
vrednosti.
Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja,
programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene
naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa
se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi
Garmin se morda ne bodo izbrisale.
Informacije o napravi
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Vizitka naprave > Zakonsko predpisane
informacije.
Specifikacije
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz pri 15 dBm
Informacije o napravi
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z
dodatno opremo (za uporabo le doma ali v
pisarni).
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
30,5 cm (12 palcev)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodabljanje zemljevidov in programske
opreme z omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve
prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za
več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se
obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
napravo povežete z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir
napajanja.
OPOMBA: napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega
napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu
garmin.com.
2 Napravo povežite z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 18).
Ko je naprava povezana z omrežjem Wi‑Fi, samodejno
preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko
je posodobitev na voljo.
3 Izberite možnost:
• Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha
zaslona navzdol in izberite Na voljo je posodobitev..
• Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve,
izberite
> Vizitka naprave > Sistemske posodobitve.
V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in
programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na
voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema
prikaže sporočilo Na voljo je posodobitev.
19
4 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Prenesi.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema.
Po
potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite Sprejmi
5
vse, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
Napravo
pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
6
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.
Posodabljanje zemljevidov in programske
opreme s programom Garmin Express
S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate
najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za
napravo.
1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku,
obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite
navodilom na zaslonu za namestitev (Nameščanje programa
Garmin Express, stran 20).
2 Odprite program Garmin Express.
3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB
v napravi
Overlander, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata
USB v računalniku.
• Za namestitev določene posodobitve kliknite Ogled
podrobnosti in kliknite Namesti poleg želene
posodobitve.
Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v
napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko
postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo
dolgo.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 22).
7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve
za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom
posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno
priklopite napravo.
®
Nameščanje programa Garmin Express
Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows in
Mac .
1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je
program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite
Sistemske zahteve.
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
®
®
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
4 V programu Garmin Express kliknite možnost Dodaj
napravo.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno
ime in serijsko številko.
5 Kliknite možnost Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express
prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
Zaslon
nežno obrišite s krpo.
4
Preprečevanje kraje
6 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
20
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
Vzdrževanje naprave
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del v nasprotni smeri
urinega kazalca.
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico , in varovalko .
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila .
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Odpravljanje težav
• Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu,
kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla.
Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se
zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev.
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 21).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 18).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 18).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil,
stran 18).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 18).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 2).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom
• Izberite
> Bluetooth.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti
telefon in napravo (Brisanje združenega telefona, stran 16)
ter opraviti postopek združitve.
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave v vozilu, stran 1).
Nosilec med vožnjo ne drži naprave
Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa
mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.
Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje
korake.
• Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca
ter s krpo obrišite kroglico in spoj.
Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem
spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
Odpravljanje težav
Dodatek
Vzvratne kamere
Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih
vzvratnih kamer.
Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko
napravo Garmin
Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v
navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavitev omrežja Wi‑Fi.
Brezžična vzvratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi
navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom
Android™. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite
garmin.com/bc35.
Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri
brezžične vzvratne kamere BC 35.
21
1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico
programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez
najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o
posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske
naprave.
Vklopite
navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ
2
3 m (10 čevljev) od kamere.
3 Izberite > Vzvratni pogled.
4 Izberite možnost:
• Če je to prva kamera, ki jo povezujete z navigacijsko
napravo, izberite Dodaj novo kamero.
• Če je to dodatna kamera, ki jo povezujete z navigacijsko
napravo, izberite > Izberite kamero > Dodaj novo
kamero.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: koda ali geslo za združitev sta navedena v
oddajniku ali kameri.
Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera
samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.
Ogled slike iz vzvratne kamere
Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzvratne kamere na
različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena
na napajanje.
1 Izberite možnost prikazovanja video slike:
• Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo),
prestavite v vzvratno prestavo.
Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzvratne
kamere.
• Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni
ogled kamere izberite > Vzvratni pogled.
2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja
naprave:
• Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo),
prestavite iz vzvratne prestave.
Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
• Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno
skrivanje kamere izberite .
Preklapljanje kamer
Če več vzvratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko
preklapljate med posameznimi pogledi kamer.
1 Izberite > Vzvratni pogled.
2 Izberite > Izberite kamero.
3 Izberite kamero.
Prikaže se video iz kamere, na vrhu zaslona pa se prikaže
ime kamere.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
zaslonom
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena
Garminova programska oprema za zemljevide
(www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete
datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
64 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave, stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 22).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
Vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave
prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.
1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
> Zaslon > Predvajanje.
2 Izberite
3 Izberite brezžični zaslon.
4 Če je treba, vnesite PIN.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
22
Dodatek
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 12
3D-pogled zemljevida 12
A
aktivno razvrščanje na pasove 4
avtodom, profili 3
B
barometer 14
baterija
podaljševanje 21
polnjenje 1, 19, 21
težave 21
bližnjice
brisanje 10
dodajanje 2, 10
brezžična kamera. Za več informacij si oglejte
kamere
brezžične naprave 15
brisanje
vsi uporabniški podatki 19
združena naprava Bluetooth 16
C
cestnine, izogibanje 6
cilji 17. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 5
Č
časovne nastavitve 18
čiščenje naprave 20
čiščenje zaslona na dotik 20
D
daljinski upravljalnik za inReach 14
datoteke, prenašanje 22
destinacija, po meri 9
destinacije 7, 8
dodatna oprema 9
HISTORY 8
kraji 8
po meri 9
POI Loader 9
dnevnik potovanja, ogled 12
dodatna oprema 22
uporabniške destinacije 9
dom
pot 4
urejanje lokacije 4
domači zaslon 2
prilagajanje 2
F
Foursquare 8
G
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 20
posodabljanje programske opreme 20
glasnost 18
glasnost alarmov 18
glasnost obvestil 18
glasnost predstavnostnih datotek 18
glasovni ukaz 16
aktiviranje 17
besedna zveza za bujenje 17
namigi za uporabo 17
navigacija z 17
gorivo, postajališča 10
GPS 2
simulacija 18
H
Hitro iskanje 7
I
ID naprave 18
ikone, vrstica stanja 2
Kazalo
inReach 15
iskanje lokacij. 7–9 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 7
koordinate 10
križišča 10
mesta 10
naslovi 8
iskanje storitev 7
iskanje zbirk Geocache 10
izogibanja 6
brisanje 7
cesta 6
cestnine 6
območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6
J
jezik 18
K
kabel za napajanje v vozilu 1
kamera, združevanje 21
kamere 22
hitrost 4
preklapljanje 22
rdeča luč 4
varnostno kopiranje 22
kartica microSD 1, 22
Kje sem? 10
klici 15, 16
odgovarjanje 16
kompas 14
koordinate 10
kot za opozorilo 14
kraja, izogibanje 20
kraji 8
križišča, iskanje 10
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 18
lokacije 8, 13, 17
iskanje 7, 10
kraji 8
nedavno najdene 10
shranjevanje 10
simulirano 18
trenutno 10
lokacijske storitve 18
M
myTrends, načrtovane poti 6
N
načrtovane poti 4, 13
dodajanje točke 5
izračun 5
myTrends 6
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 4, 5
predlagane 6
ustavljanje 6
začetek 4, 8, 9
namestitev naprave 1, 21
avtomobil 1
vakuumsko prijemalo 1, 21
napajalni kabli 19
menjava varovalke 21
vozilo 1
narodni parki 7
naslednji odcep 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 13, 14, 17, 18
nastavitve zaslona 18
navigacija 4, 5, 8
izven cest 13
nastavitve 17
nedavno najdene lokacije 10
nega naprave 20
nosilec, odstranjevanje 21
nujne službe 10
O
oblikovanje načrtovane poti 5
obvestila 2
obvozi 5
odgovarjanje na klice 16
odpravljanje težav 21
odstranjevanje nosilca 21
omejitve, vozilo 3
opozorila 3, 14
bližinske točke 18
zvok 18
opozorila za voznika 3
opozorilne ikone 11, 12
orodja, zemljevidi 11
P
pametni telefon 12
parkirišča 5, 8, 9
plasti zemljevida, prilagajanje 12
podatki
prenašanje 12
shranjevanje 12
podatki o potovanju 12
ogled 12
ponovni zagon 12
podpora za izdelke 17
pogled zemljevida
2D 12
3D 12
POI Loader 9
polnjenje naprave 1, 19, 21
pomnilniška kartica 1, 22
nameščanje 22
ponastavitev naprave 19
ponastavljanje nastavitev 19
ponovni zagon
naprava 21
podatki o potovanju 12
posodabljanje
programska oprema 19, 20
zemljevidi 19, 20
pot domov 4
prečni in vzdolžni nagib 14
umerjanje 14
pred vami 11
prilagajanje 11
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 16
prepoznavanje govora 16
priročnik za uporabo 17
profil vozila
avtodom 3
avtomobil 3
profili, avtodom 3
programi 2, 12
programska oprema
posodabljanje 19, 20
različica 18
promet 12, 16, 18
dogodki 12, 16
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 12, 16
sprejemnik 16
zemljevid 12, 16
prometne kamere za prehitro vožnjo 4
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 22
S
satelitski signali, pridobivanje 2, 18
seznam odcepov 5
shranjene lokacije
brisanje 10
kategorije 10
urejanje 10
shranjevanje, trenutna lokacija 10
shranjevanje podatkov 12
simulirani položaji 18
sledenje 14
23
sledi 14
slušalke, združevanje 15
specifikacije 19
sporočila SOS 15
pošiljanje 15
preklic 15
sporočilo 15
spreminjanje območja iskanja 9
stanje pripravljenosti 2
svetlost 2
Š
številka ID 18
T
tehnologija Bluetooth 15, 21
brisanje združene naprave 16
odklop naprave 16
omogočanje 18
telefon
prekinitev povezave 16
združevanje 15, 21
telefonski klici 15, 16
glasovno izbiranje 16
klicanje 16
odgovarjanje 16
utišanje 16
tipka za vklop/izklop 1, 2
točke poti 13
trenutna lokacija 10
trenutne lokacije 10
TripAdvisor 8
U
umerjanje, kompas 14
uporabniške destinacije 9
usmerjanje 5
usmerjanje med vožnjo 5
utišanje, zvok 17
V
vakuumsko prijemalo 21
varovalka, menjava 21
višinomer 14
vrstica za iskanje 8
vzvratna kamera 22. Za več informacij si
oglejte kamere
W
Wi-Fi, vzpostavljanje povezave 18, 22
Wi‑Fi 19
Z
zaslon, svetlost 2
zaslon na dotik 2
združevanje 15
brisanje združene naprave 16
prekinitev povezave 16
slušalke 15
telefon 15, 21
zemljepisna širina in dolžina 10
zemljevidi 4, 11–13, 17
dodajanje 13
nakup 22
ogled načrtovanih poti 4, 5
orodja 11
plasti 12
podatkovno polje 4, 12
posodabljanje 13, 19, 20
raven podrobnosti 17
simboli 4
tema 17
zgodovina, pošiljanje v računalnik 12
zgodovina potovanja 18
zvok 18
bližinske točke 18
24
Kazalo
support.garmin.com
Avgust 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising