Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User guide | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Käyttöopas

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Käyttöopas
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
ACSI™ on Auto Camper Service International Holding B.V:n tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple , iPhone ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HISTORY ja H-logo ovat A+E Networksin tavaramerkkejä ja suojattuja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Niiden
käyttö on luvanvaraista. microSD ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. PlanRV™ on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n
rekisteröity tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Garmin® laitteen yleiskuvaus ..................................................... 1
Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 1
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 1
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Äänimikserin käyttäminen ...................................................... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 2
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 2
Autoprofiili ................................................................................... 2
Autoprofiilin vaihtaminen ............................................................. 2
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 2
Propaanisäiliöiden lisääminen ............................................... 2
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 3
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 3
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 3
Varoitus- ja hälytyssymbolit ........................................................ 3
Rajoitusvaroitukset ................................................................. 3
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................... 4
Hälytykset .............................................................................. 4
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 4
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 4
Osoitteen etsiminen .................................................................... 4
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 4
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 5
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 5
Hakualueen muuttaminen kartan avulla ................................ 5
Kohdepisteet ............................................................................... 5
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 5
Leirintäalueiden etsiminen ..................................................... 5
Matkailuautopalvelujen etsiminen .......................................... 5
Kansallispuistojen etsiminen .................................................. 5
HISTORY kohdepisteiden etsiminen ..................................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 6
Hakutyökalut ............................................................................... 6
Risteyksen etsiminen ............................................................. 6
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 6
Pysäköinti ................................................................................... 7
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä ...... 7
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä ............ 7
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys ................................ 7
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................... 7
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ......... 7
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 7
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen .......................... 7
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 7
Pikakuvakkeen lisääminen ......................................................... 7
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 7
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 7
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 7
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 7
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 7
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 8
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 8
Sisällysluettelo
Reitin seuraaminen........................................................ 8
Reitit ............................................................................................ 8
Reitin aloittaminen ...................................................................... 8
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 8
Palaaminen kotiin ................................................................... 8
Reittisi kartalla ............................................................................ 8
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 8
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 9
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 9
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 9
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 9
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 9
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 9
Reitin muodostaminen ........................................................... 9
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 9
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 9
Reitin pysäyttäminen ................................................................ 10
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................. 10
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen ........................ 10
Ruuhkien välttäminen reitillä ................................................ 10
Tietullien välttäminen ........................................................... 10
Tietullitarrojen välttäminen ................................................... 10
Tien ominaisuuksien välttäminen ......................................... 10
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen .................................... 10
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................. 10
Navigoiminen poissa tieltä ........................................................ 10
Kartan käyttäminen ...................................................... 11
Karttatyökalut ............................................................................ 11
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 11
Edessä olevat ........................................................................... 11
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 11
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 11
Kaupungit edessäpäin .............................................................. 11
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen
tarkasteleminen .................................................................... 11
Matkan tiedot ............................................................................ 11
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 11
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 12
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 12
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 12
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 12
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 12
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 12
Kartan mukauttaminen .............................................................. 12
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 12
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 12
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 12
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet.............................................. 12
Pariliittäminen älypuhelimeen ................................................... 12
Bluetooth toimintojen poistaminen käytöstä (Android™) ..... 13
Bluetooth toimintojen poistaminen käytöstä (iPhone®) ....... 13
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet ............................................ 13
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 13
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 13
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 14
Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin Drive
sovelluksella ............................................................................. 14
Handsfree-puhelut .................................................................... 14
Soittaminen .......................................................................... 14
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 14
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 14
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 14
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 14
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 14
i
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 14
Liikenne......................................................................... 15
Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella ................... 15
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 15
Liikennevastaanotintilaukset ................................................ 15
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 15
Tilauksen lisääminen ................................................................ 15
Äänikomento ................................................................. 15
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 15
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 15
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 16
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 16
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 16
Ääniohjaus ................................................................................ 16
Ääniohjauksen määrittäminen ............................................. 16
Ääniohjauksen käyttäminen ................................................. 16
Ääniohjausvinkkejä .............................................................. 16
Sovellusten käyttäminen............................................. 16
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 16
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 16
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 16
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 16
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 17
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 17
Matkasuunnittelu ....................................................................... 17
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 17
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 17
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 17
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 17
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 17
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 17
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 17
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen ........................................................................ 18
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa .......... 18
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 18
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 18
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express .... 20
Laitteen huoltaminen ................................................................ 21
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 21
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 21
Varkauksien välttäminen ...................................................... 21
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 21
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 21
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 21
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 21
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 21
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 21
Vianmääritys ................................................................. 21
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 21
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 21
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 21
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 22
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen .................................... 22
Liite................................................................................ 22
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ..................... 22
Tietojen hallinta .........................................................................22
Tietoja muistikorteista .......................................................... 22
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 22
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 22
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 22
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 22
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 22
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 22
Hakemisto ..................................................................... 23
Asetukset ...................................................................... 18
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 18
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 18
Navigointiasetukset ................................................................... 18
Laskentatilan asetukset ....................................................... 18
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 18
Langattoman verkon asetukset ................................................ 18
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset ....................................... 19
Huomiohälytysten asetukset ................................................ 19
Näyttöasetukset ........................................................................ 19
Liikenneasetukset ..................................................................... 19
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 19
Ajan asettaminen ................................................................. 19
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 19
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 19
Asetusten palauttaminen .......................................................... 19
Laitteen tiedot............................................................... 19
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 19
Tekniset tiedot .......................................................................... 19
Laitteen lataaminen .................................................................. 20
Laitteen huolto.............................................................. 20
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset ................................................. 20
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon .............................................. 20
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta ....................................................................... 20
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Kartta- ja
ohjelmistopäivitykset, sivu 20).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 1).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden säätäminen,
sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (Näytön
kirkkauden säätäminen, sivu 2).
• Asuntoauton autoprofiilin määrittäminen (Autoprofiilin
lisääminen, sivu 2).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 8).
Garmin laitteen yleiskuvaus
®
5 Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta
virtalähteeseen.
tai liittämällä laite
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
Virtapainike
GPS-signaalien hakeminen
USB-virta- ja dataportti
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun
vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
Mikrofoni äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten
Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
laitteen USB-porttiin.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien
tietojen tarkasteleminen (GPS-signaalin tilan näyttäminen,
sivu 22).
Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää
Bluetooth asetukset (Langattoman verkon asetukset,
sivu 18).
®
2 Paina telinettä
imukupin
päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.
Aloitus
Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa
Wi-Fi-asetuksia (Langattoman verkon asetukset, sivu 18).
Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit
soittaa puhelun (Handsfree-puhelut, sivu 14).
Aktiivinen autoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää autoprofiilin asetukset (Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 2).
Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (Ajan
asettaminen, sivu 19).
1
Akun varaustaso.
Garmin Drive™ sovelluksen yhteyden tila(Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 12).
Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 16).
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja
valikkokohtia.
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön pikavalikon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Äänimikserin käyttäminen
• Voit lisätä matkailuauton, jonka perässä on perävaunu,
valitsemalla Motorhome with Trailer.
• Voit lisätä kuorma-auton, johon on liitetty asuntovaunuosa,
valitsemalla Truck Camper.
• Voit lisätä kuorma-auton, johon on liitetty asuntovaunu ja
perävaunu, valitsemalla Truck Camper with Trailer.
• Voit lisätä auton valitsemalla Auto.
• Voit lisätä matkustajia kuljettavan ajoneuvon, joka vetää
asuntovaunua, valitsemalla Mukana perävaunu.
3 Valitse tarvittaessa perävaunun tyyppi:
• Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Asuntovaunu.
• Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vetopöydällä,
valitsemalla Matkailuvaunu.
HUOMAUTUS: tämä perävaunun tyyppi ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
• Voit lisätä venetrailerin, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Venetraileri.
• Voit lisätä perävaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Perävaunu.
4 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja
(Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 2).
Autoprofiili
Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille,
kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on
prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse > Äänimikseri.
3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.
Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa
ilman perävaunua. Käytettäessä autoprofiilia laite laskee
vakioautoilureitit. Suurten ajoneuvojen reititys ei ole
käytettävissä. Kaikki suurille ajoneuvoille tarkoitetut
ominaisuudet ja asetukset eivät ole käytettävissä autoprofiilin
käytön aikana.
Näytön kirkkauden säätäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa
valitsemaan autoprofiilin. Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti
milloin tahansa.
tai
.
1 Valitse tilariviltä autoprofiilin kuvake, kuten
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Kun aktivoit asuntoautoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiilin lisääminen
Lisää autoprofiili kaikille asuntoautoille, joita käytät laitteen
kanssa.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili > .
2 Valitse ajoneuvon tyyppi:
• Voit lisätä matkailuauton, jossa on pysyvästi kiinnitetty
asuntovaunuosa, valitsemalla Matkailuauto.
2
Autoprofiilin vaihtaminen
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen
yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.
1 ValitseAsetukset > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Propaanisäiliöiden lisääminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä
alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiisi vaikuttavia
säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla
propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse .
Autoprofiilit
4 Valitse Propaanisäiliöt > Lisää säiliö.
5 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse Tallenna.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMIO
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin
olevan koulun tai koulualueen nopeusrajoitus (jos se on
käytettävissä).
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu
äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos
ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön
reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin
kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat
ajosuuntaa.
Tasoristeys: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee edessäpäin
olevan tasoristeyksen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
edessäpäin olevan ylityspaikan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee tien mutkan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
hitaampaa liikennettä, kun lähestyt sitä suurella nopeudella.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit
käyttää tätä ominaisuutta (Liikenne, sivu 15).
Taukojen suunnittelu: laitteesta kuuluu äänimerkki ja se
ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut
pitkään.
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.
1 Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Kuljettajan
hälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Joillakin alueilla laite saa reaaliaikaisesti tiedot liikennevaloja nopeusvalvontakameroista ollessaan yhdistettynä
älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
• Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja
tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja.
Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät
esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot
päivityksineen ilman tilausta.
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja
tieolosuhteista.
Rajoitusvaroitukset
Korkeus
Paino
Pituus
Leveys
Perävaunun korkeus
Perävaunun paino
Perävaunun pituus
Perävaunun leveys
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Ei venetrailereita
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan
hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki
olisi poistettu käytöstä.
Ei perävaunuja
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Ei asuntoautoja
3
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ei propaania
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
Ei U-käännöstä
4 Valitse vaihtoehto:
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien matkailuautokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
Valitse päävalikosta Minne?.
• Voit hakea nopeasti kaikkia laitteessa olevia sijainteja
valitsemalla Haku (Sijainnin etsiminen hakupalkilla,
sivu 4).
• Voit etsiä osoitteen valitsemalla Osoite (Osoitteen etsiminen,
sivu 4).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan valitsemalla Kategoriat (Sijainnin etsiminen luokan
mukaan, sivu 5).
• Voit hakea eri kaupungin tai alueen läheltä valitsemalla
nykyisen hakualueen vierellä (Hakualueen muuttaminen,
sivu 5).
• Voit tarkastella ja muokata tallennettuja sijainteja valitsemalla
Tallennetut (Sijaintien tallentaminen, sivu 7).
• Voit tarkastella viimeksi hakutuloksista valitsemiasi sijainteja
valitsemalla Viimeisimmät (Vasta löydettyjen sijaintien
tarkasteleminen, sivu 7).
• Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita valitsemalla
Kaikki leirintäalueet(Leirintäalueiden etsiminen, sivu 5).
• Voit selata ja hakea Foursquare kohdepisteitä ja merkitä
itsesi niihin valitsemalla Foursquare® (Foursquare
kohdepisteiden hakeminen, sivu 6).
• Voit selata ja hakea TripAdvisor kohdepisteitä ja arvosteluja
valitsemalla TripAdvisor (TripAdvisor, sivu 6).
• Voit selata ja hakea HISTORY kohdepisteitä, valokuvia ja
tietoja valitsemalla History® (HISTORY kohdepisteiden
etsiminen, sivu 6).
• Voit etsiä kansallispuistoja ja tutkia puistokarttoihin
valitsemalla Kansallispuistot (Kansallispuistojen etsiminen,
sivu 5).
• Voit navigoida tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin
valitsemalla Koordinaatit (Paikan etsiminen koordinaateilla,
sivu 6).
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta
valitsemalla .
Valitse
Osoite.
3
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
®
®
®
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
4
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä.
Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
.
2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä
3 Valitse hakualue.
4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Valittu hakualue näkyy -kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia
Minne?-valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen
lähellä olevia sijainteja.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Leirintäalueiden etsiminen
Valitse Minne? > Kaikki leirintäalueet.
Leirintäalueiden ja niiden palvelujen etsiminen
Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita saatavilla olevien
palvelujen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse matkaparkkien ja leirintäalueiden
hakupalveluntarjoaja, kuten PlanRV™ Parks, The Caravan
and Motorhome Club tai ACSI™.
HUOMAUTUS: kaikki hakupalveluntarjoajat eivät ole
käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen mukaan ja valitse
yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten Tallenna.
4 Valitse sijainti.
Matkailuautopalvelujen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja
hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.
Valitse Minne? > PlanRV™ Services.
Kansallispuistojen etsiminen
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen kartan avulla
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Vedä kartta uudelle hakualueelle.
4 Valitse Etsi täältä.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain
karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain
kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai
kansallispuistossa olevaan sijaintiin.
1 Valitse Minne? > Kansallispuistot.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto
on ensimmäisenä.
2 Valitse Haku ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston nimi tai
osa siitä (valinnainen).
3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien
luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi puistoon valitsemalla Aja.
• Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston
paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla .
• Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla
puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja
valitsemalla paikan.
Tutustuminen kansallispuiston paikkoihin ja mukavuuksiin
Pohjois-Amerikan malleissa voit tarkastella kansallispuistossa
olevien paikkojen ja mukavuuksien lisätietoja ja navigoida
tiettyihin paikkoihin puistossa. Voit etsiä esimerkiksi
leirintäalueita, maamerkkejä, opastuspisteitä ja suosittuja
nähtävyyksiä.
5
1 Valitse sijaintihaun tuloksista kansallispuisto ja valitse
2 Valitse Tutustu puistoon.
.
Näyttöön tulee luettelo puiston paikoista ja mukavuuksista.
3 Valitse luokka.
4 Valitse sijainti ja valitse Aja.
HISTORY kohdepisteiden etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Laite sisältää HISTORY kohdepisteitä, joiden avulla voit
kaikkialla maailmassa etsiä ja saada lisätietoja historiallisesti
merkittävistä paikoista ja nähtävyyksistä, kuten historiallisista
rakennuksista, muistomerkeistä, museoista sekä merkittävistä
historiallisista tapahtumapaikoista.
1 Valitse Minne? > History®.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitsemalla voit näyttää paikan valokuvan ja lyhyen
yhteenvedon paikan historiasta.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Voit muodostaa yhteyden Foursquare tiliisi käyttämällä
yhteensopivassa älypuhelimessa olevaa Garmin Drive
sovellusta. Tällä tavalla voit tarkastella Foursquare sijaintitietoja,
sijainti-ilmoituksia ja hakea kohdepisteitä Foursquare
verkkotietokannasta.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
1 Avaa älypuhelimessa Garmin Drive sovellus.
2 Valitse > Foursquare® > Login.
3 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
laite on yhdistetty Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella,
haku löytää ajantasaisimmat tulokset Foursquare
verkkotietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare
käyttäjätililtäsi (Yhdistäminen Foursquare tiliisi, sivu 6).
Valitse Minne? > Foursquare®.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella (Yhdistäminen
Foursquare tiliisi, sivu 6).
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella (Yhdistäminen
Foursquare tiliisi, sivu 6).
1 Valitse Minne? > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
6
TripAdvisor
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse Minne? > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Pysäköinti
Garmin laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden
avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä
1 Etsi sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
pysäköintialueista.
4 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
5 Valitse pysäköintipaikka.
6 Valitse Aja.
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Valmis.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 5).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
7
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Tallennetun sijainnin poistaminen
valitse Poista.
Reitin seuraaminen
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 9) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 10).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 8).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 9).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 9).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 4).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 9).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 8). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 9).
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan
tietokentän muuttaminen, sivu 12).
Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva
osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
8
Reitin seuraaminen
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
Valitse
käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
2
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 9).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 8).
Reitin seuraaminen
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 17).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 4).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 8).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Muokkaa reittiä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
9
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa > Pysäytä.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 19).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
älypuhelimella, sivu 15).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 19), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoe. reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja,
voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
Valitse
maa.
2
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse Kysy aina.
• Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Vältä.
• Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Salli.
4 Valitse Tallenna.
10
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse OK.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä tie
4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
6 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Reitin seuraaminen
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 8) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 8).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Muokkaa reittiä: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä
(Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 9).
Mykistä: mykistää pää-äänenvoimakkuuden.
Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä
tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut
(Kaupungit edessäpäin, sivu 11).
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 11).
Elevation: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 12).
Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin
laitemalleihin.
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 11).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 9).
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 14).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 17).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset
palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 12).
Break Planner: näyttää muistutukset tauoista ja
pysähtymisehdotukset.
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Edessä olevat
olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita,
huoltoasemia ja levähdysalueita.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava
sijainti kolmessa luokassa. Kun et aja, kolmen luokan nimet
näkyvät karttatyökalussa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä
olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
• Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa,
voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin
valitsemalla sijainnin.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Tallenna.
Kaupungit edessäpäin
Kun ajat moottoritietä tai navigoit reittiä, joka sisältää
moottoritien, Kaupungit edessäpäin -työkalu näyttää tietoja
moottoritien varrella olevista kaupungeista. Karttatyökalu
näyttää kunkin kaupungin kohdalla matkan moottoritien
liittymään ja käytettävissä olevat palvelut vastaavasti kuin
moottoriteiden tienviitoissa.
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen
tarkasteleminen
1 Valitse kartassa > Kaupungit edessäpäin.
Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa
näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.
2 Valitse kaupunki.
Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä
sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista,
majapaikoista tai ravintoloista.
3 Valitse sijainti ja aloita navigointi valitsemalla Aja.
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa.
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla
Voit käyttää matkatietojen karttatyökalua mukautettujen tietojen
näyttämiseen kartalla.
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse vaihtoehto:
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
Kartan käyttäminen
11
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
• Valitse matkatietotyökalussa tietokenttä
kentässä näytettävät tiedot.
• Valitse kartan mukautettava tietokenttä
kentässä näytettävät tiedot.
ja valitse
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
ja valitse
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa (Liikenne, sivu 15).
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
12
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3Dvoit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet
Garmin Drive sovelluksen avulla laitteesi voi vastaanottaa
älykkäitä ilmoituksia ja reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi
liikenteestä ja säästä.
Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista
ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (Liikenne,
sivu 15).
Säätiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
sääennustuksista, tieolosuhteista ja säätutkista
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 16).
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena. Jos
valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa puheluita
äänikomennoilla.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare
sijainteja navigointilaitteen avulla (Sijainnin ilmoittaminen:
Foursquare, sivu 6).
Pariliittäminen älypuhelimeen
Kun olet pariliittänyt Garmin laitteen älypuhelimeesi ja Garmin
Drive sovellukseen, voit ottaa käyttöön lisäominaisuuksia ja
reaaliaikaisia tietoja (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 12) .
1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi
sovelluskaupasta.
2 Käynnistä Garmin laitteesi ja aseta 3 metrin (10 jalan)
etäisyydelle älypuhelimesta.
3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
4 Kirjaudu näytön ohjeiden mukaan Garmin tilillesi ja tee
pariliitos ja määritys.
Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne
muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan
käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Älykkäät ilmoitukset
Bluetooth toimintojen poistaminen käytöstä
(Android™)
Kun laite on yhteydessä Garmin Drive sovellukseen, voit
tarkastella Garmin laitteessa älypuhelimen ilmoituksia
esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin
tapaamisista.
HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman
minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se
on muodostanut yhteyden Garmin Drive sovellukseen. näkyy
värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset ovat
käytössä (Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 13).
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit
poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse puhelimen nimi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla
valinnan Puhelut-valintaruudusta.
• Poista käytöstä Garmin Drive data ja älypuhelimen
ilmoitukset poistamalla valinta Garmin Drive valintaruudusta.
Ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen (Android)
Garmin Drive sovelluksessa voit mukauttaa, minkä tyyppisiä
älypuhelimen ilmoituksia Garmin laitteessasi näkyy.
1 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
2 Valitse > Smart Notifications.
Näyttöön tulee luettelo älypuhelimen sovelluksista.
3 Ota sovelluksen ilmoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä
sovelluksen vieressä olevalla vaihtovalitsimella.
Bluetooth toimintojen poistaminen käytöstä (iPhone )
®
Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat
oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit
poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä
yhteydessä toisiin.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä valitsemalla
puhelimen nimen ja poistamalla valinnan Puhelutvalintaruudusta.
VIHJE: handsfree-puheluihin käytettävän puhelimen
nimen vierellä näkyy .
• Poista käytöstä Garmin Drive data ja älypuhelimen
ilmoitukset valitsemalla Älypuhelinpalvelut ja poistamalla
valinta Älypuhelinpalvelut-valintaruudusta.
VIHJE: ja näkyvät värillisinä, kun palvelut ovat
aktiivisia.
Ilmoitusluokkien näyttäminen tai piilottaminen (iPhone)
Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai
piilottamalla luokkia.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse Älypuhelinpalvelut.
VIHJE: ja näkyvät värillisinä, kun palvelut ovat aktiivisia.
3 Valitse Älykkäät ilmoitukset.
4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn laitteen vierellä
Bluetooth asetuksissa.
Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
• Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai
sen yhteys on katkaistu kyseisessä laitteessa.
• Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja
käytössä kyseisessä laitteessa.
Handsfree-puhelut
Älykkäät ilmoitukset
Garmin Drive ominaisuudet ja palvelut
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on
varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla tai odottamalla, että
ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla Toista
viesti.
HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu
kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
13
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
1 Valitse Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Siirtyminen osoitteeseen tai sijaintiin Garmin
Drive sovelluksella
Voit etsiä Garmin Drive sovelluksella osoitetta, yritystä tai
kohdepistettä ja lähettää sen Garmin laitteeseesi navigointia
varten.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksesta Where To?.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
Samalla kun kirjoitat, alla olevaan hakukenttään tulee
ehdotuksia.
3 Valitse ehdotettu hakutulos.
Sovellus näyttää sijainnin kartalla.
4 Aloita reitti valitsemalla Go!.
Garmin laite aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin, joka lisätään
viimeisimpiin hakuihisi Where To?-valikossa.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi
käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin
yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole
käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12). Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa
puheluita laitteella.
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
14
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Puheluasetukset näkyvät kartalla, kun vastaat puheluun. Kaikki
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimessasi.
VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen
valitsemalla päävalikossa . Voit valita > Puhelin-asetuksen
myös kartalta.
• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla Lisää puhelu.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth
yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla Näppäimistö.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
• Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 7).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Garmin laitteeseesi.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta
valintaruudusta.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 19). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin MT, voivat
vastaanottaa liikennetietoja verkon lähetyssignaalista
sisäisen liikennevastaanottimen ja mukana toimitetun
ajoneuvon virtajohdon kautta (Liikennetietojen
vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 15).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja ilman
tilausta Garmin Drive -sovelluksen kautta (Liikennetietojen
vastaanottaminen älypuhelimella, sivu 15).
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen
älypuhelimella
Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta ollessaan
yhdistettynä älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive
sovellus.
1 Yhdistä laite Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset
palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 12).
2 Valitse Garmin laitteessa Asetukset > Liikenne ja varmista,
että Liikenne-valintaruutu on valittu.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja verkon kautta, laitteen
on oltava liitettynä ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua
tukevalla virtajohdolla. Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
tuotemallien mukana (Liikenne, sivu 15). .
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua
tukevalla virtajohdolla (Garmin laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Jos tuotemalli tukee liikennetietoja, myös laitteen mukana
toimitettu ajoneuvon virtajohto tukee liikennepalvelua.
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikennevastaanotintilaukset
Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen
liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä
lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Liikenne
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
Valitse Asetukset > Liikenne.
Valitse Tilaukset > .
Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
1
2
3
4
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: Ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on OK
Garmin.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
1 Sano OK Garmin.
Äänikomento-valikko avautuu.
15
Ääniohjaus
Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole
käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla.
Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.
Ääniohjauksen määrittäminen
2 Sano komento valikosta.
3 Suorita haku tai toiminto vastaamalla äänikehotuksiin.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano OK Garmin.
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Laite näyttää hakutulosten luettelon.
Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä
varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.
1 Valitse Sovellukset > Ääniohjaus.
2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjauskomentoja.
HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi
sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.
Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi
ääniohjauskomento.
Ääniohjauksen käyttäminen
1 Sano komento, jonka tallensit Ääniohjaus varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite
vastaanottaa komennon onnistuneesti.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse Sovellukset > Käyttöopas.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Kielija näppäimistöasetukset, sivu 19).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Sääennusteen tarkasteleminen
4 Sano haluamasi sijainnin rivinumero.
Kartta näyttää sijainnin kartalla.
5 Sano Navigoi.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 12).
1 Valitse Sovellukset > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
16
Sovellusten käyttäminen
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
1 Valitse Sovellukset > Säätutka.
2 Näytä tutkakartta animoituna valitsemalla .
Säähälytysten tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 12).
Voit tarkastella säiden aiheuttamia tieolosuhteita joko omalla
alueellasi, omalla reitilläsi tai toisessa kaupungissa.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
Sovellusten käyttäminen
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse > Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse .
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 9).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 9).
Tallennetun matkan navigoiminen
Ennen tallennetun matkan navigoinnin aloittamista laitteen
aktiivisen autoprofiilin on vastattava matkaa varten valittua
autoprofiilia (Matkan reititysasetusten muuttaminen, sivu 17).
Jos profiilit eivät vastaa toisiaan, laite kehottaa muuttamaan
autoprofiilin, ennen kuin aloitat matkan (Autoprofiilin
vaihtaminen, sivu 2).
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat.
Valitse
tallennettu matka.
2
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Tallennetut
matkat > Oma aktiivinen reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
photoLive-liikennekamerat
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 12).
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.
17
photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.
Karttojen ottaminen käyttöön
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista
kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat
usein.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse liikennekameran sijainti.
Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kameran
sijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen
kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
5 Voit tallentaa kameran valitsemalla Tallenna (valinnainen).
Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLivesovelluksen päänäyttöön.
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa
photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat
liikennekamerat.
1 Valitse kartassa > photoLive.
Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin
tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden
kameraan. Kun ohitat kameran, laite lataa tien varrella olevan
seuraavan kameran reaaliaikaisen kuvan.
2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai
tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla
Paikanna kamera (valinnainen).
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 19).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Asetukset
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 12).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
18
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPSsimulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Langattoman verkon asetukset
Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi‑Fi verkkoja,
pariliitettyjä Bluetooth laitteita ja Bluetooth ominaisuuksia.
Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettyjen Bluetooth laitteiden
nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit
muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth asetuksia.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
®
Asetukset
Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi‑Fi radion.
Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja
verkkoja.
Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi‑Fi verkkoja (Yhdistäminen
Wi‑Fi verkkoon, sivu 20).
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan hälytykset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
edessäpäin olevien alueiden tai tieolosuhteiden hälytykset
(Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset,
sivu 3).
Ylinopeushälytys: hälyttää, kun ylität nopeusrajoituksen.
Taukojen suunnittelu: muistuttaa taukojen pitämisestä ja
näyttää edessäpäin olevat palvelut, kun olet ajanut pitkään.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä taukomuistutukset ja
edessäpäin olevien palvelujen ehdotukset.
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetukset > Kuljettajan avustus > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy
lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 10).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Valitse Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja
laitteen parantamiseksi.
Matkahistoria: sallii laitteen tallentaa tiedot paikoista, joissa
käyt. Siten voit tarkastella matkalokia, käyttää Käydyt paikat toimintoa sekä käyttää myTrends toiminnon ehdottamia
reittejä.
Nollaa: voit tyhjentää matkahistorian, nollata asetukset tai
poistaa kaikki käyttäjätiedot.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Laite > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–20–55 °C (–4–131 °F)
Yksikkö- ja aika-asetukset
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (13 dBm)
Virrantulo
Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen
lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Laitteen tiedot
19
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset
Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä
laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.
Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen
teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat
ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy
laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat
suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.
Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia
laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat
pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.
Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.
• Voit yhdistää laitteen Wi‑Fi verkkoon ja tehdä päivityksen
suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa
voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
• Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin
Express sovelluksella (garmin.com/express). Käyttämällä tätä
vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos
päivitetyt kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.
Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa
yhdistämään Wi‑Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit
myös yhdistää Wi‑Fi verkkoon asetusvalikosta.
1 Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi‑Fi tekniikka valitsemalla Wi-Fi.
3 Valitse Hae verkkoja.
Laite näyttää lähellä olevien Wi‑Fi verkkojen luettelon.
4 Valitse verkko.
5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse Valmis.
Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen
verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon
automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.
Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on
saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy Kartta- tai
Ohjelmisto-kohtaan.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta > Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto > Asenna kaikki.
4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla
Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja valitse Jatka (Laitteen lataaminen, sivu 20).
Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka
sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelinten, tablettien
tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit
saattavat olla yhteensopivia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos
haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen
Wi‑Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin
Express
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (Asentaminen: Garmin
Express, sivu 21).
2 Avaa Garmin Express sovellus.
3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Garmin laitteen mini-USB-porttiin
ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon
kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fi
verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Yhdistä laite Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen Wi‑Fi verkkoon,
sivu 20).
Kun olet yhteydessä Wi‑Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, ilmestyy
päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.
2 Valitse Asetukset > Päivitykset.
20
4 Kun Garmin laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan,
valitse Jatka.
Valitse
Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
5
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
Lisää
laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
6
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
Laitteen huolto
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 22).
8 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
®
Asentaminen: Garmin Express
Garmin Express sovellus on saatavilla Windows ja Mac
tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin
Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen
kanssa valitsemalla Järjestelmävaatimukset.
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
®
®
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitteen alaosaa ylöspäin ja nosta laite telineestä.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa kiertämällä sitä vastapäivään.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Vianmääritys
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake .
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon
kiertämällä sitä myötäpäivään.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 18).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 21).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
21
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 19).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 19).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 2).
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Langattoman
verkon asetukset, sivu 18).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen
• Valitse Asetukset > Langattomat verkot.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Pariliitetyn
puhelimen poistaminen, sivu 14) ja tehtävä pariliitos
uudelleen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 12).
Liite
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja
varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 32 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Garmin laitteen
yleiskuvaus, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
®
3 Kun Garmin laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan,
valitse Jatka.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 22).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto >
Anna levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
®
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite tukee Windows 7:ää ja uudempia sekä Mac
OS 10.4:ää ja uudempia.
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
22
Liite
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12
A
aika-asetukset 19
ajo-ohjeet 9
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 20, 21
maksimoiminen 22
ongelmat 22
aktiivinen kaistavahti 8
asetukset 18, 19
asetusten palauttaminen 19
asuntoauto, profiilit 2
autoprofiili
asuntoauto 2
auto 2
B
Bluetooth tekniikka 12–14, 22
asetukset 18
laitteen yhteyden katkaiseminen 14
Bluetooth-tekniikka
puhelimen liittäminen 12
puheluiden poistaminen käytöstä 13
E
edessä olevat 11
mukauttaminen 11
F
Foursquare 6
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 21
ohjelmiston päivittäminen 20
geokätkentä 6
GPS 1, 22
H
hakualueen muuttaminen 5
hakupalkki 4
handsfree-puhelut 13
hälytykset 3
läheisyyspisteet 19
ääni 19
hätäpalvelut 7
I
ilmoitukset 13, 14
imukuppi 21
K
kamerat
nopeus 3
punainen valo 3
kansallispuistot 5
kartat 5, 8, 11, 18
ostaminen 22
päivittäminen 20
reittien näyttäminen 8, 9
symbolit 8
tasot 12
teema 18
tietokenttä 8, 11, 12
työkalut 11
yksityiskohtien määrä 18
karttanäkymä
2D 12
3D 12
karttatasot, mukauttaminen 12
kieli
näppäimistö 19
ääni 19
kiertotiet 9
kirkkaus 2
Hakemisto
kohdepisteet 5, 6
HISTORY 6
paikat 6
koordinaatit 6
kosketusnäytön puhdistaminen 21
koti
palaaminen 8
puhelinnumero 14
sijainnin muokkaaminen 8
soittaminen 14
kuljettajan hälytykset 3
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 19
Käyttöoikeussopimukset 19
käyttöopas 16
käännösluettelo 9
L
laitteen huoltaminen 21
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 21
irrottaminen telineestä 21
laitteen lataaminen 1, 20, 21
laitteen puhdistaminen 21
laitteen tunnus 19
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 6
liikenne 12, 15, 19
kamerat 17, 18
kartta 12
ruuhkien etsiminen 12
tapahtumat 12
tilausten lisääminen 15
vaihtoehtoinen reitti 10
vastaanotin 15
liikennekamerat, tarkasteleminen 18
liikennevalokamerat 3
liittymäpalvelut 11
Liittymäpalvelut 11
lisävarusteet 22
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 19
M
matkahistoria 19
matkaloki, tarkasteleminen 12
matkan tiedot 11
nollaaminen 12
tarkasteleminen 12
matkasuunnittelu 17
matkan muokkaaminen 17
muodostuspisteet 17
microSD kortti 22
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 22
asentaminen 22
muokkaaminen, tallennetut matkat 17
mykistäminen, ääni 16
myTrends, reitit 10
määränpäät 18. Katso sijainnit
saapuminen 9
N
navigointi 6, 8, 9
asetukset 18
pois tieltä 10
navigointi poissa tieltä 10
nollaaminen
laite 21
matkatiedot 12
nopeusvalvontakamerat 3
nykyinen sijainti 7
Nykysijainti 7
näppäimistö
asettelu 19
kieli 19
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 19
näytön painikkeet 2
O
ohjelmisto
päivittäminen 20
versio 19, 21
osoitteet, etsiminen 4, 14
P
paikat 6
paikkojen etsiminen. 4–6 Katso myös sijainnit
kaupungit 11
koordinaatit 6
luokat 5
osoitteet 4
risteykset 6
palaaminen kotiin 8
palvelujen etsiminen 5
pariliitos
puhelin 12, 22
yhteyden katkaiseminen 14
photoLive 17, 18
Pikahaku 5
pikavalinnat
lisääminen 7
poistaminen 7
poistaminen
matkat 17
pariliitetty Bluetooth-laite 14
polttoaine, asemat 7
profiilit, asuntoauto 2
puheentunnistus 15
puhelin
pariliitos 12, 22
yhteyden katkaiseminen 14
puhelinluettelo 14
puheluihin vastaaminen 14
puhelut 14
historia 14
koti 14
liittimet 14
mykistäminen 14
soittaminen 14
valitseminen 14
vastaaminen 14
äänivalinta 14
pysäköinti 4, 5, 7, 9
päivittäminen
kartat 20
ohjelmisto 20
R
rajoitukset, ajoneuvo 2
reitin muodostaminen 9
reitit 8
aloittaminen 4, 5, 8
ehdotettu 10
laskeminen 9
laskentatila 17, 18
lopettaminen 10
muodostaminen 9
myTrends 10
näyttäminen kartassa 8, 9
pisteen lisääminen 9, 17
risteykset, etsiminen 6
S
satelliittisignaalit
etsiminen 1
tarkasteleminen 22
seuraava käännös 8
sijainnit 4, 18
haku 4, 6
nykyinen 7
paikat 6
simuloitu 18
soittaminen 14
tallentaminen 7
vasta löydetyt 7
sijainti 7
simuloidut sijainnit 18
sulake, vaihtaminen 21
23
sää 16
tieolosuhteet 17
tutka 16
T
tallennetut sijainnit 17
luokat 8
muokkaaminen 7
poistaminen 8
tallentaminen, nykyinen sijainti 7
tekniset tiedot 19
teline, poistaminen 21
telineen irrottaminen 21
tiedostot, siirtäminen 22
tieolosuhteet, sää 17
tietokone, yhdistäminen 22
tietulli, välttäminen 10
TripAdvisor 6
tunnusnumero 19
tuotetuki 16
työkalut, kartat 11
U
USB, yhteyden katkaiseminen 22
V
valitseminen 14
varkaus, välttäminen 21
varoituskuvakkeet 3, 4
vasta löydetyt sijainnit 7
vianmääritys 21, 22
virtajohdot 20
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 21
virtapainike 1
vältettävät 10
alue 10
poistaminen 10
poistaminen käytöstä 10
tie 10
tien ominaisuudet 10
tietulli 10
W
Wi‑Fi 18, 20
Y
yhdistäminen 20
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite 14
Ä
älypuhelinominaisuudet 13
puheluiden poistaminen käytöstä 13
yhdistäminen 12
äänenvoimakkuus, säätäminen 2
ääni, läheisyyspisteet 19
äänikomento 15
aktivoiminen 15
herätysilmaus 15
käyttövihjeitä 16
navigoiminen 16
ääniohjaus 16
vihjeet 16
24
Hakemisto
support.garmin.com
Maaliskuu 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising