Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Kasutusjuhend (PDF-fail)
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata
kasutada.
ACSI™ on ettevõtte Auto Camper Service International Holding B.V kaubamärk. Android™ on ettevõtte Google Inc.kaubamärk. Apple , iPhone ja Mac on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis
on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte
Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HISTORY Ja H logo on ettevõtte A+E Networks kaubamärgid ning need on kaitstud USA-s ja teistes riikides terves maailmas. Kõik
õigused kaitstud. Kasutatakse loa aluselUsed with Permission. microSD ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. PlanRV™ on ettevõtte TruckDown Info International, Inc.
kaubamärk. TripAdvisor on ettevõtte Tri pAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows on ettevõttele Microsoft
Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Garmin® seadme ülevaade ........................................................ 1
Seadme Garmin paigaldamine ja toide ...................................... 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 1
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 1
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Helimiksri kasutamine ............................................................ 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Sõiduki profiilid.............................................................. 2
Sõiduki profiili lisamine ............................................................... 2
Auto profiil ................................................................................... 2
Sõiduki profiili vahetamine .......................................................... 2
Sõiduki profiili muutmine ............................................................. 2
Propaaniballoonide lisamine .................................................. 2
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 2
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 3
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 3
Hoiatussümbolid ......................................................................... 3
Piirangute hoiatused .............................................................. 3
Teeolude hoiatused ............................................................... 3
Hoiatused ............................................................................... 4
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 4
Kojusõit .................................................................................. 8
Sinu teekond kaardil ................................................................... 8
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 8
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 8
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 8
Sihtkohta saabumine .................................................................. 8
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................... 9
Aktiivse teekonna muutmine ....................................................... 9
Asukoha lisamine teekonnale ................................................ 9
Teekonna kujundamine .......................................................... 9
Ümbersõit ............................................................................... 9
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 9
Teekonna lõpetamine ................................................................. 9
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 9
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 9
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 9
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 9
Teemaksu vältimine ............................................................. 10
Tee tüüpide vältimine ........................................................... 10
Loodushoiualade vältimine .................................................. 10
Kohandatud vältimised ......................................................... 10
Maastikul navigeerimine ........................................................... 10
Kaardi kasutamine ....................................................... 10
Kaardi tööriistad ........................................................................ 10
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 11
Eespool ..................................................................................... 11
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 11
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 11
Eespool asuvad linnad ............................................................. 11
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste
vaatamine ............................................................................ 11
Reisiinfo .................................................................................... 11
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 11
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 11
Reisilogi vaatamine .............................................................. 11
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 11
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 12
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 12
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 12
Kaardi kohandamine ................................................................. 12
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 12
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 12
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 12
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 4
Aadressi otsimine ....................................................................... 4
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 4
Otsingupiirkonna muutmine ................................................... 4
Asukohaotsingu tulemused kaardil ........................................ 5
Otsingupiirkonna muutmine kaardi abil .................................. 5
Huvipunktid ................................................................................. 5
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 5
Laagriplatside leidmine .......................................................... 5
Autoelamu teenuste otsimine ................................................. 5
Rahvusparkide otsimine ......................................................... 5
Huvipunktide HISTORY leidmine ........................................... 5
Foursquare ............................................................................. 5
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 6
Otsinguvahendid ......................................................................... 6
Ristmiku otsimine ................................................................... 6
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 6
Parkimine .................................................................................... 6
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ......................... 6
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal ............... 6
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ........................... 7
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 7
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 7
Praeguse asukoha teave ............................................................ 7
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 7
Hetke asukohta juhendamine ................................................ 7
Otsetee lisamine ......................................................................... 7
Otsetee eemaldamine ............................................................ 7
Asukohtade salvestamine ........................................................... 7
Asukoha salvestamine ........................................................... 7
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 7
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 7
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 7
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 7
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 12
Marsruudi järgimine ....................................................... 7
Liiklus............................................................................ 14
Teekonnad .................................................................................. 7
Teekonna alustamine ................................................................. 8
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 8
Sisukord
Nutitelefoniga paaristamine ...................................................... 12
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine (Android™) .... 12
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine (iPhone®) ...... 12
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 13
Nutiteavitused ........................................................................... 13
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 13
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 13
Aadressile või asukohta liikumine rakendusega Garmin
Drive ......................................................................................... 13
Käed-vabad helistamine ........................................................... 13
Helistamine .......................................................................... 13
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 14
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 14
Kõnesuvandid ...................................................................... 14
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 14
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 14
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 14
Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil ............................... 14
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 14
i
Liiklusteabe tellimused ......................................................... 14
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 15
Tellimuse lisamine .................................................................... 15
Häälkäsklus ................................................................... 15
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 15
Häälkäskluse aktiveerimine ...................................................... 15
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 15
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 15
Vaigistamisjuhised .................................................................... 15
Hääljuhtimine ............................................................................ 15
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 16
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 16
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 16
Rakenduste kasutamine .............................................. 16
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 16
Ilmateate vaatamine ................................................................. 16
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 16
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 16
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 16
Teeolude kontrollimine ......................................................... 16
Reisiplaneerija .......................................................................... 16
Reisi planeerimine ............................................................... 16
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 16
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 17
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 17
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 17
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 17
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 17
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 17
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 17
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 17
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 17
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 20
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 20
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 20
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 21
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 21
Tõrkeotsing................................................................... 21
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 21
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 21
Seade ei saa toidet ................................................................... 21
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 21
Seade ei loo ühendust minu telefoniga .................................... 21
Lisa................................................................................ 21
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 21
Andmehaldus ............................................................................ 21
Mälukaartidest ...................................................................... 21
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 21
Failide edastamine arvutist .................................................. 21
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 22
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 22
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 22
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 22
Indeks............................................................................ 23
Seaded ........................................................................... 17
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 17
Kaartide lubamine ................................................................ 17
Navigatsiooniseaded ................................................................ 17
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 18
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 18
Juhtmeta võrgu seaded ............................................................ 18
Juhiabisüsteemi seaded ........................................................... 18
Lähedushoiatuste seaded .................................................... 18
Ekraaniseaded .......................................................................... 18
Liiklusseaded ............................................................................ 18
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 18
Kellaaja määramine ............................................................. 18
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 18
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 19
Seadete taastamine .................................................................. 19
Seadme teave ............................................................... 19
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine .......................... 19
Tehnilised andmed ................................................................... 19
Seadme laadimine .................................................................... 19
Seadme hooldus........................................................... 19
Kaardi- ja tarkvarauuendused .................................................. 19
Ühendumine Wi‑Fi võrku ..................................................... 19
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ........... 19
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express ................................................................................ 20
Seadme hooldamine ................................................................. 20
Korpuse puhastamine .......................................................... 20
Puuteekraani puhastamine .................................................. 20
Varguse vältimine ................................................................ 20
Seadme taaskäivitamine ........................................................... 20
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaardi- ja
tarkvarauuendused, lehekülg 19).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme Garmin paigaldamine ja toide, lehekülg 1).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 1).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Seadista autoelamu jaoks sõiduki profiil (Sõiduki profiili
lisamine, lehekülg 2).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 8).
Garmin seadme ülevaade
®
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu
seade toiteallikaga.
või ühenda
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Toitenupp
USB toite- ja andmepesa
Kaardi- ja mälukaardipesa
Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
Seadme Garmin paigaldamine ja toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe seadme USB-pessa.
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub
poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse ja
satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 22).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 18).
®
Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks
(Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 18).
Ühendatud vabakäehelistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 13).
2 Suru iminapa
Aktiivse sõiduki profiil. Vali sõiduki profiili seadete vaatamiseks
(Sõiduki profiili muutmine, lehekülg 2).
3
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 18).
4
5
6
kinnitust aluse
külge, kuni kuuled
klõpsatust.
Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob
tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
Alustamine
Aku laetuse tase.
Rakenduse Garmin Drive™ ühenduse olek(Nutitelefoniga
paaristamine, lehekülg 12).
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (Ilmateate
vaatamine, lehekülg 16).
1
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Sõiduki profiilid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist
erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon.
Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi
jaoks eraldi kohandada.
Kui aktiveerid autoelamu profiili, jätab seade teekonnal välja
piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon
põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste
andmetel, mille sisestasid.
Sõiduki profiili lisamine
Pead lisama sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos
seadmega kasutad.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil > .
2 Vali sõiduki tüüp:
• Püsivalt ühendatud autoelamu lisamiseks vali Autoelamu.
• Haagisega matkaauto lisamiseks vali Motorhome with
Trailer.
• Autoelamuga veoki lisamiseks vali Truck Camper.
• Haagise ja autoelamuga veoki lisamiseks vali Truck
Camper with Trailer.
• Auto lisamiseks vali Auto.
• Sõiduki järel veetava autoelamu lisamiseks vali
Haagisega.
3 Vajaduse korral valige haagise tüüp:
2
• Standardse haakeseadmega autoelamu lisamiseks vali
Haagissuvila.
• Veoki järel veetava ja sadulseadmega ühendatava
autoelamu lisamiseks vali Viies ratas.
MÄRKUS. see haagisetüüp ei ole teatud piirkondades
saadaval.
• Standardse haakeseadmega paadiveohaagise lisamiseks
vali Paadiveohaagis.
• Standardse haakeseadmega haagise lisamiseks vali
Haagis.
4 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta ja lisateavet
sisestada (Sõiduki profiili muutmine, lehekülg 2).
Auto profiil
Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on ette nähtud
haagiseta autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab
seade tavapärase automarsruudi. Suurte sõidukite marsruudi
koostamine pole saadaval. Suurtele sõidukitele omased
funktsioonid ja seaded ei ole auto profiili kasutamisel saadaval.
Sõiduki profiili vahetamine
Seadme esmasel sisselülitamisel palutakse valida sõiduki profiil.
Võid igal ajal käsitsi muu profiili valida.
või
.
1 Vali olekuribal sõiduki profiili ikoon, nt
2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.
3 Vali Vali.
Sõiduki profiili muutmine
Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili
üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Tee valik:
• Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali ja muudetav
väli.
• Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali >
> Nimeta
profiil ümber.
• Sõiduki profiili kustutamiseks vali >
> Kustuta.
Propaaniballoonide lisamine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites
kasutada.
Kui lisad sõidukiprofiili propaaniballoonid, väldib seade
marsruudi koostamisel propaaniballoonide piiranguga alasid.
Samuti hoiatab seade, kui lähened alale, kus nõutakse
propaaniballoonide sulgemist.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Vali .
4 Vali Propaanipaagid > Lisa paak.
5 Sisesta propaaniballooni kaal ja vali Salvesta.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
ETTEVAATUST
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Sõiduki profiilid
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi
hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolid: seade esitab helisignaali ja kuvab eesoleva kooli või
koolipiirkonnaga seotud kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Kiiruspiirangu muutus: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel
vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani
suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning
hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt
teelt või alustad sõitu õiges suunas.
Raudteeülesõit: seade esitab helisignaali, et anda märku
eesolevast raudteeülesõidust.
Loomade teeületuskoht: seade esitab helisignaali, et anda
märku eesolevast loomade teeületuskohast.
Kurvid: seade esitab helisignaali, et anda märku teekurvist.
Aeglasem liiklus: seade esitab helisignaali, kui lähened kiirteel
aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab
su seade liiklusteavet vastu võtma (Liiklus, lehekülg 14).
Puhkepauside planeerimine: kui oled pikka aega sõitnud,
esitab seade helisignaali ja soovitab peatumiseks eesolevaid
puhkekohti.
Kinnijäämise oht: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.
Külgtuul: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, kus on tugev külgtuul.
Kitsas tee: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.
Järsk kallak: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
järsule kallakule.
Osariigi- ja riigipiirid: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened osariigi- või riigipiirile.
Sulge propaanikraan: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus propaanikraan peab olema suletud.
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus
Garmin Drive, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase
fooritule ja kiiruskaamera teavet.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
• Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade
andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema
aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja
kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse
kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras.
Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada
olemasolevat tellimust.
MÄRKUS. mõnes piirkonnas sisaldavad mõned
tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule ja
kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tasuta
uuendamist.
Hoiatussümbolid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid,
mis teavitavad teid võimalikest ohtudest ja teeoludest.
Piirangute hoiatused
Kõrgus
Kaal
Pikkus
Laius
Haagise kõrgus
Haagise kaal
Haagise pikkus
Haagise laius
Paadiveohaagised ei ole lubatud
Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja
välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui
helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Hoiatused juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Autoelamud ei ole lubatud
Foori- ja kiiruskaamerad
Paremale pööramine keelatud
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Haagised on keelatud
Propaan on keelatud
Vasakule pööramine keelatud
Tagasipööre keelatud
Teeolude hoiatused
Kinnijäämise oht
Külgtuul
Kitsas tee
Järsk kurv
3
Järsk langus
Puuoksad tee kohal
Hoiatused
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Kaalujaam
Aadressi otsimine
Tee pole mõeldud autoelamutele
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?
2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali
.
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
Vali peamenüüs Kuhu?.
• Seadmes kõigi asukohate kiireks otsimiseks vali Otsi
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 4).
• Aadressi leidmiseks vali Aadress (Aadressi otsimine,
lehekülg 4).
• Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või
otsimiseks vali Kategooriad (Asukoha otsimine kategooria
alusel, lehekülg 5).
• Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali
otsinguala läheduses (Otsingupiirkonna muutmine,
lehekülg 4).
• Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali
Salv.-tud (Asukohtade salvestamine, lehekülg 7).
• Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali
Hiljutine (Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 7).
• Karavaniparklate ja laagriplatside otsimiseks vali Kõik
laagriplatsid(Laagriplatside leidmine, lehekülg 5).
• Foursquare huvipunktide sirvimiseks, otsimiseks ja
nenderegistreerimiseks vali Foursquare® (Teenuse
Foursquare huvipunktide otsimine, lehekülg 6).
• TripAdvisor huvipunktide ja hinnangute sirvimiseks ja
otsimiseks vali TripAdvisor (TripAdvisor, lehekülg 6).
• HISTORY huvipunktide, fotode ja teabe sirvimiseks ja
otsimiseks vali History® (Huvipunktide HISTORY leidmine,
lehekülg 5).
• Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks
vali Rahvuspargid (Rahvusparkide otsimine, lehekülg 5).
• Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks
vali Koordinaadid (Asukoha otsimine koordinaatide abil,
lehekülg 6).
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
®
®
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Otsi otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
4
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest.
Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha
lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna
ulatuses.
1 Vali Kuhu?
.
2 Vajuta praeguse otsinguala kõrval nuppu
3 Vali otsinguala.
4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil
olevaid juhiseid.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Valitud otsinguala ilmub sümboli kõrval. Kui otsid asukohta
menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovitab seade esmalt
selle ala juures olevaid asukohti.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
1 Vali Kuhu?
2 Vali autoelamuparklate ja laagriplatside otsinguteenuse
pakkuja, nagu PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club või ACSI™.
MÄRKUS. kõik otsinguteenusepakkujad ei ole kõigi
tootemudelite puhul saadaval.
3 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste alusel, määra
vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel vali Salvesta.
4 Vali asukoht.
Autoelamu teenuste otsimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad otsida läheduses paiknevaid asukohti, mis pakuvad
teenuseid autoelamu remontimiseks, pukseerimiseks jne.
Vali Kuhu? > PlanRV™ Services.
Rahvusparkide otsimine
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
Otsingupiirkonna muutmine kaardi abil
1 Vali Vaata kaarti.
2 Vali suvaline koht kaardil.
3 Lohista kaart uude otsingupiirkonda.
4 Vali Otsi siit.
Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA
rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida
rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetsesse kohta.
1 Vali Kuhu? > Rahvuspargid.
Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige
üleval).
2 Vali Otsi ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu pargi nimi
või selle osa (valikuline).
3 Vali rahvuspark.
Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste
asukohtade kategoorialoend.
4 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks valitud parki vali Mine!.
• Pargi lisateabe või eripärade ja mugavusteenuste
kuvamiseks vali .
• Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi
nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali
asukoht.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste avastamine
Põhja-Ameerika tootemudelite puhul saad vaadata rahvuspargi
eripärade ja mugavusteenuste üksikasjalikku teavet ja
navigeerida pargis konkreetsesse kohta. Nt võid otsida
telkimispaiku, maamärke, külaliste keskuseid ja populaarseid
atraktsioone.
1 Vali asukoha otsingutulemustes rahvuspark ja siis .
2 Vali Uuri seda parki.
Kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste loend.
3 Vali kategooria.
4 Vali asukoht ja seejärel Mine!.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites
kasutada.
Sinu seade sisaldab HISTORY huvipunkti, mis võimaldavad
leida ja õppida tundma ajaloolisi auskohti ja atraktsioone terves
maailmas, nagu ajaloolised hooned, monumendid, muuseumid
ja märkimisväärsete ajalooliste sündmuste asukohad.
1 Vali Kuhu? > History®.
2 Vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali ja vaata asukoha fotot ning selle lühiülevaadet.
Laagriplatside leidmine
Foursquare
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Vali Kuhu? > Kõik laagriplatsid.
Mugavusteenustega laagriplatside otsimine
Autoelamuparklaid ja laagriplatse saad otsida saadaolevate
mugavusteenuste alusel.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Huvipunktide HISTORY leidmine
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
5
Ühenduse loomiseks Foursquare kontoga saad kasutada
ühilduva nutitelefoni rakendust Garmin Drive. Selle abil saab
vaadata Foursquare asukohaandmeid, sellesse asukohta
ennast sisse registreerida ning Foursquare sidusandmebaasist
huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
1 Ava oma nutitelefonis rakendus Garmin Drive.
2 Vali > Foursquare® > Login.
3 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui seade on ühendatud Foursquare kontoga
rakenduse Garmin Drive abil, näitab otsing kõige ajakohasemaid
tulemusi Foursquare sidusandmebaasist ning kohandatud
tulemusi Foursquare kasutajakontolt (Ühenduse loomine
teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 6).
Vali Kuhu? > Foursquare®.
Foursquare asukohaandmete vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive
(Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 6).
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Registreerimine teenuses Foursquare
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive
(Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 6).
1 Vali Kuhu? > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
TripAdvisor
Parkimine
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Otsi.
2 Tee valik.
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
6
Seade Garmin sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat
teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha
lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla.
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal
1 Otsi asukohta.
2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
3 Vali .
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
loend.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
4 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
5 Vali parkimiskoht.
6 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Vali Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Hetke asukohta juhendamine
Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade
juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Valmis.
Marsruudi järgimine
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 5).
2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
3 Vali > Salvesta.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Select > Redigeeri.
6 Tee valik.
• Valige Nimi.
• Valige Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muutke teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need
komaga.
6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Marsruudi järgimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 9) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 9).
7
• Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 8).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 9).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 9).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 4).
Vali
asukoht.
2
3 Tee valik.
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 9).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 8). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 9).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: väljal kuvatava teabe muutmiseks puuduta välja (Kaardiandmete välja muutmine, lehekülg 12).
Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta
lisateabe näitamiseks.
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon
märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
8
Marsruudi järgimine
•
näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest
teavitatakse häälteateate abil.
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 9).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
1 Tee valik:
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
Vali
Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
2
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 8).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 16).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 4).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järg. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa lõpppeatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 8).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
Marsruudi järgimine
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Redigeeri teekonda.
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Tee valik:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil > Peata.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 19).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil,
lehekülg 14).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 18), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Altern. teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
9
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Tee
valik:
3
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku
teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele
juhendamist, vali Küsi alati.
• Tasuliste teede vältimiseks vali Väldi.
• Tasuliste teede lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali OK.
Loodushoiualade vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili
sõidukitüübile.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist
alati luba, vali Küsi alati.
• Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
Vali Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
Vali Lisa välditav tee.
Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali Järgmine.
Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali Järgmine.
Vali Valmis.
1
2
3
4
5
6
Piirkonna vältimine
Vali Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
Vali Lisa välditav ala.
Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali
Järgmine.
Vali
välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali
5
Järgmine.
1
2
3
4
10
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tee valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja
seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 8) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 8).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Redigeeri teekonda: võimaldab teha ümbersõite või vältida
marsruudil olevaid teatud asukohti (Aktiivse teekonna
muutmine, lehekülg 9).
Vaigista: vaigistab põhihelitugevuse.
Eespool asuvad linnad: kuvab aktiivsele marsruudile või
maanteele jäävaid eespool asuvaid linnu ja teeninduskohti
(Eespool asuvad linnad, lehekülg 11).
Eespool: kuvab marsruudile või teele jäävad eespool asuvad
asukohad (Eespool, lehekülg 11).
Elevation: näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 12). Seda funktsiooni
ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelite puhul
kasutada.
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 11).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 8).
Kaardi kasutamine
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste
vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool asuvad linnad.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 14).
Ilm: kuvab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 17).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Garmin Drive on
aktiivne ühendus (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 12).
Break Planner: kuvab puhkepauside meeldetuletusi ja
soovitatavaid peatusi.
Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab
kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude
kohta.
2 Vali linn.
Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu
tanklad, majutuskohad või restoranid.
3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks Mine!.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista.
Vali kaardil > Reisiandmed.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil
Kaardil kohandatud reisiteabe kuvamiseks kasutage
reisiandmete kaardivahendit.
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Tee valik:
.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata
eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid
piirkondi.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva
järgmise asukoha kõigis kolmes kategoorias. Kui sa ei sõida,
kuvan kaardivahend kolme kategooria nimed.
2 Tee valik:
• Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria ja
vaata sellesse kategooriasse kuuluvaid läheduses olevaid
asukohti.
• Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali
asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda
asukohta.
• Vali reisiandmete vahendis
andmeväli ja vali väljal
kuvatav teave.
• Vali kohandatav kaardi andmeväli
ja vali väljal kuvatav
teave.
Eespool kategooriate kohandamine
Reisiinfo lehe vaatamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Salvesta.
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
Vali kaardil Kiirus.
Eespool asuvad linnad
Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub
vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade
kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt
mahasõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt
liiklusmärkidel olevale teabele.
Kaardi kasutamine
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märgi Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
11
Eesoleva liikluse vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu
võtma (Liiklus, lehekülg 14).
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta
nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nagu reaalajas liiklusandmeid ja
ilmateavet.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 14).
Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari
teavet seadmesse (Ilmateate vaatamine, lehekülg 16).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone,
saad helistada häälkäskluste abil.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
12
Asukohad teenuses Foursquare: saad navigeerimisseadme
abil end teenuse Foursquare asukohtadesse registreerida
(Registreerimine teenuses Foursquare, lehekülg 6).
Nutitelefoniga paaristamine
SeadmeGarmin saab nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive
paaristada, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde
reaalajas teabele (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 12) .
1 Installi rakendus Garmin Drive nutitelefoni rakenduste poest.
2 Lülita seade Garmin sisse ning aseta seade ja nutitelefon
üksteisest 3 m (10 jala) kaugusele.
3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseod, et kontole Garmin sisse
logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.
Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete
paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on
sisse lülitatud ja asuvad levialas.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
(Android™)
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Võid teatud teenuse Bluetooth
funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles
jätta.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Rakenduse Garmin Drive andmete ja nutitelefoni
funktsioonide keelamiseks tühjenda märkeruut Garmin
Drive.
Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android)
Rakenduses Garmin Drive saad kohandada, millist tüüpi
nutitelefoniteavitused seadmes Garminkuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
2 Vali > Smart Notifications.
Kuvatakse nutitelefonirakenduste loend.
3 Teavituste lubamiseks või keelamiseks rakenduses vali
rakenduse kõrval olev lüliti.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine (iPhone )
®
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Võid teatud teenuse Bluetooth
funktsioonid keelata, kuid mõnede funktsioonide ühenduse alles
jätta.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks vali telefoni nimi ja
tühjenda märkeruut Telefonikõned.
VIHJE: kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida
kasutatakse vabakäehelistamiseks.
• Rakenduse Garmin Drive andmete ja nutitelefoni
teavituste keelamiseks vali Nutitelefoni teenused ja
tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
VIHJE: kui teenused on aktiivsed, kuvatakse ja
värvilisena.
Teavituste kuvamine või peitmine (iPhone)
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali Nutitelefoni teenused.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
VIHJE: kui teenused on aktiivsed, kuvatakse
värvilisena.
3 Vali Nutiteavitused.
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
ja
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud seadme kõrval.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle seadme
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
seadme puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Garmin Drive funktsioonid ja teenused
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
Garmin.
MÄRKUS. pärast rakendusega Garmin Drive ühenduse loomist
kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 13).
Teavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
• Teavituse eiramiseks vali või oota, kuni hüpikaken ise
ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle Esita sõnum.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel
toetab häälkäskluste funktsiooni ja kuvatakse kaardi
tööriistas.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste loendi vaatamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Aadressile või asukohta liikumine
rakendusega Garmin Drive
RakendusegaGarmin Drivesaad otsida aadressi, ettevõtet või
huvipunkti ning selle andmed navigeerimiseks seadmesse
Garmin saata.
1 Vali rakenduses Garmin Drive Where To?.
2 Tee valik:
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
Sisestamise ajal kuvatakse otsinguvälja all soovitusi.
3 Vali soovitatud otsingutulemus.
Rakendus kuvab asukoha kaardil.
4 Teekonna alustamiseks vali Go!.
Seade Garmin alustab navigeerimist valitud asukohta ning
asukoht lisatakse sinu viimastesse otsingutulemustesse menüüs
Where To?.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil saab seade luua
ühenduse mobiilseadmega ja muutuda vabakäeseadmeks
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12). Kui telefon on ühendatud, saad seadmega
helistada ja kõnesid vastu võtta.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
13
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõnesuvandid kuvatakse kaardil kõne vastuvõtmisel. Kõik
suvandid ei ühildu telefoniga.
VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada,
kui valid põhimenüüs . Lisaks võid valida kaardil > Telefon.
• Konverentskõne seadistamiseks vali Lisa kõne.
• Heli telefoni suunamiseks vali Telefon.
VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth
ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali Klahvistik.
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali Vaigista.
• Lõpetamiseks vali Kõne lõpp.
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 7).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt seadmega Garmin ühendada.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
14
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefon ja seejärel Ühenda seade lahti.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 18). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
• Tootemudelid, mis lõpevad tähisega MT, saavad
raadiosignaali põhiseid liiklusandmeid sisseehitatud
vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu
(Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil,
lehekülg 14).
• Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid
rakenduses Garmin Drive (Liiklusteabe vastuvõtmine
nutitelefoni abil, lehekülg 14).
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil
Seade saab vastu võtta tellimusvaba liiklusteavet, kui seade on
ühendatud nutitelefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive.
1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive (Reaalajas
teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
2 Vali seadmes Garmin Seaded > Liiklus ja veendu, et
ruutLiiklus oleks märgitud.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral
vastu võrgupõhise levisignaaliga. Õhu kaudu liiklusandmete
vastuvõtmiseks peab seade liiklusteabega ühilduva toitekaabli
abil olema ühendatud sõiduki toiteallikaga. Liiklusteabe
vastuvõtja kuulub teatud mudelite komplekti (Liiklus,
lehekülg 14). .
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.
Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabega ühilduva
toitekaabli vahendusel (Seadme Garmin paigaldamine ja
toide, lehekülg 1).
Kui sinu tootemudel sisaldab liiklusandmeid, on seadme
komplekti kuuluv sõiduki toitekaabel liiklusteabega ühilduv.
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe tellimused
Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku
liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse
lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks
külasta aadressi garmin.com/traffic.
Liiklus
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
2 Lausu menüüst valitud käsklus.
3 Järgi otsingu või toimingu tegemiseks häälsuuniseid.
Liiklusteabe lubamine
Häälkäskluste näpunäited
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu OK, Garmin.
2 Lausu Leia koht.
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
Seade kuvab otsingutulemuste loendi.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. Häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks OK, Garmin.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > >
Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Häälkäskluse aktiveerimine
1 Lausu OK, Garmin.
Häälkäsklus
4 Lausu soovitud asukoha reanumber.
Seade kuvab asukoha kaardil.
5 Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
15
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali Rakendused > Kasutusjuhend.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks (Keele- ja klaviatuuriseaded,
lehekülg 18).
2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et
ilmateadet vastu võtta (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 12).
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendusGarmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
1 Vali Rakendused > Ilmaradar.
2 Vali , et radarikaart animeerida.
16
Ilmahoiatuste vaatamine
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel valige linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada
ühilduva telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 12).
Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis
mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Rakenduste kasutamine
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
1 Reisi redigeerides vali > Soovita vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali .
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 9).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 9).
Salvestatud reisini navigeerimine
Enne salvestatud reisi navigeerimise käivitamist peab seadme
aktiivne sõidukiprofiil vastama reisi jaoks valitud sõiduki profiiliga
(Reisi teekonnavalikute muutmine, lehekülg 17). Kui see ei sobi,
palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisi alustamist
(Sõiduki profiili vahetamine, lehekülg 2).
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid >
Minu aktiivne teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada
rakendusega Garmin Drive (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 12).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
Seaded
4 Vali liikluskaamera asukoht.
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
Kaamera
salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
5
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kiiruskaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid
ja need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 19).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seaded
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 12).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigatsiooniseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
17
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta,
saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks
kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Juhtmeta võrgu seaded
Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi‑Fi võrke, paaristatud
Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
Paaristatud seadme nimi: paaristatud Bluetooth seadmete
nimed ilmuvad menüüsse. Mingi seadme Bluetooth
funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Wi-Fi: lubab kasutada Wi‑Fi raadiot.
Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada
salvestatud võrke.
Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi‑Fi võrke (Ühendumine
Wi‑Fi võrku, lehekülg 19).
®
Juhiabisüsteemi seaded
Vali Seaded > Juhiabisüsteem.
Hoiatused juhile: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude
hoiatused lubada või keelata (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 2).
Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.
18
Puhkepauside planeerimine: tuletab meelde puhata ja kuvab
saabuvad puhkealad, kui oled sõitnud pikemat aega. Saad
puhkepauside meeldetuletuse ja saabuvate puhkealade
soovitused lubada või keelata.
Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või
punase fooritule kaamerale.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud
alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 9).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Seaded
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Seade ja privaatsusseaded
Vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
Regulatiivteave: näitab regulatiivmärgiseid ja -teavet.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil
edastatakse anonüümseid andmeid.
Varemkülastatud kohad: lubab seadmel salvestada külastatud
kohti. See võimaldab kuvada reisipäevikut ning kasutada
funktsiooni Kus ma olid ja teenuse myTrends soovitatud
marsruute.
Lähtesta: võimaldab kustutada reisiajaloo, lähtestada seadeid
või eemaldada kõik kasutajaandmed.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe
vaatamine
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seade > Regulatiivteave.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri
vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuu- -0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
rivahemik
Lainesagedus/
protokoll
2,4 GHz @ 13 dBm
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult
kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme teave
Seadme hooldus
Kaardi- ja tarkvarauuendused
Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja
tarkvara seadmes ajakohasena hoida.
Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige
uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides
kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja
suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on
mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.
Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist.
Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele
kulub paar minutit.
Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.
• Võid luua ühenduse Wi‑Fi võrguga (soovituslik). See
võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga
ühendamata.
• Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades
selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express). Sel
viisil on võimalik kaardid mälukaardile salvestada, kui
uuendatud kaardid on sisemällu salvestamiseks liiga suured.
Ühendumine Wi‑Fi võrku
Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse
loomist Wi‑Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse
Wi‑Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vajadusel vali Wi-Fi, et aktiveerida Wi‑Fi tehnoloogia.
3 Vali Otsi võrke.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi‑Fi võrkude loendi.
4 Vali võrk.
5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis Valmis.
Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud
võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga
automaatselt ühenduse.
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud
tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks
pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendumine Wi‑Fi võrku,
lehekülg 19).
Kui oled ühendatud Wi‑Fi võrku, kontrollib seade uuenduste
olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs
ikoonile Seaded valik .
2 Vali Seaded > Uuendused.
Seade kontrollib uuneduste olemasolu. Kui uuendus on
olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik Saadaval on
uuendus.
3 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali Installi
kõik.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart > Installi
kõik.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara >
Installi kõik.
4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks Nõustu
kõigiga .
19
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga
toiteallikavaga ja vali Jätka (Seadme laadimine, lehekülg 19).
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa.
Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või
muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB
vooluadapterid.
6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete
taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi‑Fi või Garmin
Express kaudu.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see (Installimine Garmin Express,
lehekülg 20).
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga mini-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin seadme miniUSB-pessa
ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.
8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
Installimine Garmin Express
Rakendus Garmin Express on saadaval Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
2 Tee valik:
• Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas
rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali
Süsteeminõuded.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
®
®
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
4 Kui seade Garmin palub sisestada faili edastusrežiim, vali
Jätka.
5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
6 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
7 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 21).
®
20
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
Seadme taaskäivitamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
Seadme hooldus
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Seade ei loo ühendust minu telefoniga
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa vastupäeva, et see avada.
• Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus
lõpetada (Seotud telefoni kustutamine, lehekülg 14) ning siis
sidumise toiming lõpule viia (Reaalajas teenused, liiklusteave
ja nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 12).
Lisa
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
Eemalda ots, metallist otsik
ja kaitse .
Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga
lukustada.
Tõrkeotsing
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Garmin
seadme ülevaade, lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
®
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
Andmehaldus
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme Garmin paigaldamine ja toide,
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7 ja
hilisemate versioonidega ning Mac OS 10.4 ja hilisemate
versioonidega.
lehekülg 1).
Seade ei saa satelliidisignaale
Mälukaartidest
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigatsiooniseaded, lehekülg 17).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seade ei saa toidet
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
3 Kui sinu Garmin seade palub siseneda faili edastusrežiimi,
vali Jätka.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 21).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 18).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 18).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 2).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Juhtmeta võrgu
seaded, lehekülg 18).
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
Tõrkeotsing
Seadme ühendamine arvutiga
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
lehekülg 21).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
21
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
6 Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.
1 Lõpeta toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Arvuti Apple puhul vali seade ja siis Fail > Väljuta.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
®
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
22
Lisa
Indeks
A
aadressid, otsimine 4, 13
ajaseaded 18
aktiivne sõiduraja juhendamine 8
aku
kestvuse pikendamine 21
laadimine 1, 19, 21
probleemid 21
arvuti, ühendamine 21
asukohad 4, 17
helistamine 14
hiljuti leitud 7
hooned 6
otsimine 4, 6
praegune 7
salvestamine 7
simuleeritud 18
asukoht 6
asukohtade otsimine. 4–6 Vt samuti asukohad
aadressid 4
asulad 11
kategooriad 5
koordinaadid 6
ristmikud 6
autoelamu, profiilid 2
B
Bluetooth tehnoloogia
seaded 18
telefoni paaristamine 12
Bluetooth-tehnoloogia, kõnede keelamine 12
E
eespool 11
kohandamine 11
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipilt 18
ekraaniseaded 18
EULAd 19
F
failid, edastamine 21
foorikaamerad 3
Foursquare 5, 6
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 20
tarkvara uuendamine 20
geopeitus 6
GPS 1, 22
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 18
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 7
hoiatused 2
heli 18
läheduspunktid 18
hoiatusikoonid 3, 4
hoidik, eemaldamine 20
hoidiku eemaldamine 20
hooned 6
huvipunktid 5, 6
HISTORY 5
huvipunktid (POI) 5, 6
hooned 6
hädaabiteenused 7
hääljuhtimine 15, 16
näpunäited 16
häälkäsklus 15
aktiveerimine 15
aktiveerimisfraas 15
navigeerimine koos 15
näpunäited kasutamiseks 15
Indeks
I
ID-number 19
ikoonid, olekuriba 1
ilm 16
radar 16
teeolud 16
Iminapp 21
J
juhihoiatused 2, 3
järgmine pööre 8
K
kaamerad
kiirus 3
punane foorituli 3
kaardi 2D-vaade 12
kaardi 3D-vaade 12
kaardi vaade
2D 12
3D 12
kaardid 5, 8, 10, 11, 17
andmeväli 8, 11, 12
detailsuse tase 17
kihid 12
ostmine 22
sümbolid 8
teekondade vaatamine 8
teema 17
tööriistad 10, 11
uuendamine 19, 20
kaardikihid, kohandamine 12
kaitse, vahetamine 21
kasutusjuhend 16
keel
hääl 18
klaviatuur 18
Kiirotsing 5
kiiruskaamerad 3
klaviatuur
keel 18
paigutus 18
kodu
asukoha muutmine 8
helistamine 14
sõit 8
Telefoninumber 14
Kojusõit 8
koordinaadid 6
Kus ma olen? 7
kustutamine
reisid 16
seotud Bluetooth-seade 14
kõned 13, 14
ajalugu 14
helistamine 13
kodu 14
kontaktid 14
tegemine 13
vastamine 14
kõnedele vastamine 14
kõnetuvastus 15
kütusetase, tanklad 7
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 14
laiuskraad ja pikkuskraad 6
liiklus 12, 14, 15, 18
alternatiivne teekond 9
kaamerad 17
kaart 12
tellimuste lisamine 15
ummikud 12
vastuvõtja 14
viivituste otsimine 12
liikluskaamerad, vaatamine 17
lisavarustus 22
läheduspunktide hoiatused, seaded 18
lähtestamine
reisiandmed 11
seade 20
M
maastikul navigeerimine 10
mahasõiduteenused 11
Mahasõiduteenused 11
marsruudid
arvutamine 9
arvutusrežiim 17
kaardil vaatamine 8
punkti lisamine 17
microSD kaart 1, 21
muutmine, salvestatud reisid 17
mälukaart 1, 21
paigaldamine 21
myTrends, teekonnad 9
N
navigeerimine 6, 8
maastikul 10
seaded 17
nutitelefoni funktsioonid 12, 13
kõnede keelamine 12
ühendamine 12
O
otseteed
kustutamine 7
lisamine 7
Otsinguala muutmine 4
otsinguriba 4
P
parkimine 4–7, 9
photoLive 17
piirangud., sõiduk 2
praegune asukoht 7
profiilid, autoelamu 2
puuteekraani puhastamine 20
pöördepunktid 8
R
rahvuspargid 5
reisiandmed 19
reisiinfo 11
lähtestamine 11
vaatamine 11
reisilogi, vaatamine 11
reisiplaneerija 16, 17
kujunduspunktid 17
reisi redigeerimine 16
ristmikud, otsimine 6
S
salvestamine, praegune asukoht 7
salvestatud asukohad 17
kategooriad 7
kustutamine 7
muutmine 7
satelliitsignaalid
vaatamine 22
vastuvõtt 1
seaded 17–19
seadete taastamine 19
seadme hooldamine 20
seadme ID 19
seadme laadimine 1, 19, 21
seadme paigaldamine
auto 1
eemaldamine hoidikust 20
iminapp 1
Iminapp 21
seadme puhastamine 20
sidumine
lahtiühendamine 14
telefon 12, 21
sihtkohad 17. Vt asukohad
saabumine 8, 9
simuleeritud asukohad 18
suunad 8
23
sõiduki profiil
auto 2
autoelamu 2
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 8
T
tarkvara
uuendamine 19, 20
versioon 19, 20
teavitused 12, 13
teekonna kujundamine 9
teekonnad 7
alustamine 4, 5, 8
arvutusrežiim 18
kaardil vaatamine 8
kujundamine 9
lõpetamine 9
myTrends 9
punkti lisamine 9
soovitatud 9
teemaksud, vältimine 9
teenuste otsimine 5
teeolud, ilm 16
tehnilised andmed 19
Tehnoloogia Bluetooth 12, 13, 21
seadme lahtiühendamine 14
telefon
lahtiühendamine 14
sidumine 12, 21
telefonikõned 13
helistamine 14
häälvalimine 14
vaigistamine 14
vastamine 14
telefoniraamat 14
toitekaablid 19
kaitsme vahetamine 21
sõiduk 1
toitenupp 1
Toitenupp 1
tootetugi 16
TripAdvisor 6
tõrkeotsing 21
tööriistad, kaardid 10, 11
U
unerežiim 1
USB, lahtiühendamine 22
uuendamine
kaardid 19, 20
tarkvara 19, 20
V
vabakäekõned 12, 13
vaigistamine, heli 15
vargus, vältimine 20
vältimised 10
keelamine 10
kustutamine 10
piirkond 10
tee 10
tee tüübid 10
teemaksud 9, 10
W
Wi‑Fi 18, 19
24
Indeks
support.garmin.com
Märts 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising