Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User guide | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Användarhandbok

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Användarhandbok
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
ACSI™ är ett varumärke som tillhör Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple , iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad.
Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HISTORY och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra
länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. microSD och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör TruckDown
Info International, Inc. TripAdvisor är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Garmin® – enhetsöversikt .......................................................... 1
Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet ............... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 1
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Använda ljudmixer ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Slå på fordonsprofil ..................................................................... 2
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 2
Lägga till propantankar .......................................................... 2
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 3
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 3
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 3
Varnings- och meddelandesymboler .......................................... 3
Begränsningsvarningar .......................................................... 3
Varningar om vägförhållanden ............................................... 4
Varningar ............................................................................... 4
Söka efter och spara platser ......................................... 4
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 4
Söka efter en adress ................................................................... 4
Platssökningsresultat .................................................................. 4
Byta sökområde ..................................................................... 5
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 5
Ändra sökområde med hjälp av kartan .................................. 5
Intressanta platser ...................................................................... 5
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 5
Hitta campingplatser .............................................................. 5
Söka efter husbilstjänster ....................................................... 5
Hitta nationalparker ................................................................ 5
Söka efter HISTORY intressanta platser ............................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 6
Sökverktyg .................................................................................. 6
Söka efter en korsning ........................................................... 6
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 6
Parkering .................................................................................... 7
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 7
Hitta parkering i närheten av en angiven plats ...................... 7
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 7
Visa senast hittade platser .......................................................... 7
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 7
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 7
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 7
Lägga till en genväg ................................................................... 7
Ta bort en genväg .................................................................. 7
Spara platser .............................................................................. 7
Spara en plats ........................................................................ 7
Spara den aktuella platsen .................................................... 7
Ändra en sparad plats ............................................................ 7
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 8
Ta bort en sparad plats .......................................................... 8
Följa en rutt..................................................................... 8
Rutter .......................................................................................... 8
Innehållsförteckning
Påbörja en rutt ............................................................................ 8
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 8
Köra hem ............................................................................... 8
Din rutt på kartan ........................................................................ 8
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 8
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 9
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 9
Anländer till destinationen .......................................................... 9
Parkering nära destinationen ................................................. 9
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 9
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 9
Utforma din rutt ...................................................................... 9
Göra en avstickare ................................................................. 9
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 9
Stoppa rutten ............................................................................ 10
Använda föreslagna rutter ........................................................ 10
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ......... 10
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................. 10
Undvika avgiftsvägar ............................................................ 10
Undvika vinjetter .................................................................. 10
Undvika vägfunktioner ......................................................... 10
Undvika miljözoner ............................................................... 10
Egna undvikanden ............................................................... 10
Terrängkörning ......................................................................... 11
Använda kartan ............................................................ 11
Kartverktyg ................................................................................ 11
Visa ett kartverktyg .............................................................. 11
Längre fram .............................................................................. 11
Visa kommande platser ....................................................... 11
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 11
Städer längre fram .................................................................... 11
Visa kommande städer och avfartstjänster .......................... 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 12
Visa tripploggen ................................................................... 12
Återställa trippinformationen ................................................ 12
Visa kommande trafik ............................................................... 12
Visa trafik på kartan ............................................................. 12
Söka efter trafikincidenter .................................................... 12
Anpassa kartan ......................................................................... 12
Anpassa kartlager ................................................................ 12
Ändra kartdatafältet .............................................................. 12
Ändra kartperspektiv ............................................................ 12
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner .. 12
Para ihop med din smartphone ................................................ 12
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™) ........................ 13
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®) .......................... 13
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus ......................................... 13
Smartaviseringar ....................................................................... 13
Ta emot aviseringar ............................................................. 13
Visa listan med aviseringar .................................................. 14
Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen ......... 14
Ringa med handsfree ............................................................... 14
Ringa ett samtal ................................................................... 14
Ta emot ett samtal ............................................................... 14
Använda samtalshistoriken .................................................. 14
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 14
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 14
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 14
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 14
Trafik.............................................................................. 15
Ta emot trafikdata med din smartphone ................................... 15
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 15
Abonnemang för trafikinformationsmottagare ...................... 15
i
Aktivera trafik ............................................................................ 15
Lägga till ett abonnemang ........................................................ 15
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 21
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 21
Röstkommando............................................................ 15
Felsökning.................................................................... 21
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 15
Aktivera röstkommando ............................................................ 15
Tips för röstkommandon ........................................................... 16
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 16
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 16
Röststyrning .............................................................................. 16
Konfigurera röststyrning ....................................................... 16
Använda röststyrning ........................................................... 16
Tips för röststyrning ............................................................. 16
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 21
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 21
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 22
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 22
Min enhet ansluter inte till telefonen ......................................... 22
Använda appar............................................................. 16
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 16
Visa väderprognosen ................................................................ 16
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 16
Visa väderradarn .................................................................. 17
Visa vädervarningar ............................................................. 17
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 17
Reseplanerare .......................................................................... 17
Planera en resa .................................................................... 17
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 17
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 17
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 17
Navigera till en sparad resa ................................................. 17
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 17
photoLive Trafikkameror ........................................................... 17
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 18
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 18
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 18
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 18
Bilagor........................................................................... 22
Sätta i ett minneskort för kartor och data .................................. 22
Datahantering ........................................................................... 22
Om minneskort ..................................................................... 22
Ansluta enheten till en dator ................................................ 22
Överföra data från datorn ..................................................... 22
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 22
Visa status för GPS-signal ........................................................ 22
Köpa fler kartor ......................................................................... 22
Köpa tillbehör ............................................................................ 22
Index.............................................................................. 23
Inställningar.................................................................. 18
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 18
Aktivera kartor ...................................................................... 18
Navigeringsinställningar ............................................................ 18
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 18
Ange en simulerad plats ...................................................... 18
Inställningar för trådlöst nätverk ................................................ 18
Inställningar för förarassistans .................................................. 19
Inställningar för positionslarm .............................................. 19
Skärminställningar .................................................................... 19
Trafikinställningar ...................................................................... 19
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 19
Ställa in tiden ....................................................................... 19
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 19
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 19
Återställa inställningarna ........................................................... 19
Enhetsinformation........................................................ 19
Se information om regler och efterlevnad för E-label ............... 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Ladda enheten .......................................................................... 19
Enhetsunderhåll........................................................... 20
Kart- och programvaruuppdateringar ....................................... 20
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk ................................................. 20
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk ..... 20
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 20
Skötsel av enheten ................................................................... 21
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 21
Rengöra pekskärmen ........................................................... 21
Förhindra stöld ..................................................................... 21
Starta om enheten .................................................................... 21
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 21
Ta bort enheten från fästet .................................................. 21
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 21
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen
ansluta enheten till en strömkälla.
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (Kart- och
programvaruuppdateringar, sidan 20).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet,
sidan 1).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 1).
• Justera volymen (Ställa in volymen, sidan 2) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2).
• Konfigurera en fordonsprofil för din husbil (Lägga till en
fordonsprofil, sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 8).
Garmin – enhetsöversikt
®
Strömknapp
USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal
Montera och strömförsörja Garmin enheten i
fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel i USB-porten på enheten.
strömkontakt i bilen.
Slå på och stänga av enheten
eller
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge det är sedan du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften
av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPSnoggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa
status för GPS-signal, sidan 22).
Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 18).
®
2 Tryck fästet mot sugkoppen tills det snäpper på plats.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken bakåt
mot vindrutan.
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
Komma igång
Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna
(Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 18).
Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett
telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 14).
Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för
fordonsprofil (Redigera en fordonsprofil, sidan 2).
Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in
tiden, sidan 19).
Batteriladdningsnivå
1
Anslutningsstatus för Garmin Drive™ appen(Para ihop med din
smartphone, sidan 12).
Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa
väderprognosen, sidan 16).
Använda skärmknappsatsen
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
• Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
• Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Använda ljudmixer
Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika
ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal.
Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.
1 Välj Volym
2 Välj > Ljudmixer.
3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
• Om du vill lägga till en campingbuss med släpvagn väljer
du Truck Camper with Trailer.
• Om du vill lägga till en bil väljer du Bil.
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
passagerarfordon väljer du Med släpvagn.
3 Om det behövs väljer du släpvagnstyp:
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer du Husvagn.
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
fordon med vändskiva väljer du Husvagn till Pickup.
Obs! Den här släpvagnstypen är inte tillgänglig i alla
områden.
• Om du vill lägga till en båtsläpvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer Båtsläp.
• Om du vill lägga till en släpvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer du Husvagn.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information (Redigera en fordonsprofil,
sidan 2).
Bilprofil
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för
användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen
beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte
tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Slå på fordonsprofil
Första gången du slår på enheten uppmanas du att välja en
fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan
fordonsprofil.
1 I statusfältet väljer du ikonen för fordonsprofilen, som
eller
.
Välj
en
fordonsprofil.
2
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Redigera en fordonsprofil
Lägga till en fordonsprofil
Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen
eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex.
maximal hastighet.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Du bör lägga till en fordonsprofil för varje husbil du vill använda
med enheten.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil > .
2 Välj fordonstyp:
• Om du vill lägga till ett fordon med permanent ansluten
husbil väljer du Husbil.
• Om du vill lägga till en husbil som drar en släpvagn väljer
du Motorhome with Trailer.
• Om du vill lägga till en campingbuss väljer du Truck
Camper.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker
enheten att rutten går genom områden med
propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten
varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du
stänger av propantankar.
1 Välj Inställningar > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att
ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat
på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.
2
Lägga till propantankar
Fordonsprofiler
3 Välj .
4 Välj Propantankar > Lägg till tank.
5 Ange propantankens vikt och välj Spara.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBSERVERA
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar
hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola
eller skolzon.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett
meddelande och visar en varning över hela skärmen om du
färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på
skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på
skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller
korrigerar färdriktningen.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal som anger en
kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett
kommande viltövergångsområde.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger
långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik
med högre hastighet. Enheten måste ta emot
trafikinformation för att använda den här funktionen (Trafik,
sidan 15).
Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår
kommande vilopauser när du har kört en längre tid.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig ett område där propan ska
stängas av.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj Inställningar > Förarassistans > Förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och
hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där
Garmin Drive appen körs.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
• För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och
fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att
hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå
till garmin.com/speedcameras för att kontrollera
tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt
abonnemang.
Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket
förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med
abonnemangsfria uppdateringar.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och
vägförhållanden.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Längd
Bred
Släpvagnshöjd
Släpvagnsvikt
Släpvagnslängd
Släpvagnsbredd
Båtsläp är inte tillåtna
3
Husbilar är inte tillåtna
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
Släpvagnar är inte tillåtna
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Sök i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Propan är inte tillåtet
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen U-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen är inte verifierad för husbilar
Söka efter en adress
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
På huvudmenyn väljer du Vart?.
• För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du
Sök (Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 4).
• Hitta en adress genom att välja Adress (Söka efter en
adress, sidan 4).
• För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta
platser väljer du Kategorier (Söka efter en plats efter
kategori, sidan 5).
• För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du
bredvid det aktuella sökområdet (Byta sökområde,
sidan 5).
• För att visa och redigera dina sparade platser väljer du
Sparat (Spara platser, sidan 7).
• För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten
väljer du Senaste (Visa senast hittade platser, sidan 7).
• Om du vill söka efter husbilsplatser och -campingplatser
väljer du Alla campingplatser(Hitta campingplatser,
sidan 5).
• För att bläddra, söka efter och checka in på Foursquare
intressanta platser väljer du Foursquare® (Söka efter
intressanta platser från Foursquare, sidan 6).
• För att bläddra och söka efter TripAdvisor intressanta platser
och omdömen väljer du TripAdvisor (TripAdvisor,
sidan 6).
• För att bläddra och söka efter HISTORY intressanta platser,
foton och information väljer du History® (Söka efter
HISTORY intressanta platser, sidan 6).
• För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du
Nationalparker (Hitta nationalparker, sidan 5).
• För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du
Koordinater (Söka efter en plats med koordinater,
sidan 6).
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Vid behov väljer du för att söka nära en annan stad eller
område.
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
®
®
®
4
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Söka efter och spara platser
Byta sökområde
Som standard söker enheten efter platser i närheten av din
aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i
närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller
längs den aktiva rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj bredvid aktuellt sökområde .
3 Välj ett sökområde.
4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en
specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en
plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår
enheten platser i närheten av det här området först.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Hitta campingplatser
Välj Vart? > Alla campingplatser.
Söka efter campingplatser med bekvämligheter
Du kan söka efter husbilsplatser och -campingplatser baserat på
tillgängliga bekvämligheter.
1 Välj Vart?.
2 Välj en sökleverantör för husbilsplatser och -campingplatser,
som PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club
eller ACSI™.
Obs! Alla sökleverantörer är inte tillgängliga på alla
produktmodeller.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter, väljer
en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
4 Välj en plats.
Söka efter husbilstjänster
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation,
bogsering och andra tjänster för husbilar.
Välj Vart? > PlanRV™ Services.
Hitta nationalparker
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Ändra sökområde med hjälp av kartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Dra kartan till det nya sökområdet.
4 Välj Sök här.
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
Söka efter och spara platser
Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA
innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA.
Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en
nationalpark.
1 Välj Vart? > Nationalparker.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst
upp.
2 Välj Sök och ange hela eller del av parknamnet för att
minska resultatet (valfritt).
3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter
inom parken visas under parknamnet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera till parken väljer du Kör!.
• För att visa mer parkinformation eller utforska
parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
• Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en
kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en
plats.
Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter
På modeller för Nordamerika kan du utforska detaljerad
information om funktioner och faciliteter som finns i en
nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan
5
till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och
populära sevärdheter.
1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och
väljer .
Välj
Utforska den här parken.
2
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter
visas.
Välj
en kategori.
3
4 Välj en plats och välj Kör!.
Söka efter HISTORY intressanta platser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig
möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser
och sevärdheter runt om i världen, som historiska byggnader,
monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.
1 Välj Vart? > History®.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj för att visa ett foto och en kort sammanfattning av
platsens historia.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Ansluta till ditt Foursquare konto
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
1 På din smartphone öppnar du appen Garmin Drive.
2 Välj > Foursquare® > Login.
3 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Sök.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När enheten är ansluten till Foursquare kontot via
Garmin Drive appen får du de senaste sökresultaten från
onlinedatabasen Foursquare och anpassade resultat från ditt
Foursquare användarkonto (Ansluta till ditt Foursquare konto,
sidan 6).
Välj Vart? > Foursquare®.
Utforska en plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Visa detaljer om Foursquare platser
Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av
Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen
(Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 6).
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Sökverktyg
Foursquare
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Du kan ansluta Foursquare kontot med hjälp av Garmin Drive
appen på en kompatibel smartphone. På så sätt kan du se
Foursquare platsdetaljer, checka in på en plats och söka efter
intressanta platser i onlinedatabasen Foursquare.
Checka in med Foursquare
Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av
Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen
(Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 6).
1 Välj Vart? > Foursquare® > Check in.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check in.
6
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
Söka efter och spara platser
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Parkering
Garmin enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation,
som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat
på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av
parkering, pris och betalningsmetoder.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
Hitta parkering i närheten av en angiven plats
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
4 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
5 Välj en parkeringsplats.
6 Välj Kör!
Förstå parkeringsfärger och symboler
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
Söka efter och spara platser
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 5).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
7
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Följa en rutt
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 9)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 10).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 8).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 9).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 9).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 4).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 9).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 8). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 9).
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 12).
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje
visas på det
rätta körfältet för svängen.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
8
Följa en rutt
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
Välj
.
2
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 9).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Parkering nära destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 8).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 17).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 4).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 8).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Redigera rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
Följa en rutt
9
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
På kartan väljer du > Stoppa.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 19).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med din smartphone,
sidan 15).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 19)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
10
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
Välj
Spara.
4
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
OK.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen.
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
Undvika ett område
Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
Välj Lägg till område som ska undvikas.
Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
1
2
3
4
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Följa en rutt
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 8) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 8).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Redigera rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser längs rutten (Ändra den aktiva rutten, sidan 9).
Tyst: Stänger av huvudvolymen.
Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs
din aktiva rutt eller längs en motorväg (Städer längre fram,
sidan 11).
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 11).
Elevation: Visar höjdförändringar framåt.
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 12). Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 9).
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 14).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 17).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive
appen (Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner,
sidan 12).
Break Planner: Visar påminnelser om pauser samt föreslagna
stopp.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
Använda kartan
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
När
du är klar med kartverktyget väljer du .
3
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger,
bränslestationer eller rastplatser.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller
rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser
visar kartverktyget de tre kategorinamnen.
2 Välj ett alternativ:
• Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för
att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
• Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en
plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till
platsen.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Spara.
Städer längre fram
När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som
inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information
om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar
kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga
tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.
Visa kommande städer och avfartstjänster
1 På kartan väljer du > Städer längre fram.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar
kartan information om kommande städer och avfarter.
2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid
den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller
restauranger.
3 Välj en plats och välj Kör! för att börja navigera.
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn.
På kartan väljer du > Färddata.
Visa anpassad trippinformation på kartan
Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad
trippinformation på kartan.
11
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett alternativ:
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
• Välj ett datafält i trippdataverktyget
och välj
informationen som visas i fältet.
• Välj det anpassningsbara kartdatafältet
och välj
information att visa i fältet.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Välj Fart på kartan.Hastighet
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot trafikdata (Trafik, sidan 15).
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
12
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar
och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 15).
Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden
och väderradar i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 16).
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla
språk.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket
hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal
med röstkommandon.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 6).
Para ihop med din smartphone
Du kan para ihop Garmin enheten med din smartphone eller
Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma
åt realtidsinformation (Realtidstjänster, trafik och smartphonefunktioner, sidan 12) .
1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app
store.
2 Slå på Garmin enheten och placera enheten och din
smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin
konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.
Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop
ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™)
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika
Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra
funktionerna.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonnamnet.
3 Välj ett alternativ:
• Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal för att avaktivera
handsfreesamtal.
• För att avaktivera Garmin Drive data och
smartphoneaviseringar avmarkerar du kryssrutan Garmin
Drive.
Visa eller dölja appaviseringar (Android)
Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer
av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Garmin.
1 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
2 Välj > Smart Notifications.
En lista med dina smartphoneappar visas.
3 Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller
inaktivera aviseringar för appen.
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone )
®
Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade
när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika
Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra
funktionerna.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj ett alternativ:
• För att avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du
telefonens namn och avmarkerar kryssrutan
Telefonsamtal.
TIPS: visas i färg bredvid det telefonnamn som
används för handsfreesamtal.
• För att avaktivera Garmin Drive appdata och
smartphoneaviseringar väljer du Smartphonetjänster och
avmarkerar kryssrutan Smartphonetjänster.
TIPS: och visas färgade när tjänsterna är aktiva.
Visa eller dölja aviseringskategorier (iPhone)
Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom
att visa eller dölja kategorier.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj Smartphonetjänster.
TIPS: och visas färgade när tjänsterna är aktiva.
Välj
Smartaviseringar.
3
4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus
Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje
ihopparad enhet.
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
• En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller
frånkopplad för enheten.
• En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för
enheten.
Ringa med handsfree
Smartaviseringar
Garmin Drive funktioner och tjänster
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten Garmin, t.ex. sms,
inkommande samtal och möten i kalendern.
Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot
aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen
Garmin Drive. visas färgad i Bluetooth inställningar när
smartaviseringar är anslutna och aktiva (Ikoner för Bluetooth
funktionsstatus, sidan 13).
Ta emot aviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot
en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du
verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan
visa aviseringar.
Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du OK.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du Visa.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Visa > Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i
kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att
du är passageraren och inte föraren innan du kan visa
aviseringar.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du eller väntar tills
popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Läs upp
meddelande.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando
genom att säga Läs upp meddelande.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda
språket stöder funktionen för röstkommando och visas i
kartverktyget.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
13
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Visa listan med aviseringar
Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.
1 Välj Appar > Smartaviseringar.
Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta
och tidigare lästa aviseringar är grå.
2 Välj ett alternativ:
• För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
• Om du vill lyssna på en avisering väljer du .
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
Ta sig till en adress eller plats med Garmin
Drive appen
Du kan använda Garmin Drive appen för att söka efter en
adress, verksamhet eller intressant plats och skicka
informationen till Garmin enheten för navigering.
1 Från Garmin Drive appen väljer du Where To?.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.
3 Välj ett föreslaget sökresultat.
Appen visar platsen på en karta.
4 Välj Go! för att påbörja en rutt.
Enheten Garmin påbörjar navigeringen till den utvalda platsen
och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Where
To?.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen
garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert
att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.
Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös
Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria (Realtidstjänster,
trafik och smartphone-funktioner, sidan 12). När den är ansluten
kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas på kartan när du besvarar ett
samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din
telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn. Du kan även
välja > Telefon på kartan.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja Lägg till
samtal.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja Telefon.
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
• Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 7).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan
fortfarande ansluta automatiskt till din Garmin enhet i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
14
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 19). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Produktmodeller som slutar på MT kan ta emot
trafikinformation från en luftburen sändningssignal som
använder den inbyggda trafikmottagaren och den
medföljande fordonsströmkabeln (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 15).
• Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri
trafikinformation via appen Garmin Drive (Ta emot trafikdata
med din smartphone, sidan 15).
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med din smartphone
Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är
ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (Realtidstjänster,
trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
På
Garmin enheten väljer du Inställningar > Trafikoch
2
kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös
sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten
till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta
emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med
vissa produktmodeller (Trafik, sidan 15). .
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Anslut enheten till fordonsströmmen med den
trafikkompatibla strömkabeln (Montera och strömförsörja
Garmin enheten i fordonet, sidan 1).
Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 Vströmkabel som medföljer enheten trafikkompatibel.
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Abonnemang för trafikinformationsmottagare
Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta
trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare
regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information
finns på garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
Välj
Nästa på enheten.
5
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
Välj Inställningar > Trafik.
Välj Abonnemang > .
Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
Välj
Nästa på enheten.
5
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
1
2
3
4
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på OK, Garmin.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Appar > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
1 Säg OK, Garmin.
Menyn Röstkommando visas.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
Trafik
15
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Konfigurera röststyrning
2 Säg ett röstkommando från menyn.
3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen
eller åtgärden.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg OK, Garmin.
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna efter den talade instruktionen och säg namnet på en
plats.
Enheten visar en lista med sökresultat.
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj Appar > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj Appar > Användarhandbok.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Språk- och tangentbordsinställningar,
sidan 19).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa väderprognosen
4 Säg radnumret för platsen du vill välja.
Enheten visar platsen på kartan.
5 Säg Navigera
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Stäng av röstinstrustioner > Aktiverad.
16
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Garmin Drive
för att ta emot väderdata (Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner, sidan 12).
1 Välj Appar > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Använda appar
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
1 Välj Appar > Väderradar.
2 Välj för att animera radarkartan.
Visa vädervarningar
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du > Optimera ordningen.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Kontrollera vägförhållanden
Ändra ruttalternativ för en resa
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i
området, längs rutten eller i en annan stad.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker
använda när du navigerar på resan (valfritt).
4 Välj .
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 9).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 9).
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
Använda appar
Upptäcka sevärdheter längs resan
Navigera till en sparad resa
Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den
aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den
valda fordonsprofilen för resan (Ändra ruttalternativ för en resa,
sidan 17). Om den inte stämmer överens uppmanas du att
ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (Slå på
fordonsprofil, sidan 2).
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Sparade resor > Min aktiva
rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till Garmin Drive appen (Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner, sidan 12).
17
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 19).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Inställningar
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 12).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
18
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera
rutter utifrån en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Inställningar för trådlöst nätverk
Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi‑Fi
nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.
Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth
enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att
ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Wi-Fi: Aktiverar Wi‑Fi radion.
Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.
®
Inställningar
Sök efter nätverk: Söker för Wi‑Fi nätverk i närheten (Ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk, sidan 20).
Inställningar för förarassistans
Välj Inställningar > Förarassistans.
Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för
kommande zoner eller vägförhållanden (Funktioner för
föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 3).
Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider
hastighetsbegränsningen.
Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar
kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan
aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande
förslag.
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Inställningar för positionslarm
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Förarassistans > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 10).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
Enhetsinformation
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Enhets- och sekretessinställningar
Välj Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Regler: Visar märkningar och information om regler.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att
förbättra enheten.
Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du
reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda
funktionen Var jag har varit och använda myTrends
föreslagna rutter.
Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar
eller ta bort alla användardata.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Enhet > Regler.
Specifikationer
Drifttemperaturområde Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperatur- Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
område
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz vid 13 dBm
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12
V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör
(tillval, för användning endast i hemmet och på
kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
19
• Anslut enheten till fordonsström.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Kart- och programvaruuppdateringar
För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och
programvara på din enhet uppdaterade.
Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga
ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet
använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du
enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt
rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att
slutföra.
Med programvaruuppdateringar får du ändringar och
förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.
Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att
slutföra.
Du kan uppdatera din enhet med två metoder.
• Du kan ansluta enheten till ett Wi‑Fi nätverk för att uppdatera
direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör
att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den
till en dator.
• Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med
Garmin Express appen (garmin.com/express). Med det här
alternativet kan du installera kartdata till ett minneskort om de
uppdaterade kartorna är för stora för att få plats i det interna
minnet.
Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk
Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till
ett Wi‑Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta
till ett Wi‑Fi nätverk via menyn Inställningar.
1 Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
2 Om det behövs väljer du Wi-Fi för att aktivera Wi‑Fi teknik.
3 Välj Sök efter nätverk.
Enheten visar en lista över Wi‑Fi nätverk i närheten.
4 Välj ett nätverk.
5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer
Klar.
Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med
sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket
automatiskt när den är inom räckhåll.
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är
tillgänglig visas på ikonen Inställningar i huvudmenyn.
2 Välj Inställningar > Uppdateringar.
Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en
uppdatering är tillgänglig visas Uppdatering tillgänglig
nedanför Karta eller Programvara.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Installera alla.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta > Installera alla.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara > Installera alla.
4 Läs licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en
extern strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten,
sidan 19).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade
kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi‑Fi
eller Garmin Express.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och
installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din
enhet.
1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din
dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på
skärmen för att installera den (Montera Garmin Express,
sidan 21).
2 Öppna Garmin Express appen.
3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten
på
Garmin enheten, och den stora änden ansluts till en ledig
USB-port på datorn.
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi
nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi
nätverk, sidan 20).
20
4 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna
filöverföringsläge väljer du Fortsätt.
5 I Garmin Express appen klickar du på Lägg till en enhet.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar
enhetens namn och serienummer.
6 Klicka på Lägg till enhet och följ instruktionerna på skärmen
om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
Enhetsunderhåll
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter
uppdateringar till enheten.
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• För att installera en viss uppdatering klickar du på Visa
detaljer och sedan på Installera bredvid den uppdatering
som du vill hämta.
Appen Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen
är långsam.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 22).
8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen
för att slutföra installationen av uppdateringarna.
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att
koppla bort och ansluta enheten igen under
uppdateringsprocessen.
®
Montera Garmin Express
Garmin Express appen finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin
Express programmet är kompatibelt med din dator väljer
du Systemkrav.
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
®
®
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Starta om enheten
Du kan starta om enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur
fästet.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket moturs för att låsa upp det.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Felsökning
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen
och
säkringen .
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln
igen.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja Garmin
enheten i fordonet, sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 18).
21
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 21).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 19).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 19).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Stäng av trådlös radio när den inte används (Inställningar för
trådlöst nätverk, sidan 18).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Min enhet ansluter inte till telefonen
• Välj Inställningar > Trådlösa nätverk.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad telefon,
sidan 14) och genomföra parkopplingsprocessen
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 12).
Bilagor
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 32 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Garmin – enhetsöversikt, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
®
Datahantering
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
3 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna
filöverföringsläge väljer du Fortsätt.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 22).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
®
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt
Mac OS 10.4 och senare.
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
22
Bilagor
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 12
3D-kartvy 12
A
adresser, söka 4, 14
aktiv körfältsguidning 8
aktuell plats 7
aktuell position 7
ansluta 20
användarhandbok 16
avfartstjänster 11
aviseringar 13, 14
avstickare 9
B
batteri
ladda 1, 19, 22
maximera 22
problem 22
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 14
Bluetooth teknik 12–14, 22
avaktivera samtal 13
inställningar 18
koppla bort en enhet 14
Bluetooth-teknik, para ihop med telefon 12
bränsle, stationer 7
byta sökområde 5
D
dator, ansluta 22
destinationer 18. Se platser
anländer 9
E
enhets-ID 19
EULA 19
F
fartkameror 3
felsökning 21, 22
filer, överföra 22
fordonsprofil
bil 2
husbil 2
Foursquare 6
fågelvägen, navigera 11
färdhistorik 19
fäste, ta bort 21
förarvarningar 3
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 21
uppdatera programvaran 20
genvägar
lägga till 7
ta bort 7
geocaching 6
GPS 1, 22
H
hem
köra 8
ringa 14
telefonnummer 14
ändra position 8
husbil, profiler 2
I
ID-nummer 19
ikoner, statusfält 1
inställningar 18, 19
intressanta platser (POI) 5, 6
HISTORY 6
platser 6
Index
K
kameror
fart 3
rödljus 3
kartbild
2D 12
3D 12
kartlager, anpassa 12
kartor 5, 8, 11, 18
datafält 8, 11, 12
detaljnivå 18
köpa 22
lager 12
symboler 8
tema 18
uppdatera 20
verktyg 11
visa rutter 8, 9
koordinater 6
koppla bort, Bluetooth enhet 14
korsningar, söka 6
köra hem 8
L
ladda enheten 1, 19, 22
larm för larmade positioner, inställningar 19
latitud och longitud 6
ljud, larmade positioner 19
ljusstyrka 2
längre fram 11
anpassa 11
M
microSD kort 22
microSD-kort 1
minneskort 1, 22
installera 22
montera enheten
personbil 1
sugkopp 1, 21
ta bort från fästet 21
myTrends, rutter 10
N
nationalparker 5
navigation 6, 8
navigering 9
fågelvägen 11
inställningar 18
nästa sväng 8
nödtjänster 7
P
para ihop
koppla bort 14
telefon 12, 22
parkering 4, 5, 7, 9
photoLive 17, 18
platser 4, 6, 18
aktuell 7
platser 6
senaste sök 7
simulerad 18
spara 7
söka efter 4
position 7
positioner
aktuell 7
ringa 14
söka efter 6
produktsupport 16
profiler, husbil 2
programvara
uppdatera 20
version 19, 21
R
redigera, sparade resor 17
rengöra enheten 21
rengöra pekskärmen 21
reseplanerare 17
redigera en resa 17
ruttpunkter 17
riktningar 9
ringa 14
rutter 8
avbryta 10
beräkning 9
beräkningsläge 17, 18
föreslagna 10
lägga till en punkt 9, 17
myTrends 10
starta 4, 5, 8
utforma 9
visa på kartan 8, 9
rödljuskameror 3
röstkommando 15
aktivera 15
navigera med 16
tips för användning av 16
uppvakningsfras 15
röststyrning 15, 16
tips 16
S
samtal 14
hem 14
historik 14
kontakter 14
ringa 14
ringa upp 14
svara 14
satellitsignaler
söka 1
visa 22
senast hittade platser 7
simulerade platser 18
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 19
skärminställningar 19
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 21
smartphonefunktioner 13
ansluta 12
avaktivera samtal 13
Snabbsökning 5
spara, aktuell position 7
sparade platser 17
kategorier 8
redigera 7
ta bort 8
specifikationer 19
språk
röst 19
tangentbord 19
strömkablar 19
byta säkringen 21
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 16
stöld, undvika 21
sugkopp 21
svänglista 9
säkring, byta 21
söka efter platser. 4–6 Se även platser
adresser 4
kategorier 5
koordinater 6
korsningar 6
orter 11
söka efter tjänster 5
sökfält 4
sömnläge 1
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 14
resor 17
ta bort fästet 21
23
tangentbord
layout 19
språk 19
telefon
koppla bort 14
para ihop 12, 22
telefonbok 14
telefonsamtal 14
ringa 14
röstuppringning 14
stänga av ljud 14
svara 14
telefonsamtal med handsfree 13
tidsinställningar 19
tillbehör 22
trafik 12, 15, 19
alternativ rutt 10
incidenter 12
kameror 17, 18
karta 12
lägg till abonnemang 15
mottagare 15
söka efter förseningar 12
trafikövervakningskameror, visa 18
TripAdvisor 6
trippinformation 11
visa 12
återställa 12
tripplogg, visa 12
U
undvikanden 10
avaktivera 10
område 10
ta bort 10
väg 10
vägavgifter 10
vägegenskaper 10
uppdatera
kartor 20
programvara 20
USB, koppla bort 22
utforma en rutt 9
V
Var är jag? 7
varningar 3
larmade positioner 19
ljud 19
varningsikoner 3, 4
verktyg, kartor 11
volym, justera 2
väder 16
radar 17
vägförhållanden 17
vägavgifter, undvika 10
vägbeskrivningar 9
vägförhållanden, väder 17
W
Wi‑Fi 18, 20
Å
återställa
enhet 21
trippdata 12
återställa inställningarna 19
24
Index
support.garmin.com
Mars 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising