Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User manual | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Felhasználói kézikönyv

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Felhasználói kézikönyv
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Felhasználói kézikönyv
© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók.
®
A Garmin Drive™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
Az ACSI™ az Auto Camper Service International Holding B.V. védjegye.Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple , az iPhone és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. A Bluetooth kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ.A Foursquare a Foursquare Labs, Inc.
az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.A HISTORY és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem
alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik.A microSD és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegye. A PlanRV™ a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A
TripAdvisor a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Wi‑Fi a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye.A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
A Garmin® készülék áttekintése ................................................ 1
A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben ................ 1
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 1
GPS-jelek keresése .................................................................... 1
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 1
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 2
A hangerő beállítása ................................................................... 2
A hangkeverő használata ...................................................... 2
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 2
Járműprofilok................................................................. 2
Járműprofil hozzáadása .............................................................. 2
Autóprofil ..................................................................................... 2
Váltás másik járműprofilra .......................................................... 2
Járműprofil szerkesztése ............................................................ 2
Propánpalackok hozzáadása ................................................. 3
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 3
A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és
letiltása ........................................................................................ 3
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 3
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok .................................... 4
Korlátozási figyelmeztetések ................................................. 4
Útállapot figyelmeztetések ..................................................... 4
Riasztások ............................................................................. 4
Helyek keresése és mentése ......................................... 4
Hely keresése a keresősáv használatával ................................. 4
Cím keresése .............................................................................. 5
Helykeresési eredmények .......................................................... 5
Keresési terület módosítása .................................................. 5
Helykeresési eredmények a térképen .................................... 5
A keresési terület megváltoztatása a térkép segítségével ..... 5
Érdekes helyek ........................................................................... 5
Hely keresése kategória szerint ............................................. 5
Kempinghelyek keresése ....................................................... 6
RV szolgáltatások keresése ................................................... 6
Nemzeti parkok keresése ...................................................... 6
HISTORY Érdekes helyek keresése ...................................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ................. 7
Keresési eszközök ...................................................................... 7
Útkereszteződés keresése ..................................................... 7
Hely keresése koordináták használatával ............................. 7
Parkoló ........................................................................................ 7
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében ................. 7
Parkoló keresése megadott hely közelében .......................... 7
Parkolási színek és parkolási szimbólumok ........................... 7
Legutóbb talált helyek megkeresése .......................................... 7
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése ............................ 7
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................... 7
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése ................................................................................ 7
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................... 8
Parancsikon hozzáadása ........................................................... 8
Parancsikon eltávolítása ........................................................ 8
Helyek mentése .......................................................................... 8
Hely mentése ......................................................................... 8
Az aktuális hely mentése ....................................................... 8
Mentett hely szerkesztése ..................................................... 8
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............... 8
Mentett hely törlése ................................................................ 8
Tartalomjegyzék
Útvonal követése ............................................................ 8
Útvonalak .................................................................................... 8
Útvonal indítása .......................................................................... 8
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 9
Kiindulási helyre utazás ......................................................... 9
Az útvonal a térképen ................................................................. 9
Aktív sávinformáció ................................................................ 9
Kanyarok és irányok megtekintése ........................................ 9
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ............................. 9
Megérkezés az úti célhoz. .......................................................... 9
Parkolás az úti cél közelében ................................................ 9
Az aktív útvonal módosítása ..................................................... 10
Hely hozzáadása az útvonalhoz .......................................... 10
Az útvonal alakítása ............................................................. 10
Kerülőút tétele ...................................................................... 10
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................. 10
Útvonal leállítása ...................................................................... 10
Javasolt útvonalak használata .................................................. 10
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése .................... 10
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ....................... 10
Fizetős utak elkerülése ........................................................ 10
Útdíjmatricák elkerülése ....................................................... 11
Útjellemzők elkerülése ......................................................... 11
Környezetvédelmi zónák elkerülése .................................... 11
Egyéni elkerülések ............................................................... 11
Navigálás légvonalban ............................................................. 11
A térkép használata ...................................................... 11
Térképeszközök ........................................................................ 11
Térképeszköz megtekintése ................................................ 12
Következik ................................................................................ 12
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 12
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 12
Városok a közelben .................................................................. 12
Közelgő városok és kijárati szolgáltatások megtekintése .... 12
Útadatok ................................................................................... 12
A térkép útadatainak megjelenítése .................................... 12
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 13
Az útnapló megjelenítése .................................................... 13
Útadatok nullázása .............................................................. 13
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 13
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 13
Közlekedési események keresése ...................................... 13
A térkép testreszabása ............................................................. 13
A térképrétegek testre szabása ........................................... 13
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 13
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 13
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók......................................................................... 13
Párosítás okostelefonnal .......................................................... 13
A Bluetooth funkciók letiltása (Android™) ........................... 14
A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone®) .............................. 14
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok ........................................ 14
Intelligens értesítések ............................................................... 14
Értesítések fogadása ........................................................... 14
Az értesítések listájának megtekintése ................................ 15
Navigálás címre vagy helyszínhez a Garmin Drive alkalmazás
segítségével ..............................................................................15
Szabadkezes hívás ................................................................... 15
Hívás kezdeményezése ....................................................... 15
Hívás fogadása .................................................................... 15
A híváslista használata ........................................................ 15
Hívás közbeni opciók ........................................................... 15
Otthoni telefonszám elmentése ........................................... 16
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása ...................................... 16
Párosított telefon törlése ........................................................... 16
i
Közlekedés.................................................................... 16
Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával ... 16
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .......... 16
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz ................................... 16
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 16
Közlekedési előfizetés hozzáadása .......................................... 17
Hangvezérlés ................................................................ 17
Aktiválószó beállítása ............................................................... 17
A hangvezérlés aktiválása ........................................................ 17
Hangvezérlési tippek ................................................................ 17
Útvonal megkezdése hangvezérléssel ..................................... 17
Utasítások némítása ................................................................. 17
Hangvezérlés ............................................................................ 17
A hangvezérlés beállítása .................................................... 17
A Hangvezérlés funkció használata ..................................... 18
Hangvezérlési tippek ............................................................ 18
Az alkalmazások használata ....................................... 18
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken ............. 18
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 18
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 18
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 18
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 18
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 18
Utazástervező ........................................................................... 18
Utazás tervezése ................................................................. 18
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során .................................................................................... 18
Látnivalók felfedezése az utazás során ............................... 19
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................. 19
Navigálás mentett úton ........................................................ 19
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ............................... 19
photoLive forgalmi kamerák ...................................................... 19
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése ....... 19
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen ........ 19
Forgalmi kamera mentése ................................................... 19
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 19
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 23
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 23
A készülék újraindítása ............................................................. 23
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 23
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 23
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 23
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 23
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 23
Hibaelhárítás................................................................. 23
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 23
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 23
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 23
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 24
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz ................................. 24
Függelék........................................................................ 24
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára ...... 24
Adatkezelés .............................................................................. 24
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 24
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 24
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 24
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 24
A GPS-jel állapotának megjelenítése ....................................... 24
További térképek vásárlása ...................................................... 24
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 24
Tárgymutató.................................................................. 25
Beállítások.................................................................... 19
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 19
Térképek engedélyezése ..................................................... 20
Navigációs beállítások .............................................................. 20
Tervezési mód beállítások ................................................... 20
Szimulált hely beállítása ...................................................... 20
Vezeték nélküli hálózati beállítások .......................................... 20
Vezetői asszisztencia beállításai .............................................. 20
Közeledési figyelmeztetések beállításai .............................. 20
Megjelenítési beállítások .......................................................... 20
Forgalombeállítások ................................................................. 20
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 21
Az idő beállítása ................................................................... 21
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 21
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 21
Beállítások visszaállítása .......................................................... 21
"Eszközadatok" ............................................................ 21
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi
információk megjelenítése ........................................................ 21
Specifikációk ............................................................................. 21
A készülék töltése ..................................................................... 21
A készülék karbantartása ............................................ 21
Térkép- és szoftverfrissítések ................................................... 21
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz ............................................. 22
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton ........................ 22
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .. 22
A készülék karbantartása ......................................................... 23
A külső borítás tisztítása ...................................................... 23
ii
Tartalomjegyzék
Első lépések
4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában találhatóFontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (Térképés szoftverfrissítések, 21. oldal).
• Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa
tápellátáshoz (A Garmin eszköz beszerelése és töltése a
járműben, 1. oldal).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 1. oldal).
• Állítsa be a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal) és a
kijelző fényerejét (A képernyő fényerejének beállítása,
2. oldal).
• Állítson be egy járműprofilt a lakókocsijához (Járműprofil
hozzáadása, 2. oldal).
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
8. oldal).
A Garmin készülék áttekintése
®
nyílásba.
5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére
kattanjon.
A
6 tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot , vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsol. lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék
energiatakarékos üzemmódra vált.
Mikrofon a hangvezérléshez és a kihangosított telefonbeszélgetésekhez
GPS-jelek keresése
bekapcsológomb
USB táp- és adatcsatlakozó
A Garmin eszköz beszerelése és töltése a
járműben
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a készülék USBportjába.
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas
épületektől és fáktól távol.
Az állapotsávon lévő
ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha
legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a
navigációra.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a
begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel
állapotának megjelenítése, 24. oldal).
2 Nyomja rá a tartót
a tapadókorongra
, hogy bepattanjon
a helyére.
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart
a szélvédő irányába.
Első lépések
A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak
megtekintéséhez (Vezeték nélküli hálózati beállítások,
20. oldal).
®
1
Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 20. oldal).
Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (Szabadkezes hívás, 15. oldal).
Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez (Járműprofil szerkesztése, 2. oldal).
Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő
beállítása, 21. oldal).
Akkumulátor töltöttségi szintje.
Garmin Drive™ alkalmazás csatlakozási állapota(Párosítás
okostelefonnal, 13. oldal).
Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 18. oldal).
A képernyőn megjelenő gombok használata
A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az
egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a
gombot.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a
gombot.
• A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
• Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi
menü megtekintéséhez érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
A hangkeverő használata
A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl.
navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az
egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.
1 Válassza ki a Hangerő lehetőséget.
2 Válassza ki a > Hangkeverő lehetőséget.
3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok
hangerejét.
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
Járműprofilok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált
járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék
navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében
külön testreszabhatók.
2
Lakókocsi járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott
és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre
vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb
jellemzők alapján.
Járműprofil hozzáadása
A készülékkel használni kívánt lakókocsikhoz létre kell hozni
egy-egy járműprofilt.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil > lehetőséget.
2 Válassza ki a járműtípust:
• Lakókocsi hozzáadásához válassza a Lakókocsi
lehetőséget.
• Pótkocsit vontató lakóbusz hozzáadásához válassza a
Motorhome with Trailer lehetőséget.
• Lakóautó hozzáadásához válassza a Truck Camper
lehetőséget.
• Pótkocsit vontató lakóautó hozzáadásához válassza a
Truck Camper with Trailer lehetőséget.
• Autó hozzáadásához válassza az Autó lehetőséget.
• Lakókocsit vontató személygépkocsi hozzáadásához
válassza a Pótkocsival lehetőséget.
3 Szükség esetén válassza ki a pótkocsi típusát:
• Szabványos vonóhoroggal vontatott lakókocsi
hozzáadásához válassza a Lakókocsi lehetőséget.
• Fifth Wheel nyeregszerkezettel vontatott lakókocsi
hozzáadásához válassza a Fifth Wheel lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a pótkocsitípus nem érhető el minden
területen.
• Szabványos vonóhoroggal vontatott hajószállító pótkocsi
hozzáadásához válassza a Hajószállító pótkocsi
lehetőséget.
• Szabványos vonóhoroggal vontatott pótkocsi
hozzáadásához válassza a Pótkocsi lehetőséget.
4 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további
részletes adatok hozzáadásához (Járműprofil szerkesztése,
2. oldal).
Autóprofil
Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való
használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil
használatakor a készülék kiszámítja a standard autós
útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés
pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes
tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetők
el.
Váltás másik járműprofilra
A készülék az első bekapcsolásakor egy járműprofil
kiválasztására kéri. Bármikor átválthat manuálisan egy másik
járműprofilra.
1 Az állapotsoron válassza ki a járműprofil ikonját, például a
vagy
ikont.
Válasszon
ki
egy
járműprofilt.
2
Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
3 Válassza a Választ lehetőséget.
Járműprofil szerkesztése
Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további
adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).
1 Válassza ki a Beállítások > Járműprofil lehetőséget.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofilt.
Járműprofilok
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a
lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt
mezőt.
• Járműprofil átnevezéséhez válassza a >
> Profil
átnevezése lehetőséget.
• A járműprofil törléséhez válassza a >
> Törlés
lehetőséget.
Propánpalackok hozzáadása
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus
esetében.
Amennyiben hozzáadja propánpalackjait a járműprofiljához, az
eszköz elkerüli az olyan területeken keresztülhaladó
útvonalakat, amelyeken az Ön útvonalát esetlegesen
befolyásoló, propánpalackokra vonatkozó korlátozás van
érvényben. Ezenkívül az eszköz figyelmezteti Önt, ha olyan
területhez közelít, ahol el kell zárni a propánpalackokat.
1 Válassza a Beállítások > Járműprofil lehetőséget.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofilt.
3 Válassza a elemet.
4 Válassza a Propánpalackok > Palack hozzáadása elemet.
5 Adja meg a propánpalack tömegét, és válassza a Eltárol
elemet.
Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz
közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb
sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció
használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia
(Közlekedés, 16. oldal).
Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és közelgő
pihenőhelyeket javasol, ha már hosszú ideje vezet.
Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a
jármű felakadhat.
Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen
oldalszél fordulhat elő.
Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely
esetleg túl keskeny a járműhöz.
Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.
Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy
üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország
határa felé közelít.
Propán elzárása: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan terület felé közelít,
amelyen a propánt el kell zárni.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések
engedélyezése és letiltása
figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti
vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések
hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha
rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy
iskolai zónához közeledik.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Sebességkorlátozás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a
sebesség beállítására.
Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy
üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés
megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú
utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy
figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején,
amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem
fordul.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha vasúti
kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes
területhez közeledik.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló
figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések
akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.
1 Válassza a Beállítások > Vezetői asszisztencia >
Vezetőriasztások lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő következményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett
sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
• Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és
jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha
csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató
okostelefonhoz.
• A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin
Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja.
Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig
naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.
• A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit
tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához
készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a
biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen
információk elérhetőségének és kompatibilitásának
ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri
frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van
lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat
vagy megújíthatja előfizetését.
3
MEGJEGYZÉS: egyes régiók egyes termékcsomagjai már
sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó
adatokkal feltöltve érkeznek, teljesen ingyenes frissítési
lehetőséggel.
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az
útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről
és útviszonyokról tájékoztatnak.
Korlátozási figyelmeztetések
Magasság
Súly
Hossz
Szélesség
Pótkocsi magassága
Pótkocsi súlya
Pótkocsi hosszúsága
Pótkocsi szélessége
Hajószállító pótkocsi nem engedélyezett
Lakókocsi nem engedélyezett
Pótkocsi nem engedélyezett
®
®
®
Propángáz nem engedélyezett
Hely keresése a keresősáv használatával
Balra kanyarodás tilos
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés lehetőséget a keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Jobbra kanyarodás tilos
Megfordulni tilos
Útállapot figyelmeztetések
Felakadás veszélye
Oldalszél
Keskeny út
Éles kanya
Meredek lejtő
Út fölé nyúló fák
Riasztások
Mérlegház
Lakóbuszok számára nem megerősített út
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
4
A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.
• A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez
válassza a Keresés (Hely keresése a keresősáv
használatával, 4. oldal).
• Egy adott cím kereséséhez válassza a Cím (Cím keresése,
5. oldal).
• Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő
böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a Kategóriák
(Hely keresése kategória szerint, 5. oldal).
• Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez
válassza az aktuális keresési terület mellett látható ikont
(Keresési terület módosítása, 5. oldal).
• A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez
válassza a Elmentve (Helyek mentése, 8. oldal).
• A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek
megtekintéséhez válassza a Legutóbbi (Legutóbb talált
helyek megkeresése, 7. oldal).
• Lakókocsiparkok és kempingek kereséséhez válassza a
Minden kempinghely(Kempinghelyek keresése, 6. oldal)
elemet.
• A Foursquare érdekes helyek böngészéséhez, kereséséhez
és a helyeken való bejelentkezéshez válassza a
Foursquare® (Foursquare érdekes helyek keresése,
6. oldal).
• A TripAdvisor érdekes helyek és értékelések
böngészéséhez és kereséséhez válassza a TripAdvisor
(TripAdvisor, 6. oldal).
• A HISTORY érdekes helyek, fényképek és információk
böngészéséhez és kereséséhez válassza a History®
(HISTORY Érdekes helyek keresése, 6. oldal).
• A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek
megtekintéséhez válassza a Nemzeti parkok (Nemzeti
parkok keresése, 6. oldal).
• Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza
a Koordináták (Hely keresése koordináták használatával,
7. oldal).
Helyek keresése és mentése
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni,
válassza a lehetőséget.
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Helykeresési eredmények a térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi
hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető
információi pedig a térkép alsó részén láthatók.
Helykeresési eredmények
Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség
szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve
további találatokat láthat.
A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet
meg.
További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet
tekinthet meg.
A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre
vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció
indításához.
Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.
A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak
megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció
indításához.
Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható ikont
.
3 Válassza ki a keresési területet.
4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
A ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület.
Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának
használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott
helyszínhez közeli helyeket javasol.
Helyek keresése és mentése
A keresési terület megváltoztatása a térkép
segítségével
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
3 Húzza a térképet az új keresési területhez.
4 Válassza a Keresés itt ikont.
Érdekes helyek
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
5
Kempinghelyek keresése
Válassza a Hova? > Minden kempinghely lehetőséget.
Kényelmi szolgáltatásokat biztosító kempinghelyek
keresése
Lehetőség van a lakókocsiparkok és kempinghelyek a
rendelkezésre álló kényelmi szolgáltatások alapján történő
keresésére.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lakókocsipark- és kempinghely-keresési
szolgáltatót, például a PlanRV™ Parks, a The Caravan and
Motorhome Club vagy az ACSI™ szolgáltatót.
MEGJEGYZÉS: nem minden terméktípus esetében érhető el
az összes keresési szolgáltató.
3 Szükség esetén válassza a Szűrés kényelmi
szolgáltatások szerint lehetőséget, válasszon egy vagy
több kényelmi lehetőséget, majd válassza a Eltárol elemet.
4 Válasszon ki egy helyet.
RV szolgáltatások keresése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Közeli helyeket kereshet, ahol lehetőség van javítási,
autómentési, és egyéb, lakókocsikkal kapcsolatos
szolgáltatások igénybevételére.
Válassza ki a Hova? > PlanRV™ Services elemeket.
Nemzeti parkok keresése
Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét
tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az
Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is.
Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon
belüli helyszínhez is.
1 Válassza ki a Hova? > Nemzeti parkok lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi
parkkal.
2 Válassza ki a Keresés lehetőséget, és adja meg a park teljes
nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez
(opcionális).
3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park
jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az Menj! lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott
parkra mutató navigációt.
• A parkkal kapcsolatos további információk
megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és
szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a ikont.
• Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez
válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd
válasszon ki egy helyszínt.
A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak
felfedezése
Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti
parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait,
valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez
is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek,
látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.
1 Válasszon ki egy nemzeti parkot a helykeresési találatok
közül, majd válassza ki a ikont.
2 Válassza ki A park felfedezése lehetőséget.
Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak
kategorizált listája.
3 Válasszon kategóriát.
4 Válasszon ki egy helyet, és válassza az Menj! lehetőséget.
6
HISTORY Érdekes helyek keresése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus
esetében.
Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek
segítségével megtalálhatja és megismerheti a világ történelmi
jelentőségű helyszíneit és látványosságait, többek között
történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a
történelmi események nevezetes helyszíneit is.
1 Válassza ki a Hova? > History® lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki a ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi
összefoglalójának megtekintéséhez.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonon található
Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozhat. Ezáltal
megtekintheti a Foursquare helyszínek részletes adatait,
bejelentkezhet egy helyre és érdekes helyeket kereshet az
online Foursquare adatbázisban.
Csatlakozás Foursquare fiókjához
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Drive alkalmazást.
2 Válassza ki a > Foursquare® > Login lehetőséget.
3 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.
Foursquare érdekes helyek keresése
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni. Ha készüléke a Garmin Drive alkalmazás
segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a
legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare
adatbázisból, valamint testreszabott találatokat Foursquare
felhasználói fiókjából (Csatlakozás Foursquare fiókjához,
6. oldal).
Válassza a Hova? > Foursquare® elemet.
Foursquare részletes helyadatok megtekintése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét
Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Csatlakozás Foursquare fiókjához, 6. oldal).
Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a
felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a
nyitva tartási időt.
1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési
találatok közül.
2 Válassza a ikont.
Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét
Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Csatlakozás Foursquare fiókjához, 6. oldal).
1 Válassza a Hova? > Foursquare® > Bejelentkezés
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a > Bejelentkezés lehetőséget.
TripAdvisor
Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket
tartalmaz.A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti
a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az
adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes
Helyek keresése és mentése
helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint
rendezheti.
TripAdvisor Érdekes helyek keresése
1 Válassza a Hova? > TripAdvisor lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes
pontjainak egy listája.
3 Az Eredmények rendezése lehetőséget választva távolság
vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem
kötelező).
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
1 Válassza a Hova? > Keresés lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Menj!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
Parkoló
Garmin készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek
segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló
típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok
alapján kereshet közeli parkolóhelyet.
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen
és minden parkolóhoz érhetőek el.
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Parkolók lehetőséget.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkoló keresése megadott hely közelében
1 Egy hely keresése.
2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
3 Válassza a ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
4 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
6 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkolási színek és parkolási szimbólumok
A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek
színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad
parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát
(utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a
fizetés módját.
A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti
készülékén.
A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez
válassza az ikont.
Helyszín felfedezése
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a > A helyszín felfedezése lehetőséget.
Legutóbb talált helyek megkeresése
Keresési eszközök
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
Hely keresése koordináták használatával
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag vagy
Országúti mentés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem
minden területen érhetők el.
Helyek keresése és mentése
7
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Menj!
lehetőséget.
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a Kész lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint, 5. oldal).
2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a > Eltárol lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkeszt lehetőséget.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
8
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza a > Szerkeszt > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
Útvonal követése
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 10. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 10. oldal).
• A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan,
amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 8. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (Az útvonal alakítása,
10. oldal).
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (Hely hozzáadása
az útvonalhoz, 10. oldal).
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet (Helyek keresése és mentése, 4. oldal).
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Menj! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz (Az útvonal alakítása, 10. oldal).
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 9. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához (Hely hozzáadása az útvonalhoz,
10. oldal).
Útvonal követése
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Menj! lehetőséget.
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal
megfelelő sávot a kanyarodáshoz.
jelzi a
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Megérkezés az úti célhoz.
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével módosíthatja, hogy milyen információkat jelenítsen meg (Térkép-adatmezők módosítása, 13. oldal).
Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
Aktív sávinformáció
Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez
közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes
Útvonal követése
Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő
információkat jelenít meg.
• A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá
hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
• Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan
felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget
választva megkeresheti a közeli parkolókat (Parkolás az úti
cél közelében, 9. oldal).
• Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az
útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az
érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.
Parkolás az úti cél közelében
Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának
közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék
automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha ekkor az Igen lehetőséget választja, közeli
parkolóhelyeket kereshet.
• Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a Hova? >
Kategóriák > Parkolók menübe, majd válassza a > Úti
célom elemet.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az Menj! >
Hozzáadás következő megállóként elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.
9
Az aktív útvonal módosítása
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 8. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 18. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet (Helyek keresése és mentése, 4. oldal).
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Hozzáadás következő
megállóként lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Hozzáadás utolsó megállóként lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 8. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Menj!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal szerkesztése
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
10
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen válassza ki a > Leállítás lehetőséget.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülék- és adatvédelmi beállítások, 21. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása az
okostelefon használatával, 16. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 20. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a Alter. útvonal lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
Útvonal követése
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útdíjmatricák elkerülése
Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatricainformációkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok
azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek
igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj
matrica lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások
előtti állandó rákérdezéshez válassza a Mindig
kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával
használható utakat, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával
használható utakat, válassza az Engedélyezés
lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Elkerülések
lehetőséget.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza ki az OK lehetőséget.
Környezetvédelmi zónák elkerülése
A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken
környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a
járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra
vonatkozik.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi
zónák lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal
rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez
útvonalat, válassza a Mindig kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi
területeket, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi
területeket, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
3 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Egyéni
elkerülések lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
3
4
5
6
lehetőséget.
Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza a Kész lehetőséget.
A térkép használata
Terület elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Egyéni
2
3
4
5
6
elkerülések lehetőséget.
Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Egyéni
elkerülések lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Egyéni
elkerülések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
9. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Menj! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 9. oldal).
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
11
Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását
vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (Az aktív
útvonal módosítása, 10. oldal).
Némít: lenémítja a hangerőt.
Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív
útvonal mentén található, közelgő városokat és
szolgáltatásokat (Városok a közelben, 12. oldal).
Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az
aktuális út mentén (Következik, 12. oldal).
Elevation: megjeleníti az út további részére érvényes
magasságváltozásokat.
Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal
mentén vagy az adott környéken (Soron következő forgalmi
események megjelenítése, 13. oldal). Ez a funkció nem
minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (A térkép
útadatainak megjelenítése, 12. oldal).
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 9. oldal).
Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait,
illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető
opciókat (Hívás közbeni opciók, 15. oldal).
Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott
környéken.
photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a
photoLive előfizetés alapján (photoLive forgalmi kamerák,
19. oldal).
Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy
sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor
elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és
sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Garmin
Drive alkalmazással (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 13. oldal).
Break Planner: megjeleníti a pihenőemlékeztetőket és a
javasolt megállókat.
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
Következik
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti
meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket,
benzinkutakat és pihenőket.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Városok a közelben
Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok
a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő
városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz
az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan
minden város esetében megjeleníti a következő városhoz
vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető
szolgáltatásokat.
Közelgő városok és kijárati szolgáltatások
megtekintése
1 A térképen válassza a > Városok a közelben lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a
térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal
kapcsolatos információkat jelenít meg.
2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető
kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat,
szálláshelyeket és éttermeket.
3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az Menj! lehetőséget
kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt útadatokat tekinthetne meg a térképen, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez.
A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
Személyre szabott útadatok megtekintése a térképen
A térkép útadat-eszközének segítségével személyre szabott
útadatokat jeleníthet meg a térképen.
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz mindhárom kategóriában
megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
Amikor nem vezet, a térképeszköz a három kategória nevét
jeleníti meg.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki
egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának
megtekintéséhez.
• Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg,
válasszon ki egyet az adott hely részleteinek
megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal
létrehozásának elindításához.
12
A térkép használata
• Válasszon ki egy adatmezőt az útadat-eszközben ,
majd válassza ki a mezőben megjeleníteni kívánt
adatokat.
• Válassza ki a személyre szabható térkép-adatmezőt ,
majd válassza ki az mezőben megjeleníteni kívánt
adatokat.
Útadatok oldal megjelenítése
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi
adatoknak kell érkezniük a készülékére (Közlekedés,
16. oldal).
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti
jelölőnégyzeteket.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet
lehetőséget.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
2
• Válassza a(z) Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza az Észak felé lehetőséget a térkép 2D-ben
történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen
látható.
• Válassza a(z) 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók
A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára
az intelligens értesítések és aktuális információk, például a
közlekedési és időjárási adatok fogadását.
Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat
készülékén, például baleseti információkat és
fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat
(Közlekedés, 16. oldal).
Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és
útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint
időjárási radart tekinthet meg készülékén (Az időjáráselőrejelzés megtekintése, 18. oldal).
Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei
megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat
indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított
telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a
kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy
hívásait hangvezérléssel is indíthatja.
Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról
helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.
Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést
Foursquare helyszíneken navigációs készülékének
segítségével (Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással,
6. oldal).
Párosítás okostelefonnal
Garmin készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive
alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet,
valamint aktuális információkhoz férhet hozzá (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal) .
1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin
Drive alkalmazást.
2 Kapcsolja be Garmin készülékét, majd helyezze a készüléket
és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin
fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási
és beállítási folyamatot.
13
Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket
párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron
belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.
A Bluetooth funkciók letiltása (Android™)
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is
használhatja a többi funkciót.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
2 Válassza ki a telefon nevét.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a
Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
• A Garmin Drive adatok és okostelefonos értesítések
letiltásához szüntesse meg a Garmin Drive jelölőnégyzet
kijelölését.
Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy
elrejtése (Android)
A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú
okostelefonos értesítések jelenjenek meg Garmin készülékén.
1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
2 Válassza az > Smart Notifications.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazások listája.
3 Az egyes alkalmazások mellett látható kapcsolók
segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le az adott
alkalmazás értesítéseit.
A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone )
®
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is
használhatja a többi funkciót.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kihangosított hívások letiltásához válassza ki a telefon
nevét, és törölje a Telefonhívások jelölőnégyzet
kijelölését.
TIPP: egy színes ikon jelenik meg amellett a név mellet,
amellyel a készülék a kihangosított hívásokhoz
kapcsolódik.
• A Garmin Drive alkalmazásadatok és az okostelefonos
értesítések letiltásához válassza ki az Szolgáltatások
okostelefonra lehetőséget, és törölje az Szolgáltatások
okostelefonra jelölőnégyzet kijelölését.
TIPP: ha a szolgáltatások aktívak, a és szimbólum
színesben jelenik meg.
Az értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése
(iPhone)
A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a
készüléken látható értesítéseket.
1 Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
2 Válassza ki az Szolgáltatások okostelefonra lehetőséget.
TIPP: ha a szolgáltatások aktívak, a és szimbólum
színesben jelenik meg.
3 Válassza az Intelligens értesítések lehetőséget.
4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti
jelölőnégyzetet.
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok
Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes
párosított eszközök mellett jelennek meg.
Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
14
• Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott
vagy szétkapcsolt.
• Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél
kapcsolódik és aktív.
Kihangosított hívás
Intelligens értesítések
Garmin Drive funkciók és szolgáltatások
Intelligens értesítések
Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik,
okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a
bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a
Garmin készülék segítségével.
MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a
Garmin Drive alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet
várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az
intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a színes
ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (Bluetooth funkció
állapotjelző ikonok, 14. oldal).
Értesítések fogadása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb
oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a
térképeszközöknél jelennek meg.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az OK
lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza a Megnéz
lehetőséget.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a Megnéz >
Lejátszás lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a
térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a
elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
szövegét.
• Az értesítés meghallgatásához válassza az Üzenet
lejátszása lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván
utasítást adni, mondja ki azt, hogy Üzenet lejátszása.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés
funkciót, és a ikon megjelenik a térképeszközöknél.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Az értesítések listájának megtekintése
Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.
1 Válassza az Alkalmazások > Intelligens értesítések
lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket
fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke
szín jelöli.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
leírását.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Navigálás címre vagy helyszínhez a Garmin
Drive alkalmazás segítségével
A Garmin Drive alkalmazással címeket, vállalkozásokat vagy
érdekes helyeket kereshet, majd elküldheti ezeket Garmin
készülékére, és elnavigálhat hozzájuk.
1 A Garmin Drive alkalmazásban válassza a Where To?
lehetőséget.
Válasszon
ki egy lehetőséget:
2
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
A karakterek megadása közben javaslatok jelennek meg a
keresőmező alatt.
3 Válasszon egyet a javasolt keresési találatok közül.
Az alkalmazás megjeleníti a helyet egy térképen.
Az
útvonal megkezdéséhez válassza az Go! lehetőséget.
4
A Garmin készülék megkezdi a kiválasztott helyre mutató
navigációt, a hely pedig bekerül a Where To? menü legutóbbi
keresései közé.
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
Szabadkezes hívás
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a
készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is
együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden
funkció érhető el a telefonján.
A készülék Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével
képes kapcsolódni mobiltelefonjához, így kihangosítóként is
használható (Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók, 13. oldal). Miközben a készülék csatlakoztatva van,
kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.
Hívás kezdeményezése
Szám tárcsázása
1 Válassza a következőket: Alkalmazások > Telefon >
Tárcsázás.
2 Adja meg a telefonszámot.
3 Válassza ki a Tárcsázás lehetőséget.
Névjegy hívása a telefonkönyvből
A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor
a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány
perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a
funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Jelöljön ki egy névjegyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hely hívása
1 Válassza ki: Alkalmazások > Telefon > Kategóriák
keresése.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Elgogadom vagy Elvet
elemet.
A híváslista használata
A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre,
valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista
néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem
támogatják ezt a funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Híváslista
lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
3 Válasszon ki egy hívást.
Hívás közbeni opciók
Hívás közbeni opciók jelennek meg a térképen, amikor fogad
egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek
az Ön telefonjával.
TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü
menüpontjának kiválasztásával ismét megnyithatja. A >
Telefon menüpontot a térképről is kiválaszthatja.
• A konferenciahíváshoz válassza a Hívás hozzáadása
lehetőséget.
• Ha hangot szeretne küldeni telefonjára, válassza a
Kézibeszélő lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné
a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy
ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
• A tárcsázó használatához válassza a Billentyűzet
lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
15
• A mikrofon elnémításához válassza ki a Némít lehetőséget.
• A vonal bontásához válassza a Hívás vége lehetőséget.
Közlekedési adatok fogadása az okostelefon
használatával
Otthoni telefonszám elmentése
Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin
Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.
1 Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz
(Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók,
13. oldal).
2 Lépjen Garmin készülékén a Beállítások > Közlekedés
elemre, és ellenőrizze, hogy a Közlekedés jelölőnégyzet be
van-e jelölve.
TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett
helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (Mentett
hely szerkesztése, 8. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám
beállítása lehetőséget.
2 Adja meg a telefonszámát.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
Hazatelefonálás
Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a
kiindulási helyéhez.
Válassza ki az Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás
elemet.
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása
Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti
lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök
listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan
csatlakoztatható Garmin készülékéhez.
1 Válassza ki a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.
Párosított telefon törlése
Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben
automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez,
kitörölheti azt.
1 Válassza ki a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az Eszköz
párosításának megszüntetése lehetőséget.
Közlekedés
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az
aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke
elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új
útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális
útvonalon (Forgalombeállítások, 20. oldal). A forgalmi térképen
áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.
A további forgalmi információk nyújtásához készülékének
forgalmi adatokat kell fogadnia.
• Az MT végződésű termékmodellek vezeték nélküli jeleken
keresztül, a beépített forgalmi vevőegység és a mellékelt
járműves tápkábel használatával fogadhatnak adatokat
(Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel,
16. oldal).
• Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok
fogadására a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával,
16. oldal).
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon
találhat információkat.
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel
ÉRTESÍTÉS
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja
a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. A vezeték
nélküli forgalmi adatok fogadásához csatlakoztatnia kell a
készüléket a jármű elektromos hálózatához egy forgalmiadatkompatibilis tápkábel segítségével. Bizonyos
termékmodellekhez forgalmi vevőegység is tartozik
(Közlekedés, 16. oldal). .
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon
találhat információkat.
Csatlakoztassa a készüléket a jármű elektromos hálózatához
a kompatibilis tápkábel segítségével (A Garmin eszköz
beszerelése és töltése a járműben, 1. oldal).
Ha az Ön terméke tartalmaz forgalmi adatokat, a
készülékhez mellékelt járműves tápkábel kompatibilis a
forgalmi adatokkal.
Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor
készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet
elkerülni a forgalmi akadályokat.
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz
A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés
tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek
hozzáadására. További információkért látogasson el a
garmin.com/traffic weboldalra.
Közlekedési előfizetések megtekintése
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > Előfizetések
lehetőséget.
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést
is vásárolhat.
1 Válassza ki a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza ki az Előfizetések > lehetőséget.
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.
6 Adja meg a kódot.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
16
Közlekedés
1 Válassza ki a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
3 Válaszoljon a hangutasításokra a keresés vagy művelet
Közlekedési előfizetés hozzáadása
Hangvezérlési tippek
Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést
is vásárolhat.
1 Válassza ki a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza ki az Előfizetések > lehetőséget.
3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a
www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25
karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A
szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell
beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel
rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
5 A készüléken válassza ki a Tovább lehetőséget.
6 Adja meg a kódot.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Hangvezérlés
befejezéséhez.
• Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
• A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében
csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
• A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
• A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése
érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
• Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla,
mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.
Útvonal megkezdése hangvezérléssel
Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.
1 Mondja ki: OK Garmin.
2 Mondja ki Hely keresése parancsot.
3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
A készülék megjeleníti a keresési találatok listáját.
MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven,
illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden
modell esetében.
MEGJEGYZÉS: Zajos környezetben előfordulhat, hogy a
Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.
A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok
kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü
hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját
tartalmazza.
Aktiválószó beállítása
Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó
vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó a OK Garmin.
TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a
Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.
1 Válassza a Alkalmazások > Hangvezérlés > >
Ébresztőmondat lehetőséget.
2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
A hangvezérlés aktiválása
1 Mondja ki az OK Garmin parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
4 Mondja ki a kívánt hely sorának számát.
Az eszköz megjeleníti a helyet a térképen.
5 Mondja ki a Navigálás parancsot.
Utasítások némítása
Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításai a készülék
lenémítása nélkül.
1 Válassza a Alkalmazások > Hangvezérlés > lehetőséget.
2 Válassza ki az Utasítások némítása > Bekapcsolva
lehetőséget.
Hangvezérlés
Azokon a területeken, ahol a Hangparancs funkció nem
elérhető, a Hangvezérlés funkció aktív. A Hangvezérlés funkció
segítségével hangutasításokkal vezérelheti a készüléket. A
funkció használatához előbb be kell azt állítania a saját
hangjához.
A hangvezérlés beállítása
2 Mondjon ki egy parancsot a menüből.
Hangvezérlés
A Hangvezérlés funkció csak egyetlen felhasználó hangját
képes felismerni.
1 Válassza az Alkalmazások > Hangvezérlés opciót.
2 A képernyőn megjelenő utasítások szerint vegye fel az egyes
hangvezérlési parancsok szövegét.
MEGJEGYZÉS: nem muszáj pontosan azt felolvasni, ami
megjelenik a képernyőn. Tetszőleges szöveget is rögzíthet
az egyes hangparancsokhoz.
17
A hangvezérlési parancsok használatához az adott funkcióhoz
felvett parancsot kell bemondani.
A Hangvezérlés funkció használata
1 Mondja be a Hangvezérlés szöveghez rögzített parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hangvezérlési tippek
• Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
• A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében
csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
• A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• A parancs sikeres vételét hangjelzéssel jelzi a készülék.
Az alkalmazások használata
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a
készüléken
Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a
teljes felhasználói kézikönyvet.
1 Válassza az Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv
elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg,
amelyen a készülékszoftver is (Nyelvi és
billentyűzetbeállítások, 21. oldal).
2 A ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben
(nem kötelező lépés).
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási
adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az
időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell
a Garmin Drive alkalmazáshoz (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 13. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az
elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi
pozíció.
Válassza
ki az egyik lehetőséget:
2
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás radar lehetőséget.
2 Válassza ki a ikont a radartérkép animálásához.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
18
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 13. oldal).
Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik
városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok
hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás
lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
További
helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
6
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
Tovább > Eltárol lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
Válassza
ki az egyik tárolt utazást.
2
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Az alkalmazások használata
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a > Sorrend
optimalizálása elemet.
Látnivalók felfedezése az utazás során
Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat
utazásához.
1 Utazás szerkesztésekor válassza az > Ajánlott
látványosságok elemet.
2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet
meg.
3 A Választ elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az
utazáshoz.
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni
kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
4 Válassza a ikont.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (Az útvonal alakítása,
10. oldal).
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 10. oldal).
Navigálás mentett úton
A mentett helyen történő navigálás megkezdése előtt az aktív
járműprofilnak egyeznie kell az úthoz kiválasztott járműprofillal
(Utazás útvonalopcióinak módosítása, 19. oldal). Amennyiben
nem egyezik, az út megkezdése előtt a készülék felkéri a
járműprofil módosítására (Váltás másik járműprofilra, 2. oldal).
1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás
fennmaradó úti céljaihoz.
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Mentett
útvonalak > Aktív útvonalam elemet.
Végezze
el útvonala szerkesztését az utazástervező
2
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
Válassza
a Eltárol elemet az útvonal utazásként való
3
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
Beállítások
photoLive forgalmi kamerák
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a
Garmin Drive alkalmazáshoz (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 13. oldal).
A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő
képeket.
A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése
Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő
képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat,
amelyek mellett gyakran elhalad.
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive elemet.
2 Válassza a Hozzáad.: érintse meg elemet.
3 Válasszon utat.
4 Válasszon forgalmi kamerát.
A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének
előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben
tekintheti meg a képet.
5 A Eltárol lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem
kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive
alkalmazás főképernyőjére.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen
A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton
elhelyezett forgalmi kamerákat.
1 Válassza ki a térkép > photoLive elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi
kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is.
Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő
kamera élő képét.
2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a Kamerák keresése
elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli
forgalmi kamerákat (nem kötelező).
Forgalmi kamera mentése
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válassza ki a Hozzáad.: érintse meg lehetőséget.
3 Út választása.
4 Válasszon egy kereszteződést.
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
21. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az Alkalmazások > Merre jártam lehetőséget.
Beállítások
Térkép- és járműbeállítások
Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.
Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a
térképen.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
19
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 13. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Navigációs beállítások
Válassza ki a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen
érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal
rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.
Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely
jelentős kezelői figyelmet igényel.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
Vezeték nélküli hálózati beállítások
A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi‑Fi hálózatokat, a párosított Bluetooth-eszközöket, valamint a
Bluetooth-funkciókat.
Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása.
Párosított eszközök nevei: ebben a menüben a párosított
Bluetooth-eszközök nevei láthatók. Egy-egy nevet
kiválasztva módosíthatja a kiválasztott eszközhöz tartozó
Bluetooth-beállításokat.
Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth
eszközöket.
Becenév: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet,
amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth
vezeték nélküli technológia használata során.
Wi-Fi: bekapcsolja a Wi‑Fi-vevőt.
Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok
szerkesztését és törlését.
Hálózatok keresése: közeli Wi‑Fi-hálózatok keresését teszi
lehetővé (Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 22. oldal).
®
Vezetői asszisztencia beállításai
Válassza ki a Beállítások > Vezetői asszisztencia lehetőséget.
Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy
útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (A
vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések,
3. oldal).
Figyelmeztetés gyorshajtásra: figyelmezteti Önt a
sebességkorlátozás túllépésekor.
Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására,
valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a
közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő
szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.
Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő
vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
Tervezési mód beállítások
Közeledési figyelmeztetések beállításai
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell
tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Válassza ki a Beállítások > Vezetői asszisztencia >
Közeledési riasztások lehetőséget.
Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló
riasztás stílusának beállítása.
Riasztások: beállítja azt a közeledésipont-típust, amelyiknél a
riasztás beindul.
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat
tervezhet egy szimulált helyről.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód
kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be
a színeket.
Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.
Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével
az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Közlekedés elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
20
Beállítások
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az
optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy
kérésre alkalmazza (Forgalmi akadályok elkerülése az
útvonalon, 10. oldal).
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a
beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat
törlését.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállítás.
"Eszközadatok"
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a/az Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Készülék- és adatvédelmi beállítások
Válassza a Beállítások > Eszköz elemet.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít
meg.
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz
továbbfejlesztése érdekében.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze
az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal Ön megtekintheti
az útnaplót, használhatja a Merre jártam funkciót és a
myTrends által javasolt útvonalakat is.
"Eszközadatok"
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és
megfelelőségi információk megjelenítése
1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
2 Válassza a Eszköz > Szabályozó lehetőséget.
Specifikációk
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet
0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Rádiófrekvencia/
protokoll
2,4 GHz @ 13 dBm
Hálózati bemenet
Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter
(opcionális, kizárólag otthoni és irodai
használatra).
Teleptípus
Lítiumion-akkumulátor
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől
származó adapterhez csatlakoztatja.
A készülék karbantartása
Térkép- és szoftverfrissítések
A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék
térképeit és szoftverét.
A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő
utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják.
A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben
megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett
pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy
méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.
A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével
kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A
szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár
percet vesz igénybe.
Készülékét két módszerrel frissítheti.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi‑Fi-hálózathoz,
amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így
kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
21
• Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és
elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással
(garmin.com/express). Ezzel a lehetőséggel memóriakártyára
is telepítheti a térképadatokat, ha a belső memórián nem áll
rendelkezésre elegendő tárterület a frissített térképekhez.
Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz
Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy
csatlakoztassa egy Wi‑Fi-hálózathoz és végezze el a
készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is
csatlakozhat Wi‑Fi-hálózathoz.
1 Válassza a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget.
Ha
szükséges, válassza ki a Wi-Fi lehetőséget a Wi‑Fi2
technológia engedélyezéséhez.
3 Válassza a Hálózatok keresése elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi‑Fi-hálózatok listáját.
4 Válasszon egy hálózatot.
5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd
válassza a Kész lehetőséget.
A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a
mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal
csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.
6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső
áramforráshoz és a Wi‑Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai
hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához
be kell fejeznie a frissítést Wi‑Fi vagy a Garmin Express
segítségével.
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a
legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.
1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin
Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express
weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat (A Garmin Express telepítése,
23. oldal).
2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy miniUSB kábel segítségével.
A kábel kisebb vége a Garmin készülék mini-USB portjához
, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad
USB portjához csatlakozik.
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton
ÉRTESÍTÉS
A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével
járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó
esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az
adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre
vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.
A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék
internetkapcsolatot biztosító Wi‑Fi-hálózatra csatlakoztatásával.
Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.
1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi‑Fi-hálózathoz
(Csatlakozás Wi‑Fi-hálózathoz, 22. oldal).
Ha készüléke Wi‑Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés,
egy ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.
2 Válassza a Beállítások > Frissítések lehetőséget.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések.
Ha van elérhető frissítés, a Frissítés érhető el felirat jelenik
meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza
az Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza
a Térkép > Összes telepítése lehetőséget.
• Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni,
válassza a Szoftver > Összes telepítése lehetőséget.
4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz
válassza az Összes elfogadása gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel,
válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési
folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet
frissítéseket.
5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa
készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a
Folytatás lehetőséget (A készülék töltése, 21. oldal).
A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s
töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos
okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható
médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet
inkompatibilis.
22
4 Ha Garmin készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére
szólítja fel, válassza az Folytatás lehetőséget.
5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a Készülék
hozzáadása lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd
megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
6 Kattintson a Készülék hozzáadása lehetőségre, majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a
Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás
megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.
7 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a Részletek
megtekintése lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett
található Telepítés elemre.
A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti
őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig
tarthat.
MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a
készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében
felajánlhatja, hogy helyezzen microSD -kártyát a készülékbe
(Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára,
24. oldal).
8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési
folyamat közben megjelenő utasításokat.
®
A készülék karbantartása
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás
például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét
csatlakoztassa készülékét.
A Garmin Express telepítése
A Garmin Express alkalmazás Windows és Mac rendszert
futtató számítógépekre érhető el.
1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express
weboldalra.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a
Garmin Express alkalmazás és a számítógép
kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a
Rendszerkövetelmények lehetőséget.
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
Nyissa
meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
3
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
®
®
A készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Ne tegye ki víznek a készüléket.
2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a
készüléket a tartóból.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az
apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat
a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a
záróelemet
annak kinyitásához.
A külső borítás tisztítása
2
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
3
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot , és a
biztosítékot .
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató
járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére
való
visszazáráshoz.
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
A lopás elkerülése érdekében
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A Garmin eszköz beszerelése
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver
segítségével (garmin.com/express).
A készülék újraindítása
Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
Hibaelhárítás
megdörzsölve.
és töltése a járműben, 1. oldal).
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva
(Navigációs beállítások, 20. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 23. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
23
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
20. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 20. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 2. oldal).
• Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (Vezeték nélküli
hálózati beállítások, 20. oldal).
• Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem
használja (A készülék be- és kikapcsolása, 1. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
3 Amikor Garmin készüléke felszólítja a fájlátviteli mód
engedélyezésére, válassza az Folytatás lehetőséget.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz
• Lépjen a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
• Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a
telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb)
körzetébe.
• Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com
/bluetooth weboldalt.
• Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a
telefon és a készülék párosítását (Párosított telefon törlése,
16. oldal), majd végezze el a párosítási folyamatot (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók,
13. oldal).
Függelék
Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az
eszköz microSD 4– 32 GB méretű memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A Garmin készülék áttekintése, 1. oldal).
2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
®
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint az
Mac OS 10.4 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.
A memóriakártyák ismertetése
2
3
4
5
6
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 24. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik
a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség
biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd
válassza a File > Eject (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
®
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com
weboldalon.
2 Kattintson a Térképek lapra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
24
Függelék
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 13
3D térképnézet 13
A
a jármű tápkábele 1
a készülék felszerelése, tapadókorong 23
akkumulátor
maximalizálás 24
problémák 24
töltés 1, 21, 23
aktív sávinformáció 9
alaphelyzetbe állítás
eszköz 23
útadatok 13
alvó üzemmód 1
az eszköz tisztítása 23
azonosítószám 21
B
beállítások 20, 21
beállítások visszaállítása 21
bekapcsológomb 1
beszédfelismerés 17
billentyűzet
kiosztás 21
nyelv 21
biztosíték, módosítás 23
Bluetooth technológia 13–15, 24
beállítások 20
eszköz lecsatlakoztatása 16
hívások letiltása 14
telefon párosítása 13
C
címek, keresés 5, 15
Cs
csatlakozás 22
E
elkerülések 11
kikapcsolás 11
terület 11
törlés 11
út 11
útdíjak 10, 11
útjellemzők 11
eszköz tisztítása 23
eszközök, térképek 11, 12
EULA-k 21
F
fájlok, átvitel 24
felhasználói kézikönyv 18
fényerő 2
figyelmeztető ikonok 4
fordulólista 9
forgalmi kamerák, megtekintés 19
forgalom
térkép 13
további lehetséges útvonal 10
Foursquare 6
frissítés
szoftver 21, 22
térképek 21, 22
G
Garmin Connect 13
Garmin Express 23
szoftver frissítése 22
geocaching 7
GPS 1, 24
Gy
Gyorskeresés 5
H
haladási irányok 9
Tárgymutató
hang, közeledési pontok 20
hangerő, beállítás 2
hangvezérlés 17, 18
aktiválás 17
aktiválószó 17
használati tippek 17
navigálás módja 17
tippek 18
hazautazás 9
helyek 5, 19
helyszínek 7
hívás 15
jelenlegi 7, 8
keresés 4, 7
legutóbbi találatok 7
mentés 8
szimulált 20
helyek keresése. 4–7 Lásd még: helyek
címek 5
kategóriák 5
koordináták 7
útkereszteződések 7
városok 12
helyszínek 7
hibaelhárítás 23, 24
hívások 15
előzmények 15
fogadás 15
kezdeményezés 15
névjegyek 15
otthoni 16
tárcsázás 15
hívások fogadása 15
Hol vagyok? 7, 8
I
időbeállítások 21
időjárás 18
radar 18
útviszonyok 18
ikonok, állapotsor 1
irányok 9
J
járműprofil
autó 2
lakókocsi 2, 3
jelenlegi hely 7, 8
jelzőlámpába telepített kamerák 3
K
kamerák
jelzőlámpa 3
sebesség 3
képernyő, fényerő 2
képernyőfotók 20
képernyőgombok 2
keresési terület módosítása 5
keresősáv 4
kerülőutak 10
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 23
autó 1
tapadókorong 1
készülék karbantartása 23
készülék töltése 1, 21, 23
készülékazonosító 21
kiegészítők 24
kihangosított hívás 14
kiindulási hely
hely szerkesztése 9
telefonszám 16
utazás 9
Kijárat szolgáltatások 12
koordináták 7
korlátozások, jármű 2
következik 12
testreszabás 12
következő forduló 9
közeledési riasztások, beállítások 20
közlekedés 13, 16, 20
akadályok keresése 13
előfizetések hozzáadása 16, 17
események 13
kamerák 19
vevő 16
L
lakókocsi, profilok 2, 3
lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz 16
legutóbb talált helyek 7
lopás, elkerülés 23
M
megjelenítési beállítások 20
memóriakártya 1, 24
behelyezés 24
mentés, jelenlegi hely 8
mentett helyek 19
kategóriák 8
szerkesztés 8
törlés 8
microSD kártya 1, 24
műholdas jelek
keresés 1
megjelenítés 24
myTrends, útvonalak 10
N
navigáció 7, 9
beállítások 20
légvonalban 11
navigáció terepen 11
némítás, hang 17
nemzeti parkok 6
Ny
nyelv
billentyűzet 21
hang 21
O
okostelefonos funkciók 14
csatlakozás 13
hívások letiltása 14
otthoni, hívás 16
P
parancsikonok
hozzáadás 8
törlés 8
parkolási 7, 9
parkoló 5, 7
párosítás
lecsatlakoztatás 16
telefon 13, 24
photoLive 19
pozíció 7
profilok, lakókocsi 2, 3
R
riasztások 3
hang 20
közeledési pontok 20
S
sebességmérő kamerák 3
segélyszolgálatok 7
specifikációk 21
Sz
számítógép, csatlakozás 24
szélességi és hosszúsági fok 7
szerkesztés, mentett útvonalak 19
szimulált helyek 20
szoftver
frissítés 21, 22
verzió 21, 23
szolgáltatás keresése 6
T
tapadókorong 23
25
tápkábelek 21
biztosíték, csere 23
jármű 1
tárcsázás 15
tartó, eltávolítás 23
tartó eltávolítása 23
telefon
lecsatlakoztatás 16
párosítás 13, 24
telefonhívások 15
fogadás 15
hanghívás 15
némítás 15
tárcsázás 15
telefonkönyv 15
térképek 5, 9, 11, 12, 20
adatmező 9, 12, 13
eszközök 11, 12
frissítés 21, 22
részletesség szintje 19
rétegek 13
szimbólumok 9
téma 19
útvonalak megjelenítése 9
vásárlás 24
térképnézet
2-D 13
3D 13
térképrétegek, testreszabás 13
terméktámogatás 18
törlés
Bluetooth eszköz párosítása 16
utazások 18
TripAdvisor 6, 7
U
USB, lecsatlakoztatás 24
utazási előzmény 21
utazástervező 18, 19
alakítási pontok 19
utazás szerkesztése 18
Ü
üzemanyag-fogyasztás, állomások 7
V
vezetőnek szóló figyelmeztetések 3
W
Wi‑Fi 20, 22
26
Tárgymutató
support.garmin.com
2019. Március
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising