Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Eienaarshandleiding

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Eienaarshandleiding
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Gebruikershandleiding
© 2019 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike
toestemming gebruik word nie.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik
word nie.
ACSI™ is ’n handelsmerk van Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Apple , iPhone en Mac is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer
in die VSA en ander lande. Die Bluetooth woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare is ’n
handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HISTORY en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd
beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. microSD en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. PlanRV™ is die handelsmerk van TruckDown Info International,
Inc. TripAdvisor is ’n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Wi‑Fi is ’n geregistreerde merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is ’n geregistreerde handelsmerk van Microsoft
Corporation in die Verenigde State en ander lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Spring weg...................................................................... 1
Garmin® Toesteloorsig ............................................................... 1
Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig ...... 1
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 1
Verkry GPS-seine ....................................................................... 1
Statusbalk-ikone ......................................................................... 1
Gebruik die Op-skerm-knoppies ................................................. 2
Verstel tans die volume .............................................................. 2
Gebruik van die Oudiovermenger .......................................... 2
Verstelling van Skermhelderheid ................................................ 2
Voertuigprofiele.............................................................. 2
Voeg ’n Voertuigprofiel By .......................................................... 2
Motorprofiel ................................................................................. 2
Wissel die Voertuigprofiel ........................................................... 2
Wysig ’n Voertuigprofiel .............................................................. 2
Voeg propaantenks by ........................................................... 3
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings................................................................ 3
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings ....... 3
Rooilig- en Spoedkameras ......................................................... 3
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole .................................... 3
Beperkingswaarskuwings ...................................................... 4
Padtoestandwaarskuwings .................................................... 4
Waarskuwings ........................................................................ 4
Vind en Berg Liggings................................................... 4
Begin ’n Roete ............................................................................ 8
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin ................................ 8
Gaan Huis toe ........................................................................ 8
Jou Roete op die Kaart ............................................................... 8
Aktiewe Baanleiding ............................................................... 9
Bekyk Draaie en Aanwysings ................................................ 9
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart .................. 9
Aankoms by Jou Bestemming .................................................... 9
Parkering Naby Jou Bestemming .......................................... 9
Verander Jou Aktiewe Roete ...................................................... 9
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete ..................................... 9
Vorm Jou Roete ..................................................................... 9
Gebruik ’n Ompad ................................................................ 10
Verander die Roeteberekeningsmodus ............................... 10
Stop Tans die Roete ................................................................. 10
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................. 10
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................. 10
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ........................... 10
Vermy Tolpaaie .................................................................... 10
Vermy tolplakkers ................................................................ 10
Vermy Padkenmerke ........................................................... 10
Vermy Omgewingsones ....................................................... 10
Selfgekose Vermydings ....................................................... 10
Navigeer Veldlangs ................................................................... 11
Gebruik van die kaart................................................... 11
Kaartnutsmiddels ...................................................................... 11
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................. 11
Vorentoe ................................................................................... 11
Besigtig Opkomende Liggings ............................................. 11
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë .................... 11
Stede vorentoe ......................................................................... 12
Besigtig opkomende stede en afritdienste ........................... 12
Ritinligting ................................................................................. 12
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart .......................................... 12
Besigtig die ritinligtingblad ................................................... 12
Besigtig die Ritlog ................................................................ 12
Herstel van ritinligting ........................................................... 12
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 12
Besigtig Verkeer op die Kaart .............................................. 12
Soek vir Verkeersvoorvalle .................................................. 12
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 12
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 12
Verander die Kaartdataveld ................................................. 12
Verander die kaartperspektief .............................................. 12
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 4
Vind van ’n Adres ........................................................................ 4
Liggingsoekresultate ................................................................... 4
Wysig die Soekgebied ........................................................... 5
Liggingsoekresultate op die Kaart ......................................... 5
Verander die soekarea met gebruik van die kaart ................. 5
Belangepunte ..............................................................................5
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ................................... 5
Vind kampeerterreine ............................................................. 5
Vind RV-dienste ..................................................................... 6
Vind nasionale parke ............................................................. 6
Vind HISTORY belangepunte ................................................ 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 6
Soeknutsmiddels ........................................................................ 7
Vind ’n Kruising ...................................................................... 7
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate .......................... 7
Parkering .................................................................................... 7
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging ............................. 7
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging .................. 7
Verstaan Parkeerkleure en -simbole ...................................... 7
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................... 7
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ........................ 7
Sien die Huidige Ligginginligting ................................................. 7
Vind Nooddienste en Brandstof ............................................. 7
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ................................. 7
Byvoeging van ’n Kortpad ........................................................... 7
Verwydering van ’n Kortpad ................................................... 7
Berg Liggings .............................................................................. 8
Berg ’n Ligging ....................................................................... 8
Berg Jou Huidige Ligging ....................................................... 8
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ........................................ 8
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ................. 8
Skrap van 'n Gebergde Ligging ............................................. 8
Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke....................................................... 13
Volg ’n roete.................................................................... 8
Verkeer .......................................................................... 15
Roetes ........................................................................................ 8
Inhoudsopgawe
Paring met jou slimfoon ............................................................ 13
Versper Bluetooth kenmerke (Android™) ............................ 13
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone®) .............................. 13
Bluetooth Kenmerkstatusikone ................................................. 13
Slimkennisgewings ................................................................... 13
Ontvang Kennisgewings ...................................................... 13
Besigtig die Lys Kennisgewings .......................................... 14
Gaan na ’n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive
toepassing ................................................................................ 14
Vryhand-oproepdoen ................................................................ 14
Maak van ’n Oproep ............................................................. 14
Ontvang van ’n Oproep ........................................................ 14
Gebruik die Oproepgeskiedenis .......................................... 14
Gebruik In-oproep-opsies .................................................... 15
Berg ’n Huisfoonnommer ..................................................... 15
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel .................................................. 15
Skrap ’n gepaarde foon ............................................................ 15
Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon ............... 15
i
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger .................................................................... 15
Verkeersontvanger-intekeninge ........................................... 15
Ontsper van Verkeer ................................................................. 16
Byvoeg van 'n Intekening .......................................................... 16
Stemopdrag.................................................................. 16
Instel van die ontwaakfrase ...................................................... 16
Aktivering van Stemopdrag ....................................................... 16
Stemopdragwenke .................................................................... 16
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte ...................... 16
Dempinstruksies ....................................................................... 16
Stembeheer .............................................................................. 16
Konfigureer stembeheer ...................................................... 16
Gebruik van stembeheer ...................................................... 17
Stembeheerwenke ............................................................... 17
Gebruik van die Toepassings..................................... 17
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel ......... 17
Besigtig die Weervoorspelling .................................................. 17
Sien Weer Naby ’n Ander Stad ............................................ 17
Besigtig die weerradar ......................................................... 17
Besigtig weerwaarskuwings ................................................. 17
Nagaan van padtoestande ................................................... 17
Ritbeplanner ............................................................................. 17
Beplan ’n Rit ......................................................................... 17
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit ................................... 17
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit ...................... 18
Verander Roete-opsies vir ’n Rit .......................................... 18
Navigeer na ’n Gebergde Rit ............................................... 18
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete ....................................... 18
photoLive-verkeerskameras ..................................................... 18
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras ..................... 18
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart .............. 18
Berg ’n verkeerskamera ....................................................... 18
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 18
Vermyding van Diefstal ........................................................ 22
Herbegin die toestel .................................................................. 22
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 22
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk ................ 22
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 22
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 22
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel ................ 22
Foutopsporing.............................................................. 22
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 22
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 22
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 22
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 22
My toestel verbind nie aan my foon nie .................................... 22
Bylaag............................................................................ 22
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data ................... 22
Databestuur .............................................................................. 23
Omtrent geheuekaarte ......................................................... 23
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 23
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 23
Ontkoppel die USB-kabel ..................................................... 23
Besigtig GPS-seinstatus ........................................................... 23
Die Aankoop van Bykomende Kaarte ....................................... 23
Aankoop van Bybehore ............................................................ 23
Indeks ............................................................................ 24
Instellings...................................................................... 18
Kaart- en Voertuiginstellings ..................................................... 18
Ontsper kaarte ..................................................................... 18
Navigasie-instellings ................................................................. 18
Berekeningsmodusinstellings .............................................. 19
Stel ’n Nagebootste Ligging in ............................................. 19
Instellings vir Koordlose Netwerke ............................................ 19
Bestuurderbystandinstellings .................................................... 19
Nabyheidwaarskuwing-instellings ........................................ 19
Vertooninstellings ..................................................................... 19
Verkeersinstellings .................................................................... 19
Eenhede en tydinstellings ......................................................... 19
Instel van die Tyd ................................................................. 19
Taal- en Toetsbordinstellings .................................................... 20
Toestel- en Privaatheidsinstellings ........................................... 20
Herstel van Instellings ............................................................... 20
Toestelinligting............................................................. 20
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket .......... 20
Spesifikasies ............................................................................. 20
Laai van die Toestel .................................................................. 20
Toestelonderhoud........................................................ 20
Kaart- en Sagtewarebywerkings ............................................... 20
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi ....................................... 20
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van ’n
Netwerk van Wi‑Fi ................................................................ 20
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express ................................................................................ 21
Toestelsorg ............................................................................... 21
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 21
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 22
ii
Inhoudsopgawe
Spring weg
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
• Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (Kaart- en
Sagtewarebywerkings, bladsy 20).
• Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag
(Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig,
bladsy 1).
• Verkry GPS-seine (Verkry GPS-seine, bladsy 1).
• Verstel die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2) en
skermhelderheid (Verstelling van Skermhelderheid,
bladsy 2).
• Stel ’n voertuigprofiel op vir jou kampeerwa (Voeg ’n
Voertuigprofiel By, bladsy 2).
• Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 8).
Garmin Toesteloorsig
®
Kragtoets
USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe
Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel
in jou Voertuig
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.
1 Prop die voertuigkragkabel in by die USB-poort op die
toestel.
5 Druk die onderkant van die montering in die toestel in totdat
dit kliek.
6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel in ’n kragpunt
in jou voertuig.
Aan- of Afskakel van die Toestel
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets
die toestel aan ’n kragpunt.
, of koppel
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies Af.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die
kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan
die toestel kragspaarmodus binne.
Verkry GPS-seine
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel
op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die
ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die
lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou
navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou
navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om
satellietseine op te spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
3 Indien nodig, gaan na ’n oop area, weg van hoë geboue en
bome.
in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer
ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir
navigasie.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige
ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting
te sien.
GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en
opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPSseinstatus, bladsy 23).
Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die instellings van
Bluetooth te sien (Instellings vir Koordlose Netwerke,
bladsy 19).
®
2 Druk die montering
in die suigdoppie
totdat dit in plek
knip.
3 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom
terug na die windskerm.
4 Pas die strokie aan die bokant van die montering in die gleuf
op die agterkant van die toestel.
Spring weg
Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander
(Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 19).
Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om ’n oproep te maak
(Vryhand-oproepdoen, bladsy 14).
1
Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings
te sien (Wysig ’n Voertuigprofiel, bladsy 2).
Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd,
bladsy 19).
Battery-laaivlak.
Garmin Drive™ toepassingverbindingstatus(Paring met jou
slimfoon, bladsy 13).
Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Besigtig
die Weervoorspelling, bladsy 17).
Gebruik die Op-skerm-knoppies
Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste
en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.
• Kies
om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
• Hou
in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
• Kies of om deur lyste of kieslyste te rol.
• Hou of in om vinniger te rol.
• Kies
om ’n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die
huidige skerm te sien.
Verstel tans die volume
1 Kies Volume.
2 Kies ’n opsie:
• Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
• Kies om die toestel te demp.
• Kies vir bykomende opsies.
Gebruik van die Oudiovermenger
Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir
verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of
oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is ’n persentasie van die
hoofvolume.
1 Kies Volume.
2 Kies > Oudiovermenger.
3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe
te verander.
Verstelling van Skermhelderheid
1 Kies Instellings > Vertoon > Helderheid.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
Voertuigprofiele
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond
van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word
deur ’n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en
kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke
voertuigsoort verpersoonlik word.
Wanneer jy ’n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die
toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in
roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe
wat jy vir jou voertuig ingevoer het.
2
Voeg ’n Voertuigprofiel By
Jy moet ’n voertuigprofiel byvoeg vir elke kampeerwa wat met
jou toestel gebruik sal word.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel > .
2 Kies jou voertuigsoort:
• Om ’n motorwoonwa met ’n permanent-aangehegte
kampeerwa by te voeg, kies Motorwoonwa.
• Om ’n motorwoonwa by te voeg wat ’n sleepwa sleep, kies
Motorhome with Trailer.
• Om ’n vragmotor met ’n aangehegte kampeerwa by te
voeg, kies Truck Camper.
• Om ’n vragmotor met ’n aangehegte kampeerwa by te
voeg wat ’n sleepwa sleep, kies Truck Camper with
Trailer.
• Om ’n motor by te voeg, kies Kar.
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat deur ’n
passasiersvoertuig gesleep word, kies Met sleepwa.
3 Indien nodig, kies jou sleepwasoort:
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Woonwa.
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat met ’n vyfdewielhaak
gesleep word, kies Vyfde wiel.
LET WEL: Hierdie sleepwasoort is nie in alle areas
beskikbaar nie.
• Om ’n bootsleepwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Bootsleepwa.
• Om ’n sleepwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Karavaan.
4 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se
eienskappe in te voer.
Nadat jy ’n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig
om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg (Wysig ’n
Voertuigprofiel, bladsy 2).
Motorprofiel
Die motorprofiel is ’n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir
gebruik in ’n motorvoertuig sonder ’n sleepwa bedoel is. Terwyl
die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaardmotorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie
beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir
groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel
beskikbaar nie.
Wissel die Voertuigprofiel
Die eerste keer wat jy jou toestel aanskakel, vra dit jou om ’n
voertuigprofiel te kies. Jy kan enige tyd per hand na ’n ander
voertuigprofiel wissel.
1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos
of
.
2 Kies ’n voertuigprofiel.
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en
gewig.
3 Kies Kies.
Wysig ’n Voertuigprofiel
Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde
inligting by 'n voertuigprofiel voeg, soos topsnelheid.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel.
2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
3 Kies ’n opsie:
• Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies ’n
veld om te wysig.
Voertuigprofiele
• Om ’n voertuigprofiel te wysig, kies >
Profiel.
• Om die voertuigprofiel te skrap, kies >
> Herbenoem
> Skrap.
Voeg propaantenks by
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Wanneer jy jou propaantenks by jou voertuigprofiel voeg, sal die
toestel areas vermy met propaantenkbeperkings wat jou roete
kan affekteer. Die toestel sal jou ook waarsku as jy areas bereik
wat vereis dat jy jou propaantenks afskakel.
1 Kies Instellings > Voertuigprofiel.
2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
3 Kies .
4 Kies Propaantenke > Voeg tenk by.
5 Voer die massa van die propaantenk in en kies Berg.
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings
WEES VERSIGTIG
Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir
enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan
te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area bestuur. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skole: Die toestel speel ’n klank en vertoon die spoedgrens
(indien beskikbaar) vir ’n naderende skool of skoolterrein.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Spoedgrensverandering: Die toestel speel ’n klank en vertoon
die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om
jou spoed aan te pas.
Verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat: Die toestel speel ’n
boodskap en vertoon ’n volskermwaarskuwing as jy in die
verkeerde rigting in ’n eenrigtingstraat reis. Die kante van die
skerm vertoon rooi en ’n waarskuwing bly wys bo aan die
skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte
rigting begin ry.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
spooroorgang aan te dui.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
diereoorganggebied aan te dui.
Draaie: Die toestel speel ’n klank om ’n draai in die pad aan te
dui.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank om stadiger verkeer
aan te dui wanneer jy teen ’n hoër spoed stadiger verkeer
nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie
kenmerk te kan gebruik (Verkeer, bladsy 15).
Rustydbeplanning: Die toestel speel ’n klank en stel
naderende stilhouplekke voor nadat jy vir ’n lang tyd bestuur
het.
Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings
Risiko van grondkontak: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n boodskap wanneer jy ’n pad nader waar die
onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.
Laterale wind: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n pad nader waar daar ’n risiko van
laterale wind is.
Nou pad: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.
Steil heuwel: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n steil heuwel nader.
Staat- en landsgrense: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy die grens van ’n staat of land nader.
Skakel propaan af: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n area nader waar propaan afgeskakel
moet word.
Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings
Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes
bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele
waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.
1 Kies Instellings > Bestuurderhulp >
Bestuurderwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en Spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku
jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.
• Jou toestel kan in sommige areas regstreekse rooilig- en
spoedkamera-data ontvang terwyl dit aan ’n slimfoon verbind
is wat die Garmin Drive toepassing loop.
• Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die
jongste kamera-inligting te ontvang.
• Om ’n opgedateerde databasis van rooilig- en
veiligheidskameraliggings te behou, moet jou toestel ’n
aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en
te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om
beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om ’n
intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger
tyd ’n nuwe streek koop of ’n bestaande intekening verleng.
LET WEL: In sommige streke sluit sommige produkbondels
voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met
intekeninglose bywerkings in.
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
3
Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in
roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare
en padtoestande.
Beperkingswaarskuwings
Hoogte
Gewig
Lengte
Wydte
Hoogte van sleepwa
Gewig van sleepwa
Lengte van sleepwa
Breedte van sleepwa
Geen bootsleepwaens toegelaat nie
Geen kampeerwaens toegelaat nie
Geen sleepwaens toegelaat nie
Geen propaan nie
Geen linksdraai nie
Geen regsdraai nie
Geen U-draai nie
Padtoestandwaarskuwings
Risiko van grondkontak
Laterale wind
Nou pad
Skerp draai
Styl afdraand
Boomoorhang
Waarskuwings
Weegstasie
Pad is nie vir motorwoonwaens bevestig nie
Vind en Berg Liggings
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te
vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting
te blaai, te soek en dit te berg.
Vanaf die hoofkieslys, kies Waarheen?.
• Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies
Soek (Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk,
bladsy 4).
• Om ’n adres te vind, kies Adres (Vind van ’n Adres,
bladsy 4).
• Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te
soek of daardeur te blaai, kies Kategorieë (Vind van ’n
Ligging volgens Kategorie, bladsy 5).
• Om naby ’n ander stad of area te soek, kies langs die
huidige soekarea (Wysig die Soekgebied, bladsy 5).
• Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies Geberg
(Berg Liggings, bladsy 8).
4
• Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate
gekies het, kies Onlangse (Besigtig Liggings wat Onlangs
Gevind is, bladsy 7).
• Om na motorwoonwaparke en kampeerterreine te soek, kies
Alle kampplekke(Vind kampeerterreine, bladsy 5).
• Om deur Foursquare belangepunte te blaai, daarna te soek
en daar aan te gaan, kies Foursquare® (Soek na
Foursquare belangepunte, bladsy 6).
• Om deur TripAdvisor belangepunte en resensies te blaai en
daarna te soek, kies TripAdvisor (TripAdvisor, bladsy 6).
• Om deur HISTORY belangepunte, foto's en inligting te blaai
en daarna te soek, kies History® (Vind HISTORY
belangepunte, bladsy 6).
• Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies
Nasionale Parke (Vind nasionale parke, bladsy 6).
• Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies
Koördinate (Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate,
bladsy 7).
®
®
®
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Soek in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
5 Kies ’n opsie:
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
Vind van ’n Adres
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies Waarheen?.
2 Indien nodig, kies om naby aan ’n ander stad of area te
soek.
3 Kies Adres.
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
Liggingsoekresultate
Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in ’n lys, met die
naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer
resultate te sien.
Vind en Berg Liggings
Kies ’n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te
sien.
Bykomende soekresultate Kies om ’n ander ligging te sien.
Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate op die kaart te sien.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging.
Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging,
naby ’n ander stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies langs die huidige soekgebied .
Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde
inligting oor die gekose ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate in ’n lys te sien.
Verander die soekarea met gebruik van die kaart
1 Kies Beskou Kaart.
2 Kies enige plek op die kaart.
3 Sleep die kaart na die nuwe soekarea.
4 Kies Soek hier.
Belangepunte
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
3 Kies ’n soekgebied.
4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om ’n
spesifieke ligging te kies.
Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na ’n
ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys
te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie
gebied voor.
Liggingsoekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging
verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die
gekose ligging verskyn onderaan die kaart.
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1 Kies Waarheen?.
2 Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
3 Indien nodig, kies ’n subkategorie.
4 Kies ’n ligging.
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
Vind kampeerterreine
Kies Waarheen? > Alle kampplekke.
Vind kampeerterreine met geriewe
Jy kan vir RV-parke en kampeerterreine soek op grond van die
beskikbare geriewe.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies ’n soekverskaffer vir RV-parke en kampeerterreine, soos
PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club of
ACSI™.
LET WEL: Alle soekverskaffers is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Vind en Berg Liggings
5
3 Indien nodig, kies Filtreer volgens geriewe, kies een of
meer geriewe, en kies Berg.
4 Kies ’n ligging.
Vind RV-dienste
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander
dienste vir RV's bied.
Kies Waarheen? > PlanRV™ Services.
Vind nasionale parke
Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde
State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke
in die Verenigde State in. Jy kan na ’n nasionale park of ’n
ligging in ’n nasionale park navigeer.
1 Kies Waarheen? > Nasionale Parke.
’n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die
bokant.
2 Kies Soek en voer die hele parknaam of ’n gedeelte daarvan
in om die resultate te verfyn (opsioneel).
3 Kies ’n nasionale park.
’n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne
die park, verskyn onder die park se naam.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die park te begin navigeer, kies Gaan!.
• Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en
geriewe te verken, kies .
• Om vinnig ’n ligging binne die park te vind, kies ’n
kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies ’n
ligging.
Verken kenmerke en geriewe van nasionale park
Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde
inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in ’n nasionale
park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park
navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens,
besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.
1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies ’n nasionale park en kies
.
Kies
Verken hierdie park.
2
’n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.
3 Kies ’n kategorie.
4 Kies ’n ligging en kies Gaan!.
Vind HISTORY belangepunte
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om
histories belangrike liggings en trekpleisters wêreldwyd te vind
en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente,
museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.
1 Kies Waarheen? > History®.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies om ’n foto en ’n kort opsomming van die ligging se
geskiedenis te sien.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Jy kan aan jou Foursquare rekening verbind deur die Garmin
Drive toepassing op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Dit
laat jou toe om Foursquare liggingbesonderhede te sien, by ’n
6
ligging aan te meld en vir belangepunte in die aanlyn
Foursquare databasis te soek.
Verbind aan Jou Foursquare rekening
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
1 Maak die Garmin Drive-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies > Foursquare® > Login.
3 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.
Soek na Foursquare belangepunte
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is. Terwyl jou toestel aan jou Foursquare rekening
verbind is met gebruik van die Garmin Drive toepassing, verskaf
die soektog die mees bygewerkte resultate vanaf die aanlyn
Foursquare databasis en pasgemaakte resultate vanaf jou
Foursquare gebruikerrekening (Verbind aan Jou Foursquare
rekening, bladsy 6).
Kies Waarheen? > Foursquare®.
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou
Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin
Drive toepassing (Verbind aan Jou Foursquare rekening,
bladsy 6).
Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings,
soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en
bedryfsure.
1 Van die liggingsoekresultate, kies ’n Foursquare
belangepunt.
2 Kies .
Aanmeld met Foursquare
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou
Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin
Drive toepassing (Verbind aan Jou Foursquare rekening,
bladsy 6).
1 Kies Waarheen? > Foursquare® > Aanmeld.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies > Aanmeld.
TripAdvisor
Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor
in.Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die
soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir
nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens
afstand of gewildheid sorteer.
Vind TripAdvisor belangepunte
1 Kies Waarheen? > TripAdvisor.
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die
kategorie verskyn.
3 Kies Sorteer resultate om soekresultate volgens afstand of
gewildheid te sorteer (opsioneel).
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies Waarheen? > Soek.
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
Vind en Berg Liggings
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
2 Kies > Verken hierdie plek.
Soeknutsmiddels
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Vind ’n Kruising
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
Parkering
Jou Garmin toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond
op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe
parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou
help om nabygeleë parkering te vind.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir
alle parkeerliggings beskikbaar nie.
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging
1 Kies Waarheen? > Kategorieë > Parkering.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging.
4 Kies Gaan!.
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging
1 Soek vir ’n ligging.
2 Kies ’n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
3 Kies .
’n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
Vind en Berg Liggings
4 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
5 Kies ’n parkeerligging.
6 Kies Gaan!.
Verstaan Parkeerkleure en -simbole
Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is
kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om ’n
parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat
beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en
tipe betaling.
Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel
bekyk.
Vanuit die parkeersoekresultate, kies .
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies Waarheen? > Onlangse.
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies Waarheen? > Onlangse >
> Wis > Ja.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas
beskikbaar nie.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy ’n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel ’n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
3 Kies ’n beginligging.
4 Kies Kies.
Byvoeging van ’n Kortpad
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies Waarheen? > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n Kortpad
1 Kies Waarheen? > > Verwyder Kortpad(paaie).
7
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Gedoen.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na ’n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
bladsy 5).
2 Kies vanuit die soekresultate ’n ligging.
3 Kies > Berg.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies .
5 Kies > Wysig.
6 Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gedoen.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gedoen.
Skrap van 'n Gebergde Ligging
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies > Skrap gebergde plekke.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
kies Skrap.
Volg ’n roete
Roetes
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 10) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 10).
• Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir
die aktiewe voertuigprofiel nie.
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 8).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak (Vorm Jou Roete, bladsy 9).
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg (Byvoeg
van ’n Ligging op Jou Roete, bladsy 9).
Begin ’n Roete
1 Kies Waarheen? en soek na ’n ligging (Vind en Berg
Liggings, bladsy 4).
2 Kies ’n ligging.
3 Kies ’n opsie:
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete (Vorm Jou Roete, bladsy 9).
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 8). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg (Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete,
bladsy 9).
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
1 Kies Waarheen? > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
Wysig Jou Huisligging
1 Kies Waarheen? > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Jou Roete op die Kaart
Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor
die breedte van die kaart se bokant.
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
8
Volg ’n roete
Aankoms by Jou Bestemming
Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting
om jou te help om jou roete te voltooi.
•
dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en ’n
stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
• Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou
outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om
nabygeleë parkeerareas te vind (Parkering Naby Jou
Bestemming, bladsy 9).
• Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die
roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie
outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te
beëindig.
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien
beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling
geassosieer word.
Roete uitgelig op die kaart.
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
Voertuigspoed.
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon,
te verander (Verander die Kaartdataveld, bladsy 12).
Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor
jou roete en omgewing te wys.
Aktiewe Baanleiding
Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou
roete nader, verskyn ’n gedetailleerde simulasie van die pad
langs die kaart, indien beskikbaar. ’n Gekleurde lyn
dui die
regte baan vir die draai aan.
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
Kies
’n draai of aanwysing (opsioneel).
2
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Volg ’n roete
Parkering Naby Jou Bestemming
Jou toestel kan jou help om ’n parkeerplek naby jou bestemming
te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die
toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.
1 Kies ’n opsie:
• Wanneer die toestel jou por, kies Ja om vir nabygeleë
parkering te soek.
• Indien die toestel jou nie por nie, kies Waarheen? >
Kategorieë > Parkering, en kies > My Bestemming.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging, en kies Gaan! > Voeg as volgende
stop by.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.
Verander Jou Aktiewe Roete
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 8).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of
geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik
om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (Beplan ’n Rit,
bladsy 17).
1 Vanaf die kaart, kies > Waarheen?.
2 Soek ’n ligging (Vind en Berg Liggings, bladsy 4).
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as volgende stop by.
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as laaste stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 8).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
9
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
Kies
’n ligging op die kaart.
3
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Kies vanaf die kaart > Wysig roete.
2 Kies ’n opsie:
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
Verander die Roeteberekeningsmodus
1 Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Stop Tans die Roete
Vanaf die kaart, kies > Stop.
Gebruik Voorgestelde Roetes
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 20).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon,
bladsy 15).
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 19), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
10
2 Kies Alt. Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde
tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke
land vereis, vermy of toelaat.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
1 Kies Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers.
2 Kies ’n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete bepaal word
deur ’n area wat tolplakkers vereis, kies Vra Altyd.
• Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies
Vermy.
• Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies Laat
toe.
Kies
Berg.
4
Vermy Padkenmerke
1 Kies Instellings > Navigasie > Vermydings.
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Goed.
Vermy Omgewingsones
Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings
wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie
is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe
voertuigprofiel.
1 Kies Instellings > Navigasie > Omgewingsones.
2 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
omgewingsone beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd omgewingsones te vermy, kies Vermy.
• Om altyd omgewingsones toe te laat, kies Laat toe.
3 Kies Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
Vermyding van ’n Pad
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
Volg ’n roete
3 Kies Voeg Vermy-pad by.
4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
6 Kies Gedoen.
Vermyding van ’n Area
Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
Kies Voeg Vermy-area by.
Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
6 Kies Gedoen.
1
2
3
4
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
3 Kies > Versper.
Skrap van Selfgekose Vermydings
1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
• Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies
> Skrap.
Navigeer Veldlangs
As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik
Veldlangsmodus.
1 Kies Instellings > Navigasie.
2 Kies Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.
Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken
word.
Gebruik van die kaart
Jy kan die kaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou Roete op
die Kaart, bladsy 8) of om na ’n kaart van jou omgewing te kyk
wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Beskou Kaart.
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
• Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
• Kies of om in of uit te zoem.
• Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
• Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin, bladsy 8).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die kaart se
rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Wysig roete: Laat jou toe om ’n ompad te vat of om liggings op
jou roete oor te slaan (Verander Jou Aktiewe Roete,
bladsy 9).
Gebruik van die kaart
Demp: Demp die hoofvolume.
Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou
aktiewe roete of langs ’n snelweg (Stede vorentoe,
bladsy 12).
Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 11).
Elevation: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.
Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou
gebied (Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 12). Hierdie
kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle
beskikbaar nie.
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig Ritdata vanaf die Kaart,
bladsy 12).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 9).
Telefoon: Vertoon ’n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou
gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens ’n aktiewe
oproep (Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 15).
Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.
photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou
photoLive-intekening (photoLive-verkeerskameras,
bladsy 18).
Rapporteer Kamera: Laat jou toe om ’n spoed- of rooiligkamera
te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar
wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en ’n
aktiewe verbinding aan die Garmin Drive-toepassing het
(Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
Break Planner: Vertoon rustydherinnerings en voorgestelde
stoppe.
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante,
vulstasies of rusareas, besigtig.
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging
langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy
nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategoriename.
2 Kies ’n opsie:
• Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies ’n
kategorie om ’n lys nabygeleë liggings in daardie
kategorie te sien.
• Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys,
kies ’n ligging om liggingbesonderhede te sien of om ’n
roete na die ligging te begin.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
11
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Berg.
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
3 Kies ’n opsie:
Stede vorentoe
Terwyl jy op ’n snelweg reis of ’n roete navigeer wat ’n snelweg
insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor
opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die
kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die
beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Besigtig opkomende stede en afritdienste
1 Vanaf die kaart, kies > Stede vorentoe.
Terwyl jy langs ’n snelweg of ’n aktiewe roete reis, wys die
kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
2 Kies ’n stad.
Die toestel wys ’n lys belangepunte wat by die gekose
stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
3 Kies ’n ligging, en kies Gaan! om te begin navigeer.
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
Besigtig Opkomende Verkeer
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
verkeerdata ontvang (Verkeer, bladsy 15).
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in ’n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Ritinligting
Besigtig Verkeer op die Kaart
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel
by die kieslys vir die kaartnutsmiddels voeg.
Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart
Jy kan die ritdata-kaartnutsmiddel gebruik om pasgemaakte
ritinligting op die kaart te wys.
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies ’n opsie:
Soek vir Verkeersvoorvalle
1 Kies vanuit die hoofkieslys Toepassings > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies 'n item in die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae.
2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die
kaart moet wys.
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
• Kies ’n dataveld in die ritdatanutsmiddel
en kies die
inligting om in die veld te wys.
• Kies die aanpasbare kaartdataveld
en kies die inligting
om in die veld te wys.
Besigtig die ritinligtingblad
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
12
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
Gebruik van die kaart
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om
slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos
regstreekse verkeersdata en weerinligting.
Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou
toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings,
konstruksiesones en padsluitings (Verkeer, bladsy 15).
Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande
en weerradar na jou toestel (Besigtig die Weervoorspelling,
bladsy 17).
Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
Vryhand-oproepe: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om
oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as ’n
vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal
die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak
deur stemopdragte te gebruik.
Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings
vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.
Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by Foursquare
liggings aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel
(Aanmeld met Foursquare, bladsy 6).
Paring met jou slimfoon
Jy kan jou Garmin toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive
toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en
toegang tot regstreekse inligting te kry (Regstreekse Dienste,
Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 13) .
1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou slimfoon.
2 Skakel jou Garmin toestel aan en plaas die toestel en jou
slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
4 Volg die instruksies op die skerm om by ’n Garmin rekening
aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.
Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle
gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel
en binne reikafstand is.
Versper Bluetooth kenmerke (Android™)
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke
versper en aan die ander kenmerke verbind bly.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foonnaam.
3 Kies ’n opsie:
• Om vryhandoproepe te versper, moet jy die
Telefoonoproepe-merkblokkie wis.
• Om Garmin Drive data en slimfoonkennisgewings te
versper, vee die Garmin Drive-merkblokkie uit.
Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android)
Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik self te kies watter
soorte slimfoonkennisgewings op jou Garmin toestel verskyn.
1 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
2 Kies > Smart Notifications.
’n Lys met jou slimfoontoepassings verskyn.
3 Kies die wissel-skakelaar langs ’n toepassing om
kennisgewings vir die toepassing te ontsper of versper.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone )
®
Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper
wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke
versper en aan die ander kenmerke verbind bly.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies ’n opsie:
• Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en
vee die Telefoonoproepe-merkblokkie uit.
WENK: vertoon gekleurd langs die foonnaam wat vir
vryhandoproepe gebruik word.
• Om Garmin Drive toepassingdata en
slimfoonkennisgewings te versper, kies Slimfoondienste
en vee die Slimfoondienste-merkblokkie uit.
WENK: en verskyn in kleur wanneer die dienste
aktief is.
Wys of verberg kennisgewingkategorieë (iPhone)
Jy kan die kennisgewings wat op jou toestel vertoon word,
filtreer deur kategorieë te vertoon of te verberg.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies Slimfoondienste.
WENK: en verskyn in kleur wanneer die dienste aktief is.
3 Kies Slimkennisgewings.
4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon
moet word.
Bluetooth Kenmerkstatusikone
Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke
gepaarde toestel.
Kies Instellings > Koordlose netwerke.
• ’n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel
versper of nie daarvoor verbind nie.
• ’n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel
aktief en is daarvoor verbind.
Vryhand-oproepe
Slimkennisgewings
Garmin Drive kenmerke en -dienste
Slimkennisgewings
Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is,
kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Garmin toestel
besigtig, bv. SMS’e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.
LET WEL: Jy sal dalk ’n paar minute moet wag om
kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan
die Garmin Drive toepassing verbind het. vertoon gekleurd in
Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en
aktief is (Bluetooth Kenmerkstatusikone, bladsy 13).
Ontvang Kennisgewings
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
’n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer
die toestel ’n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die
toestel beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die
bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings
in ’n kaartnutsmiddel.
13
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies Goed.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies Beskou.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Beskou > Speel.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou
foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in ’n
kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel
beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die bestuurder
nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies , of wag vir die
opwipkennisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Speel boodskap.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ’n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te
luister, sê Speel boodskap.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die
gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en in die
kaartnutsmiddel verskyn.
• Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou
foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Besigtig die Lys Kennisgewings
Jy kan ’n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.
1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.
Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings
vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon
grys.
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die
kennisgewingbeskrywing.
• Om na ’n kennisgewing te luister, kies .
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van
teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle
tale beskikbaar nie.
14
Gaan na ’n adres of ligging met gebruik van
die Garmin Drive toepassing
Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om na ’n adres,
besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou Garmin toestel te
stuur vir navigasie.
1 Kies vanaf die Garmin Drive toepassing Where To?.
2 Kies ’n opsie:
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.
3 Kies ’n voorgestelde soekresultaat.
Die toepassing vertoon die ligging op ’n kaart.
4 Kies Go! om ’n roete te begin.
Die Garmin toestel begin om na die gekose ligging te navigeer,
en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die
Where To?-kieslys.
Vryhand-oproepdoen
LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan
word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg
word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar
nie.
Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel
aan jou selfoon verbind om ’n vryhandtoestel te word
(Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om
oproepe te maak of te ontvang.
Maak van ’n Oproep
Skakel ’n Nommer
1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.
2 Voer die nommer in.
3 Kies Skakel.
Skakel ’n Kontak in Jou Telefoonboek
Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer
as jou foon en die toestel verbind. Dit kan ’n paar minute vir die
telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone
ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.
2 Kies 'n kontak.
3 Kies Skakel.
Skakel na ’n Ligging
1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies Skakel.
Ontvang van ’n Oproep
Wanneer jy ’n oproep ontvang, kies Antwoord of Ignoreer.
Gebruik die Oproepgeskiedenis
Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die
toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan ’n
paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te
wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.
1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk..
2 Kies ’n kategorie.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
’n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe
bo-aan.
3 Kies ’n oproep.
Gebruik In-oproep-opsies
In-oproep-opsies verskyn op die kaart wanneer jy ’n oproep
beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar
nie.
WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit
weer oopmaak deur uit die hoofkieslys te kies. Jy kan ook >
Telefoon op die kaart kies.
• Om ’n konferensie-oproep op te stel, kies Voeg oproep by.
• Om oudio na jou foon oor te dra, kies Handstuk.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth
verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy
privaatheid benodig.
• Om die skakelblad te gebruik, kies Toetsblad.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese
stelsels te gebruik, soos stempos.
• Om die mikrofoon te demp, kies Demp.
• Om af te lui, kies Beëindig oprp.
Berg ’n Huisfoonnommer
WENK: Nadat jy ’n huisnommer geberg het, kan jy die
huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings
te wysig (Wysiging van ’n Gebergde Ligging, bladsy 8).
1 Kies Toepassings > Telefoon > > Stel Huisnommer in.
2 Voer jou telefoonnommer in.
3 Kies Gedoen.
Skakel huis toe
Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou
huisligging invoer.
Kies Toepassings > Telefoon > Skakel die huis.
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel
Jy kan ’n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van
die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan
outomaties aan jou Garmin toestel in die toekoms verbind.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die toestel om te ontkoppel.
3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde
toestel.
Skrap ’n gepaarde foon
Jy kan ’n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties
in die toekoms met jou toestel verbind.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Kies die foon, en kies Ontpaar toestel.
Verkeer
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe
of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die
berekening van roetes te vermy, en om ’n nuwe roete na jou
bestemming te vind indien ’n groot verkeersvertraging op jou
aktiewe roete voorkom (Verkeersinstellings, bladsy 19). Die
verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir
verkeersvertragings in jou area.
Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata
ontvang.
Verkeer
• Produkmodelle wat met MT eindig, kan verkeersdata vanaf ’n
deur-die-lug-uitsaaisein ontvang deur die ingeboude
verkeersontvanger en die ingeslote voertuigkragkabel te
gebruik (Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger, bladsy 15).
• Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang
met gebruik van die Garmin Drive-toepassing (Ontvang
verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 15).
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na
garmin.com/traffic vir meer inligting oor
verkeerdekkingsgebiede.
Ontvang verkeersdata met gebruik van jou
slimfoon
Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit
verbind is aan ’n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.
1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing
(Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
2 Kies op jou Garmin toestel Instellings > Verkeer en verifieer
dat die Verkeer-merkblokkie gekies is.
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
’n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata
vanaf ’n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata
oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrag
gekoppel wees deur ’n verkeersversoenbare kragkabel. ’n
Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit
(Verkeer, bladsy 15). .
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor
verkeerdekkingsgebiede, besoek garmin.com/traffic.
Koppel die toestel aan voertuigkrag deur die
verkeersversoenbare kragkabel te gebruik (Monteer en
Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig, bladsy 1).
Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die
voertuigkragkabel wat by jou toestel ingesluit is,
verkeersversoenbaar.
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragings te
vermy.
Verkeersontvanger-intekeninge
’n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste
verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra
streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek
garmin.com/traffic.
Besigtig Verkeersintekeninge
Kies Instellings > Verkeer > Intekeninge.
Byvoeg van 'n Intekening
Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies Intekeninge > .
3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop
en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy
moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.
Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n
nuwe kode vir elke ontvanger kry.
5 Kies Volgende op die toestel.
15
6 Voer die kode in.
7 Kies Gedoen.
2 Sê ’n opdrag vanaf die kieslys.
3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of
Ontsper van Verkeer
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
Byvoeg van 'n Intekening
Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.
1 Kies Instellings > Verkeer.
2 Kies Intekeninge > .
3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop
en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy
moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu.
Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n
nuwe kode vir elke ontvanger kry.
5 Kies Volgende op die toestel.
6 Voer die kode in.
7 Kies Gedoen.
Stemopdrag
handeling te voltooi.
Stemopdragwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die
toestel.
• Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van
toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
• Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel
stemopdrag binnegaan of verlaat.
Begin 'n Roete deur Gebruik van
Stemopdragte
Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.
1 Sê OK Garmin.
2 Sê Vind Plek.
3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van ’n
ligging.
Die toestel vertoon ’n lys soekresultate.
LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar
nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.
LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie
gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige
omgewing is nie.
Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde
en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf
stemaanporboodskappe en ’n lys van beskikbare opdragte.
Instel van die ontwaakfrase
Die ontwaakfrase is ’n woord of frase wat jy kan sê om
stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is OK Garmin.
WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering
verminder deur ’n sterk ontwaakfrase te gebruik.
1 Kies Toepassings > Stemopdrag > > Ontwaakfrase.
2 Voer ’n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat
jy die frase invoer.
3 Kies Gedoen.
Aktivering van Stemopdrag
1 Sê OK Garmin.
Die stemopdragkieslys verskyn.
4 Sê die lynnommer van die ligging wat jy wil hê.
Die toestel vertoon die ligging op die kaart.
5 Sê Navigeer.
Dempinstruksies
Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder
om die toestel te demp.
1 Kies Toepassings > Stemopdrag > .
2 Kies Demp instruksies > Is ontsper.
Stembeheer
Vir streke waar die Stemopdrag-kenmerk onbeskikbaar is, is die
Stembeheer-kenmerk geaktiveer. Stembeheer laat jou toe om
jou stem te gebruik om die toestel te beheer. Voordat jy die
Stembeheer-kenmerk kan gebruik, moet jy dit vir jou stem
konfigureer.
Konfigureer stembeheer
Die Stembeheer-kenmerk moet vir ’n enkele gebruiker se stem
gekonfigureer word en werk nie vir ander gebruikers nie.
1 Kies Toepassings > Stembeheer.
2 Volg die instruksies op die skerm om opdragte vir elke
stembeheerfrase op te neem.
16
Stemopdrag
LET WEL: Jy hoef nie die presiese frase op die skerm te lees
nie. Jy kan 'n alternatiewe opdrag met dieselfde betekenis op
grond van jou voorkeur sê.
Om 'n stembeheer-kenmerk te gebruik, moet jy die opdrag sê
wat jy vir die kenmerk opgeneem het.
Gebruik van stembeheer
1 Sê die opdrag wat jy vir die Stembeheer-frase opgeneem
het.
Die stembeheerkieslys verskyn.
2 Volg die op-skerm-instruksies.
Stembeheerwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Luister vir ’n toon om te bevestig wanneer die toestel
suksesvol ’n opdrag ontvang.
Gebruik van die Toepassings
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op
Jou Toestel
Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op
die toestelskerm besigtig.
1 Kies Toepassings > Gebruikershandleiding.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die
sagtewareteks (Taal- en Toetsbordinstellings, bladsy 20).
2 Kies om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).
Besigtig die Weervoorspelling
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive
toepassing verbind om weerdata te ontvang (Regstreekse
Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 13).
1 Kies Toepassings > Die weer.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en ’n
voorspelling vir die volgende paar dae.
2 Kies ’n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.
Sien Weer Naby ’n Ander Stad
1 Kies Toepassings > Die weer > Huidige Ligging.
2 Kies ’n opsie:
• Om weer vir ’n gunstelingstad te sien, kies ’n stad in die
lys.
• Om ’n gunstelingstad by te voeg, kies Voeg Stad by, en
voer ’n stadnaam in.
Besigtig die weerradar
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
1 Kies Toepassings > Weerradar.
2 Kies om die radarkaart te animeer.
Besigtig weerwaarskuwings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Gebruik van die Toepassings
Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die
kaart verskyn. Jy kan ook ’n kaart van weerwaarskuwings naby
jou huidige ligging of naby ’n gekose stad sien.
1 Kies Toepassings > Die weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerwaarskuwings.
Nagaan van padtoestande
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 13).
Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op
jou roete of in ’n ander stad sien.
1 Kies Toepassings > Die weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Padtoestande.
Ritbeplanner
Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging
van ’n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om ’n
afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan ’n
gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die
herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en
die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en
vormpunte.
Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te
wysig en te berg.
Beplan ’n Rit
’n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste ’n
beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die
ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die
rit vanaf ’n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die
opsie om eers ’n roete tot by jou beginligging te neem. Vir ’n
retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde
wees.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit.
2 Kies Kies beginligging.
3 Kies ’n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.
4 Kies Kies Bestemming.
5 Kies ’n ligging vir ’n bestemming en kies Kies.
6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg
(opsioneel).
7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende
> Berg.
8 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die
ligging na ’n nuwe posisie op die rit.
• Om ’n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies
• Om die ligging te verwyder, kies .
.
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit
Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties
optimaliseer om ’n korter, doeltreffender roete te skep. Die
beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die
volgorde optimaliseer nie.
Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Optimaliseer roete.
17
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit
4 Kies ’n verkeerskameraligging.
Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede
voorstel om by jou rit te voeg.
1 Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Stel trekpleisters voor.
2 Kies ’n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
3 Kies Kies om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.
’n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera
verskyn langs ’n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die
beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
Kies
Berg om die kamera te berg (opsioneel).
5
’n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by
die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.
Verander Roete-opsies vir ’n Rit
Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken,
pasmaak wanneer jy jou rit begin.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy
beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
Kies
.
4
5 Kies ’n opsie:
• Om vormpunte by jou rit te voeg, kies Vorm Roete en volg
die instruksies op die skerm (Vorm Jou Roete, bladsy 9).
• Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies
Roetevoorkeur (Verander die Roeteberekeningsmodus,
bladsy 10).
Navigeer na ’n Gebergde Rit
Voordat jy ’n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe
voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose
voertuigprofiel vir die rit (Verander Roete-opsies vir ’n Rit,
bladsy 18). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou
aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan
begin (Wissel die Voertuigprofiel, bladsy 2).
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies Gaan!.
4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies Wegspring.
Die toestel bereken ’n roete vanaf jou huidige ligging na die
gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die
oorblywende ritbestemmings.
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete
As ’n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete
as ’n rit te wysig en te berg.
1 Kies Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte > My
Aktiewe Roete.
2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te
gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy ’n verandering
maak.
3 Kies Berg om jou roete te berg as ’n rit, wat jy later weer kan
navigeer (opsioneel).
photoLive-verkeerskameras
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die
Garmin Drive toepassing verbind wees (Regstreekse Dienste,
Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 13).
photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings
van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.
Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras
Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras
kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld
reis.
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg
3 Kies ’n pad.
18
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart
Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad
voor jou.
1 Kies > photoLive vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste
verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na
die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel
die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies Vind
kameras om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg
(opsioneel).
Berg ’n verkeerskamera
1 Kies Toepassings > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg.
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n kruising.
5 Kies Berg.
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestel- en
Privaatheidsinstellings, bladsy 20).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies Toepassings > Waar Ek Was.
Instellings
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies Instellings > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 12).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
1 Kies Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte.
2 Kies 'n kaart.
Navigasie-instellings
Kies Instellings > Navigasie.
Roetevoorskou: Vertoon ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Instellings
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of
gebiede te vermy.
Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.
Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te
vermy.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar
nie.
Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir areas met
omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van
toepassing kan wees.
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag benodig.
GPS-nabootser: Stop die toestel om ’n GPS-sein te ontvang en
bespaar batterykrag.
Berekeningsmodusinstellings
Kies Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus.
Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en
voertuigversnellingsdata vir ’n gegewe roete.
Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur,
maar langer in afstand is.
Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar
langer kan neem om te bestuur.
Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou
bestemming.
Stel ’n Nagebootste Ligging in
Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy
die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf ’n nagebootste
ligging te beplan.
1 Kies Instellings > Navigasie > GPS-nabootser.
2 Kies vanaf die hoofkieslys, Beskou Kaart.
3 Tik die kaart twee keer om ’n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die
skerm.
4 Kies die liggingbeskrywing.
5 Kies Stel Ligging.
Instellings vir Koordlose Netwerke
Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om
netwerke van Wi‑Fi , gepaarde toestelle van Bluetooth en
kenmerke van Bluetooth te bestuur.
Kies Instellings > Koordlose netwerke.
Bluetooth: Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie.
Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde
Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan ’n
toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie
toestel te verander.
Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.
Vriendelike Naam: Laat jou toe om ’n vriendelike naam in te
voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth
koordlose tegnologie identifiseer.
Wi-Fi: Ontsper die Wi‑Fi radio.
Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te
wysig of te verwyder.
Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi‑Fi netwerke (Verbind
aan ’n Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 20).
®
Bestuurderbystandinstellings
Kies Instellings > Bestuurderhulp.
Instellings
Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir
opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper
(Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings,
bladsy 3).
Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Waarsku jou
wanneer jy die spoedgrens oorskry.
Rustydbeplanning: Herinner jou om te rus en wys opkomende
dienste nadat jy vir ’n verlengde tyd gery het. Jy kan
rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle
ontsper of versper.
Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy
spoedkameras of rooiligkameras nader.
Nabyheidwaarskuwing-instellings
LET WEL: Jy moet selfgekose belangepunte (BP's) gelaai hê
voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Kies Instellings > Bestuurderhulp > Nabyheidwaarskuwings.
Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte
nader.
Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor
waarskuwenke gespeel word.
Vertooninstellings
Kies Instellings > Vertoon.
Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te
stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel
outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die
dag.
Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.
Vertoon-afsnytyd: Stel jou in staat om die hoeveelheid
ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus
oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.
Skermskoot: Laat jou toe om ’n foto van die toestelskerm te
neem. Skermskote word in die Screenshot-lêergids van die
toestelberging geberg.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies Instellings > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Ontsper die toestel om geoptimaliseerde
alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik
(Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 10).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Eenhede en tydinstellings
Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit
die hoofkieslys Instellings > Eenhede & Tyd.
Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.
Tydformaat: Laat jou toe om ’n 12-uur, 24-uur, of UTCvertoontyd te kies.
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir
geografiese koördinate gebruik word.
Instel van die Tyd
1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.
19
2 Kies ’n opsie:
• Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPSinligting, kies Outomaties.
• Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of
af.
Taal- en Toetsbordinstellings
Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop
te maak, kies Instellings > Taal & Toetsbord.
Stemtaal: Stel die taal vir stemporboodskappe.
Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.
LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal
van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname
nie.
Toetsbordtaal: Ontsper toetsbordtale.
Toestel- en Privaatheidsinstellings
Kies Instellings > Toestel.
Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die
eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander
sagteware-kenmerke.
Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.
EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.
LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die
stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.
Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel
te verbeter.
Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om ’n rekord te berg van
die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die
reisloglêer te sien, die Waar Ek Was-kenmerk te gebruik en
om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.
Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee,
instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n kategorie van instellings of alle instellings na die
fabrieksverstekwaardes herstel.
1 Kies Instellings.
2 Indien nodig, kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Toestelinligting
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting
vir e-etiket
1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die
kieslys.
2 Kies Toestel > Regulatories.
Spesifikasies
Bedryfstemperatuurreeks
Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrekwensie/protokol
2,4 GHz @ 13 dBm
Kragtoevoer
Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote
voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n
opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en
kantoorgebruik).
Batterysoort
Herlaaibare litium-ioon
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Koppel die toestel aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Toestelonderhoud
Kaart- en Sagtewarebywerkings
Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware
op jou toestel bygewerk hou.
Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings
aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik
word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om
liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate
roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure
neem om te voltooi.
Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan
die toestelkenmerke en -werking. Sagtewarebywerkings is klein
en neem ’n paar minute om te voltooi.
Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.
• Jy kan die toestel aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind om dit
direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel
jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
• Jy kan die toestel aan ’n rekenaar koppel en dit bywerk deur
die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com
/express). Hierdie opsie stel jou in staat om kaartdata op ’n
geheuekaart te installeer indien die bygewerkte kaarte te
groot is om op die interne geheue te pas.
Verbind aan ’n Netwerk van Wi‑Fi
Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om
aan ’n netwerk van Wi‑Fi te verbind en jou toestel te registreer.
Jy kan ook aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind deur die
instellingskieslys te gebruik.
1 Kies Instellings > Koordlose netwerke.
2 Indien nodig, kies Wi-Fi om Wi‑Fi tegnologie te ontsper.
3 Kies Soek na netwerke.
Die toestel vertoon ’n lys nabygeleë netwerke van Wi‑Fi.
4 Kies ’n netwerk.
5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies
Gedoen.
Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die
lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind
outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik
van ’n Netwerk van Wi‑Fi
KENNISGEWING
Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik
groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou
internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou
internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of heffings.
Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan ’n
netwerk van Wi‑Fi te verbind wat toegang tot die internet
20
Toestelinligting
verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou
sonder om dit aan ’n rekenaar te koppel.
1 Verbind die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk (Verbind aan ’n
Netwerk van Wi‑Fi, bladsy 20).
Terwyl dit aan ’n Wi‑Fi netwerk verbind is, kontroleer die
toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n bywerking
beskikbaar is, verskyn op die Instellings-ikoon in die
hoofkieslys.
2 Kies Instellings > Bywerkings.
Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer ’n
bywerking beskikbaar is, verskyn Bywerking beskikbaar
onder Kaart of Sagteware.
3 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies
Installeer alles.
• Om net kaartbywerkings te installeer, kies Kaart >
Installeer alles.
• Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies
Sagteware > Installeer alles.
4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies Aanvaar Almal om
die ooreenkomste te aanvaar.
LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem
nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy
kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensieooreenkomste aanvaar het nie.
5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan
eksterne krag, en kies Gaan voort (Laai van die Toestel,
bladsy 20).
Vir die beste resultate word ’n USB-muurlaaier wat minstens
1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-kragaansluitproppe
vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik
versoenbaar.
6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik
van Wi‑Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.
WENK: Indien ’n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer
word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata
ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die
kaarte weer bywerk deur óf Wi‑Fi óf Garmin Express te gebruik.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express
Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste
kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te
installeer.
1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het
op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die
instruksies op die skerm om dit te installeer (Installeer
Garmin Express, bladsy 21).
2 Maak die Garmin Express toepassing oop.
3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur ’n mini-USB-kabel
te gebruik.
Die klein kant van die kabel verbind aan die mini-USB-poort
op jou Garmin toestel, en die groot kant verbind aan ’n
beskikbare USB-poort op jou rekenaar.
4 Wanneer jou Garmin toestel jou por om lêeroordragmodus in
te gaan, kies Gaan voort.
5 In die Garmin Express toepassing, klik Voeg ’n Toestel by.
Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en
vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
6 Klik Voeg Toestel by en volg die instruksies op die skerm
om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.
Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin
Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel
beskikbaar is.
7 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alles.
• Om ’n spesifieke bywerking te installeer, klik Sien
besonderhede en klik Installeer langs die bywerking wat
jy soek.
Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
LET WEL: Indien ’n kaartbywerking te groot vir die toestel se
interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om ’n
microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te
voeg (Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data,
bladsy 22).
8 Volg die instruksies op die skerm tydens die
bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.
Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens
die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en
weer te koppel.
®
Installeer Garmin Express
Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows en
Mac rekenaars.
1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.
2 Kies ’n opsie:
• Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die
Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar
is, kies Stelselvereistes.
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
®
®
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Moenie die toestel aan water blootstel nie.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
Toestelonderhoud
21
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
2 Vee die toestel af dat dit droog is.
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van Diefstal
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express
sagteware (garmin.com/express).
Herbegin die toestel
Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk
1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die
toestel uit die montering.
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk antikloksgewys om dit te ontsluit.
WENK: Jy sal dalk ’n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt , en die
smeltdraadjie .
Voeg
’n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
3
stroom het, soos 1 A of 2 A.
22
4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in
die voertuigkragkabel terug te sluit
.
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
skoon.
Maak
met 'n skoon, droë lap droog.
2
3 Monteer die suigdop (Monteer en Aandryf van die Garmin
Toestel in jou Voertuig, bladsy 1).
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (Navigasieinstellings, bladsy 18).
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir ’n paar minute stilstaande.
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 22).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie
gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
•
•
•
•
Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 19).
Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 19).
Verlaag die volume (Verstel tans die volume, bladsy 2).
Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie
(Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 19).
• Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie
gebruik word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 1).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
My toestel verbind nie aan my foon nie
• Kies Instellings > Koordlose netwerke.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
• Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en
bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
• Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
• Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel
ontpaar (Skrap ’n gepaarde foon, bladsy 15) en die
paarproses voltoooi (Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke, bladsy 13).
Bylaag
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en
Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
Foutopsporing
by ’n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD
geheuekaarte van 4 tot 32 GB.
1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel
(Garmin Toesteloorsig, bladsy 1).
Plaas
’n geheuekaart in die gleuf.
2
3 Druk dit totdat dit klik.
Die Aankoop van Bykomende Kaarte
1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
2 Kliek die Kaart-oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
®
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
Databestuur
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer,
en Mac OS 10.4 en nuwer.
Omtrent geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die
geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte,
afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van ’n USBkabel verbind.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
2 Prop die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
rekenaar in.
3 Wanneer jou Garmin toestel jou aanpor om
lêeroordragmodus binne te gaan, kies Gaan voort.
’n Prent van jou toestel wat aan ’n rekenaar gekoppel is, verskyn
op die toestelskerm.
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as
of ’n draagbare toestel, ’n verwyderbare skyf of ’n verwyderbare
volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
6
Jou Rekenaar, bladsy 23).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
Kies Wysig > Plak.
Ontkoppel die USB-kabel
Indien jou toestel as ’n verwyderbare aandrywer of volume aan
jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van
jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as ’n
draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit
nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.
1 Voltooi ’n aksie:
• Vir Windows rekenaars, kies die Verwyder Hardeware
Veilig-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
• Kies vir Apple rekenaars die toestel, en kies Lêer >
Uitskiet.
2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.
®
Besigtig GPS-seinstatus
Hou
Bylaag
vir drie sekondes in.
23
Indeks
Symbolen
2-D-kaartaansig 12
3-D-kaartaansig 12
A
aanwysings 9
adresse, vind 4, 14
afritdienste 12
aktiewe baanleiding 9
B
battery
laaiing 1, 20, 22
maksimalisering 22
probleme 22
beantwoord oproepe 14
belangepunte (BP's) 5, 6
HISTORY 6
plekke 7
beperkings, voertuig 2
berg van, huidige ligging 8
bestemmings 18. Raadpleeg liggings
aankoms 9
bestuuraanwysings 9
bestuurderwaarskuwings 3
Bluetooth tegnologie 13, 14, 22
instellings 19
ontkoppel ’n toestel 15
Bluetooth-tegnologie
paar ’n foon 13
versper oproepe 13
brandstof, stasies 7
breedtegraad en lengtegraad 7
bybehore 23
bywerking
kaarte 20, 21
sagteware 20, 21
D
demping, oudio 16
diefstal, vermyding 22
draailys 9
E
eenheid-ID 20
EGLO’s 20
eienaarshandleiding 17
F
Foursquare 6
foutopsporing 22
G
gaan huis toe 8
Garmin Connect 13
Garmin Express 21
bywerking van sagteware 21
gebergde liggings 18
kategorieë 8
skrap 8
wysig 8
geheuekaart 1, 23
installeer 22
geocaching 7
GPS 1, 23
H
helderheid 2
herstel van
ritdata 12
toestel 22
herstel van instellings 20
huidige ligging 7
huis
gaan 8
skakel 15
telefoonnommer 15
wysig ligging 8
24
I
P
ID-nommer 20
ikone, statusbalk 1
instellings 18–20
paar
ontkoppel 15
telefoon 13, 22
padtoestande, weer 17
parkering 4, 5, 7, 9
photoLive 18
plekke 7
produkondersteuning 17
profiele, kampeerwa 2, 3
K
kaartaansig
2-D 12
3-D 12
kaarte 5, 8, 11, 12, 18
aankoop 23
besigtig roetes 8, 9
bywerking 20, 21
dataveld 8, 12
detail-vlak 18
lae 12
nutsmiddels 11
simbole 8
tema 18
kaartlae, verpersoonliking 12
kameras
rooilig 3
spoed 3
kampeerwa, profiele 2, 3
kennisgewings 13, 14
koördinate 7
kortpaaie
byvoeging 7
skrapping 7
kragkabels 20
verander die smeltdraadjie 22
voertuig 1
kragtoets 1
kruisings, vind 7
L
laai van die toestel 1, 20, 22
lêers, oordra 23
ligging 7
liggings 4, 18
berg van 8
huidige 7, 8
nageboots 19
onlangs gevind 7
plekke 7
skakel 14
soek na 4, 7
liggings wat onlangs gevind is 7
M
microSD kaart 22
microSD-kaart 1
montering, verwydering 22
montering van die toestel
motorvoertuig 1
suigdoppie 1, 22
verwydering uit montering 22
myTrends, roetes 10
N
nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 19
nagebootste liggings 19
nasionale parke 6
navigasie 6, 8, 9
instellings 18
veldlangs 11
nooddienste 7
nutsmiddels, kaarte 11
O
ompaaie 10
ontkoppel, Bluetooth toestel 15
op-skerm-knoppies 2
oproepe 14, 15
antwoord 14
geskiedenis 14
huis 15
kontakte 14
plaas 14
skakel 14
oudio, nabyheidspunte 19
R
reisgeskiedenis 20
rekenaar, verbind 23
ritbeplanner 17, 18
vormpunte 18
wysig ’n rit 17
ritinligting 12
besigtig 12
herstel van 12
ritlog, besigtig 12
roetes 8
begin 4, 5, 8
begin tans 8
bereken 10
berekeningsmodus 18, 19
besigtig op die kaart 8, 9
byvoeg van 'n punt 9, 18
myTrends 10
stop tans 10
voorgestelde 10
vorming 9
rooiligkameras 3
S
sagteware
bywerking 20, 21
weergawe 20, 22
satellietseine
besigtig 23
verkry 1
skakel 14
skerm, helderheid 2
skermskote 19
skoonmaak van die aanraakskerm 22
skoonmaak van die toestel 22
skoonmak van die toestel 21
skrapping
gepaarde Bluetooth-toestel 15
ritte 17
slaapmodus 1
slimfoonkenmerke 13
verbind 13
versper oproepe 13
smeltdraadjie, verander 22
soekbalk 4
spesifikasies 20
spoedkameras 3
spraakherkenning 16
stembeheer 16, 17
wenke 17
stemopdrag 16
aktivering 16
navigeer met 16
ontwaakfrase 16
wenke vir gebruik van 16
suigdoppie 22
T
taal
stem 20
toetsbord 20
telefoon
ontkoppel 15
paar 13, 22
telefoonboek 14
telefoonoproepe 14
antwoord 14, 15
demping 15
skakel 15
Indeks
stemskakel 15
toestelsorg 21
toetsbord
taal 20
uitleg 20
tolgelde, vermyding 10
TripAdvisor 6
tydinstellings 19
U
USB, ontkoppel 23
V
veldlangsnavigasie 11
verbind 20
verkeer 12, 15, 16, 19
alternatiewe roete 10
byvoeg van intekeninge 15, 16
kaart 12
kameras 18
ontvanger 15
soek vir vertragings 12
voorvalle 12
verkeerskameras, besigtig 18
vermydings 10
area 10, 11
pad 10
padkenmerke 10
skrapping 11
tolgelde 10
versper 11
vertooninstellings 19
verwydering van montering 22
vind dienste 6
vind liggings. 4–6 Raadpleeg ook liggings
adresse 4
kategorieë 5
koördinate 7
kruisings 7
stede 12
Vinnige soektog 5
voertuigkragkabel 1
voertuigprofiel
kampeerwa 2, 3
motor 2
volgende draai 8
volume, verstel tans 2
vorentoe 11, 12
verpersoonliking 11
vorm ’n roete 9
vryhand-foonoproepe 13
W
Waar Is Ek? 7, 8
waarskuwings 3
nabyheidspunte 19
oudio 19
waarskuwingsikone 3, 4
weer 17
padtoestande 17
radar 17
Wi‑Fi 19, 20
wysig, gebergde ritte 18
wysig die soekgebied 5
Indeks
25
support.garmin.com
Maart 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising