Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User manual | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Korisnički priručnik

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Korisnički priručnik
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
ACSI™ trgovački je znak tvrtke Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple , iPhone i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc.
registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim
državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info
International, Inc. TripAdvisor zaštićeni je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Wi‑Fi zaštićeni je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja Garmin® ........................................................... 1
Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu .............. 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 1
Primanje GPS signala ................................................................. 1
Ikone statusne trake ................................................................... 1
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
Korištenje audio miksera ........................................................ 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Profili vozila.................................................................... 2
Dodavanje profila vozila .............................................................. 2
Profil automobila ......................................................................... 2
Izmjenjivanje profila vozila .......................................................... 2
Uređivanje profila vozila .............................................................. 2
Dodavanje spremnika propana .............................................. 2
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................3
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za
vozača ........................................................................................ 3
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 3
Simboli upozorenja ..................................................................... 3
Upozorenja o ograničenjima .................................................. 3
Upozorenja o stanju na cesti .................................................. 4
Upozorenja ............................................................................. 4
Pronalaženje i spremanje lokacija................................ 4
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 8
Prelazak na početnu točku ..................................................... 8
Vaša ruta na karti ........................................................................ 8
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 9
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 9
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 9
Dolazak na odredište .................................................................. 9
Parkiranje u blizini odredišta .................................................. 9
Promjena aktivne rute ................................................................. 9
Dodavanje lokacije ruti ........................................................... 9
Oblikovanje rute ..................................................................... 9
Obilazak ................................................................................. 9
Promjena načina izračuna rute ............................................ 10
Zaustavljanje rute ..................................................................... 10
Korištenje predloženih ruta ....................................................... 10
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja ................................ 10
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti ................................ 10
Izbjegavanje cesta s naplatom ............................................ 10
Izbjegavanje vinjeta ............................................................. 10
Značajke izbjegavanja ceste ................................................ 10
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................. 10
Prilagođena izbjegavanja ..................................................... 10
Navigacija van ceste ................................................................. 11
Korištenje karte ............................................................ 11
Alati karte .................................................................................. 11
Pregledavanje alata karte .................................................... 11
Nadolazi .................................................................................... 11
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 11
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 11
Nadolazeći gradovi ................................................................... 11
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s
autoceste ............................................................................. 11
Informacije o putu ..................................................................... 12
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 12
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 12
Pregled zapisnika puta ......................................................... 12
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 12
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 12
Prikaz prometa na karti ........................................................ 12
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 12
Prilagođavanje karte ................................................................. 12
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 12
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 12
Promjena izgleda karte ........................................................ 12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 4
Traženje adrese .......................................................................... 4
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 4
Promjena područja pretraživanja ........................................... 5
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 5
Promjena područja pretraživanja s pomoću karte ................. 5
Točke interesa ............................................................................ 5
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 5
Pronalaženje kampova .......................................................... 5
Traženje RV usluga ............................................................... 5
Traženje nacionalnih parkova ................................................ 5
Pronalaženje HISTORY točaka interesa ................................ 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 6
Alati za pretraživanje .................................................................. 7
Traženje raskrižja ................................................................... 7
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 7
Parkiralište .................................................................................. 7
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ........................... 7
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije .......................... 7
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking ...................... 7
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija .............................. 7
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ......................... 7
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 7
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ......... 7
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 7
Dodavanje prečaca ..................................................................... 7
Uklanjanje prečaca ................................................................ 7
Spremanje lokacija ..................................................................... 7
Spremanje lokacije ................................................................. 7
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 7
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 8
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 8
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 8
Live usluge, prometne informacije i funkcije
pametnog telefona....................................................... 12
Praćenje rute................................................................... 8
Promet ........................................................................... 15
Rute ............................................................................................ 8
Pokretanje rute ........................................................................... 8
Sadržaj
Uparivanje s pametnim telefonom ............................................ 13
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™) ................. 13
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone®) ................... 13
Ikone statusa Bluetooth funkcija ............................................... 13
Pametne obavijesti ................................................................... 13
Primanje obavijesti ............................................................... 13
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 14
Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin
Drive ......................................................................................... 14
Hands-free pozivanje ................................................................ 14
Uspostavljanje poziva .......................................................... 14
Primanje poziva ................................................................... 14
Korištenje popisa poziva ...................................................... 14
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 14
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 15
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 15
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 15
Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona ...... 15
i
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o
prometu .....................................................................................15
Pretplate prijemnika prometnih informacija .......................... 15
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 15
Dodavanje pretplate ................................................................. 15
Glasovna naredba........................................................ 16
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 16
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 16
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 16
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 16
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 16
Glasovno upravljanje ................................................................ 16
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje ....................... 16
Glasovno upravljanje ........................................................... 16
Savjeti za glasovno upravljanje ........................................... 16
Korištenje aplikacija..................................................... 17
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 17
Pregled vremenske prognoze ................................................... 17
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 17
Pregled meteorološkog radara ............................................ 17
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 17
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 17
Planer puta ............................................................................... 17
Planiranje puta ..................................................................... 17
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............. 17
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju ................................... 17
Promjena opcija rute za putovanje ...................................... 17
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 18
Uređivanje i spremanje aktivne rute ..................................... 18
photoLive prometne kamere ..................................................... 18
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera ................. 18
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti ....................... 18
Spremanje prometne kamere .............................................. 18
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 18
Sprečavanje krađe ............................................................... 21
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 22
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 22
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 22
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 22
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 22
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 22
Rješavanje problema ................................................... 22
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 22
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 22
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 22
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 22
Uređaj se ne povezuje s telefonom .......................................... 22
Dodatak ......................................................................... 22
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ...................... 22
Upravljanje podacima ............................................................... 22
O memorijskim karticama .................................................... 22
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 23
Prijenos podataka s računala .............................................. 23
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 23
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 23
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 23
Kupnja opreme ......................................................................... 23
Indeks............................................................................ 24
Postavke ........................................................................ 18
Postavke karte i vozila .............................................................. 18
Omogućavanje karata .......................................................... 18
Postavke navigacije .................................................................. 18
Postavke načina izračuna .................................................... 19
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 19
Postavke bežične mreže ........................................................... 19
Postavke pomoći za vozača ..................................................... 19
Postavke upozorenja o blizini .............................................. 19
Postavke zaslona ...................................................................... 19
Postavke prometa ..................................................................... 19
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 19
Postavljanje vremena ........................................................... 19
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 19
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 20
Vraćanje postavki ..................................................................... 20
Informacije o uređaju................................................... 20
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 20
Specifikacije .............................................................................. 20
Punjenje uređaja ....................................................................... 20
Održavanje uređaja ...................................................... 20
Nadogradnje karata i softvera .................................................. 20
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom ............................................... 20
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže .............. 20
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express ................................................................................ 21
Postupanje s uređajem ............................................................. 21
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 21
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 21
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnje
karata i softvera, stranica 20).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu,
stranica 1).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 1).
• Prilagodite jačinu zvuka (Podešavanje glasnoće,
stranica 2) i svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline
zaslona, stranica 2).
• Postavite profil vozila za svoj kamper (Dodavanje profila
vozila, stranica 2).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 8).
Pregled uređaja Garmin
®
Tipka napajanja
USB priključak za napajanje i prijenos podataka
5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.
6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu
vozila.
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja
priključite uređaj na napajanje.
ili
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
Primanje GPS signala
Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je
popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu
signala, uređaj je spreman za navigaciju.
Montiranje i napajanje Garmin uređaja u
vašem vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila u USB priključak na
uređaju.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i
podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa
GPS signala, stranica 23).
Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth
postavki (Postavke bežične mreže, stranica 19).
®
2 Pritišćite nosač
na vakuumski nosač
dok ne sjedne na
mjesto.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
Početak rada
Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki
(Postavke bežične mreže, stranica 19).
Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako
biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 14).
Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila
(Uređivanje profila vozila, stranica 2).
1
Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 19).
Razina baterije.
Status povezanosti s aplikacijom Garmin Drive™(Uparivanje s
pametnim telefonom, stranica 13).
Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze
(Pregled vremenske prognoze, stranica 17).
Korištenje gumba na zaslonu
Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama,
izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.
• Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
• Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
• Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
• Zadržite ili za brže kretanje.
• Odaberite
za prikaz kontekstnog izbornika opcija za
trenutni zaslon.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Korištenje audio miksera
Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta
zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina
za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite > Audio mikser.
3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Profili vozila
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil
vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.
Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi
za svaku vrstu vozila.
Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija,
težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje
zabranjena ili neprolazna područja.
Dodavanje profila vozila
Za svaki kamper u kojem ćete koristiti uređaj potrebno je dodati
profil vozila.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila > .
2 Odaberite vrstu vozila:
• Za dodavanje kamp-kućice s fiksnim kamperom odaberite
Kamper.
2
• Za dodavanje kamp-kućice s prikolicom odaberite
Motorhome with Trailer.
• Za dodavanje kamiona za koji je pričvršćen kamper
odaberite Truck Camper.
• Za dodavanje kamiona za koji je pričvršćen kamper s
prikolicom odaberite Truck Camper with Trailer.
• Za dodavanje automobila odaberite Auto.
• Za dodavanje kampera kojeg vuče putničko vozilo
odaberite S prikolicom.
3 Po potrebi odaberite vrstu prikolice:
• Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću
standardne kuke odaberite Putna prikolica.
• Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću kuke s
petim kotačem odaberite Kamp prikolica.
NAPOMENA: Ova vrsta prikolice nije dostupna u svim
područjima.
• Za dodavanje prikolice za plovila koja je pričvršćena s
pomoću standardne kuke odaberite Prikolica s plovilom.
• Za dodavanje prikolice koja je pričvršćena s pomoću
standardne kuke odaberite Kamp-prikolica.
4 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti
dodatne podatke (Uređivanje profila vozila, stranica 2).
Profil automobila
Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen
upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila
automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i
izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i
postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme
upotrebe profila automobila.
Izmjenjivanje profila vozila
Pri prvom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete
profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi
profil vozila.
1 U statusnoj traci odaberite ikonu profila vozila, kao što je
ili
.
Odaberite
profil
vozila.
2
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
3 Odaberite Odaberite.
Uređivanje profila vozila
Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila
dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.
1 Odaberite Postavke > Profil vozila.
2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a
zatim odaberite polje koje želite urediti.
• Za promjenu naziva profila vozila odaberite >
>
Promjena naziva profila.
• Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite >
>
Izbriši.
Dodavanje spremnika propana
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava
stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za
spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj
vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima
je potrebno isključiti spremnike propana.
Profili vozila
1
2
3
4
5
Odaberite Postavke > Profil vozila.
Dodirnite profil vozila za uređivanje.
Odaberite .
Odaberite Spremnici propana > Dodaj spremnik.
Unesite težinu spremnika propana i odaberite Spremi.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OPREZ
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste
upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno
upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine
(ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako
biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.
Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete
pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira
poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi
zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona
sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer
kretanja.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na
nadolazeći prijelaz za životinje.
Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne
informacije (Promet, stranica 15).
Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj
reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.
Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može
zapeti.
Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.
Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se
približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.
Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite velikoj strmini.
Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.
Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite području na kojem je potrebno
isključiti propan.
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih
upozorenja za vozača
Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili
onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje
se čak i ako je zvuk onemogućen.
1 Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenja za
vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
• Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne
podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i
mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na
kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
• Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju
morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje
podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto
garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i
kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu
nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje
ili produžiti postojeću pretplatu.
NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda
uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za
mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje
koje nisu vezane za pretplatu.
Simboli upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za
rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Duljina
Širina
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
3
• Za pregledavanje i pretraživanje HISTORY točaka interesa,
fotografija i informacija odaberite History® (Pronalaženje
HISTORY točaka interesa, stranica 6).
• Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata
parkova odaberite Nacionalni parkovi (Traženje nacionalnih
parkova, stranica 5).
• Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite
Koordinate (Traženje lokacije pomoću koordinata,
stranica 7).
®
Visina prikolice
Težina prikolice
Duljina prikolice
Širina prikolice
Nisu dopuštene prikolice za plovila
Kamperi nisu dopušteni
Nisu dopuštene prikolice
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Nisu dopušteni spremnici propana
Nema lijevog skretanja
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
Bočni vjetar
Uska cesta
Oštar zavoj
Strma nizbrdica
Nisko granje
Upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamp-kućice
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
• Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite
Pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 4).
• Za pronalaženje adrese odaberite Adresa (Traženje adrese,
stranica 4).
• Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka
interesa prema kategoriji odaberite Kategorije (Traženje
lokacije prema kategoriji, stranica 5).
• Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite
pored trenutnog područja pretraživanja (Promjena područja
pretraživanja, stranica 5).
• Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite
Spremljeno (Spremanje lokacija, stranica 7).
• Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata
pretraživanja odaberite Nedavno (Pregledavanje nedavno
pronađenih lokacija, stranica 7).
• Za pretraživanje parkirališta i kampova za rekreacijska vozila
odaberite Svi kampovi(Pronalaženje kampova,
stranica 5).
• Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare točaka interesa
i prijavu na njih odaberite Foursquare® (Pretraživanje
Foursquare točaka interesa, stranica 6).
• Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor točaka interesa
i recenzija odaberite TripAdvisor (TripAdvisor, stranica 6).
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite za pretraživanje blizu drugog grada ili
područja.
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
®
®
4
Pronalaženje i spremanje lokacija
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih
informacija o odabranoj lokaciji.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Promjena područja pretraživanja s pomoću karte
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Povucite kartu kako biste vidjeli novo područje pretraživanja.
4 Odaberite Tražite ovdje.
Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
Točke interesa
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite pored trenutnog područja pretraživanja .
3 Odaberite područje pretraživanja.
4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene
lokacije.
Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored . Ako
pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?,
uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.
Rezultati traženja lokacija na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Pronalaženje kampova
Odaberite Kamo? > Svi kampovi.
Pronalaženje kampova s pogodnostima
Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila i kampove na
temelju njihove dodatne ponude.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite tražilicu parkirališta za rekreacijska vozila i
kampove kao što su PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club ili ACSI™.
NAPOMENA: Sve tražilice nisu dostupne na svim modelima
proizvoda.
3 Po potrebi odaberite Filtriraj prema ponudi, odaberite jednu
ili više stavki dodatne ponude i odaberite Spremi.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje RV usluga
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i
druge usluge za rekreacijska vozila.
Odaberite Kamo? > PlanRV™ Services.
Traženje nacionalnih parkova
Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili
SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima
Pronalaženje i spremanje lokacija
5
u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije
unutar nacionalnog parka.
1 Odaberite Kamo? > Nacionalni parkovi.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu
najbliži nacionalni park.
2 Odaberite Pretraživanje i unesite cijeli naziv parka ili dio
naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije
obavezno).
3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije
znamenitosti i sadržaja u parku.
4 Odaberite opciju:
• Za pokretanje navigacije do parka odaberite Idi!.
• Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje
znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
• Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju
iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite
lokaciju.
Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova
Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete
pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima
koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene
lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire,
centre za posjetitelje i popularne atrakcije.
1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i
odaberite .
2 Odaberite Istraži ovaj park.
Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.
3 Odaberite kategoriju.
4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi!.
Pronalaženje HISTORY točaka interesa
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju
pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i
zanimljivostima diljem svijeta, kao što su povijesne građevine,
spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.
1 Odaberite Kamo? > History®.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti
lokacije.
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Sa svojim Foursquare računom možete se povezati putem
aplikacije Garmin Drive na kompatibilnom pametnom telefonu.
To vam omogućuje pregled pojedinosti Foursquare lokacija,
prijavu na lokaciju i pretraživanje točaka interesa u online
Foursquare bazi podataka.
Povezivanje s Foursquare računom
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
2 Odaberite > Foursquare® > Login.
3 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
6
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Dok
je vaš uređaj povezan s vašim Foursquare računom putem
aplikacije Garmin Drive, pretraživanje daje najnovije rezultate iz
online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz
vašeg Foursquare korisničkog računa (Povezivanje s
Foursquare računom, stranica 6).
Odaberite Kamo? > Foursquare®.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive
(Povezivanje s Foursquare računom, stranica 6).
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive
(Povezivanje s Foursquare računom, stranica 6).
1 Odaberite Kamo? > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
TripAdvisor
Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.
TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s
rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete
pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po
udaljenosti ili popularnosti.
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa
1 Odaberite Kamo? > TripAdvisor.
2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
3 Odaberite Sortiranje rezultata kako biste sortirali rezultate
po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
Navigiranje do točke interesa na mjestu
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje raskrižja
Pregled podataka o trenutnom položaju
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Parkiralište
Vaš Garmin uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji
vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na
temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim
područjima ili za sve parkirališne lokacije.
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije
1 Potražite lokaciju.
2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
4 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
6 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Pronalaženje i spremanje lokacija
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Gotovo.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 5).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite > Spremi.
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
7
4 Odaberite OK.
3 Odaberite opciju:
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 9).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 8).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 9).
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Praćenje rute
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 10) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 10).
• Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju
aktivnom profilu vozila.
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 8).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 9).
• Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 9).
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
lokacija, stranica 4).
2 Odaberite lokaciju.
8
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili
drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se
trebali kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Praćenje rute
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 12).
Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj
ruti i okruženju.
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
označava pravilnu traku za skretanje.
Linija u boji
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 9).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite Kamo? >
Kategorije > Parkiralište i zatim odaberite > Moje
odredište.
Praćenje rute
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 8).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 17).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 4).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 8).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Uredi rutu.
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
9
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite > Zaustavi.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 20).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje prometnih informacija putem
pametnog telefona, stranica 15).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 19),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Altern.ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne
informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na
kojima su potrebne vinjete za svaku državu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
10
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za
koje su potrebne vinjete, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne
vinjete, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su
potrebne vinjete, odaberite Dopusti.
Odaberite
Spremi.
4
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a
zatim odaberite OK.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se
opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog
okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
6
izbjegavanja.
Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
Odaberite Dodajte cestu.
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
6
izbjegavanja.
Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
Odaberite Dodajte područje.
Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
Praćenje rute
3 Odaberite
> Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 8) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 8).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na
ruti (Promjena aktivne rute, stranica 9).
Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.
Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne
objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (Nadolazeći gradovi,
stranica 11).
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 11).
Elevation: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 12). Ova
funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele
uređaja.
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 12).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 9).
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 14).
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
Korištenje karte
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 18).
Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan
samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za
mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate
aktivnu vezu s aplikacijom Garmin Drive (Live usluge,
prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
Break Planner: Prikaz podsjetnika na odmor i predloženih
mjesta za zaustavljanje.
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke
ili odmorišta.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili
ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte
prikazuje nazive triju kategorija.
2 Odaberite opciju:
• Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju
kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se
nalaze u blizini.
• Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite
lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli
rutu do nje.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Spremi.
Nadolazeći gradovi
Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje
autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o
nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad
prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne
objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s
autoceste
1 Na karti odaberite > Nadolazeći gradovi.
11
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje
informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
2 Odaberite grad.
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na
odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke,
prenoćišta ili restorani.
3 Odaberite lokaciju i odaberite Idi! kako biste pokrenuli
navigaciju.
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte.
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Pregledavanje prilagođenih podatka o putovanju na karti
S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete
prikazati prilagođene podatke o putovanju.
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite opciju:
Prikaz nadolazećeg prometa
Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati
prometne podatke (Promet, stranica 15).
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati
na karti.
• U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje
i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
• Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte
i
odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
12
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona
Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje
pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih
prometnih informacija i meteoroloških podataka.
Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom
vremenu šalju prometne informacije poput informacija o
prometnim nezgodama i zastojima, zonama građevinskih
radova i zatvorenih cesta (Promet, stranica 15).
Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze,
uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (Pregled
vremenske prognoze, stranica 17).
Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na
vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija
glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih
naredbi.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću navigacijskog uređaja (Prijava putem aplikacije
Foursquare, stranica 6).
Uparivanje s pametnim telefonom
Svoj Garmin uređaj možete upariti s pametnim telefonom i
aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i
pristupili aktualnim informacijama (Live usluge, prometne
informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 12) .
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte
aplikaciju Garmin Drive.
2 Uključite uređaj Garmin i približite uređaj i pametni telefon na
manje od 3 m (10 ft).
3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i
dovršite uparivanje i postavljanje.
Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon
uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu
unutar dosega.
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™)
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene
Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim
funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite naziv telefona.
3 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite
potvrdni okvir Telefonski pozivi.
• Za onemogućavanje podataka aplikacije Garmin Drive i
obavijesti s pametnog telefona, odznačite potvrdni okvir
Garmin Drive.
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android)
Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste
obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju
Garmin.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
2 Odaberite > Smart Notifications.
Prikazuje se popis aplikacija s vašeg pametnog telefona.
3 Odaberite prekidač pored aplikacije kako biste omogućili ili
onemogućili obavijesti za tu aplikaciju.
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone )
®
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene
Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim
funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odaberite naziv
telefona i odznačite potvrdni okvir Telefonski pozivi.
SAVJET: Ikona pojavljuje se u boji pored naziva
telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
• Kako biste onemogućili podatke iz aplikacije Garmin Drive
i obavijesti s pametnog telefona, odaberite Usluge za
pametne telefone i zatim odznačite potvrdni okvir Usluge
za pametne telefone.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
SAVJET: Ikone
aktivne.
i
prikazuju se u boji kada su usluge
Prikazivanje ili sakrivanje kategorija obavijesti (iPhone)
Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati
prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite Usluge za pametne telefone.
SAVJET: Ikone i prikazuju se u boji kada su usluge
aktivne.
3 Odaberite Pametne obavijesti.
4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
dodati.
Ikone statusa Bluetooth funkcija
Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored
svakog uparenog uređaja.
Odaberite Postavke > Bežične mreže.
• Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena
za taj uređaj.
• Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj
uređaj.
Hands-free pozivanje
Pametne obavijesti
Garmin Drive funkcije i usluge
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin uređaju,
kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom
uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Garmin Drive morati
pričekati nekoliko minuta. Ikona pojavljuje se u boji kod
Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i
aktivne (Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 13).
Primanje obavijesti
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
13
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli
obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne
vozač.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite ili pričekajte da skočni
prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom
naredbom, izgovorite Reproduciraj poruku.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani
jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona
pojavljuje u alatima karte.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Pregledavanje popisa obavijesti
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite Aplikacije > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću
aplikacije Garmin Drive
Pomoću aplikacije Garmin Drive potražite adresu, tvrtku ili točku
interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj Garmin kako bi vas
mogao navigirati.
1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite Where To?.
2 Odaberite opciju:
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i državu.
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje grada unesite grad i državu.
Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za
pretraživanje.
3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.
Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.
4 Odaberite Go! kako biste pokrenuli rutu.
14
Uređaj Garmin započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se
lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Where To?.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može
koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog
telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj (Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog
telefona, stranica 12). Dok je uspostavljena veza, putem uređaja
možete uputiti i primiti pozive.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Opcije za poziv u tijeku prikazuju se na karti nakon što se javite
na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim
telefonom.
SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku,
možete je ponovno otvoriti tako da odaberete na glavnom
izborniku. > Telefon: također možete odabrati na karti.
• Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite Dodaj
poziv.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti
Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna
privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite Tipkovnica.
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 8).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Gotovo.
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u
budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin
uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
uređaja.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 19). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao
pružiti prometne informacije.
• Modeli proizvoda čiji naziv završava na MT s pomoću
ugrađenog prijemnika prometnih informacija i isporučenog
kabela za napajanje u vozilu mogu primati prometne
informacije putem emitiranog signala (Primanje podatka o
prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu,
stranica 15).
• Svi modeli proizvoda mogu primati prometne informacije za
koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive
(Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona,
stranica 15).
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Primanje prometnih informacija putem
pametnog telefona
Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane
za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je
pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive (Live usluge,
prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
Promet
2 Na uređaju Garmin odaberite Postavke > Promet i provjerite
je li označen potvrdni okvir Promet.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima
podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje
odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za
napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora
biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih
informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (Promet,
stranica 15). .
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s
prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja
u vozilu (Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem
vozilu, stranica 1).
Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije,
kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem
kompatibilan je s prometnim informacijama.
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Pretplate prijemnika prometnih informacija
Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s
pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik
prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
15
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite OK Garmin.
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
Uređaj prikazuje popis rezultata pretraživanja.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je OK
Garmin.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > > Fraza za
buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
Odaberite
Gotovo.
3
Aktivacija glasovnih naredbi
1 Izgovorite OK Garmin.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
4 Izgovorite broj linije željene lokacije.
Uređaj prikazuje lokaciju na karti.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
Glasovno upravljanje
U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba
aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje
vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku
Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj
glas.
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje
2 Izgovorite naredbu iz izbornika.
3 Odgovorite na glasovne odzivnike kako biste dovršili
pretraživanje ili radnju.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
16
Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo
jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za
svaku frazu za glasovno upravljanje.
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je
navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju
naredbu s istim značenjem.
Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u
onom obliku u kojem ste je snimili.
Glasovno upravljanje
1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije
Glasovno upravljanje.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Savjeti za glasovno upravljanje
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
Glasovna naredba
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je
uređaj uspješno primio naredbu.
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite Aplikacije > Korisnički priručnik.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru
(Postavke jezika i tipkovnice, stranica 19).
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
1 Odaberite Aplikacije > Meteorološki radar.
2 Odaberite kako bi se radarska karta animirala.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Ako je potrebno, odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 12).
Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem
području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.
Korištenje aplikacija
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Ako je potrebno, odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene
zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Novi put.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite > Optimiziraj
redoslijed.
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju
Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje
možete dodati putovanju.
1 Pri uređivanju putovanja odaberite > Predloži
zanimljivosti.
2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
3 Odaberite opciju Odaberite kako biste tu zanimljivost dodali
svom putovanju.
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
17
3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate
koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
4 Odaberite .
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 9).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 10).
Navigacija do spremljenog putovanja
Prije početka navigacije po spremljenom putovanju aktivni profil
vozila na uređaju mora se podudarati s odabranim profilom
vozila za putovanje (Promjena opcija rute za putovanje,
stranica 17). Ako se profili ne podudaraju, uređaj će zatražiti da
promijenite profil vozila prije početka putovanja (Izmjenjivanje
profila vozila, stranica 2).
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi >
Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
photoLive prometne kamere
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
aplikacijom Garmin Drive (Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona, stranica 12).
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja.
photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera
Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom
vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima
kojima često putujete.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled
snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati
pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
5 Odaberite Spremi za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz
snimke s kamere u sličici.
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti
photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se
nalaze na cesti ispred vas.
1 Na karti odaberite > photoLive.
18
Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže
prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i
udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj
učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom
vremenu.
2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite Lociraj
kameru kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje
se nalaze u blizini (opcionalno).
Spremanje prometne kamere
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 20).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Postavke
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 12).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Postavke
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane
lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Postavke bežične mreže
Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi‑Fi
mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.
Odaberite Postavke > Bežične mreže.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja
prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako
biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi radio.
Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite
spremljene mreže.
Traži mreže: Traži Wi‑Fi mreže u blizini (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 20).
®
Postavke pomoći za vozača
Odaberite Postavke > Pomoć za vozača.
Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili
isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na
cesti (Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 3).
Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada
prekoračite ograničenje brzine.
Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje
nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili.
Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih
objekata možete omogućiti ili onemogućiti.
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se
približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo.
Postavke
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Odaberite Postavke > Pomoć za vozača > Upozorenje na
točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.
Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez
rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši
baterija.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 10).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
19
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke uređaja i privatnosti
Odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim funkcijama softvera.
Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih
kartografskih podataka.
Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u
svrhu poboljšanja uređaja.
Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o
mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje
zapisnika puta, korištenje funkcije Gdje sam bio i korištenje
ruta koje predlaže značajka myTrends.
Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja,
ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih
podataka.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Uređaj > Pravno.
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
2,4 GHz pri 13 dBm
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za
napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću
dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i
upotrebu u uredu).
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
20
Održavanje uređaja
Nadogradnje karata i softvera
Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste
imali najbolje iskustvo navigacije.
Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na
cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi.
Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje
pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta.
Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno
nekoliko sati.
Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i
rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je
instalaciju potrebno nekoliko minuta.
Uređaj možete nadograditi na dva načina.
• Uređaj možete povezati s Wi‑Fi mrežom za izravnu
nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija
omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja
s računalom.
• Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću
aplikacije Garmin Express (garmin.com/express). Ta vam
opcija omogućuje da instalirate kartografske podatke na
memorijsku karticu ako su nadograđene karte prevelike za
unutarnju memoriju.
Povezivanje s Wi‑Fi mrežom
Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete
s Wi‑Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se
povezati s Wi‑Fi mrežom putem izbornika postavki.
1 Odaberite Postavke > Bežične mreže.
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste omogućili Wi‑Fi
tehnologiju.
3 Odaberite Traži mreže.
Uređaj prikazuje popis Wi‑Fi mreža u blizini.
4 Odaberite mrežu.
5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite Gotovo.
Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis
spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s
tom mrežom kad je u dometu.
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s Wi‑Fi
mrežom, stranica 20).
Dok je povezan s Wi‑Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne
nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni
Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
2 Odaberite Postavke > Ažuriranja.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna
nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se
poruka Dostupna je nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Instaliraj sve.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta > Instaliraj sve.
Informacije o uređaju
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver > Instaliraj sve.
4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati sve kako
biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim
izvorom napajanja i odaberite Nastavak (Punjenje uređaja,
stranica 20).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s
najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti
kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete
ili prijenosne multimedijske uređaje.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi putem Wi‑Fi mreže ili aplikacije
Garmin Express.
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali (Instaliranje
aplikacije Garmin Express, stranica 21).
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom
na
Garmin uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim
USB priključkom na računalu.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Prikaz
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može
trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 22).
8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
®
Instaliranje aplikacije Garmin Express
Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa
sustavima Windows i Mac .
1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li
aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim
računalom, odaberite Zahtjevi sustava.
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
®
®
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
4 Kad Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Nastavak.
5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
6 Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
7 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
Održavanje uređaja
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
21
Ponovno pokretanje uređaja
Uređaj se ne puni u vozilu
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 22).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak ulijevo kako biste ga otključali.
2
3
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak
i izvadite osigurač
.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila .
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 19).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 19).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 2).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Postavke
bežične mreže, stranica 19).
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 1).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne povezuje s telefonom
• Odaberite Postavke > Bežične mreže.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje
telefona i uređaja (Brisanje uparenog telefona, stranica 15) i
zatim dovršiti postupak uparivanja (Live usluge, prometne
informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 12).
Dodatak
Umetanje memorijske kartice za karte i
podatke
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja Garmin , stranica 1).
Umetnite
memorijsku karticu u utor.
2
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i
novijim te Mac OS 10.4 i novijim.
4
5
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje Garmin
uređaja u vašem vozilu, stranica 1).
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 18).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
22
®
Upravljanje podacima
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Rješavanje problema
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
3 Kad vaš Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada
za prijenos datoteka, odaberite Nastavak.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na
računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 23).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i
zatim odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
®
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
Dodatak
23
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 12
3-D prikaz karte 12
A
adrese, traženje 4, 14
alati, karte 11
B
baterija
maksimiziranje 22
problemi 22
punjenje 1, 20, 22
biranje 14
Bluetooth tehnologija 12–14, 22
onemogućavanje poziva 13
postavke 19
prekid veze s uređajem 15
uparivanje s telefonom 13
brisanje
putovi 17
upareni Bluetooth uređaj 15
Brzo pretraživanje 5
C
cestarine, sprečavanje 10
Č
čišćenje dodirnog zaslona 21
čišćenje uređaja 21
D
datoteke, prijenos 23
dodatna oprema 23
F
Foursquare 6
funkcije pametnog telefona 13
onemogućavanje poziva 13
povezivanje 13
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 21
nadogradnja softvera 21
Gdje sam? 7
geocaching 7
glasovna naredba 16
aktivacija 16
fraza za buđenje 16
navigacija putem 16
savjeti za upotrebu 16
glasovno upravljanje 16
savjeti 16
gorivo, stanice 7
GPS 1, 23
gumbi na zaslonu 2
H
hands-free telefonski pozivi 13
I
ID broj 20
ID jedinice 20
ikone, statusna traka 1
ikone upozorenja 3, 4
informacije o putu 12
ponovno postavljanje 12
prikaz 12
isključivanje zvuka, audio 16
izbjegavanja 10
brisanje 11
cesta 10
cestarine 10
onemogućavanje 10
površina 10
značajke ceste 10
Izlazne usluge 11
24
J
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 19
tipkovnica 19
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli za napajanje 20
promjena osigurača 22
vozilo 1
kamere
brzina 3
crveno svjetlo 3
kamere za mjerenje brzine 3
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 3
kamper, profili 2
karte 5, 8, 11, 12, 18
alati 11
kupnja 23
nadogradnja 20, 21
podatkovno polje 8, 12
prikaz ruta 8, 9
razina pojedinosti 18
simboli 8
slojevi 12
tema 18
koordinate 7
korisnički priručnik 17
krađa, sprečavanje 21
kuća
broj telefona 15
prelazak 8
uređivanje lokacije 8
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 20
lokacija 7
lokacije 4, 18
mjesta 6
nedavno pronađeno 7
pozivanje 14
simulirana 19
spremanje 7
traženje 4, 7
trenutno 7
M
memorijska kartica 1, 22
umetanje 22
microSD kartica 1, 22
mjesta 6
montaža uređaja, vakuumski nosač 22
montiranje uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 22
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 10
N
nacionalni parkovi 5, 6
način rada za spavanje 1
nadogradnja
karte 20, 21
softver 20, 21
nadolazi 11
prilagođavanje 11
navigacija 6, 8, 9
postavke 18
van ceste 11
navigacija van ceste 11
nedavno pronađene lokacije 7
nosač, skidanje 22
O
obavijesti 13, 14
obilasci 9
oblikovanje rute 9
odgovaranje na pozive 14
odredišta 18. Vidi lokacije
dolazak 9
ograničenja, vozilo 2
osigurač, promjena 22
P
parkiralište 4, 5, 7, 9
photoLive 18
planer puta 17, 18
točke oblikovanja 17
uređivanje puta 17
početna točka, pozivanje 15
pomoć za aktivne trake 9
ponovno postavljanje
podaci o putu 12
uređaj 22
popis skretanja 9
postavke 18–20
postavke vremena 19
postavke zaslona 19
postupanje s uređajem 21
povezivanje 20
povijest putovanja 20
pozivi 14
biranje 14
kontakti 14
odgovaranje 14
početna točka 15
popis 14
uspostavljanje 14
prečaci
brisanje 7
dodavanje 7
prekid veze, Bluetooth uređaj 15
prelazak na početnu točku 8
prepoznavanje govora 16
prikaz karte
2-D 12
3-D 12
profil vozila
automobil 2
kamper 2
profili, kamper 2
prometne informacije 12, 15, 19
alternativna ruta 10
dodavanje pretplata 15
kamere 18
karta 12
nezgode 12
prijemnik 15
traženje zastoja 12
prometne kamere, prikaz 18
promjena područja pretraživanja 5
punjenje uređaja 1, 20, 22
R
računalo, povezivanje 23
raskrižja, traženje 7
rješavanje problema 22
rute 8
dodavanje točke 9, 18
izračun 10
myTrends 10
način izračuna 17, 19
oblikovanje 9
pokretanje 4, 5, 8
predloženo 10
prikaz na karti 8, 9
zaustavljanje 10
S
satelitski signali
prikaz 23
primanje 1
simulirane lokacije 19
skidanje nosača 22
slojevi karte, prilagođavanje 12
služba za korisničku podršku 17
sljedeće skretanje 8
snimke zaslona 19
softver
nadogradnja 20, 21
Indeks
verzija 20, 22
specifikacije 20
spremanje, trenutna lokacija 7
spremljene lokacije 18
brisanje 8
kategorije 8
uređivanje 8
svjetlina 2
T
telefon
prekid veze 15
uparivanje 13, 22
telefonski imenik 14
telefonski pozivi 14
biranje 14
glasovno biranje 14
isključivanje zvuka 14
odgovaranje 14
tipka napajanja 1
tipkovnica
izgled 19
jezik 19
točke interesa (POI) 5, 6
HISTORY 6
mjesta 6
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 19
traka za pretraživanje 4
traženje lokacija. 4–6 Vidi i lokacije
adrese 4
gradovi 11
kategorije 5
koordinate 7
raskrižja 7
traženje usluga 5
trenutna lokacija 7
TripAdvisor 6
U
uparivanje
prekid veze 15
telefon 13, 22
upozorenja 3
točke blizine 19
zvuk 19
upozorenja za vozača 3
upute 9
upute za vožnju 9
uređivanje, spremljeni putovi 17
USB, prekid veze 23
usluge u hitnim slučajevima 7
uvjeti na cesti, vrijeme 17
V
vakuumski nosač 22
vaša trenutna lokacija 7
vraćanje postavki 20
vrijeme 17
radar 17
uvjeti na cesti 17
W
Wi‑Fi 19, 20
Z
zapisnik puta, prikaz 12
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 7
zvuk, točke blizine 19
Indeks
25
support.garmin.com
Ožujak 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising