Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User manual | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Brugervejledning

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Brugervejledning
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
ACSI™ er et varemærke tilhørende Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , iPhone og Mac er varemærker tilhørende Apple
Inc., registreret i USA og andre lande. Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke
tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. HISTORY og H-logoet er varemærker tilhørende A+E Networks og er beskyttet i USA og andre lande over hele kloden. Alle rettigheder
forbeholdes. Anvendt med tilladelse. microSD og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. PlanRV™ er et varemærke tilhørende TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor
er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Garmin® enhedsoversigt ............................................................ 1
Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj ....... 1
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 1
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Brug af lydmixer ..................................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Køretøjsprofiler .............................................................. 2
Tilføjelse af en køretøjsprofil ....................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Justering af køretøjsprofil ........................................................... 2
Redigering af en køretøjsprofil .................................................... 2
Tilføjelse af propantanke ........................................................ 2
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 3
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler ......... 3
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 3
Advarsels- og alarmsymboler ..................................................... 3
Begrænsningsadvarsler ......................................................... 3
Advarsler om vejforhold ......................................................... 4
Alarmer .................................................................................. 4
Søg efter og gem positioner.......................................... 4
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 4
Søgning efter en adresse ........................................................... 4
Positionssøgningens resultater ................................................... 4
Ændring af søgeområdet ....................................................... 5
Resultater af positionssøgning på kortet ............................... 5
Ændring af søgeområdet ved hjælp af kortet ........................ 5
Interessepunkter ......................................................................... 5
Søgning efter en position efter kategori ................................. 5
Søgning efter campingpladser ............................................... 5
Søgning efter autocamper-service ......................................... 6
Søgning efter nationalparker .................................................. 6
Søgning efter HISTORY interessepunkter ............................. 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 6
Søgeværktøjer ............................................................................ 7
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 7
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 7
Parkering .................................................................................... 7
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position ................................................................................... 7
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position ................................................................................... 7
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler .......................... 7
Visning af nyligt fundne positioner .............................................. 7
Rydning af listen over nyligt fundne steder ............................ 7
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 7
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 7
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 7
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 7
Fjernelse af en genvej ............................................................ 8
Gemme positioner ...................................................................... 8
Sådan gemmer du en position ............................................... 8
Lagring af din aktuelle position .............................................. 8
Redigering af en gemt position .............................................. 8
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 8
Sletning af en gemt position .................................................. 8
Indholdsfortegnelse
Sådan følger du en rute................................................. 8
Ruter ........................................................................................... 8
Sådan startes en rute ................................................................. 8
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 8
Sådan kører du hjem ............................................................. 8
Din rute på kortet ........................................................................ 9
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 9
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 9
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 9
Ankomst til din destination .......................................................... 9
Parkering i nærheden af din destination ................................ 9
Ændring af aktiv rute ................................................................... 9
Tilføjelse af en position til din rute .......................................... 9
Udformning af din rute ......................................................... 10
Valg af en omvej .................................................................. 10
Ændring af ruteberegningstilstand ....................................... 10
Afbrydelse af en rute ................................................................. 10
Brug af Foreslåede ruter ........................................................... 10
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................. 10
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten ........................ 10
Undgåelse af betalingsveje .................................................. 10
Undgåelse af betalingsklistermærker ................................... 10
Undgåelse af vejegenskaber ............................................... 10
Undgå miljøzoner ................................................................. 10
Brugerdefinerede undgåelser .............................................. 11
Navigation i direkte linje ............................................................ 11
Brug af kortet ................................................................ 11
Kortværktøjer ............................................................................ 11
Visning af et kortværktøj ...................................................... 11
Up Ahead .................................................................................. 11
Visning af kommende positioner .......................................... 12
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne ............................. 12
Byer forude ............................................................................... 12
Visning af kommende byer og frakørsler med service ......... 12
Rejseoplysninger ...................................................................... 12
Visning af tripdata på kortet ................................................. 12
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 12
Visning af triploggen ............................................................ 12
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 12
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 12
Visning af trafik på kortet ..................................................... 12
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 12
Tilpasning af kortet ................................................................... 13
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 13
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 13
Ændring af kortperspektiv .................................................... 13
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner....... 13
Parring med din smartphone .................................................... 13
Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™) ................ 13
Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone®) ................... 13
Bluetooth ikoner for funktionsstatus ......................................... 13
Smart-notifikationer ................................................................... 14
Modtagelse af meddelelser .................................................. 14
Visning af listen med meddelelser ....................................... 14
Sådan går du til en adresse eller position ved hjælp af Garmin
Drive appen .............................................................................. 14
Håndfri opkald ........................................................................... 14
Foretagelse af et opkald ...................................................... 14
Modtagelse af et opkald ....................................................... 15
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 15
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 15
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 15
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 15
Sletning af en parret telefon ..................................................... 15
Trafik .............................................................................. 15
i
Modtagelse af trafikdata med din smartphone ......................... 15
Modtager trafikdata med en trafikmodtager .............................. 15
Trafikmodtagerabonnementer .............................................. 15
Aktivering af trafik ..................................................................... 16
Tilføjelse af et abonnement ...................................................... 16
Stemmekommando ...................................................... 16
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 16
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 16
Tip til stemmekommando .......................................................... 16
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 16
Lydløse instruktioner ................................................................. 16
Stemmestyring .......................................................................... 17
Konfiguration af stemmestyring ........................................... 17
Brug af stemmestyring ......................................................... 17
Tip til stemmestyring ............................................................ 17
Brug af programmerne ................................................ 17
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed ................... 17
Visning af vejrudsigten .............................................................. 17
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 17
Visning af vejrradaren .......................................................... 17
Visning af vejrvarsler ............................................................ 17
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 17
Ruteplanlægning .......................................................................17
Planlægning af en tur ........................................................... 17
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur .... 17
Sådan finder du seværdigheder på turen ............................ 18
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ......... 18
Navigation til en gemt tur ..................................................... 18
Redigering og lagring af din aktive rute ............................... 18
photoLive trafikkameraer .......................................................... 18
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikkameraer ...... 18
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet ..................... 18
Lagring af et trafikkamera .................................................... 18
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 18
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 22
Genstart af enheden ................................................................. 22
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 22
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 22
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 22
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 22
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 22
Fejlfinding..................................................................... 22
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 22
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 22
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 22
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 22
Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon ................... 22
Appendiks..................................................................... 23
Installation af et hukommelseskort til kort og data .................... 23
Datahåndtering ......................................................................... 23
Om hukommelseskort .......................................................... 23
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 23
Overførsel af data fra computeren ....................................... 23
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 23
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 23
Køb af flere kort ........................................................................ 23
Køb af tilbehør .......................................................................... 23
Indeks............................................................................ 24
Indstillinger................................................................... 18
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 18
Aktivering af kort .................................................................. 19
Navigationsindstillinger ............................................................. 19
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 19
Indstilling af en simuleret position ........................................ 19
Indstillinger for trådløst netværk ............................................... 19
Indstillinger for Hjælp til chauffør .............................................. 19
Indstillinger for alarmpunkter ................................................ 19
Displayindstillinger .................................................................... 19
Trafikindstillinger ....................................................................... 19
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 19
Indstilling af tid ..................................................................... 20
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 20
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 20
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 20
Enhedsoplysninger...................................................... 20
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................20
Specifikationer .......................................................................... 20
Opladning af enheden .............................................................. 20
Vedligeholdelse af enhed............................................ 20
Opdateringer af kort og software .............................................. 20
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk .............................................. 20
Opdatering af kort og software ved hjælp af et
Wi‑Fi netværk ....................................................................... 20
Opdatering af kort og software med Garmin Express .......... 21
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 21
Rengøring af yderside .......................................................... 22
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 22
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Opdater kort og software på din enhed (Opdateringer af kort
og software, side 20).
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj,
side 1).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 1).
• Juster lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2) og
displayets lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke,
side 2).
• Konfigurer en køretøjsprofil for din campingvogn (Tilføjelse af
en køretøjsprofil, side 2).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 8).
Garmin enhedsoversigt
®
Tænd/sluk-knap
på plads.
6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Tænd eller sluk for enheden
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
USB-port til strøm og data
Opfangning af GPS-signaler
Hukommelseskortstik til kort og data
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst
halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.
Mikrofon til stemmekommando eller håndfri opkald
Montering og strømtilførsel til Garmin
enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
til USB-stikket på enheden.
1 Tilslut bilstrømkablet
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPSnøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPS-signalstatus, side 23).
Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Indstillinger for trådløst netværk, side 19).
®
2 Tryk monteringen
på plads.
fast på sugekoppen
, så den klikker
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen
tilbage
mod forruden.
4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
Sådan kommer du i gang
Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at se Wi-Fi indstillingerne (Indstillinger for trådløst netværk, side 19).
Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald (Håndfri opkald, side 14).
Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at se indstillinger for køretøjsprofil (Redigering af en køretøjsprofil, side 2).
1
Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid,
side 20).
Batteriopladningsniveau.
Forbindelsesstatus for appen Garmin Drive™(Parring med din
smartphone, side 13).
Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (Visning af vejrudsigten, side 17).
Brug af skærmknapper
Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i
siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en kontekstbaseret menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Brug af lydmixer
Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige
lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald.
Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af
masterlydstyrken.
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg > Lydmixer.
3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Køretøjsprofiler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med
et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din
enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.
Når du aktiverer en køretøjsprofil for en campingvogn, undgår
enheden at medtage områder med begrænset adgang eller
ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne,
vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.
Tilføjelse af en køretøjsprofil
Du skal tilføje en køretøjsprofil for hver enkelt campingvogn, der
skal bruges sammen med din enhed.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil > .
2 Vælg køretøjstypen:
2
• Hvis du vil tilføje en autocamper med en permanent påsat
campingvogn, skal du vælge Autocamper.
• Hvis du til tilføje en autocamper, der trækker en
anhænger, skal du vælge Motorhome with Trailer.
• Hvis du vil tilføje en pickup med påmonteret campingvogn,
skal du vælge Truck Camper.
• Hvis du vil tilføje en pickup med påmonteret campingvogn,
der trækker en anhænger, skal du vælge Truck Camper
with Trailer.
• Hvis du vil tilføje en bil, skal du vælge Bil.
• Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes efter et
personkøretøj, skal du vælge Med anhænger.
Vælg
en anhængertype, hvis det er relevant:
3
• Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes ved hjælp
af en almindelig trækkrog, skal du vælge Campingvogn.
• Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes ved hjælp
af en husvognskrog, skal du vælge Husvogn.
BEMÆRK: Denne anhængertype er ikke tilgængelig i alle
områder.
• Hvis du vil tilføje en bådtrailer, der trækkes ved hjælp af
en almindelig trækkrog, skal du vælge Bådtrailer.
• Hvis du vil tilføje en anhænger, der trækkes ved hjælp af
en almindelig trækkrog, skal du vælge Trailer.
Følg
instruktionerne på skærmen til indtastning af
4
egenskaber for køretøjet.
Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved
at indtaste yderligere detaljerede oplysninger (Redigering af en
køretøjsprofil, side 2).
Bilprofil
Bilprofilen er en forudindlæst køretøjsprofil, der er beregnet til
brug i en bil uden anhænger. Ved brug af bilprofilen beregner
enheden standardbilruter, og ruter til store køretøjer er ikke
tilgængelige. Visse funktioner og indstillinger, der er specifikke
for store køretøjer, er ikke tilgængelige, når du bruger bilprofilen.
Justering af køretøjsprofil
Første gang du tænder din enhed, beder den dig om at vælge
en køretøjsprofil. Du kan til enhver tid manuelt skifte
køretøjsprofil.
eller
1 Vælg ikonet for køretøjsprofilen i statuslinjen, f.eks.
.
2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
3 Vælg Ok.
Redigering af en køretøjsprofil
Du kan ændre grundlæggende profiloplysninger eller tilføje
detaljerede oplysninger til en køretøjsprofil, som f.eks. maksimal
hastighed.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen,
skal du vælge og vælge et felt, du vil redigere.
• Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge >
> Omdøb profil.
• Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge >
>
Slet.
Tilføjelse af propantanke
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
produktmodeller.
Køretøjsprofiler
Når du tilføjer propantanke til din køretøjsprofil, undgår enheden
at lægge ruter gennem områder med restriktioner for
propantank, hvilket kan påvirke din rute. Enheden advarer dig
også, når du nærmer dig områder, hvor du skal slukke for dine
propantanke.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg .
4 Vælg Propantanke > Tilføj tank.
5 Indtast vægten for propantanken, og vælg Gem.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
FORSIGTIG
Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der
er tilgængelige i alle områder.
Skoler: Enheden afspiller en tone og viser fartbegrænsningen
(hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.
Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en
tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du
overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone
og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være
forberedt på at tilpasse farten.
Forkert retning på ensrettet vej: Enheden afspiller en
meddelelse og viser en advarsel på hele skærmen, hvis du
kører i den forkerte retning på ensrettet vej. Skærmkanterne
bliver røde, og der vises en advarsel øverst på
skærmbilledet, indtil du forlader den ensrettede vej eller
ændrer kørselsretning.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone for at angive
en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone for at angive et
kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone for at angive et sving på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone for at angive
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med høj fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at
kunne anvende denne funktion (Trafik, side 15).
Planlægning af pause: Enheden afspiller en tone og foreslår
kommende rastepladser, når du har kørt i lang tid.
Risiko for at køre fast: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig en vej, som ikke er farbar for
dit køretøj.
Sidevind: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en vej, hvor der er risiko for sidevind.
Smal vej: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når
du nærmer dig en vej, der er for smal til dit køretøj.
Stejl bakke: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en stejl bakke.
Stats- og landegrænser: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig stats- og landegrænser.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
Slå propan fra: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig et område, hvor propan skal
være slået fra.
Aktivering eller deaktivering af hørbare
chaufføradvarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer
chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den
hørbare tone er deaktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør >
Chaufføradvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• I nogle områder kan din enhed modtage live-data om rødt
lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en
smartphone, der kører Garmin Drive appen.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
• For at bevare en opdateret database af steder med rødt lysog hastighedskameraer skal enheden have et aktivt
abonnement for at downloade og gemme
sikkerhedskameradata. Gå til garmin.com/speedcameras for
at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at
købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til
enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende
abonnementer.
BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker
forudindlæste data for rødt lys- og hastighedskameraer med
abonnementsfri opdateringer.
Advarsels- og alarmsymboler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i
rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer og
vejforhold.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Længde
Bredde
3
• Hvis du vil gennemse og søge TripAdvisor interessepunkter
og anmeldelser, skal du vælge TripAdvisor (TripAdvisor,
side 6).
• Hvis du vil gennemse og søge HISTORY interessepunkter,
fotos og oplysninger, skal du vælge History® (Søgning efter
HISTORY interessepunkter, side 6).
• Hvis du vil finde nationalparker og udforske parkkort, skal du
vælge Nationalparker (Søgning efter nationalparker,
side 6).
• Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal
du vælge Koordinater (Søgning efter en position ved hjælp
af koordinater, side 7).
®
Anhængerhøjde
Anhængervægt
®
Anhængerlængde
Anhængerbredde
Bådtrailere ikke tilladt
Campingvogne ikke tilladt
Anhængere ikke tilladt
Ingen propan
Venstresving forbudt
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Højresving forbudt
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Alarmer
Vejestation
Vej ikke evalueret for autocampere
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
Vælg Find i hovedmenuen.
• Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal
du vælge Søg (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 4).
• Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge Adresse
(Søgning efter en adresse, side 4).
• Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste
interessepunkter efter kategori, skal du vælge Kategorier
(Søgning efter en position efter kategori, side 5).
• Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område,
skal du vælge ud for det aktuelle søgeområde (Ændring af
søgeområdet, side 5).
• Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du
vælge Gemte (Gemme positioner, side 8).
• Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra
søgeresultaterne, skal du vælge Nylige (Visning af nyligt
fundne positioner, side 7).
• Hvis du vil søge efter autocamperområder og
campingpladser, skal du vælge Alle
campingpladser(Søgning efter campingpladser, side 5).
• Hvis du vil gennemse, søge og tjekke Foursquare
interessepunkter, skal du vælge Foursquare® (Søgning i
Foursquare interessepunkter, side 6).
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Søg i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Hvis nødvendigt, skal du vælge for at søge i nærheden af
en anden by eller et andet område.
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Positionssøgningens resultater
Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste
med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se
flere resultater.
®
4
Søg efter og gem positioner
Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
Træk kortet for at få vist søgeresultater.
Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte
position.
Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden
position.
Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af
positionen.
Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede
oplysninger om den valgte position.
Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din
aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i
nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller
langs din aktive rute.
1 Vælg Find.
2 Vælg ved siden af det aktuelle søgeområde .
3 Vælg et søgeområde.
4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge
en specifik position.
Det valgte søgeområde vises ved siden af . Når du søger efter
en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find,
foreslår enheden først positioner nær dette område.
Resultater af positionssøgning på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
Vælg
fra positionsøgningens resultater. Den nærmeste
position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om
den valgte position vises nederst på kortet.
Start! Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.
Ændring af søgeområdet ved hjælp af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
3 Træk kortet til det nye søgeområde.
4 Vælg Søg her.
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Søgning efter campingpladser
Vælg Find > Alle campingpladser.
Søgning efter campingpladser med faciliteter
Du kan søge efter autocamperområder og campingpladser på
baggrund af tilgængelige faciliteter.
1 Vælg Find.
2 Vælg en søgeudbyder til autocamperområder og
campingpladser, f.eks. PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club eller ACSI™.
Søg efter og gem positioner
5
BEMÆRK: Ikke alle søgeudbydere er tilgængelige på alle
produktmodeller.
3 Vælg eventuelt Filtrer efter faciliteter, vælg en eller flere, og
vælg Gem.
Vælg
en position.
4
Søgning efter autocamper-service
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan finde steder i nærheden, der tilbyder reparation,
bugsering og andre services til autocampere.
Vælgt Find > PlanRV™ Services.
Søgning efter nationalparker
Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller
USA, indeholder også detaljerede oplysninger om
nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til
en position i en nationalpark.
1 Vælg Find > Nationalparker.
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park
øverst.
2 Vælg Søg, og indtast hele eller en del af parkens navn for at
indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
Vælg
en nationalpark.
3
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og
faciliteter i parken vises under parkens navn.
Vælg
en funktion:
4
• For at starte navigation til parken skal du vælge Start!.
• Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens
attraktioner og faciliteter, skal du vælge .
• Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge
en kategori fra listen under parkens navn og vælge en
position.
Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker
På nordamerikanske produktmodeller kan du udforske
detaljerede oplysninger om de attraktioner og faciliteter, der
findes i en nationalpark, og navigere til bestemte positioner i
parken. For eksempel kan du finde campingpladser,
landemærker, besøgscentre og populære attraktioner.
1 Vælg en nationalpark fra søgeresultaterne, og vælg .
2 Vælg Udforsk denne park.
Der vises en liste over kategorier for parkens attraktioner og
faciliteter.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en position, og vælg Start!.
Søgning efter HISTORY interessepunkter
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
produktmodeller.
Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig
mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og
attraktioner rundt om i verden, f.eks. historiske bygninger,
monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske
begivenheder.
1 Vælg Find > History®.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg for at få vist et billede og en kort oversigt over
positionens historie.
Foursquare
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
6
Du kan oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af
Garmin Drive appen på din kompatible smartphone. Det giver
dig mulighed for at se Foursquare oplysninger om stedet, gå ind
på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare
onlinedatabasen.
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
1 Åbn Garmin Drive appen på din smartphone.
2 Vælg > Foursquare® > Login.
3 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når din enhed er tilsluttet din Foursquare konto
med Garmin Drive appen, giver søgningen de mest opdaterede
resultater fra Foursquare onlinedatabasen og tilpassede
resultater fra din Foursquare brugerkonto (Oprettelse af
forbindelse til din Foursquare konto, side 6).
Vælg Find > Foursquare®.
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen
(Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 6).
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Sådan tjekker du ind med Foursquare
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen
(Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 6).
1 Vælg Find > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
TripAdvisor
Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og
bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på
listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan
også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og
sortere efter distance eller popularitet.
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter
1 Vælg Find > TripAdvisor.
2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor
interessepunkter for kategorien.
3 Vælg Sorter resultater for at sortere søgeresultaterne efter
distance eller popularitet (valgfrit).
Navigation til interessepunkter inden for et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Søg.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
Søg efter og gem positioner
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den
valgte position.
4 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
5 Vælg en parkeringsposition.
6 Vælg Start!.
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler
Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata,
er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde
parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige
parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og
betalingstype.
Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.
Vælg fra parkeringssøgningens resultater.
Visning af nyligt fundne positioner
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nylige.
Søgning efter et vejkryds
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Søgeværktøjer
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
Vælg
vejkrydset.
3
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Parkering
Din Garmin enhed inkluderer detaljerede data om parkering,
som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden
baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser,
type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle
områder eller for alle parkeringspositioner.
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition.
4 Vælg Start!.
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
3 Vælg .
Søg efter og gem positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
7
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Udført.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
kategori, side 5).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg > Gem.
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Sådan følger du en rute
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 10) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 10).
• Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den
aktive køretøjsprofil.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 8).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten (Udformning af din rute, side 10).
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute (Tilføjelse af en
position til din rute, side 9).
Sådan startes en rute
1 Vælg Find, og søg efter en position (Søg efter og gem
positioner, side 4).
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten
(Udformning af din rute, side 10).
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 9). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til
din rute, side 9).
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
8
Sådan følger du en rute
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst til din destination
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de
viser (Ændring af feltet til kortdata, side 13).
Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger
om ruten og omgivelserne.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg
angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger
for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.
•
angiver positionen for din destination på kortet, og en
stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din
destination.
• Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig
automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan
vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden
(Parkering i nærheden af din destination, side 9).
• Når du stopper ved din destination, afslutter enheden
automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst
automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.
Parkering i nærheden af din destination
Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i
nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle
destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter
en parkeringsplads.
1 Vælg en funktion:
• Når enheden beder dig om det, skal du vælge Ja for at
søge efter parkeringspladser i nærheden.
• Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge
Find > Kategorier > Parkering og vælge > Min
destination.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition, og vælg Start! > Tilføj som
næste stop.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.
Ændring af aktiv rute
Tilføjelse af en position til din rute
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Sådan følger du en rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 8).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 17).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position (Søg efter og gem positioner, side 4).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
9
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 8).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Rediger rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge > Stop.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 20).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
10
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikdata med din smartphone,
side 15).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 19), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
Vælg
en funktion:
3
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller
tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt
land.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område, som kræver betalingsklistermærker, skal du
vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
OK.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive
køretøjsprofil.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Miljøzoner.
Sådan følger du en rute
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
Vælg
Gem.
3
Brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 9) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
Vælg eller for at zoome ind eller ud.
Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 8).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller
springe positioner på ruten over (Ændring af aktiv rute,
side 9).
Lyd fra: Sætter mastervolumen på lydløs.
Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive
rute eller langs en motorvej (Byer forude, side 12).
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Up Ahead, side 11).
Elevation: Viser højdeændringer forude.
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 12). Denne funktion er
ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 12).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 9).
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 15).
Vejr: Viser vejrforhold for området.
photoLive: Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLiveabonnement (photoLive trafikkameraer, side 18).
Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et
fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun
tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din
enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Garmin Drive
appen (Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner,
side 13).
Break Planner: Viser påmindelser om pauser og foreslåede
stoppesteder.
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Up Ahead
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner
langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende
interessepunkter efter kategori såsom restauranter,
tankstationer eller rastepladser.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
11
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din
vej eller langs din rute i hver af de tre kategorier. Når du ikke
kører, viser kortværktøjet de tre kategorinavne.
2 Vælg en funktion:
• Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en
kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i
denne kategori.
• Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du
vælge en position for at se positionsoplysninger eller
starte en rute til positionen.
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Gem.
Byer forude
Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som
omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude
oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by
viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste
motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til
oplysningerne på motorvejsskiltene.
Visning af kommende byer og frakørsler med service
1 På kortet skal du vælge > Byer forude.
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser
kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
2 Vælg en by.
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på
frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer,
overnatningsmuligheder og restauranter.
3 Vælg en position, og vælg Start! for at begynde at navigere.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer.
På kortet vælges > Tripdata.
Visning af tilpassede turoplysninger på kortet
Du kan bruge værktøjet til turdatakort til at vise tilpassede
turoplysninger på kortet.
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg en funktion:
• Vælg et datafelt i turdataværktøjet , og vælg de
oplysninger, der skal vises i feltet.
• Vælg det brugerdefinerbare kortdatafelt , og vælg de
oplysninger, der skal vises i feltet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af triploggen
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
trafikdata (Trafik, side 15).
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
12
Brug af kortet
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have
vist på kortet.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Live-tjenester, trafik og smartphonefunktioner
Med Garmin Drive appen kan din enhed modtage smartmeddelelser og direkte oplysninger, såsom direkte trafikdata og
oplysninger om vejret.
Direkte trafikdata: Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks.
trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje
(Trafik, side 15).
Vejroplysninger: Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i
realtid til din enhed (Visning af vejrudsigten, side 17).
Smart-notifikationer: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller
modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden
som en håndfri højttalertelefon. Hvis det valgte sprog
understøtter stemmekommandofunktionen, kan du foretage
opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende
positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.
Foursquare indtjekning: Giver dig mulighed for at gå ind på
Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed
(Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 6).
Parring med din smartphone
Du kan parre din Garmin enhed med din smartphone og Garmin
Drive appen for at aktivere yderligere funktioner og få adgang til
live-oplysninger (Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner,
side 13) .
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Garmin
Drive appen.
2 Tænd Garmin enheden, og placer enheden og din telefon
inden for 3 meter (10 ft.) fra hinanden.
3 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin
konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.
Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret,
opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden
for rækkevidde.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™)
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth
funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg telefonens navn.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
• Hvis du vil deaktivere Garmin Drive data og smartphonemeddelelser, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet Garmin Drive.
Sådan vises eller skjules appmeddelelser (Android)
Du kan bruge Garmin Drive appen til at tilpasse, hvilke typer
meddelelser der vises på din Garmin enhed.
1 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
2 Vælg > Smart Notifications.
Der vises en liste over dine smartphone-apps.
3 Vælg Til/Fra-knappen ved siden af en app for at aktivere eller
deaktivere meddelelser for appen.
Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone )
®
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth
funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg en funktion:
• For at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens
navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet
Telefonopkald.
TIP: vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der
bruges til håndfri opkald.
• For at deaktivere Garmin Drive appdata og smartphonemeddelelser skal du vælge Smartphone-tjenester og
fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Smartphonetjenester.
TIP: og vises farvede, når tjenesterne er aktive.
Sådan vises eller skjules meddelelseskategorier (iPhone)
Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at
vise eller skjule kategorier.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg Smartphone-tjenester.
TIP: og vises farvede, når tjenesterne er aktive.
3 Vælg Smart Notifications.
4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.
Bluetooth ikoner for funktionsstatus
Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver
parrede enhed.
Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
• Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller
frakoblet for pågældende enhed.
• Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for
pågældende enhed.
Håndfri opkald
Smart-notifikationer
Garmin Drive funktioner og tjenester
13
Smart-notifikationer
Mens enheden er tilsluttet Garmin Drive appen, kan du se
meddelelser fra din smartphone på Garmin enheden, f.eks.
sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.
BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage
meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet
forbindelse til Garmin Drive appen. vises farvet i Bluetooth
indstillingerne, når smart-notifikationerne er tilsluttet og aktive
(Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 13).
Modtagelse af meddelelser
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden
modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i
bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke
chaufføren, før du kan se meddelelser.
BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et
kortværktøj.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge OK.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge Vis.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Vis > Spil.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Modtagelse af meddelelser under visning af kortet
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af
skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du
er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge eller
vente på, at en popup-meddelelse udløber.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesteksten.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Afspil
meddelelse.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen ved hjælp af en
stemmekommando, skal du sige Afspil meddelelse.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det valgte
sprog understøtter stemmekommandofunktionen, og vises i
kortværktøjet.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
14
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Visning af listen med meddelelser
Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.
1 Vælg Programmer > Smart Notifications.
Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser
vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesbeskrivelsen.
• Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
sprog.
Sådan går du til en adresse eller position
ved hjælp af Garmin Drive appen
Du kan bruge Garmin Drive appen til at søge efter en adresse,
virksomhed eller et interessepunkt og sende det til din Garmin
enhed for navigation.
1 I Garmin Drive appen vælges Where To?.
2 Vælg en funktion:
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
Når du skriver, vises der forslag under søgefeltet.
3 Vælg et foreslået søgeresultat.
Appen viser positionen på et kort.
4 Vælg Go! for at starte en rute.
Garmin enheden begynder at navigere til den valgte position, og
positionen føjes til dine seneste søgninger i Where To?menuen.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke
garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke
alle funktioner tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed (Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner,
side 13). Når der er forbindelse, kan du foretage og modtage
opkald fra din enhed.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Valgmuligheder for indgående opkald vises på kortet, når du
besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke
kompatible med din telefon.
TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående
opkald, kan du åbne den igen ved at vælge i hovedmenuen.
Du kan også vælge > Telefon fra kortet.
• Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge Tilføj
opkald.
• Vælg Håndsæt for at overføre lyden til din telefon.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde
Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg Lyd fra for at lukke mikrofonen.
• Vælg Afslut opkald for at lægge på.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 8).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til Garmin enheden
i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Trafik
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller
på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved
beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination,
hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute
(Trafikindstillinger, side 19). Trafikkortet gør det muligt for dig at
gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.
Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere
trafikoplysninger.
• Produktmodeller, der ender på MT, kan modtage trafikdata
via et luftsignal ved hjælp af den indbyggede trafikmodtager
og det medfølgende strømkabel til køretøjet (Modtager
trafikdata med en trafikmodtager, side 15).
• Alle produktmodeller kan modtage gratis trafikdata via appen
Garmin Drive (Modtagelse af trafikdata med din smartphone,
side 15).
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.
Modtagelse af trafikdata med din
smartphone
Din enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata, når den er
tilsluttet en smartphone, som kører Garmin Drive appen.
1 Slut enheden til Garmin Drive appen (Live-tjenester, trafik og
smartphone-funktioner, side 13).
2 På din Garmin enhed skal du vælge Indstillinger > Trafik og
kontrollere, at afkrydsningsfeltet Trafik er markeret.
Modtager trafikdata med en trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et
sådant er tilgængeligt. Hvis du vil modtage trafikdata via
luftsignal, skal enheden være forbundet med køretøjets
strømforsyning ved hjælp af et trafikkompatibelt strømkabel. I
nogle produktmodeller er en trafikmodtager inkluderet (Trafik,
side 15). .
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.
Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af det
trafikkompatible strømkabel (Montering og strømtilførsel til
Garmin enheden i dit køretøj, side 1).
Hvis produktmodellen indeholder trafikdata, er køretøjets
strømkabel, som følger med enheden, kompatibelt med trafik.
Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise
trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.
Trafikmodtagerabonnementer
Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste
trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere
regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på
garmin.com/traffic.
15
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Stemmekommando
Aktivering af Stemmekommando
1 Sig OK Garmin.
Menuen Stemmekommando vises.
2 Sig en kommando fra menuen.
3 Svar på stemmemeddelelserne for at fuldføre søgningen eller
handlingen.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, f.eks. stemmer eller radioen, for at
øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig OK Garmin.
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på en position.
Enheden viser en liste over søgeresultater.
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
OK Garmin.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
16
4 Sig linjenummeret på den position, du ønsker.
Enheden viser positionen på kortet.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
Stemmekommando
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Stemmestyring
For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er
tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med
stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden.
Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du
konfigurere den til din stemme.
Konfiguration af stemmestyring
Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt
brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.
1 Vælg Programmer > Stemmestyring.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere
kommandoer for hver stemmestyret sætning.
BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på
skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ
kommando men med samme mening.
Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den
kommando, du har registreret i funktionen.
Brug af stemmestyring
1 Sig den kommando, du har registreret til en Stemmestyring
sætning.
Menuen Stemmestyring vises.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en
kommando.
Brug af programmerne
Sådan får du vist brugervejledningen til din
enhed
Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog
på enhedens skærm.
1 Vælg Programmer > Brugervejledning.
Brugervejledningen vises på samme sprog som
softwareteksten (Indstillinger for sprog og tastatur, side 20).
2 Vælg for at finde brugervejledningen (tilbehør).
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
vejrdata. Du kan slutte din enhed til Garmin Drive appen for at
modtage vejrdata (Live-tjenester, trafik og smartphonefunktioner, side 13).
1 Vælg Programmer > Vejr.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de
næste dage.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Brug af programmerne
Visning af vejrradaren
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
1 Vælg Programmer > Vejrradar.
2 Vælg for at animere radarkortet.
Visning af vejrvarsler
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
Du kan se vejrrelaterede vejforhold for vejene i dit område, på
din rute eller i en anden by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Ruteplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Ny tur.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
17
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge > Optimer
rækkefølge.
Sådan finder du seværdigheder på turen
Enheden kan foreslå interessante eller populære
seværdigheder, som kan føjes til turen.
1 Mens du redigerer en tur, skal du vælge > Foreslå
attraktioner.
2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
3 Vælg Ok for at tilføje seværdigheden til turen.
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du
planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
4 Vælg .
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen
(Udformning af din rute, side 10).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 10).
Navigation til en gemt tur
Før du kan begynde at navigere en gemt tur, skal den aktive
køretøjsprofil på enheden svare til den valgte køretøjsprofil for
turen (Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur,
side 18). Hvis de ikke stemmer overens, beder enheden dig om
at skifte køretøjsprofil, før du kan starte turen (Justering af
køretøjsprofil, side 2).
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture > Min
aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
photoLive trafikkameraer
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet Garmin Drive appen (Live-tjenester, trafik og
smartphone-funktioner, side 13).
18
photoLive trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene
ved større hovedveje og i vejkryds.
photoLive tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.
Sådan får du vist og gemmer photoLive
trafikkameraer
Du kan få vist livebilleder fra trafikkameraer i nærheden. Du kan
også gemme trafikkameraer for områder, som du ofte rejser i.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje
3 Vælg en vej.
4 Vælg en position for et trafikkamera.
Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et
kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet
for at se det i fuld størrelse.
5 Vælg Gem for at gemme kameraet (valgfrit).
Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens
startskærmbillede.
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet
photoLive kortværktøjet viser trafikkameraer på vejen længere
fremme.
1 På kortet skal du vælge > photoLive.
Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikkamera
længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når
du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det
næste kamera på vejen.
2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge
Find kamera for at få vist eller gemme trafikkameraer i
nærheden (valgfrit).
Lagring af et trafikkamera
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 20).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Indstillinger
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position
på kortet.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 13).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Indstillinger
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret
position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Vælg Vis kort fra hovedmenuen.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Indstillinger for trådløst netværk
Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at
administrere Wi‑Fi netværk, parrede Bluetooth enheder og
Bluetooth funktioner.
Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Navn på parret enhed: Navnene på parrede Bluetooth enheder
vises i menuen. Du kan vælge et enhedsnavn for at ændre
Bluetooth funktionsindstillinger for den pågældende enhed.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi radioen.
®
Indstillinger
Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne
gemte netværk.
Søg efter netværk: Søger efter Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et
Wi‑Fi netværk, side 20).
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør.
Chaufføradvarsler: Giver dig mulighed for at aktivere eller
deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold
(Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed,
side 3).
Advarsel om for høj hastighed: Advarer dig, når du overstiger
hastighedsgrænsen.
Planlægning af pauser: Minder dig om at holde pause og viser
forestående serviceeftersyn, når du har kørt i længere tid. Du
kan aktivere eller deaktivere påmindelser om pause og
forslag om forestående serviceeftersyn.
Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig
hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens
lysstyrke.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet
med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der
bruges batteristrøm.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede
alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 10).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
19
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og
oplysninger.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at
forbedre enheden.
Rejsehistorik: Tillader enheden at gemme en oversigt over de
steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din
rejselog og bruge funktionen "Hvor har jeg været" samt
myTrends foreslåede ruter.
Nulstil: Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille
indstillinger eller slette alle brugerdata.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
2 Vælg Enhed > Lovgivning.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde
ved opladning
Fra 0° til 45 °C (fra 32° til 113 °F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ved 13 dBm
20
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende
strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør
(kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Tilslut enheden til strømmen i bilen.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske
langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.
Vedligeholdelse af enhed
Opdateringer af kort og software
Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at
få den bedste navigationsoplevelse.
Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser
i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og
hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og
beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan
tage flere timer at gennemføre.
Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af
enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og
tager få minutter at gennemføre.
Du kan opdatere din enhed på to måder.
• Du kan tilslutte enheden til et Wi‑Fi netværk for at opdatere
direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig
mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte
den til en computer.
• Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved
hjælp af Garmin Express applikationen (garmin.com
/express). Denne funktion giver dig mulighed for at installere
kortdata på et hukommelseskort, hvis de opdaterede kort er
for store til at kunne lagres på det interne lager.
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette
forbindelse til et Wi‑Fi netværk og registrere din enhed. Du kan
også oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk ved hjælp af
indstillingsmenuen.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg om nødvendigt Wi-Fi for at aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Søg efter netværk.
Enheden viser en liste over Wi‑Fi netværk i nærheden.
4 Vælg et netværk.
5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg
Udført.
Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes
til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse
til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi‑Fi
netværk
BEMÆRK
Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden
downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra
Enhedsoplysninger
din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder
for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed
til et Wi‑Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver
dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til
en computer.
1 Tilslut enheden til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi
netværk, side 20).
Når enheden er tilsluttet et Wi‑Fi netværk, søger den efter
tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig,
vises på ikonet Indstillinger i hovedmenuen.
2 Vælg Indstillinger > Opdateringer.
Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige.
Når en opdatering er tilgængelig, vises Opdatering
tilgængelig under Kort eller Software.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du vælge Installer alle.
• Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge
Kort > Installer alle.
• Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du
vælge Software > Installer alle.
4 Læs licensaftaler, og vælg Accepter alle for at acceptere
aftaler.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne,
kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke
installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til
ekstern strømforsyning, og vælg Fortsæt (Opladning af
enheden, side 20).
En USB-vægoplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for
det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til
smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være
kompatible.
6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for
rækkevidden af Wi‑Fi netværket, indtil opdateringen er
fuldført.
TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du
skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi‑Fi eller
Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den (Installation
af Garmin Express, side 21).
2 Åbn Garmin Express applikationen.
3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.
Det lille stik på kablet tilsluttes til mini-USB-porten
på din
Garmin enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig
USB-port på computeren.
Vedligeholdelse af enhed
4 Når din Garmin enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Fortsæt.
5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
6 Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er
meget store, og denne proces kan tage lang tid på
langsomme internetforbindelser.
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 23).
8 Følg instruktionerne på skærmen under
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under en opdateringsproces kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og
tilslutte den igen.
®
Installation af Garmin Express
Garmin Express applikationen fås til Windows og Mac
computere.
1 Gå til garmin.com/express på din computer.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin
Express applikationen er kompatibel med din computer,
skal du vælge Systemkrav.
• Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
®
®
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
21
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel
igen.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren
(garmin.com/express).
Genstart af enheden
Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførsel til Garmin
enheden i dit køretøj, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 19).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 22).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 19).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 19).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
• Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (Indstillinger for
trådløst netværk, side 19).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 1).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
Min enhed opretter ikke forbindelse til min
telefon
holderen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket mod uret for at låse det op.
• Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere
oplysninger.
• Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere
parringen af telefonen og enheden (Sletning af en parret
telefon, side 15) og gennemføre parringsprocessen (Livetjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 13).
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen og sikringen .
22
Fejlfinding
Appendiks
2 Tag kablet ud af computeren.
Installation af et hukommelseskort til kort og
data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Garmin
enhedsoversigt, side 1).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere
samt Mac OS 10.4 og nyere.
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
3 Når din Garmin enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Fortsæt.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på
enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 23).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
®
Appendiks
23
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 13
3D-kortvisning 13
A
opkald 15
redigering af position 8
telefonnummer 15
holder, fjerne 22
hukommelseskort 1, 23
installere 23
Hurtig søgning 5
Hvor er jeg? 7, 8
håndfri telefonopkald 13
opkald 14, 15
besvare 15
foretage 14
foretage opkald 14
historik 15
hjem 15
kontakter 14
oplade enhed 1, 20
opladning af enheden 22
adresser, finde 4, 14
advarselsikoner 3, 4
aktiv vognbaneanvisning 9
aktuel position 7
alarmer 3
lyd 19
nærhedspunkter 19
alarmpunktalarmer, indstillinger 19
anvisninger 9
I
P
ID-nummer 20
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 19, 20
interessepunkter (POI) 5, 6
HISTORY 6
steder 7
B
K
parkering 4, 5, 7, 9
parre
frakoble 15
telefon 13, 22
photoLive 18
position 7
positioner 4, 18
aktuel 7, 8
gemme 8
nyligt fundne 7
opkald 15
simulerede 19
steder 7
søger efter 4, 7
produktsupport 17
profiler, campingvogn 2
batteri
maksimere 22
oplade 1, 20, 22
problemer 22
begrænsninger, køretøj 2
besvare opkald 15
betaling, undgå 10
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 13, 14, 22
afbrydelse af forbindelse til en enhed 15
indstillinger 19
Bluetooth-teknologi
deaktivere opkald 13
parre en telefon 13
brugervejledning 17
brændstof, stationer 7
C
campingvogn, profiler 2
chaufføradvarsler 3
computer, tilslutte 23
D
destinationer 18. Se positioner
ankomst 9
din aktuelle position 7
displayindstillinger 19
drejliste 9
dæmpe, lyd 16
kameraer
hastighed 3
rødt lys 3
knapper på skærmen 2
koordinater 7
kort 5, 8, 11, 12, 19
datafelt 9, 12, 13
detaljeniveau 18
købe 23
lag 13
opdatere 20
opdatering 20, 21
symboler 9
tema 18
vise ruter 9
værktøjer 11
kortlag, tilpasse 13
kortvisning
2D 13
3-D 13
køre hjem 8
køretøjsprofil
bil 2
campingvogn 2
L
E
lyd, nærhedspunkter 19
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 7
enheds-ID 20
M
F
meddelelser 13, 14
microSD kort 23
microSD-kort 1
montere enhed
bil 1
fjerne fra holderen 22
sugekop 1, 22
myTrends, ruter 10
fejlfinding 22
filer, overføre 23
finde tjenester 6
fjerne holderen 22
foretage opkald 14
Foursquare 6
frakoble, Bluetooth enhed 15
frakørsel med service 12
G
Garmin Connect 13
Garmin Express 21
opdatering af software 21
gemme, aktuel position 8
gemte positioner 18
kategorier 8
redigere 8
slette 8
gendanne indstillinger 20
genveje
slette 8
tilføje 7
geocaching 7
GPS 1, 23
H
hastighedskameraer 3
hjem
køre 8
24
N
nationalparker 6
navigation 6, 9
direkte linje 11
indstillinger 19
navigation i direkte linje 11
nulstille
enhed 22
tripdata 12
nyligt fundne positioner 7
næste sving 9
nødtjenester 7
O
omveje 10
opdatere
kort 20
software 20
opdatering
kort 20, 21
software 20, 21
R
redigere, gemte ture 18
rejsehistorik 20
rejseoplysninger
nulstille 12
visning 12
rengøre berøringsskærmen 22
rengøring af enheden 22
retningsanvisninger 9
ruteplanlægning 17, 18
redigering af en tur 17
udformningspunkter 18
ruter 8
beregne 10
beregningstilstand 18, 19
foreslåede 10
myTrends 10
starte 4, 5, 8
stoppe 10
tilføje et punkt 9, 18
udformning 10
vise på kortet 9
rødt lys-kameraer 3
S
satellitsignaler
opfange 1
vise 23
screenshots 19
sikring, ændre 22
simulerede positioner 19
skærm, lysstyrke 2
slette
parret Bluetooth-enhed 15
ture 17
Slutbrugerlicensaftaler 20
smartphone-funktioner 13
deaktivere opkald 13
tilslutte 13
software
opdatere 20
opdatering 20, 21
version 20, 22
specifikationer 20
sprog
stemme 20
tastatur 20
steder 7
stemmegenkendelse 16
stemmekommando 16
aktivere 16
navigere med 16
Indeks
tip til anvendelse 16
vækningssætning 16
stemmestyring 17
tip 17
strømkabler 20
køretøj 1
udskifte sikringen 22
sugekop 22
søge efter positioner. 4–6 Se også positioner
adresser 4
byer 12
kategorier 5
koordinater 7
vejkryds 7
søgelinje 4
søvnfunktion 1
T
tastatur
layout 20
sprog 20
telefon
frakoble 15
parre 13, 22
telefonbog 14
telefonopkald 14
besvare 15
dæmpe 15
foretage opkald 15
stemmeopkald 15
tidsindstillinger 19, 20
tilbehør 23
tilslutte 20
trafik 12, 15, 16, 19
alternativ rute 10
hændelser 12
kameraer 18
kort 12
modtager 15
søger efter forsinkelser 12
tilføje abonnementer 16
trafikkameraer, vise 18
TripAdvisor 6
triplog, vise 12
turoplysninger 12
tyveri, undgå 22
tænd/sluk-knap 1
U
udformning af en rute 10
undgå 10
betaling 10
deaktivere 11
område 11
slette 11
vej 11
vejegenskaber 10
up ahead 11, 12
tilpasse 12
USB, frakoble 23
V
vedligeholdelse af enheden 21
vejforhold, vejr 17
vejkryds, finde 7
vejr 17
radar 17
vejforhold 17
værktøjer, kort 11
W
Wi‑Fi 19, 20
Æ
ændring af søgeområdet 5
Indeks
25
support.garmin.com
Marts 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising