Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User manual | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Manual de utilizare

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Manual de utilizare
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ şi myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
ACSI™ este o marcă comercială a Auto Camper Service International Holding B.V.Apple este o marcă comercială a Google Inc. Apple , Android™ şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.Mac Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă.
Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. HISTORY şi logo-ul H sunt mărci comerciale ale A+E Networks şi sunt protejate în Statele Unite şi în alte ţări
din întreaga lume. Toate drepturile rezervate. Se utilizează cu permisiune. microSD şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor este marcă comercială înregistrată a
TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Wi‑Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation.PlanRV™ Windows este
marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Garmin® - prezentare generală a dispozitivului ......................... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul ........... 1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 1
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 1
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Utilizarea mixerului audio ....................................................... 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Profiluri vehicul .............................................................. 2
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 2
Profil automobil ........................................................................... 2
Comutarea profilului de vehicul .................................................. 2
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 2
Adăugare rezervoare propan ................................................. 3
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 3
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 3
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 3
Simboluri de avertizare şi atenţionare ........................................ 4
Avertismentele privind restricţiile ........................................... 4
Avertismentele privind starea drumului .................................. 4
Alerte ...................................................................................... 4
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 4
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 4
Găsirea unei adrese ................................................................... 4
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 5
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 5
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 5
Modificarea zonei de căutare utilizând harta ......................... 5
Puncte de interes ........................................................................ 5
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 5
Găsire camping-uri ................................................................. 5
Găsirea de servicii pentru autorulote ..................................... 6
Găsirea parcurilor naţionale ................................................... 6
Găsirea punctelor de interes HISTORY ................................. 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 6
Instrumente de căutare ............................................................... 7
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 7
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 7
Parcare ....................................................................................... 7
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................... 7
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locaţii ........ 7
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ................. 7
Vizualizarea locaţiilor găsite recent ............................................ 7
Golirea listei locaţiilor găsite recent ....................................... 7
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 7
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ..................... 7
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 7
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 8
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 8
Salvarea locurilor ........................................................................ 8
Salvarea unei locaţii ............................................................... 8
Salvarea locației curente ........................................................ 8
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 8
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 8
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 8
Urmarea unei rute ........................................................... 8
Cuprins
Rute ............................................................................................ 8
Iniţierea unei rute ........................................................................ 8
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 8
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 9
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 9
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 9
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 9
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 9
Sosirea la destinaţie ................................................................... 9
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 9
Schimbarea rutei active .............................................................. 9
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 9
Modelarea rutei dvs. ............................................................ 10
Alegerea unei ocoliri ............................................................ 10
Schimbarea modului de calculare a rutelor ......................... 10
Oprirea rutei .............................................................................. 10
Utilizarea rutelor sugerate ......................................................... 10
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ...................... 10
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. ............................ 10
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................. 10
Evitarea vinietelor ................................................................ 10
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor ............................ 10
Evitarea zonelor cu emisii reduse ........................................ 11
Evitări personalizate ............................................................. 11
Navigarea off-road .................................................................... 11
Utilizarea hărţii.............................................................. 11
Instrumente hartă ...................................................................... 11
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 11
Înainte ....................................................................................... 12
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 12
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 12
Oraşe în faţă ............................................................................. 12
Vizualizarea oraşelor care urmează şi a serviciilor de la
ieşiri ...................................................................................... 12
Informaţii cursă ......................................................................... 12
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 12
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 12
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 12
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 12
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 12
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 13
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 13
Personalizarea hărţii ................................................................. 13
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 13
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 13
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 13
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului ........................................................... 13
Asocierea cu smartphone-ul dvs. ............................................. 13
Dezactivarea funcţiilor Bluetooth (Android™) ...................... 13
Dezactivarea funcţiilor Bluetooth (iPhone®) ........................ 13
BluetoothPictograme stare ....................................................... 14
Notificări inteligente .................................................................. 14
Primirea notificărilor ............................................................. 14
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 14
Deplasarea la o adresă sau locaţie utilizând aplicaţia Garmin
Drive ......................................................................................... 14
Apelarea hands-free ................................................................. 15
Efectuarea unui apel ............................................................ 15
Primirea unui apel ................................................................ 15
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 15
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 15
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 15
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 15
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 15
i
Trafic.............................................................................. 15
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului
dvs. ........................................................................................... 15
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 16
Abonamentele receptorului de date ..................................... 16
Activarea traficului .................................................................... 16
Adăugarea unui abonament ..................................................... 16
Comanda vocală........................................................... 16
Setarea frazei de activare ......................................................... 16
Activarea comenzii vocale ........................................................ 16
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 17
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 17
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 17
Control vocal ............................................................................. 17
Configurarea Controlului vocal ............................................. 17
Utilizarea controlului vocal ................................................... 17
Sugestii control vocal ........................................................... 17
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 17
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 17
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 17
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 17
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 17
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 17
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 18
Planificator de călătorii .............................................................. 18
Planificarea unei călătorii ..................................................... 18
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 18
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 18
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 18
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 18
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 18
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 18
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 18
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 19
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 19
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 19
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi ..................................................................................... 21
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................. 21
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 22
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 22
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 22
Evitarea furtului .................................................................... 22
Repornirea dispozitivului ........................................................... 22
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 22
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 22
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 22
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 22
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 22
Depanare ....................................................................... 23
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 23
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la sateliţi ................ 23
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 23
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 23
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon ........................... 23
Anexă ............................................................................. 23
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 23
Gestionarea datelor .................................................................. 23
Despre cardurile de memorie ............................................... 23
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 23
Transferul datelor de pe computer ....................................... 23
Deconectarea cablului USB ................................................. 24
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 24
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 24
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 24
Index.............................................................................. 25
Setări ............................................................................. 19
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 19
Activarea hărţilor .................................................................. 19
Setările de navigare .................................................................. 19
Setări mod de calcul ............................................................ 19
Simularea locaţiei curente .................................................... 19
Setările reţelelor wireless .......................................................... 19
Setări pentru Asistenţă şofer .................................................... 20
Setările pentru alertele de proximitate ................................. 20
Setările afişajului ....................................................................... 20
Setări pentru trafic .................................................................... 20
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 20
Setarea orei ......................................................................... 20
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 20
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 20
Restabilirea setărilor ................................................................. 20
Informaţii dispozitiv..................................................... 20
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 20
Specificaţii ................................................................................. 21
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 21
Întreţinere dispozitiv.................................................... 21
Actualizări pentru hărţi şi software ............................................ 21
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................. 21
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizări
pentru hărţi şi software, pagina 21).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin
în vehicul, pagina 1).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 1).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2) şi afişaţi
luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului, pagina 2).
• Creaţi un profil de vehicul pentru rulota dvs. (Adăugarea unui
profil de vehicul, pagina 2).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 8).
Garmin - prezentare generală a
dispozitivului
4 Montaţi sistemul de cuplare din partea superioară a
suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
5 Apăsaţi partea inferioară a suportului în dispozitiv până când
se fixează în poziţie.
Conectaţi
celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului
6
la o sursă de alimentare din vehicul.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
sau
®
buton de pornire
Port USB de date şi de alimentare
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree
Montarea şi alimentarea dispozitivului
Garmin în vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului în portul USB
de pe dispozitiv.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
Recepţionarea semnalelor GPS
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, departe de
clădiri înalte sau copaci.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Când cel puţin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este
pregătit pentru navigare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la funcţiile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
2 Apăsaţi suportul pe ventuză până se fixează în poziţie.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia înspre
spate, spre parbriz.
Iniţiere
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizualizarea
stării semnalului GPS, pagina 24).
Starea tehnologiei Bluetooth . Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (Setările reţelelor wireless, pagina 19).
®
1
Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectaţi pentru a modifica
setările wi-fi (Setările reţelelor wireless, pagina 19).
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua un
apel telefonic (Apelarea hands-free, pagina 15).
Profil vehicul activ. Selectaţi pentru a vizualiza setările
profilului de vehicul (Editarea unui profil de vehicul,
pagina 2).
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 20).
Nivel de încărcare a bateriei.
Starea conexiunii aplicaţiei Garmin Drive™ (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 13).
Temperatură. Selectaţi pentru a vizualiza prognoza meteo
(Vizualizarea prognozei meteo, pagina 17).
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Utilizarea mixerului audio
Puteţi folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum
pentru diferitele tipuri de avertizări şi mesaje audio, de ex.
indicaţii de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare
tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unităţii
principale.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi > Mixer audio.
3 Folosiţi glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip
de sunet.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
2
Atunci când activaţi un profil de rulotă, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Adăugarea unui profil de vehicul
Trebuie să adăugaţi un profil de vehicul pentru fiecare rulotă pe
care o veţi utiliza cu dispozitivul dvs.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul > .
2 Selectaţi tipul vehiculului dvs.
• Pentru a adăuga o rulotă de tip motorhome care are o
rulotă ataşată permanent, selectaţi Rulotă.
• Pentru a adăuga o rulotă care trage o remorcă, selectaţi
Motorhome with Trailer.
• Pentru a adăuga o autorulotă, selectaţi Truck Camper.
• Pentru a adăuga o autorulotă, selectaţi Truck Camper
with Trailer.
• Pentru a adăuga un automobil, selectaţi Maşină.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă în spatele unui vehicul
pentru pasageri, selectaţi Cu remorcă.
3 Dacă este necesar, selectaţi tipul de remorcă.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă de un vehicul utilizând un
cârlig standard, selectaţi Remorcă călătorie.
• Pentru a adăuga o rulotă utilizând un cârlig pe a cincea
roată, selectaţi Rulotă.
NOTĂ: acest tip de remorcă rulotă nu este disponibilă
pentru toate zonele.
• Pentru a adăuga o remorcă pentru bărci utilizând un cârlig
standard, selectaţi Remorcă barcă.
• Pentru a adăuga o remorcă trasă utilizând un cârlig
standard, selectaţi Remorcă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
caracteristicile vehiculului.
După ce adăugaţi un profil de vehicul, puteţi edita profilul pentru
a introduce informaţii detaliate suplimentare (Editarea unui profil
de vehicul, pagina 2).
Profil automobil
Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat
utilizării într-un automobil fără remorcă. În timp ce utilizaţi profilul
de automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru
automobile, iar rutele pentru vehiculele de mari dimensiuni nu
sunt disponibile. Anumite funcţii şi setările specifice vehiculelor
de mari dimensiuni nu sunt disponibile în timp ce utilizaţi profilul
automobilului.
Comutarea profilului de vehicul
Prima dată când porniţi dispozitivul, acesta vă solicită să
selectaţi un profil de vehicul. Puteţi să comutaţi manual un alt
profil de vehicul în orice moment.
1 Din bara de stare, selectaţi pictograma pentru profilul
vehiculului, cum ar fi
sau
.
Selectaţi
un
profil
de
vehicul.
2
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Select..
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi modifica informaţiile de bază privind profilul de bază al
vehiculului sau adăuga informaţiile detaliate unui profil de
vehicul, cum ar fi viteza maximă.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
Profiluri vehicul
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
>
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi >
>
Ștergere.
Adăugare rezervoare propan
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de produse.
Atunci când adăugaţi rezervoare propan la profilul vehiculului
dvs., dispozitivul evită rutele în zonele cu restricţii privind
rezervoarele cu propan care ar putea să vă afecteze drumul. De
asemenea, dispozitivul vă notifică atunci când vă apropiaţi de
zone care vă solicită să închideţi rezervoarele cu propan.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi Rezervoare propan > Adăugare rezervor.
5 Introduceţi greutatea rezervorului de propan şi selectaţi
Salvare.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează limita de viteză
(dacă este disponibilă) până la şcoală sau zona cu şcoli.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un
mesaj şi afişează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă
deplasaţi pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic.
Marginile ecranului devin roşii, iar alerta rămâne în partea de
sus a ecranului până când părăsiţi strada cu sens unic sau
corectaţi direcţia de deplasare.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un sunet
pentru a indica o trecere la nivel cu calea ferată.
Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica
o zonă de trecere pentru animale.
Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe
drum.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica
porţiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
primească informaţii despre trafic pentru a utiliza această
funcţie (Trafic, pagina 15).
Planificarea pauzei: dispozitivul redă un ton şi sugerează zone
de odihnă după ce aţi condus mai mult timp fără oprire.
Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet şi
afişează un mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe
care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.
Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum pe care există riscul de
vânt lateral.
Drum îngust: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum care pot fi prea îngust
pentru vehiculul dvs.
Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de o pantă abruptă.
Graniţe stat sau ţară: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de graniţa unui stat sau a unei
ţări.
Oprire sistem propan: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe care propanul
este interzis.
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Puteţi activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru
anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afişată chiar dacă
tonul sonor este dezactivat.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Alerte pentru şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp
real despre semafoare şi radare fixe în timp ce sunteţi
conectaţi la un smartphone care rulează aplicaţia Garmin
Drive.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
• Pentru a menţine o bază de date actualizată şi a locaţiilor
radarelor fixe şi a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs.
trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca şi
stoca datele despre radarele fixe. Accesaţi garmin.com
/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune
sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse
includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare şi
radarele fixe cu actualizări fără abonament.
3
Simboluri de avertizare şi atenţionare
Fără propan
• Pentru a căuta rapid în toate locaţiile pe dispozitiv, selectaţi
Căutare (Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare,
pagina 4).
• Pentru a găsi o adresă, selectaţi Adresă (Găsirea unei
adrese, pagina 4).
• Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes
preîncărcate, în funcţie de categorie, selectaţi Categorii
(Găsirea unui loc după categorie, pagina 5).
• Pentru a căuta în apropierea unui alt oraş sau a unei alte
zone, selectaţi în dreptul zonei de căutare curente
(Schimbarea zonei de căutare, pagina 5).
• Pentru a vizualiza şi a edita locaţiile salvate, selectaţi Salvate
(Salvarea locurilor, pagina 8).
• Pentru a vizualiza locaţiile pe care le-aţi selectat recent dintre
rezultatele căutării, selectaţi Recente (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 7).
• Pentru a căuta parcuri de rulote şi campinguri, selectaţi
Toate locurile de camping(Găsire camping-uri, pagina 5).
• Pentru a trece în revistă, a căuta şi a vă înregistra la punctele
de interes Foursquare , selectaţi Foursquare® (Căutarea
punctelor de interes Foursquare, pagina 6).
• Pentru a trece în revistă şi a căuta puncte de interes
TripAdvisor şi recenzii, selectaţi TripAdvisor (TripAdvisor,
pagina 6).
• Pentru a pentru a trece în revistă şi a căuta puncte de interes
HISTORY , fotografii şi informaţii, selectaţi History® (Găsirea
punctelor de interes HISTORY, pagina 6).
• Pentru a găsi parcuri naţionale şi a explora hărţile parcurilor,
selectaţi Parcuri naţionale (Găsirea parcurilor naţionale,
pagina 6).
• Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectaţi
Coordonate (Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele,
pagina 7).
Interzis a vira la stânga
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Interzis a vira la dreapta
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, pentru a vă preveni despre potenţiale
pericole şi condiţiile de drum.
Avertismentele privind restricţiile
Înălţime
Greutate
Lungime
Lăţime
Înălţime remorcă
Greutate remorcă
Lungime remorcă
Lăţime remorcă
Nu sunt permise remorcile pentru bărci
Rulotele de tip cort nu sunt permise
Accesul interzis remorcilor
Întoarcerea interzisă
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
Alerte
Staţie de cântărire
Drumul nu este verificat pentru rulote
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
4
®
®
®
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi
altui oraş sau altei zone.
pentru a căuta în apropierea
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Modificarea zonei de căutare utilizând harta
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Selectaţi orice loc de pe hartă.
3 Trageţi harta în noua zonă de căutare.
4 Selectaţi Căutați aici.
Puncte de interes
Schimbarea zonei de căutare
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
În mod implicit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea locaţiei
dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi alături de zona curentă de căutare .
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
3 Selectaţi o zonă de căutare.
4 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta o anumită locaţie.
Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când
căutaţi o locaţie utilizând oricare dintre opţiunile din meniul
Încotro?, dispozitivul sugerează mai întâi locaţii de lângă
această zonă.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Găsire camping-uri
Selectaţi Încotro? > Toate locurile de camping.
Găsirea camping-urilor cu facilităţi
Puteţi căuta parcuri de autorulote şi camping-uri în funcţie de
facilităţile disponibile.
1 Selectaţi Încotro?.
5
2 Selectaţi un furnizor de parcuri de autorulote şi campinguri
Foursquare
Găsirea de servicii pentru autorulote
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Vă puteţi conecta contul Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive pe smartphone-ul dvs. compatibil. Acest lucru vă permite
să vizualizaţi detaliile despre locaţie Foursquare, să vă
înregistraţi într-o locaţi şi să căutaţi puncte de interes în baza de
date online Foursquare.
cum ar fi PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome
Club sau ACSI™.
NOTĂ: toţi furnizorii de căutări sunt disponibili în funcţie de
model.
3 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi, selectaţi
una sau mai multe facilităţi şi selectaţi Salvare.
4 Selectaţi o locaţie.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi găsi o locaţie apropiată care oferă reparaţii, remorcare şi
alte servicii pentru autorulote.
Selectaţi Încotro? > PlanRV™ Services.
Găsirea parcurilor naţionale
Modelele de dispozitiv care includ hărţi pentru America de Nord
sau Statele Unite, includ de asemenea informaţii detaliate
pentru parcuri naţionale din Statele Unite. Puteţi naviga la un
parc naţional sau o locaţie dintr-un parc naţional.
1 Selectaţi Încotro? > Parcuri naţionale.
Apare o listă de parcuri naţionale, cel mai apropiat parc fiind
în fruntea listei.
2 Selectaţi Căutare şi introduceţi tot sau o parte din numele
parcului pentru a restrânge rezultatele (opţional).
3 Selectaţi un parc naţional.
Se va afişa o listă cu categorii pentru locaţiile dotărilor şi
facilităţilor din parc sub numele parcului.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea către parc, selectaţi Start!.
• Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre parc şi
pentru a explora dotările şi facilităţile parcului, selectaţi .
• Pentru a găsi rapid o locaţie în parc, selectaţi o categorie
din lista de sub numele parcului şi selectaţi o locaţie.
Explorarea dotărilor şi facilităţilor din parcurile naţionale
Pe modelele din America de Nord, puteţi explora informaţii
detaliate despre dotări şi facilităţi disponibile într-un parc
naţional şi puteţi naviga către locaţii specifice din parc. De
exemplu, puteţi găsi locaţii de campare, repere, centre pentru
vizitatori şi atracţii populare.
1 Din rezultatele căutării de locaţii, selectaţi un parc naţional şi
selectaţi .
Selectaţi
Exploraţi acest parc.
2
Apare o listă de categorii pentru dotările şi facilităţile din parc.
3 Selectaţi o categorie.
4 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Start!.
Găsirea punctelor de interes HISTORY
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de produse.
Dispozitivul dvs. include puncte de interes HISTORY, care vă
permit să găsiţi şi să aflaţi informaţii despre locurile cu
semnificaţie istorică şi punctele de atracţie de interes istoric din
întreaga lume, de exemplu clădiri istorice, monumente istorice,
muzee şi locuri remarcabile în care s-au petrecut evenimente
istorice.
1 Selectaţi Încotro? > History®.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi pentru a vizualiza o fotografie şi un scurt rezumat
privind istoria locului.
6
Conectare la contul dvs. Foursquare
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
2 Selectaţi > Foursquare® > Login.
3 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. În timp ce dispozitivul dvs. este conectat la
contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin Drive,
căutarea oferă cele mai noi rezultate din baza de date online
Foursquare şi rezultate personalizate din contul de utilizator
Foursquare (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 6).
Selectaţi Încotro? > Foursquare®.
Vizualizare Foursquare Detalii locaţie
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie
conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 6).
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cuFoursquare
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie
conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 6).
1 Selectaţi Încotro? > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
TripAdvisor
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Instrumente de căutare
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite
locaţii
1 Căutaţi o locaţie.
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
Apare o listă cu parcările apropiate de locaţia selectată.
4 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
5 Selectaţi locaţia unei parcări.
6 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Găsirea unei intersecţii
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Parcare
Dispozitivul dvs. Garmin include date detaliate despre spaţii de
parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în apropiere în
funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de parcare
disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau metodele de
plată acceptate.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
7
1
2
3
4
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Selectaţi
> Indicații spre mine.
Selectați o locație de pornire.
Alegeţi Select..
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Finalizare.
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 5).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi > Salvare.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Urmarea unei rute
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 10) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 10).
• Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt
adecvate pentru profilul de vehicul activ.
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 8).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 10).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 9).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 4).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 10).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 9). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 9).
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Finalizare.
8
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Urmarea unei rute
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 9).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau
altă acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă
această funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
afişate (Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 13).
Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai
multe informaţii despre ruta dvs. şi împrejurimi.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată
indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
Urmarea unei rute
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 8).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 18).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 4).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
9
5 Selectaţi o opţiune:
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Modelarea rutei dvs.
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 8).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Editare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi > Stop.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 20).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
10
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
smartphone-ului dvs., pagina 15).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 20), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alt., dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
Selectaţi
o opţiune:
3
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
Dacă datele pentru hărţi de pe dispozitiv conţin informaţii
detaliate despre viniete, puteţi evita sau permite drumurile care
necesită viniete pentru fiecare ţară.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectaţi
Întreabă-mă întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită
viniete, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi OK.
Urmarea unei rute
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
Această opţiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de
vehicul activ.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
4 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
6 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Utilizarea hărţii
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 9) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 8).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Editare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs. (Schimbarea rutei active,
pagina 9).
Dezactivare sunet: anulează volumul unităţii principale.
Oraşe în faţă: afişează oraşele şi serviciile următoare de-a
lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi (Oraşe în
faţă, pagina 12).
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care călătoriţi (Înainte, pagina 12).
Elevation: afişează dinainte modificările de altitudine.
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 12). Această
funcţie nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate
modelele de dispozitive.
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 12).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 9).
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 15).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 18).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil
dacă aveţi date despre camere video la semafoare sau
radare fixe stocate pe dispozitiv şi o conexiune activă la
aplicaţiaGarmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
Break Planner: afişează mementouri pentru pauză şi opririle
sugerate.
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
11
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, în funcţie de
categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții .
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Vizualizarea informaţiilor despre călătorie personalizate pe
hartă
Puteţi utiliza instrumentul hartă cu datele călătoriei pentru a
afişa pe hartă informații personalizate despre călătorie.
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi o opţiune:
În timp ce călătoriţi, instrumentul hartă afişează locaţia
următoare de pe autostradă sau de pe ruta dvs., din fiecare
din cele trei categorii. Când nu călătoriţi, instrumentul hartă
afişează numele celor trei categorii.
2 Selectaţi o opţiune:
• Dacă instrumentul hartă afişează categoriile, selectaţi o
categorie pentru a vizualiza lista locaţiilor din apropiere,
din categoria respectivă.
• Dacă instrumentul hartă afişează locaţiile care urmează,
selectaţi o locaţie pentru a vizualiza detaliile acesteia sau
pentru a iniţia o rută către locaţia respectivă.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Salvare.
Oraşe în faţă
În timp ce călătoriţi pe o autostradă sau navigaţi pe o rută care
include o autostradă, instrumentul Oraşe în faţă furnizează
informaţii despre oraşele din faţă situate de-a lungul autostrăzii.
Pentru fiecare oraş, instrumentul hartă afişează distanţa până la
ieşirea de pe autostradă şi serviciile disponibile, în mod similar
informaţiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.
Vizualizarea oraşelor care urmează şi a serviciilor de
la ieşiri
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Oraşe în faţă.
În timp ce călătoriţi pe o autostradă sau pe o rută activă,
instrumentul hartă afişează informaţii privind oraşele şi ieşirile
care urmează.
2 Selectaţi un oraş.
Dispozitivul afişează o listă cu punctele de interes amplasate
la ieşirea spre oraş selectată, de exemplu benzinării, locuri
de cazare şi restaurante.
Selectaţi
o locaţie, apoi selectaţi Start! pentru a începe
3
navigarea.
12
• Selectaţi un câmp de date pe instrumentul cu date de
călătorie
şi selectaţi informaţia pe care doriţi să o afişaţi
în câmpul respectiv.
• Selectaţi câmpul de date personalizate ale hărţii
şi
selectaţi informaţia pe care doriţi să o afişaţi în câmpul
respectiv.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească date din trafic (Trafic, pagina 15).
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Utilizarea hărţii
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de
interes și condiții de drum, pot fi configurate.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care
doriţi să îl afişaţi pe hartă.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
Selectaţi
un tip de date de afişat.
2
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Aplicaţia Garmin Drive îi permite dispozitivului să primească
notificări inteligente şi informaţii în timp real despre trafic şi
vreme.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 15).
Informaţii meteo: trimite prognoza meteo, condiţiile de drum şi
radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. (Vizualizarea
prognozei meteo, pagina 17).
Notificări inteligente: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Această funcţie nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba
selectată acceptă funcţia de comandă vocală, puteţi efectua
apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare (Înregistrare cuFoursquare, pagina 6).
Asocierea cu smartphone-ul dvs.
Vă puteţi asocia dispozitivul Garmin cu smartphone-ul dvs. şi
aplicaţia Garmin Drive pentru a activa funcţiile suplimentare şi
pentru a accesa informaţiile în timp real (Servicii în timp real,
date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 13) .
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone, instalaţi
aplicaţia Garmin Drive.
2 Porniţi dispozitivul Garmin şi amplasaţi dispozitivul şi
smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul faţă de celălalt.
3 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un
cont Garmin şi pentru a finaliza procesul de asociere şi
configurare.
Va apărea panoul de comandă principal al aplicaţiei. După ce
dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat
atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
Dezactivarea funcţiilor Bluetooth (Android™)
În mod implicit, toate funcţiile compatibile Bluetooth sunt activate
atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi dezactiva anumite funcţii
Bluetooth şi rămâne conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului.
3 Selectaţi o opţiune:
• pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifaţi caseta
Apeluri telefonice;
• Pentru a dezactiva datele Garmin Drive şi notificările pe
smartphone, debifaţi caseta Garmin Drive;
Afişarea sau ascunderea notificărilor aplicaţiei (Android)
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Drive pentru a personaliza tipurile
de notificări pe smartphone care vor apărea pe dispozitivul dvs.
Garmin.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
2 Selectaţi > Smart Notifications.
Apare o listă a aplicaţiilor de pe smartphone-ul dvs.
Selectaţi
comutatorul basculant de lângă aplicaţie pentru
3
activa sau dezactiva notificările pentru aplicaţie.
Dezactivarea funcţiilor Bluetooth (iPhone )
®
În mod implicit, toate funcţiile compatibile Bluetooth sunt activate
atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi dezactiva anumite funcţii
Bluetooth şi rămâne conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a dezactiva apelarea hands-free, selectaţi numele
telefonului şi debifaţi caseta de selectare Apeluri
telefonice.
SUGESTIE: apare colorată lângă numele telefonului
pentru apelarea hands-free.
• Pentru a dezactiva datele aplicaţiei Garmin Drive şi
notificările pe smartphone, selectaţi Servicii smartphone
şi debifaţi caseta de selectare Servicii smartphone.
SUGESTIE: şi apar în culori atunci când serviciile
sunt active.
Afişare sau ascundere categorii notificări (iPhone)
Puteţi filtra notificările afişate de dispozitiv dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
13
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi Servicii smartphone.
SUGESTIE: şi apar în culori atunci când serviciile sunt
active.
3 Selectaţi Notificări inteligente.
4 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
BluetoothPictograme stare
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui dispozitiv asociat.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
• O pictogramă gri indică faptul că funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru dispozitivul respectiv.
• O pictogramă colorată indică faptul că funcţia este conectată
şi activă pentru dispozitivul respectiv.
Apelare hands-free
Notificări inteligente
Funcţii şi servicii Garmin Drive
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Garmin Drive,
puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul Garmin
notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din
calendar şi altele.
NOTĂ: este posibil să fiţi nevoit să aşteptaţi câteva minute
pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigaţie, după
conectarea la aplicaţia Garmin Drive. va apărea colorată în
setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt
conectate şi active (BluetoothPictograme stare, pagina 14).
Primirea notificărilor
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timp ce vizualizaţi harta
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi sau aşteptaţi ca
solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
limbile.
• Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală,
spuneţi Redare mesaj.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă doar atunci când
limba selectată acceptă funcţia de comenzi vocale şi apare
în instrumentul hărţii.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi Aplicații > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Deplasarea la o adresă sau locaţie utilizând
aplicaţia Garmin Drive
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Drive pentru a căuta o adresă, o
afacere sau un punct de interes şi trimiteţi-l pe dispozitivul dvs.
Garmin pentru navigaţie.
1 Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Where To?.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
Pe măsură ce tastaţi, vă apar sugestii sub câmpul de
căutare.
3 Selectaţi un rezultat de căutare sugerat.
Aplicaţia afişează locaţia pe hartă.
4 Selectaţi Go! pentru a începe o rută.
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
14
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Dispozitivul Garmin porneşte navigaţia către o locaţie selectată
şi locaţia este adăugată la căutările dvs. recente din meniul
Where To?.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor sunt compatibile şi pot fi
utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon poate fi
utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile
pentru telefonul dvs.
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil, devenind un dispozitiv hands-free
(Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphoneului, pagina 13). În timp ce sunteţi conectat, puteţi efectua sau
primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspunde sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
Opţiunile pentru apel în curs apar pe hartă atunci când
răspundeţi la un apel. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie
compatibile cu telefonul dvs.
SUGESTIE: dacă închideţi pagina de opţiuni pentru apelul în
curs, o puteţi deschide din nou selectând din meniul principal.
De asemenea, puteţi selecta > Telefon de pe hartă.
• Pentru a configura un apel de conferinţă, selectaţi Adăugare
apel.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi Telefon.
SUGESTIE: utilizaţi această funcţie dacă doriţi să dezactivaţi
conexiunea Bluetooth menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi Tastatură.
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi Dezact. sunet.
Trafic
• Pentru a încheia apelul, selectaţi Încheiere apel.
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 8).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Finalizare.
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Garmin în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
Ştergerea unui telefon asociat
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi telefonul, apoi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 20). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Modelele de produse care se termină cu MT pot primi date
despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer utilizând
un receptor de trafic integrat şi cablul de alimentare inclus al
vehiculului (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 16).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără
abonament utilizând aplicaţia Garmin Drive (Recepţionarea
datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.,
pagina 15).
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesaţi
garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
smartphone-ului dvs.
Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în
timp ce vă conectaţi la smartphone în timp ce rulaţi aplicaţia
Garmin Drive.
15
1 Conectaţi-vă dispozitivul la aplicaţia Garmin Drive (Servicii în
timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului,
pagina 13).
2 Pe dispozitivul dvs. Garmin, selectaţi Setări > Trafic şi
asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Pentru a
primi date despre trafic difuzate pe cale aeriană, dispozitivul
trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul
utilizând un cablu de alimentare compatibil cu receptorul de
trafic. Unele modele ale produsului au receptor de trafic inclus
(Trafic, pagina 15). .
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii privind zonele acoperite de serviciul de informaţii
despre trafic, accesaţi garmin.com/traffic.
Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul
utilizând cablul de alimentare compatibil cu receptorul de
trafic (Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin în
vehicul, pagina 1).
Dacă modelul dvs. de produs include date despre trafic,
cablul de alimentare pentru vehicul inclus pentru dispozitivul
dvs. este compatibil cu datele despre trafic.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Abonamentele receptorului de date
Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru
majoritatea receptoarelor de trafic. Puteţi adăuga abonamente
pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/traffic.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea
activată vocal să nu atingă performanţa dorită.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Setarea frazei de activare
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este OK Garmin.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
Activarea comenzii vocale
1 Rostiţi OK Garmin.
Este afişat meniul Comandă vocală.
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
16
2 Rostiţi o comandă din meniu.
3 Răspundeţi la comenzile vocale pentru a finaliza căutarea
sau acţiunea.
Comanda vocală
Sfaturi referitoare la comanda vocală
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale în funcţie de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Intrarea și ieșirea din modul de comandă vocală vor fi
confirmate de două tonuri.
Sugestii control vocal
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi OK Garmin.
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
Dispozitivul afişează o listă cu rezultatele căutării.
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Ascultaţi emiterea unui ton pentru a confirma când
dispozitivul primeşte cu succes o comandă.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi Aplicații > Manual de utilizare.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setările pentru limbă şi tastatură, pagina 20).
2 Selectaţi pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Garmin Drive pentru a primi date meteo (Servicii în timp real,
date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
4 Rostiţi numărul rândului locaţiei pe care o doriţi.
Dispozitivul afişează locaţia pe hartă.
5 Rostiţi Navigare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Control vocal
Pentru regiunile în care funcţia Comandă vocală nu este
disponibilă, este activată funcţia Control vocal. Funcţia Control
vocal vă permite să vă utilizaţi vocea pentru a controla
dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcţia Control vocal,
trebuie să o configuraţi pentru vocea dvs.
Configurarea Controlului vocal
Funcţia Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui
singur utilizator şi nu funcţionează pentru ceilalţi.
1 Selectaţi Aplicații > Control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiţi fraza exactă e pe ecran. Puteţi
rosti o comandă alternativă cu acelaşi înţeles în funcţie de
preferinţele dvs.
Pentru a utiliza o funcţie de control vocal, trebuie să rostiţi
comanda înregistrată pentru funcţie.
Utilizarea controlului vocal
1 Rostiţi comanda înregistrată pentru fraza Control vocal.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
1 Selectaţi Aplicații > Radar meteo.
2 Selectaţi pentru a anima harta radarului.
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Este afişat meniul control vocal.
Utilizarea aplicaţiilor
17
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
Puteţi vizualiza condiţiile de drum în funcţie de drumurile din
zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraş.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Select. pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi pictograma de profil a vehiculului, apoi selectaţi
vehiculul pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru călătorie
(opţional).
4 Selectaţi .
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 10).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 10).
Planificarea unei călătorii
Navigarea utilizând o călătorie salvată
Planificator de călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie
nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Select..
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Select..
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
Înainte de a începe navigarea utilizând o călătorie salvată,
profilul de vehicul activ de pe dispozitiv trebuie să corespundă
profilului de vehicul selectat pentru călătorie (Modificarea
opţiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie, pagina 18). Dacă
acesta nu corespunde, dispozitivul vă solicită să modificaţi
profilul de vehicul înainte de a putea începe călătoria
(Comutarea profilului de vehicul, pagina 2).
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate > Ruta mea activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Optimizare
ordine.
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date
despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 13).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Sugerare Atracţii.
18
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
Utilizarea aplicaţiilor
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 20).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Setări
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 13).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Setări
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
SelectaţiSetări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Simularea locaţiei curente
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la
o locaţie simulată.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
Setările reţelelor wireless
Setările pentru reţelele wireless vă permit să gestionaţi reţelele
Wi‑Fi , dispozitivele Bluetooth asociate şi funcţiile Bluetooth.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth
asociate apar în meniu. Puteţi selecta numele unui dispozitiv
pentru a schimba setările funcţiei Bluetooth pentru
dispozitivul respectiv.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
®
19
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Wi-Fi: activează radioul Wi‑Fi.
Reţele salvate: vă permite să editaţi sau să eliminaţi reţele
salvate.
Căutare reţele: caută reţele Wi‑Fi din apropiere (Conectarea la
o reţea Wi‑Fi, pagina 21).
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi Setări > Asistenţă şofer.
Alerte pentru şofer: vă permite să activaţi sau să dezactivaţi
alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului
(Funcţii şi alerte de informare a şoferului, pagina 3).
Alertă de viteză: vă alertează atunci când depăşiţi limita de
viteză.
Planificarea pauzei: vă reaminteşte să faceţi o pauză şi
afişează serviciile care urmează, după ce conduceţi o
perioadă de timp îndelungată. Puteţi activa sau dezactiva
funcţia de memento pentru efectuarea unei pauze şi de
sugerare a serviciilor care urmează.
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau
la cerere rutele alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în
trafic pe ruta dvs., pagina 10).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
20
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Setare automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Selectaţi Setări > Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Normative: afişează marcaje şi informaţii de reglementare
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime
pentru a îmbunătăţi dispozitivul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să memoreze o
înregistrare a locurilor în care mergeţi. Acest lucru vă permite
să vizualizaţi jurnalul călătoriei, să utilizaţi funcţia Unde am
fost şi să utilizaţi rutele sugerate myTrends.
Resetare: vă permite să ştergeţi istoricul de călătorie, resetaţi
setările sau ştergeţi toate datele de utilizator.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Dispozitiv > Normative.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Interval de temperatură De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
de încărcare
Frecvenţă radio/protocol 2,4 GHz @ 13 dBm
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu
c.a. utilizând un accesoriu opţional (numai
pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Actualizări pentru hărţi şi software
Pentru cea mai bună experienţă de navigare, este recomandat
să păstraţi actualizate hărţile şi software-ul de pe dispozitiv.
Actualizările de hărţi oferă cele mai recente modificări
disponibile cu privire la drumurile şi locaţiile de pe hărţile
utilizate de dispozitivul dvs. Dacă menţineţi hărţile actualizate,
vă ajutaţi dispozitivul să găsească locaţii adăugate recent şi să
calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărţi sunt de mari
dimensiuni şi finalizarea acestora poate să dureze mai multe
ore.
Actualizările software oferă modificări şi îmbunătăţiri ale
funcţiilor şi ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt
de mici dimensiuni şi finalizarea acestora durează câteva
minute.
Vă puteţi actualiza dispozitivul utilizând două metode.
• Puteţi conecta dispozitivul la o reţea Wi‑Fi pentru a efectua
actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această
opţiune vă permite să actualizaţi dispozitivul cu uşurinţă, fără
a-l conecta la un computer.
• Puteţi conecta dispozitivul la un computer şi îl puteţi actualiza
utilizând aplicaţia Garmin Express (garmin.com/express).
Această opţiune vă permite să instalaţi date cartografice pe
cardul de memorie, dacă hărţile actualizate sunt prea mari
pentru a încăpea pe stocarea internă.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectaţi la
o reţea Wi‑Fi şi să înregistraţi dispozitivul. Vă puteţi conecta la o
reţea Wi‑Fi şi din meniul de setări.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Dacă este necesar, selectaţi Wi-Fi pentru a activa tehnologia
Wi‑Fi.
3 Selectaţi Căutare reţele.
Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
4 Selectaţi o reţea.
5 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea şi selectaţi
Finalizare.
Întreţinere dispozitiv
Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactaţi furnizorul de
servicii Internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
reţea Wi‑Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 21).
Atunci când este conectat la o reţea Wi‑Fi, dispozitivul caută
actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare
disponibilă, apare pe pictograma Setări din meniul
principal.
2 Selectaţi Setări > Actualizări.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o
actualizare disponibilă, Actualizări disponibile apare sub
Hartă sau Software.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările de hărţi, selectaţi
Hartă > Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările software, selectaţi
Software > Instalare toate.
4 Citiţi acordul de licenţă şi selectaţi Acceptare toate pentru a
accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
5 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă şi selectaţi Continuare (Încărcarea
dispozitivului, pagina 21).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB
prin priză de perete cu ieşire de cel puţin 1 A. Multe
adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri,
tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi
compatibile.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile utilizând Wi‑Fi sau Garmin
Express.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala (Instalare Garmin
Express, pagina 22).
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
21
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu mini-
USB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB
din dispozitivul dvs. Garmin, iar capătul mare se conectează
la un port USB disponibil din computerul dvs.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
4 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Continuare.
5 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
6 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 23).
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
®
Instalare Garmin Express
Aplicaţia Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Din computerul dvs., accesaţi garmin.com/express.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza cerinţele de sistem şi pentru a verifica
dacă aplicaţia Garmin Express este compatibilă cu
computerul dvs., selectaţi Cerinţe de sistem.
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
®
22
®
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Repornirea dispozitivului
Vă puteţi reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Întoarceţi în sus partea de jos a dispozitivului şi ridicaţi
dispozitivul de pe suport.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Întreţinere dispozitiv
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul în sens antiorar pentru a-l debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu şi siguranţa .
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul
.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Garmin în vehicul, pagina 1).
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 19).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 22).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 20).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 20).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi (Setările
reţelelor wireless, pagina 19).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 1).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
• Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui telefon
asociat, pagina 15) şi să finalizaţi procesul de asociere
(Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului, pagina 13).
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 32 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Garmin - prezentare generală a
dispozitivului, pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
®
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 şi versiuni mai
noi şi cu Mac OS 10.4 şi versiuni mai noi.
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
3 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Continuare.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
la computer, pagina 23).
Depanare
23
2
3
4
5
6
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
®
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
24
Anexă
Index
A
acasă
apelare 15
deplasare 9
editarea locaţiei 9
număr de telefon 15
accesorii 24
Acorduri EULA 20
actualizare
hărţi 21
software 21
adrese, căutare 4, 14
agendă telefonică 15
alerte 3
audio 20
puncte de proximitate 20
alerte pentru punctele de proximitate, setări 20
alerte pentru şofer 3
apeluri 15
acasă 15
contacte 15
efectuare 15
formare număr 15
răspuns la apel 15
registru 15
apeluri telefonice 15
apelare vocală 15
dezactivare sonor 15
formare număr 15
răspuns la apel 15
apeluri telefonice prin hands-free 13, 14
asistenţă pentru produse 17
asociere
deconectare 15
telefon 13, 23
audio, puncte de proximitate 20
B
bară de căutare 4
baterie
încărcare 1, 21, 23
maximizare 23
probleme 23
butoane de pe ecran 2
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri de alimentare 21
înlocuirea siguranţei 22
vehicul 1
camere
semafor 3
viteză 3
camere la semafoare 3
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 18, 19
card de memorie 1, 23
instalare 23
card microSD 1
Card microSD 23
Căutare rapidă 5
comandă vocală 16
activare 16
frază de activare 16
navigare cu 17
sfaturi pentru utilizare 17
combustibil, benzinării 7
comenzi rapide, ştergere 8
computer, conectare 23
condiţii drum, meteo 18
conectare 21
control vocal 17
sugestii 17
coordonate 7
curăţarea dispozitivului 22
curăţarea ecranului tactil 22
Index
D
ecran, luminozitate 2
editare, călătorii salvate 18
evitări 11
caracteristici de drum 10
dezactivare 11
drum 11
ştergere 11
taxe 10
zonă 11
listă de viraje 9
locaţie 7
locaţie curentă 7
locaţii 4, 19
apelare 15
căutare 4, 7
curente 7, 8
găsite recent 7
locuri de întâlnire 7
salvare 8
simulate 19
locaţii găsite recent 7
locaţii salvate 18
categorii 8
editare 8
ştergere 8
locuri de întâlnire 7
locuri simulate 19
luminozitate 2
F
M
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 15
demontarea suportului 22
depanare 23
deplasarea la locul de reşedinţă 9
destinaţii 19. Consultaţi locaţii
sosire 9
dezactivare sonor, audio 17
E
fişiere, transfer 23
formare număr 15
Foursquare 6
funcţii smartphone 13, 14
conectare 13
dezactivare apeluri 13
furt, evitare 22
G
Garmin Connect 13
Garmin Express 22
actualizare software 21
găsire servicii 6
găsirea locaţiilor. 4–6 Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 4
coordonate 7
intersecţii 7
oraşe 12
găsirea locurilor, categorii 5
geocaching 7
ghidare pe bandă activă 9
GPS 1, 24
H
hărţi 5, 8, 11, 12, 19
achiziţionare 24
actualizare 21
câmp de date 9, 12, 13
instrumente 11
nivel de detalii 19
simboluri 9
straturi 13
temă 19
vizualizare rute 9
I
ID unitate 20
informaţii călătorie 12
vizualizare 12
Informaţii călătorie, resetare 12
instantanee 20
instrucţiuni 9
instrucţiuni de orientare 9
instrumente, hărţi 11
intersecţii, căutare 7
istoric călătorii 20
Înainte pe rută 12
personalizare 12
încărcare dispozitiv 1, 21, 23
întreţinere dispozitiv 22
J
jurnal de călătorie, vizualizare 12
L
latitudine şi longitudine 7
limbă
tastatură 20
voce 20
manual de utilizare 17
meteo 17
condiţii drum 18
radar 17
modelarea unei rute 10
montarea dispozitivului
automobil 1
demontare de pe suport 22
ventuză 1, 22
myTrends, rute 10
N
navigare 6, 9
off-road 11
setări 19
navigare off-road 11
notificări 13, 14
număr ID 20
O
ocoliri 10
P
parcare 5, 7, 9
parcuri naţionale 6
photoLive 18, 19
pictograme, bară de stare 1
pictograme de avertizare 4
pictogramele de avertizare 4
planificator de călătorii 18
editarea unei călătorii 18
puncte de modelare 18
profil vehicul
automobil 2
rulotă 2, 3
profiluri, rulotă 2, 3
puncte de interes (POI) 5, 6
HISTORY 6
locuri de întâlnire 7
R
radare fixe 3
răspuns la apeluri 15
recunoaştere vorbire 16
resetare
Datele călătoriei 12
dispozitiv 22
restabilire setări 20
restricţii, vehicul 2
rulotă, profiluri 2, 3
rute 8
adăugarea unui punct 9, 18
calculare 10
iniţiere 5, 8
mod de calcul 18, 19
modelare 10
myTrends 10
oprire 10
sugerate 10
vizualizare pe hartă 9
25
S
salvare, locaţie curentă 8
schimbarea zonei de căutare 5
scurtături, adăugare 8
semnale de la sateliţi
recepţionare 1
vizualizare 24
servicii de urgenţă 7
Servicii la ieşiri 12
setări 19, 20
setări afişaj 20
setări pentru oră 20
siguranţă, înlocuire 22
software
actualizare 21
versiune 20, 22
specificaţii 21
stare de repaus 1
straturi hartă, personalizare 13
suport, demontare 22
ştergere
călătorii 18
dispozitiv Bluetooth asociat 15
T
tastatură
aspect 20
limbă 20
tastă de pornire 1
taxe, evitare 10
tehnologie Bluetooth 13–15, 23
asocierea unui telefon 13
deconectarea unui dispozitiv 15
setări 19
Tehnologie Bluetooth, dezactivare apeluri 13
telefon
asociere 13, 23
deconectare 15
trafic 12, 15, 16, 20
adăugarea abonamentelor 16
camere 18, 19
căutare întârzieri 13
hartă 13
incidente 13
receptor 16
rută alternativă 10
TripAdvisor 6
U
Unde mă aflu? 7, 8
următorul viraj 9
USB, deconectare 24
V
ventuză 22
vizualizare hartă 2-D 13
vizualizare hartă 3-D 13
vizualizarea hărţii
2-D 13
3-D 13
volum, reglare 2
W
Wi‑Fi 19, 21
26
Index
support.garmin.com
Martie 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising