Garmin | dēzlCam™ LMT | User manual | Garmin dēzlCam™ LMT Manual de utilizare

Garmin dēzlCam™ LMT Manual de utilizare
dēzlCam™
Manual de utilizare
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
®
dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ şi nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale
Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a
Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. microSD™ şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista şi Windows XP sunt mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Mac este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în SUA şi în alte ţări. TruckDown este marcă comercială a TruckDown Info International, Inc. HD
Radio™ şi sigla HD logo unt mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation. Tehnologia HD Radio produsă sub licenţa iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. şi din alte ţări. Alte mărci şi
nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Instalarea cardului de memorie pentru camera video de
bord .............................................................................................1
Montarea şi alimentarea dispozitivului dēzlCam în vehicul ........ 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 1
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 1
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus ...................................... 2
Oprirea dispozitivului .............................................................. 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Activarea volumului automat .................................................. 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Cameră video de bord.................................................... 2
Alinierea camerei ........................................................................ 2
Înregistrarea cu camera video de bord ....................................... 2
Salvarea unei înregistrări video ............................................. 2
Fotografiere ............................................................................ 3
Începerea şi oprirea înregistrării cu camera video de bord .... 3
Sfaturi privind tasta pentru cameră ........................................ 3
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor .......................... 3
Înregistrări video şi fotografii pe calculator ............................. 3
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio ....................... 3
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii ........... 3
Profiluri vehicul.............................................................. 3
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 3
Activarea unui profil de vehicul ................................................... 3
Schimbarea informaţiilor despre remorcă ................................... 3
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 4
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Iniţierea unei rute ........................................................................ 4
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 4
Vizualizarea unei liste de viraje .............................................. 4
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 4
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ............................................ 4
Modelarea rutei dvs. ................................................................... 5
Alegerea unei ocoliri ................................................................... 5
Oprirea rutei ................................................................................ 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ................................ 5
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ............................................. 5
Previzualizarea rutelor multiple ................................................... 5
Planificator de călătorii ................................................................ 5
Planificarea unei călătorii ....................................................... 5
Navigare utilizând o călătorie salvată .................................... 5
Optimizarea ordinii opririlor într-o călătorie' ........................... 6
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ................. 6
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ..................................... 6
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutelor călătoriei ............. 6
Programarea unei călătorii ..................................................... 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 7
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 7
Evitări personalizate ............................................................... 7
Navigarea off-road ...................................................................... 7
Găsirea locaţiilor ............................................................ 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 8
Cuprins
Puncte de interes ........................................................................ 8
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 8
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 8
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 8
Găsirea punctelor de interes pentru camioane ...................... 8
Găsirea punctelor de interes TruckDown ............................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Instrumente de căutare ............................................................... 9
Găsirea unei adrese ............................................................... 9
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 9
Găsirea unui oraş ................................................................... 9
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 9
Găsirea destinaţiilor găsite recent .............................................. 9
Golirea listei de locaţii găsite recent ...................................... 9
Căutarea ultimului loc de parcare ............................................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 9
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ..................... 9
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 9
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 9
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 9
Salvarea locurilor ........................................................................ 9
Salvarea unui loc ................................................................... 9
Salvarea locației curente ........................................................ 9
Salvarea unui loc de reşedinţă ............................................ 10
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 10
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 10
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 10
Utilizarea hărţii.............................................................. 10
Instrumente hartă ...................................................................... 10
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 10
Activarea instrumentelor hărții' ............................................. 10
Înainte ....................................................................................... 10
Găsirea punctelor de interes viitoare ................................... 10
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 10
Informaţii cursă ......................................................................... 11
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 11
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 11
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 11
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 11
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 11
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 11
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 11
Vizualizarea hărţii pentru camioane ......................................... 11
Simboluri de avertizare şi atenţionare ...................................... 11
Avertismentele privind restricţiile ......................................... 11
Avertismentele privind starea drumului ................................ 11
Alerte .................................................................................... 12
Camerele video de supraveghere ............................................ 12
Personalizarea hărţii ................................................................. 12
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 12
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 12
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 12
Trafic.............................................................................. 12
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 12
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul Smartphone Link .. 12
Receptor de trafic ..................................................................... 12
Poziţionarea receptorului de trafic ....................................... 13
Despre abonamentele de trafic ................................................ 13
Activarea abonamentului ..................................................... 13
Vizualizarea abonamentelor de trafic .................................. 13
Adăugarea unui abonament ................................................ 13
Activarea traficului .................................................................... 13
i
Comanda vocală........................................................... 13
Setarea frazei de activare ......................................................... 13
Activarea comenzii vocale ........................................................ 13
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 13
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 13
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 13
Control vocal ............................................................................. 13
Configurarea Controlului vocal ............................................. 13
Utilizarea controlului vocal ................................................... 14
Sugestii control vocal ........................................................... 14
Instrumentele pentru vehicul şi şofer........................ 14
Garmin eLog ............................................................................. 14
Configurarea funcţiilor Garmin eLog pentru dispozitivul dvs.
dēzl™ ................................................................................... 14
Vizualizarea informaţiilor Garmin eLog de pe dispozitivul dvs.
dēzl ...................................................................................... 14
Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog Diagnosticare şi
defecţiuni .............................................................................. 14
IFTA .......................................................................................... 14
Introducerea datelor privind combustibilul ........................... 14
Editarea datelor privind combustibilul .................................. 14
Vizualizarea şi exportul unui rezumat al jurisdicţiei ............. 14
Editarea şi exportul rapoartelor de cursă ............................. 15
Vizualizarea rezumatelor jurisdicţiei şi rapoartelor de cursă
exportate .............................................................................. 15
Despre Ore de lucru ................................................................. 15
Înregistrarea stării dvs. de lucru ........................................... 15
Despre şoferi ........................................................................ 15
Vizualizare şi editare jurnale şofer ....................................... 15
Adăugarea transporturilor .................................................... 16
Exportarea unui jurnal de şofer ............................................ 16
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 16
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 16
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 16
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 16
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 16
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 16
Funcţii hands-free........................................................ 16
Activare Bluetooth Tehnologie wireless .................................... 16
Despre căştile wireless ............................................................. 16
Asocierea unei căşti wireless ............................................... 16
Despre apelarea hands-free ..................................................... 17
Asocierea telefonului ............................................................ 17
Efectuarea unui apel ............................................................ 17
Primirea unui apel ................................................................ 17
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 17
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 17
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 17
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare ...................... 17
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 17
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat .............................. 17
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 18
Utilizarea Ajutorului ................................................................... 18
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 18
Smartphone Link ....................................................................... 18
Descărcarea Smartphone Link ............................................ 18
Conectarea la Smartphone Link .......................................... 18
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la dispozitivul
dvs. ...................................................................................... 18
Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteţi conectat la
Smartphone Link .................................................................. 18
Servicii live Garmin ................................................................... 18
Abonarea la serviciile în timp real Garmin ........................... 18
Despre camerele video de supraveghere a traficului .......... 18
Despre ecoRoute ...................................................................... 18
ii
Configurarea vehiculului ...................................................... 19
Modificarea preţului pentru combustibil ............................... 19
Calibrarea economiei de combustibil ................................... 19
Despre ecoChallenge .......................................................... 19
Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
combustibil ........................................................................... 19
Rapoartele de kilometraj ...................................................... 19
Resetarea informaţiilor ecoRoute ........................................ 19
Recomandări cu privire la conducere .................................. 19
Vizualizarea mesajelor myGarmin ............................................ 19
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 19
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 20
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 20
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 20
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 20
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 20
Personalizarea dispozitivului...................................... 20
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 20
Activarea hărţilor .................................................................. 20
Setările de navigare .................................................................. 20
Setări mod de calcul ............................................................ 20
Setarea unui loc simulat ....................................................... 20
Setări de cameră ...................................................................... 21
Setări Bluetooth ........................................................................ 21
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 21
Setările afişajului ....................................................................... 21
Setări pentru trafic .................................................................... 21
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 21
Setarea orei ......................................................................... 21
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 21
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 21
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 21
Restabilirea setărilor ................................................................. 21
Informaţii dispozitiv..................................................... 22
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 22
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 22
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 22
Evitarea furtului .................................................................... 22
Resetarea dispozitivului ............................................................ 22
Specificaţii ................................................................................. 22
Anexă ............................................................................. 22
Asistenţă şi actualizări .............................................................. 22
Configurarea Garmin Express ............................................. 22
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................. 22
Gestionarea datelor .................................................................. 23
Despre cardurile de memorie ............................................... 23
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date .......... 23
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 23
Transferul datelor de pe computer ....................................... 23
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 23
Cabluri de alimentare ................................................................ 23
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 23
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ... 23
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 24
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 24
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 24
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 24
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 24
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 24
Depanare ....................................................................... 24
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 24
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 24
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 24
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 24
Cuprins
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 24
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 24
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 24
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 24
Index.............................................................................. 25
Cuprins
iii
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
• Instalaţi cardul de memorie pentru cameră (Instalarea
cardului de memorie pentru camera video de bord,
pagina 1).
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizare
hărţi şi software cu Garmin Express, pagina 22).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului
dēzlCam în vehicul, pagina 1).
• Aliniaţi camera video de bord (Alinierea camerei,
pagina 2).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 1).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2) şi afişaţi
luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului, pagina 2).
• Creaţi un profil de vehicul pentru camionul dvs..
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 4).
1 Apăsaţi suportul À pe ventuză Á până se fixează în poziţie.
2 Deschideţi pârghia Â, apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi
pârghia înapoi către parbriz.
Pârghia trebuie să fie orientată către partea de sus a
parbrizului.
Instalarea cardului de memorie pentru
camera video de bord
Pentru ca dispozitivul să poată înregistra fişiere video de pe
camera video de bord încorporată trebuie să instalaţi un card de
memorie pentru cameră. Camera are nevoie de un card de
memorie microSD™ sau microSDHC cu o capacitate de până la
64GB şi cu clasa de viteză 4 sau mai mare. Puteţi folosi cardul
de memorie inclus sau puteţi achiziţiona un card compatibil de la
un furnizor de electronice.
1 Introduceţi un card de memorie în slotul camerei pentru
cardul de memorie Á.
NOTĂ: dacă introduceţi cardul de memorie în slotul greşit,
camera nu realizează înregistrări video.
3 Extindeţi braţul ventuzei Ã.
4 Dacă este necesar, rotiţi suportul astfel încât sigla Garmin să
®
fie cu partea dreaptă în sus.
5 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului Ä în portul de pe
suport.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Montarea şi alimentarea dispozitivului
dēzlCam în vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza interferenţe cu anumite
dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace şi
pompe de insulină. Ţineţi dispozitivul şi suportul său departe de
aceste dispozitive medicale.
ATENŢIONARE
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza deteriorarea anumitor
dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor.
Manevraţi cu precauţie dispozitivul şi suportul său atunci când
acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
Iniţiere
6 Poziţionaţi partea din spate a dispozitivului pe suport.
7 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare al
vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.
Recepţionarea semnalelor GPS
Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să
recepţionaţi semnale de la sateliţi.
din bara de stare indică
intensitatea semnalului de la sateliţi. Recepţionarea semnalului
de la sateliţi poate dura câteva minute.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
1
Reglarea luminozităţii ecranului
Stare semnal GPS
Stare tehnologie Bluetooth (apare atunci când Bluetooth
este activat)
®
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Indicator profil de vehicul
HOS
Scurtătură pentru starea orelor de lucru
Stare Garmin eLog™. Selectaţi pentru a vizualiza informaţiile
ELD curente. Când pictograma este albastră, dispozitivul
este conectat la aplicaţia Garmin eLog.
Ora curentă
Starea bateriei
Conectat la Smartphone Link
Temperatură
Mesaje myGarmin™ necitite
Starea de înregistrare a camerei video de bord
Cameră video de bord
Alinierea camerei
AVERTISMENT
Nu încercaţi să aliniaţi camera în timp ce conduceţi.
Trebuie să aliniaţi camera video de bord de fiecare dată când
montaţi sau repoziţionaţi dispozitivul.
1 Selectaţi Setări > Cameră > > Aliniere.
2 Înclinaţi dispozitivul şi rotiţi camera pentru a o alinia.
Liniile de centrare trebuie să fie îndreptate fix înainte, iar linia
orizontului trebuie să fie centrată între partea de sus şi partea
de jos a parbrizului.
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Înregistrarea cu camera video de bord
•
•
•
•
•
ATENŢIONARE
Restricţii legale
În unele jurisdicţii, realizarea sau afişarea în public a fotografiilor
sau a videoclipurilor în care apar persoane sau vehiculele
acestora, cu ajutorul acestui produs, poate fi considerată o
încălcare a drepturilor la intimitate. Este responsabilitatea dvs.
să cunoaşteţi şi să respectaţi legile şi drepturile în vigoare
privind intimitatea din jurisdicţia în care vă aflaţi.
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
Ţineţi apăsat
pentru a reveni la meniul principal.
Selectaţi sau pentru a vedea mai multe opţiuni.
Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
Selectaţi
pentru a vedea un meniu de opţiuni pentru
ecranul în care vă aflaţi.
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus
Puteţi utiliza modul de repaus pentru a economisi energia
bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul
de repaus, dispozitivul utilizează foarte puţină energie şi poate fi
reactivat instantaneu.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în
modul de repaus pe durata încărcării.
Apăsaţi tasta de pornire À.
Pentru a putea realiza înregistrări video cu camera video de
bord încorporată, trebuie să instalaţi un card de memorie pentru
cameră (Instalarea cardului de memorie pentru camera video de
bord, pagina 1).
Prin setarea din fabrică, dispozitivul începe imediat să
înregistreze fişiere video atunci când porneşte. Continuă să
înregistreze, înlocuind înregistrările video vechi nesalvate până
când se opreşte. În timpul înregistrării, LED-ul stă aprins în roşu.
Dispozitivul înregistrează încontinuu până când este oprit sau
până când este dezactivată înregistrarea video.
Salvarea unei înregistrări video
Oprirea dispozitivului
1 Ţineţi apăsată tasta de pornire până când pe ecran va
Prin setarea din fabrică, dispozitivul foloseşte un senzor pentru
a detecta posibilele coliziuni şi salvează înregistrarea video
realizată înainte, în timpul şi după evenimentul detectat.
Puteţi salva înregistrarea video şi manual în orice moment.
1 În timp ce înregistraţi, selectaţi tasta pentru cameră À.
apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în
modul de repaus.
Selectaţi
Dezactivat.
2
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Activarea volumului automat
Dispozitivul poate mări sau micşora automat volumul, în funcţie
de nivelul zgomotului de fundal.
1 Selectaţi Volum > .
2 Selectaţi Volum automat.
2
Dispozitivul salvează o fotografie şi înregistrarea video
înainte, în timpul şi după ce selectaţi tasta. LED-ul se aprinde
intermitent în roşu în timp ce dispozitivul salvează
înregistrarea video.
2 Selectaţi din nou tasta pentru cameră pentru a prelungi
durata înregistrării salvate (opţional).
Un mesaj vă indică dimensiunea înregistrării video care se
salvează.
Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce
salvaţi o înregistrare video, trebuie să o transferaţi pe calculator
sau pe altă unitate de stocare externă pentru stocare
permanentă (Înregistrări video şi fotografii pe calculator,
pagina 3).
Cameră video de bord
Fotografiere
Cu acest dispozitiv puteţi face fotografii statice. Prin setarea din
fabrică, dispozitivul salvează informaţii despre oră şi loc odată
cu fotografia.
Selectaţi Aplicații > Cameră video auto > .
Dispozitivul face o fotografie şi o salvează pe cardul de
memorie.
Începerea şi oprirea înregistrării cu camera video de
bord
1 Selectaţi Aplicații > Cameră video auto.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri înregistrarea, selectaţi .
LED-ul este aprins constant în verde cât timp înregistrarea
este oprită.
SUGESTIE: prin setarea din fabrică, înregistrarea începe
automat data viitoare când porniţi dispozitivul. Puteţi
dezactiva această opţiune în setările camerei (Setări de
cameră, pagina 21).
• Pentru a începe înregistrarea, selectaţi .
LED-ul este aprins constant în roşu în timp ce camera
video de bord înregistrează.
Sfaturi privind tasta pentru cameră
Tasta pentru cameră oferă acces rapid la mai multe funcţii ale
camerei video de bord.
• Selectaţi tasta pentru cameră pentru a salva o înregistrare
video şi pentru a face o fotografie.
• În timp ce salvaţi înregistrarea video, selectaţi tasta pentru
cameră pentru a prelungi durata înregistrării salvate.
• În timp ce înregistraţi un clip video, ţineţi apăsată tasta pentru
cameră timp de câteva secunde pentru a opri înregistrarea.
• În timpul în care înregistrarea este oprită, selectaţi tasta
pentru cameră pentru a începe înregistrarea.
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor
NOTĂ: dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce vă
uitaţi la fişiere video sau la fotografii.
1 Selectaţi Aplicații > Galerie > Da.
2 Selectaţi un fişier video sau o fotografie.
Dispozitivul afişează fişierul video sau fotografia. Redarea
video începe automat. Dacă fotografia sau fişierul video
include informaţii despre loc, o hartă arată locaţia.
Înregistrări video şi fotografii pe calculator
Aplicaţia Garmin Dash Cam Player vă permite să vizualizaţi, să
salvaţi şi să editaţi înregistrările video pe calculator. De
asemenea, puteţi să vizualizaţi şi să suprapuneţi informaţii
despre oră, dată, locaţie şi viteză înregistrate odată cu fişierul
video. Accesaţi www.garmin.com/kenwood pentru informaţii
suplimentare.
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio
Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul
încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteţi activa
şi dezactiva oricând înregistrarea audio.
Selectaţi Setări > Cameră > Înregistrare sunet.
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii
1 Selectaţi Aplicații > Galerie > Da.
2 Selectaţi un fişier video sau o fotografie.
3 Selectaţi > Da.
Profiluri vehicul
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
Atunci când activaţi un profil de camion, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Adăugarea unui profil de vehicul
Trebuie să adăugaţi câte un profil de vehicul pentru fiecare
camion cu care veţi utiliza dispozitivul dēzlCam.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul > .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga un camion drept cu o platformă de
mărfuri ataşată permanent, selectaţi Autocamion.
• Pentru a adăuga un autotractor sau o combinaţie cap
tractor-remorcă, selectaţi Autotractor.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
caracteristicile vehiculului.
După ce adăugaţi un profil de vehicul, puteţi edita profilul pentru
a introduce informaţii detaliate suplimentare, precum numărul de
identificare a vehiculului sau numărul remorcii.
Activarea unui profil de vehicul
Înainte de a putea activa un profil de vehicul, trebuie să adăugaţi
profilul.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi un profil de vehicul.
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Selectare.
Schimbarea informaţiilor despre remorcă
Înainte de a putea modifica informaţiile despre remorcă, trebuie
să introduceţi un profil de vehicul pentru un autotractor.
Când schimbaţi remorca de pe autotractorul dvs., puteţi modifica
informaţiile despre remorcă în profilul vehiculului, fără a modifica
informaţiile despre autotractor. Selectaţi profilul autotractorului
pe care doriţi să îl utilizaţi cu remorcă.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul pentru tractorul pe care doriţi să îl
utilizaţi cu remorca.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a utiliza o configurare de remorcă recentă, selectaţi
o configurare de remorcă din listă.
• Pentru a introduce o configurare de remorcă nouă,
selectaţi Configuraţie nouă şi introduceţi informaţiile
despre remorcă.
3
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi edita un profil de vehicul sau puteţi modifica informaţiile
despre camion sau să adăugaţi informaţii detaliate la un profil
nou de vehicul, precum numărul de identificare a vehiculului,
numărul remorcii sau kilometrajul odometrului. De asemenea,
puteţi redenumi sau şterge un profil de vehicul.
1 Selectaţi Setări > Profil vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi > Ștergere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
O rută este calea de la locaţia curentă până la o destinaţie. O
rută poate include locaţii multiple, sau opriri, până la destinaţie
(Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs., pagina 4). Dispozitivul
calculează ruta până la destinaţia dvs., în funcţie de preferinţele
pe care le selectaţi din setările de navigare, precum modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 5) and avoidances (Evitarea întârzierilor, taxelor şi a
anumitor zone, pagina 6). Dispozitivul poate evita şi drumuri
care nu sunt adecvate pentru profilul de vehicul activ.
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare, introduceţi un termen de
căutare şi selectaţi (Găsirea unei locaţii utilizând bara de
căutare, pagina 7).
SUGESTIE: de asemenea, puteţi căuta locaţii utilizând
categorii, instrumente de căutare sau alte metode (Găsirea
locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4).
Dacă aveţi nevoie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 4). De asemenea, puteţi modela ruta pentru a-i ajusta
cursul (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
Deplasarea la locul de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Acasă.
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi > Editare.
4 Introduceţi modificările.
5 Selectaţi Finalizare.
Ruta dvs. pe hartă
ATENŢIONARE
Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ
şi nu înlocuieşte responsabilitatea dumneavoastră de a respecta
toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de a
conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
4
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de trafic
aplicabile.
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj sau următoarea ieşire, sau
pentru orice altă acţiune, apar în partea de sus a hărţii. Simbolul
À indică tipul de acţiune şi banda sau benzile pe care ar trebui
să călătoriţi, dacă acestea sunt disponibile. Dispozitivul afişează
şi distanţa până la următoarea acţiune Á şi numele străzii sau al
ieşirii asociate cu acea acţiune Â.
O linie colorată Ã evidenţiază cursul rutei dvs. pe hartă. Săgeţile
de pe hartă Ä indică virajele următoare. Când vă apropiaţi de
destinaţie, un steag în tablă de şah indică locaţia destinaţiei dvs.
Viteza vehiculului dvs. Å, drumul pe care călătoriţi Æ şi timpul
de sosire estimat Ç apar în partea de jos a hărţii. Puteţi
personaliza câmpul cu timpul de sosire pentru a afişa alte
informaţii (Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 12).
Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita de
viteză atunci când călătoriţi pe drumuri principale. Această
funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de un viraj în timp ce navigaţi pe o
rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă
este disponibilă. O linie colorată À indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Vizualizarea unei liste de viraje
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi toate virajele şi
manevrele pentru întreaga rută, precum şi distanţa dintre viraje.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de text din partea
de sus a hărţii.
2 Selectaţi un viraj.
Sunt afişate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs. trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 4).
Puteţi naviga la locaţii suplimentare pe drumul spre destinaţia
dvs. De exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea
oprire pe ruta dvs. De asemenea, puteţi adăuga o locaţie la
finalul rutei dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
vă planifica, edita şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 5).
Navigarea către destinaţia dvs.
1
2
3
4
5
Selectaţi din hartă
> Încotro?.
Căutaţi o locaţie (Găsirea locaţiilor, pagina 7).
Selectaţi o locaţie.
Selectaţi Start!.
Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga următoarea locaţie ca următoarea oprire
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea locaţiilor de pe
ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul dvs. recalculează ruta pentru a include locaţia
adăugată şi vă ghidează spre locaţiile reordonate.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 4).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
oprire sau destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct de pe hartă oarecare.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigaţi pe o rută
şi trebuie să adăugaţi instrumentul Schimbare rută la meniul cu
instrumente de pe hartă (Activarea instrumentelor hărții',
pagina 10).
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
Navigarea către destinaţia dvs.
• Selectaţi Mai puțin combustibil pentru a calcula rutele cu
un consum mai redus de combustibil.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai atunci când
utilizaţi profilul Automobil .
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Previzualizarea rutelor multiple
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie,
pagina 8).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi Rute.
4 Selectaţi o rută.
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza şi mai mult: puteţi reordona locaţii, optimiza ordinea
opririlor, programa călătoria pentru o dată şi o oră anumită şi
adăuga puncte de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin un punct iniţial şi o destinaţie. Locaţia iniţială este locaţia
de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă începeţi
călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă opţiunea de
a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Destinaţia este
locaţia finală din călătorie. Pentru o călătorie dus-întors, locaţia
iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi. De asemenea, puteţi include
locaţii suplimentare, sau opriri, între locaţia dvs. iniţială şi
destinaţie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > > Creare
călătorie.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Dacă e necesar, alegeţi Adăugare locaţie pentru a adăuga
locaţii suplimentare.
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Navigare utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
5
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi următoarea destinaţie, apoi selectaţi Start.
Optimizarea ordinii opririlor într-o călătorie'
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea locaţiilor din
călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea
activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutelor călătoriei
Puteţi modifica opţiunile de stabilire a rutelor pentru a schimba
modul în care sunt calculate rutele pentru călătoriile dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a modifica profilul de vehicul asociat călătoriei,
selectaţi pictograma profilului de vehicul.
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
alegeţi
> Setări călătorie > Modelare rută şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
• Pentru a modifica modul de calcul asociat călătoriei,
alegeţi
> Setări călătorie > Preferință rută
(Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 5).
Programarea unei călătorii
Puteţi adăuga informaţii de planificare pentru fiecare locaţie din
călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit şi durata popasului
la fiecare locaţie. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificaţi
plecarea pentru a ajunge la timp la locaţiile din călătoria dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi > Setări călătorie > Editare program.
4 Selectaţi o locaţie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
introduce informaţii de planificare.
SUGESTIE: dacă aveţi nevoie să programaţi mai multe
locaţii din cadrul călătoriei, începeţi de la punctul iniţial al
călătoriei şi să avansaţi spre destinaţie.
5 Repetaţi pasul 4 pentru a introduce informaţii de programare
pentru locaţii suplimentare.
6 După ce aţi terminat, selectaţi Salvare.
6
Pentru a ajunge la opririle şi destinaţiile dvs. la ora programată,
trebuie să porniţi la ora indicată sub punctul iniţial al călătoriei.
Programul este doar estimativ. Condiţiile de trafic, lucrările de
recondiţionare a drumurilor şi alte întârzieri vă pot afecta timpii
de sosire reali.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 21).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic, pagina 12).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 21), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Dacă este posibil, selectaţi Rută alternativă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
Navigarea către destinaţia dvs.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
Această opţiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de
vehicul activ.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Găsirea locaţiilor
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Găsirea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 7).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 8).
• Căutaţi opriri şi service-uri pentru camioane, inclusiv
informaţii detaliate din directorul TruckDown dacă este
disponibil.
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutare Foursquare Puncte de interes, pagina 8).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 9).
• Căutaţi lângă un oraş sau o zonă diferită (Schimbarea zonei
de căutare, pagina 8).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 9).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Găsirea destinaţiilor
găsite recent, pagina 9).
®
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
7
Schimbarea zonei de căutare
2 Selectaţi
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în apropiere:.
3 Selectaţi o opţiune.
Găsirea punctelor de interes pentru camioane
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie, sau selectaţi Categorii.
3 Selectaţi o categorie.
4 Dacă este cazul selectaţi o destinaţie din lista de Căutare
rapidă.
5 Dacă este necesar, selectaţi destinaţia adecvată.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introducere căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
8
> Explorați acest loc de întâlnire.
Hărţile detaliate încărcate în dispozitivul dvs. conţin numeroase
puncte de interes pentru camioane, precum opriri pentru
camioane, zone de odihnă şi staţii de cântărire.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Servicii pentru camioane.
Găsirea punctelor de interes TruckDown
Directorul TruckDown enumeră companiile din industria de
camioane, precum cele din domeniile reparaţiilor pentru
camioane şi vânzărilor de pneuri.
Directorul TruckDown nu este disponibil în toate zonele.
1 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Truck Locations pentru a găsi puncte de interes
compatibile cu camioanele.
• Selectaţi Truck Services pentru a găsi locaţii de service
pentru camionul dvs.
Selectaţi
o categorie.
2
3 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi şi
mărci, selectaţi una sau mai multe facilităţi şi selectaţi
Salvare.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai pentru opririle
pentru camioane.
4 Selectaţi o destinaţie.
Foursquare
®
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare utilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Căutare Foursquare Puncte de interes
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date online Foursquare şi rezultate
personalizate din contul dvs. de utilizator Foursquare.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare®.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Conectarea la
Smartphone Link, pagina 18).
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare® > Conectare.
4 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Găsirea locaţiilor
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
1 Selectaţi Aplicații > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 8).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi Căutare în
apropiere: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 8).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introducere
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Găsirea destinaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri
găsite.
1 Selectaţi Încotro? > Recente.
2 Selectaţi un loc.
Golirea listei de locaţii găsite recent
> Golire > Da.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicații > Ultimul loc.
Găsirea locaţiilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Instrumente de căutare
Selectaţi Încotro? > Recente >
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție or Combustibil.
NOTĂ: când un profil de vehicul este activ, apare o opţiune
pentru opririle pentru camioane în loc de combustibil.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Salvarea locurilor
Salvarea unui loc
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 8).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi
Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
9
Salvarea unui loc de reşedinţă
Puteţi salva în calitate de reşedinţă locul în care reveniţi cel mai
des.
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Selectaţi Introducere adresă proprie, Utilizare locație
curentă sau Găsite recent.
Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Acasă.
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
Selectaţi .
Selectaţi
> Editare.
Introduceţi modificările.
Selectaţi Finalizare.
1
2
3
4
5
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
10
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 5).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. De exemplu, puteţi
vizualiza informaţii despre trafic, ocoli o porţiune de rută sau
ajusta luminozitatea ecranului fără a părăsi harta. Când activaţi
un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la
marginea hărţii.
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Activarea instrumentelor hărții'
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Dvs. puteți însă activa
instrumente suplimentare.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Selectaţi caseta din dreptul fiecarui instrument pe care doriți
să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
Înainte
Puteţi vizualiza companiile şi serviciile care se află în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi. Serviciile sunt
filtrate după categorie.
Găsirea punctelor de interes viitoare
1 Selectaţi opţiunea > Înainte pe rută din hartă.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un punct de interes pe hartă.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi schimba categoriile căutate, le puteţi reordona şi puteţi
căuta o anumită companie sau categorie.
1 Selectaţi opţiunea > Înainte pe rută din hartă.
2 Selectaţi pictograma unui serviciu.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, iar apoi
introduceţi numele unei companii sau categorii.
5 Selectaţi Finalizare.
Utilizarea hărţii
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții', pagina 10).
Pe hartă, selectaţi
> Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei'
Înainte de a putea personaliza datele afişate în câmpurile cu
datele călătoriei ce apar pe harta dvs., este necesar să adăugaţi
instrumentul Datele călătoriei la meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții', pagina 10).
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Selectaţi > Datele călătoriei.
3 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
4 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale cursei apare în lista de date ale
călătoriei.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Vizualizarea hărţii pentru camioane
Harta pentru camioane evidenţiază rutele de camioane
recunoscute pe hartă, precum rutele preferate conform Legii
privind asistenţa la transportul de suprafaţă (STAA), TruckDown
rutele preferate (TD) şi rutele pentru materiale periculoase nonradioactive (NRHM). Rutele recunoscute variază în funcţie de
zona în care vă aflaţi şi de datele hărţii încărcate pe dispozitivul
dvs.
Selectaţi Aplicații > Hartă camioane.
Simboluri de avertizare şi atenţionare
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, având scopul de a vă preveni despre
potenţiale pericole, condiţii de drum şi staţii de cântărire viitoare.
Avertismentele privind restricţiile
Înălţime
Greutate
Sarcină pe punte
Lungime
Lăţime
Accesul interzis camioanelor
Accesul interzis remorcilor
Accesul interzis vehiculelor cu materiale periculoase
Accesul interzis vehiculelor cu materiale inflamabile
Accesul interzis vehiculelor cu poluanţi pentru apă
Interzis a vira la stânga
Interzis a vira la dreapta
Întoarcerea interzisă
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
Utilizarea hărţii
11
Alerte
Staţie de cântărire
Drumul nu este verificat pentru camioane
Camerele video de supraveghere
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte de interes
personalizate sau cu camere de supraveghere.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
Informaţiile cu privire la locaţiile camerelor de supraveghere şi
limitele de viteză sunt disponibile în anumite zone pentru unele
modele ale produsului. Accesaţi www.garmin.com
/safetycameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau
vă puteţi prelungi abonamentul existent.
Puteţi actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui
abonament la camere de supraveghere valabil, accesând
http://my.garmin.com. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a
primi cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Pentru unele dispozitive şi regiuni, datele de bază despre
camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul.
Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere -
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
• Alertele de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în
zona dvs. există incidente în trafic.
• Puteţi recepţiona informaţii de trafic utilizând un receptor de
trafic sau ca serviciu disponibil cu abonament, utilizând
Smartphone Link (Servicii live Garmin, pagina 18).
• Dispozitivul trebuie conectat la Smartphone Link printr-un
abonament de trafic activ pentru a recepţiona informaţiile de
trafic prin Smartphone Link.
• Dispozitivul trebuie conectat la priza de alimentare a
vehiculului pentru a recepţiona informaţii din trafic printr-un
receptor de trafic.
• Pentru a recepţiona informaţii din trafic, poate fi necesar ca
receptorul de trafic alimentat şi dispozitivul să se afle în raza
de acoperire a unei staţii care transmite date de trafic.
• Nu este necesar să activaţi abonamentul furnizat împreună
cu dispozitivul sau cu receptorul de trafic.
• Dacă dispozitivul include o antenă de trafic externă, lăsaţi
întotdeauna antena externă conectată pentru o recepţie
optimă a informaţiilor din trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Pentru a putea recepţiona datele de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, trebuie să deţineţi un cablu de alimentare
compatibil. Dacă modelul dispozitivului include un abonament
pe viaţă pentru informaţii din trafic, trebuie să utilizaţi cablul de
alimentare de la vehicul livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
modelul dispozitivului nu include un abonament pentru informaţii
din trafic, trebuie să achiziţionaţi un accesoriu receptor Garmin
pentru informaţiile de trafic. Vizitaţi www.garmin.com/traffic
pentru informaţii suplimentare.
Dispozitivul dvs. poate recepţiona semnale de trafic de la o
staţie care emite date de trafic.
NOTĂ: În unele zone, informaţiile de trafic pot fi recepţionate de
la staţiile radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.
1 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la o sursă externă de alimentare.
2 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la dispozitiv.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor din trafic, dispozitivul va afişa informaţii din trafic.
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
Smartphone Link
Serviciul Trafic în timp real oferă date din trafic în timp real.
1 Descărcaţi Smartphone Link pe telefonul dvs. compatibil
(Descărcarea Smartphone Link, pagina 18).
2 Abonaţi-vă la serviciul Trafic în timp real (Abonarea la
serviciile în timp real Garmin, pagina 18).
3 Conectaţi dispozitivul la telefonul pe care rulează
Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
pagina 18).
Receptor de trafic
Este posibil ca informaţiile despre trafic să nu fie disponibile în
toate zonele sau ţările. Pentru informaţii referitoare la
receptoarele de trafic şi zonele de acoperire, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat fie
în cablul de alimentare al vehiculului, fie în dispozitiv, care este
un accesoriu opţional pentru toate modelele.
12
Trafic
À
Á
Â
Ã
Ä
Conector mini-USB
Setarea frazei de activare
Conector antenă externă
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este Comandă vocală.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
Antenă internă
Led de alimentare
Adaptor de alimentare vehicul
Poziţionarea receptorului de trafic
Puteţi poziţiona cablul de alimentare al receptorului de trafic
pentru a dispune de o recepţie optimă.
1 Desfaceţi cablul.
2 Plasaţi partea mediană a cablului într-o locaţie cu vedere
liberă către cer, precum planşa de bord.
NOTĂ: nu sprijiniţi cablul pe mufa pentru cablu care se
conectează la sursa de alimentare a vehiculului.
Nu aşezaţi cablul pe podea sau sub alte obiecte.
Despre abonamentele de trafic
Puteţi achiziţiona abonamente suplimentare sau vă puteţi
reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesaţi
http://www.garmin.com/traffic.
Activarea abonamentului
Nu este necesar să activaţi abonamentul inclus cu receptorul de
trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când
dispozitivul recepţionează semnale de la sateliţi, în timp ce
primeşte semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
Adăugarea unui abonament
Activarea comenzii vocale
Rostiţi fraza de activare.
Este afişat meniul Comandă vocală.
Sfaturi referitoare la comanda vocală
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală.
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Activarea traficului
Control vocal
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic. Atunci când datele
din trafic sunt dezactivate, dispozitivul nu primeşte date despre
trafic, însă va evita în continuare zonele potenţial congestionate
de pe traseu, utilizând funcţia trafficTrends™ dacă este activată.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze
performanţa dorită într-un mediu zgomotos.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare,
pagina 13).
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului.
5 Rostiţi Navigare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Pentru regiunile în care funcţia Comandă vocală nu este
disponibilă, este activată funcţia Control vocal. Funcţia Control
vocal vă permite să vă utilizaţi vocea pentru a controla
dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcţia Control vocal,
trebuie să o configuraţi pentru vocea dvs.
Configurarea Controlului vocal
Funcţia Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui
singur utilizator şi nu funcţionează pentru ceilalţi.
1 Selectaţi Aplicații > Control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiţi fraza exactă e pe ecran. Puteţi
rosti o comandă alternativă cu acelaşi înţeles în funcţie de
preferinţele dvs.
Pentru a utiliza o funcţie de control vocal, trebuie să rostiţi
comanda înregistrată pentru funcţie.
13
Utilizarea controlului vocal
1 Rostiţi comanda înregistrată pentru fraza Control vocal.
Este afişat meniul control vocal.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
2
Sugestii control vocal
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Ascultaţi emiterea unui ton pentru a confirma când
dispozitivul primeşte cu succes o comandă.
Instrumentele pentru vehicul şi şofer
Garmin eLog
Adaptorul Garmin eLog unui operator auto să respecte jurnalele
de ore de service şi cerinţele privind pauza. Atunci când un
adaptor Garmin eLog este asociat cu dispozitivul mobil dvs.
compatibil, puteţi vizualiza informaţiile despre service de pe
dispozitivul dvs. dēzlCam. Adaptorul Garmin eLog nu este
disponibil în toate zonele. Pentru mai multe informaţii sau pentru
a achiziţiona un adaptor Garmin eLog, accesaţi garmin.com
/elog.
NOTĂ: funcţiile Garmin eLog nu sunt disponibile când utilizaţi
profilul de vehicul tip automobil.
Configurarea funcţiilor Garmin eLog pentru
dispozitivul dvs. dēzl™
1 Asociaţi adaptorul dvs. Garmin eLog cu aplicaţia Garmin
eLog de pe dispozitivul dvs. mobil (Configurarea
dispozitivului dvs. Garmin eLog, pagina 14).
2 Asociaţi dispozitivul dvs. dēzl cu dispozitivul dvs. mobil
compatibil (Conectarea la Smartphone Link, pagina 18).
3 Activaţi aplicaţia Garmin eLog pentru a o asocia cu
dispozitivul dēzl (Activarea aplicaţiei Garmin eLog pentru a o
asocia cu un dispozitiv dēzl, pagina 14).
4 Dacă este necesar, activaţi conexiunea Garmin eLog pe
dispozitivul dvs. dēzl (Activarea sau dezactivareaGarmin
eLog Conexiunii de pe dispozitivul dvs. dēzl, pagina 14).
Configurarea dispozitivului dvs. Garmin eLog
Trebuie să configuraţi şi să asociaţi adaptorul dvs. Garmin eLog
cu aplicaţia Garmin eLog pentru a utiliza dispozitivul.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe dispozitivul dvs. mobil,
instalaţi şi deschideţi aplicaţia Garmin eLog.
Pe
dispozitivul mobil, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
2
a seta şi configura sistemul Garmin eLog.
NOTĂ: până la finalizarea procesului de configurare,
dispozitivul dispune de funcţionalitate limitată.
Activarea aplicaţiei Garmin eLog pentru a o asocia cu un
dispozitiv dēzl
1 Din aplicaţia Garmin eLog, conectaţi-vă la un profil de şofer.
2 Selectaţi Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Activarea sau dezactivareaGarmin eLog Conexiunii de pe
dispozitivul dvs. dēzl
1 De pe dispozitivul dvs. dēzl, selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi numele dispozitivului dvs. mobil asociat.
3 Selectaţi sau debifaţi caseta de validare Garmin eLog.
Vizualizarea informaţiilor Garmin eLog de pe
dispozitivul dvs. dēzl
Înainte de a putea vizualiza informaţiile Garmin eLog de pe
dispozitivul dvs. dēzl, trebuie să finalizaţi procesul de
14
configurare (Configurarea funcţiilor Garmin eLog pentru
dispozitivul dvs. dēzl™, pagina 14).
Pe măsură ce conduceţi vehiculul dvs., dispozitivul afişează
starea de lucru şi numărul total de ore de condus în harta
Garmin eLog.
Selectaţi un câmp pentru a vizualiza orele de condus
rămase.
Vizualizarea evenimentelor Garmin eLog
Diagnosticare şi defecţiuni
Atunci când un dispozitiv Garmin eLog un diagnostic sau o
defecţiune, acesta afişează o notificare pe ecranul dispozitivului.
Selectaţi notificarea de diagnostic sau defecţiune pentru a
vizualiza detalii despre eveniment.
NOTĂ: puteţi vizualiza informaţii suplimentare despre
diagnostic şi defecţiuni în aplicaţia Garmin eLog.
IFTA
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să fie
activ un profil de vehicul tip camion.
Puteţi înregistra datele necesare pentru documentaţie conform
Acordului internaţional privind impozitarea combustibilului (IFTA
– International Fuel Tax Agreement), de exemplu datele legate
de achiziţionarea combustibilului şi kilometrii parcurşi.
Introducerea datelor privind combustibilul
1 Selectaţi Aplicații > IFTA > La pompă.
2 Introduceţi preţul combustibilului pe litru.
3 Selectaţi câmpul Combustibil utilizat.
4 Introduceţi cantitatea cumpărată de combustibil.
5 Dacă este necesar, selectaţi tipul de combustibil.
6
7
8
9
• Pentru a înregistra cantitatea în litri, selectaţi Galoane >
Litri > Salvare.
• Pentru a înregistra cantitatea în galoane, selectaţi Litri >
Galoane > Salvare.
Dacă este necesar, bifaţi caseta de selectare Cu impozit.
Selectaţi Următor.
Selectaţi o opţiune pentru a înregistra staţia de alimentare cu
combustibil de la care aţi efectuat realimentarea cu
combustibil:
• selectaţi din listă o staţie de alimentare cu combustibil din
apropiere.
• selectaţi câmpul pentru text şi introduceţi numele şi
adresa staţiei de alimentare cu combustibil.
Selectaţi cumpărătorul de combustibil.
Editarea datelor privind combustibilul
1 Selectaţi Aplicații > IFTA > Jurnale privind combustibilul.
2 Dacă este necesar, selectaţi un profil de vehicul.
3 Dacă este necesar, selectaţi un trimestru.
4 Selectaţi o înregistrare privind combustibilul.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un câmp pentru a edita informaţiile.
• Selectaţi > Da pentru a şterge înregistrarea.
Vizualizarea şi exportul unui rezumat al jurisdicţiei
Rezumatul jurisdicţiei listează date pentru fiecare stat sau judeţ
în care vehiculul şi-a desfăşurat activitatea în timpul fiecărui
trimestru. Rezumatul jurisdicţiei este disponibil în anumite zone.
1 Selectaţi Aplicații > IFTA > Rezumat jurisdicție.
2 Dacă este necesar, selectaţi un camion.
3 Dacă este necesar, selectaţi un trimestru.
Instrumentele pentru vehicul şi şofer
4 Selectaţi
> Exportare jurnal > OK pentru a exporta
rezumatul jurisdicţiei.
Dispozitivul exportă rezumatul într-un fişier .csv şi îl
stochează în folderul Reports de pe dispozitiv.
Editarea şi exportul rapoartelor de cursă
1 Din meniu principal, selectaţi Aplicații > IFTA > Rapoarte de
2
3
4
5
cursă.
Dacă este necesar, selectaţi un camion.
Dacă este necesar, selectaţi un trimestru.
Selectaţi un raport.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi
> Ștergere şi bifaţi caseta de selectare pentru
a şterge un raport.
• Selectaţi
> Combinare şi bifaţi casetele de selectare
pentru a combina rapoarte.
• Selectaţi
> Exportare jurnal > OK. Dispozitivul exportă
raportul într-un fişier .csv şi îl stochează în folderul
Reports de pe dispozitiv.
Vizualizarea rezumatelor jurisdicţiei şi rapoartelor de
cursă exportate
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Din browserul de fişiere de pe computer, navigaţi la
dispozitivul de stocare intern şi deschideţi folderul Rapoarte.
3 Deschideţi folderul IFTA.
4 Deschideţi fişierul .csv.
Despre Ore de lucru
ATENŢIONARE
Deşi acest dispozitiv este activat pentru a înregistra informaţii
privind orele de lucru, el NU reprezintă un înlocuitor aprobat
pentru jurnalele care înregistrează cerinţele conform
reglementărilor Federal Motor Carrier Safety Administration
(Administraţia Federală privind Siguranţa Operatorilor Auto).
Şoferii trebuie să respecte toate cerinţele federale şi statale
privind orele de lucru.
Dispozitiv de înregistrare automată integrat în bord
(AOBRD)
Atunci când este integrat cu un dispozitiv de transmisie-recepţie
de date telematice produs de un Garmin partener autorizat şi
utilizat pentru înregistrarea orelor de lucru ale şoferului, acest
dispozitiv permite unui operator auto să se conformeze
cerinţelor AOBRD.
Garmin nu înseamnă că utilizarea unei soluţii a unui partener
autorizat se va realiza în conformitate cu specificaţia §395.15.
Astfel de declaraţii pot fi realizate numai de un partener şi
conformitate §395 intră în responsabilitatea utilizatorului final,
inclusiv conformitatea cu orice modificări ale unor astfel de
reglementări. Un certificat oferit de un partener Garmin AOBRD
poate fi consultat pentru a putea valida că cerinţele AOBRD aşa
cum sunt specificate de Partea §395.15 sunt îndeplinite.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Înainte de a utiliza caracteristica Ore de lucru, trebuie să fiţi în
Modul Camion şi să creaţi un profil de şofer (Adăugarea
şoferilor, pagina 15).
Puteţi utiliza caracteristica Ore de lucru pentru a înregistra orele
în care aţi lucrat, ceea ce vă poate ajuta să respectaţi
reglementările de siguranţă.
Instrumentele pentru vehicul şi şofer
Înregistrarea stării dvs. de lucru
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi un şofer.
3 Selectaţi Stare lucru.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi În afara programului pentru a înregistra timpul
în care vă aflaţi în afara programului.
• Selectaţi Odihnă pentru a înregistra timpul în care vă
odihniţi în cuşetă.
• Selectaţi Conducere pentru a înregistra timpul în care
conduceţi un autovehicul comercial în funcţiune.
• Selectaţi În timpul programului pentru a înregistra orele
în care vă aflaţi în timpul programului, dar nu conduceţi un
autovehicul comercial.
• Selectaţi Scaunul pasagerului pentru a înregistra timpul
în care un al doilea şofer se află pe scaunul pasagerului,
dar nu este în timpul programului.
NOTĂ: un şofer se poate afla în starea „pe scaunul
pasagerului” timp de până la două ore imediat înainte sau
după opt ore consecutive petrecute în cuşetă.
5 Selectaţi Salvare.
Despre şoferi
Dacă într-o perioadă de 24 ore lucraţi pentru mai mulţi operatori,
trebuie să înregistraţi fiecare operator.
Trebuie să înregistraţi fusul orar al bazei centrale de acasă chiar
dacă traversaţi alte fuse orare.
Adăugarea şoferilor
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Gestionarea informaţiilor despre şofer
Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
Selectaţi un şofer.
Selectaţi Info șofer.
Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile, selectaţi un câmp.
• Pentru a şterge şoferul, selectaţi
> Ștergere șofer >
Da.
1
2
3
4
Vizualizare şi editare jurnale şofer
Jurnalul şoferului vă permite să vizualizaţi ţi să editaţi o
cronologie a orelor cu informaţii despre service introduse pentru
fiecare şofer.
NOTĂ: este posibil ca editarea informaţiilor despre jurnalul
şoferului să nu fie disponibilă pe toate configuraţiile
dispozitivului, ca de exemplu atunci când dispozitivul este
integrat în dispozitivul de bord pentru înregistrare automată
(AOBRD).
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi un şofer.
3 Selectaţi Vizualizare jurnal.
Se afişează o cronologie pentru data curentă. Timpul
petrecut în fiecare stare este evidenţiat în cronologie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vedea o dată diferită, selectaţi data din partea
superioară a ecranului.
• Pentru a vizualiza detaliile stării, selectaţi o stare
evidenţiată în cronologie.
• Pentru a înregistra o stare nouă, selectaţi un bloc gol şi
editaţi informaţiile despre stare şi timp.
15
SUGESTIE: locaţia blocului în cronologie determină
informaţiile implicite despre stare şi timp. Rândul
determină starea şi coloana determină timpul.
• Pentru a vizualiza informaţiile privind încălcările, selectaţi
.
3
4
5
6
Selectaţi Adăugare înregistrare.
Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Următor.
Introduceţi un comentariu (opţional).
Selectaţi Finalizare.
Adăugarea transporturilor
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi un şofer.
3 Selectaţi Gestionare transporturi > .
4 Introduceţi informaţiile de referinţă şi selectaţi Finalizare.
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Finalizare.
SUGESTIE: numărul de referinţă este numărul documentului
de transport sau numele companiei şi al grupului pentru care
efectuaţi transporturi.
5 Dacă este necesar, selectaţi Zi de începere.
6 Dacă este necesar, selectaţi Zi de încheiere.
7 Selectaţi Salvare.
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ștergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ștergere.
Gestionarea transporturilor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi un şofer.
3 Selectaţi Gestionare transporturi.
4 Selectaţi un transport.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile despre transport, selectaţi un
câmp.
• Pentru a şterge transporturile, selectaţi
> Ștergere
transport > OK.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Exportarea unui jurnal de şofer
1 Selectaţi Aplicații > Ore de lucru.
2 Selectaţi un şofer.
3 Selectaţi Export jurnal.
4 Dacă este necesar, introduceţi numărul autotractorului dvs.,
numărul VIN al autotractorului şi numărul remorcii.
5 Dacă este necesar, selectaţi un jurnal de exportat.
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie de stocare pentru
jurnalul exportat.
Dispozitivul exportă jurnalul într-un fişier .csv şi îl stochează în
folderul Rapoarte din memoria dispozitivului.
Ştergerea categoriilor de servicii
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ștergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ștergere.
Editarea unei înregistrări de servicii
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Finalizare.
Funcţii hands-free
Vă puteţi conecta dispozitivul la o cască wireless şi puteţi
asculta instrucţiunile vocale de navigare prin cască. În timp ce
sunteţi conectat la cască, vă puteţi conecta la un dispozitiv mobil
pentru a efectua şi primi apeluri, utilizând dispozitivul şi casca
dvs.
Vizualizarea jurnalelor exportate ale şoferului
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
la computer, pagina 23).
2 Din browserul de fişiere de pe computer, navigaţi la spaţiul
de stocare al dispozitivului sau la cardul de memorie şi
deschideţi folderul Rapoarte.
3 Deschideţi folderul HOSexports.
4 Deschideţi fişierul .csv.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Înregistrarea istoricului de servicii
Asocierea unei căşti wireless
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 16).
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
16
Activare Bluetooth Tehnologie wireless
Despre căştile wireless
Utilizând tehnologia wireless, dispozitivul dvs. poate trimite
comenzi de navigare vocale unei căşti wireless. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi http://www.garmin.com/bluetooth.
NOTĂ: numai căştile pot primi notificări de navigaţie şi apeluri în
acelaşi timp. Pentru multimedia audio pot fi utilizate maxim două
seturi de căşti.
Înainte de a primi instrucţiunile de navigare prin căşti trebuie să
asociaţi dispozitivul dumneavoastră cu o cască mobilă
compatibilă.
Funcţii hands-free
1 Aşezaţi casca şi dispozitivul Bluetooth la o distanţă maximă
de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
3 Pe casca dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
4 Selectaţi Setări > Bluetooth.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dispozitivul dvs. va transmite instrucţiuni de navigare căştii dvs.
în timp ce navigaţi pe o rută.
Despre apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Asocierea telefonului
1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul dēzlCam la o distanţă maximă
de10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
3 Pe dispozitivul dvs. dēzlCam, selectaţi Setări > Bluetooth.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi cel al
dispozitivului dvs. dēzlCam.
Sfaturi după asocierea dispozitivelor
• După asocierea iniţială, cele două dispozitive se pot conecta
automat de fiecare dată când le porniţi.
• Atunci când telefonul este conectat la dispozitiv, sunteţi
pregătit(ă) să primiţi instrucţiuni vocale.
• Atunci când porniţi dispozitivul, acesta va încerca să se
conecteze la ultimul telefon la care a fost conectat.
• Este posibil să fie necesar să vă setaţi telefonul pentru a se
conecta automat la dispozitiv atunci când acesta din urmă
este pornit.
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
Funcţii hands-free
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 10).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Finalizare.
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Asocierea de dispozitive
Bluetoothsuplimentare
1 Aşezaţi căştile sau telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o
distanţă maximă de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe dispozitivul dvs.
3 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul
dvs. şi activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
4 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth >
Căutare dispozitive.
Va fi afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă casca sau telefonul din listă.
6 Selectaţi OK.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta în continuare automat la dispozitivul dēzlCam în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare a dispozitivului.
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat
Puteţi şterge un dispozitiv Bluetooth asociat pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. dēzlCam în
viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl ștergeți.
3 Selectaţi Decuplare dispozitiv.
17
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea Ajutorului
Selectaţi Aplicații > Ajutor pentru a vizualiza informaţiile
despre utilizarea dispozitivului.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor >
.
Smartphone Link
Smartphone Link este o aplicaţie de telefon care vă permite să
sincronizaţi datele despre locaţii cu telefonul dvs. şi să accesaţi
informaţii în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului.
Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând
tehnologia wireless Bluetooth. Informaţiile în timp real sunt
disponibile prin planuri gratuite şi pe bază de abonament de la
Garmin Servicii live (Servicii live Garmin, pagina 18).
Locaţiile salvate şi cele recent găsite sunt sincronizate cu
telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la
Smartphone Link.
2 Selectaţi telefonul dvs.
3 Debifaţi caseta de selectare Apeluri telefonice.
Servicii live Garmin
Înainte de a putea utiliza Serviciile live Garmin, dispozitivul
trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează
Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link, pagina 18).
Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile
live Garmin. Garmin Serviciile live furnizează planuri gratuite şi
pe bază de abonament pentru vizualizarea datelor în timp real
pe dispozitivul dvs., cum ar fi condiţiile de trafic şi datele meteo.
Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicaţii
separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic,
îmbunătăţesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile live Garmin
afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci când
dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la serviciile în timp real Garmin
Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri.
Pentru informaţii privind compatibilitatea şi disponibilitatea,
accesaţi www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de
aplicaţii destinate dispozitivului.
Descărcaţi Smartphone Link din magazinul de aplicaţii pe
telefonul dvs. compatibil.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru informaţii
despre descărcarea şi instalarea aplicaţiilor.
Înainte de a vă putea abona la Servicii în timp real Garmin,
trebuie să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs.
1 Porniţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs.
(Conectarea la Smartphone Link, pagina 18).
2 Selectaţi Contul meu.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Abonare.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Conectarea la Smartphone Link
Despre camerele video de supraveghere a traficului
Descărcarea Smartphone Link
Înainte de a vă putea conecta la Smartphone Link, trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul
dvs.
1 Porniţi Smartphone Link pe telefonul dvs.
2 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth.
3 Bifaţi caseta de selectare Bluetooth.
4 Din telefonul dvs. activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
scanaţi pentru dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
5 Din telefonul dvs. selectaţi dispozitivul dvs. din lista de
dispozitive aflate în apropiere.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi al
dispozitivului dvs. pentru a confirma solicitarea de asociere.
Atunci când Smartphone Link este conectată, în bara de
stare de pe dispozitivul dvs. apare .
Trimiterea unei locaţii de la telefonul dvs. la
dispozitivul dvs.
Pe telefonul dvs., Smartphone Link este înregistrată ca aplicaţie
de navigare.
1 De pe telefonul dvs., selectaţi butonul pentru a porni
navigarea spre o locaţie (consultaţi manualul de utilizare al
telefonului dvs.).
2 Din meniul de aplicaţii, selectaţi Smartphone Link.
Data următoare când conectaţi dispozitivul la telefon, locaţia
este transferată elementelor găsite recent pe dispozitivul dvs.
Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteţi conectat la
Smartphone Link
În timp ce dispozitivul este conectat la telefon şi recepţionează
serviciile în timp real Garmin, puteţi dezactiva apelarea handsfree.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
18
Camerele video de supraveghere a traficului furnizează imagini
în timp real ale condiţiilor de trafic pe drumurile sau în
intersecţiile principale. Puteţi să salvaţi camerele video pe care
doriţi să le vizualizaţi în mod regulat.
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă
abonaţi la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link
(Smartphone Link, pagina 18).
Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pt. adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a traficului
Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a
traficului, trebuie să o salvaţi (Salvarea unei camere video de
supraveghere a traficului, pagina 18).
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi o cameră video.
Despre ecoRoute
În anumite zone, pentru a putea utiliza caracteristicile
ecoRoute™ trebuie să achiziţionaţi un cod de deblocare. Pentru
mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ecoroute.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai atunci când
utilizaţi profilul Automobil.
Caracteristica ecoRoute calculează economia de combustibil şi
preţul combustibilului consumat pentru a ajunge la o destinaţie,
oferind în acelaşi timp instrumente pentru optimizarea eficienţei
de consum.
Utilizarea aplicaţiilor
Datele furnizate de către caracteristica ecoRoute reprezintă
numai o estimare. Datele nu sunt citite efectiv de la vehicul.
Configurarea vehiculului
Prima dată când utilizaţi caracteristicile ecoRoute, trebuie să
introduceţi informaţiile despre vehicul.
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Modificarea preţului pentru combustibil
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > La pompă.
2 Introduceţi preţul curent al combustibilului şi selectaţi
Următor.
3 Selectaţi Da.
Calibrarea economiei de combustibil
Calibraţi economia de combustibil pentru a primi rapoarte de
combustibil mai exacte pentru vehiculul şi obiceiurile dvs.
specifice de conducere. Trebuie să realizaţi calibrarea atunci
când alimentaţi cu combustibil.
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > La pompă.
2 Introduceţi preţul actual al combustibilului.
3 Introduceţi cantitatea de combustibil utilizată de vehicul de la
ultima alimentare cu combustibil.
4 Introduceţi distanţa pe care aţi parcurs-o de la ultima
alimentare cu combustibil.
5 Selectaţi Următor.
Dispozitivul va calcula economia medie de combustibil a
vehiculului.
6 Selectaţi Salvare.
Despre ecoChallenge
ecoChallenge vă ajută să maximizaţi economia de combustibil a
vehiculului, prin evaluarea obiceiurilor dvs. de conducere. Cu cât
scorul dvs. la testul ecoChallenge este mai mare, cu atât aţi
economisit mai mult combustibil. Testul ecoChallenge
colectează date şi calculează un punctaj de fiecare dată când
dispozitivul este în mişcare şi în modul de utilizare Automobil.
Vizualizarea scorurilor ecoChallenge
Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Despre scorul ecoChallenge
Accelerare: afişează scorul pentru accelerarea lină şi graduală.
Veţi pierde puncte în cazul accelerărilor bruşte.
Frânare: afişează scorul pentru frânarea lină şi gradată. Veţi
pierde puncte în cazul frânărilor bruşte.
General: afişează o medie a scorurilor pentru viteză, accelerare
şi frânare.
Viteză: afişează scorul pentru conducerea vehiculului la viteza
optimă pentru economisirea combustibilului.
Resetarea scorurilor ecoChallenge
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Selectaţi > Resetare.
Vizualizarea informaţiilor referitoare la economia de
combustibil
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > Economis. comb..
2 Selectaţi o secţiune a graficului pentru a o mări.
Rapoartele de kilometraj
Rapoartele de kilometraj furnizează distanţa, durata, economia
medie de combustibil şi costul combustibilului necesar pentru a
vă deplasa la o anumită destinaţie.
Un raport de kilometraj este creat pentru fiecare rută parcursă.
Dacă opriţi o rută pe dispozitiv, un raport de kilometraj este creat
pentru distanţa parcursă.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea unui raport de kilometraj
Puteţi să vizualizaţi rapoartele de kilometraj salvate în
dispozitivul dvs.
SUGESTIE: puteţi conecta dispozitivul la computerul dvs. pentru
a accesa rapoartele de kilometraj din directorul Rapoarte de pe
dispozitiv.
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > Raport kilometraj.
2 Selectaţi un raport.
Resetarea informaţiilor ecoRoute
1 Selectaţi Aplicații > ecoRoute™ > Profil vehicul.
2 Selectaţi Resetare.
Recomandări cu privire la conducere
• Conduceţi respectând limita de viteză. Cu majoritatea
vehiculelor, veţi obţine o economie de combustibil optimă
între 70-95 km/h.
• Conduceţi cu o viteză constantă.
• Frânaţi şi acceleraţi gradat şi consecvent.
• Evitaţi traficul în coloană şi orele de vârf.
• Nu vă sprijiniţi piciorul pe pedala de frână.
• Utilizaţi tempomatul.
• Opriţi motorul vehiculului în loc de a-l lăsa să meargă în gol
când faceţi opriri scurte.
• Combinaţi mai multe curse scurte într-o singură cursă mai
lungă, cu mai multe opriri.
• Închideţi aerul condiţionat şi deschideţi geamurile, cu
excepţia cazului în care conduceţi la viteză mare pe
autostradă.
• Strângeţi buşonul rezervorului de combustibil.
• Parcaţi la umbră sau în garaj.
• Nu conduceţi cu greutăţi de prisos. Scoateţi din vehicul
articolele care nu vă sunt necesare.
• Evitaţi să transportaţi articole pe pavilionul vehiculului.
Îndepărtaţi portbagajele de plafon şi barele de pavilion când
nu le utilizaţi.
• Păstraţi presiunea recomandată în pneuri. Verificaţi
presiunea în pneuri în mod regulat şi înainte de drumurile
lungi.
• Păstraţi vehiculul într-o stare bună şi respectaţi intervalele de
întreţinere recomandate de producător.
• Schimbaţi uleiul, filtrele de ulei şi filtrele de aer în mod
regulat.
• Utilizaţi cea mai scăzută clasă de combustibil recomandată.
Utilizaţi combustibili biologici dacă este posibil, precum E85
şi biodiesel.
Vizualizarea mesajelor myGarmin
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul
trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care
să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
pagina 18). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi vizualiza mesajele de la myGarmin, precum notificări
pentru actualizări de software şi hartă.
1 Selectaţi Aplicații > myGarmin™.
Dacă aveţi mesaje necitite, numărul de mesaje necitite apare
pe pictograma myGarmin.
2 Selectaţi subiectul unui mesaj.
Apare mesajul complet.
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care
19
să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
pagina 18). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 21).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziţia dvs. pe
hartă. Vizitaţi www.garmingarage.com pentru mai multe
pictograme.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
20
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 12).
Avertismente și înștiințări audio: activează o alertă audio
pentru a fi redată în cazul anumitor avertismente şi înştiinţări,
precum schimbări ale limitei de viteză, diferite condiţii de
drum şi frontiere interstatale. Această opţiune este
disponibilă numai atunci când utilizaţi un profil de vehicul tip
camion.
Alerte de viteză acustice: vă alertează atunci când vehiculul
dvs. depăşeşte limita de viteză.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul
principal, selectaţi Setări > Navigare.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Mai puțin combustibil: calculează rutele care utilizează mai
puţin combustibil decât alte rute.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
Personalizarea dispozitivului
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
Setări de cameră
Selectaţi Setări > Cameră.
Înregistrare la pornire: camera video de bord începe să
înregistreze automat atunci când porniţi dispozitivul.
Detecţie automată incidente: salvează automat o înregistrare
atunci când dispozitivul detectează un posibil incident rutier.
Înregistrare sunet: înregistrează sunet utilizând microfonul în
timp ce realizează înregistrarea video.
Suprapunere date: include informaţii despre dată, oră, locaţie şi
viteză în înregistrarea video.
Rezoluţie video: setează rezoluţia şi calitatea înregistrărilor
video.
Înregistrare după întreruperea alimentării: continuă
înregistrarea video pentru un anumit interval de timp după ce
se întrerupe alimentarea externă.
Setări Bluetooth
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Dezactivarea Bluetooth
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Setările afişajului
Pentru a deschide pagina Setări afişaj, din meniul principal,
selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta Automat pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte
în funcţie de momentul zilei.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la
intrarea dispozitivului în modul de repaus.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Pentru a deschide pagina de setări pentru trafic, din meniul
principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Automat selectează automat cele mai bune date de
trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: selectează utilizarea automată sau la cerere a
rutelor alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în trafic pe
ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: selectează gravitatea întârzierilor din trafic
pentru care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
trafficTrends™: activează caracteristica trafficTrends .
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi Setări >
Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
21
3 Selectaţi
> Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărţilor furnizează cele mai
recente date disponibile pentru hărţi, pentru a vă asigura că
rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise şi
eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Accesaţi www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.
®
®
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi Versiune
Mac.
Deschideţi
fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
3
ecran pentru a finaliza instalarea.
4 Porniţi Garmin Express.
5 Conectaţi dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu
USB.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Specificaţii
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
6 Introduceţi o adresă de e-mail pentru înregistrarea produsului
Interval de temperatură De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
de încărcare
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu
c.a. utilizând un accesoriu opţional (numai
pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
(opţional).
7 Faceţi clic pe salvare dispozitiv.
8 Faceţi clic pe verificare actualizări.
Se afişează o listă de actualizări disponibile pentru hartă şi
software.
9 Selectaţi actualizările de instalat.
10 Faceţi clic pe Instalaţi acum.
Anexă
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ oferă acces uşor la aceste servicii
dispozitivelor dvs. Garmin.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
22
Software-ul Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar acest
Informaţii dispozitiv
proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet
mai lente.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD şi
microSDHC.
1 Introduceţi un card de memorie À în slot Á.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 23).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
Anexă
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Cabluri de alimentare
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
• Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat
la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să
nu încarce dispozitivul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau
www.garmin.com.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al
vehiculului
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Rotiţi capacul À la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l
debloca.
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á, şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l la 90 de grade în sens orar pentru
a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului Ã.
23
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Ţineţi dispozitivul de partea superioară şi de cea inferioară.
2 Trageţi marginea inferioară a dispozitivului înspre dvs. până
când este eliberată de magnet.
Tragerea dispozitivului direct către dvs. poate determina
eliberarea suportului din ventuză.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
• Dezactivaţi Bluetooth tehnologia wireless (Dezactivarea
Bluetooth, pagina 21).
• Comutaţi dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl
utilizaţi (Intrarea şi ieşirea din modul de repaus, pagina 2).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
®
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
(www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului dēzlCam în vehicul, pagina 1).
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 20).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Introduceţi cablul USB într-un port USB de pe computer şi în
dispozitiv.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port
USB de pe computer şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi aduceţi telefonul la
distanţa de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
• Vizitaţi www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă
asistenţă.
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
pagina 23).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 21).
• Scurtaţi durata pentru temporizarea afişării (Setările
afişajului, pagina 21).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
24
Depanare
Index
A
abonamente, Servicii în timp real Garmin 18
acasă
apelare 17
deplasare 4, 10
editarea locaţiei 4, 10
număr de telefon 17
setarea locurilor 10
accesorii 24
Acordul internaţional privind impozitarea
combustibilului (IFTA – International Fuel
Tax Agreement) 14
date combustibil 14
rapoarte de cursă 15
rezumate şi rapoarte exportate 15
Acordul internaţional privind impozitarea
combustibilului (IFTA), rezumat jurisdicţie
14
Acorduri EULA 21
actualizare
hărţi 22
software 22
adrese, căutare 9
agendă telefonică 17
ajutor. 18 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
alerte pentru punctele de proximitate, setări 21
apeluri 17
acasă 17
contacte 17
dezactivare 18
efectuare 17
formare număr 17
răspuns la apel 17
registru 17
apeluri telefonice 17
apelare vocală 17
dezactivare sonor 17
formare număr 17
răspuns la apel 17
apeluri telefonice prin hands-free 16
asistenţă pentru produse 18
asociere 14, 17
cască 16, 17
deconectare 17
ştergerea unui dispozitiv asociat 17
telefon 17, 24
audio, puncte de proximitate 21
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 1, 23, 24
maximizare 24
probleme 24
butoane de pe ecran 2
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri, pornire 23
cabluri de alimentare 23
înlocuirea siguranţei 23
vehicul 1
calibrare economie de combustibil 19
cameră video de bord
aliniere 2
card de memorie 1
fotografii 3
înregistrare audio 3
înregistrare video 3
redare video 3
setări 21
camere video
cameră video de bord 1–3, 21
supraveghere 12
camere video de supraveghere, abonamente
12
Index
camere video de supraveghere a traficului 18
vizualizare 18
camion
hartă 11
profiluri 3, 4
puncte de interes 8
remorcă 3
şoferi 15
transporturi 16
card de memorie 23
instalare 1, 23
Card microSD 1, 23
cască, asociere 16, 17
cască wireless 16
Căutare rapidă 8
comandă vocală 13
activare 13
frază de activare 13
navigare cu 13
sfaturi pentru utilizare 13
combustibil
benzinării 9
preţuri 19
computer, conectare 23, 24
condiţii de drum, vreme 20
configurare iniţială 14
control vocal 13, 14
sugestii 14
coordonate 9
curăţarea dispozitivului 22
curăţarea ecranului tactil 22
D
date combustibil 14
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 17
defecţiuni 14
demontarea suportului 24
depanare 24
deplasarea la locul de reşedinţă 4, 10
destinaţii. Consultaţi locaţii
detectare evenimente 2
dezactivare sonor, audio 13
diagnosticare 14
director în caz de defectare 8
E
ecoChallenge 19
economie de combustibil. 19 Consultaţi de
asemenea ecoRoute
ecoRoute 18, 19
calibrare economie de combustibil 19
profil vehicul 19
rapoarte de kilometraj 19
raport de kilometraj 19
scor ecoChallenge 19
Scor ecoChallenge 19
ecran, luminozitate 2
editare, călătorii salvate 6
evitări 7
caracteristici de drum 7
dezactivare 7
drum 7
ştergere 7
taxe 6
zonă 7
export
jurnale şofer 16
rapoarte de cursă 15
rezumate jurisdicţii 14
F
fişiere, transfer 23
formare număr 17
fotografii
ştergere 3
vizualizare 3
Foursquare 8
furt, evitare 22
G
Garmin Express 22
actualizare software 22
înregistrarea dispozitivului 22
găsire servicii, înainte 10
găsirea locaţiilor. 7 Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 9
coordonate 9
intersecţii 9
oraşe 9
găsirea locurilor, categorii 8
geocaching 9
ghidare pe bandă activă 4
GPS 1, 23
H
hartă, instrumente 10
hărţi 5, 10, 11, 20
achiziţionare 24
actualizare 22
camion 11
câmp de date 4, 11, 12
nivel de detalii 20
simboluri 4
straturi 12
temă 20
vizualizare rute 4
I
ID unitate 21
informaţii călătorie 11
vizualizare 11
Informaţii călătorie, resetare 11
instantanee 21
instrucţiune vocală 16
instrucţiuni 4
instrucţiuni de orientare 4
instrumente, hartă 10
intersecţii, căutare 9
istoric călătorii 21
istoric de servicii
categorii 16
editare 16
înregistrări 16
ştergere 16
înainte
găsire servicii 10
personalizare 10
încărcare dispozitiv 1, 24
încărcarea dispozitivului 23
înregistrarea dispozitivului 22
înregistrarea produsului 22
întreţinere dispozitiv 22
J
jurnal de călătorie, vizualizare 11
jurnal şofer 15, 16
L
latitudine şi longitudine 9
limbă
tastatură 21
voce 21
listă de viraje 4
locaţie curentă 9
locaţii 9, 20
apelare 17
căutare 7, 9
curente 9
locuri de întâlnire 8
salvare 9
locaţii salvate 5
categorii 10
editare 10
ştergere 10
locuri
găsite recent 9
setarea reşedinţei 10
simulate 20
locuri de întâlnire 8
25
locuri găsite recent 9
locuri simulate 20
luminozitate 2
M
mod de repaus 2
modelarea unei rute 5
montarea dispozitivului
automobil 1
demontare de pe suport 24
ventuză 1, 24
myGarmin, mesaje 19
myTrends, rute 6
N
navigare 4, 8
off-road 7
previzualizarea rutelor 5
setări 20
navigare off-road 7
notificări 14
număr ID 21
O
ocoliri 5
ore de lucru 14–16
stare lucru 15
şoferi 15
transporturi 16
P
parcare, ultimul loc 9
personalizarea dispozitivului 20
pictograme, bară de stare 1
pictograme de avertizare 11, 12
planificator de călătorii 5, 6
editarea unei călătorii 6
puncte de modelare 6
preţ combustibil, modificare 19
profil vehicul 19
camion 3, 4
profiluri
activare 3
camion 3, 4
puncte de interes (POI) 8
camion 8
locuri de întâlnire 8
R
rapoarte
călătorie 15
kilometraj 19
rapoarte de kilometraj 19
răspuns la apeluri 17
recunoaştere vorbire 13
reglementări, ore de lucru 15
resetare
Datele călătoriei 11
dispozitiv 22
restabilire setări 21
restricţii, vehicul 3
rezumat jurisdicţie 14
rute 4
adăugarea unui punct 4, 6
calculare 5
iniţiere 4, 5
mod de calcul 6, 20
modelare 5
myTrends 6
oprire 5
previzualizare 5
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4
S
salvare, locaţie curentă 9
schimbarea zonei de căutare 8
scor ecoChallenge 19
resetare 19
Scor ecoChallenge 19
26
scurtături
adăugare 9
ştergere 9
semnale de la sateliţi
recepţionare 1
vizualizare 23
servicii de urgenţă 9
Servicii în timp real Garmin, abonare la 18
Servicii live Garmin 18
setări 20, 21
setări afişaj 21
setări pentru oră 21
siguranţă, înlocuire 23
Smartphone Link 18
conectare 18
dezactivare apeluri 18
Servicii live Garmin 18
software
actualizare 22
versiune 21
specificaţii 22
stare lucru 15
straturi hartă, personalizare 12
suport, demontare 24
supraveghere trafic 11
şoferi
adăugare 15
camion 15
ştergere
categorii de servicii 16
călătorii 6
dispozitiv Bluetooth asociat 17
înregistrări de servicii 16
vreme 19
condiţii de drum 20
radar 20
T
tastatură
aspect 21
limbă 21
tastă de pornire 2
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 14
dezactivare 21
ştergerea unui dispozitiv asociat 17
Tehnologie Bluetooth 17, 24
activare 16
deconectarea unui dispozitiv 17
setări 21
telefon, asociere 17, 24
trafic 12, 13, 21
activarea unui abonament 13
adăugarea abonamentelor 13
camere 18
camere video 18
căutare întârzieri 11
hartă 11
incidente 11
receptor 12
rută alternativă 6
transporturi 16
adăugare 16
ore de lucru 16
U
Unde mă aflu? 9
următorul viraj 4
USB, deconectare 23
V
ventuză 24
video
înregistrare 2, 3
redare 3
ştergere 3
vizualizare hartă
2-D 12
3-D 12
vizualizare hartă 2-D 12
vizualizare hartă 3-D 12
volum, reglare 2
volum automat, activare 2
Index
support.garmin.com
Octombrie 2017
190-01892-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising