Garmin | dēzlCam™ LMT | User manual | Garmin dēzlCam™ LMT Brugervejledning

Garmin dēzlCam™ LMT Brugervejledning
dēzlCam™
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA
og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre lande. TruckDown er et varemærke tilhørende TruckDown Info International, Inc. HD
Radio™ og logoet for HD er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology fremstilles under licens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og udenlandske
patenter. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Installation af bilkameraets hukommelseskort ............................ 1
Montering og strømtilførelse til dēzlCam enheden i dit
køretøj ......................................................................................... 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 1
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 2
Slukning af enheden .............................................................. 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Aktivering af Automatisk lydstyrke ......................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Bilkamera ........................................................................ 2
Justering af kameraet ................................................................. 2
Optagelse med bilkamera ........................................................... 2
Sådan gemmer du en videooptagelse ................................... 2
Sådan tager du et foto ........................................................... 2
Sådan starter og stopper du bilkameraoptagelse .................. 2
Tips til kameratast .................................................................. 3
Visning af videoer og fotos ..................................................... 3
Videoer og fotos på din computer .......................................... 3
Slå lydoptagelse til eller fra .................................................... 3
Slette en video eller et foto .................................................... 3
Køretøjsprofiler .............................................................. 3
Tilføjelse af en køretøjsprofil ....................................................... 3
Aktivering af en køretøjsprofil ..................................................... 3
Ændring af oplysningerne om din anhænger ............................. 3
Redigering af en køretøjsprofil .................................................... 3
Navigation til din destination........................................ 4
Ruter ........................................................................................... 4
Start en rute ................................................................................ 4
Sådan kører du hjem ............................................................. 4
Din rute på kortet ........................................................................ 4
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 4
Visning af en liste over sving ................................................. 4
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 4
Tilføjelse af en position til din rute .............................................. 4
Udformning af din rute ................................................................ 4
Valg af en omvej ......................................................................... 5
Afbrydelse af en rute ................................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand .............................................. 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ............................................. 5
Visning af flere ruter .................................................................... 5
Turplanlægning ........................................................................... 5
Planlægning af en tur ............................................................. 5
Navigation til en gemt tur ....................................................... 5
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur ......................... 5
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...... 5
Redigering og lagring af din aktive rute ................................. 5
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning .......................... 6
Tidsplan for en tur .................................................................. 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 6
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 6
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 6
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 6
Undgå miljøzoner ................................................................... 6
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 6
Navigation i direkte linje .............................................................. 7
Søgning efter positioner................................................ 7
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 7
Ændring af søgeområdet ............................................................ 7
Indholdsfortegnelse
Interessepunkter ......................................................................... 7
Søgning efter en position efter kategori ................................. 7
Søgning i en kategori ............................................................. 7
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 8
Søgning efter interessepunkter for lastbiler ........................... 8
Søgning efter TruckDown interessepunkter ........................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Søgeværktøjer ............................................................................ 8
Søgning efter en adresse ....................................................... 8
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 8
Søgning efter en by ................................................................ 8
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 8
Søgning efter nyligt fundne destinationer ................................... 9
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 9
Søgning efter din seneste parkeringsplads ................................ 9
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 9
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 9
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 9
Fjernelse af en genvej ............................................................ 9
Gemme positioner ...................................................................... 9
Sådan gemmer du en position ............................................... 9
Lagring af din aktuelle position .............................................. 9
Lagring af en startposition ...................................................... 9
Redigering af en gemt position .............................................. 9
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 9
Sletning af en gemt position .................................................. 9
Brug af kortet................................................................ 10
Kortværktøjer ............................................................................ 10
Visning af et kortværktøj ...................................................... 10
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 10
Forude ...................................................................................... 10
Søgning efter kommende interessepunkter ......................... 10
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 10
Rejseoplysninger ...................................................................... 10
Visning af tripdata på kortet ................................................. 10
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 10
Visning af turloggen ............................................................. 10
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 10
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 10
Visning af trafik på kortet ..................................................... 10
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Visning af lastbilkortet ............................................................... 11
Advarsels- og alarmsymboler ................................................... 11
Begrænsningsadvarsler ....................................................... 11
Advarsler om vejforhold ....................................................... 11
Alarmer ................................................................................ 11
Sikkerhedskameraer ................................................................. 11
Tilpasning af kortet ................................................................... 11
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 11
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 11
Ændring af kortperspektiv .................................................... 11
Trafik.............................................................................. 11
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ...................... 12
Modtagelse af trafikdata med Smartphone Link ....................... 12
Trafikmodtager .......................................................................... 12
Placering af trafikmodtager .................................................. 12
Om trafikabonnementer ............................................................ 12
Aktivering af abonnement .................................................... 12
Visning af trafikabonnementer ............................................. 12
Tilføjelse af et abonnement .................................................. 12
Aktivering af trafik ..................................................................... 12
Stemmekommando ...................................................... 12
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 12
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 12
i
Tip til stemmekommando .......................................................... 13
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 13
Lydløse instruktioner ................................................................. 13
Stemmestyring .......................................................................... 13
Konfiguration af stemmestyring ........................................... 13
Brug af stemmestyring ......................................................... 13
Tip til stemmestyring ............................................................ 13
Køretøjs- og chaufførværktøjer.................................. 13
Garmin eLog ............................................................................. 13
Opsætning af Garmin eLog funktioner på dēzl™
enheden ............................................................................... 13
Visning af Garmin eLog oplysninger på din dēzl enhed ...... 13
Visning af Garmin eLog diagnostik- og fejlhændelser ......... 13
IFTA .......................................................................................... 14
Indtastning af brændstofdata ............................................... 14
Redigering af brændstofdata ............................................... 14
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse ......... 14
Redigering og eksport af triprapporter ................................. 14
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og
triprapporter ......................................................................... 14
Om køre-/hviletid ...................................................................... 14
Registrering af din vagtstatus .............................................. 14
Om chauffører ...................................................................... 14
Visning og redigering af chaufførjournaler ........................... 15
Tilføjelse af forsendelser ...................................................... 15
Eksporterer en chaufførjournal ............................................ 15
Logning af servicehistorik ......................................................... 15
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 15
Sletning af servicekategorier ................................................ 15
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 15
Sletning af serviceposter ...................................................... 15
Redigering af en servicepost ............................................... 16
Håndfri funktioner........................................................ 16
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi .................................. 16
Om trådløse headset ................................................................ 16
Parring af et trådløst headset ............................................... 16
Om håndfri opkald .................................................................... 16
Sådan parrer du din telefon ................................................. 16
Foretagelse af et opkald ...................................................... 16
Modtagelse af et opkald ....................................................... 16
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 16
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 16
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 16
Parring af yderligere Bluetooth enheder ................................... 17
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 17
Sletning af en parret Bluetooth enhed ...................................... 17
Brug af programmerne ................................................ 17
Brug af Hjælp ............................................................................ 17
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 17
Smartphone Link ....................................................................... 17
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 17
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 17
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 17
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 17
GarminLive-tjenester ................................................................ 17
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 17
Om trafikkameraer ............................................................... 18
Om ecoRoute ............................................................................ 18
Opsætning af køretøj ........................................................... 18
Ændring af brændstofprisen ................................................ 18
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 18
Om ecoChallenge ................................................................ 18
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 18
Kørerapporter ....................................................................... 18
ii
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 18
Køretip ................................................................................. 18
Visning af myGarmin-meddelelser ............................................ 19
Visning af vejrudsigten .............................................................. 19
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 19
Visning af vejrradaren .......................................................... 19
Visning af vejrvarsler ............................................................ 19
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 19
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 19
Tilpasning af enheden................................................. 19
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 19
Aktivering af kort .................................................................. 19
Navigationsindstillinger ............................................................. 19
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 19
Indstilling af en simuleret position ........................................ 20
Kameraindstillinger ................................................................... 20
Bluetooth indstillinger ................................................................ 20
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 20
Skærmindstillinger .................................................................... 20
Trafikindstillinger ....................................................................... 20
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 20
Indstilling af tid ..................................................................... 20
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 20
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 20
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 20
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 20
Enhedsoplysninger...................................................... 21
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 21
Rengøring af yderside .......................................................... 21
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 21
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 21
Nulstilling af enheden ............................................................... 21
Specifikationer .......................................................................... 21
Appendiks..................................................................... 21
Support og opdateringer ........................................................... 21
Konfigurering af Garmin Express ......................................... 21
Opdatering af kort og software med Garmin Express .......... 21
Datahåndtering ......................................................................... 22
Om hukommelseskort .......................................................... 22
Installation af et hukommelseskort til kort og data ............... 22
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 22
Overførsel af data fra computeren ....................................... 22
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 22
Strømkabler .............................................................................. 22
Opladning af enheden ......................................................... 22
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 22
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 22
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 22
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 22
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 23
Køb af flere kort ........................................................................ 23
Køb af tilbehør .......................................................................... 23
Fejlfinding..................................................................... 23
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 23
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 23
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 23
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 23
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 23
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 23
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 23
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 23
Indeks............................................................................ 24
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Installer kameraets hukommelseskort (Installation af
bilkameraets hukommelseskort, side 1).
• Opdater kort og software på din enhed (Opdatering af kort og
software med Garmin Express, side 21).
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Montering og strømtilførelse til dēzlCam enheden i dit
køretøj, side 1).
• Justér bilkameraet (Justering af kameraet, side 2).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 1).
• Juster lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2) og
displayets lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke,
side 2).
• Konfigurer en køretøjsprofil for din lastbil.
• Naviger til din destination (Start en rute, side 4).
2 Åbn håndtaget Â, tryk sugekoppen mod forruden, og vip
håndtaget tilbage imod forruden.
Håndtaget skal være rettet imod forrudens top.
Installation af bilkameraets hukommelseskort
Før enheden kan optage video fra det integrerede bilkamera,
skal du installere et kamerahukommelseskort. Kameraet kræver
et microSD™ eller microSDHC hukommelseskort op til 64GB i
hastighedsklasse 4 eller højere. Du kan bruge det inkluderede
hukommelseskort, eller du kan købe et kompatibelt
hukommelseskort fra en elektronikforhandler.
1 Isæt hukommelseskortet À i kameraets kortstik Á.
BEMÆRK: Hvis du installerer hukommelse kortet i det
forkerte stik, kameraet kan ikke video.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Montering og strømtilførelse til dēzlCam
enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske
enheder.
BEMÆRK
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.
3 Forlæng sugekop-armen .
4 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere monteringen, så
Garmin logoet vender med høje side opad.
5 Tilslut køretøjets strømkabel Ä i stikket på monteringen.
®
6 Placer bagsiden af enheden på monteringen.
7 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tryk monteringen À fast på sugekoppen Á, så den klikker på
plads.
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
®
Indikator for køretøjsprofil
K/H
Sådan kommer du i gang
Genvej til status for køre-/hviletid
1
Garmin eLog™ status. Vælg dette for at få vist de aktuelle
ELD-oplysninger. Når ikonet er blåt, er enheden tilsluttet til
Garmin eLog appen.
Aktuel tid
Batteristatus
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Ulæste myGarmin™ meddelelser
Status for bilkameraoptagelse
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Bilkamera
Justering af kameraet
ADVARSEL
Forsøg ikke at justere kameraet, mens du kører.
Du skal justere bilkameraet hver gang du monterer eller flytter
enheden til en ny position.
1 Vælg Indstillinger > Kamera > > Justering.
2 Vip enheden roter kameraet for at justere kameraet.
Trådkorset skal pege lige frem, og den vandrette linje skal
være centreret mellem skærmens top og bund.
Optagelse med bilkamera
BEMÆRK
Juridiske restriktioner
I nogle jurisdiktioner kan det betragtes som en krænkelse af
privatlivets fred at tage eller offentliggøre fotografier eller videoer
af personer eller deres køretøjer ved brug af dette produkt. Det
er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og
bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Før du kan optage video med det integrerede bilkamera, skal du
installere et kamerahukommelseskort (Installation af
bilkameraets hukommelseskort, side 1).
Enheden begynder som standard at optage video med det
samme, når den tændes. Den fortsætter med at optage og
overskrive den ældste, ikke-gemte video, indtil den slukker.
Under optagelse lyser LED'en konstant rødt.
Enheden optager kontinuerligt, indtil enheden slukkes, eller
videooptagelse deaktiveres.
Sådan gemmer du en videooptagelse
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere
kollisioner, og den gemmer videoen under, før og efter den
registrerede hændelse.
Du kan også til hver en tid gemme video manuelt.
1 Under optagelse skal du vælge kameratasten À.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > .
2 Vælg Automatisk lydstyrke.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
2
Enheden gemmer et foto og videooptagelsen før, under og
efter, du valgte tasten. LED'en blinker rødt, når enheden
gemmer videooptagelse.
2 Vælg kameratasten igen for at forlænge den gemte
optagelsestid (valgfrit).
En meddelelse angiver den mængde videooptagelse, der
skal gemmes.
Hukommelseskortet har begrænset lagringsplads. Når du har
gemt en videooptagelse, skal du overføre optagelsen til din
computer eller en anden ekstern lagerplads for permanent
lagring (Videoer og fotos på din computer, side 3).
Sådan tager du et foto
Du kan tage stillbilleder med denne enhed. Enheden gemmer
som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen
med fotoet.
Vælg Programmer > Dash Cam > .
Enheden tager et foto og gemmer det på hukommelseskortet.
Sådan starter og stopper du bilkameraoptagelse
1 Vælg Programmer > Dash Cam.
Bilkamera
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil stoppe med at optage, skal du vælge .
LED'en lyser konstant grønt, når optagelsen er stoppet.
TIP: Optagelsen starter som standard automatisk, næste
gang du tænder enheden. Du kan deaktivere denne
indstilling i kameraindstillingerne (Kameraindstillinger,
side 20).
• For at starte optagelsen skal du vælge .
LED'en lyser konstant rødt, når bilkameraet optager.
Tips til kameratast
Kameratasten giver hurtig adgang til flere bilkamerafunktioner.
• Vælg kameratasten for at gemme en videooptagelse og tage
et foto.
• Mens du gemmer en videooptagelse, skal du vælge
kameratasten for at forlænge den gemte optagelsestid.
• Mens du optager video, skal du holde kameratasten nede i
flere sekunder for at stoppe optagelsen.
• Når optagelsen er stoppet, skal du vælge kameratasten for at
starte optagelsen.
Visning af videoer og fotos
BEMÆRK: Enheden stopper med at optage video, når du får
vist video eller fotos.
1 Vælg Programmer > Galleri > Ja.
2 Vælg en video eller et foto.
Enheden viser videoen eller fotoet. Afspilning af videoer
startes automatisk. Hvis videoen eller fotoet indeholder
placeringsoplysninger, vises placeringen på et kort.
Videoer og fotos på din computer
Programmet Garmin Dash Cam Player giver dig mulighed for at
få vis, gemme og redigere de optagne videoer på din computer.
Du kan også få vist og overlejre oplysninger om klokkeslæt,
dato, placering og hastighed, der optages sammen med
videoen. Gå til www.garmin.com/dashcamplayer for at få
yderligere oplysninger.
Slå lydoptagelse til eller fra
Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under
optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller
fra.
Vælg Indstillinger > Kamera > Optag lyd.
Slette en video eller et foto
1 Vælg Programmer > Galleri > Ja.
2 Vælg en video eller et foto.
3 Vælg > Ja.
Køretøjsprofiler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med
et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din
enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.
Når du aktiverer en køretøjsprofil for en lastvogn, undgår
enheden at medtage områder med begrænset adgang eller
Køretøjsprofiler
ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne,
vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.
Tilføjelse af en køretøjsprofil
Du skal tilføje en køretøjsprofil for hver lastbil, hvor du vil bruge
din dēzlCam enhed.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil > .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje en lastbil med et permanent tilsluttet
lastareal, skal du vælge Lastbil.
• Hvis du vil tilføje en sættevognstrækker eller en
kombination af trækker og anhænger, skal du vælge
Sættevognstrækker.
3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
egenskaber for køretøjet.
Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved
at indtaste yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. køretøjets
identifikationsnummer eller anhængernummeret.
Aktivering af en køretøjsprofil
Før du kan aktivere en køretøjsprofil, skal du tilføje profilen.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
3 Vælg Ok.
Ændring af oplysningerne om din anhænger
Før du kan ændre oplysningerne om din anhænger, skal du
indtaste en køretøjsprofil for en sættevognstrækker.
Når du ændrer anhængeren på din sættevognstrækker, kan du
ændre oplysningerne om anhængeren i køretøjsprofilen uden at
ændre oplysningerne om sættevognstrækkeren. Du kan hurtigt
skifte mellem hyppigt anvendte anhængere.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den profil for sættevognstrækkeren, der skal bruges
sammen med anhængeren.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge en anhængerkonfiguration, der er brugt
for nylig, skal du vælge en anhængerkonfiguration på
listen.
• Hvis du vil indtaste en ny anhængerkonfiguration, skal du
vælge Ny konfiguration og indtaste oplysningerne om
anhængeren.
Redigering af en køretøjsprofil
Du kan redigere en køretøjsprofil for at ændre
lastbiloplysningerne eller for at tilføje detaljerede oplysninger til
en ny køretøjsprofil, f.eks. køretøjets identifikationsnummer,
anhængernummer eller kilometerstand. Du kan også omdøbe
eller slette en køretøjsprofil.
1 Vælg Indstillinger > Køretøjsprofil.
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen,
skal du vælge og vælge et felt, du vil redigere.
• Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge >
Omdøb profil.
• Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge > Slet.
3
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en vej fra din aktuelle placering til en destination. En
rute kan omfatte flere steder, eller stop, på vejen til
destinationen (Tilføjelse af en position til din rute, side 4).
Enheden beregner ruten til din destination på basis af de
præferencer, du vælger i navigationsindstillingerne, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 6). Enheden kan også undgå veje, der ikke
passer til den aktive køretøjsprofil.
Start en rute
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning, indtast et søgeord, og vælg
(Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen,
side 7).
TIP: Du kan også søge efter positioner ved brug af
kategorier, søgeværktøjer eller andre metoder (Søgning efter
positioner, side 7).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 4).
Hvis du har behov for at standse på yderligere steder, kan du
tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til din rute,
side 4). Du kan også tilpasse ruten ved at justere dens forløb
(Udformning af din rute, side 4).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Find > Gemte > Hjem.
Vælg .
Vælg
> Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
1
2
3
4
5
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet.
Vejledninger til det næste sving eller den næste afkørsel vises
på tværs af den øverste del af kortet. Symbolet À viser typen af
handling og den eller de vognbaner, du skal køre i, hvis det et
muligt. Enheden viser også afstanden til næste handling Á og
navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den
pågældende handling Â.
4
En farvet linje à fremhæver forløbet af din rute på kortet. Pile på
kortet Ä angiver kommende sving. Når du nærmer dig
destinationen, angiver et ternet flag placeringen af din
destination.
Køretøjets hastighed Å, den vej, du kører på Æ, og dit
forventede ankomsttidspunkt Ç vises nederst på kortet. Du kan
tilpasse datafeltet med ankomsttiden til at vise andre
oplysninger (Ændring af feltet til kortdata, side 11).
Et datafelt med hastighedsgrænsen kan blive vist, når du kører
på større veje. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Start en rute, side 4).
Du kan navigere til yderligere steder på vej til din destination. Du
kan f.eks. tilføje en tankstation som næste stop på din rute. Du
kan også tilføje et sted til afslutningen af din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere steder eller
planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge,
redigere og gemme din rute (Planlægning af en tur, side 5).
> Find.
1 På kortet vælges
Søg
efter
en
position
(Søgning efter positioner, side 7).
2
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste stop på din rute, skal
du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og justere rækkefølgen af
stederne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til stederne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Start en
rute, side 4).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
Navigation til din destination
eller gå gennem et bestemt område, uden at du tilføjer et stop
eller en destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 7).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Turplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer, side 10).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
Visning af flere ruter
> Stop.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Mindre brændstof for at beregne ruter, der er mere
brændstoføkonomiske.
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
bruger køretøjsprofilen bil.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
En tur kan omfatte mange steder, og den skal omfatte mindst et
startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du
planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted,
giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. Destinationen er det endelige sted for turen. På en
rundtur kan startpunktet og destinationen være samme sted. Du
kan også inkludere yderligere steder, eller stop, mellem dit
startpunkt og din destination.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Find en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for din destination, og vælg Ok.
6 Vælg, hvis det er nødvendigt, Tilføj position for at tilføje
yderligere positioner.
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af steder på din
tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunkt og
destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
Navigation til din destination
5
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning
Du kan ændre ruteindstillingerne for at ændre, hvordan ruter for
din tur beregnes.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil ændre køretøjsprofilen for turen, skal du vælge
ikonet for køretøjsprofilen.
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge
> Turindstillinger > Udform rute, og følge
vejledningen på skærmen (Udformning af din rute, side 4).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge
> Turindstillinger > Rutepræference (Ændring
af ruteberegningstilstand, side 5).
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Turindstillinger > Rediger oversigt.
4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at
indtaste planlægningsoplysningerne.
TIP: Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen,
bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod
slutningen.
5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.
6 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er
vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den
planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold,
vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske
ankomsttider.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 20).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager, side 12).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 20), kan du få vist
og undgå trafikforsinkelser manuelt.
6
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive
køretøjsprofil.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Miljøzoner.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
3 Vælg Gem.
Brugerdefinerede undgåelser
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Navigation til din destination
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Søgning efter positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 7).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 7).
• Søg efter lastbilstop og -tjenester, herunder detaljerede
oplysninger i TruckDown biblioteket, hvor det er tilgængeligt.
• Søg på og gå ind på Foursquare interessepunkter (Søgning i
Foursquare interessepunkter, side 8).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 8).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 7).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 9).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Søgning efter nyligt fundne
destinationer, side 9).
®
Søgning efter positioner
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
7
Navigation til interessepunkter inden for et sted
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgning.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Vælg Find > Kategorier > Lastbiler.
Søgning efter TruckDown interessepunkter
Fortegnelsen TruckDown indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.
Fortegnelsen TruckDown er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg en funktion:
• Vælg Truck Locations for at finde interessepunkter, der
er kompatible med lastbiler.
• Vælg Truck Services for at finde servicesteder til din
lastbil.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg evt. Filtrer efter faciliteter og mærker, vælg en eller
flere faciliteter, og vælg Gem.
BEMÆRK: Den indstilling er kun tilgængelig for lastbilstop.
4 Vælg en destination.
Foursquare
®
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du få vist
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
8
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Tilslutning til Smartphone
Link, side 17).
Åbn
programmet Smartphone Link på din smartphone.
2
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 7).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 7).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgning, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
Søgning efter positioner
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
2
3
4
5
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Lagring af en startposition
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer eller Brændstof.
BEMÆRK: Når en køretøjsprofil for en lastbil er aktiv, vises
der en valgmulighed for lastbilstop i stedet for brændstof.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
kategori, side 7).
Søgning efter positioner
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Find > Gemte > Hjem.
Vælg .
Vælg
> Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
1
2
3
4
5
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
9
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 4) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 5).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Du kan f.eks. se på
trafikoplysninger, tage en omvej eller justere skærmens
lysstyrke uden at forlade kortet. Når du aktiverer et kortværktøj,
vises det i et panel i kanten af kortet.
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan aktivere yderligere værktøjer.
1 På kortet vælges > .
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 Vælg Gem.
Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på. Tjenesterne er filtreret efter
kategori.
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et interessepunkt på kortet.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
10
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer, side 10).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Brug af kortet
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Visning af lastbilkortet
Lastbilkortet fremhæver anerkendte lastbilruter på kortet, f.eks.
fortrukne STAA-ruter (Surface Transportation Assistance Act),
TruckDown TD-ruter og ruter for ikke-radioaktive farlige
materialer (NRHM). De genkendte ruter varierer ud fra området
og de kortdata, der er indlæst i enheden.
Vælg Programmer > Lastbilkort.
Advarsels- og alarmsymboler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i
rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer, vejforhold
og kommende vægtstationer.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke tilladt
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Venstresving forbudt
Højresving forbudt
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Alarmer
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller
som en abonnementstjeneste via Smartphone Link
(GarminLive-tjenester, side 17).
• Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via
Smartphone Link.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
11
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
Visning af trafikabonnementer
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Tilføjelse af et abonnement
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Modtagelse af trafikdata med Smartphone
Link
Tjenesten Live trafik leverer trafikdata i realtid.
1 Download Smartphone Link til din kompatible telefon (Sådan
downloader du Smartphone Link, side 17).
2 Abonner på tjenesten Live trafik (Sådan abonnerer du på
Garmin Live-tjenester, side 17).
3 Tilslut enheden til den telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 17).
Trafikmodtager
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.
funktionen trafficTrends™, hvis denne er aktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Intern antenne
Strøm-LED
Bilstrømadapter
Placering af trafikmodtager
Placer trafikmodtagerens strømkabel for at opnå optimal
trafikmodtagelse.
1 Rul kablet ud.
2 Placer midten af kablet på en position, hvor der er uhindret
udsyn til himlen, f.eks. på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Undlad at placere kablet oven på stikket, der skal
tilsluttes strømmen i bilen.
Undlad at placere kablet på gulvet eller under andre objekter.
12
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
Indtast
en ny vækningssætning.
2
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Stemmekommando
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 12).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Stemmestyring
For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er
tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med
stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden.
Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du
konfigurere den til din stemme.
Konfiguration af stemmestyring
Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt
brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.
1 Vælg Programmer > Stemmestyring.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere
kommandoer for hver stemmestyret sætning.
BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på
skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ
kommando men med samme mening.
Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den
kommando, du har registreret i funktionen.
Brug af stemmestyring
1 Sig den kommando, du har registreret til en Stemmestyring
sætning.
Menuen Stemmestyring vises.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en
kommando.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
Køretøjs- og chaufførværktøjer
Garmin eLog
Garmin eLog adapteren gør det muligt for et fragtselskab at
overholde kravene til logføring af køretimer samt hvilepauser.
Når en Garmin eLog adapter er parret med en kompatibel mobil
enhed, kan du se oplysninger om køretimer på dēzlCam
enheden. Garmin eLog adapteren er ikke tilgængelig i alle
områder. Hvis du vil have yderligere oplysninger, eller hvis du
ønsker at købe en Garmin eLog adapter, skal du gå til
garmin.com/elog.
BEMÆRK: Garmin eLog funktioner er ikke tilgængelige, når du
bruger køretøjsprofilen bil.
Opsætning af Garmin eLog funktioner på dēzl™
enheden
1 Par Garmin eLog adapteren med Garmin eLog appen på din
mobilenhed (Konfigurering af din Garmin eLog enhed,
side 13).
2 Par din dēzl enhed med din kompatible mobile enhed
(Tilslutning til Smartphone Link, side 17).
3 Aktiver Garmin eLog appen til parring med en dēzl enhed
(Aktivering af Garmin eLog appen til parring med en dēzl
enhed, side 13).
4 Om nødvendigt skal du aktivere Garmin eLog forbindelsen på
dēzl enheden (Aktivering eller deaktivering af Garmin eLog
forbindelsen på din dēzl enhed, side 13)
Konfigurering af din Garmin eLog enhed
Du skal konfigurere og parre din Garmin eLog adapter med
Garmin eLog appen for at kunne bruge enheden.
1 Fra app-store på din mobile enhed kan du installere og åbne
Garmin eLog appen.
2 Følg vejledningen på skærmen på din mobile enhed for at
indstille og konfigurere Garmin eLog systemet.
BEMÆRK: Indtil du har fuldført konfigureringsprocessen, har
enheden begrænset funktionalitet.
Aktivering af Garmin eLog appen til parring med en dēzl
enhed
1 Log på en chaufførprofil fra Garmin eLog appen.
2 Vælg Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Aktivering eller deaktivering af Garmin eLog forbindelsen
på din dēzl enhed
1 På dēzl enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den parrede mobile enhed.
3 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Garmin
eLog.
Visning af Garmin eLog oplysninger på din dēzl
enhed
Før du kan få vist Garmin eLog oplysninger på din dēzl enhed,
skal du fuldføre opsætningsprocessen (Opsætning af Garmin
eLog funktioner på dēzl™ enheden, side 13)
Mens du kører i dit køretøj, viser enheden din vagtstatus og
samlede køretimer i Garmin eLog kortværktøjet.
Vælg et felt for at få vist en oversigt over resterende
køretimer.
Visning af Garmin eLog diagnostik- og fejlhændelser
Når Garmin eLog enheden registrerer en diagnostik- eller
fejlhændelse, vises der en meddelelse på enhedens skærm.
Vælg diagnostik- eller fejlmeddelelse for at få vist oplysninger
om hændelsen.
BEMÆRK: Der er flere oplysninger om diagnostik- og
fejlhændelser i Garmin eLog appen.
13
IFTA
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge denne funktion, skal en der være en aktiv
køretøjsprofil for en lastbil.
Du kan registrere de data, der kræves til International Fuel Tax
Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA > Ved pumpen.
2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.
4 Indtast den købte mængde brændstof.
5 Vælg evt. brændstoftypen:
6
7
8
9
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.
Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inklusive skat.
Vælg Næste.
Vælg en indstilling for at registrere den tankstation, hvor du
tankede op:
• Vælg en tankstation i nærheden på listen.
• Vælg tekstfeltet, og indtast tankstationens navn og
adresse.
Vælg køberen af brændstof.
Redigering af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA > Brændstoflogs.
2 Vælg om nødvendigt en køretøjsprofil.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en brændstoflog.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
• Vælg > Ja for at slette posten.
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal.
Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.
1 Vælg Programmer > IFTA > Sammenfatning i retskredse.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg > Eksporter journal > OK for at eksportere en
sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Reports på enheden.
Redigering og eksport af triprapporter
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer > IFTA >
2
3
4
5
14
Triprapporter.
Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
Vælg en rapport.
Vælg en funktion:
• Vælg
> Slet, og markér afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Vælg
> Kombiner, og markér afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Vælg
> Eksporter journal > OK. Enheden eksporterer
rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen
Rapporter på enheden.
Visning af eksporterede sammenfatninger i
retskredse og triprapporter
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at søge på
enhedens interne lager, og åbn mappen Rapporter.
3 Åbn mappen IFTA.
4 Åbn CSV-filen.
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så oplysninger om køre-/hviletid
bliver registreret, er denne enhed i sig selv IKKE nogen
godkendt erstatning for kravene om logbogsføring i henhold til
gældende lovgivning.
Chauffører skal overholde alle relevante føderale og statslige
krav om køre-/hviletid.
Automatisk On-Board Optageenhed (AOBRD)
Når den er integreret med en telematisk datatransponder
fremstillet af en Garmin autoriseret partner og anvendt til
optagelse af chaufførens køre-/hviletid, gør denne enhed det
muligt for et kommercielt køretøj at overholde AOBRD-kravene.
Garmin er ikke udtryk for, at anvendelsen af en autoriseret
partners løsning sikrer overholdelse af §395.15 specifikationen.
Sådanne påstande kan kun fremsættes af partneren, og
overholdelse af §395 forbliver slutbrugerens ansvar, herunder
overholdelse af eventuelle ændringer i disse love. Et certifikat
fremskaffet af en Garmin AOBRD-partner kan bruges til at
bekræfte, at de AOBRD-krav, som er angivet i afsnit §395,15, er
opfyldt.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal du være i tilstanden
Lastbil, og du skal oprette en chaufførprofil (Tilføjelse af
chauffører, side 15).
Du kan bruge Køre-/hviletid til at registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde sikkerhedsregler.
Registrering af din vagtstatus
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vagtstatus.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Fri for at registrere den tid, du har fri.
• Vælg Hviler for at registrere den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.
• Vælg Kører for at registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.
• Vælg Af-/pålæsning for at registrere den tid, du er på
arbejde, men ikke kører et kommercielt motorkøretøj.
• Vælg Passagersæde for at registrere den tid en anden
chauffør sidder på passagersædet men ikke er på
arbejde.
BEMÆRK: En chauffør kan have passagersædestatus i
op til to timer umiddelbart efter eller før otte timer i træk i
sovekabinen.
5 Vælg Gem.
Om chauffører
Hvis du arbejder for mere end én operatør inden for 24 timer,
skal du registrere hver operatør.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
Du skal registrere din hjemmeterminals tidszone, selvom du
krydser tidszoner.
Tilføjelse af chauffører
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Håndtering af chaufføroplysninger
Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
Vælg en chauffør.
Vælg Føreropl..
Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne skal du vælge et felt.
• Hvis du vil slette en chauffør skal du vælge
> Slet
chauffør > Ja.
1
2
3
4
Visning og redigering af chaufførjournaler
Med chaufførjournalen er det muligt at se og redigere en tidslinje
over de køretimer, der er indtastet for hver enkelt chauffør.
BEMÆRK: Det er muligvis ikke muligt at redigere
chaufførjournaler for alle enhedskonfigurationer, f.eks. når
enheden er integreret i en automatisk on-board optageenhed
(AOBRD).
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vis Journal.
En tidslinje vises for den aktuelle dato. Tidsforbruget i hver
status er fremhævet på tidslinjen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg datoen øverst på skærmen, hvis du vil vise en
anden dato.
• Vælg en markeret status på tidslinjen, hvis du vil se
statusoplysninger.
• Vælg en tom blok på tidslinjen, og rediger status og
tidsoplysninger, hvis du vil registrere en ny status.
TIP: Blokkens placering på tidslinjen angiver
standardstatus og tidsoplysninger. Rækken angiver
status, og kolonnen bestemmer tiden.
• Vælg , hvis du vil vise oplysninger om overtrædelser.
Tilføjelse af forsendelser
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser > .
4 Indtast referenceoplysninger, og vælg Udført.
• Hvis du vil slette forsendelserne skal du vælge
forsendelse > OK.
> Slet
Eksporterer en chaufførjournal
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Eksporter log.
4 Indtast om nødvendigt køretøjsnummer, stelnummer på
køretøj og trailernummer.
5 Vælg om nødvendigt en journal, der skal eksporteres.
6 Vælg om nødvendigt en lagerplads til den eksporterede
journal.
Enheden eksporterer journalen til en .csv-fil og gemmer den i
mappen Rapporter i enhedens hukommelse.
Visning af eksporterede chaufførjournaler
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 22).
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at søge på
enhedens interne lager eller hukommelseskort, og åbn
mappen Rapporter.
3 Åbn mappen HOSexports.
4 Åbn CSV-filen.
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 15).
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
TIP: Referencenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet, eller navnet på den virksomhed og
koncern, du transporterer for.
5 Vælg om nødvendigt Startdag.
6 Vælg om nødvendigt Slutdag.
7 Vælg Gem.
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Håndtering af forsendelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser.
4 Vælg en forsendelse.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere forsendelsesoplysninger, skal du
vælge et felt.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Køretøjs- og chaufførværktøjer
Sletning af serviceposter
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
15
5 Vælg Slet.
Redigering af en servicepost
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Håndfri funktioner
Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til
stemmemeddelelser til navigation via headsettet. Du kan, mens
du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon
for at foretage og modtage opkald ved hjælp af enheden og
headsettet.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Ved hjælp af trådløs teknologi kan enheden sende
lydnavigationsmeddelelser til et trådløst headset. Der findes
flere oplysninger på http://www.garmin.com/bluetooth.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Parring af et trådløst headset
Modtagelse af et opkald
BEMÆRK: Kun ét headset ad gangen kan modtage
navigationsmeddelelser og telefonopkald. Op til to headset kan
bruges til multimedielyd.
Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset skal
du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
4 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens du
navigerer en rute.
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Om trådløse headset
Om håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
1 Placer telefonen og dēzlCam enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
3 På din dēzlCam enhed skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth.
4 Følg vejledningen på telefonen og dēzlCam enheden.
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 9).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
16
Håndfri funktioner
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Parring af yderligere Bluetooth enheder
1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden
2
3
4
5
6
inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth
enheder.
På din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth > Søg
efter enheder.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
Vælg dit headset eller din telefon på listen.
Vælg OK.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan stadig oprette automatisk forbindelse til dēzlCam
enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil afbryde forbindelse til.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for enheden.
Sletning af en parret Bluetooth enhed
Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til din dēzlCam enhed fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal slettes.
3 Vælg Annuller parring af enhed.
Brug af programmerne
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (GarminLive-tjenester, side 17).
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Brug af programmerne
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
GarminLive-tjenester
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 17).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link, side 17).
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
17
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link, side 17).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 18).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
Om ecoRoute
I visse områder skal du købe en oplåsningskode, før du kan
bruge ecoRoute™ funktioner. Gå til www.garmin.com/ecoroute
for yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du bruger
en bilprofil.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke fra dit køretøj.
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
18
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Brændstoføkon..
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg Nulstil.
Køretip
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Brug af programmerne
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 17). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 17). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 20).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 11).
Advarsler og meldinger med lyd: Aktiverer afspilning af en
hørbar alarm ved visse typer af advarsler og meldinger, f.eks.
ændring af hastighedsbegrænsning, forskellige vejforhold
samt stats- og landegrænser. Denne mulighed er kun
tilgængelig, når du bruger en køretøjsprofil for en lastbil.
Fartadvarsler med lyd: Advarer dig, når dit køretøj overstiger
hastighedsgrænsen.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
19
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Kameraindstillinger
Vælg Indstillinger > Kamera.
Optag ved start: Bilkameraet begynder automatisk at optage
video, når du tænder enheden.
Automatisk hændelsesregistrering: Gemmer video
automatisk, når enheden registrerer en mulig færdselsulykke.
Optag lyd: Optager lyd og bruger enhedens mikrofon under
optagelse af video.
Data-overlay: Omfatter oplysninger om dato, klokkeslæt,
position og hastighed i den optagne video.
Videoopløsning: Indstiller opløsningen og kvaliteten for
videooptagelser.
Optag efter strømsvigt: Fortsætter med at optage video op til
et valgt periode, efter at den eksterne strøm er gået tabt.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
20
trafficTrends™: Aktiverer trafficTrends funktionen.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Tilpasning af enheden
Enhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
®
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge Macversion.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende
strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør
(kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
6 Indtast en e-mail-adresse til produktregistrering (valgfri).
7 Klik på gem enhed.
8 Klik på kontroller for opdateringer.
Der vises en liste over tilgængelige kort- og
softwareopdateringer.
9 Vælg de opdateringer, der skal installeres.
10 Klik på Installer nu.
Appendiks
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Enhedsoplysninger
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
21
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort til kort og data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter hukommelseskort af typen microSD og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort À i stikket Á.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 22).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
22
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tag fat i enheden fra top og bund.
2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig
fra magneten.
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få
holderen til at slippe sugekoppen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Appendiks
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførelse til dēzlCam
enheden i dit køretøj, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 19).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 22).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 20).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 20).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 20).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 2).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
Fejlfinding
23
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 11
3D-kortvisning 11
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 17
adresser, finde 8
advarselsikoner 11
aktiv vognbaneanvisning 4
aktuel position 9
alarmpunktalarmer, indstillinger 20
anvisninger 4
automatisk lydstyrke, aktivere 2
B
batteri
maksimere 23
oplade 1, 22, 23
problemer 23
begrænsninger, køretøj 3
besvare opkald 16
betaling, undgå 6
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 16, 23
afbrydelse af forbindelse til en enhed 17
aktivere 16
deaktivere 20
indstillinger 20
sletning af en parret enhed 17
Bluetooth-teknologi 13
brændstof
priser 18
stationer 9
brændstofdata 14
brændstofpriser, ændre 18
brændstoføkonomi. 18 Se også ecoRoute
C
chauffører
lastbil 14, 15
tilføje 15
chaufførjournal 15
computer, tilslutte 22, 23
D
dash cam
afspille video 3
fotos 2, 3
hukommelseskort 1
indstillinger 20
justere 2
optage lyd 3
optage video 2, 3
destinationer. Se positioner
diagnostik 13
drejliste 4
dvaletilstand 2
dæmpe, lyd 13
E
ecoChallenge 18
ecoChallenge-resultat 18
nulstille 18
ecoRoute 18
ecoChallenge-resultat 18
kalibrering af brændstoføkonomi 18
kørerapport 18
kørerapporter 18
køretøjsprofil 18
eksportere
chaufførjournaler 15
sammenfatninger i retskredse 14
triprapporter 14
enheds-ID 20
F
fejl 13
fejlfinding 23
24
filer, overføre 22
finde tjenester, forude 10
fjerne holderen 22
foretage opkald 16
forsendelser 15
køre-/hviletid 15
tilføje 15
fortegnelse til hjælp ved motorstop 8
forude
finde tjenester 10
tilpasse 10
fotos
slette 3
vise 3
Foursquare 8
frakoble, Bluetooth enhed 17
første opsætning 13
opdatere 21
symboler 4
tema 19
vise ruter 4
værktøjer 10
kortlag, tilpasse 11
kortvisning
2D 11
3D 11
køre hjem 4, 9
køre-/hviletid 13–15
chauffører 14, 15
forsendelser 15
vagtstatus 14
kørerapporter 18
køretøjsprofil 18
lastbil 3
G
L
Garmin Express 21
opdatering af software 21
registrering af enheden 21
Garmin Live-tjenester 17
abonnere på 17
gemme, aktuel position 9
gemte positioner 5
kategorier 9
redigere 9
slette 9
gendanne indstillinger 20
genveje
slette 9
tilføje 9
geocaching 8
GPS 1, 22
lastbil
anhænger 3
chauffører 14, 15
forsendelser 15
interessepunkter 8
kort 11
profiler 3
lyd, nærhedspunkter 20
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 8
H
headset, parre 16, 17
hjem
angive positioner 9
køre 4, 9
opkald 17
redigering af position 4, 9
telefonnummer 16
hjælp. 17 Se også produktsupport
holder, fjerne 22
hukommelseskort 22
installere 1, 22
Hurtig søgning 7
Hvor er jeg? 9
hændelsesregistrering 2
håndfri telefonopkald 16
I
ID-nummer 20
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 19, 20
interessepunkter (POI) 7, 8
lastbiler 8
steder 8
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
brændstofdata 14
eksporterede sammenfatninger og
rapporter 14
sammenfatning i retskreds 14
triprapporter 14
K
kabler, strøm 22
kalibrering af brændstoføkonomi 18
kameraer
dash cam 1–3, 20
sikkerhed 11
knapper på skærmen 2
koordinater 8
kort 5, 10, 19
datafelt 4, 10, 11
detaljeniveau 19
købe 23
lag 11
lastbil 11
M
meddelelser 13
microSD kort 1, 22
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 22
sugekop 1, 23
myGarmin, meddelelser 19
myTrends, ruter 6
N
navigation 4, 8
direkte linje 7
indstillinger 19
visning af ruter 5
navigation i direkte linje 7
nulstille
enhed 21
tripdata 10
nyligt fundne positioner 9
næste sving 4
nødtjenester 9
O
omveje 5
opdatere
kort 21
software 21
opkald 16
besvare 16
deaktivere 17
foretage 16
foretage opkald 16
historik 16
hjem 17
kontakter 16
opladning af enheden 1, 22, 23
P
parkering, seneste plads 9
parre 13, 16
frakoble 17
headset 16, 17
sletning af en parret enhed 17
telefon 16, 23
positioner 8, 19
aktuel 9
gemme 9
indstille hjemmeposition 9
nyligt fundne 9
Indeks
opkald 16
simulerede 20
steder 8
søger efter 7, 8
produktregistrering 21
produktsupport 17
profiler
aktivere 3
lastbil 3
R
rapporter
afstand 18
trip 14
redigere, gemte ture 6
registrering af enheden 21
regler, køre-/hviletid 14
rejsehistorik 20
rejseoplysninger 10
nulstille 10
vise 10
rengøre berøringsskærmen 21
rengøring af enheden 21
retningsanvisninger 4
ruteplanlægning 5, 6
redigering af en tur 5
udformningspunkter 6
ruter 4
beregne 5
beregningstilstand 6, 19
foreslåede 6
myTrends 6
starte 4, 5
stoppe 5
tilføje et punkt 4, 5
udformning 4
vise 5
vise på kortet 4
S
sammenfatning i retskreds 14
satellitsignaler
opfange 1
vise 22
screenshots 20
servicehistorik
kategorier 15
poster 15, 16
redigere 16
slette 15
sikkerhedskameraer, abonnementer 11
sikring, ændre 22
simulerede positioner 20
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 20
slette
parret Bluetooth enhed 17
servicekategorier 15
serviceposter 15
ture 5
Slutbrugerlicensaftaler 20
Smartphone Link 17
deaktivere opkald 17
Garmin Live-tjenester 17
tilslutte 17
software
opdatere 21
version 20
specifikationer 21
sprog
stemme 20
tastatur 20
steder 8
stemmegenkendelse 12
stemmekommando 12, 16
aktivere 12
navigere med 13
tip til anvendelse 13
vækningssætning 12
Indeks
stemmestyring 13
tip 13
strømkabler 22
køretøj 1
udskifte sikringen 22
sugekop 23
søge efter positioner. 7 Se også positioner
adresser 8
byer 8
kategorier 7
koordinater 8
vejkryds 8
søgelinje 7
T
tastatur
layout 20
sprog 20
telefon, parre 16, 17, 23
telefonbog 16
telefonopkald 16
besvare 16
dæmpe 16
foretage opkald 16
stemmeopkald 16
tidsindstillinger 20
tilbehør 23
tilpasse enhed 19
trafik 10–12, 20
aktivere et abonnement 12
alternativ rute 6
hændelser 11
kameraer 18
kort 10
modtager 12
søger efter forsinkelser 11
tilføje abonnementer 12
trafikkameraer 18
vise 18
trådløst headset 16
turlog, vise 10
tyveri, undgå 21
tænd/sluk-knap 2
U
udformning af en rute 4
undgå 6
betaling 6
deaktivere 7
område 7
slette 7
vej 6
vejegenskaber 6
USB, frakoble 22
V
vagtstatus 14
vedligeholdelse af enheden 21
vejforhold, vejr 19
vejkryds, finde 8
vejr 19
radar 19
vejforhold 19
video
optage 2, 3
slette 3
spille 3
værktøjer, kort 10
Æ
ændre søgeområdet 7
25
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01892-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising