Garmin | dēzlCam™ LMT | User guide | Garmin dēzlCam™ LMT Käyttöopas

Garmin dēzlCam™ LMT Käyttöopas
dēzlCam™
Käyttöopas
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Windows , Windows Vista ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. TruckDown on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. HD Radio™ ja
HD logo ovat iBiquity Digital Corporationin tavaramerkkejä. HD Radio ‑tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentti Yhdysvalloissa ja muualla. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Kojelautakameran muistikortin asettaminen ............................... 1
dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 1
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 1
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 2
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä .................................. 2
Laitteen sammuttaminen ........................................................ 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön ...... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Kojelautakamera ............................................................. 2
Kameran kohdistaminen ............................................................. 2
Tallennus kojelautakameralla ..................................................... 2
Videotallenteen tallentaminen ................................................ 2
Valokuvan ottaminen ............................................................. 2
Kojelautakameran tallennuksen aloittaminen ja
lopettaminen .......................................................................... 2
Kamerapainikkeen vihjeet ...................................................... 3
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen ............................... 3
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat .............................. 3
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 3
Videon tai valokuvan poistaminen ......................................... 3
Autoprofiilit..................................................................... 3
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 3
Autoprofiilin aktivoiminen ............................................................ 3
Perävaunun tietojen muuttaminen .............................................. 3
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 3
Navigoiminen määränpäähän....................................... 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin aloittaminen ...................................................................... 4
Palaaminen kotiin ................................................................... 4
Reittisi kartalla ............................................................................ 4
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 4
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 4
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 4
Sijainnin lisääminen reitille .......................................................... 4
Reitin muodostaminen ................................................................ 4
Kiertotien käyttäminen ................................................................ 5
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ................................................. 5
Reitin aloittaminen kartan avulla ................................................. 5
Useiden reittien esikatselu .......................................................... 5
Matkasuunnittelu .........................................................................5
Matkan suunnitteleminen ....................................................... 5
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 5
Matkan pysähdysten järjestyksen optimoiminen ................... 5
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................... 5
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................... 5
Matkan reititysasetusten muuttaminen .................................. 5
Matkan ajoittaminen ............................................................... 6
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 6
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 6
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 6
Tietullien välttäminen ............................................................. 6
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 6
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 6
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 6
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 7
Sisällysluettelo
Paikkojen etsiminen....................................................... 7
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 7
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 7
Kohdepisteet ............................................................................... 7
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 7
Hakeminen luokasta .............................................................. 7
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 7
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen ............................ 8
TruckDown kohdepisteiden etsiminen ................................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Hakutyökalut ............................................................................... 8
Osoitteen etsiminen ............................................................... 8
Risteyksen etsiminen ............................................................. 8
Kaupungin etsiminen ............................................................. 8
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 8
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ................................ 8
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 8
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ................................. 8
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 8
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen .............................. 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Oikotien lisääminen .................................................................... 9
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 9
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 9
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 9
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 9
Kotisijainnin tallentaminen ..................................................... 9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 9
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 9
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 9
Kartan käyttäminen ........................................................ 9
Karttatyökalut ............................................................................ 10
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 10
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 10
Edessä olevat ........................................................................... 10
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen .................... 10
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 10
Matkan tiedot ............................................................................ 10
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 10
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 10
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 10
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 10
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 10
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 10
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 10
Kuorma-autokartan tarkasteleminen ........................................ 10
Varoitus- ja hälytyssymbolit ...................................................... 10
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 11
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 11
Hälytykset ............................................................................ 11
Valvontakamerat ....................................................................... 11
Kartan mukauttaminen .............................................................. 11
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 11
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 11
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 11
Liikenne......................................................................... 11
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 11
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Linkin
kautta ........................................................................................ 12
Liikennevastaanotin .................................................................. 12
Liikennevastaanottimen sijoittaminen .................................. 12
Tietoja liikennetilauksista .......................................................... 12
Tilauksen aktivoiminen ......................................................... 12
Liikennetilausten tarkasteleminen ........................................ 12
Tilauksen lisääminen ........................................................... 12
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 12
i
Äänikomento................................................................. 12
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 12
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 12
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 12
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 12
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 13
Ääniohjaus ................................................................................ 13
Ääniohjauksen määrittäminen ............................................. 13
Ääniohjauksen käyttäminen ................................................. 13
Ääniohjausvinkkejä .............................................................. 13
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut............................... 13
Garmin eLog ............................................................................. 13
dēzl™ laitteen Garmin eLog ominaisuuksien
määrittäminen ...................................................................... 13
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa ......... 13
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien
tarkasteleminen .................................................................... 13
IFTA .......................................................................................... 13
Polttoainetietojen määrittäminen ......................................... 13
Polttoainetietojen muokkaaminen ........................................ 13
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ... 14
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen ....................... 14
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien
tarkasteleminen .................................................................... 14
HOS-palvelutunnit ..................................................................... 14
Vuorojen tilan kirjaaminen .................................................... 14
Tietoja kuljettajista ............................................................... 14
Ajopäiväkirjojen tarkasteleminen ja muokkaaminen ............ 14
Toimitusten lisääminen ........................................................ 15
Ajopäiväkirjan vieminen ....................................................... 15
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 15
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 15
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 15
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 15
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 15
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 15
Handsfree-toiminnot.................................................... 15
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön .............. 15
Tietoja langattomista kuulokkeista ............................................ 15
Langaton kuuloke ja pariliitos .............................................. 16
Tietoja handsfree-puheluista .................................................... 16
Puhelimen liittäminen ........................................................... 16
Soittaminen .......................................................................... 16
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 16
Puheluhistorian käyttäminen ................................................ 16
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 16
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 16
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos ........................................ 16
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 16
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 16
Sovellusten käyttäminen............................................. 17
Ohjeen käyttäminen .................................................................. 17
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 17
Smartphone Link ....................................................................... 17
Smartphone Link lataaminen ............................................... 17
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link
sovellukseen ........................................................................ 17
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen ................... 17
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden
ajaksi .................................................................................... 17
Garmin reaaliaikaiset palvelut ................................................... 17
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ...................... 17
Tietoja liikennekameroista ................................................... 17
Tietoja ecoRoute toiminnosta ................................................... 17
Ajoneuvon määrittäminen .................................................... 18
ii
Polttoainehinnan muuttaminen ............................................ 18
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen .................................. 18
Tietoja ecoChallengesta ...................................................... 18
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen ...................... 18
Matkaraportit ........................................................................ 18
ecoRoute tietojen nollaaminen ............................................ 18
Ajovihjeitä ............................................................................. 18
myGarmin viestien tarkasteleminen .......................................... 18
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 18
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 18
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 19
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 19
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 19
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 19
Laitteen mukauttaminen.............................................. 19
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 19
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 19
Navigointiasetukset ................................................................... 19
Laskentatilan asetukset ....................................................... 19
Simuloidun sijainnin asettaminen ........................................ 19
Kamera-asetukset ..................................................................... 19
Bluetooth asetukset .................................................................. 20
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 20
Näyttöasetukset ........................................................................ 20
Liikenneasetukset ..................................................................... 20
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 20
Ajan asettaminen ................................................................. 20
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 20
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 20
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 20
Asetusten palauttaminen .......................................................... 20
Laitteen tiedot............................................................... 20
Laitteen huoltaminen ................................................................ 20
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 20
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 20
Varkauksien välttäminen ...................................................... 21
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 21
Tekniset tiedot .......................................................................... 21
Liite................................................................................ 21
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 21
Asentaminen: Garmin Express ............................................ 21
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ... 21
Tietojen hallinta .........................................................................21
Tietoja muistikorteista .......................................................... 21
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ................ 21
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 22
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 22
GPS-signaalin tilan näyttäminen .............................................. 22
Virtajohdot .................................................................................22
Laitteen lataaminen .............................................................. 22
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .................... 22
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 22
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 22
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 22
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 22
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 22
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 22
Vianmääritys ................................................................. 22
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 22
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 22
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 22
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 23
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 23
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 23
Sisällysluettelo
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 23
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 23
Hakemisto ..................................................................... 24
Sisällysluettelo
iii
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Aseta kameran muistikortti (Kojelautakameran muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Karttojen ja ohjelmistojen
päivittäminen: Garmin Express, sivu 21).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• Kohdista kojelautakamera (Kameran kohdistaminen,
sivu 2).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 1).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden säätäminen,
sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (Näytön
kirkkauden säätäminen, sivu 2).
• Kuorma-auton autoprofiilin määrittäminen.
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 4).
2 Avaa vipu Â, paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu
taaksepäin tuulilasia kohti.
Vivun on oltava tuulilasin yläreunaa kohti.
Kojelautakameran muistikortin asettaminen
Aseta kameran muistikortti, jotta laite voi tallentaa videokuvaa
sisäisellä kojelautakameralla. Kamera tarvitsee microSD™ tai
microSDHC muistikortin, jonka koko on enintään 64 Gt ja jonka
nopeusluokka on vähintään 4. Voit käyttää laitteen mukana
toimitettua muistikorttia tai ostaa yhteensopivan muistikortin
tietokonetarvikeliikkeestä.
1 Aseta muistikortti À kameran muistikorttipaikkaan Á.
HUOMAUTUS: jos asetat muistikortin väärään paikkaan,
kamera ei voi tallentaa videota.
3 Avaa imukupin varsi Ã.
4 Käännä telinettä tarvittaessa siten, että Garmin logon oikea
®
puoli on ylöspäin.
5 Liitä ajoneuvon virtajohto Ä telineen porttiin.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
dēzlCam laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten
lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja
insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa
kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
6 Aseta laite telineeseen taustapuoli edellä.
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
GPS-signaalien hakeminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.
tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittien hakeminen
voi kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Paina telinettä À imukupin Á päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Tekniikan Bluetooth tila (näkyy, kun Bluetooth on käytössä)
®
Autoprofiilin ilmaisin
HOS
Aloitus
Palvelutuntien tilan pikavalinta
1
Garmin eLog™ tila. Valitsemalla tämän voit näyttää nykyiset
ELD-tiedot. Kun kuvake on sininen, laite on yhteydessä
Garmin eLog sovellukseen.
Nykyinen aika
Akun tila
Yhteydessä Smartphone Link sovellukseen
Lämpötila
Lukemattomat myGarmin™ viestit
Kojelautakameran tallennuksen tila
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla
.
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.
Paina virtapainiketta À.
Kojelautakamera
Kameran kohdistaminen
VAROITUS
Älä yritä kohdistaa kameraa ajaessasi.
Kohdista kojelautakamera aina, kun kiinnität laitteen tai vaihdat
sen asentoa.
1 Valitse Asetukset > Kamera > > Tasaus.
2 Kohdista kamera kallistamalla laitetta ja kääntämällä
kameraa.
Hiusristikon on osoitettava suoraan eteenpäin, ja horisontin
on oltava vaakasuunnassa keskellä näyttöä.
Tallennus kojelautakameralla
HUOMAUTUS
Oikeudelliset rajoitukset
Joillakin lainkäyttöalueilla saatat rikkoa yksityisyydensuojaa, jos
otat tai näytät julkisesti kuvia tai videoita henkilöistä tai heidän
ajoneuvoistaan tällä tuotteella. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Aseta kameran muistikortti, jotta voit tallentaa videokuvaa
sisäisellä kojelautakameralla (Kojelautakameran muistikortin
asettaminen, sivu 1).
Laite alkaa oletusarvoisesti tallentaa videokuvaa heti
käynnistyksen jälkeen. Se jatkaa tallennusta ja korvaa aina
vanhimman, tallentamattoman videon, kunnes virta katkaistaan.
Tallennuksen aikana merkkivalo palaa tasaisesti punaisena.
Laite tallentaa jatkuvasti, kunnes virta katkaistaan tai
videotallennus poistetaan käytöstä.
Videotallenteen tallentaminen
Laite tunnistaa mahdolliset vahinkotörmäykset oletusarvoisesti
anturin avulla ja tallentaa videokuvaa havaitun tapahtuman
aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Videon voi myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.
1 Valitse tallennuksen aikana kamerapainike À.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.
2 Valitse Sammuta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen
käyttöön
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti
taustahälyn määrän mukaan.
1 Valitse Volyymi > .
2 Valitse Automaattinen voimakkuus.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
2
Laite tallentaa valokuvan ja videomateriaalin, kun painat
painiketta sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Merkkivalo vilkkuu
punaisena, kun laite tallentaa videomateriaalia.
2 Voit jatkaa tallennetun tallenteen aikaa valitsemalla
kamerapainike uudelleen (valinnainen).
Tallennetun videomateriaalin pituudesta tulee ilmoitus
näyttöön.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videon, siirrä se tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen
tallennuspaikkaan pysyvää tallennusta varten (Tietokoneessa
olevat videot ja valokuvat, sivu 3).
Valokuvan ottaminen
Laitteella voi ottaa still-kuvia. Laite tallentaa valokuvaan
oletusarvoisesti aika- ja sijaintitietoja.
Valitse Sovellukset > Kojelautakamera > .
Laite ottaa valokuvan ja tallentaa sen muistikortille.
Kojelautakameran tallennuksen aloittaminen ja
lopettaminen
1 Valitse Sovellukset > Kojelautakamera.
Kojelautakamera
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla .
Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, kun tallennus
pysäytetään.
VIHJE: tallennus alkaa oletusarvoisesti automaattisesti
seuraavan kerran, kun käynnistät laitteen. Voit poistaa
asetuksen käytöstä kameran asetuksista (Kameraasetukset, sivu 19).
• Voit aloittaa videokuvan tallentamisen valitsemalla .
Merkkivalo palaa tasaisen punaisena, kun
kojelautakamera tallentaa.
Kamerapainikkeen vihjeet
Kamerapainikkeella voi käyttää monia kojelautakameran
toimintoja nopeasti.
• Valitsemalla kamerapainikkeen voit tallentaa videotallenteen
ja ottaa kuvan.
• Videotallenteen tallentamisen aikana voit jatkaa tallenteen
tallennusaikaa valitsemalla kamerapainikkeen.
• Videotallennuksen aikana voit pysäyttää tallennuksen
painamalla kamerapainiketta useiden sekuntien ajan.
• Kun tallennus on pysäytetty, voit aloittaa tallennuksen
valitsemalla kamerapainikkeen.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden ja
valokuvien toiston ajaksi.
1 Valitse Sovellukset > Galleria > Kyllä.
2 Valitse video tai valokuva.
Laite toistaa videon tai näyttää valokuvan. Videotoisto alkaa
automaattisesti. Jos video tai valokuva sisältää sijaintitietoja,
sijainti näkyy kartassa.
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
Voit tarkastella, tallentaa ja muokata tallennettuja videoita
tietokoneessa Garmin Dash Cam Player sovelluksella. Voit
myös tarkastella ja määrittää päällekkäistiedoiksi videon
mukana tallennettuja aika-, päiväys-, sijainti- ja nopeustietoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/dashcamplayer.
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
Valitse Asetukset > Kamera > Äänen tallennus.
Videon tai valokuvan poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Galleria > Kyllä.
2 Valitse video tai valokuva.
3 Valitse > Kyllä.
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Autoprofiilit
Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiilin lisääminen
Lisää autoprofiili kullekin kuorma-autolle, jonka kanssa käytät
dēzlCam laitetta.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä
tavaratila, valitsemalla Konttikuorma-auto.
• Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun
yhdistelmän valitsemalla Vetoauto.
3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä
tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun
numeron.
Autoprofiilin aktivoiminen
Ennen kuin voit aktivoida autoprofiilin, se on lisättävä
laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Perävaunun tietojen muuttaminen
Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on
määritettävä vetoauton autoprofiili.
Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun
tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä
usein käyttämiesi perävaunujen välillä nopeasti.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun
yhteydessä.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä
perävaunukokoonpanoa, valitse se luettelosta.
• Jos haluat määrittää uuden perävaunukokoonpanon,
valitse Uusi kokoonpano ja anna perävaunun tiedot.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa kuorma-auton
tietoja tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon
tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin
lukeman. Autoprofiilin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.
1 Valitse Asetukset > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla > Nimeä
profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla > Poista.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on tie nykyisestä sijainnista määränpäähän. Reitti voi
sisältää useita sijainteja eli pysähdyksiä matkalla määränpäähän
3
(Sijainnin lisääminen reitille, sivu 4). Laite laskee reitin
määränpäähän sen mukaan, mitä olet valinnut
navigointiasetuksista, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 5) ja vältettävät kohteet
(Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen, sivu 6).
Lisäksi laite voi välttää teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle
autoprofiilille.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä navigoidessasi reittiä, kartan viereen
ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne?.
2 Valitse Aloita haku, kirjoita hakuehto ja valitse
(Sijainnin
etsiminen hakupalkilla, sivu 7).
VIHJE: voit hakea sijainteja myös luokkien tai hakutyökalujen
avulla tai muilla tavoilla (Paikkojen etsiminen, sivu 7).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 4).
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa sijainneissa, voit lisätä ne
reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 4). Voit myös muuttaa
reitin kulkua muokkaamalla sitä (Reitin muodostaminen,
sivu 4).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
2 Valitse .
3 Valitse > Muokkaa.
4 Tee muutokset.
5 Valitse Valmis.
Reittisi kartalla
HUOMAUTUS
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla.
Seuraavan käännöksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet
näkyvät kartan yläreunassa. Symboli À osoittaa toiminnon
tyypin ja oikeat kaistat, jos tieto on käytettävissä. Lisäksi laite
näyttää matkan seuraavaan toimintoon Á ja toimintoon liittyvän
kadun tai liittymän nimen Â.
Värillinen viiva à näyttää reittisi etenemisen kartassa. Kartassa
näkyvät nuolet Ä näyttävät edessäpäin olevat käännökset. Kun
lähestyt määränpäätä, ruutulippu osoittaa määränpään sijainnin.
Ajoneuvon nopeus Å, tie, jota ajat Æ ja arvioitu saapumisaika Ç
näkyvät kartan alareunassa. Voit mukauttaa saapumisajan
tietokenttää siten, että siinä näkyy muita tietoja (Kartan
tietokentän muuttaminen, sivu 11).
Suurimmilla teillä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä,
jossa näkyy nopeusrajoitus. Tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
4
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 4).
Voit navigoida lisäsijainteihin matkalla määränpäähän. Voit
lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi pysähdykseksi
reitille. Voit lisätä sijainnin myös reitin loppuun.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita sijainteja tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella,
muokata ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (Matkan
suunnitteleminen, sivu 5).
> Minne?.
1 Valitse kartassa
Hae
sijaintia
(Paikkojen
etsiminen, sivu 7).
2
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi pysähdykseksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin sijaintien järjestystä
valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite laskee reitin uudelleen huomioiden lisätyn sijainnin ja
opastaa sinut sijainteihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
pysähdyksiä tai määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
Navigoiminen määränpäähän
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
reitinvaihtotyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10).
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartassa
> Pysäytä.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Vähemmän polttoainetta voit laskea
polttoainetehokkaita reittejä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan, kun käytät auton autoprofiilia.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Useiden reittien esikatselu
1
2
3
4
Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7).
Valitse sijainti hakutuloksista.
Valitse Reitit.
Valitse reitti.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
Navigoiminen määränpäähän
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita sijainteja, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta
aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta
sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen.
Määränpää on matkan päätepiste. Kiertomatkalla lähtöpiste voi
olla sama kuin määränpää. Reitille voi myös lisätä sijainteja eli
pysähdyksiä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Luo matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Jos haluat lisätä sijainteja, voit valita tarvittaessa Lisää
sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse seuraava määränpää ja valitse Aloita.
Matkan pysähdysten järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
sijaintien järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja määränpää
eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen
reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit muuttaa matkan laskentatapaa muuttamalla
reititysasetuksia.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
5
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit vaihtaa autoprofiilin matkaa varten valitsemalla
autoprofiilikuvakkeen.
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
>
Matka-asetukset > Muodosta reitti ja seuraamalla
näytön ohjeita (Reitin muodostaminen, sivu 4).
• Voit vaihtaa matkan laskentatavan valitsemalla
>
Matka-asetukset > Reittisuositus (Reitin laskentatilan
vaihtaminen, sivu 5).
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Matkan ajoittaminen
Tietullitarrojen välttäminen
Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten
aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään
aikatauluissa.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Matka-asetukset > Muokkaa aikataulua.
4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden
mukaisesti.
VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja,
aloita matkan alusta.
5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla
vaiheen 4.
6 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä
näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähän
aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet,
rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin
saapumisaikoihin.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 20).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 11).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 20), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
6
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
reitit.
Valitse Lisää vältettävä tie.
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue.
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Navigoiminen määränpäähän
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Paikkojen etsiminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 7).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 7).
• Voit hakea rekkaparkkeja ja kuorma-autopalveluja
esimerkiksi yksityiskohtaisesta TruckDown hakemistosta
joillakin alueilla.
• Hae Foursquare-kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä
(Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 8).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 8).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 7).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 9).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
määränpäiden etsiminen, sivu 8).
®
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
Paikkojen etsiminen
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä:.
3 Valitse vaihtoehto.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
5 Valitse oikea määränpää tarvittaessa.
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
7
Tutustuminen paikkaan
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille
tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
Valitse Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu.
TruckDown kohdepisteiden etsiminen
TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten
korjaamoita ja rengasmyyjiä.
TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä
valitsemalla Truck Locations.
• Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla Truck
Services.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen ja merkkien
mukaan ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten
Tallenna.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
rekkaparkkien yhteydessä.
4 Valitse määränpää.
Foursquare
®
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare
tiliisi yhteensopivan älypuhelimen Smartphone Link sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja,
ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare
tietokannasta.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku
näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja
mukautetut tulokset Foursquare käyttäjätililtäsi.
Valitse Minne? > Kategoriat > Foursquare®.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (Yhteyden muodostaminen
Smartphone Link sovellukseen, sivu 17).
Avaa
Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
2
3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse
Foursquare® > Kirjaudu.
4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on
yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja
kirjauduttava Foursquare tilillesi.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun
on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link,
ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.
1 Valitse Sovellukset > Foursquare® > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 7).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 7).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
8
Paikkojen etsiminen
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat tai Polttoaine.
HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen,
rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Tallenna.
Sijaintien tallentaminen
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
Valitse .
Valitse
> Muokkaa.
Tee muutokset.
Valitse Valmis.
1
2
3
4
5
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 7).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 4) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5).
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kartan käyttäminen
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
9
Karttatyökalut
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Voit esimerkiksi tarkastella
liikennetietoja, käyttää kiertotietä tai säätää näytön kirkkautta
poistumatta kartasta. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy
paneelissa kartan reunassa.
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Matkalokin näyttäminen
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Voit ottaa lisätyökaluja
käyttöön.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Voit tarkastella ajamasi reitin tai tien varrella olevia yrityksiä ja
palveluja. Palvelut suodatetaan luokan mukaan.
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kohdepiste kartassa.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa haettavia luokkia, muuttaa luokkakuvakkeiden
järjestystä ja hakea tiettyä yritystä tai luokkaa.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse palvelukuvake.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Valmis.
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 10).
Valitse kartassa
> Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää Matkatiedot-työkalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa kartan matkatietokentissä näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse > Matkatiedot.
3 Valitse matkatietokenttä.
4 Valitse vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietoluetteloon.
10
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kuorma-autokartan tarkasteleminen
Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuormaautoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive
hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen
ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.
Valitse Sovellukset > Kuorma-autokartta.
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
Kartan käyttäminen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista,
tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.
Rajoitusvaroitukset
Pituus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Valvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin on saatavilla tietoja
valvontakameroiden sijainneista ja nopeusrajoituksista.
Osoitteesta www.garmin.com/safetycameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä
tilausta milloin tahansa.
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http://my.garmin.com. Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Liikenne
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
3 Valitse Tallenna.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se
voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on
valinnainen lisävaruste kaikille malleille.
• Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella
on liikennetapahtumia.
• Voit vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella tai
tilauspalveluna Smartphone Linkin kautta (Garmin
reaaliaikaiset palvelut, sivu 17).
• Laitteen on oltava yhteydessä Smartphone Linkiin ja lisäksi
tarvitaan aktiivinen liikennetilaus, jotta liikennetietoja voi
vastaanottaa Smartphone Linkin kautta.
• Laitteen on oltava liitettynä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta
liikennetietoja voi vastaanottaa liikennevastaanottimella.
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
• Laitteen tai liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
• Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää
liitettynä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras
mahdollinen.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohdon, jotta voit
vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella. Jos
laitemalli sisältää elinikäisen liikennepalvelun, käytä laitteen
mukana toimitettua ajoneuvon virtajohtoa. Jos laitemalli ei
sisällä liikennepalvelua, osta Garmin liikennevastaanotin.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
11
Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja
lähettäviltä asemilta.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan
vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.
1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen
virtalähteeseen.
2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää
liikennetietoja.
Liikennetietojen vastaanottaminen
Smartphone Linkin kautta
Live-liikennepalvelu tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja.
1 Lataa Smartphone Link yhteensopivaan puhelimeen
(Smartphone Link lataaminen, sivu 17).
2 Tilaa Live-liikennepalvelu (Garmin reaaliaikaisten palvelujen
tilaaminen, sivu 17).
3 Liitä laite puhelimeen Smartphone Linkin avulla (Yhteyden
muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 17).
Liikennevastaanotin
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot. Kun
liikennetiedot eivät ole käytössä, laite ei vastaanota
liikennetietoja, mutta välttää silti mahdollisesti ruuhkaisia alueita
reiteillä toiminnolla trafficTrends™, jos se on käytössä.
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-liitin
Ulkoisen antennin liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ajoneuvon muuntaja
Liikennevastaanottimen sijoittaminen
Sijoita liikennevastaanottimen virtajohto siten, että
liikennevastaanotto on optimaalinen.
1 Suorista johto.
2 Sijoita johdon keskikohta paikkaan, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle, esimerkiksi kojelaudalle.
HUOMAUTUS: älä anna koko johdon painon olla liittimessä,
joka liitetään ajoneuvon virtalähteeseen.
Älä sijoita johtoa lattialle tai muiden esineiden alle.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/traffic.
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse päävalikosta Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
12
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > > Herätysilmaus.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen,
sivu 12).
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
4 Sano rivinumero.
5 Sano Navigoi.
Äänikomento
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Ääniohjaus
Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole
käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla.
Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.
Ääniohjauksen määrittäminen
Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä
varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.
1 Valitse Sovellukset > Ääniohjaus.
2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjauskomentoja.
HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä
muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi
sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.
Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi
ääniohjauskomento.
Ääniohjauksen käyttäminen
1 Sano komento, jonka tallensit Ääniohjaus varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ääniohjausvinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite
vastaanottaa komennon onnistuneesti.
1 Asenna
Garmin eLog sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Määritä Garmin eLog järjestelmä mobiililaitteessa näytön
ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: laitteen kaikki ominaisuudet ovat
käytettävissä vasta määrityksen jälkeen.
Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja pariliitos
dēzl laitteeseen
1 Kirjaudu Garmin eLog sovelluksessa kuljettajan profiiliin.
2 Valitse Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä dēzl laitteessa
1 Valitse dēzl laitteessa Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse pariliitetyn mobiililaitteen nimi.
3 Valitse Garmin eLog -valintaruutu tai poista sen valinta.
Garmin eLog tietojen tarkasteleminen dēzl laitteessa
Tee määritys, jotta voit tarkastella Garmin eLog tietoja dēzl
laitteessa (dēzl™ laitteen Garmin eLog ominaisuuksien
määrittäminen, sivu 13).
Laite näyttää ajaessasi vuorosi tilan ja ajotuntien
kokonaismäärän Garmin eLog karttatyökalussa.
Voit näyttää jäljellä olevien ajotuntien yhteenvedon
valitsemalla kentän.
Garmin eLog diagnostiikka- ja toimintavirhetapahtumien tarkasteleminen
Kun Garmin eLog laite havaitsee diagnostiikka- tai
toimintavirhetapahtuman, se näyttää ilmoituksen laitteen
näytössä.
Voit katsoa tapahtuman tiedot valitsemalla diagnostiikka- tai
toimintavirheilmoituksen.
HUOMAUTUS: voit tarkastelle diagnostiikka- tai
toimintavirhetapahtumien tietoja Garmin eLog sovelluksessa.
IFTA
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Garmin eLog
Garmin eLog sovitin auttaa kuljetusyritystä noudattamaan
työtuntien kirjaamis- ja taukovaatimuksia. Kun Garmin eLog
sovitin on pariliitetty yhteensopivaan mobiililaitteeseen, voit
tarkastella palvelutuntitietoja dēzlCam laitteella. Garmin eLog
sovitin ei ole käytettävissä kaikkialla. Voit katsoa lisätietoja ja
tarvittaessa ostaa Garmin eLog sovittimen osoitteesta
garmin.com/elog.
HUOMAUTUS: Garmin eLog toiminnot eivät ole käytettävissä
ajoneuvon autoprofiilissa.
dēzl™ laitteen Garmin eLog ominaisuuksien
määrittäminen
1 Pariliitä Garmin eLog sovitin mobiililaitteen Garmin eLog
sovellukseen (Garmin eLog laitteen määrittäminen, sivu 13).
2 Pariliitä dēzl laite yhteensopivaan mobiililaitteeseen
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 17).
Ota
Garmin eLog sovellus käyttöön ja pariliitä dēzl
3
laitteeseen (Garmin eLog sovelluksen ottaminen käyttöön ja
pariliitos dēzl laitteeseen, sivu 13).
4 Ota tarvittaessa Garmin eLog yhteys käyttöön dēzl laitteessa
(Garmin eLog yhteyden ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä dēzl laitteessa, sivu 13).
Garmin eLog laitteen määrittäminen
Määritä ja pariliitä Garmin eLog sovitin Garmin eLog
sovellukseen, jotta voit käyttää laitetta.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Rekan autoprofiilin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi
käyttää.
Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen
ostotiedot ja ajettu matka.
Polttoainetietojen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > IFTA > Pumpulla.
2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
3 Valitse Käytetty polttoaine -kenttä.
4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
5 Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
6
7
8
9
• Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla Gallona > litraa
> Tallenna.
• Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla litraa >
Gallona > Tallenna.
Valitse tarvittaessa Sisältää verot -valintaruutu.
Valitse Seuraava.
Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta,
valitsemalla vaihtoehto:
• valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
• valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
valitse polttoaineen ostaja.
Polttoainetietojen muokkaaminen
13
1
2
3
4
5
Valitse Sovellukset > IFTA > Polttoainepäiväkirjat.
Valitse tarvittaessa autoprofiili.
Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
Valitse polttoainekirjaus.
Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
• Poista kirjaus valitsemalla > Kyllä.
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja
vieminen
Hallintoalueen yhteenveto sisältää kunkin sellaisen
hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin
vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenveto on saatavilla
joiltakin alueilta.
1 Valitse Sovellukset > IFTA > Hallintoalueen yhteenveto.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Vie hallintoalueen yhteenveto valitsemalla > Vie
päiväkirja > OK.
Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > IFTA > Matkaraportit.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse loki.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse
> Poista ja poista raportti valitsemalla
valintaruutu.
• Valitse
> Yhdistä ja yhdistä raportit valitsemalla
valintaruudut.
• Valitse
> Vie päiväkirja > OK. Laite vie raportin .csvtiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin Reportskansioon.
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien tarkasteleminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen sisäiseen
tallennustilaan ja avaa Reports-kansio.
3 Avaa IFTA-kansio.
4 Avaa .csv-tiedosto.
HOS-palvelutunnit
HUOMAUTUS
Vaikka tällä laitteella voi tallentaa palvelutuntitietoja, se EI ole
yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal Motor Carrier Safety
Administrationin) säädöksissä määritettyjen lokikirjatallennusten
korvaaja.
Kuljettajien on noudatettava kaikkia sovellettavia
lokikirjavaatimuksia.
AOBRD (Automaattinen On- Board tallennuslaite)
Kun laite on integroitu yhtiön Garmin valtuuttaman kumppanin
valmistamaan telemaattiseen transponderiin, ja sitä käytetään
kuljettajan palvelutuntien kirjaamiseen, laite takaa, että
kuljetusyhtiö noudattaa AOBRD-vaatimuksia.
Garmin ei takaa, että säädöstä §395.15 noudatetaan
käyttämällä valtuutetun kumppanin ratkaisua. Ainoastaan
14
kumppani voi taata sen, ja loppukäyttäjä vastaa säädöksen
§395 noudattamisesta myös siinä tapauksessa, että säädöksiin
tehdään muutoksia. Säädöksen §395.15 AOBRD-vaatimusten
noudattaminen voidaan varmistaa Garmin AOBRD kumppanilta
saadun sertifikaatin perusteella.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää, että laite on kuormaautotilassa ja olet luonut kuljettajaprofiilin (Kuljettajien
lisääminen, sivu 14).
Palvelutunnit-kohdassa voit kirjata työtuntisi, joiden avulla pystyt
noudattamaan turvallisuussääntöjä.
Vuorojen tilan kirjaaminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Vuoron tila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lepoaika voit kirjata ajan, jonka olet
lepovuorossa.
• Valitsemalla Nukkuu voit kirjata ajan, jonka lepäät
makuutilassa.
• Valitsemalla Suunta voit kirjata ajan, jonka ajat kaupallista
moottoriajoneuvoa.
• Valitsemalla Vuorossa voit kirjata ajan, jonka olet
vuorossa, mutta jolloin et aja kaupallista
moottoriajoneuvoa.
• Valitsemalla Matkustaja voit tallentaa ajan, jonka toinen
kuljettaja istuu matkustajana, mutta ei ole vuorossa.
HUOMAUTUS: kuljettaja voi olla matkustajana enintään
kahden tunnin ajan heti nukkumavuoron jälkeen tai ennen
kahdeksaa peräkkäistä tuntia makuutilassa.
5 Valitse Tallenna.
Tietoja kuljettajista
Jos työskentelet monelle palveluntoimittajalle vuorokauden
aikana, jokainen palveluntoimittaja on kirjattava erikseen.
Oman terminaalin aikavyöhyke on kirjattava, vaikka kävisit
muilla aikavyöhykkeillä.
Kuljettajien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kuljettajatietojen hallinta
Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
Valitse kuljettaja.
Valitse Kuljettajan tiedot.
Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata tietoja valitsemalla kentän.
• Voit poistaa kuljettajan valitsemalla
> Poista kuljettaja
> Kyllä.
1
2
3
4
Ajopäiväkirjojen tarkasteleminen ja muokkaaminen
Ajopäiväkirjassa voit tarkastella ja muokata kunkin kuljettajan
palvelutuntien aikajanaa.
HUOMAUTUS: ajopäiväkirjan tietojen muokkaaminen ei
välttämättä ole mahdollista kaikissa laitekokoonpanoissa, kuten
siinä tapauksessa, että laite on integroitu AOBRD
(Automaattinen On-Board-tallennuslaite) -järjestelmään.
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Näytä päiväkirja.
Ajoneuvon ja kuljettajan työkalut
Kuluvan päivän aikajana tulee näyttöön. Kussakin tilassa
käytetty aika näkyy korostettuna aikajanalla.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa päivämäärää valitsemalla päivämäärän
näytön yläreunasta.
• Voit näyttää tilatiedot valitsemalla korostetun tilan
aikajanalta.
• Voit tallentaa uuden tilan valitsemalla aikajanalta tyhjän
kohdan ja muokkaamalla tila- ja aikatietoja.
VIHJE: kohdan sijainti aikajanalla määrittää oletusarvoiset
tila- ja aikatiedot. Rivi määrittää tilan ja sarake ajan.
• Voit näyttää rikkomustiedot valitsemalla .
Toimitusten lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Toimitusten hallinta > .
4 Anna viitetiedot ja valitse Valmis.
VIHJE: viitenumero on toimitusasiakirjan numero tai yrityksen
ja kuljetettavan ryhmän nimi.
5 Valitse tarvittaessa Aloituspäivä.
6 Valitse tarvittaessa Lopetuspäivä.
7 Valitse Tallenna.
Toimitustenhallinta
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Toimitusten hallinta.
4 Valitse toimitus.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata toimitustietoja valitsemalla kentän.
• Voit poistaa toimitukset valitsemalla
> Poista toimitus
> OK.
Ajopäiväkirjan vieminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Vie loki.
4 Anna tarvittaessa vetoauton numero ja VIN sekä perävaunun
numero.
5 Valitse tarvittaessa vietävä päiväkirja.
6 Valitse viedyn päiväkirjan tallennuspaikka tarvittaessa.
Laite vie päiväkirjan .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Vietyjen ajopäiväkirjojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 22).
2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen tallennustilaan
tai muistikortille ja avaa Reports-kansio.
3 Avaa HOSexports-kansio.
4 Avaa .csv-tiedosto.
Huoltohistorian kirjaaminen
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 15).
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Handsfree-toiminnot
Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella
navigointiopastusta kuulokkeen kautta. Voit muodostaa
yhteyden matkapuhelimeen, kun olet yhteydessä
kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteen ja
kuulokkeen kautta.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Tietoja langattomista kuulokkeista
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.garmin.com/bluetooth.
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
Handsfree-toiminnot
15
Langaton kuuloke ja pariliitos
3 Valitse Soitto.
HUOMAUTUS: vain yksillä kuulokkeilla voi vastaanottaa
navigointiohjeita ja puheluita kerralla. Multimediaäänten
yhteydessä voi käyttää enintään kaksia kuulokkeita.
Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikuulokkeen
kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen
kautta.
1 Aseta kuuloke ja Bluetooth laite enintään 10 m (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
4 Valitse Asetukset > Bluetooth.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit
reittiä.
Puhelun vastaanottaminen
Tietoja handsfree-puheluista
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelimen liittäminen
1 Aseta puhelin ja laite dēzlCam enintään 10 m (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
3 Valitse dēzlCam laitteessa Asetukset > Bluetooth.
4 Seuraa ohjeita puhelimen ja dēzlCam laitteen näytössä.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on yhdistetty laitteeseen, olet valmis
vastaanottamaan puheluja.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen
sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
• Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla .
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 9).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m
2
3
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.
Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
Valitse OK.
Soittaminen
4
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
5
6
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
dēzlCam laitteeseen.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista.
3 Poista valinta laitteen valintaruudusta.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä dēzlCam laitteeseen automaattisesti.
16
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Handsfree-toiminnot
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse poistettava laite
3 Valitse Poista pariliitos.
3 Poista valinta Puhelut-valintaruudusta.
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida
sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja
puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia
tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin
reaaliaikaisista palveluista (Garmin reaaliaikaiset palvelut,
sivu 17).
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Link.
Smartphone Link lataaminen
Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista
yhteensopivuus- ja saatavuustiedot osoitteesta
www.garmin.com/smartphonelink tai puhelimen
sovelluskaupasta.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link
sovellukseen
Lataa ja asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit
muodostaa yhteyden Smartphone Link sovellukseen.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth.
3 Valitse Bluetooth valintaruutu.
4 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja
hae lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.
6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja
laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link yhteys on
muodostettu.
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta
(katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovelluksen valikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään
laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link yhteyden ajaksi
Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa Garmin
reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin.
Sovellusten käyttäminen
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone
Link (Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 17).
Smartphone Link yhteyden kautta voi käyttää Garmin
reaaliaikaisia palveluja. Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista ja säästä.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, liikennetiedot,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin
reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla
näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut
näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa (Yhteyden
muodostaminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 17).
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
Valitse
palvelu.
3
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja liikennekameroista
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa
suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit tallentaa kameroita,
joita haluat tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun
tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link (Smartphone
Link, sivu 17).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut
sellaisen (Liikennekameran tallentaminen, sivu 17).
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse kamera.
Tietoja ecoRoute toiminnosta
Joillakin alueilla on ostettava avauskoodi, ennen kuin ecoRoute™
ominaisuuksia voi käyttää. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/ecoroute.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan,
kun käytät auton autoprofiilia.
ecoRoute laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan
navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.
Toiminnon ecoRoute tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue
tietoja autosta.
17
Ajoneuvon määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute toimintoja
ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon
ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen
täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida
siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät.
ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta jarrutuksesta
saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta kiihdytyksestä
saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella
nopeudella.
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutuspisteiden
keskiarvon.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Valitse > Palauta.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Kulutus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät
reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit liittää laitteen tietokoneeseen ja käyttää laitteen
Reports-kansion matkaraportteja.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Matkaraportti.
2 Valitse loki.
ecoRoute tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute™ > Autoprofiili.
18
2 Valitse Palauta.
Ajovihjeitä
• Noudata nopeusrajoituksia. Useimmissa autoissa
optimaalinen polttoaineen kulutus saavutetaan, kun
ajonopeus on noin 70–100 km/h.
• Aja tasaisella nopeudella.
• Jarruta ja kiihdytä tasaisesti.
• Vältä pysähtelevää liikennettä ja liikenneruuhkia.
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella.
• Käytä vakionopeussäädintä.
• Sammuta auto lyhyiden pysähdysten ajaksi tyhjäkäynnin
sijaan.
• Yhdistä lyhyet matkat yhdeksi pidemmäksi reitiksi, jolla on
useita pysähdyksiä.
• Sammuta ilmastointi ja avaa ikkunat, kun et aja kovalla
nopeudella moottoritiellä.
• Kiristä polttoainesäiliön korkki.
• Pysäköi auto varjoon tai autotalliin.
• Poista ylimääräinen paino autosta. Poista tarpeettomat
tavarat autosta.
• Vältä kuormien kuljettamista auton katolla. Poista
kattotelineet ja irrotettavat kehikot, kun ne eivät ole käytössä.
• Säilytä suositellut rengaspaineet. Tarkista rengaspaineet
säännöllisesti ja ennen pitkiä matkoja.
• Huolehdi auton kunnosta ja noudata autovalmistajan
suosittelemia huoltovälejä.
• Vaihda öljyt sekä öljyn- ja ilmansuodattimet säännöllisesti.
• Käytä matalaoktaanisinta suositeltavaa polttoainetta. Käytä
mahdollisuuksien mukaan biopolttoainetta, kuten E85 ja
biodiesel.
myGarmin viestien tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 17). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit tarkastella myGarmin viestejä, kuten ilmoituksia ohjelmistoja karttapäivityksistä.
1 Valitse Sovellukset > myGarmin™.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä näkyy
myGarmin kuvakkeen yläpuolella.
2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
Sääennusteen tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link sovellukseen,
sivu 17). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Sovellusten käyttäminen
Säätutkan tarkasteleminen
Karttojen ottaminen käyttöön
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Säähälytysten tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (Laite- ja
yksityisyysasetukset, sivu 20).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 11).
Äänivaroitukset ja -ohjeet: ottaa käyttöön äänimerkin, joka
kuuluu tiettyjen varoitusten ja ohjeiden yhteydessä
(esimerkiksi nopeusrajoitusten muutokset, monenlaiset
tieolosuhteet sekä osavaltioiden ja maiden rajat). Tämä
asetus on käytettävissä ainoastaan, kun käytät kuormaautoprofiilia.
Nopeushälytysäänet: hälyttää, kun ajoneuvo ylittää
nopeusrajoituksen.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Laitteen mukauttaminen
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Kamera-asetukset
Valitse Asetukset > Kamera.
Tallenna käynnistettäessä: kojelauta aloittaa
videotallennuksen automaattisesti, kun laite käynnistetään.
Automaattinen tapahtumientunnistus: tallentaa videokuvaa
automaattisesti, kun laite havaitsee mahdollisen
ajotapahtuman.
Äänen tallennus: tallentaa ääntä laitteen mikrofonilla
videotallennuksen aikana.
Päällekkäistiedot: sisällyttää videoon päiväys-, aika-, sijainti- ja
nopeustietoja.
Videotarkkuus: määrittää videotallennuksen tarkkuuden ja
laadun.
19
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: jatkaa videotallennusta
valittuun ajankohtaan asti, kun ulkoinen virransaanti on
katkennut.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Liikenneasetukset
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: valitsee, käytetäänkö optimoituja vaihtoehtoisia
reittejä automaattisesti vai pyydettäessä (Ruuhkien
välttäminen reitillä, sivu 6).
Liikennehälytykset: valitsee ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
trafficTrends™: ottaa trafficTrends ominaisuuden käyttöön.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
20
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Laitteen tiedot
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo
Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitettavan
virtajohdon kautta. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Liite
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
6 Kirjoita sähköpostiosoite tuotteen rekisteröintiä varten
(valinnainen).
7 Valitse tallenna laite.
8 Valitse tarkista päivitykset.
Näyttöön tulee saatavilla olevien kartta- ja
ohjelmistopäivitysten luettelo.
9 Valitse asennettavat päivitykset.
10 Valitse Asenna heti.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
Asentaminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin
Express
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Karttapäivitykset
sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite
laskee reitit määränpäähän edelleen oikein ja tehokkaasti.
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
®
®
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-versio.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laite tukee microSD ja microSDHCmuistikortteja.
1 Aseta muistikortti À korttipaikkaan Á.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Liite
21
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 22).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
22
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Pitele laitetta sen ylä- ja alareunasta.
2 Vedä laitteen alareunaa itseesi päin, kunnes se irtoaa
magneetista.
Jos vedät laitetta suoraan itseesi päin, teline voi irrota
imukupista.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (dēzlCam laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 19).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 22).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
Vianmääritys
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 20).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 20).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 2).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä, sivu 20).
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä, sivu 2).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Vianmääritys
23
Hakemisto
polttoainetiedot 13
viedyt yhteenvedot ja raportit 14
Symbolit
K
2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11
kaapelit, virta 22
kamerat
kojelautakamera 1–3, 19
valvonta 11
kartat 5, 9, 10, 19
kuorma-auto 10
ostaminen 22
päivittäminen 21
reittien näyttäminen 4
symbolit 4
tasot 11
teema 19
tietokenttä 4, 10, 11
yksityiskohtien määrä 19
kartta, työkalut 10
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
kieli
näppäimistö 20
ääni 20
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 7, 8
kuorma-auto 8
paikat 8
kojelautakamera
asetukset 19
kohdistaminen 2
muistikortti 1
valokuvat 2, 3
videon tallentaminen 2, 3
videon toistaminen 3
äänen tallentaminen 3
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 20
koti
palaaminen 4, 9
puhelinnumero 16
sijainnin muokkaaminen 4, 9
sijaintien asettaminen 9
soittaminen 16
kuljettajat
kuorma-auto 14
lisääminen 14
kuorma-auto
kartta 10
kohdepisteet 8
kuljettajat 14
perävaunu 3
profiilit 3
toimitukset 15
kuuloke, pariliitos 16
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 20
Käyttöoikeussopimukset 20
käännösluettelo 4
A
aika-asetukset 20
ajo-ohjeet 4
ajoneuvon virtajohto 1
ajopäiväkirja 14, 15
akku
lataaminen 1, 22
maksimoiminen 23
ongelmat 23
aktiivinen kaistavahti 4
alkumääritys 13
asetukset 19, 20
asetusten palauttaminen 20
automaattinen voimakkuus, ottaminen
käyttöön 2
autoprofiili 18
kuorma-auto 3
B
Bluetooth tekniikka 16, 23
asetukset 20
laitteen yhteyden katkaiseminen 16
ottaminen käyttöön 15
pariliitetyn laitteen poistaminen 16
poistaminen käytöstä 20
Bluetooth-tekniikka 13
D
diagnostiikka 13
E
ecoChallenge 18
ecoChallenge-pisteet 18
nollaaminen 18
ecoRoute 17, 18
autoprofiili 18
ecoChallenge-pisteet 18
matkaraportit 18
matkaraportti 18
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 18
edessä olevat
mukauttaminen 10
palvelujen etsiminen 10
F
Foursquare 8
G
Garmin Express 21
laitteen rekisteröiminen 21
ohjelmiston päivittäminen 21
Garmin reaaliaikaiset palvelut 17
Garminin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen 17
geokätkentä 8
GPS 1, 22
H
hakemisto 8
hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 7
hallintoalueen yhteenveto 14
handsfree-puhelut 15
huoltohistoria
luokat 15
muokkaaminen 15
poistaminen 15
tietueet 15
hätäpalvelut 9
I
ilmoitukset 13
imukuppi 22
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
hallintoalueen yhteenveto 14
matkaraportit 14
24
L
laitteen huoltaminen 20
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 22
irrottaminen telineestä 22
laitteen lataaminen 1, 22
laitteen mukauttaminen 19
laitteen puhdistaminen 20
laitteen rekisteröiminen 21
laitteen tunnus 20
langaton kuuloke 15
lepotila 2
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 10–12, 20
kamerat 17
kartta 10
ruuhkien etsiminen 10
tapahtumat 10
tilauksen aktivoiminen 12
tilausten lisääminen 12
vaihtoehtoinen reitti 6
vastaanotin 11, 12
liikennekamerat 17
tarkasteleminen 17
lisävarusteet 22
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 20
M
matkahistoria 20
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
nollaaminen 10
tarkasteleminen 10
matkaraportit 18
matkasuunnittelu 5, 6
matkan muokkaaminen 5
muodostuspisteet 5
microSD kortti 1, 21
muistikortti 21
asettaminen 1, 21
muokkaaminen, tallennetut matkat 5
myGarmin, viestit 18
mykistäminen, ääni 13
myTrends, reitit 6
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 4, 7
asetukset 19
pois tieltä 7
reittien esikatselu 5
navigointi poissa tieltä 7
nollaaminen
laite 21
matkatiedot 10
nykyinen sijainti 8, 9
Nykysijainti 8, 9
näppäimistö
asettelu 20
kieli 20
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 20
näytön painikkeet 2
O
ohje. 17 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 21
versio 20
osoitteet, etsiminen 8
P
paikat 8
paikkojen etsiminen. 7 Katso myös sijainnit
kaupungit 8
koordinaatit 8
luokat 7
osoitteet 8
risteykset 8
palaaminen kotiin 4, 9
palvelujen etsiminen, edessä olevat 10
palvelutunnit 13–15
kuljettajat 14
toimitukset 15
vuoron tila 14
pariliitos 13, 16
kuuloke 16
pariliitetyn laitteen poistaminen 16
puhelin 16, 23
yhteyden katkaiseminen 16
Pikahaku 7
pikakuvakkeet, lisääminen 9
pikavalinnat, poistaminen 9
poistaminen
huoltoluokat 15
huoltotietueet 15
matkat 5
Hakemisto
pariliitetty Bluetooth laite 16
polttoaine
asemat 9
hinnat 18
polttoainehinta, vaihtaminen 18
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 18
polttoainetehokkuus. 18 Katso myös ecoRoute
polttoainetiedot 13
profiilit
aktivoiminen 3
kuorma-auto 3
puheentunnistus 12
puhelin, pariliitos 16, 23
puhelinluettelo 16
puheluihin vastaaminen 16
puhelut 16
historia 16
koti 16
liittimet 16
mykistäminen 16
poistaminen käytöstä 17
soittaminen 16
valitseminen 16
vastaaminen 16
äänivalinta 16
pysäköinti, viimeisin paikka 8
päivittäminen
kartat 21
ohjelmisto 21
R
rajoitukset, ajoneuvo 3
raportit, matka 14, 18
reitin muodostaminen 4
reitit 3
aloittaminen 4, 5
ehdotettu 6
esikatselu 5
laskenta 5
laskentatila 5, 19
lopettaminen 5
muodostaminen 4
myTrends 6
näyttäminen kartassa 4
pisteen lisääminen 4, 5
risteykset, etsiminen 8
S
satelliittisignaalit
etsiminen 1
tarkasteleminen 22
seuraava käännös 4
sijainnit 8, 19
haku 7, 8
kodin asettaminen 9
nykyinen 8, 9
paikat 8
simuloitu 19
soittaminen 16
tallentaminen 9
vasta löydetyt 8
simuloidut sijainnit 19
Smartphone Link 17
Garmin reaaliaikaiset palvelut 17
liittäminen 17
puheluiden poistaminen käytöstä 17
sulake, vaihtaminen 22
sää 18
tieolosuhteet 19
tutka 19
säädökset, palvelutunnit 14
teline, poistaminen 22
telineen irrottaminen 22
tiedostot, siirtäminen 22
tieolosuhteet, sää 19
tietokone
liittäminen 23
yhdistäminen 22
tilaukset, Garminin reaaliaikaiset palvelut 17
toimintavirheet 13
toimitukset 15
lisääminen 15
palvelutunnit 15
tullit, välttäminen 6
tunnusnumero 20
tuotetuki 17
tuotteen rekisteröiminen 21
työkalut, kartta 10
U
USB, irrottaminen 22
V
valitseminen 16
valokuvat
poistaminen 3
tarkasteleminen 3
valvontakamerat, tilaukset 11
varkaus, välttäminen 21
varoituskuvakkeet 10, 11
vasta löydetyt sijainnit 8
vianmääritys 22, 23
video
poistaminen 3
tallentaminen 2, 3
toistaminen 3
vieminen
ajopäiväkirjat 15
hallintoalueiden yhteenvedot 14
matkaraportit 14
virtajohdot 22
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 22
virtapainike 2
vuoron tila 14
vältettävät 6
alue 6
poistaminen 7
poistaminen käytöstä 7
tie 6
tien ominaisuudet 6
tullit 6
Y
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 16
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 2
ääni, läheisyyspisteet 20
äänikomento 12
aktivoiminen 12
herätysilmaus 12
käyttövihjeitä 12
navigoiminen 12
ääniohjaus 13
vihjeet 13
ääniopastus 15
T
tallennetut sijainnit 5
luokat 9
muokkaaminen 9
poistaminen 9
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
tapahtumien tunnistus 2
tekniset tiedot 21
Hakemisto
25
support.garmin.com
Lokakuu 2017
190-01892-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising