Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User guide | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Användarhandbok

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Användarhandbok
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
ACSI™ är ett varumärke som tillhör Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple , iPhone och Mac är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad.
Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HISTORY och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra
länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. microSD och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör TruckDown
Info International, Inc. TripAdvisor är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Garmin® Översikt ....................................................................... 1
Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet ............... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Hemskärm .................................................................................. 2
Öppna en app ........................................................................ 2
Lägga till genvägar på hemskärmen ...................................... 2
Visa aviseringar ..................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ................................................................. 2
Använda pekskärmen ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 3
Slå på fordonsprofil ..................................................................... 3
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 3
Lägga till propantankar .......................................................... 3
Färdkamera ..................................................................... 3
Justera kameran ......................................................................... 3
Färdkamerakontroller .................................................................. 3
Färdkamerainspelning ........................................................... 3
Spara en färdkamerainspelning ............................................. 3
Slå på och stänga av ljudinspelning ...................................... 3
Använda färdkameragalleriet ...................................................... 4
Färdkamera-videor på datorn ..................................................... 4
Visa videor och foton på din smartphone ................................... 4
Ta bort en video eller ett foto med din smartphone ............... 4
Trimma och exportera en video ............................................. 4
Byta ut minneskortet i färdkameran ............................................ 4
Formatera minneskortet i färdkameran .................................. 4
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 4
Aktivera eller avaktivera förarvarningar ...................................... 5
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 5
Avancerat förarassistanssystem ................................................. 5
Varningssystem för frontalkrock ............................................. 5
Varningssystem för körfältsbyte ............................................. 5
Varnings- och meddelandesymboler .......................................... 6
Begränsningsvarningar .......................................................... 6
Varningar om vägförhållanden ............................................... 6
Varningar ............................................................................... 6
Söka efter och spara platser ......................................... 6
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Söka efter en adress ................................................................... 7
Platssökningsresultat .................................................................. 7
Byta sökområde ..................................................................... 7
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 7
Ändra sökområde med hjälp av kartan .................................. 8
Intressanta platser ...................................................................... 8
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 8
Hitta campingplatser .............................................................. 8
Söka efter husbilstjänster ....................................................... 8
Hitta nationalparker ................................................................ 8
Söka efter HISTORY intressanta platser ............................... 8
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigera till intressanta platser inom området för en plats .... 9
Sökverktyg .................................................................................. 9
Söka efter en korsning ........................................................... 9
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 9
Parkering .................................................................................... 9
Innehållsförteckning
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 9
Hitta parkering i närheten av en angiven plats ...................... 9
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................. 10
Visa senast hittade platser ....................................................... 10
Rensa listan med senast hittade platser .............................. 10
Visa aktuell platsinformation ..................................................... 10
Söka efter nödtjänster och bränsle ...................................... 10
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. .............................. 10
Lägga till en genväg ................................................................. 10
Ta bort en genväg ................................................................ 10
Spara platser ............................................................................ 10
Spara en plats ...................................................................... 10
Spara den aktuella platsen .................................................. 10
Ändra en sparad plats .......................................................... 10
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 10
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Följa en rutt................................................................... 11
Rutter ........................................................................................ 11
Påbörja en rutt .......................................................................... 11
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ..................................... 11
Köra hem ............................................................................. 11
Din rutt på kartan ...................................................................... 11
Aktiv körfältsguidning ........................................................... 11
Visa svängar och vägbeskrivningar ..................................... 11
Visa hela rutten på kartan .................................................... 11
Anländer till destinationen ........................................................ 12
Parkering nära destinationen ............................................... 12
Ändra den aktiva rutten ............................................................ 12
Lägga till en plats i din rutt ................................................... 12
Utforma din rutt .................................................................... 12
Göra en avstickare ............................................................... 12
Ändra ruttberäkningsläget .................................................... 12
Stoppa rutten ............................................................................ 12
Använda föreslagna rutter ........................................................ 12
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ......... 12
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................. 12
Undvika avgiftsvägar ............................................................ 13
Undvika vinjetter .................................................................. 13
Undvika vägfunktioner ......................................................... 13
Undvika miljözoner ............................................................... 13
Egna undvikanden ............................................................... 13
Navigera Terrängkörning .......................................................... 13
Använda kartan ............................................................ 13
Kartverktyg ................................................................................ 13
Visa ett kartverktyg .............................................................. 14
Längre fram .............................................................................. 14
Visa kommande platser ....................................................... 14
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 14
Städer längre fram .................................................................... 14
Visa kommande städer och avfartstjänster .......................... 14
Trippinformation ........................................................................ 14
Visa anpassad trippinformation på kartan ........................... 14
Visa trippinformationssidan .................................................. 14
Visa tripploggen ................................................................... 14
Återställa trippinformationen ................................................ 15
Visa kommande trafik ............................................................... 15
Visa trafik på kartan ............................................................. 15
Söka efter trafikincidenter .................................................... 15
Anpassa kartan ......................................................................... 15
Anpassa kartlager ................................................................ 15
Ändra kartdatafältet .............................................................. 15
Ändra kartperspektiv ............................................................ 15
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.. 15
Para ihop med din smartphone ................................................ 15
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner ...................... 15
i
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter ............................... 16
Smartaviseringar ....................................................................... 16
Ta emot aviseringar ............................................................. 16
Visa listan med aviseringar .................................................. 16
Ringa med handsfree ............................................................... 16
Ringa ett samtal ................................................................... 16
Ta emot ett samtal ............................................................... 16
Använda alternativ för samtal pågår .................................... 16
Spara ett telefonnummer som förinställt .............................. 17
Koppla bort en Bluetooth enhet ................................................ 17
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 17
Trafik.............................................................................. 17
Ta emot trafikdata med din smartphone ................................... 17
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 17
Aktivera trafik ............................................................................ 17
Röstkommando............................................................ 17
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 17
Aktivera röstkommando ............................................................ 17
Tips för röstkommandon ........................................................... 18
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 18
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 18
Använda appar............................................................. 18
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 18
Visa väderprognosen ................................................................ 18
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 18
Visa väderradarn .................................................................. 18
Visa vädervarningar ............................................................. 18
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 18
Logga servicehistorik ................................................................ 18
Lägga till servicekategorier .................................................. 19
Ta bort servicekategorier ..................................................... 19
Byta namn på servicekategori .............................................. 19
Ta bort serviceposter ........................................................... 19
Redigera en servicepost ...................................................... 19
Reseplanerare .......................................................................... 19
Planera en resa .................................................................... 19
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 19
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 19
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 19
Navigera till en sparad resa ................................................. 19
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 19
photoLive Trafikkameror ........................................................... 20
Visa och spara photoLive trafikkameror .............................. 20
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan .......... 20
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 20
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 20
Inställningar.................................................................. 20
Navigeringsinställningar ............................................................ 20
Kart- och fordonsinställningar .............................................. 20
Ruttpreferensinställningar .................................................... 20
Inställningar för förarassistans ............................................. 20
Trafikinställningar ................................................................. 20
Inställningar för färdkamera ...................................................... 21
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .............................................. 21
Ansluta till ett trådlöst nätverk ................................................... 21
Skärminställningar .................................................................... 21
Ljud- och aviseringsinställningar .............................................. 21
Justera ljud och volym för meddelanden ............................. 21
Aktivera eller aktivera platstjänster ........................................... 21
Ställa in textspråk ..................................................................... 21
Datum- och tidinställningar ....................................................... 21
Enhetsinställningar ................................................................... 21
Återställa inställningarna ........................................................... 22
Återställa data och inställningar ................................................ 22
ii
Enhetsinformation........................................................ 22
Se information om regler och efterlevnad för E-label ............... 22
Specifikationer .......................................................................... 22
Ladda enheten .......................................................................... 22
Enhetsunderhåll........................................................... 22
Garmin Supportcenter .............................................................. 22
Kart- och programvaruuppdateringar ....................................... 22
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk ..... 22
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 23
Skötsel av enheten ................................................................... 23
Rengöra kameralinsen ......................................................... 23
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 23
Rengöra pekskärmen ........................................................... 23
Förhindra stöld ..................................................................... 23
Starta om enheten .................................................................... 24
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 24
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 24
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 24
Bilagor........................................................................... 24
Backkameror ............................................................................. 24
Ansluta en trådansluten backkamera .................................. 24
Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet .................................................................. 24
Visa bild från backkameran .................................................. 24
Ansluta till en trådlös skärm ...................................................... 24
Datahantering ........................................................................... 24
Om minneskort ..................................................................... 24
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 24
Ansluta enheten till en dator ................................................ 25
Överföra data från datorn ..................................................... 25
Strömkablar .............................................................................. 25
Ladda enheten ..................................................................... 25
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 25
Installera tillbehöret till RV-laddningsstationen ......................... 25
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 26
Ta bort enheten från fästet .................................................. 26
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 26
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 26
Köpa fler kartor ......................................................................... 26
Köpa tillbehör ............................................................................ 26
Felsökning.................................................................... 26
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 26
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör .................... 26
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 26
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 26
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 26
Mina videoinspelningar är suddiga ........................................... 26
Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut .................. 26
Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga .............. 27
Min enhet ansluter inte till telefonen ......................................... 27
Vissa smartphone-funktioner fungerar inte ............................... 27
Index.............................................................................. 28
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
• Sätt i kameraminneskortet (Byta ut minneskortet i
färdkameran, sidan 4).
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (Kart- och
programvaruuppdateringar, sidan 22).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet,
sidan 1).
• Justera färdkameran (Justera kameran, sidan 3).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler, sidan 2).
• Justera volymen (Garmin Översikt, sidan 1) och skärmens
ljusstyrka (Justera skärmens ljusstyrka, sidan 2).
• Konfigurera en fordonsprofil för din husbil (Lägga till en
fordonsprofil, sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 11).
®
Montera och strömförsörja Garmin enheten i
fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar
och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan
medicinsk utrustning.
OBS!
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i
bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller
dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel i mini-USB-porten på fästet.
Garmin Översikt
®
2 Tryck fästet
Mikrofon för handsfree-samtal
Mikrofon för färdkamerainspelning
Volymkontroll
Kamera
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
mot sugkoppen
tills det snäpper på plats.
Obs! Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i
paketet.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är
enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade
armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter
tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken bakåt
mot vindrutan.
4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
5 Välj ett alternativ:
• Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du
den till ett strömuttag i fordonet.
• Om strömkabeln har blottade kontakter följer du
kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta
kabeln till fordonets eluttag.
Slå på och stänga av enheten
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen
ansluta enheten till en strömkälla.
eller
Minneskortplats för kartor och data
3,5 mm ljuduttag
Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
Högtalare
Färdkamerans minneskort under åtkomstluckan (Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 4)
Komma igång
1
Visa aviseringar
1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Ström av.
Ikoner i statusfältet
Söka efter GPS-signaler
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge sedan det var som du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Bekräfta visas i statusfältet och aktivera platstjänster om
det inte bekräftas.
3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot
himlen, utan höga hus eller träd.
Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills
enheten avgör dess plats.
Hemskärm
Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har
anpassats.
Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på
hemskärmen.
Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar
till alla program installerade på din enhet.
Öppna en app
Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta.
Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din
enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller
Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse
och antal timmar för serviceinspelning. Fliken Verktyg innehåller
appar som är användbara för kommunikation och andra
uppgifter.
Välj ett alternativ för att öppna en app:
• Välj en appgenväg från hemskärmen.
• Välj , klicka på en flik och välj en app.
Lägga till genvägar på hemskärmen
1 Välj .
2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.
2
Listan med aviseringar visas.
Välj
ett alternativ:
2
• Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i
aviseringen så väljer du aviseringen.
• Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.
Platstjänster är aktiverade.
Bluetooth tekniken är aktiverad.
®
Ansluten till en Bluetooth enhet.
Ansluten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk,
sidan 21).
®
Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil.
Batteriladdningsnivå
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Justera skärmens ljusstyrka
Enheten använder sensorer för omgivande ljus för att
automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter
fordonsförhållanden. Du kan också justera ljusstyrkan manuellt
genom att använda antingen meddelandepanelen eller
inställningsmenyn.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för
att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
• Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att
ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat
på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.
Lägga till en fordonsprofil
Du bör lägga till en fordonsprofil för varje husbil du vill använda
med enheten.
1 Välj Fordon.
2 Välj fordonstyp:
• Om du vill lägga till ett fordon med permanent ansluten
husbil väljer du Husbil.
Fordonsprofiler
• Om du vill lägga till en husbil som drar en släpvagn väljer
du Husbil med släpvagn.
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
passagerarfordon väljer du Fordon med släpvagn.
Om
det behövs väljer du släpvagnstyp:
3
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer du Husvagn.
• Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett
fordon med vändskiva väljer du Husvagn till Pickup.
Obs! Den här släpvagnstypen är inte tillgänglig i alla
områden.
• Om du vill lägga till en båtsläpvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer Båtsläp.
• Om du vill lägga till en släpvagn som dras bakom ett
fordon med standarddragkrok väljer du Husvagn.
Följ
instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
4
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information (Redigera en fordonsprofil,
sidan 3).
Färdkamera
Justera kameran
VARNING
Justera inte kameran medan du kör.
Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar
om enheten.
1 Välj Färdkamera.
2 Luta enheten för att justera kameran.
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara
centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.
TIPS: Om sugkoppen visas i färdkamerans visningsfält bör
du flytta den uppfällbara armen mot sugkoppen.
Färdkamerakontroller
Bilprofil
OBS!
I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad
eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande
lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att
använda enheten.
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för
användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen
beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte
tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Du kan styra färdkameran med antingen färdkameraappen eller
meddelandepanelen.
Välj > Färdkamera eller svep nedåt från övre delen av
skärmen.
Slå på fordonsprofil
Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Fordon.
• Svep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen
för fordonsprofilen, som eller .
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Redigera en fordonsprofil
Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen
eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex.
maximal hastighet.
1 Välj Fordon.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Lägga till propantankar
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker
enheten att rutten går genom områden med
propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten
varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du
stänger av propantankar.
1 I fordonsprofilen väljer du > Propantankar > Lägg till
tank.
2 Ange propantankens vikt och välj Spara.
Färdkamera
Välj om du vill spara en färdkamerainspelning.
Välj för att stoppa färdkamerainspelning.
Välj för att starta färdkamerainspelning.
Välj för att aktivera ljudinspelning.
Välj för att inaktivera ljudinspelning.
Färdkamerainspelning
• När färdkameran spelar in spelar den in kontinuerligt och
skriver över den äldsta, ej sparade videon.
• Du kan starta och stoppa färdkamerainspelning med
färdkamerakontrollerna (Färdkamerakontroller, sidan 3).
• Om du aktiverar Automatisk inspelning (Inställningar för
färdkamera, sidan 21) börjar färdkameran spela in
automatiskt när enheten tar emot ström via fästet. Det här är
användbart när fästet är anslutet till en tändningsstyrd elkälla.
• När enheten tas från fästet eller om fästet förlorar
strömförsörjning slutar färdkameran att spela in automatiskt
efter 15 sekunders fördröjning.
Spara en färdkamerainspelning
Du kan spara en del av en inspelad video för att förhindra att
den skrivs över av nya videor.
1 Medan färdkameran spelar in väljer du > Färdkamera > .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du
valt .
2 Välj igen för att utöka den sparade inspelningstiden
(valfritt).
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska
sparas.
Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat
en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller
en annan extern lagringsplats för permanent lagring
(Färdkamera-videor på datorn, sidan 4).
Slå på och stänga av ljudinspelning
OBS!
Vissa jurisdiktioner kan reglera eller förbjuda ljudinspelning med
den här enheten. Det är ditt ansvar att känna till och följa
3
gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du
planerar att använda enheten.
Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under
videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när
du vill.
1 Välj > Färdkamera.
2 Välj eller .
Använda färdkameragalleriet
Du kan använda färdkameragalleriet när du vill visa videor som
har spelats in med färdkameran, ta bort onödiga videor och
spara ett klipp från osparade videor.
Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor.
1 Välj > Färdkameragalleri > OK.
2 Välj en sparad video eller Inte sparade.
Videon spelas upp automatiskt.
3 Välj ett alternativ:
• Du kan spara ett klipp i osparade videor genom att välja
videosegment med skjutreglaget och välja .
Enheten sparar videosegmentet mellan de oranga
pekarna på skjutreglaget.
• Ta bort en video genom att välja .
Färdkamera-videor på datorn
Videor och foton lagras i katalogen DCIM på kamerans
minneskort. Videor lagras i filformatet MP4 och foton lagras i
formatet JPG. Du kan visa och överföra foton och videor genom
att ansluta minneskortet eller enheten till en dator (Ansluta
enheten till en dator, sidan 25).
Videor och foton sorteras i flera mappar.
100EVENT: Innehåller videor som sparas automatiskt när
enheten har upptäckt en olycka.
101SAVED: Innehåller videor som användaren sparat manuellt.
104UNSVD: Innehåller ej sparat videomaterial. Enheten skriver
över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för
osparade videor är fullt.
Visa videor och foton på din smartphone
Innan du kan visa videor och foton på din smartphone måste du
para ihop Garmin enheten med appen Garmin Drive™ (Para ihop
med din smartphone, sidan 15).
Obs! Enheten stoppar inspelningen och varningar avaktiveras
när du visar videor eller foton.
1 Från appen Garmin Drive på din smartphone väljer du
Granska material.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ett foto eller en video som du har sparat
väljer du en fil från kategorin Spara material.
• Om du vill visa det senaste videomaterialet som inte har
sparats väljer du en video från kategorin Tillfälligt
material.
Ta bort en video eller ett foto med din smartphone
1 När du visar listan med sparade videor eller foton på din
smartphone väljer du Välj.
2 Välj en eller flera filer.
3 Välj .
Trimma och exportera en video
Du kan trimma videons längd för att ta bort onödigt material
innan du exporterar den.
1 I appen Garmin Drive väljer du Granska material.
2 Välj en video.
4
3 Dra handtagen på videoförloppsindikatorn åt vänster eller
höger för att trimma videolängden.
4 Välj Exportera.
Obs! Du måste ha appen i förgrunden när du exporterar en
video.
Appen exporterar den trimmade videon till din smartphone.
Byta ut minneskortet i färdkameran
Du kan byta ut minneskortet i färdkameran för att öka
lagringskapaciteten eller byta ut ett kort som är förbrukat. Till
färdkameran behövs ett minneskort för microSD på 4 till 64 GB
med en hastighetsklassning motsvarande Klass 10 eller högre.
1 Tryck på de två markerade områdena och öppna baksidan
genom att skjuta luckan nedåt.
®
2 Hitta minneskortplatsen .
3 Tryck på det befintliga minneskortet tills det klickar till och
4
5
6
7
släpp sedan.
Det befintliga minneskortet skjuts ut från kortplatsen.
Ta ut det befintliga kortet ur kortplatsen
Sätt i det nya minneskortet i kortplatsen.
Tryck in kortet tills du hör ett klick.
Byt ut luckan och skjut den uppåt tills den klickar på plats.
Formatera minneskortet i färdkameran
Du måste använda ett minneskort som är formaterat med
filsystemet FAT32 för färdkameran. Du kan använda enheten till
att formatera minneskortet med det filsystemet.
Du bör formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad
för att förlänga livslängden på det. Om du har ett nytt minneskort
som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du
formatera det.
Obs! När du formaterar minneskortet tas alla videor, foton och
data bort från det.
1 Välj > Navigation > Färdkameragalleri.
2 Välj > Formatera minneskort.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBSERVERA
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar
hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola
eller skolzon.
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal som anger en
kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett
kommande viltövergångsområde.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger
långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik
med högre hastighet. Enheten måste ta emot
trafikinformation för att använda den här funktionen (Trafik,
sidan 17).
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig ett område där propan ska
stängas av.
Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du inte att håller ett säkert avstånd mellan ditt
fordon och fordonet framför dig (Varningssystem för
frontalkrock, sidan 5).
Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje
oavsiktligt (Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5).
Aktivera eller avaktivera förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.
1 Välj Inställningar > Navigation > Förarassistans >
Förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och
hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där
Garmin Drive appen körs.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Avancerat förarassistanssystem
Enheten innehåller ett avancerat förarassistanssystem (ADAS)
som ger varningar och meddelanden via den integrerade
färdkameran om trafiksituationen.
Du kan aktivera eller avaktivera var och en av de avancerade
förarassistansfunktionerna i inställningarna Förarassistans
(Inställningar för förarassistans, sidan 20).
Varningssystem för frontalkrock
VARNING
Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward
collision warning system – FCWS) är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma
alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela
tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när
det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha
begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer
information finns på garmin.com/warnings.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte
att håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet
framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS
och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande
fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din
fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det
framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en
varning visas på skärmen.
Prestandatips för varningssystem för frontalkrock
Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för
frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen
hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.
• FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet
överstiger 50 km/h (30 mph).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför
dig när kameravisningen av fordonet skyms av regn, dimma,
snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
• Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad (Justera kameran, sidan 3).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort
än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
• FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Justera kameran,
sidan 3).
Varningssystem för körfältsbyte
VARNING
Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure
warning system – LDWS) är endast avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och
körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på
ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger
varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion
vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på
garmin.com/warnings.
5
LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan
vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel
varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje.
LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet
överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller
höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du
korsat.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och
vägförhållanden.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Längd
Bred
Släpvagnshöjd
Släpvagnsvikt
Släpvagnslängd
Släpvagnsbredd
Båtsläp är inte tillåtna
Husbilar är inte tillåtna
Släpvagnar är inte tillåtna
Propan är inte tillåtet
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in
alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet
visas.
Ställa in kameraplaceringen
Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen
av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga
prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet
Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.
1 Välj Inställningar > Färdkamera > Kameraplacering >
Horisontell position.
2 Välj platsen för enheten.
Prestandatips för varningen för körfältsbyte
Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för
körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra
LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.
• LDWS-funktionen ger endast varningar när din
fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
• Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad.
• LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Justera kameran,
sidan 3).
• För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av
körfältslinjerna.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna skyms av regn, dimma, snö, djupa
skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller
andra visuella hinder.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
• LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på
mycket breda, smala eller vindlande vägar.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
6
Ingen U-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen är inte verifierad för husbilar
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
På huvudmenyn väljer du Vart?.
• För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du
Ange söktext (Söka efter en plats med hjälp av sökfältet,
sidan 7).
• Hitta en adress genom att välja Adress (Söka efter en
adress, sidan 7).
• För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta
platser väljer du Kategorier (Söka efter en plats efter
kategori, sidan 8).
• För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du
bredvid det aktuella sökområdet (Byta sökområde,
sidan 7).
• För att visa och redigera dina sparade platser väljer du
Sparat (Spara platser, sidan 10).
• För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten
väljer du Senaste (Visa senast hittade platser, sidan 10).
• Om du vill söka efter husbilsplatser och -campingplatser
väljer du Alla campingplatser(Hitta campingplatser,
sidan 8).
• För att bläddra, söka efter och checka in på Foursquare
intressanta platser väljer du Foursquare (Söka efter
intressanta platser från Foursquare, sidan 9).
®
Söka efter och spara platser
• För att bläddra och söka efter TripAdvisor intressanta platser
och omdömen väljer du TripAdvisor (TripAdvisor,
sidan 9).
• För att bläddra och söka efter HISTORY intressanta platser,
foton och information väljer du History® (Söka efter
HISTORY intressanta platser, sidan 8).
• För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du
Nationalparker (Hitta nationalparker, sidan 8).
• För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du
Koordinater (Söka efter en plats med koordinater,
sidan 9).
®
®
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Byta sökområde
Som standard söker enheten efter platser i närheten av din
aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i
närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller
längs den aktiva rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj bredvid aktuellt sökområde .
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Vid behov väljer du för att söka nära en annan stad eller
område.
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
Välj
adressen.
5
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
Söka efter och spara platser
3 Välj ett sökområde.
4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en
specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en
plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår
enheten platser i närheten av det här området först.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
7
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Kör! Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser
som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.
1 Välj Vart? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Om det behövs väljer du Sökfilter och väljer ett eller flera
sökfilter och sedan Sök.
3 Välj en plats.
Ändra sökområde med hjälp av kartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Dra kartan till det nya sökområdet.
4 Välj Sök här.
Söka efter husbilstjänster
Intressanta platser
Hitta nationalparker
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Hitta campingplatser
Välj Vart? > Alla campingplatser.
Söka efter campingplatser med bekvämligheter
Du kan söka efter husbilsplatser och -campingplatser baserat på
tillgängliga bekvämligheter.
1 Välj Vart?.
2 Välj en sökleverantör för husbilsplatser och -campingplatser,
som PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club
eller ACSI™.
Obs! Alla sökleverantörer är inte tillgängliga på alla
produktmodeller.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter, väljer
en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
4 Välj en plats.
Söka efter iOverlander™ intressanta platser
Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att
du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid
overlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.
1 Välj Vart? > iOverlander.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
8
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation,
bogsering och andra tjänster för husbilar.
Välj Vart? > PlanRV™ Services.
Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA
innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA.
Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en
nationalpark.
1 Välj Vart? > Nationalparker.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst
upp.
2 Välj Ange söktext och ange hela eller del av parknamnet för
att minska resultatet (valfritt).
3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter
inom parken visas under parknamnet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera till parken väljer du Kör!.
• För att visa mer parkinformation eller utforska
parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
• Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en
kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en
plats.
Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter
På modeller för Nordamerika kan du utforska detaljerad
information om funktioner och faciliteter som finns i en
nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan
till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och
populära sevärdheter.
1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och
väljer .
2 Välj Utforska den här parken.
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter
visas.
3 Välj en kategori.
4 Välj en plats och välj Kör!.
Söka efter HISTORY intressanta platser
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
produktmodeller.
Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig
möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser
och sevärdheter runt om i världen, som historiska byggnader,
monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.
1 Välj Vart? > History®.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj för att visa ett foto och en kort sammanfattning av
platsens historia.
Söka efter och spara platser
Foursquare
Ansluta till ditt Foursquare konto
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
1 På din smartphone öppnar du appen Garmin Drive.
2 Välj > Foursquare > Logga in.
3 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Söka efter intressanta platser från Foursquare
Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns
på din enhet. När enheten är ansluten till Foursquare kontot via
Garmin Drive appen får du de senaste sökresultaten från
onlinedatabasen Foursquare och anpassade resultat från ditt
Foursquare användarkonto (Ansluta till ditt Foursquare konto,
sidan 9).
Välj Vart? > Foursquare.
Utforska en plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Visa detaljer om Foursquare platser
Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av
Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen
(Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 9).
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Sökverktyg
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som
anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.
Du kan ansluta Foursquare kontot med hjälp av Garmin Drive
appen på en kompatibel smartphone. På så sätt kan du se
Foursquare platsdetaljer, checka in på en plats och söka efter
intressanta platser i onlinedatabasen Foursquare.
Checka in med Foursquare
Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av
Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen
(Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 9).
1 Välj Vart? > Foursquare > Check in.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check in.
TripAdvisor
Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg.
TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för
tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter
närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter
avstånd eller popularitet.
Söka efter TripAdvisor intressanta platser
1 Välj Vart? > TripAdvisor.
2 Välj en kategori.
En lista över närliggandeTripAdvisor intressanta platser för
kategorin visas.
3 Välj Sortera resultat för att sortera sökresultaten efter
avstånd eller popularitet (tillval).
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
Söka efter och spara platser
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Parkering
Garmin enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation,
som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat
på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av
parkering, pris och betalningsmetoder.
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden
eller för alla parkeringsplatser.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats.
4 Välj Kör!.
Hitta parkering i närheten av en angiven plats
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
9
3 Välj
.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
4 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
Välj
en parkeringsplats.
5
6 Välj Kör!
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
Förstå parkeringsfärger och symboler
sidan 8).
Välj
en plats från sökresultaten.
2
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
Välj i parkeringsökningsresultatet.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
10
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Söka efter och spara platser
Följa en rutt
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 12)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 12).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 11).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 12).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 12).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 6).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 12).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 11). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 12).
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 15).
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje
visas på det
rätta körfältet för svängen.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
Följa en rutt
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa kommande svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
11
2 Välj
.
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
anger platsen för din destination på kartan och ett
•
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 12).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Parkering nära destinationen
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
3 Välj en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Ändra den aktiva rutten
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 11).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 19).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 6).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 11).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
12
2 Välj
.
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser >
Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
• På kartan väljer du > Stoppa.
• På hemskärmen väljer du Stoppa.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar,
sidan 21).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med din smartphone,
sidan 17).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 20)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
Följa en rutt
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Tullar
och avgifter > Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser >
Undvikanden.
Välj
vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
2
OK.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Navigera Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser >
Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Enheten ignorerar vägar och beräknar rutter med raka linjer
mellan destinationer.
Använda kartan
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen.
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser >
Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
Välj
Spara.
3
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 11) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 11).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
13
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Kamera: Tillhandahåller kontroller till färdkameran och visar
varningar om kollision framåt och körfältsbyte. Du kan även
få åtkomst till inställningarna för färdkamerans sökare och
förarassistans.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser längs rutten (Ändra den aktiva rutten, sidan 12).
Tyst: Stänger av huvudvolymen.
Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs
din aktiva rutt eller längs en motorväg (Städer längre fram,
sidan 14).
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 14).
Höjd: Visar höjdförändringar framåt.
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 15). Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa anpassad trippinformation på kartan,
sidan 14).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 11).
Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den
anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett
telefonsamtal är aktivt (Använda alternativ för samtal pågår,
sidan 16).
Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.
photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive
abonnemang (photoLive Trafikkameror, sidan 20).
Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighetseller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt
när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på
enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive
appen (Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner,
sidan 15).
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
1
2
3
4
På kartan väljer du > Längre fram.
Välj en kategori.
Välj .
Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Spara.
Städer längre fram
När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som
inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information
om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar
kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga
tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.
Visa kommande städer och avfartstjänster
1 På kartan väljer du > Städer längre fram.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar
kartan information om kommande städer och avfarter.
2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid
den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller
restauranger.
Välj
en plats och välj Kör! för att börja navigera.
3
Trippinformation
Visa anpassad trippinformation på kartan
Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad
trippinformation på kartan.
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett alternativ:
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
När
du är klar med kartverktyget väljer du .
3
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger,
bränslestationer eller rastplatser.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller
rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser
visar kartverktyget de tre kategorinamnen.
2 Välj ett alternativ:
• Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för
att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
• Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en
plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till
platsen.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
14
• Välj ett datafält i trippdataverktyget
och välj
informationen som visas i fältet.
• Välj det anpassningsbara kartdatafältet
och välj
information att visa i fältet.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Välj Fart på kartan.Hastighet
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Navigation > Karta och fordon >
Kartlager.
Använda kartan
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot trafikdata (Trafik, sidan 17).
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar
och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.
Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till
din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och
vägavstängningar (Trafik, sidan 17).
Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden
och väderradar i realtid till enheten (Visa väderprognosen,
sidan 18).
Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla
språk.
Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot
telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten
som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket
hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal
med röstkommandon.
Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från
din smartphone till navigeringsenheten.
Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på
Foursquare platser med navigeringsenheten (Checka in med
Foursquare, sidan 9).
Visa trafik på kartan
Para ihop med din smartphone
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Navigation > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Navigation > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Navigation > Karta och fordon >
Kartlager.
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Navigation > Karta och fordon >
Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Du kan para ihop Garmin enheten med din smartphone eller
Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma
åt realtidsinformation (Realtidstjänster, trafik och smartphonefunktioner, sidan 15) .
1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app
store.
2 Slå på Garmin enheten och placera enheten och din
smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin
konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.
Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop
ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner
Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och Garmin
Drive funktioner för din ihopparade smartphone.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj bredvid din telefons namn.
3 I avsnittet Använd för väljer du alternativet:
• Aktivera anslutning till appen Garmin Drive genom att
välja Garmin Drive.
• Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja
Handsfree.
4 Välj OK.
Visa eller dölja appaviseringar (Android™)
Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer
av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Garmin.
1 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
2 Välj > Smartaviseringar.
En lista med dina smartphoneappar visas.
3 Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller
inaktivera aviseringar för appen.
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple
Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera
aviseringarna som visas på din Garmin enhet genom att visa
eller dölja kategorier.
®
15
1 Välj > Navigation > Smartaviseringar > .
2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
4 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
6 Välj Para.
Smartaviseringar
När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa
aviseringar från din smartphone på enheten Garmin, t.ex. sms,
inkommande samtal och möten i kalendern.
Ta emot aviseringar
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot
en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du
verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan
visa aviseringar.
Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du OK.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du Visa.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Visa > Spela.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan
VARNING
Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i
kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att
du är passageraren och inte föraren innan du kan visa
aviseringar.
• Om du vill ignorera en avisering väljer du eller väntar tills
popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på
telefonen.
• För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
• För att lyssna på aviseringen väljer du Läs upp
meddelande.
16
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
• Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando
genom att säga Läs upp meddelande.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda
språket stöder funktionen för röstkommando och visas i
kartverktyget.
• Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda
aviseringen från telefonen, väljer du Visa och väljer ett
alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa
aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar
aviseringen.
Visa listan med aviseringar
Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.
> Navigation > Smartaviseringar.
Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta
och tidigare lästa aviseringar är grå.
2 Välj ett alternativ:
• För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
• Om du vill lyssna på en avisering väljer du .
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här
funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
1 Välj
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Ringa ett samtal
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• För att slå ett nummer väljer du , anger ett
telefonnummer och väljer .
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du och väljer ett nummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du och
väljer en kontakt.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Avslå.
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal.
Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja
.
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner
Spara ett telefonnummer som förinställt
Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på
knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt
hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer
ofta.
1 Välj > .
2 Håll in ett förinställt nummer, t.ex. Förinställning 1.
3 Välj en kontakt.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan
fortfarande ansluta automatiskt till din Garmin enhet i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till Garmin enheten i framtiden. Om du
tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade
kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din Garmin
enhet.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du > Ta bort.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 20). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot
trafikdata.
• Produktmodeller som slutar på MT kan ta emot
trafikinformation från en luftburen sändningssignal som
använder den inbyggda trafikmottagaren och den
medföljande fordonsströmkabeln (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 17).
• Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri
trafikinformation via appen Garmin Drive (Ta emot trafikdata
med din smartphone, sidan 17).
• Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en
mottagarkabel för trådlös trafik (Ta emot trafikdata med en
trafikmottagare, sidan 17). Gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med din smartphone
Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är
ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (Realtidstjänster,
trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
2 På Garmin enheten väljer du Inställningar > Navigation >
Trafikoch kontrollerar att kryssrutan Trafik är markerad.
Trafik
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös
sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten
till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta
emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med
vissa produktmodeller (Trafik, sidan 17). Om din produktmodell
inte inkluderar en trafikmottagare kan du gå till produktsidan på
garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel
trafikmottagarkabel.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Anslut enheten till fordonsströmmen med den
trafikkompatibla strömkabeln (Montera och strömförsörja
Garmin enheten i fordonet, sidan 1).
Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 Vströmkabel som medföljer enheten trafikkompatibel. Om du
har köpt en trafikmottagarkabel som tillbehör bör du använda
tillbehörskabeln för att ansluta enheten till fordonsström.
När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten
visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.
1 Välj Inställningar > Navigation > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på OK, Garmin.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
1 Säg OK, Garmin.
Menyn Röstkommando visas.
17
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj > Användarhandbok.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Ställa in textspråk, sidan 21).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa väderprognosen
2 Säg ett röstkommando från menyn.
3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen
eller åtgärden.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg OK, Garmin.
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna efter den talade instruktionen och säg namnet på en
plats.
Enheten visar en lista med sökresultat.
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Garmin Drive
för att ta emot väderdata (Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner, sidan 15).
1 Välj > Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
1 Välj > Väderradar.
2 Välj för att animera radarkartan.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
4 Säg radnumret för platsen du vill välja.
Enheten visar platsen på kartan.
5 Säg Navigera
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj > Navigation > Röstkommando > .
2 Välj Stäng av röstinstrustioner > Aktiverad.
18
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i
området, längs rutten eller i en annan stad.
1 Välj > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 19).
1 Välj > Servicehistorik.
Använda appar
2
3
4
5
6
Välj en servicekategori.
Välj Lägg till post.
Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
Ange en kommentar (tillval).
Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
Använda appar
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du > Optimera ordningen.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker
använda när du navigerar på resan (valfritt).
4 Välj .
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 12).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 12).
Navigera till en sparad resa
Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den
aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den
valda fordonsprofilen för resan (Ändra ruttalternativ för en resa,
sidan 19). Om den inte stämmer överens uppmanas du att
ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (Slå på
fordonsprofil, sidan 3).
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
19
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
photoLive Trafikkameror
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till Garmin Drive appen (Realtidstjänster, trafik och
smartphone-funktioner, sidan 15).
photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.
Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.
Visa och spara photoLive trafikkameror
Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i
närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för
områden du reser i ofta.
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till
3 Välj en väg.
4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.
En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas
bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja
förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.
5 Välj Spara för att spara kameran (valfritt).
En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på
huvudskärmen i photoLive appen.
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan
photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från
vägen framför dig.
1 På kartan väljer du > photoLive.
Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på
vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När
du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från
nästa kamera på vägen.
2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du Hitta kameror
för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).
Spara en trafikövervakningskamera
1 Välj > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar, sidan 21).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj > Platser jag besökt.
Inställningar
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje fordon där
du kommer använda enheten.
Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken
fordonsikon som visas i enheten.
Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.
Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar
20
Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du
kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar
rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en
trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 12).
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Navigation > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 15).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Navigation > Karta och fordon >
minaKartor.
2 Välj en karta.
Ruttpreferensinställningar
Välj Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för förarassistans
Välj Inställningar > Navigation > Förarassistans.
Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för
kommande zoner eller vägförhållanden (Funktioner för
föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 4).
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Navigation > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Inställningar
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 12).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
Inställningar för färdkamera
Välj Inställningar > Färdkamera.
Kameraplacering: Gör att du kan ställa in fordonets höjd och
kamerans placering samt justera färdkameran (Justera
kameran, sidan 3).
Automatisk inspelning: Gör så att färdkameran börjar spela in
video automatiskt när du slår på enheten.
Förarassistansvarningstoner: Gör att enheten kan spela upp
ett ljud när en varning vid risk för frontalkrock eller en varning
för körfältsbyte utlöses.
Frontalkrocksvarning: Du kan aktivera och ställa in
känsligheten för frontalkrocksvarningen (Varningssystem för
frontalkrock, sidan 5). En högre känslighet varnar dig
snabbare än en lägre känslighet.
Varning för körfältsbyte: Aktiverar en varning när enheten
upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje
oavsiktligt (Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5).
Videoupplösning: Anger upplösning och kvalitet för
färdkamerainspelningar.
Osparat: Bestämmer när enheten tar bort osparade videor. När
alternativet Ta bort om lagringsutrymmet är fullt är
markerat tar enheten bort de äldsta osparade videorna när
minneskortslagringen är full. När alternativet Ta bort
omgående är markerat tar enheten kontinuerligt bort
osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla
osparade videor varje gång den är avstängd. Det här är
användbart för att skydda datasekretessen. När alternativet
Ta bort omgående är markerat kan du inte spela in
Travelapse™ videor eller visa osparade videor i galleriet.
Spela in ljud: Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du
spelar in med färdkameran.
Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats
och hastighet i den inspelade videon.
Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in
video under en vald tidsperiod efter att den externa
strömförsörjningen bryts.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
Välj Inställningar > Bluetooth.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 Välj Inställningar > Wi-Fi.
2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös
nätverksteknik.
3 Välj ett trådlöst nätverk.
4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.
Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar
nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du
återvänder till den här platsen i framtiden.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.
Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer
alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.
Inställningar
Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmsläckare: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.
Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din
enhet.
Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
Ljud- och aviseringsinställningar
Välj Inställningar > Ljud och avisering.
Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media,
samtal, alarm och aviseringar.
Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ejfunktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera
ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.
Standardringsignal för aviseringar: Ställer in
standardringsignalen på din enhet.
Justera ljud och volym för meddelanden
1 Välj Inställningar > Ljud och avisering.
2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av
skjutreglagen.
Aktivera eller aktivera platstjänster
Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska
kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du
kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPSsignaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade
aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar
rutter.
TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.
1 Välj Inställningar > Plats.
2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.
Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ända
inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet.
Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som
ger de mest precisa platsdata under navigering.
Ställa in textspråk
Du kan välja textspråk i enhetens programvara.
1 Välj Inställningar > Språk och inmatning > Språk.
2 Välj ett språk.
Datum- och tidinställningar
Välj Inställningar > Datum och tid.
Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat
på information från det anslutna nätverket.
Ställ in datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.
Ställ in tid: Ställer in tiden på din enhet.
Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24timmarsformatet.
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Om enheten.
Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan
och enhetens programvara.
Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.
Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för
slutanvändare (EULA) och information om
programvarulicens.
Föreskrifter: Visar information om regler och efterlevnad för Elabel.
21
Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaruoch programvaruversion.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar till
fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Återställa data och inställningar
Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och
återställa alla inställningar till fabriksstandard.
1 Välj Inställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Navigation > Ruttpreferenser > Rensa färdhistorik
för att rensa resehistoriken.
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du
har rest till. Det tar inte bort sparade platser, konton, appar
eller installerade kartor.
• Välj Navigation > > Återställ för att återställa alla
navigeringsinställningar till fabriksinställningarna.
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
• Välj Återställ enheten > Återställa
nätverksinställningar.
Det här alternativet tar inte bort några andra
användardata.
• Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till
fabriksstandard genom att välja Återställ enheten >
Factory Data Reset.
Det här alternativet tar bort resehistorik, appar, konton,
inställningar, sparade nätverk, parade enheter och alla
andra användardata. Installerade kartor tas inte bort.
Användarfilerna i Garmin-mappen får inte tas bort.
Enhetsinformation
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Om enheten > Föreskrifter.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjningstyp
Fordonsström med tillbehör (tillval). Nätadapter med tillbehör (tillval) för användning
endast i hemmet eller på kontoret.
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingång
Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser
2,4 GHz vid 19,5 dBm nominell
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
22
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Kart- och programvaruuppdateringar
För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och
programvara på din enhet uppdaterade.
Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga
ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet
använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du
enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt
rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att
slutföra.
Med programvaruuppdateringar får du ändringar och
förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.
Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att
slutföra.
Du kan uppdatera din enhet med två metoder.
• Du kan ansluta enheten till ett Wi‑Fi nätverk för att uppdatera
direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör
att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den
till en dator.
• Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med
Garmin Express appen (garmin.com/express). Med det här
alternativet kan du installera kartdata till ett minneskort om de
uppdaterade kartorna är för stora för att få plats i det interna
minnet.
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi
nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en
extern strömkälla.
Obs! En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till
produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett
strömadaptertillbehör.
2 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst
nätverk, sidan 21).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett
meddelande när en uppdatering är tillgänglig.
3 Välj ett alternativ:
• När en avisering om en programvaruuppdatering visas
sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer
Det finns en uppdatering..
• För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du
Inställningar > Om enheten > Systemuppdateringar.
Enheten visar tillgängliga kart- och
programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig
Enhetsinformation
visas Uppdatering tillgänglig nedanför Karta eller
Programvara.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Hämta.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara.
5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj Godkänn allt för
att godkänna avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som
saknas måste du uppdatera kartorna igen.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och
installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din
enhet.
1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din
dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på
skärmen för att installera den (Montera Garmin Express,
sidan 23).
2 Öppna Garmin Express appen.
3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten
på
Garmin enheten, och den stora änden ansluts till en ledig
USB-port på datorn.
Appen Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen
är långsam.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 24).
8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen
för att slutföra installationen av uppdateringarna.
Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att
koppla bort och ansluta enheten igen under
uppdateringsprocessen.
Montera Garmin Express
Garmin Express appen finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin
Express programmet är kompatibelt med din dator väljer
du Systemkrav.
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
®
®
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra kameralinsen
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
4 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna
filöverföringsläge väljer du Ja.
5 I Garmin Express appen klickar du på Lägg till en enhet.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar
enhetens namn och serienummer.
6 Klicka på Lägg till enhet och följ instruktionerna på skärmen
om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter
uppdateringar till enheten.
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• För att installera en viss uppdatering klickar du på Visa
detaljer och sedan på Installera bredvid den uppdatering
som du vill hämta.
Enhetsunderhåll
Du bör rengöra kameralinsen regelbundet för att förbättra
kvaliteten på inspelningen.
1 Torka av linsen med en repfri linsduk som du eventuellt kan
fukta med isopropylalkohol.
Låt
linsen lufttorka.
2
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
23
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Starta om enheten
Du kan starta om enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Bilagor
Backkameror
Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna
backkameror.
Ansluta en trådansluten backkamera
Fästet har en 3,5 mm kompositvideoingång. Du kan ansluta en
trådansluten backkamera och visa kamerabilderna på enhetens
skärm.
Anslut kamerans videokabel till videoingången
på fästet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Ihopparningskoden eller lösenordet sitter på sändaren
eller på kameran.
Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till
Garmin navigationsenheten.
Visa bild från backkameran
Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika
sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.
1 Välj ett alternativ för att visa video:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel.
Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
• Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer
du > Backkamera för att manuellt visa kameran.
2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:
• Om kameran är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel.
Enheten återgår automatiskt till normal drift.
• Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla
trycker du på
för att manuellt dölja kameran.
Byta kamera
När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan
vyerna från kamerorna.
1 Välj > Backkamera.
2 Välj > Välj kamera.
3 Välj en kamera.
Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst
upp på skärmen.
Ansluta till en trådlös skärm
Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
2 Välj Inställningar > Skärm > Casta.
3 Välj en trådlös skärm.
4 Ange PIN-kod vid behov.
Datahantering
Para ihop en BC 35 backkamera med en Garmin
navigationsenhet
™
Du måste aktivera inställningen Wi‑Fi på Garmin
navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.
Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa
Garmin navigationsenheter med Android. Gå in på garmin.com
/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med
din kompatibla Garmin navigationsenhet.
1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste
programvaran.
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den
senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns
i navigationsenhetens användarhandbok.
2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom
3 meter (10 fot) från kameran.
3 Välj > Backkamera.
4 Välj ett alternativ:
• Om det här är den första kameran du ansluter till
navigationsenheten väljer du Lägg till ny kamera.
• Om du vill ansluta ytterligare en kamera till
navigationsenheten väljer du > Välj kamera > Lägg till
ny kamera.
24
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt
Mac OS 10.4 och senare. Mac datorer kan behöva ytterligare
programvara från tredje part för att läsa och skriva filer på
Android enheter.
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Garmin Översikt, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
®
Bilagor
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
3 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna
filöverföringsläge väljer du Ja.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 25).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
Koppla
bort kabeln från datorn.
2
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen
och
säkringen .
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln
igen.
Installera tillbehöret till RV-laddningsstationen
OBS!
Underlåtenhet att följa monteringskraven kan leda till skador på
produkten eller fordonet.
• Du måste välja en lämplig monteringsplats för
laddningsstationen innan du borrar hål i fordonsväggen.
• Du måste kontrollera att fästet kan anslutas på ett säkert sätt
på monteringsytan och att monteringsskruvarna inte stör
ledningarna eller funktioner i väggen.
• Du måste använda rätt monteringsskruvar för fordonets
väggmaterial. De medföljande skruvarna är avsedda för
montering på väggar av trä eller glasfiber. Innan du använder
skruvarna måste du kontrollera att skruvarna har rätt längd
och inte skadar de yttre väggarna eller andra komponenter.
För att montera tillbehöret till RV-laddningsstationen behöver du
en Philips-mejsel och en borr med en 1,5 mm (1/16 tum)
borrspets.
Med tillbehöret till RV-laddningsstationen får du en permanent,
väggmonterad laddningsstation för din enhet. På så sätt kan du
använda och ladda enheten i husbilens boendedel.
1 Placera fästet mot väggen och använd de sex skruvhålen för
att markera rikthålens placering.
2 Ta bort fästet från ytan.
3 Använd en borrspets på 1,5 mm (1/16 tum) som passar
väggmaterialet och borra ett rikthål på var och en av de sex
markerade platserna.
OBS!
Borra inte genom fästet. Det kan leda till skador på fästet
eller väggen.
4 Passa in skruvhålen på väggfästet med rikthålen och
montera fästet på väggen med sex skruvar.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
Bilagor
25
5 Tryck fast uttaget i enhetsfästet på väggfästets kula tills det
snäpper på plats.
6 Dra blanktrådsanslutningarna till husbilsbatteriet eller en 12
V-strömkälla.
7 Anslut den svarta ledningen till den negativa (-) polen på
batteriet och anslut den röda ledningen till den positiva (+)
polen på batteriet.
Fästet håller inte enheten på plats medan jag
kör
Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära
sugkoppen för bästa resultat.
Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa
åtgärder.
• Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och
torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att
fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
• Rotera den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans
vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten
av stötar och vibrationer från vägen.
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Kontrollera att platstjänster är aktiverade.
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
8 Anslut mini-USB-änden av strömkabeln till det strömsatta
enhetsfästet.
9 Placera navigeringsenheten på enhetsfästet.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Håll i enheten i dess övre och nedre del.
2 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från
magneten.
Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från
sugkoppen.
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 25).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns
ström i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till
fordonets eluttag inte är trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 21).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 21).
Minska volymen (Garmin Översikt, sidan 1).
Stäng av trådlös radio när den inte används (Ansluta till ett
trådlöst nätverk, sidan 21).
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Köpa fler kartor
Mina videoinspelningar är suddiga
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
• Rengör kameralinsen (Rengöra kameralinsen, sidan 23).
• Rengör vindrutan framför kameran.
• Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har
rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det
behövs.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja Garmin
enheten i fordonet, sidan 1).
26
•
•
•
•
®
Mitt minneskort har försämrats och måste
bytas ut
Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över
ett stort antal gånger. Om du formaterar kortet regelbundet kan
det förlänga livslängden och förbättra prestandan. Eftersom
färdkameran spelar in kontinuerligt kan du behöva byta ut
minneskortet med jämna mellanrum (Byta ut minneskortet i
färdkameran, sidan 4). Enheten identifierar automatiskt
minneskortsfel och meddelar dig när det är dags att formatera
eller byta minneskort.
Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.
• Formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad
(Formatera minneskortet i färdkameran, sidan 4).
Felsökning
• Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel
försöker du först formatera minneskortet (Formatera
minneskortet i färdkameran, sidan 4) och sedan, om det
behövs, byter du ut minneskortet (Byta ut minneskortet i
färdkameran, sidan 4).
• Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med
fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet
inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i
onödan.
• Överför sparat videomaterial till en dator.
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme
på kortet.
• Använd ett minneskort med högre lagringskapacitet.
Eftersom minneskort med högre kapacitet inte skrivs över så
ofta varar de vanligtvis längre.
• Använd ett minneskort av hög kvalitet med
hastighetsklassning 10 eller högre.
• Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en
leverantör med gott rykte.
• Kontrollera att funktionen som du vill använda är aktiverad på
enheten eller din smartphone (Aktivera eller inaktivera
Bluetooth-funktioner, sidan 15).
Mina videoinspelningar är hackiga eller
ofullständiga
• För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett
minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller
högre.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video
tillräckligt snabbt.
• Om du tittar på video på din smartphone med en trådlös
anslutning till kameran kan du prova att titta på dem på en
annan plats med mindre trådlös störning, eller försök att
överföra videon till din smartphone (Trimma och exportera en
video, sidan 4).
• Överför viktiga inspelningar till en dator eller smartphone och
formatera minneskortet (Formatera minneskortet i
färdkameran, sidan 4).
• Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel
försöker du först formatera minneskortet (Formatera
minneskortet i färdkameran, sidan 4) och sedan, om det
behövs, byter du ut minneskortet (Byta ut minneskortet i
färdkameran, sidan 4).
• Uppdatera enheten till den senaste programvaran (Kart- och
programvaruuppdateringar, sidan 22).
Min enhet ansluter inte till telefonen
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
• Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån
telefonen och enheten (Ta bort en ihopparad Bluetooth
enhet, sidan 17) och genomföra parkopplingsprocessen
(Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 15).
Vissa smartphone-funktioner fungerar inte
Om du har parat ihop telefonen, men vissa
smartphonefunktioner inte fungerar, kan du vidta dessa åtgärder
för att lösa problemet.
• I appbutiken på din smartphone uppdaterar du Garmin Drive
appen till den senaste versionen.
Felsökning
27
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 15
3D-kartvy 15
A
adresser, söka 7
aktiv körfältsguidning 11
aktuell plats 10
aktuell position 10
användarhandbok 18
appar 2
avancerat körassistanssystem (ADAS) 5, 6
avfartstjänster 14
aviseringar 2, 15, 16
avstickare 12
B
backkamera 24. Se kameror
batteri
ladda 1, 22, 25, 26
maximera 26
problem 26
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 16
Bluetooth teknik 15, 16, 27
aktivera 21
koppla bort en enhet 17
ta bort en ihopparad enhet 17
Bluetooth-teknik, para ihop med telefon 15
bränsle, stationer 10
byta sökområde 7
D
dator, ansluta 24, 25
destinationer 20. Se platser
anländer 12
E
enhets-ID 21
EULA 21
F
fartkameror 5
felsökning 26, 27
filer, överföra 25
fordonsprofil
bil 3
husbil 2, 3
foto 4
Foursquare 9
fågelvägen, navigera 13
färdhistorik 21
färdkamera 21, 26
justera 3
spela in ljud 3
spela in video 3
spela upp video 4
fäste, ta bort 24, 26
förarvarningar 4, 5
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 23
uppdatera programvaran 23
genvägar
lägga till 10
ta bort 10
geocaching 9
GPS 2
simulator 21
H
headset, para ihop 16
hem
köra 11
ändra position 11
hemskärm 2
anpassa 2
28
husbil, profiler 2, 3
I
ID-nummer 21
ikoner, statusfält 2
inställningar 20, 21
intressanta platser (POI) 8, 9
HISTORY 8
platser 9
K
kablar, kraft 25
kamera, para ihop 24
kameror 24
alternativ 24
byta 24
fart 5
färdkamera 3, 21
rödljus 5
kartbild
2D 15
3D 15
kartlager, anpassa 15
kartor 8, 11, 13, 20
datafält 11, 14, 15
detaljnivå 20
köpa 26
lager 15
symboler 11
tema 20
uppdatera 22, 23
verktyg 13, 14
visa rutter 11
koordinater 9
koppla bort, Bluetooth enhet 17
korsningar, söka 9
kortkommandon, lägga till 2
köra hem 11
L
ladda enheten 1, 22, 25, 26
larmvolym 21
latitud och longitud 9
ljud 21
larmade positioner 20
ljusstyrka 2
längre fram 14
anpassa 14
M
meddelandevolym 21
mediavolym 21
microSD kort 24, 26
microSD-kort 1
montera 4
minneskort 1, 4, 24, 26
formatera 4
installera 24
montera enheten 25, 26
personbil 1
sugkopp 1, 24, 26
ta bort från fäste 26
myTrends, rutter 12
N
nationalparker 8
navigation 9, 11
navigering 12
fågelvägen 13
inställningar 20
nästa sväng 11
nödtjänster 10
P
para ihop
headset 16
koppla bort 17
ta bort en ihopparad enhet 17
telefon 15, 27
parkering 7, 9, 10, 12
pekskärm 2
photoLive 20
platser 7, 9, 20
aktuell 10
platser 9
senaste sök 10
simulerad 21
spara 10
söka efter 6
platstjänster 21
position 9
positioner
aktuell 10
söka efter 9
produktsupport 18
profiler, husbil 2, 3
programvara
uppdatera 22, 23
version 21, 24
R
redigera, sparade resor 19
rengöra, enhet 23, 26
rengöra enheten 23
rengöra pekskärmen 23
reseplanerare 19
redigera en resa 19
ruttpunkter 19
riktningar 11
rutter 11
avbryta 12
beräkning 12
beräkningsläge 19
föreslagna 12
lägga till en punkt 12, 19
myTrends 12
starta 7, 11
utforma 12
visa på kartan 11
rödljuskameror 5
röstkommando 17
aktivera 17
navigera med 18
tips för användning av 18
uppvakningsfras 17
röststyrning 17
S
samtal 16
svara 16
satellitsignaler, söka 2, 21
senast hittade platser 10
servicehistorik
kategorier 19
poster 18, 19
redigera 19
ta bort 19
sida, ljusstyrka 2
simulerade platser 21
skärminställningar 21
skötsel av enheten 23
Smartphone Link 15
smartphonefunktioner 15
ansluta 15
Snabbsökning 8
spara, aktuell position 10
sparade platser 19
kategorier 10
redigera 10
ta bort 10
specifikationer 22
språk 21
strömkablar 22, 25
byta säkringen 25
fordon 1
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 18
stöld, undvika 23
sugkopp 24, 26
svänglista 11
säkring, byta 25
Index
söka efter platser. 6–9 Se även platser
adresser 7
kategorier 8
koordinater 9
korsningar 9
orter 14
söka efter tjänster 8
sökfält 7
sömnläge 1
T
W
Wi-Fi, ansluta 21, 24
Wi‑Fi 22
Å
återställa
enhet 24
trippdata 15
återställa enheten 22
återställa inställningar 22
ta bort
alla användardata 22
ihopparad Bluetooth enhet 17
resor 19
servicekategorier 19
serviceposter 19
ta bort fästet 24, 26
telefon 27
para ihop 15, 16, 27
telefonsamtal 16, 17
ringa 16
stänga av ljud 16
svara 16
telefonsamtal med handsfree 15
tidsinställningar 21
tillbehör 26
trafik 15, 17, 20
alternativ rutt 12
incidenter 15
kameror 20
karta 15
mottagare 17
söka efter förseningar 15
trafikövervakningskameror, visa 20
TripAdvisor 9
trippinformation
visa 14
återställa 15
tripplogg, visa 14
trådlös kamera. Se kameror
U
undvikanden 13
avaktivera 13
område 13
ta bort 13
väg 13
vägavgifter 13
vägegenskaper 13
uppdatera
kartor 22, 23
programvara 22, 23
USB, koppla bort 25
utforma en rutt 12
V
Var är jag? 10
varningar 4, 5
larmade positioner 20
ljud 20
varningsikoner 6
varningssystem för frontalkrock (FCWS) 4, 5
varningssystem för körfältsbyte (LDWS) 4–6
verktyg, kartor 13, 14
video 4
foto, visa 4
inspelning 3
kvalitet 26, 27
registrera 3
spara 3, 4
spela 4
ta bort 4
volym 21
väder 18
radar 18
vägförhållanden 18
vägavgifter, undvika 13
vägbeskrivningar 11
vägförhållanden, väder 18
Index
29
support.garmin.com
Juni 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising