Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User guide | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Käyttöopas

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Käyttöopas
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
ACSI™ on Auto Camper Service International Holding B.V:n tavaramerkki. Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple , iPhone ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare on Foursquare Labs Inc:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HISTORY ja H-logo ovat A+E Networksin tavaramerkkejä ja suojattuja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Niiden
käyttö on luvanvaraista. microSD ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. PlanRV™ on TruckDown Info International Inc:n tavaramerkki. TripAdvisor on TripAdvisor LLC:n
rekisteröity tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Garmin® yleiskatsaus ................................................................. 1
Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Aloitusnäyttö ............................................................................... 2
Sovelluksen avaaminen ......................................................... 2
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön ............................. 2
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 2
Tilarivin kuvakkeet ................................................................. 2
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................... 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 2
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 3
Autoprofiili ................................................................................... 3
Autoprofiilin vaihtaminen ............................................................. 3
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 3
Propaanisäiliöiden lisääminen ............................................... 3
Kojelautakamera............................................................. 3
Kameran kohdistaminen ............................................................. 3
Kojelautakameran säätimet ........................................................ 3
Kojelautakameran tallennus .................................................. 3
Kojelautakameran tallenteen tallennus .................................. 3
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 4
Kojelautakameran gallerian käyttäminen .................................... 4
Kojelautakameran videot tietokoneessa ..................................... 4
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen älypuhelimella ............ 4
Videon tai valokuvan poistaminen älypuhelimella ................. 4
Videon rajaaminen ja vieminen .............................................. 4
Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen ............................... 4
Kojelautakameran muistikortin alustaminen .......................... 4
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 5
Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 5
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 5
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä ................................................. 5
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward
Collision Warning System) ..................................................... 5
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System) ................................................................... 6
Varoitus- ja hälytyssymbolit ........................................................ 6
Rajoitusvaroitukset ................................................................. 6
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................... 6
Hälytykset .............................................................................. 6
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 6
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 7
Osoitteen etsiminen .................................................................... 7
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 7
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 7
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 7
Hakualueen muuttaminen kartan avulla ................................ 8
Kohdepisteet ............................................................................... 8
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 8
Leirintäalueiden etsiminen ..................................................... 8
Matkailuautopalvelujen etsiminen .......................................... 8
Kansallispuistojen etsiminen .................................................. 8
HISTORY kohdepisteiden etsiminen ..................................... 8
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Sisällysluettelo
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin ................ 9
Hakutyökalut ............................................................................... 9
Risteyksen etsiminen ............................................................. 9
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 9
Pysäköinti ................................................................................... 9
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä ...... 9
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä .......... 10
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys .............................. 10
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................. 10
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ....... 10
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen .............................. 10
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen ........................ 10
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ................................... 10
Pikakuvakkeen lisääminen ....................................................... 10
Pikakuvakkeen poistaminen ................................................ 10
Sijaintien tallentaminen ............................................................. 10
Sijainnin tallentaminen ......................................................... 10
Nykyisen sijainnin tallentaminen .......................................... 10
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................... 10
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 10
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 11
Reitin seuraaminen...................................................... 11
Reitit .......................................................................................... 11
Reitin aloittaminen .................................................................... 11
Reitin aloittaminen kartan avulla .......................................... 11
Palaaminen kotiin ................................................................. 11
Reittisi kartalla .......................................................................... 11
Aktiivinen kaistavahti ............................................................ 11
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ....................... 11
Koko reitin näyttäminen kartassa ......................................... 12
Saapuminen määränpäähän .................................................... 12
Pysäköiminen määränpään lähelle ...................................... 12
Aktiivisen reitin muuttaminen .................................................... 12
Sijainnin lisääminen reitille ................................................... 12
Reitin muodostaminen ......................................................... 12
Kiertotien käyttäminen ......................................................... 12
Reitin laskentatilan vaihtaminen .......................................... 12
Reitin pysäyttäminen ................................................................ 12
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................. 12
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen ........................ 13
Ruuhkien välttäminen reitillä ................................................ 13
Tietullien välttäminen ........................................................... 13
Tietullitarrojen välttäminen ................................................... 13
Tien ominaisuuksien välttäminen ......................................... 13
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen .................................... 13
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................. 13
Navigoiminen poissa tieltä ........................................................ 13
Kartan käyttäminen ...................................................... 13
Karttatyökalut ............................................................................ 14
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 14
Edessä olevat ........................................................................... 14
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 14
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 14
Kaupungit edessäpäin .............................................................. 14
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen
tarkasteleminen .................................................................... 14
Matkan tiedot ............................................................................ 14
Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla ......... 14
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 15
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 15
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 15
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 15
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 15
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 15
Kartan mukauttaminen .............................................................. 15
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 15
i
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 15
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 15
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet.............................................. 15
Pariliittäminen älypuhelimeen ................................................... 15
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä ................................................................................ 15
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos ................................... 16
Älykkäät ilmoitukset .................................................................. 16
Ilmoitusten vastaanottaminen .............................................. 16
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen ......................................... 16
Handsfree-puhelut .................................................................... 16
Soittaminen .......................................................................... 16
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 16
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 17
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan ............................. 17
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 17
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 17
Liikenne......................................................................... 17
Liikennetietojen vastaanottaminen älypuhelimella ................... 17
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 17
Liikenteen ottaminen käyttöön .................................................. 17
Äänikomento................................................................. 17
Herätysilmauksen asettaminen ................................................. 17
Äänikomentojen aktivoiminen ................................................... 18
Äänikomentovihjeitä .................................................................. 18
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ......................................... 18
Ohjeiden mykistäminen ............................................................ 18
Sovellusten käyttäminen............................................. 18
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 18
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 18
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 18
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 18
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 18
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 18
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 19
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 19
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 19
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 19
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 19
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 19
Matkasuunnittelu ....................................................................... 19
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 19
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 19
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 19
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 19
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 19
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 20
photoLive-liikennekamerat ........................................................ 20
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen ........................................................................ 20
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa .......... 20
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 20
Asetukset ...................................................................... 20
Navigointiasetukset ................................................................... 20
Kartta- ja ajoneuvoasetukset ............................................... 20
Reittiasetukset ..................................................................... 20
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset .................................. 21
Liikenneasetukset ................................................................ 21
Kojelautakameran asetukset .................................................... 21
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön .............. 21
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ..................................... 21
ii
Näyttöasetukset ........................................................................ 21
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset .......................... 21
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden
säätäminen .......................................................................... 21
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä .................................................................................... 21
Tekstin kielen määrittäminen .................................................... 22
Päiväys- ja aika-asetukset ........................................................ 22
Laiteasetukset ...........................................................................22
Asetusten palauttaminen .......................................................... 22
Tietojen ja asetusten nollaaminen ............................................ 22
Laitteen tiedot............................................................... 22
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 22
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Laitteen lataaminen .................................................................. 22
Laitteen huolto.............................................................. 22
Garmin tukikeskus .................................................................... 22
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset ................................................. 22
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta ....................................................................... 22
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin Express .... 23
Laitteen huoltaminen ................................................................ 23
Kameran linssin puhdistaminen ........................................... 23
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 24
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 24
Varkauksien välttäminen ...................................................... 24
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ........................................... 24
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 24
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 24
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 24
Liite................................................................................ 24
Peruutuskamerat ...................................................................... 24
Kiinteän peruutuskameran liittäminen .................................. 24
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin ........................................................................ 24
Peruutuskameran tarkasteleminen ...................................... 24
Yhdistäminen langattomaan näyttöön ...................................... 24
Tietojen hallinta .........................................................................24
Tietoja muistikorteista .......................................................... 25
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ................ 25
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 25
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 25
Virtajohdot .................................................................................25
Laitteen lataaminen .............................................................. 25
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .................... 25
Matkailuauton latausasemalisävarusteen asentaminen ........... 25
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 26
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 26
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 26
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 26
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 26
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 26
Vianmääritys ................................................................. 26
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 26
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan ............................ 26
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 26
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 26
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 26
Videotallenteet ovat sumeita .................................................... 26
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava ............................... 26
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita ............................... 27
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen .................................... 27
Jotkin älypuhelinominaisuudet eivät toimi ................................ 27
Sisällysluettelo
Hakemisto ..................................................................... 28
Sisällysluettelo
iii
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Aseta kameran muistikortti (Kojelautakameran muistikortin
vaihtaminen, sivu 4).
• Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (Kartta- ja
ohjelmistopäivitykset, sivu 22).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• Kohdista kojelautakamera (Kameran kohdistaminen,
sivu 3).
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 2).
• Äänenvoimakkuuden (Garmin yleiskatsaus, sivu 1) ja
näytön kirkkauden säätäminen (Näytön kirkkauden
säätäminen, sivu 2).
• Asuntoauton autoprofiilin määrittäminen (Autoprofiilin
lisääminen, sivu 3).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 11).
®
Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja
liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten
lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja
insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa
kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto telineen mini-USB-porttiin.
Garmin yleiskatsaus
®
2 Paina telinettä
Mikrofoni handsfree-puheluja varten
Mikrofoni kojelautakameran tallennusta varten
Äänenvoimakkuuden säätö
imukupin
päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
HUOMAUTUS: teline ja imukuppi ovat ehkä jo koottuna
pakkauksessa.
Telineen Garmin logon pitäisi olla ylöspäin. Teline ja
imukuppi on helpointa liittää toisiinsa, kun imukupin
saranallinen varsi on suljetussa asennossa. Telineen ja
imukupin liitos on tiivis, joten niitä on painettava yhteen
voimakkaasti, jotta ne kiinnittyvät toiseensa.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos virtajohdossa on auton virtaliitin, liitä se auton
virtapistokkeeseen.
• Jos virtajohdossa on paljasjohtimiset liittimet, liitä johto
auton virransyöttöön johdon mukana toimitetun
kytkentäkaavion mukaan.
Kamera
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Virtapainike
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta
virtalähteeseen.
tai liittämällä laite
Micro-USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
3,5 mm:n ääniliitäntä
Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
Kaiutin
Kojelautakameran muistikorttipaikan paneeli (Kojelautakameran
muistikortin vaihtaminen, sivu 4)
Aloitus
1
Avaa sovellus valitsemalla vaihtoehto:
• valitse sovelluksen pikakuvake aloitusnäytössä
• Valitse ja valitse välilehti ja sovellus.
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön
1 Valitse .
2 Voit näyttää lisää sovelluksia valitsemalla sovelluksen
välilehden.
Pidä
sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan
3
aloitusnäyttöön.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Sammuta.
GPS-signaalien hakeminen
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai
sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
• Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Sijaintipalvelut on käytössä.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Varmista, että näkyy tilarivillä. Jos se ei näy, ota
sijaintipalvelut käyttöön.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
Navigointikartan yläreunassa näkyy teksti Hakee satelliitteja,
kunnes laite on määrittänyt sijaintisi.
•
•
•
•
Aloitusnäyttö
Näytön kirkkauden säätäminen
HUOMAUTUS: aloitusnäytön asettelu saattaa vaihdella, jos sitä
on mukautettu.
Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa.
Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön.
Voit avata sovellusluettelon valitsemalla tämän. Sovellusluettelossa
on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat.
Sovelluksen avaaminen
Aloitusnäyttö sisältää usein käytettyjen sovellusten
pikakuvakkeet. Sovellusluettelo sisältää kaikki laitteeseen
asennetut sovellukset järjestettynä kahteen välilehteen.
Navigointi-välilehti sisältää Garmin sovelluksia, joita käytetään
navigointiin, lähetykseen ja palvelutuntien tallentamiseen.
Työkalut-välilehti sisältää sovellukset, jotka sopivat esimerkiksi
viestintään.
2
Bluetooth tekniikka on käytössä.
®
Yhdistetty Bluetooth laitteeseen.
Yhdistetty Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen langattomaan verkkoon,
sivu 21).
®
Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä .
Akun varaustaso.
Kosketusnäytön käyttäminen
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Laite säätää näytön kirkkauden automaattisesti ajoneuvon
olosuhteiden mukaan ympäristön valoisuusanturin avulla. Voit
säätää kirkkautta myös manuaalisesti ilmoituspaneelista tai
asetusvalikosta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä
näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
• Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaustaso.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Kun aktivoit asuntoautoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
Autoprofiilit
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiilin lisääminen
Lisää autoprofiili kaikille asuntoautoille, joita käytät laitteen
kanssa.
1 Valitse Ajoneuvo.
2 Valitse ajoneuvon tyyppi:
• Voit lisätä matkailuauton, jossa on pysyvästi kiinnitetty
asuntovaunuosa, valitsemalla Matkailuauto.
• Voit lisätä matkailuauton, jonka perässä on perävaunu,
valitsemalla Matkailuauto ja perävaunu.
• Voit lisätä matkustajia kuljettavan ajoneuvon, joka vetää
asuntovaunua, valitsemalla Ajoneuvo ja perävaunu.
Valitse
tarvittaessa perävaunun tyyppi:
3
• Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Asuntovaunu.
• Voit lisätä asuntovaunun, jota vedetään vetopöydällä,
valitsemalla Matkailuvaunu.
HUOMAUTUS: tämä perävaunun tyyppi ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
• Voit lisätä venetrailerin, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Venetraileri.
• Voit lisätä perävaunun, jota vedetään vakiovetokoukulla,
valitsemalla Perävaunu.
Määritä
ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
4
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä tietoja
(Autoprofiilin muokkaaminen, sivu 3).
Autoprofiili
Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa
ilman perävaunua. Käytettäessä autoprofiilia laite laskee
vakioautoilureitit. Suurten ajoneuvojen reititys ei ole
käytettävissä. Kaikki suurille ajoneuvoille tarkoitetut
ominaisuudet ja asetukset eivät ole käytettävissä autoprofiilin
käytön aikana.
Autoprofiilin vaihtaminen
Voit vaihtaa autoprofiilia manuaalisesti milloin tahansa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Ajoneuvo.
• Pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja
valitse autoprofiilin kuvake, kuten tai .
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muuttaa autoprofiilin perustietoja tai lisätä siihen
yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.
1 Valitse Ajoneuvo.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Propaanisäiliöiden lisääminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Kojelautakamera
Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä
alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiisi vaikuttavia
säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla
propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.
1 Valitse autoprofiilissa > Propaanisäiliöt > Lisää säiliö.
2 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse Tallenna.
Kojelautakamera
Kameran kohdistaminen
VAROITUS
Älä yritä kohdistaa kameraa ajaessasi.
Kohdista kojelautakamera aina, kun kiinnität laitteen tai vaihdat
sen asentoa.
1 Valitse Kojelautakamera.
2 Kohdista kamera kallistamalla laitetta.
Hiusristikon on osoitettava suoraan eteenpäin, ja horisontin
on oltava vaakasuunnassa keskellä näyttöä.
VIHJE: jos imukuppi näkyy kojelautakameran näkökentässä,
siirrä saranoitua vartta kohti imukuppia.
Kojelautakameran säätimet
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
Voit ohjata kojelautakameraa joko kojelautakamerasovelluksella
tai ilmoituspaneelin kautta.
Valitse > Kojelautakamera tai pyyhkäise näytössä ylhäältä
alaspäin.
Valitsemalla tämän voit tallentaa kojelautakameran tallenteen.
Valitsemalla tämän voit pysäyttää kojelautakameran tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit käynnistää kojelautakameran tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänen tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit poistaa käytöstä äänen tallennuksen.
Kojelautakameran tallennus
• Kun kojelautakamera tallentaa, se tallentaa jatkuvasti ja
korvaa vanhimman tallentamattoman videon.
• Kojelautakameran tallennuksen voi käynnistää ja pysäyttää
kojelautakameran säätimillä (Kojelautakameran säätimet,
sivu 3).
• Jos otat käyttöön Automaattinen tallennus -asetuksen
(Kojelautakameran asetukset, sivu 21), kojelautakamera
aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun laite alkaa saada
virtaa virtatelineestä. Tästä on eniten hyötyä, kun teline on
liitetty virtalähteeseen, joka käynnistyy virta-avaimesta.
• Kun kojelautakamera irrotetaan telineestä tai sen virransaanti
katkeaa, se lopettaa tallennuksen automaattisesti 15
sekunnin kuluttua.
Kojelautakameran tallenteen tallennus
Voit tallentaa osan videosta, ettei uusi videokuva korvaa sitä.
1 Valitse kojelautakameran tallennuksen aikana > Kojelauta
kamera > .
Laite tallentaa videomateriaalin, kun valitset , sekä ennen
sitä ja sen jälkeen.
2 Voit jatkaa tallennusaikaa (valinnainen) valitsemalla
uudelleen.
Tallennetun videomateriaalin pituudesta tulee ilmoitus
näyttöön.
3
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videon, siirrä se tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen
tallennuspaikkaan pysyvää tallennusta varten
(Kojelautakameran videot tietokoneessa, sivu 4).
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Äänen tallentaminen tällä laitteella voi olla säädeltyä tai kielletty
joillakin hallintoalueilla. Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia
lakeja ja oikeutta yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää
laitetta.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
1 Valitse > Kojelautakamera.
2 Valitse tai .
Kojelautakameran gallerian käyttäminen
Kojelautakameran galleriassa voit tarkastella kojelautakameralla
tallennettuja videoita, poistaa tarpeettomia videoita ja tallentaa
leikkeitä tallentamattomasta videomateriaalista.
HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden
toiston ajaksi.
1 Valitse > Kojelautakameran galleria > OK.
2 Valitse tallennettu video tai valitse Tallentamattomat.
Videon toisto alkaa automaattisesti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa leikkeen tallentamattomasta
videomateriaalista, valitse tallennettava video-osuus
liukusäätimellä ja valitse .
Laite tallentaa liukusäätimen oranssien osoittimien välissä
olevan video-osuuden.
• Poista video valitsemalla .
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla videon Tilapäinen materiaali luokasta.
Videon tai valokuvan poistaminen älypuhelimella
1 Kun tarkastelet tallennettujen videoiden tai valokuvien
luetteloa älypuhelimella, valitse Valitse.
2 Valitse vähintään yksi tiedosto.
3 Valitse .
Videon rajaaminen ja vieminen
Voit lyhentää videota ennen vientiä poistamalla siitä tarpeetonta
materiaalia.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Tarkista materiaali.
2 Valitse video.
3 Rajaa videon pituutta vetämällä videon edistymisosoittimen
kahvoja vasemmalle tai oikealle.
4 Valitse Vie.
HUOMAUTUS: sovelluksen on oltava etualalla videon
viennin aikana.
Sovellus vie rajatun videon älypuhelimeen.
Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen
Vaihtamalla kojelautakameran muistikortin voit lisätä
tallennuskapasiteettia tai vaihtaa kortin, jonka käyttöikä on
lopussa. Kojelautakameraan tarvitaan microSD muistikortti,
jonka koko on 4–64 Gt ja nopeusluokka vähintään 10.
1 Paina kahta merkittyä kohtaa ja avaa taustapaneeli
liu’uttamalla sitä alaspäin.
®
Kojelautakameran videot tietokoneessa
Videot ja valokuvat tallennetaan kameran muistikortin DCIMkansioon. Videot tallennetaan MP4-tiedostomuotoon ja
valokuvat JPG-muotoon. Voit tarkastella ja siirtää valokuvia ja
videoita liittämällä muistikortin tai laitteen tietokoneeseen
(Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 25).
Videot ja valokuvat lajitellaan kansioihin.
100EVENT: sisältää videot, jotka laite on tallentanut
automaattisesti havaittuaan tapahtuman.
101SAVED: sisältää käyttäjän manuaalisesti tallentamat videot.
104UNSVD: sisältää tallentamattoman videomateriaalin. Laite
korvaa vanhimman tallentamattoman videomateriaalin, kun
tallentamattoman videon tallennustila täyttyy.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
älypuhelimella
Jotta voit katsella videoita ja valokuvia älypuhelimella, sinun
tarvitsee pariliittää Garmin laite Garmin Drive™ sovellukseen
(Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 15).
HUOMAUTUS: laite pysäyttää tallennuksen ja poistaa
hälytykset käytöstä videoiden ja valokuvien katselun ajaksi.
1 Valitse älypuhelimen Garmin Drive sovelluksessa Tarkista
materiaali.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää tallentamasi valokuvan tai videon valitsemalla
tiedoston Tallennettu materiaali -luokasta.
4
2 Etsi muistikorttipaikka .
3 Paina nykyistä muistikorttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa
4
5
6
7
ja irtoaa.
Nykyinen muistikortti tulee ulos paikasta.
Irrota nykyinen kortti paikasta.
Aseta uusi muistikortti korttipaikkaan.
Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta paneeli paikalleen ja liu’uta sitä ylöspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Kojelautakameran muistikortin alustaminen
Kojelautakamera tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32tiedostojärjestelmällä. Kortin voi alustaa laitteella kyseiseen
tiedostojärjestelmään.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää alustamalla muistikortin
vähintään kuuden kuukauden välein. Myös uudet muistikortit
tarvitsee alustaa, ellei niitä ole alustettu FAT32tiedostojärjestelmään.
HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
1 Valitse > Navigointi > Kojelautakameran galleria.
2 Valitse > Alusta muistikortti.
Kojelautakamera
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMIO
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin
olevan koulun tai koulualueen nopeusrajoitus (jos se on
käytettävissä).
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Tasoristeys: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee edessäpäin
olevan tasoristeyksen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
edessäpäin olevan ylityspaikan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee tien mutkan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluva äänimerkki ilmaisee
hitaampaa liikennettä, kun lähestyt sitä suurella nopeudella.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit
käyttää tätä ominaisuutta (Liikenne, sivu 17).
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Sulje propaani: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt aluetta, jolla propaani on suljettava.
Etuosan törmäysvaroitus: laite hälyttää havaitessaan, että
turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni (Etuosan
törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System), sivu 5).
Varoitus kaistanvaihdosta: laite hälyttää havaitessaan
mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon
(Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System), sivu 6).
Kuljettajan hälytysten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monenlaisia kuljettajan
hälytyksiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Kuljettajan avustus >
Kuljettajan hälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Joillakin alueilla laite saa reaaliaikaisesti tiedot liikennevaloja nopeusvalvontakameroista ollessaan yhdistettynä
älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä antaa integroidun
kojelautakameran avulla varoituksia ja hälytyksiä liikenteessä.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ADAS-ominaisuudet
Kuljettajan avustus -asetuksista (Ajoturvallisuusjärjestelmän
asetukset, sivu 21).
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward
Collision Warning System)
VAROITUS
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. FCWS seuraa kameran kuvaa ja varoittaa
vastaantulevista ajoneuvoista. Siksi sen toiminta saattaa olla
rajallinen, jos näkyvyys on heikko. Lisätietoja on osoitteessa
garmin.com/warnings.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä
kaikkiin tuotemalleihin.
FCWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että turvaväli
edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni. Laite määrittää
ajoneuvosi nopeuden GPS-toiminnolla ja laskee arvion
sopivasta turvavälistä nopeutesi perusteella. FCWS aktivoituu
automaattisesti, kun ajoneuvosi nopeus on yli 48 km/h (30 mph).
Kun laite havaitsee, että olet liian lähellä edessä olevaa
ajoneuvoa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee
varoitus.
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS, Forward
Collision Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat FCWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet voivat estää FCWS-toimintoa havaitsemasta
ajoneuvoa edessäsi.
• FCWS-toiminto aktivoituu ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus
ylittää 50 km/h (30 mph).
• FCWS-toiminto ei välttämättä havaitse edessä olevaa
ajoneuvoa, kun sade, sumu, lumi, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy peittää kameran näkyvyyden
ajoneuvoon.
• FCWS ei välttämättä toimi oikein, jos kamera on kohdistettu
väärin (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
5
• FCWS-toiminto ei välttämättä tunnista ajoneuvoja, jotka ovat
yli 40 metrin (130 jalan) tai alle 5 metrin (16 jalan) päässä.
• FCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, jos
kaistaviivat ovat virheellisiä tai pahasti kuluneita tai niitä
puuttuu.
• LDWS ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja erittäin leveillä,
kapeilla tai mutkaisilla teillä.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane
Departure Warning System)
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. LDWS varoittaa kameran avulla
kaistaviivojen ylittämisestä. Siksi se saattaa toimia
puutteellisesti, kun näkyvyys on heikko. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/warnings.
LDWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että ylität
kaistanrajan ehkä vahingossa. Laite hälyttää esimerkiksi, kun
ylität kiinteällä viivalla maalatun kaistanrajan. LDWS hälyttää
ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli 64 km/h (40 mph).
Hälytys näkyy näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa sen
mukaan, minkä kaistan rajan olet ylittänyt.
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja
tieolosuhteista.
Rajoitusvaroitukset
Korkeus
Paino
Pituus
Leveys
Perävaunun korkeus
Perävaunun paino
Perävaunun pituus
Perävaunun leveys
Ei venetrailereita
Ei asuntoautoja
Ei perävaunuja
Ei propaania
Ei käännöstä vasemmalle
HUOMAUTUS: jotta LDWS toimii parhaiten, määritä Kameran
sijainti-asetuksella laitteen sijainti ajoneuvossa.
Kameran sijainnin määrittäminen
Voit kiinnittää laitteen tuulilasin tai kojelaudan vasempaan tai
oikeaan reunaan tai keskikohtaan. Jotta LDWS toimii parhaiten,
määritä Kameran sijainti -asetuksella laitteen sijainti
ajoneuvossa.
1 Valitse Asetukset > Kojelautakamera > Kameran sijainti >
Vaakasijainti.
2 Valitse laitteen sijainti.
Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmän (LDWS, Lane
Departure Warning System) suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat LDWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet saattavat estää LDWS-toimintoa
havaitsemasta kaistanvaihtoja.
• LDWS hälyttää ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus on yli
65 km/h (40 mph).
• LDWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kameraa ei ole
kohdistettu oikein.
• LCWS-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos ajoneuvon
korkeus tai laitteen sijainti ajoneuvossa ei ilmene oikein
kameran sijaintiasetuksista (Kameran kohdistaminen, sivu 3).
• LDWS-toiminnon on nähtävä kaistaviivat selvästi ja
esteettömästi.
◦ Järjestelmä ei välttämättä havaitse kaistanvaihtoja, kun
sade, sumu, lumi, jyrkkä varjo, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy, tietyömaa tai muu este peittää
näkyvyyden.
6
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien matkailuautokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
Valitse päävalikosta Minne?.
• Voit hakea nopeasti kaikkia laitteessa olevia sijainteja
valitsemalla Aloita haku (Sijainnin etsiminen hakupalkilla,
sivu 7).
• Voit etsiä osoitteen valitsemalla Osoite (Osoitteen etsiminen,
sivu 7).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan valitsemalla Kategoriat (Sijainnin etsiminen luokan
mukaan, sivu 8).
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
• Voit hakea eri kaupungin tai alueen läheltä valitsemalla
nykyisen hakualueen vierellä (Hakualueen muuttaminen,
sivu 7).
• Voit tarkastella ja muokata tallennettuja sijainteja valitsemalla
Tallennetut (Sijaintien tallentaminen, sivu 10).
• Voit tarkastella viimeksi hakutuloksista valitsemiasi sijainteja
valitsemalla Viimeisimmät (Vasta löydettyjen sijaintien
tarkasteleminen, sivu 10).
• Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita valitsemalla
Kaikki leirintäalueet(Leirintäalueiden etsiminen, sivu 8).
• Voit selata ja hakea Foursquare kohdepisteitä ja merkitä
itsesi niihin valitsemalla Foursquare (Foursquare
kohdepisteiden hakeminen, sivu 9).
• Voit selata ja hakea TripAdvisor kohdepisteitä ja arvosteluja
valitsemalla TripAdvisor (TripAdvisor, sivu 9).
• Voit selata ja hakea HISTORY kohdepisteitä, valokuvia ja
tietoja valitsemalla History® (HISTORY kohdepisteiden
etsiminen, sivu 8).
• Voit etsiä kansallispuistoja ja tutkia puistokarttoihin
valitsemalla Kansallispuistot (Kansallispuistojen etsiminen,
sivu 8).
• Voit navigoida tiettyihin maantieteellisiin koordinaatteihin
valitsemalla Koordinaatit (Paikan etsiminen koordinaateilla,
sivu 9).
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
®
®
®
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta
valitsemalla .
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Hakualueen muuttaminen
Laite hakee oletusarvoisesti sijainteja nykyisen sijainnin läheltä.
Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
.
2 Valitse nykyisen hakualueen vierellä
3 Valitse hakualue.
4 Valitse tarvittaessa tietty sijainti näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Valittu hakualue näkyy -kuvakkeen vierellä. Kun haet sijaintia
Minne?-valikon avulla, laite ehdottaa ensin kyseisen alueen
lähellä olevia sijainteja.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
7
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen mukaan ja valitse
yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten Tallenna.
4 Valitse sijainti.
iOverlander™ kohdepisteiden etsiminen
Laite sisältää iOverlander kohdepisteitä, joiden ansiosta voit
hakea kohdepisteitä, jotka liittyvät ajamiseen maalla, kuten
leirintäalueita, korjauspalveluja ja majapaikkoja.
1 Valitse Minne? > iOverlander.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Aja Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakualueen muuttaminen kartan avulla
1 Valitse Näytä kartta.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Vedä kartta uudelle hakualueelle.
4 Valitse Etsi täältä.
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Leirintäalueiden etsiminen
Valitse Minne? > Kaikki leirintäalueet.
Leirintäalueiden ja niiden palvelujen etsiminen
Voit hakea matkaparkkeja ja leirintäalueita saatavilla olevien
palvelujen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse matkaparkkien ja leirintäalueiden
hakupalveluntarjoaja, kuten PlanRV™ Parks, The Caravan
and Motorhome Club tai ACSI™.
HUOMAUTUS: kaikki hakupalveluntarjoajat eivät ole
käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.
8
Ultimate Campgrounds kohdepisteiden etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laite sisältää Ultimate Campgrounds kohdepisteitä, joiden
avulla voit etsiä julkisia leirintäalueita sijaintisi läheltä.
1 Valitse Minne? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Valitse tarvittaessa Hakusuodattimet, jokin hakusuodatin ja
Haku.
3 Valitse sijainti.
Matkailuautopalvelujen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja
hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.
Valitse Minne? > PlanRV™ Services.
Kansallispuistojen etsiminen
Laitemallit, jotka sisältävät Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain
karttoja, sisältävät lisäksi yksityiskohtaiset tiedot Yhdysvaltain
kansallispuistoista. Voit navigoida kansallispuistoon tai
kansallispuistossa olevaan sijaintiin.
1 Valitse Minne? > Kansallispuistot.
Näyttöön tulee kansallispuistojen luettelo, jossa lähin puisto
on ensimmäisenä.
2 Valitse Aloita haku ja rajaa tuloksia kirjoittamalla puiston
nimi tai osa siitä (valinnainen).
3 Valitse kansallispuisto.
Puistossa sijaitsevien paikkojen ja mukavuuksien luokkien
luettelo tulee näyttöön puiston nimen alapuolelle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi puistoon valitsemalla Aja.
• Voit näyttää lisää puiston tietoja tai tutustua puiston
paikkoihin ja mukavuuksiin valitsemalla .
• Voit etsiä nopeasti puistossa olevan paikan valitsemalla
puiston nimen alapuolella olevasta luettelosta luokan ja
valitsemalla paikan.
Tutustuminen kansallispuiston paikkoihin ja mukavuuksiin
Pohjois-Amerikan malleissa voit tarkastella kansallispuistossa
olevien paikkojen ja mukavuuksien lisätietoja ja navigoida
tiettyihin paikkoihin puistossa. Voit etsiä esimerkiksi
leirintäalueita, maamerkkejä, opastuspisteitä ja suosittuja
nähtävyyksiä.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista kansallispuisto ja valitse .
2 Valitse Tutustu puistoon.
Näyttöön tulee luettelo puiston paikoista ja mukavuuksista.
3 Valitse luokka.
4 Valitse sijainti ja valitse Aja.
HISTORY kohdepisteiden etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotemalleissa.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laite sisältää HISTORY kohdepisteitä, joiden avulla voit
kaikkialla maailmassa etsiä ja saada lisätietoja historiallisesti
merkittävistä paikoista ja nähtävyyksistä, kuten historiallisista
rakennuksista, muistomerkeistä, museoista sekä merkittävistä
historiallisista tapahtumapaikoista.
1 Valitse Minne? > History®.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitsemalla voit näyttää paikan valokuvan ja lyhyen
yhteenvedon paikan historiasta.
Foursquare
Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää
esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa
hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.
Voit muodostaa yhteyden Foursquare tiliisi käyttämällä
yhteensopivassa älypuhelimessa olevaa Garmin Drive
sovellusta. Tällä tavalla voit tarkastella Foursquare sijaintitietoja,
sijainti-ilmoituksia ja hakea kohdepisteitä Foursquare
verkkotietokannasta.
Yhdistäminen Foursquare tiliisi
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
1 Avaa älypuhelimessa Garmin Drive sovellus.
2 Valitse > Foursquare > Kirjaudu.
3 Anna Foursquare kirjautumistietosi.
Foursquare kohdepisteiden hakeminen
Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun
laite on yhdistetty Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella,
haku löytää ajantasaisimmat tulokset Foursquare
verkkotietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare
käyttäjätililtäsi (Yhdistäminen Foursquare tiliisi, sivu 9).
Valitse Minne? > Foursquare.
Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella (Yhdistäminen
Foursquare tiliisi, sivu 9).
Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja,
kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja
aukiolotietoja.
1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
2 Valitse .
Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Foursquare tiliisi Garmin Drive sovelluksella (Yhdistäminen
Foursquare tiliisi, sivu 9).
1 Valitse Minne? > Foursquare > Ilmoita sijainti.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse > Ilmoita sijainti.
TripAdvisor
Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia.
TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa
vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä
olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai
suosituimmuuden mukaan.
TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse Minne? > TripAdvisor.
2 Valitse luokka.
Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo
tulee näyttöön.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan
valitsemalla Lajittele tulokset (valinnainen).
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan
kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan
kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.
1 Valitse Minne? > Aloita haku.
2 Valitse vaihtoehto:
• Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla
ja siirtymällä vaiheeseen 3.
• Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla ja
siirtymällä vaiheeseen 5.
3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten
ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kohdepiste ja valitse Aja.
Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle
pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut
määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen.
Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.
Tutustuminen paikkaan
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.
Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden
luettelon.
1 Valitse paikka.
2 Valitse > Tutustu paikkaan.
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Pysäköinti
Garmin laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden
avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Pysäköinti.
9
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
Valitse
pysäköintipaikka.
3
4 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä
1 Etsi sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
pysäköintialueista.
4 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
5 Valitse pysäköintipaikka.
6 Valitse Aja.
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
10
1
2
3
4
Valitse ajoneuvo kartassa.
Valitse
> Ohjeet luokseni.
Valitse aloituspaikka.
Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Valmis.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Reitin seuraaminen
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 12) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 13).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 11).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 12).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 12).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 6).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 12).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 11). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 12).
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan
tietokentän muuttaminen, sivu 15).
Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva
osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Näytä kartta.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
Reitin seuraaminen
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää useita seuraavia käännöksiä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
11
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 12).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 11).
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 19).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 6).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
12
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 11).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin pysäyttäminen
• Valitse kartassa > Pysäytä.
• Valitse aloitusnäytössä Pysäytä.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laiteasetukset, sivu 22).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Reitin seuraaminen
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
älypuhelimella, sivu 17).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 21), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoe. reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja,
voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset > Tietullit
ja -maksut > Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse Kysy aina.
• Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Vältä.
• Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse OK.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
Kartan käyttäminen
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä tie
4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
6 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Mukautettavat vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset >
Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Laite ohittaa tiet ja laskee reitit suoraviivaisesti määränpäiden
välillä.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 11) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Näytä kartta.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
13
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 11).
• Jos luokat näkyvät karttatyökalussa, voit näyttää lähellä
olevat kunkin luokan sijainnit valitsemalla luokan.
• Jos edessäpäin olevat sijainnit näkyvät karttatyökalussa,
voit näyttää sijainnin tiedot tai aloittaa reitin sijaintiin
valitsemalla sijainnin.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Kamera: näyttää kojelautakameran säätimet sekä etuosan
törmäys- ja kaistanvaihtohälytykset. Lisäksi voit käyttää
kojelautakameran etsintä ja ajoturvallisuusasetuksia.
Vaihda reitti: voit ajaa kiertotietä tai ohittaa sijainteja reitillä
(Aktiivisen reitin muuttaminen, sivu 12).
Mykistä: mykistää pää-äänenvoimakkuuden.
Kaupungit edessäpäin: näyttää edessäpäin aktiivisella reitillä
tai moottoritien varrella olevat kaupungit ja palvelut
(Kaupungit edessäpäin, sivu 14).
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 14).
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 15).
Ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikkiin
laitemalleihin.
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Mukautettujen matkatietojen
tarkasteleminen kartalla, sivu 14).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 11).
Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä
puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset
(Puheluasetusten käyttäminen, sivu 17).
Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.
photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLivetilauksestasi (photoLive-liikennekamerat, sivu 20).
Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai
liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan,
kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja
olet yhteydessä Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset
palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 15).
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
2 Valitse vaihtoehto:
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Tallenna.
Kaupungit edessäpäin
Kun ajat moottoritietä tai navigoit reittiä, joka sisältää
moottoritien, Kaupungit edessäpäin -työkalu näyttää tietoja
moottoritien varrella olevista kaupungeista. Karttatyökalu
näyttää kunkin kaupungin kohdalla matkan moottoritien
liittymään ja käytettävissä olevat palvelut vastaavasti kuin
moottoriteiden tienviitoissa.
Edessäpäin olevien kaupunkien ja liittymäpalvelujen
tarkasteleminen
1 Valitse kartassa > Kaupungit edessäpäin.
Kun ajat moottoritietä tai aktiivista reittiä, karttatyökalussa
näkyy tietoja edessäpäin olevista kaupungeista ja liittymistä.
2 Valitse kaupunki.
Laite näyttää luettelon valitun kaupungin liittymässä
sijaitsevista kohdepisteistä, kuten huoltoasemista,
majapaikoista tai ravintoloista.
Valitse
sijainti ja aloita navigointi valitsemalla Aja.
3
Matkan tiedot
Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla
Voit käyttää matkatietojen karttatyökalua mukautettujen tietojen
näyttämiseen kartalla.
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse vaihtoehto:
.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä luokittain, esimerkiksi ravintoloita,
huoltoasemia ja levähdysalueita.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
Matkan aikana karttatyökalussa näkyy tien tai reitin seuraava
sijainti kolmessa luokassa. Kun et aja, kolmen luokan nimet
näkyvät karttatyökalussa.
14
• Valitse matkatietotyökalussa tietokenttä
kentässä näytettävät tiedot.
ja valitse
Kartan käyttäminen
• Valitse kartan mukautettava tietokenttä
kentässä näytettävät tiedot.
ja valitse
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa (Liikenne, sivu 17).
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Navigointi > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Karttatasot.
2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
Valitse
näytettävien tietojen tyyppi.
2
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3Dvoit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet
Garmin Drive sovelluksen avulla laitteesi voi vastaanottaa
älykkäitä ilmoituksia ja reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi
liikenteestä ja säästä.
Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen
reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista
ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (Liikenne,
sivu 17).
Säätiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia tietoja
sääennustuksista, tieolosuhteista ja säätutkista
(Sääennusteen tarkasteleminen, sivu 18).
Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimena. Jos
valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa puheluita
äänikomennoilla.
Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja
älypuhelimesta navigaattoriin.
Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare
sijainteja navigointilaitteen avulla (Sijainnin ilmoittaminen:
Foursquare, sivu 9).
Pariliittäminen älypuhelimeen
Kun olet pariliittänyt Garmin laitteen älypuhelimeesi ja Garmin
Drive sovellukseen, voit ottaa käyttöön lisäominaisuuksia ja
reaaliaikaisia tietoja (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 15) .
1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi
sovelluskaupasta.
2 Käynnistä Garmin laitteesi ja aseta 3 metrin (10 jalan)
etäisyydelle älypuhelimesta.
3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
4 Kirjaudu näytön ohjeiden mukaan Garmin tilillesi ja tee
pariliitos ja määritys.
Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne
muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan
käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pariliitetyn älypuhelimen
handsfree-puhelut ja Garmin Drive ominaisuudet.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelimen nimen vierellä .
3 Valitse Käytä-osasta vaihtoehto:
• Ota käyttöön yhteys Garmin Drive sovellukseen
valitsemalla Garmin Drive
• ota käyttöön handsfree-puheluominaisuudet valitsemalla
Handsfree.
4 Valitse OK.
15
Sovellusilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen
(Android™)
Garmin Drive sovelluksessa voit mukauttaa, minkä tyyppisiä
älypuhelimen ilmoituksia Garmin laitteessasi näkyy.
1 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
2 Valitse > Älykkäät ilmoitukset.
Näyttöön tulee luettelo älypuhelimen sovelluksista.
3 Ota sovelluksen ilmoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä
sovelluksen vieressä olevalla vaihtovalitsimella.
Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja
piilottaminen
Jos olet yhteydessä Apple laitteeseen, voit suodattaa Garmin
laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla
luokkia.
1 Valitse > Navigointi > Älykkäät ilmoitukset > .
2 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.
®
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10
2
3
4
5
6
metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.
Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
Valitse Muodosta laitepari.
Älykkäät ilmoitukset
Kun laite on yhteydessä Garmin Drive sovellukseen, voit
tarkastella Garmin laitteessa älypuhelimen ilmoituksia
esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin
tapaamisista.
Ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite
vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun
on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät
karttatyökalussa.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla OK.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla Näytä.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Näytä > Toista.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön
reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on
varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin
voit tarkastella ilmoituksia.
• Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla tai odottamalla, että
ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena
puhelimessa.
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla Toista viesti.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla Toista
viesti.
HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu
kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .
• Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen,
valitsemalla Näytä ja valitsemalla vaihtoehdon.
HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan
joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan
sovelluksen on tuettava lisätoimia.
Ilmoitusluettelon tarkasteleminen
Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.
1 Valitse > Navigointi > Älykkäät ilmoitukset.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset
näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen
kuvauksen.
• Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Soittaminen
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä
puhelinnumero ja valitsemalla .
• Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla
ja valitsemalla numeron.
• Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle
valitsemalla ja valitsemalla yhteyshenkilön.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Ohita.
16
Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet
Puheluasetusten käyttäminen
Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimessasi.
VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen
valitsemalla päävalikosta .
• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth
yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Voit katkaista puhelun valitsemalla
.
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan
Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään
kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi,
perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.
1 Valitse > .
2 Paina pitkään esiasetuksen numeroa, kuten Esiasetus 1.
3 Valitse yhteystieto.
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta. Bluetooth
laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Garmin laitteeseesi.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä Garmin laitteeseen automaattisesti.
Pariliitetyn älypuhelimen poistaminen poistaa myös kaikki
synkronoidut puhelinmuistion yhteystiedot ja puheluhistorian
Garmin laitteesta.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth laitteen nimen vierellä > Unohda.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 21). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi
näyttää niitä.
• Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin MT, voivat
vastaanottaa liikennetietoja verkon lähetyssignaalista
sisäisen liikennevastaanottimen ja mukana toimitetun
ajoneuvon virtajohdon kautta (Liikennetietojen
vastaanottaminen liikennevastaanottimella, sivu 17).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja ilman
tilausta Garmin Drive -sovelluksen kautta (Liikennetietojen
vastaanottaminen älypuhelimella, sivu 17).
• Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja
lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin
kautta (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 17). Jos haluat etsiä ja ostaa
Liikenne
yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle
osoitteessa garmin.com.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen
älypuhelimella
Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta ollessaan
yhdistettynä älypuhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive
sovellus.
1 Yhdistä laite Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset
palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet, sivu 15).
Valitse
Garmin laitteessa Asetukset > Navigointi > Liikenne
2
ja varmista, että Liikenne-valintaruutu on valittu.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse
lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla.
Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja verkon kautta, laitteen
on oltava liitettynä ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua
tukevalla virtajohdolla. Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
tuotemallien mukana (Liikenne, sivu 17). Jos tuotemallin
mukana ei toimiteta liikennevastaanotinta, voit siirtyä tuotesivulle
osoitteessa garmin.com ja etsiä ja ostaa yhteensopivan
liikennevastaanotinkaapelin.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennepalvelua
tukevalla virtajohdolla (Garmin laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Jos tuotemalli tukee liikennetietoja, myös laitteen mukana
toimitettu ajoneuvon virtajohto tukee liikennepalvelua. Jos
olet ostanut liikennevastaanottimen kaapelin lisävarusteena,
liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen lisävarustekaapelilla.
Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää
liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Äänikomento
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: Ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on OK
Garmin.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
17
1 Valitse > Äänikomento >
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
> Herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
1 Sano OK Garmin.
Äänikomento-valikko avautuu.
Ohjeiden mykistäminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse > Navigointi > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse > Käyttöopas.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Tekstin
kielen määrittäminen, sivu 22).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Sääennusteen tarkasteleminen
2 Sano komento valikosta.
3 Suorita haku tai toiminto vastaamalla äänikehotuksiin.
Äänikomentovihjeitä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano OK Garmin.
2 Sano Etsi paikka.
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Laite näyttää hakutulosten luettelon.
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Voit vastaanottaa säätietoja yhdistämällä laitteen
Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 15).
1 Valitse > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
1 Valitse > Säätutka.
2 Näytä tutkakartta animoituna valitsemalla .
Säähälytysten tarkasteleminen
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
4 Sano haluamasi sijainnin rivinumero.
Kartta näyttää sijainnin kartalla.
5 Sano Navigoi.
18
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Garmin Drive sovellus
(Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet,
sivu 15).
Sovellusten käyttäminen
Voit tarkastella säiden aiheuttamia tieolosuhteita joko omalla
alueellasi, omalla reitilläsi tai toisessa kaupungissa.
1 Valitse > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 19).
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Sovellusten käyttäminen
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse > Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää
matkalla (valinnainen).
4 Valitse .
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 12).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 12).
Tallennetun matkan navigoiminen
Ennen tallennetun matkan navigoinnin aloittamista laitteen
aktiivisen autoprofiilin on vastattava matkaa varten valittua
autoprofiilia (Matkan reititysasetusten muuttaminen, sivu 19).
Jos profiilit eivät vastaa toisiaan, laite kehottaa muuttamaan
autoprofiilin, ennen kuin aloitat matkan (Autoprofiilin
vaihtaminen, sivu 3).
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
19
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat > Oma
aktiivinen reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
photoLive-liikennekamerat
Ennen kuin tätä ominaisuutta voi käyttää, laite on yhdistettävä
Garmin Drive sovellukseen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 15).
photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista
liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä.
photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja
tallentaminen
Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista
kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat
usein.
1 Valitse > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse liikennekameran sijainti.
Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kameran
sijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen
kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.
5 Voit tallentaa kameran valitsemalla Tallenna (valinnainen).
Kameran esikatselun pikkukuva lisätään photoLivesovelluksen päänäyttöön.
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa
photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat
liikennekamerat.
1 Valitse kartassa > photoLive.
Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin
tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden
kameraan. Kun ohitat kameran, laite lataa tien varrella olevan
seuraavan kameran reaaliaikaisen kuvan.
2 Jos tien varrelta ei löydy kameroita, voit tarkastella tai
tallentaa lähellä olevia liikennekameroita valitsemalla
Paikanna kamera (valinnainen).
Liikennekameran tallentaminen
1 Valitse > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
20
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön
(Laiteasetukset, sivu 22).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse > Käydyt paikat.
Asetukset
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin ajoneuvolle, jonka
kanssa käytät laitetta.
Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja
laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.
Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.
Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvallisuushälytykset.
Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit
määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä
ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä
on ruuhka (Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 13).
Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 15).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Kartat.
2 Valitse kartta.
Reittiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Reittiasetukset.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.
Asetukset
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki matkahistorian.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
Valitse Asetukset > Navigointi > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan hälytykset: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
edessäpäin olevien alueiden tai tieolosuhteiden hälytykset
(Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset,
sivu 5).
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
1 Valitse Asetukset > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 13).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Kojelautakameran asetukset
Valitse Asetukset > Kojelautakamera.
Kameran sijainti: voit määrittää ajoneuvon korkeuden ja
kameran sijainnin sekä kohdistaa kojelautakameran
(Kameran kohdistaminen, sivu 3).
Automaattinen tallennus: määrittää kojelautakameran
aloittamaan videotallennuksen automaattisesti, kun laite
käynnistyy.
Ajoturvallisuusominaisuuksien hälytysäänet: voit määrittää
laitteesta kuulumaan äänen, kun etuosan törmäysvaroitus tai
varoitus kaistanvaihdosta laukeaa.
Etuosan törmäysvaroitus: voit ottaa käyttöön etuosan
törmäysvaroituksen ja määrittää sen herkkyyden (Etuosan
törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward Collision
Warning System), sivu 5). Saat hälytyksen sitä aiemmin, mitä
suurempi herkkyys on käytössä.
Varoitus kaistanvaihdosta: ottaa käyttöön hälytyksen, kun laite
havaitsee mahdollisesti vahingossa tehdyn kaistanvaihdon
(Kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS, Lane Departure
Warning System), sivu 6).
Videotarkkuus: määrittää kojelautakameratallennuksen
tarkkuuden ja laadun.
Tallentamaton kuvamateriaali: määrittää, milloin laite poistaa
tallentamatonta videomateriaalia. Kun Poista kun täysi on
valittu, laite tunnistaa vanhimman tallentamattoman videon,
kun muistikortin tallennustila on täynnä. Kun Poista
välittömästi on valittu, laite poistaa tallentamatonta yli kolme
minuuttia vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki
tallentamattomat videot aina, kun laite sammutetaan. Tämä
on kätevää tietojen tietosuojan kannalta. Kun Poista
välittömästi on valittuna, Travelapse™ videoita ei voi tallentaa
eikä tallentamattomia videoita voi tarkastella galleriassa.
Äänen tallennus: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen
tallennuksen, kun tallennat kojelautakameralla.
Päällekkäistiedot: sisällyttää videoon päiväys-, aika-, sijainti- ja
nopeustietoja.
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: jatkaa videotallennusta
valittuun ajankohtaan asti, kun ulkoinen virransaanti on
katkennut.
Asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
valitsemalla kytkin.
3 Valitse langaton verkko.
4 Anna tarvittaessa salausavain.
Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon
tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat
samaan paikkaan myöhemmin.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.
Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Taustakuvat: määrittää laitteen taustakuvan.
Siirtyminen virransäästöön: voit määrittää, miten pian laite
siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydreamnäytönsäästäjän.
Kirjasimen koko: muuttaa laitteen fonttikokoa.
Lähetä: voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa
ulkoisessa näytössä langattomasti.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
asetukset
ValitseAsetukset > Äänet ja ilmoitukset.
Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin,
mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten
äänenvoimakkuudet.
Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon
säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä
tiettynä aikana tai tapahtumien aikana.
Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten
oletussoittoäänen.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Äänet ja ilmoitukset.
2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Sijaintipalvelujen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Sijaintipalvelujen on oltava käytössä, jotta laite löytää sijaintisi ja
pystyy laskemaan reittejä sekä antamaan navigointiohjeita.
Poistamalla sijaintipalvelut käytöstä voit suunnitella reitin, kun
GPS-signaaleja ei ole käytettävissä. Kun sijaintipalvelut ovat
poissa käytöstä, laite laskee ja simuloi reittejä GPS-simulaattorin
avulla.
VIHJE: sijaintipalvelujen poistaminen käytöstä säästää akun
virtaa.
1 Valitse Asetukset > Sijainti.
2 Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä
kytkimellä.
HUOMAUTUS: useimmiten Tila-asetusta ei kannata vaihtaa
oletusarvoisesta Vain laite -asetuksesta. Laitteessa on tehokas
GPS-antenni, joka takaa tarkat sijaintitiedot navigoinnin aikana.
21
Laitteen tiedot
Tekstin kielen määrittäminen
Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.
1 Valitse Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli.
2 Valitse kieli.
Päiväys- ja aika-asetukset
Valitse Asetukset > Päivämäärä ja aika.
Automaattinen päivä ja aika: asettaa ajan automaattisesti
liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.
Aseta päivämäärä: asettaa laitteeseen kuukauden, päivän ja
vuoden.
Aseta aika: asettaa laitteeseen ajan.
Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteeseen aikavyöhykkeen.
Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ajan 24 tunnin esitysmuodon.
Laiteasetukset
Valitse Asetukset > Tietoja laitteesta.
Järjestelmäpäivitykset: voit päivittää kartan ja laitteen
ohjelmiston.
Tila: näyttää akun tilan ja verkon tiedot.
Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen
(EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
tietojainformation.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.
Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja
ohjelmistoversioiden tiedot.
Asetusten palauttaminen
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Tietoja laitteesta > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
–10–55 °C (14–131 °F)
Latauslämpötila
(ajoneuvon virta)
0–45 °C (32–113 °F)
Tulotehon tyyppi
Ajoneuvon virta valinnaisen lisävarusteen
avulla. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen
avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Tulo
Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat taajuudet
2,4 GHz (nimellinen 19,5 dBm)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Garmin tukikeskus
Tietojen ja asetusten nollaaminen
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja
palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tyhjentää matkahistorian valitsemalla Navigointi >
Reittiasetukset > Tyhjennä matkahistoria.
Tämä vaihtoehto poistaa kaikki tiedot paikoista, joissa olet
käynyt. Se ei poista tallennettuja sijainteja, tilejä,
sovelluksia eikä asennettuja karttoja.
• Voit palauttaa kaikkien navigointiasetusten oletusarvot
valitsemalla Navigointi > > Palauta.
Tämä vaihtoehto ei poista käyttäjätietoja.
• Voit poistaa kaikki tallennetut langattomat verkot ja
pariliitetyt laitteet valitsemalla Laitteen nollaus >
Verkkoasetusten nollaus.
Tämä vaihtoehto ei poista muita käyttäjätietoja.
• Jos haluat poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa
kaikkien asetusten oletusarvot, valitse Laitteen nollaus >
Factory Data Reset.
Tämä vaihtoehto poistaa matkahistorian, sovellukset, tilit,
asetukset, tallennetut verkot, pariliitetyt laitteet ja kaikki
muut käyttäjän tiedot. Asennettuja karttoja ei poisteta.
Garmin-kansion käyttäjän tiedostoja ei välttämättä
poisteta.
22
Laitteen huolto
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset
Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä
laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.
Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen
teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat
ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy
laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat
suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.
Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia
laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat
pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.
Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.
• Voit yhdistää laitteen Wi‑Fi verkkoon ja tehdä päivityksen
suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa
voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
• Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin
Express sovelluksella (garmin.com/express). Käyttämällä tätä
vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos
päivitetyt kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon
kautta
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Laitteen tiedot
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fiverkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
HUOMAUTUS: mukana ei toimiteta USB-muuntajaa. Voit
ostaa muuntajan tuotesivulta osoitteessa garmin.com.
2 Yhdistä laite Wi‑Fi-verkkoon (Yhdistäminen langattomaan
verkkoon, sivu 21).
Kun laite on yhdistetty Wi‑Fi-verkkoon, se tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen
saatavilla olevasta päivityksestä.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön
yläreunasta alaspäin ja valitsePäivitys on saatavilla..
• Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla
Asetukset > Tietoja laitteesta > Järjestelmäpäivitykset.
Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
Kun päivitys on saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy
Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Lataa.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto.
5 Lue tarvittaessa käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne
valitsemalla Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit
korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:Garmin
Express
Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.
1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja
asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (Asentaminen: Garmin
Express, sivu 23).
2 Avaa Garmin Express sovellus.
3 Liitä laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Garmin laitteen micro-USBporttiin
ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USBporttiin.
5 Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen
ja sarjanumeron.
6 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla Lisää
laite ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määritys on valmis, Garmin Express sovellus näyttää
laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse Näytä tiedot
ja valitse haluamasi päivityksen vierellä Asenna.
Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen
tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään
laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin
(Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 25).
8 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa
esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen
uudelleen.
Asentaminen: Garmin Express
Garmin Express sovellus on saatavilla Windows ja Mac
tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin
Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen
kanssa valitsemalla Järjestelmävaatimukset.
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
®
®
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kameran linssin puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
4 Kun Garmin laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan,
Voit parantaa videokuvan laatua pyyhkimällä kameran linssin
säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit
tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
2 Anna linssin kuivua itsekseen.
valitse Kyllä.
Laitteen huolto
23
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Laitteen uudelleenkäynnistäminen
Voit käynnistää laitteen uudelleen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Liite
Peruutuskamerat
Laite voi näyttää videosyötteen yhdestä tai useasta yhdistetystä
peruutuskamerasta.
Kiinteän peruutuskameran liittäminen
Laitetelineessä on 3,5 mm:n komposiittivideotulo. Voit liittää
kiinteän peruutuskameran ja tarkastella sen kuvaa laitteen
näytössä.
Liitä kameran videokaapeli telineen videotuloon .
Voit pariliittää enintään neljä langatonta BC 35 peruutuskameraa
yhteensopivaan Garmin navigaattoriin.
1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Laitteesi ei välttämä tue BC 35 kameraa, jos sen ohjelmisto
ei ole ajan tasalla. Lisätietoja päivittämisestä on navigaattorin
käyttöoppaassa.
2 Käynnistä yhteensopiva Garmin navigaattori ja tuo se
kameran lähelle. Etäisyys saa olla enintään 3 metriä
(10 jalkaa).
Valitse
> Näkymä takaa.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen kamera, jonka yhdistät
navigaattoriin, valitse Lisää uusi kamera.
• Jos tämä on lisäkamera, jonka yhdistät navigaattoriin,
valitse > Valitse kamera > Lisää uusi kamera.
Seuraa
näytön ohjeita.
5
HUOMAUTUS: pariliitoskoodi tai salasana sijaitsee
lähettimessä tai kamerassa.
Kun olet kerran pariliittänyt kameran, se muodostaa jatkossa
yhteyden Garmin navigaattoriin automaattisesti.
Peruutuskameran tarkasteleminen
Laite näyttää liitetyn peruutuskameran videokuvaa eri tavoilla
sen mukaan, miten kamera on liitetty virtalähteeseen.
1 Valitse vaihtoehto videokuvan näyttämiseksi:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo peruutusvaihteelle.
Laite näyttää peruutuskameran videokuvan
automaattisesti.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen,
tarkastele kameran kuvaa manuaalisesti valitsemalla >
Näkymä takaa.
2 Valitse vaihtoehto laitteen normaalin toiminnan jatkamiseksi:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloon (suositus), aseta
ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
Laite jatkaa normaalia toimintaansa automaattisesti.
• Jos kamera on kytketty pysyvään virtalähteeseen, kätke
kamera manuaalisesti valitsemalla .
Kameran vaihtaminen
Kun laite vastaanottaa kuvaa useasta peruutuskamerasta, voit
vaihdella kameroiden välillä.
1 Valitse > Näkymä takaa.
2 Valitse > Valitse kamera.
3 Valitse kamera.
Kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran nimi ilmestyy
näytön yläreunaan.
Yhdistäminen langattomaan näyttöön
Voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa
näytössä langattomasti.
1 Vie laite lähelle langatonta näyttöä.
2 Valitse Asetukset > Näyttö > Lähetä.
3 Valitse langaton näyttö.
4 Anna tarvittaessa PIN.
BC™ 35 peruutuskameran pariliittäminen Garmin
navigaattoriin
Ota Wi‑Fi käyttöön Garmin navigaattorissa, ennen kuin liität
kameran.
Langaton BC 35 peruutuskameran on yhteensopiva Garmin
navigaattoreiden kanssa, joissa on Android. Osoitteessa
garmin.com/bc35 on lisätietoja laitteiden yhteensopivuudesta.
24
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite tukee Windows 7:ää ja uudempia sekä Mac
OS 10.4:ää ja uudempia. Mac tietokoneisiin tarvitaan ehkä
kolmannen osapuolen ohjelmisto Android laitteiden tiedostojen
lukemista ja tallentamista varten.
Liite
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Garmin
yleiskatsaus, sivu 1).
Aseta
muistikortti muistikorttipaikkaan.
2
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Kun Garmin laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan,
valitse Kyllä.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 25).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Liite
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa kiertämällä sitä vastapäivään.
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki
ja sulake .
Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon
kiertämällä sitä myötäpäivään.
Matkailuauton latausasemalisävarusteen
asentaminen
HUOMAUTUS
Näiden asennusvaatimusten laiminlyöntivoi vioittaa tuotetta tai
ajoneuvoa.
• Valitse latausasemalle sopiva kiinnityspaikka, ennen kuin
poraat reikiä ajoneuvon seinään.
• Varmista myös, että telineen pystyy kiinnittämään
kiinnityspintaan tukevasti ja että kiinnitysruuvit eivät häiritse
kytkentöjen tai ajoneuvon seinän ominaisuuksien käyttöä.
• Käytä ajoneuvon seinämateriaalin mukaisia kiinnitysruuveja.
Mukana toimitetut ruuvit on tarkoitettu asentamiseen puu- tai
lasikuituseinään. Tarkista ennen ruuvien kiinnittämistä, että
ne ovat oikean pituisia eivätkä ne vahingoita ulkoseiniä tai
muita osia.
Matkailuauton latausasemalisävarusteen asentamiseen
tarvitaan ristipääruuvitaltta, pora ja 1,5 mm:n
(1/16 tuuman) poranterä.
Matkailuauton latausasemalisäosa toimii laitteen pysyvänä,
seinään kiinnitettynä latausasemana. Sen ansiosta voit käyttää
ja ladata laitetta matkailuauton asunto-osassa.
1 Aseta teline seinää vasten ja merkitse aloitusreikien sijainnit
kuuden ruuvinreiän avulla.
2 Irrota teline pinnasta.
3 Poraa merkitsemiisi kuuteen kohtaan aloitusreikä
seinämateriaalin mukaisella 1,5 mm:n (1/16 tuuman)
poranterällä.
HUOMAUTUS
Älä poraa telineen läpi. Se voi vioittaa telinettä tai seinää.
4 Kohdista seinätelineen ruuvinreiät aloitusreikien kohtaan ja
kiinnitä teline seinään kuudella ruuvilla.
25
3 Kiinnitä imukuppi (Garmin laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon
ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei pysy paikallaan telineessä, kun ajan
5 Paina laitetelineessä olevaa vastaketta seinätelineen palloa
vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Saat parhaan tuloksen pitämällä autotelineen puhtaana ja
asettamalla laitteen lähelle imukuppia.
Jos laite siirtyy ajaessasi, toimi seuraavasti.
• Irrota virtateline imukupin varresta ja pyyhi pallo ja kanta
liinalla.
Pöly ja lika voivat heikentää pallokantaliitännän kitkaa siten,
että liitäntä pääsee liikkumaan ajon aikana.
• Käännä saranoitua vartta niin pitkälle imukuppia kohti kuin
tuulilasin kulma sallii.
Laitteen sijoittaminen mahdollisimman lähelle tuulilasia
vähentää tien aiheuttamaa tärinää.
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
6 Ohjaa paljasjohtimiset liittimet matkailuauton akkuun tai
12 voltin virtalähteeseen.
7 Liitä musta johdin akun miinusnapaan (–) ja punainen johdin
akun plusnapaan (+).
• Varmista, että sijaintipalvelut ovat käytössä.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
8 Liitä virtajohdon mini-USB-liitäntä laitteen virtatelineeseen.
9 Aseta navigaattori laitetelineeseen.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Pitele laitetta sen ylä- ja alareunasta.
2 Vedä laitteen alareunaa itseesi päin, kunnes se irtoaa
magneetista.
Jos vedät laitetta suoraan itseesi päin, teline voi irrota
imukupista.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
26
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 25).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
• Varmista ajoneuvon sulakerasiasta, että ajoneuvon
virtaliitännän sulake ei ole hajonnut.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
•
•
•
•
Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 21).
Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 21).
Vähennä äänenvoimakkuutta (Garmin yleiskatsaus, sivu 1).
Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 21).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
®
Videotallenteet ovat sumeita
• Puhdista kameran linssi (Kameran linssin puhdistaminen,
sivu 23).
• Puhdista kameran edessä oleva tuulilasi.
• Varmista, että tuulilasinpyyhkimet eivät ole kameran edessä.
Siirrä laitetta tarvittaessa.
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava
Kaikki microSD muistikortit kuluvat loppuun, kun niiden tiedot on
korvattu uusilla lukemattomia kertoja. Kortin ajoittainen alustus
voi pidentää kortin käyttöikää ja suorituskykyä. Koska
kojelautakamera tallentaa materiaalia jatkuvasti, muistikortti
tarvitsee vaihtaa ajoittain (Kojelautakameran muistikortin
vaihtaminen, sivu 4). Laite tunnistaa muistikorttivirheet
automaattisesti ja hälyttää, kun muistikortti tarvitsee alustaa tai
vaihtaa.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää seuraavilla toimilla.
• Alusta muistikortti vähintään kuuden kuukauden välein
(Kojelautakameran muistikortin alustaminen, sivu 4).
Vianmääritys
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Kojelautakameran muistikortin
alustaminen, sivu 4). Vaihda muistikortti sen jälkeen
tarvittaessa (Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen,
sivu 4).
• Sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä.
Jos laitetta ei ole liitetty virtalukolliseen ajoneuvon
virtalähteeseen, sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä,
jotta kojelautakamera ei tallenna turhaan.
• Siirrä tallennettu videomateriaali tietokoneeseen.
Muistikortti kestää kauemmin, kun sillä on mahdollisimman
paljon vapaata tilaa.
• Käytä suurikapasiteettisempaa muistikorttia.
Suurikapasiteettiset muistikortit kestävät tavallisesti
pidempään, koska niiden tiedot korvautuvat harvemmin kuin
pienempien.
• Käytä laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on
vähintään 10.
• Varmista, että uusi muistikortti on laadukkaalta valmistajalta,
ja osta se luotettavalta myyjältä.
• Varmista, että kyseinen ominaisuus on käytössä laitteessa tai
älypuhelimessa (Bluetooth-ominaisuuksien ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 15).
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita
• Saat parhaan kamera- ja videotuloksen käyttämällä
laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on vähintään
10.
Videokuva ei välttämättä tallennu hitaammalle kortille
riittävän nopeasti.
• Jos katsot videoita älypuhelimella käyttäen langatonta
yhteyttä kameraan, kokeile siirtyä katselupaikkaan, jossa on
vähemmän langattoman verkon häiriöitä, tai kokeile siirtää
videot älypuhelimeen (Videon rajaaminen ja vieminen,
sivu 4).
• Siirrä tärkeät tallenteet tietokoneeseen tai älypuhelimeen ja
alusta muistikortti (Kojelautakameran muistikortin
alustaminen, sivu 4).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Kojelautakameran muistikortin
alustaminen, sivu 4). Vaihda muistikortti sen jälkeen
tarvittaessa (Kojelautakameran muistikortin vaihtaminen,
sivu 4).
• Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto (Kartta- ja
ohjelmistopäivitykset, sivu 22).
Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Varmista, että puhelin on yhteensopiva.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
• Tee pariliitos uudelleen.
Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin
purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (Pariliitetyn
Bluetooth laitteen poistaminen, sivu 17) ja tehtävä pariliitos
uudelleen (Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja
älypuhelinominaisuudet, sivu 15).
Jotkin älypuhelinominaisuudet eivät toimi
Jos olet pariliittänyt puhelimen, mutta jotkin
älypuhelinominaisuudet eivät toimi, voit korjata tilanteen
seuraavasti.
• Päivitä Garmin Drive sovellus älypuhelimen sovelluskaupasta
uusimpaan versioon.
Vianmääritys
27
Hakemisto
edessä olevat 14
mukauttaminen 14
etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS,
Forward Collision Warning System) 5
kartat 8, 11, 13, 20
ostaminen 26
päivittäminen 22, 23
reittien näyttäminen 11, 12
symbolit 11
tasot 15
teema 20
tietokenttä 11, 14, 15
työkalut 14
yksityiskohtien määrä 20
karttanäkymä
2D 15
3D 15
karttatasot, mukauttaminen 15
kieli 22
kiertotiet 12
kirkkaus 2
kohdepisteet 8, 9
HISTORY 8
paikat 9
kojelautakamera 21, 26
kohdistaminen 3
videon tallentaminen 3
videon toistaminen 4
äänen tallentaminen 3, 4
koordinaatit 9
kosketusnäyttö 2
kosketusnäytön puhdistaminen 24
koti
palaaminen 11
sijainnin muokkaaminen 11
kuljettajan hälytykset 5
Kuuloke, pariliitos 16
kuvakkeet, tilarivi 2
Käyttöoikeussopimukset 22
käyttöopas 18
käännösluettelo 11
F
L
Symbolit
2D-karttanäkymä 15
3D-karttanäkymä 15
A
ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä 5
aika-asetukset 22
ajo-ohjeet 11
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 22, 25, 26
maksimoiminen 26
ongelmat 26
aktiivinen kaistavahti 11
aloitusnäyttö 2
mukauttaminen 2
asetukset 20–22
asetusten palauttaminen 22
asuntoauto, profiilit 2, 3
autoprofiili
asuntoauto 2, 3
auto 3
B
Bluetooth tekniikka 15, 16, 27
laitteen yhteyden katkaiseminen 17
ottaminen käyttöön 21
pariliitetyn laitteen poistaminen 17
Bluetooth-tekniikka, puhelimen liittäminen 15
E
Foursquare 9
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 23
ohjelmiston päivittäminen 23
geokätkentä 9
GPS 2
simulaattori 21
H
hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 7
handsfree-puhelut 15
huoltohistoria
luokat 19
muokkaaminen 19
poistaminen 19
tietueet 19
hälytykset 5
läheisyyspisteet 21
ääni 21
hälytysten äänenvoimakkuus 21
hätäpalvelut 10
I
ilmoitukset 2, 16
ilmoitusten äänenvoimakkuus 21
imukuppi 24, 26
K
kaapelit, virta 25
kaistanvaihdon varoitusjärjestelmä (LDWS,
Lane Departure Warning System) 5, 6
kamera, pariliitos 24
kamerat 24
kojelautakamera 3, 21
nopeus 5
punainen valo 5
siirtyminen 24
varmuuskopio 24
kansallispuistot 8
28
laaja ajo-ohjausjärjestelmä (ADAS, Advanced
Driver Assistance System) 5, 6
laitteen asetusten nollaaminen 22
laitteen huoltaminen 23
laitteen kiinnittäminen 25, 26
autoilu 1
imukuppi 1, 24, 26
irrottaminen telineestä 26
laitteen lataaminen 1, 22, 25, 26
laitteen puhdistaminen 24
laitteen tunnus 22
langaton kamera. Katso kamerat
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 15, 17, 21
kamerat 20
kartta 15
ruuhkien etsiminen 15
tapahtumat 15
vaihtoehtoinen reitti 13
vastaanotin 17
liikennekamerat, tarkasteleminen 20
liikennevalokamerat 5
liittymäpalvelut 14
Liittymäpalvelut 14
lisävarusteet 26
M
matkahistoria 22
matkaloki, tarkasteleminen 15
matkan tiedot
nollaaminen 15
tarkasteleminen 15
matkasuunnittelu 19, 20
matkan muokkaaminen 19
muodostuspisteet 19
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 21
microSD kortti 25, 26
microSD-kortti 1
asentaminen 4
muistikortti 1, 4, 25, 26
alustaminen 4
asentaminen 25
muokkaaminen, tallennetut matkat 19
mykistäminen, ääni 18
myTrends, reitit 12
määränpäät 20. Katso sijainnit
saapuminen 12
N
navigointi 9, 11, 12
asetukset 20
pois tieltä 13
navigointi linnuntietä 13
nollaaminen
laite 24
matkatiedot 15
nopeusvalvontakamerat 5
nykyinen sijainti 10
Nykysijainti 10
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 21
O
ohjelmisto
päivittäminen 22, 23
versio 22, 24
osoitteet, etsiminen 7
P
paikat 9
paikkojen etsiminen. 6–9 Katso myös sijainnit
kaupungit 14
koordinaatit 9
luokat 8
osoitteet 7
risteykset 9
palaaminen kotiin 11
palvelujen etsiminen 8
pariliitos
Kuuloke 16
pariliitetyn laitteen poistaminen 17
puhelin 15, 27
yhteyden katkaiseminen 17
peruutuskamera 24. Katso kamerat
photoLive 20
Pikahaku 8
pikavalinnat
lisääminen 2, 10
poistaminen 10
poistaminen
huoltoluokat 19
huoltotietueet 19
kaikki käyttäjätiedot 22
matkat 19
pariliitetty Bluetooth laite 17
polttoaine, asemat 10
profiilit, asuntoauto 2, 3
puhdistaminen, laite 23, 26
puheentunnistus 17
puhelin 27
pariliitos 15, 16, 27
puheluihin vastaaminen 16
puhelut 16, 17
mykistäminen 17
valitseminen 17
vastaaminen 16, 17
pysäköinti 7, 9, 10, 12
päivittäminen
kartat 22, 23
ohjelmisto 22, 23
R
rajoitukset, ajoneuvo 2
reitin muodostaminen 12
reitit 11
aloittaminen 7, 11
ehdotettu 12
laskeminen 12
laskentatila 19
lopettaminen 12
Hakemisto
muodostaminen 12
myTrends 12
näyttäminen kartassa 11, 12
pisteen lisääminen 12, 20
risteykset, etsiminen 9
S
satelliittisignaalit, etsiminen 2, 21
seuraava käännös 11
sijainnit 7, 20
haku 6, 9
nykyinen 10
paikat 9
simuloitu 21
tallentaminen 10
vasta löydetyt 10
sijainti 10
sijaintipalvelut 21
simuloidut sijainnit 21
Smartphone Link 15, 16
sovellukset 2
sulake, vaihtaminen 25
sää 18
tieolosuhteet 18
tutka 18
Ä
älypuhelinominaisuudet 16
yhdistäminen 15
ääni 21
läheisyyspisteet 21
äänikomento 17
aktivoiminen 18
herätysilmaus 17
käyttövihjeitä 18
navigoiminen 18
T
tallennetut sijainnit 19
luokat 10
muokkaaminen 10
poistaminen 11
tallentaminen, nykyinen sijainti 10
tekniset tiedot 22
teline, poistaminen 24, 26
telineen irrottaminen 24, 26
tiedostot, siirtäminen 25
tieolosuhteet, sää 18
tietokone, yhdistäminen 24, 25
tietulli, välttäminen 13
TripAdvisor 9
tunnusnumero 22
tuotetuki 18
työkalut, kartat 14
U
USB, yhteyden katkaiseminen 25
V
valokuvat 4
varkaus, välttäminen 24
varoituskuvakkeet 6
vasta löydetyt sijainnit 10
vianmääritys 26, 27
video 4
laatu 26, 27
pelaaminen 4
poistaminen 4
tallentaminen 3, 4
toistaminen 4
valokuvat, tarkasteleminen 4
virtajohdot 22, 25
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 25
virtapainike 1
voimakkuus 21
vältettävät 13
alue 13
poistaminen 13
poistaminen käytöstä 13
tie 13
tien ominaisuudet 13
tietulli 13
W
Wi-Fi, yhdistäminen 21, 24
Wi‑Fi 22
Y
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite 17
Hakemisto
29
support.garmin.com
Kesäkuu 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising