Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Priročnik za uporabo

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Priročnik za uporabo
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin.
ACSI™ je blagovna znamka družbe Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple , iPhone in Mac so blagovne znamke družbe Apple
Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka
družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HISTORY in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse
pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. PlanRV™ je blagovna znamka družbe TruckDown Info International,
Inc. TripAdvisor je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave Garmin® .......................................................... 1
Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu ..................... 1
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Domači zaslon ............................................................................ 2
Odpiranje programa ............................................................... 2
Dodajanje bližnjic na domači zaslon ...................................... 2
Ogled obvestil ........................................................................ 2
Ikone vrstice stanja ................................................................ 2
Uporaba zaslona na dotik ........................................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Profili vozil...................................................................... 2
Dodajanje profila vozila ............................................................... 3
Profil avtomobila ......................................................................... 3
Preklapljanje med profili vozil ..................................................... 3
Urejanje profila vozila ................................................................. 3
Dodajanje rezervoarjev za propan ......................................... 3
Kamera na armaturni plošči .......................................... 3
Poravnava kamere ...................................................................... 3
Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči ........................ 3
Snemanje s kamero na armaturni plošči ................................ 3
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči .............. 3
Vklop ali izklop snemanja zvoka ............................................ 4
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči ............................. 4
Videoposnetki kamere na armaturni plošči v računalniku .......... 4
Ogled videoposnetkov in fotografij v pametnem telefonu ........... 4
Brisanje videoposnetka ali fotografije s pametnim
telefonom ............................................................................... 4
Obrezovanje in izvoz videoposnetka ..................................... 4
Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči ...........................................................................................4
Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči ...................................................................................... 5
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 5
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika .................. 5
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 5
Napredni sistem za pomoč vozniku ............................................ 5
Sistem za opozarjanje na čelne trke ...................................... 5
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu .............................. 6
Sporočilni in opozorilni simboli .................................................... 6
Opozorila o omejitvah ............................................................ 6
Opozorila o razmerah na cesti ............................................... 7
Opozorila ................................................................................ 7
Iskanje in shranjevanje lokacij...................................... 7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 7
Iskanje naslova ........................................................................... 7
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 7
Spreminjanje območja iskanja ............................................... 7
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 8
Spreminjanje območja iskanja z zemljevidom ....................... 8
Destinacije .................................................................................. 8
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 8
Iskanje kampov ...................................................................... 8
Iskanje storitev RV ................................................................. 8
Iskanje narodnih parkov ......................................................... 8
Iskanje destinacij HISTORY ................................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 9
Orodja za iskanje ........................................................................ 9
Iskanje križišča ....................................................................... 9
Iskanje lokacije z uporabo koordinat .................................... 10
Kazalo vsebine
Parkirišče .................................................................................. 10
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ..................... 10
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije ........................ 10
Razumevanje barv in simbolov parkirišč .............................. 10
Ogled nedavno najdenih lokacij ................................................ 10
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev ........................ 10
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................ 10
Iskanje nujnih služb in goriva ............................................... 10
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije ........................ 10
Dodajanje bližnjice .................................................................... 10
Odstranjevanje bližnjice ....................................................... 10
Shranjevanje lokacij .................................................................. 10
Shranjevanje položaja ......................................................... 10
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................. 10
Urejanje shranjene lokacije .................................................. 10
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 11
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 11
Sledenje načrtovani poti.............................................. 11
Načrtovane poti ......................................................................... 11
Začetek načrtovane poti ........................................................... 11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ............................... 11
Pot domov ............................................................................ 11
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................. 11
Aktivno razvrščanje na pasove ............................................ 12
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje .............................. 12
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ...................... 12
Prihod na cilj ............................................................................. 12
Parkirišče v bližini cilja ......................................................... 12
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ....................................... 12
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ...................................... 12
Oblikovanje načrtovane poti ................................................ 12
Izbira obvoza ........................................................................ 12
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti .................... 12
Ustavitev načrtovane poti ......................................................... 13
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ...................................... 13
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem .......................... 13
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti .............. 13
Izogibanje cestam s cestnino ............................................... 13
Izogibanje vinjetam .............................................................. 13
Izogibanje tipom cest in manevrom ..................................... 13
Izogibanja ekološkim območjem .......................................... 13
Izogibanja po meri ................................................................ 13
Navigacija izven cest ................................................................ 14
Uporaba zemljevida...................................................... 14
Orodja zemljevida ..................................................................... 14
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 14
Pred vami .................................................................................. 14
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 14
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 14
Mesta pred vami ....................................................................... 14
Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami ......... 14
Podatki o potovanju .................................................................. 15
Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu ........... 15
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 15
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 15
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 15
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 15
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 15
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 15
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 15
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 15
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 15
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 15
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega
telefona.......................................................................... 15
i
Združevanje s pametnim telefonom ......................................... 16
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije
Bluetooth .............................................................................. 16
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth .................... 16
Pametna obvestila .................................................................... 16
Prejemanje obvestil .............................................................. 16
Ogled seznama obvestil ....................................................... 16
Prostoročno klicanje ................................................................. 17
Klicanje ................................................................................ 17
Sprejemanje klica ................................................................. 17
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 17
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene
številke ................................................................................. 17
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth ................................ 17
Brisanje združene naprave Bluetooth ....................................... 17
Promet ........................................................................... 17
Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom .......... 17
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih
informacij .................................................................................. 17
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 18
Glasovni ukaz............................................................... 18
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 18
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 18
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 18
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 18
Utišanje navodil ........................................................................ 18
Uporaba programov..................................................... 18
Nastavitev jezika besedila ........................................................ 22
Nastavitve datuma in časa ........................................................ 22
Nastavitve naprave ................................................................... 22
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 22
Ponastavitev podatkov in nastavitev ........................................ 22
Informacije o napravi................................................... 22
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Polnjenje naprave ..................................................................... 23
Vzdrževanje naprave .................................................... 23
Središče za podporo Garmin .................................................... 23
Posodobitve zemljevidov in programske opreme ..................... 23
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi .................................................................... 23
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express ................................................ 23
Nega naprave ........................................................................... 24
Čiščenje objektiva kamere ................................................... 24
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 24
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 24
Preprečevanje kraje ............................................................. 24
Ponovni zagon naprave ............................................................ 24
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 24
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 24
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 24
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 18
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 18
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 19
Ogled vremenske slike ......................................................... 19
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 19
Ogled razmer na cesti .......................................................... 19
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 19
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 19
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 19
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 19
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 19
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 19
Načrtovalnik potovanja ............................................................. 19
Načrtovanje potovanja ......................................................... 19
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................. 19
Odkrivanje znamenitosti na potovanju ................................. 20
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .................... 20
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 20
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti ................ 20
Prometne kamere photoLive .................................................... 20
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive ............. 20
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu ................ 20
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 20
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 20
Dodatek ......................................................................... 24
Nastavitve ..................................................................... 20
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 27
Nosilec med vožnjo ne drži naprave ......................................... 27
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 27
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 27
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 27
Moji videoposnetki so zamegljeni ............................................. 27
Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba
zamenjati .................................................................................. 27
Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni ............................. 28
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ........................... 28
Nekatere funkcije pametnega telefona ne delujejo ................... 28
Nastavitve navigacije ................................................................ 20
Nastavitve zemljevida in vozila ............................................ 21
Nastavitve načrtovanih poti .................................................. 21
Nastavitve pomoči za voznika .............................................. 21
Nastavitve prometnih informacij ........................................... 21
Nastavitve kamere na armaturni plošči ..................................... 21
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth .......................... 21
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .................... 21
Nastavitve zaslona .................................................................... 21
Nastavitve zvoka in obvestil ...................................................... 22
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil .................................. 22
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev .................... 22
ii
Vzvratne kamere ....................................................................... 24
Priklop žične vzvratne kamere ............................................. 25
Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko
napravo Garmin ................................................................... 25
Ogled slike iz vzvratne kamere ............................................ 25
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom ..................... 25
Upravljanje podatkov ................................................................ 25
O pomnilniških karticah ........................................................ 25
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke ................................................................................ 25
Priklop naprave na računalnik ............................................. 25
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 25
Napajalni kabli .......................................................................... 26
Polnjenje naprave ................................................................ 26
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 26
Namestitev dodatne polnilne postaje za avtodom .................... 26
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 27
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 27
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 27
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 27
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 27
Nakup dodatne opreme ............................................................ 27
Odpravljanje težav........................................................ 27
Kazalo............................................................................ 29
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Vstavite pomnilniško kartico v kamero (Zamenjava
pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči,
stran 4).
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 23).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu,
stran 1).
• Poravnajte kamero na armaturni plošči (Poravnava kamere,
stran 3).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 2).
• Nastavite glasnost (Pregled naprave Garmin , stran 1) in
svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 2).
• Nastavite profil vozila za avtodom (Dodajanje profila vozila,
stran 3).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 11).
®
Pregled naprave Garmin
Namestitev in napajanje naprave Garmin v
vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih
medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih
spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne
hranite blizu takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske
naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je
naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite
previdni.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v vrata mini-USB na
nosilcu.
®
2 Nosilec
Mikrofon za prostoročno klicanje
Mikrofon za snemanje s kamero na armaturni plošči
Upravljanje glasnosti
Kamera
Tipka za vklop/izklop
potisnite na vakuumsko prijemalo , dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že
sestavljena.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlaže sestaviti,
če je pregibna ročica na vakuumskemu prijemalu zaprta.
Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju
boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico
nazaj proti steklu.
4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
5 Izberite možnost:
• Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga
priklopite v vtičnico.
• Če ima napajalni kabel neizolirane priklopne žice, pri
priklopu kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za
priklop, ki je priložena kablu.
Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
Vklop ali izklop naprave
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop
napravo priklopite na napajanje.
Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
ali
Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
Zvočnik
Pomnilniška kartica za kamero na armaturni plošči pod pokrovom
(Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči,
stran 4)
Uvod
1
beleženje delovnega časa. Na zavihku Orodja so programi za
komuniciranje in druga opravila.
Za zagon programa izberite eno od možnosti:
• Izberite bližnjico programa na domačen zaslonu.
• Izberite , nato pa izberite zavihek in program.
Dodajanje bližnjic na domači zaslon
1 Izberite .
2 Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem
zaslonu.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklop.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže , in če se ne prikaže,
omogočite lokacijske storitve.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim
pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega
zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.
Domači zaslon
OPOMBA: postavitev na domačem zaslonu je lahko drugačna,
če ste jo prilagodili.
Ogled obvestil
1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
2 Izberite možnost:
• Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu,
izberite obvestilo.
• Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave.
Lokacijske storitve so omogočene.
Tehnologija Bluetooth je omogočena.
®
Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 21).
®
Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled
nastavitev profila vozila.
Stanje napolnjenosti baterije.
Uporaba zaslona na dotik
• Tapnite zaslon, da izberete možnost.
• Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali
gor/dol.
• Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
• Za povečavo prsta raztegnite.
Nastavljanje svetlosti zaslona
Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi
svetlost zaslona razmeram v vozilu. Svetlost lahko nastavite tudi
ročno, in sicer na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.
1 Izberite možnost:
• Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite
hitre nastavitve na plošči za obvestila.
• Izberite Nastavitve > Zaslon > Raven svetlosti.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Profili vozil
Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in
svetlost osvetlitve zaslona.
Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na
domači zaslon.
Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov
so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.
Odpiranje programa
Na domačem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih
programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v
napravi, razvrščeni na dva zavihka. Na zavihku Navigacija
Garmin so programi, ki se uporabljajo za navigacijo, odpremo in
2
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil
vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.
Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite
ločeno za vsako vrsto vozila.
Profili vozil
Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in
druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali
neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.
Dodajanje profila vozila
Dodajte profil vozila za vsak avtodom, ki ga nameravate
uporabljati z napravo.
1 Izberite Tip vozila.
2 Izberite vrsto vozila:
• Če želite dodati avtodom s trajno pritrjenim bivalnikom,
izberite Avtodom.
• Če želite dodati avtodom, ki vleče prikolico, izberite
Avtodom s prikolico.
• Če želite dodati bivalno prikolico, ki jo vleče osebno vozilo,
izberite Vozilo s prikolico.
3 Po potrebi izberite vrsto prikolice:
• Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se
uporablja standardna vlečna kljuka, izberite Bivalna
prikolica.
• Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se
uporablja vlečno sedlo, izberite Polpriklopna prikolica.
OPOMBA: ta vrsta prikolic ni na voljo na vseh območjih.
• Če želite dodati prikolico za prevoz plovil, za vleko katere
se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite Prikolica
za prevoz plovil.
• Če želite dodati prikolico, za vleko katere se uporablja
standardna vlečna kljuka, izberite Prikolica.
Vnesite
lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na
4
zaslonu.
Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate
podrobnejše informacije (Urejanje profila vozila, stran 3).
Profil avtomobila
Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je
namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo
profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske
načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo.
Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na
voljo, ko uporabljate profil avtomobila.
Preklapljanje med profili vozil
Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.
1 Izberite možnost:
• Izberite Tip vozila.
• Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite
ikono profila vozila, kot je ali .
2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in
težo.
3 Izberite Izbira.
Urejanje profila vozila
Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu
dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.
1 Izberite Tip vozila.
2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in
nato še polje, ki ga želite urediti.
• Če želite preimenovati profil vozila, izberite >
>
Preimenuj profil.
• Če želite izbrisati profil vozila, izberite >
> Izbriši.
Kamera na armaturni plošči
Dodajanje rezervoarjev za propan
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava
načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za
rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot.
Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih
je treba zapreti rezervoarje za propan.
1 V profilu vozila izberite > Rezervoarji za propan > Dodaj
rezervoar.
2 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite Shrani.
Kamera na armaturni plošči
Poravnava kamere
OPOZORILO
Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.
Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali
prestavite napravo.
1 Izberite Kamera na armaturni plošči.
2 Nagnite napravo, da poravnate kamero.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj
bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.
NAMIG: če je v vidnem polju kamere na armaturni plošči
zajeto vakuumsko prijemalo, pregibno ročico premaknite proti
vakuumskemu prijemalu.
Upravljalni elementi kamere na armaturni
plošči
OBVESTILO
Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali
prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate
veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na
katerih nameravate napravo uporabljati.
Kamero na armaturni plošči lahko upravljate s programom za
kamero na armaturni plošči ali na plošči z obvestili.
Izberite > Kamera na armaturni plošči ali podrsajte od vrha
zaslona navzdol.
Izberite, če želite shraniti posnetek kamere na armaturni plošči.
Izberite, če želite ustaviti snemanje kamere na armaturni plošči.
Izberite, če želite začeti snemanje kamere na armaturni plošči.
Izberite, če želite omogočiti snemanje zvoka.
Izberite, če želite onemogočiti snemanje zvoka.
Snemanje s kamero na armaturni plošči
• Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, pri čemer
prepiše najstarejše neshranjene videoposnetke.
• Snemanje kamere na armaturni plošči lahko začnete ali
ustavite z upravljalnimi elementi kamere na armaturni plošči
(Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči, stran 3).
• Če omogočite možnost Samodejno snemanje (Nastavitve
kamere na armaturni plošči, stran 21), kamera na armaturni
plošči samodejno začne snemati, ko se naprava začne
napajati prek napajalnega nosilca. To je zelo uporabno, če je
nosilec priklopljen na vir napajanja, ki vklopi napajanje ob
vklopu kontakta.
• Ko napravo odstranite iz napajalnega nosilca ali nosilec nima
napajanja, kamera na armaturni plošči samodejno ustavi
snemanje z zamikom 15 sekund.
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči
Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se
prepisal z novim videoposnetkom.
3
1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite
>
Kamera na armaturni plošči > .
Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .
2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno),
znova izberite .
Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v
sporočilu.
Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko
shranite videoposnetek, ga prenesite in trajno shranite v
računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje
(Videoposnetki kamere na armaturni plošči v računalniku,
stran 4).
Vklop ali izklop snemanja zvoka
OBVESTILO
Na nekaterih območjih je snemanje zvoka s to napravo omejeno
ali prepovedano. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate
veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na
katerih nameravate napravo uporabljati.
Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom
snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali
izklopite.
1 Izberite > Kamera na armaturni plošči.
2 Izberite ali .
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči
V galeriji kamere na armaturni plošči si lahko ogledate
videoposnetke kamere na armaturni plošči, izbrišete
videoposnetke, ki jih ne potrebujete, in shranite izrezek iz
neshranjenih videoposnetkov.
OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi
snemanje videa.
1 Izberite > Galerija kamere na armaturni plošči > V redu.
2 Izberite shranjeni videoposnetek ali možnost Neshranjeno.
Videoposnetek se začne samodejno predvajati.
3 Izberite možnost:
• Če želite shraniti izrezek iz neshranjenih videoposnetkov,
z drsnikom izberite del videoposnetka, ki ga želite shraniti,
in izberite .
Naprava shrani del videoposnetka med oranžnima
kazalcema na drsniku.
• Če želite izbrisati videoposnetek, izberite .
Videoposnetki kamere na armaturni plošči v
računalniku
Videoposnetki in fotografije so shranjeni v mapi DCIM v
pomnilniški kartici kamere. Videoposnetki so shranjeni v obliki
zapisa datoteke MP4, fotografije pa v obliki zapisa JPG.
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in jih prenesete
tako, da pomnilniško kartico ali napravo priklopite na računalnik
(Priklop naprave na računalnik, stran 25).
Videoposnetki in fotografije so razvrščeni v različne mape.
100EVENT: vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo,
ko naprava zazna dogodek.
101SAVED: vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani
ročno.
104UNSVD: vsebuje neshranjene videoposnetke. Naprava
prepiše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor
za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.
4
Ogled videoposnetkov in fotografij v
pametnem telefonu
Preden si lahko ogledate videoposnetke in fotografije v
pametnem telefonu, morate napravo Garmin združiti s
programom Garmin Drive™ (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 16).
OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij
ustavi snemanje, opozorila pa so onemogočena.
1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite
Pregled posnetkov.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati shranjeni videoposnetek ali
fotografijo, izberite datoteko v kategoriji Shranjeni
posnetki.
• Če si želite ogledati nedavne videoposnetke, ki niso
shranjeni, izberite videoposnetek v kategoriji Začasni
posnetki.
Brisanje videoposnetka ali fotografije s pametnim
telefonom
1 Med ogledom seznama shranjenih videoposnetkov ali
fotografij v pametnem telefonu izberite Izberi.
2 Izberite eno ali več datotek.
3 Izberite .
Obrezovanje in izvoz videoposnetka
Dolžino videoposnetka lahko obrežete in tako odstranite
nepotrebni del posnetka, preden ga izvozite.
1 V programu Garmin Drive izberite Pregled posnetkov.
2 Izberite video.
3 Povlecite drsnika na vrstici napredovanja videoposnetka levo
ali desno, da obrežete dolžino videoposnetka.
4 Izberite Izvoz.
OPOMBA: med izvozom videoposnetka mora biti program v
ospredju.
Program izvozi obrezani videoposnetek v pametni telefon.
Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na
armaturni plošči
Pomnilniško kartico za kamero na armaturni plošči lahko
zamenjate, če želite povečati prostor za shranjevanje ali
zamenjati kartico, ki se ji je iztekla življenjska doba. Za kamero
je potrebna pomnilniška kartica microSD velikosti od 4 do
64 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
1 Pritisnite pokrov na obeh označenih mestih in ga potisnite
navzdol, da se odpre.
®
2 Poiščite režo za pomnilniško kartico .
3 Pritisnite obstoječo pomnilniško kartico navznoter, da se
iztakne, in jo nato spustite.
Obstoječa pomnilniška kartica se izvrže iz reže.
4 Odstranite obstoječo pomnilniško kartico iz reže.
5 V režo vstavite novo pomnilniško kartico.
6 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
Kamera na armaturni plošči
7 Ponovno namestite pokrov in ga potisnite navzgor, da se
zaskoči.
Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na
armaturni plošči
Za kamero na armaturni plošči je potrebna pomnilniška kartica,
ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko
formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte najmanj enkrat na šest
mesecev, saj s tem podaljšate njeno življenjsko dobo.
Formatirati morate tudi povsem novo pomnilniško kartico, ki ni
formatirana v datotečnem sistemu FAT32.
OPOMBA: s formatiranjem pomnilniške kartice izbrišete vse
videoposnetke, fotografije in podatke na kartici.
1 Izberite > Navigacija > Galerija kamere na armaturni
plošči.
2 Izberite > Formatiraj pomnilniško kartico.
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
POZOR
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika.
Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je
na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko
pripravite na prilagoditev hitrosti.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je
pred vami železniški prehod.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je
pred vami prehod za živali.
Ovinki: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je na cesti
ovinek.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje
počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za
uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne
informacije (Promet, stran 17).
Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko
nasedlo.
Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega
vetra.
Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.
Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate strmemu hribu.
Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.
Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da
ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom
in vozilom pred vami (Sistem za opozarjanje na čelne trke,
stran 5).
Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko
zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (Sistem opozoril
o menjavi voznega pasu, stran 6).
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za
voznika
Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za
voznika.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Pomoč za voznika >
Opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo
o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre
vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je
nameščen program Garmin Drive.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Napredni sistem za pomoč vozniku
Naprava vključuje napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS), ki
med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje
opozorila o voznih razmerah v okolici.
Posamezne funkcije naprednega sistema za pomoč vozniku
lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah Pomoč za
voznika (Nastavitve pomoči za voznika, stran 21).
Sistem za opozarjanje na čelne trke
OPOZORILO
Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne
namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na
pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in
ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne
trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o
vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno
funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.
OPOMBA: funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse
modele izdelka.
Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava
zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim
vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega
vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede
5
na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno
aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).
Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja
zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.
Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na
čelne trke
Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več
dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih
okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.
• Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost
vašega vozila preseže 50 km/h (30 mi/h).
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal
vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež,
megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval
pravilno, če kamera ni pravilno poravnana (Poravnava
kamere, stran 3).
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal
vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot
5 m (16 čevljev).
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval
pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno
navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu
(Poravnava kamere, stran 3).
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu
OPOZORILO
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v
informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste
pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna
pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o
menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja
opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti
omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com
/warnings.
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko
naprava zazna, da morda nehote prečkate črto med pasovoma.
Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu.
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost
vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na
to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani
zaslona.
delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite
možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v
vozilu.
1 Izberite Nastavitve > Kamera na armaturni plošči >
Postavitev kamere > Vodoravni položaj.
2 Izberite lokacijo naprave.
Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi
voznega pasu
Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva
več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v
nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko
hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval
pravilno, če kamera ni pravilno poravnana.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval
pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno
navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu
(Poravnava kamere, stran 3).
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen
neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
◦ Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za
ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne
sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera
koli druga vidna ovira.
◦ Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za
ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal
menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.
Sporočilni in opozorilni simboli
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko
prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na
možne nevarnosti in razmere na cesti.
Opozorila o omejitvah
Višina
Teža
Dolžina
Širina
Višina prikolice
Masa prikolice
Dolžina prikolice
Širina prikolice
Prikolice za prevoz plovil niso dovoljene
Avtodomi niso dovoljeni
Prikolice niso dovoljene
Propan ni dovoljen
Zavijanje levo ni dovoljeno
OPOMBA: za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi
voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da
označite lokacijo naprave v vozilu.
Zavijanje desno ni dovoljeno
Polkrožno obračanje ni dovoljeno
Nastavitev postavitve kamere
Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino
vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše
6
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
Ozka cesta
Oster ovinek
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
Opozorila
Tehtnica
Cesta ni bila preverjena za avtodome
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
V glavnem meniju izberite Kam?.
• Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite
Vnesite iskanje (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje,
stran 7).
• Če želite najti naslov, izberite Naslov (Iskanje naslova,
stran 7).
• Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah
po kategoriji, izberite Kategorije (Iskanje lokacije po
kategoriji, stran 8).
• Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite
poleg trenutnega območja za iskanje (Spreminjanje območja
iskanja, stran 7).
• Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite
Shranjeno (Shranjevanje lokacij, stran 10).
• Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v
rezultatih iskanja, izberite Nedavno (Ogled nedavno najdenih
lokacij, stran 10).
• Če želite poiskati postajališča in kampe za avtodome izberite
Vsi kampi(Iskanje kampov, stran 8).
• Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi
Foursquare ter se javiti z njih, izberite Foursquare (Iskanje
destinacij Foursquare, stran 9).
• Če želite brskati in iskati po destinacijah in ocenah v storitvi
TripAdvisor , izberite TripAdvisor (TripAdvisor, stran 9).
• Če želite brskati in iskati po destinacijah, fotografijah in
informacijah v storitvi HISTORY , izberite History® (Iskanje
destinacij HISTORY, stran 9).
• Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov,
izberite Narodni parki (Iskanje narodnih parkov, stran 8).
• Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih
koordinat, izberite Koordinate (Iskanje lokacije z uporabo
koordinat, stran 10).
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
Izberite
možnost:
5
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Po potrebi izberite za iskanje blizu drugega mesta ali
območja.
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Rezultati iskanja lokacij
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
®
®
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
®
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Spreminjanje območja iskanja
Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete
lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega
mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite poleg trenutnega območja za iskanje .
7
3 Izberite območje za iskanje.
4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene
lokacije.
Izbrano območje za iskanje se prikaže poleg . Ko iščete
lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej
predlaga lokacije v bližini tega območja.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Iskanje kampov
Izberite Kam? > Vsi kampi.
Iskanje kampov s storitvami
Parkirišča in kampe za avtodome lahko poiščete glede na
razpoložljive storitve.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite ponudnika iskanja parkirišč in kampov za avtodome,
kot je PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club
ali ACSI™.
OPOMBA: vsi ponudniki iskanja niso na voljo v vseh modelih
izdelka.
3 Po potrebi izberite Filtriraj po zanimivostih, izberite eno ali
več storitev in izberite Shrani.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje destinacij iOverlander™
Naprava vključuje destinacije iOverlander, s katerimi lahko
najdete destinacije, uporabne za potovanje po kopnem, kot so
kampi, servisi in prenočišča.
1 Izberite Kam? > iOverlander.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
Pojdi! Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Naprava vključuje destinacije Ultimate Campgrounds, s katerimi
lahko poiščete javne prostore za kampiranje v bližini svoje
lokacije.
1 Izberite Kam? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Po potrebi izberite možnost Iskalni filtri, izberite enega ali
več iskalnih filtrov in nato Išči.
3 Izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja z zemljevidom
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Povlecite zemljevid na novo območje iskanja.
4 Izberite Išči tukaj.
Iskanje storitev RV
Destinacije
Iskanje narodnih parkov
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
8
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge
storitve za avtodome.
Izberite Kam? > PlanRV™ Services.
Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali
Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o
narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo
do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.
1 Izberite Kam? > Narodni parki.
Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji
park na vrhu.
Izberite
Vnesite iskanje in vnesite celotno ali delno ime
2
parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).
3 Izberite narodni park.
Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije
infrastrukture in storitev v parku.
Iskanje in shranjevanje lokacij
4 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije do parka, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati
infrastrukturo in storitve v parku, izberite .
• Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo
na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.
Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku
V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne
informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem
parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku.
Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti,
središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite narodni park, nato pa
izberite .
2 Izberite Razišči ta park.
Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v
parku.
3 Izberite kategorijo.
4 Izberite lokacijo, nato pa izberite Pojdi!.
Iskanje destinacij HISTORY
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko
poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti po
vsem svetu, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in
znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z
njimi.
1 Izberite Kam? > History®.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite za ogled fotografije in kratkega povzetka
zgodovine lokacije.
Foursquare
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Povezavo z računom Foursquare lahko vzpostavite s
programom Garmin Drive v združljivem pametnem telefonu.
Tako si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z
nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov
Foursquare.
Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Drive.
2 Izberite > Foursquare > Login.
3 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko je naprava povezana z računom Foursquare prek
programa Garmin Drive, vam iskanje vrne najnovejše rezultate
iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz
vašega uporabniškega računa Foursquare (Vzpostavljanje
povezave z računom Foursquare, stran 9).
Izberite Kam? > Foursquare.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
z računom Foursquare prek programa Garmin Drive
(Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 9).
Iskanje in shranjevanje lokacij
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
z računom Foursquare prek programa Garmin Drive
(Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 9).
1 Izberite Kam? > Foursquare > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
TripAdvisor
V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor.Ocene
TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov
iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih
destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali
priljubljenosti.
Iskanje destinacij TripAdvisor
1 Izberite Kam? > TripAdvisor.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano
kategorijo.
3 Izberite Razvrsti rezultate za razvrščanje rezultatov iskanja
po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).
Navigacija do destinacije znotraj kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali
za vse modele izdelka.
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Križišča.
9
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Parkirišče
Naprava Garmin vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki
vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi
verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene
ali dovoljenih načinov plačila.
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh
območjih in za vsa parkirišča.
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite Kam? > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije
1 Poiščite lokacijo.
2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
3 Izberite .
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
4 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
Izberite
lokacijo parkirišča.
5
6 Izberite Pojdi!
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
10
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Končano.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 8).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite > Shrani.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
Iskanje in shranjevanje lokacij
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
na zemljevidu, stran 11). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 12).
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Sledenje načrtovani poti
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Načrtovane poti
Načrtovana pot na zemljevidu
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 12) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 13).
• Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso
primerne za aktivni profil vozila.
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 11).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 12).
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 12).
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 7).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 12).
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
Sledenje načrtovani poti
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na zemlje­
vidu, stran 15).
Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o
načrtovani poti in okolici.
11
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
ceste, če je na voljo. Obarvana črta
prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj
zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
2 Izberite .
Prihod na cilj
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 12).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite Kam? > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot naslednji postanek.
Naprava vas vodi do parkirišča.
12
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 11).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 19).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 11).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
Sledenje načrtovani poti
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša potza izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Ustavitev načrtovane poti
• Na zemljevidu izberite > Stop.
• Na domačem zaslonu izberite Stop.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave,
stran 22).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s pametnim telefonom, stran 17).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 21), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga nač. pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije
o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za
katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Cestnine in drugi stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
Sledenje načrtovani poti
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za
dovoljenje, izberite Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Izogibanja.
2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih
poteh, nato pa izberite V redu.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem
profilu vozila.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
3 Izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
5 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
6 Izberite Končano.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
Izberite
Končano.
6
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
13
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih
poti > Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naprava ne upošteva cest in izračuna načrtovane poti na
podlagi ravnih črt med cilji.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 11), če pa ni aktivna
nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate
okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 11).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Kamera: zagotavlja upravljalne elemente kamere na armaturni
plošči ter prikaže čelni trk in opozorila za menjavo voznega
pasu. Prav tako omogoča dostop do iskala kamere na
armaturni plošči in nastavitve pomoči za voznika.
Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti (Spreminjanje aktivne
načrtovane poti, stran 12).
Nemo: izklopi glavno glasnost.
Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na
aktivni načrtovani poti ali avtocesti (Mesta pred vami,
stran 14).
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 14).
Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 15). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele
naprave.
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled informacij o potovanju po
meri na zemljevidu, stran 15).
14
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 12).
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 17).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 20).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je
na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah
za preprečevanje prehitre vožnje ali vožnje pri rdeči luči ter
aktivno povezavo s programom Garmin Drive (Storitve v živo,
promet in funkcije pametnega telefona, stran 15).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki
so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije,
bencinske črpalke ali počivališča.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob
cesti ali načrtovani poti v vsaki od treh kategorij. Ko ne
potujete, orodje zemljevida prikazuje imena treh kategorij.
2 Izberite možnost:
• Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite
kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej
kategoriji.
• Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami,
izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali
začnete načrtovano pot do nje.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Shrani.
Mesta pred vami
Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani
poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje
informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje
zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega
izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot
so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.
Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Mesta pred vami.
Uporaba zemljevida
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje
zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so
pred vami.
2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za
izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali
restavracije.
3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite
Pojdi!.
Podatki o potovanju
Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu
Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu
prikažete informacij o potovanju po meri.
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite možnost:
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite > Navigacija > Promet.
2 Po potrebi izberite možnost > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite > Navigacija > Promet.
2 Izberite možnost > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo >
Plasti zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite
prikazati na zemljevidu.
• V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje
, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v
polju.
• Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida , nato
pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo >
Plasti zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
prometne informacije (Promet, stran 17).
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Izberite
vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
2
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo >
Pogled zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah
(2D), pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona
Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna
obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske
informacije v živo.
Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne
informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude,
gradbišča in zapore cest (Promet, stran 17).
Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske
napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v
realnem času (Ogled vremenske napovedi, stran 18).
Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in
sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo
glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.
15
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij
v storitvi Foursquare z navigacijsko napravo (Javljanje v
storitev Foursquare, stran 9).
Združevanje s pametnim telefonom
Napravo Garmin lahko združite s pametnim telefonom in
programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in
dostop do informacij v živo (Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona, stran 15) .
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz
trgovine s programi.
2 Vklopite napravo Garmin in jo postavite največ 3 m
(10 čevljev) od pametnega telefona.
Odprite
program Garmin Drive v telefonu.
3
4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter
dokončanje postopka združitve in nastavitve.
Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi
združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije
Bluetooth
Za združeni pametni telefon lahko omogočite ali onemogočite
prostoročno klicanje in funkcije programa Garmin Drive.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite poleg imena telefona.
3 V razdelku Uporabi za izberite možnost:
• Če želite omogočiti povezavo s programom Garmin Drive,
izberite Garmin Drive.
• Če želite omogočiti funkcije prostoročnega klicanja,
izberite Prostoročno.
4 Izberite V redu.
Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™)
S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil
pametnega telefona se prikazujejo v napravi Garmin.
1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
2 Izberite > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam programov pametnega telefona.
3 Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila posameznega
programa, izberite preklopno stikalo poleg njega.
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Če je vzpostavljena povezava z napravo Apple, lahko obvestila,
ki so prikazana v napravi Garmin, filtrirate s prikazovanjem ali
skrivanjem kategorij.
1 Izberite > Navigacija > Pametna obvestila > .
2 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
®
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth
1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je
njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
3 Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam
Bluetooth.
4 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
6 Izberite Seznani.
16
Pametna obvestila
Ko je naprava Garmin povezana s programom Garmin Drive, si
lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so
besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.
Prejemanje obvestil
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
OPOZORILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila
lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.
• Če želite prezreti obvestilo, izberite ali počakajte, da
pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite
Predvajaj sporočilo.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira
funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana
ikona .
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite > Navigacija > Pametna obvestila.
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne
more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo Garmin.
Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi
sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi
Garmin.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite > Pozabi.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Klicanje
1 Izberite .
2 Izberite možnost:
• Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko
številko in izberite .
• Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s
katere ste nedavno prejeli klic, izberite in izberite
številko.
• Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite
in izberite stik.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Opusti.
Uporaba možnosti med klicem
Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere
možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.
NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko
znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .
• Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti
povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite
.
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene
številke
Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri
stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko,
člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.
1 Izberite > .
2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer
Prednastavitev 1.
3 Izberite stik.
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
Promet
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 21). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava
sprejemati.
• Modeli izdelka, ki se končajo z oznako MT, lahko prejemajo
prometne informacije prek radijskega oddajnega signala z
vgrajenim sprejemnikom prometnih informacij in priloženim
kablom za napajanje v vozilu (Prejemanje prometnih
informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 17).
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne
informacije s programom Garmin Drive (Prejemanje
prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 17).
• Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek
radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je
na voljo kot dodatna oprema (Prejemanje prometnih
informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 17).
Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno
opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite garmin.com/traffic.
Prejemanje prometnih informacij s pametnim
telefonom
Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko
je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen
program Garmin Drive.
1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (Storitve v živo,
promet in funkcije pametnega telefona, stran 15).
2 V napravi Garmin izberite Nastavitve > Navigacija > Promet
in preverite, ali je izbrano potrditveno polje Promet.
Prejemanje prometnih informacij s
sprejemnikom prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne
informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na
voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora
biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim
kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri
modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij
(Promet, stran 17). Če vaš model izdelka ne vključuje
17
sprejemnika prometnih informacij, odprite stran izdelka na
spletnem naslovu garmin.com, kjer lahko poiščete in kupite
združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite garmin.com/traffic.
Napravo priklopite na napajanje v vozilu z napajalnim
kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij (Namestitev
in napajanje naprave Garmin v vozilu, stran 1).
Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, kabel
za napajanje v vozilu, ki je priložen napravi, podpira sprejem
prometnih informacij. Če ste sprejemni kabel za prometne
informacije kupili kot dodatno opremo, napravo priklopite na
napajanje v vozilu s tem kablom.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko
naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se
prometnim zastojem.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
3 Za dokončanje iskanja ali dejanja odgovorite na glasovne
pozive.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite V redu, Garmin.
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
V napravi se prikaže seznam rezultatov iskanja.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega
upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je V redu, Garmin.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite > Glasovni nadzor > > Besedna zveza za
zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
1 Izgovorite V redu, Garmin.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
4 Izgovorite številko vrstice želene lokacije.
Naprava prikaže lokacijo na zemljevidu.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite > Navigacija > Glasovni nadzor > .
2 Izberite Utišaj navodila > Omogočeno.
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
1 Izberite > Uporabniški priročnik.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme (Nastavitev jezika besedila, stran 22).
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (Storitve v
živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 15).
1 Izberite > Vreme.
2 Izgovorite ukaz v meniju.
18
Glasovni ukaz
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
1 Izberite > Vremenski radar.
2 Izberite za animirano radarsko sliko na zemljevidu.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin
Drive (Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona,
stran 15).
Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z
vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na
načrtovani poti ali v drugem mestu.
1 Izberite > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 19).
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naslednji.
5 Vnesite komentar (izbirno).
6 Izberite Končano.
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Končano.
Uporaba programov
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite > Izbriši izpise.
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
5 Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti
in točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
19
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite > Optimiranje vrst.
reda.
Odkrivanje znamenitosti na potovanju
Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki
jih lahko dodate potovanju.
1 Med urejanjem potovanja izberite > Predlagaj
znamenitosti.
2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost
Izbira.
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga
nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
4 Izberite .
5 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 12).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 12).
Navigacija po shranjenem potovanju
Preden lahko začnete uporabljati navigacijo po shranjenem
potovanju, se mora aktivni profil vozila v napravi ujemati z
izbranim profilom vozila za potovanje (Spreminjanje možnosti
načrtovanja potovanja, stran 20). Če se ne ujema, vas naprava
opozori, da morate spremeniti profil vozila, preden lahko
začnete potovanje (Preklapljanje med profili vozil, stran 3).
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja > Moje aktivne načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
20
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Prometne kamere photoLive
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana
s programom Garmin Drive (Storitve v živo, promet in funkcije
pametnega telefona, stran 15).
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.
Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive
Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko
tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se
pogosto vozite.
1 Izberite > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida
z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni
velikosti.
5 Izberite Shrani, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica
predogleda kamere.
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu
V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere
ob cesti, ki je pred vami.
1 Na zemljevidu izberite > photoLive.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob
cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se
zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje
najbližje kamere ob cesti.
2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite Poišči
kamere za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer
(izbirno).
Shranjevanje prometne kamere
1 Izberite > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave, stran 22).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite > Kje sem bil.
Nastavitve
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Profil vozila: nastavi profil vozila za vsako vozilo, za katero
boste uporabljali napravo.
Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in
ikono vozila, ki je prikazana v napravi.
Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti
pri uporabi navigacije.
Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.
Nastavitve
Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava.
Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju
načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano
pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev
(Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 13).
Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 15).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo >
Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve načrtovanih poti
Izberite Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.
Zgodovina potovanja: omogoči, da naprava zabeleži
informacije za funkcije myTrends, Kje sem bil in Dnevnik
potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite Nastavitve > Navigacija > Pomoč za voznika.
Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite
opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami
(Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 5).
Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za
preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Navigacija > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Nastavitve
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno
ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane
poti (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 13).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve kamere na armaturni plošči
Izberite Nastavitve > Kamera na armaturni plošči.
Postavitev kamere: omogoča nastavitev višine vozila in
položaja kamere ter poravnavo kamere na armaturni plošči
(Poravnava kamere, stran 3).
Samodejno snemanje: omogoči, da kamera na armaturni
plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.
Opozorilni zvoki pomoči za voznika: omogoča, da naprava
predvaja zvok , ko se sproži opozorilo o čelnem trku ali
opozorilo o menjavi voznega pasu.
Opozarjanje na čelne trke: omogoča vklop in nastavitev
občutljivosti opozarjanja na čelne trke (Sistem za opozarjanje
na čelne trke, stran 5). Pri večji občutljivosti vas naprava prej
opozori kot pri nižji.
Opozorilo o menjavi voznega pasu: omogoči opozorilo, ko
naprava zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (Sistem
opozoril o menjavi voznega pasu, stran 6).
Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov
kamere na armaturni plošči.
Neshranjeni posnetki: določi, kdaj naprava izbriše neshranjene
videoposnetke. Če izberete možnost Izbriši, ko je pomnilnik
poln, naprava izbriše najstarejše neshranjene
videoposnetke, ko je prostor za shranjevanje v pomnilniški
kartici poln. Če izberete možnost Takoj izbriši, naprava
stalno briše neshranjene videoposnetke, ki so starejši od treh
minut, in izbriše vse neshranjene videoposnetke ob vsakem
izklopu. Ta možnost je uporabna za lažje varstvo podatkov.
Ko je izbrana možnost Takoj izbriši, ne morete snemati
videoposnetkov Travelapse™ ali si ogledati neshranjenih
videoposnetkov v galeriji.
Snemanje zvoka: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med
snemanjem s kamero na armaturni plošči.
Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi
informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.
Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca
izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
1 Izberite Nastavitve > Wi-Fi.
2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije
brezžičnega omrežja.
3 Izberite brezžično omrežje.
4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.
Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si
zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo,
ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.
21
Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih
barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno
nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.
Ozadje: nastavi ozadje v napravi.
Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitev časa mirovanja, po
katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo
baterije.
Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.
Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.
Posreduj: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek
brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem
zaslonu.
Nastavitve zvoka in obvestil
Izberite Nastavitve > Zvok in obvestila.
Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo,
predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o
obvestilih.
Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to
funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih
obdobjih ali ob določenih dogodkih.
Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo
zvonjenja za obvestila v napravi.
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil
1 Izberite Nastavitve > Zvok in obvestila.
2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.
Omogočanje ali onemogočanje lokacijski
storitev
Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko
naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in
omogoča navigacijsko pomoč. Če želite načrtovati pot, ko signal
GPS ni na voljo, lahko lokacijske storitve onemogočite. Ko so
lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator
GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.
NAMIG: če onemogočite lokacijske storitve, lahko prihranite
energijo baterije.
1 Izberite Nastavitve > Lokacija.
2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve,
izberite preklopno stikalo.
OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne
spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo
zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o
lokaciji med navigacijo.
Nastavitev jezika besedila
Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.
1 Izberite Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik.
2 Izberite jezik.
Nastavitve datuma in časa
Izberite Nastavitve > Datum in čas.
Samodejni datum in čas: samodejno nastavi čas na podlagi
informacij povezanega omrežja.
Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.
Nastavi uro: nastavi čas v napravi.
Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.
Uporabljaj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24urno obliko zapisa časa.
Nastavitve naprave
Izberite Nastavitve > Vizitka naprave.
22
Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in
programsko opremo naprave.
Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.
Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo
za končnega uporabnika in informacije o licenci programske
opreme.
Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije
na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.
Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah
strojne in programske opreme.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo
nastavitev.
1 Izberite Nastavitve.
2 Izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Obnovi.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških
podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Izberite Nastavitve.
2 Izberite možnost:
• Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost
Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgod.
potovanja.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste
potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi,
programi in nameščeni zemljevidi.
• Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na
tovarniške privzete vrednosti, izberite možnost Navigacija
> > Obnovi.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
• Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in
združene naprave, izberite Ponastavitev naprave >
Ponastavitev nastavitev omrežja.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški
podatki.
• Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti
vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite
Ponastavitev naprave > Factory Data Reset.
Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja,
programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene
naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa
se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi
Garmin se morda ne bodo izbrisale.
Informacije o napravi
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Vizitka naprave > Regulatorne oznake.
Specifikacije
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja (napajanje v
vozilu)
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Informacije o napravi
Vrsta vhodnega
napajanja
Napajanje v vozilu z dodatno opremo.
Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za
uporabo le doma ali v pisarni.
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod
Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence brezžičnih
omrežij
2,4 GHz pri nazivni moči 19,5 dBm
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodobitve zemljevidov in programske
opreme
Za najboljšo izkušnjo navigacije posodabljajte zemljevide in
programsko opremo v napravi.
Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive
spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v
napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava
najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše
načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko
postopek posodabljanja traja več ur.
Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in
izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve
programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj
minutah.
Napravo lahko posodobite na dva načina.
• Napravo lahko povežete z omrežjem Wi‑Fi in posodobitev
opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo
lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
• Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s
programom Garmin Express (garmin.com/express). S to
možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško
kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji
pomnilnik.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir
napajanja.
OPOMBA: napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega
napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu
garmin.com.
2 Napravo povežite z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 21).
Ko je naprava povezana z omrežjem Wi‑Fi, samodejno
preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko
je posodobitev na voljo.
3 Izberite možnost:
• Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha
zaslona navzdol in izberite Na voljo je posodobitev..
• Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve,
izberite Nastavitve > Vizitka naprave > Sistemske
posodobitve.
V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in
programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na
voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema
prikaže sporočilo Na voljo je posodobitev.
4 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Prenesi.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema.
5 Po potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite Sprejmi
vse, da sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate
najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za
napravo.
1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku,
obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite
navodilom na zaslonu za namestitev (Nameščanje programa
Garmin Express, stran 24).
2 Odprite program Garmin Express.
3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB
v napravi
Garmin, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v
računalniku.
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve
prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za
več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se
obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
napravo povežete z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
Vzdrževanje naprave
23
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje objektiva kamere
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
4 Ko vas naprava Garmin pozove, da preklopite v način
Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.
prenosa datotek, izberite Da.
5 V programu Garmin Express kliknite možnost Dodaj
napravo.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno
ime in serijsko številko.
6 Kliknite možnost Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express
prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.
1 Obrišite objektiv s krpico za čiščenje objektivov, ki ne pušča
prask; krpico lahko tudi navlažite z izopropilnim alkoholom.
2 Objektiv posušite na zraku.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
7 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev določene posodobitve kliknite Ogled
podrobnosti in kliknite Namesti poleg želene
posodobitve.
Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v
napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko
postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo
dolgo.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 25).
8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve
za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom
posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno
priklopite napravo.
Nameščanje programa Garmin Express
Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows in
Mac .
1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je
program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite
Sistemske zahteve.
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
®
®
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
24
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Dodatek
Vzvratne kamere
Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih
vzvratnih kamer.
Dodatek
Priklop žične vzvratne kamere
Nosilec naprave ima vtičnico velikosti 3,5 mm za kompozitni
video signal. Priklopite lahko žično vzvratno kamero in si sliko
ogledate na zaslonu naprave.
Priklopite kabel kamere za video signal v vtičnico za video
signal
na nosilcu.
Preklapljanje kamer
Če več vzvratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko
preklapljate med posameznimi pogledi kamer.
1 Izberite > Vzvratni pogled.
2 Izberite > Izberite kamero.
3 Izberite kamero.
Prikaže se video iz kamere, na vrhu zaslona pa se prikaže
ime kamere.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
zaslonom
Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko
napravo Garmin
Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v
navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavitev omrežja Wi‑Fi.
Brezžična vzvratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi
navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom
Android. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite
garmin.com/bc35.
Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri
brezžične vzvratne kamere BC 35.
1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico
programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez
najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o
posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske
naprave.
2 Vklopite navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ
3 m (10 čevljev) od kamere.
3 Izberite > Vzvratni pogled.
4 Izberite možnost:
• Če je to prva kamera, ki jo povezujete z navigacijsko
napravo, izberite Dodaj novo kamero.
• Če je to dodatna kamera, ki jo povezujete z navigacijsko
napravo, izberite > Izberite kamero > Dodaj novo
kamero.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: koda ali geslo za združitev sta navedena v
oddajniku ali kameri.
Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera
samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.
Ogled slike iz vzvratne kamere
Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzvratne kamere na
različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena
na napajanje.
1 Izberite možnost prikazovanja video slike:
• Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo),
prestavite v vzvratno prestavo.
Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzvratne
kamere.
• Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni
ogled kamere izberite > Vzvratni pogled.
2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja
naprave:
• Če je kamera priklopljena na vzvratno luč (priporočljivo),
prestavite iz vzvratne prestave.
Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
• Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno
skrivanje kamere izberite .
Dodatek
Vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave
prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.
1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
2 Izberite Nastavitve > Zaslon > Posreduj.
3 Izberite brezžični zaslon.
4 Če je treba, vnesite PIN.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom
Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi
različicami.Za računalnike Mac je lahko potrebna dodatna
programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v
napravah Android.
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
64 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave Garmin , stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
®
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
3 Ko vas naprava Garmin pozove, da vnesite način prenosa
datotek, izberite Da.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
računalnik, stran 25).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
25
2
3
4
5
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
6 Izberite Urejanje > Prilepi.
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
Izključite
kabel iz računalnika.
2
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Namestitev dodatne polnilne postaje za
avtodom
OBVESTILO
Neupoštevanje teh zahtev za namestitev lahko povzroči
poškodbe izdelka ali vozila.
• Pred vrtanjem lukenj v stranico vozila morate izbrati primerno
mesto za namestitev polnilne postaje.
• Preveriti morate, ali namestitvena površina omogoča, da je
nosilec dobro pritrjen, in ali namestitveni vijaki ne bodo motili
žic ali drugih predmetov na stranici.
• Uporabiti morate ustrezne namestitvene vijake za material
stranice vozila. Priloženi vijaki so namenjeni namestitvi na les
ali steklena vlakna. Pred namestitvijo vijakov se prepričajte,
da so vijaki ustrezno dolgi in ne bodo poškodovali zunanjih
stranic ali drugih sestavnih delov.
Za namestitev dodatne polnilne postaje za avtodom potrebujete
izvijač in sveder s premerom 1,5 mm (1/16 palca).
Dodatna polnilna postaja za avtodom zagotavlja trajno polnilno
postajo za napravo na stranici vozila. Tako lahko napravo
uporabljate in napolnite v bivalnem prostoru avtodoma.
1 Namestite nosilec ob stranico in s šestimi odprtinami za
vijake označite položaje vodilnih lukenj.
2 Odstranite nosilec s površine.
3 S svedrom s premerom 1,5 mm (1/16 palca), ki je primeren
za material stranice, izvrtajte vodilno luknjo v vsakega od
šestih označenih položajev.
OBVESTILO
Ne vrtajte skozi nosilec. Tako lahko poškodujete nosilec ali
stranico vozila.
4 Poravnajte odprtine za vijake na nosilcu z vodilnimi luknjami
in pritrdite nosilec na stranico s šestimi vijaki.
5 Pritisnite kroglični spoj nosilca naprave h kroglici nosilca na
stranici, da se zaskoči.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del v nasprotni smeri
urinega kazalca.
6 Napeljite neizolirane priključke v akumulator avtodoma ali v
vir napajanja z napetostjo 12 V.
7 Črno žico priklopite na negativni (–) pol akumulatorja, rdečo
žico pa na pozitivni (+) pol akumulatorja.
2
3
4
5
26
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico , in varovalko .
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila .
Dodatek
8 Povežite konec mini-USB napajalnega kabla v nosilec
napajane naprave.
9 Namestite navigacijsko napravo na nosilec naprave.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Napravo primite na vrhu in dnu.
2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne
sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec
sprostite iz vakuumskega prijemala.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave Garmin v vozilu, stran 1).
Nosilec med vožnjo ne drži naprave
Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa
mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.
Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje
korake.
• Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca
ter s krpo obrišite kroglico in spoj.
Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem
spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
• Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu,
kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla.
Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se
zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev.
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Odpravljanje težav
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 26).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka
vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 21).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 21).
• Znižajte glasnost (Pregled naprave Garmin , stran 1).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 21).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 1).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
®
Moji videoposnetki so zamegljeni
• Očistite objektiv kamere (Čiščenje objektiva kamere,
stran 24).
• Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
• Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla
pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.
Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je
treba zamenjati
Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih
velikokrat prepišejo. Z rednim formatiranjem lahko podaljšate
življenjsko dobo kartice in izboljšate njeno delovanje. Kamera na
armaturni plošči snema neprekinjeno, zato boste morda redno
morali menjati pomnilniške kartice (Zamenjava pomnilniške
kartice za kamero na armaturni plošči, stran 4). Naprava
samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko
je treba kartico formatirati ali zamenjati.
Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z
naslednjimi ukrepi.
• Formatirajte pomnilniško kartico vsaj enkrat na šest mesecev
(Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči, stran 5).
• Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške
kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico
(Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči, stran 5) in jo šele nato po potrebi zamenjati
(Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči, stran 4).
• Izklopite napravo, ko ne uporabljate vozila.
Če naprava ni priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob
vklopu kontakta, jo izklopite, ko ne uporabljate vozila, da
kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.
• Shranjene videoposnetke prenesite v računalnik.
Pomnilniška kartica deluje dlje, če je v njej več
nezasedenega prostora.
• Uporabite pomnilniško kartico z več prostora za shranjevanje.
Pomnilniške kartice z več prostora za shranjevanje se
redkeje prepisujejo, zato običajno zdržijo dlje.
• Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo
razreda 10 ali višjega razreda.
27
• Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega
proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.
Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni
• Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite
kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10
ali višjega razreda.
Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa
dovolj hitro.
• Če si ogledujete videoposnetke v pametnem telefonu z
brezžično povezavo s kamero, jih poskusite gledati na
drugem mestu, kjer je manj motenj brezžične povezave, ali
pa poskusite prenesti videoposnetke v telefon (Obrezovanje
in izvoz videoposnetka, stran 4).
• Pomembne posnetke prenesite v računalnik ali pametni
telefon in formatirajte pomnilniško kartico (Formatiranje
pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 5).
• Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške
kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico
(Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči, stran 5) in jo šele nato po potrebi zamenjati
(Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni
plošči, stran 4).
• Posodobite napravo na najnovejšo programsko opremo
(Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 23).
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti
telefon in napravo (Brisanje združene naprave Bluetooth,
stran 17) ter opraviti postopek združitve (Storitve v živo,
promet in funkcije pametnega telefona, stran 15).
Nekatere funkcije pametnega telefona ne
delujejo
Če ste opravili združitev s pametnim telefonom, vendar nekatere
njegove funkcije ne delujejo, lahko težavo odpravite z
naslednjimi ukrepi.
• V pametnem telefonu v trgovini s programi posodobite
program Garmin Drive na najnovejšo različico.
• Preverite, ali je funkcija, ki jo želite uporabljati, omogočena v
napravi ali pametnem telefonu (Omogočanje ali
onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth, stran 16).
28
Odpravljanje težav
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 15
3D-pogled zemljevida 15
A
aktivno razvrščanje na pasove 12
avtodom, profili 2, 3
B
baterija
podaljševanje 27
polnjenje 1, 23, 26, 27
težave 27
bližnjice
brisanje 10
dodajanje 2, 10
brezžična kamera. Za več informacij si oglejte
kamere
brisanje
potovanja 19
servisne kategorije 19
servisni zapisi 19
vsi uporabniški podatki 22
združena naprava Bluetooth 17
C
cestnine, izogibanje 13
cilji 20. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 12
Č
časovne nastavitve 22
čiščenje, naprava 24, 27
čiščenje naprave 24
čiščenje zaslona na dotik 24
D
datoteke, prenašanje 25
destinacije 8, 9
HISTORY 9
kraji 9
dnevnik potovanja, ogled 15
dodatna oprema 27
dom
pot 11
urejanje lokacije 11
domači zaslon 2
prilagajanje 2
F
fotografije 4
Foursquare 9
funkcije pametnega telefona 16
vzpostavljanje povezave 16
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 24
posodabljanje programske opreme 23
glasnost 22
glasnost alarmov 22
glasnost obvestil 22
glasnost predstavnostnih datotek 22
glasovni ukaz 18
aktiviranje 18
besedna zveza za bujenje 18
namigi za uporabo 18
navigacija z 18
gorivo, postajališča 10
GPS 2
simulacija 22
H
Hitro iskanje 8
I
ID naprave 22
ikone, vrstica stanja 2
Kazalo
iskanje lokacij. 7–9 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 8
koordinate 10
križišča 9
mesta 14
naslovi 7
iskanje storitev 8
iskanje zbirk Geocache 10
izogibanja 13
brisanje 14
cesta 13
cestnine 13
območje 13
onemogočanje 13
značilnosti ceste 13
napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 6
narodni parki 8, 9
naslednji zavoj 11
naslovi, iskanje 7
nastavitve 20–22
nastavitve zaslona 21
navigacija 9, 11, 12
izven cest 14
nastavitve 20, 21
navigacija izven cest 14
nedavno najdene lokacije 10
nega naprave 24
nosilec, odstranjevanje 24, 27
nujne službe 10
J
oblikovanje načrtovane poti 12
obvestila 2, 16
obvozi 12
odgovarjanje na klice 17
odpravljanje težav 27, 28
odstranjevanje nosilca 24, 27
omejitve, vozilo 2
opozorila 5
bližinske točke 21
zvok 21
opozorila za voznika 5
opozorilne ikone 6, 7
orodja, zemljevidi 14
jezik 22
K
kabel za napajanje v vozilu 1
kabli, napajanje 26
kamera, združevanje 25
kamera na armaturni plošči 21, 27
poravnavanje 3
predvajanje videa 4
snemanje videa 3
snemanje zvoka 3, 4
kamere 25
hitrost 5
kamera na armaturni plošči 3, 21
preklapljanje 25
rdeča luč 5
varnostno kopiranje 25
kartica microSD 1, 25, 27
nameščanje 4
Kje sem? 10
klici 17
odgovarjanje 17
koordinate 10
kraja, izogibanje 24
kraji 9
križišča, iskanje 9
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 22
lokacija 10
lokacije 7, 20
iskanje 7, 9
kraji 9
nedavno najdene 10
shranjevanje 10
simulirano 22
trenutno 10
lokacijske storitve 22
M
myTrends, načrtovane poti 13
N
načrtovalnik potovanja 19, 20
točke oblikovanja 20
urejanje potovanja 19
načrtovane poti 11
dodajanje točke 12, 20
izračun 12
myTrends 13
način izračuna 20
oblikovanje 12
ogled na zemljevidu 11, 12
predlagane 13
ustavljanje 13
začetek 7, 8, 11
namestitev naprave 26, 27
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 27
vakuumsko prijemalo 1, 24, 27
napajalni kabli 23, 26
menjava varovalke 26
vozilo 1
napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 5
O
P
parkirišča 7, 8, 10, 12
photoLive 20
plasti zemljevida, prilagajanje 15
podatki o potovanju
ogled 15
ponovni zagon 15
podpora za izdelke 18
pogled zemljevida
2D 15
3D 15
polnjenje naprave 1, 23, 26, 27
pomnilniška kartica 1, 4, 25, 27
formatiranje 5
nameščanje 25
ponastavitev naprave 22
ponastavljanje nastavitev 22
ponovni zagon
naprava 24
podatki o potovanju 15
posodabljanje
programska oprema 23
zemljevidi 23
pot domov 11
pred vami 14
prilagajanje 14
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 17
prepoznavanje govora 18
priročnik za uporabo 18
profil vozila
avtodom 2, 3
avtomobil 3
profili, avtodom 2, 3
programi 2
programska oprema
posodabljanje 23
različica 22, 24
promet 15, 17, 18, 21
dogodki 15
druga načrtovana pot 13
iskanje zastojev 15
kamere 20
sprejemnik 17
zemljevid 15
prometne kamere, ogled 20
prometne kamere za prehitro vožnjo 5
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 5
prostoročni telefonski klici 16
29
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 25
razmere na cesti, vreme 19
S
satelitski signali, pridobivanje 2, 22
servisna zgodovina
brisanje 19
kategorije 19
urejanje 19
zapisi 19
seznam odcepov 12
shranjene lokacije 20
brisanje 11
kategorije 11
urejanje 10
shranjevanje, trenutna lokacija 10
simulirani položaji 22
sistem opozoril o menjavi voznega pasu
(LDWS) 5, 6
sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) 5,
6
slušalke, združevanje 16
Smartphone Link 16
specifikacije 22
spreminjanje območja iskanja 7
stanje pripravljenosti 1
storitve na izvozih 14
svetlost 2
zaslon na dotik 2
združevanje
brisanje združene naprave 17
prekinitev povezave 17
slušalke 16
telefon 16, 28
zemljepisna širina in dolžina 10
zemljevidi 8, 11, 14, 21
nakup 27
ogled načrtovanih poti 11, 12
orodja 14
plasti 15
podatkovno polje 11, 15
posodabljanje 23
raven podrobnosti 21
simboli 11
tema 21
zgodovina potovanja 22
zvok 22
bližinske točke 21
Š
številka ID 22
T
tehnologija Bluetooth 15, 17, 28
brisanje združene naprave 17
odklop naprave 17
omogočanje 21
združitev s telefonom 16
telefon 28
združevanje 16, 28
telefonski klici 17
klicanje 17
odgovarjanje 17
utišanje 17
tipka za vklop/izklop 1
trenutna lokacija 10
trenutne lokacije 10
TripAdvisor 9
U
urejanje, shranjena potovanja 20
USB, prekinitev povezave 26
usmerjanje 12
usmerjanje med vožnjo 12
utišanje, zvok 18
V
vakuumsko prijemalo 24, 27
varovalka, menjava 26
video 4
beleženje 3
brisanje 4
fotografije, ogled 4
kakovost 27, 28
predvajanje 4
shranjevanje 3, 4
snemanje 3, 4
vreme 18
radar 19
razmere na cesti 19
vrstica za iskanje 7
vzvratna kamera 25. Za več informacij si
oglejte kamere
W
Wi-Fi, vzpostavljanje povezave 21, 25
Wi‑Fi 23
Z
zaslon, svetlost 2
30
Kazalo
support.garmin.com
Junij 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising