Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User manual | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Korisnički priručnik

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Korisnički priručnik
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
ACSI™ trgovački je znak tvrtke Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple , iPhone i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc.
registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom
licencom. Foursquare je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim
državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info
International, Inc. TripAdvisor zaštićeni je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Wi‑Fi zaštićeni je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Garmin® – pregled ..................................................................... 1
Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu .............. 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 1
Primanje GPS signala ................................................................. 2
Početni zaslon ............................................................................ 2
Otvaranje aplikacije ................................................................ 2
Dodavanje prečaca na početni zaslon ................................... 2
Prikaz obavijesti ..................................................................... 2
Ikone statusne trake ............................................................... 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir ......................................... 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Profili vozila.................................................................... 2
Dodavanje profila vozila .............................................................. 3
Profil automobila ......................................................................... 3
Izmjenjivanje profila vozila .......................................................... 3
Uređivanje profila vozila .............................................................. 3
Dodavanje spremnika propana .............................................. 3
Kamera za snimanje vožnje........................................... 3
Poravnavanje kamere ................................................................. 3
Kontrole za kameru za snimanje vožnje ..................................... 3
Snimanje kamerom za snimanje vožnje ................................ 3
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje ..................... 3
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka ............................ 4
Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje ............................ 4
Videozapisi kamere za snimanje vožnje na vašem računalu ..... 4
Prikaz videozapisa i fotografija na vašem pametnom
telefonu ....................................................................................... 4
Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću pametnog
telefona .................................................................................. 4
Skraćivanje i izvoz videozapisa ............................................. 4
Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje ..... 4
Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje
vožnje ..................................................................................... 5
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................5
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača ........ 5
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 5
Sustav napredne pomoći u vožnji ............................................... 5
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara ............................. 5
Sustav upozorenja na izlazak iz trake ................................... 6
Simboli upozorenja ..................................................................... 6
Upozorenja o ograničenjima .................................................. 6
Upozorenja o stanju na cesti .................................................. 6
Upozorenja ............................................................................. 7
Pronalaženje i spremanje lokacija ................................ 7
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 7
Traženje adrese .......................................................................... 7
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 7
Promjena područja pretraživanja ........................................... 7
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 8
Promjena područja pretraživanja s pomoću karte ................. 8
Točke interesa ............................................................................ 8
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 8
Pronalaženje kampova .......................................................... 8
Traženje RV usluga ............................................................... 8
Traženje nacionalnih parkova ................................................ 8
Pronalaženje HISTORY točaka interesa ................................ 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 9
Alati za pretraživanje .................................................................. 9
Traženje raskrižja ................................................................... 9
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................. 10
Sadržaj
Parkiralište ................................................................................ 10
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ......................... 10
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije ........................ 10
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking .................... 10
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija ............................ 10
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ....................... 10
Pregled podataka o trenutnom položaju ................................... 10
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ....... 10
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .......................... 10
Dodavanje prečaca ................................................................... 10
Uklanjanje prečaca .............................................................. 10
Spremanje lokacija ................................................................... 10
Spremanje lokacije ............................................................... 10
Spremanje trenutne lokacije ................................................ 10
Uređivanje spremljene lokacije ............................................ 10
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 11
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 11
Praćenje rute ................................................................. 11
Rute .......................................................................................... 11
Pokretanje rute ......................................................................... 11
Postavljanje početka rute pomoću karte .............................. 11
Prelazak na početnu točku .................................................. 11
Vaša ruta na karti ...................................................................... 11
Pomoć za aktivne trake ........................................................ 12
Pregledavanje skretanja i uputa .......................................... 12
Prikaz cijele rute na karti ...................................................... 12
Dolazak na odredište ................................................................ 12
Parkiranje u blizini odredišta ................................................ 12
Promjena aktivne rute ............................................................... 12
Dodavanje lokacije ruti ......................................................... 12
Oblikovanje rute ................................................................... 12
Obilazak ............................................................................... 12
Promjena načina izračuna rute ............................................ 12
Zaustavljanje rute ..................................................................... 13
Korištenje predloženih ruta ....................................................... 13
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja ................................ 13
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti ................................ 13
Izbjegavanje cesta s naplatom ............................................ 13
Izbjegavanje vinjeta ............................................................. 13
Značajke izbjegavanja ceste ................................................ 13
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................. 13
Prilagođena izbjegavanja ..................................................... 13
Navigacija van ceste ................................................................. 14
Korištenje karte ............................................................ 14
Alati karte .................................................................................. 14
Pregledavanje alata karte .................................................... 14
Nadolazi .................................................................................... 14
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 14
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 14
Nadolazeći gradovi ................................................................... 14
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s
autoceste ............................................................................. 14
Informacije o putu ..................................................................... 15
Pregledavanje prilagođenih podatka o putovanju na karti ... 15
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 15
Pregled zapisnika puta ......................................................... 15
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 15
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 15
Prikaz prometa na karti ........................................................ 15
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 15
Prilagođavanje karte ................................................................. 15
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 15
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 15
Promjena izgleda karte ........................................................ 15
i
Live usluge, prometne informacije i funkcije
pametnog telefona....................................................... 15
Uparivanje s pametnim telefonom ............................................ 16
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija ....... 16
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja ................................ 16
Pametne obavijesti ................................................................... 16
Primanje obavijesti ............................................................... 16
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 17
Hands-free pozivanje ................................................................ 17
Uspostavljanje poziva .......................................................... 17
Primanje poziva ................................................................... 17
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 17
Spremanje telefonskog broja kao zadanog ......................... 17
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 17
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ....................................... 17
Promet ........................................................................... 17
Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona ...... 17
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o
prometu ..................................................................................... 17
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 18
Glasovna naredba........................................................ 18
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 18
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 18
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 18
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 18
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 18
Korištenje aplikacija..................................................... 19
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 19
Pregled vremenske prognoze ................................................... 19
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 19
Pregled meteorološkog radara ............................................ 19
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 19
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 19
Povijest usluge zapisivanja ....................................................... 19
Dodavanje kategorija servisa ............................................... 19
Brisanje kategorija usluga .................................................... 19
Preimenovanje kategorija servisa ........................................ 19
Brisanje zapisa usluge ......................................................... 19
Uređivanje zapisa servisa .................................................... 19
Planer puta ............................................................................... 19
Planiranje puta ..................................................................... 19
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............. 20
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju ................................... 20
Promjena opcija rute za putovanje ...................................... 20
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 20
Uređivanje i spremanje aktivne rute ..................................... 20
photoLive prometne kamere ..................................................... 20
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera ................. 20
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti ....................... 20
Spremanje prometne kamere .............................................. 20
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 20
Postavke ........................................................................ 21
Postavke navigacije .................................................................. 21
Postavke karte i vozila ......................................................... 21
Postavke preferenci rute ...................................................... 21
Postavke pomoći za vozača ................................................ 21
Postavke prometa ................................................................ 21
Postavke kamere za snimanje vožnje ...................................... 21
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ......................... 21
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................. 22
Postavke zaslona ...................................................................... 22
Postavke zvuka i obavijesti ....................................................... 22
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti ............................ 22
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga ............. 22
Postavljanje jezika teksta .......................................................... 22
ii
Postavke datuma i vremena ..................................................... 22
Postavke uređaja ...................................................................... 22
Vraćanje postavki ..................................................................... 22
Ponovno postavljanje podataka i postavki ................................ 22
Informacije o uređaju................................................... 23
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 23
Specifikacije .............................................................................. 23
Punjenje uređaja ....................................................................... 23
Održavanje uređaja...................................................... 23
Garmin centar za podršku ........................................................ 23
Nadogradnje karata i softvera .................................................. 23
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže .............. 23
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express ................................................................................ 23
Postupanje s uređajem ............................................................. 24
Čišćenje objektiva kamere ................................................... 24
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 24
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 24
Sprečavanje krađe ............................................................... 24
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 24
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 24
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 24
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 24
Dodatak ......................................................................... 24
Pomoćne kamere ...................................................................... 24
Povezivanje priključne pomoćne kamere ............................ 25
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin
navigacijskim uređajem ........................................................ 25
Prikaz pomoćne kamere ...................................................... 25
Povezivanje s bežičnim zaslonom ............................................ 25
Upravljanje podacima ............................................................... 25
O memorijskim karticama .................................................... 25
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ................. 25
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 25
Prijenos podataka s računala .............................................. 25
Kabeli napajanja ....................................................................... 26
Punjenje uređaja .................................................................. 26
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ............... 26
Instalacija stanice za punjenje u rekreacijskom vozilu ............. 26
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 27
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 27
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 27
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 27
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 27
Kupnja opreme ......................................................................... 27
Rješavanje problema ................................................... 27
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 27
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje ................. 27
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 27
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 27
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 27
Videosnimke su mutne ............................................................. 27
Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je
zamijeniti ................................................................................... 27
Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite .......................................... 28
Uređaj se ne povezuje s telefonom .......................................... 28
Neke funkcije pametnog telefona ne rade ................................ 28
Indeks............................................................................ 29
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
• Umetnite memorijsku karticu u kameru (Zamjena memorijske
kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 4).
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnje
karata i softvera, stranica 23).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu,
stranica 1).
• Poravnajte kameru za snimanje vožnje (Poravnavanje
kamere, stranica 3).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 2).
• Prilagodite jačinu zvuka (Garmin – pregled, stranica 1) i
svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline zaslona,
stranica 2).
• Postavite profil vozila za svoj kamper (Dodavanje profila
vozila, stranica 3).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 11).
®
Montiranje i napajanje Garmin uređaja u
vašem vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila u mini-USB priključak na
nosaču.
Garmin – pregled
®
2 Pritišćite nosač
Mikrofon za hands-free pozive
Mikrofon za snimanje kamerom za snimanje vožnje
Podešavanje glasnoće
Kamera
Tipka napajanja
Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
3,5-milimetarski audiopriključak
na vakuumski nosač
dok ne sjedne na
mjesto.
NAPOMENA: Nosač i vakuumski nosač možda se isporučuju
već sastavljeni.
Logotip Garmin treba gledati prema gore. Nosač i vakuumski
nosač najlakše se povezuju kad je ručica sa šarkom
vakuumskog nosača zatvorena. Nosač i vakuumski nosač
usko prianjaju jedan uz drugog i možda ćete ih morati snažno
pritisnuti kako bi se povezali.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
5 Odaberite opciju:
• Ako vaš kabel napajanja ima priključak za napajanje u
vozilu, priključite ga u utičnicu u vozilu.
• Ako vaš kabel napajanja ima ogoljene žice za priključenje,
slijedite dijagram ožičenja isporučen s kabelom kako biste
kabel priključili na napajanje vozila.
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja
priključite uređaj na napajanje.
ili
Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom
Zvučnik
Memorijska kartica za kameru za snimanje vožnje ispod ploče za
pristup (Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje
vožnje, stranica 4)
Početak rada
1
sadržava Garmin aplikacije koje su korisne za navigaciju,
otpremu i snimanja broja sati u pogonu. Na kartici Alati nalaze
se aplikacije za komunikaciju i druge zadatke.
Odaberite opciju za otvaranje aplikacije:
• Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
• Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.
Dodavanje prečaca na početni zaslon
1 Odaberite .
2 Za prikaz dodatnih aplikacija odberite karticu s aplikacijama.
3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite
Isključivanje.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Provjerite je li ikona prikazana u statusnoj traci, a ako nije,
omogućite lokacijske usluge.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim
pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala.
Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte
sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.
Početni zaslon
NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako
je prilagođen.
zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
2 Odaberite opciju:
• Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u
obavijesti, odaberite obavijest.
• Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Lokacijske usluge omogućene.
Omogućena je Bluetooth tehnologija.
®
Povezan s Bluetooth uređajem.
Uređaj je povezan s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 22).
®
Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite
kako biste vidjeli postavke profila vozila.
Razina baterije.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
•
•
•
•
Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
Za kretanje povucite prst preko zaslona.
Za smanjivanje približite dva prsta.
Za povećavanje raširite dva prsta.
Podešavanje svjetline zaslona
Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za
automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem
vozilu. Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima
ili u izborniku postavki.
1 Odaberite opciju:
• Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako
biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
• Odaberite Postavke > Zaslon > Jačina svjetline.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Profili vozila
Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti.
Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i
svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni
zaslon.
Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni
izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na
vašem uređaju.
Otvaranje aplikacije
Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane
aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane
na vaš uređaj, organizirane u dvije kartice. Kartica Navigacija
2
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil
vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.
Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi
za svaku vrstu vozila.
Profili vozila
Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija,
težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje
zabranjena ili neprolazna područja.
Dodavanje profila vozila
Za svaki kamper u kojem ćete koristiti uređaj potrebno je dodati
profil vozila.
1 Odaberite Vozilo.
2 Odaberite vrstu vozila:
• Za dodavanje kamp-kućice s fiksnim kamperom odaberite
Kamper.
• Za dodavanje kamp-kućice s prikolicom odaberite Kampkućica s prikolicom.
• Za dodavanje kampera kojeg vuče putničko vozilo
odaberite Vozilo s prikolicom.
3 Po potrebi odaberite vrstu prikolice:
• Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću
standardne kuke odaberite Putna prikolica.
• Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću kuke s
petim kotačem odaberite Kamp prikolica.
NAPOMENA: Ova vrsta prikolice nije dostupna u svim
područjima.
• Za dodavanje prikolice za plovila koja je pričvršćena s
pomoću standardne kuke odaberite Prikolica s plovilom.
• Za dodavanje prikolice koja je pričvršćena s pomoću
standardne kuke odaberite Kamp-prikolica.
4 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti
dodatne podatke (Uređivanje profila vozila, stranica 3).
Profil automobila
Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen
upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila
automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i
izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i
postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme
upotrebe profila automobila.
Izmjenjivanje profila vozila
U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.
1 Odaberite opciju:
• Odaberite Vozilo.
• Dvaput povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite
ikonu profila vozila, kao što je ili .
2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
3 Odaberite Odaberite.
Uređivanje profila vozila
Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila
dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.
1 Odaberite Vozilo.
2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a
zatim odaberite polje koje želite urediti.
• Za promjenu naziva profila vozila odaberite >
>
Promjena naziva profila.
• Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite >
>
Izbriši.
Dodavanje spremnika propana
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava
stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za
spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj
vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima
je potrebno isključiti spremnike propana.
1 Na profilu vozila odaberite > Spremnici propana > Dodaj
spremnik.
2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite Spremi.
Kamera za snimanje vožnje
Poravnavanje kamere
UPOZORENJE
Nemojte pokušavati poravnavati kameru tijekom vožnje.
Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog
postavljanja u nosač ili pomicanja.
1 Odaberite Kamera za montiranje na upravljačku ploču.
2 Nagnite uređaj da biste poravnali kameru.
Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija
horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.
SAVJET: Ako se vakuumski nosač nalazi unutar polja
prikaza kamere za snimanje vožnje, ručicu sa šarkom
pomaknite prema vakuumskom nosaču.
Kontrole za kameru za snimanje vožnje
OBAVIJEST
Upotreba ovog uređaja regulirana je ili zabranjena u nekim
nadležnostima. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone
i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu
namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.
Kamerom za snimanje vožnje možete upravljati pomoću
aplikacije kamere za snimanje vožnje ili ploče s obavijestima.
Odaberite > Kamera za montiranje na upravljačku ploču, ili
prstom povucite prema dolje s vrha zaslona.
Odaberite za spremanje snimke kamere za snimanje vožnje.
Odaberite za zaustavljanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Odaberite za pokretanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Odaberite za omogućavanje snimanja zvuka.
Odaberite za onemogućavanje snimanja zvuka.
Snimanje kamerom za snimanje vožnje
• Kad je snima, kamera za snimanje vožnje to čini kontinuirano
te snima preko najstarijeg nespremljenog videozapisa.
• Snimanje kamere za snimanje vožnje možete pokrenuti i
zaustaviti pomoću kontrola za kameru za snimanje vožnje
(Kontrole za kameru za snimanje vožnje, stranica 3).
• Ako omogućite opciju Automatsko snimanje (Postavke
kamere za snimanje vožnje, stranica 21), kamera za
snimanje vožnje počet će automatski snimati kad se uređaj
počne napajati kroz nosač s napajanjem. Ta je opcija
najkorisnija kada je nosač povezan s izvorom napajanja s
prekidačem za pokretanje.
• Kada se uređaj ukloni iz nosača ili u nosaču nestane
napajanje, kamera za snimanje vožnje automatski prekida
snimanje nakon stanke od 15 sekundi.
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje
Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega
ne bi snimio novi videozapis.
Kamera za snimanje vožnje
3
1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite
>
Kamera za montiranje na upravljačku ploču > .
Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i
nakon što odaberete .
2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno
odaberite (nije obavezno).
U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se
spremiti.
Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni
videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na
računalo ili drugu vanjsku memoriju (Videozapisi kamere za
snimanje vožnje na vašem računalu, stranica 4).
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka
OBAVIJEST
Upotreba ovog uređaja za snimanje zvuka možda je regulirana
ili zabranjena u nekim nadležnostima. Vaša je odgovornost da
proučite važeće zakone i prava na privatnost u području
nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se
pridržavate.
Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog
mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti
ili isključiti u bilo kojem trenutku.
1 Odaberite > Kamera za montiranje na upravljačku
ploču.
2 Odaberite ili .
Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje
Galeriju kamere za snimanje vožnje možete upotrebljavati kako
biste pregledali snimljene videozapise kamere za snimanje
vožnje, obrisali videozapise koje ne trebate i spremili isječak
nespremljenog videozapisa.
NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa uređaj ne
snima videozapise.
1 Odaberite > Galerija kamere za snimanje vožnje > OK.
2 Odaberite spremljeni videozapis ili odaberite Nije
spremljeno.
Reprodukcija videozapisa započinje automatski.
3 Odaberite opciju:
• Da biste spremili isječak nespremljenog videozapisa,
pomoću klizača odaberite segment videozapisa koji želite
spremiti, a zatim odaberite .
Uređaj sprema segment videozapisa između narančastih
pokazivača na klizaču.
• Da biste izbrisali videozapis, odaberite .
Prikaz videozapisa i fotografija na vašem
pametnom telefonu
Prije nego što omogućite prikaz videozapisa i fotografija na
svom pametnom telefonu, morate upariti svoj Garmin uređaj s
Garmin Drive™ aplikacijom (Uparivanje s pametnim telefonom,
stranica 16).
NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija
uređaj prestaje snimati i upozorenja su onemogućena.
1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite
Pregledavanje snimke.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz fotografije ili videozapisa koji ste spremili
odaberite datoteku iz kategorije Spremljena snimka.
• Za prikaz nove videosnimke koju niste spremili odaberite
videozapis iz kategorije Privremena snimka.
Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću
pametnog telefona
1 Kada pregledavate popis spremljenih videozapisa ili
fotografija na svom pametnog telefonu, odaberite Odaberi.
2 Odaberite jednu ili više datoteka.
3 Odaberite .
Skraćivanje i izvoz videozapisa
Možete skratiti svoj videozapis kako biste uklonili nepotrebne
snimke prije nego što ga izvezete.
1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite Pregledavanje snimke.
2 Odaberite videozapis.
3 Povucite ručice na traci trajanja videozapisa ulijevo ili udesno
za skraćivanje trajanja videozapisa.
4 Odaberite Izvoz.
NAPOMENA: Morate držati aplikaciju u prednjem planu
prilikom izvoza videozapisa.
Aplikacija izvozi skraćeni videozapis na vaš pametni telefon.
Zamjena memorijske kartice za kameru za
snimanje vožnje
Možete zamijeniti memorijsku karticu za kameru za snimanje
vožnje kako biste povećali kapacitet pohrane ili zamijeniti karticu
čiji je vijek trajanja istekao. Za kameru za snimanje vožnje
potrebna je microSD memorijska kartica kapaciteta od 4 do
64 GB visoke kvalitete klase 10 ili brža.
1 Pritisnite dva označena područja i povucite stražnju ploču
prema dolje kako biste je otvorili.
®
Videozapisi kamere za snimanje vožnje na
vašem računalu
Videozapisi i fotografije spremaju se u mapu DCIM na
memorijskoj kartici kamere. Videozapisi se spremaju u MP4
formatu datoteke, a fotografije se spremaju u JPG formatu.
Fotografije i videozapise možete prikazivati i prenositi
priključivanjem memorijske kartice ili uređaja u računalo
(Priključivanje uređaja na računalo, stranica 25).
Videozapisi i fotografije sortiraju se u nekoliko mapa.
100EVENT: Sadrži videozapise koji se automatski spremaju
kada uređaj prepozna nezgodu.
101SAVED: Sadrži videozapise koje ručno spremi korisnik.
104UNSVD: Sadrži nespremljene videozapise. Uređaj će
prebrisati najstariji nespremljeni videozapis kada nema
slobodnog prostora za nespremljeni videozapis.
4
2 Pronađite utor memorijske kartice .
3 Pritisnite postojeću memorijsku karticu dok ne sjedne na
4
5
6
7
mjesto i otpustite je.
Postojeća memorijska kartica izaći će iz utora.
Uklonite postojeću karticu iz utora
Umetnite novu memorijsku karticu u utor.
Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
Zamijenite ploču i povucite je prema gore sve dok ploča ne
sjedne na mjesto.
Kamera za snimanje vožnje
Formatiranje memorijske kartice za kameru za
snimanje vožnje
Kameri za snimanje vožnje potrebna je memorijska kartica
formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete
upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava
datoteka.
Trebali biste formatirati svoju memorijsku karticu barem jednom
svakih 6 mjeseci radi produženja vijeka trajanja memorijske
kartice. Također trebate formatirati novu memorijsku karticu ako
nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.
NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se
svi videozapisi, fotografije i podaci na kartici.
1 Odaberite > Navigacija > Galerija kamere za snimanje
vožnje.
2 Odaberite > Formatiraj memorijsku karticu.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OPREZ
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste
upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno
upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine
(ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako
biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na
nadolazeći prijelaz za životinje.
Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne
informacije (Promet, stranica 17).
Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može
zapeti.
Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.
Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se
približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.
Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite velikoj strmini.
Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.
Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite području na kojem je potrebno
isključiti propan.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
Upozorenje na frontalni sudar: Uređaj vas upozorava ako
utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost između svog vozila
i vozila koje se nalazi ispred vas (Sustav za izbjegavanje
frontalnog sudara, stranica 5).
Upozorenje na izlazak iz trake: Uređaj vas upozorava ako
utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku (Sustav upozorenja
na izlazak iz trake, stranica 6).
Omogućavanje ili onemogućavanje
upozorenja za vozača
Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za
vozača.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Pomoć za vozača >
Upozorenja za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
• Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne
podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i
mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na
kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
Sustav napredne pomoći u vožnji
Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji
(ADAS) koji vas pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje
upozorava na prometno okruženje.
Svaku funkciju napredne pomoći u vožnji možete omogućiti ili
onemogućiti u postavkama funkcije Pomoć za vozača (Postavke
pomoći za vozača, stranica 21).
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara
UPOZORENJE
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo
kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u
obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne
propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne
vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na
temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim
vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen
učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com
/warnings.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili
za sve modele uređaja.
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava
vas kada uređaj utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost do
vozila ispred vas. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom
vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu
5
udaljenost. Funkcija FCWS automatski se aktivira kada vozite
brže od 48 km/h (30 mi/h).
Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit
će se zvučno upozorenje, a na zaslonu će se pojaviti
upozorenje.
Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara
Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS)
djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće
prepoznati vozilo ispred vas.
• Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od
50 km/h (30 mi/h).
• Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odbljesak prednjih svjetala ili
tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće
otkriti vozilo ispred vas.
• Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno
poravnata (Poravnavanje kamere, stranica 3).
• Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj
od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).
• Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako postavke položaja
kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju
kamere u vozilu (Poravnavanje kamere, stranica 3).
Sustav upozorenja na izlazak iz trake
UPOZORENJE
Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao
obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir
uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te
da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih
oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka,
pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za
dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.
Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija
LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti
da ste prešli punu liniju. Funkcija LDWS aktivira se samo onda
kada vozite brže od 64 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti
na lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku
prešli.
1 Odaberite Postavke > Kamera za montiranje na
upravljačku ploču > Položaj kamere > Vodoravni položaj.
2 Odaberite lokaciju uređaja.
Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake
Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje
nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće
prepoznati da ste prešli u drugu traku.
• Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od
65 km/h (40 mi/h).
• Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno
poravnata.
• Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako postavke položaja
kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju
uređaja u vozilu (Poravnavanje kamere, stranica 3).
• Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije
razgraničenja prometnih traka.
◦ Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog
kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odbljeska prednjih
svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda
neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
◦ Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate,
ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće
prepoznati da ste prešli u drugu traku.
• Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu
traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim
cestama.
Simboli upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za
rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Duljina
Širina
Visina prikolice
Težina prikolice
Duljina prikolice
Širina prikolice
Nisu dopuštene prikolice za plovila
Kamperi nisu dopušteni
Nisu dopuštene prikolice
Nisu dopušteni spremnici propana
Nema lijevog skretanja
NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju
Položaj kamere postavite tako da naznačite mjesto uređaja u
vozilu.
Određivanje položaja kamere
Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog
stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS
najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da
naznačite mjesto uređaja u vozilu.
6
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
Bočni vjetar
Uska cesta
Oštar zavoj
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
Strma nizbrdica
Nisko granje
Upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamp-kućice
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
• Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite
Unesite pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake
za pretraživanje, stranica 7).
• Za pronalaženje adrese odaberite Adresa (Traženje adrese,
stranica 7).
• Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka
interesa prema kategoriji odaberite Kategorije (Traženje
lokacije prema kategoriji, stranica 8).
• Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite
pored trenutnog područja pretraživanja (Promjena područja
pretraživanja, stranica 7).
• Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite
Spremljeno (Spremanje lokacija, stranica 10).
• Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata
pretraživanja odaberite Nedavno (Pregledavanje nedavno
pronađenih lokacija, stranica 10).
• Za pretraživanje parkirališta i kampova za rekreacijska vozila
odaberite Svi kampovi(Pronalaženje kampova,
stranica 8).
• Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare točaka interesa
i prijavu na njih odaberite Foursquare (Pretraživanje
Foursquare točaka interesa, stranica 9).
• Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor točaka interesa
i recenzija odaberite TripAdvisor (TripAdvisor, stranica 9).
• Za pregledavanje i pretraživanje HISTORY točaka interesa,
fotografija i informacija odaberite History® (Pronalaženje
HISTORY točaka interesa, stranica 9).
• Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata
parkova odaberite Nacionalni parkovi (Traženje nacionalnih
parkova, stranica 8).
• Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite
Koordinate (Traženje lokacije pomoću koordinata,
stranica 10).
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite za pretraživanje blizu drugog grada ili
područja.
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
®
®
®
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite pored trenutnog područja pretraživanja .
7
3 Odaberite područje pretraživanja.
4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene
lokacije.
Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored . Ako
pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?,
uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.
Rezultati traženja lokacija na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Idi! Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Promjena područja pretraživanja s pomoću karte
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Povucite kartu kako biste vidjeli novo područje pretraživanja.
4 Odaberite Tražite ovdje.
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
8
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Pronalaženje kampova
Odaberite Kamo? > Svi kampovi.
Pronalaženje kampova s pogodnostima
Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila i kampove na
temelju njihove dodatne ponude.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite tražilicu parkirališta za rekreacijska vozila i
kampove kao što su PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club ili ACSI™.
NAPOMENA: Sve tražilice nisu dostupne na svim modelima
proizvoda.
3 Po potrebi odaberite Filtriraj prema ponudi, odaberite jednu
ili više stavki dodatne ponude i odaberite Spremi.
4 Odaberite lokaciju.
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa
Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju
pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja
kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.
1 Odaberite Kamo? > iOverlander.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam
omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na
kojoj se nalazite.
1 Odaberite Kamo? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Po potrebi odaberite Filtri pretraživanja, odaberite jedan ili
više filtara pretraživanja i odaberite Pretraživanje.
3 Odaberite lokaciju.
Traženje RV usluga
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i
druge usluge za rekreacijska vozila.
Odaberite Kamo? > PlanRV™ Services.
Traženje nacionalnih parkova
Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili
SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima
u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije
unutar nacionalnog parka.
1 Odaberite Kamo? > Nacionalni parkovi.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu
najbliži nacionalni park.
2 Odaberite Unesite pretraživanje i unesite cijeli naziv parka
ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije
obavezno).
3 Odaberite nacionalni park.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije
znamenitosti i sadržaja u parku.
4 Odaberite opciju:
• Za pokretanje navigacije do parka odaberite Idi!.
• Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje
znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
• Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju
iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite
lokaciju.
Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova
Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete
pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima
koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene
lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire,
centre za posjetitelje i popularne atrakcije.
1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i
odaberite .
2 Odaberite Istraži ovaj park.
Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.
3 Odaberite kategoriju.
4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Idi!.
Pronalaženje HISTORY točaka interesa
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
proizvoda.
Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju
pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i
zanimljivostima diljem svijeta, kao što su povijesne građevine,
spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.
1 Odaberite Kamo? > History®.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti
lokacije.
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Sa svojim Foursquare računom možete se povezati putem
aplikacije Garmin Drive na kompatibilnom pametnom telefonu.
To vam omogućuje pregled pojedinosti Foursquare lokacija,
prijavu na lokaciju i pretraživanje točaka interesa u online
Foursquare bazi podataka.
Povezivanje s Foursquare računom
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
2 Odaberite > Foursquare > Login.
3 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Dok
je vaš uređaj povezan s vašim Foursquare računom putem
aplikacije Garmin Drive, pretraživanje daje najnovije rezultate iz
online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz
vašeg Foursquare korisničkog računa (Povezivanje s
Foursquare računom, stranica 9).
Odaberite Kamo? > Foursquare.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive
(Povezivanje s Foursquare računom, stranica 9).
Pronalaženje i spremanje lokacija
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive
(Povezivanje s Foursquare računom, stranica 9).
1 Odaberite Kamo? > Foursquare > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
TripAdvisor
Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene.
TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s
rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete
pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po
udaljenosti ili popularnosti.
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa
1 Odaberite Kamo? > TripAdvisor.
2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
3 Odaberite Sortiranje rezultata kako biste sortirali rezultate
po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
Navigiranje do točke interesa na mjestu
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim
područjima ili za sve modele uređaja.
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Raskrižja.
9
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Parkiralište
Vaš Garmin uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji
vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na
temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim
područjima ili za sve parkirališne lokacije.
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite Kamo? > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije
1 Potražite lokaciju.
2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
4 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
6 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
10
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Gotovo.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 8).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite > Spremi.
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
Pronalaženje i spremanje lokacija
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Praćenje rute
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 12).
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 12) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 13).
• Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju
aktivnom profilu vozila.
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 11).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 12).
• Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 12).
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili
drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se
trebali kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Pokretanje rute
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
Ruta označena na karti.
lokacija, stranica 7).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 12).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 11).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Praćenje rute
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 15).
Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj
ruti i okruženju.
11
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji
označava pravilnu traku za skretanje.
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko
skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se
krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 12).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite Kamo? >
Kategorije > Parkiralište i zatim odaberite > Moje
odredište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
12
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 11).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 19).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 7).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 11).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
Praćenje rute
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Zaustavljanje rute
• Na karti odaberite > Zaustavi.
• Na početnom zaslonu odaberite Zaustavi.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja, stranica 22).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje prometnih informacija putem
pametnog telefona, stranica 17).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 21),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Altern.ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne
informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na
kojima su potrebne vinjete za svaku državu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Cestarine i tarife > Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za
koje su potrebne vinjete, odaberite Uvijek pitaj.
Praćenje rute
• Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne
vinjete, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su
potrebne vinjete, odaberite Dopusti.
Odaberite
Spremi.
4
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a
zatim odaberite OK.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se
opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute > Zone
zaštićenog okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Prilagođena izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte cestu.
4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
6 Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Prilagođena izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
Odaberite
Gotovo.
6
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Prilagođena izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Prilagođena izbjegavanja.
13
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute >
Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Uređaj zanemaruje ceste i izračunava rute s pomoću ravnih
linija između odredišta.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 11) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 11).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Kamera: Pruža kontrole za kameru za snimanje vožnje i
prikazuje upozorenja na frontalni sudar i upozorenja na
izlazak iz trake. Osim toga omogućuje pristup tražilu kamere
za snimanje vožnje i postavkama pomoći za vozača.
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti (Promjena aktivne rute, stranica 12).
Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.
Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne
objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (Nadolazeći gradovi,
stranica 14).
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 14).
Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske
visine.
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 15). Ova
funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele
uređaja.
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Pregledavanje
prilagođenih podatka o putovanju na karti, stranica 15).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 12).
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 17).
14
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 20).
Prijavi kameru: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine
ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo
kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu
s aplikacijom Garmin Drive (Live usluge, prometne
informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 15).
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke
ili odmorišta.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili
ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte
prikazuje nazive triju kategorija.
2 Odaberite opciju:
• Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju
kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se
nalaze u blizini.
• Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite
lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli
rutu do nje.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Spremi.
Nadolazeći gradovi
Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje
autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o
nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad
prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne
objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s
autoceste
1 Na karti odaberite > Nadolazeći gradovi.
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje
informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
2 Odaberite grad.
Korištenje karte
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na
odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke,
prenoćišta ili restorani.
3 Odaberite lokaciju i odaberite Idi! kako biste pokrenuli
navigaciju.
Informacije o putu
Pregledavanje prilagođenih podatka o putovanju na
karti
S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete
prikazati prilagođene podatke o putovanju.
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite opciju:
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > Navigacija > Promet.
2 Po potrebi odaberite > Legenda za prikaz legende
prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > Navigacija > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi
karte.
2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati
na karti.
• U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje
i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
• Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte
i
odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi
karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati
prometne podatke (Promet, stranica 17).
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Karta i vozilo >
Pregled karte vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona
Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje
pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih
prometnih informacija i meteoroloških podataka.
Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom
vremenu šalju prometne informacije poput informacija o
prometnim nezgodama i zastojima, zonama građevinskih
radova i zatvorenih cesta (Promet, stranica 17).
Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze,
uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (Pregled
vremenske prognoze, stranica 19).
Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na
vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija
glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih
naredbi.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
15
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću navigacijskog uređaja (Prijava putem aplikacije
Foursquare, stranica 9).
Uparivanje s pametnim telefonom
Svoj Garmin uređaj možete upariti s pametnim telefonom i
aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i
pristupili aktualnim informacijama (Live usluge, prometne
informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 15) .
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte
aplikaciju Garmin Drive.
2 Uključite uređaj Garmin i približite uređaj i pametni telefon na
manje od 3 m (10 ft).
3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i
dovršite uparivanje i postavljanje.
Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon
uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu
unutar dosega.
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija
Možete omogućiti ili onemogućiti hands-free pozive i Garmin
Drive funkcije za upareni pametni telefon.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite pored naziva telefona.
3 U odjeljku Upotrijebi za odaberite opciju:
• Da biste omogućili povezivanje Garmin Drive aplikacije,
odaberite Garmin Drive.
• Da biste omogućili funkcije hands-free pozivanja,
odaberite Hands-free.
4 Odaberite OK.
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)
Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste
obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju
Garmin.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
2 Odaberite > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis aplikacija s vašeg pametnog telefona.
3 Odaberite prekidač pored aplikacije kako biste omogućili ili
onemogućili obavijesti za tu aplikaciju.
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple
uređaj
Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti
prikazane na Garmin uređaju prikazivanjem ili skrivanjem
kategorija.
1 Odaberite > Navigacija > Pametne obavijesti > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
dodati.
®
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja
1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na
međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim
Bluetooth uređajima.
4 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u
blizini.
5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
6 Odaberite Upari.
16
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin uređaju,
kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
Primanje obavijesti
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
UPOZORENJE
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli
obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne
vozač.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite ili pričekajte da skočni
prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom
naredbom, izgovorite Reproduciraj poruku.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani
jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona
pojavljuje u alatima karte.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona
Pregledavanje popisa obavijesti
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite > Navigacija > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Uspostavljanje poziva
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim
odaberite .
• Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s
kojeg je primljen poziv odaberite i odaberite broj.
• Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite ,
a zatim odaberite kontakt.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Odbaci.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na
poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.
SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku,
možete je ponovno otvoriti tako da odaberete na glavnom
izborniku.
• Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti
Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna
privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite
.
Spremanje telefonskog broja kao zadanog
Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To
vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove
obitelji ili kontakte koje često pozivate.
1 Odaberite > .
2 Pritisnite zadani broj kao što je Zadana postavka 1.
3 Odaberite kontakt.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u
budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin
uređajem.
Promet
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja
Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti
ne bi automatski povezivao s uređajem Garmin. Brisanjem
uparenog pametnog telefona iz uređaja Garmin obrisat ćete i
sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest
poziva.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite > Zaboravi.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 21). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Vaš uređaj mora primati podatke o prometu kako bi vam mogao
pružiti prometne informacije.
• Modeli proizvoda čiji naziv završava na MT s pomoću
ugrađenog prijemnika prometnih informacija i isporučenog
kabela za napajanje u vozilu mogu primati prometne
informacije putem emitiranog signala (Primanje podatka o
prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu,
stranica 17).
• Svi modeli proizvoda mogu primati prometne informacije za
koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive
(Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona,
stranica 17).
• Svi modeli proizvoda mogu primati podatke o prometu
pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija
(Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za
obavijesti o prometu, stranica 17). Posjetite stranicu
proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili
kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Primanje prometnih informacija putem
pametnog telefona
Vaš uređaj može primati prometne informacije koje nisu vezane
za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je
pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive (Live usluge,
prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
Na
uređaju Garmin odaberite Postavke > Navigacija >
2
Promet i provjerite je li označen potvrdni okvir Promet.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima
podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje
17
odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za
napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora
biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih
informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (Promet,
stranica 17). Ako se prijemnik prometnih informacija ne
isporučuje s vašim modelom proizvoda, idite na stranicu svog
proizvoda na web-mjestu garmin.com kako biste pronašli i kupili
kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s
prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja
u vozilu (Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem
vozilu, stranica 1).
Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije,
kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem
kompatibilan je s prometnim informacijama. Ako ste kabel
prijemnika prometnih informacija kupili kao dodatnu opremu,
upotrijebite ga za priključivanje uređaja na izvor napajanja u
vozilu.
Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim
informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i
pomoći vam da izbjegnete zastoje u prometu.
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
2 Izgovorite naredbu iz izbornika.
3 Odgovorite na glasovne odzivnike kako biste dovršili
pretraživanje ili radnju.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite OK Garmin.
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
Uređaj prikazuje popis rezultata pretraživanja.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je OK
Garmin.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite > Glasovna naredba > > Fraza za buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
1 Izgovorite OK Garmin.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
4 Izgovorite broj linije željene lokacije.
Uređaj prikazuje lokaciju na karti.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite > Navigacija > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
18
Glasovna naredba
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite > Korisnički priručnik.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru
(Postavljanje jezika teksta, stranica 22).
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
1 Odaberite > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
1 Odaberite > Meteorološki radar.
2 Odaberite kako bi se radarska karta animirala.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite > Vrijeme.
2 Ako je potrebno, odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (Live
usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem
području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.
1 Odaberite > Vrijeme.
2 Ako je potrebno, odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Korištenje aplikacija
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (Dodavanje
kategorija servisa, stranica 19).
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite Dodavanje zapisa.
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedeće.
5 Unesite komentar (nije obavezno).
6 Odaberite Gotovo.
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Gotovo.
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite > Brisanje kategorije.
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
4 Odaberite Izbriši.
Preimenovanje kategorija servisa
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
3 Odaberite > Promjena naziva kateg..
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite > Brisanje zapisa.
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
5 Odaberite Izbriši.
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite polje.
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene
zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
19
1
2
3
4
5
6
Odaberite > Planer puta > Novi put.
Odaberite Odabir početne lokacije.
Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
Odaberite Odaberite odredište.
Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite > Optimiziraj
redoslijed.
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju
Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje
možete dodati putovanju.
1 Pri uređivanju putovanja odaberite > Predloži
zanimljivosti.
2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
3 Odaberite opciju Odaberite kako biste tu zanimljivost dodali
svom putovanju.
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate
koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
Odaberite
.
4
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 12).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 12).
Navigacija do spremljenog putovanja
Prije početka navigacije po spremljenom putovanju aktivni profil
vozila na uređaju mora se podudarati s odabranim profilom
vozila za putovanje (Promjena opcija rute za putovanje,
stranica 20). Ako se profili ne podudaraju, uređaj će zatražiti da
promijenite profil vozila prije početka putovanja (Izmjenjivanje
profila vozila, stranica 3).
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
20
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi > Moja
aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
photoLive prometne kamere
Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s
aplikacijom Garmin Drive (Live usluge, prometne informacije i
funkcije pametnog telefona, stranica 15).
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja.
photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera
Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom
vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima
kojima često putujete.
1 Odaberite > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled
snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati
pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
5 Odaberite Spremi za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz
snimke s kamere u sličici.
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti
photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se
nalaze na cesti ispred vas.
1 Na karti odaberite > photoLive.
Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže
prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i
udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj
učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom
vremenu.
2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite Lociraj
kameru kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje
se nalaze u blizini (opcionalno).
Spremanje prometne kamere
1 Odaberite > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja, stranica 22).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Korištenje aplikacija
Odaberite
> Gdje sam bio.
Postavke
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Profil vozila: Postavlja profil vozila za svako vozilo u kojem ćete
upotrebljavati svoj uređaj.
Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji
će se prikazivati na vašem uređaju.
Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.
Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.
Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi.
Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet
prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta
ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 13).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Navigacija > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 15).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Moje
karte.
Odaberite
kartu.
2
Postavke preferenci rute
Odaberite Postavke > Navigacija > Preference rute.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Postavke pomoći za vozača
Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili
isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na
cesti (Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 5).
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se
približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Navigacija >
Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 13).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Postavke kamere za snimanje vožnje
Odaberite Postavke > Kamera za montiranje na upravljačku
ploču.
Položaj kamere: Omogućuje postavljanje visine vozila i
položaja kamere te poravnavanje kamere za snimanje vožnje
(Poravnavanje kamere, stranica 3).
Automatsko snimanje: Omogućuje automatski početak
snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada
uključite uređaj.
Tonovi upozorenja za vozača: Omogućuju da uređaj
reproducira ton kada se aktivira upozorenje na frontalni sudar
ili upozorenje na izlazak iz trake.
Upozorenje na frontalni sudar: Dopušta vam da omogućite i
postavite osjetljivost funkcije upozorenja na frontalni sudar
(Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara, stranica 5). Viša
razina osjetljivosti upozorava vas ranije nego kada je
postavljena niža razina osjetljivosti.
Upozorenje o izlasku iz trake: Omogućuje javljanje upozorenja
kad uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku (Sustav
upozorenja na izlazak iz trake, stranica 6).
Rezolucija videozapisa: Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki
kamere za snimanje vožnje.
Nespremljene snimke: Određuje kada uređaj briše
nespremljene videosnimke. Kada se odabere opcija Izbriši
kada se memorija napuni, uređaj briše najstarije
nespremljene videozapise kada memorijska kartica postane
puna. Kada se odabere opcija Izbriši što prije, uređaj uvijek
briše nespremljene videosnimke starije od tri minute i briše
sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. To
je korisno za zaštitu privatnosti podataka. Dok je odabrana
opcija Izbriši što prije, ne možete snimati Travelapse™
videozapise ni pregledavati nespremljene videozapise u
galeriji.
Snimanje zvuka: Omogućuje ili onemogućuje snimanje zvuka
prilikom snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu
nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.
Snimanje nakon gubitka napajanja: Snimanje videozapisa
nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog
izvora napajanja.
Omogućavanje Bluetooth bežične
tehnologije
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Odaberite Postavke > Navigacija > Pomoć za vozača.
Postavke
21
Povezivanje s bežičnom mrežom
Postavke datuma i vremena
1 Odaberite Postavke > Wi-Fi.
2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi
dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.
3 Odaberite bežičnu mrežu.
4 Po potrebi unesite šifru.
Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne
informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu
lokaciju.
Odaberite Postavke > Datum i vrijeme.
Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na
temelju informacija s povezane mreže.
Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem
uređaju.
Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.
Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na vašem
uređaju.
Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemoguće 24-satni
vremenski format.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem
uređaju.
Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja.
Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.
Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada
uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.
Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za
sanjarenje.
Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem
uređaju.
Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom
zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.
Postavke zvuka i obavijesti
Odaberite Postavke > Zvuk i obavijesti.
Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju,
multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.
Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez
ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite
zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.
Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu
melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti
1 Odaberite Postavke > Zvuk i obavijesti.
2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.
Omogućavanje ili onemogućavanje
lokacijskih usluga
Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj
mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri
navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje
rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge
onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i
simulira rute.
SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u
štednji baterije.
1 Odaberite Postavke > Lokacija.
2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili
lokacijske usluge.
NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati
postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo
uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja
osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.
Postavke uređaja
Odaberite Postavke > Više o uređaju.
Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera
uređaja.
Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.
Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog
ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci
za softver.
Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.
Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji
hardvera i softvera.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Ponovno postavljanje podataka i postavki
Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i
ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje povijesti putovanja odaberite Navigacija >
Preference rute > Izbriši povijest putovanja.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste
putovali. Ne briše spremljene lokacije, račune, aplikacije ili
instalirane karte.
• Za vraćanje svih navigacijskih postavki na tvornički
zadane vrijednosti odaberite Navigacija > > Vrati.
Time se ne brišu korisnički podaci.
• Za uklanjanje svih spremljenih bežičnih mreža i uparenih
uređaja odaberite Ponovno postavi uređaj > Vrati
mrežne postavke.
Time se ne brišu drugi korisnički podaci.
• Za brisanje svih korisničkih podatka i vraćanje svih
postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite
Ponovno postavi uređaj > Factory Data Reset.
Ovom se opcijom brišu vaša povijest putovanja, aplikacije,
računi, postavke, spremljene mreže, upareni uređaji i svi
ostali korisnički podaci. Instalirane se karte ne brišu.
Korisničke datoteke u mapi Garmin možda se neće
izbrisati.
Postavljanje jezika teksta
Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.
1 Odaberite Postavke > Jezik i unos > Jezik.
2 Odaberite jezik.
22
Postavke
Informacije o uređaju
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Više o uređaju > Pravno.
Specifikacije
Raspon radne temperature
Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Raspon temperature za
punjenje (napajanje u
vozilu)
Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme.
AC napajanje pomoću dodatne opreme
samo za kućnu ili upotrebu u uredu.
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Ulaz
Najviše 5 V istosmjerne struje, 2 A
Bežične frekvencije
2,4 GHz pri 19,5 dBm nominalno
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Održavanje uređaja
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnje karata i softvera
Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste
imali najbolje iskustvo navigacije.
Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na
cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi.
Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje
pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta.
Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno
nekoliko sati.
Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i
rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je
instalaciju potrebno nekoliko minuta.
Uređaj možete nadograditi na dva načina.
• Uređaj možete povezati s Wi‑Fi mrežom za izravnu
nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija
omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja
s računalom.
• Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću
aplikacije Garmin Express (garmin.com/express). Ta vam
opcija omogućuje da instalirate kartografske podatke na
memorijsku karticu ako su nadograđene karte prevelike za
unutarnju memoriju.
Informacije o uređaju
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću
isporučenog USB kabela.
NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti
adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvoda na webmjestu garmin.com.
2 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 22).
Kad je povezan s Wi‑Fi mrežom uređaj automatski provjerava
postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je
dostupna nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite
prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite Dostupna
je nadogradnja..
• Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite Postavke
> Više o uređaju > Ažuriranja sustava.
Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad
je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver
prikazuje se poruka Dostupna je nadogradnja.
Odaberite
opciju:
4
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Preuzmi.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver.
5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati
sve kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
Neka
uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
6
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi.
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali (Instaliranje
aplikacije Garmin Express, stranica 24).
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom
na
Garmin uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim
USB priključkom na računalu.
23
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje objektiva kamere
4 Kad Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za
prijenos datoteka, odaberite Da.
5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
6 Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
Objektiv kamere potrebno je redovito čistiti kako bi se poboljšala
kvaliteta snimljenog videozapisa.
1 Obrišite objektiv krpom za objektive koja ne stvara
ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
2 Neka se objektiv suši na zraku.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
7 Odaberite opciju:
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Prikaz
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može
trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 25).
8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
Instaliranje aplikacije Garmin Express
Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa
sustavima Windows i Mac .
1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li
aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim
računalom, odaberite Zahtjevi sustava.
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
®
®
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
24
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Dodatak
Pomoćne kamere
Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više
povezanih pomoćnih kamera.
Dodatak
Povezivanje priključne pomoćne kamere
Nosač uređaja sadrži kompozitni priključak videoulaza od
3,5 mm. Možete povezati priključnu pomoćnu kameru i vidjeti
izlazni signal na zaslonu uređaja.
Priključite videokabel kamere u priključak videoulaza
na
nosaču.
Promjena kamera
Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj,
možete izmjenjivati prikaze kamera.
1 Odaberite > Stražnji prikaz.
2 Odaberite > Odaberi kameru.
3 Odaberite kameru.
Pojavit će se prikaz videozapisa s kamere, a u gornjem dijelu
zaslona prikazat će se naziv kamere.
Povezivanje s bežičnim zaslonom
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin
navigacijskim uređajem
Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi‑Fi postavku
na Garmin navigacijskom uređaju.
BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim
Garmin navigacijskim uređajima Android. Više informacija o
kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com
/bc35.
Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s
kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.
1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju
verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg
softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u
korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na
udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.
3 Odaberite > Stražnji prikaz.
4 Odaberite opciju:
• Ako prvi put povezujete kameru s navigacijskim uređajem,
odaberite Dodavanje nove kamere.
• Ako s navigacijskim uređajem povezujete dodatnu
kameru, odaberite > Odaberi kameru > Dodavanje
nove kamere.
5 Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na
odašiljaču kamere.
Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se
automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.
Prikaz pomoćne kamere
Uređaj prikazuje videozapis s povezane pomoćne kamere na
različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera
priključena na napajanje.
1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju
unatrag.
Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne
kamere.
• Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja,
odaberite > Stražnji prikaz za ručno pregledavanje
kamere.
2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.
Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.
• Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja,
odaberite
za ručno sakrivanje kamere.
Dodatak
Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati
sadržaj zaslona uređaja.
1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.
2 Odaberite Postavke > Zaslon > Emitiranje.
3 Odaberite bežični zaslon.
4 Ako je potrebno, unesite PIN.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i
novijim te Mac OS 10.4 i novijim. Mac računalima možda će biti
potreban dodatan softver treće strane za čitanje i zapisivanje
datoteka na Android uređajima.
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Garmin – pregled, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
®
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
3 Kad vaš Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada
za prijenos datoteka, odaberite Da.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
računalo, stranica 25).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
25
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
6 Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu
Instalacija stanice za punjenje u
rekreacijskom vozilu
OBAVIJEST
Nepridržavanje ovih preduvjeta za instalaciju može uzrokovati
oštećenje proizvoda ili vozila.
• Odgovarajuću lokaciju za montiranje stanice za punjenje
potrebno je odabrati prije bušenja rupa na zidu kabine vozila.
• Morate provjeriti je li na površinu za montiranje moguće
dobro pričvrstiti nosač bez kontakta vijaka za montiranje sa
žicama ili dijelovima zida kabine.
• Zbog materijala zida kabine potrebno je upotrijebiti
odgovarajuće vijke za montiranje. Priloženi vijci namijenjeni
su za instalaciju na zidu kabine od drva ili stakloplastike. Prije
postavljanja vijaka morate provjeriti jesu li vijci odgovarajuće
duljine i uvjeriti se da neće oštetiti vanjski zid kabine ili neke
druge komponente.
Za instalaciju stanice za punjenje u rekreacijskom vozilu
potreban vam je križni odvijač i svrdlo promjera 1,5 mm
(1/16 in).
Stanica za punjenje u rekreacijskom vozilu koja se montira na
zid kabine pruža vam trajnu mogućnost punjenja vašeg uređaja.
Time se omogućuje upotreba i punjenje uređaja unutar prostora
za boravak u rekreacijskom vozilu.
1 Postavite nosač na zid kabine i s pomoću šest rupa za vijke
označite mjesto za probne rupe.
2 Uklonite nosač s površine.
3 S pomoću svrdla od 1,5 mm (1/16 in) prikladnog za materijal
zida kabine izbušite probnu rupu na svakom od šest
označenih mjesta.
OBAVIJEST
Nemojte bušiti kroz nosač. To bi moglo oštetiti nosač ili zid
kabine.
4 Poravnajte rupe za vijke na zidnom nosaču s probnim
rupama i pričvrstite nosač na zid kabine s pomoću šest
vijaka.
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak ulijevo kako biste ga otključali.
5 Utor na nosaču uređaja gurajte na kuglasti zglob nosača za
zid kabine dok ne sjedne na mjesto.
2
3
4
5
26
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak
i izvadite osigurač
.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila .
6 Provedite priključke golih žica do akumulatora rekreacijskog
vozila ili izvora napajanja od 12 V.
7 Spojite crnu žicu i negativni pol (-), te crvenu žicu i pozitivni
pol (+) akumulatora.
Dodatak
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit
ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga.
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
8 Priključite mini-USB kraj kabela napajanja u nosač uređaja s
napajanjem.
9 Postavite navigacijski uređaj na nosač.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 26).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice
vozila slomljen.
Baterija se vrlo brzo prazni
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 22).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 22).
• Smanjite glasnoću (Garmin – pregled, stranica 1).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Povezivanje s
bežičnom mrežom, stranica 22).
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 1).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Kupnja dodatnih karata
Videosnimke su mutne
magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može
skinuti s vakuumskog nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
Osušite
čistom suhom krpom.
2
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje Garmin
uređaja u vašem vozilu, stranica 1).
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom
vožnje
Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebate održavati čistim i
postaviti uređaj blizu vakuumskog nosača.
Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebate izvršiti
sljedeće radnje.
• Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumskog nosača i
krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na
spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom
vožnje.
• Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko
je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Rješavanje problema
®
• Očistite objektiv kamere (Čišćenje objektiva kamere,
stranica 24).
• Očistite vjetrobransko staklo ispred kamere.
• Provjerite čiste li brisači dio vjetrobranskog stakla koji se
nalazi ispred kamere i po potrebi premjestite uređaj.
Moja memorijska kartica je istrošena i
potrebno ju je zamijeniti
Sve se microSD memorijske kartice istroše nakon što mnogo
puta prebrišete stare podatke novima. Redovito formatiranje
kartice može produžiti vijek trajanja i poboljšati učinak. Budući
da kamera za snimanje vožnje neprestano snima, možda ćete s
vremena na vrijeme morati zamijeniti memorijsku karticu
(Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje,
stranica 4). Uređaj automatski otkriva pogreške na memorijskoj
kartici i upozorava vas kada je vrijeme da formatirate ili
zamijenite memorijsku karticu.
Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete
poduzeti sljedeće korake.
• Formatirajte memorijsku karticu barem jednom svakih šest
mjeseci (Formatiranje memorijske kartice za kameru za
snimanje vožnje, stranica 5).
• Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske
kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu
(Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje
vožnje, stranica 5), a zatim, ako je potrebno, zamijenite
memorijsku karticu (Zamjena memorijske kartice za kameru
za snimanje vožnje, stranica 4).
• Isključite uređaj kada ne vozite.
Ako uređaj nije priključen u utičnicu vozila s prekidačem za
pokretanje motora, potrebno je isključiti uređaj dok ne vozite
kako bi se spriječilo nepotrebno snimanje kamerom za
snimanje vožnje.
27
• Spremljene videosnimke prenesite na računalo.
Memorijska kartica dulje traje kada je na kartici dostupno više
slobodnog prostora.
• Upotrebljavajte memorijsku karticu s većim kapacitetom
pohrane.
Budući da se sadržaj memorijskih kartica većeg kapaciteta
rjeđe prepisuje, one obično traju duže.
• Koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
• Novu memorijsku karticu nabavite kod kvalitetnog
proizvođača ili poznatog dobavljača.
Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite
• Za najbolju kvalitetu snimanja kamerom i videosnimaka
koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
Sporija memorijska kartica možda neće moći dovoljno brzo
snimati videozapis.
• Ako gledate videozapise na svom pametnom telefonu s
pomoću bežične veze s kamerom, pokušajte ih gledati na
drugoj lokaciji s manje smetnji u bežičnoj vezi ili pokušajte
prenijeti videozapise na pametni telefon (Skraćivanje i izvoz
videozapisa, stranica 4).
• Prenesite važne snimke na računalo ili pametni telefon i
formatirajte memorijsku karticu (Formatiranje memorijske
kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 5).
• Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske
kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu
(Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje
vožnje, stranica 5), a zatim, ako je potrebno, zamijenite
memorijsku karticu (Zamjena memorijske kartice za kameru
za snimanje vožnje, stranica 4).
• Nadogradite najnoviji softver na svoj uređaj (Nadogradnje
karata i softvera, stranica 23).
Uređaj se ne povezuje s telefonom
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
• Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje
telefona i uređaja (Brisanje uparenog Bluetooth uređaja,
stranica 17) i zatim dovršiti postupak uparivanja (Live usluge,
prometne informacije i funkcije pametnog telefona,
stranica 15).
Neke funkcije pametnog telefona ne rade
Ako ste uparili svoj telefon, ali neke funkcije pametnog telefona
ne rade, možete poduzeti sljedeće korake kako biste riješili
problem.
• U trgovini s aplikacijama na vašem pametnom telefonu
nadogradite aplikaciju Garmin Drive na najnoviju verziju.
• Provjerite je li funkcija koju želite upotrijebiti omogućena na
vašem uređaju ili pametnom telefonu (Omogućavanje ili
onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 16).
28
Rješavanje problema
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 15
3-D prikaz karte 15
A
adrese, traženje 7
alati, karte 14
aplikacije 2
B
baterija
maksimiziranje 27
problemi 27
punjenje 1, 23, 26, 27
bežična kamera. Vidi kamere
Bluetooth tehnologija 15, 17, 28
brisanje uparenog uređaja 17
omogućavanje 21
prekid veze s uređajem 17
uparivanje s telefonom 16
brisanje
kategorije servisa 19
putovi 20
svi korisnički podaci 22
upareni Bluetooth uređaj 17
zapisi servisa 19
Brzo pretraživanje 8
C
cestarine, sprečavanje 13
Č
čišćenje, uređaj 24, 27
čišćenje dodirnog zaslona 24
čišćenje uređaja 24
D
datoteke, prijenos 25
dodatna oprema 27
F
fotografija 4
Foursquare 9
funkcije pametnog telefona 16
povezivanje 16
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 24
nadogradnja softvera 23
Gdje sam? 10
geocaching 10
glasnoća alarma 22
glasnoća medija 22
glasnoća obavijesti 22
glasovna naredba 18
aktivacija 18
fraza za buđenje 18
navigacija putem 18
savjeti za upotrebu 18
gorivo, stanice 10
GPS 2
simulator 22
H
hands-free telefonski pozivi 16
I
ID broj 22
ID jedinice 22
ikone, statusna traka 2
ikone upozorenja 6, 7
informacije o putu
ponovno postavljanje 15
prikaz 15
isključivanje zvuka, zvuk 18
izbjegavanja 13
brisanje 13
cesta 13
Indeks
cestarine 13
onemogućavanje 13
površina 13
značajke ceste 13
Izlazne usluge 14
jačina zvuka 22
jezik 22
softver 23
nadolazi 14
prilagođavanje 14
navigacija 9, 11, 12
postavke 21
van ceste 14
navigacija van ceste 14
nedavno pronađene lokacije 10
nosač, skidanje 24, 27
K
O
J
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 26
kabeli napajanja 26
kabeli za napajanje 23, 26
promjena osigurača 26
vozilo 1
kamera, uparivanje 25
kamera za snimanje vožnje 21, 27
poravnavanje 3
reprodukcija videozapisa 4
snimanje videozapisa 3
snimanje zvuka 3, 4
kamere 25
brzina 5
crveno svjetlo 5
kamera za snimanje vožnje 3, 21
promjena 25
sigurnosno kopiranje 25
kamere za mjerenje brzine 5
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 5
kamper, profili 2, 3
karte 8, 11, 14, 21
alati 14
kupnja 27
nadogradnja 23
podatkovno polje 11, 15
prikaz ruta 11, 12
razina pojedinosti 21
simboli 11
slojevi 15
tema 21
koordinate 10
korisnički priručnik 19
krađa, sprečavanje 24
kuća
prelazak 11
uređivanje lokacije 11
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 22
lokacija 10
lokacije 7, 20
mjesta 9
nedavno pronađeno 10
simulirana 22
spremanje 10
traženje 7, 9
trenutno 10
lokacijske usluge 22
M
memorijska kartica 1, 4, 25, 27
formatiranje 5
umetanje 25
microSD kartica 1, 25, 27
umetanje 4
mjesta 9
montaža uređaja
skidanje s nosača 27
vakuumski nosač 24, 27
montiranje uređaja 26, 27
automobil 1
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 13
N
nacionalni parkovi 8, 9
način rada za spavanje 1
nadogradnja
karte 23
obavijesti 2, 16, 17
obilasci 12
oblikovanje rute 12
odgovaranje na pozive 17
odredišta 20. Vidi lokacije
dolazak 12
ograničenja, vozilo 2
osigurač, promjena 26
P
parkiralište 7, 8, 10, 12
photoLive 20
planer puta 19, 20
točke oblikovanja 20
uređivanje puta 20
početni zaslon 2
prilagođavanje 2
pomoć za aktivne trake 12
pomoćna kamera 25. Vidi kamere
ponovno postavljanje
podaci o putu 15
uređaj 24
ponovno postavljanje uređaja 22
popis skretanja 12
postavke 21, 22
postavke vremena 22
postavke zaslona 22
postupanje s uređajem 24
povijest putovanja 22
povijest servisa
brisanje 19
kategorije 19
uređivanje 19
zapisi 19
pozivi 17
odgovaranje 17
prečaci
brisanje 10
dodavanje 2, 10
prekid veze, Bluetooth uređaj 17
prelazak na početnu točku 11
prepoznavanje govora 18
prikaz karte
2-D 15
3-D 15
profil vozila
automobil 3
kamper 2, 3
profili, kamper 2, 3
prometne informacije 15, 17, 18, 21
alternativna ruta 13
kamere 20
karta 15
nezgode 15
prijemnik 17
traženje zastoja 15
prometne kamere, prikaz 20
promjena područja pretraživanja 7
punjenje uređaja 1, 23, 26, 27
R
računalo, povezivanje 25
raskrižja, traženje 9
rješavanje problema 27, 28
rute 11
dodavanje točke 12, 20
izračun 12
myTrends 13
način izračuna 20
29
oblikovanje 12
pokretanje 7, 8, 11
predloženo 13
prikaz na karti 11, 12
zaustavljanje 13
S
satelitski signali, primanje 2, 22
simulirane lokacije 22
skidanje nosača 24, 27
slojevi karte, prilagođavanje 15
Slušalice, uparivanje 16
služba za korisničku podršku 19
sljedeće skretanje 11
Smartphone Link 16
softver
nadogradnja 23
verzija 22, 24
specifikacije 23
spremanje, trenutna lokacija 10
spremljene lokacije 20
brisanje 11
kategorije 11
uređivanje 10
sustav napredne pomoći u vožnji (ADAS) 5, 6
sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS)
5, 6
sustav za izbjegavanje frontalnog sudara
(FCWS) 5, 6
svjetlina 2
vrijeme 19
radar 19
uvjeti na cesti 19
W
Wi-Fi, povezivanje 22, 25
Wi‑Fi 23
Z
zapisnik puta, prikaz 15
zaslon, svjetlina 2
zaslon osjetljiv na dodir 2
zemljopisna širina i dužina 10
zvuk 22
točke blizine 21
T
telefon 28
uparivanje 16, 28
telefonski pozivi 17
biranje 17
isključivanje zvuka 17
odgovaranje 17
tipka napajanja 1
točke interesa (POI) 8, 9
HISTORY 9
mjesta 9
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 7–9 Vidi i lokacije
adrese 7
gradovi 14
kategorije 8
koordinate 10
raskrižja 9
traženje usluga 8
trenutna lokacija 10
TripAdvisor 9
U
uparivanje
brisanje uparenog uređaja 17
prekid veze 17
Slušalice 16
telefon 16, 28
upozorenja 5
točke blizine 21
zvuk 21
upozorenja za vozača 5
upute 12
upute za vožnju 12
uređivanje, spremljeni putovi 20
USB, prekid veze 26
usluge u hitnim slučajevima 10
uvjeti na cesti, vrijeme 19
V
vakuumski nosač 24, 27
vaša trenutna lokacija 10
videozapis 4
brisanje 4
fotografija, prikaz 4
kvaliteta 27, 28
reprodukcija 4
snimanje 3, 4
spremanje 3, 4
vraćanje postavki 22
30
Indeks
support.garmin.com
Lipanj 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising