Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User manual | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Manual de utilizare

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Manual de utilizare
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin şi sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a
Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ şi myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
ACSI™ este o marcă comercială a Auto Camper Service International Holding B.V.Apple este o marcă comercială a Google Inc. Apple , Android™ şi iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.Mac Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă.
Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. HISTORY şi logo-ul H sunt mărci comerciale ale A+E Networks şi sunt protejate în Statele Unite şi în alte ţări
din întreaga lume. Toate drepturile rezervate. Se utilizează cu permisiune. microSD şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor este marcă comercială înregistrată a
TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Wi‑Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation.PlanRV™ Windows este
marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Garmin® Prezentare generală .................................................... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul ........... 1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 2
Ecranul principal ......................................................................... 2
Deschiderea unei aplicaţii ...................................................... 2
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal .......................... 2
Vizualizarea notificărilor ......................................................... 2
Pictogramele de pe bara de stare .......................................... 2
Utilizarea ecranului tactil ............................................................. 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Profiluri vehicul .............................................................. 2
Adăugarea unui profil de vehicul ................................................ 3
Profil automobil ........................................................................... 3
Comutarea profilului de vehicul .................................................. 3
Editarea unui profil de vehicul .................................................... 3
Adăugare rezervoare propan ................................................. 3
Cameră de bord .............................................................. 3
Alinierea camerei ........................................................................ 3
Comenzile camerei de bord ........................................................ 3
Înregistrarea cu camera de bord ............................................ 4
Salvarea unei înregistrări cu camera de bord ........................ 4
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio ....................... 4
Utilizarea galeriei de imagini a camerei de bord ......................... 4
Videoclipurile camerei de bord pe computerul dvs. .................... 4
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor pe smartphone ...... 4
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii cu
ajutorul smartphone-ului ........................................................ 4
Trunchierea şi exportul unui clip video .................................. 4
Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord ............. 4
Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord ..... 5
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 5
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru şofer ...................... 5
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 5
Sistemul avansat de asistenţă pentru şofer ................................ 6
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală .................... 6
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii ............................. 6
Simboluri de avertizare şi atenţionare ........................................ 7
Avertismentele privind restricţiile ........................................... 7
Avertismentele privind starea drumului .................................. 7
Alerte ...................................................................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Găsirea unei adrese ................................................................... 7
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 8
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 8
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 8
Modificarea zonei de căutare utilizând harta ......................... 8
Puncte de interes ........................................................................ 8
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 8
Găsire camping-uri ................................................................. 8
Găsirea de servicii pentru autorulote ..................................... 9
Găsirea parcurilor naţionale ................................................... 9
Găsirea punctelor de interes HISTORY ................................. 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire ................................................................................ 10
Instrumente de căutare ............................................................. 10
Găsirea unei intersecţii ........................................................ 10
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele .......................... 10
Parcare ..................................................................................... 10
Cuprins
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................. 10
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locaţii ...... 10
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ............... 10
Vizualizarea locaţiilor găsite recent .......................................... 10
Golirea listei locaţiilor găsite recent ..................................... 10
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ...................... 10
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ................... 10
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................. 11
Adăugarea unei scurtături ........................................................ 11
Eliminarea unei scurtături .................................................... 11
Salvarea locurilor ...................................................................... 11
Salvarea unei locaţii ............................................................. 11
Salvarea locației curente ...................................................... 11
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 11
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 11
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 11
Urmarea unei rute ......................................................... 11
Rute .......................................................................................... 11
Iniţierea unei rute ...................................................................... 11
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ....................................... 12
Deplasarea la locul de reşedinţă ......................................... 12
Ruta dvs. pe hartă .................................................................... 12
Ghidare pe bandă activă ...................................................... 12
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ........... 12
Vizualizarea întregii rute pe hartă ........................................ 12
Sosirea la destinaţie ................................................................. 12
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ............................... 12
Schimbarea rutei active ............................................................ 13
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ..................................... 13
Modelarea rutei dvs. ............................................................ 13
Alegerea unei ocoliri ............................................................ 13
Schimbarea modului de calculare a rutelor ......................... 13
Oprirea rutei .............................................................................. 13
Utilizarea rutelor sugerate ......................................................... 13
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ...................... 13
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. ............................ 13
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................. 13
Evitarea vinietelor ................................................................ 13
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor ............................ 14
Evitarea zonelor cu emisii reduse ........................................ 14
Evitări personalizate ............................................................. 14
Navigarea off-road .................................................................... 14
Utilizarea hărţii.............................................................. 14
Instrumente hartă ...................................................................... 14
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 15
Înainte ....................................................................................... 15
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 15
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 15
Oraşe în faţă ............................................................................. 15
Vizualizarea oraşelor care urmează şi a serviciilor de la
ieşiri ...................................................................................... 15
Informaţii cursă ......................................................................... 15
Vizualizarea informaţiilor despre călătorie personalizate pe
hartă ..................................................................................... 15
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 15
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 15
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 15
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 16
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 16
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 16
Personalizarea hărţii ................................................................. 16
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 16
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 16
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 16
i
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului........................................................... 16
Asocierea cu smartphone-ul dvs. ............................................. 16
Activarea sau dezactivarea funcţiilor Bluetooth ................... 16
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare ................. 17
Notificări inteligente .................................................................. 17
Primirea notificărilor ............................................................. 17
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 17
Apelarea hands-free ................................................................. 17
Efectuarea unui apel ............................................................ 17
Primirea unui apel ................................................................ 17
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 17
Salvarea unui număr de telefon ca presetare ...................... 18
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 18
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat .............................. 18
Trafic.............................................................................. 18
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului
dvs. ........................................................................................... 18
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 18
Activarea traficului .................................................................... 18
Comanda vocală........................................................... 18
Setarea frazei de activare ......................................................... 19
Activarea comenzii vocale ........................................................ 19
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 19
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 19
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 19
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 19
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 19
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 19
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 19
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 19
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 20
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 20
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 20
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 20
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 20
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 20
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 20
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 20
Planificator de călătorii .............................................................. 20
Planificarea unei călătorii ..................................................... 20
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 20
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 20
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 21
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 21
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 21
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 21
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 21
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 21
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 21
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 21
Setări............................................................................. 21
Setările de navigare .................................................................. 21
Setările pentru hartă şi vehicul ............................................. 21
Setări preferinţă rută ............................................................ 22
Setări pentru Asistenţă şofer ................................................ 22
Setări pentru trafic ................................................................ 22
Setările camerei de bord ........................................................... 22
Activare Bluetooth Tehnologie wireless .................................... 22
Conectarea la o rețea wireless ................................................. 22
Setările afişajului ....................................................................... 22
ii
Setări de sunet şi de notificare ................................................. 23
Reglarea volumului de sunet şi a volumului notificărilor ...... 23
Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare ................. 23
Setarea limbii textului ................................................................ 23
Setări pentru dată şi oră ........................................................... 23
Setările dispozitivului ................................................................ 23
Restabilirea setărilor ................................................................. 23
Resetarea datelor şi setărilor .................................................... 23
Informaţii dispozitiv..................................................... 23
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 23
Specificaţii ................................................................................. 23
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 24
Întreţinere dispozitiv.................................................... 24
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 24
Actualizări pentru hărţi şi software ............................................ 24
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o
Wi‑Fi reţea ........................................................................... 24
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................. 24
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 25
Curăţarea obiectivului camerei ............................................ 25
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 25
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 25
Evitarea furtului .................................................................... 25
Repornirea dispozitivului ........................................................... 25
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 25
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 25
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 25
Anexă ............................................................................. 25
Camere pentru mers înapoi ...................................................... 25
Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir .................... 25
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare .............................................. 26
Vizualizarea camerei de mers înapoi ................................... 26
Conectarea la un afişaj wireless ............................................... 26
Gestionarea datelor .................................................................. 26
Despre cardurile de memorie ............................................... 26
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date .......... 26
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 26
Transferul datelor de pe computer ....................................... 26
Cabluri de alimentare ................................................................ 27
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 27
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru
vehicul .................................................................................. 27
Instalarea accesoriului staţiei de încărcare pentru autorulote .. 27
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 28
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 28
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 28
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 28
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 28
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 28
Depanare ....................................................................... 28
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 28
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în timp ce conduc .. 28
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la sateliţi ................ 28
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 28
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 28
Înregistrările video sunt înceţoşate ........................................... 28
Cardul meu de memorie s-a deteriorat şi trebuie înlocuit. ........ 28
Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete ................... 29
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon ........................... 29
Anumite funcţii ale smartphone-ului nu funcţionează ............... 29
Index .............................................................................. 30
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
• Instalaţi cardul de memorie pentru cameră (Înlocuirea
cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 4).
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizări
pentru hărţi şi software, pagina 24).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin
în vehicul, pagina 1).
• Aliniaţi camera video de bord (Alinierea camerei,
pagina 3).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 2).
• Reglaţi volumul (Garmin Prezentare generală, pagina 1) şi
afişaţi luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului,
pagina 2).
• Creaţi un profil de vehicul pentru rulota dvs. (Adăugarea unui
profil de vehicul, pagina 3).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 11).
®
Montarea şi alimentarea dispozitivului
Garmin în vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza interferenţe cu anumite
dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace şi
pompe de insulină. Ţineţi dispozitivul şi suportul său departe de
aceste dispozitive medicale.
ATENŢIONARE
Atât dispozitivul cât şi suportul său conţin magneţi. În anumite
circumstanţe, magneţii pot cauza deteriorarea anumitor
dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor.
Manevraţi cu precauţie dispozitivul şi suportul său atunci când
acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului în portul miniUSB de pe suport.
Garmin Prezentare generală
®
2 Apăsaţi suportul
Microfon pentru apelare hands-free
Microfon pentru înregistrare cameră de bord
Control volum
Cameră
buton de pornire
Port micro-USB de date şi de alimentare
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Mufă jack 3,5 mm
pe ventuză
până se fixează în poziţie.
NOTĂ: este posibil ca suportul şi ventuza să fie deja
asamblate în pachet.
Sigla Garmin de pe suport trebuie să fie orientată cu partea
dreaptă în sus . Cel mai uşor este să conectaţi suportul şi
ventuza atunci când este închis braţul articulat al ventuzei.
Suportul şi ventuza se potrivesc fix şi ar putea fi nevoie să
apăsaţi cu putere pentru a le conecta.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia înspre
spate, spre parbriz.
4 Poziţionaţi partea din spate a dispozitivului pe suportul
magnetic.
5 Selectaţi o opţiune:
• În cazul în care cablul de alimentare dispune de un
ştecher de alimentare, introduceţi-l într-o priză de
alimentare din vehiculul dvs.
• În cazul în care cablul de alimentare are conectori
neizolaţi, urmaţi schema electrică inclusă cu cablul pentru
a conecta cablul la sursa de alimentare a vehiculului.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
sau
Interfaţă suport magnetic cu conector cu 14 pini
Difuzor
Cardul de memorie al camerei de bord sub panoul de acces (Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 4)
Iniţiere
1
Deschiderea unei aplicaţii
Ecranul principal conţine scurtături pentru aplicaţiile utilizate
frecvent. Sertarul de aplicaţii conţine toate aplicaţiile instalate pe
dispozitivul dvs., organizate în două file. Fila Navigare conţine
aplicaţii Garmin utile pentru navigare, dispecerat şi înregistrări
ale orelor de lucru. Fila Instrumente conţine aplicaţii utile pentru
comunicaţii şi alte activităţi.
Selectaţi o opţiune pentru a deschide o aplicaţie:
• Selectaţi o scurtătură de aplicaţie din ecranul principal.
• Selectaţi , selectaţi o filă şi selectaţi o aplicaţie.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Oprire.
Recepţionarea semnalelor GPS
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Verificaţi dacă apare în bara de stare şi activaţi serviciile de
localizare dacă nu apare.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă cu o vedere
neobstrucţionată asupra cerului, departe de clădiri înalte şi
copaci.
Achiziţionez semnal apare în partea de sus a hărţii de
navigare, până când dispozitivul determină locaţia dvs.
Ecranul principal
NOTĂ: dispunerea ecranului principal poate să varieze dacă
acesta a fost personalizat.
Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o filă cu aplicaţii pentru a vizualiza aplicaţii
suplimentare.
3 Menţineţi degetul pe o aplicaţie şi trageţi-o la o locaţie de pe
ecranul principal.
Vizualizarea notificărilor
1 Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
Va apărea lista de notificări.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a lansa acţiunea sau aplicaţia menţionată în
notificare, selectaţi notificarea.
• Pentru a respinge o notificare, glisaţi notificarea spre
dreapta.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la funcţiile dispozitivului.
Serviciile de localizare sunt activate.
Tehnologia Bluetooth este activată.
®
Conectat la un dispozitiv Bluetooth.
Conectat la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o rețea wireless,
pagina 22).
®
Profil vehicul activ. Glisaţi în jos de două ori şi selectaţi pentru a
vizualiza setările profilului de vehicul.
Nivel de încărcare a bateriei.
Utilizarea ecranului tactil
• Atingeţi ecranul pentru a selecta un element.
• Trageţi şi glisaţi cu degetul pe ecran pentru a panorama sau
derula.
• Apropiaţi două degete pentru a mări imaginea.
• Depărtaţi două degete pentru a micşora imaginea.
Reglarea luminozităţii ecranului
Glisaţi în jos pentru a vizualiza notificările.
Glisaţi în jos de două ori pentru a modifica rapid setările şi luminozitatea iluminării de fundal.
Menţineţi apăsat pentru a personaliza imaginea de fundal sau
pentru a adăuga widgeturi pe ecranul principal.
Selectaţi pentru a deschide sertarul de aplicaţii. Sertarul de aplicaţii
conţine scurtături către toate aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
2
Dispozitivul utilizează un senzor de lumină ambiantă pentru a
regla automat luminozitatea ecranului la condiţiile vehiculului
dvs. Puteţi de asemenea să reglaţi manual luminozitatea,
utilizând fie panoul de notificări, fie meniul de setări.
1 Selectaţi o opţiune:
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului
pentru a extinde setările rapide din panoul de notificări.
• Selectaţi Setări > Afișare > Nivel luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Profiluri vehicul
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
Profiluri vehicul
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
profilul vehiculul dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o
pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare şi hartă de
pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip
de vehicul.
Atunci când activaţi un profil de rulotă, dispozitivul evită să
includă zone restricţionate sau impracticabile, în funcţie de
dimensiunile, greutatea şi de alte caracteristici, pe care le-aţi
introdus pentru vehiculul dvs.
Adăugarea unui profil de vehicul
Trebuie să adăugaţi un profil de vehicul pentru fiecare rulotă pe
care o veţi utiliza cu dispozitivul dvs.
1 Selectaţi Vehicul.
2 Selectaţi tipul vehiculului dvs.
• Pentru a adăuga o rulotă de tip motorhome care are o
rulotă ataşată permanent, selectaţi Rulotă.
• Pentru a adăuga o rulotă care trage o remorcă, selectaţi
Rulotă cu remorcă.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă în spatele unui vehicul
pentru pasageri, selectaţi Vehicul cu remorcă.
3 Dacă este necesar, selectaţi tipul de remorcă.
• Pentru a adăuga o rulotă trasă de un vehicul utilizând un
cârlig standard, selectaţi Remorcă călătorie.
• Pentru a adăuga o rulotă utilizând un cârlig pe a cincea
roată, selectaţi Rulotă.
NOTĂ: acest tip de remorcă rulotă nu este disponibilă
pentru toate zonele.
• Pentru a adăuga o remorcă pentru bărci utilizând un cârlig
standard, selectaţi Remorcă barcă.
• Pentru a adăuga o remorcă trasă utilizând un cârlig
standard, selectaţi Remorcă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
caracteristicile vehiculului.
După ce adăugaţi un profil de vehicul, puteţi edita profilul pentru
a introduce informaţii detaliate suplimentare (Editarea unui profil
de vehicul, pagina 3).
Profil automobil
Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat
utilizării într-un automobil fără remorcă. În timp ce utilizaţi profilul
de automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru
automobile, iar rutele pentru vehiculele de mari dimensiuni nu
sunt disponibile. Anumite funcţii şi setările specifice vehiculelor
de mari dimensiuni nu sunt disponibile în timp ce utilizaţi profilul
automobilului.
Comutarea profilului de vehicul
Puteţi comuta manual la profilul unui alt vehicul în orice moment.
1 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Vehicul.
• Glisaţi în jos de două ori din partea de sus a ecranului şi
selectaţi pictograma profilului vehiculului, cum ar fi sau
.
2 Selectaţi un profil de vehicul.
Vor apărea informaţiile privind profilul vehiculului, inclusiv
dimensiunile şi greutatea.
3 Alegeţi Select..
Cameră de bord
Editarea unui profil de vehicul
Puteţi modifica informaţiile de bază privind profilul de bază al
vehiculului sau adăuga informaţiile detaliate unui profil de
vehicul, cum ar fi viteza maximă.
1 Selectaţi Vehicul.
2 Selectaţi profilul de vehicul de editat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a edita informaţiile unui profil de vehicul, selectaţi
, şi selectaţi câmpul de editat.
• Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectaţi >
>
Redenumire profil.
• Pentru a şterge profilul de vehicul, selectaţi >
>
Ștergere.
Adăugare rezervoare propan
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de produse.
Atunci când adăugaţi rezervoare propan la profilul vehiculului
dvs., dispozitivul evită rutele în zonele cu restricţii privind
rezervoarele cu propan care ar putea să vă afecteze drumul. De
asemenea, dispozitivul vă notifică atunci când vă apropiaţi de
zone care vă solicită să închideţi rezervoarele cu propan.
1 Din profilul vehiculului, selectaţi > Rezervoare propan >
Adăugare rezervor.
2 Introduceţi greutatea rezervorului de propan şi selectaţi
Salvare.
Cameră de bord
Alinierea camerei
AVERTISMENT
Nu încercaţi să aliniaţi camera în timp ce conduceţi.
Trebuie să aliniaţi camera de bord de fiecare dată când montaţi
sau repoziţionaţi dispozitivul.
1 Selectaţi Cameră video auto.
2 Înclinaţi dispozitivul pentru alinierea camerei.
Reticulul trebuie să fie îndreptat fix înainte, iar linia orizontului
trebuie să fie centrată între partea de sus şi partea de jos a
parbrizului.
SUGESTIE: dacă ventuza apare în câmpul vizual al camerei
de bord, trebuie să mutaţi braţul articulat înspre ventuză.
Comenzile camerei de bord
ATENŢIONARE
Unele jurisdicţii reglementează sau interzic utilizarea acestui
dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să cunoaşteţi şi să
respectaţi legislaţia aplicabilă şi dreptul la confidenţialitate din
jurisdicţiile în care plănuiţi să utilizaţi acest dispozitiv.
Puteţi să controlaţi camera de bord utilizând fie aplicaţia pentru
camera de bord, fie panoul de notificări.
Selectaţi > Cameră video auto sau glisaţi în jos din partea de
sus a ecranului.
Selectaţi pentru a salva o înregistrare cu camera de bord.
Selectaţi pentru a opri înregistrarea cu camera de bord.
Selectaţi pentru a porni înregistrarea cu camera de bord.
Selectaţi pentru a activa înregistrarea cu sunet.
Selectaţi pentru a dezactiva înregistrarea cu sunet.
3
Înregistrarea cu camera de bord
• În timp ce camera de bord înregistrează, aceasta realizează
înregistrarea încontinuu, suprascriind cele mai vechi
videoclipuri nesalvate.
• Puteţi porni şi opri înregistrarea cu camera de bord utilizând
comenzile camerei de bord (Comenzile camerei de bord,
pagina 3).
• Dacă activaţi opţiunea Înregistrare automată (Setările
camerei de bord, pagina 22), camera de bord porneşte
automat înregistrarea atunci când dispozitivul primeşte curent
prin suportul alimentat. Această setare este deosebit de utilă
atunci când suportul este conectat la o sursă de alimentare
comutată prin contact.
• Atunci când dispozitivul este scos din suport sau suportul
pierde putere, camera de bord opreşte automat înregistrarea
după o întârziere de 15 secunde.
Salvarea unei înregistrări cu camera de bord
Puteţi salva o porţiune din videoclipul înregistrat pentru a
preveni suprascrierea acestuia cu un nou videoclip.
1 În timp ce camera de bord înregistrează, selectaţi >
Cameră video auto > .
Dispozitivul salvează înregistrarea video înainte, în timpul şi
după ce selectaţi .
2 Selectaţi din nou, pentru a extinde durata de înregistrare
salvată (opţional).
Un mesaj vă indică dimensiunea înregistrării video care se
salvează.
Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce
salvaţi o înregistrare video, trebuie să o transferaţi pe calculator
sau pe altă unitate de stocare externă pentru stocare
permanentă (Videoclipurile camerei de bord pe computerul dvs.,
pagina 4).
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio
ATENŢIONARE
Unele jurisdicţii pot reglementa sau interzice înregistrarea audio
cu acest dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să cunoaşteţi şi
să respectaţi legislaţia aplicabilă şi dreptul la confidenţialitate din
jurisdicţiile în care plănuiţi să utilizaţi acest dispozitiv.
Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul
încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteţi activa
şi dezactiva oricând înregistrarea audio.
1 Selectaţi > Cameră video auto.
2 Selectaţi sau .
Utilizarea galeriei de imagini a camerei de
bord
Puteţi utiliza galeria de imagini a camerei de bord pentru a
vizualiza videoclipul înregistrat de camera de bord, pentru a
şterge videoclipuri nedorite şi pentru a salva un videoclip din
înregistrările video nesalvate.
NOTĂ: dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce
vizionaţi fişiere video.
1 Selectaţi > Galerie imagini cameră de bord > OK.
2 Selectaţi un videoclip salvat sau selectaţi Nesalvat.
Redarea video începe automat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva un clip din înregistrările video nesalvate,
utilizaţi glisorul pentru a selecta segmentul video de salvat
şi selectaţi .
Dispozitivul salvează segmentul video dintre cursoarele
portocalii de pe glisor.
• Pentru a şterge un videoclip, selectaţi .
4
Videoclipurile camerei de bord pe
computerul dvs.
Videoclipurile şi fotografiile sunt stocate în folderul DCIM de pe
cardul de memorie al camerei. Înregistrările video sunt stocate
în format MP4, iar fotografiile sunt stocate în format JPG. Puteţi
vizualiza şi transfera fotografii şi videoclipuri conectând cardul
de memorie sau dispozitivul la computer (Conectarea
dispozitivului la computer, pagina 26).
Înregistrările video şi fotografiile sunt sortate în mai multe
foldere.
100EVENT: conţine videoclipurile salvate automat atunci când
dispozitivul a detectat un incident.
101SAVED: conţine înregistrările video salvate manual de către
utilizator.
104UNSVD: conţine înregistrări video nesalvate. Dispozitivul
suprascrie cel mai vechi videoclip nesalvat atunci când
spaţiul de stocare pentru videoclipuri nesalvate este plin.
Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor
pe smartphone
Înainte de a putea vizualiza clipurile video şi fotografiile pe
smartphone, trebuie să asociaţi dispozitivul Garmin cu aplicaţia
Garmin Drive™ (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 16).
NOTĂ: în timpul vizualizării înregistrărilor video sau a
fotografiilor, dispozitivul opreşte înregistrarea, iar alertele sunt
dezactivate.
1 Din aplicaţia Garmin Drive de pe smartphone, selectaţi
Revedere înregistrări video.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza o fotografie sau o înregistrare video pe
care aţi salvat-o, selectaţi un fişier din categoria
Înregistrare video salvată.
• Pentru a vizualiza imaginile video recente care nu au fost
salvate, selectaţi un clip video din categoria Înregistrare
videoclip stocat temporar.
Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii
cu ajutorul smartphone-ului
1 Când vizualizaţi lista de clipuri video sau fotografii salvate pe
smartphone, selectaţi Selectare.
2 Selectaţi unul sau mai multe fişiere.
3 Selectaţi .
Trunchierea şi exportul unui clip video
Puteţi trunchia lungimea clipului video pentru a elimina imaginile
video inutile înainte de a-l exporta.
1 Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Revedere înregistrări
video.
2 Selectaţi un clip video.
3 Trageţi de glisierele de pe bara de progres a clipului video la
stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea clipului
video.
4 Selectaţi Export.
NOTĂ: atunci când exportaţi un clip video, trebuie să păstraţi
aplicaţia în prim-plan.
Aplicaţia exportă pe smartphone clipul video trunchiat.
Înlocuirea cardului de memorie pentru
camera de bord
Puteţi înlocui cardul de memorie pentru camera de bord pentru
a creşte capacitatea de stocare sau pentru a înlocui un card
care a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă. Camera de bord
necesită un card de memorie microSD de la 4 până la 64 GB cu
o rată de viteză clasa 10 sau mai mare.
®
Cameră de bord
1 Apăsaţi pe cele două zone marcate şi glisaţi în jos panoul
posterior
pentru a-l deschide.
2 Localizaţi fanta pentru cardul de memorie .
3 Apăsaţi pe cardul de memorie existent până când se aude un
4
5
6
7
clic şi eliberaţi-l.
Cardul de memorie existent va ieşi din fantă.
Scoateţi cardul existent din fantă
Introduceţi noul card de memorie în fantă.
Apăsaţi cardul până când acesta se fixează cu un clic.
Remontaţi panoul şi glisaţi-l în sus până când panoul se
fixează în poziţie cu un clic.
Formatarea cardului de memorie pentru camera de
bord
Camera de bord necesită un card de memorie formatat utilizând
sistemul de fişiere FAT32. Puteţi utiliza dispozitivul pentru a
formata cardul utilizând acest sistem de fişiere.
Trebuie să formataţi cardul de memorie cel puţin o dată la
fiecare 6 luni pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă a
cardului de memorie. De asemenea, trebuie să formataţi un card
de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând
sistemul de fişiere FAT32.
NOTĂ: formatarea cardului de memorie şterge toate
videoclipurile, fotografiile şi datele de pe card.
1 Selectaţi > Navigare > Galerie imagini cameră de bord.
2 Selectaţi > Formatare card de memorie.
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
ATENŢIE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de circulaţie
aplicabile.
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează limita de viteză
(dacă este disponibilă) până la şcoală sau zona cu şcoli.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un sunet
pentru a indica o trecere la nivel cu calea ferată.
Traversare animale: dispozitivul redă un sunet pentru a indica
o zonă de trecere pentru animale.
Curbe: dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe
drum.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton pentru a indica
porţiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să
primească informaţii despre trafic pentru a utiliza această
funcţie (Trafic, pagina 18).
Risc de atingere a solului: dispozitivul redă un sunet şi
afişează un mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe
care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.
Vânt lateral: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum pe care există riscul de
vânt lateral.
Drum îngust: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de un drum care pot fi prea îngust
pentru vehiculul dvs.
Pantă abruptă: dispozitivul redă un sunet şi afişează un mesaj
atunci când vă apropiaţi de o pantă abruptă.
Graniţe stat sau ţară: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de graniţa unui stat sau a unei
ţări.
Oprire sistem propan: dispozitivul redă un sunet şi afişează un
mesaj atunci când vă apropiaţi de un drum pe care propanul
este interzis.
Avertisment de coliziune frontală: dispozitivul vă alertează
atunci când detectează că nu păstraţi distanţa de siguranţă
între vehiculul dumneavoastră şi cel din faţă (Sistemul de
avertizare pentru coliziune frontală, pagina 6).
Avertisment de părăsire a benzii de circulaţie: dispozitivul vă
avertizează atunci când detectează că depăşiţi accidental
marcajul de separare dintre benzile de circulaţie (Sistemul de
avertizare la părăsirea benzii, pagina 6).
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru
şofer
Puteţi activa sau dezactiva mai multe tipuri de alerte pentru
şofer.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Asistenţă şofer > Alerte
pentru şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp
real despre semafoare şi radare fixe în timp ce sunteţi
conectaţi la un smartphone care rulează aplicaţia Garmin
Drive.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
5
Sistemul avansat de asistenţă pentru şofer
LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente
legate de marcatorii de bandă şi, în consecinţă, poate avea o
funcţionalitate limitată în condiţii de vizibilitate redusă. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/warnings.
Dispozitivul dvs. include un sistem avansat de asistenţă pentru
şofer (ADAS), care foloseşte camera de bord integrată pentru a
vă avertiza sau a vă atenţiona în legătură cu mediul în care
conduceţi.
Puteţi activa sau dezactiva fiecare dintre funcţiile avansate de
asistenţă pentru şofer din setările Asistenţă şofer (Setări pentru
Asistenţă şofer, pagina 22).
Funcţia LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul
detectează că riscaţi să depăşiţi din greşeală limita benzii. De
exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceţi peste o linie
continuă. Funcţia LDWS vă avertizează numai când viteza
vehiculului dumneavoastră depăşeşte 64 km/h (40 mph). Alerta
apare în partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica
ce limită a benzii aţi depăşit.
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală
AVERTISMENT
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are
doar scop informativ şi nu înlocuieşte responsabilitatea dvs. de
a observa toate condiţiile de drum şi trafic, de a respecta toate
reglementările de trafic şi de a conduce permanent în siguranţă.
Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un
avertisment privind vehiculele din faţă şi, prin urmare, poate
avea o funcţionalitate limitată în condiţii de vizibilitate redusă.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/warnings.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele sau
pentru toate modelele.
Funcţia FCWS vă avertizează atunci când dispozitivul
detectează că nu păstraţi distanţa de siguranţă între vehiculul
dumneavoastră şi cel din faţă. Dispozitivul identifică viteza
vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul şi calculează o
distanţă sigură pe care trebuie să o menţineţi în funcţie de viteza
dumneavoastră. FCWS se activează atunci când viteza
autovehiculului dumneavoastră depăşeşte 48 km/h (30 mph).
Atunci când detectează că sunteţi prea aproape de vehiculul din
faţă, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a
ecranului apare un mesaj de avertizare.
Sfaturi privind performanţa sistemului de avertizare pentru
coliziune frontală
Există câţiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru
coliziune frontală (FCWS). Anumite condiţii pot împiedica funcţia
FCWS să detecteze vehiculul din faţa dumneavoastră.
• Funcţia FCWS se activează numai când viteza
autovehiculului dumneavoastră depăşeşte 50 km/h (30 mph).
• Funcţia FCWS nu poate detecta un autovehicul din faţa
dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este
obstrucţionat de ploaie, ceaţă, zăpadă, soare sau lumină de
faruri sau dacă este întuneric.
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu funcţioneze corect în
cazul în care camera nu este aliniată corect (Alinierea
camerei, pagina 3).
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu poată detecta
autovehicule aflate la o distanţă mai mare de 40 m (130 ft.)
sau mai mică de 5 m (16 ft.).
• Este posibil ca funcţia FCWS să nu funcţioneze corect dacă
setările de amplasare a camerei nu indică corect înălţimea
autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în
autovehicul (Alinierea camerei, pagina 3).
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii
AVERTISMENT
Funcţia sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are
doar scop informativ şi nu înlocuieşte responsabilitatea dvs. de
a observa toate condiţiile de drum şi trafic, de a respecta toate
reglementările de trafic şi de a conduce permanent în siguranţă.
6
NOTĂ: ca LDWS să funcţioneze cât mai bine, trebuie să setaţi
opţiunea Amplasare cameră să indice locaţia dispozitivului din
vehiculul dvs.
Setarea opţiunii Amplasare cameră
Puteţi instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta
parbrizului sau panoului de bord. Ca LDWS să funcţioneze cât
mai bine, setaţi opţiunea Amplasare cameră să indice locaţia
dispozitivului în vehicul.
1 Selectaţi Setări > Cameră video auto > Amplasare cameră
> Poziţie orizontală.
2 Selectaţi locaţia dispozitivului.
Sfaturi privind performanţa sistemului de avertizare la
părăsirea benzii
Există câţiva factori care afectează sistemul de avertizare la
părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiţii pot împiedica funcţia
LDWS să detecteze părăsirea benzii.
• Funcţia LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului
dumneavoastră depăşeşte 65 km/h (40 mph).
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu funcţioneze corect dacă
nu este aliniată corect camera.
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu funcţioneze corect dacă
setările de amplasare a camerei nu indică corect înălţimea
autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în
vehicul (Alinierea camerei, pagina 3).
• Pentru funcţia LDWS este nevoie de vizibilitate clară şi
permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
◦ Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă
vizibilitatea este obstrucţionată de ploaie, ceaţă, zăpadă,
umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de
construcţii sau alte obstacole.
◦ Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă
liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greşit, nu există
sau sunt şterse.
• Este posibil ca funcţia LDWS să nu detecteze părăsirea
benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de
sinuoase.
Funcţii şi alerte de informare a şoferului
Simboluri de avertizare şi atenţionare
AVERTISMENT
Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu
garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate
sugestiile pentru rute sau că vor fi afişate pictograme de
avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărţilor,
astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricţii
sau condiţiile de drum în toate cazurile. Ţineţi cont întotdeauna
de toate indicatoarele de circulaţie şi condiţiile de drum atunci
când luaţi decizii privind deplasarea.
Pe hartă sau pe direcţiile rutei pot apărea simboluri de
avertizare şi atenţionare, pentru a vă preveni despre potenţiale
pericole şi condiţiile de drum.
Avertismentele privind restricţiile
Înălţime
Greutate
Lungime
Lăţime
Înălţime remorcă
Greutate remorcă
Lungime remorcă
Lăţime remorcă
Nu sunt permise remorcile pentru bărci
Rulotele de tip cort nu sunt permise
Accesul interzis remorcilor
Fără propan
Interzis a vira la stânga
Interzis a vira la dreapta
Întoarcerea interzisă
Avertismentele privind starea drumului
Risc de împotmolire
Vânt lateral
Drum îngust
Curbă strânsă
Coborâre abruptă
Tunel vegetal
Alerte
Staţie de cântărire
Drumul nu este verificat pentru rulote
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
• Pentru a căuta rapid în toate locaţiile pe dispozitiv, selectaţi
Introducere căutare (Găsirea unei locaţii utilizând bara de
căutare, pagina 7).
• Pentru a găsi o adresă, selectaţi Adresă (Găsirea unei
adrese, pagina 7).
• Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes
preîncărcate, în funcţie de categorie, selectaţi Categorii
(Găsirea unui loc după categorie, pagina 8).
• Pentru a căuta în apropierea unui alt oraş sau a unei alte
zone, selectaţi în dreptul zonei de căutare curente
(Schimbarea zonei de căutare, pagina 8).
Găsirea şi salvarea locaţiilor
• Pentru a vizualiza şi a edita locaţiile salvate, selectaţi Salvate
(Salvarea locurilor, pagina 11).
• Pentru a vizualiza locaţiile pe care le-aţi selectat recent dintre
rezultatele căutării, selectaţi Recente (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 10).
• Pentru a căuta parcuri de rulote şi campinguri, selectaţi
Toate locurile de camping(Găsire camping-uri, pagina 8).
• Pentru a trece în revistă, a căuta şi a vă înregistra la punctele
de interes Foursquare , selectaţi Foursquare (Căutarea
punctelor de interes Foursquare, pagina 9).
• Pentru a trece în revistă şi a căuta puncte de interes
TripAdvisor şi recenzii, selectaţi TripAdvisor (TripAdvisor,
pagina 9).
• Pentru a pentru a trece în revistă şi a căuta puncte de interes
HISTORY , fotografii şi informaţii, selectaţi History® (Găsirea
punctelor de interes HISTORY, pagina 9).
• Pentru a găsi parcuri naţionale şi a explora hărţile parcurilor,
selectaţi Parcuri naţionale (Găsirea parcurilor naţionale,
pagina 9).
• Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectaţi
Coordonate (Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele,
pagina 10).
®
®
®
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi pentru a căuta în apropierea
altui oraş sau altei zone.
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
7
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod implicit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea locaţiei
dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi alături de zona curentă de căutare .
3 Selectaţi o zonă de căutare.
4 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
selecta o anumită locaţie.
Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când
căutaţi o locaţie utilizând oricare dintre opţiunile din meniul
Încotro?, dispozitivul sugerează mai întâi locaţii de lângă
această zonă.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
8
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
Start! Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Modificarea zonei de căutare utilizând harta
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Selectaţi orice loc de pe hartă.
3 Trageţi harta în noua zonă de căutare.
4 Selectaţi Căutați aici.
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Găsire camping-uri
Selectaţi Încotro? > Toate locurile de camping.
Găsirea camping-urilor cu facilităţi
Puteţi căuta parcuri de autorulote şi camping-uri în funcţie de
facilităţile disponibile.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi un furnizor de parcuri de autorulote şi campinguri
cum ar fi PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome
Club sau ACSI™.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
NOTĂ: toţi furnizorii de căutări sunt disponibili în funcţie de
model.
3 Dacă este necesar, selectaţi Filtrare după facilităţi, selectaţi
una sau mai multe facilităţi şi selectaţi Salvare.
Selectaţi
o locaţie.
4
Găsirea punctelor de interes iOverlander™
Dispozitivul dvs. include iOverlander puncte de interes, care vă
permit să găsiţi puncte de interes utile pentru găsirea de
terenuri, cum ar fi locaţii de campare, service-uri de reparaţii şi
cazare.
1 Selectaţi Încotro? > iOverlander.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
Găsirea punctelor de interes Ultimate Campgrounds
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Dispozitivul dvs. include puncte de interes Ultimate
Campgrounds, care vă permit să găsiţi campinguri publice în
apropierea locaţiei în care vă aflaţi.
1 Selectaţi Încotro? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Dacă este necesar, selectaţi Filtre căutare, selectaţi unul
sau mai multe filtre de căutare şi apoi selectaţi Căutare.
3 Selectaţi o locaţie.
Găsirea de servicii pentru autorulote
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi găsi o locaţie apropiată care oferă reparaţii, remorcare şi
alte servicii pentru autorulote.
Selectaţi Încotro? > PlanRV™ Services.
Găsirea parcurilor naţionale
Modelele de dispozitiv care includ hărţi pentru America de Nord
sau Statele Unite, includ de asemenea informaţii detaliate
pentru parcuri naţionale din Statele Unite. Puteţi naviga la un
parc naţional sau o locaţie dintr-un parc naţional.
1 Selectaţi Încotro? > Parcuri naţionale.
Apare o listă de parcuri naţionale, cel mai apropiat parc fiind
în fruntea listei.
2 Selectaţi Introducere căutare şi introduceţi tot sau o parte
din numele parcului pentru a restrânge rezultatele (opţional).
3 Selectaţi un parc naţional.
Se va afişa o listă cu categorii pentru locaţiile dotărilor şi
facilităţilor din parc sub numele parcului.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea către parc, selectaţi Start!.
• Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre parc şi
pentru a explora dotările şi facilităţile parcului, selectaţi .
• Pentru a găsi rapid o locaţie în parc, selectaţi o categorie
din lista de sub numele parcului şi selectaţi o locaţie.
Explorarea dotărilor şi facilităţilor din parcurile naţionale
Pe modelele din America de Nord, puteţi explora informaţii
detaliate despre dotări şi facilităţi disponibile într-un parc
naţional şi puteţi naviga către locaţii specifice din parc. De
exemplu, puteţi găsi locaţii de campare, repere, centre pentru
vizitatori şi atracţii populare.
1 Din rezultatele căutării de locaţii, selectaţi un parc naţional şi
selectaţi .
2 Selectaţi Exploraţi acest parc.
Apare o listă de categorii pentru dotările şi facilităţile din parc.
3 Selectaţi o categorie.
4 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Start!.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Găsirea punctelor de interes HISTORY
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de produse.
Dispozitivul dvs. include puncte de interes HISTORY, care vă
permit să găsiţi şi să aflaţi informaţii despre locurile cu
semnificaţie istorică şi punctele de atracţie de interes istoric din
întreaga lume, de exemplu clădiri istorice, monumente istorice,
muzee şi locuri remarcabile în care s-au petrecut evenimente
istorice.
1 Selectaţi Încotro? > History®.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi pentru a vizualiza o fotografie şi un scurt rezumat
privind istoria locului.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Vă puteţi conecta contul Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive pe smartphone-ul dvs. compatibil. Acest lucru vă permite
să vizualizaţi detaliile despre locaţie Foursquare, să vă
înregistraţi într-o locaţi şi să căutaţi puncte de interes în baza de
date online Foursquare.
Conectare la contul dvs. Foursquare
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
2 Selectaţi > Foursquare > Conectare.
3 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. În timp ce dispozitivul dvs. este conectat la
contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin Drive,
căutarea oferă cele mai noi rezultate din baza de date online
Foursquare şi rezultate personalizate din contul de utilizator
Foursquare (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 9).
Selectaţi Încotro? > Foursquare.
Vizualizare Foursquare Detalii locaţie
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie
conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 9).
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cuFoursquare
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie
conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicaţia Garmin
Drive (Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 9).
1 Selectaţi Încotro? > Foursquare > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
TripAdvisor
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
9
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introducere căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
3 Selectaţi locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
4 Selectaţi o categorie.
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Instrumente de căutare
Parcare
Dispozitivul dvs. Garmin include date detaliate despre spaţii de
parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în apropiere în
funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de parcare
disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau metodele de
plată acceptate.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite
locaţii
1 Căutaţi o locaţie.
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
Apare o listă cu parcările apropiate de locaţia selectată.
4 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
Selectaţi
locaţia unei parcări.
5
6 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Găsirea unei intersecţii
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
10
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectați o locație de pornire.
4 Alegeţi Select..
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Finalizare.
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 8).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi > Salvare.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
Urmarea unei rute
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
Dacă
este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
6
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Urmarea unei rute
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 13) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 13).
• Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt
adecvate pentru profilul de vehicul activ.
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 11).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 13).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 13).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 13).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 12). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
11
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 13).
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată
indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele viraje sau
indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează
automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau
altă acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă
această funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
afişate (Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 16).
Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai
multe informaţii despre ruta dvs. şi împrejurimi.
12
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 12).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Urmarea unei rute
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 11).
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 20).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 11).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Mod de calcul.
Urmarea unei rute
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
• De pe hartă, selectaţi > Stop.
• De pe ecranul principal, selectați Stop.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului, pagina 23).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
smartphone-ului dvs., pagina 18).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 22), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alt., dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
Dacă datele pentru hărţi de pe dispozitiv conţin informaţii
detaliate despre viniete, puteţi evita sau permite drumurile care
necesită viniete pentru fiecare ţară.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
13
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectaţi
Întreabă-mă întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită
viniete, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi OK.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
Această opţiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de
vehicul activ.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
4 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
6 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
2
3
4
5
6
Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
Selectaţi Finalizare.
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
14
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute >
Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Dispozitivul ignoră drumurile şi calculează rutele utilizând linii
drepte între destinaţii.
Utilizarea hărţii
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 12) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 12).
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Cameră: oferă comenzi pentru camera de bord şi afişează
alerte legate de coliziuni frontale şi părăsire a benzii. De
asemenea, vă permite să accesaţi setările vizorului camerei
de bord şi ale asistenţei la volan.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs. (Schimbarea rutei active,
pagina 13).
Dezactivare sunet: anulează volumul unităţii principale.
Oraşe în faţă: afişează oraşele şi serviciile următoare de-a
lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi (Oraşe în
faţă, pagina 15).
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care călătoriţi (Înainte, pagina 15).
Altitudine: afişează dinainte modificările de altitudine.
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 16). Această
funcţie nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate
modelele de dispozitive.
Utilizarea hărţii
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
informaţiilor despre călătorie personalizate pe hartă,
pagina 15).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 12).
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 17).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 21).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil
dacă aveţi date despre camere video la semafoare sau
radare fixe stocate pe dispozitiv şi o conexiune activă la
aplicaţiaGarmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi .
Oraşe în faţă
În timp ce călătoriţi pe o autostradă sau navigaţi pe o rută care
include o autostradă, instrumentul Oraşe în faţă furnizează
informaţii despre oraşele din faţă situate de-a lungul autostrăzii.
Pentru fiecare oraş, instrumentul hartă afişează distanţa până la
ieşirea de pe autostradă şi serviciile disponibile, în mod similar
informaţiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.
Vizualizarea oraşelor care urmează şi a serviciilor de
la ieşiri
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Oraşe în faţă.
În timp ce călătoriţi pe o autostradă sau pe o rută activă,
instrumentul hartă afişează informaţii privind oraşele şi ieşirile
care urmează.
2 Selectaţi un oraş.
Dispozitivul afişează o listă cu punctele de interes amplasate
la ieşirea spre oraş selectată, de exemplu benzinării, locuri
de cazare şi restaurante.
3 Selectaţi o locaţie, apoi selectaţi Start! pentru a începe
navigarea.
Informaţii cursă
Vizualizarea informaţiilor despre călătorie
personalizate pe hartă
Puteţi utiliza instrumentul hartă cu datele călătoriei pentru a
afişa pe hartă informații personalizate despre călătorie.
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi o opţiune:
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, în funcţie de
categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
În timp ce călătoriţi, instrumentul hartă afişează locaţia
următoare de pe autostradă sau de pe ruta dvs., din fiecare
din cele trei categorii. Când nu călătoriţi, instrumentul hartă
afişează numele celor trei categorii.
2 Selectaţi o opţiune:
• Dacă instrumentul hartă afişează categoriile, selectaţi o
categorie pentru a vizualiza lista locaţiilor din apropiere,
din categoria respectivă.
• Dacă instrumentul hartă afişează locaţiile care urmează,
selectaţi o locaţie pentru a vizualiza detaliile acesteia sau
pentru a iniţia o rută către locaţia respectivă.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Salvare.
Utilizarea hărţii
• Selectaţi un câmp de date pe instrumentul cu date de
călătorie
şi selectaţi informaţia pe care doriţi să o afişaţi
în câmpul respectiv.
• Selectaţi câmpul de date personalizate ale hărţii
şi
selectaţi informaţia pe care doriţi să o afişaţi în câmpul
respectiv.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Hartă și vehicul > Straturi
hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
15
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească date din trafic (Trafic, pagina 18).
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează condițiile rutiere reprezentate în culori şi
întârzierile de pe drumurile principale.
1 Din meniul principal, selectaţi > Navigare > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii traficului.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi > Navigare > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de
interes și condiții de drum, pot fi configurate.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Hartă și vehicul > Straturi
hartă.
2 Selectaţi caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care
doriţi să îl afişaţi pe hartă.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Navigare > Hartă și vehicul > Conducere
- Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
16
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Aplicaţia Garmin Drive îi permite dispozitivului să primească
notificări inteligente şi informaţii în timp real despre trafic şi
vreme.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 18).
Informaţii meteo: trimite prognoza meteo, condiţiile de drum şi
radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. (Vizualizarea
prognozei meteo, pagina 19).
Notificări inteligente: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Această funcţie nu este disponibilă pentru
toate limbile.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba
selectată acceptă funcţia de comandă vocală, puteţi efectua
apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare (Înregistrare cuFoursquare, pagina 9).
Asocierea cu smartphone-ul dvs.
Vă puteţi asocia dispozitivul Garmin cu smartphone-ul dvs. şi
aplicaţia Garmin Drive pentru a activa funcţiile suplimentare şi
pentru a accesa informaţiile în timp real (Servicii în timp real,
date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 16) .
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone, instalaţi
aplicaţia Garmin Drive.
2 Porniţi dispozitivul Garmin şi amplasaţi dispozitivul şi
smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul faţă de celălalt.
De
pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
3
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un
cont Garmin şi pentru a finaliza procesul de asociere şi
configurare.
Va apărea panoul de comandă principal al aplicaţiei. După ce
dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat
atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
Activarea sau dezactivarea funcţiilor Bluetooth
Puteţi activa sau dezactiva apelarea hands-free şi funcţiile
Garmin Drive pentru smartphone-ul dvs. asociat.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi de lângă numele telefonului dvs.
3 În secţiunea Utilizare pentru, selectaţi o opţiune:
• Pentru a activa o conexiune la aplicaţia Garmin Drive,
selectaţi Garmin Drive.
• Pentru a activa funcţiile de apelare hands-free, selectaţi
Hands-free.
4 Selectaţi OK.
Afişarea sau ascunderea notificărilor aplicaţiei (Android™)
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Drive pentru a personaliza tipurile
de notificări pe smartphone care vor apărea pe dispozitivul dvs.
Garmin.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
2 Selectaţi > Notificări inteligente.
Apare o listă a aplicaţiilor de pe smartphone-ul dvs.
3 Selectaţi comutatorul basculant de lângă aplicaţie pentru
activa sau dezactiva notificările pentru aplicaţie.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple
Dacă sunteţi conectat la un dispozitiv Apple, puteţi filtra
notificările afişate de dispozitivul Garmin dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
1 Selectaţi > Navigare > Notificări inteligente > .
2 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
®
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare
1 Aşezaţi căştile sau telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o
distanţă maximă de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
3 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul
dvs. şi activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
4 Pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă casca sau telefonul din listă.
6 Selectaţi Asociere.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Garmin Drive,
puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul Garmin
notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din
calendar şi altele.
Primirea notificărilor
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timp ce vizualizaţi harta
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi sau aşteptaţi ca
solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
limbile.
• Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală,
spuneţi Redare mesaj.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă doar atunci când
limba selectată acceptă funcţia de comenzi vocale şi apare
în instrumentul hărţii.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi > Navigare > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această funcţie nu este disponibilă pentru toate
limbile.
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Efectuarea unui apel
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a forma un număr, selectaţi , introduceţi numărul
de telefon, apoi selectaţi
• Pentru a apela un număr recent format sau de la care aţi
fost apelat, selectaţi , apoi selectaţi un număr.
• Pentru a apela un contact din agenda telefonică, selectaţi
, apoi selectaţi o persoană de contact.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspunde sau
Respinge.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
Opţiunile pentru apel în curs apar atunci când răspundeţi la un
apel. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie compatibile cu
telefonul dvs.
17
SUGESTIE: dacă închideţi pagina de opţiuni pentru apelul în
curs, o puteţi deschide din nou selectând din meniul principal.
• Pentru a configura un apel de conferinţă, selectaţi .
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această funcţie dacă doriţi să dezactivaţi
conexiunea Bluetooth menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi
.
Salvarea unui număr de telefon ca presetare
Puteţi salva până la trei contacte ca presetări pe tastatura
telefonică. Aceasta vă permite să apelaţi rapid numărul de
telefon de acasă, membrii familiei sau contactele apelate
frecvent.
1 Selectaţi > .
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat un număr presetat, de exemplu
Presetat 1.
Selectaţi
un contact.
3
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Garmin în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
Ştergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat
Puteţi şterge un dispozitiv Bluetooth asociat, pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs.Garmin în
viitor. Ştergerea unui smartphone asociat şterge, de asemenea,
şi contactele sincronizate din agenda telefonică şi istoricul de
apeluri de pe dispozitivul Garmin.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 În dreptul numelui dispozitivului Bluetooth, selectaţi >
Renunţare.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 22). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Modelele de produse care se termină cu MT pot primi date
despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer utilizând
un receptor de trafic integrat şi cablul de alimentare inclus al
vehiculului (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 18).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără
abonament utilizând aplicaţia Garmin Drive (Recepţionarea
datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.,
pagina 18).
18
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 18). Accesaţi pagina produsului
dvs. la garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu
de cablu receptor de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesaţi
garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor din trafic cu ajutorul
smartphone-ului dvs.
Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în
timp ce vă conectaţi la smartphone în timp ce rulaţi aplicaţia
Garmin Drive.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la aplicaţia Garmin Drive (Servicii în
timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului,
pagina 16).
2 Pe dispozitivul dvs. Garmin, selectaţi Setări > Navigare >
Trafic şi asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare
Trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Pentru a
primi date despre trafic difuzate pe cale aeriană, dispozitivul
trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul
utilizând un cablu de alimentare compatibil cu receptorul de
trafic. Unele modele ale produsului au receptor de trafic inclus
(Trafic, pagina 18). Dacă modelul produsului pe care îl deţineţi
nu include un receptor de trafic, puteţi accesa pagina despre
produse de pe site-ul garmin.com pentru a găsi şi a cumpăra un
accesoriu de tip cablu compatibil cu receptorul de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii privind zonele acoperite de serviciul de informaţii
despre trafic, accesaţi garmin.com/traffic.
Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul
utilizând cablul de alimentare compatibil cu receptorul de
trafic (Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin în
vehicul, pagina 1).
Dacă modelul dvs. de produs include date despre trafic,
cablul de alimentare pentru vehicul inclus pentru dispozitivul
dvs. este compatibil cu datele despre trafic. Dacă aţi
cumpărat ca accesoriu un cablu de receptor de trafic, trebuie
să utilizaţi cablul accesoriu pentru a conecta dispozitivul la
sursa de alimentare din vehicul.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Comanda vocală
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea
activată vocal să nu atingă performanţa dorită.
Trafic
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Setarea frazei de activare
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este OK Garmin.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi > Comandă vocală > > Frază de activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
4 Rostiţi numărul rândului locaţiei pe care o doriţi.
Activarea comenzii vocale
5 Rostiţi Navigare.
1 Rostiţi OK Garmin.
Este afişat meniul Comandă vocală.
Dispozitivul afişează locaţia pe hartă.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi > Navigare > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
2 Rostiţi o comandă din meniu.
3 Răspundeţi la comenzile vocale pentru a finaliza căutarea
sau acţiunea.
Sfaturi referitoare la comanda vocală
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale în funcţie de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Intrarea și ieșirea din modul de comandă vocală vor fi
confirmate de două tonuri.
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi OK Garmin.
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
Dispozitivul afişează o listă cu rezultatele căutării.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi > Manual de utilizare.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setarea limbii textului, pagina 23).
2 Selectaţi pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Garmin Drive pentru a primi date meteo (Servicii în timp real,
date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
1 Selectaţi > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
1 Selectaţi > Radar meteo.
2 Selectaţi pentru a anima harta radarului.
Utilizarea aplicaţiilor
19
Vizualizarea alertelor meteo
Editarea unei înregistrări de servicii
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Finalizare.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze
aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date despre trafic şi
funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
Puteţi vizualiza condiţiile de drum în funcţie de drumurile din
zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraş.
1 Selectaţi > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 20).
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Următor.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
6 Selectaţi Finalizare.
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea categoriilor de servicii
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ștergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ștergere.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ștergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ștergere.
20
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorie nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Select..
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Select..
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
8 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Optimizare
ordine.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi > Sugerare Atracţii.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Select. pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Utilizarea aplicaţiilor
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi pictograma de profil a vehiculului, apoi selectaţi
vehiculul pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru călătorie
(opţional).
4 Selectaţi .
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 13).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 13).
Navigarea utilizând o călătorie salvată
Înainte de a începe navigarea utilizând o călătorie salvată,
profilul de vehicul activ de pe dispozitiv trebuie să corespundă
profilului de vehicul selectat pentru călătorie (Modificarea
opţiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie, pagina 21). Dacă
acesta nu corespunde, dispozitivul vă solicită să modificaţi
profilul de vehicul înainte de a putea începe călătoria
(Comutarea profilului de vehicul, pagina 3).
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi > Planificator de călătorii > Călătorii salvate >
Ruta mea activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Înainte de a putea utiliza această funcţie, dispozitivul trebuie să
fie conectat la aplicaţia Garmin Drive (Servicii în timp real, date
despre trafic şi funcţiile smartphone-ului, pagina 16).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
Setări
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului, pagina 23).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi > Locuri vizitate.
Setări
Setările de navigare
Selectaţi Setări > Navigare.
Profil vehicul: setează profilul vehiculului pentru fiecare vehicul
cu care veţi utiliza dispozitivul.
Hartă și vehicul: setează nivelul de detalii al hărţilor şi
pictograma pentru vehicul care va fi afişată pe dispozitiv.
Preferinţele pentru rute: Setează preferinţele pentru rute în
timpul navigării.
Asistenţă şofer: setează alerte de asistenţă şofer.
Trafic: setează detaliile despre trafic utilizate de dispozitiv.
Puteţi seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în
momentul calculării rutelor şi să caute o rută nouă până la
destinaţie în cazul apariţiei unei întârzieri în trafic (Evitarea
întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 13).
Unități: Stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Navigare > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
21
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 16).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Hartă și vehicul > Hărțile
mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setări preferinţă rută
Selectaţi Setări > Navigare > Preferinţele pentru rute.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale de
navigare.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Setări pentru Asistenţă şofer
Selectaţi Setări > Navigare > Asistenţă şofer.
Alerte pentru şofer: vă permite să activaţi sau să dezactivaţi
alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului
(Funcţii şi alerte de informare a şoferului, pagina 5).
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Navigare > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: permite dispozitivului să utilizeze automat sau
la cerere rutele alternative optimizate (Evitarea întârzierilor în
trafic pe ruta dvs., pagina 13).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Setările camerei de bord
Selectaţi Setări > Cameră video auto.
22
Amplasare cameră: vă permite să setaţi înălţimea vehiculului şi
poziţia camerei şi să aliniaţi camera de bord (Alinierea
camerei, pagina 3).
Înregistrare automată: permite camerei de bord să înceapă
automat înregistrarea video atunci când porniţi dispozitivul.
Tonuri de alertă asistenţă şofer: activează dispozitivul să
redea un ton atunci când avertismentul de coliziune frontală
sau de părăsire a benzii este declanşat.
Avertisment de coliziune frontală: vă permite să activaţi şi să
setaţi sensibilitatea avertismentului de coliziune frontală
(Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală, pagina 6).
Un grad de sensibilitate ridicat vă avertizează mai devreme
decât unul scăzut.
Avertisment de părăsire a benzii de circulaţie: activează o
alertă atunci când dispozitivul detectează că riscaţi să
depăşiţi din greşeală limita benzii (Sistemul de avertizare la
părăsirea benzii, pagina 6).
Rezoluţie video: setează rezoluţia şi calitatea înregistrărilor cu
camera de bord.
Înregistrare nesalvată: stabileşte momentul în care dispozitivul
şterge videoclipurile nesalvate. Atunci când se selectează
opţiunea Ştergeţi atunci când memoria este plină,
dispozitivul şterge cele mai vechi videoclipuri nesalvate
atunci când spaţiul de stocare de pe cardul de memorie este
plin. Atunci când se selectează opţiunea Ştergere rapidă,
dispozitivul şterge permanent videoclipurile nesalvate mai
vechi de 3 minute şi şterge toate videoclipurile nesalvate de
câte ori este oprit. Această funcţie este utilă pentru protejarea
datelor confidenţiale. Atunci când se selectează opţiunea
Ştergere rapidă, nu puteţi înregistra videoclipuri Travelapse™
sau vizualiza videoclipuri nesalvate din galerie.
Înregistrare sunet: activează sau dezactivează înregistrarea
audio atunci când înregistraţi pe camera de bord.
Suprapunere date: include informaţii despre dată, oră, locaţie şi
viteză în înregistrarea video.
Înregistrare după întreruperea alimentării: continuă
înregistrarea video pentru un anumit interval de timp după ce
se întrerupe alimentarea externă.
Activare Bluetooth Tehnologie wireless
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Conectarea la o rețea wireless
1 Selectați Setări > Wi-Fi.
2 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul pentru a porni
tehnologia reţelei wireless.
3 Selectaţi o reţea wireless.
4 Dacă este necesar, introduceţi o cheie de criptare.
Dispozitivul se conectează la reţeaua wireless. Dispozitivul
memorează informațiile despre rețea și se conectează automat
atunci când reveniţi în această locație.
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Nivel luminozitate: setează nivelul de luminozitate a afişajului
pe dispozitivul dvs.
Temă: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi sau
noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automată, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
imagine de fundal: setează fundalul imaginii de fundal pe
dispozitivul dvs.
Repaus: vă permite să setaţi durata perioadei de inactivitate
până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea
energiei bateriei.
Setări
Daydream: activează sau dezactivează economizorul de ecran
Daydream.
Dimensiune font: măreşte sau reduce dimensiunea fontului pe
dispozitivul dvs.
Proiectaţi: vă permite să afişaţi wireless conţinutul de pe
ecranul dispozitivului pe un afişaj extern compatibil.
Setări de sunet şi de notificare
Selectaţi Setări > Sunet şi notificări.
Glisoare volum: setaţi nivelurile de volum pentru navigare,
media, apeluri, alarme şi alerte de notificare.
Nu deranjaţi: setaţi regulile pentru funcţia automată Nu
deranjaţi. Această funcţie vă permite să dezactivaţi alertele
audio în timpul anumitor momente sau evenimente.
Sunet implicit notificare: setează sunetul tonului de apel
implicit pentru notificări de pe dispozitivul dvs.
Reglarea volumului de sunet şi a volumului
notificărilor
1 Selectaţi Setări > Sunet şi notificări.
2 Utilizaţi barele glisante pentru a regla volumul de sunet şi
volumul notificărilor.
Activarea sau dezactivarea serviciilor de
localizare
Funcţia de servicii de localizare trebuie să fie activată pentru ca
dispozitivul dvs. să vă găsească locaţia, să calculeze rute şi să
furnizeze asistenţă la navigare. Puteţi dezactiva serviciile de
localizare pentru a planifica o rută atunci când semnalele GPS
nu sunt disponibile. Când sunt dezactivate serviciile de
localizare, dispozitivul activează un simulator GPS pentru a
calcula şi simula rutele.
SUGESTIE: dezactivarea serviciilor de localizare vă pot ajuta să
economisiţi energia bateriei .
1 Selectaţi Setări > Loc.
2 Selectaţi comutatorul pentru a activa sau dezactiva serviciile
de localizare.
NOTĂ: pentru majoritatea utilizărilor, nu trebuie să modificaţi
setarea Mod din opţiunea implicită Numai dispozitiv. Dispozitivul
include o antenă GPS foarte performanţă care oferă cele mai
precise date de localizare în timpul navigării.
Setarea limbii textului
Informaţii juridice: vă permite să vizualizaţi acordul de licenţă
pentru utilizatorul final (EULA) şi informaţii despre licenţa
software.
Normative: afişează informaţiile de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Informaţii dispozitiv Garmin: afişează informaţii despre
versiunea hardware şi software.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări la valorile implicite din
fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Resetarea datelor şi setărilor
Dispozitivul oferă mai multe opţiuni pentru ştergerea datelor de
utilizator şi resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din
fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a goli istoricul călătoriei, selectaţi Navigare >
Preferinţele pentru rute > Golire istoric călătorii.
Această opţiune şterge toate înregistrările locurilor în care
aţi călătorit. Această opţiune nu şterge locaţiile salvate,
conturile, aplicaţiile sau hărţile instalate.
• Pentru a reseta toate setările de navigaţie la valorile
implicite din fabrică, selectaţi Navigare > > Restabilire.
Această opţiune nu determină ştergerea niciuneia din
datele utilizatorului.
• Pentru a şterge toate reţelele wireless şi dispozitivele
asociate, selectaţi Resetare dispozitiv > Resetare setări
de reţea.
Această opţiune nu şterge alte date ale utilizatorului.
• Pentru a şterge toate datele utilizatorului şi a reseta toate
setările la valorile implicite din fabrică, selectaţi Resetare
dispozitiv > Factory Data Reset.
Această opţiune şterge istoricul de călătorii, aplicaţiile,
conturile, setările, reţelele salvate, dispozitivele asociate şi
toate celelalte date ale utilizatorului. Hărţile instalate nu
sunt şterse. Este posibil ca fişierele de utilizator din
folderul Garmin să nu fie şterse.
Puteţi selecta limba pentru textul din software-ul dispozitivului.
1 Selectaţi Setări > Limbă şi metodă de introducere >
Limbă.
2 Selectaţi o limbă.
Setări pentru dată şi oră
Selectaţi Setări > Dată şi oră.
Dată şi oră automate: setează automat ora pe baza
informaţiilor de la reţeaua conectată.
Setare dată: setează luna, ziua şi anul pe dispozitivul dvs.
Setare oră: setează ora pe dispozitivul dvs.
Selectare fus orar: setează fusul orar pe dispozitivul dvs.
Utilizaţi formatul de 24 de ore: activează sau dezactivează
formatul de 24 ore.
Setările dispozitivului
Selectaţi Setări > Despre dispozitiv.
Actualizări sistem: vă permite să actualizaţi software-ul hărţilor
şi al dispozitivului.
Stare: afişează starea bateriei şi informaţii despre reţea.
Informaţii dispozitiv
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Despre dispozitiv > Normative.
Specificaţii
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Între -10° şi 55°C (între 14° şi 131°F)
Interval de temperatură de De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
încărcare (sursă de
alimentare vehicul)
Tip intrare alimentare
Sursă de alimentare vehicul utilizând un
accesoriu opţional. Alimentare cu c.a.
utilizând un accesoriu opţional numai
pentru utilizare acasă sau la birou.
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Intrare
Maximum 5 V, 2 A c.c.
Frecvenţe wireless
2,4 GHz la 19,5 dBm nominal
23
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
Actualizări pentru hărţi şi software
Pentru cea mai bună experienţă de navigare, este recomandat
să păstraţi actualizate hărţile şi software-ul de pe dispozitiv.
Actualizările de hărţi oferă cele mai recente modificări
disponibile cu privire la drumurile şi locaţiile de pe hărţile
utilizate de dispozitivul dvs. Dacă menţineţi hărţile actualizate,
vă ajutaţi dispozitivul să găsească locaţii adăugate recent şi să
calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărţi sunt de mari
dimensiuni şi finalizarea acestora poate să dureze mai multe
ore.
Actualizările software oferă modificări şi îmbunătăţiri ale
funcţiilor şi ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt
de mici dimensiuni şi finalizarea acestora durează câteva
minute.
Vă puteţi actualiza dispozitivul utilizând două metode.
• Puteţi conecta dispozitivul la o reţea Wi‑Fi pentru a efectua
actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această
opţiune vă permite să actualizaţi dispozitivul cu uşurinţă, fără
a-l conecta la un computer.
• Puteţi conecta dispozitivul la un computer şi îl puteţi actualiza
utilizând aplicaţia Garmin Express (garmin.com/express).
Această opţiune vă permite să instalaţi date cartografice pe
cardul de memorie, dacă hărţile actualizate sunt prea mari
pentru a încăpea pe stocarea internă.
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o Wi‑Fi
reţea
2 Conectaţi dispozitivul la o Wi‑Fi reţea (Conectarea la o rețea
wireless, pagina 22).
Atunci când este conectat la o Wi‑Fi reţea, dispozitivul
automat caută actualizări disponibile şi afişează o notificare
când este disponibilă o actualizare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când apare o notificare de actualizare, glisaţi în jos
din partea de sus a ecranului şi selectaţi Este disponibilă
o actualizare..
• Pentru a verifica manual actualizările, selectaţi Setări >
Despre dispozitiv > Actualizări sistem.
Dispozitivul afişează actualizările disponibile pentru hărţi şi
software. Atunci când există o actualizare disponibilă,
Actualizări disponibile apare sub Hartă sau Software.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Descărcare.
• Pentru a instala numai actualizările pentru hărţi, selectaţi
Hartă.
• Pentru a instala numai actualizările de software, selectaţi
Software.
5 Dacă este necesar, citiţi acordurile de licenţă şi selectaţi
Acceptare toate pentru a accepta acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
Menţineţi
dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
6
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala (Instalare Garmin
Express, pagina 25).
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu microUSB.
Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB
din dispozitivul dvs. Garmin, iar capătul mare se conectează
la un port USB disponibil din computerul dvs.
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactaţi furnizorul de
servicii internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
Wi‑Fi reţea care furnizează acces la internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la sursa de
alimentare externă.
NOTĂ: adaptorul de alimentare USB nu este inclus. Pentru a
achiziţiona un accesoriu de tipul adaptorului de alimentare,
accesaţi pagina produsului, la adresa garmin.com.
24
4 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
5 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Întreţinere dispozitiv
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
6 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
1 Ştergeţi obiectivul numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu
produce zgârieturi, umezită opţional cu alcool izopropilic.
2 Lăsaţi obiectivul să se usuce.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 26).
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
Instalare Garmin Express
Aplicaţia Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Din computerul dvs., accesaţi garmin.com/express.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza cerinţele de sistem şi pentru a verifica
dacă aplicaţia Garmin Express este compatibilă cu
computerul dvs., selectaţi Cerinţe de sistem.
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
®
®
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Repornirea dispozitivului
Vă puteţi reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Anexă
Camere pentru mers înapoi
Dispozitivul dvs. poate să afişeze fluxul video de la una sau mai
multe camere de mers înapoi conectate.
Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir
Suportul pentru dispozitiv include o mufă de intrare video
component de 3,5 mm. Puteţi să conectaţi o cameră de mers
înapoi cu fir şi să vizualizaţi ieşirea pe ecranul dispozitivului.
Introduceţi cablul video al camerei în mufa de intrare video
de pe suport.
Curăţarea obiectivului camerei
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
Ar trebui să curăţaţi în mod regulat obiectivul camerei, pentru a
îmbunătăţi calitatea înregistrării video.
Anexă
25
Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un
Garmin dispozitiv de navigare
Trebuie să activaţi setareaWi‑Fi dispozitivul de navigare Garmin
înainte de a vă putea conecta la o cameră.
Camera wireless de mers înapoi BC 35 este compatibilă cu
unele dispozitive de navigare Garmin cu Android. Accesaţi
garmin.com/bc35 pentru mai multe informaţii despre
compatibilitatea dispozitivului.
Puteţi să asociaţi până la patru camere de mers înapoi BC 35 cu
dispozitivul dvs. de navigare Garmin compatibil.
1 Actualizaţi dispozitivul de navigare la cel mai nou software.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 35 fără
cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre
actualizare, consultați manualul de utilizare a dispozitivului
dvs. de navigare.
2 Porniţi dispozitivul de navigare Garmin şi aduceţi-l la 3 m
(10 ft) de cameră.
3 Selectaţi > Vedere în spate.
4 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aceasta este prima cameră pe care o conectaţi la
dispozitivul de navigare, selectaţi Adăugare cameră
nouă.
• Dacă aceasta este o cameră suplimentară pe care o
conectaţi la dispozitivul de navigare, selectaţi >
Selectare cameră > Adăugare cameră nouă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: codul de asociere sau parola este localizat(ă) pe
transmiţător sau cameră.
După ce finalizaţi procesul de asociere cu o cameră pentru
prima dată, aceasta se conectează automat la Garmin
dispozitivul de navigare.
Vizualizarea camerei de mers înapoi
Dispozitivul dvs. afişează redarea video de la camera de mers
înapoi în moduri diferite, în funcţie de modul în care este
conectată camera la alimentare.
1 Selectaţi o opţiune pentru afişarea video:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), puneţi vehiculul în marşarier.
Dispozitivul afişează automat redarea video de pe camera
de mers înapoi.
• În cazul în care camera este conectată la o sursă de
alimentare constantă, selectaţi > Vedere în spate
pentru a vizualiza manual camera.
2 Selectaţi o opţiune pentru a relua funcţionarea normală a
dispozitivului:
• În cazul în care camera este conectată la o lampă de
marşarier (recomandat), scoateţi vehiculul din marşarier.
Dispozitivul reia automat funcţionarea normală.
• Dacă transmiţătorul este conectat la o sursă de alimentare
constantă, selectaţi
pentru a ascunde manual camera.
Comutarea camerelor
Când mai multe camere de mers înapoi transmit către
dispozitivul dvs., puteţi comuta între imaginile de la camere.
1 Selectaţi > Vedere în spate.
2 Selectaţi > Selectare cameră.
3 Selectaţi o cameră video.
Apare fluxul video de la cameră şi numele camerei apare în
partea de sus a ecranului.
Conectarea la un afişaj wireless
Puteţi afişa wireless conţinutul de pe ecranul dispozitivului pe un
afişaj extern compatibil.
26
1
2
3
4
Aduceţi dispozitivul în apropierea afişajului wireless.
Selectaţi Setări > Afișare > Proiectaţi.
Selectați un afişaj wireless.
Dacă este necesar, introduceţi codul PIN.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 şi versiuni mai
noi şi cu Mac OS 10.4 şi versiuni mai noi.Computerele Mac pot
necesita software suplimentar de la terţi pentru a citi şi scrie pe
dispozitivele Android.
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 64 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Garmin Prezentare generală,
pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
®
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
3 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activaţi modul
pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 26).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
Anexă
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
• Trebuie să verificaţi dacă suprafaţa de montare permite
conectarea în siguranţă a suportului şi dacă şuruburile de
montare nu interferează cu cablurile sau opţiunile de pe
perete.
• Trebuie să utilizaţi şuruburile de montare potrivite pentru
materialul peretelui vehiculului. Şuruburile incluse sunt
destinate instalării pe pereţii din lemn sau fibră de sticlă.
Înainte de instalarea şuruburilor, trebuie să verificaţi dacă
şuruburile au lungimea corectă şi nu vor deteriora pereţii
exteriori sau orice alte componente.
Cabluri de alimentare
Pentru a instala accesoriul staţiei de încărcare pentru autorulote,
aveţi nevoie de o şurubelniţă Philips şi de o maşină de găurit cu
un burghiu de 1,5 mm (1/16 in.).
Accesoriul staţiei de încărcare autorulote oferă o staţie de
încărcare permanentă, montată pe perete pentru dispozitivul
dvs. Acest lucru vă permite să utilizaţi şi să încărcaţi dispozitivul
în spaţiul de zi al autorulotei dvs.
1 Amplasaţi suportul pe perete şi utilizaţi cele 6 găuri pentru
şuruburi pentru a marca locaţiile găurilor pilot.
2 Îndepărtaţi suportul de pe suprafaţă
3 Utilizând un burghiu 1,5 mm (1/16 in.) potrivit pentru
materialul peretelui, realizaţi o gaură pilot.
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
• Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Instalaţi dispozitivul în suport şi conectaţi suportul la cablul de
alimentare pentru vehicul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
ATENŢIONARE
Nu găuriţi prin suport. Acest lucru ar putea avea drept
rezultat deteriorarea suportului sau peretului.
4 Aliniaţi găurile pentru şuruburi de pe suportul de perete şi
securizaţi suportul pe perete utilizând 6 şuruburi.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru
vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
5 Apăsaţi priza din suportul de montare pentru dispozitiv pe
bila de pe suportul de montare pe perete până când acesta
se fixează.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul în sens antiorar pentru a-l debloca.
2
3
4
5
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Scoateţi capacul, capătul argintiu
şi siguranţa .
Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul .
6 Direcţionaţi conectorii cu cabluri neizolate către bateria
autorulotei sau o sursă de alimentare de 12 V.
7 Conectaţi cablul negru la borna negativă (-) a bateriei şi
conectaţi cablul roşu la borna pozitivă (+) a bateriei.
Instalarea accesoriului staţiei de încărcare
pentru autorulote
ATENŢIONARE
Nerespectarea următoarelor cerinţe de instalare ar putea
deteriora produsele sau vehiculele.
• Trebuie să alegeţi o locaţie corespunzătoare pentru montare
pentru staţia de încărcare înaintea de realizarea găurilor în
peretele vehiculului.
Anexă
8 Conectaţi capătul mini-USB al cablului de alimentare la
suportul de montare alimentat al dispozitivului.
9 Amplasaţi dispozitivul de navigare pe suportul de montare a
dispozitivului.
27
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Ţineţi dispozitivul de partea superioară şi de cea inferioară.
2 Trageţi marginea inferioară a dispozitivului înspre dvs. până
când este eliberată de magnet.
Tragerea dispozitivului direct către dvs. poate determina
eliberarea suportului din ventuză.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 27).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• În cutia de siguranţe a vehicului, verificaţi dacă siguranţa
prizei de alimentare a vehiculului nu este ruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 22).
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 22).
• Reduceţi volumul (Garmin Prezentare generală, pagina 1).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi
(Conectarea la o rețea wireless, pagina 22).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 1).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
®
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
(www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Înregistrările video sunt înceţoşate
Depanare
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Garmin în vehicul, pagina 1).
Suportul nu menţine dispozitivul în poziţie în
timp ce conduc
Pentru rezultate optime, trebuie să menţineţi suportul vehiculului
curat şi să poziţionaţi dispozitivul în apropierea ventuzei.
Dacă dispozitivul îşi schimbă poziţia în timp ce conduceţi,
trebuie să finalizaţi aceste acţiuni.
• Scoateţi suportul alimentat din braţul ventuzei şi ştergeţi bila
şi orificiul cu o cârpă.
Praful şi alte reziduuri pot reduce frecarea din îmbinarea
dintre bilă şi orificiu şi pot permite deplasarea îmbinării în
timp ce conduceţi.
• Rotiţi braţul articulat înspre ventuză atât cât permite unghiul
cu parbrizul.
Poziţionarea dispozitivului mai aproape de parbriz reduce
efectul de trepidaţii şi vibraţii cauzate de deplasarea cu
maşina.
Dispozitivul nu recepţionează semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia serviciului de localizare să fie activată.
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
28
• Curăţaţi obiectivul camerei (Curăţarea obiectivului camerei,
pagina 25).
• Curăţaţi parbrizul din faţa camerei.
• Verificaţi dacă ştergătoarele de pe parbriz curăţă zona în
care este direcţionată camera. Dacă este necesar, mutaţi
camera.
Cardul meu de memorie s-a deteriorat şi
trebuie înlocuit.
Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost
suprascrise de foarte multe ori. Formatarea periodică a cardului
poate să prelungească durata de viaţă şi să îmbunătăţească
performanţele. Deoarece camera de bord înregistrează
continuu, ar putea fi nevoie să înlocuiţi periodic cardul de
memorie (Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 4). Dispozitivul detectează automat erorile cardului
de memorie şi vă avertizează atunci când este momentul să-l
formataţi sau să-l înlocuiţi.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a extinde durata de viaţă a
cardului de memorie.
• Formataţi cardul de memorie cel puţin o dată la fiecare şase
luni (Formatarea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 5).
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cadrului
de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi cardul de
memorie (Formatarea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 5) şi apoi, dacă este necesar, înlocuiţi cadrul de
memorie (Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 4).
• Opriţi dispozitivul atunci când nu folosiţi vehiculul.
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată la
pornirea vehiculului, ar trebui să opriţi dispozitivul atunci când
nu folosiţi vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale
camerei de bord.
• Transferaţi înregistrările video salvate pe un calculator.
Cardul de memorie funcţionează mai mult atunci când mai
mult spaţiu este disponibil pe card.
Depanare
• Folosiţi un card de memorie cu o capacitate de stocare mai
mare.
Deoarece cardurile de memorie cu o capacitate mai mare
sunt suprascrise mai puţin frecvent, acestea rezistă de obicei
mai mult timp.
• Folosiţi un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de
viteză clasa 10 sau mai mare.
• Achiziţionaţi cardul de memorie de schimb de la un
producător bun sau de la un comerciant cu o reputaţie bună.
Înregistrările video sunt întrerupte sau
incomplete
• Pentru rezultate optime ale camerei şi ale înregistrării video,
folosiţi un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de
viteză clasa 10 sau mai mare.
Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu
înregistreze destul de rapid.
• Dacă vizualizaţi înregistrări video pe smartphone cu ajutorul
unei conexiuni wireless la cameră, încercaţi să le vizualizaţi
în altă locaţie cu mai puţine interferenţe wireless sau
încercaţi să transferaţi înregistrările video pe smartphone
(Trunchierea şi exportul unui clip video, pagina 4).
• Transferaţi înregistrările importante pe un computer sau pe
smartphone şi formataţi cardul de memorie (Formatarea
cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 5).
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cadrului
de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi cardul de
memorie (Formatarea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 5) şi apoi, dacă este necesar, înlocuiţi cadrul de
memorie (Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de
bord, pagina 4).
• Actualizaţi dispozitivul la cel mai recent software (Actualizări
pentru hărţi şi software, pagina 24).
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
• Selectaţi Setări > Bluetooth.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui dispozitiv
Bluetooth asociat, pagina 18) şi să finalizaţi procesul de
asociere (Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului, pagina 16).
Anumite funcţii ale smartphone-ului nu
funcţionează
Dacă aţi asociat telefonul, dar anumite funcţii ale smartphoneului nu funcţionează, puteţi realiza aceste acţiuni pentru a
rezolva problema.
• În magazinul de aplicaţii de pe smartphone, actualizaţi
aplicaţia Garmin Drive la cea mai recentă versiune.
• Verificaţi dacă funcţia pe care doriţi s-o utilizaţi este activată
pe dispozitivul dvs. sau smartphone (Activarea sau
dezactivarea funcţiilor Bluetooth, pagina 16).
Depanare
29
Index
A
acasă
deplasare 12
editarea locaţiei 12
accesorii 28
Acorduri EULA 23
actualizare
hărţi 24
software 24
adrese, căutare 7
alerte 5, 6
audio 22
puncte de proximitate 22
alerte pentru şofer 5, 6
apeluri 17
răspuns la apel 17
apeluri telefonice 17, 18
dezactivare sonor 17
formare număr 17
răspuns la apel 17
apeluri telefonice prin hands-free 16
aplicaţii 2
asistenţă pentru produse 19
asociere
Cască 17
deconectare 18
ştergerea unui dispozitiv asociat 18
telefon 16, 29
audio, puncte de proximitate 22
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 1, 24, 27, 28
maximizare 28
probleme 28
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri, pornire 27
cabluri de alimentare 24, 27
înlocuirea siguranţei 27
vehicul 1
cameră, asociere 26
cameră de bord 22, 28
aliniere 3
înregistrare audio 3, 4
înregistrare video 3, 4
redare video 4
cameră de mers înapoi 25, 26. Consultaţi
camere
cameră wireless. Consultaţi camere
camere 26
cameră de bord 3, 22
comutare 26
mers înapoi 26
semafor 5
viteză 5
camere la semafoare 5
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 21
card de memorie 1, 4, 26, 28
instalare 26
se formatează 5
card microSD 1
instalare 4
Card microSD 26, 28
Cască, asociere 17
Căutare rapidă 8
comandă vocală 18
activare 19
frază de activare 19
navigare cu 19
sfaturi pentru utilizare 19
combustibil, benzinării 10
comenzi rapide
adăugare 2
30
ştergere 11
computer, conectare 26
condiţii drum, meteo 20
coordonate 10
curăţare, dispozitiv 25, 28
curăţarea dispozitivului 25
curăţarea ecranului tactil 25
D
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 18
demontarea suportului 25, 28
depanare 28, 29
deplasarea la locul de reşedinţă 12
destinaţii 21. Consultaţi locaţii
sosire 12
dezactivare sonor, audio 19
ştergere 20
Înainte pe rută 15
personalizare 15
încărcare dispozitiv 1, 24, 27, 28
întreţinere dispozitiv 25
J
jurnal de călătorie, vizualizare 15
L
ecran, luminozitate 2
ecran de pornire 2
personalizare 2
ecran tactil 2
editare, călătorii salvate 21
evitări 14
caracteristici de drum 14
dezactivare 14
drum 14
ştergere 14
taxe 13
zonă 14
latitudine şi longitudine 10
limbă 23
listă de viraje 12
locaţie 10
locaţie curentă 10, 11
locaţii 7, 21
căutare 7, 10
curente 10, 11
găsite recent 10
locuri de întâlnire 10
salvare 11
simulate 23
locaţii găsite recent 10
locaţii salvate 21
categorii 11
editare 11
ştergere 11
locuri de întâlnire 10
locuri simulate 23
luminozitate 2
F
M
fişiere, transfer 26
fotografii 4
Foursquare 9
funcţii smartphone 16
conectare 16
furt, evitare 25
manual de utilizare 19
meteo 19
condiţii drum 20
radar 19
modelarea unei rute 13
montarea dispozitivului 27, 28
automobil 1
demontare de pe suport 28
ventuză 1, 25, 28
myTrends, rute 13
E
G
Garmin Connect 16
Garmin Express 25
actualizare software 24
găsire servicii 9
găsirea locaţiilor. 7–10 Consultaţi de
asemenea locaţii
adrese 7
coordonate 10
intersecţii 10
oraşe 15
găsirea locurilor, categorii 8
geocaching 10
ghidare pe bandă activă 12
GPS 2
simulator 23
H
hărţi 8, 12, 14, 22
achiziţionare 28
actualizare 24
câmp de date 12, 15, 16
instrumente 14, 15
nivel de detalii 21
simboluri 12
straturi 16
temă 21
vizualizare rute 12
I
ID unitate 23
informaţii călătorie, vizualizare 15
Informaţii călătorie, resetare 15
instrucţiuni 12
instrucţiuni de orientare 12
instrumente, hărţi 14, 15
intersecţii, căutare 10
istoric călătorii 23
istoric de servicii
categorii 20
editare 20
înregistrări 20
N
navigare 10, 12
off-road 14
setări 21, 22
navigare off-road 14
notificări 2, 16, 17
număr ID 23
O
ocoliri 13
P
parcare 8, 10, 12
parcuri naţionale 9
photoLive 21
pictograme, bară de stare 2
pictograme de avertizare 7
pictogramele de avertizare 7
planificator de călătorii 20, 21
editarea unei călătorii 20
puncte de modelare 21
profil vehicul
automobil 3
rulotă 2, 3
profiluri, rulotă 2, 3
puncte de interes (POI) 8–10
HISTORY 9
locuri de întâlnire 10
R
radare fixe 5
răspuns la apeluri 17
recunoaştere vorbire 18
resetare
Datele călătoriei 15
dispozitiv 25
resetarea dispozitivului 23
restabilirea setărilor 23
Index
restricţii, vehicul 2
rulotă, profiluri 2, 3
rute 11
adăugarea unui punct 13, 21
calculare 13
iniţiere 8, 11, 12
mod de calcul 21
modelare 13
myTrends 13
oprire 13
sugerate 13
vizualizare pe hartă 12
vizualizarea hărţii
2-D 16
3-D 16
volum 23
volum alarmă 23
volum media 23
volum notificări 23
W
Wi-Fi, conectare 22, 26
Wi‑Fi 24
S
salvare, locaţie curentă 11
schimbarea zonei de căutare 8
scurtături, adăugare 11
semnale de la sateliţi, recepţionare 2, 23
servicii de localizare 23
servicii de urgenţă 10
Servicii la ieşiri 15
setări 21–23
setări afişaj 22
setări pentru oră 23
siguranţă, înlocuire 27
sistem avansat de asistenţă la volan (ADAS) 6
sistem de avertizare la părăsirea benzii
(LDWS) 5, 6
sistem de avertizare pentru coliziune frontală
(FCWS) 5, 6
Smartphone Link 16, 17
software
actualizare 24
versiune 23, 25
specificaţii 23
stare de repaus 1
straturi hartă, personalizare 16
sunet 23
suport, demontare 25, 28
ştergere
categorii de servicii 20
călătorii 20
dispozitiv Bluetooth asociat 18
înregistrări de servicii 20
toate datele de utilizator 23
T
tastă de pornire 1
taxe, evitare 13
tehnologie Bluetooth 16, 17, 29
activare 22
asocierea unui telefon 16
deconectarea unui dispozitiv 18
ştergerea unui dispozitiv asociat 18
telefon 29
asociere 16, 17, 29
trafic 16, 18, 22
camere 21
căutare întârzieri 16
hartă 16
incidente 16
receptor 18
rută alternativă 13
TripAdvisor 9, 10
U
Unde mă aflu? 10, 11
următorul viraj 12
USB, deconectare 26
V
ventuză 25, 28
video 4
calitate 28, 29
fotografii, vizualizare 4
înregistrare 3, 4
redare 4
salvare 4
ştergere 4
vizualizare hartă 2-D 16
vizualizare hartă 3-D 16
Index
31
support.garmin.com
Iunie 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising