Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User manual | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Brukerveiledning

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Brukerveiledning
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
ACSI™ er et varemerke som tilhører Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc. Apple , iPhone og Mac er varemerker som tilhører Apple
Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for
Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes
med tillatelse. microSD og microSDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. PlanRV™ er et varemerke som tilhører TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor er et registrert
varemerke som tilhører TripAdvisor LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre
land.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Garmin® Oversikt ....................................................................... 1
Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet ............................. 1
Slå enheten av eller på ............................................................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Startskjermbildet ......................................................................... 2
Åpne en app ...........................................................................2
Legge til snarveier på startskjermbildet ................................. 2
Vise varsler ............................................................................ 2
Ikoner på statuslinjen ............................................................. 2
Bruke berøringsskjermen ............................................................ 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Forstå parkeringsfarger og -symboler .................................. 10
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 10
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 10
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 10
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 10
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 10
Legge til en snarvei ................................................................... 10
Fjerne en snarvei ................................................................. 10
Lagre posisjoner ....................................................................... 10
Lagre en posisjon ................................................................. 10
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 10
Redigere en lagret posisjon ................................................. 10
Tildele en lagret posisjon kategorier .................................... 10
Slette en lagret posisjon ....................................................... 10
Kjøretøyprofiler .............................................................. 2
Følge en rute................................................................. 11
Komme i gang ................................................................. 1
Legge til en kjøretøyprofil ........................................................... 3
Bilprofil ........................................................................................ 3
Bytte kjøretøyprofil ...................................................................... 3
Redigere en kjøretøyprofil .......................................................... 3
Legge til propantanker ........................................................... 3
Dash Cam ........................................................................ 3
Justere kameraet ........................................................................ 3
Dashbordkamerakontroller ......................................................... 3
Dashbordkameraopptak ......................................................... 3
Lagre et dashbordkameraopptak ........................................... 3
Slå lydopptak av eller på ........................................................ 4
Bruke dashbordkameragalleriet .................................................. 4
Videoer fra dashbordkameraet på datamaskinen ....................... 4
Vise videoer og bilder på smarttelefonen ................................... 4
Slette en video eller et bilde ved hjelp av smarttelefonen ...... 4
Redigere og eksportere en video ........................................... 4
Bytte ut minnekort i dashbordkameraet ...................................... 4
Formatere minnekortet i dashbordkameraet .......................... 4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 5
Aktivere eller deaktivere førervarsler .......................................... 5
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 5
Avansert system for kjørehjelp ................................................... 5
Varslingssystem for frontkollisjoner ....................................... 5
Varselssystem for kjørefelt ..................................................... 6
Advarsels- og varselsymboler ..................................................... 6
Restriksjonsadvarsler ............................................................. 6
Advarsler om veiforhold ......................................................... 6
Varsler .................................................................................... 6
Finne og lagre posisjoner.............................................. 6
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 7
Finne en adresse ........................................................................ 7
Posisjonssøkeresultater .............................................................. 7
Endre søkeområdet ............................................................... 7
Posisjonssøkeresultater på kartet .......................................... 7
Endre søkeområdet ved hjelp av kartet ................................. 8
Punkter av interesse ................................................................... 8
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 8
Finne campingplasser ............................................................ 8
Finne bobiltjenester ................................................................ 8
Finne nasjonalparker ............................................................. 8
Finne HISTORY interessepunkter ......................................... 8
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 9
Søkeverktøy ................................................................................ 9
Finne et veikryss .................................................................... 9
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 9
Parkering .................................................................................... 9
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon ................ 9
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon ................ 10
Innholdsfortegnelse
Ruter ......................................................................................... 11
Starte en rute ............................................................................ 11
Starte en rute ved hjelp av kartet ......................................... 11
Kjøre hjem ............................................................................ 11
Ruten på kartet ......................................................................... 11
Aktiv kjørefeltveiledning ....................................................... 11
Vise svinger og anvisninger ................................................. 11
Vise hele ruten på kartet ...................................................... 12
Ankomme destinasjonen .......................................................... 12
Parkere i nærheten av destinasjonen .................................. 12
Endre den aktive ruten ............................................................. 12
Legge til en posisjon i ruten ................................................. 12
Tilpasse ruten ...................................................................... 12
Foreta en omkjøring ............................................................. 12
Endre modus for ruteberegning ........................................... 12
Stoppe ruten ............................................................................. 12
Bruke foreslåtte ruter ................................................................ 12
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ............................... 12
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ....................................... 12
Unngå bomveier ................................................................... 13
Unngå bomringmerker ......................................................... 13
Unngå veielementer ............................................................. 13
Unngå miljøsoner ................................................................. 13
Egendefinerte unngåelser .................................................... 13
Navigere utenfor vei .................................................................. 13
Bruke kartet .................................................................. 13
Kartverktøy ............................................................................... 14
Vise et kartverktøy ............................................................... 14
Lenger fremme ......................................................................... 14
Vise kommende posisjoner .................................................. 14
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 14
Kommende byer ....................................................................... 14
Vise kommende byer og avkjøringstjenester ....................... 14
Tripinformasjon ......................................................................... 14
Vise tilpasset turinformasjon på kartet ................................. 14
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 15
Vise triploggen ..................................................................... 15
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 15
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 15
Vise trafikk på kartet ............................................................ 15
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 15
Tilpasse kartet .......................................................................... 15
Tilpasse kartlagene .............................................................. 15
Endre kartdatafeltet .............................................................. 15
Endre perspektiv på kartet ................................................... 15
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 15
parkobling med smarttelefonen ................................................
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner ....................
Parkoble ekstra Bluetooth enheter ......................................
Smartvarsler .............................................................................
15
15
16
16
i
Motta varsler ........................................................................ 16
Vise listen over varsler ......................................................... 16
Ringe med håndfri .................................................................... 16
Foreta et anrop .................................................................... 16
Motta et anrop ...................................................................... 16
Bruke samtalealternativer .................................................... 16
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt ...................... 17
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 17
Slette en paret Bluetooth enhet ................................................ 17
Trafikk ............................................................................ 17
Motta trafikkdata med smarttelefonen ...................................... 17
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 17
Aktivere trafikk .......................................................................... 17
Talekommando............................................................. 17
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 17
Aktivere talekommandoer ......................................................... 17
Tips for talekommandoer .......................................................... 18
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 18
Dempe instruksjoner ................................................................. 18
Bruke programmene .................................................... 18
Vise brukerveiledningen på enheten ........................................ 18
Vise værmeldingen ................................................................... 18
Vise været nærme en annen by ........................................... 18
Vise værradaren .................................................................. 18
Vise værvarsler .................................................................... 18
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 18
Registrere servicehistorikk ........................................................ 18
Legge til servicekategorier ................................................... 19
Slette servicekategorier ....................................................... 19
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 19
Slette servicehistorikk .......................................................... 19
Redigere servicehistorikk ..................................................... 19
Turplanlegger ............................................................................19
Planlegge en tur ................................................................... 19
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ..................... 19
Oppdage severdigheter langs turen .................................... 19
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ............... 19
Navigere til en lagret tur ....................................................... 19
Redigere og lagre den aktive ruten ...................................... 20
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 20
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer ............................... 20
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet .............................. 20
Lagre et trafikkamera ........................................................... 20
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 20
Innstillinger................................................................... 20
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 20
Innstillinger for kart og kjøretøy ............................................ 20
Innstillinger for rutepreferanser ............................................ 20
Innstillinger for kjørehjelp ..................................................... 20
Trafikkinnstillinger ................................................................ 20
Innstillinger for dashbordkamera .............................................. 21
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi ......................................... 21
Koble til et trådløst nettverk ...................................................... 21
Skjerminnstillinger ..................................................................... 21
Innstillinger for lyder og varsler ................................................. 21
Justere volumet for lyder og varsler ..................................... 21
Aktivere eller deaktivere stedstjenester .................................... 21
Angi tekstspråk ......................................................................... 21
Innstillinger for dato og klokkeslett ........................................... 21
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 21
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 22
Nullstille data og innstillinger .................................................... 22
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten .................................................................................... 22
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Lade enheten ............................................................................ 22
Vedlikehold av enheten............................................... 22
Garmin støttesenter .................................................................. 22
Kart- og programvareoppdateringer ......................................... 22
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et
Wi‑Fi nettverk ....................................................................... 22
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ........ 23
Ta vare på enheten .................................................................. 23
Rengjøre kameralinsen ........................................................ 23
Rengjøre enhetens utside .................................................... 23
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 24
Unngå tyveri ......................................................................... 24
Starte enheten på nytt .............................................................. 24
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 24
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 24
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 24
Tillegg............................................................................ 24
Ryggekameraer ........................................................................ 24
Koble til et kablet ryggekamera ............................................ 24
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet ................................................................. 24
Se video fra ryggekameraet ................................................. 24
Koble til en trådløs skjerm ........................................................ 24
Databehandling ........................................................................ 24
Om minnekort ...................................................................... 24
Sette inn minnekort for kart og data ..................................... 25
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 25
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 25
Strømkabler .............................................................................. 25
Lade enheten ....................................................................... 25
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 25
Montere bobilladestasjonen ...................................................... 25
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 26
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 26
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 26
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 26
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 26
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 26
Feilsøking...................................................................... 26
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 26
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører ...... 26
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 26
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 26
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 26
Opptakene er uklare ................................................................. 26
Minnekortet er forringet og må byttes ut ................................... 26
Opptakene hakker eller er ufullstendige ................................... 27
Enheten kobler seg ikke til telefonen ........................................ 27
Noen funksjoner på smarttelefonen virker ikke ........................ 27
Indeks............................................................................ 28
Informasjon om enheten.............................................. 22
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Sette inn kameraets minnekort (Bytte ut minnekort i
dashbordkameraet, side 4).
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Kart- og
programvareoppdateringer, side 22).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Feste og
slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 1).
• Justere dashbordkameraet (Justere kameraet, side 3).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 2).
• Justere volumet (Garmin Oversikt, side 1) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 2).
• Konfigurere en kjøretøyprofil for campingbilen din (Legge til
en kjøretøyprofil, side 3).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 11).
®
Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og
insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike
medisinske enheter.
LES DETTE
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i
nærheten av elektroniske enheter.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
til mini-USB-porten på
braketten.
1 Koble strømkabelen for bil
Garmin Oversikt
®
2 Trykk braketten
Mikrofon for håndfri telefonering
Mikrofon for opptak med dashbordkamera
Volumkontroll
Kamera
Av/på-knapp
Mikro-USB-port til strøm og data
mot sugekoppen
til den klikker på
plass.
MERK: Det kan hende braketten og sugekoppen allerede er
montert i pakken.
Garmin logoen på braketten skal vises riktig vei. Det er
enklest å koble braketten og sugekoppen til når den
hengslede armen på sugekoppen er lukket. Braketten og
sugekoppen passer tett sammen, og det kan hende du må
trykke hardt for å koble dem sammen.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken bakover
mot frontruten.
4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske
braketten.
5 Velg et alternativ:
• Hvis strømkabelen har en strøm strømplugg for bil, kobler
du den til et strømuttak i bilen.
• Hvis strømkabelen har uisolerte kontakter, følger du
ledningsdiagrammet som følger med kabelen, for å koble
kabelen til strømuttaket i bilen.
Minnekortspor til kart og data
Slå enheten av eller på
3,5 mm lydkontakt
• For å slå på enheten trykker du på av/på-tasten
kobler enheten til strøm.
Magnetisk montering med 14-pinners kontakt
eller
Høyttaler
Minnekort til dashbordkamera under tilgangspanel (Bytte ut
minnekort i dashbordkameraet, side 4)
Komme i gang
1
serviceregistrering. Verktøy-fanen inneholder apper som er
nyttige for kommunikasjon og andre oppgaver.
Velg et alternativ for å åpne en app:
• Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
• Velg , velg en fane, og velg en app.
Legge til snarveier på startskjermbildet
1 Velg .
2 Velg en appfane for å vise flere applikasjoner.
3 Hold nede en app, og dra den til en plassering på
startskjermbildet.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Slå av.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist
brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og
hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Kontroller at vises på statuslinjen, og aktiver stedstjenester
hvis det ikke gjør det.
3 Hvis det er nødvendig, går du ut til et åpent område med fri
sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.
Innhenter satellitter vises øverst på navigasjonskartet til
enheten finner plasseringen din.
Startskjermbildet
MERK: Utseendet til hjemskjermbildet kan variere hvis det har
blitt tilpasset.
Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke
for bakgrunnsbelysning.
Vise varsler
1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
Listen over varsler vises.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller
programmet som beskrives i varselet.
• Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.
Posisjonstjenester er aktivert.
Bluetooth teknologi er aktivert.
®
Koblet til en Bluetooth enhet
Koblet til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst nettverk, side 21).
®
Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
Batteriladenivå.
Bruke berøringsskjermen
•
•
•
•
Trykk på skjermen for å velge et element.
Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
Justere lysstyrken på skjermen
Enheten bruker en sensor for omgivelseslys til å justere
lysstyrken på skjermen til kjøretøyforholdene automatisk. Du kan
også justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller
innstillingsmenyen.
1 Velg et alternativ:
• Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å
utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
• Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrkenivå.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Kjøretøyprofiler
Åpne en app
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper.
Rullegardinmenyen for apper inneholder alle appene som er
installert på enheten din, organisert i to faner. Navigasjon-fanen
inneholder Garmin apper til navigasjon, sending og timer med
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av
kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon
på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og
kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.
Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på
startskjermbildet.
Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen
for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på
enheten.
2
Kjøretøyprofiler
Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår
enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på
ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har
angitt for kjøretøyet.
Legge til en kjøretøyprofil
Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver campingbil som skal
brukes med enheten.
1 Velg Kjøretøy.
2 Velg kjøretøytypen.
• Hvis du vil legge til en bobil der campingvognen er festet
permanent, velger du Bobil.
• Hvis du vil legge til en bobil som trekker en tilhenger,
velger du Bobil med tilhenger .
• Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes bak et
passasjerkjøretøy, velger du Kjøretøy med tilhenger.
Velg
eventuelt tilhengertypen:
3
• Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et
standard hengerfeste, velger du Reisetilhenger.
• Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et
ekstra hjulfeste, velger du Fifth Wheel.
MERK: Denne tilhengertypen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
• Hvis du vil legge til en båttilhenger med et standard
hengerfeste, velger du Båttilhenger .
• Hvis du vil legge til en tilhenger som trekkes med et
standard hengerfeste, velger du Tilhenger.
Følg
instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for
4
kjøretøyet.
Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å
legge til detaljert informasjon (Redigere en kjøretøyprofil,
side 3).
Bilprofil
Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for
bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner
enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke
tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke
for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.
Bytte kjøretøyprofil
Du kan manuelt bytte til en annen kjøretøyprofil når som helst.
1 Velg et alternativ:
• Velg Kjøretøy.
• Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og velg
kjøretøyprofilikonet, for eksempel eller .
2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
3 Velg Velg.
Redigere en kjøretøyprofil
Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge
til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel
maksimal hastighet.
1 Velg Kjøretøy.
2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du
og deretter feltet du vil redigere.
• Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du >
> Gi profilen nytt navn.
• Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du >
>
Slett.
Dash Cam
Legge til propantanker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
produktmodeller.
Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår
enheten å rute deg gjennom områder med
propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten
varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du
slår av propantankene.
1 Fra kjøretøyprofilen velger du > Propantanker > Legg til
tank.
2 Angi vekten på propantanken, og velg Lagre.
Dash Cam
Justere kameraet
ADVARSEL
Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.
Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter
på enheten.
1 Velg Dash Cam.
2 Vipp enheten for å justere kameraet.
Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være
sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.
TIPS: Hvis sugekoppen vises i synsfeltet til
dashbordkameraet, må du flytte den hengslede armen mot
sugekoppen.
Dashbordkamerakontroller
LES DETTE
Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i
enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
Du kan kontrollere dashbordkameraet med
dashbordkameraappen eller varselspanelet.
Velg > Dash Cam, eller sveip nedover fra toppen av
skjermbildet.
Velg for å lagre et dashbordkameraopptak.
Velg for å stoppe dashbordkameraopptak.
Velg for å starte dashbordkameraopptak.
Velg for å aktivere lydopptak.
Velg for å deaktivere lydopptak.
Dashbordkameraopptak
• Når dashbordkameraet tar opp, tar det opp kontinuerlig og
overskriver den eldste videoen som ikke er lagret.
• Du kan starte og stoppe dashbordkameraopptak med
dashbordkamerakontrollene (Dashbordkamerakontroller,
side 3).
• Hvis du aktiverer du alternativet Automatisk opptak
(Innstillinger for dashbordkamera, side 21), starter
dashbordkameraet opptak automatisk når enheten forsynes
med strøm via braketten med strømforsyning. Dette er mest
nyttig når braketten er koblet til en tenningsbryter.
• Når enheten er fjernet fra braketten eller braketten går tom
for strøm, stopper dashbordkameraet opptaket automatisk
etter en 15 sekunders forsinkelse.
Lagre et dashbordkameraopptak
Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir
overskrevet av en ny video.
3
1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du
> Dash Cam >
.
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger
.
Velg
en gang til for å utvide opptakstiden som lagres
2
(valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller
annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring
(Videoer fra dashbordkameraet på datamaskinen, side 4).
Slå lydopptak av eller på
LES DETTE
Lydopptak med denne enheten kan være begrenset eller forbudt
i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen
når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.
1 Velg > Dash Cam.
2 Velg eller .
Bruke dashbordkameragalleriet
Du kan bruke dashbordkameragalleriet til å vise
dashbordkameravideoer, slette videoer du ikke trenger, og lagre
et klipp fra videoopptak som ikke er lagret.
MERK: Enheten stopper videoopptaket mens du viser videoer.
1 Velg > Dashbordkameragalleri > OK.
2 Velg en lagret video, eller velg Ikke lagret.
Videoen spilles av automatisk.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre et opptaksklipp som ikke er lagret, kan du
bruke glidebryteren til å velge videosegmentet du vil lagre,
og deretter velge .
Enheten lagrer videosegmentet mellom de oransje
pekerne på glidebryteren.
• Hvis du vil slette en video, velger du .
Videoer fra dashbordkameraet på
datamaskinen
Videoer og bilder lagres i DCIM-mappen på kameraets
minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPGformat. Du kan vise og overføre bilder og videoer ved å koble
minnekortet eller enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 25).
Videoene og bildene sorteres i flere mapper.
100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da
enheten registrerte en hendelse.
101SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av
brukeren.
104UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten
overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen
for ulagrede videoer er full.
Vise videoer og bilder på smarttelefonen
Hvis du skal vise videoer og bilder på smarttelefonen, må du
først parkoble Garmin enheten med Garmin Drive™ appen
(parkobling med smarttelefonen, side 15).
MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video når
du viser videoer eller bilder.
1 Gå til Garmin Drive appen på smarttelefonen, og velg
Gjennomgå film.
4
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise et bilde eller en video du har lagret, velger
du en fil fra kategorien Lagret film.
• Hvis du vil vise et nylig videoopptak som ikke er lagret,
velger du en video fra kategorien Midlertidig film.
Slette en video eller et bilde ved hjelp av
smarttelefonen
1 Når du viser listen over lagrede videoer eller bilder på
smarttelefonen, velger du Velg.
2 Velg én eller flere filer.
3 Velg .
Redigere og eksportere en video
Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige
opptak før du eksporterer den.
1 Gå til Garmin Drive appen, og velg Gjennomgå film.
2 Velg en video.
3 Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre
for å redigere videolengden.
4 Velg Eksporter.
MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer
en video.
Appen eksporterer den redigerte videoen til smarttelefonen.
Bytte ut minnekort i dashbordkameraet
Du kan bytte ut minnekortet i dashbordkameraet for å få mer
lagringskapasitet eller for å bytte ut et kort som ikke fungerer
lenger. Dashbordkameraet krever et microSD minnekort fra 4 til
64 GB og hastighetsklasse 10 eller høyere.
1 Trykk på de to markerte områdene, og skyv bakpanelet ned
for å åpne det.
®
2 Velg minnekortspor .
3 Trykk inn det eksisterende minnekortet til det klikker på plass,
4
5
6
7
og slipp det.
Det eksisterende minnekortet løses ut fra sporet.
Ta det eksisterende kortet ut av kortsporet.
Sett det nye minnekortet inn i kortsporet.
Skyv inn kortet til du hører et klikk.
Legg på panelet igjen, og skyv det oppover til panelet klikker
på plass.
Formatere minnekortet i dashbordkameraet
Dashbordkameraet må ha et minnekort som er formatert ved
hjelp av FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere
kortet med dette filsystemet.
Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned
for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et
nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32filsystemet.
MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle videoer,
bilder og data på kortet.
1 Velg > Navigasjon > Dashbordkameragalleri.
2 Velg > Formater minnekort.
Dash Cam
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
FORSIKTIG
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er
tilgjengelige i alle områder.
Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis
den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre
hastigheten.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg
om en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om
et kommende område for kryssende dyr.
Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en
sving på veien.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle
deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy
hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne
bruke denne funksjonen (Trafikk, side 17).
Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og
viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet
kan komme i kontakt med bakken.
Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan ha sidevind.
Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du
nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.
Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når
du nærmer deg en bratt bakke.
Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser
en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller
landegrense.
Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en
melding når du nærmer deg et område der propan må være
avstengt.
Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg
(Varslingssystem for frontkollisjoner, side 5).
Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at
du kanskje krysser veistriper (Varselssystem for kjørefelt,
side 6).
Aktivere eller deaktivere førervarsler
Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kjørehjelp >
Førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om
fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en
smarttelefon med Garmin Drive appen.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Avansert system for kjørehjelp
Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK)
som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om
omgivelsene du kjører i.
Du kan aktivere eller deaktivere hver av de avanserte
kjørehjelpfunksjonene i innstillingene for Kjørehjelp (Innstillinger
for kjørehjelp, side 20).
Varslingssystem for frontkollisjoner
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for
frontkollisjoner bruker kameraet for å kunne varsle deg om
møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i
forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på
garmin.com/warnings.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
på alle enhetsmodeller.
Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t
(30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.
Ytelsestips for varslingssystemet for frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for
frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingssystemet for
frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.
• Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når
hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules
av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på
riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig (Justere
kameraet, side 3).
5
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er
nærmere enn 5 m (16 fot).
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Justere kameraet, side 3).
Varselssystem for kjørefelt
ADVARSEL
Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare
er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye
med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for kjørefelt
bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer,
og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig
sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager
at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for
eksempel hvis du krysser kantlinjer. VFK-funksjonen varsler deg
bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på
venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du
krysset.
◦ Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis
veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
• Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring
utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.
Advarsels- og varselsymboler
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i
ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer og
veiforhold.
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Lengde
Bredde
Høyde på tilhenger
Vekt på tilhenger
Lengde på tilhenger
Bredde på tilhenger
Båttilhengere er ikke tillatt
Campingvogner er ikke tillatt
Tilhengere er ikke tillatt
Ingen propan
Venstresving er ikke tillatt
Høyresving er ikke tillatt
MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor
enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for
kjørefelt skal fungere best mulig.
Plassere kameraet
Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på
frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering
til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at
varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.
1 Velg Innstillinger > Dash Cam > Kameraplassering >
Horisontal plassering.
2 Angi plasseringen til enheten.
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for kjørefelt.
Noen forhold kan hindre varslingssystemet for kjørefelt i å
oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.
• Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når
hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig
måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Justere kameraet, side 3).
• Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig
utsikt til veistripene.
◦ Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis
veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol
eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
6
U-sving er ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Fare for kontakt med bakken
Sidevind
Smal vei
Skarp sving
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Varsler
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet for bobiler
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
• Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger
du Angi søk (Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen,
side 7).
• Velg Adresse (Finne en adresse, side 7) for å finne en
adresse.
Finne og lagre posisjoner
• Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede
interessepunkter etter kategori, velger du Kategorier (Finne
en posisjon etter kategori, side 8).
• Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område,
velger du ved siden av det gjeldende søkeområdet (Endre
søkeområdet, side 7).
• Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du
Lagret (Lagre posisjoner, side 10).
• Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra
søkeresultatene, velger du Nylig (Vise posisjoner som nylig
er funnet, side 10).
• Velg Alle campingplasser(Finne campingplasser, side 8)
for å søke etter bobil- og campingplasser.
• Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på
Foursquare interessepunkter, velger du Foursquare (Søke
etter interessepunkter fra Foursquare, side 9).
• Hvis du vil bla gjennom og søke etter TripAdvisor
interessepunkter og anmeldelser, velger du TripAdvisor
(TripAdvisor, side 9).
• Hvis du vil bla gjennom og søke etter HISTORY
interessepunkter, bilder og informasjon, velger du History®
(Finne HISTORY interessepunkter, side 8).
• Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger
du Nasjonalparker (Finne nasjonalparker, side 8).
• Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater,
velger du Koordinater (Finne en posisjon ved hjelp av
koordinater, side 9).
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Posisjonssøkeresultater
Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med
den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise
flere resultater.
®
®
®
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt for å søke i nærheten av en annen by eller
et annet område.
3 Velg Adresse.
Finne og lagre posisjoner
Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene på kartet.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende
posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i
nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den
aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg ved siden av det gjeldende søkeområdet .
3 Velg et søkeområde.
4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en
bestemt posisjon.
Det valgte søkeområdet vises ved siden av . Når du søker etter
en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor
skal du?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette
området først.
Posisjonssøkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
Velg
fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste
posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende
informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.
7
MERK: Alle søkemotorer er ikke tilgjengelig på alle
produktmodeller.
3 Velg eventuelt Filtrer etter fasiliteter og deretter en eller
flere fasiliteter. Velg deretter Lagre.
Velg
en posisjon.
4
Finne iOverlander™ interessepunkter
Enheten har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne
nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser,
reparasjonstjenester og overnattingssteder.
1 Velg Hvor skal du? > iOverlander.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
Kjør! Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte
ruten.
Velg for å vise søkeresultatene i en liste.
Endre søkeområdet ved hjelp av kartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Dra kartet til det nye søkeområdet.
4 Velg Søk her.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Finne campingplasser
Velg Hvor skal du? > Alle campingplasser.
Finne campingplasser med fasiliteter
Du kan søke etter bobil- og campingplasser basert på
tilgjengelige fasiliteter.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg et bobil- eller campingplasselskap, for eksempel
PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club eller
ACSI™.
8
Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter,
slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av
posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Velg om nødvendig Søkefiltre, velg ett eller flere søkefiltre,
og velg Søk.
Velg
en posisjon.
3
Finne bobiltjenester
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing
og andre tjenester for bobiler.
Velg Hvor skal du? > PlanRV™ Services.
Finne nasjonalparker
Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også
detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere
til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.
1 Velg Hvor skal du? > Nasjonalparker.
En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste
parken øverst.
2 Velg Angi søk, og oppgi hele eller deler av parkens navn for
å snevre inn søket (valgfritt).
3 Velg en nasjonalpark.
En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i
parken vises under parkens navn.
4 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til parken.
• Velg for å se mer informasjon om parken eller utforske
parkens attraksjoner og fasiliteter.
• Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter
en posisjon for å finne et sted i parken raskt.
Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter
På nord-amerikanske produktmodeller kan du se detaljert
informasjon om attraksjonene og fasilitetene i en nasjonalpark
og navigere til bestemte posisjoner i den. Du kan blant annet
finne campingplasser, landemerker, besøkssentre og populære
attraksjoner.
1 Velg en park blant posisjonssøkeresultatene, og velg deretter
.
2 Velg Utforsk denne parken.
En kategoriliste over parkens attraksjoner og fasiliteter vises.
3 Velg en kategori.
4 Velg en posisjon og deretter Kjør!.
Finne HISTORY interessepunkter
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
produktmodeller.
Finne og lagre posisjoner
Enheten din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du
kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner
over hele verden, som historiske bygninger, monumenter,
museer og severdige åsteder for historiske
verdensbegivenheter.
1 Velg Hvor skal du? > History®.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg for å vise et bilde av og et kort sammendrag over
stedets historie.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen med Garmin Drive appen
på en kompatibel smarttelefon. Da kan du vise
posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon
og søke etter interessepunkter i den nettbaserte Foursquare
databasen.
Koble deg til Foursquare kontoen din
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
1 Åpne Garmin Drive-appen på en smarttelefon.
2 Velg > Foursquare > Logg på.
3 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når enheten er koblet til Foursquare kontoen
din med Garmin Drive appen, gir søket de mest oppdaterte
resultatene fra den nettbaserte Foursquare databasen og
tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen (Koble deg til
Foursquare kontoen din, side 9).
Velg Hvor skal du? > Foursquare.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen (Koble deg
til Foursquare kontoen din, side 9).
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen (Koble deg
til Foursquare kontoen din, side 9).
1 Velg Hvor skal du? > Foursquare > Sjekk inn.
2 Velg et interessepunkt.
3 Velg > Sjekk inn.
TripAdvisor
Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger.
TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over
søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke
etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem
etter avstand eller popularitet.
Finne TripAdvisor interessepunkter
1 Velg Hvor skal du? > TripAdvisor.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i
nærheten for kategorien.
Finne og lagre posisjoner
3 Velg Sorter resultater for å sortere søkeresultatene etter
avstand eller popularitet (valgfritt).
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Parkering
Garmin enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre
det enklere å finne parkering i nærheten, basert på
sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller
aksepterte betalingsmetoder.
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Parkering.
2 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
9
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
3 Velg en parkeringsplass.
4 Velg Kjør!.
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av
stedet du har valgt.
4 Velg Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
5 Velg en parkeringsplass.
6 Velg Kjør!.
Forstå parkeringsfarger og -symboler
Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er
fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en
parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er
tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ
prisinformasjon og betalingstype.
Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på
enheten.
Velg fra parkeringssøkeresultatene.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
10
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Ferdig.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 8).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg > Lagre.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
Finne og lagre posisjoner
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Følge en rute
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 12) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 12).
• Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for
den aktive kjøretøyprofilen.
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 11).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 12).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 12).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 6).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 12).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 11). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 12).
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 15).
Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og
omgivelsene.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på
ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av
kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje
viser hvilket
kjørefelt du skal ligge i for svingen.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
Velg
et alternativ:
4
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Følge en rute
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene
ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter
hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
11
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
Ankomme destinasjonen
Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å
hjelpe deg med å fullføre ruten.
•
angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en
talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
• Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten
automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja
for å finne parkeringsplasser i nærheten (Parkere i nærheten
av destinasjonen, side 12).
• Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten
automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten
automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.
Parkere i nærheten av destinasjonen
Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i
nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte
destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter
parkering.
1 Velg et alternativ:
• Når enheten viser meldingen, velger du Ja for å søke etter
parkering i nærheten.
• Hvis det ikke vises noen melding, velger du Hvor skal
du? > Kategorier > Parkering og deretter > Mitt
bestemmelsessted.
Velg
Filtrer parkering, og velg én eller flere kategorier for å
2
filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder
(valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle
områder eller for alle parkeringsplasser.
Velg
en parkeringsplass, og velg Kjør! > Legg til som neste
3
stopp.
Enheten veileder deg til parkeringsområdet.
Endre den aktive ruten
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 11).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 19).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 6).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
12
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 11).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Stoppe ruten
• Gå til kartet, og velg > Stopp.
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg Stopp.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen
(Enhetsinnstillinger, side 21).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata med smarttelefonen,
side 17).
Følge en rute
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 20),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå bomringmerker
Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon
om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever
bomringmerker for hvert land.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Bomringer og gebyrer > Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et
område som krever bomringmerker, velger du Spør alltid.
• For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger
du Unngå.
• For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger
du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
deretter OK.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den
aktive kjøretøyprofilen.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Bruke kartet
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Egendefinerte unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til veiunngåelse.
4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
6 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Egendefinerte unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Velg
det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
5
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Egendefinerte unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Egendefinerte unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser >
Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Enheten ignorerer veier og beregner ruter med strak vei
mellom destinasjoner.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 11) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke
har en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
13
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 11).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Kamera: Gir kontroller for dashbordkameraet og viser varsler
når du er i fare for kollisjon med bilen foran eller i ferd med å
bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til
søkeren for dashbordkameraet og innstillingene for
kjørehjelp.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten (Endre den aktive ruten, side 12).
Ingen Lyd: Demper hovedvolumet.
Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den
aktive ruten eller langs en motorvei (Kommende byer,
side 14).
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører på (Lenger fremme, side 14).
Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 15). Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tilpasset turinformasjon på kartet,
side 14).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 11).
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 16).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 20).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen
(Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Lagre.
Kommende byer
Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med
motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om
kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg
avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by,
på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.
Vise kommende byer og avkjøringstjenester
1 På kartet velger du > Kommende byer.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser
kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og
avkjørsler.
2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte
byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og
restauranter.
Velg
en posisjon og deretter Kjør! for å begynne å navigere.
3
Tripinformasjon
Vise tilpasset turinformasjon på kartet
Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset
turinformasjon på kartet.
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et alternativ:
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg .
2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen
langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du
ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
2 Velg et alternativ:
• Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori
for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle
kategorien.
• Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du
en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en
rute til den aktuelle posisjonen.
.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks.
restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
14
Bruke kartet
• Velg et datafelt i tripdataverktøyet , og velg
informasjonen som skal vises i feltet.
• Velg det tilpassbare kartdatafeltet , og velg
informasjonen som skal vises i feltet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy >
Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta
trafikkdata (Trafikk, side 17).
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Navigasjon > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg > Navigasjon > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy >
Kartlag.
2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta
smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i
sanntid og værinformasjon.
Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten,
som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte
veier (Trafikk, side 17).
Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og
værradardata i sanntid til enheten (Vise værmeldingen,
side 18).
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter
talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av
talekommandoer.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Innsjekking av Foursquare: Lar deg sjekke inn på Foursquare
posisjoner med navigasjonsenheten (Sjekke inn med
Foursquare, side 9).
parkobling med smarttelefonen
Du kan parkoble Garmin enheten med smarttelefonen og
Garmin Drive appen for å aktivere ytterligere funksjoner og få
tilgang til sanntidsinformasjon (Live-tjenester, trafikk og
smarttelefonfunksjoner, side 15) .
1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Slå på Garmin enheten, og hold enheten og smarttelefonen
innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin
konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.
Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er
parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på
og innenfor rekkevidde.
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere håndfri telefonringing og Garmin
Drive funksjoner for den parkoblede smarttelefonen.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg ved siden av telefonnavnet.
3 I delen Bruk for velger du et alternativ:
• For å aktivere en tilkobling til Garmin Drive appen velger
du Garmin Drive.
• For å aktivere funksjoner for håndfri telefonringing velger
du Håndfri.
4 Velg OK.
15
Vise eller skjule appvarsler (Android™)
Du kan bruke Garmin Drive appen til å velge hvilke typer
smarttelefonvarsler som skal vises på Garmin enheten.
1 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
2 Velg > Smartvarsler.
Det vises en liste over appene på smarttelefonen.
3 Velg bryteren ved siden av en app for å aktivere eller
deaktivere varsler for appen.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Hvis du er tilkoblet en Apple enhet, kan du filtrere varslingene
som vises på Garmin enheten din ved å vise eller skjule
kategorier.
1 Velg > Navigasjon > Smartvarsler > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
®
Parkoble ekstra Bluetooth enheter
1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten
2
3
mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
Aktiver Bluetooth på enheten.
På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth
trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth
enheter.
Velg Innstillinger > Bluetooth på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
Velg Parkoble.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du
er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.
• Hvis du vil ignorere et varsel, velger du eller venter til
hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Si Spill av melding for å lytte til meldingen ved hjelp av en
talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte
språket støtter talekommandofunksjonen og vises i
kartverktøyet.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Vise listen over varsler
Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin enheten.
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg > Navigasjon > Smartvarsler.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Motta varsler
Ringe med håndfri
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
4
5
6
Smartvarsler
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg Vis for å vise et varsel.
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
ADVARSEL
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
16
Foreta et anrop
1 Velg .
2 Velg et alternativ:
• Når du vil foreta et anrop, velger du , taster inn et
telefonnummer og velger .
• Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt
opp av nylig, velger du og velger et nummer.
• Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du
og deretter en kontakt.
Motta et anrop
Velg Svar eller Avvis når du mottar et anrop.
Bruke samtalealternativer
Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke
sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.
TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne
den igjen ved å velge på hovedmenyen.
• Hvis du vil opprette en konferansesamtale, velger du .
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra
Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil
fortsette samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du
.
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt
Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på
nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til
familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.
1 Velg > .
2 Hold inne et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel
Forhåndsinnstilling 1.
3 Velg en kontakt.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble
til Garmin enheten automatisk i fremtiden.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
Slette en paret Bluetooth enhet
Du kan slette en parkoblet Bluetooth enhet for å unngå at den
kobler til Garmin-enheten automatisk i fremtiden. Hvis du sletter
en parkoblet smarttelefon, slettes også alle synkroniserte
telefonbokkontakter og anropshistorikk fra Garmin-enheten.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Ved siden av Bluetooth enhetsnavnet velger du > Glem.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller
på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved
beregning av ruter og til å finne en ny rute til
bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken på den aktive ruten (Trafikkinnstillinger, side 20). Med
trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i
området.
For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.
• Produktmodeller som slutter på MT, kan motta trafikkdata fra
et trådløst kringkastingssignal ved hjelp av den innebygde
trafikkmottakeren og den medfølgende strømkabelen for
kjøretøyet (Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker,
side 17).
• Alle produktmodellene kan motta trafikkdata uten et
abonnement ved hjelp av Garmin Drive-appen (Motta
trafikkdata med smarttelefonen, side 17).
• Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en
OTA-trafikkmottakerkabel (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 17). Gå til produktsiden på garmin.com
for å finne og kjøpe en kompatibel trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com
/traffic.
Motta trafikkdata med smarttelefonen
Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når
den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.
Trafikk
1 Koble enheten til Garmin Drive appen (Live-tjenester, trafikk
og smarttelefonfunksjoner, side 15).
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Trafikk på Garmin
enheten, og kontroller at det er merket av for Trafikk.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
En trafikkmottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal,
der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må
enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en
trafikkompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikkmottaker
med enkelte produktmodeller (Trafikk, side 17). Hvis
produktmodellen din ikke har en trafikkmottaker, kan du gå til
produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel
trafikkmottakerkabel.
Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer
informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com
/traffic.
Koble enheten til bilstrøm med den trafikkompatible
strømkabelen (Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet,
side 1).
Hvis produktet ditt har trafikkdata, er strømkabelen for
kjøretøyet som følger med enheten, trafikkompatibel. Hvis du
har kjøpt en trafikkmottakerkabel som tilbehør, bør du bruke
tilbehørskabelen til å koble enheten til kjøretøyet.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er OK,
Garmin.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg > Talekommando > > Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
1 Si OK, Garmin.
Menyen for talekommandoer vises.
17
Bruke programmene
Vise brukerveiledningen på enheten
Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på
mange språk.
1 Velg > Brukerveiledning.
Brukerveiledningen vises på samme språk som
programvareteksten (Angi tekstspråk, side 21).
2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).
Vise værmeldingen
2 Si en kommando på menyen.
3 Svar på talemeldingene for å fullføre søket eller handlingen.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si OK, Garmin.
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på en posisjon.
Enheten viser en liste over søkeresultater.
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Garmin Drive-appen for å motta
værdata (Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner,
side 15).
1 Velg > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
1 Velg > Værradar.
2 Velg for å vise animasjoner på radarkartet.
Vise værvarsler
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
4 Si linjenummeret til posisjonen du ønsker.
Enheten viser posisjonen på kartet.
5 Si Naviger.
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg > Navigasjon > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
18
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (Livetjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten
eller i en annen by.
1 Velg > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 19).
1 Velg > Servicehistorikk.
Bruke programmene
2
3
4
5
6
Velg en servicekategori.
Velg Legg til oppføring.
Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
Angi en kommentar (valgfritt).
Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Slette servicehistorikk
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg > Turplanlegger > Ny tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
Bruke programmene
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du > Optimaliser
rekkefølge.
Oppdage severdigheter langs turen
Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter
du kan legge til på turen.
1 Når du redigerer en tur, velger du > Foreslå
severdigheter.
2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
3 Velg Velg for å legge til severdigheten på turen.
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å
bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
4 Velg .
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 12).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning,
side 12).
Navigere til en lagret tur
Før du kan begynne å navigere en lagret tur, må den aktive
kjøretøyprofilen på enheten samsvare med den valgte
kjøretøyprofilen for turen (Endre alternativene for
ruteplanlegging for en tur, side 19). Hvis profilene ikke
samsvarer, blir du bedt om å endre kjøretøyprofilen før du kan
starte turen (Bytte kjøretøyprofil, side 3).
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
19
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg > Turplanlegger > Lagrede turer > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
photoLive-trafikkameraer
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet
til Garmin Drive appen (Live-tjenester, trafikk og
smarttelefonfunksjoner, side 15).
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss.
photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer
Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan
også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.
1 Velg > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg en trafikkameraposisjon.
Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet
ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge
forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
5 Velg Lagre for å lagre kameraet (valgfritt).
Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i
hovedskjermbildet i photoLive-appen.
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet
photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.
1 Gå til kartet, og velg > photoLive.
Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet
på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du
passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det
neste kameraet på veien.
2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du Finn
kameraer for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten
(valgfritt).
Lagre et trafikkamera
1 Velg > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Enhetsinnstillinger, side 21).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg > Hvor jeg har vært.
Innstillinger
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Kjøretøyprofil: Angir kjøretøyprofil for hvert kjøretøy du kommer
til å bruke enheten i.
20
Kart & kjøretøy: Angir detaljnivået for kartene og fartøyikonet
som skal vises på enheten.
Rutepreferanser: Angir rutepreferanser når du navigerer.
Kjørehjelp: Angir varsler for kjørehjelp.
Trafikk: Angir trafikkinformasjonen som enheten bruker. Du kan
konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter
og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det
oppstår forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 12).
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på
kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 15).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Mine
kart.
2 Velg et kart.
Innstillinger for rutepreferanser
Velg Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet fra føreren.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.
Reisehistorikk: Gjør at enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Innstillinger for kjørehjelp
Velg Innstillinger > Navigasjon > Kjørehjelp.
Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om
kommende soner eller veiforhold (Funksjoner og varsler om
førerbevissthet, side 5).
Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg
fotobokser for farts- og rødlyskontroll.
Trafikkinnstillinger
Fra hovedmenyen velger du Innstillinger > Navigasjon >
Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Innstillinger
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte
alternative ruter automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten, side 12).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Innstillinger for dashbordkamera
Velg Innstillinger > Dash Cam.
Kameraplassering: Lar deg angi kjøretøyets høyde og
kameraets plassering og justere dashbordkameraet (Justere
kameraet, side 3).
Automatisk opptak: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp
video automatisk når du slår på enheten.
Varseltoner for kjørehjelp: Gjør det mulig for enheten å spille
av en tone når varsling om frontkollisjon eller varsling for
kjørefelt utløses.
Varsling om frontkollisjon: Gjør det mulig å aktivere og endre
følsomheten for varsling om frontkollisjon (Varslingssystem
for frontkollisjoner, side 5). Høyere sensitivitet gjør at du blir
varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.
Kjørefeltsadvarsel: Aktiverer et varsler når enheten registrerer
at du kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsiktet
(Varselssystem for kjørefelt, side 6).
Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for
dashbordkameraopptak.
Opptak som ikke er sikret: Bestemmer når enheten sletter
ulagrede videoopptak. Når alternativet Slett når enheten er
full er valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når
minnekortet er fullt. Når alternativet Slett umiddelbart er
valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er
mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver
gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte
personvernopplysninger. Når alternativet Slett umiddelbart er
valgt, kan du ikke ta opp Travelapse™ videoer eller vise
ulagrede videoer i galleriet.
Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak
med dashbordkameraet.
Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og
hastighet i videoopptaket.
Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt
tidsperiode etter tap av ekstern strøm.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Koble til et trådløst nettverk
1 Velg Innstillinger > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs
nettverksteknologi.
3 Velg et trådløst nettverk.
4 Angi eventuelt krypteringskoden.
Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker
nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går
tilbake dette stedet senere.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.
Innstillinger
Tema: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du
velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dageller nattfarger basert på klokkeslettet.
Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.
Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går
inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.
Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for
daydream.
Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.
Strømme: Gjør det mulig å vise innholdet trådløst på en
kompatibel ekstern skjerm.
Innstillinger for lyder og varsler
Velg Innstillinger > Lyd og varsel.
Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop,
alarmer og varsler.
Ikke forstyrr: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyrrfunksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere
lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.
Standard varseltone: Angir standard varselstone på enheten.
Justere volumet for lyder og varsler
1 Velg Innstillinger > Lyd og varsel.
2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.
Aktivere eller deaktivere stedstjenester
Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne
plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du
kan deaktivere stedstjenester for å planlegge en rute når GPSsignalene ikke er tilgjengelige. Når stedstjenester er deaktivert,
aktiverer enheten en GPS-simulator til å beregne og simulere
ruter.
TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å deaktivere
stedstjenester.
1 Velg Innstillinger > Posisjon.
2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.
MERK: For de fleste bruksområder skal du ikke endre Modusinnstillingen fra standardalternativet Bare enhet. Enheten har en
høyytelses GPS-antenne som gir de mest nøyaktige
posisjonsdataene mens du navigerer.
Angi tekstspråk
Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal
vises på.
1 Velg Innstillinger > Språk og inndata > Språk.
2 Velg språk.
Innstillinger for dato og klokkeslett
Velg Innstillinger > Dato og tid.
Automatisk dato og tid: Angir klokkeslett automatisk basert på
informasjon fra det tilkoblede nettverket.
Angi dato: Angir måned, dag og år på enheten.
Angi tid: Angir klokkeslettet på enheten.
Velg tidssone: Angir tidssonen for enheten.
Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers
tidsformatet.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Om enheten.
Systemoppdateringer: Her kan du oppdatere kart og
programvare på enheten.
Status: Viser batteristatus og nettverksinformasjon.
21
Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og
lisensinformasjon for programvaren.
Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den
elektroniske etiketten.
Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om
maskinvare- og programvareversjon.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori til
fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Nullstille data og innstillinger
Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine
og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette reisehistorikken din, velger du
Navigasjon > Rutepreferanser > Tøm reisehistorikk.
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har
besøkt. Det sletter ikke installerte kart eller lagrede
posisjoner, kontoer og apper.
• Hvis du vil gjenopprette alle navigasjonsinnstillingene til
standardinnstillingene, velger du Navigasjon > >
Gjenopprett.
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
• Hvis du vil fjerne alle lagrede trådløse nettverk og
parkoblede enheter, velger du Nullstilling av enhet >
Nullstilling av nettverksinnstillinger.
Dette alternativet sletter ingen andre brukerdata.
• Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du Nullstilling
av enhet > Factory Data Reset.
Dette alternativet sletter reisehistorikk, apper, kontoer,
innstillinger, lagrede nettverk, parkoblede enheter og alle
andre brukerdata. Installerte kart slettes ikke. Brukerfiler i
Garmin-mappen kan ikke slettes.
Informasjon om enheten
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
2 Velg Om enheten > Forskrifter .
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra –10 til 55°C (fra 14 til 131°F)
Ladetemperaturområde
(strøm fra kjøretøy)
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntakstype
Strøm fra kjøretøy via ekstra tilbehør.
Vekselstrøm kun via ekstra tilbehør for
hjem eller kontor.
Batteritype
Oppladbart litiumion
Inngangseffekt
Maksimal likestrøm 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 19,5 dBm nominell
Lade enheten
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Vedlikehold av enheten
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Kart- og programvareoppdateringer
Du bør holde kartene og programvaren på enheten din
oppdatert for å sørge for at du får den beste
navigasjonsopplevelsen.
Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av
veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du
oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt
til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store
og kan ta flere timer å fullføre.
Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer
av enhetsfunksjonene og betjeningen.
Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å
fullføre.
Du kan oppdatere enheten på to måter.
• Du kan koble enheten til et Wi‑Fi nettverk for å oppdatere
direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet
kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en
datamaskin.
• Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den
ved hjelp av Garmin Express programmet (garmin.com
/express). Ved hjelp av dette alternative kan du installere
kartdata på et minnekort hvis de oppdaterte kartene krever
større plass enn det som er tilgjengelig i internminnet.
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi
nettverk
LES DETTE
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster
ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved
databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med
Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om
begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble
enheten til et Wi‑Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed
kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en
datamaskin.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til
produktsiden på garmin.com for å kjøpe
strømadaptertilbehør.
2 Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst
nettverk, side 21).
Når enheten er koblet til et Wi‑Fi nettverk, ser enheten etter
tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når
en oppdatering er tilgjengelig.
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
22
Informasjon om enheten
3 Velg et alternativ:
• Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du
nedover fra toppen av skjermbildet og velger En
oppdatering er tilgjengelig..
• Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du
Innstillinger > Om enheten > Systemoppdateringer.
Enheten viser tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig
oppdatering, vises Det finnes en oppdatering under Kart
eller Programvare.
4 Velg et alternativ:
• Velg Last ned for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Velg Kart for å bare installere kartoppdateringer.
• Velg Programvare for å bare installere
programvareoppdateringer.
5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg Godta alle for å
godta avtalene.
MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge
Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke
installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og
innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er
fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan
enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å
reparere manglende kartdata.
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.
1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på
datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger
instruksjonene på skjermen for å installere det (Installere
Garmin Express, side 23).
2 Åpne Garmin Express programmet.
3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten
på Garmin enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
7 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på
Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av
oppdateringen du ønsker.
Garmin Express programmet laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass
og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internetttilkobling.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette inn
minnekort for kart og data, side 25).
8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å
fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i
løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din
og koble den til på nytt.
Installere Garmin Express
Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows og
Mac datamaskiner.
1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin
Express programmet er kompatibelt med datamaskinen,
velger du Systemkrav.
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Nedlasting for
Mac.
Åpne
filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
3
skjermen for å fullføre installeringen.
®
®
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre kameralinsen
4 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
5 I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser
deg enhetsnavnet og serienummeret.
6 Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen
for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express
programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
Vedlikehold av enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å
opprettholde kvaliteten på opptakene.
1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skraper, og fukt
kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
2 La objektivet lufttørke.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
23
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express
programvaren (garmin.com/express).
Starte enheten på nytt
Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Tillegg
Ryggekameraer
Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede
ryggekameraer.
Koble til et kablet ryggekamera
Enhetsbraketten inkluderer en 3,5 mm inngangskontakt for
komposittvideo. Du kan koble til et kablet ryggekamera og se
utdataene på skjermen til enheten.
Koble kameravideokabelen til videoinngangskontakten
på
braketten.
Det kan hende enheten din ikke støtter BC 35 kameraet hvis
det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer
informasjon om oppdatering i brukerhåndboken til
navigasjonsenheten din.
2 Slå på Garmin navigasjonsenheten, og sørg for at enheten
ikke er mer enn 3 m (10 fot) unna kameraet.
3 Velg > Rear View.
4 Velg et alternativ:
• Hvis dette er det første kameraet du kobler til
navigasjonsenheten, velger du Legg til nytt kamera.
• Hvis dette er et ekstra kamera du kobler til
navigasjonsenheten, velger du > Velg kamera > Legg
til nytt kamera.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Du finner parkoblingskoden eller passordet på
senderen eller på kameraet.
Når parkobling med et kamera er fullført for første gang, kobler
kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk.
Se video fra ryggekameraet
Enheten viser video fra det tilkoblede ryggekameraet på ulike
måter avhengig av hvordan kameraet er koblet til strøm.
1 Velg et alternativ for å se video:
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du
bilen i revers.
Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
• Hvis kameraet er koblet til en stabil strømkilde, velger du
> Rear View for å vise kameraet manuelt.
2 Velg et alternativ for å gå tilbake til normal bruk:
• Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du
bilen ut av revers.
Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
• Hvis senderen er koblet til en stabil strømkilde, velger du
for å skjule kameraet manuelt.
Veksle mellom kameraer
Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til
enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige
kameraene.
1 Velg > Rear View.
2 Velg > Velg kamera.
3 Velg et kamera.
Videostrømmen fra kameraet vises, og navnet på kameraet
vises øverst i skjermbildet.
Koble til en trådløs skjerm
Du kan vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.
Plasser enheten nær den trådløse skjermen.
Velg Innstillinger > Skjerm > Strømme.
Velg en trådløs skjerm.
Angi om nødvendig PIN-koden.
1
2
3
4
Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin
navigasjonsenhet
Du må aktivere Wi‑Fi innstillingene på Garmin
navigasjonsenheten før du kan koble til et kamera.
BC 35 trådløst kamera er kompatibelt med enkelte Garmin
navigasjonsenheter med Android. Gå til garmin.com/bc35 for å
få mer informasjon om enhetskompatibilitet.
Du kan parkoble opptil fire BC 35 trådløse ryggekameraer med
den kompatible Garmin navigasjonsenheten.
1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.
24
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere
eller Mac OS 10.4 og nyere. Mac det kan hende at
datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart for å
kunne lese og skrive filer på Android enheter.
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
Tillegg
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 64 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Garmin Oversikt,
side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
®
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
3 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere
filoverføringsmodus, velger du Ja.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten
enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart
volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 25).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når
den er koblet til en tredjepartsadapter.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket mot klokken for å låse det opp.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen
og sikringen .
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy .
Montere bobilladestasjonen
LES DETTE
Hvis du ikke tar hensyn til disse monteringskravene, kan det
føre til skade på produktet eller kjøretøyet.
• Velg et egnet monteringssted for ladestasjonen før du
begynner å bore hull i kjøretøyveggen.
• Kontroller at braketten kan festes til monteringsoverflaten på
en sikker måte, og at monteringsskruene ikke kommer i veien
for ledninger eller funksjoner i veggen.
• Bruk monteringsskruer som er egnet for veggene i kjøretøyet.
De medfølgende skruene er beregnet på montering på
vegger av tre eller glassfiber. Før du monterer skruene, må
du kontrollere at skruene har riktig lengde og ikke skader de
utvendige veggene eller andre komponenter.
Du trenger en stjerneskrutrekker og et bor med en borbits på
1,5 mm (1/16 tommer) for å montere bobilladestasjonen.
Bobilladestasjonen gir deg en permanent, veggmontert
ladestasjon for enheten. Dette gjør at du kan bruke og lade
enheten i oppholdsområdet i bobilen.
1 Plasser braketten mot veggen, og bruk de seks skruehullene
til å markere styrehullplasseringene.
2 Fjern braketten fra overflaten.
3 Bruk en borbits på 1,5 mm (1/16 tommer) som passer til
veggmaterialet, og bor et styrehull på hvert av de seks
stedene du markerte.
LES DETTE
Ikke bor gjennom braketten. Dette kan føre til skade på
braketten eller veggen.
4 Plasser skruehullene på veggbraketten på linje med
styrehullene, og fest braketten til veggen med seks skruer.
Tillegg
25
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Feste og slå på Garmin enheten i
kjøretøyet, side 1).
5 Trykk sokkelen i braketten mot kulefestet på veggbraketten til
den klikker på plass.
6 Før de uisolerte kontaktene til bobilbatteriet eller en 12 V
strømkilde.
7 Koble den svarte ledningen til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen til den positive (+)
polen på batteriet.
Braketten holder ikke enheten min på plass
når jeg kjører
Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i
nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.
Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse
handlingene.
• Fjern strømbraketten fra sugekopparmen, og tørk kulen og
kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kulen og kulefestet
og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
• Drei den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres
effekten av vibrasjonene fra veien.
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
8 Koble mini-USB-enden av strømkabelen til braketten med
strømforsyning.
9 Plasser navigasjonsenheten på braketten.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.
2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra
magneten.
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra
sugekoppen.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 25).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er
ødelagt.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 21).
• Demp volumet (Garmin Oversikt, side 1).
• Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (Koble til et
trådløst nettverk, side 21).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 1).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
®
Opptakene er uklare
• Rengjør kameraobjektivet (Rengjøre kameralinsen, side 23).
• Rengjør frontruten foran kameraet.
• Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet,
blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det
kreves.
Minnekortet er forringet og må byttes ut
Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange
ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge
26
Feilsøking
levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp
kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig
(Bytte ut minnekort i dashbordkameraet, side 4). Enheten
oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det
er på tide å formatere eller bytte ut minnekortet.
Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.
• Formater minnekortet minst én gang hver sjette måned
(Formatere minnekortet i dashbordkameraet, side 4).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet i
dashbordkameraet, side 4). Deretter bytter du ut minnekortet
om nødvendig (Bytte ut minnekort i dashbordkameraet,
side 4).
• Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker
kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp
unødvendige opptak.
• Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass
på kortet.
• Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir
overskrevet, varer de vanligvis lenger.
• Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10
eller høyere.
• Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy
kvalitet og en forhandler med godt rykte.
Noen funksjoner på smarttelefonen virker
ikke
Hvis du har parkoblet telefonen, men likevel fungerer ikke noen
av funksjonene på smarttelefonen, kan du utføre disse
handlingene for å løse problemet.
• I appbutikken på smarttelefonen oppdaterer du Garmin Drive
appen til den nyeste versjonen.
• Kontroller at funksjonen du vil bruke, er aktivert på enheten
eller smarttelefonen (Aktivere eller deaktivere Bluetoothfunksjoner, side 15).
Opptakene hakker eller er ufullstendige
• Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke
et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller
høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
• Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en
trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene
på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å
overføre videoene til smarttelefonen (Redigere og eksportere
en video, side 4).
• Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og
formater minnekortet (Formatere minnekortet i
dashbordkameraet, side 4).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet i
dashbordkameraet, side 4). Deretter bytter du ut minnekortet
om nødvendig (Bytte ut minnekort i dashbordkameraet,
side 4).
• Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren (Kartog programvareoppdateringer, side 22).
Enheten kobler seg ikke til telefonen
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer
informasjon.
• Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av
telefonen og enheten (Slette en paret Bluetooth enhet,
side 17) og fullføre parkoblingen på nytt (Live-tjenester,
trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 15).
Feilsøking
27
Indeks
GPS 2
simulator 21
Symboler
H
2D-kartvisning 15
3D-kartvisning 15
hjem
kjøre 11
redigere posisjon 11
Hodetelefoner, parkobling 16
Hurtigsøk 8
Hvor er jeg? 10
håndfrie telefonsamtaler 15
A
adresser, finne 7
advarselsikoner 6
aktiv kjørefeltveiledning 11
alarmvolum 21
anrop 16
svare 16
anvisninger 11
apper 2
av/på-knapp 1
avansert system for kjørehjelp 5
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 5, 6
Avkjøringstjenester 14
B
batteri
lade 1, 22, 25, 26
maksimere 26
problemer 26
begrensninger, kjøretøy 2
berøringsskjerm 2
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bilde 4
Bluetooth teknologi 15, 16, 27
aktivere 21
koble fra en enhet 17
slette en paret enhet 17
Bluetooth-teknologi, pare med telefon 15
bomstasjoner, unngå 13
brakett, fjerne 24, 26
bredde- og lengdegrad 9
brukerveiledning 18
C
campingbil, profiler 2, 3
D
dashbordkamera 21, 26
justere 3
spille av video 4
ta opp lyd 3, 4
ta opp video 3
datamaskin, koble til 24, 25
dempe, lyd 18
destinasjoner, ankomme 12
drivstoff, stasjoner 10
E
endre søkeområdet 7
enhets-ID 21
F
feilsøking 26, 27
filer, overføre 25
finne posisjoner. 6–9 Se også posisjoner
adresser 7
byer 14
kategorier 8
koordinater 9
veikryss 9
finne tjenester 8
fjerne brakett 24, 26
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
Foursquare 9
førervarsler 5
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 23
oppdatere programvare 23
geocaching 9
gjeldende posisjon 10
gjenopprette innstillinger 22
28
I
ID-nummer 21
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 20, 21
interessepunkter (POI) 8, 9
HISTORY 8
steder 9
K
kabler, strøm 25
kamera, parkobling 24
kameraer 24
bytte 24
dashbordkamera 3, 21
hastighet 5
rygge 24
rødt lys 5
kart 8, 11, 13, 20
datafelt 11, 14, 15
detaljnivå 20
kjøpe 26
lag 15
oppdatere 22, 23
symboler 11
tema 20
verktøy 14
vise ruter 11, 12
kartlag, tilpasse 15
kartvisning
2D 15
3D 15
kjøre hjem 11
kjøreanvisninger 11
kjøretøyprofil
bil 3
campingbil 2, 3
koble fra, Bluetooth enhet 17
koordinater 9
L
lade enheten 1, 22, 25, 26
lagre, gjeldende posisjon 10
lagrede posisjoner 19
kategorier 10
redigere 10
slette 10
lenger fremme 14
tilpasse 14
Lisensavtaler for sluttbruker 21
lyd 21
nærhetspunkter 20
lysstyrke 2
M
manøverliste 11
medievolum 21
microSD-kort 1
sette inn 4
minnekort 1, 4, 24, 26
formaterer 4
montere 25
minnekort, microSD 25, 26
montere enheten 25, 26
bil 1
fjerne fra braketten 26
sugekopp 1, 24, 26
myTrends, ruter 12
N
nasjonalparker 8
navigasjon 9, 11, 12
innstillinger 20
utenfor vei 13
navigere utenfor vei 13
neste sving 11
nullstille
enhet 24
tripdata 15
nullstille enheten 22
nødtjenester 10
O
omkjøringer 12
oppdatere
kart 22, 23
programvare 22, 23
P
parkering 7, 9, 10, 12
parkobling
Hodetelefoner 16
koble fra 17
slette en paret enhet 17
telefon 15, 27
photoLive 20
posisjon 10
posisjoner 7, 20
gjeldende 10
lagre 10
nylige treff 10
simulerte 21
steder 9
søke etter 6, 9
posisjoner som nylig er funnet 10
produktsupport 18
profiler, campingbil 2, 3
programvare
oppdatere 22, 23
versjon 21, 24
punkter av interesse (POI) 8
R
redigere, lagrede turer 19
reisehistorikk 21
rengjøre, enhet 23, 26
rengjøre berøringsskjermen 24
rengjøre enheten 23, 24
ruter 11
beregning 12
beregningsmodus 19
foreslåtte 12
legge til et punkt 12, 20
myTrends 12
starte 7, 11
stoppe 12
tilpasse 12
vise på kartet 11, 12
ryggekamera 24. Du finner mer informasjon
under kameraer
S
satellittsignaler, innhente 2, 21
servicehistorikk
kategorier 19
oppføringer 18, 19
redigere 19
slette 19
sikring, skifte 25
simulerte posisjoner 21
skjermbilde, lysstyrke 2
skjerminnstillinger 21
slette
alle brukerdata 22
paret Bluetooth enhet 17
servicekategorier 19
serviceoppføringer 19
turer 19
Smartphone Link 15, 16
Indeks
smarttelefonfunksjoner 16
koble til 15
snarveier
legge til 2, 10
slette 10
spesifikasjoner 22
språk 21
startskjermbildet 2
tilpasse 2
steder 9
stedstjenester 21
strømkabel for bil 1
strømkabler 22, 25
kjøretøy 1
skifte sikringen 25
sugekopp 24, 26
svare på anrop 16
søkelinje 7
søvnmodus 1
kvalitet 26, 27
lagre 3, 4
registrere 3, 4
registrering 3
slette 4
spille 4
volum 21
vær 18
radar 18
veiforhold 18
W
Wi-Fi, koble til 21, 24
Wi‑Fi 22
T
ta vare på enheten 23
talegjenkjenning 17
talekommando 17
aktivere 17
aktiveringsfrase 17
navigere med 18
tips om bruk 18
telefon 27
parkobling 15, 16, 27
telefonsamtaler 16, 17
dempe 16
ringe 16
svare 16
tidsinnstillinger 21
tilbehør 26
tilpasse en rute 12
trafikk 15, 17, 20
alternativ rute 12
hendelser 15
kameraer 20
kart 15
mottaker 17
søke etter forsinkelser 15
trafikkameraer, vise 20
TripAdvisor 9
tripinformasjon, nullstille 15
triplogg, vise 15
trådløst kamera. Du finner mer informasjon
under kameraer
turinformasjon, vise 15
turplanlegger 19, 20
redigere en tur 19
tilpasningspunkter 19
tyveri, unngå 24
U
unngåelser 13
bomstasjoner 13
deaktivere 13
område 13
slette 13
vei 13
veielementer 13
USB, koble fra 25
V
varselsvolum 21
varselsystem for kjørefelt (VFK) 6
varsler 2, 5, 16
lyd 20
nærhetspunkter 20
varslingssystem for frontkollisjoner 5
varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) 5
varslingssystemet for kjørefelt 5, 6
veiforhold, vær 18
veikryss, finne 9
verktøy, kart 14
video 4
bilde, vise 4
Indeks
29
support.garmin.com
Juni 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising