Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Eienaarshandleiding

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Eienaarshandleiding
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Gebruikershandleiding
© 2019 Garmin Bpk. of filliale
Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin
behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis
te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.
Garmin en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike
toestemming gebruik word nie.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik
word nie.
ACSI™ is ’n handelsmerk van Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ is ’n handelsmerk van Google Inc. Apple , iPhone en Mac is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer
in die VSA en ander lande. Die Bluetooth woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare is ’n
handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HISTORY en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd
beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. microSD en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. PlanRV™ is die handelsmerk van TruckDown Info International,
Inc. TripAdvisor is ’n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Wi‑Fi is ’n geregistreerde merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is ’n geregistreerde handelsmerk van Microsoft
Corporation in die Verenigde State en ander lande.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Inhoudsopgawe
Spring weg...................................................................... 1
Garmin® oorsig .......................................................................... 1
Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig ...... 1
Aan- of Afskakel van die Toestel ................................................ 1
Verkry GPS-seine ....................................................................... 2
Tuisskerm ................................................................................... 2
Oopmaak van ’n toepassing .................................................. 2
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm ................................. 2
Besigtig kennisgewings .......................................................... 2
Statusbalk-ikone .................................................................... 2
Gebruik van die aanraakskerm ................................................... 2
Verstelling van Skermhelderheid ................................................ 2
Voertuigprofiele.............................................................. 2
Byvoeg van ’n voertuigprofiel ..................................................... 3
Motorprofiel ................................................................................. 3
Wissel die voertuigprofiel ............................................................ 3
Wysig ’n voertuigprofiel ............................................................... 3
Voeg propaantenks by ........................................................... 3
Paneelbordkamera ......................................................... 3
Die in lyn bring van die kamera .................................................. 3
Paneelbordkamera-kontroles ...................................................... 3
Paneelbordkamera-opname .................................................. 3
Berg ’n Paneelbordkamera-opname ...................................... 4
Aan- of Afskakel van Oudio-opname ..................................... 4
Gebruik van die Paneelbordkameragalery ................................. 4
Paneelbordkameravideo's op jou rekenaar ................................ 4
Besigtig Video's en Foto's op Jou Slimfoon ................................ 4
Skrap ’n video of foto met gebruik van jou slimfoon .............. 4
Snoei en uitvoer van ’n video ................................................. 4
Vervanging van die paneelbordkamera-geheuekaart ................. 4
Formatering van die paneelbordkamera-geheuekaart ........... 5
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings................................................................ 5
Ontsper of Versper van Bestuurderwaarskuwings ..................... 5
Rooilig- en spoedkameras .......................................................... 5
Gevorderde bestuurderbystand-stelsel ...................................... 5
Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant ................................ 5
Baanverlatingwaarskuwing-stelsel ......................................... 6
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole .................................... 6
Beperkingswaarskuwings ...................................................... 6
Padtoestandwaarskuwings .................................................... 7
Waarskuwings ........................................................................ 7
Vind en Berg Liggings................................................... 7
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk ............................. 7
Vind van ’n Adres ........................................................................ 7
Liggingsoekresultate ................................................................... 7
Wysig die Soekgebied ........................................................... 7
Liggingsoekresultate op die Kaart ......................................... 8
Verander die soekarea met gebruik van die kaart ................. 8
Belangepunte ..............................................................................8
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie ................................... 8
Vind kampeerterreine ............................................................. 8
Vind RV-dienste ..................................................................... 8
Vind nasionale parke ............................................................. 8
Vind HISTORY belangepunte ................................................ 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek .............................. 9
Soeknutsmiddels ...................................................................... 10
Vind ’n Kruising .................................................................... 10
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate ........................ 10
Parkering .................................................................................. 10
Inhoudsopgawe
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging ........................... 10
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging ................ 10
Verstaan Parkeerkleure en -simbole .................................... 10
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is ................................. 10
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is ...................... 10
Sien die Huidige Ligginginligting ............................................... 10
Vind Nooddienste en Brandstof ........................................... 10
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging ............................... 10
Byvoeging van ’n Kortpad ......................................................... 10
Verwydering van ’n Kortpad ................................................. 10
Berg Liggings ............................................................................ 10
Berg ’n Ligging ..................................................................... 10
Berg Jou Huidige Ligging ..................................................... 10
Wysiging van ’n Gebergde Ligging ...................................... 10
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging ............... 11
Skrap van 'n Gebergde Ligging ........................................... 11
Volg ’n roete.................................................................. 11
Roetes ...................................................................................... 11
Begin ’n Roete .......................................................................... 11
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin .............................. 11
Gaan Huis toe ...................................................................... 11
Jou Roete op die Kaart ............................................................. 11
Aktiewe Baanleiding ............................................................. 12
Bekyk Draaie en Aanwysings .............................................. 12
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart ................ 12
Aankoms by Jou Bestemming .................................................. 12
Parkering Naby Jou Bestemming ........................................ 12
Verander Jou Aktiewe Roete .................................................... 12
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete ................................... 12
Vorm Jou Roete ................................................................... 12
Gebruik ’n Ompad ................................................................ 12
Verander die Roeteberekeningsmodus ............................... 13
Stop van die Roete ................................................................... 13
Gebruik Voorgestelde Roetes .................................................. 13
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede .................................. 13
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete ........................... 13
Vermy Tolpaaie .................................................................... 13
Vermy tolplakkers ................................................................ 13
Vermy Padkenmerke ........................................................... 13
Vermy Omgewingsones ....................................................... 13
Selfgekose Vermydings ....................................................... 13
Navigeer Veldlangs ................................................................... 14
Gebruik van die kaart................................................... 14
Kaartnutsmiddels ...................................................................... 14
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel ................................................. 14
Vorentoe ................................................................................... 14
Besigtig Opkomende Liggings ............................................. 14
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë .................... 14
Stede vorentoe ......................................................................... 15
Besigtig opkomende stede en afritdienste ........................... 15
Ritinligting ................................................................................. 15
Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart ..................... 15
Besigtig die ritinligtingblad ................................................... 15
Besigtig die Ritlog ................................................................ 15
Herstel van ritinligting ........................................................... 15
Besigtig Opkomende Verkeer ................................................... 15
Besigtiging van verkeer op die kaart .................................... 15
Soek vir verkeersvoorvalle ................................................... 15
Verpersoonliking van die Kaart ................................................. 15
Verpersoonliking van die Kaartlae ....................................... 15
Verander die Kaartdataveld ................................................. 15
Verander die kaartperspektief .............................................. 15
Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke....................................................... 15
Paring met jou slimfoon ............................................................ 16
i
Ontsper of Versper van Bluetooth-kenmerke ...................... 16
Paar bykomende Bluetooth toestelle ................................... 16
Slimkennisgewings ................................................................... 16
Ontvang Kennisgewings ...................................................... 16
Besigtig die Lys Kennisgewings .......................................... 17
Vryhand-oproepdoen ................................................................ 17
Maak van ’n Oproep ............................................................. 17
Ontvang van ’n Oproep ........................................................ 17
Gebruik In-oproep-opsies .................................................... 17
Om ’n foonnommer as voorafgestel te berg ........................ 17
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel .................................................. 17
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel .................................. 17
Verkeer .......................................................................... 17
Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon ............... 17
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger .................................................................... 18
Ontsper van Verkeer ................................................................. 18
Stemopdrag.................................................................. 18
Instel van die ontwaakfrase ...................................................... 18
Aktivering van Stemopdrag ....................................................... 18
Stemopdragwenke .................................................................... 18
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte ...................... 18
Dempinstruksies ....................................................................... 18
Gebruik van die Toepassings..................................... 19
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel ......... 19
Besigtig die Weervoorspelling .................................................. 19
Sien Weer Naby ’n Ander Stad ............................................ 19
Besigtig die weerradar ......................................................... 19
Besigtig weerwaarskuwings ................................................. 19
Nagaan van padtoestande ................................................... 19
Logdiensgeskiedenis ................................................................ 19
Voeg tans dienskategorieë by ............................................. 19
Skrap tans dienskategorieë ................................................. 19
Herbenoem tans dienskategorieë ........................................ 19
Skrap tans diensrekords ...................................................... 19
Wysig tans ’n diensrekord .................................................... 19
Ritbeplanner ............................................................................. 19
Beplan ’n Rit ......................................................................... 19
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit ................................... 20
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit ...................... 20
Verander Roete-opsies vir ’n Rit .......................................... 20
Navigeer na ’n Gebergde Rit ............................................... 20
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete ....................................... 20
photoLive-verkeerskameras ..................................................... 20
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras ..................... 20
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart .............. 20
Berg ’n verkeerskamera ....................................................... 20
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings ................................. 20
Instellings...................................................................... 21
Navigasie-instellings ................................................................. 21
Kaart- en Voertuiginstellings ................................................ 21
Roetevoorkeurinstellings ...................................................... 21
Bestuurderbystandinstellings ............................................... 21
Verkeersinstellings ............................................................... 21
Paneelbordkamera-instellings .................................................. 21
Ontsper Bluetooth Koordlose Tegnologie ................................. 21
Verbind aan ’n koordlose netwerk ............................................ 21
Vertooninstellings ..................................................................... 22
Klank- en kennisgewinginstellings ............................................ 22
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume .............................. 22
Ontsper of versper van liggingdienste ...................................... 22
Stel die tekstaal ........................................................................ 22
Datum- en tydinstellings ........................................................... 22
Toestelinstellings ...................................................................... 22
Herstel van Instellings ............................................................... 22
ii
Stel data en instellings terug .................................................... 22
Toestelinligting............................................................. 22
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket .......... 22
Spesifikasies ............................................................................. 23
Laai van die Toestel .................................................................. 23
Toestelonderhoud........................................................ 23
Garmin steunsentrum ............................................................... 23
Kaart- en Sagtewarebywerkings ............................................... 23
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van ’n Wi‑Fi
netwerk ................................................................................ 23
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express ................................................................................ 23
Toestelsorg ............................................................................... 24
Skoonmaak van die Kameralens ......................................... 24
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel ............................. 24
Skoonmaak van die aanraakskerm ..................................... 24
Vermyding van Diefstal ........................................................ 24
Herbegin die toestel .................................................................. 24
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 24
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 24
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 24
Bylaag............................................................................ 24
Trukameras ............................................................................... 24
Koppel ’n trukamera met bedrading ..................................... 25
Paar ’n BC™ 35 trukamera met ’n Garmin
navigasietoestel ................................................................... 25
Sien tans die trukamera ....................................................... 25
Verbind aan ’n koordlose skerm ............................................... 25
Databestuur .............................................................................. 25
Omtrent geheuekaarte ......................................................... 25
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data .............. 25
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar ............................... 25
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar ................................. 25
Kragkabels ................................................................................ 26
Laai van die Toestel ............................................................. 26
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel ........... 26
Installering van die RV-laaistasiebykomstigheid ...................... 26
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie .......... 27
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk ................ 27
Verwyder die Montering van die Suigdoppie ....................... 27
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm ....... 27
Koop tans bykomende kaarte aan ............................................ 27
Aankoop van Bybehore ............................................................ 27
Foutopsporing.............................................................. 27
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie ........................... 27
Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur
nie ............................................................................................. 27
My toestel verkry nie satellietseine nie ..................................... 27
Die toestel laai nie in my voertuig nie ....................................... 27
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie ................................. 27
My video-opnames is onduidelik .............................................. 27
My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang
word .......................................................................................... 27
My video-opnames haak vas of is onvolledig ........................... 28
My toestel verbind nie aan my foon nie .................................... 28
Sekere slimfoonkenmerke werk nie .......................................... 28
Indeks ............................................................................ 29
Inhoudsopgawe
Spring weg
WAARSKUWING
Sien die Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids in die
produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike
inligting.
• Installeer die kamera-geheuekaart (Vervanging van die
paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 4).
• Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (Kaart- en
Sagtewarebywerkings, bladsy 23).
• Monteer die toestel in jou voertuig en verbind dit aan krag
(Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig,
bladsy 1).
• Bring die paneelbordkamera in lyn (Die in lyn bring van die
kamera, bladsy 3).
• Verkry GPS-seine (Verkry GPS-seine, bladsy 2).
• Verstel die volume (Garmin oorsig, bladsy 1) en
skermhelderheid (Verstelling van Skermhelderheid,
bladsy 2).
• Stel ’n voertuigprofiel op vir jou kampeerwa (Byvoeg van ’n
voertuigprofiel, bladsy 3).
• Navigeer na jou bestemming (Begin ’n Roete, bladsy 11).
®
Monteer en Aandryf van die Garmin Toestel
in jou Voertuig
WAARSKUWING
Hierdie produk bevat ’n litiumioon-battery. Om die moontlikheid
van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat
veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan
uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.
Beide die toestel en die toestelmontering bevat magnete.
Magnete kan, onder sekere omstandighede, steuring
veroorsaak met sommige interne mediese toestelle, insluitend
pasaangeërs en insulienpompe. Hou die toestel en die
toestelmontering weg van sodanige mediese toestelle.
KENNISGEWING
Beide die toestel en die toestelmontering bevat magnete.
Magnete kan, onder sekere omstandighede, skade aan
sommige elektroniese toestelle verrig, insluitend hardeskywe
binne skootrekenaars. Wees versigtig wanneer die toestel of die
montering naby elektroniese toestelle is.
Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.
1 Prop die voertuigkragkabel in by die mini-USB-poort op
die montering.
Garmin oorsig
®
2 Druk die montering
Mikrofoon vir vryhandoproepe
Mikrofoon vir paneelbordkamera-opname
Volumebeheer
Kamera
Kragtoets
Mikro-USB-poort vir krag en data
Geheuekaartgleuf vir kaart en data
3,5 mm-oudioklink
in die suigdoppie
totdat dit in plek
knip.
LET WEL: Die montering en suigdoppie kan reeds in die
verpakking aanmekaargesit wees.
Die Garmin logo op die montering moet met die regte kant na
bo wys. Dit is die maklikste om die montering en suigdoppie
te koppel wanneer die skarnierarm op die suigdoppie toe is.
Die montering en suigdoppie pas styf, en jy sal dalk hard
moet druk hulle te koppel.
3 Druk die suigdoppie teen die windskerm, en trek die hefboom
terug na die windskerm.
4 Plaas die agterkant van die toestel op die magnetiese
montering.
5 Kies ’n opsie:
• Indien jou kragkabel ’n voertuigkragprop het, prop dit by ’n
kragpunt in jou voertuig in.
• Indien jou kragkabel oopdraadkoppelstukke het, volg die
bedradingdiagram wat by jou kabel ingesluit is, om die
kabel aan voertuigkrag te koppel.
Aan- of Afskakel van die Toestel
• Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets
die toestel aan ’n kragpunt.
, of koppel
Magnetiese monteerkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
Luidspreker
Paneelbordkamera-geheuekaart onder toegangspaneel (Vervanging van die paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 4)
Spring weg
1
navigasie, versending en diensure-aantekening. Die
Nutsmiddels -oortjie bevat nuttige toepassings vir kommunikasie
en ander take.
Kies ’n opsie om ’n toepassing oop te maak:
• Kies ’n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
• Kies , kies ’n oortjie en kies ’n toepassing.
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm
1 Kies .
2 Kies 'n toepassingsoortjie om bykomende toepassings te
• Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die
kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik
die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik
aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in
kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
• Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in
totdat ’n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies
Skakel Af.
Verkry GPS-seine
Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPSontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.
Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel
op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die
ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die
lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou
navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou
navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om
satellietseine op te spoor.
1 Skakel die toestel aan.
2 Bevestig dat in die statusbalk verskyn en ontsper
liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie.
3 Gaan, indien nodig, na ’n oop area met ’n duidelike aansig
van die lug, weg van hoë geboue en bome.
Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die
navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.
Tuisskerm
LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak
is.
Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig.
Vee twee keer afwaarts om vinnig instellings en agtergrondlighelderheid te verander.
Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm
te voeg.
Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat
kortpaaie na al die toepassing wat op jou toestel geïnstalleer is.
Oopmaak van ’n toepassing
Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld
gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat
op jou toestel geïnstalleer is, georganiseer in twee oortjies. Die
Navigasie-oortjie bevat Garmin toepassings wat nuttig is vir
2
besigtig.
3 Hou ’n toepassing in en sleep dit na ’n ligging op die
tuisskerm.
Besigtig kennisgewings
1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.
Die lys kennisgewings verskyn.
2 Kies ’n opsie:
• Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in
die kennisgewing genoem word, te begin.
• Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te
maak.
Statusbalk-ikone
Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone
vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.
Liggingdienste is ontsper.
Bluetooth tegnologie is ontsper.
®
Aan ’n Bluetooth toestel gekoppel.
Aan ’n Wi‑Fi netwerk gekoppel (Verbind aan ’n koordlose netwerk,
bladsy 21).
®
Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te besigtig.
Battery-laaivlak.
Gebruik van die aanraakskerm
•
•
•
•
Tik op die skerm om ’n item te kies.
Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.
Verstelling van Skermhelderheid
Die toestel gebruik ’n sensor wat die omringende lig meet, om
die skermhelderheid outomaties volgens jou voertuigtoestande
aan te pas. Jy kan die helderheid ook per hand verstel, deur óf
die kennisgewingpaneel of die instellingskieslys te gebruik.
1 Kies ’n opsie:
• Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die
kitsinstellings in die kennisgewingpaneel uit te vou.
• Kies Instellings > Vertoon > Helderheidsvlak.
2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.
Voertuigprofiele
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Voertuigprofiele
Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond
van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word
deur ’n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en
kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke
voertuigsoort verpersoonlik word.
Wanneer jy ’n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die
toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in
roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe
wat jy vir jou voertuig ingevoer het.
2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
3 Kies ’n opsie:
Byvoeg van ’n voertuigprofiel
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Wanneer jy jou propaantenks by jou voertuigprofiel voeg, sal die
toestel areas vermy met propaantenkbeperkings wat jou roete
kan affekteer. Die toestel sal jou ook waarsku as jy areas bereik
wat vereis dat jy jou propaantenks afskakel.
1 Vanuit die voertuigprofiel, kies > Propaantenke > Voeg
tenk by.
2 Voer die massa van die propaantenk in en kies Berg.
Jy moet ’n voertuigprofiel byvoeg vir elke kampeerwa wat met
jou toestel gebruik sal word.
1 Kies Voertuig.
2 Kies jou voertuigsoort:
• Om ’n motorwoonwa met ’n permanent-aangehegte
kampeerwa by te voeg, kies Motorwoonwa.
• Om ’n motorwoonwa by te voeg wat ’n sleepwa sleep, kies
Woonwa met sleepwa.
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat deur ’n
passasiersvoertuig gesleep word, kies Voertuig met
sleepwa.
3 Indien nodig, kies jou sleepwasoort:
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Woonwa.
• Om ’n kampeerwa by te voeg wat met ’n vyfdewielhaak
gesleep word, kies Vyfde wiel.
LET WEL: Hierdie sleepwasoort is nie in alle areas
beskikbaar nie.
• Om ’n bootsleepwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Bootsleepwa.
• Om ’n sleepwa by te voeg wat met ’n standaardhaak
gesleep word, kies Karavaan.
4 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se
eienskappe in te voer.
Nadat jy ’n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig
om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg (Wysig ’n
voertuigprofiel, bladsy 3).
Motorprofiel
Die motorprofiel is ’n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir
gebruik in ’n motorvoertuig sonder ’n sleepwa bedoel is. Terwyl
die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaardmotorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie
beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir
groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel
beskikbaar nie.
Wissel die voertuigprofiel
Jy kan te eniger tyd per hand na ’n ander voertuigprofiel wissel.
1 Kies ’n opsie:
• Kies Voertuig.
• Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm en kies
die voertuigprofielikoon, soos of .
Kies
’n voertuigprofiel.
2
Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en
gewig.
3 Kies Kies.
Wysig ’n voertuigprofiel
Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde
inligting soos topsnelheid by 'n voertuigprofiel voeg.
1 Kies Voertuig.
Paneelbordkamera
• Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies ’n
veld om te wysig.
• Om ’n voertuigprofiel te herbenoem, kies >
>
Herbenoem Profiel.
• Om die voertuigprofiel te skrap, kies >
> Skrap.
Voeg propaantenks by
Paneelbordkamera
Die in lyn bring van die kamera
WAARSKUWING
Moenie probeer om die kamera in lyn te bring terwyl jy bestuur
nie.
Jy moet die paneelbordkamera in lyn bring elke keer wat jy die
toestel monteer of van posisie verander.
1 Kies Paneelbordkamera.
2 Kantel die toestel om die kamera in lyn te bring.
Die kruisdraadjies moet reguit vorentoe wys en die
horisontale lyn moet tussen die bokant en onderkant van die
skerm gesentreer wees.
WENK: Indien die suigdoppie in die paneelbordkamera se
sigveld verskyn, moet jy die skarnierarm na die suigdoppie
skuif.
Paneelbordkamera-kontroles
KENNISGEWING
Sommige jurisdiksies reguleer of verbied die gebruik van hierdie
toestel. Dit is jou verantwoordelikheid om kennis te dra van die
toepaslike wette en reg op privaatheid en dit na te kom in
jurisdiksies waar jy beplan om hierdie toestel te gebruik.
Jy kan die paneelbordkamera met gebruik van óf die
paneelbordkamera-toepassing óf die kennisgewingpaneel
beheer.
Kies > Paneelbordkamera of vee af vanaf die bokant van die
skerm.
Kies om ’n paneelbordkamera-opname te berg.
Kies om paneelbordkamera-opname te stop.
Kies om paneelbordkamera-opname te begin.
Kies om oudio-opname te ontsper.
Kies om oudio-opname te versper.
Paneelbordkamera-opname
• Terwyl die paneelbordkamera opneem, neem dit aaneen op
en oorskryf dit die oudste, nie-gebergde video.
• Jy kan paneelbordkamera-opname begin en stop deur die
paneelbordkamera-kontroles te gebruik (Paneelbordkamerakontroles, bladsy 3).
• Indien jy die Outomatiese opneem-opsie ontsper
(Paneelbordkamera-instellings, bladsy 21), begin die
3
paneelbordkamera outomaties opneem wanneer die toestel
krag deur die montering ontvang. Dit is die nuttigste wanneer
die montering aan ’n aansittergeaktiveerde kragbron
gekoppel is.
• Wanneer die toestel uit die montering verwyder word of die
montering krag verloor, hou die paneelbordkamera
outomaties op om ná ’n vertraging van 15 sekondes op te
neem.
Berg ’n Paneelbordkamera-opname
Jy kan ’n gedeelte van die opgeneemde video berg, om te
voorkom dat dit deur nuwe video oorskryf word.
1 Terwyl die paneelbordkamera opneem, kies >
Paneelbordkamera > .
Die toestel berg die videomateriaal voor, tydens en nadat jy
kies.
Kies
weer om die gebergde opneemtyd te verleng
2
(opsioneel).
’n Boodskap dui die hoeveelheid videomateriaal aan wat
geberg moet word.
Die geheuekaart het beperkte bergingspasie. Nadat jy ’n videoopname geberg het, moet jy die opname na jou rekenaar of
ander eksterne bergingligging oordra om permanent geberg te
word (Paneelbordkameravideo's op jou rekenaar, bladsy 4).
Aan- of Afskakel van Oudio-opname
KENNISGEWING
Sekere jurisdiksies kan die opneem van oudio met hierdie
toestel reguleer of verbied. Dit is jou verantwoordelikheid om
kennis te dra van die toepaslike wette en reg op privaatheid en
dit na te kom in jurisdiksies waar jy beplan om hierdie toestel te
gebruik.
Die toestel kan oudio met gebruik van die geïntegreerde
mikrofoon opneem terwyl video opgeneem word. Jy kan oudioopname enige tyd aan- of afskakel.
1 Kies > Paneelbordkamera.
2 Kies of .
Gebruik van die Paneelbordkameragalery
Jy kan die paneelbordkameragalery gebruik om opgeneemde
paneelbordkameravideo te besigtig, onnodige video’s te skrap
en om ’n snit uit die ongebergde videomateriaal te berg.
LET WEL: Die toestel hou op om video op te neem terwyl jy
video's kyk.
1 Kies > Paneelbordkameragalery > Goed.
2 Kies ’n gebergde video of kies Ongeberg.
Die video begin outomaties speel.
3 Kies ’n opsie:
• Om ’n snit van ongebergde videomateriaal te berg,
gebruik die glyer om die videosegment te kies om te berg,
en kies .
Die toestel berg die videosegment tussen die oranje
merkers op die glyer.
• Om ’n video te skrap, kies .
101SAVED: Bevat video’s wat per hand deur die gebruiker
geberg is.
104UNSVD: Bevat ongebergde video-materiaal. Die toestel
oorskryf die oudste ongebergde video wanneer die
bergingspasie vir ongebergde video vol is.
Besigtig Video's en Foto's op Jou Slimfoon
Voordat jy video’s en foto’s op jou slimfoon kan besigtig, moet jy
jou Garmin toestel paar met die Garmin Drive™ toepassing
(Paring met jou slimfoon, bladsy 16).
LET WEL: Die toestel hou op om op te neem en waarskuwings
word versper terwyl jy video's of foto's kyk.
1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies
Review Footage.
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n foto of video te sien wat jy geberg het, kies ’n lêer
uit die Saved Footage-kategorie.
• Om onlanges videobeeldmateriaal te sien wat nie geberg
is nie, kies ’n video uit die Temporary Footage-kategorie.
Skrap ’n video of foto met gebruik van jou slimfoon
1 Kies Select wanneer jy na ’n lys gebergde video’s of foto’s
op jou slimfoon kyk.
2 Kies een of meer lêers.
3 Kies .
Snoei en uitvoer van ’n video
Jy kan die lengte van jou video snoei om onnodige
beeldmateriaal te verwyder voordat jy dit uitvoer.
1 Vanuit die Garmin Drive toepassing, kies Review Footage.
2 Kies ’n video.
3 Sleep die handvatsels op die video se vorderingsbalk links of
regs om die videolengte te snoei.
4 Kies Export.
LET WEL: Jy moet die toepassing in die voorgrond hou
terwyl jy ’n video uitvoer.
Die toepassing voer die gesnoeide video uit na jou slimfoon.
Vervanging van die paneelbordkamerageheuekaart
Jy kan die paneelbordkamera-geheuekaart vervang om die
bergingskapasiteit te verhoog of om ’n kaart te vervang wat die
einde van sy lewensduur bereik het. Die paneelbordkamera
vereis ’n microSD geheuekaart van 4 tot 64 GB met ’n
spoedgradering van klas 10 of hoër.
1 Druk op die twee gemerkte areas en gly die agterste paneel
af om dit oop te maak.
®
Paneelbordkameravideo's op jou rekenaar
Video’s en foto’s word in die DCIM-lêergids op die kamerageheuekaart geberg. Video’s word in MP4-lêerformaat, en foto’s
in JPG-formaat geberg. Jy kan foto’s en video’s sien en oordra
deur die geheuekaart of die toestel aan jou rekenaar te koppel
(Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar, bladsy 25).
Die video’s en foto’s word in verskeie lêergidse gerangskik.
100EVENT: Bevat video’s wat outomaties geberg is wanneer
die toestel ’n voorval bespeur het.
4
2 Vind die geheuekaartgleuf .
3 Druk die bestaande geheuekaart in totdat dit klik en vrygestel
word.
Die bestaande geheuekaart word uitgeskop uit die gleuf.
4 Verwyder die bestaande kaart vanuit die gleuf
5 Sit die nuwe geheuekaart in die gleuf.
6 Druk die kaart in tot dit klik.
Paneelbordkamera
7 Sit die paneel terug en gly dit opwaarts totdat dit in plek klik.
Formatering van die paneelbordkamera-geheuekaart
Die paneelbordkamera vereis ’n geheuekaart wat geformateer is
met gebruik van die FAT32-lêerstelsel. Jy kan die toestel
gebruik om jou kaart met behulp van hierdie lêerstelsel te
formateer.
Jy moet jou geheuekaart ten minste een keer elke 6 maande
formateer, om die geheuekaart se lewensduur te help verleng.
Jy moet ook ’n splinternuwe geheuekaart formateer indien dit
nie met die FAT32-lêerstelsel geformateer is nie.
LET WEL: Formatering van die geheuekaart vee alle video's,
foto's en data op die kaart uit.
1 Kies > Navigasie > Paneelbordkameragalery.
2 Kies > Formateer geheuekaart.
Bestuurderbewustheidskenmerke en Waarskuwings
WEES VERSIGTIG
Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir
enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir
versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom
nie.
Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan
te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in ’n
bekende area bestuur. Die toestel speel ’n hoorbare klank of
boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die
hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper
of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar
nie.
Skole: Die toestel speel ’n klank en vertoon die spoedgrens
(indien beskikbaar) vir ’n naderende skool of skoolterrein.
Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n rooi rand om die spoedgrensikoon wanneer jy die
gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.
Spoedgrensverandering: Die toestel speel ’n klank en vertoon
die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om
jou spoed aan te pas.
Spooroorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
spooroorgang aan te dui.
Diereoorgang: Die toestel speel ’n klank om ’n naderende
diereoorganggebied aan te dui.
Draaie: Die toestel speel ’n klank om ’n draai in die pad aan te
dui.
Stadiger verkeer: Die toestel speel ’n klank om stadiger verkeer
aan te dui wanneer jy teen ’n hoër spoed stadiger verkeer
nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie
kenmerk te kan gebruik (Verkeer, bladsy 17).
Risiko van grondkontak: Die toestel speel ’n klank en
vertoon ’n boodskap wanneer jy ’n pad nader waar die
onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.
Laterale wind: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n pad nader waar daar ’n risiko van
laterale wind is.
Nou pad: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.
Steil heuwel: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n boodskap
wanneer jy ’n steil heuwel nader.
Staat- en landsgrense: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy die grens van ’n staat of land nader.
Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings
Skakel propaan af: Die toestel speel ’n klank en vertoon ’n
boodskap wanneer jy ’n area nader waar propaan afgeskakel
moet word.
Voorkantbotsingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien
dit bespeur dat jy nie ’n veilige afstand tussen jou voertuig en
die voertuig voor jou handhaaf nie
(Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant, bladsy 5).
Baanverlatingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit
bespeur dat jy moontlik ’n baangrens per ongeluk oorsteek
(Baanverlatingwaarskuwing-stelsel, bladsy 6).
Ontsper of Versper van Bestuurderwaarskuwings
Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of
versper.
1 Kies Instellings > Navigasie > Bestuurderhulp >
Bestuurderwaarskuwings.
2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.
Rooilig- en spoedkameras
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge
van die gebruik van ’n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of
produkmodelle beskikbaar nie.
Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige
areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel
waarsku jou wanneer jy ’n gerapporteerde spoed- of
rooiligkamera nader.
• Jou toestel kan in sommige gebiede regstreekse rooilig- en
spoedkamera-data ontvang terwyl dit aan ’n slimfoon
gekoppel is wat die Garmin Drive toepassing oop het.
• Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik (garmin.com
/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg
is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om
die jongste kamera-inligting te ontvang.
Gevorderde bestuurderbystand-stelsel
Jou toestel sluit ’n gevorderde bestuurderbystand-stelsel
(ADAS) in, wat die geïntegreerde paneelbordkamera gebruik om
waarskuwings te voorsien oor jou bestuuromgewing.
Jy kan elk van die gevorderde bestuurderbystandkenmerke
ontsper of versper in die Bestuurderhulp-instellings
(Bestuurderbystandinstellings, bladsy 21).
Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant
WAARSKUWING
Die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS)-kenmerk is
slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle
pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle
verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige
bestuursoordeel te gebruik nie. Die FCWS maak staat op die
kamera om ’n waarskuwing van opkomende voertuie te verskaf
en kan, as ’n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van
lae sigbaarheid hê. Vir meer inligting, besoek garmin.com
/warnings.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle
produkmodelle beskikbaar nie.
Die FCWS-kenmerk waarsku jou indien die toestel bespeur dat
jy nie ’n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor
jou handhaaf nie. Die toestel bepaal jou voertuig se snelheid
met gebruik van GPS en dit bereken ’n geskatte veilige
volgafstand op grond van jou snelheid. Die FCWS aktiveer
outomaties wanneer jou voertuigsnelheid 48 km/h (30 m.p.u.)
oorskry.
5
Die toestel speel ’n hoorbare waarskuwing en ’n waarskuwing
verskyn op die skerm wanneer die toestel bespeur dat jy te naby
aan die voertuig voor jou is.
Werkingswenke vir Voorkant-botsingwaarskuwingstelsel
Verskeie faktore beïnvloed die werking van die voorkantbotsingwaarskuwingstelsel (FCWS). Sekere toestande kan
verhoed dat die FCWS-kenmerk ’n voertuig voor jou bespeur.
• Die FCWS-kenmerk word slegs geaktiveer indien jou
voertuigsnelheid 50 km/h (30 m.p.u.) oorskry.
• Die FCWS-kenmerk kan dalk nie ’n voertuig voor jou bespeur
indien die kamera se aansig van die voertuig deur reën, mis,
sneeu, son- of voorlampskynsel, of donkerte belemmer word
nie.
• Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik werk indien die
kamera verkeerd in lyn gebring is nie (Die in lyn bring van die
kamera, bladsy 3).
• Die FCWS-kenmerk kan dalk nie voertuie verder as 40 m
(130 vt.) weg of nader as 5 m (16 vt.) bespeur nie.
• Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien
die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die
plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie (Die
in lyn bring van die kamera, bladsy 3).
Baanverlatingwaarskuwing-stelsel
WAARSKUWING
Die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS)-kenmerk is slegs
ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle paden bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na
te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die
LDWS maak staat op die kamera om waarskuwings vir
baanmerkers te verskaf en kan, as ’n resultaat, beperkte
funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê. Vir meer
inligting, besoek garmin.com/warnings.
Die LDWS-kenmerk waarsku jou wanneer die toestel bespeur
dat jy dalk per ongeluk ’n baangrens oorsteek. Die toestel
waarsku jou byvoorbeeld indien jy sekere baangrense met
soliede verflyne oorsteek. Die LDWS-kenmerk voorsien slegs
waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 64 km/h (40 m.p.u.)
oorskry. Die waarskuwing verskyn aan die linker- of regterkant
van die skerm om aan te dui watter baangrens jy oorgesteek
het.
LDWS-werking die Kameraplasing-opsie stel om die ligging van
jou toestel in die voertuig aan te dui.
1 Kies Instellings > Paneelbordkamera > Kameraplasing >
Horisontale posisie.
2 Kies die ligging van die toestel.
Werkingwenke vir Baanverlatingwaarskuwing
Verskeie faktore beïnvloed die werking van die
baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS). Sekere toestande
kan verhoed dat die LDWS-kenmerk baanverlatings bespeur.
• Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou
voertuigsnelheid 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry.
• Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien
die kamera verkeerd in lyn gebring is nie.
• Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien
die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die
plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie (Die
in lyn bring van die kamera, bladsy 3).
• Die LDWS-kenmerk benodig ’n duidelike, voortgesette aansig
van die baanverdelerlyne.
◦ Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien
verdelerlyne deur reën, mis, sneeu, uiterste skaduwees,
son- of voorlampskynsel, padbou, of enige ander visuele
obstruksie belemmer word nie.
◦ Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien
baanverdelerlyne nie met mekaar in lyn is nie, ontbreek, of
erg weggeslyt is.
• Die LDWS-kenmerk kan dalk nie baanverlatings op uiters
wye, smal, of kronkelende paaie bespeur nie.
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole
WAARSKUWING
Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat
jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening
gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone
sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat
veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of
padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd
alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer
bestuursbesluite gemaak word.
Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in
roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare
en padtoestande.
Beperkingswaarskuwings
Hoogte
Gewig
Lengte
Wydte
Hoogte van sleepwa
Gewig van sleepwa
Lengte van sleepwa
Breedte van sleepwa
Geen bootsleepwaens toegelaat nie
Geen kampeerwaens toegelaat nie
Geen sleepwaens toegelaat nie
Geen propaan nie
LET WEL: Jy moet vir die beste LDWS-werking die
Kameraplasing-opsie stel om die ligging van die toestel in jou
voertuig aan te dui.
Geen linksdraai nie
Geen regsdraai nie
Geen U-draai nie
Stel die Kameraplasing
Jy kan die toestel aan die linkerkant, middel of regterkant van
jou windskerm of paneelbord monteer. Jy moet vir die beste
6
Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings
Padtoestandwaarskuwings
Risiko van grondkontak
Laterale wind
Nou pad
Skerp draai
Styl afdraand
Boomoorhang
Waarskuwings
Weegstasie
Pad is nie vir motorwoonwaens bevestig nie
Vind en Berg Liggings
Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos
restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde
straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te
vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting
te blaai, te soek en dit te berg.
Vanaf die hoofkieslys, kies Waarheen?.
• Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies
Voer soektog in (Vind van ’n ligging met gebruik van
soekbalk, bladsy 7).
• Om ’n adres te vind, kies Adres (Vind van ’n Adres,
bladsy 7).
• Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te
soek of daardeur te blaai, kies Kategorieë (Vind van ’n
Ligging volgens Kategorie, bladsy 8).
• Om naby ’n ander stad of area te soek, kies langs die
huidige soekarea (Wysig die Soekgebied, bladsy 7).
• Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies Geberg
(Berg Liggings, bladsy 10).
• Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate
gekies het, kies Onlangse (Besigtig Liggings wat Onlangs
Gevind is, bladsy 10).
• Om na motorwoonwaparke en kampeerterreine te soek, kies
Alle kampeerterreine(Vind kampeerterreine, bladsy 8).
• Om deur Foursquare belangepunte te blaai, daarna te soek
en daar aan te gaan, kies Foursquare (Soek na Foursquare
belangepunte, bladsy 9).
• Om deur TripAdvisor belangepunte en resensies te blaai en
daarna te soek, kies TripAdvisor (TripAdvisor, bladsy 9).
• Om deur HISTORY belangepunte, foto's en inligting te blaai
en daarna te soek, kies History® (Vind HISTORY
belangepunte, bladsy 9).
• Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies
Nasionale Parke (Vind nasionale parke, bladsy 8).
• Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies
Koördinate (Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate,
bladsy 10).
• Om na ’n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en
straatnaam in.
• Om na ’n adres in ’n ander stad te soek, voer die
huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
• Om na ’n stad te soek, voer die stad en staat in.
• Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en
lengtegraadkoördinate in.
Kies
’n opsie:
5
• Om te soek met gebruik van ’n voorgestelde soekterm,
kies die term.
• Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het,
kies .
6 Indien nodig, kies ’n ligging.
Vind van ’n Adres
LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang
van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.
1 Kies Waarheen?.
2 Indien nodig, kies om naby aan ’n ander stad of area te
soek.
3 Kies Adres.
4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
5 Kies die adres.
Liggingsoekresultate
Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in ’n lys, met die
naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer
resultate te sien.
®
®
®
Vind van ’n ligging met gebruik van soekbalk
Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur ’n
kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies Voer soektog in in die soekbalk.
3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
4 Kies ’n opsie:
• Om na ’n soort besigheid te soek, voer ’n kategorienaam
in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
• Om na ’n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam
of ’n deel van die naam in.
Vind en Berg Liggings
Kies ’n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te
sien.
Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate op die kaart te sien.
Wysig die Soekgebied
Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging.
Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging,
naby ’n ander stad of op jou aktiewe roete.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies langs die huidige soekgebied .
7
3 Kies ’n soekgebied.
4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om ’n
spesifieke ligging te kies.
Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na ’n
ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys
te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie
gebied voor.
Liggingsoekresultate op die Kaart
Jy kan die resultate van ’n liggingsoektog op die kaart bekyk in
plaas van in ’n lys.
Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging
verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die
gekose ligging verskyn onderaan die kaart.
Soek binne ’n kategorie
Nadat jy na ’n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë ’n
Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings
aandui wat jy gekies het.
1 Kies Waarheen? > Kategorieë.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n opsie:
• Kies ’n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die
regterkant van die skerm.
Die vinnigiesoektoglys verskaf ’n lys in die gekose
kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
• Indien nodig, kies ’n subkategorie, en kies ’n bestemming.
Vind kampeerterreine
Kies Waarheen? > Alle kampeerterreine.
Vind kampeerterreine met geriewe
Jy kan vir RV-parke en kampeerterreine soek op grond van die
beskikbare geriewe.
1 Kies Waarheen?.
2 Kies ’n soekverskaffer vir RV-parke en kampeerterreine, soos
PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club of
ACSI™.
LET WEL: Alle soekverskaffers is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
3 Indien nodig, kies Filtreer volgens geriewe, kies een of
meer geriewe, en kies Berg.
4 Kies ’n ligging.
Vind iOverlander™ belangepunte
Jou toestel sluit iOverlander belangepunte in wat jou in staat stel
om belangepunte op te spoor wat nuttig is vir oorlandreis, bv.
kampplekke, hersteldienste en verblyf.
1 Kies Waarheen? > iOverlander.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
Bykomende soekresultate Kies om ’n ander ligging te sien.
Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde
inligting oor die gekose ligging te sien.
Gaan! Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging
te begin navigeer.
Kies om die soekresultate in ’n lys te sien.
Verander die soekarea met gebruik van die kaart
1 Kies Beskou kaart.
2 Kies enige plek op die kaart.
3 Sleep die kaart na die nuwe soekarea.
4 Kies Soek hier.
Belangepunte
’n Belangepunt is ’n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan
vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en
kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante,
hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.
Vind van ’n Ligging volgens Kategorie
1 Kies Waarheen?.
2 Kies ’n kategorie of kies Kategorieë.
3 Indien nodig, kies ’n subkategorie.
4 Kies ’n ligging.
8
Vind van Ultimate Campgrounds belangepunte
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jou toestel sluit Ultimate Campgrounds belangepunte in, wat jou
in staat stel om openbare kampterreine naby jou ligging op te
spoor.
1 Kies Waarheen? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Indien nodig, kies Soekfilters, kies een of meer soekfilters
en kies Soek.
3 Kies ’n ligging.
Vind RV-dienste
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander
dienste vir RV's bied.
Kies Waarheen? > PlanRV™ Services.
Vind nasionale parke
Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde
State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke
in die Verenigde State in. Jy kan na ’n nasionale park of ’n
ligging in ’n nasionale park navigeer.
1 Kies Waarheen? > Nasionale Parke.
’n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die
bokant.
2 Kies Voer soektog in en voer die hele parknaam of ’n
gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).
3 Kies ’n nasionale park.
Vind en Berg Liggings
’n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne
die park, verskyn onder die park se naam.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die park te begin navigeer, kies Gaan!.
• Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en
geriewe te verken, kies .
• Om vinnig ’n ligging binne die park te vind, kies ’n
kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies ’n
ligging.
Verken kenmerke en geriewe van nasionale park
Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde
inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in ’n nasionale
park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park
navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens,
besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.
1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies ’n nasionale park en kies
.
Kies
Verken hierdie park.
2
’n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.
3 Kies ’n kategorie.
4 Kies ’n ligging en kies Gaan!.
Vind HISTORY belangepunte
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle
beskikbaar nie.
Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om
histories belangrike liggings en trekpleisters wêreldwyd te vind
en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente,
museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.
1 Kies Waarheen? > History®.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies om ’n foto en ’n kort opsomming van die ligging se
geskiedenis te sien.
Foursquare
Foursquare is ’n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel
sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur
Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui
word.
Jy kan aan jou Foursquare rekening verbind deur die Garmin
Drive toepassing op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Dit
laat jou toe om Foursquare liggingbesonderhede te sien, by ’n
ligging aan te meld en vir belangepunte in die aanlyn
Foursquare databasis te soek.
Verbind aan Jou Foursquare rekening
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
1 Maak die Garmin Drive-toepassing op jou slimfoon oop.
2 Kies > Foursquare > Login.
3 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.
Soek na Foursquare belangepunte
Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel
gelaai is. Terwyl jou toestel aan jou Foursquare rekening
verbind is met gebruik van die Garmin Drive toepassing, verskaf
die soektog die mees bygewerkte resultate vanaf die aanlyn
Foursquare databasis en pasgemaakte resultate vanaf jou
Foursquare gebruikerrekening (Verbind aan Jou Foursquare
rekening, bladsy 9).
Kies Waarheen? > Foursquare.
Vind en Berg Liggings
Besigtig Foursquare liggingbesonderhede
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou
Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin
Drive toepassing (Verbind aan Jou Foursquare rekening,
bladsy 9).
Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings,
soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en
bedryfsure.
1 Van die liggingsoekresultate, kies ’n Foursquare
belangepunt.
2 Kies .
Aanmeld met Foursquare
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan jou
Foursquare rekening verbind wees met gebruik van die Garmin
Drive toepassing (Verbind aan Jou Foursquare rekening,
bladsy 9).
1 Kies Waarheen? > Foursquare > Aanmeld.
2 Kies ’n belangepunt.
3 Kies > Aanmeld.
TripAdvisor
Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor
in.Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die
soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir
nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens
afstand of gewildheid sorteer.
Vind TripAdvisor belangepunte
1 Kies Waarheen? > TripAdvisor.
2 Kies ’n kategorie.
’n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die
kategorie verskyn.
3 Kies Sorteer resultate om soekresultate volgens afstand of
gewildheid te sorteer (opsioneel).
Navigeer na Belangepunte Binne ’n Plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n roete skep na ’n belangepunt (BP) binne ’n groter plek,
soos ’n winkel binne ’n winkelsentrum of ’n spesifieke terminaal
binne ’n lughawe.
1 Kies Waarheen? > Voer soektog in.
2 Kies ’n opsie:
• Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in,
kies en gaan na stap 3.
• Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies en
gaan na stap 5.
3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn ’n lys kategorieë soos restaurante,
motorverhurings of terminale.
4 Kies ’n kategorie.
5 Kies die BP, en kies Gaan!.
Die toestel skep ’n roete na die parkeerterrein of plekingang
naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom,
dui ’n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. ’n
Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.
Verken ’n plek
LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir
alle produkmodelle beskikbaar nie.
Jy kan ’n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.
1 Kies ’n plek.
2 Kies > Verken hierdie plek.
9
Soeknutsmiddels
Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te
soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.
Vind ’n Kruising
Jy kan vir ’n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë
of ander paaie soek.
1 Kies Waarheen? > Kruisings.
2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
3 Kies die kruising.
Vind ’n Ligging met gebruik van Koördinate
Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengtekoördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.
1 Kies Waarheen? > Koördinate.
2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of
datum.
3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
4 Kies Kyk op kaart.
Parkering
Jou Garmin toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrond
op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe
parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou
help om nabygeleë parkering te vind.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir
alle parkeerliggings beskikbaar nie.
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging
1 Kies Waarheen? > Parkering.
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging.
4 Kies Gaan!.
Vind Parkering Naby ’n Gespesifiseerde Ligging
1 Soek vir ’n ligging.
2 Kies ’n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
3 Kies .
’n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
4 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
5 Kies ’n parkeerligging.
6 Kies Gaan!.
Verstaan Parkeerkleure en -simbole
Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is
kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om ’n
parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat
beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en
tipe betaling.
Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel
bekyk.
Vanuit die parkeersoekresultate, kies .
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is
Jou toestel berg ’n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy
gevind het.
Kies Waarheen? > Onlangse.
10
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is
Kies Waarheen? > Onlangse >
> Wis > Ja.
Sien die Huidige Ligginginligting
Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige
ligging te sien. Hierdie is ’n nuttige eienskap as jy
noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.
Kies die voertuig vanaf die kaart.
Vind Nooddienste en Brandstof
Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale,
polisiestasies en vulstasies te vind.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies Hospitale, Polisiestasies, Brandstof of Padbystand..
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas
beskikbaar nie.
’n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste
liggings bo aan.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om na die ligging te navigeer, kies Gaan!
• Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te
besigtig, kies .
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging
Indien jy ’n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige
ligging te kom, kan jou toestel ’n aanwysingslys gee.
1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
2 Kies > Aanwysings na My.
3 Kies ’n beginligging.
4 Kies Kies.
Byvoeging van ’n Kortpad
Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. ’n Kortpad kan
na ’n ligging, ’n kategorie of ’n soeknutsmiddel wys.
Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.
1 Kies Waarheen? > Voeg Kortpad by.
2 Kies ’n item.
Verwydering van ’n Kortpad
1 Kies Waarheen? > > Verwyder Kortpad(paaie).
2 Kies ’n kortpad om te verwyder.
3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
4 Kies Gedoen.
Berg Liggings
Berg ’n Ligging
1 Soek na ’n ligging (Vind van ’n Ligging volgens Kategorie,
bladsy 8).
2 Kies vanuit die soekresultate ’n ligging.
3 Kies > Berg.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Berg Jou Huidige Ligging
1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
2 Kies Berg.
3 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
4 Kies Goed.
Wysiging van ’n Gebergde Ligging
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Indien nodig, kies ’n kategorie.
Vind en Berg Liggings
3
4
5
6
Kies ’n ligging.
Kies .
> Wysig.
Kies
Kies ’n opsie:
• Kies Naam.
• Kies Telefoonnommer.
• Kies Kategorieë om kategorieë aan die gebergde ligging
toe te ken.
• Kies Verander Kaartsimbool om die simbool te verander
wat gebruik word om die gebergde ligging op ’n kaart te
merk.
7 Wysig die inligting.
8 Kies Gedoen.
Toeken van Kategorieë aan ’n Gebergde Ligging
Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings
te organiseer.
LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys
nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies .
4 Kies > Wysig > Kategorieë.
5 Voer een of meer kategoriename in, geskei deur kommas.
6 Indien nodig, kies ’n voorgestelde kategorie.
7 Kies Gedoen.
• Om ’n alternatiewe roete te kies, kies en kies ’n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
• Om die roete te wysig, kies > Wysig roete en voeg
vormpunte by die roete (Vorm Jou Roete, bladsy 12).
Die toestel bereken ’n roete na die ligging en lei jou deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (Jou
Roete op die Kaart, bladsy 11). ’n Voorskou van die hoofpaaie
op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die
kaart.
As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings
by jou roete voeg (Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete,
bladsy 12).
Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin
Jy kan ’n roete begin deur ’n ligging vanaf die kaart te kies.
1 Kies Beskou kaart.
2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
3 Indien nodig, kies om die belangepunte wat vertoon word,
volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
4 Kies ’n opsie:
• Kies ’n liggingmerker.
• Kies ’n punt, soos ’n straat, kruising of adresligging.
5 Kies Gaan!.
Gaan Huis toe
LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.
Die eerste keer wat jy met ’n roete huis toe begin, por die toestel
jou aan om jou huisligging in te voer.
1 Kies Waarheen? > Gaan Huis toe.
2 Indien nodig, voer jou huisligging in.
1 Kies Waarheen? > Geberg.
2 Kies > Skrap gebergde plekke.
3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en
Wysig Jou Huisligging
1 Kies Waarheen? > > Stel Huisligging.
2 Voer jou huisligging in.
Skrap van 'n Gebergde Ligging
kies Skrap.
Jou Roete op die Kaart
Volg ’n roete
Roetes
’n Roete is ’n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer
bestemmings.
• Die toestel bereken ’n aanbevole roete na jou bestemming op
grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die
roeteberekeningsmodus (Verander die
Roeteberekeningsmodus, bladsy 13) en vermydings (Vermy
Vertragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 13).
• Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir
die aktiewe voertuigprofiel nie.
• Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met
die aanbevole roete, of jy kan ’n alternatiewe roete kies
(Begin ’n Roete, bladsy 11).
• Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy,
kan jy die roete pasmaak (Vorm Jou Roete, bladsy 12).
• Jy kan veelvuldige bestemmings by ’n roete voeg (Byvoeg
van ’n Ligging op Jou Roete, bladsy 12).
Begin ’n Roete
Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur
stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir
jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor
die breedte van die kaart se bokant.
Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of
ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
Afstand na die volgende handeling.
1 Kies Waarheen? en soek na ’n ligging (Vind en Berg
Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling
geassosieer word.
2 Kies ’n ligging.
3 Kies ’n opsie:
Roete uitgelig op die kaart.
Liggings, bladsy 7).
• Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies
Gaan!.
Volg ’n roete
Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging
van naderende handelinge aan.
Voertuigspoed.
11
Naam van die pad waarop jy reis.
Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon,
te verander (Verander die Kaartdataveld, bladsy 15).
Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor
jou roete en omgewing te wys.
Aktiewe Baanleiding
Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou
roete nader, verskyn ’n gedetailleerde simulasie van die pad
langs die kaart, indien beskikbaar. ’n Gekleurde lyn
dui die
regte baan vir die draai aan.
Bekyk Draaie en Aanwysings
Terwyl jy op ’n roete navigeer, kan jy naderende draaie,
baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.
1 Vanaf die kaart, kies ’n opsie:
• Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy
navigeer, kies > Draaie.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of
aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op
soos jy op die roete navigeer.
• Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele
roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.
2 Kies ’n draai of aanwysing (opsioneel).
Gedetailleerde inligting verskyn. ’n Afbeelding van die
aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien
beskikbaar.
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart
1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
2 Kies .
Aankoms by Jou Bestemming
Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting
om jou te help om jou roete te voltooi.
•
dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en ’n
stemporboodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
• Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou
outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om
nabygeleë parkeerareas te vind (Parkering Naby Jou
Bestemming, bladsy 12).
• Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die
roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie
outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te
beëindig.
Parkering Naby Jou Bestemming
Jou toestel kan jou help om ’n parkeerplek naby jou bestemming
te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die
toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.
1 Kies ’n opsie:
• Wanneer die toestel jou por, kies Ja om vir nabygeleë
parkering te soek.
• Indien die toestel jou nie por nie, kies Waarheen? >
Kategorieë > Parkering, en kies > My Bestemming.
12
2 Kies Filtreer parkering, en kies een of meer kategorieë om
parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode
(opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of
vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
3 Kies ’n parkeerligging, en kies Gaan! > Voeg as volgende
stop by.
Die toestel lei jou na die parkeerarea.
Verander Jou Aktiewe Roete
Byvoeg van ’n Ligging op Jou Roete
Voordat jy ’n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op ’n roete
navigeer (Begin ’n Roete, bladsy 11).
Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy
kan byvoorbeeld ’n vulstasie as die volgende bestemming op jou
roete byvoeg.
WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of
geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik
om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (Beplan ’n Rit,
bladsy 19).
1 Vanaf die kaart, kies > Waarheen?.
2 Soek ’n ligging (Vind en Berg Liggings, bladsy 7).
3 Kies ’n ligging.
4 Kies Gaan!.
5 Kies ’n opsie:
• Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete
by te voeg, kies Voeg as volgende stop by.
• Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies
Voeg as laaste stop by.
• Om die ligging by te voeg en die volgorde van
bestemmings op jou roete te wysig, kies Voeg by Aktiewe
Roete.
Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in
te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.
Vorm Jou Roete
Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy ’n roete begin (Begin ’n
Roete, bladsy 11).
Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te
verander. Dít stel jou in staat om die roete ’n sekere pad te laat
gebruik of deur ’n sekere gebied te laat gaan, sonder om ’n
bestemming by die roete te voeg.
1 Raak aan enige plek op die kaart.
2 Kies .
Die toestel gaan in roetevormmodus in.
3 Kies ’n ligging op die kaart.
WENK: Jy kan kies om in te zoem op die kaart en ’n meer
presiese ligging kies.
Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging
te reis.
4 Indien nodig, kies ’n opsie:
• Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte
by die roete te voeg.
• Om ’n vormpunt te verwyder, kies .
5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies Gaan!.
Gebruik ’n Ompad
Jy kan ’n ompad vir ’n gespesifiseerde afstand op jou roete
neem of ’n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy
bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.
1 Kies vanaf die kaart > Verander roete.
Volg ’n roete
2 Kies ’n opsie:
• Om vir ’n spesifieke afstand ’n ompad op jou roete te
neem, kies Ompad volgens afstand.
• Om ’n ompad rondom ’n spesifieke pad op die roete te
neem, kies Ompad volgens pad.
Verander die Roeteberekeningsmodus
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Berekeningsmodus.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Vinniger Tyd om roetes te bereken wat vinniger is
om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
• Kies Veldlangs om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te
bereken.
• Kies Korter Afstand om roetes te bereken wat
afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te
ry.
Stop van die Roete
4 Kies Berg.
Vermy tolplakkers
Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde
tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke
land vereis, vermy of toelaat.
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur > Tolgeld
en Fooie > Tol-plakkers.
2 Kies ’n land.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete bepaal word
deur ’n area wat tolplakkers vereis, kies Vra Altyd.
• Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies
Vermy.
• Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies Laat
toe.
4 Kies Berg.
• Vanaf die kaart, kies > Stop.
• Kies Stop vanuit die tuisskerm.
Vermy Padkenmerke
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Gebruik Voorgestelde Roetes
2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een
ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper
(Toestelinstellings, bladsy 22).
Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel
jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van
die week, en die tyd van die dag. Nadat jy ’n paar keer na ’n
gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die
navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde
reistyd en verkeersinligting.
Kies die navigasiebalk om ’n voorgestelde roete na die
ligging te sien.
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete
Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting
ontvang (Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon,
bladsy 17).
Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties
verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in
die verkeersinstellings (Verkeersinstellings, bladsy 21), kan jy
verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
2 Kies Alt. Roete, indien beskikbaar.
3 Kies Gaan!.
Vermy Tolpaaie
Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat
tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van
opeenhoping. Die toestel kan steeds ’n tolgebied by jou roete
insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur.
2 Kies ’n opsie:
LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die
kaartdata op jou toestel.
• Kies Tolpaaie.
• Kies Tolgeld en Fooie > Tolpaaie.
3 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
tolgebied beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd tolgelde te vermy, kies Vermy.
• Om altyd tolgelde toe te laat, kies Laat toe.
Volg ’n roete
Vermydings.
Goed.
Vermy Omgewingsones
Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings
wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie
is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe
voertuigprofiel.
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Omgewingsones.
2 Kies ’n opsie:
• Om elke keer gevra te word voordat ’n roete deur ’n
omgewingsone beplan word, kies Vra Altyd.
• Om altyd omgewingsones te vermy, kies Vermy.
• Om altyd omgewingsones toe te laat, kies Laat toe.
3 Kies Berg.
Selfgekose Vermydings
Selfgekose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of
padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel ’n roete
bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander
redelike roete beskikbaar is nie.
Vermyding van ’n Pad
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Selfgekose Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-pad by.
4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies
Volgende.
5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies Volgende.
6 Kies Gedoen.
Vermyding van ’n Area
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Selfgekose Vermydings.
2 Kies, indien nodig, Voeg Vermyding by.
3 Kies Voeg Vermy-area by.
4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en
kies Volgende.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
13
6 Kies Gedoen.
Versper van ’n Selfgekose Vermyding
Jy kan ’n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n vermyding.
3 Kies > Versper.
Skrap van Selfgekose Vermydings
1 Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Selfgekose Vermydings.
2 Kies ’n opsie:
• Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
• Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die
vermyding, en kies
> Skrap.
Navigeer Veldlangs
As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik
Veldlangsmodus.
Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur >
Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.
Die toestel ignoreer paaie en bereken roetes met gebruik van
reguit lyne tussen bestemmings.
Gebruik van die kaart
Jy kan die kaart gebruik om ’n roete te navigeer (Jou Roete op
die Kaart, bladsy 11) of om na ’n kaart van jou omgewing te kyk
wanneer geen roete aktief is nie.
1 Kies Beskou kaart.
2 Raak aan enige plek op die kaart.
3 Kies ’n opsie:
• Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
• Kies of om in of uit te zoem.
• Kies om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
• Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie
te filtreer, kies .
• Om ’n roete te begin, kies ’n ligging op die kaart, en kies
Gaan! (Gebruik die Kaart om ’n Roete te Begin,
bladsy 11).
Kaartnutsmiddels
Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en
toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy ’n
kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in ’n paneel op die kaart se
rand.
Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.
Kamera: Verskaf paneelbordkamerakontroles en vertoon
waarskuwings vir voorkantbotsing en baanverlating. Stel jou
ook in staat om toegang te verkry tot die paneelbordkamera
se beeldsoeker en die bestuurderbystandinstellings.
Verander roete: Laat jou toe om ’n ompad te vat of om liggings
op jou roete oor te slaan (Verander Jou Aktiewe Roete,
bladsy 12).
Demp: Demp die hoofvolume.
Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou
aktiewe roete of langs ’n snelweg (Stede vorentoe,
bladsy 15).
Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad
waarop jy reis (Vorentoe, bladsy 14).
Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.
Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou
gebied (Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 15). Hierdie
14
kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle
beskikbaar nie.
Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of
kilometerlesing (Besigtig gepasmaakte ritinligting op die
kaart, bladsy 15).
Draaie: Vertoon ’n lys opkomende draaie op jou roete (Bekyk
Draaie en Aanwysings, bladsy 12).
Telefoon: Vertoon ’n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou
gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens ’n aktiewe
oproep (Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 17).
Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.
photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou
photoLive-intekening (photoLive-verkeerskameras,
bladsy 20).
Rapporteer Kamera: Laat jou toe om ’n spoed- of rooiligkamera
te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar
wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en ’n
aktiewe verbinding aan die Garmin Drive-toepassing het
(Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
Besigtig ’n Kaartnutsmiddel
1 Vanaf die kaart, kies .
2 Kies ’n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in ’n paneel op die skerm se
rand.
3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .
Vorentoe
Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende
liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan
opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante,
vulstasies of rusareas, besigtig.
Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoenutsmiddel te vertoon.
Besigtig Opkomende Liggings
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging
langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy
nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategoriename.
2 Kies ’n opsie:
• Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies ’n
kategorie om ’n lys nabygeleë liggings in daardie
kategorie te sien.
• Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys,
kies ’n ligging om liggingbesonderhede te sien of om ’n
roete na die ligging te begin.
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë
Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoenutsmiddel verskyn.
1 Vanaf die kaart, kies > Vorentoe.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies .
4 Kies ’n opsie:
• Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep
die pyltjie langs die kategorienaam.
• Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
• Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie,
kies Pasgemaakte Soektog en voer die naam van 'n
besigheid of kategorie in.
5 Kies Berg.
Gebruik van die kaart
Stede vorentoe
Terwyl jy op ’n snelweg reis of ’n roete navigeer wat ’n snelweg
insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor
opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die
kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die
beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op
snelwegpadtekens.
Besigtig opkomende stede en afritdienste
1 Vanaf die kaart, kies > Stede vorentoe.
Terwyl jy langs ’n snelweg of ’n aktiewe roete reis, wys die
kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
2 Kies ’n stad.
Die toestel wys ’n lys belangepunte wat by die gekose
stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
3 Kies ’n ligging, en kies Gaan! om te begin navigeer.
Ritinligting
Besigtig gepasmaakte ritinligting op die kaart
Jy kan die ritdata-kaartnutsmiddel gebruik om pasgemaakte
ritinligting op die kaart te wys.
1 Vanaf die kaart, kies > Ritdata.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Stel Rit B terug om die afstandsmeter te herstel.
Besigtig Opkomende Verkeer
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
verkeerdata ontvang (Verkeer, bladsy 17).
Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die
pad waarop jy reis.
1 Terwyl jy ’n roete navigeer, kies > Verkeer.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in ’n paneel
aan die regterkant van die kaart.
2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te
sien.
Besigtiging van verkeer op die kaart
Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en vertragings op nabygeleë paaie.
1 Vanuit die hoofkieslys, kies > Navigasie > Verkeer.
2 Indien nodig, kies > Sleutel om die sleutel vir die
verkeerskaart te sien.
Soek vir verkeersvoorvalle
1 In die hoofkieslys, kies > Navigasie > Verkeer.
2 Kies > Voorvalle.
3 Kies ’n item op die lys.
4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om
bykomende voorvalle te sien.
Verpersoonliking van die Kaart
Verpersoonliking van die Kaartlae
Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir
belangepunte en padtoestande.
1 Kies Instellings > Navigasie > Kaart & Voertuig >
Kaartlae.
2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die
kaart moet wys.
• Kies ’n dataveld in die ritdatanutsmiddel
en kies die
inligting om in die veld te wys.
• Kies die aanpasbare kaartdataveld
en kies die inligting
om in die veld te wys.
Besigtig die ritinligtingblad
Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor
jou rit.
Vanaf die kaart, kies Spoed.
Besigtig die Ritlog
Jou toestel hou ’n ritlog by wat ’n rekord is van die roete wat jy
gereis het.
1 Kies Instellings > Navigasie > Kaart & Voertuig >
Kaartlae.
2 Kies die Ritlog-merkblokkie.
Herstel van ritinligting
1 Vanaf die kaart, kies Spoed.
2 Kies > Herstel Veld(e).
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer jy nie ’n roete navigeer nie, kies Kies Alles om
alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die
snelheidsmeter.
• Kies Stel Ritdata terug om die inligting op die Ritrekenaar
te herstel.
• Kies Stel Maks. Spoed terug om die maksimum spoed te
herstel.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Verander die Kaartdataveld
1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
2 Kies 'n soort data om te vertoon.
Verander die kaartperspektief
1 Kies Instellings > Navigasie > Kaart & Voertuig >
Rykaartaansig.
2 Kies ’n opsie:
• Kies Roete Op om die kaart in twee dimensies te vertoon
(2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
• Kies Noord Op om die kaart in 2-D te vertoon met noord
aan die bokant.
• Kies 3-D om die kaart in drie dimensies te vertoon.
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om
slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos
regstreekse verkeersdata en weerinligting.
Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou
toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings,
konstruksiesones en padsluitings (Verkeer, bladsy 17).
Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande
en weerradar na jou toestel (Besigtig die Weervoorspelling,
bladsy 19).
15
Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
Vryhand-oproepe: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om
oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as ’n
vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal
die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak
deur stemopdragte te gebruik.
Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings
vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.
Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by Foursquare
liggings aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel
(Aanmeld met Foursquare, bladsy 9).
Paring met jou slimfoon
Jy kan jou Garmin toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive
toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en
toegang tot regstreekse inligting te kry (Regstreekse Dienste,
Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 15) .
1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die
toepassingwinkel op jou slimfoon.
2 Skakel jou Garmin toestel aan en plaas die toestel en jou
slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
4 Volg die instruksies op die skerm om by ’n Garmin rekening
aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.
Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle
gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel
en binne reikafstand is.
Jy kan vryhand-oproepe en Garmin Drive-kenmerke vir jou
gepaarde slimfoon ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies langs jou foonnaam.
3 Kies in die Gebruik vir-afdeling ’n opsie:
• Om ’n verbinding aan die Garmin Drive toepassing te
ontsper, kies Garmin Drive.
• Om vryhand-oproepkenmerke te ontsper, kies Handvry.
4 Kies Goed.
Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is,
kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Garmin toestel
besigtig, bv. SMS’e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.
Ontvang Kennisgewings
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
WAARSKUWING
Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur
nie.
Vertoon of Versteek Kennisgewingkategorieë vir Jou Apple
Toestel
Indien jy aan ’n Apple toestel verbind is, kan jy die
kennisgewings filtreer wat op jou Garmin toestel vertoon word,
deur kategorieë te wys of te versteek.
1 Kies > Navigasie > Slimkennisgewings > .
2 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon
moet word.
®
33 vt. (10 m) van mekaar.
Slimkennisgewings
Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig
Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android™)
Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik self te kies watter
soorte slimfoonkennisgewings op jou Garmin toestel verskyn.
1 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
2 Kies > Smart Notifications.
’n Lys met jou slimfoontoepassings verskyn.
3 Kies die wissel-skakelaar langs ’n toepassing om
kennisgewings vir die toepassing te ontsper of versper.
2 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou toestel.
3 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk of
’n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
Kies
jou kopstuk of foon uit die lys.
5
6 Kies Paar.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
’n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer
die toestel ’n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die
toestel beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die
bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings
in ’n kaartnutsmiddel.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies Goed.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies Beskou.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Beskou > Speel.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou
foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Ontsper of Versper van Bluetooth-kenmerke
Paar bykomende Bluetooth toestelle
1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne
4 Kies Instellings > Bluetooth op jou toestel.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in ’n
kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel
beweeg, moet jy bevestig jy is ’n passasier en nie die bestuurder
nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.
• Om ’n kennisgewing te ignoreer, kies , of wag vir die
opwipkennisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly
aktief op jou foon.
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
• Om na die kennisgewing te luister, kies Speel boodskap.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teksna-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale
beskikbaar nie.
• Om ’n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te
luister, sê Speel boodskap.
foon en maak dit sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
16
Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die
gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en in die
kaartnutsmiddel verskyn.
• Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou
foon toe te maak, kies Beskou, en kies ’n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte
kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur
die toepassing wat die kennisgewing genereer.
Besigtig die Lys Kennisgewings
Jy kan ’n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.
1 Kies > Navigasie > Slimkennisgewings.
Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings
vertoon swart en voorheen gelese kennisgewings vertoon
grys.
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n kennisgewing te besigtig, kies die
kennisgewingbeskrywing.
• Om na ’n kennisgewing te luister, kies .
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van
teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle
tale beskikbaar nie.
Vryhand-oproepdoen
LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun
word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n
spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle
kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.
Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose
tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm
verbind om ’n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou
toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel,
besoek www.garmin.com/bluetooth.
Maak van ’n Oproep
1 Kies
2 Kies ’n opsie:
• Om ’n nommer te skakel, kies , voer die foonnommer in
en kies .
• Om ’n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of
ontvang het, kies en kies ’n nommer.
• Om ’n kontak in jou telefoonboek te bel, kies en kies ’n
kontak.
Ontvang van ’n Oproep
Wanneer jy ’n oproep ontvang, kies Antwoord of Afsit.
Gebruik In-oproep-opsies
In-oproep-opsies verskyn wanneer jy ’n oproep beantwoord.
Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.
WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit
weer oopmaak deur uit die hoofkieslys te kies.
• Om ’n konferensie-oproep op te stel, kies .
• Om oudio na jou foon oor te dra, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth
verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy
privaatheid benodig.
• Om die skakelblad te gebruik, kies .
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese
stelsels te gebruik, soos stempos.
• Om die mikrofoon te demp, kies .
• Om af te lui, kies
.
Verkeer
Om ’n foonnommer as voorafgestel te berg
Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die
skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer,
familielede of kontakte wat jy gereeld bel te skakel.
1 Kies > .
2 Hou 'n voorafgestelde nommer in, byvoorbeeld
Voorafgestelde 1.
3 Kies ’n kontak.
Ontkoppel ’n Bluetooth toestel
Jy kan ’n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van
die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan
outomaties aan jou Garmin toestel in die toekoms verbind.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Kies die toestel om te ontkoppel.
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel
Jy kan 'n gepaarde Bluetooth toestel skrap om te verhoed dat dit
in die toekoms outomaties met jou Garmin-toestel verbind. Die
skrap van ’n gepaarde slimfoon skrap ook alle
gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit
jou Garmin-toestel.
1 Kies Instellings > Bluetooth.
2 Langs die Bluetooth-toestelnaam, kies > Vergeet.
Verkeer
KENNISGEWING
Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid
van die verkeersinligting nie.
Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe
of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die
berekening van roetes te vermy, en om ’n nuwe roete na jou
bestemming te vind indien ’n groot verkeersvertraging op jou
aktiewe roete voorkom (Verkeersinstellings, bladsy 21). Die
verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir
verkeersvertragings in jou area.
Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata
ontvang.
• Produkmodelle wat met MT eindig, kan verkeersdata vanaf ’n
deur-die-lug-uitsaaisein ontvang deur die ingeboude
verkeersontvanger en die ingeslote voertuigkragkabel te
gebruik (Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger, bladsy 18).
• Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang
met gebruik van die Garmin Drive-toepassing (Ontvang
verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 17).
• Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur ’n
kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur
die lug ontvang (Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger, bladsy 18). Besoek jou produktebladsy
by garmin.com om ’n versoenbare verkeersontvangerkabelbykomstigheid te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na
garmin.com/traffic vir meer inligting oor
verkeerdekkingsgebiede.
Ontvang verkeersdata met gebruik van jou
slimfoon
Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit
verbind is aan ’n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.
1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing
(Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
17
2 Kies op jou Garmin toestel Instellings > Navigasie >
Verkeer en verifieer dat die Verkeer-merkblokkie gekies is.
Ontvang verkeersdata met gebruik van ’n
verkeersontvanger
KENNISGEWING
Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting
van die verkeersontvanger verlaag.
’n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata
vanaf ’n sein wat deur die lug uitgesaai word. Om verkeersdata
oor die lug te ontvang, moet die toestel aan voertuigkrag
gekoppel wees deur ’n verkeersversoenbare kragkabel. ’n
Verkeersontvanger word by sekere produkmodelle ingesluit
(Verkeer, bladsy 17). Indien jou produkmodel nie ’n
verkeersontvanger insluit nie, kan jy na jou produkbladsy gaan
by garmin.com om ’n versoenbare verkeersontvangerkabelbybehoorsel te vind en te koop.
Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor
verkeerdekkingsgebiede, besoek garmin.com/traffic.
Koppel die toestel aan voertuigkrag deur die
verkeersversoenbare kragkabel te gebruik (Monteer en
Aandryf van die Garmin Toestel in jou Voertuig, bladsy 1).
Indien jou produkmodel verkeersdata insluit, is die
voertuigkragkabel wat by jou toestel ingesluit is,
verkeersversoenbaar. Indien jy ’n verkeersontvangerkabel
as ’n bybehoorsel gekoop het, moet jy die bybehoorselkabel
gebruik om die toestel aan voertuigkrag te koppel.
Wanneer jy binne ’n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel
verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertragings te
vermy.
Ontsper van Verkeer
Jy kan verkeersdata ontsper of versper.
1 Kies Instellings > Navigasie > Verkeer.
2 Kies die Verkeer-merkblokkie.
Stemopdrag
LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar
nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.
LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie
gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige
omgewing is nie.
Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde
en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf
stemaanporboodskappe en ’n lys van beskikbare opdragte.
2 Sê ’n opdrag vanaf die kieslys.
3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of
handeling te voltooi.
Stemopdragwenke
• Praat in ’n normale stem in die rigting van die toestel.
• Veminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om
die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
• Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
• Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die
toestel.
• Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van
toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
• Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel
stemopdrag binnegaan of verlaat.
Begin 'n Roete deur Gebruik van
Stemopdragte
Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.
1 Sê OK Garmin.
2 Sê Vind Plek.
3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van ’n
ligging.
Die toestel vertoon ’n lys soekresultate.
Instel van die ontwaakfrase
Die ontwaakfrase is ’n woord of frase wat jy kan sê om
stemopdrag te aktiveer. Die verstekontwaakfrase is OK Garmin.
WENK: Jy kan die kans van toevallige stemopdrag-aktivering
verminder deur ’n sterk ontwaakfrase te gebruik.
1 Kies > Stemopdrag > > Ontwaakfrase.
2 Voer ’n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan soos wat
jy die frase invoer.
3 Kies Gedoen.
Aktivering van Stemopdrag
1 Sê OK Garmin.
Die stemopdragkieslys verskyn.
18
4 Sê die lynnommer van die ligging wat jy wil hê.
Die toestel vertoon die ligging op die kaart.
5 Sê Navigeer.
Dempinstruksies
Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder
om die toestel te demp.
1 Kies > Navigasie > Stemopdrag > .
2 Kies Demp instruksies > Is ontsper.
Stemopdrag
Gebruik van die Toepassings
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op
Jou Toestel
Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op
die toestelskerm besigtig.
1 Kies > Gebruikershandleiding.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die
sagtewareteks (Stel die tekstaal, bladsy 22).
Kies
om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).
2
Besigtig die Weervoorspelling
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel
weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive
toepassing verbind om weerdata te ontvang (Regstreekse
Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 15).
1 Kies > Weer.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en ’n
voorspelling vir die volgende paar dae.
2 Kies ’n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.
Sien Weer Naby ’n Ander Stad
1 Kies > Weer > Huidige Ligging.
2 Kies ’n opsie:
• Om weer vir ’n gunstelingstad te sien, kies ’n stad in die
lys.
• Om ’n gunstelingstad by te voeg, kies Voeg Stad by, en
voer ’n stadnaam in.
Besigtig die weerradar
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
1 Kies > Weerradar.
2 Kies om die radarkaart te animeer.
Besigtig weerwaarskuwings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.
Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die
kaart verskyn. Jy kan ook ’n kaart van weerwaarskuwings naby
jou huidige ligging of naby ’n gekose stad sien.
1 Kies > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Weerwaarskuwings.
Nagaan van padtoestande
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan ’n
gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing
loop (Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke,
bladsy 15).
Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op
jou roete of in ’n ander stad sien.
1 Kies > Weer.
2 Indien nodig, kies ’n stad.
3 Kies > Padtoestande.
Gebruik van die Toepassings
Logdiensgeskiedenis
Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer
diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die
toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekose
kategorieë byvoeg (Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 19).
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies 'n dienskategorie.
3 Kies Voeg Rekord by.
4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies Volgende.
5 Voer kommentaar in (opsioneel).
6 Kies Gedoen.
Voeg tans dienskategorieë by
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies > Voeg Kategorie by.
3 Voer 'n kategorienaam in en kies Gedoen.
Skrap tans dienskategorieë
Wanneer jy ’n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in
die kategorie ook geskrap.
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies > Skrap Kategorieë.
3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
4 Kies Skrap.
Herbenoem tans dienskategorieë
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies die kategorie om te herbenoem.
3 Kies > Herbenoem Kategorie.
4 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Skrap tans diensrekords
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies 'n dienskategorie.
3 Kies > Skrap Rekords.
4 Kies die diensrekords om te skrap.
5 Kies Skrap.
Wysig tans ’n diensrekord
Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van ’n
diensrekord wysig.
1 Kies > Diensgeskiedenis.
2 Kies ’n kategorie.
3 Kies ’n veld.
4 Voer die nuwe inligting in en kies Gedoen.
Ritbeplanner
Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging
van ’n rit, wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om ’n
afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan ’n
gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die
herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en
die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en
vormpunte.
Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te
wysig en te berg.
Beplan ’n Rit
’n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste ’n
beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die
ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die
rit vanaf ’n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die
opsie om eers ’n roete tot by jou beginligging te neem. Vir ’n
19
retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde
wees.
1 Kies > Ritbeplanner > Nuwe Rit.
2 Kies Kies beginligging.
3 Kies ’n ligging vir jou beginpunt en kies Kies.
4 Kies Kies Bestemming.
5 Kies ’n ligging vir ’n bestemming en kies Kies.
6 Kies Voeg Ligging by om meer liggings by te voeg
(opsioneel).
7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies Volgende
> Berg.
8 Voer ’n naam in en kies Gedoen.
Wysig en Herorden Liggings in ’n Rit
1 Kies > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies ’n ligging.
4 Kies ’n opsie:
• Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die
ligging na ’n nuwe posisie op die rit.
• Om ’n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies
• Om die ligging te verwyder, kies .
Die toestel bereken ’n roete vanaf jou huidige ligging na die
gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die
oorblywende ritbestemmings.
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete
As ’n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete
as ’n rit te wysig en te berg.
1 Kies > Ritbeplanner > Berg Ritte > My Aktiewe Roete.
2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te
gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy ’n verandering
maak.
3 Kies Berg om jou roete te berg as ’n rit, wat jy later weer kan
navigeer (opsioneel).
photoLive-verkeerskameras
.
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan die
Garmin Drive toepassing verbind wees (Regstreekse Dienste,
Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 15).
photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings
van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.
Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras
Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede
voorstel om by jou rit te voeg.
1 Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Stel trekpleisters voor.
2 Kies ’n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
3 Kies Kies om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.
Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras
kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld
reis.
1 Kies > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n verkeerskameraligging.
’n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera
verskyn langs ’n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die
beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.
5 Kies Berg om die kamera te berg (opsioneel).
’n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by
die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.
Verander Roete-opsies vir ’n Rit
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op ’n Rit
Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties
optimaliseer om ’n korter, doeltreffender roete te skep. Die
beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die
volgorde optimaliseer nie.
Terwyl jy ’n rit wysig, kies > Optimaliseer roete.
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit
Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken,
pasmaak wanneer jy jou rit begin.
1 Kies > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy
beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
4 Kies .
5 Kies ’n opsie:
• Om vormpunte by jou rit te voeg, kies Vorm Roete en volg
die instruksies op die skerm (Vorm Jou Roete, bladsy 12).
• Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies
Roetevoorkeur (Verander die Roeteberekeningsmodus,
bladsy 13).
Navigeer na ’n Gebergde Rit
Voordat jy ’n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe
voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose
voertuigprofiel vir die rit (Verander Roete-opsies vir ’n Rit,
bladsy 20). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou
aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan
begin (Wissel die voertuigprofiel, bladsy 3).
1 Kies > Ritbeplanner > Berg Ritte.
2 Kies ’n gebergde rit.
3 Kies Gaan!.
4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies Wegspring.
20
Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad
voor jou.
1 Kies > photoLive vanaf die kaart.
Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste
verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na
die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel
die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.
2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies Vind
kameras om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg
(opsioneel).
Berg ’n verkeerskamera
1 Kies > photoLive.
2 Kies Raak om By te voeg.
3 Kies ’n pad.
4 Kies ’n kruising.
5 Kies Berg.
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings
Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die
reisgeskiedeniskenmerk ontsper (Toestelinstellings,
bladsy 22).
Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die
kaart sien.
Kies > Waar Ek Was.
Gebruik van die Toepassings
Instellings
Navigasie-instellings
Kies Instellings > Navigasie.
Voertuigprofiel: Stel die voertuigprofiel vir elke voertuig
waarmee jy jou toestel sal gebruik.
Kaart & Voertuig: Stel die kaartdetailvlak en die voertuigikoon
om op jou toestel te vertoon.
Roetevoorkeur: Stel die roetevoorkeure wanneer jy navigeer.
Bestuurderhulp: Stel bestuurderbystand-waarskuwings.
Verkeer: Stel die verkeersdetail wat die toestel gebruik. Jy kan
jou toestel stel om verkeer te vermy wanneer dit roetes
uitwerk, en om ’n nuwe roete na jou bestemming te vind
indien ’n verkeersvertraging voorkom (Vermy
Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 13).
Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.
Kaart- en Voertuiginstellings
Kies Instellings > Navigasie > Kaart & Voertuig.
Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart
verteenwoordig.
Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.
Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan
veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.
Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.
Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn
(Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 15).
Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik
van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of
uitzoem.
myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.
Ontsper kaarte
Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.
WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek
http://buy.garmin.com.
1 Kies Instellings > Navigasie > Kaart & Voertuig >
myKaarte.
Kies
'n kaart.
2
Roetevoorkeurinstellings
Kies Instellings > Navigasie > Roetevoorkeur.
Roetevoorskou: Wys ’n voorskou van die hoofpaaie op jou
roete wanneer jy begin navigeer.
Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.
Vermydings: Stel padkenmerke om op ’n roete te vermy.
Selfgekose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie
of gebiede te vermy.
Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede
met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van
toepassing kan wees.
Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende
operateursaandag benodig.
Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporboodskappe.
Reisgeskiedenis: Stel die toestel in staat om inligting vir die
myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke aan te teken.
Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die
myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke.
Bestuurderbystandinstellings
Kies Instellings > Navigasie > Bestuurderhulp.
Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir
opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper
Instellings
(Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings,
bladsy 5).
Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy
spoedkameras of rooiligkameras nader.
Verkeersinstellings
Vanuit die hoofkieslys, kies Instellings > Navigasie > Verkeer.
Verkeer: Ontsper verkeer.
Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir
verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste
beskikbare verkeersdata outomaties.
Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.
Optimaliseer Roete: Ontsper die toestel om geoptimaliseerde
alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik
(Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 13).
Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings
waarvoor die toestel ’n verkeerswaarskuwing vertoon.
Paneelbordkamera-instellings
Kies Instellings > Paneelbordkamera.
Kameraplasing: Laat jou toe om die voertuighoogte en
kameraposisie te stel, en om die paneelbordkamera in lyn te
bring (Die in lyn bring van die kamera, bladsy 3).
Outomatiese opneem: Ontsper die paneelbordkamera om
outomaties video te begin opneem as jy die toestel
aanskakel.
Bestuurderbystand-waarskuwingtone: Ontsper die toestel
om ’n klank te speel wanneer ’n voorkantbotsingwaarskuwing of baanverlatingwaarskuwing afgaan.
Voorkant-botsingwaarskuwing: Stel jou in staat om die
voorkant-botsingwaarskuwing te ontsper en die sensitiwiteit
te stel (Botsingwaarskuwingstelsel vir Voorkant, bladsy 5). ’n
Hoër sensitiwiteit waarsku jou gouer as ’n laer sensitiwiteit.
Baanverlatingwaarskuwing: Ontsper ’n waarskuwing wanneer
die toestel bespeur dat jy moontlik die grens van ’n baan
onopsetlik oorsteek (Baanverlatingwaarskuwing-stelsel,
bladsy 6).
Videoresolusie: Stel die resolusie en gehalte vir
paneelbordkamera-opnames.
Ongebergde filmmateriaal: Bepaal wanneer die toestel
ongebergde videobeeldmateriaal skrap. Wanneer die Skrap
wanneer vol-opsie gekies is, skrap die toestel die oudste
ongebergde video wanneer die geheuekaartberging vol is.
Wanneer die Skrap spoedig-opsie gekies is, skrap die
toestel voortdurend ongebergde video wat ouer as drie
minute is en skrap dit alle ongebergde video elke keer wat dit
afgeskakel word. Dit is handig om dataprivaatheid te help
beskerm. Terwyl die Skrap spoedig-opsie gekies is, kan jy
nie Travelapse™ video’s opneem of ongebergde video in die
galery kyk nie.
Neem oudio op: Ontsper of versper oudio-opname terwyl jy met
die paneelbordkamera opneem.
Data-oorlegging: Sluit datum-, tyd-, ligging- en snelheidinligting
in die opgeneemde video in.
Neem op na kragverlies: Gaan voort om video vir ’n gekose
tydperk op te neem nadat eksterne krag verloor is.
Ontsper Bluetooth Koordlose Tegnologie
Kies Instellings > Bluetooth.
Verbind aan ’n koordlose netwerk
1 Kies Instellings > Wi-Fi.
2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose
netwerktegnologie aan te skakel.
3 Kies ’n koordlose netwerk.
21
4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.
Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel
onthou die netwerkinligting en verbind outomaties wanneer jy in
die toekoms na hierdie ligging terugkeer.
Vertooninstellings
Kies Instellings > Vertoon.
Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou
toestel.
Tema: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien
jy die Outomaties-opsie kies, skakel die toestel outomaties
oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.
Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.
Slaap: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te
stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl
batterykrag gebruik word.
Dagdroom: Ontsper of versper die dagdroom-skermskut.
Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou
toestel.
Uitsaai: Stel jou in staat om die inhoud van die toestelskerm
koordloos op ’n versoenbare eksterne skerm te wys.
Klank- en kennisgewinginstellings
Kies Instellings > Klank en kennisgewing.
Volumeglyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media,
oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuwings.
Moenie steur nie: Stel die reëls vir die outomatiese moeniesteur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om
hoorbare waarskuwings tydens spesifieke tye of gebeure te
versper.
Verstekkennisgewingluitoon: Stel die klank vir die
verstekkennisgewingluitoon op jou toestel.
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume
1 Kies Instellings > Klank en kennisgewing.
2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume
te verstel.
Ontsper of versper van liggingdienste
Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees
om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te
verskaf. Jy kan liggingdienste versper om ’n roete te beplan
wanneer GPS-seine nie beskikbaar is nie. Wanneer
liggingdienste versper is, ontsper die toestel ’n GPS-nabootser
om roetes te bereken en na te boots.
WENK: Die versper van liggingdienste kan help om batterykrag
te bespaar.
1 Kies Instellings > Ligging.
2 Kies die wisselskakeklaar om liggingdienste te ontsper of
versper.
LET WEL: Vir meeste gebruike moet jy nie die Modus-instelling
van die verstekopsie van Slegs toestel verander nie. Die toestel
sluit ’n GPS-antenna met hoë werkverrigting in, wat die
akkuraatste liggingdata verskaf terwyl jy navigeer.
Stel die tekstaal
Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.
1 Kies Instellings > Taal en toevoer > Taal.
2 Kies ’n taal.
Datum- en tydinstellings
Kies Instellings > Datum en tyd.
Outomatiese datum en tyd: Stel outomaties die tyd op grond
van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.
22
Stel datum: Stel die maand, dag en jaar op jou toestel.
Stel tyd: Stel die tyd op jou toestel.
Kies tydsone: Stel die tydsone op jou toestel.
Gebruik 24-uur-formaat: Ontsper of versper die 24 uurtydformaat.
Toestelinstellings
Kies Instellings > Meer oor die toestel.
Stelselbywerkings: Laat jou toe om kaart- en toestelsagteware
by te werk.
Status: Vertoon die batterystatus en netwerkinligting.
Regsinligting: Laat jou toe om die
eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en
sagtewarelisensie-inligting te besigtig.
Regulatories: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir eetiket.
Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir
hardeware en sagteware.
Herstel van Instellings
Jy kan ’n instellingskategorie na die fabrieksverstekwaardes
herstel.
1 Kies Instellings.
2 Kies ’n instellingskategorie.
3 Kies > Herstel.
Stel data en instellings terug
Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en
alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.
1 Kies Instellings.
2 Kies ’n opsie:
• Om jou reisgeskiedenis te wis, kies Navigasie >
Roetevoorkeur > Wis Reisgeskiedenis.
Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy
gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings, rekeninge,
toepassings of geïnstalleerde kaarte nie.
• Om alle navigasie-instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies Navigasie > >
Herstel.
Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.
• Om alle gebergde koordlose netwerke en gepaarde
toestelle te verwyder, kies Toestelterugstel >
Netwerkinstellings-terugstelling.
Hierdie opsie skrap nie enige ander gebruikersdata nie.
• Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die
fabriekverstekwaardes terug te stel, kies Toestelterugstel
> Factory Data Reset.
Hierdie opsie skrap jou reisgeskiedenis, toepassings,
rekeninge, instellings, gebergde netwerke, gepaarde
toestelle en alle ander gebruikersdata. Geïnstalleerde
kaarte word nie geskrap nie. Gebruikerslêers in die
Garmin-lêergids kan nie geskrap word nie.
Toestelinligting
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting
vir e-etiket
1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die
kieslys.
Kies
Meer oor die toestel > Regulatories.
2
Toestelinligting
Spesifikasies
Bedryfstemperatuurreeks
Van -10° tot 55°C (van 14° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks
(voertuigkrag)
Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoertipe
Voertuigkrag met gebruik van ’n opsionele
bybehoorsel. AC-krag met gebruik van 'n
opsionele bybehoorsel slegs vir huis- en
kantoorgebruik.
Batterysoort
Herlaaibare litium-ioon
Toevoer
Maksimum DC 5 V, 2 A
Koordlose frekwensies
2,4 GHz @ 19,5 dBm nominaal
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Installeer die toestel in die montering en koppel die montering
aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Toestelonderhoud
Garmin steunsentrum
Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos
produkhandleidings, gereelde vrae, video's en
kliëntsteundienste.
Kaart- en Sagtewarebywerkings
Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware
op jou toestel bygewerk hou.
Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings
aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik
word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om
liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate
roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure
neem om te voltooi.
Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan
die toestelkenmerke en -werking. Sagtewarebywerkings is klein
en neem ’n paar minute om te voltooi.
Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.
• Jy kan die toestel aan ’n netwerk van Wi‑Fi verbind om dit
direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel
jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
• Jy kan die toestel aan ’n rekenaar koppel en dit bywerk deur
die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com
/express). Hierdie opsie stel jou in staat om kaartdata op ’n
geheuekaart te installeer indien die bygewerkte kaarte te
groot is om op die interne geheue te pas.
Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan ’n
Wi‑Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit
stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit
aan ’n rekenaar te koppel.
1 Koppel die toestel aan eksterne krag deur die ingeslote USBkabel te gebruik.
LET WEL: 'n USB-kraghegstuk word nie ingesluit nie. Gaan
na die produkblad op garmin.com om ’n kragaansluitpropbybehoor te koop.
2 Verbind die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk (Verbind aan ’n
koordlose netwerk, bladsy 21).
Terwyl die toestel aan ’n Wi‑Fi netwerk verbind is, kontroleer
dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit ’n
kennisgewing wanneer ’n bywerking beskikbaar is.
3 Kies ’n opsie:
• Wanneer ’n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf
die bokant van die skerm en kies ’n Bywerking is
beskikbaar..
• Om per hand vir bywerkings te soek, kies Instellings >
Meer oor die toestel > Stelselbywerkings.
Die toestel vertoon beskikbare kaart- en
sagtewarebywerkings. Wanneer ’n bywerking beskikbaar is,
verskyn Bywerking beskikbaar onder Kaart of Sagteware.
4 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies Laai af.
• Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies Kaart.
• Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies
Sagteware.
5 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies Aanvaar Almal om
die ooreenkomste te aanvaar.
LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem
nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy
kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensieooreenkomste aanvaar het nie.
6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik
van Wi‑Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.
WENK: Indien ’n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer
word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata
ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende
kaartdata te herstel.
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin
Express
Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste
kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te
installeer.
1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het
op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die
instruksies op die skerm om dit te installeer (Installeer
Garmin Express, bladsy 24).
2 Maak die Garmin Express toepassing oop.
3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur ’n micro-USB-kabel
te gebruik.
Die klein kant van die kabel verbind aan die micro-USB-poort
op jou Garmin toestel, en die groot kant verbind aan ’n
beskikbare USB-poort op jou rekenaar.
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van ’n
Wi‑Fi netwerk
KENNISGEWING
Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die
toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van
jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou
internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of heffings.
Toestelonderhoud
23
Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste
temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente
skade kan veroorsaak.
Moet nooit ’n harde of skerp voorwerp gebruik om op die
aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.
Moenie die toestel aan water blootstel nie.
Skoonmaak van die Kameralens
4 Wanneer jou Garmin toestel jou por om lêeroordragmodus in
te gaan, kies Ja.
5 In die Garmin Express toepassing, klik Voeg ’n Toestel by.
Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en
vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
6 Klik Voeg Toestel by en volg die instruksies op die skerm
om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.
Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin
Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel
beskikbaar is.
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
Jy moet die kameralens gereeld skoonmaak om die kwaliteit van
video-opnames te verbeter.
1 Vee die lens met ’n lenslappie wat dit nie sal krap nie. Jy kan
ook die lappie klam maak met isopropielalkohol.
2 Laat die lens natuurlik droog word.
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel
KENNISGEWING
Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat
plastiese komponente kan beskadig.
1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die
aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is
van 'n sagte skoonmaakmiddel.
2 Vee die toestel af dat dit droog is.
7 Kies ’n opsie:
• Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kliek
Installeer alles.
• Om ’n spesifieke bywerking te installeer, klik Sien
besonderhede en klik Installeer langs die bywerking wat
jy soek.
Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en
installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en
hierdie proses kan ’n lang tyd op stadiger internetverbindings
neem.
LET WEL: Indien ’n kaartbywerking te groot vir die toestel se
interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om ’n
microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te
voeg (Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data,
bladsy 25).
8 Volg die instruksies op die skerm tydens die
bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.
Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens
die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en
weer te koppel.
Installeer Garmin Express
Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows en
Mac rekenaars.
1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.
2 Kies ’n opsie:
• Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die
Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar
is, kies Stelselvereistes.
• Om op ’n Windows rekenaar te installeer, kies Laai af vir
Windows.
• Om op ’n Mac rekenaar te installeer, kies Laai af vir Mac.
3 Maak die afgelaaide lêer oop en volg die instruksies op die
skerm om die installasie te voltooi.
Skoonmaak van die aanraakskerm
1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluisvrye lap.
2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en
ontkoppel die toestel van krag.
4 Vee die skerm sagkens met die lap.
Vermyding van Diefstal
• Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie
gebruik word nie.
• Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die
windskerm agtergelaat word.
• Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
• Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express
sagteware (garmin.com/express).
Herbegin die toestel
Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.
Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.
®
®
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Bylaag
Toestelsorg
KENNISGEWING
Moenie jou toestel laat val nie.
24
Trukameras
Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde
trukameras vertoon.
Bylaag
Koppel ’n trukamera met bedrading
Die toestelmontering sluit ’n saamgestelde videotoevoerklink
van 3,5 mm in. Jy kan ’n trukamera met bedrading koppel en die
afvoer op die toestelskerm sien.
Prop die kameravideokabel by die videotoevoerklink
op
die montering in.
2 Kies > Kies kamera.
3 Kies ’n kamera.
Die videostroom van die kamera verskyn en die kameranaam
verskyn aan die bokant van die skerm.
Verbind aan ’n koordlose skerm
Jy kan die inhoud van die toestelskerm koordloos op ’n
versoenbare, eksterne skerm wys.
1 Bring jou toestel naby aan die koordlose skerm.
2 Kies Instellings > Vertoon > Uitsaai.
3 Kies ’n koordlose skerm.
4 Indien nodig, voer die PIN in.
Databestuur
Paar ’n BC™ 35 trukamera met ’n Garmin navigasietoestel
Jy moet die Wi‑Fi instelling op jou Garmin navigasietoestel
ontsper voordat jy aan ’n kamera kan verbind.
Die BC 35 koordlose trukamera is versoenbaar met sekere
Garmin navigasietoestelle met Android. Gaan na garmin.com
/bc35 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.
Jy kan tot vier BC 35 koordlose trukameras met jou versoenbare
Garmin navigasietoestel paar.
1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.
Jou toestel steun dalk nie die BC 35 kamera sonder die
nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding
van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking.
2 Skakel die Garmin navigasietoestel aan en bring dit tot binne
3 m (10 vt.) van die kamera.
3 Kies > Agteraansig.
4 Kies ’n opsie:
• Indien hierdie die eerste kamera is wat jy aan die
navigasietoestel verbind, kies Voeg Nuwe Kamera by.
• Indien hierdie ’n bykomende kamera is wat jy aan die
navigasietoestel verbind, kies > Kies kamera > Voeg
Nuwe Kamera by.
5 Volg die instruksies op die skerm.
LET WEL: Die paarkode of -wagwoord is op die versender of
die kamera geleë.
Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met ’n kamera
voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel.
Sien tans die trukamera
Jou toestel wys video vanaf die gekoppelde trukamera op
verskillende maniere, afhangend van hoe die kamera aan krag
gekoppel is.
1 Kies ’n opsie om video te wys:
• Sit die voertuig in trurat indien die kamera aan ’n truratlig
verbind is (word aanbeveel).
Die toestel wys outomaties video vanaf die trukamera.
• Indien die kamera aan ’n bestendige kragbron gekoppel
is, kies > Agteraansig om die kamera per hand te sien.
2 Kies ’n opsie om normale toestelwerking te hervat:
• Haal die voertuig uit trurat indien die kamera aan ’n
truratlig verbind is (word aanbeveel).
Die toestel hervat outomaties normale werking.
• Indien die versender aan ’n bestendige kragbron gekoppel
is, kies
om die kamera per hand te versteek.
Wissel kameras
Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy
tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.
1 Kies > Agteraansig.
Bylaag
Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n
geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.
LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer,
en Mac OS 10.4 en nuwer. Mac rekenaars kan bykomende
derdepartysagteware vereis om lêers op Android toestelle te
lees en te skryf.
Omtrent geheuekaarte
Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of
voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop
(www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die
geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte,
afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekose BP's.
Installasie van ’n Geheuekaart vir Kaarte en Data
Jy kan ’n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte
en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte
by ’n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com
/maps om ’n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin
karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD
geheuekaarte van 4 tot 64 GB.
1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel
(Garmin oorsig, bladsy 1).
Plaas
’n geheuekaart in die gleuf.
2
3 Druk dit totdat dit klik.
®
Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar
Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van ’n USBkabel verbind.
1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die
toestel in.
2 Prop die groter punt van die USB-kabel by ’n poort op jou
rekenaar in.
3 Wanneer jou Garmin toestel jou aanpor om
lêeroordragmodus binne te gaan, kies Ja.
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as
of ’n draagbare toestel, ’n verwyderbare skyf of ’n verwyderbare
volume.
Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar
1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (Verbind die Toestel aan
2
3
4
5
Jou Rekenaar, bladsy 25).
Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel
as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n
verwyderbare volume.
Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
Kies 'n lêer.
Kies Wysig > Kopieer.
Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie
lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
25
6 Kies Wysig > Plak.
Ontkoppel die USB-kabel
Indien jou toestel as ’n verwyderbare aandrywer of volume aan
jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van
jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as ’n
draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit
nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.
1 Voltooi ’n aksie:
• Vir Windows rekenaars, kies die Verwyder Hardeware
Veilig-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
• Kies vir Apple rekenaars die toestel, en kies Lêer >
Uitskiet.
Ontkoppel
die kabel van jou rekenaar.
2
Kragkabels
Jou toestel kan op verskillende maniere van krag voorsien word.
• Voertuigkragkabel
• USB-kabel
• AC-aansluitprop (opsionele bybehoorsel)
Laai van die Toestel
LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur ’n LPS-kragbron
ontvang.
Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende
maniere laai.
• Installeer die toestel in die montering en koppel die montering
aan voertuigkrag.
• Verbind die toestel aan ’n opsionele kragaansluitpropbybehoorsel, soos ’n muur-kragaansluitprop.
Jy kan ’n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir
tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by ’n Garmin
handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig
laai wanneer dit aan ’n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.
Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel
KENNISGEWING
Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die
klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike
posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit
reg aanmekaar gesit is nie.
Installering van die RV-laaistasiebykomstigheid
KENNISGEWING
Versuim om op hierdie installeringsvereistes ag te slaan, kan lei
tot skade aan die produk of voertuig.
• U moet ’n geskikte monteerligging vir die laaistasie kies
voordat u gate in die voertuigmuur boor.
• U moet seker maak dat die monteeroppervlak daarvoor
voorsiening maak dat die montering behoorlik verbind word
en dat die monteerskroewe nie bedrading of kenmerke in die
muur sal belemmer nie.
• U moet behoorlike monteerskroewe vir u voertuig se
muurmateriaal gebruik. Die ingeslote skroewe is bedoel vir
installering op ’n hout- of veselglasmuur. Voor die skroewe
geïnstalleer word, moet u seker maak die skroewe is die
korrekte lengte en dat dit nie die buitenste mure of enige
ander komponente sal beskadig nie.
Vir die installering van die RV-laaistasiebykomstigheid benodig
u ’n Philips-skroewedraaier en ’n boor met ’n 1,5 mm (1/16 dm)boorpunt.
Die RV-laaistasiebykomstigheid voorsien u toestel van ’n
permanente, muurgemonteerde laaistasie. Dit stel u in staat om
die toestel in u RV se woonkamer te gebruik en te laai.
1 Hou die montering teen die muur en gebruik die ses
skroefgate om die ligging van die loodsgate te merk.
2 Verwyder die montering van die oppervlak.
3 Gebruik ’n 1,5 mm (1/16 dm)-boorpunt wat geskik is vir die
muurmateriaal en boor ’n loodsgat by elkeen van die ses
plekke wat u gemerk het.
KENNISGEWING
Moenie deur die montering boor nie. Dit kan skade aan die
montering of die muur veroorsaak.
4 Belyn die skroefgate op die muur met die loodsgate en
gebruik die ses skroewe om die montering teen die muur vas
te maak.
Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die
smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuigaansluitprop geleë is.
1 Roteer die eindstuk antikloksgewys om dit te ontsluit.
5 Druk die sok in die toestelmontering af op die bal van die
muurmontering totdat dit vasknip in posisie.
2
3
4
5
26
WENK: Jy sal dalk ’n muntstuk moet gebruik om die eindstuk
te verwyder.
Verwyder die eindstuk, die silwer punt , en die
smeltdraadjie .
Voeg ’n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde
stroom het, soos 1 A of 2 A.
Plaas die silwer punt in die eindstuk.
Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in
die voertuigkragkabel terug te sluit .
6 Voer die verbinders met die ontblote draad deur na die RVbattery of ’n 12 V-kragbron.
7 Koppel die swart draad aan die negatiewe (-) terminaal van
die battery, en koppel die rooi draad aan die positiewe (+)
terminaal van die battery.
Bylaag
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer,
word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad
verlaag.
My toestel verkry nie satellietseine nie
• Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is.
• Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en
bome.
• Bly vir ’n paar minute stilstaande.
8 Koppel die mini-USB-punt van die kragkabel aan die
kragaangedrewe toestelmontering.
9 Plaas die navigasietoestel op die toestelmontering.
Verwydering van die Toestel, Montering en
Suigdoppie
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk
1 Hou die toestel aan die bokant en onderkant vas.
2 Trek die onderste rand van die toestel na jou totdat dit
vrykom van die magneet.
Indien jy die toestel reguit vorentoe trek, kan jy veroorsaak
dat die montering van die suigdoppie vrykom.
Verwyder die Montering van die Suigdoppie
1 Draai die toestelmontering na regs of links.
2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die
suigdoppie vrylaat.
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm
1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.
Koop tans bykomende kaarte aan
1 Gaan na jou toestelprodukblad by (www.garmin.com).
2 Kliek die Kaart- oortjie.
3 Volg die op-skerm-instruksies.
Aankoop van Bybehore
Gaan na garmin.com/accessories.
Foutopsporing
Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie
1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol
skoon.
2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
3 Monteer die suigdop (Monteer en Aandryf van die Garmin
Toestel in jou Voertuig, bladsy 1).
Die montering hou nie my toestel in plek
terwyl ek bestuur nie
Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou
en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.
Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies
uitvoer.
• Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en
vee die bal en sok met ’n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sokskarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg
terwyl jy bestuur.
• Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit
toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Foutopsporing
Die toestel laai nie in my voertuig nie
• Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (Verander
die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 26).
• Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die
kragpunt verskaf.
• Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die
laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui
word.
• Verifieer in die voertuig se smeltdraadjiekassie dat die
smeltdraadjie vir die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie
•
•
•
•
Verlaag die skermhelderheid (Vertooninstellings, bladsy 22).
Verkort die vertoon-afsnytyd (Vertooninstellings, bladsy 22).
Verlaag die volume (Garmin oorsig, bladsy 1).
Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie
(Verbind aan ’n koordlose netwerk, bladsy 21).
• Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie
gebruik word nie (Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 1).
• Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
• Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.
®
My video-opnames is onduidelik
• Maak die kameralens skoon (Skoonmaak van die
Kameralens, bladsy 24).
• Maak die windskerm voor die kamera skoon.
• Bevestig dat die area van die windskerm voor die kamera
deur die ruitveërs skoongemaak word, en skuif die toestel,
indien nodig.
My geheuekaart se gradering is verlaag en
moet vervang word
Alle microSD geheuekaarte hou op werk nadat dit baie kere
oorskryf is. Om die kaart van tyd tot tyd te formateer kan die
lewensduur en die werkverrigting daarvan verbeter. Omdat die
paneelbordkamera die heeltyd opneem, sal jy dalk die
geheuekaart van tyd tot tyd moet vervang (Vervanging van die
paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 4). Jou toestel bespeur
geheuekaartfoute outomaties en waarsku jou wanneer dit tyd is
om jou geheuekaart te formateer of te vervang.
Jy kan hierdie stappe doen om die geheuekaart se gebruiksduur
te help verleng.
• Formateer die geheuekaart minstens een keer elke ses
maande (Formatering van die paneelbordkamerageheuekaart, bladsy 5).
• As die toestel ’n geheuekaartfout-waarskuwing wys, moet jy
eers probeer om die geheuekaart te formateer (Formatering
van die paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 5) en dan,
indien nodig, die geheuekaart vervang (Vervanging van die
paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 4).
• Skakel die toestel af wanneer jou voertuig nie gebruik word
nie.
Indien jou toestel nie aan ’n aansittergeaktiveerde
voertuigkragpunt gekoppel is nie, moet jy die toestel afskakel
27
•
•
•
•
wanneer jou voertuig nie gebruik word nie, om te verhoed dat
die paneelbordkamera onnodige beeldmateriaal opneem.
Dra gebergde videomateriaal oor na ’n rekenaar.
Die geheuekaart hou langer wanneer daar meer beskikbare
spasie op die kaart is.
Gebruik ’n geheuekaart met ’n hoër bergingskapasiteit.
Omdat geheuekaarte met ’n hoër kapasiteit minder gereeld
oorskryf word, hou dit gewoonlik langer.
Gebruik ’n geheuekaart van hoë gehalte met ’n
spoedgradering van klas 10 of hoër.
Koop jou plaasvervanger-geheuekaart by ’n
hoëgehaltevervaardiger en ’n verkoper met ’n goeie naam.
My video-opnames haak vas of is onvolledig
• Gebruik ’n geheuekaart van hoë gehalte met ’n
spoedgradering van klas 10 of hoër vir die beste kamera- en
videoresultate.
’n Stadiger geheuekaart sal video dalk nie vinnig genoeg
opneem nie.
• As jy video’s op jou slimfoon kyk met ’n koordlose verbinding
na die kamera, probeer dit in ’n ander ligging met minder
koordlose steuring kyk, of probeer om video’s na die slimfoon
oor te dra (Snoei en uitvoer van ’n video, bladsy 4).
• Dra belangrike opnames oor na ’n rekenaar of slimfoon en
formateer die geheuekaart (Formatering van die
paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 5).
• As die toestel ’n geheuekaartfout-waarskuwing wys, moet jy
eers probeer om die geheuekaart te formateer (Formatering
van die paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 5) en dan,
indien nodig, die geheuekaart vervang (Vervanging van die
paneelbordkamera-geheuekaart, bladsy 4).
• Dateer jou toestel op na die nuutste sagteware (Kaart- en
Sagtewarebywerkings, bladsy 23).
My toestel verbind nie aan my foon nie
• Kies Instellings > Bluetooth.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
• Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en
bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
• Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
• Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel
ontpaar (Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel, bladsy 17)
en die paarproses voltoooi (Regstreekse Dienste, Verkeer en
Slimfoonkenmerke, bladsy 15).
Sekere slimfoonkenmerke werk nie
As jy jou foon gepaar het, maar sekere slimfoonkenmerke werk
nie, kan jy hierdie handelinge probeer om dit op te los.
• Dateer die Garmin Drive toepassing op na die mees
onlangse weergawe in die toepassingwinkel op jou slimfoon.
• Verifieer dat die kenmerk wat jy wil gebruik op jou toestel of
slimfoon ontsper is (Ontsper of Versper van Bluetoothkenmerke, bladsy 16).
28
Foutopsporing
Indeks
Symbolen
2-D-kaartaansig 15
3-D-kaartaansig 15
A
aanraakskerm 2
aanwysings 12
adresse, vind 7
afritdienste 15
aktiewe baanleiding 12
alarmvolume 22
B
baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS) 5, 6
battery
laai 26, 27
laaiing 1, 23, 26
maksimalisering 27
probleme 27
beantwoord oproepe 17
belangepunte (BP'e) 8
belangepunte (BP's) 8, 9
HISTORY 9
plekke 9
beperkings, voertuig 2
berg van, huidige ligging 10
bestemmings 20. Raadpleeg liggings
aankoms 12
bestuuraanwysings 12
bestuurderwaarskuwings 5
Bluetooth tegnologie 15, 17, 28
ontkoppel ’n toestel 17
ontsper 21
skrap van 'n gepaarde toestel 17
Bluetooth-tegnologie, paar ’n foon 16
brandstof, stasies 10
breedtegraad en lengtegraad 10
bybehore 27
bywerking
kaarte 23
sagteware 23
D
demping, oudio 18
diefstal, vermyding 24
diensgeskiedenis
kategorieë 19
rekords 19
skrap 19
skrap tans 19
wysig 19
draailys 12
E
eenheid-ID 22
EGLO’s 22
eienaarshandleiding 19
F
foto's 4
Foursquare 9
foutopsporing 27, 28
G
gaan huis toe 11
Garmin Connect 15
Garmin Express 24
bywerking van sagteware 23
gebergde liggings 20
kategorieë 11
skrap 11
wysig 10
geheuekaart 1, 4, 25, 27
formatering 5
installeer 25
geocaching 10
gevorderde bestuurbystand-stelsel (ADAS) 5
Indeks
gevorderde bestuurderbystand-stelsel (ADAS)
6
GPS 2
nabootser 22
H
helderheid 2
herstel van
ritdata 15
toestel 24
herstel van instellings 22
huidige ligging 10
huis
gaan 11
wysig ligging 11
I
ID-nommer 22
ikone, statusbalk 2
instellings 21, 22
K
kaartaansig
2-D 15
3-D 15
kaarte 8, 11, 14, 21
besigtig roetes 11, 12
bywerking 23
dataveld 11, 15
detail-vlak 21
koop tans aan 27
lae 15
nutsmiddels 14
simbole 11
tema 21
kaartlae, verpersoonliking 15
kabels, krag 26
kamera, paar 25
kameras 25
paneelbordkamera 3, 21
rooilig 5
spoed 5
tru 25
wissel 25
kampeerwa, profiele 2, 3
kennisgewings 2, 16, 17
kennisgewingvolume 22
klank 22
koördinate 10
koordlose kamera. Raadpleeg kameras
kopstuk, paar tans 16
kortpaaie
byvoeging 2, 10
skrapping 10
kragkabels 23, 26
verander die smeltdraadjie 26
voertuig 1
kragtoets 1
kruisings, vind 10
L
laai van die toestel 1, 23, 26, 27
lêers, oordra 25
ligging 10
liggingdienste 22
liggings 7, 20
berg van 10
huidige 10
nageboots 22
onlangs gevind 10
plekke 9
soek na 7, 10
liggings wat onlangs gevind is 10
M
mediavolume 22
microSD kaart 25, 27
microSD-kaart 1
installeer 4
montering, verwydering 24, 27
montering van die toestel 26, 27
motorvoertuig 1
suigdoppie 1, 24, 27
verwydering uit montering 27
myTrends, roetes 13
N
nagebootste liggings 22
nasionale parke 8, 9
navigasie 9, 11, 12
instellings 21
veldlangs 14
nooddienste 10
nutsmiddels, kaarte 14
O
ompaaie 12
ontkoppel, Bluetooth toestel 17
oproepe 17
antwoord 17
oudio, nabyheidspunte 21
P
paar
ontkoppel 17
skrap van 'n gepaarde toestel 17
telefoon 16, 28
paar tans, kopstuk 16
padtoestande, weer 19
paneelbordkamera 21, 27
in lyn bring 3
opneem van oudio 3, 4
opneem van video 3
speel van ’n video 4
parkering 7, 8, 10, 12
photoLive 20
plekke 9
produkondersteuning 19
profiele, kampeerwa 2, 3
R
reisgeskiedenis 22
rekenaar, verbind 25
ritbeplanner 19, 20
vormpunte 20
wysig ’n rit 20
ritinligting
besigtig 15
herstel van 15
ritlog, besigtig 15
roetes 11
begin 7, 8, 11
begin tans 11
bereken 13
berekeningsmodus 20
besigtig op die kaart 11, 12
byvoeg van 'n punt 12, 20
myTrends 13
stop 13
voorgestelde 13
vorming 12
rooiligkameras 5
S
sagteware
bywerking 23
weergawe 22, 24
satellietseine, verkry 2, 22
skerm, helderheid 2
skoonmaak, toestel 24, 27
skoonmaak van die aanraakskerm 24
skoonmaak van die toestel 24
skoonmak van die toestel 24
skrap
dienskategorieë 19
gepaarde Bluetooth toestel 17
skrap tans, diensrekords 19
skrapping
alle gebruikersdata 22
ritte 20
slaapmodus 1
29
slimfoonkenmerke 16
verbind 16
Smartphone Link 16
smeltdraadjie, verander 26
soekbalk 7
spesifikasies 23
spoedkameras 5
spraakherkenning 18
stemopdrag 18
aktivering 18
navigeer met 18
ontwaakfrase 18
wenke vir gebruik van 18
suigdoppie 24, 27
T
taal 22
telefoon 28
paar 16, 28
paar tans 16
telefoonoproepe 17
antwoord 17
demping 17
skakel 17
terugstel van die toestel 22
toepassings 2
toestelsorg 24
tolgelde, vermyding 13
TripAdvisor 9
trukamera 25. Raadpleeg kameras
tuisskerm 2
pasmaking 2
tydinstellings 22
voorkantbotsingwaarskuwingstelsel (FCWS) 5,
6
vorentoe 14, 15
verpersoonliking 14
vorm ’n roete 12
vryhand-foonoproepe 16
W
Waar Is Ek? 10
waarskuwings 5
nabyheidspunte 21
oudio 21
waarskuwingsikone 6, 7
weer 19
padtoestande 19
radar 19
Wi-Fi, verbind 21, 25
Wi‑Fi 23
wysig, gebergde ritte 20
wysig die soekgebied 7
U
USB, ontkoppel 26
V
veldlangsnavigasie 14
verkeer 15, 17, 18, 21
alternatiewe roete 13
kaart 15
kameras 20
ontvanger 18
soek vir vertragings 15
voorvalle 15
verkeerskameras, besigtig 20
vermydings 13
area 13
pad 13
padkenmerke 13
skrapping 14
tolgelde 13
versper 14
vertooninstellings 22
verwydering van montering 24, 27
video 4
berg van 4
foto's, besigtig 4
gehalte 27, 28
neem op 3, 4
skrap tans 4
speel tans 4
vind dienste 8
vind liggings. 7–9 Raadpleeg ook liggings
adresse 7
kategorieë 8
stede 15
vind tans liggings 8
vind van liggings 8
koördinate 10
kruisings 10
Vinnige soektog 8
voertuigkragkabel 1
voertuigprofiel
kampeerwa 2, 3
motor 3
volgende draai 11
volume 22
30
Indeks
support.garmin.com
Junie 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising