Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Operating instructions | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Návod k obsluze

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Návod k obsluze
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
ACSI™ je ochranná známka společnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple , iPhone a Mac jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností
Garmin podléhá licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. HISTORY a logo H jsou ochranné známky společnosti A+E Networks jsou
chráněny v USA i v dalších zemích po celém světě. Všechna práva vyhrazena. Používat pouze se souhlasem. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
PlanRV™ je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Přehled Garmin® ........................................................................ 1
Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle ....................... 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 2
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Otevření aplikace ................................................................... 2
Přidání zkratek na domovskou obrazovku ............................. 2
Zobrazení oznámení .............................................................. 2
Ikony stavové lišty .................................................................. 2
Používání dotykové obrazovky ................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................ 10
Zobrazení naposledy nalezených pozic ................................... 10
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ............... 10
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................. 10
Vyhledání záchranných složek a paliva ............................... 10
Získání popisu trasy do aktuální polohy .............................. 10
Přidání zkratky .......................................................................... 10
Odebrání zkratky .................................................................. 10
Ukládání poloh .......................................................................... 10
Uložení polohy ..................................................................... 10
Uložení aktuální polohy ........................................................ 10
Úprava uložené polohy ........................................................ 10
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 11
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 11
Profily vozidla................................................................. 2
Jízda po trase............................................................... 11
Začínáme......................................................................... 1
Přidání profilu vozidla ................................................................. 3
Profil automobilu ......................................................................... 3
Přepnutí profilu vozidla ............................................................... 3
Úprava profilu vozidla ................................................................. 3
Přidávání propanových nádrží ............................................... 3
Palubní kamera............................................................... 3
Zarovnání kamery ....................................................................... 3
Ovládací prvky palubní kamery .................................................. 3
Nahrávání palubní kamerou ................................................... 3
Uložení záznamu z palubní kamery ....................................... 4
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku .................................. 4
Používání galerie palubní kamery .............................................. 4
Videa z palubní kamery v počítači .............................................. 4
Zobrazení videí a fotografií na smartphonu ................................ 4
Odstranění videa nebo fotografie pomocí smartphonu .......... 4
Ořezání a exportování videa .................................................. 4
Výměna paměťové karty palubní kamery ................................... 4
Formátování paměťové karty palubní kamery ....................... 4
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 5
Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče ........................ 5
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 5
Systém rozšířené podpory řízení ................................................ 5
Systém varování před čelní srážkou ...................................... 5
Systém upozornění na opuštění pruhu .................................. 6
Symboly varování a upozornění ................................................. 6
Varování týkající se omezení ................................................. 6
Varování týkající se stavu silnice ........................................... 6
Upozornění ............................................................................ 6
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Nalezení adresy .......................................................................... 7
Výsledky hledání polohy ............................................................. 7
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 7
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 8
Změna oblasti vyhledávání pomocí mapy ............................. 8
Body zájmu ................................................................................. 8
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 8
Hledání kempů ....................................................................... 8
Hledání služeb pro karavany ................................................. 8
Hledání národních parků ........................................................ 8
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY ................................ 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 9
Nástroje pro hledání ................................................................... 9
Hledání křižovatky .................................................................. 9
Hledání polohy pomocí souřadnic ....................................... 10
Parkoviště ................................................................................. 10
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................. 10
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy .................... 10
Obsah
Trasy ......................................................................................... 11
Zahájení trasy ........................................................................... 11
Zahájení trasy s použitím mapy ........................................... 11
Cesta domů .......................................................................... 11
Vaše trasa na mapě .................................................................. 11
Navigace aktivními pruhy ..................................................... 12
Sledování odboček a změn směru jízdy .............................. 12
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................. 12
Příjezd do cíle ........................................................................... 12
Parkování v blízkosti cíle ..................................................... 12
Změna aktivní trasy .................................................................. 12
Přidání pozice k trase .......................................................... 12
Tvarování trasy .................................................................... 12
Použití objížďky ................................................................... 12
Změna režimu pro výpočet trasy .......................................... 12
Zastavení trasy ......................................................................... 13
Používání navržených tras ....................................................... 13
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ..................................... 13
Objížďka zpoždění na trase ................................................. 13
Vyhnout se placeným silnicím .............................................. 13
Vyhnout se použití dálniční známky .................................... 13
Funkce vyhnutí se silnicím ................................................... 13
Objížďka nízkoemisních zón ................................................ 13
Vlastní objížďky ................................................................... 13
Navigace mimo silnice .............................................................. 14
Používání mapy............................................................ 14
Nástroje mapy ........................................................................... 14
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 14
Po cestě .................................................................................... 14
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 14
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 14
Města před vámi ....................................................................... 14
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice ................... 15
Informace o cestě ..................................................................... 15
Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě ....... 15
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 15
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 15
Vynulování informací o cestě ............................................... 15
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 15
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 15
Vyhledávání dopravních událostí ......................................... 15
Přizpůsobení mapy ................................................................... 15
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 15
Změna datového pole mapy ................................................ 15
Změna perspektivy mapy ..................................................... 15
Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone.................................................................. 15
Párování se smartphonem ........................................................ 16
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth ...................................... 16
Párování dalších zařízení Bluetooth .................................... 16
i
Chytrá oznámení ...................................................................... 16
Přijímání oznámení .............................................................. 16
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 17
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 17
Uskutečnění hovoru ............................................................. 17
Příjem hovoru ....................................................................... 17
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 17
Uložení telefonního čísla jako předvolby ............................. 17
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 17
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth ............................ 17
Doprava ......................................................................... 17
Příjem dopravních informací pomocí smartphonu .................... 17
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 18
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 18
Hlasový příkaz .............................................................. 18
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 18
Aktivace funkce Hlasový příkaz ................................................ 18
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 18
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 18
Ztlumení pokynů ....................................................................... 18
Používání aplikací........................................................ 19
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 19
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 19
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 19
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 19
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 19
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 19
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 19
Přidání kategorií servisu ...................................................... 19
Odstranění kategorií servisu ................................................ 19
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 19
Odstranění záznamů servisu ............................................... 19
Úprava záznamu servisu ..................................................... 19
Plánovač trasy .......................................................................... 19
Plánování cesty .................................................................... 19
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 20
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 20
Změna možností trasování pro cestu ................................... 20
Navigace k uložené cestě .................................................... 20
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 20
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 20
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive ............... 20
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě ............... 20
Uložení dopravní kamery ..................................................... 20
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 20
Nastavení ...................................................................... 21
Nastavení navigace .................................................................. 21
Nastavení mapy a vozidla .................................................... 21
Nastavení předvoleb trasy ................................................... 21
Nastavení podpory řízení ..................................................... 21
Nastavení dopravy ............................................................... 21
Nastavení palubní kamery ........................................................ 21
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth ............................... 21
Připojení k bezdrátové síti ........................................................ 21
Nastavení displeje .................................................................... 22
Nastavení zvuku a oznámení ................................................... 22
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení .................................... 22
Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy ................................ 22
Nastavení jazyka textu systému ............................................... 22
Nastavení data a času .............................................................. 22
Nastavení zařízení .................................................................... 22
Obnovení nastavení ................................................................. 22
Vynulování dat a nastavení ...................................................... 22
ii
Informace o zařízení..................................................... 22
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 22
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjení zařízení ....................................................................... 23
Údržba zařízení ............................................................. 23
Centrum podpory Garmin ......................................................... 23
Aktualizace map a softwaru ...................................................... 23
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ....... 23
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express ................................................................................ 23
Péče o zařízení ......................................................................... 24
Čištění objektivu kamery ...................................................... 24
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 24
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 24
Zabránění krádeži ................................................................ 24
Restartování zařízení ................................................................ 24
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 24
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 24
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 24
Dodatek......................................................................... 24
Couvací kamery ........................................................................ 24
Připojení couvací kamery kabelem ...................................... 25
Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním zařízením
Garmin ................................................................................. 25
Zobrazení videa z couvací kamery ...................................... 25
Připojení k bezdrátovému displeji ............................................. 25
Správa dat ................................................................................ 25
Informace o paměťových kartách ........................................ 25
Vložení paměťové karty s mapami a daty ............................ 25
Připojení zařízení k počítači ................................................. 25
Přenos dat z počítače .......................................................... 25
Napájecí kabely ........................................................................ 26
Nabíjení zařízení .................................................................. 26
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 26
Instalace příslušenství nabíjecí stanice karavanu .................... 26
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 27
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 27
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 27
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 27
Nákup doplňkových map .......................................................... 27
Zakoupení příslušenství ............................................................ 27
Odstranění problémů................................................... 27
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 27
Zařízení během jízdy nedrží v držáku ....................................... 27
Zařízení nevyhledává satelitní signály ...................................... 27
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 27
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 27
Moje videozáznamy jsou rozmazané ....................................... 27
Paměťová karta je už dlouho používaná a potřebuje
vyměnit. .................................................................................... 27
Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné ........................ 28
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu ........................................ 28
Některé funkce smartphonu nefungují ...................................... 28
Rejstřík.......................................................................... 29
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Vložte do kamery paměťovou kartu (Výměna paměťové karty
palubní kamery, strana 4).
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map
a softwaru, strana 23).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle,
strana 1).
• Zarovnejte palubní kameru (Zarovnání kamery, strana 3).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 2).
• Upravte hlasitost (Přehled Garmin , strana 1) a jas displeje
(Nastavení jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pro daný karavan (Přidání profilu
vozidla, strana 3).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 11).
®
Přehled Garmin
®
Upevnění a napájení zařízení Garmin ve
vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte
zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.
OZNÁMENÍ
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů,
včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní,
pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti
elektronických přístrojů.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla zapojte do portu mini-USB na
držáku.
2 Zatlačte držák
Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree
Mikrofon pro nahrávání palubní kamerou
Ovládání hlasitosti
Fotoaparát
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port micro-USB
do úchytu na přísavce , dokud
nezaklapne na místo.
POZNÁMKA: Držák a přísavka už mohou být v balení
smontovány.
Logo Garmin na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru.
Nejsnazší je spojit držák s přísavkou, když je rameno se
závěsem na přísavce uzavřené. Spojení držáku a přísavky je
těsné, takže možná je budete muset k sobě silně zatlačit.
3 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku
dozadu směrem k čelnímu sklu.
4 Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
5 Vyberte možnost:
• Je-li váš napájecí kabel vybaven napájecím konektorem
pro vozidla, zastrčte jej do napájecího výstupu svého
vozidla.
• Pokud je váš napájecí kabel zakončen obnaženými vodiči,
postupujte při připojování kabelu k napájení vozidla podle
dodaného diagramu kabeláže.
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
3,5mm audio konektor
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka
připojením zařízení k napájení.
Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
nebo
Reproduktor
Paměťová karta palubní kamery pod krycím panelem (Výměna
paměťové karty palubní kamery, strana 4)
Začínáme
1
služby dispečinku a záznam doby směny. Karta Nástroje
obsahuje aplikace, které slouží ke komunikaci a dalším úkolům.
Aplikaci můžete otevřít následovně:
• Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
• Vyberte možnost , vyberte kartu a zvolte požadovanou
aplikaci.
Přidání zkratek na domovskou obrazovku
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte kartu aplikací. Zobrazí se další aplikace.
3 Podržte aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazuje ikona , a
pokud ne, aktivujte služby určování polohy.
3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným
výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.
Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní
části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.
Domovská obrazovka
POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte,
může se lišit.
Posunutím dolů zobrazte oznámení.
Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit
nastavení a jas podsvícení.
Přidržte, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na
domovskou obrazovku.
Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací
obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení
nainstalovány.
Otevření aplikace
Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných
aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou
v zařízení nainstalovány, setříděné do dvou sloupců. Karta
Navigace obsahuje aplikace Garmin, které slouží pro navigaci,
2
obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů.
Objeví se seznam oznámení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení
týká, vyberte oznámení.
• Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.
Služby určování polohy jsou zapnuté.
Technologie Bluetooth je povolena.
®
Připojeno k zařízení Bluetooth.
Připojeno k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti, strana 21).
®
Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a
výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla.
Úroveň nabití baterie.
Používání dotykové obrazovky
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.
• „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
• Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
Nastavení jasu obrazovky
Zařízení používá snímač okolního světla a automaticky upravuje
jas obrazovky podle aktuálních podmínek ve vozidle. Jas
můžete upravit i ručně prostřednictvím panelu oznámení nebo
nabídky nastavení.
1 Vyberte možnost:
• Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení,
posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
• Vyberte možnost Nastavení > Displej > Úroveň jasu.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Profily vozidla
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají
různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou
Profily vozidla
na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení
lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.
Když pro vozidlo aktivujete profil karavanu, bude zařízení z tras
vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě
rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané
vozidlo.
Přidání profilu vozidla
U každého karavanu, se kterým chcete používat zařízení, je
nutné nastavit samostatný profil vozidla.
1 Vyberte možnost Vozidlo.
2 Vyberte typ vozidla.
• Chcete-li přidat vůz s vestavěnou obytnou částí, vyberte
možnost Obytný vůz.
• Chcete-li přidat obytný vůz s přívěsem, vyberte možnost
Obytný vůz s přívěsem.
• Chcete-li přidat osobní vůz s obytným přívěsem, vyberte
možnost Vozidlo s přívěsem.
3 V případě potřeby vyberte typ přívěsu:
• Chcete-li přidat karavan pro klasické tažné zařízení,
vyberte možnost Obytný přívěs.
• Chcete-li přidat karavan připojovaný pomocí čepu a točny,
vyberte možnost Obytný návěs.
POZNÁMKA: Tento typ přívěsu není k dispozici ve všech
oblastech.
• Chcete-li přidat lodní přívěs pro klasické tažné zařízení,
vyberte možnost Lodní přívěs.
• Chcete-li přidat přívěs pro klasické tažné zařízení, vyberte
možnost Obytný přívěs.
4 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.
Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné
doplňkové informace (Úprava profilu vozidla, strana 3).
Profil automobilu
Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží
k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla
počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro
velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení
specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla
k dispozici.
Přepnutí profilu vozidla
V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla
ručně.
1 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vozidlo.
• Dvakrát posuňte prstem po obrazovce shora dolů a
vyberte ikonu profilu vozidla, například nebo .
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
3 Vyberte možnost Vybrat.
Úprava profilu vozidla
Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj
přidat podrobné informace, například maximální rychlost.
1 Vyberte možnost Vozidlo.
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte
ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
• Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost
>
> Přejmenovat profil.
Palubní kamera
• Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost
> Odstranit.
>
Přidávání propanových nádrží
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
produktů.
Jakmile do svého profilu přidáte propanové nádrže, zařízení se
bude při výpočtu trasy vyhýbat oblastem, kde existuje omezení
pro propanové nádrže ovlivňující vaši trasu. Zařízení vás také
upozorní v okamžiku, kdy se dostanete do oblasti, kde je nutné
propanové nádrže vypnout.
1 V profilu vozidla vyberte možnost > Propanové nádrže >
Přidat nádrž.
2 Zadejte hmotnost propanové nádrže a vyberte možnost
Uložit.
Palubní kamera
Zarovnání kamery
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.
Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete
nebo změníte její umístění.
1 Vyberte možnost Palubní kamera.
2 Nakloňte zařízení tak, aby se kamera zarovnala.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára
horizontu musí být vycentrovaná mezi horní a dolní částí
obrazovky.
TIP: Nachází-li se přísavka v zorném poli palubní kamery, je
nutné posunout rameno se závěsem směrem k přísavce.
Ovládací prvky palubní kamery
OZNÁMENÍ
Některé jurisdikce upravují nebo zakazují používání tohoto
zařízení. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a
právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení
používat, a dodržovat je.
Palubní kameru můžete ovládat buďto pomocí aplikace palubní
kamery nebo pomocí panelu oznámení.
Vyberte možnost > Palubní kamera nebo posuňte prstem
shora dolů po obrazovce.
Uloží nahrávku palubní kamery.
Zastaví nahrávání palubní kamery.
Spustí nahrávání palubní kamery.
Aktivuje nahrávání zvuku.
Deaktivuje nahrávání zvuku.
Nahrávání palubní kamerou
• Palubní kamera nahrává nepřetržitě a přepisuje nejstarší,
neuložený videozáznam.
• Nahrávání palubní kamerou můžete spustit či zastavit
ovladači palubní kamery (Ovládací prvky palubní kamery,
strana 3).
• Pokud aktivujete volbu Automatické nahrávání (Nastavení
palubní kamery, strana 21), začne palubní kamera
automaticky nahrávat, kdykoli bude připojeno napájení
prostřednictvím napájecího držáku. Toto nastavení je
výhodné v případě, pokud je držák připojen ke zdroji, který se
zapíná nastartováním vozidla.
• Pokud zařízení z držáku vyjmete nebo dojde ke ztrátě
napájení, po 15sekundové prodlevě se nahrávání palubní
kamery automaticky zastaví.
3
Uložení záznamu z palubní kamery
Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové
video.
1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost >
Palubní kamera > .
Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom,
co zvolíte možnost .
2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu
(volitelně), vyberte možnost .
Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.
Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam
přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení
(Videa z palubní kamery v počítači, strana 4).
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku
OZNÁMENÍ
V některých jurisdikcích může být nahrávání audiozáznamů
tímto zařízením regulováno nebo zakázáno. Je vaší
odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na
ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat,
a dodržovat je.
Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím
integrovaného mikrofonu. Nahrávání zvuku můžete kdykoli
vypnout nebo zapnout.
1 Vyberte možnost > Palubní kamera.
2 Zvolte možnost nebo .
Používání galerie palubní kamery
Můžete použít galerii palubní kamery ke zobrazení nahraného
videozáznamu z této kamery, odstranění nepotřebných
videozáznamů a ukládání klipů z neuloženého videozáznamu.
POZNÁMKA: Při prohlížení videí se zastaví nahrávání videa.
1 Vyberte možnost > Galerie palubní kamery > OK.
2 Vyberte uložené video nebo vyberte možnost Neuloženo.
Video se začne automaticky přehrávat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit klip neuloženého videozáznamu, použijte
posuvník pro výběr segmentu videa, který chcete uložit, a
zvolte možnost .
Zařízení uloží segment videa mezi oranžovými značkami
posuvníku.
• Chcete-li video smazat, vyberte možnost .
POZNÁMKA: Během zaznamenávání videí a fotografií přestane
zařízení nahrávat a jsou deaktivována upozornění.
1 V aplikaci Garmin Drive ve smartphonu vyberte možnost
Prohlédnout záběr.
Vyberte
možnost:
2
• Chcete-li si prohlédnout uložené video nebo fotografii,
vyberte soubor z kategorie Uložené záběry.
• Chcete-li zobrazit záznamy videa, které se neuložily,
vyberte video z kategorie Dočasné záběry.
Odstranění videa nebo fotografie pomocí smartphonu
1 Když prohlížíte seznam uložených videí nebo fotografií ve
smartphonu, vyberte možnost Vybrat.
2 Vyberte jeden nebo více souborů.
3 Vyberte možnost .
Ořezání a exportování videa
Než provedete export videa, můžete ořezat jeho délku nebo
odstranit nadbytečné záznamy.
1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost Prohlédnout
záběr.
2 Vyberte video.
3 Přetažením za úchyty na ukazateli průběhu videa doleva
nebo doprava ořízněte délku videa.
4 Vyberte možnost Export.
POZNÁMKA: Při exportování videa je nutné ponechat
aplikaci spuštěnou v popředí.
Aplikace exportuje ořezané video do smartphonu.
Výměna paměťové karty palubní kamery
Chcete-li navýšit kapacitu paměťové karty palubní kamery nebo
nahradit nefunkční kartu, můžete kartu vyměnit. Palubní kamera
vyžaduje paměťovou kartu microSD s kapacitou 4 až 64 GB
a o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
1 Stiskněte dvě označená místa a otevřete zadní panel
posunutím dolů.
®
Videa z palubní kamery v počítači
Videa a fotografie se ukládají na paměťovou kartu kamery do
složky DCIM. Videa jsou uložena v souborech ve formátu MP4,
zatímco fotografie jsou uloženy ve formátu JPG. Fotografie
a videa můžete zobrazit a přenést po připojení paměťové karty
nebo zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
strana 25).
Videa a fotografie jsou roztříděny do několika složek.
100EVENT: Obsahuje videa, která se automaticky ukládají, když
zařízení zjistí nehodu.
101SAVED: Obsahuje videa, která uživatel uložil manuálně.
104UNSVD: Obsahuje neuložené záznamy videí. Když není
dostatek místa pro neuložená videa, zařízení přepíše
nejstarší neuložené video.
Zobrazení videí a fotografií na smartphonu
Než budete moci zobrazit videa a fotografie na smartphonu,
musíte Garmin zařízení spárovat s aplikací Garmin Drive™
(Párování se smartphonem, strana 16).
4
2 Najděte slot paměťové karty .
3 Přitlačte na stávající kartu, až cvakne, a uvolněte ji.
4
5
6
7
Karta se vysune ze slotu.
Vyjměte kartu ze slotu.
Vložte do slotu novou paměťovou kartu.
Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
Vraťte panel na místo a nasuňte jej směrem vzhůru, až
zacvakne na místo.
Formátování paměťové karty palubní kamery
Palubní kamera vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou
pomocí souborového systému FAT32. Zařízení můžete použít
k formátování paměťové karty pomocí tohoto souborového
systému.
Paměťovou kartu je nutné naformátovat nejméně jednou za
6 měsíců. Prodlouží se tím její životnost. Je rovněž nutné
naformátovat úplně novou paměťovou kartu, pokud není
naformátovaná pomocí souborového systému FAT32.
Palubní kamera
POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna
videa, fotografie a data na kartě.
1 Vyberte možnosti > Navigace > Galerie palubní kamery.
2 Vyberte možnost > Naformátovat paměťovou kartu.
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
UPOZORNĚNÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li
k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují
děti školního věku.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón, který oznamuje
blížící se železniční přejezd.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který
oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na
silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo
s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí.
Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat
dopravní informace (Doprava, strana 17).
Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit
podvozkem o silnici.
Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.
Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.
Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte prudkému kopci.
Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu,
když se přiblížíte hranicím státu nebo země.
Vypnout propan: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když
se přiblížíte oblasti, ve které je nutné vypnout propan.
Varování před čelní srážkou: Zařízení vyšle varování, jakmile
rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi svým
vozidlem a vozidlem před vámi (Systém varování před čelní
srážkou, strana 5).
Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyšle varování,
jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh
(Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 6).
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče
Aktivace nebo deaktivace upozornění pro
řidiče
Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění
pro řidiče.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Podpora řízení >
Upozornění pro řidiče.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací
Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat aktuální data
o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Systém rozšířené podpory řízení
Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení
(ADAS), který s využitím integrované palubní kamery poskytuje
varování a upozornění týkající se vašeho okolí.
Každou z funkcí rozšířené podpory řízení můžete zapnout či
vypnout v nastaveních Podpora řízení (Nastavení podpory
řízení, strana 21).
Systém varování před čelní srážkou
VAROVÁNÍ
Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží
pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré
silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy
a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce
FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před
blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti
omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese
garmin.com/warnings.
POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech oblastech
ani u všech modelů produktů.
Funkce FCWS vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že
nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi vaším vozidlem
a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost
vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou
vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se automaticky aktivuje,
když rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).
Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před
vámi, přehraje zvukovou výstrahu a na obrazovce se zobrazí
varování.
5
Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou
Správné fungování systému varování před čelní srážkou
(FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí
být funkce FCWS schopna vozidlo před vámi rozpoznat.
• Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí
50 km/h (30 mil/h).
• Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za
zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu,
oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
• Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není
správně zarovnaná (Zarovnání kamery, strana 3).
• Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidla ve vzdálenosti větší
než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).
• Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení
umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo
skutečnému umístění zařízení ve vozidle (Zarovnání kamery,
strana 3).
• Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není
správně zarovnaná.
• Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení
umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo
skutečnému umístění zařízení ve vozidle (Zarovnání kamery,
strana 3).
• Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na
čáry označující jízdní pruhy.
◦ Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není
dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi
tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na
silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.
◦ Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry
označující jízdní pruhy chybí, jsou sjeté nebo nejsou
rovnoběžné.
• Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi
širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.
Systém upozornění na opuštění pruhu
Symboly varování a upozornění
VAROVÁNÍ
Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží
pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré
silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy
a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce
LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění
pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou
funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com
/warnings.
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Funkce LDWS vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že
možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například
upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru.
Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí
64 km/h (40 mil/h). Výstraha se objeví na levé nebo pravé
straně obrazovky podle toho, kterým směrem jste pruh opustili.
Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě
nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí
a dopravní situace.
Varování týkající se omezení
Výška
Hmotnost
Délka
Šířka
Výška přívěsu
Hmotnost přívěsu
Délka přívěsu
Šířka přívěsu
Lodní přívěsy nejsou povoleny
Obytné přívěsy nejsou povoleny
Nejsou povoleny přívěsy
Zákaz propanu
Zákaz odbočení vlevo
POZNÁMKA: Nejlepší výkon funkce LDWS zajistíte, pokud
v nabídce Umístění kamery nastavíte umístění zařízení ve
vozidle.
Nastavení umístění kamery
Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do
středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší
výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery
a označte umístění zařízení ve vozidle.
1 Vyberte položky Nastavení > Palubní kamera > Umístění
kamery > Vodorovná pozice.
2 Vyberte umístění zařízení.
Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu
Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu
(LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí
být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.
• Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí
65 km/h (40 mil/h).
6
Zákaz odbočení vpravo
Zákaz otáčení
Varování týkající se stavu silnice
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Upozornění
Vážicí stanice
Není ověřena použitelnost silnice pro obytné vozy
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
V hlavním menu vyberte možnost Kam vést?.
• Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém
zařízení, zvolte možnost Zadejte hledanou položku
(Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání,
strana 7).
• Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost Adresa
(Nalezení adresy, strana 7).
• Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené
body zájmu podle kategorie, zvolte možnost Kategorie
(Hledání pozice podle kategorie, strana 8).
• Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti,
vyberte ikonu vedle aktuální oblasti vyhledávání (Změna
oblasti vyhledávání, strana 7).
• Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte
možnost Oblíbené (Ukládání poloh, strana 10).
• Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali
ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost Poslední
nalezená (Zobrazení naposledy nalezených pozic,
strana 10).
• Pokud chcete vyhledat kempy, vyberte možnost Všechny
kempy(Hledání kempů, strana 8).
• Pokud chcete procházet, vyhledávat a registrovat body zájmu
Foursquare , zvolte možnost Foursquare (Vyhledání bodů
zájmu pomocí služby Foursquare, strana 9).
• Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu
TripAdvisor a recenze, zvolte možnost TripAdvisor
(TripAdvisor, strana 9).
• Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu
HISTORY , fotky a informace, zvolte možnost History®
(Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY, strana 9).
• Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy
parků, zvolte možnost Národní parky (Hledání národních
parků, strana 8).
• Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice,
zvolte možnost Souřadnice (Hledání polohy pomocí
souřadnic, strana 10).
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte polohu.
6
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte ikonu pro hledání v blízkosti
jiného města či oblasti.
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
®
®
®
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
Zadejte
celý název hledaného termínu nebo jeho část.
3
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
Vyberte
možnost:
4
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
Vyhledávání a ukládání poloh
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
Jet! Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti
vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte ikonu vedle aktuální oblasti vyhledávání .
3 Vyberte oblast vyhledávání.
7
4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na
obrazovce.
Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud
hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených
v menu Kam vést?, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se
nacházejí v blízkosti dané oblasti.
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
Hledání kempů
Vyberte možnost Kam vést? > Všechny kempy.
Hledání kempů na základě dostupného komfortu
Můžete vyhledat kempy na základě dostupné komfortnosti
ubytování.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte poskytovatele vyhledávání kempů, např. PlanRV™
Parks, The Caravan and Motorhome Club nebo ACSI™.
POZNÁMKA: Aktuální seznam poskytovatelů vyhledávání
závisí na konkrétním modelu zařízení.
3 V případě potřeby vyberte možnost Filtrovat podle
komfortu, vyberte jednu či více položek komfortu a zvolte
možnost Uložit.
4 Vyberte polohu.
Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™
Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která
umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování,
například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.
1 Vyberte možnost Kam vést? > iOverlander.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Jet! Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání pomocí mapy
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Přetáhněte mapu do nové oblasti vyhledávání.
4 Vyberte možnost Hledat zde.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
8
Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Zařízení podporuje body zájmu služby Ultimate Campgrounds,
které umožňují vyhledávání veřejných kempů v okolí.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Ultimate Public
Campgrounds.
V
2 případě potřeby vyberte možnost Filtry vyhledávání,
nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko Vyhledat.
3 Vyberte polohu.
Hledání služeb pro karavany
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a
ostatní služby pro karavany.
Vyberte možnost Kam vést? > PlanRV™ Services.
Hledání národních parků
Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo
Spojených států amerických obsahují také podrobné informace
o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního
parku nebo do lokality v rámci národního parku.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Národní parky.
Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude
uvedený nahoře.
2 Zvolte možnost Zadejte hledanou položku a zadejte celé
jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání
(nepovinné).
3 Vyberte národní park.
Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro
polohy služeb a vybavení parku.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost
Jet!.
• Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si
projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu
.
• Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku,
vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii
a zvolte polohu.
Vyhledávání a ukládání poloh
Projděte si informace o službách a vybavení národního
parku
U severoamerických modelů můžete procházet podrobné
informace o službách a vybavení národního parku a navigovat
na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat
kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.
1 Ve výsledcích vyhledávání zvolte národní park a vyberte
ikonu .
2 Vyberte možnost Prozkoumejte tento park.
Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení
parku.
3 Vyberte kategorii.
4 Zvolte polohu a poté možnost Jet!.
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin
Drive (Připojení k účtu Foursquare, strana 9).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Foursquare > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
TripAdvisor
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
produktů.
Vaše zařízení obsahuje body zájmu HISTORY, které vám
umožňují najít a dozvědět se informace o historicky významných
místech a zajímavostech po celém světě, jako jsou historické
budovy, památky, muzea a místa konání významných
historických událostí.
1 Vyberte možnost Kam vést? > History®.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Výběrem ikony si zobrazíte fotografii a stručný přehled
o historii daného místa.
1 Vyberte možnost Kam vést? > TripAdvisor.
2 Vyberte kategorii.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Můžete se připojit ke svému účtu Foursquare prostřednictvím
aplikace Garmin Drive v kompatibilním smartphonu. Pak si
můžete zobrazit údaje o poloze ze služby Foursquare,
registrovat polohu nebo vyhledávat body zájmu ve webové
databázi služby Foursquare.
Připojení k účtu Foursquare
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
2 Vyberte možnost > Foursquare > Přihlášení.
3 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Garmin Drive nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky
z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare (Připojení k účtu
Foursquare, strana 9).
Vyberte možnost Kam vést? > Foursquare.
Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin
Drive (Připojení k účtu Foursquare, strana 9).
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte možnost .
Vyhledávání a ukládání poloh
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
9
Hledání polohy pomocí souřadnic
Vyhledání záchranných složek a paliva
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Parkoviště
Zařízení Garmin obsahuje podrobné informace o parkování,
které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě
pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné
ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
4 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
5 Vyberte pozici parkoviště.
6 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
>
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
10
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 8).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost > Uložit.
4 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
Vyhledávání a ukládání poloh
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Jízda po trase
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 12)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 13).
• Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou
vhodné pro aktivní profil vozidla.
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 11).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 12).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 12).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 12).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 11). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Jízda po trase
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 12).
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě.
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se
akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 15).
Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací
o trase a okolí.
11
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára
označuje správný pruh pro
odbočení.
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček
nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci
trasy automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 12).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
12
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 11).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 19).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 11).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
Jízda po trase
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
• Na mapě zvolte možnost > Ukončit.
• Na domovské obrazovce vyberte možnost Ukončit.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení,
strana 22).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí smartphonu, strana 17).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 21), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Vyberte
možnost Uložit.
4
Vyhnout se použití dálniční známky
Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace
o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím,
které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Mýtné > Dálniční známky.
Jízda po trase
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Vždy se zeptat.
• Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční
známku, vyberte možnost Vyhnout se.
• Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost OK.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla
v aktivním profilu vozidla.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Nízkoemisní zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
13
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy
> Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Zařízení ignoruje silnice a vypočítá trasy s použitím přímých
čar mezi cíli.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 11) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní
trase.
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 11).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Kamera: Poskytuje ovládání palubní kamery a zobrazuje
varování před čelní srážkou a opuštěním pruhu. Rovněž
poskytuje přístup k hledáčku palubní kamery a nastavení
podpory řízení.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase (Změna aktivní trasy, strana 12).
Ztlumit: Ztlumí celkovou hlasitost.
Města před vámi: Zobrazí blížící se města a služby na aktivní
trase nebo na dálnici (Města před vámi, strana 14).
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy na trase nebo silnici, po
které jedete (Po cestě, strana 14).
Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 15). Tato
funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů
zařízení.
14
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení přizpůsobených informací
o cestě na mapě, strana 15).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 12).
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 17).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 20).
Ohlásit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Garmin Drive (Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone, strana 15).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Blížící se body zájmu můžete
zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice
nebo odpočívadla.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici
nebo na trase ve všech třech kategoriích. Pokud necestujete,
zobrazuje nástroj mapy názvy těchto tří kategorií.
2 Vyberte možnost:
• Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si
výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této
kategorie.
• Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte
si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této
poloze nebo zahajte trasu do této polohy.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
Vyberte
možnost Uložit.
5
Města před vámi
Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje
dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících
Používání mapy
se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy
vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných
službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice
1 Na mapě vyberte možnost > Města před vámi.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj
mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na
výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice,
ubytovací zařízení nebo restaurace.
Zvolte
polohu a poté výběrem možnosti Jet! spusťte
3
navigaci.
Informace o cestě
Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě
Pro zobrazení informací o cestě na mapě můžete použít nástroj
mapy Data cesty.
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte možnost:
Zobrazení nadcházející dopravy
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o dopravě (Doprava, strana 17).
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > Navigace > Doprava.
2 V případě potřeby si výběrem možnosti > Legenda
zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.
Vyhledávání dopravních událostí
1 V hlavním menu vyberte možnost > Navigace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní
události zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo >
Vrstvy mapy.
2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na
mapě.
• V nástroji Data cesty zvolte datové pole
a vyberte, jaké
informace chcete v tomto poli zobrazit.
• Zvolte nastavitelné datové pole mapy
a vyberte, jaké
informace chcete v tomto poli zobrazit.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo >
Vrstvy mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo >
Zobrazení mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone
Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení
přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní
informace nebo informace o počasí.
Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a
zdržení, staveniště a uzavírky (Doprava, strana 17).
Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální
předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje
z meteorologického radaru (Zobrazení předpovědi počasí,
strana 19).
15
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje
funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových
příkazů.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení
(Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 9).
Párování se smartphonem
Zařízení Garmin můžete spárovat se smartphonem s aplikací
Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte
přístup k aktuálním informacím (Služby Live, dopravní informace
a funkce Smartphone, strana 15) .
1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte
aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
2 Zapněte zařízení Garmin a umístěte je do vzdálenosti do 3 m
(10 stop) od smartphonu.
3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin
a dokončete párování a nastavení.
Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá
zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce volání handsfree
a funkce Garmin Drive ze spárovaného smartphonu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost .
3 V části Použití vyberte požadovanou možnost:
• Chcete-li aktivovat připojení k aplikaci Garmin Drive,
vyberte možnost Garmin Drive.
• Chcete-li aktivovat funkce volání handsfree, vyberte
možnost Handsfree.
4 Zvolte možnost OK.
Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™)
Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy
oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení Garmin
zobrazovat.
1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
2 Vyberte možnost > Chytrá oznámení.
Zobrazí se seznam aplikací z vašeho smartphonu.
3 Přepnutím přepínačů u jednotlivých aplikací si aktivujte nebo
deaktivujte příslušná oznámení.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Jste-li připojeni k zařízení Apple, můžete si filtrovat oznámení
zobrazovaná na zařízení Garmin zobrazením a skrytím
kategorií.
1 Vyberte možnost > Navigace > Chytrá oznámení > .
2 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
®
Párování dalších zařízení Bluetooth
1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth
maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou
technologiiBluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení
Bluetooth.
16
4 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
Vyberte
soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
5
6 Stiskněte možnost Párovat.
Chytrá oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na
zařízení Garmin sledovat oznámení z vašeho smartphonu,
například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.
Přijímání oznámení
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
• Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte nebo
vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového
příkazu, řekněte Přehrát zprávu.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že
vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji
mapy se zobrazuje ikona .
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost > Navigace > Chytrá oznámení.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Uskutečnění hovoru
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte
telefonní číslo a vyberte možnost .
• Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo
z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost a vyberte
číslo.
• Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu,
vyberte možnost a vyberte kontakt.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Odmítnout.
Používání možností v průběhu hovoru
Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor.
Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším
telefonem.
TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru,
můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete ikonu .
• Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte ikonu .
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení
Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud
potřebujete soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu
.
Doprava
Uložení telefonního čísla jako předvolby
Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty.
Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku,
členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.
1 Zvolte možnost > .
2 Přidržte číslo předvolby, například Předvolba 1.
3 Vyberte kontakt.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin automaticky
připojit.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth
Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení Garmin v budoucnosti.
Odstraníte-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění
synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze
zařízení Garmin.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost >
Odebrat.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 21). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Modely produktu končící na MT mohou přijímat dopravní
informace ze signálu pozemního vysílání prostřednictvím
integrovaného přijímače dopravních informací a přiloženého
napájecího kabelu do vozidla (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 18).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace
Garmin Drive (Příjem dopravních informací pomocí
smartphonu, strana 17).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 18). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.
Příjem dopravních informací pomocí
smartphonu
Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li
připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.
17
1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive (Služby Live,
dopravní informace a funkce Smartphone, strana 15).
2 Na zařízení Garmin vyberte možnost Nastavení > Navigace
> Doprava a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Doprava.
Aktivace funkce Hlasový příkaz
1 Řekněte OK, Garmin.
Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Pokud chcete
přijímat informace o dopravě prostřednictvím pozemního
signálu, musí být zařízení připojené k napájecímu kabelu do
automobilu pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních
informací. Přijímač dopravních informací je součástí některých
modelů produktu (Doprava, strana 17). Pokud váš model
produktu přijímač dopravních informací neobsahuje, můžete
přejít na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kompatibilní kabel k přijímači dopravních
informací.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.
Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu
kompatibilního s funkcí dopravních informací (Upevnění
a napájení zařízení Garmin ve vozidle, strana 1).
Pokud je váš model produktu vybaven podporou dopravních
informací, napájecí kabel do vozidla, který je součástí vašeho
zařízení, je kompatibilní s funkcí dopravních informací. Pokud
jste si kabel s přijímačem dopravních informací zakoupili jako
příslušenství, měli byste tento kabel k připojení zařízení
k napájení ve vozidle použít.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
2 Vyslovte příkaz z menu.
3 Podle hlasových pokynů dokončete vyhledávání nebo akci.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte příkaz OK, Garmin.
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
Zařízení zobrazí seznam výsledků vyhledávání.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
OK, Garmin.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost > Hlasový příkaz > > Fráze pro
aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
18
4 Vyslovte číslo řádku požadovaného místa.
Zařízení zobrazí místo na mapě.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost > Navigace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasový příkaz
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost > Návod k obsluze.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka textu systému,
strana 22).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone, strana 15).
1 Vyberte možnost > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
1 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
2 Tlačítkem spustíte animaci radarové mapy.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upoz. na nepř. poč..
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive
(Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone,
strana 15).
Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav
vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.
1 Vyberte možnost > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Používání aplikací
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 19).
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hotovo.
Odstranění kategorií servisu
Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny
záznamy servisu v dané kategorii.
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Odstranit kategorie.
3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
4 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Odstranění záznamů servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost > Odstranit záznamy.
4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
5 Vyberte možnost Odstranit.
Úprava záznamu servisu
Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum
záznamu služby.
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte pole.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Nová trasa.
19
2
3
4
5
6
Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
Vyberte možnost Vybrat cíl.
Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost > Optimalizovat pořadí.
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte možnost > Navrhnout atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete
použít při navigaci cesty (volitelné).
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 12).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 12).
Navigace k uložené cestě
Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby
aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro
tuto trasu (Změna možností trasování pro cestu, strana 20).
Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla
změnili, než budete moci zahájit trasu (Přepnutí profilu vozidla,
strana 3).
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
20
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy >
Mojí aktivní trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Dopravní kamery photoLive
Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno
k aplikaci Garmin Drive (Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone, strana 15).
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách.
Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive
Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší
blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti,
kterými často projíždíte.
1 Vyberte možnost > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního
obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si
můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
5 Vybráním možnosti Uložit uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku
aplikace photoLive.
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice
před vámi.
1 Na mapě zvolte možnost > photoLive.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery
na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře.
Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na
cestě.
2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním
možnosti Najít kameru si můžete zobrazit nebo uložit
dopravní kamery v blízkosti (volitelné).
Uložení dopravní kamery
1 Vyberte možnost > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení, strana 22).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost > Historie cestování.
Používání aplikací
Nastavení
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé vozidlo, ve
kterém budete zařízení používat.
Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu
vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.
Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.
Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.
Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení
využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout
hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli,
pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (Objížďka
zpoždění na trase, strana 13).
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Nastavení mapy a vozidla
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 15).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo >
myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení předvoleb trasy
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Předvolby trasy.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy
navigace.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování
a Protokol trasy.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Podpora řízení.
Nastavení
Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout
upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (Asistenční
funkce a upozornění pro řidiče, strana 5).
Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním
radarům nebo kamerám na semaforech.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Doprava.
Doprava: Zapne dopravní informace.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 13).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Nastavení palubní kamery
Vyberte položky Nastavení > Palubní kamera.
Umístění kamery: Umožňuje nastavit výšku vozidla a pozici
kamery a zarovnat palubní kameru (Zarovnání kamery,
strana 3).
Automatické nahrávání: Umožní, aby palubní kamera začala
automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.
Tóny upozornění podpory řízení: Umožňuje zařízení přehrát
tón, když se spustí varování před čelní srážkou nebo
upozornění na opuštění pruhu.
Varování před čelní srážkou: Umožňuje zapnout varování před
čelní srážkou a nastavit jeho citlivost (Systém varování před
čelní srážkou, strana 5). Vyšší citlivost vás bude varovat
dříve než nižší.
Upozornění na opuštění pruhu: Aktivuje varování, když
zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte jízdní pruh
(Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 6).
Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní
kamery.
Neuložené záznamy: Určuje, zda zařízení odstraní neuložené
záznamy videa. Je-li zvolena možnost Odstranit, je-li plné
úložiště, zařízení odstraní nejstarší neuložené video, když
se zaplní paměťová karta. Je-li zvolena možnost Okamžitě
odstranit zařízení průběžně odstraňuje neuložená videa,
která jsou starší než tři minuty, a odstraní všechna neuložená
videa při každém vypnutí. To je užitečné při ochraně
osobních údajů. Je-li zvolena možnost Okamžitě odstranit,
není možné zaznamenávat videa Travelapse™ ani neuložené
video v galerii.
Nahrát zvuk: Zapne či vypne nahrávání zvuku během záznamu
palubní kamerou.
Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě
a rychlosti.
Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat
po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí
přepínače.
21
3 Vyberte bezdrátovou síť.
4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.
Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje
informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se
automaticky připojí.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.
Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim.
Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo
noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.
Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Spořič obrazovky: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky.
Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho
zařízení.
Odeslat: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit
na kompatibilním externím displeji.
Nastavení zvuku a oznámení
Vyberte možnost Nastavení > Zvuk a oznámení.
Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci,
média, hovory, alarmy a upozornění.
Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci
„nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková
upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.
Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro
oznámení na vašem zařízení.
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení
1 Vyberte možnost Nastavení > Zvuk a oznámení.
2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.
Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy
Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat
navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy.
Služby určování polohy můžete vypnout, abyste mohli
naplánovat trasu i na místech bez signálu GPS. Když jsou
služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci
tras využívá simulátor GPS.
TIP: Vypnutí služeb určování polohy pomáhá šetřit energii
baterie.
1 Vyberte možnost Nastavení > Poloha.
2 Přepínačem zapněte nebo vypněte služby určování polohy.
POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení
Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno
výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná
data o pozici.
Nastavení jazyka textu systému
Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk.
2 Vyberte jazyk.
Nastavení data a času
Vyberte možnost Nastavení > Datum a čas.
Automatické datum a čas: Automaticky nastavuje čas na
základě informací z připojené sítě.
Nastavit datum: Nastavuje měsíc, den a rok na vašem zařízení.
Nastavit čas: Nastavuje čas na vašem zařízení.
22
Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma zařízení.
Použít 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje
24hodinový formát času.
Nastavení zařízení
Vyberte možnost Nastavení > Informace o zařízení.
Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software
zařízení.
Stav: Zobrazí stav baterie a informace o síti.
Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu
s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové
licenci.
Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a
údaje o shodě na elektronickém štítku.
Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace
o hardwarové a softwarové verzi.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od
výrobce.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Vynulování dat a nastavení
Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a
obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost
Navigace > Předvolby trasy > Vym. historii cestování.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech
místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy,
účty, aplikace nebo nainstalované mapy.
• Chcete-li obnovit všechna nastavení navigace na výchozí
tovární hodnoty, vyberte možnost Navigace > >
Obnovit.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných
uživatelských dat.
• Chcete-li odebrat všechny uložené bezdrátové sítě
a spárovaná zařízení, vyberte možnost Vynulování
zařízení > Reset nastavení sítě.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných jiných
uživatelských dat.
• Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data
a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty,
vyberte možnost Vynulování zařízení > Factory Data
Reset.
Tato možnost odstraní historii cestování, aplikace, účty,
nastavení, uložené sítě, spárovaná zařízení a všechna
ostatní uživatelská data. Nainstalované mapy se
neodstraní. Uživatelské soubory ve složce Garmin nelze
odstranit.
Informace o zařízení
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Informace o zařízení > Zákonné
požadavky.
Informace o zařízení
Technické údaje
Rozsah provozních teplot -10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
(napájení ve vozidle)
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ vstupu napájení
Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné
příslušenství pouze v domácnosti a v kanceláři.
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Vstup
Maximální DC 5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 19,5 dBm
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení
ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
Aktualizace map a softwaru
Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy
a software vašeho zařízení.
Aktualizace map nabízejí nejnovější dostupné změny cest
a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním
mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané
polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké
a jejich dokončení může trvat několik hodin.
Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení pro funkce
a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich
provedení zabere jen několik minut.
Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.
• Můžete zařízení připojit k síti Wi‑Fi a provést aktualizaci
přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje
pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení
k počítači.
• Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).
Tento způsob umožňuje instalovat mapová data na
paměťovou kartu, pokud jsou aktualizované mapy příliš velké
na to, aby se vešly do interního úložiště.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Pomocí přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení.
POZNÁMKA: Napájecí adaptér USB není součástí balení.
Chcete-li zakoupit doplňkový napájecí adaptér, přejděte na
stránku garmin.com.
2 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti,
strana 21).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, kontroluje dostupné
aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí
upozornění.
3 Vyberte možnost:
• Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem
shora dolů po obrazovce a vyberte možnost Je
k dispozici aktualizace..
• Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost
Nastavení > Informace o zařízení > Aktualizace
systému.
Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když
je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo
Software K dispozici je aktualizace.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Stáhnout.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software.
5 V případě potřeby si přečtěte licenční ujednání a výběrem
možnosti Přijmout vše potvrďte svůj souhlas.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci
Garmin Express.
1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve
svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express
a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (Probíhá
instalace Garmin Express, strana 24).
2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB
na
zařízení Garmin a větší konec připojte k dostupnému portu
USB na počítači.
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Údržba zařízení
23
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění objektivu kamery
4 Když vás zařízení Garmin vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost Přidat zařízení.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí
jeho název a sériové číslo.
6 Klikněte na možnost Přidat zařízení, a podle zobrazených
pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express
aktualizace dostupné pro vaše zařízení.
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv
kamery pravidelně.
1 Otřete objektiv měkkým hadříkem na objektivy – může být
navlhčený v izopropylalkoholu.
2 Nechte objektiv uschnout.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a poté vedle požadované
aktualizace na možnost Instalovat.
Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 25).
8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených
během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace
Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení
zařízení.
Probíhá instalace Garmin Express
Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows a
Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda
je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším
počítačem, vyberte možnost Systémové požadavky.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
®
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Restartování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
®
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
24
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Dodatek
Couvací kamery
Zařízení může zobrazovat záběr z připojených couvacích
kamer.
Dodatek
Připojení couvací kamery kabelem
Držák zařízení je vybaven 3,5mm konektorem vstupu
kompozitního videa. Můžete kabelem připojit couvací kameru a
sledovat její výstup na obrazovce zařízení.
Připojte videokabel kamery ke vstupnímu konektoru videa
na držáku.
Přepnutí kamery
Pokud do zařízení přenáší signál více couvacích kamer, můžete
mezi jednotlivými pohledy přepínat.
1 Vyberte možnost > Zadní náhled.
2 Vyberte možnost > Vybrat kameru.
3 Vyberte kameru.
Zobrazí se přenos videa z kamery. V horní části obrazovky je
uveden název kamery.
Připojení k bezdrátovému displeji
Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním
zařízením Garmin
Než navigační zařízení Garmin připojíte ke kameře, je nutné
zapnout funkci Wi‑Fi.
Bezdrátová couvací kamera BC 35 je kompatibilní s některými
navigačními zařízeními Garmin se systémem Android.
Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na stránkách
garmin.com/bc35.
S kompatibilním zařízením Garmin můžete spárovat až čtyři
bezdrátové couvací kamery BC 35.
1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější
verzi.
Zařízení nemusí podporovat kameru BC 35, která nemá
aktuální software. Informace o aktualizaci naleznete
v návodu k obsluze navigačního zařízení.
2 Zapněte navigační zařízení Garmin a umístěte je do
vzdálenosti do 3 m (10 stop) od kamery.
Vyberte
možnost > Zadní náhled.
3
4 Vyberte možnost:
• Pokud se jedná o první kameru, kterou k navigačnímu
zařízení připojujete, vyberte možnost Přidat novou
kameru.
• Pokud k navigačnímu zařízení připojujete další kameru,
vyberte možnost > Vybrat kameru > Přidat novou
kameru.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Kód párování nebo heslo se nachází na
vysílači nebo kameře.
Když kameru spárujete, při příštím použití se k navigačnímu
zařízení Garmin připojí automaticky.
Zobrazení videa z couvací kamery
Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery
v závislosti na napájení kamery.
1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), zařaďte zpátečku.
Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
• Je-li kamera připojena k trvalému zdroji napájení, výběrem
možnosti > Zadní náhled zvolíte pohled kamery ručně.
2 Výběrem volby obnovíte normální funkci zařízení:
• Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu
(doporučeno), vyřaďte zpátečku.
Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
• Pokud je vysílač připojen k trvalému zdroji napájení,
stisknutím tlačítka
kameru ručně skryjete.
Dodatek
Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním
externím displeji bezdrátově.
1 Umístěte své zařízení do blízkostí bezdrátového displeje.
2 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Odeslat.
3 Vyberte bezdrátový displej.
4 V případě potřeby zadejte kód PIN.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows
7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími.Počítače Mac vyžadují
k provádění zápisu a čtení souborů v zařízení Android další
software od jiného dodavatele.
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Přehled Garmin , strana 1).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
®
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Když vás zařízení Garmin vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
strana 25).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
25
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
6 Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení
ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Instalace příslušenství nabíjecí stanice
karavanu
OZNÁMENÍ
Nedodržení těchto požadavků na instalaci může vést
k poškození produktu nebo vozidla.
• Před vrtáním otvorů do stěny vozidla je třeba vybrat vhodné
místo pro montáž nabíjecí stanice.
• Je nutné ověřit, že povrch, kam budete zařízení montovat,
umožňuje pevné přichycení a montážní šrouby nebudou
zasahovat do kabeláže nebo prvků ve stěně.
• Je třeba použít správné montážní šrouby určené pro typ
materiálu stěny vašeho vozidla. Dodávané šrouby jsou
určené k montáži do dřevěných stěn nebo stěn ze skelné
vaty. Před montáží šroubů je třeba zkontrolovat, zda mají
šrouby správnou délku a nepoškodí vnější stěny ani jakékoli
jiné součásti.
K instalaci příslušenství nabíjecí stanice karavanu potřebujete
křížový šroubovák a vrtačku s vrtákem 1,5 mm (1/16").
Příslušenství nabíjecí stanice karavanu představuje trvalou, na
stěnu montovanou nabíjecí stanici pro vaše zařízení. Budete tak
moci zařízení používat i nabíjet v obytné části svého karavanu.
1 Umístěte držák na stěnu a podle otvorů v držáku si na stěně
označte místa pro vyvrtání šesti otvorů.
2 Sundejte držák z povrchu stěny.
3 Pomocí vrtáku 1,5 mm (1/16") vhodného pro materiál stěny
na označených místech vyvrtejte otvory.
OZNÁMENÍ
Nikdy nevrtejte skrz držák. Mohlo by dojít k poškození držáku
nebo stěny.
4 Vyrovnejte otvory pro šrouby s otvory ve stěně a připevněte
držák ke stěně šesti šrouby.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
5 Nasaďte držák zařízení na kouli nástěnného držáku
a zatlačte, dokud nezaklapne na místo.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
6 Veďte kabeláž s neizolovanými konektory k baterii karavanu
nebo ke zdroji napájení 12 V.
7 Připojte černý kabel k zápornému pólu (-) baterie a červený
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku a pojistku .
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
kabel připojte ke kladnému pólu (+) baterie.
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla
26
.
Dodatek
8 Zapojte napájecí kabel koncem s konektorem mini-USB
k napájenému držáku zařízení.
9 Nasaďte navigační zařízení do držáku zařízení.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
2 Zatáhněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se
uvolnila od magnetu.
Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít
k uvolnění kolébky z přísavného držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• V pojistkové skříňce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená
elektrická zásuvka automobilu.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 22).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 22).
• Snižte hlasitost (Přehled Garmin , strana 1).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Připojení k bezdrátové síti, strana 21).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
®
Moje videozáznamy jsou rozmazané
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
• Očistěte objektiv kamery (Čištění objektivu kamery,
strana 24).
• Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
• Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li
potřeba, zařízení posuňte.
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Paměťová karta je už dlouho používaná a
potřebuje vyměnit.
Nákup doplňkových map
(www.garmin.com).
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení
Garmin ve vozidle, strana 1).
Zařízení během jízdy nedrží v držáku
Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejblíže
u přísavky.
Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.
• Sundejte napájenou část z přísavného držáku a kulovou
hlavici i její pouzdro otřete hadříkem.
Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou
hlavicí a pouzdrem a kloub se může během jízdy pohybovat.
• Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to
úhel čelního skla dovolí.
Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv
otřesů a vibrací z jízdy.
Zařízení nevyhledává satelitní signály
• Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy.
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
Paměťové karty microSD se po mnohonásobném přepisování
opotřebují. Pravidelné formátování paměťové karty může
prodloužit její životnost a zlepšit výkonnost. Vzhledem k tomu,
že palubní kamera nepřetržitě nahrává, bude pravděpodobně
nutné paměťovou kartu pravidelně měnit (Výměna paměťové
karty palubní kamery, strana 4). Zařízení odhalí chyby
paměťové karty automaticky a upozorní vás, až přijde čas ji
naformátovat nebo vyměnit.
Budete-li dodržovat následující pokyny, prodloužíte životnost
paměťové karty.
• Naformátujte paměťovou kartu alespoň jednou za šest
měsíců (Formátování paměťové karty palubní kamery,
strana 4).
• Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se
paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu
naformátovat (Formátování paměťové karty palubní kamery,
strana 4) a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte
(Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 4).
• Pokud právě nepoužíváte vozidlo, zařízení vypněte.
Pokud zařízení není připojeno do elektrické zásuvky
nastartovaného vozidla, musíte ho vypnout, pokud vozidlo
právě nepoužíváte, abyste zabránili nahrávání nepotřebných
záběrů.
• Přeneste uložené videozáznamy do počítače.
Paměťová karta vydrží déle, když na ní ponecháte více
volného místa.
• Použijte paměťovou kartu s větší úložnou kapacitou.
Jelikož se paměťové karty s větší úložnou kapacitou přepisují
méně často, obvykle vydrží déle.
• Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10
nebo vyšší.
• Kupte si náhradní paměťovou kartu od renomovaného
výrobce a ověřeného prodejce.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 26).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
Odstranění problémů
27
Moje videozáznamy jsou trhané nebo
neúplné
• Pokud chcete, aby vaše kamera pracovala co nejlépe,
použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10
nebo vyšší.
Pomalejší paměťová karta nemusí zaznamenávat video
dostatečně rychle.
• Pokud si prohlížíte videa ve smartphonu pomocí
bezdrátového připojení ke kameře, zkuste si je prohlédnout
na jiném místě, kde není takové rušení bezdrátového
přenosu, nebo zkuste videa přenést do smartphonu (Ořezání
a exportování videa, strana 4).
• Přeneste důležité záznamy do počítače nebo smartphonu
a naformátujte paměťovou kartu (Formátování paměťové
karty palubní kamery, strana 4).
• Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se
paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu
naformátovat (Formátování paměťové karty palubní kamery,
strana 4) a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte
(Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 4).
• Aktualizujte software svého zařízení na nejnovější verzi
(Aktualizace map a softwaru, strana 23).
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu
• Vyberte Nastavení > Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth,
strana 17) a znovu provést celý proces spárování (Služby
Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 15).
Některé funkce smartphonu nefungují
Pokud jste spárovali svůj telefon, ale některé funkce smartphonu
nefungují, můžete problém vyřešit pomocí následujících kroků.
• V obchodě s aplikacemi ve smartphonu proveďte aktualizaci
aplikace Garmin Drive na nejnovější verzi.
• Ověřte, zda je v zařízení nebo smartphonu povolena ta
funkce, kterou chcete používat (Zapnutí a vypnutí funkcí
Bluetooth, strana 16).
28
Odstranění problémů
Rejstřík
A
adresy, hledání 7
aktualizace
mapy 23
software 23
aktuální poloha 10
aplikace 2
B
baterie
maximalizace 27
nabíjení 1, 23, 26, 27
problémy 27
bezdrátová kamera. Viz kamery
body zájmu (BZ) 8, 9
budovy 9
HISTORY 9
body zájmu (POI) 8
budovy 9
C
cesta domů 11
cíle 20. Viz polohy
příjezd 12
couvací kamera 25. Viz kamery
Č
Číslo ID 22
čištění, zařízení 24, 27
čištění dotykové obrazovky 24
čištění zařízení 24
D
další odbočka 11
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 2
domů
cesta 11
změna polohy 11
doprava 15, 17, 18, 21
dopravní události 15
hledání zpoždění 15
jiná trasa 13
kamery 20
mapa 15
přijímač 18
dopravní kamery, zobrazení 20
dopravní situace, počasí 19
dotyková obrazovka 2
E
EULA 22
F
fotografie 4
Foursquare 9
funkce smartphonu 16
připojení 16
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 24
aktualizace softwaru 23
GPS 2
simulátor 22
H
historie cestování 22
historie servisu
kategorie 19
odstranění 19
úprava 19
záznamy 19
hlasitost 22
hlasitost alarmu 22
hlasitost médií 22
hlasitost oznámení 22
hlasový příkaz 18
aktivace 18
Rejstřík
fráze pro aktivaci 18
navigování pomocí 18
tipy pro použití 18
hledání pokladu 10
hledání poloh. 7–9 Viz také polohy
adresy 7
křižovatky 9
města 14, 15
souřadnice 10
hledání pozic, kategorie 8
hledání služeb 8
hovory 17
přijetí 17
I
ID zařízení 22
ikony, stavová lišta 2
informace o cestě, vynulování 15
informace o trase, zobrazení 15
instalace zařízení 26, 27
automobil 1
přísavný držák 1, 24, 27
vyjmutí z kolébky 27
J
jas 2
jazyk 22
K
kabely, napájení 26
kamera, párování 25
kamery 25
couvání 25
palubní kamera 3, 21
přepínání 25
rychlost 5
semafor 5
kamery na semaforech 5
karavan, profily 2, 3
Karta microSD 25, 27
Kde se nacházím? 10
kolébka, vyjmutí 24, 27
krádež, vyhnutí se 24
křižovatky, hledání 9
M
mapy 8, 11, 14, 21
aktualizace 23
datové pole 11, 15
nákup 27
nástroje 14
symboly 11
téma 21
úroveň detailů 21
vrstvy 15
zobrazení tras 11, 12
mýto, vyhnutí se 13
myTrends, trasy 13
N
funkce pro silnice 13
mýto 13
oblast 13
odstranění 14
silnice 13
oblíbené polohy, odstranění 11
obnova nastavení 22
obrazovka, jas 2
odpojení, Zařízení Bluetooth 17
odstranění
cesty 20
kategorie servisu 19
spárované zařízení Bluetooth 17
všechna uživatelská data 22
záznamy servisu 19
odstranění problémů 27, 28
omezení, vozidlo 2
oznámení 2, 16, 17
P
palivo, stanice 10
palubní kamera 21, 27
nahrávání videa 3
nahrávání zvuku 3, 4
přehrávání videa 4
zarovnání 3
paměťová karta 1, 4, 25, 27
formátování 4
instalace 25
paměťová karta microSD 1
instalace 4
parkoviště 7, 8, 10, 12
párování
odpojení 17
odstranění spárovaného zařízení 17
souprava headset 16
telefon 16, 28
péče o zařízení 24
photoLive 20
plánovač trasy 19, 20
tvarovací body 20
úprava cesty 20
po cestě 14, 15
přizpůsobení 14
počasí 19
dopravní situace 19
radar 19
počítač, připojení 25
pojistka, výměna 26
pokyny k řízení 12
poloha 10
polohy 7, 20
aktuální 10
budovy 9
naposledy nalezené 10
simulováno 22
uložení 10
vyhledávání 7, 9
popis trasy 12
pozice, aktuální 10
profil vozidla
automobil 3
karavan 2, 3
profily, karavan 2, 3
protokol cesty, zobrazení 15
příjem hovorů 17
přísavný držák 24, 27
příslušenství 27
nabíjení zařízení 1, 23, 26, 27
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 23, 26
vozidlo 1
výměna pojistky 26
naposledy nalezené polohy 10
národní parky 8, 9
nastavení 21, 22
nastavení času 22
nastavení displeje 22
nástroje, mapy 14
navigace 9, 11, 12
mimo silnice 14
nastavení 21
navigace aktivními pruhy 12
navigace mimo silnice 14
návod k obsluze 19
Ř
O
řádek pro vyhledávání 7
objížďky 12, 13
deaktivace 13
S
R
resetování zařízení 22
režim spánku 1
rozpoznávání hlasu 18
Rychlé hledání 8
rychlostní radary 5
satelitní signály, příjem 2, 22
29
seznam odboček 12
simulované polohy 22
Služby na exitu 14, 15
služby určování polohy 22
Smartphone Link 16
software
aktualizace 23
verze 22, 24
soubory, přenos 25
souprava headset, párování 16
souřadnice 10
systém rozšířené podpory řízení (ADAS) 5, 6
systém upozornění na opuštění pruhu
(LDWS) 5, 6
systém varování před čelní srážkou (FCWS) 5,
6
zkratky
odstranění 10
přidání 2, 10
změna oblasti vyhledávání 7
zobrazení mapy
2D 15
3D 15
zobrazení mapy 2D 15
zobrazení mapy 3D 15
ztlumení, zvuk 18
zvuk 22
varovné body 21
T
technické údaje 23
technologie Bluetooth, párování s telefonem
16
Technologie Bluetooth 15, 17, 28
odpojení zařízení 17
odstranění spárovaného zařízení 17
zapnutí 21
telefon 28
párování 16, 28
telefonní hovory 17
přijetí 17
vytáčení 17
ztlumení 17
telefonní hovory handsfree 16
trasy 11
myTrends 13
navržené 13
přidání bodu 12, 20
režim výpočtu 20
tvarování 12
výpočet 12
zahájení 7, 8, 11
zastavení 13
zobrazení na mapě 11, 12
TripAdvisor 9
tvarování trasy 12
U
uložené polohy 20
kategorie 11
úprava 10
uložení, aktuální poloha 10
upozornění 5
varovné body 21
zvuk 21
upozornění pro řidiče 5
USB, odpojení 26
V
varovné ikony 6
video 4
fotografie, zobrazení 4
kvalita 27, 28
nahrávání 3, 4
odstranění 4
přehrávání 4
uložení 4
vrstvy mapy, přizpůsobení 15
vyjmutí kolébky 24, 27
vynulování
data cesty 15
zařízení 24
W
Wi-Fi, připojení 21, 25
Wi‑Fi 23
Z
záchranné složky 10
zákaznická podpora 19
zapínací tlačítko 1
zeměpisná šířka a délka 10
30
Rejstřík
support.garmin.com
Červen 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising