Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Ръководство на притежателя

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Ръководство на притежателя
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Ръководство за притежателя
© 2019 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
Garmin и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват
без изричното разрешение на Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното
разрешение на Garmin.
ACSI™ е търговска марка на Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple , iPhone и Mac са търговски марки на Apple Inc,
регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките Bluetooth на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на
Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. HISTORY и логото H са търговски марки на A+E Networks и са
защитени в САЩ и в други държави по целия свят. Всички права запазени. Да се използва с разрешение. microSD и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC.
PlanRV™ е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Wi‑Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Съдържание
Начално запознаване................................................... 1
Garmin® Общ преглед .............................................................. 1
Монтаж и включване на устройството Garmin във вашето
превозно средство .................................................................... 1
Включване и изключване на устройството ............................. 2
Прихващане на GPS сигнали ................................................... 2
Начален екран ........................................................................... 2
Отваряне на приложение .................................................... 2
Добавяне на преки пътища на началния екран ................. 2
Преглед на известия ............................................................ 2
Икони в лентата на състоянието ........................................ 2
Използване на сензорния екран .............................................. 2
Регулиране на яркостта на екрана .......................................... 2
Профили на превозно средство................................ 3
Добавяне на профил на превозно средство ........................... 3
Профил на автомобил .............................................................. 3
Превключване на профила на превозното средство ............. 3
Редактиране на профил на превозно средство ..................... 3
Добавяне на резервоари с пропан ..................................... 3
Автомобилна камера................................................... 3
Подравняване на камерата ...................................................... 3
Органи за управление на автомобилната камера ................. 4
Запис от автомобилна камера ............................................ 4
Запазване на запис от автомобилна камера ..................... 4
Включване и изключване на записа на аудио ................... 4
Използване на галерията на автомобилната камера ............ 4
Видеоклипове от автомобилната камера на Вашия
компютър ................................................................................... 4
Преглед на видеоклипове и снимки на Вашия смартфон ..... 4
Изтриване на видеоклип или снимка чрез Вашия
смартфон .............................................................................. 5
Отрязване и експортиране на видеоклип .......................... 5
Смяна на картата с памет на автомобилната камера ........... 5
Форматиране на картата с памет на автомобилната
камера ................................................................................... 5
Функции и предупреждения за информираност на
шофьора.........................................................................5
Активиране или дезактивиране на предупреждения за
шофьор ...................................................................................... 6
Камери за скорост и червен светофар .................................... 6
Усъвършенствана система за подпомагане на водача ......... 6
Предупредителна система за челен сблъсък ................... 6
Предупредителна система за излизане от платното ........ 6
Символи за внимания и предупреждения .............................. 7
Предупреждения за ограничение ....................................... 7
Предупреждения за състоянието на пътя ......................... 7
Предупреждения .................................................................. 7
Намиране и записване на местоположения............ 7
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене ...................................................................................... 8
Намиране на адрес ................................................................... 8
Резултати от търсене на местоположение ............................. 8
Промяна на областта на търсене ....................................... 8
Резултати от търсене на местоположение на картата ..... 9
Промяна на областта на търсене с помощта на
картата .................................................................................. 9
Интересни места ....................................................................... 9
Намиране на местоположение по категория ..................... 9
Намиране на къмпинги ........................................................ 9
Намиране на услуги за RV .................................................. 9
Намиране на национални паркове ..................................... 9
Намиране на HISTORY интересни места ........................ 10
Съдържание
Foursquare ........................................................................... 10
TripAdvisor ........................................................................... 10
Навигация до интересно място в рамките на местност .. 10
Инструменти за търсене ........................................................ 11
Намиране на пресечка ....................................................... 11
Намиране на местоположение по координати ................ 11
Паркинг .................................................................................... 11
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място ........ 11
Намиране на паркинг близо до конкретно място ............ 11
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране ....... 11
Преглед на скоро намерени местоположения ..................... 11
Изчистване на списъка със Скоро намерени места ........ 11
Показване на информация за текущото местоположение .. 11
Намиране на спешни услуги и гориво .............................. 11
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение ................................................................. 11
Добавяне на кратка команда ................................................. 11
Премахване на кратка команда ........................................ 12
Записване на Местоположения ............................................. 12
Записване на Местоположение ........................................ 12
Запаметяване на текущото ви положение ....................... 12
Редактиране на запаметено местоположение ................ 12
Задаване на категории към Запаметено
местоположение ................................................................. 12
Изтриване на запаметено местоположение .................... 12
Следване на маршрут................................................ 12
Маршрути ................................................................................ 12
Започване на маршрут ........................................................... 12
Започване на маршрут с помощта на картата ................. 12
Отиване У дома .................................................................. 13
Вашият маршрут на картата .................................................. 13
Активно насочване в лента ............................................... 13
Преглед на завои и напътствия ........................................ 13
Показване на целия маршрут на картата ........................ 13
Пристигане във Вашата дестинацията ................................. 13
Паркиране близо до Вашата дестинация ........................ 13
Промяна на Вашия активен маршрут .................................... 14
Добавяне на Място към маршрута ................................... 14
Моделиране на маршрут ................................................... 14
Правене на обход .............................................................. 14
Промяна на режима за изчисляване на маршрут ........... 14
Спиране на маршрута ............................................................ 14
Използване на предлагани маршрути ................................... 14
Избягване на забавяния, пътни такси и зони ....................... 14
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута ... 14
Избягване на платени пътища .......................................... 14
Избягване на стикери за платени пътни такси ................ 15
Избягване на особености по пътя .................................... 15
Избягване на екологични зони .......................................... 15
Отбягвания по избор .......................................................... 15
Навигация "Извън пътя" ......................................................... 15
Използване на картата............................................... 15
Инструменти за карта ............................................................. 16
Преглед на инструмент за картата ................................... 16
Напред по пътя ....................................................................... 16
Преглед на предстоящи местоположения ....................... 16
Персонализиране на категориите Напред по пътя ......... 16
Предстоящи градове .............................................................. 16
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход ........ 16
Информация за пътуването ................................................... 16
Преглед на информация за персонализирано пътуване
на картата ........................................................................... 16
Преглед на страницата с информация за пътуването .... 17
Показване на регистъра на пътуванията ......................... 17
Нулиране на информацията за пътуването .................... 17
Показване на предстоящия трафик ...................................... 17
i
Показване на трафика на картата .................................... 17
Търсене на пътни произшествия ...................................... 17
Персонализиране на картата ................................................. 17
Персонализиране на слоевете на картата ...................... 17
Промяна на полето за данни на картата .......................... 17
Промяна на гледната точка на картата ............................ 17
Услуги в реално време, трафик и функции за
смартфон..................................................................... 17
Сдвояване с Вашия смартфон .............................................. 18
Активиране или дезактивиране на функциите на
Bluetooth .............................................................................. 18
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства ........ 18
Интелигентни известия .......................................................... 18
Получаване на известия .................................................... 18
Преглед на списъка с известие ......................................... 19
Обаждане със свободни ръце ............................................... 19
Започване на разговор ...................................................... 19
Приемане на повикване ..................................................... 19
Използване на Опции при разговор ................................. 19
Записване на телефонен номер като предварителна
настройка ............................................................................ 19
Изключване на Bluetooth устройство ..................................... 19
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство ........................ 19
Трафик.......................................................................... 19
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон ..... 20
Получаване на данни за трафик с приемник за трафик ...... 20
Активиране на Трафик ........................................................... 20
Гласова команда......................................................... 20
Задаване на Началната фраза .............................................. 20
Активиране на Гласова команда ........................................... 20
Съвети за гласови команди ................................................... 20
Започване на маршрут с помощта на Гласова команда ..... 20
Спиране на звука на инструкциите ........................................ 21
Използване на приложенията.................................. 21
Преглед на ръководството на притежателя на Вашето
устройство ............................................................................... 21
Проверка на прогнозата за времето ..................................... 21
Показване на Времето близо до различен град .............. 21
Показване на Метеорологичен радар .............................. 21
Преглед на предупреждения за времето ......................... 21
Проверка на пътната обстановка ..................................... 21
Регистър на Сервизна хронология ........................................ 21
Добавяне на Служебни категории .................................... 21
Изтриване на Служебни категории ................................... 21
Преименуване на Служебни категории ............................ 21
Изтриване на Служебни записи ........................................ 22
Редактиране на Служебен запис ...................................... 22
План за пътуване .................................................................... 22
Планиране на пътуване ..................................................... 22
Редактиране и пренареждане на места в пътуване ....... 22
Откриване на атракции по пътя на Вашето пътуване .... 22
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно
пътуване ............................................................................. 22
Навигация по записано пътуване ..................................... 22
Редактиране и запис на активния маршрут ..................... 22
Камери за трафик photoLive ................................................... 23
Преглед и запазване на камерите за трафик
photoLive ............................................................................. 23
Преглед на камерите за трафик photoLive на картата .... 23
Запаметяване на Камера за трафик ................................ 23
Показване на предишни маршрути и дестинации ................ 23
Настройки.....................................................................23
Настройки за навигация ......................................................... 23
Настройки на картата и превозното средство ................. 23
ii
Настройки на предпочитания за маршрут ....................... 23
Настройки за подпомагане на водача .............................. 24
Настройки за трафика ....................................................... 24
Настройки на автомобилна камера ....................................... 24
Разрешаване Bluetooth Безжична технология ...................... 24
Свързване към безжична мрежа ........................................... 24
Настройки на дисплея ............................................................ 24
Настройки на звук и известия ................................................ 24
Регулиране на звук и сила на звука на известия ............. 25
Активиране или дезактивиране на услуги за
местоположение ..................................................................... 25
Настройка на език на текста .................................................. 25
Настройки за дата и час ......................................................... 25
Настройки на устройството .................................................... 25
Връщане на настройки ........................................................... 25
Нулиране на данни и настройки ............................................ 25
Информация за устройството.................................. 25
Извежда регулаторна информация и информация за
съответствие на електронен етикет ...................................... 25
Технически характеристики ................................................... 25
Зареждане на устройството ................................................... 26
Поддръжка на устройството.................................... 26
Център за поддръжка Garmin ................................................ 26
Актуализации на карта и софтуер ......................................... 26
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа
Wi‑Fi ..................................................................................... 26
Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express ................................................................... 26
Грижа за устройството ........................................................... 27
Почистване на обектива на камерата .............................. 27
Почистване на външността на корпуса ............................ 27
Почистване на сензорния екран ....................................... 27
Предотвратяване на кражба ............................................. 27
Рестартиране на устройството .............................................. 27
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 27
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 27
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 28
Допълнение ................................................................. 28
Задни камери .......................................................................... 28
Свързване на кабелна задна камера ............................... 28
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно
устройство Garmin ............................................................. 28
Преглед на задната камера .............................................. 28
Свързване към безжичен дисплей ........................................ 28
Управление на данни ............................................................. 28
За картите с памет ............................................................. 28
Поставяне на карта с памет за карти и данни ................. 28
Свързване на устройството към компютъра ................... 29
Прехвърляне на данни от компютъра .............................. 29
Захранващи кабели ................................................................ 29
Зареждане на устройството .............................................. 29
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство ......................................................... 29
Монтаж на аксесоара за станция за зареждане за RV ........ 29
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 30
Демонтаж на устройството от стойката ........................... 30
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 30
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 30
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 30
Покупка на аксесоари ............................................................. 30
Проблеми..................................................................... 30
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 30
Стойката не задържа устройството ми на място, докато
шофирам ................................................................................. 30
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............. 30
Съдържание
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 30
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ........................ 31
Моите видеозаписи са размазани ......................................... 31
Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да
бъде сменена .......................................................................... 31
Моите видеозаписи са накъсани и непълни ......................... 31
Моето устройство не се свързва с моя телефон ................. 31
Някои функции за смартфон не работят .............................. 31
Показалец ..................................................................... 32
Съдържание
iii
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вж. ръководството Важна информация относно продукта и
безопасността в кутията на продукта за предупреждения
за продукта и друга важна информация.
• Поставете картата с памет на камерата (Смяна на
картата с памет на автомобилната камера, стр. 5).
• Актуализирайте картите и софтуера на вашето
устройство (Актуализации на карта и софтуер,
стр. 26).
• Монтирайте устройството във вашето превозно средство
и го свържете към захранването (Монтаж и включване
на устройството Garmin във вашето превозно
средство, стр. 1).
• Подравнете автомобилната камера (Подравняване на
камерата, стр. 3).
• Прихванете GPS сигнал (Прихващане на GPS сигнали,
стр. 2).
• Регулирайте силата на звука (Garmin Общ преглед,
стр. 1) и яркостта на екрана (Регулиране на яркостта
на екрана, стр. 2).
• Задайте профил на превозно средство за вашия кемпер
(Добавяне на профил на превозно средство, стр. 3).
• Навигирайте до вашата дестинация (Започване на
маршрут, стр. 12).
Високоговорител
Карта с памет на автомобилната камера под панела за достъп
(Смяна на картата с памет на автомобилната камера,
стр. 5)
Монтаж и включване на устройството
Garmin във вашето превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинени от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.
Устройството и стойката за него съдържат магнити. При
определени обстоятелства магнитите може да причинят
смущения в някои вътрешни медицински устройства,
включително пейсмейкъри и помпи за инсулин. Дръжте
устройството и стойката за него далеч от такива медицински
устройства.
®
Garmin Общ преглед
®
БЕЛЕЖКА
Устройството и стойката за него съдържат магнити. При
определени обстоятелства магнитите може да причинят
повреди в някои електронни устройства, включително
твърдите дискове в лаптопи. Бъдете внимателни, когато
устройството и стойката за него се намират в близост до
електронни устройства.
Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го
заредите.
1 Включете захранващия кабел за превозното средство
в mini USB порта на стойката.
2 Поставете стойката
Микрофон за обаждане със свободни ръце
Микрофон за записване с автомобилната камера
Управление на силата на звука
Камера
Бутон Вкл.
Micro USB порт за данни и захранване
Слот за карта с памет за карти и данни
3,5 mm аудиожак
Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
Начално запознаване
на вендузата
докато тя застане
на мястото си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката и вендузата може вече да са
сглобени в опаковката.
Логото Garmin на стойката трябва да се намира от
предната горна дясна страна. Най-лесно е да свържете
стойката и вендузата, когато шарнирното рамо на
вендузата е затворено. Стойката и вендузата прилепват
плътно и може да се наложи да натиснете по-здраво, за
да ги свържете.
3 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца
към стъклото.
4 Поставете задната страна на устройството на магнитната
стойка.
5 Изберете опция:
• Ако Вашият захранващ кабел разполага със
захранващ щепсел за превозно средство, включете го
в извод за захранване на превозното средство.
• Ако Вашият захранващ кабел разполага с оголени
кабелни проводници, следвайте диаграмата за
свързване, включена с Вашия кабел, за да свържете
кабела към захранването на превозното средство.
1
Включване и изключване на устройството
• Включете устройството, натиснете бутона за включване
или свържете устройството към източник на
захранване.
Плъзнете надолу за преглед на известия.
Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройки и
яркост на подсветката.
Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавете
изпълними модули към началния екран.
Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки команди до всичките
приложения, инсталирани на Вашето устройство.
Отваряне на приложение
• За да превключите устройството в режим за пестене на
енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е
включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и
устройството използва много малко енергия, но може да
бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо,
ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато
зареждате батерията.
• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона
за включване, докато на екрана се покаже подкана, и
изберете Изключване.
Прихващане на GPS сигнали
При включване на устройството си за навигация GPS
приемникът трябва да събере данни от сателит и да
определи текущата позиция. Необходимото време за
приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост
от няколко фактора, включително това колко сте далече от
мястото, където последно сте използвали устройството за
навигация, дали има ясна видимост към небето и колко
време е изминало от последното използване на
устройството за навигация. При първоначално пускане на
устройството за навигация прихващането на сателитни
сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва и
активирайте услугите за местоположение, ако не се
показва .
3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към
небето, далеч от високи сгради и дървета.
В горната част на навигационната карта се показва
Получават се спътници, докато устройството определя
Вашето местоположение.
Начален екран
ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да
се различава, ако е персонализирано.
На началния екран има преки пътища за често използвани
приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички
приложения, инсталирани на Вашето устройство,
организирани в два раздела. Разделът Навигация съдържа
приложения Garmin, които са полезни за навигация,
координиране и записване на часове работа. Разделът
Помощни съдържа полезни приложения за комуникация и
други задачи.
Изберете опция за отваряне на приложение:
• Изберете пряк път за приложения от началния екран.
• Изберете , изберете раздел и приложение.
Добавяне на преки пътища на началния екран
1 Изберете .
2 Изберете раздел с приложения за преглед на
допълнителни приложения.
Задръжте
натиснато приложение или го плъзнете до
3
място на началния екран.
Преглед на известия
1 Плъзнете надолу от горната част на екрана.
Извежда се списъкът с известия.
Изберете
опция:
2
• За да стартирате действието или приложението,
споменато в известието, изберете известието.
• За отхвърляне на известие плъзнете известието
надясно.
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството.
Услуги за местоположение са включени.
Bluetooth технологията е активирана.
®
Свързване към Bluetooth устройство.
Свързване към Wi‑Fi мрежа (Свързване към безжична мрежа,
стр. 24).
®
Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти
надолу и изберете за преглед на настройките на профила на
автомобила .
Ниво на зареждане на батерията.
Използване на сензорния екран
• Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
• Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за
преместване или превъртане.
• Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
• Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да
увеличите образа.
Регулиране на яркостта на екрана
Устройството използва сензор за околна светлина за
автоматично регулиране на яркостта на екрана спрямо
условията на Вашето превозно средство. Винаги можете
ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за
известия или с менюто за настройки.
2
Начално запознаване
1 Изберете опция:
• Плъзнете надолу двата пъти от горната част на
екрана, за да покажете бързите настройки в панела за
известия.
• Изберете Настройки > Екран > Ниво на яркостта.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.
Профили на превозно средство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Движението по маршрут и навигацията се изчисляват
различно в профила на вашето превозно средство.
Активният профил на превозно средство е указан чрез
икона на лентата за състоянието. Навигацията и
настройките на картата на вашето устройство могат да
бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно
средство.
Когато активирате профил на кемпер, устройството избягва
да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони
въз основа на размерите, теглото и други характеристики на
вашето превозно средство, които сте въвели.
Добавяне на профил на превозно
средство
Трябва да добавите профил на превозно средство за всеки
кемпер, който ще използвате с Вашето устройство.
1 Изберете Прев. средство.
2 Изберете вид превозно средство:
• За да добавите каравана с постоянно свързан кемпер,
изберете Каравана.
• За да добавите каравана, теглеща ремарке, изберете
Каравана с ремарке.
• За да добавите кемпер, теглен зад лек автомобил,
изберете Пр. с-во с р-е.
3 Ако е необходимо, изберете тип ремарке:
• За да добавите кемпер, който се тегли със стандартен
теглич, изберете Travel Trailer.
• За да добавите кемпер, който се тегли с помощта
петколесен теглич, изберете Седлово прикачно
устр..
ЗАБЕЛЕЖКА: Този вид ремарке не е наличен за
всички региони.
• За да добавите ремарке за лодки, което се тегли със
стандартен теглич, изберете Boat Trailer.
• За да добавите ремарке, което се тегли със
стандартен теглич, изберете Ремарке.
Следвайте
екранните инструкции, за да въведете
4
характеристиките на превозното средство.
След като добавите профила на превозното средство,
можете да го редактирате и да въвеждате допълнителна
подробна информация (Редактиране на профил на
превозно средство, стр. 3).
Профили на превозно средство
Профил на автомобил
Профилът на автомобил е предварително зареден профил
на автомобил, предназначен за използване в автомобил без
ремарке. Докато използва профила на автомобил,
устройството изчислява стандартните маршрути на
автомобила и маршрутите за големи превозни средства не
са налични. Някои специфични за големи превозни средства
функции и настройки не са достъпни, докато използвате
профила на автомобил.
Превключване на профила на превозното
средство
Можете ръчно да превключите към друг профил на
превозното средство по всяко време.
1 Изберете опция:
• Изберете Прев. средство.
• Плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана и
изберете иконата на профила на превозното средство,
като например или .
2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното
средство, включително мерни единици и тегло.
3 Изберете Изберете.
Редактиране на профил на превозно
средство
Можете да промените основната информация в профила на
превозното средство или да добавите подробна
информация към профила на превозното средство като
максимална скорост.
1 Изберете Прев. средство.
2 Изберете профила на превозно средство, който искате да
редактирате.
3 Изберете опция:
• За да редактирате информацията в профила на
превозното средство, изберете , а след това
изберете поле за редактиране.
• За преименуване на профил на превозно средство
изберете >
> Преименуване профил.
• За изтриване на профил на превозно средство
изберете >
> Изтриване.
Добавяне на резервоари с пропан
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички
модели продукти.
Когато добавяте резервоарите с пропан към профила на
автомобила, устройството избягва маршрути през зони с
ограничения за резервоари с пропан, което може да окаже
влияние върху вашия маршрут. Устройството също така ви
предупреждава, когато наближавате зони, които изискват
изключване на резервоарите за пропан.
1 От профила на превозното средство изберете >
Бутилки за пропан > Добавяне на бутилка.
2 Въведете теглото на резервоара с пропан и изберете
Запис.
Автомобилна камера
Подравняване на камерата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да подравнявате камерата, докато
шофирате.
3
Трябва да подравнявате автомобилната камера всеки път,
когато монтирате или премествате устройството.
1 Изберете Автомобилна камера.
2 Наклонете устройството, за да изравните камерата.
Кръстчето трябва да сочи право напред и линията на
хоризонта трябва да бъде центрирана между горната и
долната част на екрана.
СЪВЕТ: Ако вендузата се появи в зрителното поле на
автомобилната камера, Вие трябва да преместите
шарнирното рамо към вендузата.
Органи за управление на автомобилната
камера
БЕЛЕЖКА
Някои юрисдикции регламентират или забраняват
използването на това устройство. Ваша отговорност е да
знаете и да спазвате приложимите закони и права за
поверителност в юрисдикции, където възнамерявате да
използвате това устройство.
Можете да управлявате автомобилната камера с помощта
на приложението за автомобилна камера или с панела за
известия.
Изберете > Автомобилна камера или плъзнете надолу
от горната част на екрана.
Изберете за запазване на запис от автомобилната камера.
Изберете за спиране на запис от автомобилната камера.
Изберете за стартиране на запис от автомобилната камера.
Изберете за активиране на аудиозапис.
Изберете за дезактивиране на аудиозапис.
Запис от автомобилна камера
• Когато автомобилната камера записва, тя записва
непрекъснато, презаписвайки върху най-старото видео,
което не е запазено.
• Вие можете да пускате и спирате записването на
автомобилната камера с помощта на органите за
управление на автомобилната камера (Органи за
управление на автомобилната камера, стр. 4).
• Ако активирате опцията Автоматичен запис (Настройки
на автомобилна камера, стр. 24), автомобилната
камера започва автоматично да записва, когато
устройството получи захранване през стойката със
захранване. Това е най-полезно, когато стойката е
свързана към източник на захранване, който се задейства
чрез запалването.
• Когато свалите устройството от стойката или при загуба
на захранване, автомобилната камера спира
автоматично да записва след закъснение от 15 секунди.
Запазване на запис от автомобилна камера
Можете да запазите част от записано видео, за да не
позволите да бъде презаписано от ново видео.
1 Докато автомобилната камера записва, изберете >
Автомобилна камера > .
Устройството запаметява видео кадрите преди, по време
на и след като изберете .
2 Изберете отново , за да удължите времето за запис
(опция).
Съобщение показва размерът на видео записът, който
искате да запаметите.
Картата с памет разполага с ограничено пространство. След
като запаметите видеозаписът, трябва да прехвърлите
записа на компютъра си или на друго външно
местоположение за постоянно съхранение (Видеоклипове
от автомобилната камера на Вашия компютър, стр. 4).
4
Включване и изключване на записа на аудио
БЕЛЕЖКА
Някои юрисдикции може да регулират или забраняват
записването на аудио с това устройство. Ваша отговорност
е да знаете и да спазвате приложимите закони и права за
поверителност в юрисдикции, където възнамерявате да
използвате това устройство.
Устройството може да записва аудио, докато записвате
видео с помощта на вградения микрофон. Можете да
включите или изключите записването на аудио по всяко
време.
1 Изберете > Автомобилна камера.
2 Изберете или .
Използване на галерията на
автомобилната камера
Можете да използвате галерията на автомобилната камера
за преглед на записани видеоклипове на автомобилната
камера, да изтривате ненужни видеоклипове и да запазите
клип от незапазени видеокадри.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва видео, докато
преглеждате видео.
1 Изберете > Галерия на автомобилна камера > ОК.
2 Изберете записано видео или изберете Незапазени.
Видеото започва да се възпроизвежда автоматично.
3 Изберете опция:
• За да запазите клип от незаписани видеокадри,
използвайте плъзгача, за да изберете видеосегмента
за записване и изберете .
Устройството записва сегмента от видеото между
оранжевите показалци на плъзгача.
• За да изтриете видео, изберете .
Видеоклипове от автомобилната камера
на Вашия компютър
Видеозаписи и снимки се съхраняват в папката DCIM на
картата с памет на камерата. Видео записите се съхраняват
в MP4 файлов формат, а снимките се съхраняват в JPG
формат. Можете да преглеждате и прехвърляте снимки и
видео записи, като свържете картата с памет или
устройството към Вашия компютър (Свързване на
устройството към компютъра, стр. 29).
Видео записите и снимките се съхраняват в няколко папки.
100EVENT: Съдържа видео записи автоматично, когато
устройството открие инцидент.
101SAVED: Съдържа видео записи, запазени ръчно от
потребителя.
104UNSVD: Съдържа незапаметени видео кадри.
Устройството презаписва най-старите незапаметени
видео записи, когато мястото за съхранение за
незапаметени видео кадри е пълно.
Преглед на видеоклипове и снимки на
Вашия смартфон
Преди да можете да преглеждате видеоклипове и снимки на
Вашия смартфон, трябва първо да сдвоите Вашето
устройство Garmin с приложението Garmin Drive™
(Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 18).
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва и
предупрежденията са дезактивирани, докато преглеждате
видеоклипове или снимки.
1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон
изберете Преглед на кадри.
Автомобилна камера
2 Изберете опция:
• За да прегледате снимки или видеоклипове, които сте
запаметили, изберете файл от категорията
Запаметени кадри.
• За да прегледате скорошен видео запис, който не е
запаметен, изберете видеоклип от категорията
Временни кадри.
Изтриване на видеоклип или снимка чрез Вашия
смартфон
1 Когато преглеждате списъка на запаметени
видеоклипове или снимки на Вашия смартфон, изберете
Избор.
Изберете
един или повече файлове.
2
3 Изберете .
Отрязване и експортиране на видеоклип
Можете да скъсите дължината на Вашия видеоклип, за да
премахнете ненужни кадри, преди да го експортирате.
1 От приложението Garmin Drive изберете Преглед на
кадри.
2 Изберете видео.
3 Преместете слайдерите на лентата за напредък на
видеоклипа наляво или надясно, за да скъсите
дължината на видеоклипа.
4 Изберете Експортиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението трябва да остане на преден
план, когато видеоклипът се експортира.
Приложението експортира отрязания видеоклип към
Вашия смартфон.
Смяна на картата с памет на
автомобилната камера
Можете да смените картата с памет на автомобилната
камера, за да увеличите капацитета на съхранение или за
смяна на карта, която е достигнала до края на своя срок на
експлоатация. Автомобилната камера изисква microSD
карта с памет от 4 до 64 GB с клас на скорост 10 или повисок.
1 Натиснете върху двете маркирани зони и плъзнете
задния панел
надолу, за да го отворите.
®
2 Намерете слота на картата с памет .
3 Натиснете съществуващата карта с памет, докато
4
5
6
7
щракне, и пуснете.
Съществуващата карта с памет се изважда от слота.
Извадете съществуващата карта от слота
Поставете новата карта с памет в слота.
Натиснете картата навътре, докато щракне.
Поставете обратно панела и го плъзнете надолу, докато
щракне на мястото си.
Форматиране на картата с памет на автомобилната
камера
Автомобилната камера изисква форматиране на картата с
памет чрез файловата система FAT32. Можете да
Функции и предупреждения за информираност на шофьора
използвате устройството, за да форматирате Вашето
устройство, като използвате тази файлова система.
Трябва да форматирате вашата карта с памет поне веднъж
на всеки 6 месеца, за да спомогнете за удължаване на
полезния експлоатационен живот на картата с памет.
Трябва също така да форматирате и чисто новата карта с
памет, ако не е била форматирана чрез файловата система
FAT32.
ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива
всички видеоклипове, снимки и данни на картата.
1 Избере > Навигация > Галерия на автомобилна
камера.
2 Изберете > Форматиране на картата с памет.
Функции и предупреждения за
информираност на шофьора
ВНИМАНИЕ
Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения
за шофьора са само за информация и не заменят
отговорността ви да се съобразявате с всички поставени
знаци за ограничение на скоростта и да преценявате
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма
да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или
актове, които ще получите, ако не следвате всички
приложими пътни закони и знаци.
Вашето устройство предоставя функции, които могат да
помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да
повишат ефективността, дори когато шофирате в позната
зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и
извежда информация за всяко едно предупреждение.
Можете да активирате или дезактивирате звуковия тон или
някои видове предупреждения за шофьора. Не всички
услуги се предлагат за всички региони.
Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда
ограничението на скоростта (ако е налично) за
приближаващо училище или училищна зона.
Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството
извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху
иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите
посоченото ограничение на скоростта за текущия път.
Промяна в ограничението на скоростта: Устройството
издава звуков сигнал и извежда предстоящото
ограничение на скоростта, за да бъдете готови да
коригирате скоростта.
Железопътен прелез: Устройството издава сигнал, за да
обозначи приближаващ железопътен прелез.
Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да
обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.
Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи завой
на пътя.
По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да
обозначи по-бавен трафик, когато приближавате побавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство
трябва да получава информация за трафик, за да може
да използвате тази функция (Трафик, стр. 19).
Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал
и извежда съобщение, когато приближавате път, където
Вашето превозно средство може да заседне.
Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате път, където
има опасност от страничен вятър.
Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда
съобщение, когато приближавате път, който може да е
прекалено тесен за Вашето превозно средство.
5
Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и
извежда съобщение, когато приближавате стръмен
наклон.
Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков
сигнал и извежда съобщение, когато приближавате
границата на държава или щат.
Изключете бутилките за пропан: Устройството издава
звуков сигнал и извежда съобщение, когато
приближавате зона, където бутилките за пропан трябва
да се изключат.
Предупреждение за челен сблъсък: Устройството ви
предупреждава, когато открие, че не поддържате
безопасно разстояние между вашето превозно средство
и това, което е пред вас (Предупредителна система за
челен сблъсък, стр. 6).
Предупреждение за напускане на лентата: Устройството
ви предупреждава, когато открие, че по невнимание
пресичате границата на платното (Предупредителна
система за излизане от платното, стр. 6).
Активиране или дезактивиране на
предупреждения за шофьор
Можете да активирате или дезактивирате няколко вида
предупреждения за шофьора.
1 Изберете Настройки > Навигация > Навигация >
Предупреждения за шофьора.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
Предупредителна система за челен сблъсък
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функцията на предупредителната система за челен сблъсък
(FCWS) е само за информация и не заменя вашата
отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и
шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за
движение на превозните средства и да използвайте
безопасна преценка за шофиране по всяко време.
Функцията FCWS разчита на камерата, за да осигури
предупреждение за наближаващи превозни средства и, като
резултат, може да бъде с ограничена функционалност при
ниска осветеност. За повече информация отидете на
garmin.com/warnings.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички
области или за всички модели на продукти.
Функцията FCWS ви предупреждава, когато устройството
открие, че не поддържате безопасно разстояние между
вашето превозно средство и това, което е пред вас.
Устройството определя скоростта на вашето превозно
средство с помощта на GPS и изчислява приблизителната
дистанция, на базата на скоростта ви. Функцията FCWS се
активира автоматично, когато скоростта на вашето превозно
средство надвиши 48 км/ч (30 мили/ч).
Когато устройството открие, че сте прекалено близо до
превозното средство пред вас, устройството възпроизвежда
звукова аларма и на екрана се извежда предупреждение.
Камери за скорост и червен светофар
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на база данни за камера за скорост или
червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички
държави или модели продукти.
На някои места за някои модели продукти е налице
информация относно местоположения на камери за скорост
и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се
приближите до докладвана камера за скорост или камера за
червен светофар.
• На някои места устройството Ви може да получи данни в
реално време от камерата за скорост и червения
светофар, докато е свързано към смартфон, който
използва приложението Garmin Drive.
• Можете да използвате софтуера Garmin Express™
(garmin.com/express), за да актуализирате базата данни
за камери, запазена на Вашето устройство.
Препоръчително е да актуализирате устройството си
често, за да получавате най-актуалната информация за
камерите.
Усъвършенствана система за
подпомагане на водача
Вашето устройство включва усъвършенствана система за
подпомагане на водача (ADAS), която използва вградената
автомобилна камера за предоставяне на предупреждения и
аларми относно обстановката при шофиране.
Вие можете да активирате или дезактивирате всяка от
усъвършенстваните функции за подпомагане на водача в
настройките на Помощ за шофьора (Настройки за
подпомагане на водача, стр. 24).
6
Съвети за работа с предупредителната система за
челен сблъсък
Няколко фактора влияят на работата на предупредителната
система за челен сблъсък (FCWS). Някои условия може да
попречат на функцията FCWS да открие превозно средство
пред вас.
• Функцията FCWS се активира само когато скоростта на
Вашето превозно средство надвиши 50 км/ч (30 мили/ч).
• Функцията FCWS може да не открие превозно средство
пред вас, когато изгледът на камерата на превозното
средство е замъглена от дъжд, мъгла, сняг, слънце или
отражение на предните фарове или тъмнина.
• Функцията FCWS може да не работи правилно, ако
камерата е подравнена погрешно (Подравняване на
камерата, стр. 3).
• Функцията FCWS може да не открие превозни средства,
които са на разстояние по-голямо от 40 м (130 фута) или
по-близо от 5 м (16 фута).
• Функцията FCWS може да не работи правилно, ако
настройките за подравняване на камерата не указват
правилно височината на Вашето превозно средство или
разположението на Вашето устройство в превозното
средство (Подравняване на камерата, стр. 3).
Предупредителна система за излизане от платното
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функцията на предупредителната система за излизане от
платното (LDWS) е само за информация и не заменя
вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя
и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за
движение на превозните средства и да използвайте
безопасна преценка за шофиране по всяко време.
Функцията LDWS разчита на камерата, за да осигури
предупреждение за маркировки по платното и в резултат на
това може да бъде с ограничена функционалност при ниска
Функции и предупреждения за информираност на шофьора
осветеност. За повече информация отидете на garmin.com
/warnings.
Функцията LDWS ви предупреждава, когато устройството
открие, че по невнимание пресичате границата на платното.
Например устройството Ви предупреждава, ако пресечете
границите на непрекъсната лента. Функцията LDWS
осигурява предупреждения, когато скоростта на вашето
превозно средство надвиши 64 км/ч (40 мили/ч).
Предупреждението се показва от лявата или дясната страна
на екрана, за да обозначи границата на коя лента сте
пресекли.
• Функцията LDWS може да не открие излизане от
платното при изключително широки, тесни или
криволичещи пътища.
Символи за внимания и предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство
не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения
за маршрут или че ще получавате предупредителни икони
във всички случаи. Може да има ограничения в картните
данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези
ограничения или пътна обстановка във всички случаи.
Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия,
когато вземате решения при шофиране.
Символите за внимание и предупреждение могат да се
появят на картата или в упътванията по маршрута, за да Ви
предупредят за потенциални опасности и пътни условия.
Предупреждения за ограничение
Височина
Тегло
Дължина
Ширина
Височина на ремаркето
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добра работа на LDWS трябва да
зададете опцията Поставяне на камерата, за да обозначите
местоположението на устройството във Вашето превозното
средство.
Настройка на разположението на камерата
Можете да монтирате устройството отляво, в центъра или
отдясно на предното стъкло или на арматурното табло. За
най-добра работа на LDWS, трябва да зададете опцията
Поставяне на камерата, за да обозначите
местоположението на вашето устройство в превозното
средство.
1 Изберете Настройки > Автомобилна камера >
Поставяне на камерата > Хоризонтална позиция.
2 Изберете разположението на устройството.
Съвети за работа със системата за излизане от
платното
Няколко фактора влияят на работата на предупредителната
система за излизане от платното (LDWS). Определени
условия могат да попречат на функцията LDWS да открие
напускане на платното.
• Функцията LDWS осигурява предупреждения само когато
скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 км/ч
(40 мили/ч).
• Функцията LDWS може да не работи правилно, ако
камерата е подравнена погрешно.
• Функцията LDWS може да не работи правилно, ако
настройките за разположение на камерата не указват
правилно височината на Вашето превозно средство или
разположението на Вашето устройство в превозното
средство (Подравняване на камерата, стр. 3).
• Функцията LDWS изисква ясен, непрекъснат изглед към
разделителните линии на платното.
◦ Излизането от платното може да не бъде открито,
когато разделителните линии са закрити от дъжд,
мъгла, сняг, плътна сянка, слънце или отражението на
фаровете, ремонт на пътя или други визуални
препятствия.
◦ Излизането от платното може да не бъде открито, ако
разделителните линии на платното са разместени,
липсват или са много износени.
Намиране и записване на местоположения
Тегло на ремаркето
Дължина на ремаркето
Ширина на ремаркето
Забрана за ремаркета за лодки
Забрана за кемпери
Забрана за ремаркета
Забрана за пропан-бутан
Левият завой забранен
Десният завой забранен
Обратният завой забранен
Предупреждения за състоянието на пътя
Опасност от електропровод
Страничен вятър
Тесен път
Остър завой
Стръмно спускане
Надвиснало дърво
Предупреждения
Станция за тегло
Пътят не е потвърден за каравани
Намиране и записване на
местоположения
Заредените в устройството ви карти съдържат
местоположения, като например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици. Менюто
Накъде? ви помага да намерите вашата дестинация, като
предлага няколко начина за преглед, търсене и записване
на тази информация.
От главното меню изберете Накъде?.
• За бързо търсене на всички местоположения във Вашето
устройство изберете Въведете за търсене (Намиране
на местоположение с помощта на лентата за
търсене, стр. 8).
7
• За намиране на адрес изберете Адрес (Намиране на
адрес, стр. 8).
• За преглед или търсене на предварително заредени
интересни места по категория изберете Категории
(Намиране на местоположение по категория, стр. 9).
• За търсене близо до различен град или област изберете
до текущата област на търсене (Промяна на областта
на търсене, стр. 8).
• За преглед и редактиране на Вашите запаметени
местоположения изберете Записано (Записване на
Местоположения, стр. 12).
• За преглед на местоположения, които наскоро сте
избрали от резултатите от търсене, изберете Скорошни
(Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 11).
• За да търсите паркинги за RV и къмпинги, изберете
Всички къмпинги(Намиране на къмпинги, стр. 9).
• За преглед, търсене и регистриране на интересни места
на Foursquare изберете Foursquare (Търсене Foursquare
Интересни места, стр. 10).
• За преглед и търсене на интересни места и отзиви на
TripAdvisor изберете TripAdvisor (TripAdvisor, стр. 10).
• За преглед и търсене на интересни места, снимки и
информация от HISTORY изберете History® (Намиране
на HISTORY интересни места, стр. 10).
• За търсене на национални паркове и разглеждане на
карти на паркове изберете Национални паркове
(Намиране на национални паркове, стр. 9).
• За навигиране до специфични географски координати
изберете Координати (Намиране на местоположение по
координати, стр. 11).
®
Намиране на адрес
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
данни за карти.
1 Изберете Накъде?.
2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до
различен град или област.
3 Изберете Адрес.
4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за адреса.
5 Изберете адреса.
Резултати от търсене на местоположение
По подразбиране резултатите от търсене на
местоположение се показват в списък с най-близкото
местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за
преглед на още резултати.
®
®
Намиране на местоположение с помощта
на лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Въведете за търсене от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр. "киносалони").
• За търсене на име на фирма въведете цялото име или
част от него.
• За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и
име на улица.
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и име
на улица, град и щат.
• За търсене на град въведете града и щата.
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.
5 Изберете опция:
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .
6 Ако е нужно, изберете място.
Изберете местоположение за преглед на менюто с
опции.
Изберете за преглед на подробна информация относно
избраното местоположение.
Изберете, за да намерите места за паркиране близо до
местоположението.
Изберете за преглед на алтернативни маршрути до
местоположенията.
Давай Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето на
картата.
Промяна на областта на търсене
По подразбиране устройството търси местоположения,
които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да
търсите и други зони, като близо до вашата дестинация,
близо до друг град или по вашия активен маршрут.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете до текущата област на търсене .
3 Изберете област на търсене.
4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за
да изберете конкретно местоположение.
Избраната област на търсене се показва до . Когато
търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто
8
Намиране и записване на местоположения
Накъде?, устройството първо предлага местоположения,
които са близо до тази област.
Резултати от търсене на местоположение на
картата
Можете да прегледате резултатите от търсене на
местоположение на картата, вместо в списък.
От резултатите от търсенето на местоположение, изберете
. Най-близкото местоположение се извежда в центъра на
картата и основна информация относно избраното
местоположение се извежда в долната част на картата.
Плъзнете картата за преглед на допълнителни
резултати от търсене.
Допълнителни резултати от търсене. Изберете за
преглед на друго местоположение.
Избор на резюме за местоположение. Изберете за
преглед на подробна информация относно избраното
местоположение.
Давай Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
Изберете за преглед на резултати от търсенето в
списък.
Промяна на областта на търсене с помощта на
картата
1 Изберете Покажи карта.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Плъзнете картата до нова област на търсене.
4 Изберете Търсете тук.
Интересни места
Интересно място е място, което може да намерите полезно
или интересно. Интересните места са организирани по
категории и могат да включват популярни дестинации като
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.
Намиране на местоположение по категория
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете категория или изберете Категории.
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
4 Изберете местоположение.
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене за интересен обект, някои
категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.
1 Изберете Накъде? > Категории.
2 Изберете категория.
3 Изберете опция:
• Изберете дестинация от списъка за бързо търсене
отдясно на екрана.
Намиране и записване на местоположения
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с
последно намерени местоположения в избраната
категория.
• Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете
дестинация.
Намиране на къмпинги
Изберете Накъде? > Всички къмпинги.
Намиране на къмпинги с удобства
Можете да търсите паркинги за RV и къмпинги на базата на
наличните удобства.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете доставчик за търсене на RV паркинги и
къмпинги, като PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club или ACSI™.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички доставчици на търсене са
налични на всички модели продукти.
3 Ако е необходимо, изберете Филтриране по удобства,
изберете едно или повече удобства и изберете Запис.
4 Изберете местоположение.
Намиране на iOverlander™ интересни места
Вашето устройство включва интересни места iOverlander,
които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни
за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и
настаняване.
1 Изберете Накъде? > iOverlander.
2 Изберете категория.
3 Изберете местоположение.
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds
интересни места, които Ви позволяват да намерите
обществени къмпинги близо до местоположението Ви.
1 Изберете Накъде? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Ако е необходимо, изберете Search Filters, изберете
един или повече филтри и изберете Търсене.
3 Изберете местоположение.
Намиране на услуги за RV
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Можете да намерите близки местоположения, които
предлагат ремонт, буксир и други услуги за RV.
Изберете Накъде? > PlanRV™ Services.
Намиране на национални паркове
Модели на устройства, които включват карти за Северна
Америка или САЩ, също включват подробна информация за
национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до
национален парк или до местоположение в рамките на
национален парк.
1 Изберете Накъде? > Национални паркове.
Извежда се списък с национални паркове, като найблизкият парк е най-отгоре.
2 Изберете Въведете за търсене и въведете цялата или
част от името на парка, за да стесните резултатите (по
желание).
3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за
местоположения на атракции и удобства в рамките на
парка.
9
4 Изберете опция:
• За да стартирате навигация до парка, изберете Давай.
• За да прегледате повече информация за парка или за
да разгледате атракциите и удобствата му, изберете
.
• За да намерите бързо местоположение в рамките на
парка, изберете категория от списъка под името на
парка и изберете местоположение.
персонализираните резултати от Вашия Foursquare
потребителски акаунт (Свързване с вашия Foursquare
акаунт, стр. 10).
Изберете Накъде? > Foursquare.
Преглед на Foursquare подробни данни за място
Преди да използвате тази функция, трябва да свържете
устройството си с Вашия Foursquare акаунт, използвайки
Garmin Drive приложението (Свързване с вашия Foursquare
акаунт, стр. 10).
Можете да преглеждате подробна Foursquare информация
за мястото, като например потребителски оценки,
информация за цените на ресторанта и работното време.
1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare
интересно място.
2 Изберете .
Разглеждане на атракции и удобства на национални
паркове
С продуктовите модели за Северна Америка можете да
разглеждате подробна информация относно атракциите и
удобствата, налични в национален парк, и да навигирате до
конкретни местоположения в парка. Например можете да
намерите къмпинги, забележителности, посетителски
центрове и популярни забавления.
1 От резултатите от търсене на местоположение изберете
национален парк и изберете .
2 Изберете Разглеждане този парк.
Извежда се списък от категории за атракциите и
удобствата на парка.
3 Изберете категория.
4 Изберете местоположение и изберете Давай.
Отбелязване с Foursquare
Преди да използвате тази функция, трябва да свържете
устройството си с Вашия Foursquare акаунт, използвайки
Garmin Drive приложението (Свързване с вашия Foursquare
акаунт, стр. 10).
1 Изберете Накъде? > Foursquare > Check-In.
2 Изберете интересно място.
3 Изберете > Check-In.
Намиране на HISTORY интересни места
TripAdvisor
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички
модели продукти.
Вашето устройство включва интересни места от HISTORY,
които Ви позволяват да търсите и научавате относно
исторически значими местоположения и забележителности
по целия свят, като например исторически сгради,
паметници, музеи и забележителни местоположения на
исторически събития.
1 Изберете Накъде? > History®.
2 Изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете за преглед на снимка и кратко резюме на
историята на местоположението.
Foursquare
Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето
устройство включва предварително заредени Foursquare
интересни места, които са обозначени с логото на
Foursquare в резултатите от вашето търсене.
Можете да се свържете с акаунта си Foursquare,
използвайки приложението Garmin Drive на Вашия
съвместим смартфон. Това Ви позволява да преглеждате
Foursquare детайли относно местоположението, да се
отбелязвате на някое местоположение и да търсите
интересни точки в онлайн базата данни Foursquare.
Свързване с вашия Foursquare акаунт
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
1 От Вашия смартфон отворете приложението Garmin
Drive.
2 Изберете > Foursquare > Login.
3 Въведете своите Foursquare данни за влизане.
Търсене Foursquare Интересни места
Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени
във вашето устройство. Докато устройство Ви е свързано с
Вашия Foursquare акаунт, използвайки приложението
Garmin Drive, търсенето осигурява най-актуалните
резултати от онлайн Foursquare базата данни и
10
Вашето устройство включва TripAdvisor интересни точки и
оценки.Оценките на TripAdvisor се показват автоматично в
списък с резултати от търсене за наличните интересни
точки. Можете също да търсите интересни точки TripAdvisor
наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.
Намиране на TripAdvisor интересни места
1 Изберете Накъде? > TripAdvisor.
2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо
за категорията.
3 Изберете Сортиране на резултати за сортиране на
резултатите от търсенето по разстояние или популярност
(опция).
Навигация до интересно място в рамките на
местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в
рамките на по-широка местност, като например даден
магазин в търговски център или терминал на летище.
1 Изберете Накъде? > Въведете за търсене.
2 Изберете опция:
• За да търсите местността, въведете името или адреса
на местността, изберете , и преминете към стъпка 3.
• За търсене на POI въведете името на POI, изберете
и преминете към стъпка 5.
3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като
например ресторанти, фирми за автомобили под наем
или терминали.
4 Изберете категория.
5 Изберете POI и изберете Давай.
Устройството създава маршрут до паркинга или входа на
местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на
дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания
паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в
местността.
Намиране и записване на местоположения
Преглед на местност
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във
всички области или за всички модели на продукти.
Можете да разгледате списък на интересните места,
разположени във всяка местност.
1 Избор на местност.
2 Изберете > Разглеждане на това място.
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.
Намиране на пресечка
Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици,
магистрали или други пътища.
1 Изберете Накъде? > Кръстовища.
2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за улиците.
3 Изберете кръстовището.
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина. Това може да ви е полезно при
геокешинг.
1 Изберете Накъде? > Координати.
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.
3 Въведете географска ширина и географска дължина.
4 Изберете Покажи на карта.
Паркинг
Вашето устройство Garmin включва подробни данни за
паркиране, които могат да Ви помогнат да намерите паркинг
наблизо, на базата на вероятността за налични места за
паркиране, тип зона за паркиране, цена или приемани
методи на плащане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични
във всички области или за всички места за паркиране.
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място
1 Изберете Накъде? > Паркинг.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
3 Изберете местоположение за паркиране.
4 Изберете Давай.
Намиране на паркинг близо до конкретно място
1 Потърсете място.
2 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
3 Изберете .
Извежда се списък с места за паркиране близо до
избраното място.
4 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
5 Изберете местоположение за паркиране.
6 Изберете Давай.
Намиране и записване на местоположения
Тълкуване на цветовете и символите за паркиране
Местоположенията за паркиране, които включват подробни
данни за паркиране са цветно кодирани, за да показват
вероятността от намиране на паркинг. Символите показват
типа наличен паркинг (улица или паркинг), съответната
ценова информация и типа заплащане.
Можете да прегледате легендата за тези цветове и символи
на устройството.
От резултатите от търсенето на паркинг изберете .
Преглед на скоро намерени
местоположения
Устройството ви съхранява хронология от последните 50
места, които сте намерили.
Изберете Накъде? > Скорошни.
Изчистване на списъка със Скоро намерени места
Изберете Накъде? > Скорошни >
> Изчисти > Да.
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение. Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.
От картата изберете превозното средство.
Намиране на спешни услуги и гориво
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намерите най-близките болници, полицейски управления и
бензиностанции.
1 От картата изберете превозното средство.
2 ИзберетеБолници, Полицейски управления, Гориво
или Крайпътни усл..
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични
за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат
избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За навигация до мястото изберете Давай.
• За да видите телефонния номер и други данни за
мястото, изберете .
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.
1 От картата изберете превозното средство.
2 Изберете > Напътствия към мене.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Изберете.
Добавяне на кратка команда
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път.
2 Изберете елемент.
11
Премахване на кратка команда
1 Изберете Накъде? > > Премахв. кратки ком..
2 Изберете кратка команда за премахване.
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
4 Изберете Край.
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
категория, стр. 9).
От
резултатите от търсенето изберете място.
2
3 Изберете > Запис.
4 Въведете име и изберете Край.
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.
2 Изберете Запис.
3 Въведете име и изберете Край.
4 Изберете ОК.
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Редактиране.
6 Изберете опция:
• Изберете Име.
• Изберете Телефонен номер.
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.
Редактирайте
данните.
7
8 Изберете Край.
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете .
4 Изберете > Редактиране > Категории.
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
7 Изберете Край.
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете > Изтриване запаметени.
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтриване.
12
Следване на маршрут
Маршрути
Маршрутът представлява пътя от текущото ви
местоположение до една или повече дестинации.
• Устройството изчислява препоръчителен маршрут до
вашата дестинация въз основа на зададените
предпочитания, включително режима на изчисляване на
маршрут (Промяна на режима за изчисляване на
маршрут, стр. 14) и избягвания (Избягване на
забавяния, пътни такси и зони, стр. 14).
• Устройството може също да избягва пътища, които не са
подходящи за активния профил на превозно средство.
• Можете бързо да започнете навигация до вашата
дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или
можете да изберете алтернативен маршрут (Започване
на маршрут, стр. 12).
• Ако има специфични пътища, които трябва да използвате
или избягвате, можете да персонализирате маршрута
(Моделиране на маршрут, стр. 14).
• Можете да добавяте множество дестинации към един
маршрут (Добавяне на Място към маршрута, стр. 14).
Започване на маршрут
1 Изберете Накъде? и потърсете местоположение
(Намиране и записване на местоположения, стр. 7).
2 Изберете местоположение.
3 Изберете опция:
• За да започнете навигация с помощта на
препоръчания маршрут, изберете Давай.
• За да изберете алтернативен маршрут, изберете и
изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на
картата.
• За да редактирате хода на маршрута, изберете >
Редактиране маршрут и добавете към маршрута
точки за моделиране (Моделиране на маршрут,
стр. 14).
Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с
гласови напомняния и информация на картата (Вашият
маршрут на картата, стр. 13). В края на картата се
извежда общ преглед на главните пътища във вашия
маршрут за няколко секунди.
Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации,
можете да добавите местата към вашия маршрут (Добавяне
на Място към маршрута, стр. 14).
Започване на маршрут с помощта на картата
Можете да започнете маршрут, като изберете място на
картата.
1 Изберете Покажи карта.
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.
3 Ако е необходимо, изберете за филтриране на
интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.
5 Изберете Давай.
Следване на маршрут
Отиване У дома
Преглед на завои и напътствия
Когато за първи път стартирате маршрут към дома,
устройството ви подканва да въведете вашето място У
дома.
1 Изберете Накъде? > Иди у дома.
2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.
Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате
предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия
за вашия маршрут.
1 От картата изберете една опция:
• За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато
шофирате, изберете > Завои.
Инструментът на картата извежда следващите
няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се
актуализира автоматично, докато се движите по
маршрута.
• За преглед на целия списък със завои и напътствия за
целия маршрут, изберете следващата лента в горната
част на картата.
2 Изберете завой или напътствие (опция).
Извежда се подробна информация. Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.
Редактиране на вашето място У дома
1 Изберете Накъде? > > Задав. място У дома.
2 Въведете вашето място У дома.
Вашият маршрут на картата
Докато пътувате, устройството ви насочва към
дестинацията с гласови напомняния и информация на
картата. Инструкции за следващия завой или изход, или
други действия се появяват в горния край на картата.
Показване на целия маршрут на картата
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно
място на картата.
.
2 Изберете
Пристигане във Вашата дестинацията
Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой,
изход или друго действие и платното, в което трябва да се
движите, ако е налично.
Разстояние до следващото действие.
Име на улицата или изхода, свързани със следващото
действие.
Маршрутът е маркиран на картата.
Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват
мястото на предстоящи действия.
Скорост на превозното средство.
Име на пътя, по който пътувате.
Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените
показваната информация (Промяна на полето за данни на
картата, стр. 17).
Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване
на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща
среда.
Активно насочване в лента
Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия
маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на
пътя, ако такава е налична. Цветна линия
указва
правилната лента за завоя.
Следване на маршрут
Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството
предоставя информация, за да Ви помогне да завършите
Вашия маршрут.
•
показва местоположението на Вашата дестинация на
картата и гласова подкана съобщава, че приближавате
Вашата дестинация.
• Когато се приближите до дестинации, устройството
автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие
можете да изберете Да, за да намерите места за
паркиране близо до Вас (Паркиране близо до Вашата
дестинация, стр. 13).
• Когато спрете на Вашата дестинация, устройството
автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не
открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да
изберете Стоп, за да прекратите маршрута.
Паркиране близо до Вашата дестинация
Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място
за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се
приближите до дестинации, устройството автоматично Ви
подканва да търсите паркинг.
1 Изберете опция:
• Когато устройството Ви изведе подкана, изберете Да,
за да потърсите паркинг наблизо.
• Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете
Накъде? > Категории > Паркинг и изберете >
Моята дестинация.
2 Изберете Филтриране на паркинги и изберете една или
повече категории, за да филтрирате паркинг по
наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са
налични във всички области или за всички места за
паркиране.
Изберете
място за паркиране и изберете Давай >
3
Добавяне като следваща спирка.
Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.
13
Промяна на Вашия активен маршрут
Добавяне на Място към маршрута
Преди да можете да добавите място към вашия маршрут,
трябва да пътувате с навигация по маршрут (Започване на
маршрут, стр. 12).
Можете да добавите места по средата или в края на вашия
маршрут. Например можете да добавите бензиностанция
като следваща дестинация във вашия маршрут.
СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече
дестинации или планирани спирки, можете да използвате
"План за пътуване", за да планирате, редактирате и
записвате вашето пътуване (Планиране на пътуване,
стр. 22).
1 Изберете от картата > Накъде?.
2 Потърсете място (Намиране и записване на
местоположения, стр. 7).
Изберете
местоположение.
3
4 Изберете Давай.
5 Изберете опция:
• За добавяне на местоположение като следваща
дестинация по вашия маршрут, изберете Добавяне
като следваща спирка.
• За добавяне на местоположението в края вашия
маршрут, изберете Добавяне като последна спирка.
• За добавяне на местоположението и редактиране на
реда на дестинациите в маршрута, изберете Добави в
акт. маршрут.
Устройството преизчислява маршрута, за да включи
добавеното местоположение и ви води към тези дестинации
по реда им.
Моделиране на маршрут
Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да
започнете маршрут (Започване на маршрут, стр. 12).
Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да
промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате
маршрута за използване на определени пътища или
преминаване през определени зони, без да добавяте
дестинация към маршрута.
1 Изберете произволно място на картата.
2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на
картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през
избраното място.
4 При нужда изберете опция:
• За добавяне на още точки за моделиране на маршрута
изберете допълнителни места на картата.
• За премахване на точка за моделиране изберете .
5 Когато приключите с моделирането на маршрута,
изберете Давай.
Правене на обход
Можете да предприемете обход за определено разстояние
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.
1 От картата изберете > Промяна на маршрут.
2 Изберете опция:
14
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.
Промяна на режима за изчисляване на маршрут
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Режим изчисляване.
2 Изберете опция:
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от
точка до точка (без пътища).
• Изберете По-кратко разст., за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.
Спиране на маршрута
• От картата изберете > Стоп.
• От началния екран изберете Стоп.
Използване на предлагани маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
запишете поне едно място и да активирате функцията за
хронология на пътуването (Настройки на устройството,
стр. 25).
Използвайки функцията myTrends™, устройството
предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на
пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте
шофирали до запаметено местоположение няколко пъти,
местоположението може да се появи на лентата за
навигация на картата, заедно с оценката за време за
пътуване и информация за трафика.
Изберете лентата за навигация, за да разгледате
предлагания маршрут до местоположението.
Избягване на забавяния, пътни такси и
зони
Избягване на забавяния поради трафик по
маршрута
Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик,
трябва да получавате информация за трафика (Получаване
на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 20).
По подразбиране устройството автоматично оптимизира
вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик.
Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик
(Настройки за трафика, стр. 24), можете да прегледате и
избягате забавяния заради трафик ръчно.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Изберете
Алтерн. маршрут, ако има такъв.
2
3 Изберете Давай.
Избягване на платени пътища
Вашето устройство може да избягва да ви насочва през
региони, в които се плащат пътни такси, като например
платени пътища, платени мостове или зони със
задръствания. Все пак устройството може да включи зона с
пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут.
2 Изберете опция:
Следване на маршрут
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия
регион и данните на картата на вашето устройство.
• Изберете Платени пътища.
• Изберете Таксуване > Платени пътища.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на стикери за платени пътни такси
Ако на картата на Вашето устройство има подробна
информация за винетки, Вие можете да избягвате или да
разрешите пътища, които изискват винетки за всяка
държава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Таксуване > Винетки.
2 Изберете държава.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питани всеки път преди преминаване на
регион, която изисква винетки, изберете Винаги
питай.
• За да избягвате винаги пътища, които изискват
винетки, изберете Избегни.
• За да разрешите винаги пътища, които изискват
винетки, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Напред.
5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Напред.
6 Изберете Край.
Избягване на зона
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави площ за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
6 Изберете Край.
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го
изтривате.
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Изберете избягване.
3 Изберете > Изключи.
Избягване на особености по пътя
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
Изтриване на потребителски избягвания
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Потребителски отбягвания.
2 Изберете опция:
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете .
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете
> Изтриване.
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
Навигация "Извън пътя"
маршрут > Отбягвания.
маршрутите, и изберете ОК.
Избягване на екологични зони
Вашето устройство може да избягва зони с екологични
ограничения или ограничения на емисиите, които могат да
се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се
отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен.
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Екологични зони.
2 Изберете опция:
• За да ви пита устройството всеки път преди насочване
през екологична зона, изберете Винаги питай.
• За да се избягват винаги екологични зони, изберете
Избегни.
• За да се позволят винаги екологични зони, изберете
Разрешаване.
3 Изберете Запис.
Отбягвания по избор
Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате
определени зони или участъци от пътя, които да избягвате.
Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва
тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.
Избягване на път
1 Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Потребителски отбягвания.
Ако
е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
2
3 Изберете Добави път за отбягване.
Използване на картата
Ако при навигация не следвате шосетата, можете да
използвате режима "Извън пътя".
Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут > Режим изчисляване > Извън пътя > Запис.
Устройството игнорира пътища и изчислява маршрути,
като използва прави отсечки между дестинации.
Използване на картата
Можете да използвате картата, за да навигирате по
маршрут (Вашият маршрут на картата, стр. 13) или да
прегледате карта на околната обстановка, когато няма
активен маршрут.
1 Изберете Покажи карта.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Изберете опция:
• Плъзнете картата, за да я преместите наляво,
надясно, нагоре или надолу.
• За увеличаване или намаляване изберете или .
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .
• За филтриране на интересните точки по категории
изберете .
• За започване на маршрут изберете място на картата и
изберете Давай (Започване на маршрут с помощта
на картата, стр. 12).
15
Инструменти за карта
Инструментите за карта дават бърз достъп до информация
и функции на устройството, докато преглеждате картата.
Когато активирате даден инструмент за картата, той се
появява в панел в края на картата.
Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.
Камера: Предоставя управление на автомобилна камера и
извежда предупреждения за челен сблъсък и напускане
на лентата. Позволява Ви също достъп до визьора на
автомобилната камера и настройките за подпомагане на
шофьора.
Промяна на маршрут: Позволява Ви да извършите обход
или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут
(Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 14).
Тихо: Заглушава общата сила на звука.
Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и
услуги по активния Ви маршрут или по магистрала
(Предстоящи градове, стр. 16).
Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по
маршрута или по пътя, по който пътувате (Напред по
пътя, стр. 16).
Височина: Извежда промени във височината напред.
Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или
във вашата зона (Показване на предстоящия трафик,
стр. 17). Тази функция не е налична във всички области
или за всички модели на устройства.
Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с
възможност за персонализиране като скорост и пробег
(Преглед на информация за персонализирано пътуване
на картата, стр. 16).
Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия
маршрут (Преглед на завои и напътствия, стр. 13).
Телефон: Извежда списък от последни телефонни
обаждания от свързания ви телефон и извежда опции
при разговор, докато има активен телефонен разговор
(Използване на Опции при разговор, стр. 19).
Времето: Извежда метеорологични условия за вашата
област.
photoLive: Извежда камери за трафик в реално време от
вашия абонамент в photoLive (Камери за трафик
photoLive, стр. 23).
Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера
за скорост или камера за червен светофар. Този
инструмент е наличен само когато имате данни oт
камерата за скорост и червен светофар на Вашето
устройство и имате активна връзка към Garmin Drive
приложението (Услуги в реално време, трафик и
функции за смартфон, стр. 17).
Преглед на инструмент за картата
1 От картата, изберете .
2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на
картата.
3 Когато приключите с използването на инструмента на
картата, изберете .
Напред по пътя
Инструментът Напред по пътя предоставя информация
относно предстоящи местоположения по вашия маршрут
или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате
предстоящи интересни места по категория, като ресторанти,
бензиностанции или места за отдих.
Можете да персонализирате три категории за показване в
инструмента Напред по пътя.
16
Преглед на предстоящи местоположения
1 От картата изберете > Напред по пътя.
Докато пътувате, инструментът за карта показва
следващото местоположение по пътя или маршрута Ви
във всяка една от трите категории. Когато не пътувате,
инструментът за карта показва трите имена на категории.
2 Изберете опция:
• Ако инструментът за карта показва категории,
изберете категория за преглед на списък с
местоположения наблизо в тази категория.
• Ако инструментът за карта показва предстоящи
местоположения, изберете местоположение, за да
прегледате подробности за местоположението или за
да стартирате маршрут до него.
Персонализиране на категориите Напред по пътя
Можете да променяте категориите на местоположението,
които се показват в инструмента Напред по пътя.
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете категория.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да преместите категория нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката до името на
категорията.
• За да промените категория, изберете категорията.
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.
5 Изберете Запис.
Предстоящи градове
Докато пътувате по магистрала или докато се движите по
маршрут, който включва магистрала, инструментът за
предстоящи градове предоставя информация относно
предстоящите градове по магистралата. За всеки град
инструментът за карта показва разстоянието до изхода от
магистралата и наличните услуги – подобно на
информацията от пътните знаци по магистралата.
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход
1 От картата изберете > Предстоящи градове.
Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут,
инструментът за карта показва информация относно
предстоящи градове и изходи.
2 Изберете град.
Устройството показва списък от интересни места,
разположени на избрания изход на града, като например
бензиностанции, настаняване или ресторанти.
3 Изберете местоположение и изберете Давай, за да
стартирате навигацията.
Информация за пътуването
Преглед на информация за персонализирано
пътуване на картата
Можете да използвате инструмента за карта за данни за
пътуване за показване на информация за персонализирано
пътуване на картата.
1 От картата изберете > Данни за пътуването.
2 Изберете опция:
Използване на картата
2 При нужда изберете
> Легенда, за да видите
легендата за картата на трафика.
Търсене на пътни произшествия
1 От главното меню изберете > Навигация > Трафик.
2 Изберете > Инциденти.
3 Изберете елемент от списъка.
4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте
стрелките, за да видите допълнителните произшествия.
Персонализиране на картата
Персонализиране на слоевете на картата
• Изберете поле за данни в инструмента за данни за
пътуване
и изберете информацията, която да се
покаже в полето.
• Изберете поле за данни на картата с възможност за
персонализиране
и изберете информацията, която
да се покаже в полето.
Преглед на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва скоростта
ви и предоставя статистика за пътуването ви.
От картата изберете Скорост.
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.
1 Изберете Настройки > Навигация > Карта и МПС >
Слоеве на картата.
2 Отметнете кутийката Регистър пътувания.
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.
2 Изберете > Нулирай поле/полета.
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост, за да нулирате
максималната скорост.
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.
Показване на предстоящия трафик
Преди да можете да използвате тази функция, Вашето
устройство трябва да получава данни за трафик (Трафик,
стр. 19).
Можете да виждате наближаващи пътни произшествия по
маршрута си или по шосето, по което пътувате.
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете >
Трафик.
Най-близкото наближаващо пътно произшествие се
появява в панел от дясната страна на картата.
2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани
подробности.
Показване на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран поток на
трафика и забавяния по съседните пътища.
1 От главното меню изберете > Навигация > Трафик.
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.
1 Изберете Настройки > Навигация > Карта и МПС >
Слоеве на картата.
2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който
искате да се показва на картата.
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
2 Изберете типа данни за показване.
Промяна на гледната точка на картата
1 Изберете Настройки > Навигация > Карта и МПС >
Екран с карта за шофиране.
2 Изберете опция:
• Изберете Движ. нагоре, за да се показва картата в
две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване
да е нагоре.
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2-D
със севера отгоре.
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.
Услуги в реално време, трафик и
функции за смартфон
Приложението позволява на Вашето устройство Garmin
Drive да получава интелигентни известия и информация в
реално време, като трафик в реално време и информация
за времето.
Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за
трафик в реално време до Вашето устройство като пътни
произшествия и забавяния, строителни зони и затворени
пътища (Трафик, стр. 19).
Информация за времето: Изпращане на метеорологични
прогнози в реално време, пътна обстановка и
метеорологичен радар към Вашето устройство (Проверка
на прогнозата за времето, стр. 21).
Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на
вашето устройство. Тази функция не се предлага за
всички езици.
Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да
извършвате и получавате телефонни обаждания с
вашето устройство и ви позволява да използвате
устройството като високоговорител със свободни ръце.
Ако избраният език поддържа функцията за гласова
команда, можете да отговаряте на обаждания с помощта
на гласови команди.
Изпращане на местоположения към устройство:
Позволява ви да изпращате местоположения от вашия
смартфон до навигационното устройство.
17
Foursquare регистриране: Позволява Ви да се отбелязвате
на Foursquare места с помощта на Вашето навигационно
устройство (Отбелязване с Foursquare, стр. 10).
Сдвояване с Вашия смартфон
Може да сдвоите Вашето устройство Garmin със смартфона
си и Garmin Drive приложението, за да активирате
допълнителни функции и достъп до информация в реално
време (Услуги в реално време, трафик и функции за
смартфон, стр. 17) .
1 Инсталирайте Garmin Drive приложението от магазина с
приложения на Вашия смартфон.
2 Включете Garmin устройството си и го поставете до
Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
3 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в
акаунт наGarmin и да завършите процеса на сдвояване.
Появява се табло с основните приложения. След като
устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично,
когато са включени и са в обхват.
Активиране или дезактивиране на функциите на
Bluetooth
Можете да активирате или дезактивирате функции за
обаждания със свободни ръце или функции на Garmin Drive
за Вашия сдвоен смартфон.
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете до името на Вашия телефон.
3 В раздела Използване за изберете опция:
• За да активирате връзка към приложението Garmin
Drive, изберете Garmin Drive.
• За да активирате функции за обаждания със свободни
ръце, изберете Свободни ръце.
4 Изберете ОК.
Показване или скриване на известия от приложението
(Android™)
Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да
персонализирате кои типове смартфон известия да се
показват на Вашето Garmin устройство.
1 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
2 Изберете > Интелигентни известявания.
Появява се списък с приложения във Вашия смартфон.
3 Изберете превключвателя, до всяко приложение, за да
включите или изключите известия за приложението.
Показване или скриване на категории на известия за
Вашето устройство Apple
Ако сте свързани към устройство Apple, можете да
филтрирате известията, показани на Вашето устройство
Garmin, чрез показване или скриване на категории.
1 Изберете > Навигация > Интелигентни известявания
> .
2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го
изведете.
®
Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства
1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на
разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго.
2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на
устройството.
3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth
безжичната технология и го направете видимо за други
Bluetooth устройства.
На
устройството изберете Настройки > Bluetooth.
4
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
18
5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
6 Изберете Сдвояване.
Интелигентни известия
Докато вашето устройство е свързано към приложението
Garmin Drive, вие можете да прегледате известия от вашия
смартфон на устройството Garmin като текстови съобщения,
входящи обаждания и срещи в календара.
Получаване на известия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
От повечето страници се извежда изскачащ прозорец,
когато устройството получава известие от вашия смартфон.
Ако превозното средство се движи, вие трябва да
потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да
видите известия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се
извеждат в инструмента за карта.
• За да игнорирате известие, изберете ОК.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава
активно на вашия телефон.
• За да прегледате известие, изберете Покажи.
• За да прослушате известие, изберете Покажи >
Изпълни.
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор. Тази
функция не се предлага за всички езици.
• За извършване на допълнителни действия като
отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете
Покажи и изберете опция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само
за някои видове известия и трябва да се поддържат от
приложението, което генерира известието.
Получаване на известия при преглед на картата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате.
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в
инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното
средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте
пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.
• За да игнорирате дадено известие, изберете или
изчакайте изскачащия прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава
активно на вашия телефон.
• За преглед на известие, изберете текста на известието.
• За да прослушате известието, изберете
Възпроизвеждане на съобщението.
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор. Тази
функция не се предлага за всички езици.
• За да прослушате известието с помощта на гласова
команда, кажете Възпроизвеждане на съобщението.
Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, когато
избраният език поддържа функцията за гласова команда
и се извежда в инструмента за карта.
• За извършване на допълнителни действия като
отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете
Покажи и изберете опция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само
за някои видове известия и трябва да се поддържат от
приложението, което генерира известието.
Преглед на списъка с известие
Можете да прегледате списък с всички активни известия.
1 Изберете > Навигация > Интелигентни
известявания.
Извежда се списъкът с известия. Непрочетените
известия се показват в черно, а вече прочетените
известия са в сиво.
2 Изберете опция:
• За преглед на известие, изберете описанието на
известието.
• За да прослушате известие, изберете .
Устройството прочита известието с помощта на
технологията за преобразуване на текст към говор.
Тази функция не се предлага за всички езици.
Обаждане със свободни ръце
ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се
поддържат и могат да се използват, но не може да се
гарантира възможността за използване на конкретен
телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да
са достъпни за вашия телефон.
С помощта на Bluetooth безжична технология устройството
може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична
слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за
свободни ръце. За да определите дали мобилният ви
телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето
устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.
Започване на разговор
1 Изберете .
2 Изберете опция:
• За да наберете номер, изберете , въведете
телефонен номер и изберете .
• За да наберете наскоро набран или получен
телефонен номер, изберете и изберете номер.
• За да се обадите на контакт от Вашия телефонен
указател, изберете и изберете контакт.
Приемане на повикване
Когато получите повикване, изберете Отговор или
Махни.
Използване на Опции при разговор
Опции при разговор се показват, когато отговорите на
обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за
Вашия телефон.
СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор,
можете да я отворите отново, като изберете от главното
меню.
• За да конфигурирате конферентен разговор, изберете .
• За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате
да изключите връзката към Bluetooth и да останете в
разговора или ако Ви трябва дискретност.
• За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
Трафик
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с
автоматизирани системи, например гласова поща.
• За да заглушите микрофона, изберете .
• За да затворите, изберете
.
Записване на телефонен номер като
предварителна настройка
Можете да записвате до три контакта като предварителни
настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява
бързо да се обаждате на своя домашен телефонен номер,
членове от семейството или на често набирани контакти.
1 Изберете > .
2 Задръжте предварително зададен номер, като например
Предварително зададен 1.
Изберете
контакт.
3
Изключване на Bluetooth устройство
Можете временно да изключите дадено Bluetooth
устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени
устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва
автоматично с Вашето устройство Garmin за в бъдеще.
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете устройството за изключване.
Изтриване на сдвоено Bluetooth
устройство
Можете да изтриете сдвоено Bluetooth устройство, за да
предотвратите автоматичното му свързване към Вашето
Garmin устройство за в бъдеще. Изтриването на сдвоен
смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти
от телефонния указател и хронология на обажданията от
Вашето Garmin устройство.
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 До името на Bluetooth устройството изберете >
Забравяне.
Трафик
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или
навременността на информацията за трафика.
Вашето устройство може да предоставя информация
относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут.
Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва
трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов
маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо
забавяне поради трафик по активния Ви маршрут
(Настройки за трафика, стр. 24). Картата за трафик Ви
позволява да преглеждате картата за забавяния поради
трафик във Вашия регион.
За да може да предоставя информация за трафик, Вашето
устройство трябва да получава данни за трафик.
• Моделите на продукти, които завършват на MT, могат да
получават данни за трафик с помощта на ефирния
излъчващ сигнал чрез вградения приемник за трафик и
включения в комплекта захранващ кабел за превозното
средство (Получаване на данни за трафик с приемник за
трафик, стр. 20).
• Всички модели на продукти могат да получават данни за
трафик без абонамент чрез приложението Garmin Drive
(Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон,
стр. 20).
• Всички модели продукти могат да получават данни за
трафик чрез допълнителен кабел за цифров приемник за
трафик (Получаване на данни за трафик с приемник за
19
трафик, стр. 20). Отидете на страницата на продукта на
адрес garmin.com, за да намерите и закупите съвместим
допълнителен кабел за приемник за трафик.
Данните за трафик не са налични за всички региони. За
информация относно зоните на покритие на трафика
отидете на garmin.com/traffic.
Получаване на данни за трафик чрез
Вашия смартфон
Вашето устройство може да получава данни за трафик без
абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се
изпълнява Garmin Drive приложението.
1 Свържете устройството си към Garmin Drive
приложението (Услуги в реално време, трафик и
функции за смартфон, стр. 17).
2 От устройството си Garmin изберете Настройки >
Навигация > Трафик и се уверете, че отметката Трафик
е избрана.
Получаване на данни за трафик с
приемник за трафик
БЕЛЕЖКА
Отопляеми (метализирани) предни стъкла могат да влошат
поведението на приемника за трафик.
Приемникът за трафик получава данни за трафик от
излъчващ ефирен сигнал, ако е наличен. За да използва
ефирни данни за трафик, устройството трябва да бъде
свързано към захранването на превозното средство чрез
захранващ кабел, съвместим с трафик. При някои модели
на продукта е включен приемник за трафик (Трафик,
стр. 19). Ако моделът на Вашия продукт не включва
приемник за трафик, можете да отидете до продуктовата
страница на garmin.com, за да намерите и закупите
съвместим кабел за приемник за трафик.
Данните за трафик не са налични за всички региони. За
информация относно зоните на покритие на трафика
отидете на garmin.com/traffic.
Свържете устройството към захранването на превозното
средство с помощта на съвместимия с трафик захранващ
кабел (Монтаж и включване на устройството Garmin
във вашето превозно средство, стр. 1).
Ако моделът на Вашия продукт включва данни за трафик,
захранващият кабел за превозното средство, включен с
Вашето устройство, е съвместим с трафик. Ако сте
закупили кабел за приемник за трафик като аксесоар,
трябва да използвате кабела за свързване на
устройството към захранването на превозното средство.
Когато се намирате в рамките на зона с покритие, вашето
устройство може да извежда информация за трафик и ви
помага да избегнете забавяния поради трафик.
Активиране на Трафик
Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.
1 Изберете Настройки > Навигация > Трафик.
2 Изберете полето за отметка Трафик.
Гласова команда
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички
езици и региони и може да не са налични във всички
модели.
ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да
не постигне желаното качество на работа, когато околната
среда е шумна.
20
Функцията Гласова команда ви дава възможност да
ползвате устройството, като изговаряте думи и команди.
Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и
списък с наличните команди.
Задаване на Началната фраза
Началната фраза е дума или фраза, която можете да
изговорите, за да активирате гласова команда. Началната
фраза по подразбиране е OK Garmin.
СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно
активиране на гласова команда, като използвате силна
начална фраза.
1 Изберете > Гласови команди > > Старт за гласови
команди.
2 Въведете нова начална фраза.
Устройството показва силата на началната фраза още
докато я въвеждате.
3 Изберете Край.
Активиране на Гласова команда
1 Кажете OK Garmin.
Появява се менюто за гласови команди.
2 Кажете команда от Менюто.
3 Отговорете на гласовите запитвания, за да завършите
търсенето или действието.
Съвети за гласови команди
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
• Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за
да подобрите точността на разпознаване на гласа.
• Изричайте командите както се показват на екрана.
• При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от
устройството.
• Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да
намалите вероятността от случайно активиране на
гласова команда.
• Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато
устройството влиза и излиза от гласова команда.
Започване на маршрут с помощта на
Гласова команда
Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни
места.
1 Кажете OK Garmin.
2 Кажете Намиране място.
3 Изслушайте гласовото запитване и кажете името на
местоположението.
Устройството извежда списък с резултати от търсенето.
Гласова команда
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
1 Изберете > Метеорологичен радар.
2 Изберете , за да анимирате картата с радар.
Преглед на предупреждения за времето
4 Кажете номера на реда на местоположението, което
искате.
Устройството показва местоположението на картата.
5 Кажете Навигация.
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Докато пътувате с устройството си, на картата може да се
появяват предупреждения за времето. Можете също да
гледате карта с предупреждения за времето близо до
текущото ви местоположение или близо до избран град.
1 Изберете > Времето.
2 Ако е нужно, изберете град.
3 Изберете > Предупр. времето.
Спиране на звука на инструкциите
Проверка на пътната обстановка
Можете да спрете гласовите напомняния за гласова
команда, без да спирате звука на устройството.
1 Изберете > Навигация > Гласови команди > .
2 Изберете Изключване на звука на инструкциите >
Активирана.
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
приложението Garmin Drive (Услуги в реално време,
трафик и функции за смартфон, стр. 17).
Можете да преглеждате пътна обстановка според
метеорологичните условия за пътищата във Вашата област,
по Вашия маршрут или в друг град.
1 Изберете > Времето.
2 Ако е нужно, изберете град.
3 Изберете > Пътна обстановка.
Използване на приложенията
Преглед на ръководството на
притежателя на Вашето устройство
Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя
на екрана на устройството на много езици.
1 Изберете > Ръководство на притежателя.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език
като софтуерния текст (Настройка на език на текста,
стр. 25).
2 Изберете , за да потърсите ръководството на
притежателя (опция).
Проверка на прогнозата за времето
Преди да можете да използвате тази функция, вашето
устройство трябва да получава метеорологични данни.
Можете да свържете вашето устройство към приложението
Garmin Drive за получаване на метеорологични данни
(Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон,
стр. 17).
1 Изберете > Времето.
Устройството показва текущите метеорологични условия
и прогнозата за следващите няколко дена.
2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.
Показване на Времето близо до различен град
1 Изберете > Времето > Текущо място.
2 Изберете опция:
• За да видите времето за предпочитан град, изберете
града от списъка.
• За да добавите предпочитан град, изберете Добавяне
на град и въведете името на града.
Показване на Метеорологичен радар
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява
Използване на приложенията
Регистър на Сервизна хронология
Можете да запишете в регистър датата и отчета от
одометъра, когато е извършен сервиз или поддръжка на
автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни
категории и можете да добавяте персонализирани такива
(Добавяне на Служебни категории, стр. 21).
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете Добавяне на запис.
4 Въведете отчета от одометъра и изберете Напред.
5 Въведете коментар (по желание).
6 Изберете Край.
Добавяне на Служебни категории
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете > Добавяне на категория.
3 Въведете име на категория и изберете Край.
Изтриване на Служебни категории
Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички
служебни записи в категорията.
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете > Изтр. на категории.
3 Изберете служебните категории за изтриване.
4 Изберете Изтриване.
Преименуване на Служебни категории
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
3 Изберете > Преимен. категория.
4 Въведете име и изберете Край.
21
Изтриване на Служебни записи
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете > Изтриване на записи.
4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
5 Изберете Изтриване.
Редактиране на Служебен запис
Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и
датата на служебен запис.
1 Изберете > Сервизна хронология.
2 Изберете категория.
3 Изберете поле.
4 Въведете новите данни и после Край.
План за пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да
е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция
или пътешествие. Можете да редактирате записано
пътуване за допълнително персонализиране, включително
пренареждане на места, оптимизация на
последователността на спиранията, добавяне на
предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.
Можете също да използвате "План пътуване" за
редактиране и записване на активния маршрут.
Планиране на пътуване
Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но
трябва да включва най-малко начална точка и една
дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате
да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за
пътуването от друго място, устройството ви дава
възможност да ви води първо до началната точка. За
пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната
дестинация могат да съвпадат.
1 Изберете > План за пътуване > Ново пътуване.
2 Изберете Избор на начално местоположение.
3 Изберете място за вашата начална точка и изберете
Изберете.
4 Изберете Избор на дестинация.
5 Изберете място за дестинация и изберете Изберете.
6 Изберете Добавяне на местоположение, за да
добавите повече местоположения (опция).
7 След като изберете всички необходими места, изберете
Напред > Запис.
8 Въведете име и изберете Край.
Редактиране и пренареждане на места в пътуване
1 Изберете > План за пътуване > Запамет. пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За да преместите място нагоре или надолу, изберете
и изтеглете това място до нова позиция в
пътуването.
• За добавяне на ново място след избраното изберете
.
• За премахване на място изберете .
Оптимизиране на последователността на
дестинациите в едно пътуване
Устройството може да оптимизира автоматично
последователността на дестинациите във вашето пътуване,
за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут.
22
Началното местоположение и дестинацията не се променят,
когато оптимизирате последователността.
Докато редактирате пътуване, изберете >
Оптимизиране на реда.
Откриване на атракции по пътя на Вашето
пътуване
Устройството може да предлага интересни или популярни
атракции, които да добавите към Вашето пътуване.
1 При редактиране на пътуване изберете > Предлагане
на забележителности.
2 Изберете атракция, за да разгледате повече
информация.
3 Изберете Изберете, за да добавите атракцията към
Вашето пътуване.
Промяна на опциите за движение по маршрут за
едно пътуване
Можете да персонализирате начина на изчисляване на
маршрута от устройството, когато стартирате вашето
пътуване.
1 Изберете > План за пътуване > Запамет. пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете иконата на профил на превозното средство и
изберете превозното средство, което планирате да
използвате, докато се движите по маршрута (опция).
4 Изберете .
5 Изберете опция:
• За да добавите моделиращи точки към вашето
пътуване, изберете Моделиране на маршрута и
следвайте инструкциите на екрана (Моделиране на
маршрут, стр. 14).
• За да промените режима на изчисляване на
пътуването, изберете Настройки Маршрут (Промяна
на режима за изчисляване на маршрут, стр. 14).
Навигация по записано пътуване
Преди да можете да започнете да навигирате запазено
пътуване, активният профил на превозно средство на
устройството трябва да съвпада с избрания профил на
превозно средство за пътуването (Промяна на опциите за
движение по маршрут за едно пътуване, стр. 22). Ако не
съвпада, устройството Ви подканва да смените профила на
превозно средство, преди да можете да започнете
пътуването (Превключване на профила на превозното
средство, стр. 3).
1 Изберете > План за пътуване > Запамет. пътувания.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете Давай.
4 Изберете първото местоположение, до което искате да
отидете и изберете Старт.
Устройството изчислява маршрута от текущото Ви
местоположение до избраното местоположение и след
това Ви насочва до останалите дестинации от
пътуването по ред.
Редактиране и запис на активния маршрут
Ако даден маршрут е активен, можете да използвате "План
пътуване" за редактиране и запис на този маршрут, като
пътуване.
1 Изберете > План за пътуване > Запамет. пътувания
> Моят активен маршрут.
2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от
функциите на "План пътуване".
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която
правите.
Използване на приложенията
3 Изберете Запис, за да запишете маршрута като trip, по
който може да навигирате по-късно (опция).
Камери за трафик photoLive
Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва
да е свързано към приложението Garmin Drive (Услуги в
реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 17).
Камерите за трафик photoLive предоставят изображения в
реално време за пътната обстановка по главните пътища и
кръстовища.
Услугата photoLive не е налична за всички региони.
Преглед и запазване на камерите за трафик
photoLive
Можете да преглеждате изображения в реално време от
камери за трафик наблизо. Можете също да запазвате
камерите за трафик за региони, които посещавате често.
1 Изберете > photoLive.
2 Изберете Докоснете за добавяне
3 Изберете път.
4 Изберете местоположение на камера за трафик.
Предварителен преглед на изображението в реално
време от камерата се извежда до карта на
местоположението на камерата. Можете да изберете
предварителен преглед на изображението за преглед на
изображението в пълен размер.
5 Изберете Запис, за да запазите камерата (опция).
Миниатюра на предварителния изглед на изображението
на камерата се добавя към основния екран на
приложението photoLive.
Преглед на камерите за трафик photoLive на
картата
Инструментът за карта photoLive показва камерите за
трафик от пътя пред вас.
1 От картата изберете > photoLive.
Устройството показва изображение в реално време от
най-близката камера за трафик на пътя пред Вас заедно
с разстоянието до камерата. Когато подминете камерата,
устройството зарежда изображението в реално време от
следващата камера на пътя.
2 Ако няма открити камери за пътя, изберете Търсене на
камери, за да прегледате или да запазите камерите за
трафик (опция).
Запаметяване на Камера за трафик
1 Изберете > photoLive.
2 Изберете Докоснете за добавяне.
3 Изберете път.
4 Изберете кръстовище.
5 Изберете Запис.
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки на устройството, стр. 25).
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.
Изберете > Къде съм бил.
Настройки
Настройки
Настройки за навигация
Изберете Настройки > Навигация.
Профил кола: Задава профила на превозно средство за
всяко превозно средство, с което ще използвате Вашето
устройство.
Карта и МПС: Задава нивото на детайли на картата и
иконата на превозно средство, която да се извежда на
устройството Ви.
Предпочитания за маршрут: Задава предпочитания за
маршрут при навигация.
Помощ за шофьора: Задава предупреждения за
подпомагане на шофьора.
Трафик: Задава данните за трафик, използвани от
устройството. Можете да зададете Вашето устройство да
избягва трафик при изчисляване на маршрути и да
намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако
възникне забавяне поради трафик (Избягване на
забавяния поради трафик по маршрута, стр. 14).
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.
Настройки на картата и превозното средство
Изберете Настройки > Навигация > Карта и МПС.
Прев. средство: Задава иконата на превозното средство,
която представлява Вашето положение на картата.
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.
Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата, стр. 17).
Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия
мащаб за оптимално използване на картата. Когато е
деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.
мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете наhttp://buy.garmin.com.
1 Изберете Настройки > Навигация > Карта и МПС > мои
Карти.
Изберете
карта.
2
Настройки на предпочитания за маршрут
Изберете Настройки > Навигация > Предпочитания за
маршрут.
Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища
по вашия маршрут, когато стартирате навигация.
Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на
маршрута.
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.
Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.
Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на
зони с екологични ограничения или ограничения на
емисиите, които могат да са приложими за вашето
превозно средство.
23
Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които
изискват значително внимание от страна на оператора.
Език гласова навигация: Задава езика за гласови
напомняния при навигация.
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends, Къде съм
бил и Регистър пътувания.
Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на
пътуването Ви за функциите myTrends, Къде съм бил и
Регистър пътувания.
Настройки за подпомагане на водача
Изберете Настройки > Навигация > Навигация.
Предупреждения за шофьора: Позволява Ви да
активирате или дезактивирате предупреждения за
предстоящи зони или пътна обстановка (Функции и
предупреждения за информираност на шофьора, стр. 5).
Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се
приближавате до камери за скорост или за червен
светофар.
Настройки за трафика
От главното меню изберете Настройки > Навигация >
Трафик.
Трафик: Активира трафика.
Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да
се използва за данни за трафика. Опцията Автомат.
избира автоматично възможно най-добрите данни за
трафика.
Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за
трафик.
Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да
използва оптимизирани алтернативни маршрути
автоматично или при поискване (Избягване на забавяния
поради трафик по маршрута, стр. 14).
Предупреждения за трафик: Избира сериозността на
забавянето поради трафик, при която устройството да
показва предупреждение за трафик.
Настройки на автомобилна камера
Изберете Настройки > Автомобилна камера.
Поставяне на камерата: Позволява Ви да задавате
височината на превозното средство и позицията на
камерата и да изравните автомобилната камера
(Подравняване на камерата, стр. 3).
Автоматичен запис: Позволява на автомобилната камера
да започне да записва видео автоматично, когато
включите устройството.
Тонове на предупреждения за подпомагане на шофьора:
Позволява на устройството да възпроизвежда тон, когато
се задейства предупреждение за челен сблъсък или
предупреждение за излизане от платното.
Предупреждение за челен сблъсък: Позволява Ви да
активирате и зададете чувствителността на
предупреждение за челен сблъсък (Предупредителна
система за челен сблъсък, стр. 6). По-високата
чувствителност ви предупреждава по-рано, отколкото пониската чувствителност.
Предупреждение за напускане на лентата: Активира
предупреждение, когато устройството открие, че по
невнимание пресичате границата на платното
(Предупредителна система за излизане от платното,
стр. 6).
Разделителна способност за видео: Задава
разделителната способност и качеството за записи с
автомобилната камера.
24
Незаписани кадри: Установява кога устройството изтрива
незапаметени видео записи. Когато е избрана опцията
Изтриване при запълване, устройството изтрива найстария незапаметен видеоклип, когато паметта на
картата с памет е пълна. Когато е избрана опцията
Незабавно изтриване, устройството продължително
изтрива незапаметени видеоклипове, които са по-стари
от три минути, и изтрива всички незапаметени
видеоклипове всеки пък, когато се изключва. Това е
полезно за защита на поверителността на данните.
Докато опцията Незабавно изтриване е избрана, не
можете да записвате Travelapse™ видеоклипове или да
преглеждате незапаметени видеоклипове в галерията.
Запис на аудио: Активира или дезактивира аудиозапис,
докато записвате с автомобилната камера.
Наслагване на данни: Включва информация за данни, час,
местоположение и скорост в записаното видео.
Записване след загуба на захранване: Продължава да
записва видео до избран период от време след
прекъсване на външното захранване.
Разрешаване Bluetooth Безжична
технология
Изберете Настройки > Bluetooth.
Свързване към безжична мрежа
1 Изберете Настройки > Wi-Fi.
2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията
за безжична мрежа.
3 Изберете безжична мрежа.
4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.
Устройството се свързва към безжичната мрежа.
Устройството запомня информацията за мрежата и се
свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място
отново.
Настройки на дисплея
Изберете Настройки > Екран.
Ниво на яркостта: Задава нивото на яркост на дисплея на
Вашето устройство.
Тема: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим
на цвят. Ако изберете опцията Автоматично,
устройството автоматично задава дневните или нощните
цветове на базата на часа от денонощието.
Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.
Заспиване: Позволява ви да зададете времето на
бездействие, преди устройството да премине в спящ
режим, докато се използва захранване на батерията.
Daydream: Активира или дезактивира скрийнсейвъра мечта.
Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на
шрифта на Вашето устройство.
Предаване: Позволява Ви да извеждате съдържанието на
екрана на устройството на съвместим външен безжичен
дисплей.
Настройки на звук и известия
Изберете Настройки > Звук и известяване.
Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на
звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и
предупреждения за известия.
Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция
„Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да
дезактивирате звукови предупреждения по време на
конкретни часове или събития.
Настройки
Мелодия за известията по подразбиране: Задава звука на
мелодията на известия по подразбиране на Вашето
устройство.
Регулиране на звук и сила на звука на известия
1 Изберете Настройки > Звук и известяване.
2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука
и силата на звука на известия.
Активиране или дезактивиране на услуги
за местоположение
Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде
активирана, за да може Вашето устройство да намира
Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да
предоставя помощ при навигация. Можете да дезактивирате
услугите за местоположение за планиране на маршрут,
когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за
местоположение са дезактивирани, устройството активира
GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.
СЪВЕТ: Чрез дезактивиране на услугите за
местоположение може да се удължи живота на батерията.
1 Избор на Настройки > Местопол..
2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на
услуги за местоположение.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повечето приложения не трябва да
променяте настройката Режим от опцията по подразбиране
на Само устройство. Устройството включва
високопроизводителна GPS антена, която предоставя найточните данни за местоположение при навигация.
Настройка на език на текста
Можете да изберете езика за текста в софтуера на
устройството.
1 Изберете Настройки > Език и въвеждане > Език.
2 Изберете език.
Настройки за дата и час
Изберете Настройки > Дата и час.
Автоматична дата и час: Автоматично задава часа на
базата на информация от свързаната мрежа.
Задаване на дата: Задава месеца, деня и годината на
Вашето устройство.
Задаване на час: Задава часа на Вашето устройство.
Избор на часова зона: Задава часовата зона на Вашето
устройство.
Използване на 24-часов формат: Активира или
дезактивира 24-часовия формат на времето.
Настройки на устройството
Изберете Настройки > За устройството.
Актуализации на системата: Позволява Ви да
актуализирате софтуер на карта и устройство.
Състояние: Извежда състоянието на батерията и
информацията за мрежата.
Правна информация: Позволява Ви да преглеждате
лицензионното споразумение за краен потребител
(EULA) и информацията за лиценз на софтуер.
Регулаторна наредба: Извежда регулаторна информация и
информация за съответствие на електронен етикет.
Информация за устройство Garmin: Извежда информация
за версията на хардуера и софтуера.
Информация за устройството
Връщане на настройки
Може да възстановите дадена категория настройки до
фабрични настройки по подразбиране.
1 Изберете Настройки.
2 Изберете категория за настройки.
3 Изберете > Върни.
Нулиране на данни и настройки
Устройството предлага няколко опции за изтриване на
потребителските Ви данни и за нулиране на всички
настройки да фабричните стойности по подразбиране.
1 Изберете Настройки.
2 Изберете опция:
• За да изтриете хронологията на пътуване, изберете
Навигация > Предпочитания за маршрут > Изч.
хронол. пътуване.
Тази опция изтрива всички записи на местата, до
които сте пътували. Това не изтрива запаметените
местоположения, акаунти, приложения или
инсталираните карти.
• За да нулирате всички настройки до фабричните
стойности по подразбиране, изберете Навигация > >
Върни.
Тази опция не изтрива никакви потребителски данни.
• За да премахнете всички запазени безжични мрежи и
сдвоени устройство, изберете Нулиране на
устройството > Нулиране на мрежови настройки.
Тази опция не изтрива никакви други потребителски
данни.
• За да изтриете всички потребителски данни и да
нулирате всички настройки до фабричните стойности
по подразбиране, изберете Нулиране на
устройството > Factory Data Reset.
Тази опция изтрива Вашите история, приложения,
акаунти, настройки, запаметени мрежи, сдвоени
устройства и всички други потребителски данни.
Инсталираните карти не се изтриват. Потребителските
файлове в папката Garmin е възможно да не бъдат
изтрити.
Информация за устройството
Извежда регулаторна информация и
информация за съответствие на
електронен етикет
1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на
менюто.
2 Изберете За устройството > Регулаторна наредба.
Технически характеристики
Диапазон на работната
температура
От -10° до 55°C (от 14° до 131°F)
Смяна на диапазона на
От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
температура (захранване
на превозното средство)
Тип входно захранване
Захранване за превозното средство с
допълнителен аксесоар. AC захранване
посредством допълнителен аксесоар за
употреба само в дома или офиса.
Тип батерия
Акумулаторна, литиево-йонна
Вход
Максимум DC 5 V, 2 A
Честоти за безжична
връзка
2,4 GHz @ 19,5 dBm номинално
25
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката
към захранването на превозното средство.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се
зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета
страна.
Поддръжка на устройството
Център за поддръжка Garmin
Отидете на support.garmin.com за помощ и информация,
като например ръководства за продукти, често задавани
въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.
Актуализации на карта и софтуер
За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно
да актуализирате картите и софтуера на Вашето
устройство.
Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите
налични промени по пътищата и местоположения на
картите, които използва Вашето устройство. Поддържането
на актуалността на картите помага на Вашето устройство да
открива добавени местоположения и да изчислява по-точни
маршрути. Актуализациите на картите са големи и
завършването им може да отнеме няколко часа.
Актуализациите на софтуера предоставят промени и
подобрения на функциите и работата на устройството.
Актуализациите на софтуера са малки и завършването им
отнема няколко минути.
Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два
метода.
• Можете да свържете устройството към мрежа Wi‑Fi, за да
актуализирате директно на устройството
(препоръчително). Тази опция Ви позволява да
поддържате устройството актуализирано без свързване
към компютър.
• Можете да свържете устройството към компютър и да го
актуализирате чрез приложението Garmin Express
(garmin.com/express). Тази опция Ви позволява да
инсталирате данни на картата на карта с памет, ако
актуализираните карти са прекалено големи, за да се
съберат във вътрешната памет.
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на
мрежа Wi‑Fi
БЕЛЕЖКА
Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от
устройството да изтегля големи файлове. В сила са
обичайните ограничения за данни или такси от Вашия
доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия
доставчик на интернет услуги за повече информация
относно ограничения на данни или такси.
поддържате устройството актуализирано без свързване към
компютър.
1 Свържете устройството към външно захранване с
помощта на предоставения USB кабел.
ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен.
Отидете на продуктовата страница на garmin.com, за да
закупите захранващ адаптер като аксесоар.
2 Свържете устройството към Wi‑Fi мрежа (Свързване към
безжична мрежа, стр. 24).
Докато се свързва към Wi‑Fi мрежа, устройството
проверява автоматично за достъпни актуализации и
показва известие при наличие на актуализация.
3 Изберете опция:
• При появата на известие за актуализация плъзнете
надолу от горната част на екрана и изберете Има
налична актуализация..
• За да проверите ръчно за актуализации, изберете
Настройки > За устройството > Актуализации на
системата.
Устройството извежда налични актуализации за картата
и софтуера. Когато има налична актуализация, Налична
актуализация се извежда под Карта или Софтуер.
4 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
изберете Изтегляне.
• За да инсталирате само актуализации за картата,
изберете Карта.
• За да инсталирате само актуализации за софтуера,
изберете Софтуер.
5 При необходимост прочетете лицензионните
споразумения и изберете Приемам всичко, за да
приемете споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните
условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре
процеса на актуализиране. Вие не можете да
инсталирате актуализации, докато не приемете
лицензионните споразумения.
6 Оставете устройството свързано към външно захранване
и в рамките на обхвата на Wi‑Fi мрежата, докато
процесът на актуализиране приключи.
СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или
отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може
да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни
за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express
Можете да използвате приложението Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за Вашето устройство.
1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на
Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и
следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате
(Инсталиране на Garmin Express, стр. 27).
2 Отваряне на приложението Garmin Express.
3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с
помощта на micro-USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с micro-USB
порта
на Вашето устройство Garmin, а големият
накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия
компютър.
Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез
свързване на Вашето устройство към мрежа Wi‑Fi, която
предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да
26
Поддръжка на устройството
3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите инсталацията.
Грижа за устройството
4 Когато устройството Ви Garmin изведе подкана да
влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете
Да.
5 В приложението Garmin Express натиснете Добавяне на
устройство.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство
и показва името и серийния номер на устройството.
6 Натиснете Добавяне на устройство и следвайте
инструкциите от екрана, за да добавите Вашето
устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin
Express показва наличните за Вашето устройство
актуализации.
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
Не допускайте контакт на устройството с вода.
Почистване на обектива на камерата
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
Трябва редовно да почиствате обектива на камерата, за да
подобрите качеството на записаното видео.
1 Избършете обектива с мека кърпа за обектив, която не
драска, по желание може да бъде напоена с изопропилов
алкохол.
2 Оставете обектива да изсъхне.
Почистване на външността на корпуса
7 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации
щракнете върху Инсталиране на всичко.
• За да инсталирате определена актуализация,
натиснете Вижте подробности и натиснете
Инсталиране до актуализацията, която желаете.
Приложението Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите
на картите са много големи и този процес може да
отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е
прекалено голяма за вътрешната памет на устройството,
софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта
microSD във Вашето устройство, за да добавите
допълнително място за съхранение (Поставяне на
карта с памет за карти и данни, стр. 28).
8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на
актуализацията, за да завършите инсталирането на
актуализациите.
Например в хода на актуализацията приложението
Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и
отново да свържете Вашето устройство.
Инсталиране на Garmin Express
Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с
Windows и Mac .
1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.
2 Изберете опция:
• За да прегледате системните изисквания и да
потвърдите, че приложението Garmin Express е
съвместимо с Вашия компютър, изберете Системни
изисквания.
• За да инсталирате на компютър Windows, изберете
Изтегляне за Windows.
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете
Изтегляне за Mac.
®
®
Поддръжка на устройството
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.
2 Подсушете устройството.
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.
• Регистрирайте устройството с помощта на софтуера
Garmin Express (garmin.com/express).
Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.
Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12
секунди.
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
27
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Допълнение
Задни камери
Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една
или повече свързани задни камери.
Свързване на кабелна задна камера
Стойката на устройството включва 3,5 mm композитен
видео входен жак. Можете да свържете кабелна задна
камера и да гледате изображението на екрана на
устройството.
Включете видеокабела на камерата във входния
видеожак
на стойката.
Сдвояване на задна камера BC™ 35 с навигационно
устройство Garmin
Трябва да активирате настройката на Wi‑Fi на Вашето
навигационно устройство Garmin, преди да можете да се
свържете към камера.
Безжичната задна камера BC 35 е съвместима с някои
навигационни устройства Garmin с Android. Отидете на
garmin.com/bc35 за повече информация относно
съвместимост на устройството.
Можете да сдвоите до четири безжични задни камери BC 35
с Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.
1 Актуализирайте своето навигационно устройство до найновия софтуер.
Вашето устройство може да не поддържа камера BC 35
без най-новия софтуер. Вижте ръководството на
притежателя на Вашето навигационно устройство за
повече информация относно актуализиране.
2 Включете навигационното устройство Garmin и го
доближете до 3 m (10 ft) от камерата.
3 Изберете > Заден изглед.
4 Изберете опция:
• Ако това е първата камера, която свързвате към
навигационното устройство, изберете Добавяне на
нова камера.
• Ако това е допълнителна камера, която свързвате към
навигационното устройство, изберете > Избор на
камера > Добавяне на нова камера.
Следвайте
инструкциите на екрана.
5
ЗАБЕЛЕЖКА: Кодът на сдвояване или паролата са
разположени на предавателя или на камерата.
След като приключите процеса на сдвояване с камера за
първи път, тя се свързва автоматично към навигационното
устройство Garmin.
28
Преглед на задната камера
Вашето устройство показва видео от свързаната задна
камера по различни начини в зависимост от това как
камерата е свързана към захранването.
1 Изберете опция за показване на видео:
• Ако камерата е свързана към лампа за заден ход
(препоръчително), поставете автомобила на предавка
за заден ход.
Устройството автоматично показва видео от задната
камера.
• Ако камерата е свързана към източник на постоянно
захранване, изберете > Заден изглед за ръчен
изглед на камерата.
2 Изберете опция за възобновяване на нормалната работа
на устройството:
• Ако камерата е свързана към лампа за заден ход
(препоръчително), изведете автомобила от предавка
за заден ход.
Устройството автоматично възобновява нормална
работа.
• Ако предавателят е свързан към източник на
постоянно захранване, изберете
за ръчно скриване
на камерата.
Превключване на камери
Когато няколко задни камери предават към Вашето
устройство, Вие можете да превключвате изображенията от
камерите.
1 Изберете > Заден изглед.
2 Изберете > Избор на камера.
3 Изберете камера.
Видеосигналът от камерата се появява и името на
камерата се извежда в горната част на екрана.
Свързване към безжичен дисплей
Можете да изведете съдържанието на екрана на
устройството на съвместим външен безжичен дисплей.
1 Поставете устройството близо до безжичния дисплей.
2 Изберете Настройки > Екран > Предаване.
3 Изберете безжичен дисплей.
4 Ако е необходимо, въведете PIN код.
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо с Windows 7 и понови версии, и Mac OS 10.4 и по-нови версии.Компютрите
Mac могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета
страна, който да записва и чете файлове на устройства
сAndroid.
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти на
Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването
на данни и карти, картата с памет може да се използва да
съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища
(Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски
POI (Интересни точки).
Поставяне на карта с памет за карти и данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите
мястото за съхранение на карти и други данни на вашето
устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик
на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да
Допълнение
закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с
карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с
памет от 4 до 64 GB.
1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на
Вашето устройство (Garmin Общ преглед, стр. 1).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се
зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета
страна.
Свързване на устройството към компютъра
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство
®
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.
3 Когато устройството Ви Garmin изведе подкана да
влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете
Да.
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.
1 Завъртете крайния елемент обратно на часовниковата
стрелка, за да го отключите.
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
2
3
4
5
6
устройството към компютъра, стр. 29).
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
Изберете файл.
Изберете Редактиране > Копиране.
Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.
Изберете Редактиране > Постави.
Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като
сменяемо устройство или том, трябва безопасно да
разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете
загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия
компютър с Windows като преносимо устройство, не е
необходимо безопасно разкачване на устройството.
1 Извършете действие:
• За Windows компютри изберете иконата за безопасно
премахване на хардуер в системната област и
изберете устройството си.
• За компютри Apple изберете устройството и изберете
Файл > Изваждане.
2 Изключете кабела от компютъра.
Захранващи кабели
Вашето устройство може да се захранва по различни
начини.
• Захранващ кабел за превозното средство
• USB кабел
• AC адаптер (опционален аксесоар)
Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката
към захранването на превозното средство.
Допълнение
2
3
4
5
СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да
демонтирате крайния елемент.
Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх
и
предпазителя .
Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.
Поставете сребристия връх в крайния елемент.
Поставете крайния елемент и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на
мястото му в кабела за захранване от превозното
средство .
Монтаж на аксесоара за станция за
зареждане за RV
БЕЛЕЖКА
Неспазването на тези изисквания за монтаж може да
доведе до повреда на продукта или превозното средство.
• Трябва да изберете подходящо място за монтаж на
станцията за зареждане, преди да пробиете отвори в
стената на превозното средство.
• Трябва да проверите дали монтажната повърхност
позволява монтажът да бъде сигурно свързан и дали
монтажните винтове няма да пречат на мебелите или
кабелите в стената.
• Трябва да използвате подходящи монтажни винтове за
материала на стената на Вашето превозно средство.
Включените винтове са предназначени за монтаж на
стени от дърво или фибростъкло. Преди да монтирате
винтовете, трябва да проверите дали са с правилната
дължина и дали няма да повредят външните стени или
други компоненти.
За монтаж на аксесоара за станция за зареждане за RV ще
Ви трябват кръстата отвертка и бормашина със свредло
1,5 mm (1/16 in).
Аксесоарът за станция за зареждане за RV предоставя
постоянна, монтирана на стена станция за зареждане за
29
Вашето устройство. Това Ви позволява да използвате и
зареждате устройството в жилищната площ на Вашето RV.
1 Поставете стойката до стената и използвайте шестте
отвора за винтове, за да маркирате местоположенията на
водещите отвори.
2 Премахнете стойката от повърхността.
3 Като използвате подходящо за материала на стената
свредло 1,5 mm (1/16 in), направете водещ отвор във
всяко от шестте местоположения, които маркирахте.
БЕЛЕЖКА
Не пробивайте през стойката. Това може да доведе до
повреда на стойката или стената.
4 Подравнете отворите за винтовете на стойката за стена с
водещите отвори и закрепете стойката към стената, като
използвате шест винта.
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес (www.garmin.com).
2 Щракнете върху раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
5 Натиснете гнездото в стойката на устройството върху
сферата на стойката за стена, докато щракне на мястото
си.
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Монтаж и включване на
устройството Garmin във вашето превозно средство,
стр. 1).
Стойката не задържа устройството ми на
място, докато шофирам
6 Прекарайте конекторите за голи жици към RV батерията
или 12 V захранващ източник.
Свържете
черния кабел към отрицателния (–) терминал
7
на батерията, а червения кабел свържете към
положителния (+) терминал на батерията.
За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за
автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.
При изместване на позицията на устройството, докато
шофирате, трябва да изпълните следните действия.
• Отстранете стойката със захранване от рамото на
вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа.
Прах и други замърсявания може да намалят
сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което
да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
• Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото
позволява ъгълът на предното Ви стъкло.
Разполагането на устройството по-близо до предното
стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от
пътя.
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
8 Свържете края на захранващия кабел с mini-USB към
стойката за зареждане на устройството.
9 Поставете навигационното устройство на стойката на
устройството.
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на устройството от стойката
1 Хванете устройството за горната и долната му страна.
2 Дръпнете долния край на устройството към себе си,
докато то се освободи от магнита.
Изтеглянето на устройството директно към вас може да
предизвика отделяне на стойката от вендузата.
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
30
• Уверете се, че услугите за местоположение са включени.
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство, стр. 29).
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното
средство е в рамките на диапазона на температурата за
зареждане, посочена в спецификациите.
• В кутията за предпазители на превозното средство
проверете дали предпазителят за извода за захранване
на превозното средство не е повреден.
Проблеми
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея,
стр. 24).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея, стр. 24).
• Намалете силата на звука (Garmin Общ преглед, стр. 1).
• Изключете wi-fi радиото, когато не се използва
(Свързване към безжична мрежа, стр. 24).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия,
когато не се използва (Включване и изключване на
устройството, стр. 2).
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.
®
Моите видеозаписи са размазани
• Почистете обектива на камерата (Почистване на
обектива на камерата, стр. 27).
• Почистете предното стъкло пред камерата.
• Уверете се, че предното стъкло пред камерата е
почистено от чистачките и преместете устройството, ако
е необходимо.
Качеството на моята карта с памет е
влошено и трябва да бъде сменена
Всички карти с памет microSD се износват след като бъдат
презаписани много пъти. Периодичното форматиране на
картата може да удължи нейния полезен експлоатационен
живот и да подобри производителността. Тъй като
автомобилната камера записва непрекъснато, може да се
наложи периодично да сменяте картата с памет (Смяна на
картата с памет на автомобилната камера, стр. 5).
Вашето устройство автоматично открива грешки на картата
с памет и Ви предупреждава, когато е време да я
форматирате или смените.
Можете да предприемете следните действия, за да
удължите полезния срок на експлоатация на картата с
памет.
• Форматирайте картата с памет поне веднъж на всеки
шест месеца (Форматиране на картата с памет на
автомобилната камера, стр. 5).
• Ако устройството покаже предупреждение за грешка в
картата с памет, опитайте да форматирате картата с
памет (Форматиране на картата с памет на
автомобилната камера, стр. 5) и след това сменете
картата с памет, ако е необходимо (Смяна на картата с
памет на автомобилната камера, стр. 5).
• Изключвайте устройството, когато не използвате
превозното средство.
Ако устройството ви не е свързано към извод за
захранване от автомобила, което се задейства с ключ на
запалването вие трябва да изключите устройството,
когато не използвате превозното средство, за да
предотвратите записването на ненужно видео от вашата
автомобилна камера.
• Прехвърлете записаните видеокадри на компютър.
Картата с памет издържа по-дълго, когато има повече
свободно място в нея.
• Използвайте карта с памет с по-голям капацитет на
съхранение.
Поради факта, че картите с памет с по-голям капацитет
се презаписват по-рядко, те обикновено издържат подълго.
Проблеми
• Използвайте висококачествена карта с памет с клас на
скорост 10 или по-висок.
• Поръчайте вашата резервна карта с памет от
висококачествен производител и реномиран доставчик.
Моите видеозаписи са накъсани и
непълни
• За най-добри резултати на видео и камера, използвайте
висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или
по-висок.
По-бавната карта с памет може да не записва видео
достатъчно бързо.
• Ако преглеждате видеоклипове на Вашия смартфон чрез
безжична връзка към камерата, опитайте да ги
преглеждате на друго място с по-малко смущение на
безжичната връзка или опитайте да прехвърлите
видеоклиповете към смартфона (Отрязване и
експортиране на видеоклип, стр. 5).
• Прехвърлете важни записи към компютър или смартфон
и форматирайте картата с памет (Форматиране на
картата с памет на автомобилната камера, стр. 5).
• Ако устройството покаже предупреждение за грешка в
картата с памет, опитайте да форматирате картата с
памет (Форматиране на картата с памет на
автомобилната камера, стр. 5) и след това сменете
картата с памет, ако е необходимо (Смяна на картата с
памет на автомобилната камера, стр. 5).
• Актуализирайте устройството си до най-новия софтуер
(Актуализации на карта и софтуер, стр. 26).
Моето устройство не се свързва с моя
телефон
• Изберете Настройки > Bluetooth.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
• Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от
устройството.
• Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com
/bluetooth.
• Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да
отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството
(Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство, стр. 19) и
да завършите процеса на сдвояване (Услуги в реално
време, трафик и функции за смартфон, стр. 17).
Някои функции за смартфон не работят
Ако сте сдвоили Вашия телефон, но някои смартфон
функции не работят, можете да предприемете тези
действия, за да разрешите този проблем.
• Актуализирайте приложението Garmin Drive до найновата версия в магазина с приложения на Вашия
смартфон.
• Проверете дали функцията, която искате да използвате,
е активирана на Вашето устройство или смартфон
(Активиране или дезактивиране на функциите на
Bluetooth, стр. 18).
31
Показалец
B
Bluetooth технология 17, 19, 31
активиране 24
изключване на устройство 19
изтриване на сдвоено устройство 19
F
Foursquare 10
начална фраза 20
съвети за използване 20
гориво, станции 11
грижа за устройството 27
Д
демонтаж на стойката 27, 30
дестинации 23. Вж. местоположения
пристигане 13
Е
Garmin Connect 17
Garmin Express 27
актуализиране на софтуера 26
GPS 2
симулатор 25
език 25
екран, яркост 2
Екран с 2D карта 17
Екран с 3D карта 17
екран с карта
2-D 17
3D 17
M
З
G
microSD карта 1, 28, 31
поставяне 5
myTrends, маршрути 14
P
photoLive 23
S
Smartphone Link 18
T
TripAdvisor 10
U
USB, изключване 29
W
Wi-Fi, свързване 24, 28
Wi‑Fi 26
А
автомобилна камера 24, 31
възпроизвеждане на видео 4
запис на аудио 4
запис на видео 4
подравняване 3
адреси, намиране 8
аксесоари 30
активно насочване в лента 13
актуализиране
карти 26
софтуер 26
аудио, точки на близост 24
Б
батерия
зареждане 1, 26, 29, 30
максимизиране 31
проблеми 31
без звук, аудио 21
безжична камера. Вж. камери
бутон Вкл. 1, 2
Бързо търсене 9
В
вендуза 28, 30
видео 4
възпроизвеждане 4
записване 4, 5
изтриване 5
качество 31
снимка, преглед 4
времето 21
пътна обстановка 21
радар 21
възстановяване на настройки 25
Г
географска ширина и дължина 11
геокешинг 11
гласова команда 20
активиране 20
навигация с 20
32
запаметени местоположения 22
изтриване 12
категории 12
редактиране 12
записване, текущо място 12
зареждане на устройството 1, 26, 29, 30
захранващ кабел за превозното средство 1
захранващи кабели 26, 29
превозно средство 1
смяна на предпазителя 29
звук 25
И
ИД на уред 25
ИД номер 25
избягвания 15
дезактивиране 15
изтриване 15
особености по пътя 15
площ 15
път 15
пътни такси 14, 15
известия 2, 18, 19
изключване, Bluetooth устройство 19
изтриване
всички потребителски данни 25
пътувания 22
сдвоено Bluetooth устройство 19
служебни записи 22
служебни категории 21
икони, лента за състоянието 2
инструменти, карти 16
интересни места (POI) 9
интересни точки (POI) 9, 10
HISTORY 10
местности 11
информация за пътуването
нулиране 17
преглед 17
К
кабели, захранване 29
калкулатор, свързване 28, 29
камера, сдвояване 28
камери 28
автомобилна камера 3, 24
превключване 28
резервен 28
скорост 6
червен светофар 6
камери за скорост 6
камери за трафик, преглед 23
камери за червен светофар 6
карта с памет 1, 4, 5, 28, 31
поставяне 28
форматиране 5
карти 9, 12, 15, 23
актуализиране 26
закупуване 30
инструменти 16
ниво на детайлност 23
показване на маршрути 13
поле за данни 13, 16, 17
символи 13
слоеве 17
тема 23
кемпер, профили 3
координати 11
кражба, предотвратяване 27
кратки команди
добавяне 2, 11
изтриване 12
кръстовища, намиране 11
Къде съм? 11, 12
Л
лента за търсене 8
ЛСКП 25
М
маршрути 12
myTrends 14
добавяне на точка 14, 22
започване 8, 9, 12
изчисляване 14
моделиране 14
показване на картата 13
предлагани 14
режим изчисляване 22
спиране 14
местности 11
местоположения 8, 23
в момента 11, 12
записване 12
местности 11
симулирани 25
скоро намерени 11
търсене на 7, 11
местоположения за симулация 25
моделиране на маршрута 14
монтаж, премахване 27, 30
монтаж на устройството 29, 30
автомобил 1
вендуза 1, 28, 30
демонтаж от стойката 30
място 11
Н
навигация 10, 13
извън пътя 15
настройки 23
навигация "извън пътя" 15
намиране на местоположения. 7–10
Вж. също местоположения
адреси 8
градове 16
категории 9
координати 11
кръстовища 11
намиране на услуги 9
напред по пътя 16
персонализиране 16
напътствия 13
насоки за шофиране 13
настройки 23–25
настройки на дисплея 24
настройки на часа 25
национални паркове 9, 10
начален екран 2
персонализиране 2
нулиране
данни за пътуване 17
устройство 27
нулиране на устройството 25
О
обаждания 19
отговаряне 19
обходи 14
ограничения., превозно средство 3
отговаряне на повиквания 19
отиване У дома 13
Показалец
отстраняване на неизправности 30, 31
П
паркинг 8, 9, 11, 13
план за пътуване 22
редактиране на пътуване 22
точки за моделиране 22
поддръжка на продукта 21
почистване, устройство 27, 31
почистване на сензорния екран 27
почистване на устройството 27
предпазител, смяна 29
предупредителна система за излизане от
платното (LDWS) 5–7
предупредителна система за челен сблъсък
(FCWS) 5, 6
предупредителни икони 7
предупреждения 5, 6
аудио 24
точки на близост 24
предупреждения за шофьора 5, 6
приложения 2
промяна на областта на търсене 8
профил кола
автомобил 3
кемпер 3
профил на превозно средство, кемпер 3
профили, кемпер 3
пътна обстановка, времето 21
пътни такси, предотвратяване 14
технология Bluetooth, сдвояване на
телефона 18
трафик 17, 19, 20, 24
алтернативен маршрут 14
камери 23
карта 17
приемник 20
произшествия 17
търсене на забавяния 17
У
у дома
отиване 13
редактиране на местоположение 13
услуги за местоположение 25
Услуги на изхода 16
усъвършенствана система за подпомагане
при шофиране (ADAS) 6, 7
Ф
файлове, прехвърляне 29
Х
хронология на пътуване 25
Я
яркост 2
Р
разпознаване на реч 20
регистър на пътуване, преглед 17
редактиране, запаметени пътувания 22
Резервна камера 28. Вж. камери
ръководство на притежателя 21
С
сдвояване
изключване 19
изтриване на сдвоено устройство 19
Слушалки 18
телефон 18, 31
сензорен екран 2
сервизна хронология
записи 21, 22
изтриване 21, 22
категории 21
редактиране 22
сигнали от спътник, прихващане 2, 25
сила на звука 25
сила на звука за мултимедия 25
сила на звука на аларма 25
сила на звука на известия 25
скоро намерени местоположения 11
следващ завой 13
слоеве на картата, персонализиране 17
Слушалки, сдвояване 18
смартфон функции 18
свързване 18
снимка 4
софтуер
актуализиране 26
версия 25, 27
спешни услуги 11
списък на завоите 13
спящ режим 2
Т
текущо място 11
телефон 31
сдвояване 18, 31
телефонни обаждания със свободни ръце
18
телефонни повиквания 19
без звук 19
набиране 19
отговаряне 19
технически характеристики 25
Показалец
33
support.garmin.com
юни 2019 г.
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising