Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) User manual

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) User manual
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Felhasználói kézikönyv
© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye
nélkül nem használhatók.
®
A Garmin Drive™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
Az ACSI™ az Auto Camper Service International Holding B.V. védjegye.Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple , az iPhone és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. A Bluetooth kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ.A Foursquare a Foursquare Labs, Inc.
az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.A HISTORY és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem
alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik.A microSD és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegye. A PlanRV™ a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A
TripAdvisor a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Wi‑Fi a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye.A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
A Garmin® áttekintése ............................................................... 1
A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben ................ 1
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 1
GPS-jelek keresése .................................................................... 2
Kezdőképernyő ........................................................................... 2
Az alkalmazások megnyitása ................................................. 2
Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz ................. 2
Értesítések megtekintése ....................................................... 2
Az állapotsoron levő ikonok ................................................... 2
Az érintőképernyő használata .................................................... 2
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 2
Járműprofilok................................................................. 3
Járműprofil hozzáadása .............................................................. 3
Autóprofil ..................................................................................... 3
Váltás másik járműprofilra .......................................................... 3
Járműprofil szerkesztése ............................................................ 3
Propánpalackok hozzáadása ................................................. 3
Fedélzeti kamera............................................................ 3
A kamera beigazítása ................................................................. 3
A fedélzeti kamera vezérlői ......................................................... 3
Felvétel a fedélzeti kamerával ............................................... 4
A fedélzeti kamerával rögzített felvétel elmentése ................ 4
Hangfelvétel be- és kikapcsolása .......................................... 4
A fedélzeti kamera galériájának használata ............................... 4
Fedélzeti kamera által rögzített videók a számítógépen ............ 4
Videók és fényképek megtekintése az okostelefonon ................ 4
Videó vagy fénykép törlése az okostelefon használatával .... 4
A videók vágása és exportálása ............................................ 4
A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje ........................ 5
A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása .............. 5
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 5
A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és
letiltása ........................................................................................ 5
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 5
Speciális vezetést segítő rendszer ............................................. 6
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer ......................... 6
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer .................................. 6
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok .................................... 7
Korlátozási figyelmeztetések ................................................. 7
Útállapot figyelmeztetések ..................................................... 7
Riasztások ............................................................................. 7
Helyek keresése és mentése ......................................... 7
Hely keresése a keresősáv használatával ................................. 7
Cím keresése .............................................................................. 7
Helykeresési eredmények .......................................................... 8
Keresési terület módosítása .................................................. 8
Helykeresési eredmények a térképen .................................... 8
A keresési terület megváltoztatása a térkép segítségével ..... 8
Érdekes helyek ........................................................................... 8
Hely keresése kategória szerint ............................................. 8
Kempinghelyek keresése ....................................................... 8
RV szolgáltatások keresése ................................................... 9
Nemzeti parkok keresése ...................................................... 9
HISTORY Érdekes helyek keresése ...................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ........................................................................... 10
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ............... 10
Keresési eszközök .................................................................... 10
Útkereszteződés keresése ................................................... 10
Hely keresése koordináták használatával ........................... 10
Tartalomjegyzék
Parkoló ......................................................................................10
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében ............... 10
Parkoló keresése megadott hely közelében ........................ 10
Parkolási színek és parkolási szimbólumok ......................... 10
Legutóbb talált helyek megkeresése ........................................ 10
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése .......................... 11
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................. 11
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése .............................................................................. 11
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................. 11
Parancsikon hozzáadása ......................................................... 11
Parancsikon eltávolítása ...................................................... 11
Helyek mentése ........................................................................ 11
Hely mentése ....................................................................... 11
Az aktuális hely mentése ..................................................... 11
Mentett hely szerkesztése ................................................... 11
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............. 11
Mentett hely törlése .............................................................. 11
Útvonal követése .......................................................... 11
Útvonalak .................................................................................. 11
Útvonal indítása ........................................................................ 11
Útvonal indítása a térkép használatával .............................. 12
Kiindulási helyre utazás ....................................................... 12
Az útvonal a térképen ............................................................... 12
Aktív sávinformáció .............................................................. 12
Kanyarok és irányok megtekintése ...................................... 12
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ........................... 12
Megérkezés az úti célhoz. ........................................................ 12
Parkolás az úti cél közelében .............................................. 13
Az aktív útvonal módosítása ..................................................... 13
Hely hozzáadása az útvonalhoz .......................................... 13
Az útvonal alakítása ............................................................. 13
Kerülőút tétele ...................................................................... 13
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................. 13
Útvonal leállítása ...................................................................... 13
Javasolt útvonalak használata .................................................. 13
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése .................... 13
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ....................... 13
Fizetős utak elkerülése ........................................................ 14
Útdíjmatricák elkerülése ....................................................... 14
Útjellemzők elkerülése ......................................................... 14
Környezetvédelmi zónák elkerülése .................................... 14
Egyéni elkerülések ............................................................... 14
Navigálás légvonalban ............................................................. 14
A térkép használata ...................................................... 15
Térképeszközök ........................................................................ 15
Térképeszköz megtekintése ................................................ 15
Következik ................................................................................ 15
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 15
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 15
Városok a közelben .................................................................. 15
Közelgő városok és kijárati szolgáltatások megtekintése .... 15
Útadatok ................................................................................... 16
Személyre szabott útadatok megtekintése a térképen ........ 16
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 16
Az útnapló megjelenítése .................................................... 16
Útadatok nullázása .............................................................. 16
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 16
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 16
Közlekedési események keresése ...................................... 16
A térkép testreszabása ............................................................. 16
A térképrétegek testre szabása ........................................... 16
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 16
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 16
i
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók......................................................................... 16
Párosítás okostelefonnal .......................................................... 17
A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása .. 17
További Bluetooth készülékek párosítása ........................... 17
Intelligens értesítések ............................................................... 17
Értesítések fogadása ........................................................... 17
Az értesítések listájának megtekintése ................................ 18
Kihangosított hívás ................................................................... 18
Hívás kezdeményezése ....................................................... 18
Hívás fogadása .................................................................... 18
Hívás közbeni opciók ........................................................... 18
Telefonszám mentése előbeállításként ............................... 18
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása ...................................... 18
Társított Bluetooth eszköz módosítása .................................... 18
Közlekedés.................................................................... 18
Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával ... 19
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .......... 19
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 19
Hangvezérlés ................................................................ 19
Aktiválószó beállítása ............................................................... 19
A hangvezérlés aktiválása ........................................................ 19
Hangvezérlési tippek ................................................................ 19
Útvonal megkezdése hangvezérléssel ..................................... 19
Utasítások némítása ................................................................. 20
Az alkalmazások használata ....................................... 20
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken ............. 20
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 20
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 20
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 20
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 20
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 20
A szervizelőzmények naplózása ............................................... 20
Szervizkategóriák hozzáadása ............................................ 20
Szervizkategóriák törlése ..................................................... 20
Szervizkategóriák átnevezése ............................................. 20
Szervizbejegyzések törlése ................................................. 20
Szervizbejegyzés szerkesztése ........................................... 21
Utazástervező ........................................................................... 21
Utazás tervezése ................................................................. 21
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során .................................................................................... 21
Látnivalók felfedezése az utazás során ............................... 21
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................. 21
Navigálás mentett úton ........................................................ 21
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ............................... 21
photoLive forgalmi kamerák ...................................................... 21
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése ....... 21
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen ........ 22
Forgalmi kamera mentése ................................................... 22
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 22
Beállítások.................................................................... 22
Navigációs beállítások .............................................................. 22
Térkép- és járműbeállítások ................................................. 22
Útvonal-beállítások megadása ............................................ 22
Vezetői asszisztencia beállításai ......................................... 22
Forgalombeállítások ............................................................. 22
Fedélzeti kamera beállításai ..................................................... 23
A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása ................... 23
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz ............................ 23
Megjelenítési beállítások .......................................................... 23
Hang- és értesítési beállítások ................................................. 23
A hangok és értesítések hangerejének beállítása ............... 23
A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és
letiltása ......................................................................................23
ii
A szöveg nyelvének beállítása ................................................. 23
Dátum- és időbeállítások .......................................................... 23
Készülékbeállítások .................................................................. 24
Beállítások visszaállítása .......................................................... 24
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása ....................... 24
"Eszközadatok" ............................................................ 24
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi
információk megjelenítése ........................................................ 24
Specifikációk ............................................................................. 24
A készülék töltése ..................................................................... 24
A készülék karbantartása ............................................ 24
Garmin Támogatóközpont ........................................................ 24
Térkép- és szoftverfrissítések ................................................... 24
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton ........................ 25
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .. 25
A készülék karbantartása ......................................................... 26
A kamera lencséjének megtisztítása ................................... 26
A külső borítás tisztítása ...................................................... 26
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 26
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 26
A készülék újraindítása ............................................................. 26
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 26
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 26
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 26
Függelék........................................................................ 26
Tolatókamerák .......................................................................... 26
Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása ............................ 26
A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs készülék
párosítása ............................................................................ 26
A tolatókamera megtekintése .............................................. 26
Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz .............................. 27
Adatkezelés .............................................................................. 27
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 27
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára .. 27
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 27
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 27
Tápkábelek ............................................................................... 27
A készülék töltése ................................................................ 27
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ........................... 27
A tartozékként elérhető, lakókocsiba szerelhető töltőállomás
felszerelése ............................................................................... 28
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 28
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 28
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 28
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 28
További térképek vásárlása ...................................................... 28
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 28
Hibaelhárítás................................................................. 29
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 29
A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés
közben ...................................................................................... 29
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 29
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 29
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 29
A videóim homályosak .............................................................. 29
A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul ......... 29
A videóim akadoznak vagy hiányosak ...................................... 29
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz ................................. 30
Egyes okostelefonos funkciók nem működnek ......................... 30
Tárgymutató.................................................................. 31
Tartalomjegyzék
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában találhatóFontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Helyezze be a kamera memóriakártyáját (A fedélzeti kamera
memóriakártyájának cseréje, 5. oldal).
• Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (Térképés szoftverfrissítések, 24. oldal).
• Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa
tápellátáshoz (A Garmin eszköz beszerelése és töltése a
járműben, 1. oldal).
• Igazítsa be a fedélzeti kamerát (A kamera beigazítása,
3. oldal).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 2. oldal).
• Állítsa be a hangerőt (A Garmin áttekintése, 1. oldal) és a
kijelző fényerejét (A képernyő fényerejének beállítása,
2. oldal).
• Állítson be egy járműprofilt a lakókocsijához (Járműprofil
hozzáadása, 3. oldal).
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
11. oldal).
®
A Garmin eszköz beszerelése és töltése a
járműben
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
A készülék és a tartója mágnest tartalmaz. Bizonyos
körülmények között a mágnes zavarhatja bizonyos belsőleg
használt orvosi eszközök, pl. szívritmus-szabályozók és
inzulinpumpák működését. A készüléket és a tartót nem szabad
ilyen orvosi eszközök közelébe helyezni.
ÉRTESÍTÉS
A készülék és a tartója mágnest tartalmaz. Bizonyos
körülmények között a mágnes károsodást okozhat bizonyos
elektromos eszközökben, pl. hordozható számítógépek
merevlemezén. Legyen óvatos, amikor a készülék és a tartó
elektromos eszközök közelében van.
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a tartó mini-USBportjába.
A Garmin áttekintése
®
2 Nyomja rá a tartót
Mikrofon a kihangosított híváshoz
Mikrofon a fedélzeti kamerákkal való felvételhez
Hangerő-szabályozás
Kamera
Bekapcsológomb
Micro-USB táp- és adatcsatlakozó
Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
3,5 mm-es audiocsatlakozó
Mágneses tartó interfész 14 tűs csatlakozóval
Hangszóró
a tapadókorongra , hogy bepattanjon
a helyére.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a tartó és a tapadókorong
már összeszerelve érkezik a csomagban.
A tartón lévő Garmin logó tetejének és aljának a megfelelő
helyzetben kell lennie. A tartót és a tapadókorongot akkor
csatlakoztathatja egymáshoz a legegyszerűbben, ha
tapadókorongon lévő csuklós kar zárt állapotban van. A tartó
és a tapadókorong szorosan illeszkedik, így előfordulhat,
hogy a csatlakoztatáshoz erősen egymáshoz kell nyomnia
őket.
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart
a szélvédő irányába.
4 Helyezze a készülék hátoldalával a mágneses tartóra.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha a tápkábel egy, a járműhöz csatlakoztatható hálózati
dugóval rendelkezik, csatlakoztassa a jármű
tápaljzatához.
• Ha a tápkábel csupasz kábel csatlakozókkal rendelkezik,
a kábel csatlakoztatásához kövesse a hozzá mellékelt
kapcsolási rajzot.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot , vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
A fedélzeti kamera memóriakártyája a hátlap alatt (A fedélzeti
kamera memóriakártyájának cseréje, 5. oldal)
Első lépések
1
Az alkalmazások megnyitása
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsolás.
lehetőséget.
GPS-jelek keresése
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Ellenőrizze, hogy a ikon megjelenik-e az állapotsávban, és
ha nem, akkor engedélyezze a helymeghatározási
szolgáltatásokat.
3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad
rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól
távol.
Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási
helyét, addig a Műholdak keresése felirat látható a
navigációs térkép tetején.
Kezdőképernyő
MEGJEGYZÉS: testreszabása esetén a kezdőképernyő
elrendezése eltérő lehet.
A kezdőképernyőn a gyakran használat alkalmazások
parancsikonjai láthatók. Az alkalmazástálca a készülékre
telepített alkalmazásokat tartalmazza, két fülre osztva. A
Navigáció fül a navigációval, kiküldéssel és a szolgálati idő
rögzítésével kapcsolatos Garmin alkalmazásokat tartalmazza.
Az Eszközök fül a kommunikációval és egyéb műveletekkel
kapcsolatos alkalmazásokat tartalmazza.
Az alkalmazások megnyitásához válasszon egy lehetőséget:
• Válassza ki egy alkalmazás parancsikonját a
kezdőképernyőn.
• Válassza ki a ikont, válasszon egy fület, majd
válasszon egy alkalmazást.
Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz
1 Válassza a elemet.
2 Válasszon ki egy alkalmazásfület a további alkalmazások
megtekintéséhez.
3 Tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza a kezdőképernyő
kívánt pontjára.
Értesítések megtekintése
1 Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.
Az értesítések listája megjelenik.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítésben említett művelet vagy alkalmazás
elindításához válassza ki az adott értesítést.
• Az értesítés bezárásához ujjával csúsztassa jobbra az
adott értesítést.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
A helymeghatározási szolgáltatások funkció be van kapcsolva.
A Bluetooth be van kapcsolva.
®
Csatlakoztatva egy Bluetooth készülékhez.
Csatlakoztatva egy Wi‑Fi -hálózathoz (Csatlakozás egy vezeték
nélküli hálózathoz, 23. oldal).
®
Aktív járműprofil. Csúsztassa kétszer lefelé az ujját, majd válassza
ki a járműprofil beállításainak megtekintéséhez.
Akkumulátor töltöttségi szintje.
Az érintőképernyő használata
• Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
• Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz
vagy görgetéshez.
• A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
• A nagyításhoz húzza szét két ujját.
A képernyő fényerejének beállítása
Csúsztassa lefelé az ujját az értesítések megtekintéséhez.
Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a beállítások és a háttérvilágítás
fényerejének gyors módosításához.
Tartsa nyomva a háttérkép testreszabásához, illetve a widgetek a
kezdőképernyőhöz való hozzáadásához.
A készülék egy környezetifény-érzékelő segítségével
automatikusan a járműben jelen lévő körülményekhez igazítja a
képernyő fényerejét. A fényerőt az értesítési panelen vagy a
Beállítások menüben manuálisan is módosíthatja.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől
az értesítési panelen található gyorsbeállítások
eléréséhez.
• Válassza ki a Beállítások > Kijelző > Fényerőszint
lehetőséget.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
Válassza ki az alkalmazástálca megnyitásához. Az alkalmazástálca
a készülékre telepített alkalmazások parancsikonjait tartalmazza.
2
Első lépések
Járműprofilok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált
járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék
navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében
külön testreszabhatók.
Lakókocsi járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott
és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre
vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb
jellemzők alapján.
Járműprofil hozzáadása
A készülékkel használni kívánt lakókocsikhoz létre kell hozni
egy-egy járműprofilt.
1 Válassza a Jármű elemet.
2 Válassza ki a járműtípust:
• Lakókocsi hozzáadásához válassza a Lakókocsi
lehetőséget.
• Pótkocsit vontató lakóbusz hozzáadásához válassza a
Lakóbusz pótkocsival lehetőséget.
• Lakókocsit vontató személygépkocsi hozzáadásához
válassza a Jármű pótkocsival lehetőséget.
3 Szükség esetén válassza ki a pótkocsi típusát:
• Szabványos vonóhoroggal vontatott lakókocsi
hozzáadásához válassza a Lakókocsi lehetőséget.
• Fifth Wheel nyeregszerkezettel vontatott lakókocsi
hozzáadásához válassza a Fifth Wheel lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a pótkocsitípus nem érhető el minden
területen.
• Szabványos vonóhoroggal vontatott hajószállító pótkocsi
hozzáadásához válassza a Hajószállító pótkocsi
lehetőséget.
• Szabványos vonóhoroggal vontatott pótkocsi
hozzáadásához válassza a Pótkocsi lehetőséget.
A
jármű
jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn
4
megjelenő utasításokat.
Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további
részletes adatok hozzáadásához (Járműprofil szerkesztése,
3. oldal).
Autóprofil
Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való
használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil
használatakor a készülék kiszámítja a standard autós
útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés
pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes
tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetők
el.
Váltás másik járműprofilra
Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a Jármű elemet.
Járműprofilok
• Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől,
majd válassza ki a járműprofil ikonját, például a vagy
ikont.
2 Válasszon ki egy járműprofilt.
Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
3 Válassza a Választ lehetőséget.
Járműprofil szerkesztése
Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további
adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).
1 Válassza a Jármű elemet.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofilt.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a
lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt
mezőt.
• Járműprofil átnevezéséhez válassza a >
> Profil
átnevezése lehetőséget.
• A járműprofil törléséhez válassza a >
> Törlés
lehetőséget.
Propánpalackok hozzáadása
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus
esetében.
Amennyiben hozzáadja propánpalackjait a járműprofiljához, az
eszköz elkerüli az olyan területeken keresztülhaladó
útvonalakat, amelyeken az Ön útvonalát esetlegesen
befolyásoló, propánpalackokra vonatkozó korlátozás van
érvényben. Ezenkívül az eszköz figyelmezteti Önt, ha olyan
területhez közelít, ahol el kell zárni a propánpalackokat.
1 A járműprofilnál válassza ki a > Propánpalackok >
Palack hozzáadása lehetőséget.
2 Adja meg a propánpalack tömegét, és válassza a Mentés
elemet.
Fedélzeti kamera
A kamera beigazítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne próbálja vezetés közben beigazítani a készüléket.
A fedélzeti kamerát minden alkalommal be kell igazítani, amikor
felszereli vagy áthelyezi az eszközt.
1 Válassza ki a Fedélzeti kamera lehetőséget.
2 Döntse meg a készüléket a kamera beigazításához.
A szálkeresztnek egyenesen előre kell mutatnia, a
horizontnak pedig a képernyő felső és alsó részéhez
viszonyítva középen kell lennie.
TIPP: ha a tapadókorong benne van a fedélzeti kamera
látómezejében, húzza a csuklós kart a tapadókorong felé.
A fedélzeti kamera vezérlői
ÉRTESÍTÉS
Egyes országok törvényei korlátozzák vagy tiltják e készülék
használatát. Az Ön felelőssége, hogy ismerje az adott
országban hatályban lévő vonatkozó törvényeket és a készülék
használatával kapcsolatos személyiségi jogokat.
A fedélzeti kamerát a fedélzetikamera-alkalmazás vagy az
értesítési panel használatával is vezérelheti.
Válassza ki a > Fedélzeti kamera lehetőséget, vagy
csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.
3
Válassza ki a fedélzeti kamera által rögzített felvétel elmentéséhez.
Válassza ki a felvétel leállításához.
Válassza ki a felvétel elindításához.
Válassza ki a hangrögzítés engedélyezéséhez.
Válassza ki a hangrögzítés letiltásához.
Felvétel a fedélzeti kamerával
• A fedélzeti kamera a felvétel közben folyamatosan rögzít, és
felülírja a legrégebbi el nem mentett videót.
• A fedélzeti kamera felvételét a fedélzeti kamera vezérlőivel
indíthatja el és állíthatja le (A fedélzeti kamera vezérlői,
3. oldal).
• Az Automatikus felvétel lehetőség engedélyezése esetén
(Fedélzeti kamera beállításai, 23. oldal) a fedélzeti kamera
automatikusan rögzíteni kezd, amikor a készülék áramot kap
a töltést biztosító tartón keresztül. Ez rendkívül hasznos,
amikor a tartó egy gyújtásráadáskor aktiválódó
áramforráshoz van csatlakoztatva.
• Ha a készüléket eltávolítják a tartóról, illetve a tartónál
áramkimaradás lép fel, a fedélzeti kamera egy 15
másodperces késést követően automatikusan leállítja a
felvételt.
A fedélzeti kamerával rögzített felvétel elmentése
Lehetősége van a rögzített videó egy részletének elmentésére,
így egy új videó nem fogja azt felülírni.
1 Felvétel közben válassza ki a > Fedélzeti kamera >
lehetőséget.
A készülék a gomb megnyomásakor elmenti a megnyomás
előtti, a megnyomás közbeni és a megnyomást követő
videóanyagot.
2 Nyomja meg újra a gombot a mentett felvételi idő
meghosszabbításához (nem kötelező).
Egy üzenet jelzi az elmentendő videofelvétel méretét.
A memóriakártyán a tárolóhely korlátozott. Miután elmentette a
videofelvételt, át kell töltenie a felvételt a számítógépére vagy
más külső tárolóhelyre a tartós tároláshoz (Fedélzeti kamera
által rögzített videók a számítógépen, 4. oldal).
Hangfelvétel be- és kikapcsolása
ÉRTESÍTÉS
Egyes országok törvényei korlátozhatják vagy tilthatják a
készülékkel való hangrögzítést. Az Ön felelőssége, hogy ismerje
az adott országban hatályban lévő vonatkozó törvényeket és a
készülék használatával kapcsolatos személyiségi jogokat.
Az eszköz a beépített mikrofon segítségével a videofelvétel
során hangot is tud rögzíteni. A hangrögzítést bármikor be- vagy
kikapcsolhatja.
1 Válassza ki a > Fedélzeti kamera lehetőséget.
2 Válassza a vagy ikont.
A fedélzeti kamera galériájának használata
A fedélzeti kamera galériájában megtekintheti a fedélzeti
kamera által rögzített videókat, törölheti a felesleges videókat,
és elmenthet egy videoklipet a nem mentett videofelvételből.
MEGJEGYZÉS: a készülék a videók megtekintésekor leállítja a
felvételt.
1 Válassza ki a > Fedélzeti kamera galéria > OK
lehetőséget.
2 Válasszon ki egyet az elmentett videók közül, vagy válassza
a Nincs elmentve lehetőséget.
A videó lejátszása automatikusan elindul.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
4
• Ha szeretne elmenteni egy videoklipet a nem mentett
felvételből, a csúszka segítségével jelölje ki az elmenteni
kívánt szakaszt, majd válassza a ikont.
A készülék elmenti a csúszkán látható narancssárga
mutatók között lévő videoszakaszt.
• A videó törléséhez válassza a ikont.
Fedélzeti kamera által rögzített videók a
számítógépen
A videók és a fotók a kamera memóriakártyájának DCIM
mappájában találhatók. A videók MP4, a fotók pedig JPG
formátumban tárolódnak. A fotókat és a videókat megtekintheti
és átmásolhatja, ha a memóriakártyát vagy készülékét
számítógéphez csatlakoztatja (A készülék számítógéphez
történő csatlakoztatása, 27. oldal).
A videók és a fotók több mappába rendeződnek.
100EVENT: azokat a videókat tartalmazza, amelyeket
készüléke események észlelésekor automatikusan elmentett.
101SAVED: a felhasználó által kézzel mentett videókat
tartalmazza.
104UNSVD: nem mentett videóanyagot tartalmaz. A készülék
felülírja a legrégebbi nem mentett videóanyagot, ha a nem
mentett anyagoknak fenntartott tárterület megtelik.
Videók és fényképek megtekintése az
okostelefonon
A videók és fényképek okostelefonon történő megtekintése előtt
párosítania kell Garmin készülékét a Garmin Drive™
alkalmazással (Párosítás okostelefonnal, 17. oldal).
MEGJEGYZÉS: a videók és fényképek megtekintésekor a
készülék leállítja a felvételt, és kikapcsolja a riasztásokat.
1 Válassza ki a Felvételek áttekintése lehetőséget az
okostelefonon lévő Garmin Drive alkalmazásban.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy elmentett fénykép vagy videó megtekintéséhez
válasszon ki egy fájlt az Elmentett felvételek
kategóriából.
• A nemrégiben rögzített, nem mentett videofelvételek
megtekintéséhez válasszon ki egy videót az Ideiglenes
felvételek kategóriából.
Videó vagy fénykép törlése az okostelefon
használatával
1 Az elmentett fényképek vagy videók listájának okostelefonon
történő megtekintésekor válassza a Kiválasztás lehetőséget.
2 Válasszon ki egy vagy több fájlt.
3 Válassza a elemet.
A videók vágása és exportálása
Exportálás előtt a videó vágásával távolíthatja el a
nemkívánatos felvételeket.
1 A Garmin Drive alkalmazásban válassza ki a Felvételek
áttekintése lehetőséget.
2 Válasszon ki egy videót.
3 A videó vágásához húzza el balra vagy jobbra a videó
folyamatsávján látható jelzőket.
4 Válassza az Exportálás lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a videók exportálásakor az alkalmazásnak
az előtérben kell futnia.
Az alkalmazás az okostelefonra exportálja a megvágott
videót.
Fedélzeti kamera
A fedélzeti kamera memóriakártyájának
cseréje
A fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréjével megnövelheti
a tárolóhelyet, vagy kicserélhet egy olyan memóriakártyát,
amely elérte hasznos élettartama végét. A fedélzeti kamera egy
Class 10-es vagy magasabb sebességkategóriájú, 464 GBosmicroSD memóriakártyát igényel.
1 Nyomja meg a kamerát a két megjelölt területen, majd a
kinyitáshoz csúsztassa lefelé a hátlapot .
®
2 Keresse meg a memóriakártya foglalatát .
3 Nyomja be a kattanásig a kamerában lévő memóriakártyát,
4
5
6
7
majd engedje el.
A memóriakártya kipattan a foglalatból.
Távolítsa el a memóriakártyát a foglalatból.
Helyezze az új memóriakártyát a foglalatba.
Kattanásig tolja be a kártyát.
Helyezze vissza a hátlapot, majd csúsztassa felfelé, amíg a
helyére nem kattan.
A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása
A fedélzeti kamera használatához egy, a FAT32 fájlrendszer
használatával formázott memóriakártya szükséges.
Készülékével elvégezheti a memóriakártya ezen fájlrendszer
használatával történő formázását.
A memóriakártya hasznos élettartamának meghosszabbítása
érdekében érdemes legalább félévente elvégezni a
memóriakártya formázását. Ha a memóriakártya nem a FAT32
fájlrendszer használatával van formázva, egy teljesen új
memóriakártya formázása szükséges.
MEGJEGYZÉS: a memóriakártya formázásával a kártyán lévő
összes videó, fénykép és adat törlésre kerül.
1 Válassza ki a > Navigáció > Fedélzeti kamera galéria
lehetőséget.
2 Válassza ki a > Memóriakártya formázása lehetőséget.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti
vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések
hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha
rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy
iskolai zónához közeledik.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Sebességkorlátozás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a
sebesség beállítására.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha vasúti
kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes
területhez közeledik.
Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz
közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb
sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció
használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia
(Közlekedés, 18. oldal).
Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a
jármű felakadhat.
Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen
oldalszél fordulhat elő.
Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely
esetleg túl keskeny a járműhöz.
Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.
Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy
üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország
határa felé közelít.
Propán elzárása: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet
megjelenítésével jelzi, amikor olyan terület felé közelít,
amelyen a propánt el kell zárni.
Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti
Önt, ha azt érzékeli, hogy nem tartja be a biztonságos
követési távolságot (Ráfutásos ütközésre figyelmeztető
rendszer, 6. oldal).
Sávelhagyási figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha
azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon
(Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, 6. oldal).
A vezetőnek szóló figyelmeztetések
engedélyezése és letiltása
Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló
figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Vezetői
asszisztencia > Vezetőriasztások lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő következményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
5
vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett
sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
• Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és
jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha
csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató
okostelefonhoz.
• A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin
Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja.
Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig
naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.
Speciális vezetést segítő rendszer
A készülék tartalmaz egy vezetést segítő speciális rendszert
(ADAS), amely a beépített fedélzeti kamerát használva
figyelmeztetéseket és riasztásokat ad a vezetési
körülményekkel kapcsolatban.
A speciális vezetést segítő rendszer egyes funkcióit a Vezetői
asszisztencia beállításai között engedélyezheti és tilthatja le
(Vezetői asszisztencia beállításai, 22. oldal).
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
FIGYELMEZTETÉS!
A sávelhagyásra-figyelmeztető rendszer (LDWS) csupán egy
információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi
viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az
általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az LDWS a
kamera alapján ad figyelmeztetést a sávjelző vonalakról, ezért
gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a
funkcionalitása. További tudnivalókért látogasson el a
garmin.com/warnings weboldalra.
Az LDWS funkció figyelmeztet, ha az eszköz érzékeli, hogy
esetleg véletlenül elhagyta a sávját. Például az eszköz
figyelmezteti Önt, ha átlép egy záróvonalat. Az LDWS funkció
csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a
64 km/h-s (40 mph) értéket. A figyelmeztetés a képernyő bal
vagy jobb oldalán jelenik meg, jelezve, hogy sávhatáron lépett
át.
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
FIGYELMEZTETÉS!
A ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) csupán egy
információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi
viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az
általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az FCWS a
kamera alapján ad figyelmeztetést a közeledő járművekről, ezért
gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a
funkcionalitása. További tudnivalókért látogasson el a
garmin.com/warnings weboldalra.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden területen vagy
minden terméktípusnál érhető el.
Az FCWS funkció figyelmezteti, ha a készülék úgy érzékeli,
hogy nem tartja be a biztonságos követési távolságot. A
készülék GPS segítségével meghatározza a jármű sebességét,
és a sebesség alapján kiszámítja a becsült biztonságos követési
távolságot. Az FCWS automatikusan aktiválódik, amikor a jármű
sebessége átlépi a 48 km/h-s (30 mph) értéket.
Ha a készülék azt érzékeli, hogy Ön túl közel halad az előtte
levő járműhöz, hangjelzést ad, és egy figyelmeztetés jelenik
meg a képernyőn.
Ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer – Teljesítmény
tippek
Számos tényező befolyásolja a ráfutásos ütközés figyelmeztető
rendszer (FCWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek
megakadályozhatják, hogy az FCWS funkció észlelje az Ön előtt
haladó járművet.
• Az FCWS funkció csak akkor aktiválódik, ha a jármű
sebessége meghaladja az 50 km/h-s (30 mph) értéket.
• Az FCWS funkció lehet, hogy nem észleli az Ön előtt levő
járművet, ha a kamera rálátását a járműre eső, köd, hó,
napfény, vakító fényszóró vagy sötétség homályosítja el.
• Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik
megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva (A
kamera beigazítása, 3. oldal).
• Az FCWS funkció lehet, hogy nem érzékel a 40 méternél
(130 ft.) távolabbi vagy 5 méternél (16 ft.) közelebbi
járműveket.
• Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik
megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem
megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék
helyét a járműben (A kamera beigazítása, 3. oldal).
6
MEGJEGYZÉS: a legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa
be az Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék helyét
a járműben.
A kameraelhelyezés beállítása
Az eszközt felszerelheti a szélvédő vagy műszerfal bal, középső
vagy jobb oldalára. A legjobb LDWS teljesítmény érdekében
állítsa be a Kameraelhelyezés opciót, hogy jelezze a készülék
helyét a járműben.
1 Válassza a Beállítások > Fedélzeti kamera >
Kameraelhelyezés > Vízszintes pozíció elemet.
2 Válassza ki az eszköz helyét.
Sávelhagyásra figyelmeztetés – Teljesítmény tippek
Számos tényező befolyásolja a sávelhagyásra-figyelmeztető
rendszer (LDWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek
megakadályozhatják, hogy az LDWS funkció észlelje a
sávelhagyást.
• Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve
sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket.
• Az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera
nincs pontosan beigazítva.
• Előfordulhat, hogy az LDWS funkció nem működik
megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem
megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék
helyét a járműben (A kamera beigazítása, 3. oldal).
• Az LDWS funkciónak tiszta, folyamatos rálátással kell
rendelkeznie a felezővonalra.
◦ Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonalat eső, köd,
hó, erős árnyékok, napfény vagy vakító fényszóró,
útépítés vagy bármely más vizuális akadály homályosítja
el.
◦ Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonal rosszul
van felfestve, hiányzik vagy erősen kopott.
• Az LDWS nem érzékeli a sávelhagyást különösen széles,
keskeny és kanyargós utakon.
A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok
FIGYELMEZTETÉS!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések
meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat
és a vezetési feltételeket.
A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az
útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről
és útviszonyokról tájékoztatnak.
Korlátozási figyelmeztetések
Magasság
Súly
Hossz
Szélesség
Pótkocsi magassága
Pótkocsi súlya
Pótkocsi hosszúsága
Pótkocsi szélessége
Hajószállító pótkocsi nem engedélyezett
Lakókocsi nem engedélyezett
Pótkocsi nem engedélyezett
Propángáz nem engedélyezett
Balra kanyarodás tilos
Jobbra kanyarodás tilos
Megfordulni tilos
Útállapot figyelmeztetések
Felakadás veszélye
Oldalszél
Keskeny út
Éles kanya
Meredek lejtő
Út fölé nyúló fák
Riasztások
Mérlegház
Lakóbuszok számára nem megerősített út
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.
• A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez
válassza a Keresés megadása (Hely keresése a
keresősáv használatával, 7. oldal).
• Egy adott cím kereséséhez válassza a Cím (Cím keresése,
7. oldal).
• Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő
böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a Kategóriák
(Hely keresése kategória szerint, 8. oldal).
• Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez
válassza az aktuális keresési terület mellett látható ikont
(Keresési terület módosítása, 8. oldal).
Helyek keresése és mentése
• A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez
válassza a Elmentve (Helyek mentése, 11. oldal).
• A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek
megtekintéséhez válassza a Legutóbbi (Legutóbb talált
helyek megkeresése, 10. oldal).
• Lakókocsiparkok és kempingek kereséséhez válassza a
Minden kempinghely(Kempinghelyek keresése, 8. oldal)
elemet.
• A Foursquare érdekes helyek böngészéséhez, kereséséhez
és a helyeken való bejelentkezéshez válassza a Foursquare
(Foursquare érdekes helyek keresése, 9. oldal).
• A TripAdvisor érdekes helyek és értékelések
böngészéséhez és kereséséhez válassza a TripAdvisor
(TripAdvisor, 10. oldal).
• A HISTORY érdekes helyek, fényképek és információk
böngészéséhez és kereséséhez válassza a History®
(HISTORY Érdekes helyek keresése, 9. oldal).
• A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek
megtekintéséhez válassza a Nemzeti parkok (Nemzeti
parkok keresése, 9. oldal).
• Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza
a Koordináták (Hely keresése koordináták használatával,
10. oldal).
®
®
®
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni,
válassza a lehetőséget.
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
7
Helykeresési eredmények
Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség
szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve
további találatokat láthat.
A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet
meg.
További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet
tekinthet meg.
A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak
megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható ikont
.
A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre
vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
Menj! Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.
A keresési terület megváltoztatása a térkép
segítségével
1 Válassza a Térképet mutat lehetőséget.
2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
3 Húzza a térképet az új keresési területhez.
4 Válassza a Keresés itt ikont.
Érdekes helyek
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
3 Válassza ki a keresési területet.
4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
A ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület.
Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának
használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott
helyszínhez közeli helyeket javasol.
Helykeresési eredmények a térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi
hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető
információi pedig a térkép alsó részén láthatók.
8
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
Kempinghelyek keresése
Válassza a Hova? > Minden kempinghely lehetőséget.
Helyek keresése és mentése
Kényelmi szolgáltatásokat biztosító kempinghelyek
keresése
Lehetőség van a lakókocsiparkok és kempinghelyek a
rendelkezésre álló kényelmi szolgáltatások alapján történő
keresésére.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lakókocsipark- és kempinghely-keresési
szolgáltatót, például a PlanRV™ Parks, a The Caravan and
Motorhome Club vagy az ACSI™ szolgáltatót.
MEGJEGYZÉS: nem minden terméktípus esetében érhető el
az összes keresési szolgáltató.
3 Szükség esetén válassza a Szűrés kényelmi
szolgáltatások szerint lehetőséget, válasszon egy vagy
több kényelmi lehetőséget, majd válassza a Mentés elemet.
4 Válasszon ki egy helyet.
iOverlander™ Érdekes helyek keresése
Készüléke iOverlander érdekes helyeket tartalmaz, amelyek
segítségével a szárazföldön történő navigáció szempontjából
hasznos érdekes helyeket, például kempingeket, javítási
szolgáltatásokat és szállást találhat.
1 Válassza ki az Hova? > iOverlander lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Készüléke Ultimate Campgrounds érdekes helyeket tartalmaz,
amelyek segítségével a tartózkodási helyéhez közeli nyilvános
kempingeket találhat.
1 Válassza ki az Hova? > Ultimate Public Campgrounds
lehetőséget.
2 Szükség esetén válassza ki a Keresési szűrők lehetőséget,
válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a
Keresés lehetőséget.
3 Válasszon ki egy helyet.
RV szolgáltatások keresése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Közeli helyeket kereshet, ahol lehetőség van javítási,
autómentési, és egyéb, lakókocsikkal kapcsolatos
szolgáltatások igénybevételére.
Válassza ki a Hova? > PlanRV™ Services elemeket.
Nemzeti parkok keresése
Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét
tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az
Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is.
Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon
belüli helyszínhez is.
1 Válassza ki a Hova? > Nemzeti parkok lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi
parkkal.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget, és adja meg
a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok
szűkítéséhez (opcionális).
3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park
jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az Menj! lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott
parkra mutató navigációt.
• A parkkal kapcsolatos további információk
megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és
szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a ikont.
Helyek keresése és mentése
• Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez
válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd
válasszon ki egy helyszínt.
A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak
felfedezése
Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti
parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait,
valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez
is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek,
látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.
1 Válasszon ki egy nemzeti parkot a helykeresési találatok
közül, majd válassza ki a ikont.
2 Válassza ki A park felfedezése lehetőséget.
Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak
kategorizált listája.
3 Válasszon kategóriát.
4 Válasszon ki egy helyet, és válassza az Menj! lehetőséget.
HISTORY Érdekes helyek keresése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus
esetében.
Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek
segítségével megtalálhatja és megismerheti a világ történelmi
jelentőségű helyszíneit és látványosságait, többek között
történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a
történelmi események nevezetes helyszíneit is.
1 Válassza ki a Hova? > History® lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki a ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi
összefoglalójának megtekintéséhez.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonon található
Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozhat. Ezáltal
megtekintheti a Foursquare helyszínek részletes adatait,
bejelentkezhet egy helyre és érdekes helyeket kereshet az
online Foursquare adatbázisban.
Csatlakozás Foursquare fiókjához
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Drive alkalmazást.
2 Válassza ki a > Foursquare > Login lehetőséget.
3 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.
Foursquare érdekes helyek keresése
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni. Ha készüléke a Garmin Drive alkalmazás
segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a
legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare
adatbázisból, valamint testreszabott találatokat Foursquare
felhasználói fiókjából (Csatlakozás Foursquare fiókjához,
9. oldal).
Válassza a Hova? > Foursquare elemet.
Foursquare részletes helyadatok megtekintése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét
Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Csatlakozás Foursquare fiókjához, 9. oldal).
Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a
felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a
nyitva tartási időt.
9
1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési
találatok közül.
2 Válassza a ikont.
Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét
Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Csatlakozás Foursquare fiókjához, 9. oldal).
1 Válassza a Hova? > Foursquare > Bejelentkezés
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a > Bejelentkezés lehetőséget.
TripAdvisor
Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket
tartalmaz.A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti
a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az
adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes
helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint
rendezheti.
TripAdvisor Érdekes helyek keresése
1 Válassza a Hova? > TripAdvisor lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes
pontjainak egy listája.
3 Az Eredmények rendezése lehetőséget választva távolság
vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem
kötelező).
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
1 Válassza a Hova? > Keresés megadása lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
Válasszon
ki egy helyet.
3
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Menj!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
Helyszín felfedezése
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden
területen vagy minden terméktípusnál érhető el.
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a > A helyszín felfedezése lehetőséget.
Keresési eszközök
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
10
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Útkereszteződések lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza ki a Hova? > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Parkoló
Garmin készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek
segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló
típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok
alapján kereshet közeli parkolóhelyet.
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen
és minden parkolóhoz érhetőek el.
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében
1 Válassza ki a Hova? > Parkolók lehetőséget.
2 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkoló keresése megadott hely közelében
1 Egy hely keresése.
2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
3 Válassza a ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
4 A Parkolás szűrése lehetőséget választva megadhat egy
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
6 Válassza az Menj! lehetőséget.
Parkolási színek és parkolási szimbólumok
A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek
színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad
parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát
(utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a
fizetés módját.
A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti
készülékén.
A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez
válassza az ikont.
Legutóbb talált helyek megkeresése
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
Helyek keresése és mentése
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag vagy
Országúti mentés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem
minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Menj!
lehetőséget.
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a Kész lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint, 8. oldal).
2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a > Mentés lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Mentés lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
Útvonal követése
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza a > Szerkesztés > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
Útvonal követése
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 13. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 13. oldal).
• A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan,
amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 11. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (Az útvonal alakítása,
13. oldal).
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (Hely hozzáadása
az útvonalhoz, 13. oldal).
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet (Helyek keresése és mentése, 7. oldal).
11
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Menj! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz (Az útvonal alakítása, 13. oldal).
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 12. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához (Hely hozzáadása az útvonalhoz,
13. oldal).
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térképet mutat lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Menj! lehetőséget.
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével módosíthatja, hogy milyen információkat jelenítsen meg (Térkép-adatmezők módosítása, 16. oldal).
Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
Aktív sávinformáció
Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez
közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes
szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal
jelzi a
megfelelő sávot a kanyarodáshoz.
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Megérkezés az úti célhoz.
Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő
információkat jelenít meg.
• A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá
hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
• Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan
felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget
választva megkeresheti a közeli parkolókat (Parkolás az úti
cél közelében, 13. oldal).
12
Útvonal követése
• Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az
útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az
érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.
Parkolás az úti cél közelében
Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának
közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék
automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.
1 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha ekkor az Igen lehetőséget választja, közeli
parkolóhelyeket kereshet.
• Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a Hova? >
Kategóriák > Parkolók menübe, majd válassza a > Úti
célom elemet.
A
Parkolás
szűrése lehetőséget választva megadhat egy
2
vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód
szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden
helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az Menj! >
Hozzáadás következő megállóként elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.
Az aktív útvonal módosítása
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 11. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 21. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet (Helyek keresése és mentése, 7. oldal).
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Hozzáadás következő
megállóként lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Hozzáadás utolsó megállóként lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 11. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
Útvonal követése
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Menj!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal módosítása
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonal-
beállítások > Tervezési mód lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Útvonal leállítása
• A térképen válassza ki a > Leállítás lehetőséget.
• A kezdőképernyőn válassza a Leállítás lehetőséget.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülékbeállítások, 24. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása az
okostelefon használatával, 19. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
13
(Forgalombeállítások, 22. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a Alter. útvonal lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Mentés lehetőséget.
Útdíjmatricák elkerülése
Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatricainformációkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok
azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek
igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Díjak > Útdíj matrica lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások
előtti állandó rákérdezéshez válassza a Mindig
kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával
használható utakat, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával
használható utakat, válassza az Engedélyezés
lehetőséget.
4 Válassza a Mentés lehetőséget.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Elkerülések lehetőséget.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza ki az OK lehetőséget.
Környezetvédelmi zónák elkerülése
A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken
környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a
járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra
vonatkozik.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Útvonal-beállítások
> Környezetvédelmi zónák lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
14
• Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal
rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez
útvonalat, válassza a Mindig kérdezzen rá lehetőséget.
• Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi
területeket, válassza az Elkerülendő lehetőséget.
• Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi
területeket, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
3 Válassza a Mentés lehetőséget.
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonal2
3
4
5
6
beállítások > Egyéni elkerülések lehetőséget.
Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
Válassza az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza a Kész lehetőséget.
Terület elkerülése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Egyéni elkerülések lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
3 Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
6 Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Egyéni elkerülések lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Egyéni elkerülések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonalbeállítások > Tervezési mód > Légvonalban > Mentés
lehetőséget.
A készülék figyelmen kívül hagyja az utakat, és az úti célok
között egyenes vonalat húzva tervezi meg az útvonalat.
Útvonal követése
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
12. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térképet mutat lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Menj! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 12. oldal).
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
Kamera: megjeleníti a fedélzeti kamera vezérlőit, valamint a
ráfutásos ütközési és a sávelhagyási figyelmeztetéseket.
Emellett elérhetővé teszi a fedélzeti kamera keresőjét és a
vezetői asszisztencia beállításait.
Útvonal módosítása: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását
vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (Az aktív
útvonal módosítása, 13. oldal).
Némít: lenémítja a hangerőt.
Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív
útvonal mentén található, közelgő városokat és
szolgáltatásokat (Városok a közelben, 15. oldal).
Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az
aktuális út mentén (Következik, 15. oldal).
Magasság: megjeleníti az út további részére érvényes
magasságváltozásokat.
Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal
mentén vagy az adott környéken (Soron következő forgalmi
események megjelenítése, 16. oldal). Ez a funkció nem
minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (Személyre szabott
útadatok megtekintése a térképen, 16. oldal).
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 12. oldal).
Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait,
illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető
opciókat (Hívás közbeni opciók, 18. oldal).
Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott
környéken.
photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a
photoLive előfizetés alapján (photoLive forgalmi kamerák,
21. oldal).
Kamera jelentése: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy
sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor
elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és
sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Garmin
Drive alkalmazással (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 16. oldal).
A térkép használata
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
Következik
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti
meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket,
benzinkutakat és pihenőket.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz mindhárom kategóriában
megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
Amikor nem vezet, a térképeszköz a három kategória nevét
jeleníti meg.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki
egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának
megtekintéséhez.
• Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg,
válasszon ki egyet az adott hely részleteinek
megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal
létrehozásának elindításához.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
5 Válassza a Mentés lehetőséget.
Városok a közelben
Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok
a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő
városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz
az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan
minden város esetében megjeleníti a következő városhoz
vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető
szolgáltatásokat.
Közelgő városok és kijárati szolgáltatások
megtekintése
1 A térképen válassza a > Városok a közelben lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a
térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal
kapcsolatos információkat jelenít meg.
2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető
kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat,
szálláshelyeket és éttermeket.
15
3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az Menj! lehetőséget
Útadatok
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Személyre szabott útadatok megtekintése a térképen
Forgalom megtekintése a térképen
A térkép útadat-eszközének segítségével személyre szabott
útadatokat jeleníthet meg a térképen.
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 A főmenüben válassza ki a > Navigáció > Közlekedés
lehetőséget.
2 Szükség esetén válassza ki a > Jelmagyarázat
lehetőséget a közlekedési térképen lévő jelölések
magyarázatának megtekintéséhez.
kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.
Közlekedési események keresése
1 A főmenüben válassza ki a > Navigáció > Közlekedés
lehetőséget.
2 Válassza ki az > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
• Válasszon ki egy adatmezőt az útadat-eszközben ,
majd válassza ki a mezőben megjeleníteni kívánt
adatokat.
• Válassza ki a személyre szabható térkép-adatmezőt ,
majd válassza ki az mezőben megjeleníteni kívánt
adatokat.
Útadatok oldal megjelenítése
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti
jelölőnégyzeteket.
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
Az útnapló megjelenítése
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Térkép és jármű >
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi
adatoknak kell érkezniük a készülékére (Közlekedés,
18. oldal).
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
16
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
Térképnézet lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a(z) Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza az Észak felé lehetőséget a térkép 2D-ben
történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen
látható.
• Válassza a(z) 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók
A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára
az intelligens értesítések és aktuális információk, például a
közlekedési és időjárási adatok fogadását.
Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat
készülékén, például baleseti információkat és
fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat
(Közlekedés, 18. oldal).
Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és
útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint
időjárási radart tekinthet meg készülékén (Az időjáráselőrejelzés megtekintése, 20. oldal).
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
További Bluetooth készülékek párosítása
1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth
Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei
megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat
indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított
telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a
kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy
hívásait hangvezérléssel is indíthatja.
Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról
helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.
Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést
Foursquare helyszíneken navigációs készülékének
segítségével (Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással,
10. oldal).
5
6
Párosítás okostelefonnal
Intelligens értesítések
Garmin készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive
alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet,
valamint aktuális információkhoz férhet hozzá (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal) .
1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin
Drive alkalmazást.
2 Kapcsolja be Garmin készülékét, majd helyezze a készüléket
és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin
fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási
és beállítási folyamatot.
Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket
párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron
belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.
A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy
kikapcsolása
Lehetősége van a kihangosított hívások és Garmin Drive
funkciók be- és kikapcsolására a párosított okostelefonon.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a telefon neve mellett látható ikont.
3 A Használat a következőhöz résznél válasszon egy
lehetőséget:
• A Garmin Drive alkalmazáshoz való csatlakozás
engedélyezéséhez válassza a Garmin Drive lehetőséget.
• A kihangosított hívások funkció engedélyezéséhez
válassza a Kihangosítás lehetőséget.
4 Válassza az OK lehetőséget.
Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy
elrejtése (Android™)
A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú
okostelefonos értesítések jelenjenek meg Garmin készülékén.
1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
2 Válassza az > Intelligens értesítések.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazások listája.
3 Az egyes alkalmazások mellett látható kapcsolók
segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le az adott
alkalmazás értesítéseit.
Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple
készüléken
Ha egy Apple készülékhez csatlakozik, a kategóriák
megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a Garmin
készüléken megjelenő értesítéseket.
1 Válassza ki a > Navigáció > Intelligens értesítések >
lehetőséget.
2 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti
jelölőnégyzetet.
®
Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók
2
3
4
készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
funkciót.
A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth
vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth
eszközök számára.
A készüléken válassza a következőt Beállítások >
Bluetooth.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
Válassza ki a Párosítás lehetőséget.
Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik,
okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a
bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a
Garmin készülék segítségével.
Értesítések fogadása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb
oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a
térképeszközöknél jelennek meg.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az OK
lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza a Megnéz
lehetőséget.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a Megnéz >
Lejátszás lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben
FIGYELMEZTETÉS!
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a
térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
17
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a
elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
szövegét.
• Az értesítés meghallgatásához válassza az Üzenet
lejátszása lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván
utasítást adni, mondja ki azt, hogy Üzenet lejátszása.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés
funkciót, és a ikon megjelenik a térképeszközöknél.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Az értesítések listájának megtekintése
Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.
1 Válassza ki a > Navigáció > Intelligens értesítések
lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket
fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke
szín jelöli.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
leírását.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a ikont.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított hívás
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét
támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön
telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni.
Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.
A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia
segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára
vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg
szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező
készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el
a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.
Hívás kezdeményezése
1 Válassza ki a lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Telefonszám tárcsázásához válassza a lehetőséget,
adja meg a telefonszámot, majd válassza a ikont.
• Egy nemrég tárcsázott vagy beérkezett telefonszám
hívásához válassza a lehetőséget, majd válasszon ki
egy számot.
• A telefonkönyvben található névjegyek hívásához
válassza a lehetőséget, majd válasszon ki egy
névjegyet.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Elgogadom vagy
Elutasítás elemet.
18
Hívás közbeni opciók
Hívás közbeni opciók jelennek meg, amikor fogad egy hívást.
Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön
telefonjával.
TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü
lehetőségének kiválasztásával ismét megnyithatja.
• A konferenciahíváshoz válassza a lehetőséget.
• Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a
lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné
a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy
ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
• A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
• A mikrofon elnémításához válassza a lehetőséget.
• A hívás befejezéséhez válassza a
lehetőséget.
Telefonszám mentése előbeállításként
Legfeljebb három névjegyet menthet előbeállításként a
tárcsázón. Ez lehetővé teszi az otthoni telefonszám, a
családtagok vagy a gyakran használt névjegyek gyors
tárcsázását.
1 Válassza ki a > lehetőséget.
2 Tartson lenyomva egy előbeállítási számot, például az 1.
előbeállítás elemet.
3 Jelöljön ki egy névjegyet.
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása
Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti
lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök
listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan
csatlakoztatható Garmin készülékéhez.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
Társított Bluetooth eszköz módosítása
Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth készülék a jövőben
automatikusan csatlakozzon Garmin készülékéhez, kitörölheti
azt. Amennyiben törli a párosított okostelefont, az Garmin
készülékkel szinkronizált névjegyek és híváselőzmények is
törlésre kerülnek.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 A Bluetooth készülék neve mellett válassza ki az > Elfelejt
lehetőséget.
Közlekedés
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az
aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke
elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új
útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális
útvonalon (Forgalombeállítások, 22. oldal). A forgalmi térképen
áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.
A további forgalmi információk nyújtásához készülékének
forgalmi adatokat kell fogadnia.
• Az MT végződésű termékmodellek vezeték nélküli jeleken
keresztül, a beépített forgalmi vevőegység és a mellékelt
járműves tápkábel használatával fogadhatnak adatokat
(Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel,
19. oldal).
Közlekedés
• Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok
fogadására a Garmin Drive alkalmazás használatával
(Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával,
19. oldal).
• Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték
nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (Közlekedési adatok
fogadása közlekedésiadat-vevővel, 19. oldal). A
készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel
megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a
garmin.com weboldalon.
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon
találhat információkat.
Közlekedési adatok fogadása az okostelefon
használatával
Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin
Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.
1 Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz
(Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók,
16. oldal).
2 Lépjen Garmin készülékén a Beállítások > Navigáció >
Közlekedés elemre, és ellenőrizze, hogy a Közlekedés
jelölőnégyzet be van-e jelölve.
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel
Hangvezérlés
MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven,
illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden
modell esetében.
MEGJEGYZÉS: Zajos környezetben előfordulhat, hogy a
Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.
A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok
kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü
hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját
tartalmazza.
Aktiválószó beállítása
Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó
vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó a OK Garmin.
TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a
Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.
1 Válassza a > Hangvezérlés > > Ébresztőmondat
lehetőséget.
2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
Válassza
a Kész lehetőséget.
3
A hangvezérlés aktiválása
1 Mondja ki az OK Garmin parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
ÉRTESÍTÉS
A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja
a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. A vezeték
nélküli forgalmi adatok fogadásához csatlakoztatnia kell a
készüléket a jármű elektromos hálózatához egy forgalmiadatkompatibilis tápkábel segítségével. Bizonyos
termékmodellekhez forgalmi vevőegység is tartozik
(Közlekedés, 18. oldal). Ha az Ön termékéhez nem tartozik
forgalmi vevőegység, látogasson el a termék aloldalára a
garmin.com weboldalon a készülékével kompatibilis forgalmi
vevőkábel megvásárlásához.
A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A
forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon
találhat információkat.
Csatlakoztassa a készüléket a jármű elektromos hálózatához
a kompatibilis tápkábel segítségével (A Garmin eszköz
beszerelése és töltése a járműben, 1. oldal).
Ha az Ön terméke tartalmaz forgalmi adatokat, a
készülékhez mellékelt járműves tápkábel kompatibilis a
forgalmi adatokkal. Ha a forgalmi vevőkábelt külön vásárolta,
ezzel a kábellel csatlakoztathatja a készüléket a jármű
elektromos hálózatához.
Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor
készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet
elkerülni a forgalmi akadályokat.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Közlekedés
lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
Hangvezérlés
2 Mondjon ki egy parancsot a menüből.
3 Válaszoljon a hangutasításokra a keresés vagy művelet
befejezéséhez.
Hangvezérlési tippek
• Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
• A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében
csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
• A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn
megjelennek.
• Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
• A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése
érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
• Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla,
mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.
Útvonal megkezdése hangvezérléssel
Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.
1 Mondja ki: OK Garmin.
2 Mondja ki Hely keresése parancsot.
3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
A készülék megjeleníti a keresési találatok listáját.
19
1 Válassza az > Időjárás radar lehetőséget.
2 Válassza ki a ikont a radartérkép animálásához.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
4 Mondja ki a kívánt hely sorának számát.
Az eszköz megjeleníti a helyet a térképen.
5 Mondja ki a Navigálás parancsot.
Utasítások némítása
Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításait a készülék
lenémítása nélkül.
1 Válassza a > Navigáció > Hangvezérlés > lehetőséget.
2 Válassza ki az Utasítások némítása > Bekapcsolva
lehetőséget.
Az alkalmazások használata
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a
készüléken
Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a
teljes felhasználói kézikönyvet.
1 Válassza az > Felhasználói kézikönyv elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg,
amelyen a készülékszoftver is (A szöveg nyelvének
beállítása, 23. oldal).
2 A ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben
(nem kötelező lépés).
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási
adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az
időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell
a Garmin Drive alkalmazáshoz (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 16. oldal).
1 Válassza az > Időjárás lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az
elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az > Időjárás > Jelenlegi pozíció.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
20
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza az > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a
Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (Élő
szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 16. oldal).
Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik
városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.
1 Válassza az > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
A szervizelőzmények naplózása
A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a
dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos
szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is
hozzáadhat (lásd: Szervizkategóriák hozzáadása, 20. oldal).
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a Bejegyzés hozzáadása lehetőséget.
4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a Tovább
lehetőséget.
5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
6 Válassza a(z) Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák hozzáadása
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategória hozzáadása lehetőséget.
3 Írja be a kategória nevét, és válassza a Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák törlése
Szervizkategória törlésekor a kategória minden
szervizbejegyzése is törlésre kerül.
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategóriák törlése lehetőséget.
3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
4 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizkategóriák átnevezése
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
3 Válassza a > Kategória átnevezése lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Szervizbejegyzések törlése
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a > Bejegyzések törlése lehetőséget.
4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
Az alkalmazások használata
5 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizbejegyzés szerkesztése
A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés
dátumát szerkesztheti.
1 Válassza az > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki az egyik mezőt.
4 Írja be az új információt, és válassza a Kész lehetőséget.
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok
hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az > Utazástervező > Új utazás lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
Az
összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
7
Tovább > Mentés lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az > Utazástervező > Mentett útvonalak
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a > Sorrend
optimalizálása elemet.
Látnivalók felfedezése az utazás során
Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat
utazásához.
Az alkalmazások használata
1 Utazás szerkesztésekor válassza az
> Ajánlott
látványosságok elemet.
2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet
meg.
3 A Választ elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az
utazáshoz.
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza az > Utazástervező > Mentett útvonalak
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni
kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
Válassza
a ikont.
4
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (Az útvonal alakítása,
13. oldal).
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 13. oldal).
Navigálás mentett úton
A mentett helyen történő navigálás megkezdése előtt az aktív
járműprofilnak egyeznie kell az úthoz kiválasztott járműprofillal
(Utazás útvonalopcióinak módosítása, 21. oldal). Amennyiben
nem egyezik, az út megkezdése előtt a készülék felkéri a
járműprofil módosítására (Váltás másik járműprofilra, 3. oldal).
1 Válassza ki az > Utazástervező > Mentett útvonalak
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás
fennmaradó úti céljaihoz.
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az > Utazástervező > Mentett útvonalak >
Aktív útvonalam elemet.
2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
3 Válassza a Mentés elemet az útvonal utazásként való
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
photoLive forgalmi kamerák
A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a
Garmin Drive alkalmazáshoz (Élő szolgáltatások, forgalom és
okostelefonos funkciók, 16. oldal).
A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő
képeket.
A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése
Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő
képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat,
amelyek mellett gyakran elhalad.
1 Válassza az > photoLive elemet.
21
2 Válassza a Hozzáad.: érintse meg elemet.
3 Válasszon utat.
4 Válasszon forgalmi kamerát.
A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének
előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben
tekintheti meg a képet.
5 A Mentés lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem
kötelező).
A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive
alkalmazás főképernyőjére.
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen
A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton
elhelyezett forgalmi kamerákat.
1 Válassza ki a térkép > photoLive elemét.
Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi
kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is.
Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő
kamera élő képét.
2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a Kamerák keresése
elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli
forgalmi kamerákat (nem kötelező).
Forgalmi kamera mentése
1 Válassza az > photoLive lehetőséget.
2 Válassza ki a Hozzáad.: érintse meg lehetőséget.
3 Út választása.
4 Válasszon egy kereszteződést.
5 Válassza a Mentés lehetőséget.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülékbeállítások, 24. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az > Merre jártam lehetőséget.
Beállítások
Navigációs beállítások
Válassza ki a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Járműprofil: beállítja a járműprofilt minden járműhöz, amellyel
készülékét használni fogja.
Térkép és jármű: beállítja a térkép részletezettségét és a
készüléken megjelenő járműikont.
Útvonal-beállítások: Beállítja az útvonal-beállításokat navigáció
közben.
Vezetői asszisztencia: beállítja a vezetői asszisztencia
riasztásait.
Közlekedés: beállítja a készülék által használt közlekedési
adatokat. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat
az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha
forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (Forgalmi
akadályok elkerülése az útvonalon, 13. oldal).
Mértékegységek: A távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Térkép- és járműbeállítások
Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Térkép és jármű
lehetőséget.
Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a
térképen.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
22
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 16. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Térkép és jármű >
myMaps lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Útvonal-beállítások megadása
Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Útvonal-beállítások
lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen
érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal
rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.
Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely
jelentős kezelői figyelmet igényel.
Beszéd nyelve: beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, a Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkcióknál.
Vezetői asszisztencia beállításai
Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Vezetői
asszisztencia lehetőséget.
Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy
útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (A
vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések,
5. oldal).
Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő
vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Navigáció > Közlekedés
elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a
forgalmi adatok használatához. Az Automat. lehetőség
esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok
kiválasztása történik.
Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális
előfizetések listázása.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az
optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy
kérésre alkalmazza (Forgalmi akadályok elkerülése az
útvonalon, 13. oldal).
Beállítások
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
Fedélzeti kamera beállításai
Válassza a Beállítások > Fedélzeti kamera lehetőséget.
Kameraelhelyezés: lehetővé teszi a járműmagasság és a
kamerapozíció beállítását, valamint a fedélzeti kamera
beigazítását (A kamera beigazítása, 3. oldal).
Automatikus felvétel: ezt kiválasztva a fedélzeti kamera
automatikusan elindítja a videofelvételt, amikor bekapcsolja a
készüléket.
Vezetői asszisztencia riasztásainak hangjelzései: lehetővé
teszi, hogy a készülék hangjelzést játsszon le egy ráfutásos
ütközésre vagy sávelhagyásra vonatkozó figyelmeztetés
aktiválódásakor.
Ráfutásos ütközés figyelmeztetés: lehetővé teszi a ráfutásos
ütközésre figyelmeztető rendszer engedélyezését és
érzékenységének beállítását (Ráfutásos ütközésre
figyelmeztető rendszer, 6. oldal). A nagyobb érzékenység
hamarabb figyelmeztet, mint a kisebb érzékenység.
Sávelhagyás figyelmeztetés: engedélyezi, hogy a készülék
értesítse, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a
felezővonalon (Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer,
6. oldal).
A videó felbontása: beállítja a fedélzeti kamera által rögzített
videofelvételek felbontását és minőségét.
Nem mentett felvétel: meghatározza, hogy a készülék mikor
törölje a nem mentett videofelvételeket. A Törlés megtelt
tárhely esetén lehetőség kiválasztásával a készülék törli a
legrégebbi nem mentett videót, ha a memóriakártya megtelt.
Az Azonnali törlés lehetőség kiválasztásával a készülék
folyamatosan törli a három percnél régebbi, nem mentett
videókat, valamint minden kikapcsoláskor töröl minden nem
mentett videót. Ez adatvédelmi szempontból rendkívül
hasznos. Az Azonnali törlés lehetőség kiválasztása esetén
nem rögzíthet Travelapse™ videókat, és nem tekintheti meg a
galériában található, nem mentett videókat.
Hangfelvétel: engedélyezi vagy letiltja. hogy a fedélzeti kamera
videórögzítés során hangot is rögzítsen-e.
Adatok a felvételen: a felvett videóba belefoglalja a dátum, idő,
hely és a sebesség adatait.
Rögzítés áramkimaradás után: folytatja a videofelvételt egy
kiválasztott időtartamig a külső áramellátás megszűnését
követően.
A Bluetooth vezeték nélküli funkció
bekapcsolása
Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz
1 Válassza ki a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget.
2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli
technológia bekapcsolásához.
3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.
4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.
A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék
megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a
jövőben visszatér erre a helyre.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Fényerőszint: beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.
Téma: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az
Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék
Beállítások
automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a
színeket.
Háttérképek: beállítja a készülék háttérképét.
Alvó mód: az időtartam beállítása, amely elteltével az
akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Álmodozás: engedélyezi vagy letiltja az ábránd képernyővédőt.
Betűméret: növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő
szöveg betűméretét.
Tartalomátküldés: lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli
módon megjelenítse a készülék képernyőjén látható
tartalmakat egy kompatibilis külső kijelzőn.
Hang- és értesítési beállítások
Válassza ki a Beállítások > Hang és értesítés lehetőséget.
Hangerő-csúszkák: állítsa be a navigáció, média, hívások,
riasztások és értesítések hangerejét.
Ne zavarjanak: beállítja az automatikus „ne zavarjanak”
funkcióra vonatkozó szabályokat. Ez a funkció lehetővé teszi,
hogy bizonyos időpontokban vagy események során
letilthassa a hallható riasztásokat.
Értesítések alapértelmezett csengőhangja: beállítja
készülékén az alapértelmezett értesítési hangot.
A hangok és értesítések hangerejének beállítása
1 Válassza ki a Beállítások > Hang és értesítés lehetőséget.
2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához
használja a csúszkát.
A helymeghatározási szolgáltatások
engedélyezése és letiltása
Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási
helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos
segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási
szolgáltatások funkciót. Ha nincs elérhető GPS-jel, az
útvonaltervezést a helymeghatározási szolgáltatások
kikapcsolásával végezheti el. Ha a helymeghatározási
szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPSszimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.
TIPP: a helymeghatározási szolgáltatások kikapcsolása
takarékosabb akkumulátorhasználatot jelent.
1 Válassza ki a Beállítások > Hely lehetőséget.
2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások
engedélyezéséhez vagy letiltásához.
MEGJEGYZÉS: a legtöbb felhasználási cél esetében nem
szükséges átállítania a Mód beállítást az alapértelmezetten
megadott Csak a készülék értékről. A készülék nagy
teljesítményű GPS-antennával rendelkezik, amely a lehető
legpontosabb helymeghatározási adatokkal szolgál vezetés
közben.
A szöveg nyelvének beállítása
Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven
jelenjen meg.
1 Válassza ki a Beállítások > Nyelv és bemenet > Nyelv
lehetőséget.
2 Válasszon nyelvet.
Dátum- és időbeállítások
Válassza ki a Beállítások > Dátum és idő lehetőséget.
Automatikus dátum és idő: automatikusan beállítja az időt a
csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.
Dátum beállítása: beállítja készülékén a hónapot, napot és az
évet.
Idő beállítása: beállítja készülékén az időt.
23
2 Válassza a Eszköz > Szabályozó lehetőséget.
Időzóna kiválasztása: beállítja készülékén az időzónát.
24 órás formátum használata: engedélyezi a 24 órás
időformátumot.
Specifikációk
Készülékbeállítások
Üzemi hőmérséklettartomány
-10° és 55°C között (14° és 131°F között)
Töltési hőmérséklettartomány (a jármű elektromos rendszere)
0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet típusa
A jármű elektromos rendszere opcionális
tartozék használatával. Hálózati adapter
opcionális tartozék használatával kizárólag
otthoni vagy irodai használatra.
Akkumulátor típusa
Lítiumion-akkumulátor
Bemenet
Maximum 5 V DC, 2 A
Vezeték nélküli frekvenciák
2,4 GHz @ 19,5 dBm, névleges
Válassza ki a Beállítások > Eszköz lehetőséget.
Rendszerfrissítések: lehetővé teszi a térkép és a
készülékszoftver frissítését.
Állapot: megjeleníti az akkumulátor állapotát és a hálózati
információkat.
Jogi információk: lehetővé teszi a végfelhasználói
licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak
megtekintését.
Szabályozó: megjeleníti az e-címkékkel kapcsolatos
szabályozási és megfelelőségi információkat.
Garmin készülékadatok: megjeleníti a hardverrel és a
szoftververzióval kapcsolatos információkat.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van bizonyos beállításkategóriák gyári alapértékekre
történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Válasszon egy beállításkategóriát.
3 Válassza a > Visszaállítás lehetőséget.
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe
állítása
A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok
törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő
visszaállítására.
1 Válassza ki a Beállítások elemet.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az utazási előzmények törléséhez válassza ki a
Navigáció > Útvonal-beállítások > Összes útnapló
törlése lehetőséget.
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos
összes feljegyzést. A mentett helyek, a fiókok, az
alkalmazások és a telepített térképek nem kerülnek
törlésre.
• A navigációs beállítások gyári alapértékekre történő
visszaállításához válassza ki a Navigáció > >
Visszaállítás lehetőséget.
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
• Az összes vezeték nélküli hálózat és párosított készülék
törléséhez válassza ki a Készülék visszaáll. > Hálózati
beállítások visszaállítása lehetőséget.
Ez a művelet nem töröl semmilyen más felhasználói
adatot.
• A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári
alapértékekre történő visszaállításához válassza a
Készülék visszaáll. > Factory Data Reset lehetőséget.
Ez a művelet törli az utazási előzményeket, az
alkalmazásokat, a fiókokat, a beállításokat, a mentett
hálózatokat, a párosított készülékeket és minden egyéb
felhasználói adatot. A telepített térképek nem kerülnek
törlésre. Előfordulhat, hogy a Garmin mappában található
felhasználói fájlok nem kerülnek törlésre.
"Eszközadatok"
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és
megfelelőségi információk megjelenítése
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a
jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől
származó adapterhez csatlakoztatja.
A készülék karbantartása
Garmin Támogatóközpont
Ha segítségre vagy információkra van szüksége, látogasson el a
support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a
gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet
meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.
Térkép- és szoftverfrissítések
A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék
térképeit és szoftverét.
A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő
utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják.
A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben
megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett
pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy
méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.
A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével
kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A
szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár
percet vesz igénybe.
Készülékét két módszerrel frissítheti.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi‑Fi-hálózathoz,
amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így
kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
• Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és
elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással
(garmin.com/express). Ezzel a lehetőséggel memóriakártyára
is telepítheti a térképadatokat, ha a belső memórián nem áll
rendelkezésre elegendő tárterület a frissített térképekhez.
1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
24
"Eszközadatok"
Térkép- és szoftverfrissítés Wi‑Fi-hálózaton
ÉRTESÍTÉS
A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével
járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó
esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az
adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre
vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.
A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék
internetkapcsolatot biztosító Wi‑Fi-hálózatra csatlakoztatásával.
Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.
1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz a
mellékelt USB-kábel segítségével.
MEGJEGYZÉS: a csomag USB áramadaptert nem tartalmaz.
Kiegészítő áramadapter vásárlásához látogasson el a
garmin.com weboldalra.
2 Csatlakoztassa készülékét egy Wi‑Fi-hálózathoz
(Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 23. oldal).
A Wi‑Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan
keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést
jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés,
csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és
válassza ki a Frissítés érhető el. lehetőséget.
• A frissítések automatikus kereséséhez válassza a
Beállítások > Eszköz > Rendszerfrissítések
lehetőséget.
A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és
szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a Frissítés
érhető el felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem
alatt.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az összes elérhető frissítést telepíteni szeretné,
válassza a Letöltés lehetőséget.
• Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza
a Térkép lehetőséget.
• Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni,
válassza a Szoftver lehetőséget.
5 Szükség esetén olvassa el a licencszerződéseket, majd az
elfogadásukhoz válassza az Összes elfogadása gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel,
válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési
folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet
frissítéseket.
6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső
áramforráshoz és a Wi‑Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai
hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához
ismét frissítenie kell a térképeket.
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a
legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.
1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin
Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express
weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat (A Garmin Express telepítése,
25. oldal).
2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy microUSB kábel segítségével.
A készülék karbantartása
A kábel kisebb vége a Garmin készülék micro-USB portjához
, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad
USB portjához csatlakozik.
4 Ha Garmin készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére
szólítja fel, válassza az Igen lehetőséget.
5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a Készülék
hozzáadása lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd
megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
6 Kattintson a Készülék hozzáadása lehetőségre, majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a
Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás
megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.
7 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a Részletek
megtekintése lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett
található Telepítés elemre.
A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti
őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig
tarthat.
MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a
készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében
felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe
(Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára,
27. oldal).
8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési
folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás
például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét
csatlakoztassa készülékét.
A Garmin Express telepítése
A Garmin Express alkalmazás Windows és Mac rendszert
futtató számítógépekre érhető el.
1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express
weboldalra.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a
Garmin Express alkalmazás és a számítógép
kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a
Rendszerkövetelmények lehetőséget.
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
®
®
25
Függelék
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
A készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Ne tegye ki víznek a készüléket.
A kamera lencséjének megtisztítása
Tolatókamerák
Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott
tolatókameráról származó videófolyamot.
Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása
A készülék tartókonzolja egy 3,5 mm-es kompozit
videobemeneti csatlakozóval is rendelkezik. Csatlakoztathat egy
vezetékes tolatókamerát, és megtekintheti a videókat készüléke
képernyőjén.
Csatlakoztassa a kamera videokábelét a tartóeszköz
videobemeneti csatlakozójához .
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
A felvett videó minőségének javítása érdekében tisztítsa
rendszeresen a kamera lencséjét.
1 Törölje át a lencsét egy karcmentes lencsetisztító kendővel.
A művelethez izopropil-alkoholt is használhat.
2 Hagyja megszáradni a lencsét.
A külső borítás tisztítása
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
A lopás elkerülése érdekében
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver
segítségével (garmin.com/express).
A készülék újraindítása
Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
26
A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs
készülék párosítása
A kamerához való csatlakoztatás előtt engedélyeznie kell a
Wi‑Fi beállítást Garmin navigációs készülékén.
A BC 35 vezeték nélküli tolatókamera kompatibilis bizonyos
Android rendszerű Garmin navigációs készülékekkel. A
kompatibilitással kapcsolatos további információkért látogasson
el a garmin.com/bc35 weboldalra.
Legfeljebb négy BC 35 vezeték nélküli tolatókamerát párosíthat
kompatibilis Garmin navigációs készülékéhez.
1 Frissítse navigációs készüléke szoftverét a legfrissebb
verzióra.
Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában
készüléke nem támogatja a BC 35 kamerát. A frissítéssel
kapcsolatos további információkért tekintse át a navigációs
készülék felhasználói kézikönyvét.
2 Kapcsolja be a Garmin navigációs készüléket, és helyezze a
kamera 3 m-es (10 láb.) körzetébe.
3 Válassza ki a > Hátsó nézet lehetőséget.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha ez az első kamera, amelyet a navigációs készülékhez
csatlakoztat, válassza az Új kamera hozzáadása
lehetőséget.
• Ha egy további kamerát szeretne csatlakoztatni a
navigációs készülékhez, válassza a > Kamera
kiválasztása > Új kamera hozzáadása lehetőséget.
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
MEGJEGYZÉS: a párosítási kód vagy jelszó a távadón vagy
a kamerán található.
Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal
használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a
Garmin navigációs készülékhez.
A tolatókamera megtekintése
Készüléke számos különböző formában jeleníti meg a
csatlakoztatott tolatókameráról származó videókat, attól
függően, hogy a kamera hogyan csatlakozik az áramforráshoz.
1 Válasszon egy lehetőséget a videók megjelenítéséhez:
• Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva
(ajánlott), akkor kapcsoljon hátramenetbe.
A készülék automatikusan megjeleníti a tolatókameráról
származó videót.
Függelék
• Amennyiben a kamera egy állandó áramforráshoz van
csatlakoztatva, válassza a > Hátsó nézet lehetőséget a
kamera manuális megtekintéséhez.
2 Válasszon egy lehetőséget a készülék normál működésének
visszaállításához:
• Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva
(ajánlott), tegye üresbe a váltót.
A készülék normál működése automatikusan visszaáll.
• Amennyiben a távadó egy állandó áramforráshoz van
csatlakoztatva, válassza a
ikont a kamera manuális
elrejtéséhez.
Váltás a kamerák között
Amennyiben több kamera is sugároz adatokat készülékére,
lehetősége van az egyes kamerákról származó képek közötti
váltáshoz.
1 Válassza ki a > Hátsó nézet lehetőséget.
2 Válassza ki a > Kamera kiválasztása lehetőséget.
3 Válasszon ki egy kamerát.
Ekkor megjelenik a kameráról származó videófolyam, a
képernyő tetején pedig megjelenik a kamera neve.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
Amikor
Garmin készüléke felszólítja a fájlátviteli mód
3
engedélyezésére, válassza az Igen lehetőséget.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
2
3
4
5
Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz
Lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli módon megjelenítse
a készülék képernyőjén látható tartalmakat egy kompatibilis
külső kijelzőn.
1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli kijelző közelébe.
2 Válassza ki a Beállítások > Kijelző > Tartalomátküldés
lehetőséget.
3 Válasszon ki egy vezeték nélküli kijelzőt.
4 Szükség esetén adja meg a PIN kódot.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint az
Mac OS 10.4 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.
Mac operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén
előfordulhat, hogy az Android készülékeken lévő fájlok
olvasásához és írásához további, külső szolgáltatóktól
származó szoftver szükséges.
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok
számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az
eszköz microSD 4– 64 GB méretű memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A Garmin áttekintése, 1. oldal).
2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
®
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
Függelék
6
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 27. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik
a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség
biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• Apple számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd
válassza a File > Eject (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
Tápkábelek
A készülék különféle módon tölthető.
• A jármű tápkábele
• USB-kábel
• AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a
jármű tápellátásához.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől
származó adapterhez csatlakoztatja.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az
apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat
27
a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a
záróelemet
annak kinyitásához.
5 Nyomja a készülék tartóján lévő aljzatot a fali tartón lévő
golyóra, amíg a helyére nem pattan.
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot , és a
biztosítékot .
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató
járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére
való
visszazáráshoz.
6 Vezesse a csupasz kábelcsatlakozókat a lakókocsi
akkumulátorához vagy egy 12 v-os áramforráshoz.
7 Csatlakoztassa a fekete kábelt az akkumulátor negatív (-)
pólusához, a piros kábelt pedig az akkumulátor pozitív (+)
pólusához.
A tartozékként elérhető, lakókocsiba
szerelhető töltőállomás felszerelése
ÉRTESÍTÉS
A felszerelésre vonatkozó követelmények figyelmen kívül
hagyása a termék vagy a jármű sérüléséhez vezethet.
• Mielőtt lyukakat fúrna a karosszériába, keressen egy
megfelelő helyet a töltőállomásnak.
• Győződjön meg arról, hogy a szerelési felület lehetővé teszie a tartó biztonságos rögzítését, illetve hogy a
rögzítőcsavarok nem fognak-e zavart okozni a
vezetékezésben vagy a karosszéria funkcióit illetően.
• A járműkarosszéria anyagához megfelelő rögzítőcsavarokat
használjon. A mellékelt csavarok fából készült vagy
üvegszálas karosszériákhoz használhatók. A csavarok
behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a csavarok
hosszúsága megfelelő-e, illetve hogy nem fognak-e kárt tenni
a külső karosszériában vagy bármely más alkatrészben.
A töltőállomás felszereléséhez egy csillagcsavarhúzó és egy
1,5 mm-es (1/16 hüvelyk) fúrófejjel ellátott fúró szükséges.
A lakókocsiba szerelhető töltőállomás állandó fali töltőállomást
biztosít készülékének. Ez lehetővé teszi készüléke a lakókocsi
lakóterületén belül történő használatát és töltését.
1 Helyezze a tartót a falhoz, majd jelölje meg a vezetőfuratok
helyét a hat csavarfurat segítségével.
2 Vegye le a tartót a felületről.
3 Fúrjon ki egy vezetőfuratot a hat megjelölt hely egyikén egy,
a karosszéria anyagának megfelelő, 1,5 mm-es (1/16 in.)
fúrófej segítségével.
ÉRTESÍTÉS
A fúrást ne a tartón keresztül végezze. Ez a tartó vagy a
karosszéria sérülését eredményezheti.
4 Igazítsa egymáshoz a fali tartón lévő csavarfuratokat és a
vezetőfuratokat, majd rögzítse a tartót a falon hat csavar
segítségével.
8 Csatlakoztassa a tápkábel mini-USB-s végét az áram alá
helyezett készüléktartóhoz.
9 Helyezze a navigációs készüléket a készüléktartóra.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Fogja meg a készüléket a tetejénél és az aljánál.
2 Húzza a készülék alsó részét saját maga felé, amíg az le
nem válik a mágnesről.
Ne húzza a készüléket egyenesen saját maga felé, mert a
tartó leválhat a tapadókorongról.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a (www.garmin.com)
weboldalon.
Kattintson
a Térképek lapra.
2
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
28
Függelék
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
megdörzsölve.
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
3 Szerelje fel a tapadókorongot (A Garmin eszköz beszerelése
és töltése a járműben, 1. oldal).
A tartókonzol nem tartja a helyén a
készüléket vezetés közben
A legjobb eredmény érdekében tartsa tisztán a tartókonzolt, és
helyezze a készüléket a tapadókorong közelébe.
Ha a készülék vezetés közben elmozdul, a következőket kell
tennie.
• Távolítsa el a töltést biztosító állványt a tapadókorong
karjáról, majd egy ruha segítségével törölje át a gömbcsuklót.
A por és az egyéb törmelékek csökkenthetik a gömbcsukló
tapadását, ez pedig a csukló vezetés közbeni elmozdulását
eredményezheti.
• Forgassa a csuklós kart a tapadókorong felé, amennyire csak
a szélvédő szöge lehetővé teszi.
Ha a készüléket közelebb helyezi a szélvédőhöz, azzal
csökkentheti az útból eredő behatásokat és rezgéseket.
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási szolgáltatások funkció
be van-e kapcsolva.
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 27. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
• Ellenőrizze a jármű biztosítódobozát, hogy a jármű
tápaljzatához tartozó biztosíték nincs-e kiégve.
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
23. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 23. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A Garmin áttekintése, 1. oldal).
• Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (Csatlakozás
egy vezeték nélküli hálózathoz, 23. oldal).
• Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem
használja (A készülék be- és kikapcsolása, 1. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
®
A videóim homályosak
• Tisztítsa meg a kamera lencséjét (A kamera lencséjének
megtisztítása, 26. oldal).
• Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera előtt.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy a szélvédő kamera előtti részét is törli az
ablaktörlő, szükség esetén helyezze át a készüléket.
A memóriakártya állapota rossz, a kártya
cserére szorul
Az összes microSD memóriakártya elhasználódik, ha már
nagyon sok ízben felülírásra kerültek a rajta lévő adatok. A
kártya rendszeres időközönként történő formázásával
meghosszabbítható annak élettartama, és javítható a
teljesítménye. Mivel a fedélzeti kamerák folyamatosan rögzítik
az adatokat, a memóriakártyát időnként cserélni kell (A fedélzeti
kamera memóriakártyájának cseréje, 5. oldal). A készülék
automatikusan észleli a memóriakártya-hibákat, és figyelmezteti
Önt, ha elérkezik a memóriakártya formázásának vagy
cseréjének ideje.
Ezek a műveletek segíthetnek a memóriakártya hasznos
élettartamának meghosszabbításában.
• Legalább félévente végezze el a memóriakártya formázását
(A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása, 5. oldal).
• Ha a készüléken memóriakártyával kapcsolatos riasztás
jelenik meg, először végezze el a memóriakártya formázását
(A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása, 5. oldal),
majd – szükség esetén – cserélje ki a memóriakártyát (A
fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje, 5. oldal).
• Kapcsolja ki a készüléket, ha a gépkocsi nincs használatban.
Ha a készülék olyan aljzatról működik, ami nem csak
bekapcsolt gyújtás mellett kap áramot, kapcsolja ki külön,
hogy ne rögzítsen felvételt, amikor a gépkocsi nincs
használatban.
• A mentett videofelvétel átvitele számítógépre.
A memóriakártya tovább tart, ha több szabad hely áll
rendelkezésre rajta.
• Használjon nagyobb tárolókapacitással rendelkező
memóriakártyát.
A nagyobb tárolókapacitással rendelkező memóriakártyákat
ritkábban kell felülírni, így általában hosszabb ideig
használhatók.
• Használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebességkategóriájú memóriakártyát.
• A memóriakártyát vásárolja kiváló gyártótól és jó hírű
kereskedőtől.
A videóim akadoznak vagy hiányosak
• A legjobb minőségű fotók és videók érdekében használjon
kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú
memóriakártyát.
Egy lassabb memóriakártya esetleg nem elég gyors a
videofelvételhez.
• Amennyiben a videókat okostelefonján, a kamerával fennálló
vezeték nélküli kapcsolat használatával tekinti meg, próbálja
a videókat egy másik, kevesebb vezeték nélküli
interferenciával rendelkező helyen megtekinteni, vagy küldje
át őket okostelefonjára (A videók vágása és exportálása,
4. oldal).
• Küldje át a fontos felvételeket egy számítógépre vagy
okostelefonra, majd végezze el a memóriakártya formázását
(A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása, 5. oldal).
• Ha a készüléken memóriakártyával kapcsolatos riasztás
jelenik meg, először végezze el a memóriakártya formázását
(A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása, 5. oldal),
majd – szükség esetén – cserélje ki a memóriakártyát (A
fedélzeti kamera memóriakártyájának cseréje, 5. oldal).
• Frissítse a készülék szoftverét a legfrissebb verzióra (Térképés szoftverfrissítések, 24. oldal).
29
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz
• Lépjen a Beállítások > Bluetooth menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
• Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a
telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb)
körzetébe.
• Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com
/bluetooth weboldalt.
• Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a
telefon és a készülék párosítását (Társított Bluetooth eszköz
módosítása, 18. oldal), majd végezze el a párosítási
folyamatot (Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos
funkciók, 16. oldal).
Egyes okostelefonos funkciók nem
működnek
Ha párosította okostelefonját, de bizonyos okostelefonos
funkciók nem működnek, az alábbi műveletek segítségével
oldhatja meg a problémát.
• Nyissa meg az okostelefon alkalmazás-áruházát, és frissítse
a Garmin Drive alkalmazást a legújabb verzióra.
• Ellenőrizze, hogy a használni kívánt funkció engedélyezve
van-e készülékén vagy okostelefonján (A Bluetooth
funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása, 17. oldal).
30
Hibaelhárítás
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 16
3D térképnézet 16
A
a jármű tápkábele 1
a készülék alaphelyzetbe állítása 24
a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 28
tapadókorong 26, 28
akkumulátor
maximalizálás 29
problémák 29
töltés 24, 27–29
aktív sávinformáció 12
alaphelyzetbe állítás
eszköz 26
útadatok 16
alkalmazások 2
alvó üzemmód 1
az eszköz tisztítása 26
azonosítószám 24
B
beállítások 22–24
beállítások visszaállítása 24
bekapcsológomb 1
beszédfelismerés 19
biztosíték, módosítás 27
Bluetooth technológia 16, 18, 30
bekapcsolás 23
eszköz lecsatlakoztatása 18
társított eszköz törlése 18
telefon párosítása 17
C
címek, keresés 7
E
elkerülések 14
kikapcsolás 14
terület 14
törlés 14
út 14
útdíjak 14
útjellemzők 14
eszköz tisztítása 26
eszközök, térképek 15
EULA-k 24
F
fájlok, átvitel 27
fedélzeti kamera 23, 29
hangfelvétel 3, 4
igazítás 3
videofelvétel 3, 4
videolejátszás 4
felhasználói kézikönyv 20
fényerő 2
fénykép 4
figyelmeztető ikonok 7
fordulólista 12
forgalmi kamerák, megtekintés 21, 22
forgalom, további lehetséges útvonal 13
Foursquare 9
frissítés
szoftver 24, 25
térképek 24, 25
G
Garmin Connect 16
Garmin Express 25
szoftver frissítése 25
geocaching 10
GPS 2
szimulátor 23
Gy
Gyorskeresés 8
Tárgymutató
H
haladási irányok 12
hang 23
közeledési pontok 22
hangerő 23
hangvezérlés 19
aktiválás 19
aktiválószó 19
használati tippek 19
navigálás módja 19
hazautazás 12
headset, párosítás 17
helyek 7, 22
helyszínek 10
jelenlegi 11
keresés 7, 10
legutóbbi találatok 10
mentés 11
szimulált 23
helyek keresése. 7–10 Lásd még: helyek
címek 7
kategóriák 8
kereszteződések 10
koordináták 10
városok 15
helymeghatározási szolgáltatások 23
helyszínek 10
hibaelhárítás 29, 30
hívások 18
fogadás 18
hívások fogadása 18
Hol vagyok? 11
I
közlekedés 16, 18, 19, 22
akadályok keresése 16
események 16
kamerák 21, 22
térkép 16
vevő 19
L
lakókocsi, profilok 3
lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz 18
legutóbb talált helyek 10
lopás, elkerülés 26
M
média hangereje 23
megjelenítési beállítások 23
memóriakártya 1, 4, 5, 27, 29
behelyezés 27
formázás 5
mentés, jelenlegi hely 11
mentett helyek 21
kategóriák 11
szerkesztés 11
törlés 11
microSD kártya 1, 27, 29
behelyezés 5
műholdas jelek, keresés 2, 23
myTrends, útvonalak 13
N
navigáció 10, 12
beállítások 22
légvonalban 14
navigáció terepen 14
némítás, hang 20
nemzeti parkok 9
időbeállítások 23
időjárás 20
radar 20
útviszonyok 20
ikonok, állapotsor 2
irányok 12
O
J
okostelefonos funkciók 17
csatlakozás 17
járműprofil
autó 3
lakókocsi 3
jelenlegi hely 11
jelzőlámpába telepített kamerák 5
K
kamera, párosítás 26
kamerák 27
átváltás 27
biztonsági másolat 26
fedélzeti kamera 3, 23
jelzőlámpa 5
sebesség 5
képernyő, fényerő 2
keresési terület módosítása 8
keresősáv 7
kereszteződések, keresés 10
kerülőutak 13
készülék felszerelése 28, 29
autó 1
tapadókorong 1
készülék karbantartása 26
készülék töltése 1, 24, 27, 29
készülékazonosító 24
kezdőképernyő 2
testreszabás 2
kiegészítők 28
kihangosított hívás 17
kiindulási hely
hely szerkesztése 12
utazás 12
Kijárat szolgáltatások 15
koordináták 10
korlátozások, jármű 3
következik 15
testreszabás 15
következő forduló 12
Ny
nyelv 23
P
parancsikonok
hozzáadás 2, 11
törlés 11
parkolási 10, 13
parkoló 8, 10
párosítás
headset 17
lecsatlakoztatás 18
társított eszköz törlése 18
telefon 17, 30
photoLive 21, 22
pozíció 10
profilok, lakókocsi 3
R
ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
(FCWS) 5, 6
riasztás hangereje 23
riasztások 5, 6
hang 22
közeledési pontok 22
S
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDWS) 5, 6
sebességmérő kamerák 5
segélyszolgálatok 11
Smartphone Link 17
speciális vezetést segítő rendszer (ADAS) 6
specifikációk 24
Sz
számítógép, csatlakozás 27
szélességi és hosszúsági fok 10
szerkesztés, mentett útvonalak 21
szervizelőzmények
bejegyzések 20, 21
31
kategóriák 20
szerkesztés 21
törlés 20
szimulált helyek 23
szoftver
frissítés 24, 25
verzió 24, 26
szolgáltatás keresése 9
T
tapadókorong 26, 28
tápkábelek 24, 27
biztosíték, csere 27
jármű 1
tartó, eltávolítás 26, 28
tartó eltávolítása 26, 28
telefon 30
párosítás 17, 30
telefonhívások 18
fogadás 18
némítás 18
tárcsázás 18
telep, töltés 1
térképek 8, 12, 15, 22
adatmező 12, 16
eszközök 15
frissítés 24, 25
részletesség szintje 22
rétegek 16
szimbólumok 12
téma 22
útvonalak megjelenítése 12
vásárlás 28
térképnézet
2-D 16
3D 16
térképrétegek, testreszabás 16
terméktámogatás 20
tisztítás, eszköz 26, 29
tolatókamera 26, 27. Lásd: kamerák
törlés
összes felhasználói adat 24
szervizbejegyzések 20
szervizkategóriák 20
társított Bluetooth eszköz 18
utazások 21
TripAdvisor 10
U
USB, lecsatlakoztatás 27
utazási előzmény 24
utazástervező 21
alakítási pontok 21
utazás szerkesztése 21
Ü
üzemanyag-fogyasztás, állomások 11
V
vezeték nélküli kamera. Lásd: kamerák
vezetékek, bekapcsológomb 27
vezetőnek szóló figyelmeztetések 5, 6
videó 4
fénykép, megtekintés 4
lejátszás 4
mentés 4
minőség 29
rögzítés 3, 4
törlés 4
W
Wi-Fi, csatlakozás 23, 27
Wi‑Fi 25
32
Tárgymutató
support.garmin.com
2019. Június
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement