Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Kasutusjuhend (PDF-fail)
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata
kasutada.
ACSI™ on ettevõtte Auto Camper Service International Holding B.V kaubamärk. Android™ on ettevõtte Google Inc.kaubamärk. Apple , iPhone ja Mac on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis
on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte
Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HISTORY ja H logo on ettevõtte A+E Networks kaubamärgid ning need on kaitstud USA-s ja teistes riikides terves maailmas. Kõik
õigused kaitstud. Kasutatakse loa aluselUsed with Permission. microSD ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC. kaubamärgid. PlanRV™ on ettevõtte TruckDown Info International, Inc.
kaubamärk. TripAdvisor on ettevõtte Tri pAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows on ettevõttele Microsoft
Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Seadme Garmin® ülevaade ....................................................... 1
Seadme Garmin paigaldamine ja toide ...................................... 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Avakuva ...................................................................................... 2
Rakenduse avamine .............................................................. 2
Avakuvale otseteede lisamine ............................................... 2
Teavituste kuvamine .............................................................. 2
Olekuriba ikoonid ................................................................... 2
Puuteekraani kasutamine ........................................................... 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ........................... 9
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 9
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 9
Praeguse asukoha teave ............................................................ 9
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 9
Hetke asukohta juhendamine ................................................ 9
Otsetee lisamine ....................................................................... 10
Otsetee eemaldamine .......................................................... 10
Asukohtade salvestamine ......................................................... 10
Asukoha salvestamine ......................................................... 10
Oma praeguse asukoha salvestamine ................................ 10
Salvestatud asukoha muutmine ........................................... 10
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine ............ 10
Salvestatud asukoha kustutamine ....................................... 10
Sõiduki profiilid.............................................................. 2
Marsruudi järgimine..................................................... 10
Alustamine ...................................................................... 1
Sõiduki profiili lisamine ............................................................... 2
Auto profiil ................................................................................... 3
Sõiduki profiili vahetamine .......................................................... 3
Sõiduki profiili muutmine ............................................................. 3
Propaaniballoonide lisamine .................................................. 3
Pardakaamera ................................................................. 3
Kaamera joondamine .................................................................. 3
Pardakaamera juhtnupud ........................................................... 3
Pardakaameraga salvestamine ............................................. 3
Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine .......................... 3
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine ............................. 3
Pardakaamera galerii kasutamine .............................................. 4
Pardakaamera videod arvutis ..................................................... 4
Nutitelefonis videote ja fotode vaatamine ................................... 4
Nutitelefoniga video või foto kustutamine .............................. 4
Video kärpimine ja eksportimine ............................................ 4
Pardakaamera mälukaardi asendamine ..................................... 4
Pardakaamera mälukaardi vormindamine ............................. 4
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 4
Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine ....................................... 5
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 5
Täiustatud juhiabisüsteem .......................................................... 5
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem ......................................... 5
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem .................................... 5
Hoiatussümbolid ......................................................................... 6
Piirangute hoiatused .............................................................. 6
Teeolude hoiatused ............................................................... 6
Hoiatused ............................................................................... 6
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 6
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 6
Aadressi otsimine ....................................................................... 7
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 7
Otsingupiirkonna muutmine ................................................... 7
Asukohaotsingu tulemused kaardil ........................................ 7
Otsingupiirkonna muutmine kaardi abil .................................. 7
Huvipunktid ................................................................................. 7
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 7
Laagriplatside leidmine .......................................................... 7
Autoelamu teenuste otsimine ................................................. 8
Rahvusparkide otsimine ......................................................... 8
Huvipunktide HISTORY leidmine ........................................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
TripAdvisor ............................................................................. 8
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 9
Otsinguvahendid ......................................................................... 9
Ristmiku otsimine ................................................................... 9
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 9
Parkimine .................................................................................... 9
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ......................... 9
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal ............... 9
Sisukord
Teekonnad ................................................................................ 10
Teekonna alustamine ............................................................... 10
Teekonna alustamine kaardil ............................................... 10
Kojusõit ................................................................................ 10
Sinu teekond kaardil ................................................................. 11
Aktiivne sõiduraja juhendamine ........................................... 11
Pöörete ja juhiste vaatamine ............................................... 11
Kogu teekonna vaatamine kaardil ....................................... 11
Sihtkohta saabumine ................................................................ 11
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................. 11
Aktiivse teekonna muutmine ..................................................... 11
Asukoha lisamine teekonnale .............................................. 11
Teekonna kujundamine ....................................................... 12
Ümbersõit ............................................................................. 12
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ..................................... 12
Teekonna lõpetamine ............................................................... 12
Soovitatud teekondade kasutamine ......................................... 12
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine ............ 12
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ....................... 12
Maksuliste teede vältimine ................................................... 12
Teemaksu vältimine ............................................................. 12
Tee tüüpide vältimine ........................................................... 12
Loodushoiualade vältimine .................................................. 12
Kohandatud vältimised ......................................................... 12
Maastikul navigeerimine ........................................................... 13
Kaardi kasutamine ....................................................... 13
Kaardi tööriistad ........................................................................ 13
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 13
Eespool ..................................................................................... 13
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 13
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 14
Eespool asuvad linnad ............................................................. 14
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste
vaatamine ............................................................................ 14
Reisiinfo .................................................................................... 14
Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil ............................. 14
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 14
Reisilogi vaatamine .............................................................. 14
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 14
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 14
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 14
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 14
Kaardi kohandamine ................................................................. 14
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 14
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 14
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 14
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 15
Nutitelefoniga paaristamine ...................................................... 15
Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine ........ 15
i
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine .................. 15
Nutiteavitused ........................................................................... 15
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 15
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 16
Käed-vabad helistamine ........................................................... 16
Helistamine .......................................................................... 16
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 16
Kõnesuvandid ...................................................................... 16
Numbri salvestamine kiirvalikuna ......................................... 16
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 16
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine ............................. 16
Liiklus............................................................................ 16
Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil ............................... 16
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 16
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 17
Häälkäsklus ................................................................... 17
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 17
Häälkäskluse aktiveerimine ...................................................... 17
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 17
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 17
Vaigistamisjuhised .................................................................... 17
Rakenduste kasutamine .............................................. 17
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 17
Ilmateate vaatamine ................................................................. 17
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 17
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 18
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 18
Teeolude kontrollimine ......................................................... 18
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 18
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 18
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 18
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 18
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 18
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 18
Reisiplaneerija .......................................................................... 18
Reisi planeerimine ............................................................... 18
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 18
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 18
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 19
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 19
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 19
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 19
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 19
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 19
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 19
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 19
Seaded........................................................................... 19
Navigatsiooniseaded ................................................................ 19
Kaardi ja sõiduki seaded ...................................................... 19
Teekonnaeelistuste seaded ................................................. 20
Juhiabisüsteemi seaded ...................................................... 20
Liiklusseaded ....................................................................... 20
Pardakaamera seaded ............................................................. 20
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine ................... 20
Ühendamine traadita võrku ...................................................... 20
Ekraaniseaded .......................................................................... 20
Heli ja teavituste seaded .......................................................... 20
Heli teavituste helitugevuse seadistamine ........................... 20
Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine ...................... 21
Tekstikeele seadistamine ......................................................... 21
Kuupäeva ja kellaaja seaded .................................................... 21
Seadmeseaded .........................................................................21
Seadete taastamine .................................................................. 21
Andmete ja sätete lähtestamine ............................................... 21
ii
Seadme teave ............................................................... 21
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine .......................... 21
Tehnilised andmed ................................................................... 21
Seadme laadimine .................................................................... 21
Seadme hooldus........................................................... 21
Ettevõtte Garmin tugikeskus ..................................................... 21
Kaardi- ja tarkvarauuendused .................................................. 21
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ........... 22
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express ................................................................................ 22
Seadme hooldamine ................................................................. 22
Kaamera objektiivi puhastamine .......................................... 23
Korpuse puhastamine .......................................................... 23
Puuteekraani puhastamine .................................................. 23
Varguse vältimine ................................................................ 23
Seadme taaskäivitamine ........................................................... 23
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 23
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 23
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 23
Lisa................................................................................ 23
Tagurduskaamerad ................................................................... 23
Juhtmega tagurduskaamera ühendamine ........................... 23
BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin
navigatsiooniseadmega ....................................................... 23
Tagurduskaamera ................................................................ 23
Traadita ekraaniga ühendamine ............................................... 24
Andmehaldus ............................................................................ 24
Mälukaartidest ...................................................................... 24
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ........... 24
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 24
Failide edastamine arvutist .................................................. 24
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 24
Seadme laadimine ............................................................... 24
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine ............................... 24
RV laadimisjaama tarviku paigaldamine ................................... 24
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 25
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 25
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 25
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 25
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 25
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 25
Tõrkeotsing................................................................... 25
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 25
Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal hoida ......................... 25
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 25
Seade ei saa toidet ................................................................... 25
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 25
Mu videosalvestised on hägused ............................................. 25
Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb välja vahetada ......... 26
Mu videosalvestised on katkendlikud või poolikud ................... 26
Seade ei loo ühendust minu telefoniga .................................... 26
Kõik nutitelefoni funktsioonid ei toimi ........................................ 26
Indeks............................................................................ 27
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaamera mälukaardi paigaldamine (Pardakaamera
mälukaardi asendamine, lehekülg 4).
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaardi- ja
tarkvarauuendused, lehekülg 21).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme Garmin paigaldamine ja toide, lehekülg 1).
• Pardakaamera joondamine (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 2).
• Helitugevuse (Seadme Garmin ülevaade, lehekülg 1) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Seadista autoelamu jaoks sõiduki profiil (Sõiduki profiili
lisamine, lehekülg 2).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 10).
®
Seadme Garmin paigaldamine ja toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste
meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja
insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest
meditsiiniseadmetest eemal.
TEATIS
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid
elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös.
Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme
läheduses, ole ettevaatlik.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe hoidiku mini-USB-pessa.
Seadme Garmin ülevaade
®
2 Suru iminapa
Vabakäekõnede mikrofon
Pardakaamera mikrofon
kinnitust hoidiku
külge, kuni kuuled
klõpsatust.
MÄRKUS. pakendis olev hoidik ja iminapp võivad olla juba
eelnevalt kokku monteeritud.
Hoidiku Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles
suunatud. Hoidikut ja iminappa on lihtne ühendada, kui
liigendõlg on suletud. Hoidik ja iminapp kinnituvad tihedalt ja
ühendamiseks pead võib-olla kõvasti suruma.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
4 Aseta seadme tagakülg vastu magnetalust.
5 Tee valik:
• Kui toitejuhtmel on sõiduki jaoks sobiv pistik, ühenda see
sõiduki toitepessa.
• Kui toitejuhtmel pole pistikut, siis juhtme ühendamiseks
sõiduki elektrisüsteemiga järgi juhtmega kaasasolevat
ühendusskeemi.
Helitugevuse muutmine
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Kaamera
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu
seade toiteallikaga.
Toitenupp
või ühenda
Mikro USB toite- ja andmepesa
Kaardi- ja mälukaardipesa
3,5 mm helipesa
Magnetkinnitus ja 14 klemmiga pistmik
Kõlar
Pardakaamera mälukaart juurdepääsupaneeli all (Pardakaamera
mälukaardi asendamine, lehekülg 4)
Alustamine
1
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip, seejärel vali Lülita välja.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Veendu, et olekuribal kuvatakse . Vastasel korral lülita sisse
asukohateenused.
3 Vajaduse korral liigu kõrghooneteta ja puudeta lagedasse
paika, kus puuduvad peakohal asuvad takistused.
Teade Seadistan satellite kuvatakse navigeerimiskaardi
ülaservas, kuni seade tuvastab su asukoha.
Avakuva
MÄRKUS. kui avakuva on kohandatud, siis võib selle välimus
olla erinev.
Kuvatakse teavituste loend.
2 Tee valik:
• Teavituses märgitud toimingu või rakenduse käivitamiseks
vali teavitus.
• Teavituse hülgamiseks nipsa teavitus paremale.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.
Asukohateenused on lubatud.
Bluetooth tehnoloogia on sisse lülitatud.
®
Ühendatud Bluetooth seadmega.
Ühendatud Wi‑Fi võrguga (Ühendamine traadita võrku,
lehekülg 20).
®
Aktiivse sõiduki profiil. Sõiduki profiili sätete nägemiseks nipsa
kaks korda alla ja vali suvand.
Aku laetuse tase.
Puuteekraani kasutamine
• Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.
• Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega
ekraanil.
• Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
• Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.
Ekraani heleduse reguleerimine
Ekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt
sõiduki tingimustele kasutab seade valgusandurit. Heleduse
käsitsi muutmiseks kasuta teavituspaneeli või sätete menüüd.
1 Tee valik:
• Teavituspaneeli kiirsätete laiendamiseks nipsa ekraani
ülaservast kaks korda allapoole.
• Vali Seaded > Ekraan > Heleduse tase.
2 Reguleeri heledust.
Sõiduki profiilid
Teavituste nägemiseks nipsa alla.
Sätete ja taustvalguse heleduse kiireks muutmiseks nipsa kaks
korda alla.
Tausta kohandamiseks või avakuvale vidinate lisamiseks hoia all.
Vali rakenduste sahtli avamiseks. Rakenduste sahtel sisaldab
seadmesse installitud kõikide rakenduste otseteesid.
Rakenduse avamine
Avakuval on tihti kasutatavate rakenduste otseteed. Rakenduste
sahtel sisaldab seadmesse installitud kõiki rakendusi, mis on
jaotatud kahele vahekaardile. Vahekaardil Navigeerimine on
ettevõtte Garmin rakendused, mida saab kasutada
navigeerimiseks, sõidukipargi juhtimiseks ja töötundide
salvestamiseks. Vahekaart Tööriistad sisaldab kasulikke side- ja
muude toimingute rakendusi.
Vali suvand rakenduse avamiseks:
• Vali rakenduse otsetee avakuvalt.
• Vali , seejärel vali vahekaart ja rakendus.
Avakuvale otseteede lisamine
1 Vali .
2 Vali rakenduste vahekaart, et veel rakendusi kuvada.
3 Hoia rakendust all ja lohista see avakuvale.
Teavituste kuvamine
1 Nipsa ekraani ülaservast allapoole.
2
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist
erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon.
Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi
jaoks eraldi kohandada.
Kui aktiveerid autoelamu profiili, jätab seade teekonnal välja
piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon
põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste
andmetel, mille sisestasid.
Sõiduki profiili lisamine
Pead lisama sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos
seadmega kasutad.
1 Vali Sõiduk.
2 Vali sõiduki tüüp:
• Püsivalt ühendatud autoelamu lisamiseks vali Autoelamu.
• Haagisega matkaauto lisamiseks vali Haagisega
autoelamu.
• Sõiduki järel veetava autoelamu lisamiseks vali
Haagisega sõiduk.
Sõiduki profiilid
3 Vajaduse korral valige haagise tüüp:
• Standardse haakeseadmega autoelamu lisamiseks vali
Haagissuvila.
• Veoki järel veetava ja sadulseadmega ühendatava
autoelamu lisamiseks vali Viies ratas.
MÄRKUS. see haagisetüüp ei ole teatud piirkondades
saadaval.
• Standardse haakeseadmega paadiveohaagise lisamiseks
vali Paadiveohaagis.
• Standardse haakeseadmega haagise lisamiseks vali
Haagis.
4 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta ja lisateavet
sisestada (Sõiduki profiili muutmine, lehekülg 3).
Auto profiil
Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on ette nähtud
haagiseta autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab
seade tavapärase automarsruudi. Suurte sõidukite marsruudi
koostamine pole saadaval. Suurtele sõidukitele omased
funktsioonid ja seaded ei ole auto profiili kasutamisel saadaval.
Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle
teise kohta asetad.
1 Vali Pardakaamera.
2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet.
Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja
horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.
VIHJE: kui iminapp jääb kaamera vaatevälja, peaksid
liigendõlga liigutama iminapa poole.
Pardakaamera juhtnupud
TEATIS
Osades riikides on seadme kasutamine seadustega reguleeritud
või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet kasutada,
vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste ja
privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.
Pardakaamerat võib juhtida pardakaamera rakenduse või
teavituspaneeli abil.
Vali > Pardakaamera või nipsa ekraani ülaservast alla.
Vali pardakaameraga jäädvustatu salvestamiseks.
Vali pardakaameraga jäädvustamise peatamiseks.
Vali pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks.
Sõiduki profiili vahetamine
Vali heli salvestamise lubamiseks.
Võid igal ajal käsitsi muu profiili valida.
1 Tee valik:
• Vali Sõiduk.
• Nipsa ekraani ülaservast kaks korda alla ja vali sõiduki
profiili ikoon, nt või .
2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.
3 Vali Vali.
Vali heli salvestamise keelamiseks.
Sõiduki profiili muutmine
Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili
üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.
1 Vali Sõiduk.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Tee valik:
• Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali ja muudetav
väli.
• Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali >
> Nimeta
profiil ümber.
• Sõiduki profiili kustutamiseks vali >
> Kustuta.
Propaaniballoonide lisamine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites
kasutada.
Kui lisad sõidukiprofiili propaaniballoonid, väldib seade
marsruudi koostamisel propaaniballoonide piiranguga alasid.
Samuti hoiatab seade, kui lähened alale, kus nõutakse
propaaniballoonide sulgemist.
1 Vali sõiduki profiilis > Propaanipaagid > Lisa paak.
2 Sisesta propaaniballooni kaal ja vali Salvesta.
Pardakaamera
Kaamera joondamine
HOIATUS
Ära joonda kaamerat sõidu ajal.
Pardakaamera
Pardakaameraga salvestamine
• Pardakaamera jäädvustab videot pidevalt ja kirjutab üle
vanima salvestamata video.
• Pardakaameraga jäädvustamise alustamiseks või
katkestamiseks kasuta pardakaamera juhtnuppe
(Pardakaamera juhtnupud, lehekülg 3).
• Kui lubad suvandi Automaatsalvestus (Pardakaamera
seaded, lehekülg 20), alustab pardakaamera hoidikult toite
saamisel video jäädvustamist automaatselt. See on kasulik
hoidiku ühendamisel sõiduki lülitatava elektrisüsteemiga.
• Kui seade eemaldatakse hoidikust või hoidiku toide katkeb,
siis lõpetab pardakaamera video jäädvustamise 15 sekundi
möödudes automaatselt.
Pardakaameraga jäädvustatu salvestamine
Võid salvestada salvestise osa ja vältida selle ülekirjutamist uue
videoga.
1 Pardakaameraga jäädvustamise ajal vali > Pardakaamera
> .
Seade salvestab video enne valimist, selle ajal ja pärast.
2 Video jäädvustamise aja pikendamiseks vali uuesti
(valikuline).
Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.
Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid
salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse
salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks
(Pardakaamera videod arvutis, lehekülg 4)
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine
TEATIS
Teatud piirkondades võib seadmega heli salvestamine olla
piiratud või keelatud. Kui plaanid mõnes riigis seda seadet
kasutada, vastutad selle eest, et oled kursis kehtivate seaduste
ja privaatsust puudutavate õigustega ning järgid neid.
Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil
heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või
välja lülitada.
1 Vali > Pardakaamera.
3
2 Vali
või
.
Pardakaamera galerii kasutamine
Pardakaameraga salvestatud video vaatamiseks, mittevajalike
videote kustutamiseks ja videoklipi salvestamiseks võid avada
pardakaamera galerii.
MÄRKUS. videote vaatamise ajal peatab seade video
jäädvustamise.
1 Vali > Kaamera Dash Cam galerii > OK.
2 Vali salvestatud video või Salvestamata.
Video esitamine algab automaatselt.
3 Tee valik:
• Videoklipi salvestamiseks vali salvestatav videoklipp
liuguriga ja vali .
Seade salvestab liuguri oranžide tähiste vahele jääva
videolõigu.
• Video kustutamiseks vali .
Pardakaamera videod arvutis
Videod ja fotod salvestatakse kaamera mälukaardil asuvasse
kausta DCIM. Videod salvestatakse MP4-vormingus, fotod JPGvormingus. Fotosid ja videoid saad edastada, kui ühendad
mälukaardi või seadme arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
lehekülg 24).
Videod ja fotod on sorditud mitmesse kausta.
100EVENT: sisaldab videoid, mis salvestatakse automaatselt,
kui seade tuvastab juhtumi.
101SAVED: sisaldab kasutaja poolt käsitsi salvestatud videoid.
104UNSVD: sisaldab salvestamata videolõike. Seade kirjutab
vanemad salvestamata videod ruumi täitumisel üle.
Nutitelefonis videote ja fotode vaatamine
Enne, kui saad nutitelefonis videoid ja fotosid vaadata, pead
oma seadme Garmin siduma rakendusega Garmin Drive™
(Nutitelefoniga paaristamine, lehekülg 15).
MÄRKUS. videote ja fotode vaatamisel lõpetab seade
salvestamise ja hoiatused lülitatakse välja.
1 Vali nutitelefonis rakendus Garmin Drive, vali Review
Footage.
2 Tee valik:
• Salvestatud foto või video vaatamiseks vali fail
kategoorias Saved Footage.
• Veel salvestamata video vaatamiseks vali video
kategooriast Temporary Footage.
Nutitelefoniga video või foto kustutamine
1 Kui vaatad nutitelefonis salvestatud videote või fotode
loendit, vali Select.
2 Vali üks või rohkem faili.
3 Vali .
Video kärpimine ja eksportimine
Saad kärpida video pikkust ja eemaldada ebavajaliku enne
video eksportimist.
1 Vali rakenduses Garmin Drive Review Footage.
2 Vali video.
3 Lohista video edenemisriba kriipse vasakule või paremale, et
video pikkust kärpida.
4 Vali Export.
MÄRKUS. video eksportimisel ei tohi rakendus taustal olla.
Rakendus ekspordid kärbitud video nutitelefoni.
4
Pardakaamera mälukaardi asendamine
Mälumahu suurendamiseks või vana kaardi väljavahetamiseks
võid asendada pardakaamera mälukaardi. Pardakaamera vajab
4 - 64 GB mälumahu ja vähemalt 10. kiirusklassiga microSD
mälukaarti.
1 Vajuta kahele tähistatud alale ja libista tagapaneel selle
avamiseks allapoole.
®
2 Leia üles mälukaardi pesa .
3 Vajuta olemasolevat mälukaarti, kuni kuuled klõpsatust,
4
5
6
7
seejärel vabasta mälukaart.
Olemasolev mälukaart väljutatakse pesast.
Eemalda pesast olemasolev mälukaart.
Sisesta uus mälukaart pessa.
Vajuta kaarti, kuni see paika klõpsatab.
Paigalda paneel: libista seda ülespoole, kuni see paika
klõpsatab.
Pardakaamera mälukaardi vormindamine
Pardakaamera mälukaarti tuleb vormindada FAT32
failisüsteemiga. Saad seadet kasutada mälukaardi selle
failisüsteemi abil vormindamiseks.
Vorminda mälukaarti vähemalt kord iga kuue kuu järel, et
pikendada mälukaardi kasutusaega. Kui uus mälukaart pole
vormindatud FAT32 failisüsteemiga, tuleb seda teha.
MÄRKUS. mälukaardi vormindamine kustutab sellest kõik
videod, fotod ja andmed.
1 Vali > Navigeerimine > Kaamera Dash Cam galerii.
2 Vali > Vorminda mälukaart.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
ETTEVAATUST
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi
hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolid: seade esitab helisignaali ja kuvab eesoleva kooli või
koolipiirkonnaga seotud kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Kiiruspiirangu muutus: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Raudteeülesõit: seade esitab helisignaali, et anda märku
eesolevast raudteeülesõidust.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Loomade teeületuskoht: seade esitab helisignaali, et anda
märku eesolevast loomade teeületuskohast.
Kurvid: seade esitab helisignaali, et anda märku teekurvist.
Aeglasem liiklus: seade esitab helisignaali, kui lähened kiirteel
aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab
su seade liiklusteavet vastu võtma (Liiklus, lehekülg 16).
Kinnijäämise oht: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.
Külgtuul: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, kus on tugev külgtuul.
Kitsas tee: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.
Järsk kallak: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
järsule kallakule.
Osariigi- ja riigipiirid: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened osariigi- või riigipiirile.
Sulge propaanikraan: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus propaanikraan peab olema suletud.
Kokkupõrke hoiatus: kui seade tuvastab, et sa ei hoia
eesoleva sõidukiga ohutut vahemaad, kostab seadme
hoiatus (Tagant otsasõidu hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Sõidurajalt väljumise hoiatus: kui seade tuvastab, et võid
tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada, kostab seadme
hoiatus (Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
Saad erinevad juhihoiatused sisse ja välja lülitada.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Juhiabisüsteem >
Hoiatused juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus
Garmin Drive, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase
fooritule ja kiiruskaamera teavet.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehva
nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe
saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu
sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade
määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal
hinnangulise ohutu pikivahe eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub
automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).
Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal,
kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraanil kuvatakse
hoiatustekst.
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWSfunktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.
• Kokkupõrke hoiatussüsteem aktiveerub üksnes kiirusel üle
50 km/h (30 mph).
• FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit
tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm,
udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
• FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui
kaamera on valesti joondatud (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
• Süsteem ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis asuvad
kaugemal kui 40 m (130 ft) või lähemal kui 5 m (16 ft).
• FCWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui
kaamerapaigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või
seadme asukohta sõidukis (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem
HOIATUS
Sõidureast lahkumissüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne
ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja
liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku
radade eraldusjoontest; kehva nähtavusega oludes võib
süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi
garmin.com/warnings.
LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid
tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks hoiatab
seade, kui ületad sõiduraja värvitud äärejoont. LDWS-funktsioon
annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h
(40 miili/h). Märguanne kuvatakse ekraani vasakul või paremal
pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.
Täiustatud juhiabisüsteem
Seade sisaldab täiustatud juhiabisüsteemi (ADAS), mis annab
integreeritud pardakaamera abil sõidukeskkonna kohta teateid
ja hoiatusi.
Täiustatud juhiabisüsteemi funktsioone saad lubada ja
blokeerida menüü Juhiabisüsteem sätetes (Juhiabisüsteemi
seaded, lehekülg 20).
Tagant otsasõidu hoiatussüsteem
HOIATUS
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest
informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida teeja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
5
MÄRKUS. lDWS-i parima töö tagamiseks pead määrama
suvandi Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht
sõidukis.
Kaamera asukoha määramine
Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse,
paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks
pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme
asukoht sõidukis.
1 Vali Seaded > Pardakaamera > Kaamera paigutus >
Horisontaalasend.
2 Vali seadme asukoht.
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi jõudlusalased
näpunäited
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud juhtudel ei pruugi süsteem
sõidurajalt väljumist tuvastada.
• LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus
on üle 65 km/h (40 miili/h).
• Kui kaamera on valesti paigaldatud, ei pruugi süsteem
toimida.
• LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult toimida, kui
kaamerapaigutuse seadetes pole toodud sõiduki kõrgust või
seadme asukohta sõidukis (Kaamera joondamine,
lehekülg 3).
• Süsteem peab sõiduraja eraldusjooni selgelt ja pidevalt
nägema.
◦ Sõiduraja eraldusjoonte tuvastamine võib osutuda
võimatuks, kui eraldusjoonte nägemist piirab vihm, udu,
lumi, varjud, päike, vastutulevate sõidukite esituled, teeehitus või muu visuaalne takistus.
◦ Süsteem ei pruugi sõidurealt väljumist tuvastada, kui
eraldusjooned on valesti joondatud, puudu või väga
kulunud.
• Süsteem ei pruugi toimida väga laial, kitsal või kurvilisel teel.
Hoiatussümbolid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid,
mis teavitavad teid võimalikest ohtudest ja teeoludest.
Piirangute hoiatused
Kõrgus
Kaal
Pikkus
Laius
Haagise kõrgus
Haagise kaal
Haagise pikkus
Haagise laius
Paadiveohaagised ei ole lubatud
Autoelamud ei ole lubatud
Haagised on keelatud
Propaan on keelatud
Vasakule pööramine keelatud
Paremale pööramine keelatud
Tagasipööre keelatud
6
Teeolude hoiatused
Kinnijäämise oht
Külgtuul
Kitsas tee
Järsk kurv
Järsk langus
Puuoksad tee kohal
Hoiatused
Kaalujaam
Tee pole mõeldud autoelamutele
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
Vali peamenüüs Kuhu?.
• Seadmes kõigi asukohate kiireks otsimiseks vali Sisesta
otsing (Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6).
• Aadressi leidmiseks vali Aadress (Aadressi otsimine,
lehekülg 7).
• Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või
otsimiseks vali Kategooriad (Asukoha otsimine kategooria
alusel, lehekülg 7).
• Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali
otsinguala läheduses (Otsingupiirkonna muutmine,
lehekülg 7).
• Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali
Salv.-tud (Asukohtade salvestamine, lehekülg 10).
• Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali
Hiljutine (Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 9).
• Karavaniparklate ja laagriplatside otsimiseks vali Kõik
laagriplatsid(Laagriplatside leidmine, lehekülg 7).
• Foursquare huvipunktide sirvimiseks, otsimiseks ja
nenderegistreerimiseks vali Foursquare (Teenuse
Foursquare huvipunktide otsimine, lehekülg 8).
• TripAdvisor huvipunktide ja hinnangute sirvimiseks ja
otsimiseks vali TripAdvisor (TripAdvisor, lehekülg 8).
• HISTORY huvipunktide, fotode ja teabe sirvimiseks ja
otsimiseks vali History® (Huvipunktide HISTORY leidmine,
lehekülg 8).
• Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks
vali Rahvuspargid (Rahvusparkide otsimine, lehekülg 8).
• Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks
vali Koordinaadid (Asukoha otsimine koordinaatide abil,
lehekülg 9).
®
®
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Aadressi otsimine
3 Vali otsinguala.
4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil
olevaid juhiseid.
Valitud otsinguala ilmub sümboli kõrval. Kui otsid asukohta
menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovitab seade esmalt
selle ala juures olevaid asukohti.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?
2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali
.
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
Otsingupiirkonna muutmine kaardi abil
1 Vali Vaata kaarti.
2 Vali suvaline koht kaardil.
3 Lohista kaart uude otsingupiirkonda.
4 Vali Otsi siit.
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Mine! Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest.
Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha
lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna
ulatuses.
1 Vali Kuhu?
.
2 Vajuta praeguse otsinguala kõrval nuppu
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Laagriplatside leidmine
Vali Kuhu? > Kõik laagriplatsid.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
7
Mugavusteenustega laagriplatside otsimine
Autoelamuparklaid ja laagriplatse saad otsida saadaolevate
mugavusteenuste alusel.
1 Vali Kuhu?
2 Vali autoelamuparklate ja laagriplatside otsinguteenuse
pakkuja, nagu PlanRV™ Parks, The Caravan and
Motorhome Club või ACSI™.
MÄRKUS. kõik otsinguteenusepakkujad ei ole kõigi
tootemudelite puhul saadaval.
3 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste alusel, määra
vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel vali Salvesta.
4 Vali asukoht.
Huvipunktide iOverlander™ leidmine
Seadmes on teenuse iOverlanderhuvipunktid, mille abil saad
leida kasulikke huvipunkte, nagu laagriplatsid, remonditeenused
ja majutus.
1 Vali Kuhu? > iOverlander.
2 Vali kategooria.
3 Vali asukoht.
Huvipunktide Ultimate Campgrounds leidmine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seade kuvab huvipunktidUltimate Campgrounds, et saaksid
oma asukoha läheduses avalikke laagriplatse leida.
1 Vali Kuhu? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Vajaduse korral vali Otsingufiltrid, vali üks või rohkem
otsingufiltrit ja seejärel Otsi.
3 Vali asukoht.
Autoelamu teenuste otsimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad otsida läheduses paiknevaid asukohti, mis pakuvad
teenuseid autoelamu remontimiseks, pukseerimiseks jne.
Vali Kuhu? > PlanRV™ Services.
Rahvusparkide otsimine
Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA
rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida
rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetsesse kohta.
1 Vali Kuhu? > Rahvuspargid.
Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige
üleval).
2 Vali Sisesta otsing ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu
pargi nimi või selle osa (valikuline).
3 Vali rahvuspark.
Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste
asukohtade kategoorialoend.
4 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks valitud parki vali Mine!.
• Pargi lisateabe või eripärade ja mugavusteenuste
kuvamiseks vali .
• Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi
nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali
asukoht.
Rahvusparki eripärade ja mugavusteenuste avastamine
Põhja-Ameerika tootemudelite puhul saad vaadata rahvuspargi
eripärade ja mugavusteenuste üksikasjalikku teavet ja
navigeerida pargis konkreetsesse kohta. Nt võid otsida
telkimispaiku, maamärke, külaliste keskuseid ja populaarseid
atraktsioone.
1 Vali asukoha otsingutulemustes rahvuspark ja siis .
2 Vali Uuri seda parki.
Kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste loend.
8
3 Vali kategooria.
4 Vali asukoht ja seejärel Mine!.
Huvipunktide HISTORY leidmine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites
kasutada.
Sinu seade sisaldab HISTORY huvipunkti, mis võimaldavad
leida ja õppida tundma ajaloolisi auskohti ja atraktsioone terves
maailmas, nagu ajaloolised hooned, monumendid, muuseumid
ja märkimisväärsete ajalooliste sündmuste asukohad.
1 Vali Kuhu? > History®.
2 Vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali ja vaata asukoha fotot ning selle lühiülevaadet.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Ühenduse loomiseks Foursquare kontoga saad kasutada
ühilduva nutitelefoni rakendust Garmin Drive. Selle abil saab
vaadata Foursquare asukohaandmeid, sellesse asukohta
ennast sisse registreerida ning Foursquare sidusandmebaasist
huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
1 Ava oma nutitelefonis rakendus Garmin Drive.
2 Vali > Foursquare > Login.
3 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui seade on ühendatud Foursquare kontoga
rakenduse Garmin Drive abil, näitab otsing kõige ajakohasemaid
tulemusi Foursquare sidusandmebaasist ning kohandatud
tulemusi Foursquare kasutajakontolt (Ühenduse loomine
teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 8).
Vali Kuhu? > Foursquare.
Foursquare asukohaandmete vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive
(Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 8).
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Registreerimine teenuses Foursquare
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
Foursquare kontoga, kasutades rakendust Garmin Drive
(Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga, lehekülg 8).
1 Vali Kuhu? > Foursquare > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
TripAdvisor
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik.
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Vali Kuhu? > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Vali Kuhu? > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Vali Vaata kaardil.
Parkimine
Seade Garmin sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta käivat
teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su asukoha
lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal
1 Otsi asukohta.
2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
3 Vali .
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
loend.
4 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
5 Vali parkimiskoht.
6 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Vali Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Hetke asukohta juhendamine
Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade
juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
9
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Valmis.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 7).
2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
3 Vali > Salvesta.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Select > Redigeeri.
6 Tee valik.
• Valige Nimi.
• Valige Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
Muutke
teavet.
7
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need
komaga.
6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
10
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Marsruudi järgimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 12) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 12).
• Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 10).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 12).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 11).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 6).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik.
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 12).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 11). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 11).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
Marsruudi järgimine
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
•
näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest
teavitatakse häälteateate abil.
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 11).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: väljal kuvatava teabe muutmiseks puuduta välja (Kaardiandmete välja muutmine, lehekülg 14).
Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta
lisateabe näitamiseks.
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon
märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
Pöörete ja juhiste vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised mitu pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
2 Vali pööre või suund (valikuline).
Marsruudi järgimine
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
1 Tee valik:
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 10).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 18).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 6).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järg. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa lõpppeatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
11
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 10).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Arvutusrežiim.
2 Tee valik:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 20), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Altern. teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku
teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Tollid ja maksud > Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulisele teele
juhendamist, vali Küsi alati.
• Tasuliste teede vältimiseks vali Väldi.
• Tasuliste teede lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teekonna lõpetamine
Tee tüüpide vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
• Vali kaardil > Peata.
• Vali avakuval Peata.
2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali OK.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni
(Seadmeseaded, lehekülg 21).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil,
lehekülg 16).
12
Väldi.
Loodushoiualade vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili
sõidukitüübile.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist
alati luba, vali Küsi alati.
• Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Marsruudi järgimine
Tee vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
3 Vali Lisa välditav tee.
4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali Järgmine.
5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali Järgmine.
6 Vali Valmis.
Piirkonna vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel vali Lisa välditav objekt.
3 Vali Lisa välditav ala.
4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali
Järgmine.
5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Kohandatud vältimised.
2 Tee valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja
seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui sa ei sõida mööda teid, kasuta režiimi Maastik.
Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused >
Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Seade eirab teid ja arvutab teekonna kõige sirgemat joont
pidi sihtkohta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 11) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 10).
Kaardi kasutamine
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Kaamera: võimaldab armatuurlaua kaamera juhtimist ja kuvab
kokkupõrke ja sõidurealt väljumise hoiatusi. Samuti annab
juurdepääsu armatuurlaua kaamera pildinäidikule ja
juhiabisüsteemi seadetele.
Muuda teekonda: võimaldab teha ümbersõite või vältida
marsruudil olevaid teatud asukohti (Aktiivse teekonna
muutmine, lehekülg 11).
Vaigista: vaigistab põhihelitugevuse.
Eespool asuvad linnad: kuvab aktiivsele marsruudile või
maanteele jäävaid eespool asuvaid linnu ja teeninduskohti
(Eespool asuvad linnad, lehekülg 14).
Eespool: kuvab marsruudile või teele jäävad eespool asuvad
asukohad (Eespool, lehekülg 13).
Kõrgus: näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 14). Seda funktsiooni
ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelite puhul
kasutada.
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil,
lehekülg 14).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja juhiste vaatamine, lehekülg 11).
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 16).
Ilm: kuvab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 19).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. Seda tööriista saab kasutada
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Garmin Drive on
aktiivne ühendus (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 15).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata
eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid
piirkondi.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva
järgmise asukoha kõigis kolmes kategoorias. Kui sa ei sõida,
kuvan kaardivahend kolme kategooria nimed.
2 Tee valik:
• Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria ja
vaata sellesse kategooriasse kuuluvaid läheduses olevaid
asukohti.
13
• Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali
asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda
asukohta.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Salvesta.
Eespool asuvad linnad
Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub
vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade
kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt
mahasõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt
liiklusmärkidel olevale teabele.
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste
vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool asuvad linnad.
Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab
kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude
kohta.
2 Vali linn.
Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu
tanklad, majutuskohad või restoranid.
3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks Mine!.
Reisiinfo
Kohandatud reisiteabe kuvamine kaardil
Kaardil kohandatud reisiteabe kuvamiseks kasutage
reisiandmete kaardivahendit.
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Tee valik:
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk >
Kaardikihid.
2 Märgi Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu
võtma (Liiklus, lehekülg 16).
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst > Navigeerimine > Liiklus.
2 Vajaduse korral vali > Legend, tet vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst > Navigeerimine > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk >
Kaardikihid.
2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
Vali
kuvatav andmetüüp.
2
• Vali reisiandmete vahendis
andmeväli ja vali väljal
kuvatav teave.
• Vali kohandatav kaardi andmeväli
ja vali väljal kuvatav
teave.
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
14
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk >
Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
Kaardi kasutamine
Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta
nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nagu reaalajas liiklusandmeid ja
ilmateavet.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 16).
Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari
teavet seadmesse (Ilmateate vaatamine, lehekülg 17).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone,
saad helistada häälkäskluste abil.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Asukohad teenuses Foursquare: saad navigeerimisseadme
abil end teenuse Foursquare asukohtadesse registreerida
(Registreerimine teenuses Foursquare, lehekülg 8).
Nutitelefoniga paaristamine
SeadmeGarmin saab nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive
paaristada, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde
reaalajas teabele (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 15) .
1 Installi rakendus Garmin Drive nutitelefoni rakenduste poest.
2 Lülita seade Garmin sisse ning aseta seade ja nutitelefon
üksteisest 3 m (10 jala) kaugusele.
3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseod, et kontole Garmin sisse
logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.
Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete
paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on
sisse lülitatud ja asuvad levialas.
Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja
blokeerimine
Saad aktiveerida või blokeerida oma seotud nutitelefoni
vabakäekõned ja Garmin Drive funktsioonid.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Telefoninime kõrval vali .
3 Lõigus Kasuta milleks: tee valik:
• Rakenduse Garmin Drive ühenduse aktiveerimiseks vali
Garmin Drive.
• Vabakäekõne funktsioonide aktiveerimiseks vali
Vabakäeseade.
4 Vali OK.
Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android™)
Rakenduses Garmin Drive saad kohandada, millist tüüpi
nutitelefoniteavitused seadmes Garminkuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
2 Vali > Smart Notifications.
Kuvatakse nutitelefonirakenduste loend.
3 Teavituste lubamiseks või keelamiseks rakenduses vali
rakenduse kõrval olev lüliti.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Kui oled loonud ühenduse Apple seadmega, saad kategooriate
kuvamise või varjamisega filtreerida Garmin seadmes
esitatavaid teavitusi.
®
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
1 Vali > Navigeerimine > Nutiteavitused > .
2 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine
1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise
suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
3 Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth
seadmetele nähtavaks.
4 Vali oma seadmes Seaded > Bluetooth.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
5 Vali loendist oma peakomplekt või telefon.
6 Vali Seo.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
Garmin.
Teavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali või oota, kuni hüpikaken ise
ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
15
• Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle Esita sõnum.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel
toetab häälkäskluste funktsiooni ja kuvatakse kaardi
tööriistas.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste loendi vaatamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali > Navigeerimine > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade
mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta
see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinuBluetoothtehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta
veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Helistamine
1 Vali .
2 Tee valik:
• Numbri valimiseks vali , sisesta telefoninumber ja vali .
• Hiljuti valitud või vastuvõetud numbrile helistamiseks vali
ja vali number.
• Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali ja vali
kontakt.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Lõpeta.
Kõnesuvandid
Kõnesuvandid ilmuvad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei
ühildu telefoniga.
VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada,
kui valid põhimenüüs .
• Konverentskõne pidamiseks vali .
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth
ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali
.
Numbri salvestamine kiirvalikuna
Klahvistikule saad salvestada kuni kolm kontakti kiirvalikuna. Nii
saad helistada kiiresti koju, pereliikmele või sagedasti
helistatavale kontaktile.
1 Vali > .
16
2 Hoia eelmääratud numbrit, näiteks Eelsäte 1 all.
3 Vali kontaktkirje.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt seadmega Garmin ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine
Saad paaristatud seadme Bluetooth kustutada, et see edaspidi
automaatselt seadmega Garmin ühendust ei looks. Paaristatud
nutitelefoni kustutamisel kustutatakse Garmin seadmest ka kõik
sünkroonitud telefonikontaktid ja kõnede ajalugu.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Seadme Bluetooth nime kõrval vali > Unusta.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 20). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
• Tootemudelid, mis lõpevad tähisega MT, saavad
raadiosignaali põhiseid liiklusandmeid sisseehitatud
vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu
(Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil,
lehekülg 16).
• Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid
rakenduses Garmin Drive (Liiklusteabe vastuvõtmine
nutitelefoni abil, lehekülg 16).
• Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise
liiklusteabe kaablitarviku kaudu (Liiklusteabe vastuvõtmine
liiklusteabe vastuvõtja abil, lehekülg 16). Ava tooteleht
aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe
vastuvõtja kaablitarvik.
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefoni abil
Seade saab vastu võtta tellimusvaba liiklusteavet, kui seade on
ühendatud nutitelefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive.
1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive (Reaalajas
teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
2 Vali seadmes Garmin Seaded > Navigeerimine > Liiklus ja
veendu, et ruutLiiklus oleks märgitud.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral
vastu võrgupõhise levisignaaliga. Õhu kaudu liiklusandmete
vastuvõtmiseks peab seade liiklusteabega ühilduva toitekaabli
abil olema ühendatud sõiduki toiteallikaga. Liiklusteabe
vastuvõtja kuulub teatud mudelite komplekti (Liiklus,
Liiklus
lehekülg 16). Kui sinu tootemudel ei sisalda liiklusteabe
vastuvõtjat, ava tooteleht aadressil garmin.com ning leia ja osta
ühilduv liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik.
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt garmin.com/traffic.
Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabega ühilduva
toitekaabli vahendusel (Seadme Garmin paigaldamine ja
toide, lehekülg 1).
Kui sinu tootemudel sisaldab liiklusandmeid, on seadme
komplekti kuuluv sõiduki toitekaabel liiklusteabega ühilduv.
Kui ostad liiklusteabe vastuvõtja kaabli tarvikuna, ühenda
seade tarviku kaabli abil sõiduki toiteallikaga.
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu OK, Garmin.
2 Lausu Leia koht.
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
Seade kuvab otsingutulemuste loendi.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. Häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks OK, Garmin.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali > Hääljuhtimine > > Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Häälkäskluse aktiveerimine
1 Lausu OK, Garmin.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.
4 Lausu soovitud asukoha reanumber.
Seade kuvab asukoha kaardil.
5 Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali > Navigeerimine > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali > Kasutusjuhend.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks (Tekstikeele seadistamine, lehekülg 21).
2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).
Ilmateate vaatamine
2 Lausu menüüst valitud käsklus.
3 Järgi otsingu või toimingu tegemiseks häälsuuniseid.
Häälkäskluste näpunäited
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et
ilmateadet vastu võtta (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 15).
1 Vali > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige > Ilm > Hetke asukoht.
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
Häälkäsklus
17
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendusGarmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
1 Vali > Ilmaradar.
2 Vali , et radarikaart animeerida.
Ilmahoiatuste vaatamine
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali > Ilm.
2 Vajadusel valige linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada
ühilduva telefoniga, milles on käivitatud rakendus Garmin Drive
(Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
Sa saad vaadata enda piirkonnas, enda marsruudil või siis
mõnes teises linnas ilmaga seotud teeolusid.
1 Vali > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 18).
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Valmis.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Valmis.
Hoolduskategooriate kustutamine
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Hooldusandmete redigeerimine
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Valmis.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali > Optimeeri järjestust.
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali > Hooldusajalugu.
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
18
.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Rakenduste kasutamine
1 Reisi redigeerides vali > Soovita vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali .
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 12).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 12).
Salvestatud reisini navigeerimine
Enne salvestatud reisi navigeerimise käivitamist peab seadme
aktiivne sõidukiprofiil vastama reisi jaoks valitud sõiduki profiiliga
(Reisi teekonnavalikute muutmine, lehekülg 19). Kui see ei sobi,
palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisi alustamist
(Sõiduki profiili vahetamine, lehekülg 3).
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid > Minu
aktiivne teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
Teekonna
salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
3
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seade ühendada
rakendusega Garmin Drive (Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid, lehekülg 15).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali liikluskaamera asukoht.
Seaded
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
5 Kaamera salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kiiruskaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid
ja need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seadmeseaded, lehekülg 21).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali > Kus ma olin.
Seaded
Navigatsiooniseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Sõiduki profiil: määrab sõidukiprofiili igale sõidukile, kus seadet
kasutad.
Kaart ja sõiduk: määrab kaardiandmete taseme ja seadmes
kuvatava sõiduki ikooni.
Marsruudieelistused: Määrab navigeerimisel kasutatavad
teekonnaeelistused.
Juhiabisüsteem: määrab juhiabi hoiatused.
Liiklus: määrab seadmes kasutatavad liiklusandmed. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja
leidma sihtkohta uue teekonna, kui aktiivsel teekonnal ootab
ees pikem liiklusseisak (Teekonnale jäävate liiklusviivituste
vältimine, lehekülg 12).
Ühikud: Määrab vahemaade mõõtühiku.
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 14).
19
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Teekonnaeelistuste seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Marsruudieelistused.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
Heli keel: määrab navigatsiooni hääljuhiste keele.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisipäevik jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab funktsioonide myTrends, Kus
ma olin ja Reisipäevik reisiandmed.
Juhiabisüsteemi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Juhiabisüsteem.
Hoiatused juhile: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude
hoiatused lubada või keelata (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 4).
Lähedushoiatus: hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või
punase fooritule kaamerale.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Navigeerimine > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Autom. valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud
alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 12).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Pardakaamera seaded
Vali Seaded > Pardakaamera.
Kaamera paigutus: võimaldab määrata sõiduki kõrguse ja
kaamera asukoha ning pardakaamera joondada (Kaamera
joondamine, lehekülg 3).
Automaatsalvestus: võid seadme sisselülitamisel kohe video
jäädvustamist alustada.
Juhiabi hoiatustoonid: lubab seadmel esitada toone, kui
vallandub laupkokkupõrke või sõidureast kõrvalekaldumise
hoiatus.
Kokkupõrke hoiatus: võimaldab määrata kokkupõrkehoiatuse
tundlikkust (Tagant otsasõidu hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Suurema tundlikkuse korral antakse hoiatus varem.
20
Sõidurealt väljumise hoiatus: annab teada, kui seade märkab,
et ületad tahtmatult sõiduraja eraldusjoone (Sõidurajalt
väljumise hoiatussüsteem, lehekülg 5).
Video eraldusvõime: määrab pardakaamera salvestiste
eraldusvõime ja kvaliteedi.
Salvestamata ülesvõte: määrab, millal seade salvestamata
videolindistuse kustutab. Kui valitud on Kustuta, kui täis,
kustutab seade vanimad salvestamata videod, kui mäluruum
saab täis. Kui valitud on Kustuta kohe, kustutab seade
vanemad kui kolm minutit vanad salvestamata videod iga
kord, kui toide välja lülitatakse. See aitab andmeid kaitsta.
Kui valitud on Kustuta kohe, ei saa salvestada Travelapse™
videoid ega vaadata salvestamata videoid galeriist.
Jäädvusta heli: lubab või blokeerib heli salvestamise
pardakaameraga salvestamise ajal.
Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja,
asukoha ja kiirusteabe.
Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise
toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video
jäädvustamist.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
Vali Seaded > Bluetooth.
Ühendamine traadita võrku
1
2
3
4
Vali Seaded > Wi-Fi.
Kui vaja, lülita traadita võrguühenduse tehnoloogia sisse.
Vali traadita võrk.
Kui vaja, sisesta krüpteerimisvõti.
Seade loob traadita võrguga ühenduse. Seade jätab traadita
võrgu andmed meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse,
kui te järgmine kord selle võrgu levisse satute.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Heleduse tase: määrab seadme ekraaniheleduse taseme.
Teema: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku
Automaatne, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Taustapildid: määrab seadme taustapildi.
Unerežiim: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub
unerežiimile (kui seade on akutoitel).
Unerežiim: aktiveerib või blokeerib päevaune ekraanisäästja.
Fondi suurus: suurendab või vähendab seadme kirjasuurust.
Ülekandmine: aktiveerib seadme sisu ühilduval ekraanil
juhtmevabalt.
Heli ja teavituste seaded
Vali Seaded > Heli ja märguanne.
Helitugevuse liugurid: määravad navigatsiooni, meediumi,
kõnede, hoiatuste ja teavituste helitugevuse.
Mitte segada: määrab reeglid automaatsele
keeldumisfunktsioonile. See funktsioon võimaldab teatud
kellaaegadeks või sündmustesk helilised hoiatused
blokeerida.
Märguande vaikehelin: määrab seadme esitatava teavituse
vaikehelina.
Heli teavituste helitugevuse seadistamine
1 Vali Seaded > Heli ja märguanne.
2 Heli ja teavituste helitugevust reguleeri liuguriga.
Seaded
Asukohateenuste aktiveerimine ja
blokeerimine
Asukoha leidmiseks, teekondade arvutamiseks ja
navigatsiooniabi saamiseks tulevad asukohateenused seadmes
aktiveerida. Saad asukohateenused teekonna plaanimiseks
blokeerida, kui GPS-signaalid pole saadaval. Kui
asukohateenused on blokeeritud, aktiveerib seade teekondade
arvutamiseks ja simuleerimiseks GPS-simulaatori.
VIHJE: asukohateenuste blokeerimine aitab akut säästa.
1 Vali Seaded > Asukoht.
2 Asukohateenuste aktiveerimiseks või blokeerimiseks vajuta
lülitit.
MÄRKUS. enamikel juhtudel ei tohiks valiku Režiim sätet
vaikevalikult Ainult seade ümber lülitada. Seade sisaldab suure
jõudlusega GPS-antenni, mis pakub navigeerimise ajal väga
täpseid asukohaandmeid.
Tekstikeele seadistamine
Saad valida seadme tarkvaratekstide keele.
1 Vali Seaded > Keel ja sisestus > Keel.
2 Vali keel.
Kuupäeva ja kellaaja seaded
Vali Seaded > Kuupäev ja kellaaeg.
Automaatne kuupäev ja kellaaeg: määrab kellaaja ühendatud
võrgu alusel automaatselt.
Kuupäeva määramine: määrab seadmes kuu, päeva ja aasta.
Kellaaja määramine: määrab seadmes kellaaja.
Vali ajavöönd: määrab seadmes ajavööndi.
24-tunnise vormingu kasutamine: aktiveerib või blokeerib 24tunnise ajavormingu.
Seadmeseaded
Vali Seaded > Seadme teave.
Süsteemivärskendused: võimaldab uuendada kaarti ja
seadme tarkvara.
Olek: kuvab akuoleku ja võrguteabe.
Juriidiline teave: võimaldab vaadata lõppkasutaja
litsentsilepingur (EULA) ja tarkvara litsentsiteavet.
Regulatiivteave: kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.
Garmini seadme teave: kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Andmete ja sätete lähtestamine
Seade pakub erii valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning
kõigi tehasesätete taastamiseks.
1 Vali Seaded.
2 Tee valik:
• Reisiajaloo kustutamiseks vali Navigeerimine >
Marsruudieelistused > Kustuta reisiandmed.
Sellega kustutatakse kõik käidud asukohtade kirjed.
Salvestatud asukohti, kontosid, rakendusi ja installitud
kaarte ei kustutata.
• Kõikide navigeerimissätete lähtestamiseks tehase sätetele
vali Navigeerimine > > Taasta.
See valik kasutajaandmeid ei kustuta.
Seadme teave
• Kõigi salvestatud Wi-Fi võrkude ja seotud sedamete
kustutamiseks vali Seadme lähtestamine > Võrgusätete
lähtestamine.
See valik muid kasutajaandmeid ei kustuta.
• Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete
taastamiseks vali Seadme lähtestamine > Factory Data
Reset.
See valik kustutab su reisiajaloo, rakendused, kontod,
sätted, salvestatud võrgud, seotud seadmed ja kõik muud
kasutajaandmed. Installitud kaarte ei kustutata. Võimalik,
et kaustas Garmin olevaid andmeid ei kustutata.
Seadme teave
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe
vaatamine
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seadme teave > Regulatiivteave.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri
vahemik
-10 ° kuni 55 °C (14 ° kuni 131 °F)
Laadimistemperatuuri
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
vahemik (sõiduki toiteallikast)
Toitesisendi tüüp
Sõiduki toiteallikas lisatarvikuga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil ainult
kodus või kontoris kasutamiseks.
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Sisend
Maksimaalselt 5 V, 2 A alalisvool
Juhtmevaba ühenduse
sagedused
2,4 GHz @ 19,5 dBm
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme hooldus
Ettevõtte Garmin tugikeskus
Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja
klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.
Kaardi- ja tarkvarauuendused
Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja
tarkvara seadmes ajakohasena hoida.
Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige
uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides
kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja
suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on
mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.
Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist.
Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele
kulub paar minutit.
Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.
21
• Võid luua ühenduse Wi‑Fi võrguga (soovituslik). See
võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga
ühendamata.
• Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades
selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express). Sel
viisil on võimalik kaardid mälukaardile salvestada, kui
uuendatud kaardid on sisemällu salvestamiseks liiga suured.
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga
määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude
teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga välisesse
vooluvõrku.
MÄRKUS. uSB-toiteadapter komplekti ei kuulu. Toiteadapteri
ostmiseks mine tootelehele garmin.com.
2 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendamine traadita võrku,
lehekülg 20).
Kui oled loonud ühenduse Wi‑Fi võrguga, otsib seade saada
olevaid uuendusi ja kuvab teavituse, kui uuendus on
saadaval.
3 Tee valik:
• Kui ilmub uuenduse teavitus, nipsa ekraani ülaservas alla
ja vali Uuendus on saadaval..
• Uuenduste käsitsi kontrollimiseks vali Seaded > Seadme
teave > Süsteemivärskendused.
Seade kuvab saada olevad kaardi- ja tarkvarauuendused.
Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik
Saadaval on uuendus.
4 Tee valik:
• Saadaolevate uuenduste installimiseks vali Laadi alla.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara.
5 Vajaduse korral tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks
Nõustu kõigiga .
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate
kaardiandmete lisamiseks pead kaarte uuesti uuendama.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see (Installimine Garmin Express,
lehekülg 22).
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin seadme microUSB-pessa
ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.
22
4 Kui seade Garmin palub sisestada faili edastusrežiim, vali
Jah.
5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
6 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
7 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 24).
8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
Installimine Garmin Express
Rakendus Garmin Express on saadaval Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
2 Tee valik:
• Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas
rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali
Süsteeminõuded.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
®
®
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Seadme hooldus
Väldi seadme märjaks saamist.
Kaamera objektiivi puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
Jäädvustatava video kvaliteedi parandamiseks tuleks kaamera
objektiivi regulaarselt puhastada.
1 Pühi objektiiv pehme lapiga puhtaks (võib ka isopropüül
alkoholiga immutada).
2 Lase objektiivil õhu käes kuivada.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
BC™ 35 tagurduskaamera sidumine Garmin navigatsiooniseadmega
Enne kaamera ühendamist pead oma Garmin seadmes
aktiveerima sätte Wi‑Fi.
BC 35 traadita tagurduskaamera ühildub teatud Garmin
navigatsiooniseadmetega, milles on Android. Ühilduvuse kohta
saad lisateavet aadressilt garmin.com/bc35.
Oma ühilduva Garmin navigatsiooniseadmega saad siduda kuni
neli BC 35 traadita tagurduskaamerat.
1 Installi navigatsiooniseadmesse kõige uuem tarkvara.
Uusima tarkvarata ei pruugi seade BC 35 kaamera
kasutamist toetada. Lisateavet uuendamise kohta leiad
navigatsiooniseadme kasutusjuhendist.
2 Lülita Garmin navigatsiooniseade sisse ja paiguta see
kaamerast 3 m (10 ft) kaugusele.
Vali
> Tahavaade.
3
4 Tee valik:
• Kui see on esimene navigatsiooniseadmega ühendatav
kaamera, vali Lisa uus kaamera.
• Kui see on täiendav navigatsiooniseadmega ühendatav
kaamera, vali > Vali kaamera > Lisa uus kaamera.
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS. sidumiskood või parool asub saatjas või
kaameras.
Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse
ühendus Garmin navigatsiooniseadmega automaatselt.
Seadme taaskäivitamine
Tagurduskaamera
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Olenevalt sellest, kuidas on lahendatud kaamera vooluühendus,
võib seade kuvada tagurduskaamera pilti erinevatel viisidel.
1 Vali suvand video esitamiseks
• Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud),
lülita tagurduskäik sisse.
Seade kuvab automaatselt tagurduskaamera pildi.
• Kui kaamera on ühendatud püsivooluallikaga, vali
kaamerapildi nägemiseks käsitsi > Tahavaade.
2 Vali suvand seadme normaaltöö taastamiseks
• Kui kaamera on ühendatud tagurdustulega (soovitatud),
lülita tagurduskäik välja.
Seade taastab normaaltöö automaatselt.
• Kui saatja on ühendatud püsivooluallikaga, vali
kaamerapildi peitmiseks käsitsi .
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Lisa
Tagurduskaamerad
Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud tagurduskaamera
pilti.
Juhtmega tagurduskaamera ühendamine
Seadme hoidik sisaldab 3,5 mm video liitpistmikku. Saad
ühendada juhtmega tagurduskaamera ja vaadata videopilti
seadme ekraanilt.
Ühenda kaamera videokaabel hoidiku sisendpessa .
Lisa
Kaamerate vahetamine
Kui seadmesse edastavad pilti mitu kaamerat, saad
kaameravaateid vahetada.
1 Vali > Tahavaade.
2 Vali > Vali kaamera.
3 Vali kaamera.
Kuvatakse kaamera videopilt ning ekraani ülemisse serva
ilmub kaamera nimi.
23
Traadita ekraaniga ühendamine
Seadmes esitatava sisu saad traadita ühenduse kaudu kuvada
ka ühilduval välisekraanil.
1 Aseta seade traadita ühendusega ekraani lähedusse.
2 Vali Seaded > Ekraan > Ülekandmine.
3 Vali traadita ühendusega ekraan.
4 Vajadusel sisesta PIN-kood.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 7 ja
hilisemate versioonidega ning Mac OS 10.4 ja hilisemate
versioonidega. Mac arvutid võivad vajada täiendavat kolmanda
osapoole tarkvara, et lugeda faile Android seadmest.
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 64 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Seadme
Garmin ülevaade, lehekülg 1).
Sisesta
mälukaart pessa.
2
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
• Arvuti Apple puhul vali seade ja siis Fail > Väljuta.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa vastupäeva, et see avada.
®
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
3 Kui sinu Garmin seade palub siseneda faili edastusrežiimi,
vali Jah.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 24).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.
1 Lõpeta toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
24
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
Eemalda ots, metallist otsik
ja kaitse .
Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga
lukustada.
RV laadimisjaama tarviku paigaldamine
TEATIS
Paigaldusnõuete järgimise eiramisel võid kahjustada toodet või
sõidukit.
• Enne sõidukisse aukude puurimist vali laadimisjaama jaoks
sobilik kinnituskoht.
• Veendu, et kinnituspind võimaldab kronsteini kindlalt
kinnitada ja kinnituskruvid ei sega juhtmestikke või muid
elemente.
• Kasuta sõiduki külge kinnitamiseks sobivaid kinnituskruve.
Komplekti kuuluvad kruvid on mõeldud puidu või klaaskiust
materjali külge kinnitamiseks. Enne kruvide kasutamist
veenduge, et kruvid on õige pikkusega ja ei kahjustada teisi
komponente.
RV laadimisjaama tarviku paigaldamiseks vajad Philips
kruvikeerajat ja puuri läbimõõduga 1,5 mm (1/16 in).
RV laadimisjaama tarviku näol on tegemist seina kinnitatud
laadimisjaamaga. See võimaldab seadet RV eluruumis laadida.
1 Aseta kronstein vastu seina ja märkige kuue kruvi juhtaukude
asukohad.
Lisa
2 Eemalda kronstein pinnalt.
3 Kasuta 1,5 mm (1/16 in) puuri ja puuri igasse märgitud
asukohta juhtaugud.
TEATIS
Ära puuri läbi kronsteini. Vastasel juhul võid kahjustada
kronsteini või seina.
4 Joonda kronsteini avaused puuritud juhtaukudega ja kinnita
kronstein kuue kruviga seina külge.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme Garmin paigaldamine ja toide,
lehekülg 1).
Hoidik ei suuda sõidu ajal seadet paigal
hoida
5 Suru seadme kinnituspesa seinal oleva kinnituse kuulile, kuni
see paika klõpsab.
6 Suuna juhtmeotsad RV akuni või 12 V toiteallikani.
7 Ühenda must juhe aku miinusklemmiga (-) ja punane juhe
aku plussklemmiga (+).
Parima tulemuse saavutamiseks hoia hoidik puhtana ja paiguta
seade iminapa lähedusse.
Kui seade sõidu ajal nihkub, peaksid toimima järgmiselt.
• Eemalda vooluga hoidik iminapa õla küljest ja puhasta kuul ja
pesa riidelapiga.
Tolm ja mustus võivad kuul- ja pesaühenduse hõõrdejõudu
vähendada ning ühendusel sõidu ajal liikuda.
• Pööra hingega õlga iminapa suunas nii palju kui võimalik.
Mida lähemale seade esiklaasile paigutada, seda vähem
teeoludest tingitud vibratsioonid seda mõjutavad.
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et asukohateenused on lubatud.
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
8 Ühenda mini-USB toitekaabli ots seadme seinakinnitusega.
9 Aseta navigeerimisseade seadmealusesse.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb
magneti küljest lahti.
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti
tõmmata.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
2 Klõpsa sakki Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Tõrkeotsing
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 24).
• Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Kontrolli sõiduki kaitsmekarbist, et toiteväljundi kaitse pole
katki.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 20).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 20).
• Vähenda helitugevust (Seadme Garmin ülevaade,
lehekülg 1).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Ühendamine
traadita võrku, lehekülg 20).
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
®
Mu videosalvestised on hägused
• Puhasta kaamera objektiivi (Kaamera objektiivi puhastamine,
lehekülg 23).
• Tee kaamera ees olev tuuleklaas puhtaks.
• Veendu, et klaasipuhastid ei piira kaamera vaatevälja.
Vajadusel nihuta kaamerat.
25
Minu mälukaart on iganenud ja see tuleb
välja vahetada
Kõik microSD mälukaardid kuluvad lõpuks ära, kui neil olevaid
andmeid korduvalt üle kirjutada. Kaardi perioodiline
vormindamine aitab pikendada selle kasutusaega ja parandab
jõudlust. Kuna pardakaamera salvestab pidevalt, pead
mälukaardi aeg-ajalt välja vahetama (Pardakaamera mälukaardi
asendamine, lehekülg 4). Seade tuvastab mälukaardi vead
automaatselt ja annab mälukaardi vormindamise vajadusest
teada.
Mälukaardi tööea pikendamiseks järgi alltoodud soovitusi.
• Vorminda mälukaarti vähemalt korra iga kuue kuu järel
(Pardakaamera mälukaardi vormindamine, lehekülg 4).
• Kui seade kuvab mälukaardi vea hoiatuse, püüa seda esmalt
vormindada (Pardakaamera mälukaardi vormindamine,
lehekülg 4) ja seejärel, kui see osutub vajalikuks, vaheta
mälukaart välja (Pardakaamera mälukaardi asendamine,
lehekülg 4).
• Kui sõidukit ei kasutata, lülita seade välja.
Kui seade pole ühendatud lülitatava toitega pessa, tuleks see
sõiduki parkimisel välja lülitada, et vältida tarbetu
videomaterjali jäädvustamist.
• Teisalda salvestatud videod arvutisse.
Mälukaart kestab kauem, kui sellel on palju vaba
salvestusruumi.
• Kasuta suurema mälumahuga mälukaarti.
Kuna suurema mälumahuga mälukaarte kirjutatakse
harvemini üle, peavad need tavaliselt kauem vastu.
• Kasuta kvaliteetset mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt
10.
• Osta tunnustatud tootja asenduskaart usaldusväärselt
edasimüüjalt.
Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus
lõpetada (Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine,
lehekülg 16) ning siis sidumise toiming lõpule viia (Reaalajas
teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid,
lehekülg 15).
Kõik nutitelefoni funktsioonid ei toimi
Kui oled telefoni sidunud, aga nutitelegoni kõik funktsioonid ei
toimi, saad probleemide lahendamiseks toimida järgmiselt.
• Uuenda nutitelefoni rakenduste poes rakendus Garmin Drive
kõige uuemale versioonile.
• Veendu, et kasutatav funktsioon on seadmes või nutitelefonis
aktiveeritud (Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja
blokeerimine, lehekülg 15).
Mu videosalvestised on katkendlikud või
poolikud
• Parima tulemuse saavutamiseks kasuta kvaliteetset
mälukaarti, mille kiirusklass on vähemalt 10.
Aeglasem mälukaart ei pruugi videot piisavalt kiiresti
salvestada.
• Kui vaatad videoid nutitelefonist kaamerga juhtmevaba
ühenduse kaudu, püüa vaadata muus asukohas, kus esineb
vähem häireid või püüa videod nutitelefoni edastada (Video
kärpimine ja eksportimine, lehekülg 4).
• Edasta olulised salvestised arvutisse või nutitelefoni ja
vormindagmälukaart (Pardakaamera mälukaardi
vormindamine, lehekülg 4).
• Kui seade kuvab mälukaardi vea hoiatuse, püüa seda esmalt
vormindada (Pardakaamera mälukaardi vormindamine,
lehekülg 4) ja seejärel, kui see osutub vajalikuks, vaheta
mälukaart välja (Pardakaamera mälukaardi asendamine,
lehekülg 4).
• Uuenda seadme tarkvara (Kaardi- ja tarkvarauuendused,
lehekülg 21).
Seade ei loo ühendust minu telefoniga
• Vali Seaded > Bluetooth.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
26
Tõrkeotsing
Indeks
navigeerimine koos 17
näpunäited kasutamiseks 17
A
I
aadressid, otsimine 7
ajaseaded 21
aktiivne sõiduraja juhendamine 11
aku
kestvuse pikendamine 25
laadimine 1, 21, 24
probleemid 25
arvuti, ühendamine 24
asukohad 7, 19
hiljuti leitud 9
hooned 9
otsimine 6, 9
praegune 9, 10
salvestamine 10
simuleeritud 21
asukohateenused 21
asukoht 9
asukohtade otsimine. 6–9 Vt samuti asukohad
aadressid 7
asulad 14
kategooriad 7
koordinaadid 9
ristmikud 9
autoelamu, profiilid 2, 3
avakuva 2
kohandamine 2
ID-number 21
ikoonid, olekuriba 2
ilm 17
radar 18
teeolud 18
Iminapp 23, 25
B
Bluetooth tehnoloogia, telefoni paaristamine
15
E
eespool 13, 14
kohandamine 14
ekraan, heledus 2
ekraaniseaded 20
EULAd 21
F
failid, edastamine 24
foorikaamerad 5
foto 4
Foursquare 8
G
Garmin Connect 15
Garmin Express 22
tarkvara uuendamine 22
geopeitus 9
GPS 2
simulaator 21
H
heledus 2
heli 20
läheduspunktid 20
helitugevus 20
hiljuti leitud asukohad 9
hoiatuse helitugevus 20
hoiatused 4, 5
hoiatusikoonid 6
hoidik, eemaldamine 23, 25
hoidiku eemaldamine 23, 25
hooldusajalugu
andmed 18
kategooriad 18
kustutamine 18
muutmine 18
hooned 9
huvipunktid 8, 9
HISTORY 8
huvipunktid (POI) 7–9
hooned 9
hädaabiteenused 9
häälkäsklus 17
aktiveerimine 17
aktiveerimisfraas 17
Indeks
J
juhiabisüsteem (ADAS) 5, 6
juhihoiatused 4, 5
juhised 11
juhtmevaba kaamera. Vt kaamerad
järgmine pööre 11
K
kaablid, toide 24
kaamera, sidumine 23
kaamerad 23
kiirus 5
pardakaamera 3, 20
punane foorituli 5
vahetamine 23
varundamine 23
kaardi 2D-vaade 14
kaardi 3D-vaade 14
kaardi vaade
2D 14
3D 14
kaardid 7, 10, 13, 20
andmeväli 11, 14
detailsuse tase 19
kihid 14
ostmine 25
sümbolid 11
teekondade vaatamine 11
teema 19
tööriistad 13
uuendamine 21, 22
kaardikihid, kohandamine 14
kaitse, vahetamine 24
kandja helitugevus 20
kasutusjuhend 17
keel 21
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 5
kodu
asukoha muutmine 11
sõit 10
Kojusõit 10
koordinaadid 9
Kus ma olen? 9, 10
kustutamine
hooldusandmed 18
hoolduskategooriad 18
kõik kasutaja andmed 21
paaristatud Bluetooth seade 16
reisid 18
kõned 16
vastamine 16
kõnedele vastamine 16
kõnetuvastus 17
kütusetase, tanklad 9
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 16
laiuskraad ja pikkuskraad 9
liiklus 14, 16, 17, 20
alternatiivne teekond 12
kaamerad 19
kaart 14
ummikud 14
vastuvõtja 16
viivituste otsimine 14
liikluskaamerad, vaatamine 19
lisavarustus 25
lähtestamine
reisiandmed 14
seade 23
M
maastikul navigeerimine 13
mahasõiduteenused 14
Mahasõiduteenused 14
marsruudid
arvutamine 12
arvutusrežiim 19
kaardil vaatamine 11
punkti lisamine 19
microSD kaart 1, 24, 26
paigaldamine 4
muutmine, salvestatud reisid 19
mälukaart 1, 4, 24, 26
paigaldamine 24
vormindamine 4
märguanded
heli 20
läheduspunktid 20
myTrends, teekonnad 12
N
navigeerimine 9, 11
maastikul 13
seaded 19, 20
nutitelefoni funktsioonid 15
ühendamine 15
O
otseteed
kustutamine 10
lisamine 2, 10
Otsinguala muutmine 7
otsinguriba 6
P
pardakaamera 20, 26
heli jäädvustamine 3
joondamine 3
video esitamine 4
video jäädvustamine 3
parkimine 7, 9, 11
patarei, laadimine 25
peakomplekt, sidumine 15
photoLive 19
piirangud., sõiduk 2
praegune asukoht 9
profiilid, autoelamu 2, 3
puhastamine, seade 23, 25
puuteekraan 2
puuteekraani puhastamine 23
pöördepunktid 11
R
rahvuspargid 8
rakendused 2
reisiandmed 21
reisiinfo
lähtestamine 14
vaatamine 14
reisilogi, vaatamine 14
reisiplaneerija 18, 19
kujunduspunktid 19
reisi redigeerimine 18
ristmikud, otsimine 9
S
salvestamine, praegune asukoht 10
salvestatud asukohad 19
kategooriad 10
kustutamine 10
muutmine 10
satelliitsignaalid, vastuvõtt 2, 21
seaded 19–21
seadete taastamine 21
seadme hooldamine 22
seadme ID 21
seadme kinnitamine 24
seadme laadimine 1, 21, 24, 25
seadme lähtestamine 21
27
seadme paigaldamine 25
auto 1
eemaldamine hoidikust 25
iminapp 1
Iminapp 23, 25
seadme puhastamine 23
sidumine
lahtiühendamine 16
paaristatud seadme kustutamine 16
peakomplekt 15
telefon 15, 26
sihtkohad 19. Vt asukohad
saabumine 11
simuleeritud asukohad 21
Smartphone Link 15
sõidujuhised 11
sõiduki profiil
auto 3
autoelamu 2, 3
sõiduki toitejuhe 1
sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)
4–6
kvaliteet 25, 26
salvestamine 3, 4
vältimised 12
keelamine 13
kustutamine 13
piirkond 12, 13
tee 12, 13
tee tüübid 12
teemaksud 12
W
Wi-Fi, ühendamine 20, 24
Wi‑Fi 22
T
tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS) 4
tagant otsasõidu hoiatussüsteem (FCWS)) 5
tagurduskaamera 23. Vt kaamerad
tarkvara
uuendamine 21, 22
versioon 21, 23
teavituse helitugevus 20
teavitused 2, 15, 16
teekonna kujundamine 12
teekonnad 10
alustamine 7, 10
kaardil vaatamine 11
kujundamine 12
lõpetamine 12
myTrends 12
punkti lisamine 11
soovitatud 12
teemaksud, vältimine 12
teenuste otsimine 8
teeolud, ilm 18
tehnilised andmed 21
Tehnoloogia Bluetooth 15, 16, 26
lubamine 20
paaristatud seadme kustutamine 16
seadme lahtiühendamine 16
telefon 26
sidumine 15, 26
telefonikõned 16
helistamine 16
vaigistamine 16
vastamine 16
toitekaablid 21, 24
kaitsme vahetamine 24
sõiduk 1
Toitenupp 1
tootetugi 17
TripAdvisor 8, 9
tõrkeotsing 25, 26
täiustatud juhiabisüsteem 5
tööriistad, kaardid 13
U
unerežiim 1
USB, lahtiühendamine 24
uuendamine
kaardid 21, 22
tarkvara 21, 22
V
vabakäekõned 15
vaigistamine, heli 17
vargus, vältimine 23
video 4
esitamine 4
foto, vaatamine 4
kustutamine 4
28
Indeks
support.garmin.com
Juuni 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising